P. 1
Nota Panduan Jawi Baru

Nota Panduan Jawi Baru

|Views: 1,139|Likes:
Published by izzat06

More info:

Published by: izzat06 on Jan 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

1

NOTA PANDUAN
SISTEM EJAAN JAWI YANG TELAH DISEMPURNAKAN
1. Huruf JAWI 37 termasuk
w q t p
l
a@
¸ ¸ . . - -
. \

¸ ¸ ¸
· .
Ò
¡

¡
و ن م ل
 Ú
¸
ى ء ﻻ ه ـ
.
ة

2. Contoh V [ . ]
VISA ... VAKSIN ¸.÷.
VOKAL
.÷..
VAN
¸.
VOLVO .,.. VITAMIN ¸....
VANILA ·.א.

3. Huruf sombong [ Huruf lain boleh berkawan dengannya tetapi dia tidak boleh kawan dengan
orang lain]
. . , , . . א
2
¸. .א. ., א.., .א. א.א. .א

A. Tujuan disempurnakan ejaan jawi baru
1. Mengekalkan perkataan yang sudah kemas
Ùß
.א .. ¸ .· .א
.. ¸. îm œ ..÷ Ùu
... .א א _.. .·,.
..÷ ¸,. ¸.  ¸א.

¸א ..

2. Menjelaskan apa yang kurang
Gulai ¸×,÷ Guli ÷ _,
Petai ..· ¸ Peti ··
Tupai .·, ¸ Topi :,
Lampau .... Lampu ,..
Engkau ..e.א Engku ,e.א

3. Menjelaskan apa yang kabur[homograf – perbezaan maksud]
Kampong ¡,...÷ Kempong ¡,..÷
Lantik ...× Lentik .. . .
Pantas ..· Pentas ..·
tandang ¡.. tendang ¡..
Santap .... sentap ....
Pandang ¡..· Pendang ¡..·
Tandas ¸.. Tendas ¸..

3

4. Mengadakan apa yang tiada
Bunuh ·, .,,
Tubuh ·, .,,
Tujuh ·-, .,-,
Bohong .-, ¡,-,
Harta .¸- .¸-
Menurut .,,.. ..,,..

5. Mengemaskan apa yang longgar
Ke arah ÷ -,.÷-,.
Lampu/ lampau ,.. ....

B.HURUF DARLONG [ . ¡.¸, ]
1. Dua suku kata : Jika suku kata kedua dimulakan dengan huruf {Darlong} maka tambah atau
gunakan vocal “alif” di akhirnya.
Dada א.א. Dara ,א. א
Bunga ..,

C. Satu suku kata [Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris]
1. Tiada huruf alif di tengah-tengahnya
Contohnya:
Gam ÷ .
Jam .-
Vas ¸.
Bas

4

2. Perkataan yang mula dengan huruf “wau” } . {
{Mesti ada huruf “alif” ditengah-tengah sukukata tersebut}
Contohnya;
Wang
¡א.
Wak
·א.
Wau
.א.
Wah
-א.
Wad .א.

3. Tiga sukukata atau lebih: Bunyi “alif” yang pertama dihilangkan
Contohnya:
Bahasa ¸., Bahawa א.., Halimunan ,...-
Harimau ...¸- Haloba .,.-


Sahaja .,. - Bahagia ., ÷ ..Pengecualian “matahari” (ð‰bçbmbß)
4. Bahasa Arab asal [kekal dengan alif]
Contoh:
¸.- ... ..

Hal ‘Am Bab Khas

D.Huruf “alif”
1. Suku kata kedua; Tidak perlu ada “alif”
¸ ¸

. . .
. -
Ú
¸ - ¸

Kecuali ada penambahan
Bapanya
¸.·.
matanya
¸...5
Kecuali bagi perkataan di bawah;
Padanya
¸.·
Kepadanya
¸..÷
Daripadanya
¸.·,.
Kecuali; Adanya
¸א.א

3. Suku kata pertama yang bermula dengan bunyi {er ,א / }
[Ada huruf alif pada suku kata kedua]
kerja
.-¸÷
Cerca
.-¸-
Serta
.¸.
Harta
.¸-

4. Kaedah Gha dengan Kaf } . – . { [Jika bunyinya sudah berfungsi tidak perlu tambah “alif”
selepasnya
Tangga œÌm tiga œîm@
Leka ÙîÛ muka Úìß@
Suka Úì


{kecuali ada penambahan}
Laga – melagakan
ü M å×b™ýß
5. Perkataan Melayu yang di akhir dengan huruf “k” gunakan “Ko } · {
Naik .·.
{kecuali perkataan Arab dan
Inggeris digantikan dengan
huruf Kaf [ Ú ]

Perkataan Bahasa Arab/B Inggeris
Baik .·.
Lentik ....
ÙîÜîß - Milik
didik ...

E. Kaedah [hamzah]( · )
1. Di atas garisan [apabila dieja nama orang bukan Islam
Ong
¡.·
Ang
¡·

2. Ada rumah [ditengah-tengah rangkaian perkataan]

Masalah ·.... Malaikat ·e·.

6

4. Bersendirian [pemisah atara dua bunyi] (¾ letaknya)

Aur
,.·א
Ais
·א
air
¸·א
‘aib
.·..
naik
.·.
aising
...·א
Buih
·, ·


5. Dikekalkan dalam bahasa Arab
6. Di atas huruh “alif” [Bila mengeja kata dasar yang bermula dengan huruf dan ada huruf
imbuhan]
Arah – ke arah -,א – -,.÷
Orang – seorang ,.א ¡ ,... ¡
Alih - di alih ·.א ·.·.

6. Kebanyakan menggunakan huruf hamzah di atas [ · ] kecuali;
{kedudukan [ · ] di bawah pada perkataan Bahasa Arab/Melayu/Inggeris]
Islam .·.· E-Mail · ¸ ... Ekonomi · _.,,e
E-dagang · ¸ .÷א.


7. Imbuhan akhiran [ letak ¾]

Dihargai ¸·.÷¸-. melampau ..... . ¸·
Dugaan ¸·.÷.. disukai ¸·.÷,..
Melalui ¸·,·.


8. Menggantikan huruf “alif” ¾

setiausaha .,..·.... iaitu .·.
pancaindera א,..·.-.· tatasusila .,..·..

7

F. Kaedah DIFTONG
a. [ Ai - ¸א ]
Pandai ¸א..· landai ¸א..
Tupai , ¸.· kedai ¸א.÷
Julai ¸×,-


b. [Au - .א ]
Pulau .×,· kacau -.÷ . .
Kalau .×.÷ Pisau ....·

c. [ Oi - ¸. ]
Amboi ¸,..א dodoi ¸....
Kalau ¸,.÷ adoi ¸..א
Koboi ¸,,÷

Imbuhan [ ¸· – ¸א ¸ ]
i. Bila kata dasar di akhir dengan huruf “ . “ maka diberi imbuhan
maju ,-.. Kemajuan ¸א,-..÷
Adu ..א Aduan ¸א..א
jamu ,..- jamuan ¸א,..-

ii. Bila kata dasar di akhir dengan huruf alif maka diberi imbuhan [ ¸· ]
Bawa א.. .. א ¸· taja -. ¸·.-.
Jelma - . .. - . ¸·.. bangsa ... ¸·....÷

iii. Kata dasar yang di akhir selain daripada “alif” [ א ] dan “Wau” [ . ]
Maka diberi imbuhan “ ¸ “

¸-·· ¸¸-·· ÷.. .÷.. .,... .,...

8

H. Perkataan berulang-ulang
i. Diberi angka 2 [kata ulang penuh]

Anai-anai ¸.א
Kura-kura א,,÷
Pura-pura א,,·

ii. Kata dasar berulang-ulang [ ada “alif” jika bersambung]

Terasa- rasa .א¸ . ¸א,
Teraba-raba .א¸ – .א,
Berkata-kata ..÷¸ ..÷

iii. Imbuhan awal tiada “alif”

Ketiga-tiga
..÷ .e . e . õ ¸
Berturut-turut
..,,¸ ..,,
Bersungguh-
sungguh
.,.¸ e -, .,. e -,
Kepura-puraan
א,,.÷ ¸·א,,·

I. Kata pinjaman Bahasa Arab
Kertas ¸÷ Izin .א
Sabun ¸,.. Zikir ¸e.

II Kata pinjaman Bahasa Inggeris

Teknologi ,,.e. ÷ _ Kompleks ¸.....,÷
Unit ...א Bank e. .
Sains ¸·.. James Bond .¸,¸..-


III Ekroname nama khas/umum dalam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris
[ditulis lengkap]

PAS ¸.· UNESCO ,e..,
UMNO ,..א PETRONAS .¸.·

9

IV Singkatan bagi organisasi/pertubuhan dalam Bahasa Inggeris


א ¸· I _÷ K

... M ¸. N
MCA
... – _. ·א ¸ א S
MIC
... – ·א ¸ _. _. C
UMNO
, – ... – ¸. .א ¸· A

... E

V Beberapa perkataan yang tidak boleh diselesaikan

Bila/ bela ·. Bilik/belek ....
Burung/borong ¡.,, Kole/kuli _,÷
Seluruh/seloroh -.,,.. Sore/suri ¸,,.
Sisa/sesi _... Biro/biru .¸
Pojok/pujuk ·,-,·

2  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬ A. Tujuan disempurnakan ejaan jawi baru 1. Menjelaskan apa yang kabur[homograf – perbezaan maksud] Kampong Lantik Pantas tandang Santap Pandang Tandas     Kempong Lentik Pentas tendang sentap Pendang Tendas            . Menjelaskan apa yang kurang Gulai Petai Tupai Lampau Engkau     ‫א‬ Guli Peti Topi Lampu Engku     ‫א‬ 3. Mengekalkan perkataan yang sudah kemas Ùß    ‫א‬  ‫א‬   œîm ‫א‬      ‫א‬ ‫א‬ Ùu  ‫א‬  2.

3 4. Dua suku kata : Jika suku kata kedua dimulakan dengan huruf {Darlong} maka tambah atau gunakan vocal “alif” di akhirnya. Mengemaskan apa yang longgar Ke arah Lampu/ lampau          ] B. Mengadakan apa yang tiada Bunuh Tubuh Tujuh Bohong Harta Menurut 5. Dada Bunga ‫א‬‫א‬  Dara  ‫א‬‫א‬  C.HURUF DARLONG [ 1. Satu suku kata [Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris] 1. Tiada huruf alif di tengah-tengahnya Contohnya: Gam Jam Vas Bas     .

Wang Wau Wad ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ Wak Wah  ‫א‬ ‫א‬  3. Tidak perlu ada “alif”      Ú       Kecuali ada penambahan Bapanya  matanya  . Bahasa Arab asal [kekal dengan alif] Contoh:  Hal D. Tiga sukukata atau lebih: Bunyi “alif” yang pertama dihilangkan Contohnya: Bahasa Harimau Sahaja    Bahawa Haloba Bahagia ‫א‬   Halimunan      Pengecualian “matahari” (ð‰bçbmbß) 4. Perkataan yang mula dengan huruf “wau”{ } {Mesti ada huruf “alif” ditengah-tengah sukukata tersebut} Contohnya.Huruf “alif”  ‘Am  Bab ‫ﺧﺎﺹ‬ Khas 1. Suku kata kedua.4 2.

Kaedah [hamzah](  Ong 1. Perkataan Melayu yang di akhir dengan huruf “k” gunakan “Ko{} Naik Baik Lentik didik ÙîÜîß . Di atas garisan [apabila dieja nama orang bukan Islam   2.5 Kecuali bagi perkataan di bawah. Adanya 3. Ada rumah [ditengah-tengah rangkaian perkataan] Masalah  Malaikat  . Kaedah Gha dengan Kaf {–} selepasnya Tangga Leka Suka {kecuali ada penambahan} Laga – melagakan [Jika bunyinya sudah berfungsi tidak perlu tambah “alif” tiga muka  œÌm ÙîÛ Úì œîm@ Úìß@  å×b™ýß M ü     ) Ang Perkataan Bahasa Arab/B Inggeris {kecuali perkataan Arab dan Inggeris digantikan dengan huruf Kaf [ Ú ]  5. Padanya  Kepadanya  Daripadanya  ‫א‬‫א‬ Kecuali.Milik E. Suku kata pertama yang bermula dengan bunyi {er/‫א‬ } [Ada huruf alif pada suku kata kedua] kerja Serta Cerca Harta     4.

Di atas huruh “alif” [Bila mengeja kata dasar yang bermula dengan huruf dan ada huruf imbuhan] Arah – ke arah Orang – seorang Alih di alih –‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ] kecuali. 6. Bersendirian [pemisah atara dua bunyi] (¾ letaknya) Aur air naik Buih ‫א‬ ‫א‬   Ais ‘aib aising ‫א‬  ‫א‬ 5.6 4. Imbuhan akhiran [ letak ¾] Dihargai Dugaan Melalui 8. Menggantikan huruf “alif” ¾ setiausaha pancaindera    melampau disukai      ‫א‬ iaitu tatasusila   . Dikekalkan dalam bahasa Arab ‫ﺍﻧﺒﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﺳﺮﺍﺀ‬ ‫ﺩﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺠﺎﺀ‬ ‫ﻭﺿﻮﺀ‬ 6. Kebanyakan menggunakan huruf hamzah di atas [  {kedudukan [  ] di bawah pada perkataan Bahasa Arab/Melayu/Inggeris] Islam E-dagang  ‫א‬ E-Mail  Ekonomi  7.

[ Oi  ] ‫] א‬ ‫] א‬ ‫א‬    landai kedai  ‫א‬ ‫א‬   kacau Pisau   Amboi Kalau Koboi Imbuhan [ ‫א‬   ‫א‬– ] dodoi adoi   ‫א‬  i. Kaedah DIFTONG a.7 F. Bila kata dasar di akhir dengan huruf “  “ maka diberi imbuhan maju Adu jamu  ‫א‬  Kemajuan Aduan jamuan ‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬  ] ii. [ Ai Pandai Tupai Julai b. [Au Pulau Kalau c. Bila kata dasar di akhir dengan huruf alif maka diberi imbuhan [ Bawa Jelma ‫א‬‫א‬  taja bangsa    ] iii. Kata dasar yang di akhir selain daripada “alif” [ ‫ ] א‬dan “Wau” [ Maka diberi imbuhan “  “    .

Kata pinjaman Bahasa Arab Kertas Sabun II Kata pinjaman Bahasa Inggeris Teknologi Unit Sains   Izin Zikir ‫א‬   ‫א‬  Kompleks Bank James Bond    III Ekroname nama khas/umum dalam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris [ditulis lengkap] PAS UMNO  ‫א‬ UNESCO PETRONAS   . Diberi angka 2 [kata ulang penuh] Anai-anai Kura-kura Pura-pura ۲‫א‬ ۲‫א‬ ۲‫א‬ ii. Kata dasar berulang-ulang [ ada “alif” jika bersambung] Terasa. Perkataan berulang-ulang i. Imbuhan awal tiada “alif” Ketiga-tiga Bersungguhsungguh ‫א‬‫א‬ ‫א‬–‫א‬  õ  Berturut-turut Kepura-puraan  ‫א‬‫א‬ I.8 H.rasa Teraba-raba Berkata-kata iii.

9 IV Singkatan bagi organisasi/pertubuhan dalam Bahasa Inggeris ‫א‬I M MCA MIC UMNO K N ‫א‬S C A E ‫א‬– ‫א‬– ‫א‬–– V Beberapa perkataan yang tidak boleh diselesaikan Bila/ bela Burung/borong Seluruh/seloroh Sisa/sesi Pojok/pujuk      Bilik/belek Kole/kuli Sore/suri Biro/biru       .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->