P. 1
Kpd 5046 -Kaedah Pengajaran (Kritikan Jurnal

Kpd 5046 -Kaedah Pengajaran (Kritikan Jurnal

|Views: 377|Likes:
Published by Mohd Faiz Ibrahim

More info:

Published by: Mohd Faiz Ibrahim on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

KPD 5046 KAEDAH PENGAJARAN

KRITIKAN JURNAL MOHAMMAD FAIZ BIN IBRAHIM L20101005807 DPLI 2010 PJK (UPSI)

KENDIRI ‡ Menurut Habibah dan Noran Fauziah (2002) Konsep kendiri boleh ditakrifkan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif.Untuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. Menurut Azizi dan Fawziah (2003) manusia mempunyai suatu gambaran atau pandangan tentang diri sendiri.kelemahan dan tingkah laku kita. kebolahan.Ia berkait rapat dengan perasaan kita terhadap kebolehan kita.Konsep kendiri seseorang meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui derianya dan juga perasaan tentang kebolehannya yang meliputi keyakinan dan harga dirinya.Gambaran inilah disebut konsep kendiri atau imej kendiri. perkara yang berlaku pada diri kita dan perkara yang akan berlaku pada diri kita. .Konsep kendiri boleh didefinisikan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif. Ia merangkumi gambaran tentang rupa paras.kesihatan fizikal.

(2004). Rujukan Kajian 1 ‡ Konsep Kendiri Pelajar: Kajian di Sekolah Menengah Sekitar Bandaraya Kuching. Identiti. lokasi tempat tinggal. bangsa. kepuasan diri. ‡ Mengetahui 8 konsep kendiri pelajar (fizikal. Sarawak. ‡ Pengkaji ingin melihat sejauhmana konsep kendiri sebagai pemboleh ubah bebas memberi kesan kepada pencapaian akademik sebagai pemboleh ubah terikatnya tertakluk kepada gaya kepimpinan ibu bapa yang menjadi pemboleh ubah moderatornya. ‡ Sampel kajiannya daripada 239 orang pelajar tingkatan 4 sekolah menengah di sekitar Bandaraya Kuching. akhlak dan tingkah laku ) dan perbezaan konsep kendiri mereka berdasarkan data demografi ( jantina. Sarawak oleh Mohd Najib bin Abdul Ghafar (UTM) dan Hj Salehudin bin Hj Sabar ( Institut Perguruan Batu Lintang IPBT). keluarga.peribadi. ‡ Kaedah kajian soal selidik Tennessee Self Concept Scale ( TSCL) dan Indeks Topologi Amalan Didikan Baumrind (ITADB). sosial. pekerjaan bapa dan bilangan adik-beradik). .LATARBELAKANG KAJIAN ‡ Tajuk kajian utama ialah Konsep Kendiri Dan Pencapaian Akademik Golongan Remaja: Melihat Sejauhmana Gaya Kepimpinan Ibu Bapa Sebagai Moderator oleh Ishak Mad Shah. ‡ Soal Selidik Konsep Kendiri Tennessee (TSCL). Bertujuan melihat sejauhmana gaya kepimpinan ibu bapa menjadi moderator kepada hubungan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik remaja ‡ Subjek kajiannya terdiri daripada 687 orang pelajar tingkatan 4 dan 5 dipilih secara rawak sekitar sekolah menengah kebangsaan di Johor Bharu.

Aziz Hj. RK 3-Hubungan di Antara Konsep Kendiri Dengan Kemahiran Komunikasi Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Di Sekolah Menengah Di Johor Bharu oleh Prof. ‡ Sampel kajiannya terdiri daripada 216 pelajar tingkatan 4 di 3 buah sekolah menengah daerah Johor Bharu. ‡ Mengetahui hubungan antara gaya keibubapaan. motivasi dan konsep kendiri akademik dengan pencapaian pelajar dalam pembelajaran.RK 2-Hubungan Antara Konsep Kendiri . ‡ Mengenalpasti gaya keibubapaan ibu bapa pelajar yang sering mereka amalkan juga untuk mengenalpasti jenis motivasi yang dominan di kalangan pelajar sama ada motivasi instrinsik atau ekstrinsik yang lebih mempengaruhi pencapaian pelajar dan mengetahui tahap konsep kendiri akademik di kalangan pelajar. Azizi Hj Yahaya bersama Yusof Boon dan Kamaliah Noourdin ( Fakulti Pendidikan UTM Skudai Johor ). Yahaya bersama Sharifuddin Ismail.Madya Dr. ‡ TSCL dan Interpersonal Communication Skills Interventory ICSV. Amir Hamzah Abdul dan Halimah Ma alip.Motivasi dan Gaya Keibubapaan Dengan Pencapaian Pelajar oleh Prof. . ‡ Melihat hubungan antara konsep kendiri dengan kemahiran komunikasi interpersonal terhadap pencapaian akademik pelajar. Madya Dr. ‡ Kajian terdiri daripada 320 pelajar dari lapan buah sekolah menengah di daerah Johor Bharu yang dipilih secara rawak.

Rujukan 2:majoriti pelajar mempunyai tahap konsep kendiri akademik yang tinggi dan gaya keibubapaan yang sering diamalkan ialah authoritative. ‡ Pengalaman hidup dalam keluarga yang ramai telah membantu mereka dalam membina kendiri yang positif. Hanya 31. ‡ Majoriti responden mempunyai konsep kendiri akademik yang tinggi iaitu sebanyak 69.0 peratus mempunyai konsep kendiri akademik yang rendah atau memandang kemampuan akademiknya secara negatif . Ini bermakna majoriti responden berpandangan positif tentang kemampuan mereka dalam bidang akademik. Rujukan 1: menunjukkan terdapat perbezaan min yang signifikan berdasarkan jantina kecuali dua kendiri iaitu kendiri keluarga dan kendiri akhlak. ‡ Hubungan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik golongan remaja didapati bersyarat kepada gaya kepimpinan permisif ibu bapa telah membantu mereka dalam membina kendiri yang positif.0 peratus.HASIL KAJIAN Kajian Utama: Keputusan kajian yang diperolehi menunjukkan gaya kepimpinan authoritarian dan autoritatif ibu bapa didapati hanya bertindak sebagai pengamal secara signifikan kepada hubungan antara konsep kendiri dan pencapaian akademik golongan remaja. ‡ Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan berdasarkan bangsa kecuali kendiri keluarga.

Rujukan 3: Terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri dengan kemahiran komunikasi interpersonal tetapi tidak menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik. ‡ Kendiri= Kenali Dan Kendali Diri . ‡ Membincangkan tentang konsep kendiri dan kepentingannya dalam meningkatkan prestasi serta pencapaian akademik yang meliputi perkaitan perhubungan dengan gaya kepimpinan ibu bapa sebagai moderator. gaya keibubapaan. ‡ Menyatakan bahawa konsep kendiri tidak mempunyai perkaitan dengan pencapaian akademik. Rumusan ‡ Untuk menghasilkan remaja yang mempunyai pencapaian yang tinggi dalam akademik. kemahiran komunikasi interpersonal dan pelbagai kendiri yang berkaitan kekeluargaan. ibu bapa haruslah mengamalkan gaya kepimpinan permisif iaitu gaya kepimpinan ibu bapa yang menekankan amalan didikan berbentuk lebih menerima dan menyetujui desakan naluri. ‡ Pencapaian akademik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemahiran komunikasi interpersonal.keinginan dan perbuatan remaja dan lebih menggalakkan remaja menggunakan kemampuan diri sebagai sumber untuk mencapai sesuatu yang diingini. akan memberi sokongan dan dorongan kepada remaja untuk melahirkan keinginan mereka yang selama ini dipendam oleh persepsi mereka yang negative terhadap diri sendiri.

‡ Semua pihak yang terlibat proses pembinaan konsep kendiri para pelajar tidak perlulah menyalahkan mana-mana pihak terhadap isu dan masalah pelajar pada hari ini tetapi. ‡ Faktor keluarga. ‡ KPM perlu lebih perihatin terhadap pelaksanaan sistem pendidikan di sekolah. ‡ Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) aktif merancang program yang dapat menarik minat golongan ibu bapa untuk melibatkan diri seperti kursus dan seminar motivasi untuk ibu bapa.Pelajar kita hari ini sedang menghadapi delima atau konflik tentang apa yang mereka perolehi di dalam bilik darjah dengan apa yang berlaku di persekitaran mereka. . kerajaan atau swasta perlu lebih perihatin dan cakna terhadap setiap program dan aktiviti yang dianjurkan utk pelajar. hari keluarga dan sebagainya. persekitaran dan pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan ke atas proses pembinaan konsep kendiri para pelajar. gotong royong. Pihak kerajaan perlu memperbanyakkan lagi kursus-kursus yang berkaitan kekeluargaan sama ada jangka panjang atau jangka pendek bagi meningkatkan lagi kesedaran.mereka perlulah berganding bahu dan bekerjasama dengan lebih erat bagi mengatasi masalah tersebut. peranan dan kemahiran keibubapaan.Cadangan ‡ Konsep kendiri pelajar berada pada tahap sederhana dan masih boleh dididik dan dibentuk ke arah kendiri yang lebih positif. ‡ Semua pihak .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->