KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR

1

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul.

CATATAN

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1 TEMA 1 : 1.1 Asas mendengar dan KELUARGA memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi UNIT 1: dalam persekitaran. Keluarga Saya

2.1 Asas membaca sebutan yang betul.

dengan

2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal 3.1 Asas menulis dengan cara dengan sebutan yang betul. yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan 4.1 Menyebut dan memahami jelas. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 2 : Belajar Sama 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu dan menyebut nama abjad abjad, suku kata, perkataan, dengan betul dan tepat. frasa dan ayat dengan betul. Bersama1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 2.1 Asas membaca sebutan yang betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR dengan 2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka

2

3.2. 2. 1.3. frasa.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 21 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17 : Budaya Membaca 1.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 3 . dan ayat 3. 2. 2. 3. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Memahami dan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan imbuhan situasi dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca kuat ayat sebutan yang jelas dan intonasi tunggal dan ayat majmuk yang betul.4 Membina dan menulis dengan betul.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.4 Bertutur. dengan lancar.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.1 badan dengan kreatif melalui dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang lakonan secara didik hibur.3.2.5 Bercerita dan menceritakan 1. 23 TEMA 6 : 1. 1.3 Mengujarkan bahasa yang Mengujarkan dialog indah dan menggunakan bahasa 4.2 Mendengar.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 22 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17: Budaya Membaca 1. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.6 Mendengar.1 Bercerita tentang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 4 . sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.2.2 Memahami dan Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5. frasa dan ayat dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. 5.3. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.4 Menulis imlak dengan tepat.5. dan menyebut bunyi bahasa.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. mengecam. suku kata. memahami. betul dalam pelbagai konteks. 4. 2. 3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.1 imbuhan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan awalan dan akhiran dengan situasi dengan betul. perkataan. iaitu abjad.

nyanyian secara didik hibur.1 Mencatat maklumat 3.2 Memahami dan 5. yang betul.1 Membaca dan 2.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. sesuatu perkara dengan tepat.3. daripada pelbagai sumber.4.5 Mencatat maklumat yang yang betul daripada pelbagai betul tentang sesuatu perkara sumber.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pelbagai awalan dan akhiran dengan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 5 . 5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. betul. 2.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul.2.1 Membaca kuat ayat 2.4 Membaca dan memahami memahami maklumat untuk maklumat yang tersurat dan mengenal pasti idea utama tersirat daripada pelbagai bahan dalam pelbagai bahan dengan untuk memberi respons dengan tepat. bahan bacaan dengan lancar.1. 4.1 Menyebut seni kata lagu 4. 2.5.

betul dalam pelbagai konteks. 24 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah 1. memahami BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 6 .1 Mendengar.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. nyanyian secara didik hibur. 4.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG situasi dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 5.5. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 1. 25 TEMA 7 : 1.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.1.3 Mendengar.2. memahami dan 1. 5.1 Menyebut seni kata lagu 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.

2 Membaca dan memahami 1. suku kata.2 Mendengar. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2. betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. .2. .1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai 3. 2.4 Membaca dan memahami memahami maklumat yang maklumat yang tersurat dan tersurat dengan tepat tersirat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai bahan.5 Mencatat maklumat yang sumber. perkataan.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian dan gerak unsur seni dalam lagu melalui laku secara didik hibur. 4. frasa dan ayat dengan betul. 26 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah 1.3 Membaca dan 2.3 Membaca dan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 7 . 3.5. mengecam.1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah memberi respons terhadap sesuatu arahan.6 Mendengar.2. nyanyian secara didik hibur. untuk memberi respons dengan betul. 2.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu 4. dan menyebut bunyi bahasa. memahami. iaitu abjad.4.

dengan lancar. sebutan yang sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi 3.3. 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 3. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas. 3.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dan ayat majmuk bahan bacaan dengan lancar. 27 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20: Merdeka! Merdeka! Merdeka! 1.3 Membina dan 3. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. frasa dan ayat memahami ayat tunggal daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan dengan sebutanyang betul.4 Membina dan menulis menulis ayat tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 8 .2 Membaca kuat ayat 2. dengan betul dan tulisan yang kemas.1 Memahami dan situasi. ayat yang betul dalam pelbagai 5. mengikut tanda baca.3.5.3 Memahami dan membina . bacaan dengan sebutan yang betul.3.

6.1 Mengujarkan ayat 4. frasa.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.4. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Membaca dan menaakul 2.2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 9 . dengan betul. 2.2 Mengujarkan bahasa yang dengan sebutan yang betul indah dan menggunakan bahasa dan jelas tentang sesuatu badan secara kreatif semasa perkara melalui penceritaan bercerita secara didik hibur. 2. 4. secara didik hibur. bahan.5.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. 28 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20 : Merdeka! Merdeka! Merdeka! 2.3 Memahami dan membina 3. dan ayat dengan betul.

1. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. dan menyebut bunyi bahasa.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.6 Mendengar. 1. frasa dan ayat dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. perkataan.2.3 Membaca bahan bacaan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. kuat pelbagai 2.2 Membaca kuat ayat dengan lancar. 29 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1.2 Mendengar.2. iaitu abjad. tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 10 .3. suku kata. memahami.5. mengecam. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG ayat yang betul dalam pelbagai 5. 2. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.3. 2.1 Memahami dan situasi. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.

30 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1. 5.3. jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. sebutan yang yang betul. dan ayat dengan betul.4 Membina dan menulis 3.1 Memahami dan 5.1.5. frasa.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG sebutan yang jelas dan intonasi dengan lancar.3. yang mudah dengan betul mengikut konteks.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. dengan betul.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk perkataan. 1.2 Mengujarkan dialog BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 11 .

5.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. yang mudah dengan betul mengikut konteks.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4.1 Memahami dan 5.1. 31 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.3.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5. 1. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 12 .4 Bertutur.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 13 .2 Membaca dan memahami perkataan. 3.2. diftong.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.4 Bertutur.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG daripada pelbagai sumber. 32 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6. 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. sumber. 2. 2. 3. vokal berganding.

6 Menulis untuk menyampaikan betul.1 Menyebut dan memahami menggunakan bahasa yang unsur seni dalam lagu melalui santun.1. 1. nyanyian secara didik hibur 5. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 14 .1 Menyebut seni kata lagu menggunakan golongan kata melalui nyanyian secara didik dengan betul mengikut konteks. 33 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 23 : Teknologi Hijau 1. 5. hibur.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4.1.3 Mendengar.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3.2 Mendengar.1 Memahami dan 4. maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.6.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Menulis untuk bahasa yang santun.6 Menulis untuk menyampaikan daripada pelbagai bahan. menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4. 1. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat 3.3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1. maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 3.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 1.4 Bertutur.4. 2.3 Mendengar.4. 2.2 Mengujarkan bahasa yang menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 15 .

frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul.2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG indah dan menggunakan bahasa santun.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta 5. 1. badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3 Membaca dan 2. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 16 . 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. penceritaan secara didik hibur. betul. 4.5.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. 34 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 24 : Cerita Alam 1. 5.1.2.1 Memahami dan menggunakan bahasa badan menggunakan golongan kata yang kreatif melalui dengan betul mengikut konteks.

4.5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 5. bahan. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 17 . soalan dan pesanan yang didengar dengan 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 35 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : 1.2.5 Membaca dan menaakul 2. 4.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks.3.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.7. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. terkawal dengan betul.1.7 Menghasilkan penulisan 3.3 Mendengar. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.3 Mendengar.

dengan sebutan yang betul. 2.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. diftong. vokal berganding. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sumber.2 Membaca dan 2.2 Membaca dan memahami memahami frasa yang perkataan. 3. frasa dan ayat mengandungi perkataan dua daripada pelbagai sumber atau tiga suku kata.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. 3. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.5 Mencatat maklumat yang 3. 2.4.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG Kebun Sayur Datuk betul.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai maklumat untuk daripada BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 18 . 2. 2.5.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.2.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.

5. 1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.1 Memahami dan hibur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 4. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 19 .1. 36 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 26 : Berapakah Harganya? 1.1 Menyebut dan memahami sumber.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4. menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik 5.

2 Membaca dan memahami perkataan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre 3.1 Membaca dan yang terdapat dalam pelbagai memahami maklumat dalam bahan.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. bahan grafik dengan betul.1 Menghasilkan penulisan dengan betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG tunggal. 37 TEMA 9 : 1.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks.7. 2. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5. 5.5.1. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5. 2.2 Menceritakan sesuatu 20 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR . berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan 1.

1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.4. 2. betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG RAJIN BERUSAHA UNIT 27 : Mari Bertani sesuatu perkara semula dengan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan sebutan betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang tunggal. betul. bahan. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul.5 Mencatat maklumat yang 3. 2. 3. 2. 3.5.3 Membaca dan 2.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5 Membaca dan menaakul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5.2. 3. 2.6.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 21 . sumber.

1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG santun.1 Menyebut seni kata lagu nyanyian secara didik hibur.1. 2. 5.1. melalui nyanyian secara didik hibur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 22 .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. Ring. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Telefon Berbunyi 1. 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2. 4.3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. Ring. 2. 38 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 28 : Ring. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

5.2 Menulis imlak frasa yang 3. bahan.1. yang betul daripada pelbagai sumber 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara semula dengan sesuatu perkara dengan tepat. 3.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.5 Membaca dan menaakul 2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.4 Menulis imlak dengan tepat.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.5. mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 39 TEMA 10 : SAINS DAN KITA 1.1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3. 3. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 23 . maklumat untuk daripada 4.4. 4.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai Sumber.

frasa. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3. 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG UNIT 29 : Komputer Ben Li tepat menggunakan sebutan sebutan yang jelas dan yang jelas dan intonasi yang intonasi yang betul betul. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul. Memahami dan 5.1.3.3. 4.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4 Membina dan menulis perkataan. 2.1 Membaca kuat ayat 2.1 Memahami menggunakan golongan dan kata 5. dengan betul. 3. 4. yang betul.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. menggunakan ayat tunggal.6 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 24 .3 Membina dan menulis 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar.

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG dengan betul mengikut konteks. mengecam.5. perkataan.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. iaitu abjad. suku kata. 1. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 25 .2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan.2. frasa dan ayat dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membaca dan 2. dan menyebut bunyi bahasa. memahami. 2. 1. betul. 1. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul. menggunakan kata yang mudah betul mengikut konteks.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. hubung dengan 40 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 30 : Kereta Malaysia 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. 2. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Mendengar.6 Mendengar.

3.1 Memahami dan 5. 4.5 Membaca dan menaakul memahami maklumat dalam untuk memindahkan maklumat bahan grafik dengan betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.1 Menyebut dan memahami 4.4 Membina dan menulis perkataan. 3.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul.7.1. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1. 5.7 Menghasilkan penulisan 3. dengan betul.3 Membina dan menulis 3.5. melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 2. 3. yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa. merujuk manusia dan benda dengan betul.5. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 26 .2 Menyebut dengan jelas unsur seni dalam lagu melalui dan memahami seni kata lagu nyanyian secara didik hibur. terkawal dengan betul.1 Membaca dan 2.2 Membaca.7 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG CATATAN : Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful