KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG AKUAN PENERIMAAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN BAGI TAHUN 2010

PERHATIAN Borang ini adalah untuk SIMPANAN SEKOLAH BAGI TUJUAN PENGAUDITAN

1. Nama Sekolah 2. Negeri / Daerah 3. Nama Pelajar 4. No. Sijil Lahir 5. Tahun / Tingkatan

: Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Masai : Johor / Pasir Gudang : Si pulan bin Si pulan : xxx : 1

6. Nama Penuh Ibu Bapa / Penjaga : jjlkjhjhkjhk 7. No. Kad Pengenalan Ibu Bapa / Penjaga : 889808080980
Disahkan bahawa pelajar ini telah menerima bantuan yang diluluskan oleh pihak sekolah bagi bulan ini seperti berikut:Cara Bantuan Diberikan Bil Jenis Bantuan Tunai 1 2 Bantuan Persekolahan (Pakaian Seragam,Yuran dan Peralatan Sekolah) Bantuan Am (Sila tandakan ( / ) pada cara bantuan diterima oleh pelajar ) Pengakuan Ibu Bapa / Penjaga Saya seperti nama dan nombor kad pengenalan di atas mengaku menerima bantuan KWAPM bernilai RM ............. pada tarikh .................. bagi bulan ................... untuk pelajar di atas. Saya berjanji wang tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan harian dan peralatan sekolah pelajar. Wang ini tidak akan disalahgunakan untuk tujuan selain daripada perkara di atas. Cek Kredit Ke Akaun Pelajar Barangan

Disahkan oleh Penjaga

: Tandatangan Pengetua/Guru Besar Tandatangan Ibu Bapa / Yang Menerima Bantuan

Nama Pegetua/Guru Besar : No. Kad Pengenalan Tarikh : :

Cop Sekolah

: