PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 _____________________________________ _____________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda.

A
5. 6. 7.

B

C

D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

iaitu A. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. B. III dan IV 2. yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . II. Pilih jawapan yang betul. III. C dan D. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Antara tumbuhan berikut. II. Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. II dan III sahaja I. IV. 1. A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. teruskan menjawab soalan seterusnya.SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan.

Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah. Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu. Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut. Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama ± sama najis haiwan. 3 . Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain. yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4. Biji benih dihanyutkan air.SULIT 3.

Antara berikut. Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X. Antara berikut. ang manakah kedudukan ang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6.SUL T 5. ang manakah merupakan pengeluar? 4 . Rajah 5 Berdasarkan rajah 5. susunan rantai makanan ang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7.

Q. yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 . 9.SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8. C gabungan dua rantai makanan. O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. 10. Q berkurang jika T bertambah. Rajah 6 Antara pernyataan berikut. R dan S ialah herbivor. T dan U ialah karnivor. Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan. R. Antara hidupan berikut. B gabungan beberapa rantai makanan.

Antara mentol dalam litar elektrik berikut. yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 .SULIT 018 A B O P C D Q R 11. II dan IV sahaja I. III dan IV sahaja 12.

sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala. Antara berikut. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14. Antara berikut. 7 . yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung. Litar yang mengandungi sel kering. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. wayar penyambung dan mentol.SULIT 13.

K. L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C. Rajah 10 Bekas J. Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 . Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q. 018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9. Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar. Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering. Mereka seharusnya memasang suis pada litar. 16. Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja.SULIT 15.

yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19. Antara berikut. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I. yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik. Rajah 11 9 .SULIT 018 17. II dan III 18. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik. Antara berikut. Masukkan sudu besi ke dalam bikar. Meletakkan bikar di bawah kipas angin.

Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk. Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif. Gelang mengecut apabila dipanaskan. 21. apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin. Rajah 13 10 . 20.SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11. Bebola logam mengembang apabila dipanaskan. Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan.

cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar. nyalaan lilin terlalu kecil.SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang. Antara alat berikut. 22. cahaya dapat dibiaskan. Rajah 14 11 . yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23. lubang salur PVC terlalu kecil. 24. cahaya hanya bergerak dalam garis lurus. cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap.

jingga. hijau. indigo. indigo. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25. biru. A B C D Merah. kuning. 12 . Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan. jingga. kuning. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. ungu Merah. kuning. biru. biru. hijau.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. biru. indigo Merah. hijau. hijau. indigo. Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul. ungu 26. ungu Merah. kuning. jingga. jingga. ungu.

Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali. 13 .SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan. Murid telah mahir bermain kompang. Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air. Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya. Bunyi boleh bergerak melalui udara. 018 27. Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti.

III dan IV sahaja C D I. II dan III sahaja II. III dan IV sahaja 14 . yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I. Antara alat-alat elektrik berikut.SULIT 29. II dan IV sahaja I. Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah µIa¶yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30.

i. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 . Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen ang dijalankan. B Rajah 1 1.SUL T B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan. Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkaneksperimen di atas. ii. Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1. tuliskan jawapan kamu pada ruang ang disediakan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini.

Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2. Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan b ahan mengalirkan arus elektrik. Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali ra ia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i.SUL T d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas.

(1 markah) 3. (1 markah) 17 . Q. Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas. R. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi.SUL T (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas. S diketuk. Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah. Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P.

Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi.SUL T b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i. a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid -murid tersebut. 18 . (1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4. Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air. ii. Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam. iii.

(1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya. (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 .SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a). ii. i.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.