Laporan Tahunan Bidang Kurikulum Tahun 2010

Program Peningkatan Pencapaian Akademik
Secara umum, program utama yang menjadi asas kepada usaha semua guru di SMK. Narinang untuk meningkatkan pencapaian akademiknya ialah: i) Program Headcount semua tingkatan. ii) Program Menganalisis pencapaian pelajar setiap kali peperiksaan /ujian topikal /Program Excel diadakan. Antara bentuk analisa yang dilakukan ialah analisis item dan analisis penguasaan pelajar bagi setiap mata pelajaran. iii) Merancang strategi untuk menangani isu yang dikesan berdasarkan analisa yang yang dilakukan. Program ini melibatkan panitia mata pelajaran, Guru Kanan Bidang dan pihak pentadbir. Ketiga-tiga program utama ini adalah selaras dengan perancangan strategik sekolah serta usahausaha yang telah dinyatakan untuk mencapai tiga objektif utama School Improvement Program (SIP). Tiga Objektif Utama Peningkatan Akademik School Improvement Program (SIP) Objektif
1.1 - Meningkatkan pencapai pelajar dalam peperiksaan PMR. 1.2 Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan SPM 1.3 - Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan STPM.

KPI
Meningkatkan peratus lulus dan meningkatkan kualiti pencapaian pelajar berdasarkan peningkatan kualiti GPS Meningkatkan peratus lulus dan meningkatkan kualiti pencapaian pelajar berdasarkan peningkatan kualiti GPS Pencapaian 100% kelulusan menjelang Tahun 2011 dengan PNGK 2.25

2009
61.2% GPS 2.99 99.61% GPS 5.57 PNGK 2.14

2010
GPS. 2.94 GPS 5.52 PNGK 2.21

2011
GPS 2.89 GPS 5.47 PNGK 2.25

2012
GPS 2.84 GPS 5.42 PNGK 2.30

Program Peningkatan Akademik Standard
Antara strategi standard yang telah dilakukan oleh semua panitia mata pelajaran dan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2010 untuk meningkatkan pencapaian akademik dalam peperiksaan awam adalah seperti berikut: i) Program kelas tambahan bertujuan membolehkan guru menghabiskan sukatan pelajaran mengikut takwim yang telah dirancang. ii) Program latih tubi bertujuan membiasakan para pelajar dengan format soalan sebenar serta melatih pelajar agar dapat memenuhi kehendak soalan. iii) Program motivasi untuk mempersiapkan pelajar dalam aspek mental untuk menghadapi cabaran menghadapi peperiksaan. iv) Pendedahan mengenai teknik menjawab mengikut mata pelajaran bertujuan memantapkan kefahaman dan kecekapan pelajar untuk menjawab mengikut kehendak soalan. v) Membuat kajian tindakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan serta mencari penyelesaian berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. vi) Program Pecutan Terakhir – Program berbentuk latih tubi selepas Peperiksaan Percubaan /Excel 2 menggunakan soalan-soalan bertaraf peperiksaan dari pada sekolah-sekolah berwibawa seperti MRSM, SBP serta peperiksaan yang dikendalikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri lain.

4A/5A untuk Peperiksaan STPM serta kupon yang boleh ditunaikan di kantin jika mencapai sasaran dalam program headcount sekolah. Lain-lain Program Peningkatan Akademik a) Mengadakan perkongsian pintar dengan membawa masuk guru-guru cemerlang /guru berpengalaman dari sekolah lain untuk memantapkan pengetahuan /pengalaman guru di sekolah ini.1 47.9 83. Semester 1 dengan Excel 2/Percubaan Serta Sasaran Bagi Tahun 2010 . c) Aktiviti-aktiviti sokongan mata pelajaran seperti lawatan sambil belajar serta aktiviti-aktiviti sempena bulan jabatan seperti yang telah dilaksanakan oleh Panitia Ekonomi Asas.7 93.3 Graf 1: Pencapaian pelajar secara perbandingan dalam 6 mata pelajaran teras Tingkatan 5.1 94. Pencapaian Pelajar Tingkatan 5 Berdasarkan Peratus Lulus 120 100 80 60 40 20 0 Semester 1 Excel 2 Sasaran 2010 BM 65 73.vi) Pemberian insentif seperti hadiah khas jika mencapai 7A dalam Peperiksaan PMR. Program-program standard yang dinyatan di atas dirangka dengan matlamat untuk meningkatkan pencapaian pelajar secara menyeluruh dari segi kualiti dan kuantiti.2 Sn 37.6 39.2 SJ 40.1 PM 79. ii) Fasa Kedua – Pelajar dikumpulkan mengikut kategori masing-masing (kategori nearmiss cemerlang dan kategori near-miss lulus) dalam satu program selama satu sesi persekolahan dan dikendalikan khas oleh Encik Juilis Mokujal (GC) dengan bantuan guru-guru Bahasa Malaysia yang lain menggunakan modul khas yang bersesuaian dengan tahap pelajar. Panitia Sains Pertanian dan Panitia Geografi. 9/10A dalam Peperiksaan SPM.7 86. i) Fasa Pertama – Program dikendalikan oleh guru mata pelajaran masing-masing yang diintergrasikan dalam masa pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul khas yang dihasilkan oleh Encik Juilis Mokujal (GC).2 41.2 MT 33. Oleh sebab itu bermula pada tahun ini penekanan telah dibuat untuk menangani fenomena near miss cemerlang dan near miss lulus khususnya bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia kerana ianya merupakan penentu kepada peningkatan dalam pencapaian pelajar di dalam peperiksaan SPM.8 81. Ini penting bagi mata pelajaran yang baru ditawarkan seperti Pengajian Perniagaan. b) Program near miss cemerlang dan near miss lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.8 76.1 98. Program ini telah dibuat dalam dua fasa.1 59.8 BI 53.

150 100 50 0 Sem ester 1 Excel 2 Sasaran 2010 ICT 92.6 80 ERT 63.3 97.9 15. Semester 1 dengan Excel 2/Percubaan Serta Sasaran Bagi Tahun 2010 200 100 0 Fiz 77.5 Semester 1 Excel 2 Sasaran 2010 Graf 4: Pencapaian pelajar secara perbandingan dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 5.4 70.8 100 Tw rIs 0 100 80 PAI 40 57.2 88.6 100 Kim 16.4 16.8 LKJ 15 35 100 SPtn 32.5 14.2 EA 79.3 Graf 2: Pencapaian pelajar secara perbandingan dalam mata pelajaran Elektif Tingkatan 5.1 93. Semester 1 dengan Excel 2/Percubaan serta sasaran bagi tahun 2010 .3 Muzik 60 60 83.4 100 Bio 72. Semester 1 dengan Excel 2/Percubaan Serta Sasaran Bagi Tahun 2010 150 100 50 0 Semester 1 Excel 2 Sasaran GF 72.4 80.3 73.3 84.9 100 AddMath 8.9 96.4 98.6 AddSn 71.5 40 65 PDG 23.7 50.5 100 Graf 3: Pencapaian pelajar secara perbandingan dalam mata pelajaran Elektif Tingkatan 5.4 22.6 100 Pak 10 13.5 85 90 PSV 92.

5 55.4 43. Science 53.1 36 39.61% atau 9 mata pelajaran merekodkan penurunan.3 27.8 35. Latih tubi menjawab soalan modul d.2 37. Ceramah Motivasi SPM c. Bengkel teknik menjawab soalan SPM b.5 30 45 43.3 30.7 26.9 35.5 47. Penggunaan Courseware Sejarah b.4 27.6 43 57.1 39.2 29 Pen. Latih Tubi SPM a.8 Tasawwur Islam Sains Pertanian Ekonomi Asas Prinsip Akaun Perdagangan Sains Sukan Geografi Biology Semester 1 Excel 2 46.2 45. jika dinilai dari aspek peratus penguasaan didapati bahawa 53. Action Research by English Teachers c.2 Berdasarkan rekod di atas.8 47. Penggunaan soalan-soalan dari sekolah berwibawa seperti MRSM dan SBP Bahasa Inggeris Sejarah Muzik 46. Latih tubi c. 1 Teacher 1A Programme d. Peningkatan peratus penguasan dalam kebanyakan mata pelajaran banyak dibantu oleh program-program panitia yang telah mereka laksanaka seperti yang dijelaskan dalam jadual berikut: Mata Pelajaran Bahasa Melayu Program Yang Telah Dilaksanakan Oleh Panitia Mata Pelajaran a.Jadual 1: Analisa Pencapaian Pelajar Tingkatan 5 Berdasarkan Peratus Penguasaan Pelajar Secara Perbandingan Dalam Peperiksaan Semester 1 dan Excel 2 Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Semester 1 Excel 2 46.7 23.9 34 33 54 54 50. Selain itu satu mata pelajaran iaitu Geografi mengekalkan peratus penguasaannya manakala 2 mata pelajaran tidak dapat dibuat perbandingan kerana tidak ada data.8 34 35 54 43. English Month (Mac) b. Program Near Miss Cemerlang dan Near Miss Lulus a.8 Nil 63.6 37.7 33.9 55.2 63. Program Bulan Bahasa Melayu dan Kemerdekaan (Pertandingan Penghasilan Karya) e. Answering Techniques –SPM e.4 49.4 16 14.4 49.3 35.5 49 ERT PSV LKJ ICT Add.1 58.8% atau sebanyak 14 mata pelajaran menunjukkan peningkatan ketara berbanding 34.1 48. Moral Matematik Chemistry Add Math Sejarah Physic Sains PSK PJK PAI .8 49.3 Nil 34.

Kelas Tambahan Pendidikan Muzik a. Latihan dalam kelas menggunakan Buku Kerja Muzik yang berkualiti dan mengikut aras. c. mini gim) c. Jadual 2: Program-program Peningkatan Akademik Tingkatan 5 Kendalian Panitia Mata Pelajaran Di sebalik usaha-usaha yang telah dilaksanakan. Mata Pelajaran Additional Science Faktor Penurunan Pencapaian a. Program Kerja Rumah Semasa Cuti – Permuafakatan (KRSC-P). d. b. b.a. e. Melaka dan Pahang). Buku latihan khas untuk aktiviti lanjutan (Kerja Rumah). Klinik matematik kepada pelajar lemah (asas) oleh guru mata pelajaran. Analisis item – mengenalpasti tajuk /bab yang sukar b. b. Mengedarkan nota nilai-nilai dan definisi nilai d. Latih tubi soalan-soalan subjektif. b. Perbincangan terbuka antara pelajar senior (Tingkatan 5) dengan junior (Tingkatan 4). Latih tubi berdasarkan soalan-soalan SPM tahun sebelumnya. Pendedahan kepada soalan-soalan mirip peperiksaan sebenar d. Soalan didapati tidak menepati standard peperiksaan SPM yang mana terdapat penggunaan istilah physic yang kurang sesuai. Pendidikan Moral Physic . Folio Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 b. Program Latih Tubi b. beberapa mata pelajaran didapati masih berada di bawah tahap yang diharap-harapkan. Berikut adalah faktor-faktor penurunan peratus pencapaian bagi mata pelajaran yang mencatatkan penurunan. Aktiviti Praktikal di luar kelas (padang. Pemeriksaan nota pelajar dan latihan secara berterusan. a. c. Teknik menjawab kertas 1 dan kertas 2 c. Tasawwur Islam a. Program pengukuhan pelajar near miss e. gelanggang. Pelajar kurang berusahan dan suka membuat persediaan di saat-saat akhir. Penggredan sekolah yang berbeza dengan penggredan SPM. Latih tubi soalan-soalan percubaan dari negeri lain (Perak. Perbincangan profesional guru-guru PM untuk meningkatkan kaedah penyampaian dan keberkesanan pnp. Sains Sukan a. c. Latihan praktikal di luar jadual. Matematik a. c. Kelantan. Guru matra pelajaran tidak berjaya mendapatkan koleksi soalan latih tubih dalam pasaran. Soalan peperiksaan yang terlalu sukar terutama soalan program Excel. Pelajar kurang bahan rujukan kerana penerbit tidak banyak menerbitkan buku-buku berkaitan mata pelajaran ini. d.

Semester 1. Selain itu terdapat juga rungutan di pihak guru mengenai kualiti kertas soalan Excel yang mengandungi banyak kelemahan seperti mengandungi banyak kesilapan serta penggunaan istilah yang jarang-jarang digunakan dalam kertas peperiksaan biasa. Geografi. Persepsi ini banyak mempengaruhi pencapaian pelajar serta keberkesanan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh guru-guru. Walau bagaimanapun. berdasarkan analisa peratus penguasaan ini terdapat petanda jelas trend peningkatan yang kita harapkan akan berterusan dalam peperiksaan sebenar. berdasarkan pengalaman yang lalu. Pelajar kurang bersedia.c. dan jika disandarkan dengan usaha-usaha yang kita telah jalankan sepanjang tahun ini. Walau bagaimanapun. Excel 1 @ 2 4 kali 2 kali . Sivik dan Kenegaraan 11 kali 1 kali 2 kali Pendidikan Moral & Sejarah SPM 2 kali 2 kali . Terdapat soalan (Program Excel) yang kurang jelas dan mengelirukan. bancian yang dilakukan oleh Pejabat Pelajaran Daerah menunjukkan kebanyakan guru SMK Narinang bersetuju Excel dikekalkan. d. pencapaian pelajar akan lebih baik dalam peperiksaan sebenar. Jadual 3: Faktor-faktor Penurunan Pencapaian Pelajar Tingkatan 5 Bagi Mata pelajaran Yang Menurun Satu cabaran yang belum diatasi sepenuhnya ialah kecenderungan pelajar yang tidak begitu melihat program Excel sebagai sama penting dengan ujian yang ditadbir oleh sekolah sepenuhnya. Bersadarkan maklumbalas guru-guru didapati bahawa ramai pelajar yang kurang berusaha dalam peperiksaan Excel oleh kerana mengharapkan adanya peperiksaan sekali lagi yang ditadbir sepenuhnya oleh guru-guru mereka. 2010 2 kali 3 kali: Sejarah. Program Kendalian Guru Kanan Bidang Tahun 2010 Bidang Kemanusian Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktiviti Menyemak/memeriksa Buku Rekod Mengajar Mesyuarat Jabatan Kemanusiaan Mengikuti mesyuarat Panitia Mencerap guru di bawah Jabatan Kemanusiaa Memeriksa stor PJK & Sains Sukan Memeriksa Bilik Muzik Mengadakan Kursus Skema Pemarkahan 2 kali Perbincangan Strategi PMR Geografi & Sejarah Memastikan Panitia menyiapkan analisis keputusan peperiksaan Memantau P & P sidang petang Merancang dan memantau P & P khas pelajar-pelajar Islam SPM Catatan 11 orang guru. Saya yakin. Ini kerana keputusan peperiksaan ini belum menggambarkan usaha keseluruhan guru oleh kerana kita belum melihat hasil di bawah program ‘Pecutan Terakhir’ yang telah dijalankan selepas Peperiksaan Percubaan /Program Excel 2. Jan-Nov.

Seminar Teknik Menjawab Bahasa Inggeris Catatan 10 Orang Guru 3 Kali Panitia Bahasa Melayu 2 Kali 8 Kali 4 Kali 3 Kali . Albert). dan pemasukkan markah untuk pelajar calon SPM Pemantauan penggunaan alat bantu P & P 4 Periksa Penggunaan rekod penggunaan Penggunaan makmal oleh guru-guru Sains 6 kali (Jan-Sept 2010) Penggunaan peralatan makmal oleh guru-guru sains 10 kali ( Rujukan borang pesanan alat) Pemeriksaan fail panitia 2 kali (setiap kali mesyuarat) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bidang Bahasa Bil 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Menyemak /Memeriksa Buku Rekod Mengajar Mesyuarat Jabatan Bahasa Mengikuti Mesyuarat Panitia Mencerap guru di bawah Jabatan Bahasa Memeriksa Bilik Bahasa Melayu dan SAL Memantau P&P Sidang Petang Program /Aktiviti Lain Jabatan a. Kimia. 2 Sains (cg. Seminar Teknik Menjawab Bahasa Melayu b. Biologi. 3 kali – Prapersediaan. Sains Tambahan dan Fizik(penyelarasan sahaja dibuat) Mencerap guru di bawah Jabatan Sains Matematik 4 kali (pagi). Fizik dan Kimia Pengendalian. 6 kali Petang Memeriksa stor PPSMI 2 kali Memeriksa makmal Sains 4 kali Mengadakan Kursus Skema Pemarkahan 1 kali Sains dan Matematik-PMR.Bidang Sains dan Matematik Bil 1 Aktiviti Menyemak/memeriksa Buku Rekod Mengajar Catatan 16 orang guru pagi sahaja. Perbincangan Strategi PMR Sains dan Matematik 4 kali Matematik(cg. 2010) Mesyuarat Jabatan Sains dan Matematik 2 kali Mengikuti mesyuarat Panitia 2 kali: Sains.Semester 1. Excel 1 @ peperiksaan 2 Memantau P & P sidang petang 8 kali Termasuk menyemak penghantaran nota dan latihan pelajar Merancang dan pengendalian PBS-Mata pelajaran Sains. SPM (Kemuanya dijalankan minggu pertama hingga minggu ke empat saptember 2010. Matematik. petang 14 orang guru buku rekod diperiksa oleh penyelia petang ( Jan-Nov. Jerry) Memastikan Panitia menyiapkan analisis keputusan 2 kali . Bio.

Aktiviti ‘Pecutan Terakhir’ untuk pelajar-pelajar Tingkatan 5 Bidang Teknik dan Vokasional Bil 1 2 3 4 5 6 10 11 Aktiviti Menyemak/memeriksa Buku Rekod Mengajar Mesyuarat Jabatan Teknik Dan Vokasional Mengikuti mesyuarat Panitia Mencerap guru di bawah Jabatan Teknik& Vokasional Memeriksa stor KH Memeriksa Bilik Komputer Memeriksa bilik ERT Memeriksa tapak kebun Pertania Memantau P & P sidang petang Program /Aktiviti lain a. Antara yang penting diberikan perhatian ialah mengenai keperluan latihan. Semua pihak yang terlibat perlu merancang bersama bentuk latihan yang perlu untuk semua guru sama ada guru-guru senior mahupun guru-guru junior. Saya percaya. Oleh itu guru-guru yang ada di sekolah ini dalam kategori ini perlulah proaktif meningkatkan pengetahuan agar kekal relevan dengan perubahan kurikulum yang telah dilaksanakan serta tuntutan negara.c. lebih banyak program latihan berkualiti yang dilaksanakan akan menjadi realiti pada tahun-tahun akan datang. Lawatan sambil belajar c. Contoh: Bengkel /Seminar Teknik Menjawab b. Berdasarkan laporan awal panitia pelajaran. Terdapat panitia mata pelajaran pada tahun 2010 yang hanya melaporkan sekali mengadakan perbincangan /mesyuarat formal. Bengkel Memeriksa Kertas Bahasa Melayu SPM d. Selain itu guru-guru senior juga perlu meneruskan pendidikan sepanjang hayat supaya tidak ketinggalan dengan perubahan kurikulum dan ilmu-ilmu semasa. Pengetahuan yang dipelajari 15 tahun di maktab atau universiti tentunya tidak dapat dijadikan modal ilmu selama-lamanya. (Ekonomi Asas) 1 kali Cabaran Guru dan Aspek Yang Memerlukan Penambahbaikan Sepanjang Tahun 2010 Di sebalik usaha semua pihak khususnya Jawatan Kuasa Kurikulum dan guru-guru yang bertanggungjawab menterjemahkan perancangan strategik sekolah. Bahasa Melayu serta sebilangan kecil panitia lain. Bulan Teknik & Vokasional Catatan 6 orang 2_____kali 2 kali -Panitia KH & LKJ 7 kali 5 kali 3 kali 6 kali 2 kali 6 kali 7 kali 1 kali. didapati masih terlalu kurang bermesyuarat secara formal. Anggota Jawatan Kuasa Kurikulum khususnya Panitia Mata Pelajaran juga perlu memainkan peranan dengan lebih proaktif. Guru-guru junior perlu dimantapkan dengan realiti sebenar dunia pendidikan manakala guru-guru senior perlu bersedia membimbing guru-guru junior agar dapat bersama-sama melonjakkan pencapaian di sekolah ini. perbincangan profesional dalam kalangan panitia boleh menjadi penentu kepada kejayaan panitia mata pelajaran. selain daripada panitia Bahasa Inggeris. Dalam hal ini input dari semua guru adalah penting supaya latihan yang benar-benar diperlukan oleh guru dapat diperolehi. masih banyak ruang yang boleh ditambah baik pada masa hadapan. Bulan Bahasa e. latihan-latihan berbentuk perkaedahan dan kemahiran menggunakan teknologi maklumat merupakan pilihan utama guru-guru. . Penggunaan Analisis Keperluan mungkin boleh digunakan sebagai instrumen untuk menentukan bentuk latihan yang diperlukan guru supaya ianya dapat disisih mengikut prioriti. Sehubungan itu Program Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) perlu dirancang dengan baik. Menurut maklumbalas daripada guru-guru. Saya percaya dengan perancangan teliti.

Peranan Guru Jadual Ganti dan Ketua Panitia amat diperlukan untuk mempastikan perlaksanaan kurikulum tidak terganggu. Perbelanjaan Peruntukan PCG semua mata pelajaran pada tahun ini telah dilaksanakan. Dari satu segi. tarian dan sebagainya yang sudah tentu mencapai kecemerlangan hasil bimbingan dan komitmnen guru. Penyelaras Mata Pelajaran Prinsip Akaun yang juga merupakan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Perkara ini sememangnya jelas khususnya kepada guru yang aktif dalam sukan dan terpaksa menguruskan atlet sekolah dalam kegiatan sukan di luar sekolah. Selain itu kira perlu mempertimbangkan situasi menang-menang dengan mencari guru-guru pakar dari sekolah lain untuk membantu kita memantapkan perlaksanaan kurikulum di sekolah ini. Encik Juilis Mokujal. Guru-guru yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu mempunyai tanggung jawab sosial untuk membantu rakan-rakan dari sekolah lain. Mulai tahun 2009. rungutan guru yang tidak mendapat mata pelajaran opsyen. Beberapa guru lagi dari sekolah ini seperti mantan Ketua Panitia Bahasa Melayu. Situasi ini sesungguhnya tidak dapat dielakkan tetapi langkah tertentu perlu dilakukan agar ketiadaan mereka di sekolah tidak menghambat usaha pihak sekolah mempertingkatkan pencapai pelajar di sekolah ini. koir. Pada tahun ini. Selain itu. situasi ini sememangnya tidak dapat dielakkan. Ini termasuklah merancang perolehan yang benar-benar relevan dengan keperluan pelajar. Selain itu terdapat juga guru-guru yang telah mendapat kepercayaan sekolah lain untuk membantu meningkatkan pencapaian pelajar mereka. Satu lagi isu yang perlu diambil perhatian ialah pengurusan Jadual Waktu. jadual mesyuarat pada tahun 2011 telah dimasukkan dalam takwim induk sekolah agar panitia dapat diingatkan untuk melakukan mesyuarat masing-masing. Walau bagaimanapun. Sekali lagi panitia mata pelajaran dituntut untuk membuat perancangan lebih jelas supaya peruntukan itu dapat memanfaatkan pelajar khususnya. Jawatan Kuasa Kurikulum telah mengeluarkan dasar pengagihan jadual waktu iaitu antara lainnya ialah memberikan suara dan peranan yang lebih besar kepada . sukan dan permainan. ramai pelajar sekolah yang turut cemerlang dalam kegiatan ko-kurikulum seperti bidang olahraga. Dalam hal ini semua Guru Kanan Bidang dan Ketua Panitia perlulah menurunkan ilmu yang telah diperolehi melalui bengkel-bengkel sebelunya untuk membantu pembantu tadbir memantapkan pengurusan kewangan di sekolah kita. Sepanjang tahun 2010. timbul juga dilema guru yang terpaksa meninggalkan sekolah kerana bertugas di luar sekolah. Encik Zamri Ahmad terus mendapat kepercayaan pihak Jabatan Pelajaran Sabah (JPNS) dan sekolah-sekolah lain untuk mengendalikan ceramah dan bengkel bagi membantu sekolah lain. Guru Cemerlang Ekonomi Encik Choo Han Chyi. kita sememangnya berusaha untuk memantapkan pengurusan jadual waktu tetapi semua pihak haruslah memahami bahawa pengurusan jadual waktu bukanlah sesuatu yang mudah. Prosedur perlu menepati peraturan-peraturan kewangan perlu dititik beratkan untuk mengelakkan masalah audit. mungkin sudah tiba masanya agar kita menguatkuasakan arahan dalaman agar program guru memberikan ceramah di luar sekolah hanya dilakukan di luar masa mengajar guru tersebut. Sejak dahulu lagi. Tidak hairanlah terdapat peningkatan bilangan guru yang bertugas di luar sekolah kerana diberikan kepercayaan oleh pihak Pejabat Pelajaran Daerah Kota Belud untuk membantu menguruskan program JPNS di peringkat daerah. Oleh sebab itu. memang agak mustahil kita dapat menghasilkan jadual waktu mengajar yang benar-benar ‘zero rungutan’.Perbincangan formal membolehkan perancangan dapat dibuat dengan teliti serta dapat dipantau pelaksanaannya. Sebagai sebuah institusi pendidikan. Sebarang aktiviti luar yang melibatkan guru di sekolah ini perlu dirancang sebegitu rupa agar tidak menganggu penyampaian pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. mengelakkan diri mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan banyak lagi isu lain. pilihan mengajar di sidang petang atau sidang pagi. pihak pentadbir mendapati masih memerlukan penambahbaikan khususnya dalam pelaksanaannya. sekolah juga tidak boleh menekankan aspek kurikulum sahaja kerana pelajar juga mempunyai potensi lain dalam bidang ko-kurikulum. Sebagai sebuah sekolah Gred A dan mempunyai lebih 100 orang guru. Antara isu yang timbul ialah pengagihan jadual waktu yang tidak seimbang dari segi bilangan masa mengajar. pilihan mengajar mata pelajaran peperiksaan dan bukan peperiksaan.

kefahaman dan kesedaran ibubapa terhadap isu yang menyentuh kepentingan pendidikan. Pilihan itu turut diteliti oleh Guru Kanan Bidang dan dibentangkan dalam Mesyuarat Pentadbir. di sebalik usaha-usaha yang telah dijalankan.14% berbanding 61. Sebagai badan yang mewakili kepentingan ibubapa PIBG boleh membantu pihak sekolah dalam aspek kawalan disiplin. penjagaan kesihatan serta pemakanan perlu didedahkan kepada mereka kerana semua perkara ini turut mempengaruhi pencapaian pelajar dalam bidang akademik. Bahasa Inggeris dan Matematik. Usaha-usaha sedia ada akan terus diperhalusi dipertingkatkan dan akan diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Sepanjang tahun 2010. Umum mempercayai sumbangan dan peranan masyarakat khususnya ibubapa dalam meraih kejayaan yang lebih besar terhadap pendidikan anak-anak . Ini kerana penguasaan mata pelajaran ini dianggap penting dan juga merupakan kunci kepada kejayaan mereka dalam peperiksaan PMR mahupun peperiksaan SPM. berdasarkan penilaian dan maklum balas guru masih banyak ruang yang boleh ditambah baik untuk memperbaiki pencapaian sekolah pada masa akan datang. Walau bagaimanapun. sekolah telah mendapat sokongan dan bantuan Persatuan Ibubapa Guru (PIBG) dalam pelaksanaan program yang memerlukan penglibatan mereka. Peningkatan ini membuktikan komitmen guru serta kerjasama yang ditunjukkan untuk memperbaiki pencapaian sekolah dalam peperiksaan awam. Dalam tahun akan datang ini. Pentadbiran sekolah khususnya pengetua yang telah memberikan penekanan kepada aspek penganalisaan serta pembinaan strategi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dikesan telah terbukti membuahkan hasil yang baik. Walau bagaimanapun pihak pentadbir tidaklah dapat menjamin 100 peratus bahawa pilihan itu dapat memuaskan sepenuhnya guru oleh kerana kekangan opsyen yang tidak menentu. semua guru tidak harus berpuas hati dengan kejayaan ini. Walau bagaimanapun. Salah satu program yang menonjol adalah Program Kerja Rumah Semasa Cuti-Permuafakatan (KRSC-P) di mana pihak PIBG telah menaja kertas yang digunakan untuk menjayakan program ini. Walau bagaimanapun sekalung tahniah dan ucapan terima kasih wajar ditujukan kepada semua guru kerana telah berusaha memberikan yang terbaik sepanjang tahun 2010. Selain itu. Terdapat mata pelajaran yang mempunyai bilangan opsyen lebih daripada sepatutnya manakala terdapat pula opsyen yang kurang atau tiada langsung dalam sesetengah mata pelajaran. Penutup Secara keseluruhannya. jaringan kerjasama ini perlu dipertingkatkan dan diperluaskan. Jawatankuasa Kurikulum dan semua guru telah melaksanakan tugas sebaik mungkin. Selain itu mereka boleh membantu pihak sekolah untuk mempertingkatkan tahap kehadiran pelajar terutama sekali kehadiran ke kelas tambahan yang masih berada pada tahap kurang memuaskan. Memandangkan latar belakang ibubapa pelajar sekolah ini yang berasal dari luar bandar dengan majoritinya bekerja sebagai petani dan penoreh getah. pihak sekolah akan terus memberikan penekanan kepada guruguru yang mengajar di kelas-kelas menengah rendah dengan mengambil kira keperluan bagi matapelajaran kritikal seperti Bahasa Melayu.Ketua Panitia untuk memilih guru yang sesuai dengan mengambil kira opsyen guru serta kesesuaian dan pengalaman guru sebagai asas pemilihan guru mengajar.2% pada tahun 2009 serta pertambahan bilangan pelajar yang memperolehi semua A dalam peperiksaan daripada 2 orang pada tahun 2009 kepada 7 orang pada tahun 2010 adalah yang terbaik sekurang-kurangnya dalam 9 tahun dan merupakan petunjuk peningkatan dari segi kualiti dan kuantiti. Pihak sekolah harus berusaha mengenalpasti kualiti-kualiti guru yang dianggap pali sesuai diberi kepercayaan untuk membina kefahaman pelajar mengenai mata pelajaran ini bermula dengan tajuk-tajuk awal. Keputusan peperiksaan PMR pada tahun 2010 baru-baru ini yang mencatatkan peratus kelulusan sebanyak 69. . Walau bagaimanapun. guru-guru yang mempunyai kualiti tertentu yang boleh membangkitkan minat para pelajar mempelajari mata pelajaran ini adalah asas yang kritikal yang akan menentukan kejayaan para pelajar di peringkat selanjutnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.