Salam, Kali ini saya ingin kongsi satu amalan hati untuk menetapkan pergantungan kita kepada Allah

setiap masa. Baca dan fahami maksudnya. Bukan pergantungan kita kepada ayat dan amalan. Ini adalah semata-mata untuk melembutkan hati yang keras dan degil supaya tetap hanya pada Allah. Semua adalah untuk kita hayati dan kerana Allah s.w.t. Fadhilat : Tiada apa-apa pun boleh memudaratkan selain dari Allah. Di amalkan setiap Solat Subuh & Solat Maghrib. Amalan ini juga di kenali dengan Ayat Tujuh (Ayat 7).

Ayat 51 At Taubah (Pengampunan): Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal”.

Ayat 107 Yunus (Yunus): Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat 6 Hud (Hud): Dan tidak ada suatu binatang melata di bumi melainkan Allah -lah yang memberi rezkinya, dan

maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya. dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu.Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Ayat 60 Al Ankabuut (Labah-Labah): Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Tidak ada suatu binatang melatapun melainkanDia-lah yang memegang ubun-ubunnya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). Allah -lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 2 Al Faathir (Pencipta): Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat. . Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ayat 56 Hud (Hud): Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu.

jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku.Ayat 38 Az Zumar (Rombongan-rombongan): Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi”.w.t. apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu. . Kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri. Ikhlaskan diri seluruh kehidupan kita kerana Allah. niscaya mereka menjawab: ” Allah “. Semoga kita sama-sama di berkati dan di rahmati oleh Allah s. apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya. atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku. Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah . Mohonlah petunjuk dan hidayah dan kekuatan dari Allah. Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku”. Zahiruddin p/s: Semoga kita istiqamah dalam hati bahawa Allah lah yg menguasai segala-galanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful