P. 1
Laporan Tahunan Bidang Kurikulum Tahun 2010

Laporan Tahunan Bidang Kurikulum Tahun 2010

|Views: 130|Likes:
Published by tjapit4004

More info:

Published by: tjapit4004 on Dec 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Laporan Tahunan Bidang Kurikulum Tahun 2010

Program Peningkatan Pencapaian Akademik
Secara umum, dua program utama yang menjadi asas kepada usaha semua guru di SMK. Narinang untuk meningkatkan pencapaian akademiknya ialah yang pertama adalah Program Headcount. Program yang mengenalpasti ‘take-off value’ setiap pelajar ini dan seterusnya menetapkan ‘Expected Targeted Result’ (ETR) membolehkan guru-guru mengetahui di mana mereka bermula untuk mentransformasi pencapaian pelajar kepada satu tahap yang dipersetujui bersama guru dan pelajar berdasarkan kebolehan pelajar. Program kedua ialah program-program menganalisis pencapaian pelajar dalam setiap peperiksaan yang dilakukan dengan memberikan fokus utama kepada hasil yang diperolehi ekoran strategi-strategi yang telah dilaksanakan guru-guru untuk membantu pelajar. Dalam program ini panitia mata pelajaran akan bermesyuarat, berbincang dan mengadakan sesi sumbang saran untuk menilai pencapaian pelajar dan guru dan seterusnya menetapkan langkah seterusnya untuk mempastikan pencapaian ETR. Antara strategi standard yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2010 untuk meningkatkan pencapaian akademik dalam peperiksaan awam selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan melalui program headcount adalah seperti berikut: i) Program kelas tambahan yang bertujuan membolehkan guru menghabiskan sukatan pelajaran mengikut takwim yang telah dirancang. ii) Program latih tubi bertujuan membiasakan para pelajar dengan format soalan sebenar serta melatih pelajar agar dapat memenuhi kehendak soalan. iii) Program motivasi untuk mempersiapkan pelajar dalam aspek mental untuk menghadapi cabaran menghadapi peperiksaan. iv) Pendedahan mengenai teknik menjawab mengikut mata pelajaran bertujuan memantapkan kefahaman dan kecekapan pelajar untuk menjawab mengikut kehendak soalan. v) Membuat kajian tindakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan serta mencari penyelesaian berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. vi) Pemberian insentif seperti hadiah khas jika mencapai 7A dalam Peperiksaan PMR, 9/10A dalam Peperiksaan SPM, 4A/5A untuk Peperiksaan STPM serta kupon yang boleh ditunaikan di kantin jika mencapai sasaran dalam program headcount sekolah. Selain daripada program yang dinyatakan di atas, banyak lagi program yang telah dirancang di peringkat Guru Kanan Bidang /Panitia Mata Pelajaran yang disesuaikan mengikut keperluan mata pelajaran tertentu. Sebagai contoh, atas daya usaha panitia mata pelajaran, guru-guru berpengalaman dari sekolah lain dibawa masuk ke sekolah untuk membantu guru-guru di sekolah ini untuk memantapkan usaha sedia ada untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Usaha ini penting terutama sekali bagi mata pelajaran yang baru ditawarkan seperti Pengajian Perniagaan. Selain itu, Jawatankuasa Kurikulum Sekolah telah memulakan usaha untuk memberikan perhatian menyeluruh terhadap keperluan pelajar yang pelbagai. Pada tahun ini sekolah telah memulakan program khas untuk menangani fenomena near-miss cemerlang dan near-miss lulus khusus bagi kelas peperiksaan. Panitia Bahasa Melayu misalnya telah melaksanakan program khusus untuk pelajar kategori near-miss cemerlang dan kategori near-miss lulus bagi kelas tingkatan 5. Dalam program berkenaan, pelajar-pelajar dalam kategori sama telah dikumpulkan dan diberikan program /aktiviti yang bersesuaian bertujuan untuk membantu pelajar mencapai kecemerlangan. Pelajar dalam kategori near-miss lulus juga diberikan aktiviti /program yang bersesuaian bertujuan untuk mengeluarkan mereka dalam zon gagal. Aktiviti-aktiviti yang telah diberikan kepada pelajar dalam program ini adalah berorientasikan peperiksaan yang menjurus kepada pendedahan dan pemantapan kemahiran tertentu yang bersesuaian dengan kebolehan pelajar. Semua ini akhirnya bertujuan untuk meningkatkan bilangan pelajar yang cemerlang dalam matapelajaran Bahasa Melayu dan meminimakan jumlah pelajar yang gagal.

berdasarkan penilaian dan maklum balas guru masih banyak ruang yang boleh ditambah baik untuk memperbaiki pencapaian sekolah pada masa akan datang.1 94. guru-guru telah mengambil inisiatif melakukan perkonsian pintar dengan membawa masuk soalan-soalan daripada sekolah-sekolah terkemuka seperti soalan-soalan peperiksaan dari pada Maktab Rendah Sains Mara (MRSM).9 83.2 Sn 37. Latihan-latihan dalam Latihan dalam Perkhidmatan (LDP) perlu dimantapkan lagi dengan mengambil kira keperluan guru.2 MT 33.8 81.2 SJ 40.7 86.8 BI 53. Perolehan dalam bentuk courseware misalnya membolehkan guru menggunakan teknologi ICT dalam penyampaian mereka. Pihak pentadbir sekolah juga memberikan galakan kepada panitia mata pelajaran untuk merancang perolehan yang boleh membantu peningkatan kualiti penyampaian guruguru dalam kelas. Semester 1 dengan Excel 2/Percubaan Serta Sasaran Bagi Tahun 2010 .1 59.Sokongan pihak pentadbir sekolah khususnya dari pada pengetua telah banyak membantu panitia mata pelajaran mempertingkatkan kelengkapan pengajaran dan pembelajaran.8 76. Antaranya ialah keperluan untuk mempertingkatkan lagi kemudahan yang sedia khususnya hardware dan software yang membantu penyampaian di dalam kelas. Sekolah Berasrama Penuh (SBP) serta soalan-soalan berpusat dari negeri-negeri lain.1 PM 79.6 39. Perkara ini penting agar mereka tetap relevan dengan dinamiknya kandungan kurikulum yang dituntut oleh masyarakat dalam dunia tanpa sempadan ini.1 98.2 41. Program-program yang telah dijalankan sepanjang tahun seperti lawatan sambil belajar serta aktiviti-aktiviti sempena bulan jabatan diharapkan dapat merangsang minda pelajar untuk melihat relevanya aktiviti berkenan dengan mata pelajaran yang diajar dalam kelas.7 93. Pencapaian Pelajar Berdasarkan Peratus Lulus 120 100 80 60 40 20 0 Semester 1 Excel 2 Sasaran 2010 BM 65 73. Di sebalik usaha-usaha yang telah dijalankan.3 Graf 1: Pencapaian pelajar secara perbandingan dalam 6 mata pelajaran teras Tingkatan 5. Selain itu. Perkara ini penting untuk membolehkan pelajar melihat bagaimanakah pengetahuan yang diperolehi dalam kelas digunakan dalam situasi sebenar kehidupan. Aktiviti-aktiviti sokongan mata pelajaran juga dilihat penting untuk membolehkan aktiviti luar kelas membantu pemantapan kefahaman pelajar berkaitan topik yang diajar dalam kelas. Guru-guru junior perlu dimantapkan dengan realiti dunia pendidik manakala guruguru senior perlu melengkapkan diri dengan ilmu baru sesuai dengan peredaran zaman. Soalan-soalan seperti ini banyak membantu guru dan pelajar untuk mendapatkan sumber yang berkualiti dan boleh dipercayai.1 47.

6 80 ERT 63.3 97.2 EA 79.5 Semester 1 Excel 2 Sasaran 2010 Graf 4: Pencapaian pelajar secara perbandingan dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 5.8 100 Tw rIs 0 100 80 PAI 40 57.4 80.7 50.4 70.6 100 Kim 16.3 Graf 2: Pencapaian pelajar secara perbandingan dalam mata pelajaran Elektif Tingkatan 5.6 100 Pak 10 13.5 14.4 22.3 Muzik 60 60 83. Semester 1 dengan Excel 2/Percubaan Serta Sasaran Bagi Tahun 2010 150 100 50 0 Semester 1 Excel 2 Sasaran GF 72.1 93.9 100 AddMath 8.150 100 50 0 Sem ester 1 Excel 2 Sasaran 2010 ICT 92.9 96. Semester 1 dengan Excel 2/Percubaan serta sasaran bagi tahun 2010 Analisa Pencapaian Pelajar Berdasarkan Peratus Penguasaan Pelajar Secara Perbandingan Dalam Peperiksaan Semester 1 dan Excel 2 .4 16.6 AddSn 71.2 88.9 15.5 40 65 PDG 23.3 73.3 84. Semester 1 dengan Excel 2/Percubaan Serta Sasaran Bagi Tahun 2010 200 100 0 Fiz 77.4 100 Bio 72.4 98.5 85 90 PSV 92.8 LKJ 15 35 100 SPtn 32.5 100 Graf 3: Pencapaian pelajar secara perbandingan dalam mata pelajaran Elektif Tingkatan 5.

berdasarkan analisa peratus penguasaan ini terdapat petanda jelas trend peningkatan yang kita harapkan akan berterusan dalam peperiksaan sebenar. Selain itu guru-guru senior juga perlu meneruskan pendidikan sepanjang hayat supaya tidak ketinggalan dengan perubahan kurikulum dan ilmu-ilmu semasa.5 30 45 43. Semua pihak yang terlibat perlu merancang bersama bentuk latihan yang perlu untuk semua guru sama ada guru-guru senior mahupun guru-guru junior.3 Nil 34.5 49 ERT PSV LKJ ICT Add.9 34 33 54 54 50. Saya yakin.5 55. Selain itu terdapat juga rungutan di pihak guru mengenai kualiti kertas soalan Excel yang mengandungi banyak kelemahan seperti mengandungi banyak kesilapan serta penggunaan istilah yang jarang-jarang digunakan dalam kertas peperiksaan biasa. Cabaran Guru dan Aspek Yang Memerlukan Penambahbaikan Sepanjang Tahun 2010 Di sebalik usaha semua pihak khususnya Jawatan Kuasa Kurikulum dan guru-guru yang bertanggungjawab menterjemahkan perancangan strategik sekolah. pencapaian pelajar akan lebih baik dalam peperiksaan sebenar. berdasarkan pengalaman yang lalu. Walau bagaimanapun.7 33.7 26. Guru-guru junior perlu dimantapkan dengan realiti sebenar dunia pendidikan manakala guru-guru senior perlu bersedia membimbing guru-guru junior agar dapat bersama-sama melonjakkan pencapaian di sekolah ini.1 48. dan jika disandarkan dengan usaha-usaha yang kita telah jalankan sepanjang tahun ini.2 37.2 Berdasarkan rekod di atas.3 27. Moral Matematik Chemistry Add Math Sejarah Physic Sains PSK PJK PAI .2 63. Antara yang penting diberikan perhatian ialah mengenai keperluan latihan. Pengetahuan yang dipelajari 15 Muzik 46. Bersadarkan maklumbalas guru-guru didapati bahawa ramai pelajar yang kurang berusaha dalam peperiksaan Excel oleh kerana mengharapkan adanya peperiksaan sekali lagi yang ditadbir sepenuhnya oleh guru-guru mereka. Science 53.6 37.4 43.3 35.61% atau 9 mata pelajaran merekodkan penurunan.2 29 Pen.Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Semester 1 Excel 2 46. masih banyak ruang yang boleh ditambah baik pada masa hadapan.8 34 35 54 43.8 49.1 36 39. Selain itu satu mata pelajaran iaitu Geografi mengekalkan peratus penguasaannya manakala 2 mata pelajaran tidak dapat dibuat perbandingan kerana tidak ada data.8 47.7 23.1 39. Persepsi ini banyak mempengaruhi pencapaian pelajar serta keberkesanan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh guru-guru.1 58.9 35.9 55.3 30.5 47. jika dinilai dari aspek peratus penguasaan didapati bahawa 53.8 35.4 49.4 49.2 45. Satu cabaran yang belum diatasi sepenuhnya ialah kecenderungan pelajar yang tidak begitu melihat program Excel sebagai sama penting dengan ujian yang ditadbir oleh sekolah sepenuhnya.8 Nil 63.4 16 14.8 Tasawwur Islam Sains Pertanian Ekonomi Asas Prinsip Akaun Perdagangan Sains Sukan Geografi Biology Semester 1 Excel 2 46.4 27.8% atau sebanyak 14 mata pelajaran menunjukkan peningkatan ketara berbanding 34.6 43 57.

Satu lagi isu yang perlu diambil perhatian ialah pengurusan Jadual Waktu. mungkin sudah tiba masanya agar kita menguatkuasakan arahan dalaman agar program guru memberikan ceramah di luar sekolah hanya dilakukan di luar masa mengajar guru tersebut. Perkara ini sememangnya jelas khususnya kepada guru yang aktif dalam sukan dan terpaksa menguruskan atlet sekolah dalam kegiatan sukan di luar sekolah. kita sememangnya berusaha untuk memantapkan pengurusan jadual waktu tetapi semua pihak haruslah memahami bahawa pengurusan jadual waktu bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh itu guru-guru yang ada di sekolah ini dalam kategori ini perlulah proaktif meningkatkan pengetahuan agar kekal relevan dengan perubahan kurikulum yang telah dilaksanakan serta tuntutan negara. Perbelanjaan Peruntukan PCG semua mata pelajaran pada tahun ini telah dilaksanakan.tahun di maktab atau universiti tentunya tidak dapat dijadikan modal ilmu selama-lamanya. Pada tahun ini. Situasi ini sesungguhnya tidak dapat dielakkan tetapi langkah tertentu perlu dilakukan agar ketiadaan mereka di sekolah tidak menghambat usaha pihak sekolah mempertingkatkan pencapai pelajar di sekolah ini. perbincangan profesional dalam kalangan panitia boleh menjadi penentu kepada kejayaan panitia mata pelajaran. Terdapat panitia mata pelajaran pada tahun 2010 yang hanya melaporkan sekali mengadakan perbincangan /mesyuarat formal. Oleh sebab itu. sukan dan permainan. Walau bagaimanapun. selain daripada panitia Bahasa Inggeris. Guru Cemerlang Ekonomi Encik Choo Han Chyi. koir. didapati masih terlalu kurang bermesyuarat secara formal. Dari satu segi. sekolah tidak boleh menekankan aspek kurikulum sahaja kerana pelajar juga mempunyai potensi lain dalam bidang ko-kurikulum. Penyelaras Mata Pelajaran Prinsip Akaun yang juga merupakan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Dalam hal ini semua Guru Kanan Bidang dan Ketua Panitia perlulah menurunkan ilmu yang telah diperolehi melalui bengkel-bengkel sebelunya untuk membantu pembantu tadbir memantapkan pengurusan kewangan di sekolah kita. Sebarang aktiviti luar yang melibatkan guru di sekolah ini perlu dirancang sebegitu rupa agar tidak menganggu penyampaian pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Encik Zamri Ahmad terus mendapat kepercayaan pihak Jabatan Pelajaran Sabah (JPNS) dan sekolah-sekolah lain untuk mengendalikan ceramah dan bengkel bagi membantu sekolah lain. Berdasarkan laporan awal panitia pelajaran. Saya percaya. Peranan Guru Jadual Ganti dan Ketua Panitia amat diperlukan untuk mempastikan perlaksanaan kurikulum tidak terganggu. Perbincangan formal membolehkan perancangan dapat dibuat dengan teliti serta dapat dipantau pelaksanaannya. Encik Juilis Mokujal. situasi ini sememangnya tidak dapat dielakkan. ramai pelajar sekolah yang turut cemerlang dalam kegiatan ko-kurikulum seperti bidang olahraga. Sepanjang tahun 2010. Sebagai sebuah sekolah Gred A dan mempunyai lebih 100 orang guru. Selain itu. Bahasa Melayu serta sebilangan kecil panitia lain. Prosedur perlu menepati peraturan-peraturan kewangan perlu dititik beratkan untuk mengelakkan masalah audit. Tidak hairanlah terdapat peningkatan bilangan guru yang bertugas di luar sekolah kerana diberikan kepercayaan oleh pihak Pejabat Pelajaran Daerah Kota Belud untuk membantu menguruskan program JPNS di peringkat daerah. tarian dan sebagainya yang sudah tentu mencapai kecemerlangan hasil bimbingan dan komitmnen guru. Sekali lagi panitia mata pelajaran dituntut untuk membuat perancangan lebih jelas supaya peruntukan itu dapat memanfaatkan pelajar khususnya. pihak pentadbir mendapati masih memerlukan penambahbaikan khususnya dalam pelaksanaannya. Sejak dahulu lagi. Sebagai sebuah institusi pendidikan. Beberapa guru lagi dari sekolah ini seperti mantan Ketua Panitia Bahasa Melayu. Ini termasuklah merancang perolehan yang benar-benar relevan dengan keperluan pelajar. Selain itu terdapat juga guru-guru yang telah mendapat kepercayaan sekolah lain untuk membantu meningkatkan pencapaian pelajar mereka. timbul juga dilema guru yang terpaksa meninggalkan sekolah kerana bertugas di luar sekolah. memang agak mustahil kita dapat . Anggota Jawatan Kuasa Kurikulum khususnya Panitia Mata Pelajaran perlu memainkan peranan dengan lebih proaktif. Selain itu kira perlu mempertimbangkan situasi menang-menang dengan mencari guru-guru pakar dari sekolah lain untuk membantu kita memantapkan perlaksanaan kurikulum di sekolah ini. jadual mesyuarat pada tahun 2011 telah dimasukkan dalam takwim induk sekolah agar panitia dapat diingatkan untuk melakukan mesyuarat masing-masing.

jaringan kerjasama ini perlu dipertingkatkan. pilihan mengajar di sidang petang atau sidang pagi. sekolah akan terus berusaha memantapkan jadual pengganti untuk mengatasi masalah tiada guru masuk ke kelas pada masa-masa tertentu oleh kerana masalah pelbagai seperti masalah kesihatan guru. Mulai tahun 2009. Salah satu program yang menonjol adalah Program Kerja Rumah Semasa Cuti-Permuafakatan (KRSC-P) di mana pihak PIBG telah menaja kertas yang digunakan untuk menjayakan program ini. Oleh sebab itu kerjasama yang lebih luas sememangnya penting untuk melonjakkan kejayaan sekolah dalam semua bidang. . Selain itu. pilihan mengajar mata pelajaran peperiksaan dan bukan peperiksaan. Terdapat mata pelajaran yang mempunyai bilangan opsyen lebih daripada sepatutnya manakala terdapat pula opsyen yang kurang atau tiada langsung dalam sesetengah mata pelajaran. Dalam tahun akan datang ini. Walau bagaimanapun masih terdapat banyak ruang untuk penambahbaikan pada tahun akan datang. Antara isu yang timbul ialah pengagihan jadual waktu yang tidak seimbang dari segi bilangan masa mengajar. sekolah telah mendapat sokongan dan bantuan Persatuan Ibubapa Guru (PIBG) dalam pelaksanaan program yang memerlukan penglibatan mereka. Pilihan itu turut diteliti oleh Guru Kanan Bidang dan dibentangkan dalam Mesyuarat Pentadbir. Jawatankuasa Kurikulum dan semua guru telah melaksanakan tugas sebaik mungkin. Jawatan Kuasa Kurikulum telah mengeluarkan dasar pengagihan jadual waktu iaitu antara lainnya ialah memberikan suara dan peranan yang lebih besar kepada Ketua Panitia untuk memilih guru yang sesuai dengan mengambil kira opsyen guru serta kesesuaian dan pengalaman guru sebagai asas pemilihan guru mengajar.menghasilkan jadual waktu mengajar yang benar-benar ‘zero rungutan’. Sudah tentu kerjasama serta komitmen semua pihak adalah aset terpenting untuk menjayakan semua program yang telah dirancang. Secara keseluruhannya. pihak sekolah akan terus memberikan penekanan kepada guruguru yang mengajar di kelas-kelas menengah rendah dengan mengambil kira keperluan bagi matapelajaran kritikal seperti Bahasa Melayu. rungutan guru yang tidak mendapat mata pelajaran opsyen. Walau bagaimanapun. kursus dan perkongsian pintar dengan sekolah-sekolah berwibawa yang lain. Bahasa Inggeris dan Matematik di samping memantapkan guru-guru yang mengajar kelas-kelas peperiksaan melalui program-program pemantapan seperti latihan. Sepanjang tahun 2010. Umum mempercayai sumbangan dan peranan masyarakat khususnya ibubapa dalam meraih kejayaan yang lebih besar terhadap pendidikan anak-anak. Walau bagaimanapun pihak pentadbir tidaklah dapat menjamin 100 peratus bahawa pilihan itu dapat memuaskan sepenuhnya guru oleh kerana kekangan opsyen yang tidak menentu. guru bertugas di luar dan sebagainya. mengelakkan diri mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan banyak lagi isu lain. Perancangan awal telah dilakukan dan pelaksanaan kurikulum juga dipantau ketat pihak pentadbir khususnya pengetua.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->