Teknik Membaca Modul dan Membuat Nota

oleh
Cheah Kee Sam Fakulti Perniagaan & Pengurusan Open University Malaysia

Senarai Isi Kandungan Modul
‡

‡

Dapat memaham struktur modul dalam setiap unit/Bab. Setiap Isi Kandungan mempunyai unit/Bab yang spesifik.

.

Pengenalan.Panduan Kursus Mempunyai lebih kurang 4 atau 5 muka surat.Peserta Kursus.Jadual Belajar. .  . .  Tujuan: .

.Sinopsis Kursus. Perlu memahami objektif..Pengetahuan Awal. Membantu anda dalam tugasan. .Objektif Kursus. . Boleh rujuk jika tidak faham.

 Ikon: .Fikir ( Soalan-soalan yang Soalandiberikan)  .Mengenali Isi Kandungan Kursus Terdapat banyak ikon yang mewakili berbagai aktiviti berkaitan dengan konsep.

- Idea anda ( konsep ) Latihan ( kefahaman ) Laman Web (pengetahuan) Break ( Seksyen tamat/permulaan seksyen baru ). .

 Bahan Rujukan : OUMH 1103 Learning Skills For Open and Distance Learners. .

Tiada ? .Ada ? .SOALAN .