A. MENULIS PENGENALAN: . 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja.

(tidak boleh ada perkataan ‘dan’ dalam pengenalan. . 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan . 3. Contoh: Contoh 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat di negara kita. Jawapan pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah di negara kita. . Contoh 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan bandar tersebut. . Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar. . Contoh 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. . Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. . Contoh 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. . Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada negara. Contoh 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. .

Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak. . . B. MENULIS ISI TERSURAT: . 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata seperti yang terdapat dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan, maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam 1 ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. (selain itu, juga, malah, dan sebagainya) . 8. Contoh penggunaan ayat: . Contoh 1: Rumusan dengan ayat yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) . -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di bandar. . Contoh 2 : Rumusan dengan ayat yang kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) . -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. . 9. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undangundang. Betul : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang.

. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Betul : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. . 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. " . Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. . Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. . "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." . Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. . Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. . "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." . Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. . Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. . "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " .

Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat. . . C. MENULIS ISI TERSIRAT: . 1. Isi mesti berdasarkan kunci kata soalan yang kedua. 2. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga. 3. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga, jangan ambil sebagai isi anda. 4. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat. 5. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang, bahagian isi ini perlu ditambah. 6. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) . 7. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. . "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." . Isi tersirat : - Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita. (Perhatikan - isi ini tiada di petikan atas!) . Contoh 2 : Tulis rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. . Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani. (Isi ini mesti anda fikir sendiri dan tiada dalam petikan!) . Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. . "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat." .

Isi tersirat : - Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya. (Lihat! Isi yang ditulis ini mesti tiada dalam petikan di atas tadi.) . Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan caracara untuk mencegahnya. . Isi tersirat : - Untuk mengatasi masalah ini, langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anakanak memilih makanan yang seimbang. (Jawapan ini mesti merujuk kunci kata kedua soalan dan mestilah tiada dalam petikan.) . . D. MENULIS PENUTUP / ULASAN: . 1. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i. "siapa harus bertindak" ii. "apa tindakan perlu dibuat" iii. "tujuan tindakan itu dibuat dikaitkan dengan soalan" 2. Ayat mesti mengandungi salah satu perkataan berikut: i. Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. supaya / agar 3. Ayat seharusnya berbunyi begini : . Contoh 1 : Kesimpulannya, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan yang dikaitkan dengan soalan). . Contoh 2 : Oleh itu, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan yang dikaitkan dengan soalan asal rumusan). . 4. Contoh jawapan ulasan rumusan anda: . Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. . Ulasan rumusan: Kesimpulannya, kerajaan dan masyarakat (siapa bertindak) harus berganding bahu ( apa tindakan) agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi (tujuan tindakan yang

internet boleh mendatangkan pelbagai keburukan jika disalahgunakan. Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut. pejabat. para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan telekomunikasi secara maya. institusi –institusi pengajian tinggi. . Ulasan rumusan: Oleh itu. para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. Sebenarnya. pusat beli – belah dan sebagainya. . Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sendiri pernah meminta pihak polis menahan dan menyoal siasat mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet. kebanyakan laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. Pada kebiasaannya. Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara menyeluruh kepada cara hidup kita. sekolah.dikaitkan dengan soalan). Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah. perkembangan tersebut telah mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan peribadi. ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. LATIHAN 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan langkah langkah mengatasinya. Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. Selain itu. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah – olah tiada sempadan. . internet juga boleh menimbulkan sentimen perkauman dalam . Bagaimanapun.

Usaha kerajaan dalam membendung budaya merokok ini harus dipandang positif oleh semua pihak. Hal ini terjadi demikian kerana seseorang yang ketagih dengan internet. kita sebagai pengguna haruslah menjadi pengguna internet yang bijak. gosip.masyarakat yang berbilang kaum. Industri tembakau pula secara berterusan meraih keuntungan berlipat ganda walaupun pelbagai usaha menyekat tabiat buruk itu telah dilaksanakan. kemunculan internet juga banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. isu – isu sensitif seperti agama. Suatu ketika dahulu. seseorang yang terlalu lama meluncuri internet. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan Dewasa ini. glamour dan personaliti atau sebagai lambang kebebasan ? Atau mungkinkah juga tabiat ini berlaku disebabkan perokok ingin melepaskan tekanan atau kekusutan yang melanda hidup? Walau apapun alasan . Budaya ini seolah-olah sudah sinonim dalam masyarakat kita tanpa mengira pangkat. Persoalan yang timbul ialah adakah tujuan mereka merokok ini sekadar untuk membuktikan status. telefon dan sebagainya. Bagi pengguna yang berkunjung ke kafe siber. Jelaslah bahawa masalah ini semakin menggusarkan dan harus dipandang serius oeh semua pihak. mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam. hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara kita. Penyebaran artikel. penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. terutama ibu bapa. LATIHAN 2 Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Apa yang penting. Walaubagaimanapun. agama. Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial. Perbuatan seperti ini akan menjatuhkan maruah individu tersebut dan keluarganya. Melalui internet kita dapat memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. jantina atau status seseorang. Pengguna internet terpaksa menjelaskan bil – bil internet. Menurut kajian. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu. khabar – khabar angin. kita telah dikejutkan dengan berita penyebaran gambar – gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. Kemudian tulis satu rumusan tentang usaha-usaha untuk membendung budaya merokok dan punca-punca budaya tersebut semakin berleluasa. budaya . Selain itu. akan terus meluncuri internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk – burukkan serta menabur fitnah terhadap individu lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. tahap kesihatan mereka akan terjejas. tabiat merokok dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat semakin membimbangkan.

tabiat mereka ini ibarat membunuh diri secara perlahan kerana ternyata banyak kesan buruk akan timbul terhadap kesihatan. Selain itu. obesiti merupakan pengumpulan lemak berlebihan yang menimbun di dalam badan seseorang. Obesiti kini dianggap sebagai satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. Obesiti juga memburukkan penampilan seseorang. namun barah ini tidak boleh dibiarkan merebak dalam kalangan remaja termasuk pelajar sekolah rendah.yang dikemukakan oleh perokok. Kegemukan atau obesiti boleh mengakibatkan penyakit jantung. tekanan darah tinggi. Orang yang gemuk mengalami masalah untuk mendapatkan pakaian yang bersesuaian dan juga sukar untuk berfesyen. Walaupun strategi-strategi yang dilakukan oleh kerajaan tidak dipandang serius oleh perokok-perokok tegar. pendekatan memujuk perokok agar berfikir sebelum merokok dilakukan melalui pemaparan foto kesan-kesan buruk akibat merokok di kotak rokok. strok. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kerajaan juga telah menandatangani satu Rangka Kerja Konvensyen Mengenai Kawalan Tembakau. Justeru. sekurang-kurangnya kerajaan mungkin berjaya mengurangkan jumlah perokok baru terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah rendah. diabetis dan kanser. LATIHAN 3 Baca petikan berikut dengan teliti. Pelbagai pendekatan telah diambil oleh pihak kerajaan dalam usaha menangani isu ini. Obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. peranan ibu bapa amat penting dalam memantau kegiatan anak-anak mereka supaya tidak terpengaruh oleh budaya rokok. Kempen anti merokok yang dilancarkan baru-baru ini dengan tema ‘Tak Nak Setiap Sedutan Membawa Padah’ diharap menjadi satu wadah efektif dalam menyedarkan perokok dan bakal perokok tentang keburukan penggunaan rokok. Secara amnya. anjuran Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bagi membuktikan komitmen kerajaan untuk mengubah tabiat merokok rakyat Malaysia. Tabiat ini tidak dipandang hina oleh masyarakat kerana telah dianggap perkara biasa dalam kehidupan. . Kadar cukai rokok telah dinaikkan atas cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia demi menyedarkan rakyat seluruh dunia tentang keburukan merokok.. Kebanyakan orang yang gemuk juga berisiko untuk mengalami masalah jiwa akibat keinginan melampau untuk kurus. Buat satu rumusan tentang kesan-kesan obesiti dan punca-punca yang menyebabkannya.

kunyit sinonim dengan panggilan Kurkum. makan buah sebagai snek. masyarakat India kebanyakannya menggunakan tumbuhan tersebut terutama sekali sebagai ramuan dalam masakan. Sebagai sejenis tumbuhan herba. Mengikut catatan. kunyit turut digunakan dalam perubatan tradisional. kunyit sememangnya banyak mempunyai khasiat. mengemas rumah dan sebagainya. Jadikan hidup anda lebih aktif dengan melakukan aktiviti fizikal yang berintensiti sederhana sekurang-kurangnya 30 minit sehari seperti menaiki tangga. Tumbuhan ini mempunyai pelbagai nama. Perubatan tradisional turut menggunakan kunyit untuk mengubati penyakit seperti darah tinggi. Jika mengandung. Mereka sering dilabelkan sebagai pemalas dan dianggap kurang efektif dalam melakukan kerja. Hal ini memang ada kebenarannya kerana kalau kita perhatikan. kunyit dikenali sebagai Jiang Huang dan Yu Jin. demam kuning. Kurangkan makan makanan bergoreng dan berminyak dan gantikan minuman manis dengan yang kurang manis seperti air kosong dan jus buah-buahan. anda akan merasa terlalu lapar pada waktu makan yang seterusnya dan kita berpotensi untuk makan berlebihan. aktiviti fizikal juga perlu ditingkatkan. kegemukan mungkin memberi kesan ke atas kandungan memandangkan tekanan darah akan meningkat dan bayi mungkin terpaksa dilahirkan melalui pembedahan. Masyarakat Indonesia pula memanggil kunyit sebagai Indian Saffraon. Aktiviti ini boleh dilakukan secara berterusan atau terkumpul iaitu 10 minit setiap sesi sehingga mencapai jumlah 30 minit. Kita juga harus menjaga waktu makan iaitu makan mengikut waktu tetapi jangan makan terlalu banyak pada setiap waktu makan. Di antara waktu makan utama. Perjalanan haid mungkin terganggu yang seterusnya akan memberi kesan terhadap tahap kesuburan wanita. Elakkan daripada meninggalkan waktu makan untuk berdiet kerana jika meninggalkan satu waktu makan. Selain menjadi rempah ratus dan penyedap dalam masakan. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu. batuk. Bagi mengekalkan berat badan. Kuantiti makanan seperti nasi hendaklah mengikut keperluan. Mereka juga menggunakan kunyit bersama – sama lada hitam untuk memanaskan badan. Kunyit merupakan sejenis tumbuhan tradisi yang berasal daripada keluarga Zingiberaceace. ibu kunyit dapat membantu wanita yang baru bersalin untuk membersihkan dan mengecutkan rahim.Diskriminasi terhadap orang yang mengalami obesiti juga berlaku terutamanya dalam bidang kerjaya. seorang itu hendaklah memakan pelbagai jenis makanan. cirit – birit. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Bagi masyarakat Arab. kunyit banyak terdapat di kawasan – kawasan tropika dan negara asal yang dikenal pasti bagi tumbuhan ini ialah India. lelah . Masalah kegemukan ini lebih ketara meninggalkan kesan terhadap golongan wanita. Di negara China. berkebun. Selain daripada menjaga pemakanan. Elakkan makan terlalu banyak makanan berkalori tinggi. Curcuma dan Kunir. LATIHAN 4 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang khasiat kunyit dalam bidang perubatan dan masakan. Hal ini adakalanya benar kerana dalam pergerakan orang yang mengalami obesiti agak terbatas.

akan dapat dihilangkan dengan cara menyapu kunyit yang telah ditumbuk pada bahagian yang tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menumbuk kunyit hingga lumat dan seterusnya ditampal pada bahagian yang luka. Melaka Hari Ini. 20 Julai 2006) Soalan 2: Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. penduduknya menggunakan kunyit untuk menghilangkan kesan bisa akibat dipatuk oleh ular tedung. kunyit telah digunakan sejak beratus – ratus tahun dahulu sebagai bahan perubatan. (i)Apakah yang dimaksudkan dengan frasa penawar penyakit kronik yang mujarab? (2 markah) (ii)Nyatakan beberapa keistimewaan yang terdapat pada tumbuhan seperti kunyit. Di negara China. Di Thailand. malah cara ini dapat menghilangkan keputihan dalam kalangan kaum wanita. (3 markah) (iii)Walaupun kunyit dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Kunyit Kaya dengan Pelbagai Khasiat Boleh diperoleh. Kita berharap agar para penyelidik akan terus melakukan penyelidikan terhadap tumbuhan tersebut dan seterusnya kunyit dijadikan ubat penyakit kronik yang mujarab. kunyit dapat melancarkan peredaran darah manusia dengan cara menjadikan kunyit sebagai bahan minuman. kunyit yang dicampur dengan kapur dipercayai dapat mengatasinya dengan cara menyapukannya pada bahagian yang berkurap. Kunyit juga dipercayai dapat mengubati penyakit seperti sakit perut. Caranya adalah dengan menumbuk kunyit sehingga lumat dan kemudiannya ditapis untuk diminum. Kunyit bersifat analgesik dipercayai dapat menyembuhkan luka serta dapat mengurangkan kesakitan. Bagi seseorang yang mengalami rasa lebam dan darah beku. Perubatan tradisional India turut menggunakan kunyit sebagai salah satu bahan herba yang amat mujarab sebagai pencuci di samping dapat mengubati penyakit kulit atau gatal – gatal.Pada pendapat anda mengapakah hal ini demikian?(4 markah) . selain dapat mengurangkan rasa gatal pada mata. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.namun sambutan masyarakat masih kurang.dan sebagainya. Bagi bayi yang menghidap penyakit kulit susu. Kecergasan ibu – ibu selepas bersalin dapat dipulihkan dengan cara mengisar kunyit dan pegaga kemudian airnya diminum. asma. Sebenarnya masih banyak lagi khasiat yang terdapat dalam kunyit. Bukan itu sahaja. Menurut pengamal perubatan tradisional negara China.

. Seseorang pelajar yang melibatkan diri dengan aktiviti kokurikulum akan dapat menggunakan masanya dengan aktiviti yang lebih berfaedah. Dalam pasukan unit beruniform seperti Pengakap. Kadet Polis. Dalam hal ini. bahkan mampu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum amat mendukacitakan. Kokurikulum negara yang dibentuk berdasarkan kehendak sukatan pelajaran mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Menengah merupakan salah satu aktiviti luar bilik darjah yang banyak manfaatnya kepada pelajar. Dalam hal ini. emosi. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang aktif dan kreatif. Namun begitu. masa itu emas. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. rohani dan intelek.LATIHAN 5 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah menyertai kegiatan kokurikulum dan kesannya dari segi kesihatan. masa itu amat berharga bak kata pepatah. pelajar dididik tentang kepentingan dan cara pengurusan masa dengan lebih baik kerana seperti yang kita sedia maklum. Pandu Puteri pelajar dituntut supaya sentiasa menepati dan menghargai masa. sejak belakangan ini. kerana pelajar tidak sedar akan faedah yang diperoleh daripada kegiatan kokurikulum.

Di samping itu. April 2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas.(2 markah) (ii)Bagaimanakah aktiviti kokurikulum itu dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar?3 markah) (iii)Pada pendapat anda. pengurusan dan seterusnya kaedah berorganisasi. penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum akan dapat menyemai minat dan hobi mereka. melepak. (i)Berikan maksud rangkai kata masa itu emas. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. mengapakah pelajar kurang berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum?(4 markah) . mengambil dadah. semua pihak perlulah mengambil langkah yang lebih proaktif. pelajar yang gemar mengembara dan mendaki akan menyertai Kelab Kembara. Dalam pasukan Kadet Polis. bekerjasama. penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum mampu melahirkan pelajar cemerlang yang mempunyai pencapaian seimbang antara akademik dengan aktiviti kokurikulum. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Faedah – faedah Menyertai Aktiviti Kokurikulum. Lihat sahaja nama – nama seperti Datuk Azhar Mansur.menolong antara satu sama lain. peranan mereka dalam usaha menarik minat pelajar menyertai aktiviti kokurikulum tidak kurang pentingnya.Aktiviti kokurikulum yang disertai pelajar dapat mengasah bakat pelajar untuk lebih yakin dan berani dalam menghadapi cabaran luar yang kian mencabar . Dalam kegiatan kokurikulum. Selain itu. seks rambang. Dewan Siswa. bekerjasama dan tolong . bersemangat. Hal ini demikian kerana. dan sebagainya. Pelajar yang minat mengambil gambar akan menyertai Kelab Fotografi. nilai – nilai berani. Pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum turut memperoleh satu nilai tambah kerana kemahiran ini bukan diperoleh melalui pengajaran di dalam bilik darjah tetapi di luar bilik darjah. setia kawan. perpaduan dalam aktiviti kokurikulum dapat disemai melalui semangat muafakat. pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum sentiasa berfikiran positif di samping memanfaatkan masa dengan aktiviti yang lebih berfaedah. Untuk menyedarkan pelajar tentang kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum. aspek sahsiah. rajin banyak diterapkan. disiplin amat dititikberatkan. Pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum tidak mudah terpengaruh dengan gejala sosial seperti merokok. Aktiviti kokurikulum juga mampu membentuk disiplin dan sahsiah diri pelajar yang kuat. Demikian juga halnya dengan guru – guru. kekemasan pakaian. menghidu gam. jujur. Selain itu. Datuk Abdul Malik Maidin yang telah berjaya mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Keadaan seperti ini mampu membina daya kepimpinan. Ibu bapa yang rapat dengan pelajar perlu menyokong penglibatan anak –anak mereka dengan aktiviti kokurikulum.

Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan telekomunikasi secara maya tanpa sempadan. meminta pihak polis menahan dan menyoal siasat mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet. sekolah. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. institusi –institusi pengajian tinggi. pusat beli – belah dan sebagainya. Bagaimanapun. Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara menyeluruh kepada cara hidup kita. pejabat. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi misalnya. perkembangan tersebut telah mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan sendiri. Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah – olah terlalu kecil. . Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah.LATIHAN 6 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan langkah langkah mengatasinya.

Berita Harian.(3 markah) (iii)Pada pendapat anda. isu – isu sensitif seperti agama. Suatu ketika dahulu. kemunculan internet banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara kita. Perbuatan seperti ini.(2 markah) (ii)Nyatakan isu – isu sensitif yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum di negara kita. Bagi pengguna yang berkunjung ke “cyber café”. Walau bagaimanapun. Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial. Pada kebiasaannya. gosip. jika internet disalahgunakan boleh mendatangkan pelbagai keburukan. 2 Ogos 2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. seseorang yang terlalu lama melayari internet boleh menjejaskan tahap kesihatan mereka. Penyebaran artikel. internet juga boleh menimbulkan sentimen perkauman dalam masyarakat yang berbilang kaum. Menurut kajian. (i)Berikan maksud rangkai kata jaringan telekomunikasi secara maya. Pengguna internet terpaksa menjelaskan bil – bil internet. Melalui internet kita boleh memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. kita sebagai pengguna haruslah menjadi pengguna internet yang bijak. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. kita telah dikejutkan dengan berita penyebaran gambar – gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Kabinet Mahu Blog Internet Dipantau. Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk – burukkan serta menabur fitnah terhadap individu lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar. bagaimanakah internet dapat membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar?(4 markah) .Sebenarnya. kebanyakan laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar. Hal ini terjadi demikian kerana seseorang yang ketagih dengan internet. Selain itu. akan terus melayari internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. akan menjatuhkan maruah individu dan keluarganya. penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu. Apa yang penting. Selain itu. khabar – khabar angin. mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam. telefon dan sebagainya.

Sikap ibu bapa yang sering membaca buku di hadapan anak – anak menyebabkan anak – anak mencontohi ibu bapa mereka. tabiat membaca ini tidak diteruskan. Apabila peperiksaan telah tamat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Memang kita akui. Hal ini menunjukkan bahawa tahap pembacaan para pelajar masih lemah. semua pihak harus bertanggungjawab dan berusaha untuk memupuk minat membaca khususnya dalam kalangan pelajar. Selain itu. Minat membaca dalam kalangan pelajar dapat dipupuk oleh ibu bapa dengan cara menunjukkan model yang baik kepada anak – anak. Dorongan daripada . Secara puratanya.LATIHAN 7 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah – langkah menanam minat membaca dalam kalangan pelajar dan faedahnya. ramai pelajar yang membaca kerana desakan peperiksaan. Selain ibu bapa. mengira dan menulis. guru hendaklah menekankan kemahiran asas iaitu membaca. pelajar membaca satu halaman buku setiap tahun. Sehubungan dengan itu. Amalan membaca dalam kalangan pelajar di negara ini berada pada tahap yang cukup membimbangkan. guru turut memainkan peranan dalam usaha memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. ibu bapa juga perlu menyediakan bilik bacaan atau perpustakaan mini dan menyediakan pelbagai bahan bacaan yang sesuai dengan peringkat umur mereka. Ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan misalnya.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Semua pihak Membantu Kanak – kanak Membaca: Pendidik. Usaha ini penting kerana pelajar berasa bahawa membaca itu menyeronokkan. “Hidup membaca. Perpustakan bergerak juga perlu disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman atau luar bandar. buku – buku cerita mampu menyemai minat pelajar. Selain itu. mengapakah minat membaca dalam kalangan pelajar masih berada pada tahap yang kurang memberangsangkan?(4 markah) . BIL. Pihak kerajaan turut berperanan dalam menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. jadi kesempatan ini mereka gunakan untuk duduk di pondok bacaan sambil membaca buku. penubuhan lebih banyak perpustakaan di tempat – tempat yang lebih strategik perlu disegerakan. Penggunaan kata – kata yang menarik seperti “Membaca jambatan ilmu”. Oleh itu.guru supaya pelajar berkunjung ke perpustakaan sangat penting. Melalui pertandingan ini. Bagaimanakah hal ini boleh dilakukan?(3 markah) (iii)Pada pendapat anda. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. turut menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. Pembinaan pondok – pondok bacaan di kawasan sekolah yang dilengkapi dengan bahan – bahan bacaan seperti surat khabar lama. boleh mengurangkan cukai import bahan bacaan bermutu yang diimport dari negara luar. minat membaca dalam kalangan pelajar hendaklah ditekankan di peringkat awal lagi. membuat rujukan atau menyiapkan kerja – kerja sekolah yang belum selesai. 18-2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. Pihak sekolah juga boleh menyediakan “Medan Membaca” atau mewajibkan pelajar membuat ulasan terhadap sebuah buku yang mereka baca pada hari perhimpunan sekolah. Kempen – kempen yang dapat memberi kesedaran kepada pelajar tentang faedah membaca perlu dipergiatkan dari semasa ke semasa. pelajar yang muncul juara perlu diberi ganjaran sebagai motivasi agar terus membaca. Sebagai contoh. semua pihak haruslah bekerjasama untuk menanam minat membaca dalam kalangan pelajar. Pertandingan perbahasan. pelajar digalakkan membaca buku – buku yang berunsur ilmiah. ketika waktu rehat. Semasa di perpustakaan. Kesimpulannya. Kerajaan misalnya. hidup bahagia’’ mampu merangsang minat pelajar untuk membaca. (i)Berikan maksud rangkai kata melentur buluh biar dari rebungnya.(2 markah) (ii)Ibu bapa boleh menyemai minat membaca dalam kalangan anak – anak. “melentur buluh biar dari rebungnya”. Peribahasa Melayu ada mengatakan. pidato dan bercerita di peringkat sekolah. sesetengah pelajar tidak ke kantin.

Orang ramai seharusnya menggunakan kad kredit dengan penuh berhemah agar mereka tidak menghadapi beban hutang yang boleh menjurus ke arah muflis. kad kredit ialah kemudahan pembayaran pendahuluan iaitu beli dahulu dan bayar kemudian. Bank Negara memberi amaran bahawa sudah wujud semacam pergantungan generasi muda terhadap kad kredit dalam melayan kehendak diri yang tiada berkesudahan. bukan untuk bermegah dan boros.LATIHAN 8 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan buruk penggunaan kad kredit dan cara-cara mengawal penggunaan kad kredit. Kad kredit seakan-akan menjadi lesen untuk tunduk kepada nafsu kebendaan sehinggakan konsep pengguna rasional ditolak ke tepi. Keadaan menjadi lebih meruncing dengan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. . Rakyat sentiasa diingatkan supaya bijak menggunakan wang dan mengatur perbelanjaan mereka. Jika pemegang kad kredit berbelanja besar. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Harus diingat. banyak yang perlu mereka bayar kepada bank. Rakyat mempunyai kuasa membeli tetapi ada kalanya timbul masalah apabila mereka membeli barang yang tidak perlu atau secara membazir.

Hubungan yang erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri masyarakat yang berkualiti. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak-saudara. (Diubahsuaikan daripada Kad Kredit Bukan Sumber Berbelanja Besar oleh Zainuddin Ayip. Kecenderungan berhutang yang keterlaluan dan kes mahkamah yang membabitkan pemegang kad kredit boleh menjejaskan imej negara yang cuba bersaing sebagai pusat kewangan serantau. 15 April. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman dan harmoni. Kemakmuran sesebuah negara amat bergantung pada kemantapan dan kutuhan hubungan dalam setiap lapisan masyarakat. contohnya kos perhubungan dan guaman. jiran . Salah satu ciri masyarakat maju ialah kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan terhadap baik buruk sesuatu perkara. 2006) LATIHAN 9 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang faedahfaedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. Berita Harian. Oleh itu.Kempen dan perang harga yang dilancarkan oleh syarikat pengeluar dan pasar raya ada ketikanya membangkitkan keghairahan pemegang kad kredit untuk berbelanja. agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. kini sudah banyak syarikat mengedar risalah 'potongan harga' dan 'harga runtuh' dari rumah ke rumah. khususnya pengguna muda. Di samping itu. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran.9 peratus berbanding dengan tahun sebelumnya. iaitu meningkat 13. pendidikan. Pemegang kad kredit tidak terkecuali dalam hal ini. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kelonggaran syarat pemilikan kad kredit meningkatkan jumlah pemegang "wang plastik" itu. Statistik tahun 2005 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia membelanjakan RM45. kedua-dua pihak kerugian iaitu pengguna mungkin diisytihar muflis dan institusi kewangan terpaksa melupuskan hutang mereka. Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Dalam hal ini. jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Selain memaparkan iklan di akhbar dan televisyen. Kad kredit seharusnya kekal sebagai kemudahan untuk berbelanja. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersama-sama.2 ribu juta menerusi kad kredit. bukan mencetuskan masalah-masalah lain. Kegagalan melangsaikan hutang kad kredit tentunya membebankan institusi kewangan yang berkenaan.

oleh Ahmad Tarmizi Zakaria. Gejala sosial seperti khalwat. ‘sediakan payung sebelum hujan’. Hanya negara yang makmur dan sejahtera sahaja yang akan dapat meneruskan agenda pembangunan yang lebih gemilang pada masa akan datang. Jiran yang baik ialah jiran yang berjaya memupuk semangat tolenrasi. Kesimpulannya. Cara Kekalkan Hubungan Baik. penderaan kanak-kanak dan kes-kes jenayah dapat dibendung jika jiran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkannya kepada pihak berkuasa. jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. maka lambat-laun akan tercetuslah bibit-bibit permusuhan yang akhirnya membawa kepada perbalahan dan perpecahan. Rahsia kejayaan program ini terletak pada persepakatan dan persefahaman yang mantap sesama jiran. Tanpa perpaduan. bak kata pepatah. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Kejiranan. apakah peranan ibu bapa dalam menerapkan semangat kejiranan dalam diri anak-anak? (4 markah) . Perpaduan dapat dilahirkan melalui hubungan baik sesama jiran. Jun 2003) SOALAN PEMAHAMAN PETIKAN i) Apakah maksud rangkai kata menjamin keselamatan setempat dalam petikan di atas? (2 markah) Mengapakah perpaduan penting dalam kehidupan berjiran? (4 markah) ii) iii) Pada pendapat anda. Sekiranya hal ini diabaikan. Utusan Malaysia. Perpaduan ialah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara. Setiap ahli masyarakat seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan semangat kerjasama dan keprihatinan sesama jiran. negara akan berada dalam keadaan kucar-kacir dan masyarakat tidak lagi dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Kita perlu bertindak sekalipun gejala tersebut tidak menimpa ahli keluarga sendiri.yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian. saling mempercayai dan mengamalkan perkongsian pintar sesama mereka. Jiran yang hidup dalam suasana bekerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah semestinya dapat menjana program yang menyumbang kebajikan kepada masyarakat setempat.

haiwan dan tumbuhan-tumbuhan. semua undang-undang berkaitan alam sekitar perlu dikuatkuasakan sepenuhnya dengan serta-merta. Contohnya. Air sungai yang dicemari dengan sisa kilang dan kawasan perlombongan pula merosakkan habitat hidupan akuatik dan seterusnya mengakibatkan kematian. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah pemeliharaan alam sekitar dan kepentingan alam sekitar yang berkualiti. Oleh itu. manusia harus tahu mengawal kegiatan- . udara yang bersih penting untuk pernafasan manusia.RUMUSAN 10 Baca petikan di bawah dengan teliti. Sebaliknya. Selama ini kita dapati kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan alam sekitar. Pemeliharaan alam sekitar adalah penting demi warisan generasi akan datang. pengurusan projek-projek pembangunan negara yang melibatkan alam sekitar hendaklah dirancang dengan teliti. pencemaran udara akan menyebabkan sistem respirasi diserang penyakit. Jadi. seperti menangkap ikan dan membalak telah merubah alam semula jadi di sekeliling kita. Bagi mengatasi masalah pencemaran tersebut. Alam sekitar yang berkualiti ialah alam sekitar yang dapat memberi keselesaan hidup dan memenuhi kesemua keperluan hidupan dengan baik.

Oleh itu. Selain ghairah meneroka hutan untuk mngejar pemodenan. Manakala sisa toksik yang tidak boleh diolah perlu dibakar. Semangat patriotik ini dapat menanamkan rasa tegas diri dalam diri anak-anak muda. Semangat patriotik ialah perasaan cinta akan tanah air. Pendek kata. Hal ini demikian kerana mereka tidak terlibat dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan negara yang pernah dilakukan oleh negarawan kita beberapa dekad yang lalu. orang ramai tidak lagi dapat menikmati keindahan alam sekitar. mereka mungkin kurang memahami pahit getir perjuangan untuk mendapatkan . Contoh yang paling ketara ialah sambutan Hari Kebangsaan yang seharusnya dihayati oleh generasi ini. dikitar semula atau dihapuskan dengan cara yang selamat seperti ditanam. Tegas diri ini ditonjolkan sama ada secara langsung atau tidak langsung. semangat patriotik mampu meningkatkan daya juang dan jati diri serta berupaya membangunkan dan memajukan diri sendiri. Kita akan berasa bangga apabila lagu kebangsaan dimainkan dan Jalur Gemilang dikibarkan atau apabila negara mencapai kemajuan dalam sesuatu bidang juga kejayaan di arena antarabangsa. Jika langkah pemuliharaan tidak disegerakan. Pihak berkuasa mesti mensyaratkan pemulihan kawasan hijau dilaksanakan sebelum sesuatu projek pembangunan diluluskan. Berita Harian 2006) RUMUSAN 11 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan pudarnya penghayatan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda dan halangan melaksanakannya. keluarga serta masyarakat. (Dipetik dan diubahsuai daripada “Kualiti Alam Sekitar: Tahukah anda peranan alam sekitar yang berkualiti?” oleh Nasron Sira Rahim. Satu peraturan bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 menghendaki semua industri mengolah air buangan untuk mengasingkan bahan pencemar ke paras yang selamat. Begitu juga halnya dengan industri yang berasaskan pertanian dan pengilangan yang tidak diuruskan dengan baik telah menghasilkan sisa toksik yang berbahaya serta mendatangkan risiko tinggi kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. kawasan hutan juga perlu dikekalkan. Semangat ini sering dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Seiring dengan itu. Di samping itu. Kemudahan infrastruktur di negara kita semakin membanggakan. Tuntasnya. Semangat patriotik dapat menjadikan generasi muda memperkukuh pembangunan negara yang telah diasaskan oleh generasi terdahulu. pewartaan hutan simpan hendaklah diperbanyak bukan sahaja untuk mengekalkan keseimbangan suhu malah sebagai kawasan tadahan hujan. pembukaan tanah untuk projek perumahan dan pembandaran perlu disertakan dengan pelan penanaman tumbuh-tumbuhan. Semangat patriotik ini perlu disematkan dengan kukuh dalam kalangan generasi muda. Walau bagaimanapun dalam pembinaan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya dan lebuh raya. iaitu semangat kenegaraan bagi membina dan membangunkan negara. Alam sekitar dengan keseimbangan ekologinya yang unik tidak harus dikorbankan demi kepentingan dunia sejagat.kegiatan yang dilakukan oleh mereka bagi mengekalkan keseimbangan ekologi alam sekitar. pemeliharaan alam sekitar tidak harus diabaikan. alam sekitar haruslah diutamakan dalam sebarang aktiviti manusia.

Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni Peringkat Kebangsaan. Peranan institusi keluarga tidak boleh dikesisikan. semangat patriotik mesti ditanamkan dalam generasi muda kita kerana semangat ini menyentuh soal maruah. Anak muda yang tebal semangat patriotiknya tidak akan tergamak terlibat dalam gejala sosial. Dewasa ini kita menghadapi satu senario. Ini dapat memupuk amalan perkongsian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Ekoran itu. Hal ini kerana remaja sering dikaitkan dengan gejala sosial seperti pergaulan bebas. martabat. Semangat patriotik dapat mencorakkan dan meningkatkan komitmen penduduk pelbagai etnik. Mereka tentunya sedar akan tanggungjawab dan peranan yang perlu dipikul oleh mereka sebagai peneraju masyarakat masa hadapan. keluarga.kemerdekaan tersebut. dan menanam sikap serta tanggungjawab bersama bagi menjayakan wawasan dan cita-cita negara. Ini membolehkan generasi kini mengukuhkan jati diri dan semangat kenegaraan bagi membendung perkembangan gejala sosial untuk meruntuhkan akhlak dan akidah. Hal ini demikian kerana wawasan budaya kebangsaan nampaknya mempunyai kesan yang positif dalam kalangan mereka. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 ms 165 – 166) RUMUSAN 12 Baca petikan di bawah dengan teliti. berdiri sama tinggi. identiti dan kesejahteraan hidup pada masa hadapan. Akhirnya. Semangat patriotisme ini bertujuan membentuk generasi muda yang kental dari segi fizikal dan minda. kita agak kurang bermasalah kerana generasi muda hari ini nampaknya lebih erat hubungannya walaupun mereka berasal daripada pelbagai kaum. Namun demikian. Semangat patriotik ini perlu dijadikan landasan bagi meningkatkan kesetiaan terhadap negara. lepak. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha membudayakan amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat dan kekangankekangannya. kesedaran tentang pentingnya kemerdekaan negara dalam hubungan tidak terlalu bergantung pada negara lain amat perlu. Perlakuan mereka sudah melanggar adab dan tatasusila yang menjadi norma dalam masyarakat. Kempen ini dijalankan bagi tempoh masa lima tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Para ibu bapa perlu mengambil sikap bersungguh-sungguh apabila memberi didikan kepada anak-anak. Dalam hal ini. Ungkapan infrastruktur kelas pertama dan mentaliti kelas ketiga tepat menggambarkan kerisauan masyarakat Malaysia tentang keadaan negara pada masa ini. iaitu sifat-sifat luhur dan kesantunan budi bahasa yang semakin terhakis sedangkan dulu hal ini menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. dan masyarakat amat penting untuk membugarkan budaya berbudi bahasa. perpaduan perlu ditunjukkan dalam bentuk perlakuan hidup seharian. tanpa mengira kaum dan dalam apa jua situasi. Pada masa inilah masyarakat harus mempunyai keupayaan . iaitu pada 11 Januari 2005. Kita juga akan mudah diperalatkan oleh negara lain untuk mencapai sesuatu agenda mereka. Semangat ini juga amat perlu bagi mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara serta hubungan antara kaum. Dalam konteks budaya. Perdana Menteri menyatakan bahawa sebelum amalan ini terhakis seharusnya peranan kendiri. Ibu bapa harus menyemai sikap berbudi bahasa yang tinggi kepada anak-anak kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. pembangunan. kita akan terus menjadi hamba atau orang suruhan kuasa lain. lumba haram dan sebagainya. Kedudukan kumpulan etnik ini dalam pelbagai bidang kehidupan juga nampaknya sudah agak setanding seperti peribahasa duduk sama rendah. kerajaan telah mengorak langkah yang bijaksana. Hal ini demikian kerana tanpa kebebasan membuat keputusan sendiri dalam hala tuju pembangunan negara.

Tugas guru pula semakin mencabar bukan sahaja menghabiskan sukatan pelajaran. Dalam kehidupan bermasyarakat. Dewan Siswa. rohani. emosi. Jadi warga pendidik hendaklah menggunakan bahasa yang sopan apabila berinteraksi dengan pelajar. Semua pihak harus menggemblengkan tenaga bersama-sama menyahut kempen kerajaan agar amalan berbudi bahasa yang menjadi amalan tradisi nenek moyang kita tidak luput ditelan arus globalisasi yang begitu hebat. monorel. Menurut Kementerian Kesihatan. mempunyai fiil yang halus dan budi pekerti yang mulia. khususnya budi bahasa dapat diibaratkan seperti seorang manusia tanpa roh. membiasakan diri memberi salam atau ucap selamat dan bantu-membantu ibarat berat sama dipikul. malah guru harus menjadi suri teladan kepada anak didik mereka. Kebanyakan penyakit yang berbahaya seperti kolera. Oleh sebab itu. Seterusnya.304 kes dengan 19 kematian. Diubahsuaikan daripada Berbudi Bahasa Amalan Hidup Kita oleh Tuan Ismail Tuan Muhammad. ringan sama dijinjing. masyarakat yang maju tanpa nilai-nilai moral.469 kes telah berlaku pada tahun 2001 . iaitu sekolah bertanggungjawab untuk melahirkaan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. bertegur sapa. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah menjaga kebersihan makanan dan kesan daripada langkah-langkah tersebut. iaitu sebanyak 1. teksi. masyarakat hari ini lebih menekankan aspek materialisme. Februari 2008 RUMUSAN 13 Baca petikan di bawah dengan teliti.untuk menegur perlakuan remaja dengan cara berhemah agar mereka dapat menerima teguran dengan sebaik-baiknya. malah juga boleh menyebabkan maut. Hal ini demikian kerana pembangunan fizikal seharusnya seiring dengan pembangunan insan. sebanyak 5. Tugas ini haruslah disambut baik oleh para pendidik kendatipun mereka menanggung beban tugas yang banyak. para remaja perlu sentiasa menggunakan tutur kata yang sopan. sedia memohon maaf. sebanyak 519 kes penyakit kolera dengan 10 kematian telah berlaku di negara kita pada tahun 2001. Sebagai konklusi. Jumlah kes ini telah menurun berbanding dengan tahun 1998. Hal ini demikian kerana kurang kesedaran dalam kalangan pengendali makanan dan pengguna. Kita tidak mahu generasi akan datang menjadi masyarakat yang tidak berbudi bahasa dan lupa akan adat yang selama ini diamalkan oleh masyarakat Melayu. Selain itu. Ibu bapa dan guru-guru sepatutnya berganding bahu dengan masyarakat dalam memainkan peranan membentuk peribadi anakanak kerana remaja diibaratkan seperti sehelai kain putih yang mudah menerima dan seterusnya mengamalkan nilai budi bahasa yang terpuji. sekali gus meminggirkan nilai moral seperti berbudi bahasa. Bagi kes keracunan makanan pula. masyarakat menyambut baik jika syarikat pengangkutan awam seperti bas. Sebaliknya. cirit-birit. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. dan LRT menggunakan kenderaan mereka sebagai platform untuk mendidik masyarakat ke arah merealisasikan nilai-nilai berbudi bahasa dengan melekatkan pelbagai iklan dan cogan kata pada kenderaan awam. pengendali makanan mesti memastikan makanan dan alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan dalam keadaan yang bersih. dan tifoid merebak kerana pencemaran makanan dan minuman oleh kuman. Makanan dan minuman yang tercemar bukan sahaja boleh menjejaskan kesihatan seseorang. dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. institusi pendidikan formal.

Antara usaha yang telah dijalankan termasuklah melaksanakan peraturan kebersihan makanan yang bertujuan untuk mengawal kualiti dan kebersihan makanan. kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan pengangkutan moden dan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna. Penurunan ini menggambarkan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan makanan telah meningkat. Untuk tujuan ini. muka surat 202) RUMUSAN 14 Baca petikan di bawah dengan teliti. Melalui perkhidmatan ini. Dalam tempoh yang sama kes tifoid telah menurun daripada 811 kes kepada 610 kes. Penguatkuasaan undang-undang semata-mata tidak berkesan jika tahap kesedaran masyarakat masih rendah. Kementerian Kesihatan perlu mengeluarkan sijil Sistem Kepastian Keselamatan Makanan (SKKM). untuk memastikan bahawa Malaysia dapat bersaing dalam kepesatan ekonomi. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kesedaran masyarakat tentang kebersihan sangat penting. Oleh itu. Meskipun bukan kereta api laju bertaraf tren peluru di Jepun atau tren di Perancis yang boleh memecut sehingga melebihi 300 kilometer sejam. maka kemudahan untuk penumpang pesawat membuat pendaftaran masuk disediakan di Terminal Udara Dalam Bandaraya Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur City Air Terminal (KL CAT). ERL yang mampu bergerak dengan kelajuan maksimum 160 kilometer sejam tetap mengagumkan. usaha yang berterusan perlu dilakukan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat akan peri pentingnya menjaga kebersihan makanan dan persekitaran selaras dengan slogan Negara Bersih Rakyat Sihat. Projek ERL dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Mantan Perdana Menteri kita. Namun begitu setiap individu harus lebih berwaspada semasa memilih makanan di gerai atau restoran. Selaras dengan hasrat perkhidmatan ERL yang berpegang pada konsep ”Lapangan Terbang Dalam Bandar Raya”. Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti makanan dan kebersihan di premis-premis perniagaan makanan.berbanding dengan 8. SKKM mula diperkenalkan pada tahun 1977. Hal ini mungkin disebabkan peningkatan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan atau kerana keberkesanan penguatkuasaan oleh pihak penguatkuasa kesihatan. .640 kes pada tahun 1999. Operasi Express Rail Link (ERL) KLIA Ekspres melakar satu lagi sejarah pemodenan sistem pengangkutan negara dan standard industri kereta api rantau ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad. (Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Teks Tingkatan 5.

Untuk memastikan urusan perkhidmatan bagasi penumpang beroperasi dengan cekap. perpaduan dan kerjasama berkait rapat. Perjalanannya hanya memakan masa selama 28 minit dan kekerapan perkhidmatannya ialah 15 minit sekali. Hal ini penting untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara.penumpang tidak perlu lagi melakukan pendaftaran masuk di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) kerana urusan itu dapat dilakukan di KL CAT. (Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Teks Tingkatan 5. Dalam konteks ini. Konsep ini memberikan penekanan kepada elemen masa sebagai faktor utama pengurusan kerja yang efisien. semangat ini perlu diamalkan dalam kehidupan seharian demi menjamin keutuhan ekonomi dan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Malaysia bagi mengekalkan kemerdekaan dan keamanan. muka surat 61) RUMUSAN 15 Baca petikan di bawah dengan teliti.00 sehala. Kemudahan yang disediakan dan kelajuan maksimum yang terdapat pada tren tersebut meletakkan KLIA Ekspres sama taraf dengan tren di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. Jepun dan Perancis. Oleh itu. perkhidmatan ERL menjanjikan keselesaan dan keselamatan yang maksimum. . Untuk meningkatkan keselamatan bagasi. Melalui konsep ini juga. Bagasi penumpang kapal terbang dari Stesen Sentral Kuala Lumpur atau KLIA diangkut dengan alat pengangkut di dalam stesen terminal dan kontena kereta api dengan dipantau oleh sistem pengurusan bagasi. Suatu ikatan perpaduan yang erat perlu dijalin demi mewujudkan sebuah negara yang maju dengan memberi tumpuan kepada konsep pembangunan komuniti tanpa mengabaikan nilai-nilai murni kemasyarakatan. Perpaduan merupakan pemangkin dalam mewujudkan kestabilan sosial dan pembangunan sesebuah negara. kita harus menghargai segala yang diperoleh selama ini dan melipatgandakan usaha bagi meningkat perpaduan kaum. semangat ini hendaklah dipraktikkan sejak bangku sekolah lagi. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dalam usaha untuk memastikan perpaduan dapat dikekalkan. Dengan kadar tambang RM 35. Selain itu. perjalanan KLIA Ekspres yang membawa penumpang dari KL CAT ke KLIA hanya mengambil masa yang pendek. satu sistem yang dikenal sebagai Sistem pengendalian Bagasi secara automatik disediakan. kamera pengawasan digunakan bagi merekod transaksi beg dan merakamkan perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab yang mungkin membuka atau mencuri beg-beg berkenaan. Dengan ini keselamatan bagasi penumpang adalah terjamin. Tren berhawa dingin ini dilengkapkan dengan kerusi empuk yang selesa dan tempat bagasi yang lebih luas.kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah mengekalkan perpaduan kaum dan kesan-kesannya.

Sesuai dengan namanya. maka MyKad menggabungkan beberapa dokumen peribadi seperti kad pengenalan. pecah semua. Secara mudahnya. setiap kaum di negara ini mestilah menghormati kaum yang lain baik dari segi agama.budaya dan sebagainya. lesen memandu. Oleh itu prinsip hormat-menghormati ini sangat penting untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan hidup di negara kita.bahasa. malah harus meliputi segala perkara yang melibatkan kepentingan bersama khususnya dan kepentingan negara amnya. Seterusnya.kemudian buat satu rumusan tentang kelebihankelebihan penggunaan MyKad dalam urusan harian dan kekangannya. walaupun di mana-mana kita berada di Malaysia ini. MyKad merupakan satu daripada tujuh aplikasi perdana yang dibangunkan di bawah Koridor Raya Multimedia. ( Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks tingkatan 5.malahan juga ciptaan yang menjadi kebanggaan negara kita. dapat menggunakan MyKad sebagai kad ATM atau sebagai alat urus niaga e-dagang. akan terjadilah seperti maksud peribahasa”Ibarat telur sesangkak. Kad Pintar Pelbagai guna Kerajaan (KPPK) atau sekarang ini dikenal juga dengan nama MyKad bukan sahaja yang pertama di dunia. MEPS tunai dan capaian prasarana kekunci awam Sehubungan perkara di atas.kita mestilah mematuhi undang-undang. Panjang rumusan anda tidak melebihi 120 patah perkataan.maklumat pasport antarabangsa. Kita juga mestilah menghormati undang-undang negara ini supaya kehidupan kita lebih harmoni. Sememangnya perpaduan amat penting dalam apa-apa situasi sekalipun sama ada ketika senang dan lebih-lebih lagi ketika susah.Selain itu dapat mengurangkan penggunaan kertas dan menjimatkan masa berurus niaga.Di samping itu .halaman 97-99 ) RUMUSAN 16 Baca petikan di bawah dengan teliti.semasa berurusan dengan pejabat-pejabat . Sesungguhnya perpaduan akan menjadi realiti jika setiap warga sedar akan tanggungjawab dan peranan masing-masing serta sedia menyahut cabaran untuk berubah sesuai dalam era globalisasi. MyKad ialah penggunaan lebih daripada satu kad dalam sekeping kad. Untuk mengelakkan ketegangan kaum pula.pecah sebiji.rakyat Malaysia perlu menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di negara ini agar keamanan negara dapat dikecapi. Andai kata perpaduan di negara tergugat. Perpaduan yang perlu disuburkan dalam kalangan rakyat tidak harus terhad kepada aspek tertentu seperti perpaduan kaum.

malahan menjadi negara pencipta kad pintar pelbagai guna yang tercanggih. Projek KPPK ini telah mula dilancarkan pada 2001 dan pelancarannya ke seluruh negara pada 2002. Kejohanan Hoki Piala Dunia 2002. Hal ini akan menyebabkan . Jika kesan cap jari itu sama seperti yang dipaparkan dalam cip makro yang terdapat pada permukaan kad tersebut. Antara kejohanan yang pernah dianjurkan termasuklah Sukan Komanvel ke-XVI pada tahun 1998. Setiap kejohahan yang dijalankan biasanya disiarkan secara langsung melalui siaran televisyen ke seluruh dunia. ( Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks tingkatan 5. Kejohanan Perlumbaan Kereta Formula 1 sejak 1999 dan banyak lagi.kerajaan atau swasta kerana pengisian borang secara konvensional tidak diperlukan lagi. malahan kepada rakyat juga.halaman 232-233 ) RUMUSAN 17 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan menganjurkan sukan bertaraf antarabangsa dan langkah-langkah meningkatkan mutu penganjuran sukan tersebut . Ciri-ciri keselamatan tersebut melindungi pemiliknya daripada sebarang pemalsuan dan penyalahgunaan kad Agensi-agensi yang terbabit akan menggunakan alat pembaca mudah alih yang direka khas untuk mengesan maklumat pemegang kad bagi tujuan pengesahan. Malaysia telah mendapat pengiktirafan untuk menganjurkan pelbagai kejohanan yang bertaraf antarabangsa. Untuk tujuan urusan yang diperlukan.Penciptaan kad seperti ini juga akan menjadi perintis teknologi terunggul di rantau ini dan pada mata dunia. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini sebenarnya banyak mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada negara. Pelaksanaan KPPK ini merupakan satu titik sejarah negara dalam usaha menerokai dunia multimedia kerana Malaysia bukan sahaja menjadi negara pertama menggunakan kad pintar di dunia. Kejayaan kita mencipta kad pintar seperti ini meletakkan negara kita setaraf dengan negara maju. pemilik kad hanya dikehendaki meninggalkan kesan cap jari pada permukaan pengimbas kad di samping memasukkan kad ke dalam alat pembaca kad. Penganjuran sukan yang bertaraf antarabangsa ini akan mempromosikan negara kita ke seantero dunia..Teknologi cip dan biometriks yang yang digunakan pada kad pintar mampu meningkatkan keyakinan yang tinggi dalam kalangan pengguna khususnya dari segi keselamatannya. kejohanan Sukan Lumba Basikal Le Tour d’Langkawi . maka kad berkenaan dianggap sah dan urusan yang selanjutnya boleh diteruskan. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Kejohanan Bot Laju Formula 1 (F1). Sejak akhir-akhir ini.

Memang tidak dapat dinafikan bahawa penganjuran temasya sukan peringkat antarabangsa membuktikan bahawa negara kita mampu menyaingi negara-negara lain terutamanya dari segi kemudahan infrastruktur dan penyediaan prasarana sukan . dan batik. Secara tidak langsung. (Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks Ting. Selain itu. pelbagai skim amanah saham telah diwujudkan di negara kita sama ada yang dianjurkan pihak kerajaan mahupun pihak swasta. kehadiran penonton yang menyaksikan kejohanan ini juga akan merancakkan aktiviti pelancongan di negara kita. Amanah saham ialah suatu bentuk pelaburan terkumpul yang membenarkan pelabur yang mempunyai matlamat serupa mengumpulkan dana masing-masing untuk dilaburkan dalam satu portfolio sekuriti yang diuruskan oleh para pengurus dana profesional. Apabila mereka kembali ke negara asal. kehadiran pelancong juga dapat memajukan industri perhotelan. mereka juga berkesempatan untuk menikmati keindahan dan keunikan flora dan fauna di negara kita. Amanah Saham Bumiputra (ASB). Kebiasaannya. Amanah Saham Wawasan (ASW) dan banyak lagi. Secara tidak langsung industri kraf tangan ini akan berkembang maju. Mereka sudah tentu akan terpikat dengan keunikan dan kecantikan flora dan fauna di negara kita. sebelum kejohanan berlangsung. Semua dana yang diwujudkan merupakan satu pelaburan yang baik untuk melatih rakyat menyimpan sambil melabur. Skim amanah saham yang dianjurkan ini bertujuan untuk meningkatkan tahap sosioekonomi yang menyeluruh dalam kalangan ahli masyarakat. hasil kraf tangan negara ini telah diperkenal ke negara-negara lain melalui penganjuran sukan tersebut. negara juga sebenarnya berjaya berjaya menjanakan ekonominya . Hal yan demikian. kemudahan menjalankan latihan secara berpusat. Di samping kejayaan negara menyediakan kemudahan dan menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. . Stadium sukan. Selain meningkatkan industri pelancongan. Oleh itu. rakyat digalakkan merebut peluang melabur dalam skim amanah demi jaminan masa hadapan terutama golongan remaja . kita dapat mempromosikan negara. 5. Di samping menyaksikan pertandingan. Mereka juga akan tertarik dengan keunikan hasil kraf tangan rakyat negara ini seperti anyaman . muka surat 219) RUMUSAN 18 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan melabur dalam Saham Amanah dan usaha-usaha mengalakkan rakyat melabur. Kehadiran pelancong semasa temasya sukan ini berlangsung membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pertukaran wang asing. Antara skim amanah saham yang popular di negara kita termasuklah skim Amanah Saham Nasional (ASN). penonton yang menyaksikan sesuatu kejohanan itu akan datang lebih awal.penduduk di negara-negara lain yang juga merupakan peminat setia sesuatu jenis sukan itu akan mengetahui kedudukan negara Malaysia. seramik. Hal yang demikian. dan peralatan sukan yang bertaraf dunia menjadi kayu ukur semasa membuat persediaan menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. Selain itu. mereka akan menceritakan pengalaman yang diperoleh kepada ahli keluarga atau rakan-rakan yang lain. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. pihak penganjur akan mengadakan promosi dengan pelbagai cara untuk menarik kehadiran penonton.

rakyat juga akan dapat membantu kerajaan dalam usaha membangunkan negara ini ke arah yang lebih pesat. ibu bapa perlulah mengawasi kegiatan luar anak-anak secara menyeluruh agar mereka tidak akan terjebak dengan . ms 176) RUMUSAN 19 Baca petikan di bawah dengan teliti.Menerusi dana ini. Selain itu. institusi kewangan negara juga bertambah kukuh lantaran sikap rakyat yang suka menyimpan. Perlakuan begini jika tidak dibendung akan mendatangkan masalah kepada ibu bapa. Pihak ibu bapa pula disarankan supaya sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah jika gejala sebegini rupa dilaporkan kepada mereka. penglibatan semua kaum dalam pelaburan saham amanah dapat merapatkan jurang perbezaan sumber pendapatan antara kaum yang agak ketara pada masa ini seterusnya mewujudkan satu usaha yang lebih mantap ke arah pembentukan perpaduan nasional selaras dengan matlamat Wawasan 2020. pihak kerajaan memberikan peluang kepada rakyat untuk sama-sama berkongsi dan menikmati kemakmuran ekonomi negara . Melalui penyertaan skim ini. Pihak sekolah harus sentiasa berhubung rapat dengan pihak ibu bapa apabila mereka mendapati pelajar yang berkenaan tidak hadir ke sekolah selama beberapa hari. Rakyat diberi peluang dan kemudahan pinjaman melalui institusi kewangan untuk melabur dalam skim amanah saham. Pengalaman lalu apabila negara kita dilanda kegawatan ekonomi telah menjadikan rakyat semakin matang dan sedar akan kepentingan sesuatu aktiviti pelaburan demi kesejahteraan masa depan. Gejala ponteng sekolah boleh mengakibatkan pelajar terjerumus ke dalam gejala sosial yang lain pula. Masalah ini tidak boleh ditangani oleh satu pihak sahaja tetapi memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak. Sikap rakyat yang suka melabur ini menunjukkan mereka telah sedar bahawa apa-apa yang telah dikecapi selama ini sebenarnya merupakan satu usaha ke arah menjamin masa depan mereka. (Dipetik dan diubah suai daripada buku teks Ting 5. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah menangani masalah ponteng sekolah dan kekangan untuk menanganinya. Ibu bapa tidak seharusnya melepaskan tanggungjawab mendidik anak-anak mereka hanya kepada guru semata-mata. Perpaduan nasional penting kepada sesebuah negara demi menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. sekolah dan negara secara keseluruhannya. Kejayaan dana ini bergantung kepada kesungguhan rakyat untuk sama-sama mengorak langkah menyahut seruan kerajaan yang menginginkan negara mencapai kemajuan setanding dengan negara-negara luar. rakyat telah sama-sama menyokong usaha kerajaan supaya tidak membazir dan seterusnya bersama-sama membangunkan negara. Secara tidak langsung. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dengan simpanan yang besar. Sebaliknya.

Anak-anak berada bersama guru-guru hanyalah di sekolah dalam tempoh lebih kurang 8 jam manakala selebihnya anak-anak akan bersama ibu bapa. Lebih 80 peratus pelajar mengakui pernah terlibat dalam kes buli.kegiatan yang boleh merosakkan mentaliti dan sikap anak masing-masing. ahli keluarga atau rakan-rakan mereka. seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. Aktiviti seperti ini boleh dijalankan melalui kegiatan kokurikulum ataupun kegiatan akademik secara menyeluruh. (Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4. guru hendaklah bersifat terbuka dan tidak terus menghukum pelajar secara terburu-buru. Perbuatan membuli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Kejadian buli tidak harus dipandang ringan. Hal ini bukan perkara yang remeh-temeh atau tingkah laku yang disifatkan oleh banyak pihak sebagai “suka-suka” dan “gurauan budak-budak” semata-mata. Pihak sekolah mestilah menggunakan pendekatan mesra pelajar bagi menarik minat mereka untuk datang ke sekolah. Mereka sedang mencari identiti diri. Pernah dilaporkan berlaku di luar negara. ibu bapa tidak sepatutnya mengharapkan guru sahaja kerana mereka juga mempunyai beberapa tanggungjawab lain yang perlu dijalankan di sekolah. Peningkatan kes ponteng dalam kalangan pelajar sekolah menengah atau rendah adalah disebabkan oleh perubahan psikologi dari kanak-kanak ke alam remaja. Dalam hal ini. malah ada pelajar yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli. malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. Pihak sekolah sepatutya merancang sesuatu aktiviti yang menarik bagi menimbulkan minat pelajar untuk datang ke sekolah. Guru-guru haruslah mendapatkan maklumat punca pelajar tidak minat untuk datang ke sekolah. Lazimnya mangsa buli akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain. Pihak sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar haruslah berperanan sepenuhnya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar. Dalam hal ini. Antara punca pelajar ponteng sekolah ialah pelajar tidak minat datang ke sekolah. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang. tidak mahu dianggap keanakanakan dan berlagak seperti orang dewasa. Ibu bapa boleh membantu pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat tersebut dengan bertanya kepada anak-anak mereka. . Dewan Bahasa dan Pustaka) RUMUSAN 20 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan perbuatan buli terhadap mangsanya.

akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Rasuah bukanlah suatu fenomena baru yang wujud dalam masyarakat moden. Dewan Siswa. Dalam masyarakat kita. Ogos 2005) RUMUSAN 21 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca berlakunya rasuah dalam masyarakat . Fakulti Pendidikan.Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. duit kopi. Rasuah selalunya mengandungi unsur-unsur penipuan yang melibatkan masyarakat umum dan pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara sedar bertujuan untuk mendapat keuntungan. duit bawah meja dan makan suap. Suradi Salim. Pemerhati tingkah laku buli akan turut mengalami gangguan emosi. Mangsa bukan saja takut ke sekolah. Jika dibiarkan. malah takut diugut. Kejadian yang menimpa rakannya menyebabkan murid berkenaan merasakan persekitaran sekolah tidak lagi selamat. malah keluarga. Melakukan sesuatu untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain sering kali akan membawa padah yang sangat buruk bukan sahaja kepada diri sendiri. Kewujudannya telah dikesan sejak ribuan tahun yang lalu dan masalah ini berlaku dalam semua masyarakat sejak manusia mengenal erti peradaban dan membina ketamadunan. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling. dipukul dan sebagainya. tetapi kepada rakan sekelasnya yang menyaksikan perlakuan itu walaupun mereka tidak dibuli. berpendapat bahawa mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. rasuah juga dikenali sebagai sogokan. Sebenarnya terdapat banyak faktor berlakunya amalan rasuah ataupun korupsi. oleh Haji Samat Buang. Pelajar-pelajar sekolah perlu menyedari bahawa nyawa dan kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga. Perbuatan dan amalan ini dilakukan secara sembunyi dan rahsia dengan melibatkan sekurang-kurangnya dua orang ataupun dua pihak. Faktor utama ialah kelemahan kepimpinan dalam sesuatu institusi yang berkaitan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Menangani Masalah Buli di Sekolah. Universiti Malaya (UM). Profesor Dr. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Malah pemerhati buli juga berasa bimbang akan diancam oleh pembuli dan menjadi mangsa seterusnya. .

apatah lagi untuk mendahulukan bahasa Melayu. Rasuah juga berleluasa kerana longgarnya kawalan dan pengawasan serta tindakan yang kurang tegas. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Rasuah: Penyakit Sosial Sepanjang Zaman.Selain itu. Yang menyedihkan lagi. tempat hiburan. Sebenarnya mereka yang bersikap demikian terbabas daripada dasar sebenar kerajaan tentang penggunaan bahasa Inggeris. Oleh sebab itu. oleh Haslina Hassan. Rasuah juga berlaku apabila kemiskinan menjadi dominan dalam kehidupan. Di sesetengah negara. iaitu menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris untuk tujuan . ramai yang sanggup melakukannya kerana kesalahan rasuah sukar untuk dibuktikan berbanding kesalahan jenayah yang lain. Ramai juga orang yang memikirkan penggunaan bahasa Melayu sekarang agak terjejas. Keadaan ini berlaku kerana keuntungan yang diperoleh daripada kegiatan rasuah itu adalah jauh lebih besar berbanding risiko yang bakal dihadapi. Minda. Keadaan ini terjadi kerana sikap fanatik yang berlebihan apabila kerajaan mula menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris. rasuah berlaku disebabkan pemahaman bahawa perbuatan itu bukan satu kesalahan tetapi lebih merupakan ganjaran atas bantuan atau perkhidmatan yang diberikan. Selain itu. malah di mana-mana sahaja. Mac 2004) RUMUSAN 22 Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian tulis satu rumusan tentang sebabsebab yang boleh menghakis kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. pengumuman di pasar raya. tetapi amalan itu tidak dapat dibanteras sehingga ke akar umbi. pesalah rasuah dikenakan hukuman yang berat seperti penjara. ada kalanya pihak tertentu yang membuat ucapan dalam program awam menggunakan bahasa Inggeris atau diselang seli dengan bahasa Inggeris sedangkan khalayaknya seratus peratus rakyat tempatan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. amalan rasuah di negara-negara dunia ketiga didapati lebih serius berbanding negara-negara maju. Lihat sahaja di sekeliling kita. Malahan mereka yang didapati melakukan rasuah dikenakan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan tersebut. sering dibuat dalam bahasa Inggeris tanpa penggunaan dwibahasa. kilang.

Pelita Bahasa.melahirkan penggunaan berkomunikasi dan penguasaan ilmu. Karim. Di samping hasil kayu kayan. Halim Ab. Akibatnya sudah pasti kedudukan bahasa Melayu tergugat dan dikhuatiri bahasa Melayu mungkin hilang ditelan zaman. kawalan banjir dan perangkap karbon. Fungsi perangkap karbon atau penyimpanan . hutan juga menawarkan hasil bukan kayu kayan. Tumbuh-tumbuhan seperti Tongkat Ali. Aliran perkhidmatan alam sekitar yang dibekalkan oleh sumber hutan termasuklah fungsi penyimpanan atau tadahan air. gejala tidak sihat ini akan terus menular dengan cepat dan meluas tanpa keupayaan sesiapa pun untuk membendungnya. Hal ini lebih menyedihkan apabila beberapa institusi pengajian tinggi turut meminggirkan bahasa Melayu dalam pengajian. Hutan kini dilihat sebagai satu sumber yang menawarkan pelbagai fungsi alam sekitar yang penting. Sebaliknya bahasa Melayu seolah-olah digunakan secara terpaksa. Kacip Fatimah mempunyai keupayaan perubatan tradisional yang tinggi dan dipercayaai sangat berkhasiat kepada manusia. kemudian buat satu rumusan tentang pentingnya hutan kepada masyarakat. menjana aktiviti ekonomi serta pendapatan eksport negara. Fenomena yang berlaku sekarang kerana rasa hormat akan bahasa rasmi negara sudah mula terhakis dan penggunaannya sudah tidak menjadi penting lagi. Dasar kerajaan itu telah disahut hingga boleh menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. bukan setakat kayu bakau sahaja. Februari 2004) RUMUSAN 23 Baca petikan di bawah dengan teliti. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Tanggungjawab Melestarikan Budaya oleh Ab. Hutan mempunyai pelbagai fungsi yang bermanfaat kepada masyarakat setempat dan sejagat. Jikalau penggunaan bahasa Inggeris di tempat awam dan di majlis rasmi atau tidak rasmi ini tidak dibendung. walaupun untuk bidang bukan teknikal. hutan juga membekalkan pelbagai aliran perkhidmatan alam sekitar yang penting. Selain menjadi habitat hidupan flora dan fauna. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan.

ketam. Haiwan seperti kelawar yang banyak membiak di hutan paya bakau menjadi agen pendebungaan yang baik kepada pokok-pokok durian di kawasan sekitarnya. September 2002) RUMUSAN 24 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab kerajaan mewajibkan Program Latihan Khidmat Negara bagi golongan remaja. Dewan Siswa. Di kawasan hutan baru. Oleh itu. Perkhidmatan alam sekitar lain ialah fungsi hutan dari segi sumber rekreasi berasaskan alam semula jadi atau pelancongan seperti Taman Negara dan Taman Kinabalu serta Lembah Danum di Sabah. Pesisir pantai dan muaranya yang berlumpur membantu hidupan akuatik seperti ikan. Misalnya membina taman di bandar. udang. taman di dalam sekolah dan taman di kawasan perumahan dengan tujuan sebagai kawasan riadah. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana Hutan: Khazanah Alam yang harus dipelihara. keaslian desa dan hutan-hutan ini perlu dipertahankan agar tidak ditelan oleh arus pembangunan atau perbandaran. Hutan paya bakau juga merupakan agen pengawalan hakisan pantai yang penting. dan sotong membiak. Akar-akar pokok di hutan paya bakau berfungsi untuk menguatkan struktur tanah di kawasan pantai. . para remaja boleh diberi penerangan dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan sejarah. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang dilaksanakan di negara kita merupakan gabungan daripada latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai patriotik kepada generasi muda ke arah cinta. Rakyat Malaysia kini semakin menghargai landskap desa atau pertanian yang kebanyakan menepati konsep ciri-ciri landskap alam semula jadi. hidupan-hidupan akuatik dapat membiak dengan baik. kasih dan sayang akan negara. budaya dan ekonomi.karbon penting dari segi kawalan suhu atau cuaca setempat dan global. Melalui program ini. kerang. Kesedaran tentang pentingnya hutan dan suasana kehijauan dan persekitaran semula jadi haruslah dipupuk ke dalam sanubari masyarakat bandar dan desa. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk menyemai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja pada hari ini. Perubahan masa dan cara hidup pada masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan dan penderitaan hidup generasi sebelum merdeka. kepah. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan atau swasta untuk menghijaukan kawasan-kawasan bandar atau kilangkilang. Program ini berbeza daripada kerahan tenaga yang dilaksanakan di beberapa buah negara lain kerana menggunakan modul dan acuan kita sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial.

dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. PLKN juga bertindak sebagai mekanisme bagi pembentukan disiplin diri remaja. Dewan Siswa. aktiviti gotong-royong. Buang. meningkatkan pendapatan dan produktiviti serta mengatasi masalah kemiskinan bagi membaiki status ekonomi penduduk luar bandar. kebudayaan dan agama dapat dihimpunkan dalam satu wadah bagi menyuburkan semangat perpaduan kaum. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Dasar dan strategi pembangunan luar bandar (PLB) ialah pendekatan bersepadu untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Program ini secara tidak langsung dapat mematangkan fikiran mereka setelah menjalani latihan yang menguji ketahanan mental dan fizikal. para pelajar didedahkan dengan kemahiran kepimpinan dan ikhtiar hidup. Program-program yang dilaksanakan dalam PLKN meliputi modulmodul tertentu iaitu latihan fizikal. merentas halangan dan kegiatan sukan. Program ini yang melibatkan pelbagai kaum bertujuan untuk memperkukuh intergrasi nasional. Semua pihak khususnya para remaja dan ibu bapa perlu menyambut seruan kerajaan dengan menyertai Program Latihan Khidmat Negara kerana banyak faedah yang dapat diperoleh daripadanya. pertolongan cemas. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Program Latihan Khidmat Negara Pelaksanaan Secara 3 Dalam 1 oleh Haji Samat b. . Kelantan. masa lapang selepas tamat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dapat diisi dengan kegiatan yang berfaedah dan mendisiplinkan diri dengan jadual aktiviti yang ditentukan. remaja daripada berbilang kaum. Dasar dan strategi ini dilaksanakan sejak negara mencapai kemerdekaan. tempur tanpa senjata. khidmat bakti kepada masyarakat dan bekerja dengan badan bukan kerajaan (NGO) untuk memupuk perpaduan dan menanam nilai-nilai murni dalam jiwa para remaja.perlembagaan. Selain itu. Aktiviti khidmat sosial pula membolehkan para remaja melibatkan diri dalam agensi awam. kursus bina perwatakan dan khidmat kemasyarakatan. Strategi tersebut juga diwujudkan ekoran pengurangan peratusan penduduk luar bandar di negeri kurang maju seperti Kedah. Rukun Negara. Melalui program ini. Strategi ini turut mengambil kira isu dan cabaran baru yang wujud dalam pembangunan luar bandar yang terbit daripada senario dan realiti baru yang dipengaruhi oleh suasana persekitaran dalam dan luar negara. Perlis. Sarawak dan Sabah berbanding dengan negerinegeri yang maju. kursus bina semangat. Para pelajar akan belajar berkawat. Februari 2004) RUMUSAN 25 Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang masalahmasalah untuk membangunkan penduduk di luar bandar. Melalui asas latihan ketenteraan ini. Terengganu.

Sektor pertanian dan sektor utama yang lain merupakan penyumbang utama pada keluaran dalam negara kasar (KDNK) bagi negeri yang kurang maju. Antara cabaran yang harus ditempuhi oleh para pendidik apabila berhadapan dengan pelajar yang kurang atau tidak ada keyakinan diri adalah untuk mengembalikan kepercayaan terhadap kebolehan atau keupayaan mereka. Selain mengakibatkan wujudnya kekosongan di kawasan luar bandar. jurang antara bandar dan luar bandar sukar dikurangkan daripada pelbagai dimensi baik dari segi ekonomi. Hal ini demikian kerana guru biasanya memberikan motivasi untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar hampir setiap hari secara tidak formal di dalam bilik darjah. sosial. Keyakinan diri mempengaruhi apa-apa sahaja yang dilakukan oleh seseorang pelajar. Sungguhpun strategi dan program PLB yang dilaksanakan oleh kerajaan telah banyak menyumbang kepada kejayaan dalam meningkatkan kualiti hidup penduduk luar bandar dalam tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB). Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. peneroka Felda dan masyarakat kampung tradisional yang memberikan kesan produktiviti guna tenaga. Keyakinan diri yang tinggi dan positif pula akan menjadi tangga kejayaan sesebuah sekolah. tanpa penempatan industri di luar bandar serta pemupukan industri kecil dan sederhana.Pada masa yang sama terdapat kadar migrasi yang agak tinggi dari negeri yang kurang maju ke negeri yang maju. Berita Minggu. Keadaan ini disebabkan antara lainnya penduduk kurang mahir dalam bidang teknologi di samping kekurangan asas ekonomi yang mapan. Sehubungan dengan itu. . pendidikan atau budaya. Guru perlu menyemai semangat itu dengan memberikan galakan.Guru tidak perlu mengadakan program tertentu untuk mengembalikan keyakinan diri pelajar-pelajar ini. Julai 2003) RUMUSAN 26 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang peranan guru untuk membantu pelajar yang hilang keyakinan diri. rangsangan serta sokongan moral yang berterusan. Ismail Md. Perindustrian yang berorientasikan eksport juga memberikan tumpuan pada pembangunan di kawasan bandar. Struktur ekonomi negeri tersebut tidak banyak berubah berbanding dengan struktur yang terdapat sejak beberapa dekad yang lalu. Negeri-negeri ini juga mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi terutamanya di luar bandar. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Cabaran Pembangunan Luar Bandar dalam Millenium Baru oleh Dr. Fenomena kadar peningkatan usia penduduk luar bandar telah berlaku di kalangan penanam padi. proses penghijrahan dari luar bandar ke bandar turut mengubah struktur umur penduduk luar bandar yang mengakibatkan peningkatan peratusan penduduk warga tua. Sebahagian daripada rancangan dan projek yang dilaksanakan bagi memajukan kawasan luar bandar lebih dinikmati faedahnya oleh penduduk kawasan bandar. Fenomena ini turut mempertingkatkan pergantungan ekonomi luar bandar terutamanya sektor pertanian terhadap buruh asing. namun matlamat rancangan ini tidak dicapai sepenuhnya. Salleh.

Beritahu pelajar bahawa kejayaan yang dicapainya telah dimaklumkan kepada ibu bapa mereka. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Pengurusan Bilik Darjah Membantu Pelajar Yang Hilang Keyakinan Diri’. Luangkan sedikit masa untuk berbual-bual dengannya mengenai hobinya. Pendidik. Bil 16. Guru perlu mencari jalan supaya pelajar ini dapat bekerjasama dengan rakan-rakannya yang lain dalam aktiviti kelas. Inovasi merupakan hasil daripada kreativiti dan ia penting kerana beberapa sebab. Berikan dia peluang untuk menunjukkan keupayaannya di hadapan kawan-kawan. Ia membolehkan orang ramai berkomunikasi dengan cepat dan efektif. keyakinan dirinya akan terbina sedikit demi sedikit dan dapat mengembalikan kepercayaan mereka tehadap keupayaan mereka menghadapi cabaran terutama dalam bidang akademik. Inovasi ditakrifkan sebagai apa-apa aktiviti yang dilaksanakan. Kita boleh melihat kepentingan inovasi dalam penciptaan telegraf elektromagnetik pada tahun 1832. Inovasi boleh membawa kepada peningkatan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi.2005) RUMUSAN 27 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan inovasi dan langkah-langkah untuk membantu inovasi. Guru dapat membantu pelajar melihat sendiri kekuatan dan kelebihan diri. Beri peluang pelajar tersebut untuk bercakap mengenai sesuatu yang mudah di hadapan kelas. kaedah baru dapat dilaksanakan dalam memenuhi . Kebanyakan pelajar tahu membezakan antara pujian yang ikhlas dengan pujian yang dibuat-buat. Guru terlalu cepat memberitahu ibu bapa apabila anak-anak mereka terlibat dalam apa-apa masalah sebaliknya terlepas pandang untuk menghubungi ibu bapa apabila anak-anak mereka menempa kejayaan. kenal pasti beberapa pelajar yang agak peramah dan minta mereka ‘menemani’ pelajar berkenaan pada waktu rehat. pemikiran dan kemampuan akal serta segala kemudahan di sekitar bagi menghasilkan penemuan atau produk atau memberi nilai tambah bagi manfaat sosial. Dengan ini. Guru perlu memberi latihan atau kerja rumah yang sesuai dengan kebolehannya agar dia dapat menikmati kejayaan dalam apa-apa perkara yang dilakukannya. Guru juga boleh membantu pelajar ini berasa dirinya penting dengan memberikan tugasan bilik darjah yang penting kepada pelajar berkenaan seperti meminta dia menghantarkan sesuatu ke pejabat atau menjadi ketua kebersihan kelas. Libatkan mereka dalam kerja berkumpulan atau. Guru juga perlu menunjukkan keyakinan bahawa pelajar itu akan dapat meningkatkan lagi keupayaannya dan membaiki segala kelemahan dirinya. Bermula daripada penggunaan kod Morse kini kita beralih ke telefon mudah alih. diusahakan menggunakan idea. Jangan biarkan pelajar ini terpinggir. Inovasi akan memberi manfaat dari segi ekonomi dengan mengkomersialkan produk. Tindakan ini amat bermakna kepada pelajar berkenaan. Produk yang dijangka banyak menonjol pada masa akan datang lebih tertumpu kepada bahan yang mesra alam. Memberikan komen yang membina sebagai penghargaan dianggap oleh pelajar sebagai sesuatu yang sangat bermakna. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Guru perlu menunjukkan minat terhadap apa-apa yang mampu dilakukan oleh pelajar dengan baik. Inovasi juga memberi keperluan pelanggan dan masyarakat dalam perkara seperti perkhidmatan penyampaian yang cepat dan cekap. Melalui inovasi dan kreativiti. sukan dan sebagainya.

Peningkatan persaingan global turut menguji keupayaan negara untuk memperkenalkan produk baru dan proses-proses. lebih baik para pelajar mendiamkan diri dan tidak mencari pasal. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) (ii) (iii) Huraikan maksud rangkai kata menjana kekayaan dan keuntungan berdasarkan petikan di atas. Sebagai contoh. Oleh itu guru perlu menyediakan bahan-bahan pengajaran dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan supaya dia tidak tercicir. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Sistem pendidikan masa kini semakin mencabar. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Memupuk Kreativit Mencambah Inovasii’. Ini juga akan menjana kekayaan dan keuntungan industri negara. ia dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan masalah pengangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengapakah kreativiti penting kepada inovasi? Pada pendapat anda. 26 Oktober 2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Ini penting untuk pembangunan produk yang akan membawa kepada peningkatan permintaan dan menggalakkan pelaburan pekerjaan. Mungkin guru ada masalah dengan kerjanya atau masalah di rumah. maka budaya kreativiti perlu digalakkan. Idea untuk mencipta sebuah kanta kecil yang boleh digunakan di mata telah difikirkan oleh para saintis dan bijak pandai sejak kurun ke-16. sukar bagi guru . Ini menyebabkan sebahagian guru berasa tertekan dengan beban kerja tetapi guru tidak boleh mengambil cuti beberapa hari dengan alasan ada tekanan kerja. Pada tahun 1947. Ia sebenarnya merupakan buah fikir artis terkenal Itali. Ia perlu seiring dengan kemajuan dan keperluan negara. seorang warga Amerika Syarikat mencipta kanta diperbuat daripada plastik yang hanya menutup bahagian konea mata. [2 markah] [2 markah] [4 markah] RUMUSAN 28 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca guru bertindak agresif terhadap para pelajar dan kesannya kepada pelajar. Semuanya ini memerlukan inovasi dan kreativiti. Sejak akhir-akhir ini media massa kerap memaparkan kes guru bertindak kasar atau agresif terhadap pelajar. telefon bimbit direka cipta untuk berkomunikasi tetapi inovasi ke atasnya telah dilakukan membolehkan penambahan ciri-ciri lain yang menarik perhatian pembeli dan melariskan jualan. Sesuatu perkara yang berlaku pasti ada puncanya. Sifat kreatif inilah yang membawa kepada penghasilan ciptaan terbaru. Walaupun begitu kita tidak boleh menghukum para guru dengan sewenang-wenangnya.kehendak pelanggan dan pengguna. Kanta lekap pertama dicipta oleh seorang saintis Switzerland pada tahun 1888. Inovasi juga dapat membuka pasaran tempatan dan global. Dengan beberapa kepentingan dan perlunya inovasi dihasilkan dalam masyarakat . Leonardo da Vinci. Fenomena ini tidak boleh dipandang ringan. Lagipun jumlah pelajar di dalam kelas terlalu ramai. Kreativiti bukan semestinya bakat semula jadi kerana ia boleh digilap. Dalam keadaan seperti itu. Secara tidak langsung. Estidotmy. apakah kekangan yang dihadapi oleh individu untuk menghasilkan inovasi mereka. Ini menunjukkan inovasi dapat meningkatkan persaingan negara. Kreativiti menjadi asas kepada inovasi tetapi bukan sebaliknya. Guru bertindak agresif kerana ingin mengawal keadaan kelas yang kadang-kadang riuh rendah seperti di pasar.

Pendedahan kepada dunia sastera menjadi landasan kepada pelajar untuk menghayati dan seterusnya menghargai sastera. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam menghadapi situasi yang tegang itu? Sebagai pelajar. Guru kadang-kadang terlepas cakap dan mungkin berasa malu untuk menarik balik kata-katanya. semua pelajar peringkat menengah wajib mengikuti KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu di sekolah. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) (ii) (iii) Huraikan maksud rangkai kata tindakan yang berbentuk provokasi berdasarkan petikan di atas. Hal juga berpunca daripada sikap pelajar yang kurang sopan. rata-rata pelajar menyatakan subjek Sastera tidak menjanjikan masa depan yang cerah berbanding dengan subjek lain. biadab dan melawan cakap guru. Kesimpulannya.2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Keguruan merupakan profesion yang memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Pelajar yang melakukan salah laku tidak seharusnya dibiarkan sahaja. tentulah guru boleh berfikir dengan lebih rasional. Timbul pelbagai rungutan dan alasan daripada pelajar apabila bercakap tentang sastera. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah memperkenalkan Komponen Sastera (KOMSAS) dalam pendidikan Bahasa Melayu kepada pelajar sekolah menengah. Apabila terdapat pelajar yang melanggar peraturan. lebih matang dan lebih tepat dalam tindakannya. hanya orang yang marah dan tidak berfikir panjang sahaja yang akan bertindak agresif. tetapi pihak pelajar juga sepatutnya memandang serius apabila guru memberi amaran atau arahan. Memang tindakan guru kadang-kadang agak keterlaluan. yang mengecewakan. Bil 16. Pelajar kerap kali terlupa bahawa terdapat banyak guru di sekolah dan guru-guru itu pula berlainan perangainya. Selain itu mereka juga berpendapat peluang melayakkan . tidak menghormati guru. Pendidik. Mulai tahun tersebut juga. Dalam ledakan teknologi maklumat kini. ada juga yang akan menegur dan ada juga yang menangis apabila keadaan kelas tidak terkawal. Arus globalisasi yang berlaku turut merubah pandangan pelajar terhadap sastera. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Pandangan Pelajar: Mengapakah Guru Bertindak Agresif’.mengawal kelas. Walau bagaimanapun. Sekiranya guru dapat bertenang apabila menghadapi situasi yang tegang itu. Guru bertindak agresif apabila arahan dan amarannyan tidak diendahkan. Mungkin guru tersebut berasa hukuman yang pihak berkenaan berikan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar itu lalu menghukumnya lagi. Jarangjarang guru bertindak agresif secara melulu atau spontan. Ada kalanya lebih baik guru beredar sahaja dari situasi yang sangat mencabar kesabaran itu untuk mencari ketenangan. Mereka lebih rela menghafal formula sains daripada membaca bait-bait puisi. Salah satu sebab guru bertindak agresif adalah kerana berasa tidak puas hati dengan bentuk hukuman daripada pihak guru disiplin atau pihak pengurusan. Biasanya guru memberi peringatan atau amaran terlebih dahulu. Namun. Ada guru yang tidak ambil kisah apabila pelajar bising. bagaimanakah anda dapat membantu mengatasi masalah guru yang bertindak agresif ini? [4 markah] [2 markah] [3 markah] RUMUSAN 29 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang faktor-faktor pelajar tidak berminat mengambil mata pelajaran sastera dan akibatnya Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Pada tahun 2002. guru berkenaan pun mengotakan ‘janjinya’ itu. pelajar hari ini tetap memandang rendah terhadap dunia sastera. kesabaran ini kerap dicabar oleh tindakan yang berbentuk provokasi daripada pelajarpelajar.

[4 markah] RUMUSAN 30 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang keburukan produk kelangsingan badan terhadap kesihatan dan langkah-langkah untuk mengurangkan penggunaannya. (i) Berikan maksud rangkai kata persepsi yang berlainan juga berlaku [2 markah] (ii) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar mengambil mata pelajaran Sastera? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. Kini. Budaya kurang membaca dalam masyarakat juga mendorong pelajar meminggirkan sastera.diri untuk memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) menjadi tipis jika mereka mengambil subjek Sastera. 2005). Tidak kurang juga yang menganggap bahawa sastera itu sebagai perkara yang terlalu sukar untuk difahami. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Kekurangan potasium menyebabkan kelemahan otot termasuk otot jantung. “Pelajar dan Sastera”. Tunas Cipta. kebanyakan pelajar hari ini tidak mempunyai minat untuk membaca bahan bacaan yang serius. terpulanglah kepada pelajar sama ada hendak menggunakan laluan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dengan sepenuhnya atau bak kata pepatah. Mereka belajar sekadar untuk lulus dalam peperiksaan semata-mata tanpa cuba untuk mendalaminya. Antaranya ialah produk yang merangsang peningkatan jumlah air kencing yang dikenali sebagai diuretik. Pelbagai pandangan dan tanggapan negatif yang diberikan oleh pelajar terhadap sastera. apakah faedah-faedah yang diperolehi dengan mengambil mata pelajaran sastera. tanyalah selera”. Penggunaan selebriti untuk memperkatakan keberkesanan produk juga memikat hati pembeli. Selain itu persekitaran merupakan faktor yang membantu menanam minat pelajar akan sastera. November. “tepuk dada. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Hal ini disebabkan kursus yang ditawarkan dan peluang berkhidmat dalam bidang sastera agak terhad berbanding dengan subjek lain. secara tidak disedari menutup laluan yang telah dibuka oleh Kementerian Pendidikan kepada mereka. memberatkan fikiran. Terdapat produk kelangsingan badan di pasaran yang mempunyai beberapa kesan negatif. mereka mengambil subjek sastera walaupun pada hakikatnya mereka tidak mengetahui makna sebenarnya sastera. Mereka beranggapan bahawa pembacaan yang berterusan diperlukan untuk menguasai dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran sastera. Penyingkiran bahan ini juga boleh . penurunan berat badan belaku disebabkan oleh penurunan dalam jumlah air dan potasium yang terkandung dalam badan. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Malah promosi produk ini amat kerap dipaparkan melalui media massa. Produk sebegini begitu kuat pengaruhnya kepada pengguna kerana keberkesanan strategi promosi yang dilakukan oleh pengeluarnya. mereka tidak perlu bertungkus lumus untuk mempelajari mata pelajaran Sastera. Yang paling penting. Persepsi yang berlainan juga berlaku terhadap subjek Sastera apabila segelintir daripada pelajar menganggap sastera merupakan mata pelajaran yang senang atau mudah untuk lulus dalam peperiksaan. Tambahan pula. Disebabkan faktor tersebut. kesedaran diri pelajar sendiri dalam memupuk minat akan sastera. oleh Norhafiza Abu Seman. dan seterusnya tanpa ragu-ragu menyatakan bahawa sastera merupakan subjek yang begitu susah. Mereka menganggap. Dengan penggunaan produk ini. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Masalah obesiti atau kegemukan sekarang menjadi fenomena sejagat. Kelangsungan fenomena ini mengundang kebanjiran pelbagai produk melangsingkan badan.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu berusaha bersungguhsungguh untuk melahirkan generasi yang mengutamakan kualiti dalam setiap pekerjaan mereka. bagaimanakah masyarakat dapat menjaga kesihatan diri? [4 markah] RUMUSAN 31 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang usaha-usaha yang dijalankan untuk memartabatkan profesion keguruan dan kepentingannya kepada guruguru . Apa yang membimbangkan produk ini turut mengganggu kadar denyutan jantung yang akhirnya akan mengakibatkan penyakit jantung yang kronik. Malah produk jenis ini juga boleh menyebabkan rasa keresahan. yang mengakibatkan kehilangan vitamin dan mineral dalam tubuh. Oktober. Cirit-birit yang berterusan menghalang penyerapan zat makanan yang sempurna. muntah. kekeringan mulut dan rasa dahaga. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Guru merupakan golongan yang berada di barisan paling hadapan untuk memastikan hasrat ini tercapai. Tujuannya amat mudah iaitu untuk menjadikan profesion keguruan mempunyai skim yang menarik dan dengan . Hal ini demikian kerana kebanyakan dadah yang diambil ini masuk ke dalam aliran darah serta akhirnya akan dimetabolismekan di dalam hati. Ini kerana. Sebenarnya kaedah yang terbaik dalam menurunkan berat badan ialah dengan mengawal selera makan serta mengamalkan senaman yang berterusan. Memang selama ini pun banyak usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menambah baik aspek ini. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Biasanya produk ini mengandungi dadah terbitan seperti adernalin.mengakibatkan kecelaruan pemikiran. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata kelangsungan fenomena ini dalam petikan di atas? [2 markah] (ii) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan produk kelangsingan badan mendapat sambutan daripada pengguna? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. Dewan Masyarakat. individu yang menggunakan produk ini dinasihatkan menghentikan penggunaannya bagi mengelakkan kesan yang memudaratkan. fenfluramin. Kekerapan ini mengakibatkan penggunanya mendapat cirit-birit. produk ini juga menghalang fungsi normal usus bagi menghasilkan najis yang normal. sukar tidur (insomnia) dan mudah marah. Kekurangan air dalam tubuh juga menyebabkan dihidrasi yang turut membahayakan kesihatan. Produk kelangsingan badan yang paling popular ialah produk yang boleh mengurangkan selera makan. 2005). Sekiranya dibiarkan berpanjangan keadaan ini akan membawa kepada permasalahan psikologi. Produk kelangsingan tubuh jenis ini menyebabkan rasa loya. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan “Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilngan”. Di samping itu terdapat juga produk kesihatan yang meningkatkan kekerapan membuang air besar. Mungkin yang paling mudah antara startegistrategi ini adalah menambah baik Skim Perkihdmatan Pendidikan. “Bahaya Produk Kelangsingan Badan”. Oleh itu. norepinefrin atau norpseudoepinefrin. Untuk mencapai hasrat ini Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengaturkan beberapa strategi untuk memartabatkan profesion keguruan. begitulah tema hari guru pada tahun lepas dan tahun sebelumnya. Kaedah ini tidak memberikan permasalahan kepada kesihatan dan jika diamalkan secara berterusan nescaya membolehkan seseorang mempunyai bentuk badan yang menarik. Terdapat juga laporan yang menunjukkan kesan produk kelangsingan ini terhadap kerosakan hati penggunanya. oleh Siti Balkis Budin.

Dengan cara ini tekanan yang dihadapi guru dapat dikurangkan. Dengan usaha ini KPM dapat mengawal kualiti dan ciri guru yang hendak dihasilkan. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. 2005). Strategi seterusnya adalah dengan meningkatkan rasa bangga dan keyakinan guru terhadap profesion mereka. Selain itu KPM juga berusaha untuk mempertimbangkan permohonan pertukaran guru dengan lebih mudah. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Diharapkan langkah tersebut akan mengembalikan penghormatan masyarakat terhadap profesion keguruan. kehadiran guru yang berkualiti dapat memertabatkan profesion keguruan. Dengan itu KPM berura-ura untuk merealisasikan penaikan taraf maktab perguruan kepada institusi yang bertaraf universiti. KPM juga berusaha untuk menambah bilangan guru yang berkelulusan ijazah. oleh Siti Balkis Budin. Dalam hal ini pujian harus diberikan kepada KPM sekarang yang berusaha mendapatkan calon terbaik melalui Program Pelajar Cemerlang dan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL). KPM akan memastikan penempatan guru bersesuaian dengan kehendak diri guru tersebut. Dengan ini guru dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas hakiki mereka iaitu mengajar dan mendidik. Oktober. Sistem ini diperkenalkan sebagai satu usaha meningkatkan kutipan cukai. namun ia menuntut kesatuan fikiran dan tindakan warga guru. barulah pandangan masyarakat terhadap guru akan berubah. (i) (ii) Berikan maksud rangkai kata berura-ura untuk merealisasikan dalam petikan di atas.itu dapat menarik calon yang berkualiti untuk menyertai profesion ini. Ini kerana mereka dikatakan memilih profesion ini sebagai pilihan terakhir. Walau bagaimanapun KPM menghadapi cabaran kerana membuka laluan kepada graduan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). Melalui sistem ini LHDN menjangkakan tahap pematuhan pembayaran cukai dalam kalangan pembayar cukai akan meningkat. Bagi mengurangkan tekanan dan memastikan kualiti kerja guru tidak terjejas. Oleh itu prestasi mereka dalam kerjaya tersebut kurang memuaskan malah dikatakan memilih dan tidak mahu ditempatkan di kawasan pedalaman. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mula memperkenal Sistem Taksiran Sendiri (STS) bagi mewajibkan kira-kira tiga juta pembayar cukai individu membuat taksiran dan menentukan sendiri jumlah cukai yang perlu dibayar. LHDN mengambil pelbagai inisiatif menerangkan mengenai STS kepada pembayar cukai. Usaha ini juga dapat menawarkan tempat kepada pelajar martikulasi yang berminat untuk menjadi guru tetapi terhalang oleh jumlah tempat yang mampu disediakan oleh IPTA. LHDN juga mahu meningkatkan jumlah pembayar cukai melalui pendidikan pembayaran cukai. Dewan Masyarakat. Mulai tahun 2005. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Walau bagaimanapun ramai orang tidak memahami STS dan merasakan ianya satu beban dan menyukarkan. Sehubungan dengan itu. merenung kembali Profesion Keguruan di Malaysia”. KPM telah mengarahkan agar beban kerja guru dikaji. Sebelum ini ramai tenaga kerja LHDN digunakan untuk menjalankan kerja- . Melalui perubahan dalaman dan pembetulan kendiri ini. Untuk memastikan guru dapat memberikan perkhidmatan berkualiti. Begitu juga pelbagai aspek percukaian lain yang kadang-kadang dianggap rumit. [2 markah] Apakah masalah yang dihadapi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menerima graduan Kursus Lepasan Ijazah (KPLI)? [3 markah] (iii) Pada pandapat anda apakah yang perlu dilakukan oleh seorang guru supaya mereka dipandang tinggi oleh masyarakat? [4 markah] RUMUSAN 32 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang tujuan Sistem Taksiran Sendiri (STS) yang diperkenalkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan ke mana hasil cukai negara dibelanjakan. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Melalui program ini setidak-tidaknya pelajar cemerlang yang benar-benar berminat telah dikenal pasti sejak selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Strategi ini bukanlah sukar. Diharapkan.

(i) Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Taksiran Sendiri (STS)? [ 2 markah ] (ii) Mengapakah LHDN mengambil pelbagai inisiatif menerangkan mengenai STS kepada pembayar cukai? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. (Diubahsuai daripada. Mengambil tindakan undang-undang kepada mereka yang ingkar membayar cukai merupakan jalan terakhir memastikan sumber kewangan kerajaan ini tidak tiris. Usaha-usaha mengutip cukai akan diberi keutamaan bukan lagi mentafsir cukai. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jika LHDN dapat mendidik orang ramai mengenai pembayaran cukai melalui tafsiran sendiri maka kita dapat mengurangkan penggunaan sumber tenaga. Semua ini membantu LHDN mengurangkan kos operasi yang semakin meningkat. Jika kita tidak dapat merasai faedahnya sekarang mungkin faedahnya akan dirasai oleh anak cucu kita pada masa akan datang. Jika mereka tidak tahu atau tidak faham berhubung potongan cukai tersebut. agak mustahil mereka dapat berkongsi aspirasi yang sama. “Hasil dijangka meningkat melalui STS”. Apa yang penting melalui sistem STS ini. Proses pengintergrasian kaum memang wajar dimulakan daripada peringkat sekolah lagi. Membantu dan Memuaskan dalam melaksanakan amanah yang digalas.Ahad. orang ramai akan membuat bayaran tanpa banyak alasan. Semua pembayar cukai harus menghantar borang bayaran cukai mereka. semangat kekitaan tidak akan wujud sebagai satu entiti. 27 Mac 2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Maka kewujudan tiga buah sekolah berlainan . Jika mereka hanya berinteraksi sewaktu di kantin atau di padang sekolah. namun mampukah dengan hanya berkongsi padang atau kantin sekolah berjaya merapatkan hubungan antara para pelajar berlainan kaum? Jika proses ini berlaku dalam dua bangunan yang berbeza. tetapi kita bagaikan masih tercari-cari apakah ramuan yang terbaik untuk menghasilkan generasi yang diharapkan? Sekolah Wawasan umpamanya merupakan satu usaha yang baik. Sementara itu pihak LHDN pula akan berpegang. LHDN juga akan terus memperbaiki mutu kerja kakitangan sedia ada dan menyediakan unit penerangan percukaian kepada pembayar cukai. adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk mengambil tahu mengenainya. mengapakah sesetengah individu yang sepatutnya membayar cukai tidak berbuat demikian? [ 4 markah] RUMUSAN 33 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah memperkasa sekolah kebangsaan dan halangannya. sebaliknya secara berasingan. Melalui kaedah STS ini juga pihak LHDN berharap dapat meningkatkan kemampuan menjejaki pembayar cukai yang culas selain dapat meringankan beban menjejaki individu yang ingkar hingga ke rumah atau menulis surat amaran. kepada logo Mesra. Pelbagai faedah akan dinikmati rakyat jika semua pihak sama-sama melaksanakan tanggungjawab membayar cukai.kerja taksiran. Setiap pembayar cukai pasti akan faham tanggungjawab mereka dan mereka akan terus melunaskan kewajipan penting ini setiap tahun. Berita Minggu. keadaan ini sebenarnya merugikan.

di sekolah-sekolah kebangsaan. India. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Cina. Hilangkah identiti sesuatu kaum itu jika ia dikongsi dan diberi peluang kepada kaum lain untuk menghayatinya? Biarkan pelajar-pelajar Melayu diberi peluang mempelajari mata pelajaran yang selama ini ditawarkan di SJK Cina atau SJK Tamil. serba kekurangan. Separuh daripada jumlah minyak yang digunakan adalah untuk kenderaan pengangkutan. Sekolah kebangsaan haruslah dibina di lokasi yang strategik seperti berhampiran dengan tempat kediaman. Langkah seterusnya yang boleh diambil adalah menawarkan semua mata pelajaran yang diajar di SJK Cina dan SJK Tamil. daif harus dihapuskan. mudah dihubungi dan berdekatan dengan pelbagai kemudahan. Hal ini demikian untuk menjamin prestasi akademik. Imej nasional tersebut mampu mengurangkan prasangka negatif. Memang sudah tertanam di dasar setiap minda kita bahawa sekolah adalah tempat untuk menimba seberapa banyak ilmu. kokurikulum dan sahsiah pelajar sekolah kebangsaan sentiasa tinggi. Walaupun petroleum merupakan pembekal tenaga yang paling efisien. bahan api alternatif diperlukan bagi mengurangkan masalah-masalah tersebut. dan lain-lain. Pelbagai kemudahan di sekolah kebangsaan mesti ditingkatkan setanding atau lebih baik berbanding sekolah jenis kebangsaan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan sekolah kebangsaan di pandang rendah. Justeru proses memperkasakan sekolah kebangsaan agar sifatnya menjadi lebih nasional dilihat sebagai sesuatu yang amat wajar. Oleh itu. Keadaan ini sudah tentu akan dapat menarik minat pelajar pelbagai kaum untuk belajar di sekolah kebangsaan dan seterusnya menjadi pewaris perpaduan pada masa depan. Menyediakan tenaga pengajar yang bertaraf dunia di sekolah-sekolah kebangsaan merupakan strategi penting. Selasa 15 Mac 2005 ) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Tenaga pengajar yang berkualiti teras kecemerlangan sesebuah sekolah.aliran dalam satu kawasan seperti konsep Sekolah Wawasan dilihat sukar untuk mencapai matlamat perpaduan. penggunaannya telah menimbulkan pelbagai masalah. Justeru sekolah kebangsaan haruslah menekankan aspek tersebut agar lebih diyakini oleh semua lapisan masyarakat. Minyak merupakan pembekal tenaga terbesar di dunia iaitu sebanyak 36% diikuti oleh arang batu 23%. (Diubahsuai daripada ‘Perkasakan Sekolah Kebangsaan’. Utusan Malaysia. Biarkan para pelajar Melayu. Belajar dalam satu kelas dan dalam satu sekolah yang sama adalah kuncinya. Antara bahan api alternatif yang dikenal pasti adalah biodiesel. . jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dianggap nadi utama menghasilkan insan atau pelajar yang berilmu. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Sekolah Wawasan? [ 2 markah ] (ii) Mengapakah kemampuan Sekolah Wawasan merapatkan hubungan antara para pelajar berlainan kaum dipersoalkan? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda mengapakah masyarakat Malaysia perlu bersatu padu? [ 4 markah ] RUMUSAN 34 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan menggunakan biodiesel dan usaha-usaha meningkatkan penggunaannya. gas asli 21%. Lokasi sesebuah sekolah antara faktor yang boleh mempengaruhi ibu bapa menghantar anakanak mereka belajar di sana. Bahan api biodiesel semakin mendapat perhatian kerana selain mesra alam dan sumbernya pula boleh diperbaharui. bukan dalam satu kawasan sekolah tetapi kelas atau bangunan yang berasingan. atau kaum-kaum lain berada dalam satu kelas untuk mengikuti mata pelajaran yang diwajibkan. Persepsi kemudahan di sekolah kebangsaan yang selalunya usang.

Lebih 80 peratus pelajar mengakui pernah terlibat dalam kes buli secara tidak langsung. Gas-gas karbon dioksida. Sejumlah 21% daripada gas karbon dioksida yang dibebaskan berpunca daripada asap kenderaan. Pembakaran biodisel juga tidak mengeluarkan karbon dioksida berlebihan. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. contonya minyak kacang soya di Amerika Syarikat. diketawakan dan gosip-gosip liar. Biodiesel didapati tidak mengandungi sulfur. Buli secara langsung termasuklah aksi mengugut.Pencemaran udara daripada asap kenderaan merupakan satu masalah besar dan semakin membimbangkan. Pelajar lelaki lebih yang dihadapi dalam usaha [ 4 markah] . menendang dan sebagainya. Maka tiada sebarang kos tambahan diperlukan. minyak rapeseed di Eropah dan minyak sawit di Malaysia. Justeru kerana dihasilkan daripada sumber bahan-bahan organik semula jadi menyebabkan biodiesel mudah terurai. Campuran biodiesel dan diesel petrol didapati sesuai digunakan dalam kereta-kereta moden tanpa perlu mengubah suai enjin kenderaan. Samasamalah kita meningkatkan penggunaan bahan bakar biodiesel demi menyelamatkan alam sekitar dan kesejahteraan generasi akan datang. maka tiada pencemaran sulfur dioksida. iaitu buli secara langsung dan buli secara tidak langsung. Penggunaan biodiesel boleh meningkatkan kecekapan pembakaran dan seterusnya mengurangkan pencemaran debu. Sumber membuat biodiesel berbeza-beza mengikut negara. Perbuatan buli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. ) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dikeluarkan daripada pembakaran bahan api petroleum menyebabkan berlakunya peningkatan suhu dunia dan hujan asid selain boleh mengancam kesihatan manusia. mengacau dengan kata-kata. Buli secara tidak langsung seperti mengejek. menyepak. (i) (ii) Berikan maksud rangkai kata berupaya melarut sisa mendapan [ 2 markah ] Apakah kesan pencemaran akibat daripada pembakaran bahan api petroleum? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda. Rabu 28 Disember 2005. menumbuk. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. karbon monoksida. Fenomena buli dapat dikategorikan kepada dua jenis. Sifatnya yang sedemikian menjadikan biodiesel antara pilihan bijak menyelamatkan alam sekitar dan seterusnya nyawa manusia. Karbon dioksida yang dikeluarkan akan dikitar semula melalui proses fotosintesis selanjutnya. Debu dalam asap kenderaan sebenarnya berpunca daripada pembakaran bahan api yang tidak lengekap. Biodiesel juga berupaya melarut sisa mendapan diesel petrol yang terdapat dalam enjin dan sekaligus membersihkannya. (Diubah suai daripada ‘Bahan api bio’ Utusan Malaysia. apakah masalah meningkatkan penggunaan bahan api biodiesel ? RUMUSAN 35 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan buli dan usaha-usaha mengatasi masalah buli di sekolah.

jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Oleh itu. Malaysia menggunakan pelbagai pendekatan untuk membanteras penagihan dadah yang menjadi ancaman kepada bangsa dan negara. malah ada yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli. Sebetulnya. semua pihak perlu berkerjasama bagi menangani masalah yang semakin meruncing dan berbahaya ini. Masalah ini hanya dapat dikesan apabila menjadi serius sehingga berlaku kecederaan fizikal. Malaysia melaksanakan undang-undang yang keras dan tidak bertolak ansur . Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang. Ancaman yang dibawa oleh dadah kepada masyarakat dan negara menyebabkan kerajaan Malaysia mengisytiharkan dadah sebagai musuh nombor satu negara. Jika dibiarkan. Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. (Diubahsuai daripada ‘Menangani masalah buli di sekolah’Dewan Siswa. Profesor Dr. Ancaman dadah meragut beribu-ribu nyawa anak muda.banyak terbabit dalam kes buli berbanding pelajar perempuan. Sebaliknya pembuli berasa seronok kerana dapat membuli mangsanya. Ogos 2005. Atasi segera masalah berkenaan supaya pelajar dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran. jumlah penagih dadah di negara ini semakin meningkat. Dari segi undang-undang. berpendapat bahawa mangsa buli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Mangsa buli juga akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain dan ahli keluarga. mengapakah ramai pelajar terbabit dalam kes-kes buli di sekolah? [ 4 markah ] RUMUSAN 36 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah membanteras penyalahgunaan dadah dan kepentingannya kepada negara . tetapi rakan sekelasnya yang menyaksikan perbuatan itu walaupun mereka tidak dibuli. Namun. [ 2 markah ] Takrifkan dengan jelas fenomena buli di kalangan pelajar. Suradi Salim. Sedangkan selama ini emosi mangsa telah lama ‘cedera’ akibat perbuatan pembuli atau mereka yang tidak begitu mengendahkan aduannya. [ 3 markah ] Pada pendapat anda. malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. Di luar negara seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling. Pelajar tingkatan empat didapati paling sedikit terbabit dalam kes buli berbanding pelajar tingkatan rendah yang lain. Mangsa juga takut ke sekolah. (i) (ii) (iii) Berikan maksud rangkai kata gosip-gosip liar. Universiti Malaya. Akibat ketakutan yang amat sangat inilah menyebabkan mereka tidak akan mengadu kepada guru atau ibu bapa. Falkulti Pendidikan. akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. perasaan ‘takut’ yang luar biasa ini amat memeritkan. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan.

sempadan negara. gereja dan rumah ibadat perlu juga memberi perhatian kepada isu berkaitan ancaman dadah sebagai musuh utama masyarakat dan negara. Pengawalan yang lebih ketat juga dilakukan di lokasi yang strategik termasuk lapangan terbang antarabangsa. Bagaimanakah caranya masyarakat dapat dididik untuk membenci dadah. apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang itu menagih dadah. Hal ini termasuklah menguatkuasakan Akta Penagih Dadah 1983 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. skuad ini tewas 0-2 kepada pasukan Bosnia yang . Semua bentuk dadah yang dibawa masuk untuk tujuan perubatan dikawal ketat oleh agen antinarkotik dan agen antidadah negara. Kejayaan skuad bola sepak negara bawah 23 tahun menumpaskan Thailand dalam Kejohanan Pesta Bola Sepak Merdeka baru-baru ini memberikan harapan baru kepada peminatpeminat bola sepak tempatan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Berikan maksud rangkai kata menggunakan pelbagai pendekatan berdasarkan petikan di atas. i. Program pembangunan belia dan pembangunan komuniti wajar diperluas dan aktif dengan mengetengahkan agenda yang berkaitan dengan kehidupan yang sihat dan bebas daripada ancaman dadah. Bidang pendidikan juga mempunyai peranan yang tersendiri dalam mendepani masalah dadah ini. Usaha membanteras penagihan dadah merupakan usaha jangka panjang dan melibatkan pelbagai agensi seperti polis. Masyarakat perlu dididik dan diberi kesedaran supaya sentiasa membenci dadah. Antaranya ialah dengan memaparkan kesan buruk dadah. Lebih jauh daripada itu. Pada pendapat anda. badan bukan kerajaan hinggalah pemimpin politik. kesengsaraan hidup disebabkan dadah. Dewan Masyarakat. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Seharusnya usaha-usaha yang dijalankan mendatangkan kesan dan hasil yang positif. Oktober 2004) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. (Diubahsuaikan daripada rencana Penagihan Dadah: Merenung Kegagalan oleh Abdul Rahim Abdul Rashid. [3 markah ] iii. pegawai perubatan. Pendidikan untuk menimbulkan keinsafan serta kebencian terhadap dadah perlu dipertingkat dalam kalangan masyarakat. Malangnya realiti yang berlaku amat mengecewakan. Kempen kesedaran perlu ditanam di peringkat sekolah terutama memasukkan isu dan kesan penagihan dadah ke dalam sukatan kurikulum sekolah. peminat mula memasang impian untuk melihat skuad ini mengangkat kembali maruah bola sepak tempatan di peringkat antarabangsa seperti tahun 70-an dan 80-an. kawasan perairan dan pelabuhan. Malangnya pada peringkat separuh akhir. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha untuk memajukan sukan bola sepak negara dan faedah-faedahnya. yang mengenakan hukuman mati mandatori ke atas pengedar dadah sekiranya jumlah dadah melebihi had 3 kilogram. Khutbah atau ceramah di masjid. kaunselor. tindakan undang-undang terhadap penagih dan pengedar dadah dan sebagainya. Dadah terus menjadi ancaman yang kritikal kepada masa depan Malaysia. [ 4 markah ] RUMUSAN 37 Baca petikan di bawah dengan teliti.terhadap ancaman dadah. Kemenangan ini berjaya membina keyakinan seterusnya meningkatkan moral pemain-pemain sebelum turun bertarung dalam Sukan SEA September ini. Iklan dan filem yang berkesan berkait dengan keburukan dan penagihan dadah perlu disiarkan dalam media massa untuk menimbulkan kesedaran kepada orang ramai. [ 2 markah ] ii.

Permainan bola sepak tidak boleh dipisahkan daripada disiplin sains. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. perkilangan. Pemilihan pemain-pemain yang berbakat perlu dilakukan seawal umur tujuh tahun. Kajian yang dijalankan oleh Persekutuan Pengeluar Malaysia (FMM) baru-baru ini mendapati bahawa peratus pengangguran di kalangan siswazah semakin meningkat dari tahun ke tahun. taktik dan kemahiran-kemahiran yang terkini. Kita perlu mengkaji kemajuan pasukan bola sepak Jepun. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda i. Aspek mental juga perlu dititikberatkan untuk melahirkan skuad bertaraf dunia. iii. ii. [ 2 markah Bagaimana disiplin sains dapat membantu memajukan sukan bola sepak negara? [ 3 markah ] Pada pendapat anda. Jumlah pemain yang dihantar perlu dipertingkat bilangannya dan meliputi kesemua posisi. Kebanyakan siswazah tidak memahami prospek pekerjaan yang dipohon sehingga menyebabkan mereka gagal dalam temu duga. teknik-teknik yang diajar lebih mudah dan cepat dikuasai. di atas. Thailand yang begitu cepat meningkat dan menduduki kedudukan yang lebih atas daripada kita. kosentrasi dalam permainan dan kegagalan menangani tekanan. Oleh hal yang demikian. Cina atau pun jiran terdekat.menyerlahkan segala kelemahan pemain-pemain dari segi kekuatan fizikal. Saiz fizikal juga perlu diambil kira memandangkan persaingan pada peringkat tertinggi menuntut ciri ini. teknik. ketangkasan. kepulangan pemain-pemain ini akan membantu memantapkan pasukan negara. mengapakah mutu sukan bola sepak negara kini semakin merosot ? [ 4 markah] RUMUSAN 38 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor siswazah menganggur dan kesannya kepada negara. Zulkifli Yusof. Hal-hal seperti pemakanan dan bantuan perlu diselidik. Berikan maksud rangkai kata mempunyai rekod yang memberangsangkan berdasarkan petikan di atas. Pesta tersebut memberi peluang kepada siswazah untuk mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor pembuatan. Pada peringkat umur sebegini. Oleh sebab itu. Dewan Masyarakat. Jurulatih dari luar negara yang mempunyai rekod yang memberangsangkan perlu diambil untuk mengajar teknik-teknik asas yang perlu dikuasai oleh pemain-pemain. pemain-pemain yang berpotensi perlu dihantar berlatih di negara-negara Eropah. pembinaan dan perkhidmatan. pihak-pihak tertentu perlu sentiasa melakukan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam menyediakan pemain-pemain yang berkualiti. Akhirnya. (Dipetik daripada Surat Pembaca. Kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia telah menganjurkan Pesta Kerjaya untuk siswazah menganggur pada 7 April 2005. Oktober 2002) Soalan 2 (a) : Petikan Umum Berdasarkan petikan sendiri. pihak yang bertanggungjawab perlu melakukan perancangan jangka panjang yang tersusun dan berterusan untuk membentuk pasukan bola sepak yang bertaraf dunia. Seterusnya. pemain-pemain dihimpunkan di suatu tempat dan dilatih dengan cara ala ketenteraan untuk menguatkan aspek fizikal. Pemain-pemain ini akan sentiasa terdedah dengan corak permainan. dikaji dan diperkenalkan. Di Eropah. Sering kali juga diuar-uarkan oleh banyak pihak bahawa penguasaan . Pengambilan pakar-pakar dalam bidang yang dinyatakan perlu dilakukan. pengalaman. Seterusnya. saiz badan dan kekuatan pemain-pemain boleh membantu kekuatan pemain-pemain kita.

Julai 2005) Soalan 2 (a) : Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Penglibatan siswazah dalam sesuatu sektor ekonomi juga harus dikembangkan. tetapi faktor kemahiran komunikasi tidak wajar dikesampingkan. manakala 32 peratus mendapati kebanyakan siswazah mengharapkan gaji serta ganjaran yang lumayan. penguasaan bahasa Inggeris yang baik tidak dinafikan merupakan aset yang penting bagi seseorang siswazah apabila melangkah ke dunia pekerjaan. Berikan maksud rangkai kata cukup membingungkan seperti dalam petikan di atas. Biar siapa pun diri kita yang penting ialah perlunya berkomunikasi. Sekiranya anda seorang siswazah menganggur. Budaya menegur bererti budaya yang menggalakkan anggota budaya itu menegur antara satu sama lain dengan tujuan untuk memperbaik keadaan. Orang yang ditegur akan mengatakan bahawa orang yang menegurnya senghaja mencari fasal dengannya. Sekiranya teguran yang diberi itu mengakibatkan pergaduhan. maka sia-sialah tujuan teguran tersebut. Dewan Masyarakat. Hakikatnya. Apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan siswazah? [3 markah ] iii. kira-kira 26 peratus siswazah ini dikatakan tidak berketerampilan dan memiliki personaliti yang kurang menarik. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana: Mengapakan Siswazah Menganggur. siswazah di negara ini bukan sahaja lemah penguasaan bahasa Inggeris malah tidak mempunyai keyakinan diri apabila berkomunikasi dengan khalayak.bahasa Inggeris yang lemah dalam kalangan siswazah menyebabkan mereka gagal mendapatkan pekerjaan. Tidak dinafikan bahawa bahasa Inggeris penting sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Kesimpulannya. Namun. Usaha lain yang dapat membantu mengurangkan masalah pengangguran dalam kalangan siswazah adalah dengan mempelbagaikan kegiatan kokurikulum di institusi pengajian tinggi (IPT). tetapi kelemahan kemahiran berkomunikasi merupakan satu lagi faktor yang perlu diteliti. Kegiatan kokurikulum merupakan pemangkin untuk siswazah meningkatkan motivasi selepas mereka tamat belajar. i. Jelas bahawa bahasa Inggeris diletakkan sebagai asas yang penting oleh majikan dalam menemu duga seseorang calon bagi sesuatu jawatan. Menurut kajian yang dilakukan terhadap 3300 orang pengurus sumber manusia pelbagai syarikat di Malaysia mendapati 56 peratus siswazah yang datang temu duga di syarikat mereka lemah berbahasa Inggeris. Sistem Pendidikan Kebangsaan yang dibina sejak merdeka dahulu meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama. Terdapat juga faktor lain seperti mobiliti kerana siswazah masih terikat dengan tempat kelahiran dan tidak mahu keluar mencari kerja di tempat lain. Budaya menegur dapat dikaitkan dengan kehidupan berkomuniti yang membentuk perpaduan sosial dalam sistem (budaya) perhubungan sosial Melayu. [2 markah ] ii. Apabila seseorang menegur. Teguran yang diberi semestinya tidak boleh menimbulkan perselisihan. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Salah satu budaya yang dimiliki oleh bangsa maju di dunia ialah budaya menegur. teguran tersebut mestilah bertujuan untuk menasihati orang. Lazimnya tomahan ini berlaku . jawab-jawab soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Selain itu. oleh Puteri Roslinda Abdul Wahid. Faktor ini ada rasionalnya memandangkan pekerjaan di sektor swasta memerlukan pengetahuan bahasa Inggeris yang tinggi kerana mereka berurusan dengan syarikat antarabangsa. Siswazah seharusnya merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan dalam Skim Latihan Siswazah Menganggur (SLSM) bagi menumpukan penyediaan kemahiran yang lebih tinggi selain mendedahkan siswazah kepada suasana dunia pekerjaan. apakah yang anda akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? [ 4 markah ] RUMUSAN 39 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang ciri-ciri membuat teguran yang baik dan faedah-faedah membuat teguran. Ketidaksamaan antara dasar pendidikan dengan dasar majikan ini menimbulkan masalah pengangguran yang cukup membingungkan.

Namun agak menyedihkan apabila akhir-akhir ini orang Melayu mengetahui terdapat banyak masalah yang boleh merosakkan masa depan bangsa mereka. [2 markah] Apakah yang akan berlaku skiranya amalan mengumpat dibenarkan dalam sesebuah masyarakat? [3 markah] Pada pendapat anda. hal ini merupakan tanda-tanda bahawa amalan menegur tidak digalakkan dalam masyarakat tersebut. Dewan Masyarakat. Tidak berlaku proses tegur-menegur sekiranya pihak yang menegur bersikap bahawa hanya pendapatnya sahaja yang betul. Kalau sesebuah masyarakat anggotanya lebih suka mengumpat dan mengutuk. apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya teguran dibuat secara tidak berhemah? [4 markah] RUMUSAN 40 Baca petikan di bawah dengan teliti. Oleh itu teguran yang baik mestilah ada ciri-ciri interaksi antara kedua-dua pihak. Fenomena ini mendorong pelbagai pihak berusaha bersungguh-sungguh untuk merangka dasar . pihak yang menegur pun dapat belajar daripada pihak yang ditegur. Amalan ini sebenarnya sudah lama wujud dalam budaya Melayu. Melalui proses ini. kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi permasalahan sosial dan kesan gejala sosial kepada masyarakat. sehingga kesannya dapat meresap ke dalam jiwa orang yang menjadi sasaran. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Oleh sebab itu orang yang menegur itu mestilah mempunyai kelayakan ilmu dan moral yang dapat diteladani oleh pihak yang ditegur. namun dalam bidang sosial lebih banyak lakaran suram yang terpahat lantaran meningkatnya pelbagai kes jenayah dan gejala sosial yang cukup rencam sifatnya. Namun teguran secara berhemah akan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. i. Ini disebabkan oleh budaya menegur tidak lagi menjadi panduan bersama untuk memajukan bangsa mereka. Berikan maksud rangkai kata lazimnya tomahan ini dalam petikan di atas. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Antaranya ialah faktor amalan menegur dalam budaya Melayu. Cara ini membolehkan penerima teguran dapat menerimanya dengan hati terbuka. Dengan kata lain teguran dalam kalangan masyarakat Melayu adalah dalam bentuk kiasan dan sindiran. iii. April. “Budaya Menegur”. Lazimnya keadaan ini akan menyaksikan pandangan kritis tetapi membina tidak digalakkan. Perbuatan menegur secara kasar dan biadab perlu dielakkan. tetapi mereka tidak boleh berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah itu. Seterusnya ketika membuat teguran sikap ‘baling batu sembunyi tangan’ seharusnya dihindarkan. Amalan menegur dalam masyarakat Melayu semestinya dilakukan secara halus dan bertatatertib. Kecemerlangan bangsa Melayu dalam apa-apa juga bidang bergantung pada banyak faktor. 2005). oleh Hassan Ahmad.sekiranya orang yang ditegur tidak dapat menerima teguran tersebut. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Ini bukan bermakna orang yang menegur tidak berani atau lemah. Teguran mestilah dibuat secara bersemuka antara yang menegur dan yang ditegur. strategi dan tindakan untuk menanganinya. Antara tindakan jangka panjang kerajaan dalam usaha ini ialah memperkenalkan semula mata pelajaran Pendidikan Sivik dan . Masyarakat ini akan menganggap pandangan begitu boleh menjejaskan keputusan yang sudah dibuat oleh pihak yang berkuasa. Walaupun pelbagai kisah gemilang mewarnai pencapaian negara terutamanya dalam bidang ekonomi dan politik. Amalan mengumpat tidak seharusnnya wujud dalam budaya menegur. Tidak berguna kalau orang yang menegur lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyelesaikannya. ii.

sosial dan mental yang boleh mengganggu kesejahteraan penduduk setempat. Dewan Masyarakat. Oleh yang demikian kerajaan perlu mengawal pertambahan penduduk bandar secara mendadak yang boleh menyumbang kepada masalah setinggan dan kemiskinan bandar. Mungkin agak keterlaluan jika dikatakan bahawa setiap wanita tanpa mengira umur atau kedudukan perlu beranggapan bahawa mereka mungkin pada bila-bila masa sahaja akan menjadi mangsa jenayah seks. [2 markah] Apakah kebaikan-kebaikan daripada pelaksanaan konsep bandar selamat? [3 markah] Pada pendapat anda. yang seharusnya diberikan perhatian ialah peningkatan penduduk bandar yang berterusan yang dianggap boleh mengundang lebih banyak masalah jenayah dan sosial. adalah diharapkan tidak akan ada kelompok yang akan terpinggir daripada arus perdana pembangunan negara kerana kelompok yang terpinggir inilah yang selalunya cenderung untuk bertingkah laku secara negatif. (i) ( ii ) ( iii ) Jelaskan maksud lakaran suram yang terpahat dalam petikan tersebut. Dalam usaha memerangi kemelut sosial yang kian meruncing terutamanya di bandar-bandar. Selain itu. oleh Zamri Misman. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Menggalas Cabaran Sosial Negara. segala usaha dan pemikiran harus digembleng untuk mencari kaedah dan formula bagi menangani jenayah terkutuk ini. Dengan cara ini. faktor hukuman juga seharusnya diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Apabila terlaksanannya konsep ini bandar akan bebas daripada keganasan yang merosakkan harta benda dan nyawa. Faktor yang tidak kurang pentingnya. Tetapi jika tanggapan ini diambil kira. Jenayah dan kemelut sosial juga amat sinonim dengan kemiskinan dan setinggan. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. . Di samping itu. mengapakah undang-undang yang sedia ada tidak berupaya mengurangkan perlakuan jenayah dan gejala sosial di negara ini? [4 markah] RUMUSAN 41 Baca petikan di bawah dengan teliti. Selain daripada usaha pencegahan melalui penguatkuasaan undang-undang sedia ada. komitmen ahli masyarakat untuk sekurang-kurangnya melaporkan kegiatan jenayah dan gejala sosial di persekitaran mereka merupakan satu usaha yang patut disanjung tinggi. kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi jenayah seks dan kesan jenayah tersebut kepada mangsa dan masyarakat. Dasar strategik ini bukan sahaja disasarkan kepada golongan remaja tetapi meliputi semua peringkat usia. Ini kerana hukuman yang lebih berat menjadikan mereka yang ingin melakukan kesalahan “berfikir dua kali” sebelum melakukannya. Januari 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas .Kewarganegaraan (FSK) kepada pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Oleh yang demikian pihak berkuasa mesti merangka dasar pengurusan bandar di negara ini secara bijaksana termasuklah melaksanakan sepenuhnya konsep bandar selamat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. ada pihak yang mencadangkan pewujudan konsep bandar dan pekan selamat. Konsep ini berkemungkinan dapat dilaksanakan apabila mendapat restu kerajaan. Konsep ini mampu menjadikan sesebuah bandar itu bebas daripada sebarang ancaman fizikal. kerajaan juga telah memperkenalkan Dasar Sosial Negara (DSN) dijangka dapat menggerakkan tenaga pelbagai sektor dalam menangani isu sosial. bebas daripada kemusnahan dan malapetaka dan penduduk bebas daripada kemerosotan sosial dan moral.

apah faktor-faktor jenayah seks di negara ini belum berjaya dikurangkan?[4 markah] RUMUSAN 42 Baca petikan berikut dengan teliti. Langkah-langkah untuk memantau aktiviti remaja yang merupakan anak-anak atau jiran mereka merupakan sumbangan paling berharga ke arah pembasmian yang dimaksudkan. Hal ini pastinya tidak akan menghasilkan impak yang diharap-harapkan. perlu memantapkan disiplin kendiri dan memantapkan harga diri. Sehubungan itu. Untuk itu pendidikan memainkan peranan penting khususnya pendidikan informal melalui aktiviti kemasyarakatan. tindakan ini tidak akan memberi impak jangka panjang yang berkesan sekiranya faktor-faktor lain yang mendorong kepada jenayah seks ini tidak tidak dibanteras sama. Dewan Masyarakat. Wahab. oleh Ramlan Abd. fungsi seks sebagai unsur kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta sebagai faktor yang meneruskan kelangsungan kehidupan bermoral memang kurang dibincangkan apatah lagi sebagai unsur yang mampu mencetuskan kegawatan sosial memang tidak diketengahkan. merupakan satu kaedah yang mesti diambil kira di samping mengurangkan had umur pengenaan hukuman kerana selama ini mereka yang berumur bawah18 tahun tertakluk kepada undang-undang juvana yang lebih ringan hukumannya. [2 markah] Mengapakah kurikulum pendidikan seks sedia ada perlu dikaji dan dirumus semula? [3 markah] iii Pada pendapat anda. sikap keterbukaan yang terkawal dalam membincangkan isu-isu seks mesti dilakukan. aspek pertama yang memerlukan kajian dan rumusan segera ialah kurikulum pendidikan seks sedia ada itu sendiri. sementara yang selebihnya diabaikan. Malah ada yang sanggup melabelkan guru-guru berkenaan sebagai cerewet. Oleh yang demikian ada beberapa sikap yang perlu disemai dan disuburkan dalam diri pelajar agar mereka berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran. pembacaan dan pergaulan. Ini kerana. Memperuntukkan hukuman yang lebih berat dari segi undang-undang agar mereka yang ingin melakukan jenayah seks ini “berfikir dua kali” sebelum melakukannya. September 2001) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. perspektif yang lebih positif terhadap seks disebarkan dengan mengkaji semula kaedah dan matlamat pendidikan seks yang sedia ada. Namun yang lebih baik ialah kesedaran untuk “ berfikir dua kali” itu adalah kesedaran yang datang dari dalam diri sendiri. Golongan pelajar ini tidak menyedari bahawa sikap mereka memainkan peranan penting menentukan sama ada berjaya atau gagalnya mereka dalam pelajaran. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Membanteras Jenayah Seks Dengan Bijaksana. Sesetengah pelajar kurang senang dengan teguran dan nasihat guru tentang sikap mereka. Para remaja itu sendiri pula. kemudian buat satu rumusan tentang sikap yang perlu ada pada pelajar yang ingin cemerlang dalam pelajaran dan cara-cara menyemai sikap positif tersebut. Para ibu bapa dan masyarakat keseluruhannya perlu menggembleng tenaga dan fikiran ke arah membasmi perlakuan jenayah seks ini. Sudah sampai masanya. maka sebarang tindakan untuk menghapuskan salah satu daripada faktor-faktor tersebut perlu dicegah. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Tindakan undang-undang tanpa kompromi untuk membanteras pengedaran dan penjualan bahan-bahan lucah sememangnya wajar dialu-alukan dan disokong. Selain itu. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Tetapi perlu diingat.Oleh sebab faktor-faktor yang mendorong perlakuan jenayah seks itu saling berkaitan. . i ii Jelaskan maksud keterbukaan tetapi terkawal dalam petikan tersebut.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Sikap Mempengaruhi Akademik Pelajar. Ini kerana dengan berbekalkan serba sedikit pengetahuan tentang tajuk yang akan dipelajari. Usaha ini mesti dilakukan pada sebelah petang. Dari segi mental pula. Jun 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Sebab itu pelajar mesti bijak memilih rakan sebaya agar mereka tidak mempengaruhi pelajar ke arah yang merugikan. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Dengan cara ini juga para pelajar akan lebih yakin ketika mengemukakan pendapat dan berminat untuk mengetahui isi-isi pelajaran yang lebih mencabar.Mendahului senarai terpenting dari segi sikap ini ialah setiap pelajar tanpa sebarang alasan mesti menghadiri kelas setiap hari. setiap pelajar mestilah melupakan sebarang masalah dan sentiasa menenangkan fikiran semasa guru sedang mengajar. pelajar perlu cukup tidur dan meluangkan sedikit masa untuk bersenam dan beriadah. tidak boleh tidak setiap orang khususnya pelajar harus menguasai . Selain itu pelajar juga mesti menjaga kesihatan tubuh badan kerana dengan tubuh yang sihat. para pelajar memerlukan pergaulan. Memang tidak dapat dinafikan. i ii Jelaskan maksud diburu rasa bersalah dalam petikan tersebut. Kebiasaannya pelajar yang suka menangguhkan tugasan yang diberi akan menghasilkan tugasan yang rendah mutunya kerana dibuat dalam keadaan tergesagesa. Untuk itu. bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di dunia tidak dapat dinafikan peranannya dan kepentingannya. pelajar akan lebih mudah memahami dan menerima isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. para pelajar akan lebih mudah untuk menerima isi pelajaran dengan berkesan. Namun demikian pergaulan dan berkawan mesti memberi manfaat yang baik. Dalam konteks ini. Persedian rapi juga membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam proses pengajaran guru dengan cara bertanya atau mengemukakan pendapat. Fokus. malam. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. cuti hujung minggu atau pada musim cuti persekolahan. Menguasai lebih daripada satu bahasa merupakan satu kelebihan kepada penuturnya. [2 markah] Apakah kebaikan sekiranya pelajar mempunyai serba sedikit pengetahuan tentang tajuk yang akan diajar oleh guru? [3 markah] iii Huraikan pendapat anda tentang ungkapan ”Minda yang cerdas berpunca daripada tubuh yang sihat”[4 markah] RUMUSAN 43 Baca petikan di bawah dengan teliti. Setiap pelajar juga mesti menyiapkan segala tugasan yang diberikan oleh guru mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Selain itu para pelajar mestilah sentiasa dalam keadaan siap sedia untuk belajar. Hal ini demikian kerana pelajar yang selalu ponteng akan akan diburu rasa bersalah dan takut kepada guru dan berasa sukar mengikuti pengajaran guru kerana ketinggalan pelajaran terdahulu. kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab kita perlu menguasai Bahasa Inggeris dan langkah-langkah menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris. Menyedari hakikat bahawa banyak ilmu dan maklumat dapat diperolehi terutamanya dalam bidang sains dan teknologi dapat dikuasai jika sesaorang itu menguasai bahasa Inggeris. Kejayaan pelajar juga banyak bergantung kepada sejauh mana pelajar tersebut membuat rujukan untuk mencari isi-isi pelajaran sendiri sebagai tambahan kepada apa yang telah diberikan oleh guru.

Keadaan ini berterusan apabila kita berhubung dengan “pelanggan” terutamanya yang datang dari luar Negara. Keadaan ini sudah tentulah meninggalkan kesan psikologi yang berpanjangan yang tentunya tidak baik dari segi produktiviti mahupun emosi. Bagi seorang pelajar. i ii iii Jelaskan maksud sentiasa berlegar dalam fikiran dalam petikan tersebut. Bukannya tiada langsung rujukan dalam bahasa Melayu. kita dengan akan mendapati arahan-arahan untuk mendapatkan maklumat itu ditulis dalam bahasa Inggeris dan begitu banyak maklumat dari ribuan sumber ditulis dalam bahasa Inggeris. tetapi bilangannya amat sedikit. Tambah menyulitkan lagi apabila kuliah dan kursus-kursus tertentu disampaikan oleh pensyarah dalam bahasa Inggeris. Kita juga tentunya tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan rakan-rakan seperjuangan di luar negara yang menggunakan bahasa Inggeris menerusi internet. kegagalan menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan menimbulkan perasaan rendah diri.bahasa ini. Lebih penting lagi. lengkap dan menyeluruh. Bermula daripada temuduga untuk mendapatkan kerja lagi keadaan ini sudah dapat dirasakan. kepentingan bahasa Inggeris akan lebih terasa. editor Fokus. Selain itu. apabila kita melayari internet untuk mendapatkan maklumat. mereka perlulah membuat banyak rujukan yang tertulis dalam bahasa Inggeris. Bagi pelajar yang ingin mendapat markah yang baik dalam tugasan yang dibuat. para pelajar perlu berfikiran positif untuk memahirkan diri menguasai bahasa Inggeris ini. menguasai bahasa Inggeris untuk lulus peperiksaan memang merupakan sesuatu yang sentiasa berlegar dalam fikiran mereka tetapi yang lebih menyedarkan mereka tentang kepentingan bahasa Inggeris ialah apabila mereka melangkah ke menara gading atau menceburi dunia pekerjaan kelak. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Kepentingan Menguasai Bahasa Inggeris . Kita harus berinteraksi dalam bahasa tersebut. Ini kerana kebanyakan temuduga untuk memohon kerja terutamnya dalam sektor swasta kebanyakannya dijalankan dalam bahasa Inggeris. Tanpa menafikan kepentingan dan kedudukan bahasa Melayu di negara ini. Kita perlu menerima hakikat bahawa sebahagian besar buku-buku rujukan dan bahan pengajian di universiti adalah dalam bahasa Inggeris. apakah faktor yang menyebakan sesaorang itu sukar menguasai bahasa Inggeris?[4 markah] . Julai 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan soalan 1. Jika mereka tidak memahami bahasa tersebut sudah tentulah sukar untuk mempersembahkan penulisan mahupun hasil kajian yang bermutu. [2 markah] Apakah masalah yang dihadapi oleh sesaorang yang tidak menguasai bahasa Inggeris apabila melayari internet? [3 markah] Pada pendapat anda. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Apabila kita mula melangkah ke pasaran kerja pula.