BP 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

* hak - kuasa atas sesuatu/untuk berbuat sesuatu
* asasi – yang asas/dasar
- pihak yg. diberi fokus - i. kanak-kanak
iv. Orang kurang upaya
ii. wanita
v. pengguna
iii. pekerja
_____________________________________________________________________________________________
UNIT 24 : KEISTIMEWAAN KANAK-KANAK KITA HARGAI
1. Nyatakan maksud
:
a. keistimewaan - lain daripada yg. lain/luar biasa
b. hargai
- disanjung/dihormati
2. Nilai
: Melindungi hak kanak-kanak
* melindungi - …………………………………………….
3. Maksud
: Membela, memberi ………………………………… dan
……………………………………………hak
kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang
sempurna
* membela - ……………………………………………
* memberi naungan - …………………………………………….
4. Kata kunci
: i. memberi naungan
ii. memelihara hak kanak-kanak
5. Skop Pembelajaran
: Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat dan
kebolehan
6. Apakah tujuan pengiktirafan diberikan kepada kanak-kanak?
# Kanak-kanak diberi pengiktirafan sebagai :
i. satu bentuk
……………………………………………………………………………………………………………..................
...........
ii. memberi ruang dan
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
iii. Mewujudkan persaingan
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
7. Bagaimanakah pengiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan
potensi diri seorang kanak-kanak?
# Pengiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan potensi kanak-kanak dengan
:
i. Mendorong kanak-kanak lain
……………………………………………………………………………………………………………..
ii. Mewujudkan kumpulan pelajar/murid yg.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
8. Nyatakan bentuk-bentuk pengiktirafan yang boleh diberikan kepada kanakkanak yg. berbakat dan
berpotensi.

secara lisan .. kebolehan dan pencapaian kanak-kanak dalam pelbagai bidang 10. Meraikan mereka dalam majlis khas seperti …………………………………………………………………………………………. 12. 13. Setiap kanak-kanak perlu diberi peluang mendapat pendidikan pada usia muda kerana mereka mempunyai ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….Namakan dua anugerah yg. Aktiviti E (m/s. # i.contoh : ……………………………………………… ii. Untuk membentuk diri sebagai seorang yg. ……………………………………………………………………. 162) Semasa anda sedang makan bersama-sama dengan keluarga di restoran. Wajarkah ibu bapa dikenakan tindakan jika mereka tidak mendaftarkan anak-anak ke sekolah semasa berusia tujuh tahun? # Wajar kerana : i.. Wajarkah tindakan kerajaan mewajibkan kanak-kanak berusia tujuh tahun mendapat pendidikan asas di tahun satu? # Wajar . Mengelak daripada ditipu/dieksploitasi iii. disediakan oleh kerajaan kepada kanak-kanak. Apakah perasaan anda melihat kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… .i. c. Mengapakah pihak kerajaan turut menyediakan anugerah kepada kanakkanak? # i. ……………………………………………………………………. Untuk menghargai bakat. ii. 161) . secara bertulis . Apakah kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan? # Kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan adalah: i. Mereka bertanggungjawab memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan ii. 11. a. datang seorang kanak-kanak yang keletihan meminta makanan dan minuman daripada anda.contoh : ………………………………………………… 9.. berilmu dan dapat menghadapi masa depan dengan baik ii. Hak untuk mendapat pendidikan pada usia tersebut termaktub dalam Akta Pendidikan Kebangsaan.Hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan a. Supaya dapat hidup berdikari b. Bagaimanakah sekolah anda mengiktiraf bakat dan potensi pelajar-pelajar? # Sekolah saya mengiktiraf bakat dan potensi para pelajar dengan cara : i. Aktiviti D (m/s. Menganugerahkan sijil ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ii.

Nyatakan hak kanak-kanak yang telah diabaikan dalam situasi Aktiviti F. apakah hak yg. 14. harus anda lakukan untuk membantu kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….b. sepatutnya diterima oleh kanakkanak itu? # i. iii. Anda mendapat tahu kanak-kanak tersebut tiada keluarga dan hidup merempat. ………………………………………………………………………………………………………………………… …. . ………………………………………………………………………………………………………………………… …. c. 162.. ………………………………………………………………………………………………………………………… ii. m/s. Apakah tindakan yg. Pada pendapat anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful