PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 _____________________________________ _____________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda.

A
5. 6. 7.

B

C

D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

Antara tumbuhan berikut. III. II. iaitu A. yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . B. A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I.SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. teruskan menjawab soalan seterusnya. II dan III sahaja I. Pilih jawapan yang betul. 1. II. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. IV. C dan D. Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. III dan IV 2.

yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4.SULIT 3. Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain. Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama ± sama najis haiwan. Biji benih dihanyutkan air. 3 . Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu. Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah. Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut.

Antara berikut. ang manakah kedudukan ang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6. Rajah 5 Berdasarkan rajah 5. Antara berikut. Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X.SUL T 5. susunan rantai makanan ang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7. ang manakah merupakan pengeluar? 4 .

yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah. R. B gabungan beberapa rantai makanan. Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan. O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. 9. C gabungan dua rantai makanan. 10. Rajah 6 Antara pernyataan berikut. Q berkurang jika T bertambah. R dan S ialah herbivor. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 . T dan U ialah karnivor. Q.SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8. Antara hidupan berikut.

III dan IV sahaja 12.SULIT 018 A B O P C D Q R 11. II dan IV sahaja I. Antara mentol dalam litar elektrik berikut. yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 .

Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol.SULIT 13. wayar penyambung dan mentol. Litar yang mengandungi sel kering. Antara berikut. sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. 7 . yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14. Antara berikut.

018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9.SULIT 15. K. Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering. Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 . L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C. Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja. Rajah 10 Bekas J. Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar. Mereka seharusnya memasang suis pada litar. Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q. 16.

SULIT 018 17. yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik. Masukkan sudu besi ke dalam bikar. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I. Antara berikut. Antara berikut. II dan III 18. Rajah 11 9 . yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik. Meletakkan bikar di bawah kipas angin.

Gelang mengecut apabila dipanaskan. 20.SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11. Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin. Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif. Rajah 13 10 . Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan. apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah. Bebola logam mengembang apabila dipanaskan. 21.

nyalaan lilin terlalu kecil. 24.SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang. cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar. cahaya dapat dibiaskan. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap. lubang salur PVC terlalu kecil. 22. cahaya hanya bergerak dalam garis lurus. Antara alat berikut. yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23. cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok. Rajah 14 11 .

Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan. hijau. ungu. biru. ungu Merah. ungu Merah. 12 . kuning. biru. kuning. kuning. indigo Merah. jingga. indigo. indigo. biru. jingga. hijau. ungu 26. biru. indigo. jingga. hijau. jingga.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. hijau. A B C D Merah. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25. kuning.

Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti.SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan. Murid telah mahir bermain kompang. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali. 018 27. 13 . Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28. Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya. Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air. Bunyi boleh bergerak melalui udara. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya.

II dan III sahaja II. yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I. Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah µIa¶yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30.SULIT 29. III dan IV sahaja 14 . II dan IV sahaja I. III dan IV sahaja C D I. Antara alat-alat elektrik berikut.

B Rajah 1 1. tuliskan jawapan kamu pada ruang ang disediakan. Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen ang dijalankan. Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkaneksperimen di atas. i. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini. ii. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 .SUL T B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan.

Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali ra ia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i. Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan b ahan mengalirkan arus elektrik.SUL T d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 . Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2.

Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah. S diketuk. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. (1 markah) 3. Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P. (1 markah) 17 . Q. R.SUL T (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas. Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas.

Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air. a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid -murid tersebut. iii. (1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4. ii. Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam. 18 .SUL T b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i.

SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a). ii. (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 . (1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya. i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful