KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR

1

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul.

CATATAN

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1 TEMA 1 : 1.1 Asas mendengar dan KELUARGA memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi UNIT 1: dalam persekitaran. Keluarga Saya

2.1 Asas membaca sebutan yang betul.

dengan

2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal 3.1 Asas menulis dengan cara dengan sebutan yang betul. yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan 4.1 Menyebut dan memahami jelas. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 2 : Belajar Sama 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu dan menyebut nama abjad abjad, suku kata, perkataan, dengan betul dan tepat. frasa dan ayat dengan betul. Bersama1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 2.1 Asas membaca sebutan yang betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR dengan 2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka

2

2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 21 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17 : Budaya Membaca 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1.4 Bertutur.4 Membina dan menulis dengan betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 3 . dengan lancar.3.2. 2. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5. awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami dan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan imbuhan situasi dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membina dan menulis perkataan. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca kuat ayat sebutan yang jelas dan intonasi tunggal dan ayat majmuk yang betul. dan ayat 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4. 2. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. frasa.

1 Bercerita tentang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 4 .KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 22 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17: Budaya Membaca 1. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 4. 5.2.5 Bercerita dan menceritakan 1.3 Mengujarkan bahasa yang Mengujarkan dialog indah dan menggunakan bahasa 4. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. perkataan. dan menyebut bunyi bahasa.3.1 badan dengan kreatif melalui dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang lakonan secara didik hibur. 3.6 Mendengar. 2. frasa dan ayat dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 23 TEMA 6 : 1. sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. betul dalam pelbagai konteks. mengecam. suku kata.5. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. memahami.2 Memahami dan Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.4.2.3.1 imbuhan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan awalan dan akhiran dengan situasi dengan betul. 2.2 Mendengar. iaitu abjad.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2. bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul. 3. 2. 5.4 Membaca dan memahami memahami maklumat untuk maklumat yang tersurat dan mengenal pasti idea utama tersirat daripada pelbagai bahan dalam pelbagai bahan dengan untuk memberi respons dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar. yang betul.3.2 Memahami dan 5.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur. sesuatu perkara dengan tepat.5.1 Menyebut seni kata lagu 4.2.1 Mencatat maklumat 3. nyanyian secara didik hibur. betul.1 Membaca dan 2.1 Membaca kuat ayat 2.4. 4.5 Mencatat maklumat yang yang betul daripada pelbagai betul tentang sesuatu perkara sumber. daripada pelbagai sumber.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pelbagai awalan dan akhiran dengan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 5 .

1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Mendengar.1. memahami BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 6 .2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1. 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2. memahami dan 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur. 2.5. 2. nyanyian secara didik hibur.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG situasi dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 24 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah 1. 4.4. betul dalam pelbagai konteks. 25 TEMA 7 : 1.1 Menyebut seni kata lagu 4.1 Mendengar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.

2.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian dan gerak unsur seni dalam lagu melalui laku secara didik hibur. perkataan. 2. memahami. 2.2 Mendengar.4 Membaca dan memahami memahami maklumat yang maklumat yang tersurat dan tersurat dengan tepat tersirat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai bahan. 4. frasa dan ayat dengan betul.5 Mencatat maklumat yang sumber. suku kata. 2.3 Membaca dan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 7 .1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai 3. untuk memberi respons dengan betul.6 Mendengar.1.3 Membaca dan 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. iaitu abjad.2. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. mengecam.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah memberi respons terhadap sesuatu arahan. 26 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah 1. .2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu 4. dan menyebut bunyi bahasa. 3.2 Membaca dan memahami 1.5. . dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.4. betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. nyanyian secara didik hibur.

3. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca kuat ayat 2. dengan lancar. frasa dan ayat memahami ayat tunggal daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan dengan sebutanyang betul. 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. sebutan yang sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul yang betul. 5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dan ayat majmuk bahan bacaan dengan lancar. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.3.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas. bacaan dengan sebutan yang betul.3 Membina dan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi 3. ayat yang betul dalam pelbagai 5. 27 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20: Merdeka! Merdeka! Merdeka! 1.5.3.1 Memahami dan situasi. dengan betul dan tulisan yang kemas. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Memahami dan membina .4 Membina dan menulis menulis ayat tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 8 .2. mengikut tanda baca.3. 2.

1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.5 Membaca dan menaakul 2. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 9 . secara didik hibur. 4.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.6. 3.3 Memahami dan membina 3. 28 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20 : Merdeka! Merdeka! Merdeka! 2.5. dan ayat dengan betul. 2.2. bahan.2 Mengujarkan bahasa yang dengan sebutan yang betul indah dan menggunakan bahasa dan jelas tentang sesuatu badan secara kreatif semasa perkara melalui penceritaan bercerita secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. dengan betul. frasa. 5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.4.1 Mengujarkan ayat 4.

dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 29 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1.6 Mendengar.2 Membaca kuat ayat dengan lancar. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.2.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Mendengar.1 Memahami dan situasi.2. memahami. 1. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 2.5. dan menyebut bunyi bahasa. frasa dan ayat dengan betul.3. 2. 2. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. suku kata. perkataan. tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 10 .2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. mengecam.3.3 Membaca bahan bacaan 1. iaitu abjad.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG ayat yang betul dalam pelbagai 5. kuat pelbagai 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk perkataan. jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5. 3. dan ayat dengan betul. 1. 30 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG sebutan yang jelas dan intonasi dengan lancar. 4. 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Membina dan menulis 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang yang betul.3.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. frasa.1.3. dengan betul. yang mudah dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan dialog BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 11 .1 Memahami dan 5.

3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Mencatat maklumat yang 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 12 .1 Memahami dan 5. 2. 5.4 Bertutur.5. 31 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1.3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. yang mudah dengan betul mengikut konteks.1. 3. 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4. 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4.

sumber.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 13 . 2.2. 1.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. 2.6. vokal berganding.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG daripada pelbagai sumber. 32 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1.2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.4 Bertutur. 3.

6 Menulis untuk menyampaikan betul. hibur.1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 3.3 Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3. 33 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 23 : Teknologi Hijau 1. nyanyian secara didik hibur 5.2 Mendengar.1 Menyebut dan memahami menggunakan bahasa yang unsur seni dalam lagu melalui santun.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4.1.6. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 5. 1.1 Menyebut seni kata lagu menggunakan golongan kata melalui nyanyian secara didik dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan 4. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 14 . 3. maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4. menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4. 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1. maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. 2. 2.2 Mengujarkan bahasa yang menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 15 . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat 3.3 Mendengar. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.3.2 Menulis untuk bahasa yang santun.4 Bertutur.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Menulis untuk menyampaikan daripada pelbagai bahan.4.6. 1.

1. 2.5. 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan.2.1 Memahami dan menggunakan bahasa badan menggunakan golongan kata yang kreatif melalui dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1. 34 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 24 : Cerita Alam 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG indah dan menggunakan bahasa santun. betul.2. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 16 .2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. penceritaan secara didik hibur.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta 5. 4. badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3 Membaca dan 2.

7 Menghasilkan penulisan 3.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5. terkawal dengan betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 17 .5 Membaca dan menaakul 2.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul.3. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan 1.3 Mendengar.1. 4. 3.3 Mendengar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5. 35 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : 1.2.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks.7.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2. bahan. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

frasa dan ayat mengandungi perkataan dua daripada pelbagai sumber atau tiga suku kata. 2.2 Membaca dan 2.5.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.4. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. vokal berganding.2.5. 3.5 Mencatat maklumat yang 3. dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai maklumat untuk daripada BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 18 . 3. sumber.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG Kebun Sayur Datuk betul. 2. 2. diftong.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Membaca dan memahami memahami frasa yang perkataan.

36 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 26 : Berapakah Harganya? 1. 5.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 4. 1.1 Memahami dan hibur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik 5.5.1 Menyebut dan memahami sumber. menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 19 .

4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan yang terdapat dalam pelbagai memahami maklumat dalam bahan.5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.2 Menceritakan sesuatu 20 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR .1 Menghasilkan penulisan dengan betul. 5. bahan grafik dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.7.5 Bercerita dan menceritakan 1.1. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG tunggal. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.2. berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 2. 2.5. 37 TEMA 9 : 1.

5. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 21 .5 Membaca dan menaakul 2.6.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan.3 Membaca dan 2. 3. 3. sumber.2.5. 3. betul. 2.5 Mencatat maklumat yang 3.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. 2. betul. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. bahan.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG RAJIN BERUSAHA UNIT 27 : Mari Bertani sesuatu perkara semula dengan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan sebutan betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang tunggal.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. 5. 2.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 5. 2. 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG santun. 4.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. Ring.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Ring.1 Menyebut seni kata lagu nyanyian secara didik hibur. Telefon Berbunyi 1. 2.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami perkataan. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 22 .1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4. melalui nyanyian secara didik hibur. 38 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 28 : Ring.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.

5 Bercerita dan menceritakan 1. 39 TEMA 10 : SAINS DAN KITA 1.1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber.5.5. 3.1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. bahan.4.5.4 Menulis imlak dengan tepat. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 23 .5 Membaca dan menaakul 2.5. 4.2 Menulis imlak frasa yang 3. yang betul daripada pelbagai sumber 3.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai Sumber.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara semula dengan sesuatu perkara dengan tepat.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. maklumat untuk daripada 4.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. 3.

4.1 Memahami menggunakan golongan dan kata 5.1. 3.3.3.3. 2.1 Membaca kuat ayat 2. 2. bahan bacaan dengan lancar.4 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. dengan betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG UNIT 29 : Komputer Ben Li tepat menggunakan sebutan sebutan yang jelas dan yang jelas dan intonasi yang intonasi yang betul betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar. 4.3. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul.3 Membina dan menulis 3. frasa. menggunakan ayat tunggal. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan 5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. yang betul.6 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 24 .

frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul. betul. mengecam.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG dengan betul mengikut konteks.2. memahami. 2. 1.6 Mendengar. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2. hubung dengan 40 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 30 : Kereta Malaysia 1. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. menggunakan kata yang mudah betul mengikut konteks.2. 1. 1.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. frasa dan ayat dengan betul. perkataan. suku kata.2 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. dan menyebut bunyi bahasa.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca dan 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. iaitu abjad. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 25 .5.

1. 3.5.4 Membina dan menulis perkataan.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul.7 Menghasilkan penulisan 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.1 Menyebut dan memahami 4.7. dengan betul. frasa.7 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan 5. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1. merujuk manusia dan benda dengan betul.5.3. 4. yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.1 Membaca dan 2. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2 Menyebut dengan jelas unsur seni dalam lagu melalui dan memahami seni kata lagu nyanyian secara didik hibur. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 26 . terkawal dengan betul. 2.2 Membaca. 5.3 Membina dan menulis 3.5 Membaca dan menaakul memahami maklumat dalam untuk memindahkan maklumat bahan grafik dengan betul.

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG CATATAN : Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful