Teknik Membaca Modul dan Membuat Nota

oleh
Cheah Kee Sam Fakulti Perniagaan & Pengurusan Open University Malaysia

Senarai Isi Kandungan Modul
‡

‡

Dapat memaham struktur modul dalam setiap unit/Bab. Setiap Isi Kandungan mempunyai unit/Bab yang spesifik.

.

Pengenalan. . .Jadual Belajar.Panduan Kursus Mempunyai lebih kurang 4 atau 5 muka surat.Peserta Kursus.  Tujuan: .  .

Pengetahuan Awal. .Objektif Kursus. Perlu memahami objektif. Membantu anda dalam tugasan.. Boleh rujuk jika tidak faham. . .Sinopsis Kursus.

Mengenali Isi Kandungan Kursus Terdapat banyak ikon yang mewakili berbagai aktiviti berkaitan dengan konsep.  Ikon: .Fikir ( Soalan-soalan yang Soalandiberikan)  .

- Idea anda ( konsep ) Latihan ( kefahaman ) Laman Web (pengetahuan) Break ( Seksyen tamat/permulaan seksyen baru ). .

. Bahan Rujukan : OUMH 1103 Learning Skills For Open and Distance Learners.

Ada ? .Tiada ? .SOALAN .