PENGHAYATAN KEAGAMAAN DIKALANGAN PELAJAR UMK ISI KANDUNGAN PENGENALAN PERNYATAAN MASALAH OBJEKTIF KAJIAN DEFINISI BATASAN KAJIAN

KAEDAH KAJIAN SOROTAN LITERATURE HASIL KAJIAN 1. PENGENALAN 2. PUNCA KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN 3. KEBURUKAN KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN 4. JANTINA 5. STATISTIK ± SOALAN KAJI SELIDIK 6. CADANGAN KESIMPULAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 10 10 MUKA SURAT 2 3 4 4 4 4 4 5-9

1

Sebaliknya kita juga kerap bersua dengan orang tertentu yang terlalu ghairah kepada keakhiratan sehingga hubungan dengan orang lain tidak dipedulikan. Sebagai contoh Allah menuntut supaya kita tidak melupakan habuan di dunia (al Qasas: 77) dan melarang kita melampau dalam agama (an-Nisa': 171/al-Maidah: 77). penghayatan Islam bukan menjadi hak orang Islam saja. Ini kerana suasana orang Islam tanpa Islam dalam erti kata penghayatan Islam yang menyeluruh dan bukan penghayatan agama saja masih berleluasa dalam semua masyarakat Islam kini termasuk di negara ini. Muhammad Abduh menyimpulkan penghayatan Islam orang bukan Islam dalam kata-katanya yang berbunyi: ``Aku melihat Islam tanpa orang Islam di Barat dan aku melihat orang Islam tanpa Islam di Timur. tetapi menjadi hak orang bukan Islam berdasarkan kepada ayat di atas dan ayat-ayat lain serta beberapa hadis Rasulullah. Islam tidak melarang jika mereka mahu mengamalkannya. Bagaimanapun. Sebagai hasilnya lahirlah orang Islam yang tidak seimbang (asl-sawi) antara dunia dan akhirat dalam semua bidang kehidupan. Namun. Malah dalam kesimpulan berkenaan beliau juga mahu menyampaikan mesej bahawa tamadun itu juga yang pernah dibina oleh umat Islam pada masa lalu. Itulah yang menyebabkan kita melihat kadangkala orang Islam tertentu terlalu keduniaan sehingga mahu bersembahyang lima waktu pun tidak sempat kerana terlalu sibuk urusan keduniaannya. Ini sudah bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya kerana Allah dan Rasul-Nya menuntut supaya kita menjadi orang Islam yang seimbang antara dunia dan akhirat. 2 . Berdasarkan kata-kata ulama modenis Islam Mesir terkenal. Pada waktu yang sama beliau menganggap penghayatan Islam orang Islam zamannya iaitu pada abad 19 dulu sebagai penghayatan tanpa Islam. Orang bukan Islam tidak dituntut menghayati ajaran-ajaran khusus ini. Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905) tentang penghayatan orang bukan Islam terhadap ajaran Islam itu.'' Mesej yang ingin disampaikan oleh Muhammad Abduh dalam kesimpulannya itu ialah tamadun yang dibina di Barat kini adalah tepat dengan Islam jika diukur dari sudut penghayatan Islam dan bukan diukur dengan penghayatan agama. Apa yang digambarkan oleh Muhammad Abduh pada dua abad lalu masih relevan dengan suasana umat Islam pada zaman ini.PENGENALAN Penghayatan agama adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam.

masyarakat. Hal ini tidak lain adalah persiapan memberikan tugas pembangungan pada masa yang akan datang. masa penyerahan tanggungjawab dari generasi tua kepada generasi muda. dibalik semua itu ada sebahagian gene rasi muda yang kurang menyedari tanggungjawabnya sebagai generasi penerus bangsa. tetapi tindakan atau perlakuan ini jika dibiarkan lama-kelamaan menuju suatu tindakan bahaya yang sangat membimbangkan. menjolok mata dengan alasan kononnya mengikut arus kemodenan. tetapi dipihak yang lain remaja berusaha menghancurkan nilai-nilai moralnya sebagai manusia. Sudah banyak generasi muda yang menyedari peranan dan tanggungjawabnya terhadap negara di masa yang akan datang.PERNYATAAN MASALAH Di Saat ini generasi muda khususnya remaja. Adakah mereka ini yang diharapkan sebagai contoh umat yang terbaik? Dan ini semua adalah berpunca dari kurangnya malahan mungkin tiada langsung penghayatan keagamaan dalam diri individu tersebut. Ini semua adalah gambaran bagi masa depan negara dan bangsa kelak. Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja. Ini tidak termasuk remaja yang berdampingan dengan arak dan najis dadah. telah diasuh dan didedahkan dengan berbagai disiplin ilmu. mereka µseronok¶ berduaduaan dengan berkelakuan yang menjengkelkan di khalayak ramai. Disatu pihak remaja berusaha berlumba-lumba dan bersaing dalam menimba ilmu. Tetapi. dan badan badan tertentu. Masalah meninggalkan solat sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Adakah kriteria ini yang kita inginkan sebagai pemimpin masa depan negara? Semakin ramai remaja kita yang membuka aurat. Keadaan ini sangat membimbangkan semua pihak termasuk keluarga. 3 .

Ini bererti seseorang yang terbatas kepada amalan agama secara individu sahaja tanpa usaha menegakkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. SOROTAN LITERATURE Menurut Syeikh Mahmud Syaltut (1966) mencirikan orang yang menghayati agama berdasarkan tiga prinsip. Ketiga. Pertama. KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian yang dilakukan adalah dengan cara membuat soalan kaji selidik dan diedarkan kepada para pelajar. Kajian ini dilakukan keatas pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan mengukur tahap penghayatan agama mereka. kajian ini juga adalah untuk mengkaji mengapa terjadi perkara sedemikian dan apakah cara terbaik untuk mengatasinya. Orang bukan Islam tidak dituntut menghayati ajaran-ajaran khusus ini. melaksanakan peraturan syarak dengan mengkhususkan ubudiyyat hanya kepada Allah SWT. Ia menatijahkan seseorang yang meyakini keadi an Islam l (melalui peraturan syarak) dan rela dengannya. DEFINISI Penghayatan agama adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. sedar dan yakin tentang pengawasan Allah SWT terhadap dirinya. beriman dengan hidayah dan syariat Allah sebagai lanjutan dari beriman kepada Allah SWT. belum mencapai tahap penghayatan (agama) yang paling tinggi dan belum sempurna pengakuan (syahadah) sebagai seorang Islam. Zainab al-Ghazali al-Jubaili (tokoh gerakan Islam Mesir) berkata. Kedua. adakah sealir dengan kehidupan dan pengajian mereka di universiti. Islam mesti dihayati sebagai din (agama) dan daulah (kerajaan). 4 . BATASAN KAJIAN Kajian ini hanya dilakukan di kalangan pelajar Universiti Malaysia Kelantan sahaja. tabiat dan usul akidah. Selain itu.OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini adalah untuk mengkaji tahap penghayatan keagamaan di kalangan pelajar.

malahan pula dengan jadual kelas yang padat dan bertembung dengan waktu belajar. universiti ini hanya memberatkan program yang berkaitan perniagaan sahaja dan program yang berkaitan keagamaan adalah terlalu sedikit. 2. Dapat dilihat disini.Menurut Mustafa Masyhur. Satu kajian telah dilakukan dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Kelantan(UMK) untuk mengenalpasti peratus penghayatan islam bagi pelajar UMK. zikir dan berbuat baik sahaja. PENGENALAN Penghayatan keagamaan merupakan adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. serta mempertingkatkan kerohanian sehingga mencapai tahap para amilin dan solihin yang tidak menjadikan kehendak. pelajar tidak dapat menghadiri dan mengikuti program tersebut. y Kurangnya aktiviti keagamaan agama islam dalam kalangan pelajar UMK. berdosa pandangan bahawa amalan Islam setakat ilmu. Kajian ini juga di lakukan khusus untuk subjek Pengantar Antropologi Dan Sosiologi (CFT 1043). Masyhur mengambil pendekatan berbeza. Tahap penghayatan paling tinggi bagi muslim biasa harus dimulai dengan memahami Islam dengan fahaman yang tepat dan menyeluruh sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. ibadah. Tambahan pula program yang dianjurkan hanya diketahui oleh orang orang tertentu sahaja. Ini berdasarkan kepada luahan yang didengar di kalangan sesetengah pelajar. HASIL KAJIAN 1. kemudian bergerak dan beramal. PUNCA KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN. tanpa berusaha menunaikan tanggungjawab ini. 5 . Cara kami mengkaji peratusan yang benar-benar menghayati islam dalam diri masing-masing dengan mengeluarkan borang kaji selidik dan di edarkan kepada setiap orang pelajar UMK. Aktiviti yang dianjurkan adalah terlalu sedikit. Namun. pilihan dan tindakan menurut hawa nafsu dan syahwat mereka. Borang kaji selidik telah di edarkan sebanyak 23 helai. dalam konteks dakwah individu pula. Seperti program ini hanya untuk golongan tertentu sahaja.

Media memberikan cermin diri kepada remaja mengenai gaya hidup yang jauh beza dan janggalnya dengan cara hidup timur kita. Kemewahan dan kebendaan ekoran daripada kekayaan yang dinikmati hasil daripada usaha -usaha pembangunan ekonomi telah sikit demi sikit mula menghakis dan mencemari pemikiran. Banyak bahan yang disiarkan sama ada dari filem Barat. iklan-iklan perniagaan sebagainya memaparkan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Orang atasan yang sentiasa sibuk dengan kerja tanpa mempedulikan pelajar bawahannya menyebabkan pelajar merasa tersisih dan kebanyakan mereka menyimpang dari landasan agama. nilai dan budaya pelajar kita. y Kemewahan dan kebendaan mengatasi segalanya. Aktiviti social yang Memang aktiviti ini baik untuk menaikkan nama universiti tetapi haruslah berpada-pada tanpa mengabaikn aktiviti untuk akhirat. 6 . Sememangnya kehidupan di universiti adalah secara berdikari. ketahanan diri pelajar lentur dan pupus mengakibatkan sebahagian daripada mereka terjebak dalam kancah kemaksiatan dan berbagai bagai gejala yang kita sentiasa mendengar dan membaca dari media elektronik dan cetak. Dan pelajar kita tidak terlepas dari masalah tersebut. y Terlalu asyik dengan program yang bersifat duniawi. dimaksudkan adalah seperti aktiviti kesukanan. Mereka inilah yang mempengaruhi golongan baik untuk melakukan kemaksiatan.y Kurang dorongan daripada orang atasan untuk aktiviti keagamaan. Akhirnya. Dalam satu tandang pisang bukan semuanya baik dan begitu jugalah manusia. drama tempatan. y Terpengaruh dengan ajakan rakan untuk membuat maksiat atau yang melanggar hukum agama. Program yang banyak dilihat adalah berbentuk keduniaan berbanding program yang berkaitan dengan keakhiratan. tetapi kita perlu ingat bahawa setiap anak memerlukan kasih sayang daripada bapanya dan begitu jugalah pelajar yang memerlukan pemerhatian daripada pihak atasan. y Pengaruh media elektronik dan media cetak yang menonjolkan µbudaya hawa nafsu¶ dikatakan di antara punca keruntuhan akhlak. Sememangnya di setiap tempat akan ada golongan tertentu yang mengarahkan kearah keburukan. y Kebanyakan pelajar banyak terdedah dengan aktiviti sosial.

3. Dalam penyelidikan ini sebanyak 23 orang pelajar UMK telah selamat kami soal selidik. Berapa kalikah pelajar meninggalkan solat dalam masa 1 hari 6. 4. Berapa kerap pelajar terlewat untuk solat subuh 4. Bilangan jantina ialah 18 perempuan dan 5 Lelaki. Berapa kali pelajar menunaikan solat berjemaah di bilik 3. Berapa kerap pelajar membaca Al-Quran sepanjang berada di UMK 5. Ini dapat dilihat melalui soalan soal selidik yang dibuat iaitu: 1. KEBURUKAN KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN y y y y y Pelajar akan terpesong jauh dari akidah sebenar agama. Pelajar akan lebih mementingkan dunia semata-mata. Pelajar akan mudah diresapi oleh ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam sebenar. STATISTIK BORANG KAJI SELIDIK Kami telah menjalankan penyelidikan dengan boring soal selidik terhadap pelajar UMK. Berapa kali pelajar ke musalla / masjid dalam masa sehari 2. 7 . Setelah di teliti kami telah membuat rumusan dengan wujudnya beberapa keputusan yang telah timbul hasil daripada temu bual ini. JANTINA Berdasarkan kepada hasil soal selidik yang dibuat keatas pelajar UMK menunjukkan majoriti yang bermasalah dalam penghayatan keagamaan adalah golongan lelaki. Mudah terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Tidak akan ada pelapis kepimpinan yang mengikut acuan agama.

melalui responden yang telah kami soal selidik di dapati hasilnya cukup mengejutkan kerana daripada 23 orang. hanya 1 orang sahaja yang berusaha ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah sekurang kurangnya 1 kali. 4. 8 . di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 3 . Berapa kerap anda membaca al-quran sepanjang berada di UMK? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5.Soalan Kaji Selidik Bulat yang berkenaan. Majoriti pelajar tidak menunaikan solat berjemaah di dalam bilik. 3. Kami menjangkakan mereka hanya menunai solat seorang diri. Di dalam satu hari. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 5. Berapa kerap anda terlewat untuk solat subuh? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. Berapa kali anda menunaikan solat berjemaah di bilik? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. 2. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya perkara seperti itu? Hal ini telah menunjukan penghayatan agama dalam kalangan pelajar UMK masih lagi berada pada tahap yang rendah. Berapa kali anda ke musalla/masjid dalam masa sehari. 1. Skala ini menunjukan suatu yang menceriakan kerana hampir 98% daripada responden membaca al quran setiap hari walaupun 1 kali. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 5. Keputusan ini sungguh mengejutkan kerana di dapati majority daripada responden kerap terlewat untuk bangun menunaikan solat subuh.

Mengadakan dakwah dari bilik ke bilik. Mewajibkan solat berjemaah dalam kalangan pelajar muslim. Mengadakan forum keagamaan yang bersifat lebih mesra pelajar.Ini menunjukan masih ramai pelajar UMK masih menitikberatkan hal keagamaa untuk di jadikan pedoman. CADANGAN UNTUK MENGATASI MASALAH KURANG PENGHAYATAN KEAGAMAAN y Mengadakan subjek keagamaan dalam subjek universiti yang wajib di ikuti oleh pelajar muslim. 5.apakah cara untuk memupuk minat pelajar UMK yang beragama islam terhadap bidang agama. y y y y y y y Mengadakan program yang berkaitan dengan agama islam. Setelah di selidik. Berapa kali anda meninggalkan solat dalam masa 1 hari? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5.? Rujuk lampiran 7. Pada pendapat anda. Memperbanyakkan poster dan iklan untuk menarik minat para pelajar. Sentiasa mengadakan tazkirah pada setiap pagi dan petang. 9 . Menyediakan satu ruang untuk memberi pelajar berbincang tentang permasalahan agama. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 2. Selebihnya mereka tidak meninggalkan solat dan menunjukan penghayatan agama masih lagi kukuh dalam diri mereka. y Pelajar perlu meningkatkan kefahaman al-Quran dari masa ke semasa.hanya 1 responden meninggalkan solat 2 kali dalam masa 1 hari dan 2 responden meninggalkan solat 1 kali.

com/doc/29277529/Moral-dan-Agama-Remaja http://otodidakilmu.html http://www.scribd.blogspot. BIBLIOGRAFI http://burhanuddin63. Bagi pelajar UMK masalah penghayatan yang ada di dalam diri setiap pelajar bukan kosong tetapi kebanyakan pelajar sudah ada hal keagamaan yang asas yang patut ada di dalam diri setiap orang mukmin atau muslimah islam.KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang dibuat.com/2008/12/pengertian-penghayatan-agama.blogspot.com/2007/12/penghayatan-keagamaan-populer. dapat disimpulkan bahawa penghayatan keagamaan harus ada di dalam diri setiap pelajar untuk menjaga atau melindung diri daripada terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan atau yang melanggar larangan yang di larang dalam islam.html 10 .

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful