1.

1 PENDAHULUAN Selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani amatlah perlu wujudnya aktiviti mohon restu. Hal ini kerana setiap perkara yang dilakukan amat memerlukan kepada restu samaada dari Yang Maha Kuasa,ibubapa,guru-guru mahupun rakan serta masyarakat bagi memperolehi keberkataan dan kebaikan. Tanpa mohon restu samada di awal atau di akhir sesuatu pekerjaan itu pasti ianya menjadi sesuatu yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Sehubungan dengan itu, Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan Kerjasama Unit Kurikulum merancang menjalankan satu program Ku Pohon RestuMu . 1.2 MATLAMAT Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan seorang pelajar selaras dengan prinsip Rukun Negara yang pertama.

1.3 OBJEKTIF 1.3.1 Melahirkan individu yang cemerlang dan modal insan yang produktif 1.3.2 Meningkatkan motivasi pelajar supaya sentiasa mengejar kejayaan. 1.3.3 Memberi keyakinan terhadap kemampuan diri pelajar. 1.3.4 Meletakkan harapan kepada tuhan dalam setiap aspek kehidupan seharian. 1.3.5 Memberikan persediaan awal kepada pelajar sebelum melangkah menghadapi peperiksaan.

4.3 Masa 1.00 pagi : Kantin Sekolah 1.4.5 SASARAN Semua pelajar Tingkatan 3 PMR 2010 1.1 Setiap pelajar pasti memerlukan sokongan dari pihak lain untuk berjaya 1.00 10.1 Tarikh 1.6 TARIKH PELAKSANAAN 1.1.7 JAWATANKUASA PELAKSANA Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi : : : Setiausaha Naib Setiausaha Setiausaha PMR : : : Penyelaras Tingkatan : 1.4 Tempat : 1 Oktober 2010 : Jumaat : 8.3 menyediakan pelajar untuk menghadapi peperiksaan dengan lebih tenang.4.2 Hari 1.6.6.6.8 AJK PELAKSANA . 1. 1.4 RASIONAL 1.2 Memberi semangat dan motivasi kepada pelajar.6. .

00 RM492.Penyambut Tetamu : : : : Semua Pentadbir JuruAcara Buku Aturcara Juru Gambar Cenderahati P.9 SUMBER PENDAPATAN PCG Kaunseling S 1.00 1.A Sistem Persiapan Tempat : : : : :.00 BIL PERKARA 1 PENSIL 2B 2 JUMLAH BESAR RM492. : : Penyelaras Pelajar Disiplin Pelajar Kawalan Lalu lintas : : : 1.00 JUMLAH RM492.10 BELANJAWAN UNIT 246 PELAJAR X 2 X RM1.11 PENUTUP .

...........Diharapkan agar Program majlis ini dapat memberi implikasi atau impak yang positif ke arah meningkatkan pencapaian dan keyakinan pelajar dalam menghadapi peperiksaan PMR nanti... Dengan adanya majlis seperti ini juga diharap dapat membentuk sahsiah pelajar serta membantu pihak sekolah mencapai peningkatan dalam akademik terutamanya PMR Disediakan Oleh ................... () Disahkan Oleh ..........................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful