PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 _____________________________________ _____________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda.

A
5. 6. 7.

B

C

D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

teruskan menjawab soalan seterusnya. II. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit.SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . III. Pilih jawapan yang betul. Antara tumbuhan berikut. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. iaitu A. II. Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. B. C dan D. III dan IV 2. 1. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. IV. II dan III sahaja I.

Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain. yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4. Biji benih dihanyutkan air.SULIT 3. Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama ± sama najis haiwan. 3 . Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu. Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut. Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah.

Antara berikut. ang manakah kedudukan ang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6. Antara berikut. Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X. Rajah 5 Berdasarkan rajah 5.SUL T 5. ang manakah merupakan pengeluar? 4 . susunan rantai makanan ang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7.

O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. Rajah 6 Antara pernyataan berikut. yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah. 9. R. 10. Antara hidupan berikut. Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan. B gabungan beberapa rantai makanan. Q. C gabungan dua rantai makanan. Q berkurang jika T bertambah. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 .SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8. R dan S ialah herbivor. T dan U ialah karnivor.

yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. II dan IV sahaja I. III dan IV sahaja 12. Antara mentol dalam litar elektrik berikut.SULIT 018 A B O P C D Q R 11. Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 .

sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala. 7 . Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. Litar yang mengandungi sel kering. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14. wayar penyambung dan mentol. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. Antara berikut. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol. yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung. Antara berikut.SULIT 13.

Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja. 16.SULIT 15. Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 . Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar. L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C. Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q. Rajah 10 Bekas J. Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering. Mereka seharusnya memasang suis pada litar. 018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9. K.

Antara berikut. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I.SULIT 018 17. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik. yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik. Meletakkan bikar di bawah kipas angin. Masukkan sudu besi ke dalam bikar. Rajah 11 9 . yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19. II dan III 18. Antara berikut.

Rajah 13 10 . 20.SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin. 21. Gelang mengecut apabila dipanaskan. Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk. Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif. Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah. Bebola logam mengembang apabila dipanaskan. apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan.

cahaya dapat dibiaskan. 22. yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23. cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok. Rajah 14 11 .SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap. Antara alat berikut. cahaya hanya bergerak dalam garis lurus. nyalaan lilin terlalu kecil. cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar. 24. lubang salur PVC terlalu kecil.

kuning. biru. hijau. jingga. kuning. biru. indigo Merah. kuning. ungu 26. indigo. hijau. jingga. biru. indigo. jingga. hijau. ungu. ungu Merah. A B C D Merah. indigo. kuning. Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan. ungu Merah. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25. hijau. Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul. biru.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. 12 . jingga.

Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air.SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan. Bunyi boleh bergerak melalui udara. Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti. Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya. 018 27. Murid telah mahir bermain kompang. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya. 13 . Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28.

Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah µIa¶yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30. yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I. Antara alat-alat elektrik berikut.SULIT 29. III dan IV sahaja 14 . II dan IV sahaja I. III dan IV sahaja C D I. II dan III sahaja II.

B Rajah 1 1. Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1. tuliskan jawapan kamu pada ruang ang disediakan. i. Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkaneksperimen di atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini.SUL T B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen ang dijalankan. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 . ii.

Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali ra ia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i. Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan b ahan mengalirkan arus elektrik.SUL T d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 . Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2.

Q. Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah. (1 markah) 17 . (1 markah) 3. Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P. R. Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi.SUL T (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas. S diketuk.

18 . Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air. (1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4. a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid -murid tersebut.SUL T b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i. Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam. ii. iii.

ii. (1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya. i.SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a). (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful