CONTOH RANCANGAN HARIAN.

SUBJEK: TINGKATAN: MASA: PEND. SENI VISUAL 1 7.30 – 8.50 ( 2 MASA: 80 MINIT).

TAJUK: OBJEKTIF:

GARISAN DAN MEDIA SERTA TEKNIK PENGHASILANNYA. (Rujuk akitiviti 1 Rancangan pelajaran Tingkatan 1) I. II. III. Mengetahui jenis-jenis garisan dan teknik penghasilannya. (kognitif) Menghasilkan pelbagai jenis garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik. (Psikomotor) Memahami pelbagai jenis garisan seperti garisan berbulu, tegak, lurus, tebal, kurus, bengkang-bengkok melalui berbagai teknik dan media seperti pen, pensil, pensil warna, krayon, warna & berus dsb. (Afektif) Pelajar menghasilkan pelbagai garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik yang berbeza. (Keadah pelaksanaan dalam kelas ikut Modul Garisan(sekiranya ada)) KBKK:Klasifikasi dan banding beza. TKP: Kinestatik, Interpersonal dan naturails.

AKTIVITI:

I. II.

KEMAHIRAN BELAJAR

I. II.

ABM: Contoh lukisan dan catan pelbagai garisan yang dihasilkan pelbagai media dan teknik NILAI MURNI: Yakin pada usaha sendiri.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

1

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM TINGKATAN SATU SEKOLAH MENENGAH NEGERI JOHOR
MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ARAS PENGHASILAN AKTIVITI SENI VISUAL ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR

Pengajar an bagi setiap satu aktiviti diantara 1- 3 minggu ikut tahap pelajar.

1. ASAS SENI REKA 1.1 UNSUR SENI. 1.1.1 GARISAN - Jenis-jenis garisan -Garisan dan rupa -Garisan dan jalinan. -Garisan dan ruang.

1. Mengetahui dan memahami jenisjenis garisan. 2. Menghasilkan Pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. 2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen garisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang berbeza.
AKTIVITI 2

ABM Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster Contoh gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik NILAI Kerjasama,Yakin, Berani

KBKK Klasifikasi Banding beza Menjana idea TKP - Kinestatik - Interpersonal - Naturalis MASTERI Pengayaan Pemulihan.

Pelajar melakar dan melukis pelbagai garisan dan jalinan pada alam semulajadi. Menggunakan olahan garisan
AKTIVITI 3

Menghasilkan lukisan objek geometrik. pelbagi bentuk dan tona menggunakan garisan.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

2

Jalinan tampak . bahan semulajadi & buatan manusia.1.2 JALINAN . AKTIVITI 3 TKP Naturalis Kinestatik Intrapersonal Menghasilkan corak berwarna berdasarkan jalinan buatan manusia. NILAI Kasih sayang Kesungguhan Sabar KBKK Mencirikan Menjana idea. Memahami jalinan dan aplikasi dalam penghasilan seni visual. Mengamati jalinan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda.Menyediakan portfolio. objek persekitaran. Mengetahui cara untuk menghasilkan jalinan dalam bentuk 2D. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan melakar dan melukis jalinan tampak dan sentuh yang terdapat pada alam semulajadi dan buatan manusia AKTIVITI 2 ABM Kertas lukisan.1. 3 . Menghasilkan kolaj yang menunjukkan jalinan dari bahan semulajadi/ buangan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. Sektor Pengurusan Akademik. Contoh gambar jalinan dan objek berjalinan. 4.Jalinan sentuk Memahami konsep / maksud dan jenis jalinan 3.

warna.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. rekabentuk dan sebagainya. Kertas lukisan. Mengetahui dan memahami jenis warna. Contoh lanskap warna panas dan sejuk Contoh kad ucapan pelbagai perayaan.Naturalis .1. 4 . 2. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. skunder. 2. jangka lukis. berus.Verbal linguistik .3 WARNA -Warna utama. Sektor Pengurusan Akademik. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama. skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam semulajadi dan buatan manusia).1. ARAS 1 1.Logik matematik KBKK Membanding dan membeza MASTERI Pengayaan Pemulihan. Kerjasama Yakin Aktiviti aplikasi warna pada corak. panas.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. -Ton warna -Warna penggenap. 2. tertier -Warna sejuk. AKTIVITI 2 ABM Contoh carta warna yang lengkap.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. Memahami dan mengaplikasi warna dalan penghasilan seni visual.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. ARAS 3 1. 1. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan jadual warna panas dan sejuk serta memahami atau mengaplikasi dalam poster/logo. 3. ARAS 2 1.Interpersonal . kad ucapan. AKTIVITI 3 Pelajar membuat tona warna dan mengaplikasinya dalam catan yang mudah AKTIVITI 4 NILAI Kesabaran. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. TKP .

Sektor Pengurusan Akademik. RENDAH. Contoh corak rupa positif/negatif.1.4. 1. TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif. 3. GEMOK dll. Memahami aplikasi rupa dengan unsur seni yang lain. AKTIVITI 3 Menghasilkan rupa mukataip yang bergaya. Menghasilkan rupa dalam bentuk penghasilan seni visual. AKTIVITI 1 ABM Pelajar membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometrik corak berulang. 5 . 4. 2. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. AKTIVITI 2 Contoh logo dan corak rupa. 3.1. RUPA -Rupa Organik -Rupa Geometrik -Rupa Positif -Rupa Negatif. Jenama hurf bergaya NILAI Kesabaran Kesungguhan Keyakinan..Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. TINGGI. AKTIVITI 4 Pelajar membuat aplikasi rupa dalam reka bentuk logo/lambang. dan bersifat /berwatak spt JATUH.Menyediakan portfolio. Mengetahui dan memahami jenisjenis dan sifat rupa.

Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. Memahami dan mengaplikasi bentuk dalam penghasilan seni visual. AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan origami yang berbentuk 3D untuk menunjukkan bentuk konkrit. ARAS 2 1. 3. Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk.1.1. 2. 2. Sektor Pengurusan Akademik. ARAS 1 1. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk membuat corak selangseli. NILAI Kasih sayang Berani Tekun TKP Kinestatik Logik matematik KBKK Membanding Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat kolaj timbul berasaskan bentuk organik pada alam semulajadi. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis bentuk. Menghasilkan kepelbagaian bentuk melalui teknik tertentu.5 BENTUK -Bentuk geometrik -Bentuk organik. 6 .Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. ARAS 3 1. -Bentuk konkrit -Bentuk ilusi 1. AKTIVITI 2 ABM Contoh corak pelbagai bentuk.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.

-Ruang terhad -Ruang bebas. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Sektor Pengurusan Akademik. AKTIVITI 3 Pelajar membuat lukisan lanskap yang membezakan ruang depan. Kesabaran.1.Interpersonal .Verbal linguistik . Contoh lukisan perspektif alam sekitar dan seni bina berperspektif. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.1. 2. -Ruang dan persepektif. Menghasilkan ruang melalui 3.Logik matematik KBKK Kritis Membanding Membeza Pelajar menghasilkan lukisan perspektif 1 titik lenyap di luar bilik darjah yang menunjukkan ruang depan tengah dan belakang.Naturalis . 7 . -Ruang dekat -Ruang jauh. 2.6 RUANG.Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan aktiviti Seni Visual. Memahami 4. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang menunjukkan ruang dekat dan jauh. Mengetahui dan memahami jenis dan sifat ruang.Menyediakan portfolio. 1. aplikasi ruang dalam lukisan/catan/ Rekabentuk.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. TKP . 3. AKTIVITI 2 ABM Lukisan & Catan yang menunjukkan pelbagai ruang. seni visual. NILAI Kesungguhan Kekemasan. tengah dan belakang.

Kesabaran TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersonal KBKK Kreatif Membanding Menyelesaikan Masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mengaplikasi konsep harmoni dalam gubahan corak kertas pembalut hadiah. 2. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. AKTIVITI 3 ABM Lukisan. Menghasilkan konsep harmoni dalam aktiviti seni halus atau rekabentuk grafik.1. Contoh gambar yang harmoni. ARAS 1 1.2. 2. ARAS 2 1. bentuk dan rupa. warna. NILAI Kesungguhan Kekemasan.1 HARMONI 1.1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. Sektor Pengurusan Akademik. ARAS 3 1. PRINSIP REKAAN 1. AKTIVITI 2 Pelajar membuat kajian dan menghasilkan kesan harmoni pada unsur seni seperti garisan.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan konsep harmoni melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang. 8 . catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni. Mengetahui dan memahami konsep harmoni.2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.

1.2. KBKK Membanding Membeza Menjana idea AKTIVITI 2 3. Pelajar menghasilkan poster yang dapat menunjukkan penegasan. warna. 2.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. PENEGASAN 1. AKTIVITI 3 Contoh poster Contoh kotak NILAI Keselamatan Kekemasan.dari segi warna /tipogfari/ visual. AKTIVITI 1 Mengkaji konsep penegasan pada alam semulajadi dan buatan manusia ABM Catan/lukisan/kraf yang menunjukkan penegasan. Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan penegasan 3. Kerjasama TKP Naturalis Verbal Linguistik Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan corak kertas pembalut hadiah (perkahwinan) dengan menekankan prinsip penegasan pada coraknya. motif dan rekabentuk. Menghasilkan sebuah corak berasaskan penegasan Visual melalui aktiviti mudah. 9 .Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. Sektor Pengurusan Akademik.Menyediakan portfolio.2. 2. 4. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Memahami konsep penegasan.

AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar/foto konsep imbangan. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis imbangan. NILAI Kesungguhan Ketepatan Tanggungjawab. Mengaplikasi prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual. ARAS 3 1. 2. Sektor Pengurusan Akademik. TKP Naturalis Kinestatik Logik matematik KBKK Kreatif Kritis KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Menghasilkan arca mobail dari bahan buangan bagi menjelaskan konsep imbangan.2. 10 . Jabatan Pendidikan Negeri Johor. ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. kulit kerang. Menghasilkan karya berprinsip imbangan 3. AKTIVITI 3 Membuat corak atau logo kolai yang bercirikan imbangan simetri dan non-simetri.1. 2.3 IMBANGAN. 1. AKTIVITI 1 Mengkaji dan menerokai konsep imbangan dalam alam semulajadi dan buatan manusia. ARAS 2 1. Bahan buangan spt.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. biji getah dll Contoh logo & corak bersimetri.

11 . Menghasiklan satu hasil karya kontra dalam rupa yang menarik ABM Mengkaji dan menerokai Gambar/Poster/ prinsip kontra pada alam Logo/Corak/Motif sekeliling. rupa.4 KONTRA AKTIVITI 1 1. AKTIVITI 3 TKP Naturalis kinestetik Verbal Linguistik Interpersonal Menghasilkan logo yang bermotif objek alam semulajadi / buatan manusia dengan penekanan prinsip kontra warna. warna.Menyediakan portfolio. Menghasilkan karya berkonsep kontra pada garisan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Mengetahui prinsip kontra dlm seni dan 3. 3.Berkomunikasi melalui kehidupan seharian aktiviti Seni Visual.2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. 2. bentuk dan ruang. 4. Mengetahui memahami konsep kontra. jalinan. NILAI Kerjasama Disiplin Kebersihan KBKK Membanding Menjana idea Sektor Pengurusan Akademik. 2. kraf yang berkonsepkan AKTIVITI 2 kontra.1.

AKTIVITI 2 Pelajar membuat kesan pergerakan dengan menggunakan teknik kolaj AKTIVITI 3 ABM Contoh gambar pergerakan Alam persekitaran dan Objek buatan manusia Contoh arca mobail yang kinestatik. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. ARAS 1 1.1. 12 . 2. Memahami konsep pergerakan 2.5 PERGERAKAN 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. Mengaplikasi pergerakan dalam penghasilan seni visual. Sektor Pengurusan Akademik. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan kesan pergerakan melalui membuat garisan. NILAI Kerjasama Tanggungjawab Sabar KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat arca mobail daripada kertas untuk menunjukkan pergerakan.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 2 1. rupa dan bentuk. Menghasilkan kesan pergerakan 3.3 Dimensi.2.

kad board dsb) NILAI Kebersihan Keselamatan Kesabaran. plastik. Jenis dan contoh logo Contoh kolaj pelbagai media. 3. AKTIVITI 2 ABM Catan dan lukisan – konsep kepelbagaian Unsur Seni Rekaan. 3. gunting.2. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsep kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan.koyak.potong.6 KEPELBAGAIAN 1. 4.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.Menyediakan portfolio. KBKK Pemikiran kreatif Menjana idea TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mencipta logo/lambang berdasarkan kepelbagaian rupa dan mukataip. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian. rupa. AKTIVITI 3 Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. bentuk dan warna. Menghasilkan konsep kepelbagaian dalam penghasilan seni visual. ARAS 3 1. Sektor Pengurusan Akademik. 2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. rekabentuk dan kraf.(kertas. gurisan dsb) dan media. Memahami konsep kepelbagaian dan aplikasi dalam seni halus. 13 . kain.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.1. 2.

1. KBKK Pemikiran kreatif Kritis TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan satu karya lukisan pensil bertemakan lanskap yang dapat menjelaskan konsep kesatuan. Pelajar mengkaji konsep kesatuan dalam karya seni visual. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. rupa. AKTIVITI 2 Pelajar mengabungkan unsur-unsur seni seperti garisan. Contoh catan lanskap. Memahami konsep kesatuan dalam aplikasi seni visual. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Sektor Pengurusan Akademik. Menghasilkan penghasilan seni visual yang menjelaskan konsep kesatuan. jalinan. 2.7 KESATUAN AKTIVITI 1 1.2. ABM Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan. warna dan ruang bagi menunjukkan elemen kesatuan. 3. NILAI Kesempurnaan Berani Kesungguhan. bnetuk. 14 . Mengetahui dan memahami konsep kesatuan.

Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus. ARAS 1 1. 15 . Pensil/pen/arang/ dakwat Lukisan perspektif 1 dan 2 titik lenyap. AKTIVITI 3 2. 1. ARAS 2 1. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan .Membuat kemasan hasil Pelajar menghasilkan lukisan persepktif 1 titik kerja.3.Pengajar an bagi setiap satu aktiviti diantara 2. Memahami peranan lukisan dalam seni visual.4 minggu ikut tahap pelajar.1. 2. 2.LUKISAN 1.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran. jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan 3. mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering).Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: • Kadar banding Pelajar membuat lukisan secara ‘pointistik’ bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni. dan buatan manusia dengan dakwat/arang AKTIVITI 2 ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media. AKTIVITI 1 Membuat kajian garisan.dan alam semulajadi. Sektor Pengurusan Akademik.3 SENI HALUS 1. NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza MASTERI Pemulihan Pengayaan.Melukis dan rujukan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. lenyap dengan menggunakan ruang ARAS 3 dalam kelas sebagai 1.

AKTIVITI 2 ABM Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran.CATAN .Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus. cahaya dan teknik Sektor Pengurusan Akademik. 4. TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah. basah atas kering dan kering atas basah. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu. AKTIVITI 3 Catan pelbagai media sebagai perbandingan.Cat Poster . Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. Ketelitian. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan 3.Cat Minyak. NILAI Ketekunan.Proses penyediaan portfolio. • • • • Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan. KBKK Pemikiran kreatif 2. 1.Catan cat air . 16 .1. 3. Kebersihan. Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster.2. AKTIVITI 4 Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona.3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

Arca Mobil . Mengetahui teknik dan proses untuk menghasilkan arca stabail. kerja. binaan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.3. pisau.Arca Estatika ARAS 1 1.atau mobail ARAS 2 1. dawai. jenis dan dalam proses penghasilan karya Seni Halus. 2. AKTIVITI 2 ABM Contoh Arca luakan.3 ARCA .Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran. Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika. kertas manila. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada ARAS 3 1.Menghasilkan lakaran 1. Pisau . AKTIVITI 1 Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya.Membuat kemasan hasil origami. 3.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: AKTIVITI 3 Pelajar membuat arca luakan dengan menggunakan sepotong sabun dengan menggunakan pisau.Arca Berfungsi . Sektor Pengurusan Akademik.1. 17 .Arca Stabail . mobail/ stabail Kad origami.Melukis dan mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering). tali/benang. teknik penghasilan arca 2. Memahami konsep. sabun NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif KBKK Pemikiran kreatif Banding beza TKP kinestetik logik matematik Interpersonal Pelajar menghasilkan arca mobail statik berdasarkan teknik 2.

bunga. -Cetakan sutera saring. 1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt.Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3 x 5 dengan pelbagai nisbah. benang. daun.1 REKA BENTUK GRAFIK.Menyatakan perasaan diri terhadap kerja grafik. gam. Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Tipografi.Proses penyediaan portfolio. KBKK Pemikiran kreatif TKP Kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal Membuat cetakan kolaj assemblaj bertemakan bahan alam semulajadi seperti rumput. -Cetakan stensil. Pengajar an bagi setiap satu 1. lalang dan kulit kayu. Logo-logo huruf spt TV3.4. KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik logik matematik Interpersonal Sektor Pengurusan Akademik. 2. tali.1. AKTIVITI 2 ABM Bahan buangan spt benang. -Cetakan timbul. • • • • • Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 3. pisau dan bahan buangan/bahan semulajadi. -Cetakan benam. 3. NILAI Kebersihan/ Ketelitian Kreatif.4 KOMUNIKASI VISUAL 1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. media dan teknik cetakan 2. kulit kayu dan sebagainya. Pelajar menghasilkan cetakan melalui bahan buangan yang berjalinan seperti tali. F1 dsb. poster. 18 . logo. daun. Blok. 4. RTM. akar. ARAS 1 1.skuji dan stensil kertas. PEPSI. AKTIVITI 2 ABM Contoh huruf blok pelbagai nisbah. papantanda dsb. Kertas.Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus.4 CETAKAN -Cetakan lino. dye. AKTIVITI 3 KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Membuat cetakan sutera saring sewarna bermotifkan flora atau fauna dengan teknik stensil kertas. 1. Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual.3. bulu ayam dll. Mengetahui dan memahami pelbagai jenis.

papantanda dsb.* dengan menitikberatkan tipografi dan imej.Tipografi .... logo.Menerangkan kerja proses Reka Bentuk Grafik. 3...4 minggu ikut tahap pelajar. 3. AKTIVITI 3 Contoh poster yang berkaitan.Papan Tanda. 19 . 2.Poster . * tema isu semasa Sektor Pengurusan Akademik.. 2. .Menyatakan hasrat diri dan masyarakat melalui hasil kerja serta memperkembangkan daya imginasi. ARAS 2 1. Menghasilkan logo. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. media dan teknik yang sesuai.aktiviti diantara 2.Membuat kajian mudah berkaitan: • Idea • Cara penyelesaian masalah.Menghasilkan kerja grafik yang mudah secara manual dan berbantukan komputer. Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk logo huruf yang bertemakan nama/ nama singkatan.Pembungkusan ... NILAI Ketepatan/ kebersihan Kreatif KMD Membuat ramalan Proses inovasi KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan .. poster.logo .Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi. alat. tipografi. ARAS 3 1. 2. Memahami pelbagai kompenan reka benetuk grafik dan ciri-cirinya yang baik.

AKTIVITI 2 ABM Tanahliat/plastersin Paperclay/dsb Model/replika yang telah dibentuk. Menghasilkan kraf tembikar yang ringkas dengan menggunakan tanah liat atau plastersin. Sektor Pengurusan Akademik. meleperkannya. itik. ikan dsb dengan menggunkan tanah liat /plastersin/ paperclay dll. motif.Mengenal beberapa orang tokoh kraf.Menyenaraikan fungsi tembikar dan anyaman.Menentukan teknik. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Memahami kraf tembikar tradisional dan dimensi baru.Menyatakan sejarah tembikar dan anyamantempatan. bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan.1 KRAF TEMBIKAR 1. Mengetahui dan memahami asas kraf tembikar.5. ARAS 1 1. ARAS 2 1. 2. daerah atau negeri tertentu. 3. burung. AKTIVITI 3 Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tembikar tradisional dan dimensi baru. 2. Tanah liat Contoh gambar kraf NILAI Penghargaan Kebersihan keselematan KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar diminta menghasilkan model kecil spt. AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan dengan kerja orentasi tembikar spt mengguli doh tanah liat. 3. 2.1. memotong dll bagi memberi kemahiran mengolah bahan. 20 . ular.Membuat tembikar dan anyaman menggunakan alat. bahan dan teknik yang sesuai.5 KRAF TRADISONAL 1.

Contoh kelarai spt.Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi nilai budaya. 2.kinestetik . 3. beras patah. Memahami kraf anyaman tradisional dan dimensi baru. alat dan teknik berkaitan. ARAS 3 1. tekstil tebal dsb. 3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.5. reben. mata bilis.Merekabentuk kraf tradisional dalam bentuk 2D. 2. TKP . palstik.plastik dsb. 4. 4.Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman.2 KRAF ANYAMAN 1.logik matematik . siku keluang.1. kisi-kisi. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman .Menghasilkan ragam hias yang sesuai dengan hasil kerja/mata barang. AKTIVITI 2 ABM Contoh anyaman pelbagai bahan dimensi baru spt reben. kemasan dan pemeliharaan. AKTIVITI 1 Pelajar dikehendaki menghasilkan anyaman bercorak tapak catur dengan menggunakan bahan dimensi baru spt pelbagai kertas.. bunga tanjung dsb. KBKK pemikiran kritis Menjana idea Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME pengalaman sedia ada Pelajar didedah dengan motif-motif tradisional yang mudah dan diminta menghasilkannya dengan pelbagai baru AKTIVITI 3 Contoh kraf anyaman dimensi tradisional dan baru NILAI Ketekunan/ Keselamatan Kreatif Pelajar diminta mengumpul reka bentuk kraf anyaman tradisional dan dimensi baru. 21 .Merekacipta/merekaben tuk kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan teknologi bahan. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan pandan/bahan dimensi baru.Interpersonal Sektor Pengurusan Akademik.

Mendokumentasi sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek pengenalan. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar dan karya popular tempatan spt. Mengetahui dan memahami warisan budaya Seni Halus Malaysia. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. NILAI Kebersihan Ketelitian kesabaran BCB Mencatat Membaca Menulis laporan 1. Syed Ahmad Jamal. Abdullah Arif. Mengetahui dan menghargai tokoh dan warisan budaya Seni Halus Tempatan Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni 2. ARAS 3 1.Menyatakan sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya. KBKK pemikiran kritis Latif Mohiden. tokoh dan sumbangan mereka. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJ ARAN ARAS AKTIVITI ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR 1. Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular. ARAS 2 1.Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek: Pengenalan Tokoh dan sumbangan AKTIVITI 3 Pelajar didedahkan dengan ‘Kritikan Mudah’ karya catan/ arca tempatan yang popular.Perbincangan tentang Visual terkenal di kepentingan Seni Visual Malaysia dalam bidang kehidupan dan budaya. 22 .1: SENI HALUS 2. KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada Sektor Pengurusan Akademik. ARAS 1 1. Yun Mun Seng dll.B. PERKEMBAN GAN SENI VISUAL DI MALAYSIA AKTIVITI 1 1.

permainan dll. 1. perhiasan tradisional. NILAI Penghargaan Kreatif Kesungguhan KBKK pemikiran kritis BCB Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada 4.Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai seni kraf tanah air. Motif yang terdapat pada batik. pakaian lama.1. 3.Membuat perbandingan perkembangan SeniVisual dalam kehidupan.2 KRAF TRADISIONAL . ukiran. Mengtahui dan memahami kraf tradisional tempatan. ayam berlaga. budaya sendiri dan budaya lain.Tembikar . sisik naga. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt. susur kelapa dll Contoh kraf senjata. 2. anyaman. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Menyediakan portfolio.seni tenunan dan tembikar. 2.Anyaman.Menyenaraikan pengaruh Seni Islam. kenderaan. siku keluang. barat dan serantau. 23 . AKTIVITI 2 ABM Contoh Buku skrap tentang motif seperti pucuk rebung. Pelajar menghasilkan folio ringkas tentang reka bentuk kraf-kraf tempatan semakin pupus dan perlu diselamatkan Sektor Pengurusan Akademik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful