KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR

1

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul.

CATATAN

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1 TEMA 1 : 1.1 Asas mendengar dan KELUARGA memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi UNIT 1: dalam persekitaran. Keluarga Saya

2.1 Asas membaca sebutan yang betul.

dengan

2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal 3.1 Asas menulis dengan cara dengan sebutan yang betul. yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan 4.1 Menyebut dan memahami jelas. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 2 : Belajar Sama 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu dan menyebut nama abjad abjad, suku kata, perkataan, dengan betul dan tepat. frasa dan ayat dengan betul. Bersama1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 2.1 Asas membaca sebutan yang betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR dengan 2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka

2

berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 3 .3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2. 2. 5.3 Membina dan menulis perkataan. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. dan ayat 3.4 Bertutur. frasa.2. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 21 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17 : Budaya Membaca 1.4.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. dengan lancar.4 Membina dan menulis dengan betul. 3.3.2 Membaca kuat ayat sebutan yang jelas dan intonasi tunggal dan ayat majmuk yang betul.1 Memahami dan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan imbuhan situasi dengan betul.3.

2 Mendengar.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 22 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17: Budaya Membaca 1. 23 TEMA 6 : 1.3. 3. mengecam.3.4 Menulis imlak dengan tepat. betul dalam pelbagai konteks. 5. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.3 Mengujarkan bahasa yang Mengujarkan dialog indah dan menggunakan bahasa 4. 1. memahami.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. 3. 2.1 imbuhan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan awalan dan akhiran dengan situasi dengan betul.5. suku kata.6 Mendengar. perkataan.2. frasa dan ayat dengan betul.4. 2. sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Memahami dan Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5. dan menyebut bunyi bahasa.1 badan dengan kreatif melalui dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang lakonan secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. iaitu abjad. 4.5 Bercerita dan menceritakan 1.1 Bercerita tentang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 4 .

nyanyian secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat 2.5 Mencatat maklumat yang yang betul daripada pelbagai betul tentang sesuatu perkara sumber. daripada pelbagai sumber.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur.5. 5. 3. betul. 2.2.4 Membaca dan memahami memahami maklumat untuk maklumat yang tersurat dan mengenal pasti idea utama tersirat daripada pelbagai bahan dalam pelbagai bahan dengan untuk memberi respons dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Membaca dan 2.1.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pelbagai awalan dan akhiran dengan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 5 .KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul. 4.2 Memahami dan 5.1 Menyebut seni kata lagu 4. bahan bacaan dengan lancar. yang betul. sesuatu perkara dengan tepat. 2.4.1 Mencatat maklumat 3.3.

5.1 Menyebut seni kata lagu 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG situasi dengan betul. nyanyian secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5.1. 2.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur.5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4.3 Mendengar. 1.3. memahami dan 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 4. 2. 24 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah 1. betul dalam pelbagai konteks.1 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 25 TEMA 7 : 1. memahami BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 6 .

5 Mencatat maklumat yang sumber. perkataan. 2. dan menyebut bunyi bahasa. nyanyian secara didik hibur.4 Membaca dan memahami memahami maklumat yang maklumat yang tersurat dan tersurat dengan tepat tersirat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai bahan. 3.2 Membaca dan memahami 1.2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah memberi respons terhadap sesuatu arahan.2 Mendengar.5.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian dan gerak unsur seni dalam lagu melalui laku secara didik hibur. frasa dan ayat dengan betul. untuk memberi respons dengan betul. suku kata. 26 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah 1. 2. iaitu abjad.4. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.1. betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. . mengecam. .6 Mendengar.3 Membaca dan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 7 .3 Membaca dan 2.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu 4. 4.2. memahami. dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 2.

3.3 Memahami dan membina .2 Membaca kuat ayat 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membina dan menulis menulis ayat tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 8 .5.2.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dan ayat majmuk bahan bacaan dengan lancar. 1.3. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. frasa dan ayat memahami ayat tunggal daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan dengan sebutanyang betul.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas. ayat yang betul dalam pelbagai 5. 3. 2. bacaan dengan sebutan yang betul. dengan betul dan tulisan yang kemas.3. 27 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20: Merdeka! Merdeka! Merdeka! 1. sebutan yang sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul yang betul. dengan lancar.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi 3.3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.1 Memahami dan situasi.3 Membina dan 3. mengikut tanda baca.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 5.

4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 28 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20 : Merdeka! Merdeka! Merdeka! 2.6.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. secara didik hibur. bahan. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 9 .1 Mengujarkan ayat 4.2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.3 Memahami dan membina 3. 5. 3. frasa.5.5 Membaca dan menaakul 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.2 Mengujarkan bahasa yang dengan sebutan yang betul indah dan menggunakan bahasa dan jelas tentang sesuatu badan secara kreatif semasa perkara melalui penceritaan bercerita secara didik hibur. dan ayat dengan betul. 2. 2. 4.

perkataan. memahami. iaitu abjad.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2. frasa dan ayat dengan betul. mengecam.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2.3 Membaca bahan bacaan 1. dan menyebut bunyi bahasa. 29 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1. suku kata. kuat pelbagai 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG ayat yang betul dalam pelbagai 5.2 Membaca dan memahami perkataan. tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 10 . membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 1.3.3.5.2 Mendengar.2 Membaca kuat ayat dengan lancar. 2. 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Memahami dan situasi.2.6 Mendengar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 2.

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG sebutan yang jelas dan intonasi dengan lancar. 5. 4.1.3.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk perkataan. yang mudah dengan betul mengikut konteks. frasa.1 Memahami dan 5.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.3. dengan betul.4 Membina dan menulis 3. 30 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3. jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan dialog BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 11 . dan ayat dengan betul. 1. sebutan yang yang betul.

4 Bertutur. 31 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4.5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4.1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. yang mudah dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan 5. 5. 1.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 12 . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.3. dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Mencatat maklumat yang 3. 3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.

2.6. 2. 2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1. diftong.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 13 . 3. 32 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1. 3. sumber.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Bertutur. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG daripada pelbagai sumber.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. vokal berganding.2 Membaca dan memahami perkataan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.

maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 3. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 14 .2 Mendengar.6 Menulis untuk menyampaikan betul. 3.3. 1.1. hibur. nyanyian secara didik hibur 5.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4. 33 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 23 : Teknologi Hijau 1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.1.3 Mendengar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.1 Menyebut seni kata lagu menggunakan golongan kata melalui nyanyian secara didik dengan betul mengikut konteks.6.1 Menyebut dan memahami menggunakan bahasa yang unsur seni dalam lagu melalui santun. 5.1 Memahami dan 4.

memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.4 Bertutur.3 Mendengar.4. 2.2 Mengujarkan bahasa yang menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 15 . 1.3.6.4. 2. 1.4. maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan daripada pelbagai bahan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Menulis untuk bahasa yang santun.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4.

1.2. betul.1 Memahami dan menggunakan bahasa badan menggunakan golongan kata yang kreatif melalui dengan betul mengikut konteks.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta 5.5. 34 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 24 : Cerita Alam 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG indah dan menggunakan bahasa santun.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 16 .3 Membaca dan 2.1. penceritaan secara didik hibur.2. badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5. 4.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.

soalan dan pesanan yang didengar dengan 1. 3. 4. terkawal dengan betul. 35 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : 1.7.1.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks.5 Membaca dan menaakul 2.5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3.7 Menghasilkan penulisan 3. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 17 . menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. bahan. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.3 Mendengar. 5.2.3 Mendengar.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul. 4.

1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. frasa dan ayat mengandungi perkataan dua daripada pelbagai sumber atau tiga suku kata.2 Membaca dan 2. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 2.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai maklumat untuk daripada BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 18 .2.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.3. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami memahami frasa yang perkataan.4. 3. 2.5 Mencatat maklumat yang 3.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. sumber. dengan sebutan yang betul.5. 2. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. vokal berganding.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG Kebun Sayur Datuk betul.

1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 36 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 26 : Berapakah Harganya? 1. 1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik 5. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.1 Menyebut dan memahami sumber. menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.5. 5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 19 .1. 4.1 Memahami dan hibur.

1.1 Menghasilkan penulisan dengan betul. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre 3.2. 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG tunggal.5 Bercerita dan menceritakan 1.2 Menceritakan sesuatu 20 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR .5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat 2.5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5. 5.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. 37 TEMA 9 : 1. 2.7. bahan grafik dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.1 Membaca dan yang terdapat dalam pelbagai memahami maklumat dalam bahan.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks.

3 Membaca dan 2. 2. 2.4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 21 . 3.5. 2.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. betul.5 Membaca dan menaakul 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG RAJIN BERUSAHA UNIT 27 : Mari Bertani sesuatu perkara semula dengan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan sebutan betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang tunggal.5 Mencatat maklumat yang 3. sumber.2. bahan. 2. betul.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.6. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul.

5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 38 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 28 : Ring. 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG santun.1. melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Telefon Berbunyi 1. 2.2. 5. 5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 22 . Ring.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.1.1 Menyebut seni kata lagu nyanyian secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.2 Membaca dan memahami perkataan. Ring. 4. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.

2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai Sumber.5.1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber. 3.5 Membaca dan menaakul 2. maklumat untuk daripada 4.5.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara semula dengan sesuatu perkara dengan tepat.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3.4 Menulis imlak dengan tepat. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 23 .1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.2 Menulis imlak frasa yang 3.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5 Bercerita dan menceritakan 1. 39 TEMA 10 : SAINS DAN KITA 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. yang betul daripada pelbagai sumber 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.5. 3. mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.1. bahan. 4.

3 Membina dan menulis 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3. yang betul.4 Membina dan menulis perkataan. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.3.3. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul. 4.3. 4.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG UNIT 29 : Komputer Ben Li tepat menggunakan sebutan sebutan yang jelas dan yang jelas dan intonasi yang intonasi yang betul betul.1 Memahami menggunakan golongan dan kata 5.6 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 24 . dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3. Memahami dan 5.1. menggunakan ayat tunggal.1 Membaca kuat ayat 2. frasa.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. bahan bacaan dengan lancar. dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar.

2. menggunakan kata yang mudah betul mengikut konteks. iaitu abjad.2 Mendengar. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.2. 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG dengan betul mengikut konteks. mengecam. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul. dan menyebut bunyi bahasa. frasa dan ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. 2. 2.6 Mendengar. perkataan. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 25 .5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. suku kata. 2. memahami. 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. betul.5.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. hubung dengan 40 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 30 : Kereta Malaysia 1.3 Membaca dan 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 1.

1.2 Membaca.5.4 Membina dan menulis perkataan.7.1 Membaca dan 2.5. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. dengan betul. frasa. merujuk manusia dan benda dengan betul.3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.7 Menghasilkan penulisan 3.5 Membaca dan menaakul memahami maklumat dalam untuk memindahkan maklumat bahan grafik dengan betul. 2. melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.2 Menyebut dengan jelas unsur seni dalam lagu melalui dan memahami seni kata lagu nyanyian secara didik hibur. 3.1 Menyebut dan memahami 4.1. 3.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul.1 Memahami dan 5. 4.3 Membina dan menulis 3. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 26 . yang terdapat dalam pelbagai bahan. terkawal dengan betul.7 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG CATATAN : Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 27 .