BP 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

* hak - kuasa atas sesuatu/untuk berbuat sesuatu
* asasi – yang asas/dasar
- pihak yg. diberi fokus - i. kanak-kanak
iv. Orang kurang upaya
ii. wanita
v. pengguna
iii. pekerja
_____________________________________________________________________________________________
UNIT 24 : KEISTIMEWAAN KANAK-KANAK KITA HARGAI
1. Nyatakan maksud
:
a. keistimewaan - lain daripada yg. lain/luar biasa
b. hargai
- disanjung/dihormati
2. Nilai
: Melindungi hak kanak-kanak
* melindungi - …………………………………………….
3. Maksud
: Membela, memberi ………………………………… dan
……………………………………………hak
kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang
sempurna
* membela - ……………………………………………
* memberi naungan - …………………………………………….
4. Kata kunci
: i. memberi naungan
ii. memelihara hak kanak-kanak
5. Skop Pembelajaran
: Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat dan
kebolehan
6. Apakah tujuan pengiktirafan diberikan kepada kanak-kanak?
# Kanak-kanak diberi pengiktirafan sebagai :
i. satu bentuk
……………………………………………………………………………………………………………..................
...........
ii. memberi ruang dan
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
iii. Mewujudkan persaingan
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
7. Bagaimanakah pengiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan
potensi diri seorang kanak-kanak?
# Pengiktirafan boleh membantu meningkatkan bakat dan potensi kanak-kanak dengan
:
i. Mendorong kanak-kanak lain
……………………………………………………………………………………………………………..
ii. Mewujudkan kumpulan pelajar/murid yg.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
8. Nyatakan bentuk-bentuk pengiktirafan yang boleh diberikan kepada kanakkanak yg. berbakat dan
berpotensi.

kebolehan dan pencapaian kanak-kanak dalam pelbagai bidang 10. Aktiviti D (m/s.. secara bertulis . 11. disediakan oleh kerajaan kepada kanak-kanak.contoh : ………………………………………………… 9. 162) Semasa anda sedang makan bersama-sama dengan keluarga di restoran. secara lisan . Mengapakah pihak kerajaan turut menyediakan anugerah kepada kanakkanak? # i. ……………………………………………………………………. Wajarkah tindakan kerajaan mewajibkan kanak-kanak berusia tujuh tahun mendapat pendidikan asas di tahun satu? # Wajar .i. Aktiviti E (m/s. c. Meraikan mereka dalam majlis khas seperti …………………………………………………………………………………………. Hak untuk mendapat pendidikan pada usia tersebut termaktub dalam Akta Pendidikan Kebangsaan.. Untuk menghargai bakat. berilmu dan dapat menghadapi masa depan dengan baik ii. Apakah kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan? # Kepentingan seseorang kanak-kanak mendapat pendidikan adalah: i. Supaya dapat hidup berdikari b.. Mereka bertanggungjawab memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan ii. # i.contoh : ……………………………………………… ii. 161) . Mengelak daripada ditipu/dieksploitasi iii. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ii. Apakah perasaan anda melihat kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… .Hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan a. a. 12. datang seorang kanak-kanak yang keletihan meminta makanan dan minuman daripada anda.Namakan dua anugerah yg. Menganugerahkan sijil ……………………………………………………. ii. Wajarkah ibu bapa dikenakan tindakan jika mereka tidak mendaftarkan anak-anak ke sekolah semasa berusia tujuh tahun? # Wajar kerana : i. Bagaimanakah sekolah anda mengiktiraf bakat dan potensi pelajar-pelajar? # Sekolah saya mengiktiraf bakat dan potensi para pelajar dengan cara : i. 13. Untuk membentuk diri sebagai seorang yg. Setiap kanak-kanak perlu diberi peluang mendapat pendidikan pada usia muda kerana mereka mempunyai ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….

. 162. m/s. ………………………………………………………………………………………………………………………… …. harus anda lakukan untuk membantu kanak-kanak itu? # ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. c.. Nyatakan hak kanak-kanak yang telah diabaikan dalam situasi Aktiviti F. Apakah tindakan yg. ………………………………………………………………………………………………………………………… ii.b. Pada pendapat anda. Anda mendapat tahu kanak-kanak tersebut tiada keluarga dan hidup merempat. iii. sepatutnya diterima oleh kanakkanak itu? # i. 14. ………………………………………………………………………………………………………………………… …. apakah hak yg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful