KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR

1

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul.

CATATAN

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1 TEMA 1 : 1.1 Asas mendengar dan KELUARGA memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi UNIT 1: dalam persekitaran. Keluarga Saya

2.1 Asas membaca sebutan yang betul.

dengan

2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal 3.1 Asas menulis dengan cara dengan sebutan yang betul. yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan 4.1 Menyebut dan memahami jelas. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 2 : Belajar Sama 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu dan menyebut nama abjad abjad, suku kata, perkataan, dengan betul dan tepat. frasa dan ayat dengan betul. Bersama1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 2.1 Asas membaca sebutan yang betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR dengan 2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka

2

1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 21 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17 : Budaya Membaca 1.3. 2.4. frasa.2.2.4 Bertutur. awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami dan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan imbuhan situasi dengan betul.3.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 3 . 5.2 Membaca dan memahami perkataan. dan ayat 3. 2. 2.2 Membaca kuat ayat sebutan yang jelas dan intonasi tunggal dan ayat majmuk yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Membina dan menulis dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.

1 Bercerita tentang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 4 .3.2 Memahami dan Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5. 4.1 badan dengan kreatif melalui dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang lakonan secara didik hibur. memahami. mengecam. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.6 Mendengar.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 22 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17: Budaya Membaca 1. 23 TEMA 6 : 1. 1.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. 2.5 Bercerita dan menceritakan 1.3.2. frasa dan ayat dengan betul.2 Mendengar. 3.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.2. dan menyebut bunyi bahasa.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5. iaitu abjad. sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. suku kata.3 Mengujarkan bahasa yang Mengujarkan dialog indah dan menggunakan bahasa 4. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. perkataan.1 imbuhan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan awalan dan akhiran dengan situasi dengan betul. betul dalam pelbagai konteks. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.

5. yang betul.1 Mencatat maklumat 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Membaca kuat ayat 2.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar. 5.1. nyanyian secara didik hibur. 2.3. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul.4.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pelbagai awalan dan akhiran dengan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 5 . 4. sesuatu perkara dengan tepat.4 Membaca dan memahami memahami maklumat untuk maklumat yang tersurat dan mengenal pasti idea utama tersirat daripada pelbagai bahan dalam pelbagai bahan dengan untuk memberi respons dengan tepat.2. betul. 2. bahan bacaan dengan lancar. 3.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur.1 Menyebut seni kata lagu 4.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Memahami dan 5.5 Mencatat maklumat yang yang betul daripada pelbagai betul tentang sesuatu perkara sumber.1 Membaca dan 2. daripada pelbagai sumber.

2. 2. nyanyian secara didik hibur. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 25 TEMA 7 : 1. betul dalam pelbagai konteks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Menyebut seni kata lagu 4. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 24 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. memahami dan 1.1.3 Mendengar.1 Mendengar. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG situasi dengan betul. memahami BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 6 .3.5.4.

2.2.4 Membaca dan memahami memahami maklumat yang maklumat yang tersurat dan tersurat dengan tepat tersirat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai bahan. suku kata. .6 Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. nyanyian secara didik hibur. 4.3 Membaca dan 2. 26 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah 1. 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah memberi respons terhadap sesuatu arahan. perkataan. 3.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu 4. frasa dan ayat dengan betul. memahami. untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami 1.5 Mencatat maklumat yang sumber. mengecam. dan menyebut bunyi bahasa. .1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai 3.3 Membaca dan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 7 .4.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian dan gerak unsur seni dalam lagu melalui laku secara didik hibur. iaitu abjad.2 Mendengar.5. 2. dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 2. betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1.

27 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20: Merdeka! Merdeka! Merdeka! 1. bacaan dengan sebutan yang betul. mengikut tanda baca. 3. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. dengan betul dan tulisan yang kemas. sebutan yang sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul yang betul.2 Membaca kuat ayat 2. 5.4 Membina dan menulis menulis ayat tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 8 .2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas.2.3 Memahami dan membina . ayat yang betul dalam pelbagai 5.3.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dan ayat majmuk bahan bacaan dengan lancar.3 Membina dan 3.3. 2. dengan lancar.1 Memahami dan situasi. 1. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi 3. frasa dan ayat memahami ayat tunggal daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan dengan sebutanyang betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.5.

dan ayat dengan betul.6.5.4. 2. secara didik hibur. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 9 . 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Mengujarkan ayat 4.2 Mengujarkan bahasa yang dengan sebutan yang betul indah dan menggunakan bahasa dan jelas tentang sesuatu badan secara kreatif semasa perkara melalui penceritaan bercerita secara didik hibur. 4. frasa.2.3 Memahami dan membina 3. 3. 2.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. bahan. 28 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20 : Merdeka! Merdeka! Merdeka! 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5 Membaca dan menaakul 2. dengan betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.

1 Memahami dan situasi.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG ayat yang betul dalam pelbagai 5. suku kata.2. frasa dan ayat dengan betul. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.3 Membaca bahan bacaan 1. iaitu abjad.5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.6 Mendengar. 29 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1. memahami. perkataan.3. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.2 Membaca kuat ayat dengan lancar. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.3. 2. 2.2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. kuat pelbagai 2. dan menyebut bunyi bahasa. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 1. tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 10 . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. mengecam.2 Mendengar.

1 Memahami dan 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. dan ayat dengan betul. dengan betul.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.5. 30 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk perkataan. yang mudah dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 4. sebutan yang yang betul.3.2 Mengujarkan dialog BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 11 . jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3. frasa. 5.1.4 Membina dan menulis 3.3. 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG sebutan yang jelas dan intonasi dengan lancar.

5. yang mudah dengan betul mengikut konteks. 5.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 12 .1 Memahami dan 5.1. 2. dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2.4.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4.5 Mencatat maklumat yang 3.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 31 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1.4 Bertutur. 3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 13 . 32 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1. 3.6. 2.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. sumber. 1.2 Membaca dan memahami perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3. vokal berganding.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.4 Bertutur.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG daripada pelbagai sumber. 2. diftong.

1 Menyebut seni kata lagu menggunakan golongan kata melalui nyanyian secara didik dengan betul mengikut konteks. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 33 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 23 : Teknologi Hijau 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1. 5. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.2 Mendengar.1.3 Mendengar.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4.1 Memahami dan 4.3.6. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 14 .KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 3. 1.6 Menulis untuk menyampaikan betul.1 Menyebut dan memahami menggunakan bahasa yang unsur seni dalam lagu melalui santun. 3. hibur. nyanyian secara didik hibur 5.

4. maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 3. 2.2 Mengujarkan bahasa yang menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 15 .2 Menulis untuk bahasa yang santun.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.6 Menulis untuk menyampaikan daripada pelbagai bahan.6.3. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 1.4. 1. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat 3. 2.3 Mendengar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4.

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG indah dan menggunakan bahasa santun.2.5. 5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta 5.1. 4. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul.1 Memahami dan menggunakan bahasa badan menggunakan golongan kata yang kreatif melalui dengan betul mengikut konteks.3 Membaca dan 2. 2.2. penceritaan secara didik hibur. 34 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 24 : Cerita Alam 1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 16 . betul.

5 Membaca dan menaakul 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2. terkawal dengan betul.7 Menghasilkan penulisan 3.5. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan 1. bahan. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 17 .3. 4. 5. 35 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : 1. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.7.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1.3 Mendengar.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.3 Mendengar. 4.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.

3. 2.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. 2.2 Membaca dan 2.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.5 Mencatat maklumat yang 3.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai maklumat untuk daripada BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 18 . 3. 2. dengan sebutan yang betul. 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG Kebun Sayur Datuk betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. sumber. frasa dan ayat mengandungi perkataan dua daripada pelbagai sumber atau tiga suku kata.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. diftong.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5. vokal berganding.2 Membaca dan memahami memahami frasa yang perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.

36 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 26 : Berapakah Harganya? 1.1 Menyebut dan memahami sumber. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1. 4.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik 5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4. 5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 19 .1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan hibur.1.5.

1 Menghasilkan penulisan dengan betul. bahan grafik dengan betul. berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.2 Menceritakan sesuatu 20 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR .5. 2.5 Bercerita dan menceritakan 1. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre 3.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. 37 TEMA 9 : 1.5. 5.1.1 Membaca dan yang terdapat dalam pelbagai memahami maklumat dalam bahan. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG tunggal.7.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat 2. 3.2 Membaca dan memahami perkataan.

5 Membaca dan menaakul 2.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. betul. 3. 2. 2.5. bahan.6.2. betul. 3.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.4.5.3 Membaca dan 2. 2.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG RAJIN BERUSAHA UNIT 27 : Mari Bertani sesuatu perkara semula dengan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan sebutan betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang tunggal. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. sumber.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 21 .5 Mencatat maklumat yang 3. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 22 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. Telefon Berbunyi 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Ring. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.1. 5. 5.2. Ring.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 1.1. melalui nyanyian secara didik hibur.1 Menyebut seni kata lagu nyanyian secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG santun. 38 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 28 : Ring. 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3.5 Bercerita dan menceritakan 1.4. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 23 .2 Menulis imlak frasa yang 3.5 Membaca dan menaakul 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara semula dengan sesuatu perkara dengan tepat.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5. maklumat untuk daripada 4.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.5.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 39 TEMA 10 : SAINS DAN KITA 1.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai Sumber. 3. bahan. 3.1.4 Menulis imlak dengan tepat. mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber. yang betul daripada pelbagai sumber 3.5. 4.

4 Membina dan menulis perkataan. menggunakan ayat tunggal. 4. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul. yang betul.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar. 2. 3.1 Membaca kuat ayat 2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Memahami menggunakan golongan dan kata 5.6 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 24 . frasa. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.3. bahan bacaan dengan lancar.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG UNIT 29 : Komputer Ben Li tepat menggunakan sebutan sebutan yang jelas dan yang jelas dan intonasi yang intonasi yang betul betul.3. Memahami dan 5.3.1.3 Membina dan menulis 3. dengan betul.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 25 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. mengecam. suku kata. 2.6 Mendengar.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. memahami. 1. iaitu abjad.2 Mendengar. menggunakan kata yang mudah betul mengikut konteks. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. dan menyebut bunyi bahasa.2. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat dengan betul. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. hubung dengan 40 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 30 : Kereta Malaysia 1.3 Membaca dan 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG dengan betul mengikut konteks. perkataan. 2.5.4. 1. betul.

5.2 Menyebut dengan jelas unsur seni dalam lagu melalui dan memahami seni kata lagu nyanyian secara didik hibur. frasa.7. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. merujuk manusia dan benda dengan betul. terkawal dengan betul.5 Membaca dan menaakul memahami maklumat dalam untuk memindahkan maklumat bahan grafik dengan betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.7 Menghasilkan penulisan 3.1. 3. dengan betul.5.1 Menyebut dan memahami 4.7 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul.1. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 26 . melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.3 Membina dan menulis 3.1 Memahami dan 5.4 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca.3.5. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3. 4. yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Membaca dan 2.

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG CATATAN : Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful