P. 1
AQIDAH

AQIDAH

|Views: 684|Likes:
Published by me ta shi

More info:

Published by: me ta shi on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

AQIDAH

1. Pengertian Aqidah Akidah Secara Etimologi Aqidah berasal dari kata ‘aqd yang berarti pengikatan. Aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran kepada sesuatu. Aqidah secara Syara’ Yaitu iman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan kepada hari akhir serta kepada Qadar yang baik dan yang buruk. Syari’at terbagi menjadi 2 : • I’tiqadiyah I’tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal seperti kepercayaan terhadap rububiyah allah, dan kewajiban beribadah kepada-Nya. Hal ini disebut ashliyah (pokok agama). • Amaliyah Amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal. Seperti shalat, zakat, puasa, dll. Bagian ini disebut far’iyah (cabang agama) karena ia dibangun atas dasar I’tiqadiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya I’tiqadiyah. Maka aqidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal.

"Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." (Al-kahfi : 110) 1. Pembagian Aqidah Aqidah terbagi menjadi dua bagian 1: a. Aqidah PokokAqidah pokok adalah butir-butir Aqidah yang disepakati para ulama menjadi aqidah islam. Penolakan salah satu butirnya berarti keluar dari islam. • Allah pencipta alam raya • Allah maha esa

1 Abdul Hafidz dkk, Risalah Akidah. Halaman 2.

tidak bias diterapkan kecuali dengan dalil syar’i. atau karena kurangnya perhatian terhadapnya. e.a. Karena kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan islam. Penyimpangan Aqidah dan Cara penanggulangannya Penyimpangan dari aqidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. dan mencampakkan apa yang menyalahinya. Ghaflah (lalai) terhadap perenungan ayat-ayat allah yang terhampar dijagat taya ini (ayatayat kauniyah) dan ayat-ayat allah yang tertuang dalam kitab-Nya (ayat-ayat Qur’aniyah). Ta’ashshub (fanatic) kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya. karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya. dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah aqidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. dan janganlah kamu berceraiberai…. b. Penolakan salah satu butirnya tidak berarti keluar dari islam. Allah berfirman : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) allah. • Allah menciptakan alam sejak qadim atau sebaliknya • Rasul-rasul berjumlah 25 orang 1. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari penghargaan yang benar (menurut islam). Karena itu sumbernya hanya terbatas pada AlQur’an dan As-Sunnah. Kebodohan terhadap aqidah shahihah. c. IMAN .. Aqidah cabang Aqidah cabang adalah butir-butir aqidah yang tidak disepakati oleh para ulama menjadi aqidah pokok islam. Sebab-sebab penyimpangan aqidah shahihah : a. Ghuluw (berlebihan) dalam mencintai para wali dan orang-orang shaleh serta mengangkat mereka diatas derajat yangs semestinya. Sumber-sumber Aqidah Aqidah adalah taufiqiyah. g. Karena aqidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. d. baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudharatan. sekalipun itu benar. sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh allah. Taqlid buta. f.” (ali-imran 103) 2. sekalipun itu bathil. Artinya.

dan Mengamalkan dengan anggot badan. yaitu : a. Dan bahwa Al-Qur’an adalah kalam Allah yang Ia firmankan dengan sebenarnya. yang paling utama adalah ucapan “laa ilaahaillallahu” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (kotoran) dari tengah jalan. cinta sahabat. Pengertian Iman Secara bahasa Secara istilah : pembenaran hati. seperti akhlak yang baik. maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. mengikrarkan dengan lisan. sabar. mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambaNya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. . Janji allah bagi orang yang beriman 1. tetaplah beriman kepada allah dan rasul-nya dan kepada kitab yang allah turunkan kepada rasul-nya. serta kitab yang allah turunkan sebelumnya. : “membenarkan dengan hati. rasa malu dan sebagainya.” Rasulullah tidak menyebutkan cabang-cabang iman secara keseluruhan tetapi hanya menyebutkan yang paling utama dan yang paling rendah. Halaman 3. kitab-kitabnya. 2 Abdul Hafidz dkk. Cabang iman yang paling terendah adalah menghilangkan ketidaknyamanan orang lain. Cabang iman yang paling utama adalah tauhid b. Dalam surat an-nisa : 136 dijelaskan : “wahai orang-orang yang beriman. Perintah allah b. Risalah Akidah. rasul-rasulnya. Rasullallah menyebutkan hal-hal lain sebagai iman.” 2.”2 Arti iman dalam Al-Qur’an maksudnya membenarkan dengan penuh Keyakinan bahwa Allah SWT. Barangsiapa yang kafir kepada allah. dan hari kemudian. malaikat-malaikatnya. Arti Iman dalam Hadits maksudnya iman yang merupakan pembenaran batin. sedangkan rasa malu itu (juga) salah satu cabang dari iman. bermurah hati. cinta Rasul. Cabang-cabang iman Dalam hadist riwayat muslim menjelaskan : “iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih.1. Dasar iman a.

Kemaksiatan yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari iman. Mencintai Allah SWT b. kadang kuat. cinta kepada sesame muslim. Kemaksiatan yang berdampak pada keluarnya seseorang dari iman yaitu kemaksiatan yang dilakukan karena ingkar atau mendustakan. 1. b. Iman berkait dengan hijrah dan perjuangan. Hakikat iman a. c. 1. Membenci musuh-musuh-Nya f. dan kadang lemah. Pengaruh kemaksiatan terhadap iman a. Pokok kesempurnaan iman a. tetapi memerlukan pembuktian dalam menjalankan serangkaian ujian dan cobaan. Syarat kesempurnaan iman a. Contoh : fir’aun yang mengingkari ajaran yang dibawa nabi musa as. 1. Mengindahkan dan mengerjakan perintah-Nya i. Percaya kepada malaikat-Nya c. tapi memperburuk dan mengurangi iman. Praktik (amal) dalam kehidupan sehari-hari serta mengikuti ijma’ sahabat yang empat.c. Memperhatikan dan menjauhi larangan-Nya TAUHID . dll. Mencintai nabi dan rasul-Nya e. b. Diantara kedua itu ada cabang-cabang iman lain seperti cinta rasulullah. Takut akan azab-Nya g. Selalu berharap akan rahmat-Nya h. Iman tidak stabil. 1. Iman tidak sekedar diucapkan. Percaya akan kitab-kitab-Nya d. Contohnya berbuat dosa tanpa meyakini kehalalannya. Pengakuan (iqrar) secara lisan b. Pembenaran (tashdiq) dalam hati c.

Halaman 1.org/wiki/Tauhid#Kedudukan_Tauhid_dalam_Islam . Yang dimaksud dengan meng-esakan yaitu mengesakan Allah SWT. tawakkal.wikipedia. Pengertian tauhid Arti kata tauhid adalah meng-esakan. 4 http://id. "Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang menegakkan keadilan. raghabah (senang). dan inabah (kembali/taubat). dan asma-asma-Nya.3 2. Tauhid asmaa’ wa sifat. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana" (Al Imran : 18). qurban. dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadist serta perenungan dan pemikiran tahap alam semesta dengan tujuan untuk mengisi hati dengan keyakinan atas adanya Allah SWT yang maha esa. Dja’Far Sabran. 3 K. yaitu beriman kepada nama-nama allah dan sifat-sifatnya c. berasal dari kata wahid artinya esa/satu/tunggal. Tauhid uluhiyyah Tauhid uluhiyyah adalah meng-esakan allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyari’atkan seperti doa. baik zat-Nya. Risalah Tuhid. Pembagian tauhid Tauhid dibagi menjadi 3 yaitu :4 a. takut. Jalan yang ditempuh untuk ini adalah dengan mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang disebut ilmu tauhid. yaitu mengesakan allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk hidup.H. Para malaikat dan orang orang yang berilmu (juga menyatakan demikian). Hal ini adalah merupakan aqidah atau pegangan hati yang tak mudah dipengaruhi oleh zhan (dugaan) dan syak (keraguan) dan itulah yang disebut iman kepada Allah SWT. b.1. rahbah (takut). sifatsifatNya. "Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu". raja’ (pengharapan). nazar. Tauhid rububiyah. Tujuan pokok mempelajari ilmu ini adalah agar dapat mencapai ma’rifat kepada allah swt dan rasul-Nya.

dan menghindari politheisme.org/wiki/Islam . 5 http://id. Muhammadur Rasulullah" — yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah. Islam berarti penerimaan dari dan penundukan kepada Tuhan. Dalam beberapa ayat.wikipedia.. berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat allah maka sesungguhnya allah sangat cepat hisab-Nya” (QS. menyerah atau tunduk..ISLAM “sesungguhnya agama yang (diridhai) di sisi allah hanyalah islam.Ali’imran [3]:19) Secara etimologis kata Islam diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata salām yang berarti “damai”. dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku.Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari al-Qur’an." Dengan demikian. yaitu "Laa ilaha illallah. kata tersebut berarti “orang yang berserah diri kepada Allah" dalam bahasa Indonesia. dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.. Kata Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari akar triliteral s-l-m. niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini.. Muhammad adalah utusan Allah". kualitas Islam sebagai kepercayaan ditegaskan: "Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. menuruti perintah-Nya. dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya. dan didapat dari tatabahasa bahasa Arab Aslama." Namun masih ada yang lain yang menggambarkan Islam itu sebagai perbuatan kembali kepada Tuhanlebih dari hanya penyataan pengesahan keimanan. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-kitab kecuali sesudah dating pengetahuan kepada mereka. yaitu bermaksud "untuk menerima.5 Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahādatāin ("dua kalimat persaksian"). Karena kedengkian (yang ada) diantara mereka." Ayat lain menghubungkan Islām dan dīn (lazimnya diterjemahkan sebagai "agama"): ". Kata 'Muslim' (sebutan bagi pemeluk agama Islam) juga berhubungan dengan kata Islām.

tetapi kalau tidak mendustakan artinya hanya sekedar tidak iman dan tidak percaya. Perbedaannya. kalau mendustakan berarti menentang dan menolak.com/cetak. iman kepada para malaikat-Nya. iman kepada kitab-kitab-Nya. Prinsip Akidah Islam Aqidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah. Macam-macam kufur besar adalah sebagai berikut : • Kufur karena mendustakan • Kufur karena enggan dan sombong • Kufur karena ragu • Kufur karena berpaling • Kufur karena nifaq (munafik) a. Pengertian kufur Arti Kufur Secara etimologi. Contohnya adalah kufur nikmat. sedangkan menurut terminology syariat. Kufur besar Kufur besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama islam. Kufur kecil Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama islam. Dengan demikian kufur yang disertai pendustaan itu lebih berat dari pada kufur sekedar kufur. Jenis kufur a.php?id=1451 . dan iman kepada takdir yang baik 6 http://www. iman kepada hari akhir. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan didalam al-qur’an dan as-sunnah sebagai dosa-dosa kufur.6 “orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (menyatakan bahawa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata” (QS.Al’bayinah :1) 2. kufur artinya ingkar terhadap Allah swt.pdmbontang. kufur artinya menutupi. dan dan kufur tersebut adalah kufur amali. atau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. iman kepada para rasul-Nya. tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. baik dengan mendustakannya maupun tidak.KUFUR 1.

" [Al-Baqarah: 177]. Pengertian etika islam Etika adalah usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik." [Hadits Riwayat Muslim] ETIKA ISLAM Allah swt berfirman : “dan sesungguhnya kamu (diciptakan) atas perangai yang besar (terpuji)” (QS. "Artinya : Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. kitab-kitab. para rasul-Nya. Etika islam adalah suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai 7 http://www. Dalam soal takdir. " Artinya : Iman adalah engkau mengimani Allah. dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk.or. akan tetapi sesunggunya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah. Allah berfirman. nabi-nabi .Al’Qalam.dan yang buruk. hari kemudian.id/content/747/slash/0 . para malaikat-Nya. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah rasul-Nya Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. malaikatmalaikat. dan perintah Kami hanyalah sesuatu menurut ukuran. 68 :4) 1. dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata." [Al-Qomar: 49-50] Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda dalam sunnahnya sebagai jawaban terhadap malaikat Jibril ketika bertanya tentang iman. hari kemudian.almanhaj. "Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. kitab-kitab-Nya.7 Allah berfirman dalam kitab suci-Nya.

Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. manusia dengan alam semesta. Etika islam dan aqidah memiliki hubungan yang sangat erat.mediamuslim. Maka islam menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung tinggi etika sebagai fithrah dengan menghadirkan kedamaian keadilan dan kejujuran. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dengna pengalaman keberagaman seseorang. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini. yaitu dalam bentuk manusia dengan tuhan (iman) melainkan wujud hubungan manusia terhadap tuhan (iman) melainkan wujud hubungan manusia terhadap tuhan. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok inti akhlak seorang hamba. “Sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak yang agung” (Al qalam : 4). namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. Etika dalam islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan yang agung yang bukan saja berisikan sikap. Hubungan aqidah dan etika islam Dalil yang menjelaskan akhlak islam cerminan aqidah islam yang berhubungan dengan aqidah dan etika islam. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan. namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak. perilaku secara normative.apa yna baik dan apa yna buruk berkenaan dengan perilaku manusia sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah. berupaya menelaah dan mempelajarinya. bahkan islam mementingkan akhlak. dan sangat berkaitan. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. Aqidah merupakan syarat sah dari suatu amal sehingga apabila aqidah seseorang buruk maka buruklah etika dari orang tersebut. 2.info . • ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak.8 8 www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->