Teknik Membaca Modul dan Membuat Nota

oleh
Cheah Kee Sam Fakulti Perniagaan & Pengurusan Open University Malaysia

Senarai Isi Kandungan Modul
‡

‡

Dapat memaham struktur modul dalam setiap unit/Bab. Setiap Isi Kandungan mempunyai unit/Bab yang spesifik.

.

 Tujuan: .  .Peserta Kursus. .Pengenalan.Panduan Kursus Mempunyai lebih kurang 4 atau 5 muka surat.Jadual Belajar. .

. . Perlu memahami objektif.Sinopsis Kursus.Pengetahuan Awal. Boleh rujuk jika tidak faham.Objektif Kursus. . Membantu anda dalam tugasan..

Fikir ( Soalan-soalan yang Soalandiberikan)  .Mengenali Isi Kandungan Kursus Terdapat banyak ikon yang mewakili berbagai aktiviti berkaitan dengan konsep.  Ikon: .

.- Idea anda ( konsep ) Latihan ( kefahaman ) Laman Web (pengetahuan) Break ( Seksyen tamat/permulaan seksyen baru ).

. Bahan Rujukan : OUMH 1103 Learning Skills For Open and Distance Learners.

Ada ? .SOALAN .Tiada ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful