P. 1
Hak Kanak-Kanak

Hak Kanak-Kanak

|Views: 1,116|Likes:
Published by deeban_ramasamy

More info:

Published by: deeban_ramasamy on Dec 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

BP 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

* hak - kuasa atas sesuatu/untuk bebuat sesuatu
* asas! " #an$ asas/%asa
- &!hak #$' %!be! ()kus - !' kanak-kanak !*' +an$ kuan$ u&a#a
!!' ,an!ta *' &en$$una
!!!' &eke-a
.............................................................................................
UNIT /0 : KEISTIME1AAN KANAK-KANAK KITA HARGAI
2' N#atakan 3aksu% :
a. keistimewaan - lain daripada yg. lain/luar biasa
b. hargai - disanjung/dihormati
/' N!4a! : Me4!n%un$! hak kanak-kanak
* melindungi - …………………………………………….
5' Maksu% : Membela, memberi ………………………………… dan
……………………………………………hak
kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang
sempurna
* membela - ……………………………………………
* memberi naungan - …………………………………………….
0' Kata kun6! : !' memberi naungan
ii. memelihara hak kanak-kanak
5' Sk)& Pe3be4a-aan : Pen$!kt!a(an kanak-kanak %a! se$! bakat %an
keb)4ehan
7' A&akah tu-uan &en$!kt!a(an %!be!kan ke&a%a kanak-kanak8
9 Kanak-kanak diberi pengiktirafan sebagai :

i. satu bentuk
……………………………………………………………………………………………………………..................
...........
ii. memberi ruang dan
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
iii. Mewujudkan persaingan
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
:' Ba$a!3anakah &en$!kt!a(an b)4eh 3e3bantu 3en!n$katkan bakat %an
&)tens! %!! se)an$ kanak-kanak8
9 engiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan potensi kanak-kanak dengan
:
i. Mendorong kanak-kanak lain
……………………………………………………………………………………………………………..
ii. Mewujudkan kumpulan pelajar/murid yg.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
;' N#atakan bentuk-bentuk &en$!kt!a(an #an$ b)4eh %!be!kan ke&a%a kanak-
kanak #$' bebakat %an
be&)tens!'

i. se!ara lisan - !ontoh : ………………………………………………
ii. se!ara bertulis - !ontoh : …………………………………………………
<' Men$a&akah &!hak kea-aan tuut 3en#e%!akan anu$eah ke&a%a kanak-
kanak8
" i. #ntuk menghargai bakat, kebolehan dan pen!apaian kanak-kanak dalam pelbagai
bidang
2='Na3akan %ua anu$eah #$' %!se%!akan )4eh kea-aan ke&a%a kanak-kanak'
9 i. …………………………………………………………………….
ii. ……………………………………………………………………..
22' Ba$a!3anakah sek)4ah an%a 3en$!kt!a( bakat %an &)tens! &e4a-a-&e4a-a8
9 $ekolah saya mengiktiraf bakat dan potensi para pelajar dengan !ara :
i. Meraikan mereka dalam majlis khas seperti
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
ii. Menganugerahkan sijil ……………………………………………………..
2/' Akt!*!t! D >3/s' 272? - Hak kanak-kanak untuk 3en%a&at &en%!%!kan
a' A&akah ke&ent!n$an sese)an$ kanak-kanak 3en%a&at &en%!%!kan8
9 Kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan adalah:

i. #ntuk membentuk diri sebagai seorang yg. berilmu dan dapat menghadapi
masa depan dengan baik
ii. Mengelak daripada ditipu/dieksploitasi
iii. $upaya dapat hidup berdikari
b' 1a-akah t!n%akan kea-aan 3e,a-!bkan kanak-kanak beus!a tu-uh tahun
3en%a&at &en%!%!kan asas
%! tahun satu8
9 %ajar . $etiap kanak-kanak perlu diberi peluang mendapat pendidikan pada usia
muda kerana mereka
mempunyai
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
6' 1a-akah !bu ba&a %!kenakan t!n%akan -!ka 3eeka t!%ak 3en%a(takan
anak-anak ke sek)4ah se3asa
beus!a tu-uh tahun8

" %ajar kerana :
i. Mereka bertanggungjawab memastikan anak-anak mereka mendapat
pendidikan
ii. &ak untuk mendapat pendidikan pada usia tersebut termaktub dalam Akta
Pen%!%!kan Keban$saan'

25' Akt!*!t! E >3/s' 27/?
Se3asa an%a se%an$ 3akan besa3a-sa3a %en$an ke4ua$a %! est)an@
%atan$ se)an$ kanak-kanak
#an$ ke4et!han 3e3!nta 3akanan %an 3!nu3an %a!&a%a an%a'
a' A&akah &easaan an%a 3e4!hat kanak-kanak !tu8
9
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAA

b' An%a 3en%a&at tahu kanak-kanak tesebut t!a%a ke4ua$a %an h!%u&
3ee3&at' A&akah t!n%akan
#$' haus an%a 4akukan untuk 3e3bantu kanak-kanak !tu8
9
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA''
6' Pa%a &en%a&at an%a@ a&akah hak #$' se&atutn#a %!te!3a )4eh kanak-
kanak !tu8

9 i.
…………………………………………………………………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
iii.
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
20' N#atakan hak kanak-kanak #an$ te4ah %!aba!kan %a4a3 s!tuas! Akt!*!t! B@
3/s' 27/'


# i. 11. Menganugerahkan sijil ……………………………………………………. Hak untuk mendapat pendidikan pada usia tersebut termaktub dalam Akta Pendidikan Kebangsaan. disediakan oleh kerajaan kepada kanak-kanak. Apakah perasaan anda melihat kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… .contoh : ……………………………………………… ii. c. Meraikan mereka dalam majlis khas seperti …………………………………………………………………………………………. Wajarkah ibu bapa dikenakan tindakan jika mereka tidak mendaftarkan anak-anak ke sekolah semasa berusia tujuh tahun? # Wajar kerana : i.Namakan dua anugerah yg.contoh : ………………………………………………… 9. ……………………………………………………………………. secara bertulis . 12. Aktiviti E (m/s. Mengelak daripada ditipu/dieksploitasi iii. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ii. secara lisan . ii. Wajarkah tindakan kerajaan mewajibkan kanak-kanak berusia tujuh tahun mendapat pendidikan asas di tahun satu? # Wajar . Untuk menghargai bakat. Aktiviti D (m/s. datang seorang kanak-kanak yang keletihan meminta makanan dan minuman daripada anda.Hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan a. 162) Semasa anda sedang makan bersama-sama dengan keluarga di restoran. Apakah kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan? # Kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan adalah: i. ……………………………………………………………………. berilmu dan dapat menghadapi masa depan dengan baik ii. Setiap kanak-kanak perlu diberi peluang mendapat pendidikan pada usia muda kerana mereka mempunyai ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………. Bagaimanakah sekolah anda mengiktiraf bakat dan potensi pelajar-pelajar? # Sekolah saya mengiktiraf bakat dan potensi para pelajar dengan cara : i.i. 13. a. 161) . Untuk membentuk diri sebagai seorang yg.. Mereka bertanggungjawab memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan ii... Mengapakah pihak kerajaan turut menyediakan anugerah kepada kanakkanak? # i. kebolehan dan pencapaian kanak-kanak dalam pelbagai bidang 10. Supaya dapat hidup berdikari b.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->