CONTOH RANCANGAN HARIAN.

SUBJEK: TINGKATAN: MASA: PEND. SENI VISUAL 1 7.30 – 8.50 ( 2 MASA: 80 MINIT).

TAJUK: OBJEKTIF:

GARISAN DAN MEDIA SERTA TEKNIK PENGHASILANNYA. (Rujuk akitiviti 1 Rancangan pelajaran Tingkatan 1) I. II. III. Mengetahui jenis-jenis garisan dan teknik penghasilannya. (kognitif) Menghasilkan pelbagai jenis garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik. (Psikomotor) Memahami pelbagai jenis garisan seperti garisan berbulu, tegak, lurus, tebal, kurus, bengkang-bengkok melalui berbagai teknik dan media seperti pen, pensil, pensil warna, krayon, warna & berus dsb. (Afektif) Pelajar menghasilkan pelbagai garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik yang berbeza. (Keadah pelaksanaan dalam kelas ikut Modul Garisan(sekiranya ada)) KBKK:Klasifikasi dan banding beza. TKP: Kinestatik, Interpersonal dan naturails.

AKTIVITI:

I. II.

KEMAHIRAN BELAJAR

I. II.

ABM: Contoh lukisan dan catan pelbagai garisan yang dihasilkan pelbagai media dan teknik NILAI MURNI: Yakin pada usaha sendiri.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

1

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM TINGKATAN SATU SEKOLAH MENENGAH NEGERI JOHOR
MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ARAS PENGHASILAN AKTIVITI SENI VISUAL ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR

Pengajar an bagi setiap satu aktiviti diantara 1- 3 minggu ikut tahap pelajar.

1. ASAS SENI REKA 1.1 UNSUR SENI. 1.1.1 GARISAN - Jenis-jenis garisan -Garisan dan rupa -Garisan dan jalinan. -Garisan dan ruang.

1. Mengetahui dan memahami jenisjenis garisan. 2. Menghasilkan Pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. 2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen garisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang berbeza.
AKTIVITI 2

ABM Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster Contoh gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik NILAI Kerjasama,Yakin, Berani

KBKK Klasifikasi Banding beza Menjana idea TKP - Kinestatik - Interpersonal - Naturalis MASTERI Pengayaan Pemulihan.

Pelajar melakar dan melukis pelbagai garisan dan jalinan pada alam semulajadi. Menggunakan olahan garisan
AKTIVITI 3

Menghasilkan lukisan objek geometrik. pelbagi bentuk dan tona menggunakan garisan.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

2

Memahami jalinan dan aplikasi dalam penghasilan seni visual. objek persekitaran. Mengamati jalinan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda. Contoh gambar jalinan dan objek berjalinan.2 JALINAN .1. NILAI Kasih sayang Kesungguhan Sabar KBKK Mencirikan Menjana idea. bahan semulajadi & buatan manusia. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Menyediakan portfolio. Mengetahui cara untuk menghasilkan jalinan dalam bentuk 2D.Jalinan sentuk Memahami konsep / maksud dan jenis jalinan 3. Menghasilkan kolaj yang menunjukkan jalinan dari bahan semulajadi/ buangan. 3 . AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan melakar dan melukis jalinan tampak dan sentuh yang terdapat pada alam semulajadi dan buatan manusia AKTIVITI 2 ABM Kertas lukisan.1. 4. AKTIVITI 3 TKP Naturalis Kinestatik Intrapersonal Menghasilkan corak berwarna berdasarkan jalinan buatan manusia.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.Jalinan tampak . Sektor Pengurusan Akademik.

Mengetahui dan memahami jenis warna. AKTIVITI 3 Pelajar membuat tona warna dan mengaplikasinya dalam catan yang mudah AKTIVITI 4 NILAI Kesabaran.1. berus.Interpersonal . kad ucapan. -Ton warna -Warna penggenap. ARAS 1 1.warna.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. Contoh lanskap warna panas dan sejuk Contoh kad ucapan pelbagai perayaan. Sektor Pengurusan Akademik. 2. ARAS 2 1. skunder. 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Verbal linguistik . 2. TKP . panas. 2. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama.Logik matematik KBKK Membanding dan membeza MASTERI Pengayaan Pemulihan. Memahami dan mengaplikasi warna dalan penghasilan seni visual.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan jadual warna panas dan sejuk serta memahami atau mengaplikasi dalam poster/logo. Kerjasama Yakin Aktiviti aplikasi warna pada corak. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik. 4 . rekabentuk dan sebagainya.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.3 WARNA -Warna utama. jangka lukis. ARAS 3 1.Naturalis . AKTIVITI 2 ABM Contoh carta warna yang lengkap. skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam semulajadi dan buatan manusia).1. tertier -Warna sejuk. 3. Kertas lukisan.

AKTIVITI 4 Pelajar membuat aplikasi rupa dalam reka bentuk logo/lambang.Menyediakan portfolio.1..4. Mengetahui dan memahami jenisjenis dan sifat rupa. 5 . Jenama hurf bergaya NILAI Kesabaran Kesungguhan Keyakinan. RENDAH. 1. AKTIVITI 2 Contoh logo dan corak rupa. Memahami aplikasi rupa dengan unsur seni yang lain. AKTIVITI 1 ABM Pelajar membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometrik corak berulang. 2. 3.1. 4. Menghasilkan rupa dalam bentuk penghasilan seni visual. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. GEMOK dll. TINGGI.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. AKTIVITI 3 Menghasilkan rupa mukataip yang bergaya. dan bersifat /berwatak spt JATUH. TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif. Contoh corak rupa positif/negatif. RUPA -Rupa Organik -Rupa Geometrik -Rupa Positif -Rupa Negatif. Sektor Pengurusan Akademik. 3.

6 . -Bentuk konkrit -Bentuk ilusi 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. 3. AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan origami yang berbentuk 3D untuk menunjukkan bentuk konkrit.1. ARAS 2 1.5 BENTUK -Bentuk geometrik -Bentuk organik. Sektor Pengurusan Akademik. 2. ARAS 3 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. AKTIVITI 2 ABM Contoh corak pelbagai bentuk. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis bentuk. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Memahami dan mengaplikasi bentuk dalam penghasilan seni visual.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.1. ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. Menghasilkan kepelbagaian bentuk melalui teknik tertentu. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk membuat corak selangseli. NILAI Kasih sayang Berani Tekun TKP Kinestatik Logik matematik KBKK Membanding Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat kolaj timbul berasaskan bentuk organik pada alam semulajadi. 2. Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk.

Naturalis . Memahami 4.6 RUANG.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. Mengetahui dan memahami jenis dan sifat ruang. tengah dan belakang. AKTIVITI 2 ABM Lukisan & Catan yang menunjukkan pelbagai ruang. seni visual. Contoh lukisan perspektif alam sekitar dan seni bina berperspektif. 7 . 2. -Ruang dan persepektif.Logik matematik KBKK Kritis Membanding Membeza Pelajar menghasilkan lukisan perspektif 1 titik lenyap di luar bilik darjah yang menunjukkan ruang depan tengah dan belakang. 1. Kesabaran. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang menunjukkan ruang dekat dan jauh. TKP .Menyediakan portfolio. 2. NILAI Kesungguhan Kekemasan.1.1.Verbal linguistik . AKTIVITI 3 Pelajar membuat lukisan lanskap yang membezakan ruang depan. Menghasilkan ruang melalui 3. -Ruang dekat -Ruang jauh.Interpersonal . Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 3. -Ruang terhad -Ruang bebas. aplikasi ruang dalam lukisan/catan/ Rekabentuk.Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan aktiviti Seni Visual. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Sektor Pengurusan Akademik.

Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. Contoh gambar yang harmoni. Sektor Pengurusan Akademik. ARAS 2 1.2. AKTIVITI 3 ABM Lukisan.1 HARMONI 1.2. Mengetahui dan memahami konsep harmoni. 8 . PRINSIP REKAAN 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan konsep harmoni melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang. NILAI Kesungguhan Kekemasan. ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. warna. ARAS 3 1. AKTIVITI 2 Pelajar membuat kajian dan menghasilkan kesan harmoni pada unsur seni seperti garisan.1. bentuk dan rupa. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Kesabaran TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersonal KBKK Kreatif Membanding Menyelesaikan Masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mengaplikasi konsep harmoni dalam gubahan corak kertas pembalut hadiah. Menghasilkan konsep harmoni dalam aktiviti seni halus atau rekabentuk grafik. 2. catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni.1. 2.

Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. Menghasilkan sebuah corak berasaskan penegasan Visual melalui aktiviti mudah. Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan penegasan 3. Memahami konsep penegasan. 2.1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. AKTIVITI 3 Contoh poster Contoh kotak NILAI Keselamatan Kekemasan.2. Pelajar menghasilkan poster yang dapat menunjukkan penegasan. warna. 9 .dari segi warna /tipogfari/ visual.Menyediakan portfolio. Kerjasama TKP Naturalis Verbal Linguistik Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan corak kertas pembalut hadiah (perkahwinan) dengan menekankan prinsip penegasan pada coraknya.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. 2. motif dan rekabentuk. Sektor Pengurusan Akademik.2. AKTIVITI 1 Mengkaji konsep penegasan pada alam semulajadi dan buatan manusia ABM Catan/lukisan/kraf yang menunjukkan penegasan. PENEGASAN 1. 4. KBKK Membanding Membeza Menjana idea AKTIVITI 2 3.

Menghasilkan karya berprinsip imbangan 3. 2.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.2. ARAS 3 1. AKTIVITI 1 Mengkaji dan menerokai konsep imbangan dalam alam semulajadi dan buatan manusia.1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. 2. AKTIVITI 3 Membuat corak atau logo kolai yang bercirikan imbangan simetri dan non-simetri. Bahan buangan spt. kulit kerang. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis imbangan.3 IMBANGAN. ARAS 1 1. 1. biji getah dll Contoh logo & corak bersimetri. Sektor Pengurusan Akademik.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. Mengaplikasi prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual. TKP Naturalis Kinestatik Logik matematik KBKK Kreatif Kritis KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Menghasilkan arca mobail dari bahan buangan bagi menjelaskan konsep imbangan. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. 10 . Jabatan Pendidikan Negeri Johor. NILAI Kesungguhan Ketepatan Tanggungjawab. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar/foto konsep imbangan.

Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Menghasiklan satu hasil karya kontra dalam rupa yang menarik ABM Mengkaji dan menerokai Gambar/Poster/ prinsip kontra pada alam Logo/Corak/Motif sekeliling. 2. warna. AKTIVITI 3 TKP Naturalis kinestetik Verbal Linguistik Interpersonal Menghasilkan logo yang bermotif objek alam semulajadi / buatan manusia dengan penekanan prinsip kontra warna.Berkomunikasi melalui kehidupan seharian aktiviti Seni Visual. NILAI Kerjasama Disiplin Kebersihan KBKK Membanding Menjana idea Sektor Pengurusan Akademik. Menghasilkan karya berkonsep kontra pada garisan. 11 . 4.2.1.4 KONTRA AKTIVITI 1 1.Menyediakan portfolio. Mengetahui prinsip kontra dlm seni dan 3. 3. 2. bentuk dan ruang. rupa. kraf yang berkonsepkan AKTIVITI 2 kontra.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. Mengetahui memahami konsep kontra. jalinan.

Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Sektor Pengurusan Akademik. NILAI Kerjasama Tanggungjawab Sabar KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat arca mobail daripada kertas untuk menunjukkan pergerakan.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. AKTIVITI 2 Pelajar membuat kesan pergerakan dengan menggunakan teknik kolaj AKTIVITI 3 ABM Contoh gambar pergerakan Alam persekitaran dan Objek buatan manusia Contoh arca mobail yang kinestatik.1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.5 PERGERAKAN 1. ARAS 2 1. 12 . Memahami konsep pergerakan 2. rupa dan bentuk. Mengaplikasi pergerakan dalam penghasilan seni visual. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan kesan pergerakan melalui membuat garisan. ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.3 Dimensi. 2. Menghasilkan kesan pergerakan 3.2.

3. kain. Sektor Pengurusan Akademik. rekabentuk dan kraf. 3. Memahami konsep kepelbagaian dan aplikasi dalam seni halus.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. AKTIVITI 2 ABM Catan dan lukisan – konsep kepelbagaian Unsur Seni Rekaan. 4.potong. Menghasilkan konsep kepelbagaian dalam penghasilan seni visual.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. rupa.6 KEPELBAGAIAN 1. ARAS 3 1.koyak. kad board dsb) NILAI Kebersihan Keselamatan Kesabaran.1. 2. 2. AKTIVITI 3 Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar.2. 13 . KBKK Pemikiran kreatif Menjana idea TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mencipta logo/lambang berdasarkan kepelbagaian rupa dan mukataip.Menyediakan portfolio. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian. gurisan dsb) dan media. gunting.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.(kertas. plastik. bentuk dan warna. Jenis dan contoh logo Contoh kolaj pelbagai media. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsep kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

bnetuk. 14 . rupa. ABM Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan. 3.1. Memahami konsep kesatuan dalam aplikasi seni visual. Pelajar mengkaji konsep kesatuan dalam karya seni visual. jalinan. AKTIVITI 2 Pelajar mengabungkan unsur-unsur seni seperti garisan. KBKK Pemikiran kreatif Kritis TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan satu karya lukisan pensil bertemakan lanskap yang dapat menjelaskan konsep kesatuan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. NILAI Kesempurnaan Berani Kesungguhan. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Sektor Pengurusan Akademik. Mengetahui dan memahami konsep kesatuan.2. Contoh catan lanskap. warna dan ruang bagi menunjukkan elemen kesatuan. 2.7 KESATUAN AKTIVITI 1 1. Menghasilkan penghasilan seni visual yang menjelaskan konsep kesatuan.

4 minggu ikut tahap pelajar. Pensil/pen/arang/ dakwat Lukisan perspektif 1 dan 2 titik lenyap.Membuat kemasan hasil Pelajar menghasilkan lukisan persepktif 1 titik kerja. 1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan . AKTIVITI 3 2.3. 2. jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan.1.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran. Sektor Pengurusan Akademik. dan buatan manusia dengan dakwat/arang AKTIVITI 2 ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media. 15 . lenyap dengan menggunakan ruang ARAS 3 dalam kelas sebagai 1.Pengajar an bagi setiap satu aktiviti diantara 2.dan alam semulajadi. 2.Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus. AKTIVITI 1 Membuat kajian garisan. ARAS 1 1.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: • Kadar banding Pelajar membuat lukisan secara ‘pointistik’ bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni.3 SENI HALUS 1. Memahami peranan lukisan dalam seni visual. mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering).Melukis dan rujukan. ARAS 2 1. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan 3. NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza MASTERI Pemulihan Pengayaan.LUKISAN 1.

TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah. 4.Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus. AKTIVITI 2 ABM Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran.1.Proses penyediaan portfolio.2. Ketelitian.CATAN . Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. Kebersihan. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan 3. basah atas kering dan kering atas basah. 1.Cat Minyak. 16 . cahaya dan teknik Sektor Pengurusan Akademik. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. NILAI Ketekunan. • • • • Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan. Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster. AKTIVITI 4 Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona.Catan cat air .3. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu. AKTIVITI 3 Catan pelbagai media sebagai perbandingan.Cat Poster . KBKK Pemikiran kreatif 2. 3.

binaan. dawai. AKTIVITI 1 Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya.Arca Stabail .1. Pisau .Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: AKTIVITI 3 Pelajar membuat arca luakan dengan menggunakan sepotong sabun dengan menggunakan pisau. tali/benang. Memahami konsep. sabun NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif KBKK Pemikiran kreatif Banding beza TKP kinestetik logik matematik Interpersonal Pelajar menghasilkan arca mobail statik berdasarkan teknik 2.Melukis dan mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering). teknik penghasilan arca 2. jenis dan dalam proses penghasilan karya Seni Halus. kertas manila.Arca Berfungsi . 2.atau mobail ARAS 2 1. kerja.Arca Estatika ARAS 1 1.Menghasilkan lakaran 1. 3. Sektor Pengurusan Akademik. Mengetahui teknik dan proses untuk menghasilkan arca stabail.Membuat kemasan hasil origami. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada ARAS 3 1.Arca Mobil . AKTIVITI 2 ABM Contoh Arca luakan. mobail/ stabail Kad origami.3 ARCA . Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika.3. 17 . pisau.

Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus. Pelajar menghasilkan cetakan melalui bahan buangan yang berjalinan seperti tali. PEPSI. ARAS 1 1. Tipografi.1. AKTIVITI 2 ABM Bahan buangan spt benang. bulu ayam dll.4 KOMUNIKASI VISUAL 1.3. -Cetakan sutera saring. papantanda dsb. Blok. lalang dan kulit kayu. gam. KBKK Pemikiran kreatif TKP Kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal Membuat cetakan kolaj assemblaj bertemakan bahan alam semulajadi seperti rumput. F1 dsb. media dan teknik cetakan 2. 18 .Menyatakan perasaan diri terhadap kerja grafik. bunga. Pengajar an bagi setiap satu 1.Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3 x 5 dengan pelbagai nisbah. Mengetahui dan memahami pelbagai jenis. -Cetakan timbul. NILAI Kebersihan/ Ketelitian Kreatif. • • • • • Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 3. AKTIVITI 3 KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Membuat cetakan sutera saring sewarna bermotifkan flora atau fauna dengan teknik stensil kertas. AKTIVITI 2 ABM Contoh huruf blok pelbagai nisbah. Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual. 3. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt.4 CETAKAN -Cetakan lino. -Cetakan stensil. pisau dan bahan buangan/bahan semulajadi. daun. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. akar.skuji dan stensil kertas. KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik logik matematik Interpersonal Sektor Pengurusan Akademik.4.1 REKA BENTUK GRAFIK. tali. benang.Proses penyediaan portfolio. dye. 4. RTM. Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Logo-logo huruf spt TV3. logo. 1. 2. daun. poster. -Cetakan benam. 1. Kertas. kulit kayu dan sebagainya.

AKTIVITI 3 Contoh poster yang berkaitan.logo . logo.Tipografi . 19 .Membuat kajian mudah berkaitan: • Idea • Cara penyelesaian masalah.. 3.. media dan teknik yang sesuai.. 2.Pembungkusan .. 3. * tema isu semasa Sektor Pengurusan Akademik.aktiviti diantara 2..Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi.Menghasilkan kerja grafik yang mudah secara manual dan berbantukan komputer.4 minggu ikut tahap pelajar. papantanda dsb.Poster . Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk logo huruf yang bertemakan nama/ nama singkatan. poster..Menerangkan kerja proses Reka Bentuk Grafik. tipografi.* dengan menitikberatkan tipografi dan imej. .Menyatakan hasrat diri dan masyarakat melalui hasil kerja serta memperkembangkan daya imginasi. Menghasilkan logo. Memahami pelbagai kompenan reka benetuk grafik dan ciri-cirinya yang baik. NILAI Ketepatan/ kebersihan Kreatif KMD Membuat ramalan Proses inovasi KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan . Jabatan Pendidikan Negeri Johor... 2. alat.Papan Tanda.. 2. ARAS 2 1. ARAS 3 1.

ARAS 1 1. AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan dengan kerja orentasi tembikar spt mengguli doh tanah liat. Tanah liat Contoh gambar kraf NILAI Penghargaan Kebersihan keselematan KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar diminta menghasilkan model kecil spt. Mengetahui dan memahami asas kraf tembikar.Mengenal beberapa orang tokoh kraf.Membuat tembikar dan anyaman menggunakan alat. Menghasilkan kraf tembikar yang ringkas dengan menggunakan tanah liat atau plastersin. bahan dan teknik yang sesuai. 3. 2.5 KRAF TRADISONAL 1.5.Menyatakan sejarah tembikar dan anyamantempatan. 2. Memahami kraf tembikar tradisional dan dimensi baru. bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan. ikan dsb dengan menggunkan tanah liat /plastersin/ paperclay dll. motif. 20 . ARAS 2 1. AKTIVITI 2 ABM Tanahliat/plastersin Paperclay/dsb Model/replika yang telah dibentuk. daerah atau negeri tertentu. meleperkannya.Menyenaraikan fungsi tembikar dan anyaman.1 KRAF TEMBIKAR 1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. burung. 3. 2.1. ular.Menentukan teknik. Sektor Pengurusan Akademik. memotong dll bagi memberi kemahiran mengolah bahan. itik. AKTIVITI 3 Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tembikar tradisional dan dimensi baru.

Memahami kraf anyaman tradisional dan dimensi baru. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman .Merekacipta/merekaben tuk kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan teknologi bahan.logik matematik . 21 . AKTIVITI 1 Pelajar dikehendaki menghasilkan anyaman bercorak tapak catur dengan menggunakan bahan dimensi baru spt pelbagai kertas. siku keluang. kemasan dan pemeliharaan. 3. 2..5. palstik. reben.2 KRAF ANYAMAN 1. ARAS 3 1. TKP .Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi nilai budaya. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan pandan/bahan dimensi baru.Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman.kinestetik .Merekabentuk kraf tradisional dalam bentuk 2D. kisi-kisi. KBKK pemikiran kritis Menjana idea Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME pengalaman sedia ada Pelajar didedah dengan motif-motif tradisional yang mudah dan diminta menghasilkannya dengan pelbagai baru AKTIVITI 3 Contoh kraf anyaman dimensi tradisional dan baru NILAI Ketekunan/ Keselamatan Kreatif Pelajar diminta mengumpul reka bentuk kraf anyaman tradisional dan dimensi baru. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 2. tekstil tebal dsb. Contoh kelarai spt. 4.Menghasilkan ragam hias yang sesuai dengan hasil kerja/mata barang. beras patah. 4.Interpersonal Sektor Pengurusan Akademik. 3. bunga tanjung dsb. AKTIVITI 2 ABM Contoh anyaman pelbagai bahan dimensi baru spt reben.plastik dsb. alat dan teknik berkaitan. mata bilis.1.

Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular.Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek: Pengenalan Tokoh dan sumbangan AKTIVITI 3 Pelajar didedahkan dengan ‘Kritikan Mudah’ karya catan/ arca tempatan yang popular. 22 . Abdullah Arif.Mendokumentasi sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek pengenalan. ARAS 2 1. PERKEMBAN GAN SENI VISUAL DI MALAYSIA AKTIVITI 1 1.B. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar dan karya popular tempatan spt. Mengetahui dan memahami warisan budaya Seni Halus Malaysia. tokoh dan sumbangan mereka.Perbincangan tentang Visual terkenal di kepentingan Seni Visual Malaysia dalam bidang kehidupan dan budaya. KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada Sektor Pengurusan Akademik.1: SENI HALUS 2. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJ ARAN ARAS AKTIVITI ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR 1.Menyatakan sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya. NILAI Kebersihan Ketelitian kesabaran BCB Mencatat Membaca Menulis laporan 1. Syed Ahmad Jamal. KBKK pemikiran kritis Latif Mohiden. Yun Mun Seng dll. ARAS 1 1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. ARAS 3 1. Mengetahui dan menghargai tokoh dan warisan budaya Seni Halus Tempatan Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni 2.

2. perhiasan tradisional.Anyaman. 1. Motif yang terdapat pada batik. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. pakaian lama.Membuat perbandingan perkembangan SeniVisual dalam kehidupan. NILAI Penghargaan Kreatif Kesungguhan KBKK pemikiran kritis BCB Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada 4. sisik naga. 3. permainan dll. ayam berlaga. anyaman. 2.Menyenaraikan pengaruh Seni Islam. Pelajar menghasilkan folio ringkas tentang reka bentuk kraf-kraf tempatan semakin pupus dan perlu diselamatkan Sektor Pengurusan Akademik. susur kelapa dll Contoh kraf senjata.Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai seni kraf tanah air.1.2 KRAF TRADISIONAL . barat dan serantau. AKTIVITI 2 ABM Contoh Buku skrap tentang motif seperti pucuk rebung. siku keluang. ukiran. 23 . kenderaan. Mengtahui dan memahami kraf tradisional tempatan. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt.Menyediakan portfolio.Tembikar .seni tenunan dan tembikar. budaya sendiri dan budaya lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful