GIATMARA KUALA LUMPUR LOT 472, JALAN ENGGANG 4 TAMAN KERAMAT 54200 K.

LUMPUR

KERTAS PENERANGAN
KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL E-011-1 JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI (PERALATAN) L1

NO DAN TAJUK MODUL/ MODUL 12: ASAS PLC MODULE NO AND TITLE 03.01 KENALPASTI BEKALAN KUASA NO DAN PERNYATAAN TUGASAN / TASK(S) NO AND STATEMENT 03.02 JENIS ISYARAT DAN KAEDAH PENYAMBUNGAN I/O (INPUT/OUTPUT) PADA PLC/SISTEM 03.03 PERIKSA TURUTAN PROGRAM GAMBARAJAH TETANGGA (LADDER DIAGRAM) OBJEKTIF MODUL / MODULE OBJECTIVE Guna PLC dengan berpandukan kepada operasi manual, litar skematik kawalan, peralatan pengukuran dan gambarajah tetangga (ladder diagram) supaya operasi PLC/sistem beroperasi, diperiksa dan dikendalikan mengikut piawaian yang di tetapkan.
E-011-1/M12/P(1/3)

NO KOD / CODE NO

Muka : 01 Drp : 04

TAJUK : KENALPASTI DAN GUNA JENIS-JENIS PERANTI KAWALAN

TUJUAN : Kertas penerangan ini adalah bertujuan untuk menerangkan mendedahkan pelajar kepada PLC komponen-komponen kawalan elektrikal seperti relay, timer, switches, sensor yang digunakan untuk membina litar kawalan. Pada umumnya adalah untuk mengoperasikan litar kawalan dengan cara memprogramkan pada memori yang bertujuan untuk memudahkan penyambungan serta meminimunkan penggunaan komponen/peralatan dalam litar. Oleh itu, pengetahuan dalam operasi litar kawalan adalah perlu untuk memprogramkan PLC.

NO KOD / CODE NO
PENERANGAN

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 2 Drp: 12

1. Asas Litar Kawalan 1.1. Dalam litar kawalan, pelbagai jenis litar digunakan untuk menjalankan sesuatu alatan/mesin secara automatic. Penggunaan litar kawalan tersebut boleh digunakan sebagai program dalam PLC dengan menukarkannya kepada ladder diagram. Oleh itu, penyambungan pada peralatan adalah berlainan dan tidak menggunakan banyak wayar. i) Litar Self-holding  Membenarkan arus mengalir berterusan di dalam litar.

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 3 Drp: 12

ii)

Litar Interlock  Membenarkan hanya satu masukan sahaja dan satu litar sahaja berfungsi di dalam satu masa.

Fig. 2 Interlock cct. Programming iii) Litar AND  Litar kawalan akan beroperasi seperti operasi get logic AND dimana apabila kedua-dua input S1 dan S2 di ON kan barulah akan terdapat hasil keluaran (SOL 1 beroperasi).

NO KOD / CODE NO iv)

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 4 Drp: 12

Litar OR  Litar kawalan akan beroperasi seperti operasi get logic OR dimana apabila S1 sahaja di ON kan atau S2 sahaja di ON kana tau kedua-dua input S1 dan S2 di ON kan akan terdapat hasil keluaran (SOL 1 beroperasi)

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 5 Drp: 12

2. Jenis-jenis Komponen/Peranti Kawalan Elektrik (i) Geganti (Relay)  Geganti adalah komponen untuk memproses isyarat elektrikal. Spring tarikbalik Gelung armature

Armature Set sesentuh Gelung

Gelung Solenoid Sesentuh

 Relay banyak digunakan dengan meluas dalam litar elektrik dan elektronik sebagai kawalan jauh (remotely controlled) suis mekanikal untuk merubah samada keadaan terbuka (off) dan tertutup (on) atau digunakan pada fungsi logic (logic function)  Suis-suis relay adalah dikelasifikasikan iaitu :a. Single-pole, b. Single-trow, c. Double-pole, d. Double-troe dll  Sesuatu relay akan terbuka apabila arus elektrik melaluinya, keadaan ini dipanggil sesentuh sentiasa terbuka (N/O). Sesuatu relay akan terbuka apabila tiada arus elektrik diputuskan melalui relay, keadaan ini dipanggil sesentuh sentiasa tertutup (N/C).

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 6 Drp: 12

Standard schematic

 Kegunaan relay : a. Menghidupkan arus/voltan tinggi dengan menggunakan arus/voltan yang rendah (sebagai bekalan kuasa). b. Mempunyai banyak contact yang besar, sesuai untuk mengawal lebih daripada satu output ( beban ). c. Menggunakan kuasa rendah untuk kawal kuasa tinggi.

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 7 Drp: 12

(ii) Sensor  Jenis sentuhan a. Suis Penghad (Limit Switch) b. Sumpitan Tekanan Balik (Back Pressure Nozzle)

GEGANTI MASA DENGAN LENGAH MULA (TIME RELAY WITH DELAY ON) Geganti masa dengan permulaan lengah adalah komponen yang digunakan untuk memproses isyarat elektrikal. Dengan menekan butang tekan T , voltan diberikan dan masa mula diset. Selepas lengah masa, sesentuh akan tertarik dan litar tertutup. Apabila butang tekan T dilepaskan sesentuh akan kembali kepada keadaan asal dan litar terbuka tanpa lengah masa. Bandingan boleh dibuat dengan Pemasa (timer) pneumatic.

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 8 Drp: 12

GEGANTI MASA DENGAN LENGAH TAMAT ( TIME RELAY WITH DELAY OFF) Geganti masa dengan lengah tamat adalah komponen yang digunakan untuk memproses isyarat elektrikal. Dengan menekan butang tekan, voltan diberikan dan sesentuh akan tertarik tanpa lengah masa mula dan litar akan tertutup. Apabila butang tekan T dilepaskan voltan akan terputus dan geganti masa mula berfungsi. Hanya selepas lengah masa sesentuh akan kembali kepada keadaan asal dan litar terbuka. Bandingan boleh dibuat dengan Pemasa (timer) pneumatic.

(iii)

Switches (SUIS) Suis butang tekan adalah komponen yang digunakan untuk mempamerkan isyarat elektrik. Suis butang tekan terbahagi kepada TIGA iaitu :a. Suis Butang Tekan Sesentuh Sentiasa Terbuka (NO)  Dengan menekan kepala butang tekan, sesentuh (NO) akan aktif dan litar menjadi tertutup. Selepas kepala butang tekan dilepaskan, spring tarik balik (return spring) akan kembalikan set sesentuh kepada posisi yang asal.

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 9 Drp: 12

b. Suis Butang Tekan Sesentuh Sentiasa Tertutup (NC)  Dengan menekan kepala butang tekan, sesentuh (NC) akan aktif dan litar menjadi terbuka. Selepas kepala butang tekan dilepaskan, spring tarik balik (return spring) akan dikembalikan set sesentuh kepada posisi yang asal.

c. Suis Butang Tekan Sesentuh Tukaran  Dengan menekan kepada butang tekan, sesentuh tukaran menjadi aktif dan litar bertukar terbuka menjadi tertutup, tertutup menjadi terbuka. Selepas kepala butang tekan dilepaskan, spring tarik balik (return spring) akan kembalikan set sesentuh kepada posisi yang asal.

NO KOD / CODE NO (iv)

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 10 Drp: 12

Suis Penghad Elektrikal (Limit Switch)

 Suis penghad Elektrikal adalah komponen yang digunakan untuk mempamerkan isyarat elektrikal bergantung pada turutan (sequence) operasi.  Dengan menekan poppet, set sesentuh NO dan sesentuh NC akan aktif. Litar akan tertutup dan terbuka mengikut sesentuh mana yang disambung pada litar. Selepas poppet dilepaskan, spring tarik balik (return spring) akan kembalikan set sesentuh kepada posisi yang asal.

(v)

Timer (Pemasa)  Digunakan untuk melewatkan masa menghidupkan sesuatu operasi. Ia digunakan di lampu trafik (traffic Light) untuk mengawal jarak masa pertukaran lampu isyarat.

Nama Pemasa

Nama Pemasa Symbol Pemasa

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 11 Drp: 12

(vi) Counter (Pembilang)  Pembilang adalah satu arahan yang digunakan bagi mengira sesuatu nilai dari 0 hingga 9999 bagi 16-bit BCD (Binary Coded Decimal), -32,768 hingga +32,767 dan dari 0 hingga 65535 bagi 16-bit binary. Terdapat 2 jenis Counter iaitu :a. Up-Counters Pembilang jenis ini digunakan untuk mengira secara menarik iaitu 1,2,3 dan seterusnya. Dipanggil juga sebagai CTU, CNT, C atau CTR. b. Down-Counters Pembilang jenis ini digunakan untuk mengira secara menurun iaitu 9,8,7 dan seterusnya. Dipanggil juga sebagai CTD.

Nama Pembilang

Nama Pembilang

NO KOD / CODE NO 3. Struktur PLC

E-011-1/M12/P(1/3)

Muka: 12 Drp: 12

INPUT

SENSING

CONTROLLING

OUTPUT

Struktur PLC di bina bagi menggantikan system deria manusia untuk menjalankan proses kerja-kerja secara Automatik.

INPUT

PLC

OUTPUT

SENSOR SELECTOR SWITCHES PUSH BUTTONS PHOTO ELECTRIC SWITCHES LIMIT SWITCHES CIRCUIT BREAKERS PROXIMITY SWITCHES LEVEL SWITCHES MOTOR STARTER CONTACTS RELAY CONTACTS ETC

OUTPUT DEVICES ALARM CONTROL RELAYS FANS LIGHTS HORNS VALVES MOTOR STARTER SELENOIDS ETC

RUJUKAN : 1. www.slideshare.net/zarxx/bab-1-organisasi-bengkel-2753023 - 17:50 29/09/2010