KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR

1

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul.

CATATAN

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1 TEMA 1 : 1.1 Asas mendengar dan KELUARGA memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi UNIT 1: dalam persekitaran. Keluarga Saya

2.1 Asas membaca sebutan yang betul.

dengan

2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal 3.1 Asas menulis dengan cara dengan sebutan yang betul. yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan 4.1 Menyebut dan memahami jelas. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 2 : Belajar Sama 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu dan menyebut nama abjad abjad, suku kata, perkataan, dengan betul dan tepat. frasa dan ayat dengan betul. Bersama1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 2.1 Asas membaca sebutan yang betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR dengan 2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka

2

2.3. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 3 . 5.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis perkataan. 2. frasa.3.2 Membaca kuat ayat sebutan yang jelas dan intonasi tunggal dan ayat majmuk yang betul. 1.4. 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 21 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17 : Budaya Membaca 1.1 Memahami dan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan imbuhan situasi dengan betul.4 Bertutur.2 Membaca dan memahami perkataan. dengan lancar. awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4 Membina dan menulis dengan betul. dan ayat 3.2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3. 2.

1 imbuhan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan awalan dan akhiran dengan situasi dengan betul. 3. iaitu abjad. 2.1 badan dengan kreatif melalui dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang lakonan secara didik hibur. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Mendengar.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 22 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17: Budaya Membaca 1.2. 2.4 Menulis imlak dengan tepat.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 4.3.3. suku kata. 5. sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. frasa dan ayat dengan betul. 23 TEMA 6 : 1.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.2 Mendengar. 3.2 Memahami dan Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.2.5 Bercerita dan menceritakan 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dan menyebut bunyi bahasa.4. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. perkataan. betul dalam pelbagai konteks.1 Bercerita tentang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 4 . mengecam. memahami.3 Mengujarkan bahasa yang Mengujarkan dialog indah dan menggunakan bahasa 4.

nyanyian secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur.1 Membaca dan 2. daripada pelbagai sumber. 3.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar.2 Memahami dan 5. bahan bacaan dengan lancar.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. yang betul.5 Mencatat maklumat yang yang betul daripada pelbagai betul tentang sesuatu perkara sumber.4. 4.5. betul.1 Membaca kuat ayat 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pelbagai awalan dan akhiran dengan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 5 .1 Menyebut seni kata lagu 4. sesuatu perkara dengan tepat.4 Membaca dan memahami memahami maklumat untuk maklumat yang tersurat dan mengenal pasti idea utama tersirat daripada pelbagai bahan dalam pelbagai bahan dengan untuk memberi respons dengan tepat.2. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul. 2. 5.1 Mencatat maklumat 3.1. 2.3.

2. 2. 4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 5.1 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menyebut seni kata lagu 4.3 Mendengar. memahami dan 1. 24 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah 1. memahami BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 6 .1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. betul dalam pelbagai konteks. nyanyian secara didik hibur.4. 1.5.2.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG situasi dengan betul. 5. 25 TEMA 7 : 1.

1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai 3. . dan menyebut bunyi bahasa. untuk memberi respons dengan betul.2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. suku kata. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.5. 3.2 Mendengar.2. 2. 26 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah 1. nyanyian secara didik hibur. dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.6 Mendengar. mengecam. memahami.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu 4.5 Mencatat maklumat yang sumber. perkataan. 2.4. 4.3 Membaca dan 2.2 Membaca dan memahami 1. frasa dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami memahami maklumat yang maklumat yang tersurat dan tersurat dengan tepat tersirat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai bahan. . iaitu abjad.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian dan gerak unsur seni dalam lagu melalui laku secara didik hibur.3 Membaca dan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 7 .KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2.1. betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

frasa dan ayat memahami ayat tunggal daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan dengan sebutanyang betul. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. dengan lancar. mengikut tanda baca. 27 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20: Merdeka! Merdeka! Merdeka! 1. 3.3 Membina dan 3. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. dengan betul dan tulisan yang kemas. 2.3. bacaan dengan sebutan yang betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.2 Membaca kuat ayat 2.5.2. 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dan ayat majmuk bahan bacaan dengan lancar.3 Memahami dan membina . ayat yang betul dalam pelbagai 5.3. sebutan yang sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul yang betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas.4 Membina dan menulis menulis ayat tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 8 .2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi 3. 5.1 Memahami dan situasi.

2. 28 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20 : Merdeka! Merdeka! Merdeka! 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 5. 4. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 9 . 2.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.3 Memahami dan membina 3. dan ayat dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang dengan sebutan yang betul indah dan menggunakan bahasa dan jelas tentang sesuatu badan secara kreatif semasa perkara melalui penceritaan bercerita secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul 2. secara didik hibur. 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.2.5.6. dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. frasa.1 Mengujarkan ayat 4. bahan.

frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 29 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1. 1.6 Mendengar.2. 2. mengecam. perkataan.3. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 10 . FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. dan menyebut bunyi bahasa. frasa dan ayat dengan betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.2 Membaca dan memahami perkataan. suku kata. memahami.2 Membaca kuat ayat dengan lancar.1 Memahami dan situasi. 2.2 Mendengar.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG ayat yang betul dalam pelbagai 5. iaitu abjad.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. kuat pelbagai 2.3 Membaca bahan bacaan 1. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 1.5.2.

5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. yang mudah dengan betul mengikut konteks.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG sebutan yang jelas dan intonasi dengan lancar.4 Membina dan menulis 3. dan ayat dengan betul. sebutan yang yang betul.1.5. 4.1 Memahami dan 5.2 Mengujarkan dialog BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 11 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.3.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk perkataan.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 30 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3. 5. jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3. 1. dengan betul. frasa.

4. 1. 31 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 12 .1. yang mudah dengan betul mengikut konteks.3.5 Mencatat maklumat yang 3.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur.1 Memahami dan 5.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4. dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

4.2. vokal berganding. diftong. 1. 2. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 13 .6.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG daripada pelbagai sumber. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur.2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 32 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. sumber.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 3.

maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2 Mendengar.3 Mendengar.1 Menyebut dan memahami menggunakan bahasa yang unsur seni dalam lagu melalui santun. hibur. 3.6 Menulis untuk menyampaikan betul.1 Memahami dan 4. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 33 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 23 : Teknologi Hijau 1. nyanyian secara didik hibur 5. 1. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 14 .6.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 3.3.1.1 Menyebut seni kata lagu menggunakan golongan kata melalui nyanyian secara didik dengan betul mengikut konteks.

2 Menulis untuk bahasa yang santun. menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4. 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1.4 Bertutur. 2.3 Mendengar.3. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat 3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.2 Mengujarkan bahasa yang menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 15 . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.4.4.6 Menulis untuk menyampaikan daripada pelbagai bahan. 1.6.

2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.2. 2. penceritaan secara didik hibur. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 16 . betul. 34 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 24 : Cerita Alam 1.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. 4.1 Memahami dan menggunakan bahasa badan menggunakan golongan kata yang kreatif melalui dengan betul mengikut konteks.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG indah dan menggunakan bahasa santun. 5.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta 5. badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1.3 Membaca dan 2. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

5. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 17 .1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan 1. bahan.7 Menghasilkan penulisan 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. 3.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks. 35 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : 1. 4. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 5.1. 4.3 Mendengar.3 Mendengar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.7.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2. terkawal dengan betul.3.5 Membaca dan menaakul 2. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG Kebun Sayur Datuk betul. frasa dan ayat mengandungi perkataan dua daripada pelbagai sumber atau tiga suku kata.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai maklumat untuk daripada BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 18 .2 Membaca dan 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Membaca dan memahami memahami frasa yang perkataan.5 Mencatat maklumat yang 3.3.5.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.4. vokal berganding. 3.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. dengan sebutan yang betul. 2. 2. 2.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. diftong. sumber.

2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 19 . 4. 36 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 26 : Berapakah Harganya? 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.5.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik 5. 1.1 Memahami dan hibur.1.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4.1 Menyebut dan memahami sumber.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1. 1. menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5. berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG tunggal.1 Menghasilkan penulisan dengan betul. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre 3. bahan grafik dengan betul. 2.2 Menceritakan sesuatu 20 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR .2.1 Membaca dan yang terdapat dalam pelbagai memahami maklumat dalam bahan. 5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. 3.5 Bercerita dan menceritakan 1.1.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat 2. 37 TEMA 9 : 1.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks.7.

2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. betul. 3.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sumber.6. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul.5 Mencatat maklumat yang 3.4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 21 .1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.2.5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG RAJIN BERUSAHA UNIT 27 : Mari Bertani sesuatu perkara semula dengan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan sebutan betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang tunggal.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. bahan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.5 Membaca dan menaakul 2. 3. 2. 3. betul.3 Membaca dan 2.

5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 22 . melalui nyanyian secara didik hibur.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.1 Menyebut seni kata lagu nyanyian secara didik hibur. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. Telefon Berbunyi 1. 2.1. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG santun. 2. Ring. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 38 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 28 : Ring.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1. Ring.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5. 2. 4.

5 Bercerita dan menceritakan 1.1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 23 . bahan.5 Membaca dan menaakul 2.5.1. mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3. 4.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3. 39 TEMA 10 : SAINS DAN KITA 1.4.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara semula dengan sesuatu perkara dengan tepat. 3.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. yang betul daripada pelbagai sumber 3.2 Menulis imlak frasa yang 3.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai Sumber.5.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5.4 Menulis imlak dengan tepat. maklumat untuk daripada 4.

frasa.3. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul. menggunakan ayat tunggal. 4. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG UNIT 29 : Komputer Ben Li tepat menggunakan sebutan sebutan yang jelas dan yang jelas dan intonasi yang intonasi yang betul betul.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar.1.3 Membina dan menulis 3. 4. 3. 2. 2. Memahami dan 5.3.3.6 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 24 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.4 Membina dan menulis perkataan.3.1 Membaca kuat ayat 2.1 Memahami menggunakan golongan dan kata 5. yang betul.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. dengan betul. bahan bacaan dengan lancar.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4. menggunakan kata yang mudah betul mengikut konteks. iaitu abjad. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 25 . 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG dengan betul mengikut konteks. betul. 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.6 Mendengar. perkataan.5.3 Membaca dan 2. frasa dan ayat dengan betul. mengecam.2. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul. hubung dengan 40 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 30 : Kereta Malaysia 1. dan menyebut bunyi bahasa.2 Mendengar. 1.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. memahami.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. suku kata. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.

7 Menghasilkan penulisan 3.1 Membaca dan 2. melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami 4.7. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 26 . frasa. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. terkawal dengan betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.1 Memahami dan 5.4 Membina dan menulis perkataan. 5.5. 2.7 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.5.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul. merujuk manusia dan benda dengan betul. yang terdapat dalam pelbagai bahan.1.5 Membaca dan menaakul memahami maklumat dalam untuk memindahkan maklumat bahan grafik dengan betul. dengan betul.3 Membina dan menulis 3.1. 3.2 Menyebut dengan jelas unsur seni dalam lagu melalui dan memahami seni kata lagu nyanyian secara didik hibur. 3. 4.3. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul.2 Membaca.

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG CATATAN : Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful