PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 _____________________________________ _____________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda.

A
5. 6. 7.

B

C

D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . B. II dan III sahaja I. Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. III. iaitu A. III dan IV 2. A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. teruskan menjawab soalan seterusnya. II.SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. 1. II. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. C dan D. Antara tumbuhan berikut. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. IV. Pilih jawapan yang betul.

3 .SULIT 3. Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu. Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut. Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama ± sama najis haiwan. Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah. Biji benih dihanyutkan air. yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4. Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain.

susunan rantai makanan ang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7. Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X. ang manakah merupakan pengeluar? 4 . Rajah 5 Berdasarkan rajah 5. ang manakah kedudukan ang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6. Antara berikut.SUL T 5. Antara berikut.

10. Rajah 6 Antara pernyataan berikut. Q. C gabungan dua rantai makanan. O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. T dan U ialah karnivor. B gabungan beberapa rantai makanan. yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah. Q berkurang jika T bertambah. Antara hidupan berikut. R dan S ialah herbivor. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 . R.SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8. Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan. 9.

Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 .SULIT 018 A B O P C D Q R 11. III dan IV sahaja 12. yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. Antara mentol dalam litar elektrik berikut. II dan IV sahaja I.

sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala.SULIT 13. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol. 7 . wayar penyambung dan mentol. Antara berikut. Antara berikut. Litar yang mengandungi sel kering. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung.

Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja. L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C.SULIT 15. Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering. Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q. Mereka seharusnya memasang suis pada litar. Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar. 018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9. Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 . Rajah 10 Bekas J. K. 16.

Rajah 11 9 .SULIT 018 17. Antara berikut. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik. yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19. Meletakkan bikar di bawah kipas angin. Masukkan sudu besi ke dalam bikar. yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik. II dan III 18. Antara berikut. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I.

Bebola logam mengembang apabila dipanaskan. 21. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin.SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11. Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan. Gelang mengecut apabila dipanaskan. apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan. Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif. 20. Rajah 13 10 . Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah.

lubang salur PVC terlalu kecil. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap. 22. cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar. cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok. cahaya dapat dibiaskan. nyalaan lilin terlalu kecil. cahaya hanya bergerak dalam garis lurus.SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang. Rajah 14 11 . Antara alat berikut. 24. yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23.

indigo.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. A B C D Merah. hijau. indigo Merah. ungu. biru. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25. ungu Merah. 12 . Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan. indigo. kuning. biru. ungu Merah. jingga. biru. ungu 26. jingga. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. hijau. hijau. Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul. kuning. biru. jingga. kuning. jingga. kuning. hijau. indigo.

Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28. Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali. 018 27. 13 .SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan. Bunyi boleh bergerak melalui udara. Murid telah mahir bermain kompang. Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air. Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya.

III dan IV sahaja C D I. Antara alat-alat elektrik berikut.SULIT 29. yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I. Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah µIa¶yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30. II dan IV sahaja I. III dan IV sahaja 14 . II dan III sahaja II.

Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen ang dijalankan. tuliskan jawapan kamu pada ruang ang disediakan.SUL T B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan. i. Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkaneksperimen di atas. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini. Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1. ii. B Rajah 1 1.

Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan b ahan mengalirkan arus elektrik. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 .SUL T d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas. Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali ra ia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2.

Q. R. S diketuk. Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P. (1 markah) 3. Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. (1 markah) 17 . Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah.SUL T (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas.

Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam. (1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4.SUL T b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i. Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid -murid tersebut. 18 . ii. Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air. iii.

i. (1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya. ii. (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 .SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.