BP 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

* hak - kuasa atas sesuatu/untuk berbuat sesuatu
* asasi – yang asas/dasar
- pihak yg. diberi fokus - i. kanak-kanak
iv. Orang kurang upaya
ii. wanita
v. pengguna
iii. pekerja
_____________________________________________________________________________________________
UNIT 24 : KEISTIMEWAAN KANAK-KANAK KITA HARGAI
1. Nyatakan maksud
:
a. keistimewaan - lain daripada yg. lain/luar biasa
b. hargai
- disanjung/dihormati
2. Nilai
: Melindungi hak kanak-kanak
* melindungi - …………………………………………….
3. Maksud
: Membela, memberi ………………………………… dan
……………………………………………hak
kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang
sempurna
* membela - ……………………………………………
* memberi naungan - …………………………………………….
4. Kata kunci
: i. memberi naungan
ii. memelihara hak kanak-kanak
5. Skop Pembelajaran
: Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat dan
kebolehan
6. Apakah tujuan pengiktirafan diberikan kepada kanak-kanak?
# Kanak-kanak diberi pengiktirafan sebagai :
i. satu bentuk
……………………………………………………………………………………………………………..................
...........
ii. memberi ruang dan
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
iii. Mewujudkan persaingan
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
7. Bagaimanakah pengiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan
potensi diri seorang kanak-kanak?
# Pengiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan potensi kanak-kanak dengan
:
i. Mendorong kanak-kanak lain
……………………………………………………………………………………………………………..
ii. Mewujudkan kumpulan pelajar/murid yg.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
8. Nyatakan bentuk-bentuk pengiktirafan yang boleh diberikan kepada kanakkanak yg. berbakat dan
berpotensi.

Mereka bertanggungjawab memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan ii.i. Apakah kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan? # Kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan adalah: i. Apakah perasaan anda melihat kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… . Mengapakah pihak kerajaan turut menyediakan anugerah kepada kanakkanak? # i. Menganugerahkan sijil ……………………………………………………. # i... 13. secara lisan .contoh : ……………………………………………… ii. Meraikan mereka dalam majlis khas seperti …………………………………………………………………………………………. ii. ……………………………………………………………………. a. disediakan oleh kerajaan kepada kanak-kanak. Aktiviti D (m/s. Wajarkah ibu bapa dikenakan tindakan jika mereka tidak mendaftarkan anak-anak ke sekolah semasa berusia tujuh tahun? # Wajar kerana : i. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ii. Setiap kanak-kanak perlu diberi peluang mendapat pendidikan pada usia muda kerana mereka mempunyai ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………. Untuk membentuk diri sebagai seorang yg. 161) . Bagaimanakah sekolah anda mengiktiraf bakat dan potensi pelajar-pelajar? # Sekolah saya mengiktiraf bakat dan potensi para pelajar dengan cara : i. c. datang seorang kanak-kanak yang keletihan meminta makanan dan minuman daripada anda.. Supaya dapat hidup berdikari b. kebolehan dan pencapaian kanak-kanak dalam pelbagai bidang 10. 162) Semasa anda sedang makan bersama-sama dengan keluarga di restoran.contoh : ………………………………………………… 9.Namakan dua anugerah yg. Wajarkah tindakan kerajaan mewajibkan kanak-kanak berusia tujuh tahun mendapat pendidikan asas di tahun satu? # Wajar . Aktiviti E (m/s. 11. Hak untuk mendapat pendidikan pada usia tersebut termaktub dalam Akta Pendidikan Kebangsaan.Hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan a. Untuk menghargai bakat. Mengelak daripada ditipu/dieksploitasi iii. ……………………………………………………………………. 12. berilmu dan dapat menghadapi masa depan dengan baik ii. secara bertulis .

Anda mendapat tahu kanak-kanak tersebut tiada keluarga dan hidup merempat. Nyatakan hak kanak-kanak yang telah diabaikan dalam situasi Aktiviti F.b. ………………………………………………………………………………………………………………………… …. apakah hak yg. c. iii. Apakah tindakan yg. 162. 14. m/s. ………………………………………………………………………………………………………………………… …. Pada pendapat anda. sepatutnya diterima oleh kanakkanak itu? # i.. harus anda lakukan untuk membantu kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. . ………………………………………………………………………………………………………………………… ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful