PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 _____________________________________ _____________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda.

A
5. 6. 7.

B

C

D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. II. iaitu A. II.SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. Pilih jawapan yang betul. B. teruskan menjawab soalan seterusnya. Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. III. 1. C dan D. yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. IV. Antara tumbuhan berikut. III dan IV 2. II dan III sahaja I.

3 . Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama ± sama najis haiwan. yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4. Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain. Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah. Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu. Biji benih dihanyutkan air. Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut.SULIT 3.

Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X. ang manakah merupakan pengeluar? 4 . Antara berikut. ang manakah kedudukan ang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6. Rajah 5 Berdasarkan rajah 5.SUL T 5. susunan rantai makanan ang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7. Antara berikut.

yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah. B gabungan beberapa rantai makanan. T dan U ialah karnivor. Rajah 6 Antara pernyataan berikut. 10. O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. 9. Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan. C gabungan dua rantai makanan. Antara hidupan berikut. Q. Q berkurang jika T bertambah. R. R dan S ialah herbivor. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 .SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8.

III dan IV sahaja 12.SULIT 018 A B O P C D Q R 11. II dan IV sahaja I. Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 . Antara mentol dalam litar elektrik berikut. yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I.

SULIT 13. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. Antara berikut. Antara berikut. yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung. 7 . Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol. wayar penyambung dan mentol. Litar yang mengandungi sel kering.

16. Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 . Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar. Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja. Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering.SULIT 15. L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C. Rajah 10 Bekas J. K. Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q. Mereka seharusnya memasang suis pada litar. 018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9.

Rajah 11 9 . II dan III 18. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I. yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik. Meletakkan bikar di bawah kipas angin. Antara berikut. yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik. Antara berikut.SULIT 018 17. Masukkan sudu besi ke dalam bikar.

apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan. 21. Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan. Gelang mengecut apabila dipanaskan. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin. Rajah 13 10 .SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11. 20. Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif. Bebola logam mengembang apabila dipanaskan. Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk.

22. 24. lubang salur PVC terlalu kecil. cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar. Rajah 14 11 . cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap. nyalaan lilin terlalu kecil. Antara alat berikut. cahaya dapat dibiaskan. yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23. cahaya hanya bergerak dalam garis lurus.SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang.

kuning. biru. indigo. indigo. kuning. kuning. jingga. ungu Merah. ungu 26. ungu Merah. hijau. jingga. indigo. indigo Merah. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. biru. Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. ungu. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25. biru. kuning. jingga. hijau. hijau. 12 . jingga. hijau. biru. A B C D Merah. Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan.

Murid telah mahir bermain kompang. 018 27. Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya. Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti. Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air. Bunyi boleh bergerak melalui udara. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali. 13 .SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya. Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28.

Antara alat-alat elektrik berikut. II dan IV sahaja I.SULIT 29. III dan IV sahaja 14 . Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah µIa¶yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30. II dan III sahaja II. III dan IV sahaja C D I. yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I.

Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 . Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkaneksperimen di atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini. B Rajah 1 1. i. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen ang dijalankan. tuliskan jawapan kamu pada ruang ang disediakan.SUL T B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan. ii.

Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 . Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali ra ia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i. Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan b ahan mengalirkan arus elektrik. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2.SUL T d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas.

S diketuk. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. (1 markah) 3. (1 markah) 17 . Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas.SUL T (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas. Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah. R. Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P. Q.

a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid -murid tersebut. 18 . (1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4. iii. Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam. Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air. Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi.SUL T b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i. ii.

(1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya. ii. (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 .SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a). i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful