BP 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

* hak - kuasa atas sesuatu/untuk berbuat sesuatu
* asasi – yang asas/dasar
- pihak yg. diberi fokus - i. kanak-kanak
iv. Orang kurang upaya
ii. wanita
v. pengguna
iii. pekerja
_____________________________________________________________________________________________
UNIT 24 : KEISTIMEWAAN KANAK-KANAK KITA HARGAI
1. Nyatakan maksud
:
a. keistimewaan - lain daripada yg. lain/luar biasa
b. hargai
- disanjung/dihormati
2. Nilai
: Melindungi hak kanak-kanak
* melindungi - …………………………………………….
3. Maksud
: Membela, memberi ………………………………… dan
……………………………………………hak
kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang
sempurna
* membela - ……………………………………………
* memberi naungan - …………………………………………….
4. Kata kunci
: i. memberi naungan
ii. memelihara hak kanak-kanak
5. Skop Pembelajaran
: Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat dan
kebolehan
6. Apakah tujuan pengiktirafan diberikan kepada kanak-kanak?
# Kanak-kanak diberi pengiktirafan sebagai :
i. satu bentuk
……………………………………………………………………………………………………………..................
...........
ii. memberi ruang dan
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
iii. Mewujudkan persaingan
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
7. Bagaimanakah pengiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan
potensi diri seorang kanak-kanak?
# Pengiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan potensi kanak-kanak dengan
:
i. Mendorong kanak-kanak lain
……………………………………………………………………………………………………………..
ii. Mewujudkan kumpulan pelajar/murid yg.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
8. Nyatakan bentuk-bentuk pengiktirafan yang boleh diberikan kepada kanakkanak yg. berbakat dan
berpotensi.

Aktiviti D (m/s.. Meraikan mereka dalam majlis khas seperti …………………………………………………………………………………………. Mengelak daripada ditipu/dieksploitasi iii. a. Supaya dapat hidup berdikari b.contoh : ………………………………………………… 9.i. Hak untuk mendapat pendidikan pada usia tersebut termaktub dalam Akta Pendidikan Kebangsaan. Untuk menghargai bakat. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. Bagaimanakah sekolah anda mengiktiraf bakat dan potensi pelajar-pelajar? # Sekolah saya mengiktiraf bakat dan potensi para pelajar dengan cara : i. Setiap kanak-kanak perlu diberi peluang mendapat pendidikan pada usia muda kerana mereka mempunyai ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………. Wajarkah tindakan kerajaan mewajibkan kanak-kanak berusia tujuh tahun mendapat pendidikan asas di tahun satu? # Wajar . ii. secara bertulis . c. Apakah kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan? # Kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan adalah: i. datang seorang kanak-kanak yang keletihan meminta makanan dan minuman daripada anda.Hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan a.contoh : ……………………………………………… ii.Namakan dua anugerah yg. disediakan oleh kerajaan kepada kanak-kanak. Mereka bertanggungjawab memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan ii. 162) Semasa anda sedang makan bersama-sama dengan keluarga di restoran. kebolehan dan pencapaian kanak-kanak dalam pelbagai bidang 10. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ii. 13. Aktiviti E (m/s. Menganugerahkan sijil ……………………………………………………. 161) . berilmu dan dapat menghadapi masa depan dengan baik ii. Wajarkah ibu bapa dikenakan tindakan jika mereka tidak mendaftarkan anak-anak ke sekolah semasa berusia tujuh tahun? # Wajar kerana : i. Apakah perasaan anda melihat kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… . # i. Mengapakah pihak kerajaan turut menyediakan anugerah kepada kanakkanak? # i. Untuk membentuk diri sebagai seorang yg. secara lisan . 11. 12.

sepatutnya diterima oleh kanakkanak itu? # i. Nyatakan hak kanak-kanak yang telah diabaikan dalam situasi Aktiviti F. iii. ………………………………………………………………………………………………………………………… ….b. . 162. Apakah tindakan yg. Pada pendapat anda. apakah hak yg. ………………………………………………………………………………………………………………………… ii. m/s. 14. harus anda lakukan untuk membantu kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. Anda mendapat tahu kanak-kanak tersebut tiada keluarga dan hidup merempat. c. ………………………………………………………………………………………………………………………… ….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful