BP 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

* hak - kuasa atas sesuatu/untuk berbuat sesuatu
* asasi – yang asas/dasar
- pihak yg. diberi fokus - i. kanak-kanak
iv. Orang kurang upaya
ii. wanita
v. pengguna
iii. pekerja
_____________________________________________________________________________________________
UNIT 24 : KEISTIMEWAAN KANAK-KANAK KITA HARGAI
1. Nyatakan maksud
:
a. keistimewaan - lain daripada yg. lain/luar biasa
b. hargai
- disanjung/dihormati
2. Nilai
: Melindungi hak kanak-kanak
* melindungi - …………………………………………….
3. Maksud
: Membela, memberi ………………………………… dan
……………………………………………hak
kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang
sempurna
* membela - ……………………………………………
* memberi naungan - …………………………………………….
4. Kata kunci
: i. memberi naungan
ii. memelihara hak kanak-kanak
5. Skop Pembelajaran
: Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat dan
kebolehan
6. Apakah tujuan pengiktirafan diberikan kepada kanak-kanak?
# Kanak-kanak diberi pengiktirafan sebagai :
i. satu bentuk
……………………………………………………………………………………………………………..................
...........
ii. memberi ruang dan
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
iii. Mewujudkan persaingan
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
7. Bagaimanakah pengiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan
potensi diri seorang kanak-kanak?
# Pengiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan potensi kanak-kanak dengan
:
i. Mendorong kanak-kanak lain
……………………………………………………………………………………………………………..
ii. Mewujudkan kumpulan pelajar/murid yg.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
8. Nyatakan bentuk-bentuk pengiktirafan yang boleh diberikan kepada kanakkanak yg. berbakat dan
berpotensi.

……………………………………………………………………. 162) Semasa anda sedang makan bersama-sama dengan keluarga di restoran. ……………………………………………………………………. berilmu dan dapat menghadapi masa depan dengan baik ii. 12. Hak untuk mendapat pendidikan pada usia tersebut termaktub dalam Akta Pendidikan Kebangsaan. # i. 13. Mengapakah pihak kerajaan turut menyediakan anugerah kepada kanakkanak? # i. Apakah kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan? # Kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan adalah: i. Meraikan mereka dalam majlis khas seperti …………………………………………………………………………………………. datang seorang kanak-kanak yang keletihan meminta makanan dan minuman daripada anda.Hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan a. Aktiviti D (m/s. Wajarkah ibu bapa dikenakan tindakan jika mereka tidak mendaftarkan anak-anak ke sekolah semasa berusia tujuh tahun? # Wajar kerana : i. Mengelak daripada ditipu/dieksploitasi iii. Supaya dapat hidup berdikari b. disediakan oleh kerajaan kepada kanak-kanak. secara bertulis . kebolehan dan pencapaian kanak-kanak dalam pelbagai bidang 10.. Aktiviti E (m/s. secara lisan . Setiap kanak-kanak perlu diberi peluang mendapat pendidikan pada usia muda kerana mereka mempunyai ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. c. Bagaimanakah sekolah anda mengiktiraf bakat dan potensi pelajar-pelajar? # Sekolah saya mengiktiraf bakat dan potensi para pelajar dengan cara : i. ii.Namakan dua anugerah yg.contoh : ……………………………………………… ii. 161) . Apakah perasaan anda melihat kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… . Wajarkah tindakan kerajaan mewajibkan kanak-kanak berusia tujuh tahun mendapat pendidikan asas di tahun satu? # Wajar . Untuk menghargai bakat. Menganugerahkan sijil …………………………………………………….contoh : ………………………………………………… 9. Mereka bertanggungjawab memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan ii. 11..i. a. Untuk membentuk diri sebagai seorang yg. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ii.

………………………………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………………………………… ii. c. Apakah tindakan yg. apakah hak yg. harus anda lakukan untuk membantu kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….b. . 162. iii. sepatutnya diterima oleh kanakkanak itu? # i. Nyatakan hak kanak-kanak yang telah diabaikan dalam situasi Aktiviti F. Anda mendapat tahu kanak-kanak tersebut tiada keluarga dan hidup merempat. m/s. ………………………………………………………………………………………………………………………… ….. 14. Pada pendapat anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful