PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS

ISU STRATEGIK : PENINGKATAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS PEMBINAAN PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT: PANITIA ENGLISH VISI SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA TAHUN 2011 MISI MISI 1: MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN BAHASA INGGERIS DIKALANGAN MURID. MISI 2:MENINGKATKAN MINAT MURID TERHADAP BAHASA INGGERIS MISI 3:MENINGKATKAN PERATUSAN MURID YANG LULUS KEPADA 100%. MISI 4: MEMBERI PELUANG KEPADA MURID UNTUK MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PERANTARA DI DALAM AKTIVITI YANG DI JALANKAN UNTU MEREKA. ISU STRATEGIK 1.Pencapaian murid yang lulus Bahasa Inggeris di dalam peperiksaan di tahap sederhana. MATLAMAT 1.Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke STRATEGIK tahap cemerlang. INDIKATOR 1.% pencapaian 5A UPSR dan % lulus minimum C PRESTASI ATAU meningkat. Faktor Kritikal 2.% lulus dalam peperiksaan pertengahan tahun dan Kejayaan CSF) akhir tahun meningkat. 3.Boleh berinteraksi dalam Bahasa Inggeris sesama rakan dan juga guru. OBJEKTIF 1.Meningkatkan pencapaian A UPSR Bahasa Inggeris kepada 20% dan lulus minimum C 100%. 2.Meningkatkan pencapaian % A dan % lulus minimum C dalam peperiksaan serta ujian bulanan untuk tahun 1,2,3,4,5 dan 6. 3.Murid boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan Bahasa Inggeris asas. STRATEGI Menganjurkan latihan LDP untuk guru Bahasa Inggeris. Menganjurkan program ”Good Morning Grammar” untuk murid tahun 6. Menganjurkan program ”Let’s Read English” untuk murid tahun 1. Mewujudkan ”English Corner” di kantin sekolah. Menganjurkan program “English Workshop (bengkel menjawab kertas soalan) untuk murid tahun 4,5 dan 6. Menjalankan aktiviti ”Learn 5 Words A Week”.

PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS BIL PELAN T/JAWAB TEMPOH (MULA KOS TAKTIKAL AKHIR) /SUMBER 1. Program GPK 1 Latihan Dalam dan ketua Perkhidmatan. panitia 2/2/09 31/8/09 RM 400

OUTPUT

2.

Program ”Good Morning Grammar” Program ”Let’s Read English.

3.

Guru tahun 6,5,4 dan ketua panitia Guru Tahun 1 dan ketua panitia. Semua guru panitia Bahasa Inggeris. Guru Bahasa Inggeris tahun 4,5,6 dan Ketua panitia. Semua Guru Panitia Bahasa Inggeris.

Februar i

Ogos

RM 200

Februar i

Oktober

-

4.

Program ”English Corner”

Januari

Oktober

RM 200

5.

Program ”English Workshop”.

April

Jun

RM 400

6.

Program “Learn 5 Words A Week.

Februar i

November

-

Semua guru Bahasa Ingger dapat mengiku program LDP ya telah dirancan untuk memantapkan P Semua murid tahap 2 dapa meningkatkan l penguasaan ”grammar”mere Murid tahun 1 membaca buk Bahasa Ingger 15 minit setiap h selasa dan khamis. Memperbanyakk perkataan Baha Inggeris di kan sekolah yang menjadi pusa tumpuan murid Murid tahun 6 mengetahui tek menjawab kertassoalan yang betul. Sebagai pendedahan aw kepada murid tahun 4 dan 5. Semua murid S Nuri mempelaja perkataan sert makna setiap minggu dan menyalin dala buku ejaan.

Mula program : Ketua panitia 1 hari Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang program LDP yang akan dijalankan. 2. Mesyuarat panitia English GPK 1 & 1 hari Perlantikan Penyelaras dan ketua panitia AJK program. OBJEKTIF OPERASI : MEMBERI IDEA BARU SERTA PENDEDAHAN KEPADA GURU CARA DAN TEKNIK YANG BERKESAN DALAM P&P. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1. Perbelanjaan. . Latihan dalam perkhidmatan Guru. Cadangan program & aktiviti. Bahasa Ogos Inggeris Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke . NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM:Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru – guru Bahasa Inggeris. 5. Perjumpaan untuk maklum GPK 1 & ‘ balas tentang status program Ketua panitia 1 hari 4.PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke 1 tahap cemerlang. Penentuan tarikh-tarikh dan tempat. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua 1 Minggu tentatif program Panitia 3.guru Februari bermula. Strategi Nombor 0 Menganjurkan program latihan dalam perkhidmatan (LDP) 1 untuk guru Bahasa Inggeris.

Penyediaan Kertas Kerja . MEMBERIKAN LATIH TUBI UNTUK TATABAHASA(GRAMMAR).ketua GPK 1. 2. 6 5.ajk 1 hari panitia dan guru tahun 6. ‘ balas tentang status program ketua 1 hari panitia & guru tahun 6 4. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”GOOD MORNING GRAMMAR”. Pemilihan bahan untuk program. s/usaha 1 Minggu panitia 3. Belanjawan untuk program yang telah dirancang. panitia & Melantik penyelaras untuk guru tahun program ini. Taklimat ringkas program yang Guru tahun 1 hari akan dijalankan.1 tahap cemerlang. Penyediaan bahan Guru tahun 1 minggu 6 6. Perjumpaan untuk maklum GPK 1.MENINGKATAKAN KEFAHAMAN MURID DALAM TATABAHASA(GRAMMAR). 0 Menganjurkan program ”Good Morning Grammar ” untuk 2 murid tahun 6. 2. Mesyuarat GPK 1 . LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. Program dijalankan Guru tahun Feb 6 ogos Strategi Nombor Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan ) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 . Cadangngan waktu serta tempat program. 6. OBJEKTIF OPERASI : 1.

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”Let’s Read English”. Penentuan tarikh bermula program. Cadangan pelan kontingensi Penilaian .ketua JanuariMelantik penyelaras panitia & November program.ketua 1 hari program serta respond murid panitia & terhadap program . 2. ajk panitia Taklimat cara pengendalian serta guru yang terlibat Anggaran perbelanjaan dan pemilihan bahan. Program bermula awal Guru 10 bulan Februari – November 2009 Bahasa Inggeris tahun 1 3. panitia & penyelaras.ketua boleh diperbaiki . Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 hari Inggeris 1.MEMBANTU MURID YANG LEMAH DALAM KEMAHIRAN MEMBACA. OBJEKTIF OPERASI : 1.PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke 1 tahap cemerlang. 2. guru penyelaras 4. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. Perjumpaan untuk maklum GPK ‘ balas tentang perjalanan 1. Membuat analisis dan post GPK 1 Minggu mortem bagaimana program s 1.SEBAGAI LATIHAN PEMULIHAN UNTUK MURID LEMAH. Strategi Nombor 0 Menganjurkan program “Let’s Read English untuk murid 3 tahun 1.

PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. Perjumpaan untuk maklum GPK 1 & ‘ balas tentang status program ketua 1 hari panitia 4. maklum balas murid terhadap sudut tersebut. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Corner”. OBJEKTIF OPERASI : 1. Inggeris 5..ketua 1 hari meningkatkan tahap panitia & ajk keberkesanan program serta panitia.1 Taklimat ringkas pengisian Bahasa program.Murid sentiasa terdedah dengan istilah Bahasa Inggeris di luar waktu p&p.Memperbanyakkan perbendaharaan kata murid(vocabulary). Cadangan pelan kontingensi Penilaian . 2. Strategi Nombor 0 Mewujudkan sudut “ENGLISH CORNER” di kantin 4 sekolah. Hari Pertama program: Guru 1 hari 4. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1.(pembetulan/penambahbaikan ) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke 1 tahap cemerlang.2 Penentuan belanjawan dan tempat 2.. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia Cadangan program English 1. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua 1 Minggu tentatif program panitia 3.

2 Penentuan belanjawan panitia. Perjumpaan untuk maklum GPK 1 & ‘ balas tentang status program ketua 1 hari panitia 4. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan . 5. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 1 hari Inggeris . maklum balas murid terhadap program. Hari program berlangsung: GPK 1. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1. Penyediaan Kertas Kerja dan Setiausaha 1 Minggu tentatif program panitia 3.1 Taklimat ringkas pengisian panitia & ajk program.(pembetulan/penambahbaikan ) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke 1 tahap cemerlang.Mengetahui kaedah dan teknik serta mendapatkan tips – tips untuk menjawab kertas 1 dan 2. 2. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Workshop”. panitia.ketua 1 hari 4..ketua 1 hari meningkatkan tahap panitia & ajk keberkesanan program serta panitia. Strategi Nombor 0 Menganjurkan program “English Workshop” untuk murid 5 tahun 4.ketua Cadangan program panitia & ajk 1.Memberikan pendedahan awal kepada murid – murid tahun 4 dan 5.5 dan 6. OBJEKTIF OPERASI : 1. dan tempat 2.

2 Penentuan bahan dan tempat 2. Perjumpaan untuk membuat GPK 1. Strategi Nombor 0 Menjalankan program “Learn Five Words A Week. Penyediaan Kertas Kerja dan Setiausaha 1 Minggu tentatif program panitia 3.) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 0 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke 1 tahap cemerlang.Murid tahu makna perkataan yang diberi.. Hari pertama program Guru Feb-Nov bermula. 6 NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “Learn Five Words A Week”. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia Cadangan program English 1.ketua 1 hari maklum balas bagaimana panitia dan untuk meningkatkan tahap ajk panitia. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. Cadangan pelan kontingensi Penilaian .Meningkatkan perbendaharaan kata murid – murid (vocabulary) 2. OBJEKTIF OPERASI : 1. Bahasa Inggeris 5. keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program. Perjumpaan untuk maklum GPK 1 dan ‘ balas tentang status program ketua 1 hari panitia 4.

Perhimpunan Pengurus Projek Perhimpunan Ceramah oleh Wakil Jabatan Alam Sekitar Jemputan Wakil: Jabatan Alam Sekitar Perhimpunan Ceramah oleh agensi swasta Jemputan Wakil : Agensi luar Perhimpunan Gotong Royong Seluruh warga Sekolah Pengumuman melalui sistem siaraya Kitar Semula Toyota Eco .Tong Kitar Semula Projek Taman Angkat Mengikut Tingkatan Waktu kokurikulum Pameran Jabatan Sains Minggu Sains Enviro -Walk Pendidikan Jasmani & Biologi Waktu kokurikulum .1 Projek Kesedaran Ceramah .(pembetulan/penambahbaikan ) 3.Youth Pengumuman.

Sehubungan itu. 2. · · Melatih pelajar akan kepentingan menghargai alam sekitar.TAMAN HERBA 1. 3. persekitaran sekolah juga mempunyai kawasan yang sesuai untuk dimanfaatkan bagi tujuan penanaman. Objektif · Memberi peluang kepada pelajar mengenali jenis-jenis tumbuhan herba yang biasa terdapat di persekitaran. Rasional Kelab SPBT telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga satu kawasan angkat. Mewujudkan dan menanam sikap kerjasama antara pelajar. Disamping itu. · Melatih pelajar untuk mengumpul maklumat dengan cara yang lebih sistematik. · Memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara-cara menanam dan memelihara pokok. Matlamat Untuk merangsang dan memberi galakan kepada pelajar bagi memahami pengetahuan asas mengenai beberapa tumbuhan herba yang umum. Kelab SPBT telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan Taman Herba sebagai salah satu aktiviti Kelab SPBT. .

Kos Perbelanjaan Lebih kurang RM500. 7. 8. Strategi dan Pelaksanaan Mengenalpasti dan menyediakan tapak atau batas Menentukan jenis tanaman yang hendak ditanam. Pelajar dikehendaki menyedia dan menyimpan rekod mengenai tanaman yang terdapat di taman ini. Fail ini mengandungi keratan akhbar dan majalah yang berkaitan dengan tumbuhan yang terdapat di Taman Herba.4. Semua maklumat berkaitan Taman Herba didokumen dan difailkan. Sumber Kewangan Sumbangan orang perseorangan. Sasaran Ahli Kelab SPBT 5. . Fail disimpan di Pusat Sumber Sekolah.00 diperingkat permulaan. Memberi taklimat kepada pelajar. Membeli tanah baja dan peralatan. Jangka masa Sepanjang Tahun 6.

Kawalan Guru Penasihat Kelab SPBT 10. Ini merupakan pendidikan tidak formal yang diperoleh pelajar.9. Penutup Adalah diharapkan dengan adanya kerjasama dan sokongan pihak pengurusan projek ini akan menjadi satu projek yang mampu menarik minat pelajar akan kerja-kerja yang berkaitan dengan bidang pertanian dan alam sekitar. NAMA TANAMAN 1 Aloe vera 2 Keledek 3 Anggerik Merpati 4Kemangi 5Aruda 6Kemunting Cina 7 Asam Susur 8 Ati-Ati Labu Ati-Ati Hijau / Bangun-Bangun Lidah Mertua Bau Cina .

Limau Purut Belimbing Buluh Marigold Bunga Cina Mas Cotek Bunga Raya Putih Naga Bolong Butang Nenas Cekur Nilam Daun Kucai Pecah Beling / Lidah Harimau Daun Pandan Pegaga Nyonya Daun Pudina Putar Wali Delima Remayung Gajus Roselle / Asam Susur .

Halia Hitam Sambung Nyawa Hempedu Bumi Selasih Dandi Jarak Senduduk Jarum Tujuh Bilah Serai Batang Jemuju Serai Kayu / Daun Salam Jerangau Serai Wangi Kaduk Sireh Keling Kangkung Sireh Melayu Kapal Terbang Temu Lawak Kari Terun Keladi Candik .

1.2 Setiap pelajar harus memainkan peranan untuk menjaga alam sekitar. Rasional 1.1 Pelajar harus didedahkan kepada pengetahuan menjaga alam sekitar dan mengitar semula bahan-bahan guna yang sedia ada. Objektif . 2.Terung Pipit Keladi Kemony Ulam Raja CERAMAH KESEDARAN ALAM SEKITAR Tarikh : Feb -Mei 2008 July 2009 Tempat : Dewan Sekolah / Dataran Minda Sasaran : 1200 pelajar dan 100 guru Strategi Pelaksanaan: • • • • Ceramah oleh pelajar Ceramah oleh guru Ceramah : Pegawai Jabatan Alam Sekitar Peserta Toyota Eco – Youth Agensi Sukarela: Kitar Semula CERAMAH KITAR SEMULA 1.

Anggaran Perbelanjaan RM 200. Masa 8. Peruntukan Panitia Moral .4 dan 6R. Tarikh 16 September 2009 4.2. 2.00 pg 5.2.1 Ceramah ini dapat memberi kesedaran kepada pelajar bahawa setiap pelajar boleh memainkan peranan untuk menjaga alam sekitar.Buddhist Tzu-Chi Merit Society Kuantan Pahang. 2. Tempat Dewan Al-Falah 6. 8.00 pg – 10.3 Pelajar berpeluang melihat barang-barang yang dibuat daripada recycle items. 7.00 9. Penceramah Madam Kong. 3.2 Pelajar akan didedahkan kepada cara-cara menjaga alam sekitar. Peserta sasaran Semua pelajar Tingkatan 1.

Mac 2009 Masa : Waktu Kokurikulum Tempat: Kawasan sekolah STRATEGI PELAKSANAAN · · · · · · · · Sesi gotong royong diumumkan kepada semua warga sekolah Setiap tingkatan diberi satu kawasan angkat untuk aktiviti gotong royong Peralatan disediakan oleh sekolah Pelajar digalakkan membawa peralatan tambahan Sesi gotong royong dimulakan dengan perhimpunan pelajar Suatu taklimat disampaikan oleh penyelaras Jawatan kuasa Kebersihan & Keceriaan Setiap tingkatan bergerak ke kawasan masing –masing untuk memulakan sesi gotong royong Sesi gotong royong berteruskan selama satu jam Nilai-nilai murni yang diterapkan · · · · Bertanggungjawab Kebersihan Kerjasama Semangat berpasukan .GOTONG – ROYONG Tarikh: Mac 2008.

Sasaran: . Penglibatan : Semua warga SMK Abdul Rahman Talib. pencemaran bunyi. Menggalakkan pelajar mencintai alam sekitar. pencemaran haba. Lokasi : kawasan persekitaran sekolah. Mewujudkan rasa tanggungjawab dan kepimpinan kepada setiap pelajar dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran iaitu pencemaran udara. Mewujudkan rasa tanggungjawab para pelajar untuk menjaga persekitaran sekolah. pencemaran tanah. Objektif Projek: · · · Memastikan persekitaran sekolah bebas daripada pencemaran. Keluasan tapak projek : 4000 meter per segi Signifikan Projek: · · Memastikan persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih. Takrif istilah-istilah Pengguna: · Pencemaran : Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan kehidupan. pencemaran air. pencemaran laut.Tujuan Projek: Menggalak pelajar sekolah menjaga kebersihan dan keceriaan SMK Abdul Rahman Talib. Lokasi Tapak Projek : seluruh kawasan sekolah. pencemaran sungai dan kolam. Latar Belakang Projek: · · · · · Bahan-bahan yang diperlukan : alatan kebersihan dan borang keceriaan.

Semua warga sekolah SMK Abdul Rahman Talib. Harapan Terhadap Projek yang dijalankan: · · · Mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada semua pihak iaitu warga SMART dalam memastikan kejayaan projek. Objektif Projek yang akan dicapai kepada pengguna: · · · · · Mengalakkan warga sekolah khususnya memelihara kebersihan kawasan sekolah Memberi kesedaran kepada semua warga SMK Abdul Rahman Talib bahawa kebersihan kawasan sekolah amat penting. Memupuk semangat cintakan kebersihan. Memerlukan tempat pengumpulan bahan-bahan terbuang yang sesuai untuk menggelakan lambakan sampah. Memupuk rasa tanggungjawab setiap orang sebagai pengguna terhadap setiap sampah yang dibuang. Memberikan kesedaran kepada semua warga SMK Abdul Rahman Talib akan kesan pencemaran akibat daripada pembuangan sampah sarap secara tidak teratur. Memberi impak yang besar kepada warga sekolah tentang kepentingan menjaga kebersihan bagi menjaga kesejahteraan hidup gen TAMAN ANGKAT Matlamat: Menerapkan prinsip cintakan persekitaran Objektif: Mengamalkan nilai-nilai murni alam sekitar . Batasan Projek: · · Memerlukan kerjasama daripada semua warga SMK Abdul Rahman Talib. Dapat memupuk semangat kerjasama di kalangan semua pihak dalam menjalankan tugasan yang diberikan.

Pelan Tindakan: · · · · · · Pelajar diberi taklimat mengenai pengurusan taman angkat Setiap tingkatan diberi satu kawasan taman angkat Taman Angkat dibersihkan setiap bulan Tanaman yang sesuai ditanam di kawasan itu Pemantauan dijalankan setiap penggal Baja organic ditambahkan setiap bulan Strategi Pelaksanaan · · Aktiviti taman angkat dijalankan semasa waktu kokurikulum. Pelajar perlu membuat laporan selepas tamat aktivit berkenaan. .

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM PERSATUAN BAHASA INGGERIS VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PERSATUAN BAHASA INGGERIS Persatuan Bahasa Inggeris pemangkin pengukuhan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahlinya. 2. 3. Memberi pendedahan yang luas kepada ahli-ahlinya mengenai Bahasa Inggeris. Menjadikan Persatuan Bahasa Inggeris sebagai satu platform yang terbaik bagi ahli-ahlinya memperkasakan penguasaan Bahasa Inggeris merek . Mewujudkan ahli-ahli yang dinamik. MISI PERSATUAN BAHASA INGGERIS 1. kreatif dan berdaya maju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful