PENGHAYATAN KEAGAMAAN DIKALANGAN PELAJAR UMK ISI KANDUNGAN PENGENALAN PERNYATAAN MASALAH OBJEKTIF KAJIAN DEFINISI BATASAN KAJIAN

KAEDAH KAJIAN SOROTAN LITERATURE HASIL KAJIAN 1. PENGENALAN 2. PUNCA KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN 3. KEBURUKAN KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN 4. JANTINA 5. STATISTIK ± SOALAN KAJI SELIDIK 6. CADANGAN KESIMPULAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 10 10 MUKA SURAT 2 3 4 4 4 4 4 5-9

1

PENGENALAN Penghayatan agama adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. Apa yang digambarkan oleh Muhammad Abduh pada dua abad lalu masih relevan dengan suasana umat Islam pada zaman ini. Pada waktu yang sama beliau menganggap penghayatan Islam orang Islam zamannya iaitu pada abad 19 dulu sebagai penghayatan tanpa Islam. Sebaliknya kita juga kerap bersua dengan orang tertentu yang terlalu ghairah kepada keakhiratan sehingga hubungan dengan orang lain tidak dipedulikan. Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905) tentang penghayatan orang bukan Islam terhadap ajaran Islam itu.'' Mesej yang ingin disampaikan oleh Muhammad Abduh dalam kesimpulannya itu ialah tamadun yang dibina di Barat kini adalah tepat dengan Islam jika diukur dari sudut penghayatan Islam dan bukan diukur dengan penghayatan agama. Malah dalam kesimpulan berkenaan beliau juga mahu menyampaikan mesej bahawa tamadun itu juga yang pernah dibina oleh umat Islam pada masa lalu. 2 . tetapi menjadi hak orang bukan Islam berdasarkan kepada ayat di atas dan ayat-ayat lain serta beberapa hadis Rasulullah. Berdasarkan kata-kata ulama modenis Islam Mesir terkenal. Sebagai hasilnya lahirlah orang Islam yang tidak seimbang (asl-sawi) antara dunia dan akhirat dalam semua bidang kehidupan. Bagaimanapun. Ini kerana suasana orang Islam tanpa Islam dalam erti kata penghayatan Islam yang menyeluruh dan bukan penghayatan agama saja masih berleluasa dalam semua masyarakat Islam kini termasuk di negara ini. Itulah yang menyebabkan kita melihat kadangkala orang Islam tertentu terlalu keduniaan sehingga mahu bersembahyang lima waktu pun tidak sempat kerana terlalu sibuk urusan keduniaannya. Islam tidak melarang jika mereka mahu mengamalkannya. Sebagai contoh Allah menuntut supaya kita tidak melupakan habuan di dunia (al Qasas: 77) dan melarang kita melampau dalam agama (an-Nisa': 171/al-Maidah: 77). Muhammad Abduh menyimpulkan penghayatan Islam orang bukan Islam dalam kata-katanya yang berbunyi: ``Aku melihat Islam tanpa orang Islam di Barat dan aku melihat orang Islam tanpa Islam di Timur. Orang bukan Islam tidak dituntut menghayati ajaran-ajaran khusus ini. Ini sudah bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya kerana Allah dan Rasul-Nya menuntut supaya kita menjadi orang Islam yang seimbang antara dunia dan akhirat. Namun. penghayatan Islam bukan menjadi hak orang Islam saja.

PERNYATAAN MASALAH Di Saat ini generasi muda khususnya remaja. Keadaan ini sangat membimbangkan semua pihak termasuk keluarga. Hal ini tidak lain adalah persiapan memberikan tugas pembangungan pada masa yang akan datang. dan badan badan tertentu. Sudah banyak generasi muda yang menyedari peranan dan tanggungjawabnya terhadap negara di masa yang akan datang. Adakah mereka ini yang diharapkan sebagai contoh umat yang terbaik? Dan ini semua adalah berpunca dari kurangnya malahan mungkin tiada langsung penghayatan keagamaan dalam diri individu tersebut. 3 . Tetapi. menjolok mata dengan alasan kononnya mengikut arus kemodenan. tetapi tindakan atau perlakuan ini jika dibiarkan lama-kelamaan menuju suatu tindakan bahaya yang sangat membimbangkan. mereka µseronok¶ berduaduaan dengan berkelakuan yang menjengkelkan di khalayak ramai. Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja. Ini tidak termasuk remaja yang berdampingan dengan arak dan najis dadah. tetapi dipihak yang lain remaja berusaha menghancurkan nilai-nilai moralnya sebagai manusia. Ini semua adalah gambaran bagi masa depan negara dan bangsa kelak. Disatu pihak remaja berusaha berlumba-lumba dan bersaing dalam menimba ilmu. telah diasuh dan didedahkan dengan berbagai disiplin ilmu. masyarakat. dibalik semua itu ada sebahagian gene rasi muda yang kurang menyedari tanggungjawabnya sebagai generasi penerus bangsa. Masalah meninggalkan solat sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. masa penyerahan tanggungjawab dari generasi tua kepada generasi muda. Adakah kriteria ini yang kita inginkan sebagai pemimpin masa depan negara? Semakin ramai remaja kita yang membuka aurat.

BATASAN KAJIAN Kajian ini hanya dilakukan di kalangan pelajar Universiti Malaysia Kelantan sahaja. Kedua. Zainab al-Ghazali al-Jubaili (tokoh gerakan Islam Mesir) berkata. SOROTAN LITERATURE Menurut Syeikh Mahmud Syaltut (1966) mencirikan orang yang menghayati agama berdasarkan tiga prinsip. Pertama. melaksanakan peraturan syarak dengan mengkhususkan ubudiyyat hanya kepada Allah SWT. Ini bererti seseorang yang terbatas kepada amalan agama secara individu sahaja tanpa usaha menegakkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. tabiat dan usul akidah. Selain itu. Islam mesti dihayati sebagai din (agama) dan daulah (kerajaan). 4 . beriman dengan hidayah dan syariat Allah sebagai lanjutan dari beriman kepada Allah SWT. KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian yang dilakukan adalah dengan cara membuat soalan kaji selidik dan diedarkan kepada para pelajar. adakah sealir dengan kehidupan dan pengajian mereka di universiti. Ia menatijahkan seseorang yang meyakini keadi an Islam l (melalui peraturan syarak) dan rela dengannya. kajian ini juga adalah untuk mengkaji mengapa terjadi perkara sedemikian dan apakah cara terbaik untuk mengatasinya. Ketiga. DEFINISI Penghayatan agama adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. Kajian ini dilakukan keatas pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan mengukur tahap penghayatan agama mereka.OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini adalah untuk mengkaji tahap penghayatan keagamaan di kalangan pelajar. sedar dan yakin tentang pengawasan Allah SWT terhadap dirinya. Orang bukan Islam tidak dituntut menghayati ajaran-ajaran khusus ini. belum mencapai tahap penghayatan (agama) yang paling tinggi dan belum sempurna pengakuan (syahadah) sebagai seorang Islam.

pilihan dan tindakan menurut hawa nafsu dan syahwat mereka. Tambahan pula program yang dianjurkan hanya diketahui oleh orang orang tertentu sahaja. Borang kaji selidik telah di edarkan sebanyak 23 helai. zikir dan berbuat baik sahaja. malahan pula dengan jadual kelas yang padat dan bertembung dengan waktu belajar. kemudian bergerak dan beramal. y Kurangnya aktiviti keagamaan agama islam dalam kalangan pelajar UMK. 5 . Satu kajian telah dilakukan dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Kelantan(UMK) untuk mengenalpasti peratus penghayatan islam bagi pelajar UMK.Menurut Mustafa Masyhur. Namun. Aktiviti yang dianjurkan adalah terlalu sedikit. pelajar tidak dapat menghadiri dan mengikuti program tersebut. Ini berdasarkan kepada luahan yang didengar di kalangan sesetengah pelajar. Tahap penghayatan paling tinggi bagi muslim biasa harus dimulai dengan memahami Islam dengan fahaman yang tepat dan menyeluruh sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. universiti ini hanya memberatkan program yang berkaitan perniagaan sahaja dan program yang berkaitan keagamaan adalah terlalu sedikit. Dapat dilihat disini. tanpa berusaha menunaikan tanggungjawab ini. serta mempertingkatkan kerohanian sehingga mencapai tahap para amilin dan solihin yang tidak menjadikan kehendak. ibadah. HASIL KAJIAN 1. Seperti program ini hanya untuk golongan tertentu sahaja. Masyhur mengambil pendekatan berbeza. PUNCA KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN. berdosa pandangan bahawa amalan Islam setakat ilmu. dalam konteks dakwah individu pula. Cara kami mengkaji peratusan yang benar-benar menghayati islam dalam diri masing-masing dengan mengeluarkan borang kaji selidik dan di edarkan kepada setiap orang pelajar UMK. PENGENALAN Penghayatan keagamaan merupakan adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. Kajian ini juga di lakukan khusus untuk subjek Pengantar Antropologi Dan Sosiologi (CFT 1043). 2.

Dan pelajar kita tidak terlepas dari masalah tersebut. Program yang banyak dilihat adalah berbentuk keduniaan berbanding program yang berkaitan dengan keakhiratan. Banyak bahan yang disiarkan sama ada dari filem Barat. dimaksudkan adalah seperti aktiviti kesukanan.y Kurang dorongan daripada orang atasan untuk aktiviti keagamaan. tetapi kita perlu ingat bahawa setiap anak memerlukan kasih sayang daripada bapanya dan begitu jugalah pelajar yang memerlukan pemerhatian daripada pihak atasan. iklan-iklan perniagaan sebagainya memaparkan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. y Terlalu asyik dengan program yang bersifat duniawi. Kemewahan dan kebendaan ekoran daripada kekayaan yang dinikmati hasil daripada usaha -usaha pembangunan ekonomi telah sikit demi sikit mula menghakis dan mencemari pemikiran. Orang atasan yang sentiasa sibuk dengan kerja tanpa mempedulikan pelajar bawahannya menyebabkan pelajar merasa tersisih dan kebanyakan mereka menyimpang dari landasan agama. Sememangnya di setiap tempat akan ada golongan tertentu yang mengarahkan kearah keburukan. Dalam satu tandang pisang bukan semuanya baik dan begitu jugalah manusia. drama tempatan. Media memberikan cermin diri kepada remaja mengenai gaya hidup yang jauh beza dan janggalnya dengan cara hidup timur kita. y Kemewahan dan kebendaan mengatasi segalanya. y Terpengaruh dengan ajakan rakan untuk membuat maksiat atau yang melanggar hukum agama. 6 . nilai dan budaya pelajar kita. y Pengaruh media elektronik dan media cetak yang menonjolkan µbudaya hawa nafsu¶ dikatakan di antara punca keruntuhan akhlak. Aktiviti social yang Memang aktiviti ini baik untuk menaikkan nama universiti tetapi haruslah berpada-pada tanpa mengabaikn aktiviti untuk akhirat. y Kebanyakan pelajar banyak terdedah dengan aktiviti sosial. ketahanan diri pelajar lentur dan pupus mengakibatkan sebahagian daripada mereka terjebak dalam kancah kemaksiatan dan berbagai bagai gejala yang kita sentiasa mendengar dan membaca dari media elektronik dan cetak. Mereka inilah yang mempengaruhi golongan baik untuk melakukan kemaksiatan. Sememangnya kehidupan di universiti adalah secara berdikari. Akhirnya.

STATISTIK BORANG KAJI SELIDIK Kami telah menjalankan penyelidikan dengan boring soal selidik terhadap pelajar UMK. Berapa kerap pelajar terlewat untuk solat subuh 4. Dalam penyelidikan ini sebanyak 23 orang pelajar UMK telah selamat kami soal selidik. Tidak akan ada pelapis kepimpinan yang mengikut acuan agama.3. Mudah terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Setelah di teliti kami telah membuat rumusan dengan wujudnya beberapa keputusan yang telah timbul hasil daripada temu bual ini. JANTINA Berdasarkan kepada hasil soal selidik yang dibuat keatas pelajar UMK menunjukkan majoriti yang bermasalah dalam penghayatan keagamaan adalah golongan lelaki. KEBURUKAN KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN y y y y y Pelajar akan terpesong jauh dari akidah sebenar agama. Pelajar akan mudah diresapi oleh ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam sebenar. Ini dapat dilihat melalui soalan soal selidik yang dibuat iaitu: 1. Pelajar akan lebih mementingkan dunia semata-mata. Berapa kerap pelajar membaca Al-Quran sepanjang berada di UMK 5. Berapa kali pelajar ke musalla / masjid dalam masa sehari 2. Berapa kalikah pelajar meninggalkan solat dalam masa 1 hari 6. Berapa kali pelajar menunaikan solat berjemaah di bilik 3. 7 . Bilangan jantina ialah 18 perempuan dan 5 Lelaki. 4.

3. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya perkara seperti itu? Hal ini telah menunjukan penghayatan agama dalam kalangan pelajar UMK masih lagi berada pada tahap yang rendah. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 5. Berapa kerap anda membaca al-quran sepanjang berada di UMK? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. hanya 1 orang sahaja yang berusaha ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah sekurang kurangnya 1 kali. 8 . di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 5. 2. Skala ini menunjukan suatu yang menceriakan kerana hampir 98% daripada responden membaca al quran setiap hari walaupun 1 kali. Berapa kerap anda terlewat untuk solat subuh? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. Berapa kali anda ke musalla/masjid dalam masa sehari. 1. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 3 . Di dalam satu hari.melalui responden yang telah kami soal selidik di dapati hasilnya cukup mengejutkan kerana daripada 23 orang.Soalan Kaji Selidik Bulat yang berkenaan. Keputusan ini sungguh mengejutkan kerana di dapati majority daripada responden kerap terlewat untuk bangun menunaikan solat subuh. Kami menjangkakan mereka hanya menunai solat seorang diri. 4. Majoriti pelajar tidak menunaikan solat berjemaah di dalam bilik. Berapa kali anda menunaikan solat berjemaah di bilik? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5.

y y y y y y y Mengadakan program yang berkaitan dengan agama islam.? Rujuk lampiran 7. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 2. Setelah di selidik. Mengadakan forum keagamaan yang bersifat lebih mesra pelajar. Mengadakan dakwah dari bilik ke bilik.apakah cara untuk memupuk minat pelajar UMK yang beragama islam terhadap bidang agama. Selebihnya mereka tidak meninggalkan solat dan menunjukan penghayatan agama masih lagi kukuh dalam diri mereka.hanya 1 responden meninggalkan solat 2 kali dalam masa 1 hari dan 2 responden meninggalkan solat 1 kali. 5. y Pelajar perlu meningkatkan kefahaman al-Quran dari masa ke semasa. Memperbanyakkan poster dan iklan untuk menarik minat para pelajar. 9 . Berapa kali anda meninggalkan solat dalam masa 1 hari? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. CADANGAN UNTUK MENGATASI MASALAH KURANG PENGHAYATAN KEAGAMAAN y Mengadakan subjek keagamaan dalam subjek universiti yang wajib di ikuti oleh pelajar muslim. Mewajibkan solat berjemaah dalam kalangan pelajar muslim. Sentiasa mengadakan tazkirah pada setiap pagi dan petang. Menyediakan satu ruang untuk memberi pelajar berbincang tentang permasalahan agama.Ini menunjukan masih ramai pelajar UMK masih menitikberatkan hal keagamaa untuk di jadikan pedoman. Pada pendapat anda.

dapat disimpulkan bahawa penghayatan keagamaan harus ada di dalam diri setiap pelajar untuk menjaga atau melindung diri daripada terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan atau yang melanggar larangan yang di larang dalam islam.com/doc/29277529/Moral-dan-Agama-Remaja http://otodidakilmu.html 10 .scribd.blogspot. BIBLIOGRAFI http://burhanuddin63.blogspot.com/2007/12/penghayatan-keagamaan-populer. Bagi pelajar UMK masalah penghayatan yang ada di dalam diri setiap pelajar bukan kosong tetapi kebanyakan pelajar sudah ada hal keagamaan yang asas yang patut ada di dalam diri setiap orang mukmin atau muslimah islam.KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang dibuat.com/2008/12/pengertian-penghayatan-agama.html http://www.

11 .