PENGHAYATAN KEAGAMAAN DIKALANGAN PELAJAR UMK ISI KANDUNGAN PENGENALAN PERNYATAAN MASALAH OBJEKTIF KAJIAN DEFINISI BATASAN KAJIAN

KAEDAH KAJIAN SOROTAN LITERATURE HASIL KAJIAN 1. PENGENALAN 2. PUNCA KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN 3. KEBURUKAN KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN 4. JANTINA 5. STATISTIK ± SOALAN KAJI SELIDIK 6. CADANGAN KESIMPULAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 10 10 MUKA SURAT 2 3 4 4 4 4 4 5-9

1

Apa yang digambarkan oleh Muhammad Abduh pada dua abad lalu masih relevan dengan suasana umat Islam pada zaman ini. Pada waktu yang sama beliau menganggap penghayatan Islam orang Islam zamannya iaitu pada abad 19 dulu sebagai penghayatan tanpa Islam.'' Mesej yang ingin disampaikan oleh Muhammad Abduh dalam kesimpulannya itu ialah tamadun yang dibina di Barat kini adalah tepat dengan Islam jika diukur dari sudut penghayatan Islam dan bukan diukur dengan penghayatan agama. tetapi menjadi hak orang bukan Islam berdasarkan kepada ayat di atas dan ayat-ayat lain serta beberapa hadis Rasulullah. Muhammad Abduh menyimpulkan penghayatan Islam orang bukan Islam dalam kata-katanya yang berbunyi: ``Aku melihat Islam tanpa orang Islam di Barat dan aku melihat orang Islam tanpa Islam di Timur. Bagaimanapun. Orang bukan Islam tidak dituntut menghayati ajaran-ajaran khusus ini. penghayatan Islam bukan menjadi hak orang Islam saja.PENGENALAN Penghayatan agama adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. Malah dalam kesimpulan berkenaan beliau juga mahu menyampaikan mesej bahawa tamadun itu juga yang pernah dibina oleh umat Islam pada masa lalu. Berdasarkan kata-kata ulama modenis Islam Mesir terkenal. Namun. 2 . Sebaliknya kita juga kerap bersua dengan orang tertentu yang terlalu ghairah kepada keakhiratan sehingga hubungan dengan orang lain tidak dipedulikan. Ini kerana suasana orang Islam tanpa Islam dalam erti kata penghayatan Islam yang menyeluruh dan bukan penghayatan agama saja masih berleluasa dalam semua masyarakat Islam kini termasuk di negara ini. Sebagai contoh Allah menuntut supaya kita tidak melupakan habuan di dunia (al Qasas: 77) dan melarang kita melampau dalam agama (an-Nisa': 171/al-Maidah: 77). Sebagai hasilnya lahirlah orang Islam yang tidak seimbang (asl-sawi) antara dunia dan akhirat dalam semua bidang kehidupan. Islam tidak melarang jika mereka mahu mengamalkannya. Itulah yang menyebabkan kita melihat kadangkala orang Islam tertentu terlalu keduniaan sehingga mahu bersembahyang lima waktu pun tidak sempat kerana terlalu sibuk urusan keduniaannya. Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905) tentang penghayatan orang bukan Islam terhadap ajaran Islam itu. Ini sudah bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya kerana Allah dan Rasul-Nya menuntut supaya kita menjadi orang Islam yang seimbang antara dunia dan akhirat.

masyarakat. Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja. Adakah mereka ini yang diharapkan sebagai contoh umat yang terbaik? Dan ini semua adalah berpunca dari kurangnya malahan mungkin tiada langsung penghayatan keagamaan dalam diri individu tersebut. menjolok mata dengan alasan kononnya mengikut arus kemodenan. tetapi dipihak yang lain remaja berusaha menghancurkan nilai-nilai moralnya sebagai manusia. Tetapi. 3 . Masalah meninggalkan solat sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. dibalik semua itu ada sebahagian gene rasi muda yang kurang menyedari tanggungjawabnya sebagai generasi penerus bangsa. telah diasuh dan didedahkan dengan berbagai disiplin ilmu. Ini tidak termasuk remaja yang berdampingan dengan arak dan najis dadah. Hal ini tidak lain adalah persiapan memberikan tugas pembangungan pada masa yang akan datang. Disatu pihak remaja berusaha berlumba-lumba dan bersaing dalam menimba ilmu. tetapi tindakan atau perlakuan ini jika dibiarkan lama-kelamaan menuju suatu tindakan bahaya yang sangat membimbangkan. mereka µseronok¶ berduaduaan dengan berkelakuan yang menjengkelkan di khalayak ramai. Sudah banyak generasi muda yang menyedari peranan dan tanggungjawabnya terhadap negara di masa yang akan datang.PERNYATAAN MASALAH Di Saat ini generasi muda khususnya remaja. masa penyerahan tanggungjawab dari generasi tua kepada generasi muda. Adakah kriteria ini yang kita inginkan sebagai pemimpin masa depan negara? Semakin ramai remaja kita yang membuka aurat. dan badan badan tertentu. Ini semua adalah gambaran bagi masa depan negara dan bangsa kelak. Keadaan ini sangat membimbangkan semua pihak termasuk keluarga.

KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian yang dilakukan adalah dengan cara membuat soalan kaji selidik dan diedarkan kepada para pelajar. SOROTAN LITERATURE Menurut Syeikh Mahmud Syaltut (1966) mencirikan orang yang menghayati agama berdasarkan tiga prinsip. Kedua. melaksanakan peraturan syarak dengan mengkhususkan ubudiyyat hanya kepada Allah SWT.OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini adalah untuk mengkaji tahap penghayatan keagamaan di kalangan pelajar. Kajian ini dilakukan keatas pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan mengukur tahap penghayatan agama mereka. adakah sealir dengan kehidupan dan pengajian mereka di universiti. BATASAN KAJIAN Kajian ini hanya dilakukan di kalangan pelajar Universiti Malaysia Kelantan sahaja. Ketiga. belum mencapai tahap penghayatan (agama) yang paling tinggi dan belum sempurna pengakuan (syahadah) sebagai seorang Islam. 4 . beriman dengan hidayah dan syariat Allah sebagai lanjutan dari beriman kepada Allah SWT. Ia menatijahkan seseorang yang meyakini keadi an Islam l (melalui peraturan syarak) dan rela dengannya. DEFINISI Penghayatan agama adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. Orang bukan Islam tidak dituntut menghayati ajaran-ajaran khusus ini. Islam mesti dihayati sebagai din (agama) dan daulah (kerajaan). Selain itu. sedar dan yakin tentang pengawasan Allah SWT terhadap dirinya. Ini bererti seseorang yang terbatas kepada amalan agama secara individu sahaja tanpa usaha menegakkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. tabiat dan usul akidah. kajian ini juga adalah untuk mengkaji mengapa terjadi perkara sedemikian dan apakah cara terbaik untuk mengatasinya. Zainab al-Ghazali al-Jubaili (tokoh gerakan Islam Mesir) berkata. Pertama.

Dapat dilihat disini. Seperti program ini hanya untuk golongan tertentu sahaja. ibadah. dalam konteks dakwah individu pula. pilihan dan tindakan menurut hawa nafsu dan syahwat mereka. zikir dan berbuat baik sahaja. 5 . tanpa berusaha menunaikan tanggungjawab ini. Satu kajian telah dilakukan dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Kelantan(UMK) untuk mengenalpasti peratus penghayatan islam bagi pelajar UMK. serta mempertingkatkan kerohanian sehingga mencapai tahap para amilin dan solihin yang tidak menjadikan kehendak. universiti ini hanya memberatkan program yang berkaitan perniagaan sahaja dan program yang berkaitan keagamaan adalah terlalu sedikit. Aktiviti yang dianjurkan adalah terlalu sedikit. Ini berdasarkan kepada luahan yang didengar di kalangan sesetengah pelajar. y Kurangnya aktiviti keagamaan agama islam dalam kalangan pelajar UMK. PUNCA KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN. Tambahan pula program yang dianjurkan hanya diketahui oleh orang orang tertentu sahaja. Borang kaji selidik telah di edarkan sebanyak 23 helai. 2. pelajar tidak dapat menghadiri dan mengikuti program tersebut. berdosa pandangan bahawa amalan Islam setakat ilmu. Cara kami mengkaji peratusan yang benar-benar menghayati islam dalam diri masing-masing dengan mengeluarkan borang kaji selidik dan di edarkan kepada setiap orang pelajar UMK. PENGENALAN Penghayatan keagamaan merupakan adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. Kajian ini juga di lakukan khusus untuk subjek Pengantar Antropologi Dan Sosiologi (CFT 1043). Tahap penghayatan paling tinggi bagi muslim biasa harus dimulai dengan memahami Islam dengan fahaman yang tepat dan menyeluruh sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masyhur mengambil pendekatan berbeza.Menurut Mustafa Masyhur. kemudian bergerak dan beramal. HASIL KAJIAN 1. Namun. malahan pula dengan jadual kelas yang padat dan bertembung dengan waktu belajar.

y Kebanyakan pelajar banyak terdedah dengan aktiviti sosial. Banyak bahan yang disiarkan sama ada dari filem Barat. Media memberikan cermin diri kepada remaja mengenai gaya hidup yang jauh beza dan janggalnya dengan cara hidup timur kita. Program yang banyak dilihat adalah berbentuk keduniaan berbanding program yang berkaitan dengan keakhiratan. dimaksudkan adalah seperti aktiviti kesukanan. Orang atasan yang sentiasa sibuk dengan kerja tanpa mempedulikan pelajar bawahannya menyebabkan pelajar merasa tersisih dan kebanyakan mereka menyimpang dari landasan agama. Dan pelajar kita tidak terlepas dari masalah tersebut. y Terlalu asyik dengan program yang bersifat duniawi. Sememangnya kehidupan di universiti adalah secara berdikari. Kemewahan dan kebendaan ekoran daripada kekayaan yang dinikmati hasil daripada usaha -usaha pembangunan ekonomi telah sikit demi sikit mula menghakis dan mencemari pemikiran. iklan-iklan perniagaan sebagainya memaparkan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam satu tandang pisang bukan semuanya baik dan begitu jugalah manusia. nilai dan budaya pelajar kita. tetapi kita perlu ingat bahawa setiap anak memerlukan kasih sayang daripada bapanya dan begitu jugalah pelajar yang memerlukan pemerhatian daripada pihak atasan. Sememangnya di setiap tempat akan ada golongan tertentu yang mengarahkan kearah keburukan.y Kurang dorongan daripada orang atasan untuk aktiviti keagamaan. 6 . Aktiviti social yang Memang aktiviti ini baik untuk menaikkan nama universiti tetapi haruslah berpada-pada tanpa mengabaikn aktiviti untuk akhirat. ketahanan diri pelajar lentur dan pupus mengakibatkan sebahagian daripada mereka terjebak dalam kancah kemaksiatan dan berbagai bagai gejala yang kita sentiasa mendengar dan membaca dari media elektronik dan cetak. y Pengaruh media elektronik dan media cetak yang menonjolkan µbudaya hawa nafsu¶ dikatakan di antara punca keruntuhan akhlak. drama tempatan. Akhirnya. Mereka inilah yang mempengaruhi golongan baik untuk melakukan kemaksiatan. y Terpengaruh dengan ajakan rakan untuk membuat maksiat atau yang melanggar hukum agama. y Kemewahan dan kebendaan mengatasi segalanya.

Berapa kalikah pelajar meninggalkan solat dalam masa 1 hari 6. JANTINA Berdasarkan kepada hasil soal selidik yang dibuat keatas pelajar UMK menunjukkan majoriti yang bermasalah dalam penghayatan keagamaan adalah golongan lelaki. 7 . Setelah di teliti kami telah membuat rumusan dengan wujudnya beberapa keputusan yang telah timbul hasil daripada temu bual ini.3. Ini dapat dilihat melalui soalan soal selidik yang dibuat iaitu: 1. Berapa kali pelajar menunaikan solat berjemaah di bilik 3. Berapa kerap pelajar membaca Al-Quran sepanjang berada di UMK 5. Pelajar akan mudah diresapi oleh ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam sebenar. Dalam penyelidikan ini sebanyak 23 orang pelajar UMK telah selamat kami soal selidik. Bilangan jantina ialah 18 perempuan dan 5 Lelaki. Tidak akan ada pelapis kepimpinan yang mengikut acuan agama. Pelajar akan lebih mementingkan dunia semata-mata. 4. KEBURUKAN KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN y y y y y Pelajar akan terpesong jauh dari akidah sebenar agama. STATISTIK BORANG KAJI SELIDIK Kami telah menjalankan penyelidikan dengan boring soal selidik terhadap pelajar UMK. Mudah terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Berapa kerap pelajar terlewat untuk solat subuh 4. Berapa kali pelajar ke musalla / masjid dalam masa sehari 2.

Berapa kali anda menunaikan solat berjemaah di bilik? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. 8 . di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 3 . Skala ini menunjukan suatu yang menceriakan kerana hampir 98% daripada responden membaca al quran setiap hari walaupun 1 kali. Majoriti pelajar tidak menunaikan solat berjemaah di dalam bilik. 4.melalui responden yang telah kami soal selidik di dapati hasilnya cukup mengejutkan kerana daripada 23 orang.Soalan Kaji Selidik Bulat yang berkenaan. Keputusan ini sungguh mengejutkan kerana di dapati majority daripada responden kerap terlewat untuk bangun menunaikan solat subuh. Di dalam satu hari. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 5. 1. Berapa kerap anda membaca al-quran sepanjang berada di UMK? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. hanya 1 orang sahaja yang berusaha ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah sekurang kurangnya 1 kali. Berapa kerap anda terlewat untuk solat subuh? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. Berapa kali anda ke musalla/masjid dalam masa sehari. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 5. Kami menjangkakan mereka hanya menunai solat seorang diri. 3. 2. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya perkara seperti itu? Hal ini telah menunjukan penghayatan agama dalam kalangan pelajar UMK masih lagi berada pada tahap yang rendah.

Mengadakan dakwah dari bilik ke bilik. Mewajibkan solat berjemaah dalam kalangan pelajar muslim. Sentiasa mengadakan tazkirah pada setiap pagi dan petang.Ini menunjukan masih ramai pelajar UMK masih menitikberatkan hal keagamaa untuk di jadikan pedoman. Pada pendapat anda. Mengadakan forum keagamaan yang bersifat lebih mesra pelajar. CADANGAN UNTUK MENGATASI MASALAH KURANG PENGHAYATAN KEAGAMAAN y Mengadakan subjek keagamaan dalam subjek universiti yang wajib di ikuti oleh pelajar muslim.hanya 1 responden meninggalkan solat 2 kali dalam masa 1 hari dan 2 responden meninggalkan solat 1 kali. y y y y y y y Mengadakan program yang berkaitan dengan agama islam. Menyediakan satu ruang untuk memberi pelajar berbincang tentang permasalahan agama. Setelah di selidik. 5. Selebihnya mereka tidak meninggalkan solat dan menunjukan penghayatan agama masih lagi kukuh dalam diri mereka.apakah cara untuk memupuk minat pelajar UMK yang beragama islam terhadap bidang agama. Berapa kali anda meninggalkan solat dalam masa 1 hari? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. Memperbanyakkan poster dan iklan untuk menarik minat para pelajar.? Rujuk lampiran 7. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 2. 9 . y Pelajar perlu meningkatkan kefahaman al-Quran dari masa ke semasa.

BIBLIOGRAFI http://burhanuddin63. Bagi pelajar UMK masalah penghayatan yang ada di dalam diri setiap pelajar bukan kosong tetapi kebanyakan pelajar sudah ada hal keagamaan yang asas yang patut ada di dalam diri setiap orang mukmin atau muslimah islam.blogspot.scribd.KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang dibuat.com/2008/12/pengertian-penghayatan-agama.com/2007/12/penghayatan-keagamaan-populer.html 10 .html http://www.com/doc/29277529/Moral-dan-Agama-Remaja http://otodidakilmu.blogspot. dapat disimpulkan bahawa penghayatan keagamaan harus ada di dalam diri setiap pelajar untuk menjaga atau melindung diri daripada terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan atau yang melanggar larangan yang di larang dalam islam.

11 .