PERSATUAN KAUNSELING 2011

PELAN STRATEGIK SKBS 2010 -2012

A. BIDANG . MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

: KOKURIKULUM/Kelab Bimbingan Dan Kaunseling : Meningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan Akademik SDAB KPI TOV 9 SASARAN 2010 2011 12 14 2012 15 • • Merancang program tahunan Melaksanakan program tahunan di dalam setiap waktu kokurikulum yang telah ditetapkan. Mengadakan lawatan sambil belajar. Program Folio Kerjaya Berkumpulan INISIATIF/ STRATEGI

Bilangan aktiviti di dalam 1. Menambahkah aktiviti setahun Kelab Bimbingan Dan Kaunseling

2. Murid dapat menghasilkan buku skrap kerjaya yang bermutu dan boleh dipertandingkan.

Bilangan folio kerjaya yang dihasilkan oleh murid

1

2

4

6 • •

3. Mengadakan lawatan Bilangan lawatan dalam sambil belajar setahun sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

1

1

1

1

. Mengadakan lawatan sambil belajar Program Buku Skrap Kerjaya Berkumpulan Guru Penasihat Persatuan Kaunseling Guru Penasihat Persatuan Kaunseling OKTOBER FEB-NOV RM 1500/ PCG/PIBG Tidak berkenaan Bilangan aktiviti di dalam setahun Bilangan folio 1 4 . Merancang program tahunan TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat Persatuan Kaunseling TEMPOH KOS/ SUMBER Tidak berkenaan KPI Bilangan aktiviti di dalam setahun SASARAN PELAN KONTIGENSI JANUARI 12 2. Bilangan aktiviti di dalam setahun 12 3.PERSATUAN KAUNSELING 2011 PELAN TAKTIKAL SDAB 2010 BIDANG KOKURIKULUM BIL PROGRAM/PROJEK • 1. Guru Penasihat Persatuan Kaunseling FEBNOV. Tidak berkenaan. • Melaksanakan program tahunan di dalam setiap waktu kokurikulum yang telah ditetapkan. 4.