Teknik Membaca Modul dan Membuat Nota

oleh
Cheah Kee Sam Fakulti Perniagaan & Pengurusan Open University Malaysia

Senarai Isi Kandungan Modul
‡

‡

Dapat memaham struktur modul dalam setiap unit/Bab. Setiap Isi Kandungan mempunyai unit/Bab yang spesifik.

.

Pengenalan. .  Tujuan: .Panduan Kursus Mempunyai lebih kurang 4 atau 5 muka surat.Peserta Kursus.Jadual Belajar. .  .

. Boleh rujuk jika tidak faham. Perlu memahami objektif.Pengetahuan Awal. .Sinopsis Kursus.Objektif Kursus.. Membantu anda dalam tugasan. .

Fikir ( Soalan-soalan yang Soalandiberikan)  .  Ikon: .Mengenali Isi Kandungan Kursus Terdapat banyak ikon yang mewakili berbagai aktiviti berkaitan dengan konsep.

.- Idea anda ( konsep ) Latihan ( kefahaman ) Laman Web (pengetahuan) Break ( Seksyen tamat/permulaan seksyen baru ).

. Bahan Rujukan : OUMH 1103 Learning Skills For Open and Distance Learners.

Ada ? .SOALAN .Tiada ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful