API UNGGUN

Lemdikanas, 2007

12/28/2010

JOKO MURSITHO, 2007

Pada mulanya api unggun di pakai sebagai tempat pertemuan disamping sebagai penghangat badan dan menjauhkan dari gangguan binatang buas .‡ Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka khususnya pada malam hari. 2007 . 12/28/2010 JOKO MURSITHO.

percaya diri dan hiburan dengan suasana yang riang gembira. 12/28/2010 JOKO MURSITHO. kreativitas. 2007 .‡ Pada kegiatan kepramukaan api unggun dilaksanakan dalam membina kecerdasan seni.

‡ memupuk kerja sama (gotong royong) ‡ menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri ‡ membuat suasana kegembiraan dan kebebasan ‡ mengembangkan bakat dan kreativitas ‡ memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton 12/28/2010 JOKO MURSITHO. 2007 .‡ Nilai pendidikan dari api unggun. diantaranya : ‡ mempererat persaudaraan.

rumputnya dipindahkan lebih dahulu. atau diberi alas batang-batang pisang sehingga tidak membakar rumput. untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun selesai. maka pada tempat yang direncanakan sebagai tempat unggun api. tanahnya kering dengan permukaan rata. 2007 . tempat diselenggarakanya api unggun ialah di medan terbuka.‡ Tata cara pelaksanaan api unggun a. bila api unggun dilaksanakan lapangan yang berumput yang tumbuh dengan baik. berupa lapangan yang cukup luas. 12/28/2010 JOKO MURSITHO. b.

tidak merusak lingkungan. 2007 .c. tempat harus bersih kembali. tidak boleh terlihat bekasnya. d. sesudah selesai api unggun. 12/28/2010 JOKO MURSITHO. adanya sisa kayu dan abu harus dipindahkan.

b. Panggung gembira. c. 2007 . anak usia Siaga belum mampu mengendalikan diri sehingga sangat menghawatirkan bila mengikuti Api unggun. sedangkan Pramuka Siaga tidak diperbolehkan mengikuti Api unggun. karena : a. 12/28/2010 JOKO MURSITHO. kegiatan pengganti api unggun untuk anak Siaga dapat dilaksanakan pada siang hari dalam bentuk Pesta Siaga. Penegak dan Pandega. lagu dan sebagainya. gerak . cuaca malam hari di alam terbuka sangat rawan bagi kesehatan anak usia Siaga.‡ ‡ ‡ ‡ Api unggun dapat diikuti oleh Pramuka Penggalang.

‡ Macam .macam bentuk Api Unggun ‡ a. 2007 . Bentuk Piramid ‡ 1) kayu disusun berbentuk piramid makin tinggi makin kecil 12/28/2010 JOKO MURSITHO.

2007 .‡ piramid ada yang berbentuk segi tiga ‡ ada yang berbentuk segi empat 12/28/2010 JOKO MURSITHO.

‡ Bentuk Pagoda Ditengah terdapat kayu besar yang dipancangkan. 12/28/2010 JOKO MURSITHO. ditengah-tengah di beri kayu yang mudah terbakar. 2007 . kayu lain disandarkan pada tonggak tersebut.

2007 . Bentuk pangoda roboh dibuat bilamana.Bentuk Pagoda Roboh ‡ Kita atur ujung kayu bertemu ditengahtengah di tempat pertemuan kayu diberi kayu-kayu kecil/sampah yang mudah dibakar. 12/28/2010 JOKO MURSITHO. bentuk dan panjang kayu tidak sama.

60 ) derajat dua kayu lain diletakan rebah dekat pancang. selanjutnya kayu diletakkan melintang diatasnya. Cara membuat : dua pancang kayu dipancangkan sejajar condong (45 . 2007 .‡ Bentuk Kursi Bentuk unggun seperti kursi dan kayunya diletakan berjajar seperti kursi. 12/28/2010 JOKO MURSITHO.

sandiwara. Pada acara api unggun peserta didik menciptakan suasana kegembiraan dengan jalan menampilkan kreasi seninya. gerak dan lagu. Untuk kelancaran pelaksanaan api unggun perlu dibentuk tim pelaksana yang bertugas mempersiapkan. 2007 . mengatur jalannya acara api unggun dan mengadakan pembenahan kembali tempat api unggun setelah acara selesai. dll. berupa : musik. fragmen. lawakan.‡ Acara Api Unggun ‡ a. 12/28/2010 JOKO MURSITHO. ‡ b.

‡ Pembina Pramuka yang mengikuti acara api unggun hendaklah ikut menciptakan suasana kegembiraan selama acara api unggun berlangsung. 2007 . 12/28/2010 JOKO MURSITHO.

2007 12/28/2010 JOKO MURSITHO.TERIMA KASIH Lemdikanas. 2007 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful