P. 1
Analisis Buku Teks -Word

Analisis Buku Teks -Word

|Views: 5,000|Likes:
Published by Muhamad Asri Hamdan

More info:

Published by: Muhamad Asri Hamdan on Dec 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS

SUBJEK PENULIS PENERBIT TEMPAT TERBIT TAHUN TERBIT : Perdagangan : Heang Seai Kie, Chiam Chee Siang, Zakiyah binti Jalun, Sharini binti Hj Ramli : Pustaka Seri Kancil : 479A Melaka Plaza, Jalan Hang tuah, 75300 Melaka : 2002 TINGKATAN : 4

1. KETEPATAN KANDUNGAN SKOR KOMPONEN A. KESESUAIAN ISI KANDUNGAN 1. Kelengkapan isi kandungan / PERKARA 1 2 3 4 Isi kandungan buku teks ini didapati lengkap iaitu ia menyediakan pecahan setiap topik kepada sub topik tertentu secara teratur. Ia dilengkapkan dengan nota, contoh serta gambar dan sumber rujukan internet yang dapat digunakan oleh pelajar. Selain daripada itu ia turut menyediakan ruangan kecil yang memaparkan maklumat tambahan dan persoalan yang merangsang minda pelajar untuk berfikir. Seterusnya sebagai pelengkap isi kandungan, penulis menyediakan pelbagai bentuk latihan yang dapat menguji pengetahuan pelajar hasil daripada pembelajaran yang telah dilalui. Keluasan isi kandungan adalah berdasarkan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk matapelajaran ini. ULASAN

2.Keluasan isi kandungan

/

3. Kedalaman isi kandungan

/

Kandungan buku memberikan pededahan awal kepada pelajar tentang asas-asas dalam perdagangan. Oleh yang demikian didapati penerangan dan nota yang disediakan dalam setiap bab bersesuaian bagi peringkat pengenalan perdagangan kepada pelajar.

Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Secara keseluruhannya kebanyakannya isi kandungan adalah bersesuaian untuk memperkenalkan pelajar kepada matapelajaran perdagangan. walaubagaimanapun kebanyakan isi kandungan tersebut hanya pada aras pengetahuan dan kefahaman sahaja. Huraian dan contoh yang lebih terperinci diperlukan merujuk kepada pelbagai aras pengetahuan mengikut taksonomi bloom kerana setiap pelajar adalah berbeza tahap penerimaan dan keupayaan.

7.sedangkan kini Makro telah diambil alih oleh Tesco. . Walaubagaimanapun terdapat contoh yang sudah tidak relevan digunakan. Rumusan dan cadangan penambahbaikan : Secara keseluruhannya isi kandungan yang dimuatkan dalam buku teks perdagangan Tingkatan 4 ini bertepatan dengan kehendak Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. kes. KETEPATAN ISI KANDUNGAN 4. diagram dan ilustrasi / 6. definisi dan fakta / konsep.B. penulis meletakkan pasaraya Makro sebagai contoh.'mengehadkan' sepatutnya ditulis 'menghadkan'. Penulis perlu memastikan penulisan ejaan dan istilah adalah tepat untuk mengelakkan kekeliruan kepada pembacanya. Ketepatan penulisan mengikut daftar ejaan / Terdapat kesalahan ejaan (rujuk m/s 18 . Kebanyakan contoh ada disertakan ilustrasi gambar juga penerangan bagi gambar disediakan dan sesuai dengan isi kandungan. Ejaan 'xtra' untuk nama pasaraya sepatutnya 'Xtra' (rujuk m/s 50). 5. gambar. Contohnya pada m/s 75. Ketepatan dan konsistensi istilah / penulis menggunakan istilah yang konsisten tetapi terdapat penggunaan istilah yang tidak jelas maknanya. Penggunaan sesuatu istilah yang terkini dan jelas dapat memudahkan pelajar memahami arahan. seperti istilah kos overhead (m/s 48) tidak di nyatakan apa itu kos overhead. definisi dan fakta yang digunakan bertepatan dengan isi kandungan. Di samping itu penulisan buku teks akan menjadi contoh yang baik kepada pelajar dan guru. Selain daripada itu penulis perlu membuat semakan terperinci dalam penggunaan istilah agar makna sesuatu istilah itu difahami oleh pembaca khususnya pelajar luar bandar. Ketepatan contoh. ini mungkin kerana penulis ingin memudahkan pelajar memahami berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar tentang premis perniagaan tersebut.Ketepatan konsep.

Kemutakhiran contoh. .SKOR KOMPONEN C. ULASAN 8.1b (m/s163) menerangkan pengedalian perniagaan dalam pengurusan sumber manusia dan pengurusan maklumat menggunakan tekonologi komputer. Walaubagaimanapun istilah lama yang sesuai masih diguna pakai contohnya 'memecah pukal' (m/s 39) dan 'hutang lapuk' (m/S62). nama dan premis perniagaan terkini serta ia merujuk kepada kes yang hampir dengan persekitaran pelajar terutamanya di kawasan bandar. e-Dagang (m/s 60) dan IKS(industri Kecil sederhana). Daftar ejaan dalam buku ini adalah yang terkini mengikut perkembangan ilmu dan teknologi semasa contohnya istilah Tvi (Tv Interaktif) (m/s63). Buku ini telah pun melalui proses penyemakan semula untuk menjamin kesahihan maklumat dan memastikan kandungan didalamnya dapat membimbing pelajar menghadapi perkembangan semasa terutamanya berkaitan perkara -perkara asas dalam perdagangan dan perniagaan sama ada di dalam mahupun diluar negeri. contohnya sub topik 3.gambar adalah terkini seperti sistem komunikasi dan komputer. Kesesuaian kandungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi / 9.3c (m/s 56) ada menerangkan tentang Mesin Peruncitan Automatik dan konsep E-Dagang dan juga dalam sub topik 6. Kemutakhiran daftar ejaan / Rumusan dan cadangan penambahbaikan : Secara keseluruhannya kemutakhiran isi kandungan buku ini hampir seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi semasa. ilustrasi peraturan dan kes serenar / 10. KEMUTAKHIRAN ISI KANDUNGAN PERKARA 1 2 3 4 Perkembangan isi kandungan hampir seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. gambar. Penggunaan contoh.

gambar dan kes tempatan / Contoh dan gambar berdasarkan kes tempatan serta yang biasa dilihat oleh pelajar terutamanya di bandar. Walaupun penyediaan buku teks ini mengikut zon negeri serta menggunakan contoh kes tempatan . mereka memerlukan penjelasan mendalam daripada guru. .SKOR KOMPONEN D. Ini merujuk kepada kemampuan ekonomi keluarga dan kemudahan teknologi yang sukar untuk memenuhi tuntutan pendidikan semasa. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Melihat kepada isi kandungan dan contoh yang digunakan. Menggunakan contoh. ia lebih mudah bagi pelajar bandar untuk memahami berbanding pelajar luar bandar kerana latar belakang pelajar dan pengalaman hidup pelajar yang berbeza. Sebaliknya mungkin sukar bagi pelajar luar bandar untuk mempelajari topik berkaitan perniagaan luar negeri dan pelaburan. Bagi topik antarabangsa pula contoh dari luar negara di gunakan. Sesuai dengan perkembangan dan kemampuan pelajar / 12. Bagi pelajar luar bandar pula yang agak sukar untuk memahami sesetengah istilah misalnya dalam bab perdagangan antarabangsa dan pelaburan. tetapi hakikatnya pelajar yang tinggal diluar bandar akan tetap mengahadapi masalah. Sesuai dengan keadaan dan situasi lingkungan sosiobudaya pelajar / 13. KESESUAIAN DENGAN KEHIDUPAN PELAJAR PERKARA 1 2 3 4 Kelebihan bagi pelajar bandar kerana konsep perdagangan yang digunakan lebih hampir dengan kehidupan mereka dan walaupun sukar mereka mudah untuk mendapatkan maklumat tambahan melalui kemudahan internet yang mudah didapati dalam persekitaran kehidupan mereka. ULASAN 11. Contoh -contoh yang digunakan kebanyakannya sesuai dengan lingkungan sosiobudaya pelajar bandar . Oleh yang demikian penyediaan buku teks perlu dikaji bukan berdasarkan zon negeri tetapi berdasarkan kesesuaian pelajar di kawasan bandar dan luar bandar.

Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai tempatan (ikut subjek) / Memupuk nilai-nilai murni dan menerapkan prinsip dan amalan positif seperti bertanggungjawab. Tidak di nyatakan secara jelas tentang nilai-nilai gagasan/wawasan negara.1c menyatakan kepentingan perniagaan antarabangsa kepada negara. tolong menolong.SKOR KOMPONEN E. berdikari dan berdaya saing serta memberi pendedahan tentang pembentukan perniagaan. amanah. KEPEKAAN TERHADAP NILAI TEMPATAN PERKARA 1 2 3 4 ULASAN 14. rasional dalam membuat keputusan. 15. Kebanyakannya adalah tersirat dan mungkin pelajar tidak menyedari tentang nilai / yang ingin diterapkan. Di samping itu berdasarkan Isi kandungan dapat membimbing pelajar menjadi peniaga yang amanah. Oleh yang demikian guru menerangkan tentang nilai-nilai ini serta penulis boleh meletakkan ruangan kecil menyatakan tentang nilsi-nilai murni yang ingin diterapkan kepada pelajar. Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai gagasan/wawasan negara / . Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Penulis sebenarnya ada menerapkan nilai-nilai murni dalam buku teks ini misalnya melalui aktiviti berkumpulan akan malahirkan sikap kerjasama. berdaya saing serta berdikari seterusnya melahirkan bakal usahawan/individu yang dapat membantu meningkatkan kestabilan ekonomi dan kemakmuran negara. Kebiasaannya bagi pelajar mereka perlu memahami setiap isi kandungan bagi persediaan mengahadapi peperiksaan. Walaubagaimanapun kebanyakan nilai-nilai murni ini adalah bersifat tersirat dan sukar untuk diketahui oleh pelajar. Misalnya dalam sub topik 4.

17. Begitu juga penulis turut meletakkan rujukan laman web bagi tajuk tertentu yang mungkin boleh menimbulkan minat pelajar untuk cuba melayari laman web tersebut.KOMPONEN F. Ini membolehkan pelajar menyedari manfaat setiap pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ini kerana keupayaan pelajar adalah berbeza berdasarkan pengalaman hidup dan pembelajaran mereka. Mengembangkan daya kritikal / 19. mengamalkan cara-cara kerja yang sistematik dan mengetahui serba sedikit tentang risiko serta perkembangan perdagangan antarabangsa dapat memberi gambaran kepada mereka untuk membentuk kerjaya masa depan. Aktiviti berkumpulan dan individu dapat merangsang pelajar berfikir secara luas dan berusaha mengumpul dan memproses maklumat serta daripada pembelajaran ini dapat mendorong pelajar membina idea baru contohnya bagaimana untuk menambah pendapatan melalui perniagaan serta kaedah membuat promosi yang kreatif dan unik demi untuk memajukan perniagaan. Mengembangkan kemahiran hidup / Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Dilihat dari sudut kandungan dan latihan yang disediakan dapat meningkatkan kreativiti dan daya kritikal pelajar. Mendorong perasaan ingin tahu pelajar 2 SKOR 3 4 ULASAN / Ruangan cetusan minda dalam sesetengah halaman buku teks ini akan mendorong pelajar untuk mengetahui lebih lanjut tentang sesuatu perkara. gigih dan tidak mudah putus asa dapat dijadikan contoh oleh pelajar agar menjadi individu yang sentiasa ingin maju dalam hidup dan tidak hanya menerima sesuatu keadaan tanpa sebarang tindakbalas atau persoalan. Walaubagaimanapun guru perlu membantu pelajar dengan penjelasan yang mendalam serta mengaitkan setiap kandungan yang sesuai dengan kehidupan seharian pelajar. FOKUS KANDUNGAN PERKARA 1 16. Ciri-ciri usahawan dan peniaga yang dipaparkan seperti inovatif. Selain daripada itu fokus kandungan buku teks ini juga memberi pengetahuan asas kepada pelajar tentang dunia perniagaan yang dapat memberi gambaran awal serta mengembangkan minat mereka untuk menjadi usahawan yang berjaya. . Memperkembangkan daya kreativiti / 18.Sebaliknya mereka akan sentiasa ingin mengetahui apa jua punca sesuatu kejadian contohnya apabila gagal dalam sesuatu mereka akan menilai mengapa situasi itu berlaku. Memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang memulakan perniagaan. berani mnghadapi risiko.

ULASAN / 22. Setiap tajuk besar menjadi pendahuluan dan akan diikuti oleh beberapa sub tajuk kecil yang memaparkan isi berdasarkan kandungan bab. Isi kandungan nota yang ditulis dalam buku ini adalah menggambarkan tema berkaitan sukatan pelajaran untuk perdagangan. Kesinambungan antara bab/sub bab/topik. Bahagian bab 3 dalam buku ini terlalu panjang memandangkan kandungan yang terlalu banyak. Selain daripada itu kandungan sebelumnya dapat membantu pelajar memahami pembelajaran isi kandungan selanjutnya. TEKNIK PENYAJIAN KANDUNGAN PERKARA 20.Seterusnya diikuti oleh rumusan dan latihan sebagai penutup. PAARAN SKOR KOMPONEN G. Seterusnya pengetahuan pelajar semakin ditambah dengan lebih mendalam tentang perjalanan aktiviti dalam perdagangan seperti pengeluaran. Seterusnya bahagian rumusan dan latihan pengukuhan untuk bab tersebut. Setiap permulaan bab dimulakan dengan definisi dan penjelasan bagi setiap penggunaan istilah dan kemudiannya diikuti dengan nota dan diselang sekikan dengan aktiviti kumpulan. memproses maklumat secara sistematik. Kemahiran menguruskan perniagaan secara tidak langsung mengembangkan kemahiran mengendalikan urusan diri dan keluarga secara teratur. definisi dan fakta 1 2 3 / 4 Setiap bahagian dipaparkan secara konsistensi dan menggunakan sistem pernomboran yang sistematik. agihan . Bab dan sub bab dipaparkan secara konsistensi dan sistematik 21. Keseimbangan diantara bab dan sub bab / 24. Di samping itu menjadikan pelajar bertindak dengan bijak dan dapat menyesuaikan diri mengikut perkembangan teknologi semasa. Keutuhan makna bab/sub bab/topik / . promosi.2. kemas dan bertanggungjawab selaras dengan nilai dan tatasusila masyarakat dan bijak mengumpul. Dapat mengembangkan kefahaman pelajar serta mengamalkan prinsip asas perdagangan dan usahawan supaya boleh bertindak sebagai seorang pengguna atau pengeluar selaras dengan nilai dan etika perniagaan. / 25. perniagaan antarabangsa seterusnya sumber kewangan perniagaan melalui tajuk perbankkan dan pelaburan. Bersifat Konstekstual / 23. Ketertiban konsep. Kesinambungan antara bab dan sub bab adalah bersesuaian dengan dengan topik perbincangan bagi setiap bab dalam buku ini. seterusnya membuat keputusan yang rasional. Pada permulaan pelajar didedahkan dengan asas perdagangan dan sejarah awal perdagangan. Kebanyakan kuantiti kandungan bab dan sub bab adalah seimbang kecuali pada bab 3 iaitu topik Perniagaan Dalam Negeri.

Berpusatkan KANDUNGAN PEMBELAJARAN kepada pelajar 27.Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Dapatlah dirumuskan bahawa teknik penyajian buku ini agak memuaskan dimana pelajar diperkenalkan kepada perdagangan secara berperingkat dan teratur. Buku ini tidak bias kepada pelajar bandar tetapi bias kepada pelajar luar bandar. gender. Dalam aktiviti kumpulan atau individu dinyatakan apa yang perlu pelajar lakukan serta terdapat latihan melabel gambarajah secara tidak langsung merangsang pemikiran pelajar.Contohnya E-Dagang Gaya pemaparan kandungan pembelajaran dalam buku ini dapat membantu mengembangkan kemahiran proses pelajar iaitu pelajar mendapat pendedahan dan gambaran awal beberapa proses yang berkaitan dengan perdagangan contohnya rangkaian proses pengeluaran (m/s 8). prosedur import & eksport (m/s 118). KOMPONEN PERKARA 1 SKOR 2 3 / 4 ULASAN Sebahagian kandungan buku ini berpusatkan pelajar iaitu selain daripada nota. Namun begitu mungkin bab 3 ini boleh di semak dan dibuat pembahagian semula mengikut kesesuaian tajuk. ia juga menggunakan jadual perbandingan. H. Bervariasi / 29. Adil & demokrasi (tidak bias lokasi. gambar dan rajah bagi menerangkan sesuatu proses atau ciri sesutau struktur. Penggunaan warna hanya dibuat dalam bab 3 buku ini. Segala pengetahuan mengenai proses ini dapat merangsang pelajar berfikir bagaimana strategi dan proses untuk memulakan perniagaan dan merangsang mereka membuat keputusan yang rasional dalam menjadi individu yang berjaya dalam kerjaya. Pembelajaran kendiri / 28. Penyampaian informasi dalam buku teks ini bervariasi iaitu selain penerangan nota. etnik dll) / 30. Ini juga mungkin disebabkan penulis terpaksa mengikut Sukatan Pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. PEMAPARAN 26. Walaupunbagaimanapun paparan dalam buku ini kurang menarik kerana kebanyakan paparan gambar hanya menggunakan warna hitam putih. proses mendokumentasi dalam perniagaan (m/s 82). Walaubagaimanapun bab 3 terlalu panjang. Ini kerana lokasi di pedalaman menyukarkan pelajar untuk merasai perkembangan semasa serta kemudahan ICT. Ini menjejaskan imej keceriaan buku teks kerana dan tidak dapat pelajar untuk membaca atau menggunakannya sebagai rujukan. Oleh yang demikian sesuatu yang biasa bagi pelajar bandar menjadi perkara baru bagi pelajar luar bandar. proses bertukar barang melalui sistem barter (m/s 18). Mengembangkan kemahiran proses / . ini mungkin boleh menimbulkan rasa bosan dikalangan pelajar kerana terlalu lama di dalam bab yang sama. proses pengendalian perniagaan (m/s163) serta kaedah mengira pulangan hasil pelaburan. Contohnya rujuk m/s 45 -50. proses pengagihan sesuatu barang (m/s 38). bentuk latihan yang disediakan aktiviti berkumpulan dan perbincangan dimana penglibatan pelajar diperlukan.

33. Definisi istilah / 35. Di samping itu penulis juga meletakkan ilustrasi gambar yang berkaitan dengan bab dan ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pelajar. tetapi ada kelemahan dari segi paparan iaitu penggunaan warna dalam penyampaian ini mungkin disebabkan faktor untuk menjimatkan kos pengeluaran buku ini. Ini kerana terdapat banyak pilihan buku rujukan di pasaran pada masa kini lebih menarik berbanding buku teks sekolah. KOMPONEN I. Aktiviti ini akan merangsang pelajar berfikir. objektif buku ini dikeluarkanakan tercapai serta segala kos yang terlibat tidak sia-sia. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Dapatlah dirumuskan bahawa bahagian pemaparan isi kandungan buku teks ini hampir lengkap dari segi penyediaan nota dan bentuk-bentuk latihan ebagai pengukuhan kepada pelajar. KELENGKAPAN DOKUMENTASI PERKARA SKOR 1 2 3 / 4 ULASAN Buku ini ada menyediakan ruangan kata pengantar dimana ia menjelaskan tentang tahap tahap kualiti penyediaan buku ini melalui semakan semula dan diperakui oleh Kementerian Pelajaran serta memenuhi Sukatan dan Huraian sukatan Pelajaran Pada bahagian helaian belakang buku ada disediakan ruangan Glosari dimana pelajar dapat membuat rujukan bagi Istialah yang digunakan dalam buku ini Pada awal pengenalan bab bagi setiap topik ada disediakan tajuk. / Dalam sub topik Bantuan Perniagaan mengajar pelajar tentang risiko dan menekankan kepentingan insurans untuk melindungi keselamatan perniagaan.31. motif pembelajaran dan rajah peta minda yang menerangkan bab tersebut. Advance organizer pada awal bab / . Mencipta komunikasi interaktif 32. Oleh yang demikian dicadangkan supaya penulis dan penerbit buku ini menilai semula dari segi paparan menggunakan pelbagai warna agar buku ini lebih menarik dan dapat merangsang minat pelajar menggunakannya dan secara tidak langsung. Pengantar 34. bekerjasama untuk berkongsi maklumat dan pengetahuan. hasil pembelajaran. Menekankan aspek keselamatan (bagi subjek amali/praktik) / Melalui sesi perbincangan berdasarkan pelbagai bentuk latihan seperti kerja kumpulan dan forum yang disarankan dalam buku ini dapat mewujudkan komunikasi yang interaktif dari pekbagai hala. Ini memudahkan pelajar mengetahui apa yang akan dipelajari atau apa yang perlu diketahui melalui pembacaan dan pembelajaran dari bab tersebut.

228 & 232). tahun terbitan serta tempat cetakan buku ini di buat (Percetakan Laser Press Sdn. tarikh termasuk sumberatas talian / Berdasarkan sumber rujukan buku yang disenaraikan penulis buku ini kebanyakannya menggunakan sumber rujukan buku dalam lingkungan tahun 1985 -2005 dan juga dari sumber atas talian. jadual. Seterusnya berdasarkan susunan nota dan di selang selikan dengan latihan dapat menarik minat pelajar untuk menggunakan buku ini sebagai bahagian isi. Indeks / 41. Lampiran / Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Secara keseluruhannya struktur dokumentasi buku ini adalah lengkap . dimulakan dengan kata pengantar sebagai bahagian pengenalan buku. Setiap bab disediakan rumusan pada akhir topik. disamping menambah pengetahuan pelajar. . Daftar Pusaka / 40.36. senarai Rujukan Laman Web dan Indeks di mana ia dapat menjadi panduan rujukan tambahan pelajar. diagram. Daftar pustaka untuk buku ini dinyatakan pada bahagian awal buku iaitu dimulakan dengan judul buku. Bhd). esei dan kajian kes sebagai aktiviti pengukuhan pelajar . Senarai Rujukan. nama editor.227.232) 37. (rujuk lampiran bahagian senarai rujukan. diikuti bahagian penutup iaitu glosari. gambar. Walaubagaimanapun ringkasan yang baik tidak hanya mengulangi isi penting dari bab sahaja tetapi perlu di selitkan maklumat baru supaya pelajar lebih berminat untuk membaca ruangan ini. ringkas memudahkan pelajar melihat 'point' penting dalam setiap bab. (rujuk ms 226 . Rumusan / 38. Pada akhir setiap sub topik disediakan aktiviti kelas dan kumpulan berbentuk perbincangan ataupun soalan berkaitan. Buku ini ada menyediakan lampiran bagi ruangan Glosari. Tugasan dan contohcontoh soalan pada setiap bab / 39. nama pengarang(seramai 4 orang). Walaubagaimanapun ruangan sumber rujukan perlu dibuat menjadi lebih menarik supaya dapat di manfaatkan dan merangsang pelajar untuk menggunakan sebagai rujukan tambahan misalnya meletakkan ilustrasi gambar buku yang menjadi rujukan tersebut dan guru perlu menerangkan kegunaan senarai rujukan tersebut. Ruangan Indeks dan Glosari ada di sediakan dan ini memudahkan pengguna buku ini mencari kedudukan dan makna sesuatu istilah atau perkataan berkaitan teks dan ditulis mengikut turutan alphabet (rujuk m/s 226. nama dan alamat penerbit (Pustaka Seri Kancil). senarai rujukan dan indeks. Sumber/rujukan terkini untuk buku teks. Bagi setiap akhir setiap bab pula di sediakan soalan berbentuk objektif. nama. lampiran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->