PENGHAYATAN AGAMA

PENGHAYATAN KEAGAMAAN DIKALANGAN PELAJAR UMK ISI KANDUNGAN PENGENALAN PERNYATAAN MASALAH OBJEKTIF KAJIAN DEFINISI BATASAN KAJIAN

KAEDAH KAJIAN SOROTAN LITERATURE HASIL KAJIAN 1. PENGENALAN 2. PUNCA KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN 3. KEBURUKAN KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN 4. JANTINA 5. STATISTIK ± SOALAN KAJI SELIDIK 6. CADANGAN KESIMPULAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 10 10 MUKA SURAT 2 3 4 4 4 4 4 5-9

1

tetapi menjadi hak orang bukan Islam berdasarkan kepada ayat di atas dan ayat-ayat lain serta beberapa hadis Rasulullah. penghayatan Islam bukan menjadi hak orang Islam saja. 2 . Berdasarkan kata-kata ulama modenis Islam Mesir terkenal. Ini kerana suasana orang Islam tanpa Islam dalam erti kata penghayatan Islam yang menyeluruh dan bukan penghayatan agama saja masih berleluasa dalam semua masyarakat Islam kini termasuk di negara ini. Islam tidak melarang jika mereka mahu mengamalkannya. Sebagai contoh Allah menuntut supaya kita tidak melupakan habuan di dunia (al Qasas: 77) dan melarang kita melampau dalam agama (an-Nisa': 171/al-Maidah: 77). Malah dalam kesimpulan berkenaan beliau juga mahu menyampaikan mesej bahawa tamadun itu juga yang pernah dibina oleh umat Islam pada masa lalu. Bagaimanapun. Itulah yang menyebabkan kita melihat kadangkala orang Islam tertentu terlalu keduniaan sehingga mahu bersembahyang lima waktu pun tidak sempat kerana terlalu sibuk urusan keduniaannya.PENGENALAN Penghayatan agama adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. Sebagai hasilnya lahirlah orang Islam yang tidak seimbang (asl-sawi) antara dunia dan akhirat dalam semua bidang kehidupan. Orang bukan Islam tidak dituntut menghayati ajaran-ajaran khusus ini. Namun. Pada waktu yang sama beliau menganggap penghayatan Islam orang Islam zamannya iaitu pada abad 19 dulu sebagai penghayatan tanpa Islam. Muhammad Abduh menyimpulkan penghayatan Islam orang bukan Islam dalam kata-katanya yang berbunyi: ``Aku melihat Islam tanpa orang Islam di Barat dan aku melihat orang Islam tanpa Islam di Timur. Ini sudah bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya kerana Allah dan Rasul-Nya menuntut supaya kita menjadi orang Islam yang seimbang antara dunia dan akhirat. Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905) tentang penghayatan orang bukan Islam terhadap ajaran Islam itu. Sebaliknya kita juga kerap bersua dengan orang tertentu yang terlalu ghairah kepada keakhiratan sehingga hubungan dengan orang lain tidak dipedulikan. Apa yang digambarkan oleh Muhammad Abduh pada dua abad lalu masih relevan dengan suasana umat Islam pada zaman ini.'' Mesej yang ingin disampaikan oleh Muhammad Abduh dalam kesimpulannya itu ialah tamadun yang dibina di Barat kini adalah tepat dengan Islam jika diukur dari sudut penghayatan Islam dan bukan diukur dengan penghayatan agama.

tetapi dipihak yang lain remaja berusaha menghancurkan nilai-nilai moralnya sebagai manusia. dan badan badan tertentu. 3 . Adakah mereka ini yang diharapkan sebagai contoh umat yang terbaik? Dan ini semua adalah berpunca dari kurangnya malahan mungkin tiada langsung penghayatan keagamaan dalam diri individu tersebut. dibalik semua itu ada sebahagian gene rasi muda yang kurang menyedari tanggungjawabnya sebagai generasi penerus bangsa. Tetapi. tetapi tindakan atau perlakuan ini jika dibiarkan lama-kelamaan menuju suatu tindakan bahaya yang sangat membimbangkan. menjolok mata dengan alasan kononnya mengikut arus kemodenan. mereka µseronok¶ berduaduaan dengan berkelakuan yang menjengkelkan di khalayak ramai. Sudah banyak generasi muda yang menyedari peranan dan tanggungjawabnya terhadap negara di masa yang akan datang. masyarakat. Ini tidak termasuk remaja yang berdampingan dengan arak dan najis dadah. masa penyerahan tanggungjawab dari generasi tua kepada generasi muda. Keadaan ini sangat membimbangkan semua pihak termasuk keluarga. Masalah meninggalkan solat sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. telah diasuh dan didedahkan dengan berbagai disiplin ilmu. Adakah kriteria ini yang kita inginkan sebagai pemimpin masa depan negara? Semakin ramai remaja kita yang membuka aurat.PERNYATAAN MASALAH Di Saat ini generasi muda khususnya remaja. Ini semua adalah gambaran bagi masa depan negara dan bangsa kelak. Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja. Disatu pihak remaja berusaha berlumba-lumba dan bersaing dalam menimba ilmu. Hal ini tidak lain adalah persiapan memberikan tugas pembangungan pada masa yang akan datang.

kajian ini juga adalah untuk mengkaji mengapa terjadi perkara sedemikian dan apakah cara terbaik untuk mengatasinya. belum mencapai tahap penghayatan (agama) yang paling tinggi dan belum sempurna pengakuan (syahadah) sebagai seorang Islam. melaksanakan peraturan syarak dengan mengkhususkan ubudiyyat hanya kepada Allah SWT. Ini bererti seseorang yang terbatas kepada amalan agama secara individu sahaja tanpa usaha menegakkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan.OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini adalah untuk mengkaji tahap penghayatan keagamaan di kalangan pelajar. Pertama. DEFINISI Penghayatan agama adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. Islam mesti dihayati sebagai din (agama) dan daulah (kerajaan). Orang bukan Islam tidak dituntut menghayati ajaran-ajaran khusus ini. sedar dan yakin tentang pengawasan Allah SWT terhadap dirinya. Ketiga. SOROTAN LITERATURE Menurut Syeikh Mahmud Syaltut (1966) mencirikan orang yang menghayati agama berdasarkan tiga prinsip. Zainab al-Ghazali al-Jubaili (tokoh gerakan Islam Mesir) berkata. Kajian ini dilakukan keatas pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan mengukur tahap penghayatan agama mereka. Ia menatijahkan seseorang yang meyakini keadi an Islam l (melalui peraturan syarak) dan rela dengannya. BATASAN KAJIAN Kajian ini hanya dilakukan di kalangan pelajar Universiti Malaysia Kelantan sahaja. beriman dengan hidayah dan syariat Allah sebagai lanjutan dari beriman kepada Allah SWT. 4 . Selain itu. tabiat dan usul akidah. Kedua. KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian yang dilakukan adalah dengan cara membuat soalan kaji selidik dan diedarkan kepada para pelajar. adakah sealir dengan kehidupan dan pengajian mereka di universiti.

2. Cara kami mengkaji peratusan yang benar-benar menghayati islam dalam diri masing-masing dengan mengeluarkan borang kaji selidik dan di edarkan kepada setiap orang pelajar UMK. pilihan dan tindakan menurut hawa nafsu dan syahwat mereka. malahan pula dengan jadual kelas yang padat dan bertembung dengan waktu belajar. y Kurangnya aktiviti keagamaan agama islam dalam kalangan pelajar UMK. Borang kaji selidik telah di edarkan sebanyak 23 helai. kemudian bergerak dan beramal. pelajar tidak dapat menghadiri dan mengikuti program tersebut. Masyhur mengambil pendekatan berbeza. universiti ini hanya memberatkan program yang berkaitan perniagaan sahaja dan program yang berkaitan keagamaan adalah terlalu sedikit. 5 . HASIL KAJIAN 1. Kajian ini juga di lakukan khusus untuk subjek Pengantar Antropologi Dan Sosiologi (CFT 1043). Tahap penghayatan paling tinggi bagi muslim biasa harus dimulai dengan memahami Islam dengan fahaman yang tepat dan menyeluruh sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. tanpa berusaha menunaikan tanggungjawab ini. Aktiviti yang dianjurkan adalah terlalu sedikit. Satu kajian telah dilakukan dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Kelantan(UMK) untuk mengenalpasti peratus penghayatan islam bagi pelajar UMK. Dapat dilihat disini. dalam konteks dakwah individu pula. Namun. PENGENALAN Penghayatan keagamaan merupakan adalah penghayatan akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. PUNCA KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN. zikir dan berbuat baik sahaja. ibadah. Seperti program ini hanya untuk golongan tertentu sahaja. Ini berdasarkan kepada luahan yang didengar di kalangan sesetengah pelajar. Tambahan pula program yang dianjurkan hanya diketahui oleh orang orang tertentu sahaja.Menurut Mustafa Masyhur. serta mempertingkatkan kerohanian sehingga mencapai tahap para amilin dan solihin yang tidak menjadikan kehendak. berdosa pandangan bahawa amalan Islam setakat ilmu.

tetapi kita perlu ingat bahawa setiap anak memerlukan kasih sayang daripada bapanya dan begitu jugalah pelajar yang memerlukan pemerhatian daripada pihak atasan. Program yang banyak dilihat adalah berbentuk keduniaan berbanding program yang berkaitan dengan keakhiratan. iklan-iklan perniagaan sebagainya memaparkan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. nilai dan budaya pelajar kita.y Kurang dorongan daripada orang atasan untuk aktiviti keagamaan. Orang atasan yang sentiasa sibuk dengan kerja tanpa mempedulikan pelajar bawahannya menyebabkan pelajar merasa tersisih dan kebanyakan mereka menyimpang dari landasan agama. Media memberikan cermin diri kepada remaja mengenai gaya hidup yang jauh beza dan janggalnya dengan cara hidup timur kita. Dalam satu tandang pisang bukan semuanya baik dan begitu jugalah manusia. y Pengaruh media elektronik dan media cetak yang menonjolkan µbudaya hawa nafsu¶ dikatakan di antara punca keruntuhan akhlak. drama tempatan. y Kebanyakan pelajar banyak terdedah dengan aktiviti sosial. Kemewahan dan kebendaan ekoran daripada kekayaan yang dinikmati hasil daripada usaha -usaha pembangunan ekonomi telah sikit demi sikit mula menghakis dan mencemari pemikiran. Sememangnya di setiap tempat akan ada golongan tertentu yang mengarahkan kearah keburukan. Sememangnya kehidupan di universiti adalah secara berdikari. y Kemewahan dan kebendaan mengatasi segalanya. y Terpengaruh dengan ajakan rakan untuk membuat maksiat atau yang melanggar hukum agama. ketahanan diri pelajar lentur dan pupus mengakibatkan sebahagian daripada mereka terjebak dalam kancah kemaksiatan dan berbagai bagai gejala yang kita sentiasa mendengar dan membaca dari media elektronik dan cetak. Banyak bahan yang disiarkan sama ada dari filem Barat. y Terlalu asyik dengan program yang bersifat duniawi. Mereka inilah yang mempengaruhi golongan baik untuk melakukan kemaksiatan. dimaksudkan adalah seperti aktiviti kesukanan. Aktiviti social yang Memang aktiviti ini baik untuk menaikkan nama universiti tetapi haruslah berpada-pada tanpa mengabaikn aktiviti untuk akhirat. Dan pelajar kita tidak terlepas dari masalah tersebut. Akhirnya. 6 .

Ini dapat dilihat melalui soalan soal selidik yang dibuat iaitu: 1. Tidak akan ada pelapis kepimpinan yang mengikut acuan agama. Berapa kerap pelajar membaca Al-Quran sepanjang berada di UMK 5. Berapa kali pelajar ke musalla / masjid dalam masa sehari 2. Berapa kalikah pelajar meninggalkan solat dalam masa 1 hari 6. Bilangan jantina ialah 18 perempuan dan 5 Lelaki.3. 4. Berapa kerap pelajar terlewat untuk solat subuh 4. Setelah di teliti kami telah membuat rumusan dengan wujudnya beberapa keputusan yang telah timbul hasil daripada temu bual ini. Mudah terjerumus dalam lembah kemaksiatan. STATISTIK BORANG KAJI SELIDIK Kami telah menjalankan penyelidikan dengan boring soal selidik terhadap pelajar UMK. JANTINA Berdasarkan kepada hasil soal selidik yang dibuat keatas pelajar UMK menunjukkan majoriti yang bermasalah dalam penghayatan keagamaan adalah golongan lelaki. 7 . Pelajar akan mudah diresapi oleh ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam sebenar. KEBURUKAN KURANGNYA PENGHAYATAN KEAGAMAAN y y y y y Pelajar akan terpesong jauh dari akidah sebenar agama. Pelajar akan lebih mementingkan dunia semata-mata. Berapa kali pelajar menunaikan solat berjemaah di bilik 3. Dalam penyelidikan ini sebanyak 23 orang pelajar UMK telah selamat kami soal selidik.

Berapa kerap anda terlewat untuk solat subuh? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. Berapa kali anda menunaikan solat berjemaah di bilik? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. hanya 1 orang sahaja yang berusaha ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah sekurang kurangnya 1 kali. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 5. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 5. 4. Di dalam satu hari. Berapa kali anda ke musalla/masjid dalam masa sehari. Kami menjangkakan mereka hanya menunai solat seorang diri. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya perkara seperti itu? Hal ini telah menunjukan penghayatan agama dalam kalangan pelajar UMK masih lagi berada pada tahap yang rendah. Keputusan ini sungguh mengejutkan kerana di dapati majority daripada responden kerap terlewat untuk bangun menunaikan solat subuh. 8 . 2. Berapa kerap anda membaca al-quran sepanjang berada di UMK? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5.Soalan Kaji Selidik Bulat yang berkenaan. Majoriti pelajar tidak menunaikan solat berjemaah di dalam bilik.melalui responden yang telah kami soal selidik di dapati hasilnya cukup mengejutkan kerana daripada 23 orang. 1. Skala ini menunjukan suatu yang menceriakan kerana hampir 98% daripada responden membaca al quran setiap hari walaupun 1 kali. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 3 . 3.

Pada pendapat anda. Selebihnya mereka tidak meninggalkan solat dan menunjukan penghayatan agama masih lagi kukuh dalam diri mereka. CADANGAN UNTUK MENGATASI MASALAH KURANG PENGHAYATAN KEAGAMAAN y Mengadakan subjek keagamaan dalam subjek universiti yang wajib di ikuti oleh pelajar muslim.? Rujuk lampiran 7. Mengadakan dakwah dari bilik ke bilik. Berapa kali anda meninggalkan solat dalam masa 1 hari? Melalui soal selidik yang di jalankan melalui skala 1-5. Sentiasa mengadakan tazkirah pada setiap pagi dan petang. Setelah di selidik.apakah cara untuk memupuk minat pelajar UMK yang beragama islam terhadap bidang agama. Memperbanyakkan poster dan iklan untuk menarik minat para pelajar. Mewajibkan solat berjemaah dalam kalangan pelajar muslim. 9 .hanya 1 responden meninggalkan solat 2 kali dalam masa 1 hari dan 2 responden meninggalkan solat 1 kali. Mengadakan forum keagamaan yang bersifat lebih mesra pelajar. y y y y y y y Mengadakan program yang berkaitan dengan agama islam.Ini menunjukan masih ramai pelajar UMK masih menitikberatkan hal keagamaa untuk di jadikan pedoman. Menyediakan satu ruang untuk memberi pelajar berbincang tentang permasalahan agama. 5. y Pelajar perlu meningkatkan kefahaman al-Quran dari masa ke semasa. di dapati skala tertinggi bagi soalan ini ialah berada pada tahap ke 2.

KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang dibuat. dapat disimpulkan bahawa penghayatan keagamaan harus ada di dalam diri setiap pelajar untuk menjaga atau melindung diri daripada terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan atau yang melanggar larangan yang di larang dalam islam.com/2007/12/penghayatan-keagamaan-populer.blogspot.com/doc/29277529/Moral-dan-Agama-Remaja http://otodidakilmu. BIBLIOGRAFI http://burhanuddin63.blogspot.html 10 . Bagi pelajar UMK masalah penghayatan yang ada di dalam diri setiap pelajar bukan kosong tetapi kebanyakan pelajar sudah ada hal keagamaan yang asas yang patut ada di dalam diri setiap orang mukmin atau muslimah islam.com/2008/12/pengertian-penghayatan-agama.html http://www.scribd.

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful