Jenis-Jenis Skala Pengukuran

Sikap boleh diukur menggunakan skala pengukuran yang berlainan iaitu: a) Skala Nominal • • • • Objek dikategorikan mengikut tanda/kumpulan yang “mutual eksklusif”, di mana tidak perlu ada perkaitan diantara kategori. Tidak perlu aturan atau ruangan Contoh 1 = lelaki, 2 = perempuan (tidak ada 1.5 atau pengukuran lain di antaranya). Contoh lain: umur, pekerjaan tetap dan bangsa.

b) Skala Ordinal • • Objek disusun dengan mengaturnya mengikut satu aturan angkubah umum. Skala mengkategorikan pembolehubah untuk melambangkan

perbezaan kualitatif diantara pelbagai kategori dan menyusun atur pembolehubah berkenaan. Penyusunan dibuat mengikut keutamaan dan diberi nombor 1, 2 dan seterusnya. • Contoh : Responden dikehendaki menyatakan keutamaan mereka dengan menyusun 5 kebaikan menggunakan periuk nasi eletrik. Kegunaan 1. Mengukus ikan 2. Memasak nasi 3. Memasak sup 4. Menggoreng ikan 5. Memasak kari ayam Susunan _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

c) Skala Interval (Sela) • • • Membenarkan kita untuk melaksanakan operasi aritmatik ke atas data yang dikumpul dari responden. Ia mempunyai ciri-ciri skala nominal dan skala ordinal juga “Equality of Interval”. Ia bukan sahaja membahagikan individu kepada kategori dan membuat susunan keutamaan tetapi juga mengukur besarnya perbezaan dalam keutamaan individu itu. • Contoh : Sangat Tidak Mengukus ikan Memasak nasi Memasak sup Menggoreng ikan Memasak kari ayam Setuju 1 1 1 1 1 Tidak Setuju 2 2 2 2 2 Tidak Pasti 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Setuju Sangat Setuju 5 5 5 5 5

d) Skala Nisbah • • • Skala paling mudah dan berkuasa kerana ia mempunyai titik sifar asal yang unik (bukan titik rambang yang asal). Ia mengumpulkan semua sifat diantara semua skala. Contoh : Orang yang mempunyai berat 80 kg adalah 2 kali lebih berat dari orang yang mempunyai berat 40 kg. akan memberikan nisbah 2:1 Contoh lain : umur sebenar, pendapatan dan lain-lain. Mengganda atau membahagikan kedua-dua nombor ini dengan sebarang nombor diberi

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.