P. 1
AQIDAH

AQIDAH

|Views: 700|Likes:
Published by me ta shi

More info:

Published by: me ta shi on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

AQIDAH

1. Pengertian Aqidah Akidah Secara Etimologi Aqidah berasal dari kata ‘aqd yang berarti pengikatan. Aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran kepada sesuatu. Aqidah secara Syara’ Yaitu iman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan kepada hari akhir serta kepada Qadar yang baik dan yang buruk. Syari’at terbagi menjadi 2 : • I’tiqadiyah I’tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal seperti kepercayaan terhadap rububiyah allah, dan kewajiban beribadah kepada-Nya. Hal ini disebut ashliyah (pokok agama). • Amaliyah Amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal. Seperti shalat, zakat, puasa, dll. Bagian ini disebut far’iyah (cabang agama) karena ia dibangun atas dasar I’tiqadiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya I’tiqadiyah. Maka aqidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal.

"Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." (Al-kahfi : 110) 1. Pembagian Aqidah Aqidah terbagi menjadi dua bagian 1: a. Aqidah PokokAqidah pokok adalah butir-butir Aqidah yang disepakati para ulama menjadi aqidah islam. Penolakan salah satu butirnya berarti keluar dari islam. • Allah pencipta alam raya • Allah maha esa

1 Abdul Hafidz dkk, Risalah Akidah. Halaman 2.

Sumber-sumber Aqidah Aqidah adalah taufiqiyah. Ghaflah (lalai) terhadap perenungan ayat-ayat allah yang terhampar dijagat taya ini (ayatayat kauniyah) dan ayat-ayat allah yang tertuang dalam kitab-Nya (ayat-ayat Qur’aniyah). g. Kebodohan terhadap aqidah shahihah. Artinya. dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah aqidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Ghuluw (berlebihan) dalam mencintai para wali dan orang-orang shaleh serta mengangkat mereka diatas derajat yangs semestinya. baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudharatan. Sebab-sebab penyimpangan aqidah shahihah : a. tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari penghargaan yang benar (menurut islam). Enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. e. dan janganlah kamu berceraiberai…. tidak bias diterapkan kecuali dengan dalil syar’i. IMAN .. d. sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh allah. c. Ta’ashshub (fanatic) kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya. • Allah menciptakan alam sejak qadim atau sebaliknya • Rasul-rasul berjumlah 25 orang 1. sekalipun itu benar. b. Karena itu sumbernya hanya terbatas pada AlQur’an dan As-Sunnah. Allah berfirman : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) allah. karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya. f. Taqlid buta.” (ali-imran 103) 2. atau karena kurangnya perhatian terhadapnya. Aqidah cabang Aqidah cabang adalah butir-butir aqidah yang tidak disepakati oleh para ulama menjadi aqidah pokok islam.a. Penyimpangan Aqidah dan Cara penanggulangannya Penyimpangan dari aqidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Karena kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan islam. Karena aqidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Penolakan salah satu butirnya tidak berarti keluar dari islam. sekalipun itu bathil. dan mencampakkan apa yang menyalahinya.

serta kitab yang allah turunkan sebelumnya. sabar. Arti Iman dalam Hadits maksudnya iman yang merupakan pembenaran batin.” 2. Risalah Akidah. Cabang iman yang paling utama adalah tauhid b. dan Mengamalkan dengan anggot badan. dan hari kemudian. Cabang iman yang paling terendah adalah menghilangkan ketidaknyamanan orang lain. 2 Abdul Hafidz dkk. yaitu : a. rasa malu dan sebagainya. Barangsiapa yang kafir kepada allah. . mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambaNya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Rasullallah menyebutkan hal-hal lain sebagai iman. seperti akhlak yang baik. Perintah allah b. sedangkan rasa malu itu (juga) salah satu cabang dari iman. yang paling utama adalah ucapan “laa ilaahaillallahu” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (kotoran) dari tengah jalan. Halaman 3. Janji allah bagi orang yang beriman 1. Dalam surat an-nisa : 136 dijelaskan : “wahai orang-orang yang beriman. cinta sahabat.” Rasulullah tidak menyebutkan cabang-cabang iman secara keseluruhan tetapi hanya menyebutkan yang paling utama dan yang paling rendah.”2 Arti iman dalam Al-Qur’an maksudnya membenarkan dengan penuh Keyakinan bahwa Allah SWT. bermurah hati. kitab-kitabnya. mengikrarkan dengan lisan. maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. tetaplah beriman kepada allah dan rasul-nya dan kepada kitab yang allah turunkan kepada rasul-nya. malaikat-malaikatnya. : “membenarkan dengan hati. Dasar iman a. rasul-rasulnya. Pengertian Iman Secara bahasa Secara istilah : pembenaran hati. Dan bahwa Al-Qur’an adalah kalam Allah yang Ia firmankan dengan sebenarnya. Cabang-cabang iman Dalam hadist riwayat muslim menjelaskan : “iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih.1. cinta Rasul.

Contohnya berbuat dosa tanpa meyakini kehalalannya. tetapi memerlukan pembuktian dalam menjalankan serangkaian ujian dan cobaan. b. Pokok kesempurnaan iman a.c. Diantara kedua itu ada cabang-cabang iman lain seperti cinta rasulullah. Takut akan azab-Nya g. kadang kuat. Percaya akan kitab-kitab-Nya d. Memperhatikan dan menjauhi larangan-Nya TAUHID . Hakikat iman a. Syarat kesempurnaan iman a. 1. Pembenaran (tashdiq) dalam hati c. 1. 1. Iman berkait dengan hijrah dan perjuangan. Praktik (amal) dalam kehidupan sehari-hari serta mengikuti ijma’ sahabat yang empat. dan kadang lemah. Percaya kepada malaikat-Nya c. b. tapi memperburuk dan mengurangi iman. c. Pengakuan (iqrar) secara lisan b. Mencintai nabi dan rasul-Nya e. Kemaksiatan yang berdampak pada keluarnya seseorang dari iman yaitu kemaksiatan yang dilakukan karena ingkar atau mendustakan. Mencintai Allah SWT b. dll. Selalu berharap akan rahmat-Nya h. Membenci musuh-musuh-Nya f. 1. Iman tidak stabil. Pengaruh kemaksiatan terhadap iman a. Kemaksiatan yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari iman. Contoh : fir’aun yang mengingkari ajaran yang dibawa nabi musa as. Mengindahkan dan mengerjakan perintah-Nya i. cinta kepada sesame muslim. Iman tidak sekedar diucapkan.

raghabah (senang). Pengertian tauhid Arti kata tauhid adalah meng-esakan. rahbah (takut).1. "Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang menegakkan keadilan. dan asma-asma-Nya.H. 4 http://id. b. nazar. Risalah Tuhid. Jalan yang ditempuh untuk ini adalah dengan mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang disebut ilmu tauhid. Tauhid rububiyah. Hal ini adalah merupakan aqidah atau pegangan hati yang tak mudah dipengaruhi oleh zhan (dugaan) dan syak (keraguan) dan itulah yang disebut iman kepada Allah SWT.wikipedia. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana" (Al Imran : 18). dan inabah (kembali/taubat). Tujuan pokok mempelajari ilmu ini adalah agar dapat mencapai ma’rifat kepada allah swt dan rasul-Nya. "Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu". Yang dimaksud dengan meng-esakan yaitu mengesakan Allah SWT. sifatsifatNya. tawakkal. Halaman 1. yaitu beriman kepada nama-nama allah dan sifat-sifatnya c.3 2. 3 K. yaitu mengesakan allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk hidup. baik zat-Nya. Para malaikat dan orang orang yang berilmu (juga menyatakan demikian). takut. Tauhid uluhiyyah Tauhid uluhiyyah adalah meng-esakan allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyari’atkan seperti doa. berasal dari kata wahid artinya esa/satu/tunggal. dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadist serta perenungan dan pemikiran tahap alam semesta dengan tujuan untuk mengisi hati dengan keyakinan atas adanya Allah SWT yang maha esa. Tauhid asmaa’ wa sifat. raja’ (pengharapan).org/wiki/Tauhid#Kedudukan_Tauhid_dalam_Islam . Pembagian tauhid Tauhid dibagi menjadi 3 yaitu :4 a. qurban. Dja’Far Sabran.

ISLAM “sesungguhnya agama yang (diridhai) di sisi allah hanyalah islam.org/wiki/Islam . Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-kitab kecuali sesudah dating pengetahuan kepada mereka. kata tersebut berarti “orang yang berserah diri kepada Allah" dalam bahasa Indonesia.Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat allah maka sesungguhnya allah sangat cepat hisab-Nya” (QS... dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya.Ali’imran [3]:19) Secara etimologis kata Islam diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata salām yang berarti “damai”. yaitu bermaksud "untuk menerima. Muhammadur Rasulullah" — yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah.. dan menghindari politheisme. berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). menuruti perintah-Nya.wikipedia. Islam berarti penerimaan dari dan penundukan kepada Tuhan. niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam." Ayat lain menghubungkan Islām dan dīn (lazimnya diterjemahkan sebagai "agama"): ". Muhammad adalah utusan Allah".5 Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahādatāin ("dua kalimat persaksian"). dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku. Dalam beberapa ayat. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari al-Qur’an." Namun masih ada yang lain yang menggambarkan Islam itu sebagai perbuatan kembali kepada Tuhanlebih dari hanya penyataan pengesahan keimanan. 5 http://id. Kata 'Muslim' (sebutan bagi pemeluk agama Islam) juga berhubungan dengan kata Islām." Dengan demikian. menyerah atau tunduk. kualitas Islam sebagai kepercayaan ditegaskan: "Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. yaitu "Laa ilaha illallah.. Kata Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari akar triliteral s-l-m. Karena kedengkian (yang ada) diantara mereka. dan didapat dari tatabahasa bahasa Arab Aslama. dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

Dengan demikian kufur yang disertai pendustaan itu lebih berat dari pada kufur sekedar kufur. sedangkan menurut terminology syariat.php?id=1451 .KUFUR 1. atau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. baik dengan mendustakannya maupun tidak.6 “orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (menyatakan bahawa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata” (QS.pdmbontang. Kufur besar Kufur besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama islam. Prinsip Akidah Islam Aqidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah. tetapi kalau tidak mendustakan artinya hanya sekedar tidak iman dan tidak percaya. Pengertian kufur Arti Kufur Secara etimologi. iman kepada para malaikat-Nya. iman kepada kitab-kitab-Nya. Perbedaannya. Contohnya adalah kufur nikmat. Jenis kufur a. kufur artinya menutupi.com/cetak. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan didalam al-qur’an dan as-sunnah sebagai dosa-dosa kufur. iman kepada para rasul-Nya. tetapi tidak mencapai derajat kufur besar.Al’bayinah :1) 2. Macam-macam kufur besar adalah sebagai berikut : • Kufur karena mendustakan • Kufur karena enggan dan sombong • Kufur karena ragu • Kufur karena berpaling • Kufur karena nifaq (munafik) a. dan dan kufur tersebut adalah kufur amali. Kufur kecil Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama islam. dan iman kepada takdir yang baik 6 http://www. kalau mendustakan berarti menentang dan menolak. iman kepada hari akhir. kufur artinya ingkar terhadap Allah swt.

" [Al-Qomar: 49-50] Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda dalam sunnahnya sebagai jawaban terhadap malaikat Jibril ketika bertanya tentang iman. Dalam soal takdir. Etika islam adalah suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai 7 http://www.dan yang buruk. Pengertian etika islam Etika adalah usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Allah berfirman.id/content/747/slash/0 .Al’Qalam. akan tetapi sesunggunya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah. nabi-nabi . "Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian.almanhaj. kitab-kitab-Nya. hari kemudian. para rasul-Nya. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah rasul-Nya Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.7 Allah berfirman dalam kitab suci-Nya." [Hadits Riwayat Muslim] ETIKA ISLAM Allah swt berfirman : “dan sesungguhnya kamu (diciptakan) atas perangai yang besar (terpuji)” (QS. dan perintah Kami hanyalah sesuatu menurut ukuran. dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata." [Al-Baqarah: 177]. dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk. malaikatmalaikat.or. kitab-kitab. hari kemudian. "Artinya : Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. para malaikat-Nya. " Artinya : Iman adalah engkau mengimani Allah. 68 :4) 1.

2. berupaya menelaah dan mempelajarinya. “Sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak yang agung” (Al qalam : 4). dan sangat berkaitan. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dengna pengalaman keberagaman seseorang. Etika islam dan aqidah memiliki hubungan yang sangat erat. namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. • ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. yaitu dalam bentuk manusia dengan tuhan (iman) melainkan wujud hubungan manusia terhadap tuhan (iman) melainkan wujud hubungan manusia terhadap tuhan. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok inti akhlak seorang hamba. Aqidah merupakan syarat sah dari suatu amal sehingga apabila aqidah seseorang buruk maka buruklah etika dari orang tersebut.info . dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini. Etika dalam islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan yang agung yang bukan saja berisikan sikap. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. perilaku secara normative. manusia dengan alam semesta.apa yna baik dan apa yna buruk berkenaan dengan perilaku manusia sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah. bahkan islam mementingkan akhlak. Maka islam menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung tinggi etika sebagai fithrah dengan menghadirkan kedamaian keadilan dan kejujuran.8 8 www. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya.mediamuslim. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak. Hubungan aqidah dan etika islam Dalil yang menjelaskan akhlak islam cerminan aqidah islam yang berhubungan dengan aqidah dan etika islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->