TITIK PERMULAAN HAKISAN SUNGAI

Lurah berbentuk "V" Jurang Jeram Air Terjun Tawanan Sungai Lubuk Pusar

Lurah berbentuk "V"
y y Aliran sungai deras di peringkat hulu menyebabkan tindakan hidrol dan geselan di dasar sungai berkesan Maka lurah berbentuk "V" terbentuk.

Jurang
y Hakisan menegak yang berterusan akan membentuk jurang. y Jurang yang semakin mendalam akan membentuk kanyon.

PEMENDAPAN SUNGAI
Lurah berbentuk "U" Tebing Tinggi Sungai Susuh Bukit Berpanca Liku Sungai

PENGANGKUTAN SUNGAI
Lurah berbentuk "|_|" Dataran Mendap Tetambak Tasik Ladam Delta Acuate

Jeram

Delta Kaki Burung Delta Muara Delta Cuspate

y y y y y

Terbentuk apabila terdapat susunan batuan yang keras dan lembut secara berselang-seli Air mengalir akan menghakis batuan lembut. Batuan keras akan menghalang pengaliran air sungai Air sungai meloncat dan mengalir dengan deras. Ini dikenali sebagai jeram berperingkat.

Air Terjun
y y y Terbentuk apabila terdapat bahagian batuan keras pada aliran air Menyebabkan air sungai terjun secara tiba-tiba. Contoh seperti Air Terjun Victoria di Afrika dan Air Terjun Niagara di Amerika Utara

Tawanan Sungai
y y y y y Berlaku di peringkat hulu sungai Berlaku jika terdapat perbezaan kadar hakisan mengundur ke hulu di antara dua sungai Dua sungai itu mengalir bersebelahan dari legeh yang sama Cawangan sungai utama akan menghakis tanih yang memisahkan sungai itu dengan cawangan sungai lain Cawangan sungai lemah akan melencong masuk ke dalam sungai yang kuat hakisannya.

Lubuk Pusar
y y Juga dikenali sebagai lubang sungai Terbentuk apabila hakisan geselan atau pusaran air sungai berlaku di kawasan yang tidak rata

Lurah berbentuk "U"
y y y Aliran sungai di peringkat tengah tidak begitu deras Tindakan hakisan melebar lebih pesat daripada hakisan menegak Lurah berbentuk "U" terbentuk

Tebing Tinggi Sungai
y y Tindakan hidrol ke atas tebing luar sungai membentuk cerun curam yang dikenali sebagai tebing tinggi sungai Arus dasar yang berputar dan mengalir ke sebelah tebing dalma membentuk cerun landai sungai

Susuh Bukit Berpanca
y y y Cerun landai menyebabkan air sungai mengalir berliku-liku untuk mengelakkan susuh-susuh bukit Ini dikenali sebagai susuh bukit terpanca. Bahagian hujung susuh bukit terpanca yang terhakis oleh tindakan hidrol dikenali sebagai tubir sungai

Liku Sungai

air sungai jarang dapat mengalir dengan lurus dan membentuk liku sungai Lurah berbentuk "|_|" y y Pada peringkat hilir yang merupakan dataran yang luas dan rata. rata dan diliputi tanih aluvium. Kawasan sebegini luas. Hakisan melebar masih berlaku dan membentuk lurah berbentuk "|_|" Dataran Mendap y y y y y y Tindakan sungai berkesan di peringkat hilir ialah pemendapan Ini meninggikan dasar sungai menyebabkan air sungai cetek Air sungai mudah banjir pada musim hujan atau musim salji cair Semasa banjir berlaku. hakisan menegak hampir tidak berlaku lagi. bahan mendapan termendap di permukaan lembah lalu membentuk dataran mendap.y y Air mengalir terpengaruh oleh daya tarikan graviti Maka. Tetambak y y y Mendapan yang tertimbun di tebing sungai membentuk tetambak Tetambak menyebabkan cawangan sungai mengalir selari dengan aliran sungai utama sebelum bercantum dengannya Cawangan sungai sebegini dikenali sebagai cabang sayung . Maka lurah berbentuk "V" terbentuk.

Lima sebab pembentukan delta: a. segenting terputus lalu menghasilkan liku terpenggal Apabila pemendapan terus berlaku.Tasik Ladam y y y y Liku sungai di peringkat hilir yang berbentuk hampir bulat membentuk segenting yang sempit Apabila banjir berlaku. Tidak terdapat arus kuat yang mengalir bersudut tepat dengan kuala sungai e. Delta y y y Apabila sungai mengalir sampai di kuala sungai atau muara sungai. Jumlah muatan sungai yang banyak b. Tidak terdapat tasik-tasik besar di sepanjang aliran sungai Delta Acuate . bahan muatan termendap Kawasan aluvium kipas yang dikenali sebagai delta terbentuk. Pantai yang terlindung dan mengalami kadar pasang surut yang rendah c. liku terpenggal terputus daripada aliran sungai utama Tasik ladam terbentuk. Laut di kuala sungai mestilah cetek d.

y y Delta sebegini mempunyai banyak alur Contoh: Sungai Nil. Sungai Ob. Sungai Vistula . Sungai Irrawadi. Sungai Mekong. dan Huang He Delta Kaki Burung Nempunyai banyak alur dan mengalir jauh ke laut y Contoh: Sungai Mississippi Delta Muara y y Delta sebegini tidak mempunyai banyak bahan mendapan Contoh: Sungai Amazon. Sungai Ganges.

Tanjung terbentuk di bahagian batuan keras yang tahan hakisan ombak Teluk .Delta Cuspate y y Delta sebegini berbentuk gigi Contoh: Sungai Ebro TITIK PERMULAAN HAKISAN OMBAK Tanjung Teluk Tebing Tinggi Pentas Hakisan Ombak Gua Tanjung y y Terbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang-seli.

Tebing Tinggi y y Terbentuk apabila ombak menghakis kaki cerun tebing pantai semasa air pasang Apabila batuan atau lekukan yang terbentuk runtuh.Gerbang Laut Batu Tunggul Tunggul Sisa Gloup Geo y Terbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang-seli. maka tebing tinggi terbentuk. PEMENDAPAN OMBAK Anak Tanjung Lagun Beting Pasir Tombolo Pantai Ria Pantai Dalmatia Pentas Hakisan Ombak . y Teluk terbentuk di bahagian batuan lembut yang dihakis oleh ombak.

Gerbang Laut .Pantai Fiord y y Merupakan bentuk muka bumi yang terbentuk berlanjutan daripada pembentukan tebing tinggi Hakisan ombak yang berterusan menyebabkan tebing tinggi mengundur dan membentuk pentas hakisan ombak di kaki tebing tinggi tersebut. Gua y y Merupakan kesan hakisan ombak di tanjung tinggi Hakisan tersebut akan menghakis batuan di tebing pantai dan membentuk gua laut.

y y Terhasil daripada hakisan gua laut Hakisan ombak yang berterusan dan menembusi dinding dua buah gua laut yang bertentangan akan membentuk gerbang laut Batu Tunggul y Terhasil akibat tindakan penggondolan terhadap gerbang laut Apabila bumbung gerbang laut runtuh. batu tunggul terbentuk. Tunggul Sisa .

Hakisan yang berterusan akan membentuk lubang yang menembusi bumbung gua yang dikenali sebagai gloup Gloup juga dikenali sebagi lohong ombak Geo .y y Batu tunggul yang terhakis akan membentuk tunggul sisa secara lambat-laun. Gloup y y y Ombak yang sesekali memukul bumbung gua tebing tinggi boleh membesarkan rekahan-rekahan yang terdapat di dalamnya. Tunggul sisa hanya boleh kelihatan ketika air laut surut.

y y Bumbung gua yang runtuh akibat hakisan ombak yang berterusan akan membentuk sebuah anak teluk yang panjang dan sempit Bentuk muka bumi tersebut dikenali sebagai geo Anak Tanjung Merupakan permatang berupa tanduk yang dibentuk oleh pemendapan pasir di hujung teluk atau muara sungai. Juga dikenali sebagai tetanjung Lagun . y y Anak tanjung menganjur ke laut manakala bahagian hujungnya bersambung dengan pinggir pantai.

y y Merupakan kesan pembentukan anak tanjung yang paling ketara Lagun ialah kawasan perairan yang terlindung oleh tetanjung (anak tanjung) Beting Pasir y y Merupakan penimbunan pasir yang merentangi sesebuah teluk Beting pasir terbentuk sama ada selari dengan garisan pantai atau bersudut tepat dengannya. Tombolo .

Pantai Dalmatia . Pantai Ria y Terbentuk apabila lurah sungai ditenggelami oleh air laut.y y Merupakan sejenis beting pasir yang bersudut tepat dengan garisan pantai Tombolo menyambungkan pulau kepada daratan.

y y Terbentuk apabila lembah-lembah banjaran yang selari dengan pantai ditenggelami oleh air laut. Terbentuk apabila lurah bentuk "U" akibat hakisan glasier ditenggelami oleh air laut. TITIK PERMULAAN HAKISAN ANGIN Lekukan Layangan Lekukan Layangan Angin . Kemuncak sebahagian gunung yang tenggelam akan membentuk pulau-pulau Pantai Fiord y y y Merupakan gabungan kesan hakisan glasier dan pemendapan ombak. terutamanya Norway. Banyak terdapat di negara-negara Scandinavia.

Batuan lembut terhakis sehingga sampai ke paras air bawah tanah Air yang mengalir keluar di permukaan bumi akan membentuk oasis atau paya di lekukan layangan angin ini. Terutamanya di bahagian bawah batuan PEMENDAPAN ANGIN Barkhan Seif Zeugen . Menara Batu Kanyon y Inselberg Ventifak Dreikanter y Terbentuk apabila hakisan lelasan angin berlaku di lapisan batuan lembut.Angin Menara Batu Zeugen Yardang Mesa & Bat y y y Lekukan yang terbentuk apabila layangan dan pusaran angin merendahkan permukaan bumi dengan melayangkan bahan-bahan yang gembur.

Tanih Loes y y y TINDAKAN AIR Kipas Aluvium Bajada Pedimen Terbentuk apabila lapisan batu keras berselang-seli dengan batuan lembut secar mendatar Bahan lembut tersebut dihakis oleh lelasan dan luluhawa angin Maka rabung-rabung selari dihasilkan Yardang Playa y Wadi y y Terbentuk apabile lapisan batuan lembut dan batuan keras berselang-seli secara menegak Bahan lembut tersebut dihakis oleh lelasan dan luluhaa angin Rabung-rabung batuan keras selari terhasil. Mesa & Bat .

y y Dataran tinggi (penara) yang terpencil Bat ialah mesa yang terhakis Kanyon y y Terdapat di antara mesa Terbentuk oleh hakisan angin dan air Inselberg .

y y Merupakan sisa bukit terpencil Meninggi dari permukaan bumi yang rata Ventifak y Batu kelikir dan batu tongkol yang permukaannya dirata dan dilicinkan oleh geselan angin. Dreikanter .

y Batu kelikir dan batu tongkol yang permukaannya dirata dan dilicinkan oleh geselan angin. Seif . Barkhan y y Bukit pasir yang berbentuk bulan sabit Terbentuk akibat penimbunan pasir ke atas sesuatu penghalang.

Tanih Loes y y y Terbentuk apabila bahan halus atau debu yang dilayangkan dari kawasan gurun tertimbun di kawasan berhampiran. Berwarna kuning. peroi Sesuai untuk pertanian Kipas Aluvium .y y y y Juga dikenali sebagai bukit pasir selari Berbentuk rabung panjang Selari dengan arah tiupan angin Terbentuk akibat pelurusan tanduk barkhan apabila angin bertiup secara serong.

batu kelikir. Bajada y Terbentuk apabila beberapa kipas aluvium bercantum. dan pasir. Pedimen .y y Kawasan rendah di kaki bukit Mempunyai timbunan bahan-bahan hakisan seperti serpihan batuan.

y Dataran mendap bercerun landai di kaki bukit. Playa y y Juga dikenali sebagai salina atau syot. Tasik masin atau tasik sementara yang terbentuk di lembah kering Wadi .

TITIK PERMULAAN HAKISAN GLASIER Kori Rabung Aret Puncak Piramid Lurah Berbentuk "U" Kori y y Lekukan yang terbentuk apabila glasier menghakis secara ragutan di dasar bongkah ais pada cerun gunung Tasik kori terbentuk apabila air bertakung dalam lekukan tersebut Rabung Aret Lurah Gantung Tangga Batu .y y Lurah sungai sementara Kering dengan dasar yang rata dan bertebing curam.

Tasik Berjajar Susuh Bukit Terpenggal Roche Moutonnee Terjal Ekor y y Rabung tajam antara dua kori yang bersebelahan Terbentuk daripada sisa batuan setelah dua kori tersebut menghakis bersendirian tetapi menyebelahi antara satu sama lain Puncak Piramid y Puncak yang terbentuk apabila beberapa kori membelakangkan satu sama lain PEMENDAPAN GLASIER Morain Dataran Lanar Batu Tongkol Eratik Esker Pantai Ria Dataran Lanar Ais Lurah Berbentuk "U" .

dasar lurah cawangan glasier akan terpenggal di bahagian atas lurah Ini akan menyebabkan glasier berada jauh di atas dasar lurah glasier utama y Tangga Batu y y Merupakan dasar lurah yang bertingkat-tingkat Terbentuk apabila dasar lurah utama menerima ais yang lebih banyak daripada cawangan glasier Tasik Berjajar .y Terbentuk oleh proses hakisan glasier yang giat pada tebing dan dasar lurah Lurah Gantung y y Cawangan glasier senantiasa menghakis dengan kadar yang lebih lambat daripada glasier utama. Apabila kedua-dua cawangan glasier dengan glasier utama menambahkan kadar hakisan di lurah glasier utama.

Pergerakan tersebut akan menghasiklan bentuk muka bumi tersebut Roche Moutonnee y y y Merupakan sisa anak bukit yang dihakis oleh glasier di kawasan tanah pamah Hakisan geselan yang berlaku di bahagian hadapan yang menghadap pergerakan glasier menyebabkannya menjadi licin Hakisan regutan yang berlaku di bahagian belakang yang merupakan kawasan lindungan glasier menyebabkannya menjadi curam Terjal .y y Merupakan tasik di dasar lurah utama Terbentuk apabila glasier-glasier cawangan cair dan bertakung di dasar lurah utama Susuh Bukit Terpenggal y y Susuh bukit akan terhakis semasa pergerakan glasier di kawasan lurah.

y y y Juga dikenali sebagai kreg Terjal merupakan batuan keras dan bercuram tinggi yang menghadap arah pergerakan glasier di tanah pamah Terjal melindungi batuan lembut di bahagian belakangnya daripada dihakis oleh glasier Ekor y y Merupakan bahagian cerun landai yang termendap di bahagian belakang terjal Terhasil akibat hakisan ke atas puin-puin batuan dan seterusnya pemendapan cerun landai tersebut Morain .

Juga dikenali sebagai til Eratik .y y Merupakan bahan-bahan terhakis yang dimendapkan oleh glasier di kawasan tanah pamah Halaju glasier akan menurun secara mendadak lalu meninggalkan bahan-bahan pemendapan yang dikenali sebagai morain Dataran Lanar Batu Tongkol y y Merupakan kawasan pemendapan morain dan bentuk-bentuk muka bumi pemendapan glasier yang lain.

y y y Merupakan batu tongkol yang dibawa dari kawasan yang lain Terdiri daripada bahan-bahan yang amat berlainan daripada bahan batuan asal di kawasan itu Mempunyai berbagai-bagai saiz Esker y Merupakan permatang pasir atau kelikir yang panjang. berbelitbelit dan sempit. Drumlin .

y y Merupakan anak bukit berbentuk bujur telur Terdiri daripada lanar batu tongkol Morain Hujung y y Terdiri daripada puin-puin kasar yang membentuk bukit-bukit kecil Morain hujung dimendapkan di kawasan hujung liputan dataran lanar batu tongkol Dataran Lanar Ais .

kames (anak bukit pasir dan kelikir yang berbentuk bulat) dan tasik cembung. .y y y Terdapat di bahagian hadapan dataran lanar batu tongkol Merupakan kawasan mendapan bahan-bahan halus yang dibawa oleh glasier yang cair Dataran ini dipenuhi oleh bentuk -bentuk muka bumi seperti delta-delta sungai ais cair.