KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR

1

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul.

CATATAN

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1 TEMA 1 : 1.1 Asas mendengar dan KELUARGA memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi UNIT 1: dalam persekitaran. Keluarga Saya

2.1 Asas membaca sebutan yang betul.

dengan

2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal 3.1 Asas menulis dengan cara dengan sebutan yang betul. yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan 4.1 Menyebut dan memahami jelas. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 2 : Belajar Sama 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu dan menyebut nama abjad abjad, suku kata, perkataan, dengan betul dan tepat. frasa dan ayat dengan betul. Bersama1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 2.1 Asas membaca sebutan yang betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR dengan 2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka

2

2.3.2 Membaca kuat ayat sebutan yang jelas dan intonasi tunggal dan ayat majmuk yang betul. frasa. dengan lancar. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.3 Membina dan menulis perkataan.4.2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. dan ayat 3.2 Membaca dan memahami perkataan. awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami dan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan imbuhan situasi dengan betul.3.4 Bertutur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5. 2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 21 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17 : Budaya Membaca 1. 3. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 3 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4 Membina dan menulis dengan betul.

iaitu abjad. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dan menyebut bunyi bahasa. 2.3. 3. mengecam.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.3 Mengujarkan bahasa yang Mengujarkan dialog indah dan menggunakan bahasa 4.3. 1.2. 4.2 Memahami dan Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.1 imbuhan yang sesuai dalam pelbagai menggunakan awalan dan akhiran dengan situasi dengan betul. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. perkataan. 3.2 Mendengar.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 2. memahami. frasa dan ayat dengan betul. 23 TEMA 6 : 1.4. betul dalam pelbagai konteks.6 Mendengar.5.1 badan dengan kreatif melalui dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang lakonan secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. suku kata.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Bercerita tentang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 4 .5 Bercerita dan menceritakan 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 22 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17: Budaya Membaca 1. 5.2.

3. betul.4.1 Mencatat maklumat 3.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pelbagai awalan dan akhiran dengan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 5 .1 Membaca kuat ayat 2. 5. yang betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. daripada pelbagai sumber.5 Mencatat maklumat yang yang betul daripada pelbagai betul tentang sesuatu perkara sumber. sesuatu perkara dengan tepat. nyanyian secara didik hibur. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.5.1 Membaca dan 2.2.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar. 2. bahan bacaan dengan lancar.1.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur.4 Membaca dan memahami memahami maklumat untuk maklumat yang tersurat dan mengenal pasti idea utama tersirat daripada pelbagai bahan dalam pelbagai bahan dengan untuk memberi respons dengan tepat. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul. 4.2 Memahami dan 5. 2.1 Menyebut seni kata lagu 4.

betul dalam pelbagai konteks.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. nyanyian secara didik hibur. 24 TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 18 : Desa Saya Indah 1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Mendengar. memahami BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 6 .5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 25 TEMA 7 : 1.2. 2. 1. 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian secara didik unsur seni dalam lagu melalui hibur.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG situasi dengan betul.1 Menyebut seni kata lagu 4. 5. 2.1.3 Mendengar. memahami dan 1.4.

3 Membaca dan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 7 . 3.1.5.4 Membaca dan memahami memahami maklumat yang maklumat yang tersurat dan tersurat dengan tepat tersirat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai bahan.3 Membaca dan 2.2 Membaca dan memahami 1. iaitu abjad. . 2. dan menyebut bunyi bahasa. 26 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah 1.2.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai 3. dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.6 Mendengar. perkataan.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu 4. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. nyanyian secara didik hibur. suku kata.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Menyebut dan memahami melalui nyanyian dan gerak unsur seni dalam lagu melalui laku secara didik hibur. 4. frasa dan ayat dengan betul.2.5 Mencatat maklumat yang sumber.4. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. untuk memberi respons dengan betul.2 Mendengar. memahami. mengecam. .

3. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Memahami dan membina .2 Membaca kuat ayat 2.3.1 Memahami dan situasi.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. mengikut tanda baca. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. dengan betul dan tulisan yang kemas. bacaan dengan sebutan yang betul. ayat yang betul dalam pelbagai 5. sebutan yang sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul yang betul. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.3 Membina dan 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dan ayat majmuk bahan bacaan dengan lancar. dengan lancar.3. 2. 5.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas. frasa dan ayat memahami ayat tunggal daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan dengan sebutanyang betul. 3.5.4 Membina dan menulis menulis ayat tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 8 . 27 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20: Merdeka! Merdeka! Merdeka! 1. 3.

dan ayat dengan betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6. 2.3 Memahami dan membina 3. 28 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20 : Merdeka! Merdeka! Merdeka! 2. frasa.1 Mengujarkan ayat 4.2 Mengujarkan bahasa yang dengan sebutan yang betul indah dan menggunakan bahasa dan jelas tentang sesuatu badan secara kreatif semasa perkara melalui penceritaan bercerita secara didik hibur.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG perkataan. bahan.2.5 Membaca dan menaakul 2. dengan betul. 2. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 9 . 4. secara didik hibur. 3.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.5.4. 5.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. mengecam.1 Memahami dan situasi.2. suku kata.2 Membaca kuat ayat dengan lancar.5. iaitu abjad.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. perkataan. frasa dan ayat dengan betul. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Mendengar. 2. 2. 1.3 Membaca bahan bacaan 1.6 Mendengar. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1.2 Membaca dan memahami perkataan.2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG ayat yang betul dalam pelbagai 5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 29 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1. membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. memahami. dan menyebut bunyi bahasa. kuat pelbagai 2. tunggal dan ayat majmuk BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 10 .3. 2.3. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

5. jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. sebutan yang yang betul. 30 TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan 1.4 Membina dan menulis 3.5. 1. 3.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. dengan betul.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk perkataan.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Mengujarkan dialog BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 11 .1 Memahami dan 5. frasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 4.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG sebutan yang jelas dan intonasi dengan lancar. yang mudah dengan betul mengikut konteks.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. dan ayat dengan betul.

5.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.4.1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan 5. 3.4 Bertutur. yang mudah dengan betul mengikut konteks. dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 31 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 12 . 5.3.5 Mencatat maklumat yang 3. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. diftong.6. 2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan. vokal berganding.4. sumber.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 13 . 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG daripada pelbagai sumber. 2.4 Bertutur. 32 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3. 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

3.3 Mendengar.6.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. hibur.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4.1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 3. 1. 33 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 23 : Teknologi Hijau 1.1. 3.1 Menyebut seni kata lagu menggunakan golongan kata melalui nyanyian secara didik dengan betul mengikut konteks. nyanyian secara didik hibur 5.6 Menulis untuk menyampaikan betul. 5.1 Memahami dan 4.2 Mendengar. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 14 . memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.1 Menyebut dan memahami menggunakan bahasa yang unsur seni dalam lagu melalui santun.

3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4 Bertutur.6 Menulis untuk menyampaikan daripada pelbagai bahan. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.6.4.4. 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Menulis untuk bahasa yang santun. 1. 2. maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 3.4.3 Mendengar. menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul 4. 1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.2 Mengujarkan bahasa yang menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 15 .3.

betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 16 . 2.5.1 Memahami dan menggunakan bahasa badan menggunakan golongan kata yang kreatif melalui dengan betul mengikut konteks. 4.3 Membaca dan 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG indah dan menggunakan bahasa santun.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta 5.2. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul. 34 TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 24 : Cerita Alam 1. 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.2. penceritaan secara didik hibur.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.1. 1. badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5. 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul.5.5 Membaca dan menaakul 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul.1.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 17 . 4. soalan dan pesanan yang didengar dengan 1.3.7. terkawal dengan betul.3 Mendengar. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.3 Mendengar.7 Menghasilkan penulisan 3. 35 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : 1. 4. bahan.2.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami memahami frasa yang perkataan.5. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.3. 2.4. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.5 Mencatat maklumat yang 3. sumber. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. diftong.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai maklumat untuk daripada BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 18 .2 Membaca dan 2. dengan sebutan yang betul. 3. 2. frasa dan ayat mengandungi perkataan dua daripada pelbagai sumber atau tiga suku kata.5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG Kebun Sayur Datuk betul. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. vokal berganding.

36 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 26 : Berapakah Harganya? 1.5. 1.1 Menyebut dan memahami sumber.5. 5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 19 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4. menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 4.1 Memahami dan hibur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5. 3.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG tunggal.4 Memahami dan dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami perkataan. berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 2.2 Menceritakan sesuatu 20 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR .3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5 Bercerita dan menceritakan 1. 2. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5. 37 TEMA 9 : 1. 5.7.1 Menghasilkan penulisan dengan betul.5. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.2. bahan grafik dengan betul.1 Membaca dan yang terdapat dalam pelbagai memahami maklumat dalam bahan.1.

2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG RAJIN BERUSAHA UNIT 27 : Mari Bertani sesuatu perkara semula dengan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan sebutan betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang tunggal.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3 Membaca dan 2. betul. bahan.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. betul.5.6.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 21 . sumber. 3. 2. 3.4.2. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul. 3. 2. 2.5 Mencatat maklumat yang 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.1 Mencatat maklumat betul tentang sesuatu perkara yang betul daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.5 Membaca dan menaakul 2.5.

1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. Ring.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. melalui nyanyian secara didik hibur.2. 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 38 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 28 : Ring.1.5.1 Menyebut seni kata lagu nyanyian secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1. Ring.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG santun.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4. 2. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 22 .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5.3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2. Telefon Berbunyi 1. 2. 5.

1 Bercerita tentang sesuatu perkara semula dengan sesuatu perkara dengan tepat.5.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2. maklumat untuk daripada 4.2 Mencatat yang betul diklasifikasikan pelbagai Sumber.1. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber.5.5.5 Membaca dan menaakul 2.5 Bercerita dan menceritakan 1.1 Membaca dan untuk memindahkan maklumat memahami maklumat dalam yang terdapat dalam pelbagai bahan grafik dengan betul. 4.2 Menulis imlak frasa yang 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 23 .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3. 3. yang betul daripada pelbagai sumber 3.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5. 39 TEMA 10 : SAINS DAN KITA 1. bahan. mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

Memahami dan 5.3 Membina dan menulis 3. 2.3. bahan bacaan dengan lancar.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar. 4.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG UNIT 29 : Komputer Ben Li tepat menggunakan sebutan sebutan yang jelas dan yang jelas dan intonasi yang intonasi yang betul betul. sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat 2. dengan betul.6 BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 24 .1.3. frasa. yang betul.4 Membina dan menulis perkataan. 2.1 Memahami menggunakan golongan dan kata 5.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. menggunakan ayat tunggal.3.

6 Mendengar. 2. memahami.2 Membaca dan memahami memahami ayat tunggal perkataan. hubung dengan 40 TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 30 : Kereta Malaysia 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. menggunakan kata yang mudah betul mengikut konteks.5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang dengan sebutan yang betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mendengar. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2.2.4. suku kata. 1. 1. perkataan.3 Membaca dan 2.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat dengan betul. betul. 1. mengecam. dan menyebut bunyi bahasa. 2. iaitu abjad. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 25 .

1 Membaca dan 2. 4.4 Membina dan menulis perkataan.2 Menyebut dengan jelas unsur seni dalam lagu melalui dan memahami seni kata lagu nyanyian secara didik hibur. 2.1.1 Memahami dan 5. merujuk manusia dan benda dengan betul. dan ayat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 5. dengan betul. frasa. melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 26 . 3. terkawal dengan betul.KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG 2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul.3 Membina dan menulis 3.5.2 Membaca.1. 3.5.1 Menyebut dan memahami 4.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk naratif secara dengan betul.7 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.7.7 Menghasilkan penulisan 3.3. yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Membaca dan menaakul memahami maklumat dalam untuk memindahkan maklumat bahan grafik dengan betul.

KSSR TAHUN 1 BM 2011 SJK (T) BENTONG CATATAN : Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful