CONTOH RANCANGAN HARIAN.

SUBJEK: TINGKATAN: MASA: PEND. SENI VISUAL 1 7.30 – 8.50 ( 2 MASA: 80 MINIT).

TAJUK: OBJEKTIF:

GARISAN DAN MEDIA SERTA TEKNIK PENGHASILANNYA. (Rujuk akitiviti 1 Rancangan pelajaran Tingkatan 1) I. II. III. Mengetahui jenis-jenis garisan dan teknik penghasilannya. (kognitif) Menghasilkan pelbagai jenis garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik. (Psikomotor) Memahami pelbagai jenis garisan seperti garisan berbulu, tegak, lurus, tebal, kurus, bengkang-bengkok melalui berbagai teknik dan media seperti pen, pensil, pensil warna, krayon, warna & berus dsb. (Afektif) Pelajar menghasilkan pelbagai garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik yang berbeza. (Keadah pelaksanaan dalam kelas ikut Modul Garisan(sekiranya ada)) KBKK:Klasifikasi dan banding beza. TKP: Kinestatik, Interpersonal dan naturails.

AKTIVITI:

I. II.

KEMAHIRAN BELAJAR

I. II.

ABM: Contoh lukisan dan catan pelbagai garisan yang dihasilkan pelbagai media dan teknik NILAI MURNI: Yakin pada usaha sendiri.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

1

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM TINGKATAN SATU SEKOLAH MENENGAH NEGERI JOHOR
MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ARAS PENGHASILAN AKTIVITI SENI VISUAL ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR

Pengajar an bagi setiap satu aktiviti diantara 1- 3 minggu ikut tahap pelajar.

1. ASAS SENI REKA 1.1 UNSUR SENI. 1.1.1 GARISAN - Jenis-jenis garisan -Garisan dan rupa -Garisan dan jalinan. -Garisan dan ruang.

1. Mengetahui dan memahami jenisjenis garisan. 2. Menghasilkan Pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. 2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen garisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang berbeza.
AKTIVITI 2

ABM Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster Contoh gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik NILAI Kerjasama,Yakin, Berani

KBKK Klasifikasi Banding beza Menjana idea TKP - Kinestatik - Interpersonal - Naturalis MASTERI Pengayaan Pemulihan.

Pelajar melakar dan melukis pelbagai garisan dan jalinan pada alam semulajadi. Menggunakan olahan garisan
AKTIVITI 3

Menghasilkan lukisan objek geometrik. pelbagi bentuk dan tona menggunakan garisan.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

2

Sektor Pengurusan Akademik. objek persekitaran. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Mengetahui cara untuk menghasilkan jalinan dalam bentuk 2D. bahan semulajadi & buatan manusia.Menyediakan portfolio. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan melakar dan melukis jalinan tampak dan sentuh yang terdapat pada alam semulajadi dan buatan manusia AKTIVITI 2 ABM Kertas lukisan.Jalinan tampak .1. NILAI Kasih sayang Kesungguhan Sabar KBKK Mencirikan Menjana idea. AKTIVITI 3 TKP Naturalis Kinestatik Intrapersonal Menghasilkan corak berwarna berdasarkan jalinan buatan manusia. Menghasilkan kolaj yang menunjukkan jalinan dari bahan semulajadi/ buangan.Jalinan sentuk Memahami konsep / maksud dan jenis jalinan 3. Mengamati jalinan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda.2 JALINAN . 4. Memahami jalinan dan aplikasi dalam penghasilan seni visual.1.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. 3 . Contoh gambar jalinan dan objek berjalinan.

Contoh lanskap warna panas dan sejuk Contoh kad ucapan pelbagai perayaan.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. AKTIVITI 3 Pelajar membuat tona warna dan mengaplikasinya dalam catan yang mudah AKTIVITI 4 NILAI Kesabaran.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. kad ucapan. -Ton warna -Warna penggenap.Naturalis . tertier -Warna sejuk. jangka lukis. 3.1.Interpersonal . KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan jadual warna panas dan sejuk serta memahami atau mengaplikasi dalam poster/logo. rekabentuk dan sebagainya. Kerjasama Yakin Aktiviti aplikasi warna pada corak. 4 . 1. Mengetahui dan memahami jenis warna. skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam semulajadi dan buatan manusia). 2.Logik matematik KBKK Membanding dan membeza MASTERI Pengayaan Pemulihan.warna.3 WARNA -Warna utama. panas. 2. skunder. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Verbal linguistik . berus.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2 1. Sektor Pengurusan Akademik. Kertas lukisan. ARAS 1 1. 2. AKTIVITI 2 ABM Contoh carta warna yang lengkap.1. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. TKP . Memahami dan mengaplikasi warna dalan penghasilan seni visual.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 3 1.

1.. 2. Memahami aplikasi rupa dengan unsur seni yang lain. Jenama hurf bergaya NILAI Kesabaran Kesungguhan Keyakinan. Contoh corak rupa positif/negatif. dan bersifat /berwatak spt JATUH. GEMOK dll.1. TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif. AKTIVITI 1 ABM Pelajar membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometrik corak berulang. AKTIVITI 3 Menghasilkan rupa mukataip yang bergaya. RENDAH. AKTIVITI 4 Pelajar membuat aplikasi rupa dalam reka bentuk logo/lambang. TINGGI. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. AKTIVITI 2 Contoh logo dan corak rupa. 4. RUPA -Rupa Organik -Rupa Geometrik -Rupa Positif -Rupa Negatif. Sektor Pengurusan Akademik.4. 1. Mengetahui dan memahami jenisjenis dan sifat rupa. 3. 3. Menghasilkan rupa dalam bentuk penghasilan seni visual. 5 .Menyediakan portfolio.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.

AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk membuat corak selangseli.1.5 BENTUK -Bentuk geometrik -Bentuk organik. Menghasilkan kepelbagaian bentuk melalui teknik tertentu.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. Sektor Pengurusan Akademik. 6 . ARAS 1 1. 2. -Bentuk konkrit -Bentuk ilusi 1. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis bentuk. Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk. ARAS 2 1. ARAS 3 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan origami yang berbentuk 3D untuk menunjukkan bentuk konkrit. AKTIVITI 2 ABM Contoh corak pelbagai bentuk.1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. NILAI Kasih sayang Berani Tekun TKP Kinestatik Logik matematik KBKK Membanding Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat kolaj timbul berasaskan bentuk organik pada alam semulajadi. 3. Memahami dan mengaplikasi bentuk dalam penghasilan seni visual. 2. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

1.1. NILAI Kesungguhan Kekemasan. 2. Kesabaran. Contoh lukisan perspektif alam sekitar dan seni bina berperspektif. 7 .Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. tengah dan belakang.Logik matematik KBKK Kritis Membanding Membeza Pelajar menghasilkan lukisan perspektif 1 titik lenyap di luar bilik darjah yang menunjukkan ruang depan tengah dan belakang. aplikasi ruang dalam lukisan/catan/ Rekabentuk. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Sektor Pengurusan Akademik.1. -Ruang dan persepektif. Mengetahui dan memahami jenis dan sifat ruang. Menghasilkan ruang melalui 3. 3.Interpersonal . -Ruang dekat -Ruang jauh. AKTIVITI 3 Pelajar membuat lukisan lanskap yang membezakan ruang depan.Verbal linguistik . seni visual.Menyediakan portfolio. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang menunjukkan ruang dekat dan jauh. Memahami 4. 2. -Ruang terhad -Ruang bebas.Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan aktiviti Seni Visual.Naturalis . TKP .6 RUANG. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. AKTIVITI 2 ABM Lukisan & Catan yang menunjukkan pelbagai ruang.

warna. 2. 8 . ARAS 2 1.1 HARMONI 1. bentuk dan rupa. NILAI Kesungguhan Kekemasan. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni. Menghasilkan konsep harmoni dalam aktiviti seni halus atau rekabentuk grafik. ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. AKTIVITI 3 ABM Lukisan. AKTIVITI 2 Pelajar membuat kajian dan menghasilkan kesan harmoni pada unsur seni seperti garisan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.2. Mengetahui dan memahami konsep harmoni. Kesabaran TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersonal KBKK Kreatif Membanding Menyelesaikan Masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mengaplikasi konsep harmoni dalam gubahan corak kertas pembalut hadiah.1.1.2. ARAS 3 1. Contoh gambar yang harmoni.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. PRINSIP REKAAN 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan konsep harmoni melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang. Sektor Pengurusan Akademik.

Menghasilkan sebuah corak berasaskan penegasan Visual melalui aktiviti mudah. 2. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. motif dan rekabentuk.Menyediakan portfolio.2. warna. AKTIVITI 1 Mengkaji konsep penegasan pada alam semulajadi dan buatan manusia ABM Catan/lukisan/kraf yang menunjukkan penegasan. 9 . Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan penegasan 3. Sektor Pengurusan Akademik. Memahami konsep penegasan. 4. Kerjasama TKP Naturalis Verbal Linguistik Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan corak kertas pembalut hadiah (perkahwinan) dengan menekankan prinsip penegasan pada coraknya.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. KBKK Membanding Membeza Menjana idea AKTIVITI 2 3. PENEGASAN 1. Pelajar menghasilkan poster yang dapat menunjukkan penegasan. AKTIVITI 3 Contoh poster Contoh kotak NILAI Keselamatan Kekemasan.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.dari segi warna /tipogfari/ visual.2. 2.1.

Mengaplikasi prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual.1. ARAS 1 1. biji getah dll Contoh logo & corak bersimetri. AKTIVITI 3 Membuat corak atau logo kolai yang bercirikan imbangan simetri dan non-simetri. NILAI Kesungguhan Ketepatan Tanggungjawab. AKTIVITI 1 Mengkaji dan menerokai konsep imbangan dalam alam semulajadi dan buatan manusia. 2. Bahan buangan spt.2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 3 1. Menghasilkan karya berprinsip imbangan 3.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. Sektor Pengurusan Akademik.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. ARAS 2 1. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis imbangan. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar/foto konsep imbangan.3 IMBANGAN. 2. TKP Naturalis Kinestatik Logik matematik KBKK Kreatif Kritis KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Menghasilkan arca mobail dari bahan buangan bagi menjelaskan konsep imbangan.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. kulit kerang. 10 . 1.

jalinan. kraf yang berkonsepkan AKTIVITI 2 kontra. rupa. Menghasiklan satu hasil karya kontra dalam rupa yang menarik ABM Mengkaji dan menerokai Gambar/Poster/ prinsip kontra pada alam Logo/Corak/Motif sekeliling.2. Menghasilkan karya berkonsep kontra pada garisan. bentuk dan ruang. 11 . AKTIVITI 3 TKP Naturalis kinestetik Verbal Linguistik Interpersonal Menghasilkan logo yang bermotif objek alam semulajadi / buatan manusia dengan penekanan prinsip kontra warna.Berkomunikasi melalui kehidupan seharian aktiviti Seni Visual.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. 3.Menyediakan portfolio. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.1. Mengetahui memahami konsep kontra.4 KONTRA AKTIVITI 1 1. 2. Mengetahui prinsip kontra dlm seni dan 3. warna. NILAI Kerjasama Disiplin Kebersihan KBKK Membanding Menjana idea Sektor Pengurusan Akademik. 2. 4.

3 Dimensi. ARAS 2 1. rupa dan bentuk.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.1.5 PERGERAKAN 1.2.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. Mengaplikasi pergerakan dalam penghasilan seni visual. 2. NILAI Kerjasama Tanggungjawab Sabar KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat arca mobail daripada kertas untuk menunjukkan pergerakan. Menghasilkan kesan pergerakan 3. Memahami konsep pergerakan 2. AKTIVITI 2 Pelajar membuat kesan pergerakan dengan menggunakan teknik kolaj AKTIVITI 3 ABM Contoh gambar pergerakan Alam persekitaran dan Objek buatan manusia Contoh arca mobail yang kinestatik. ARAS 1 1. Sektor Pengurusan Akademik. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 12 . AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan kesan pergerakan melalui membuat garisan.

rekabentuk dan kraf. Jenis dan contoh logo Contoh kolaj pelbagai media. ARAS 3 1.koyak. 13 . bentuk dan warna. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. gurisan dsb) dan media.potong. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsep kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan. plastik.Menyediakan portfolio. kain. Sektor Pengurusan Akademik.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian. AKTIVITI 2 ABM Catan dan lukisan – konsep kepelbagaian Unsur Seni Rekaan. kad board dsb) NILAI Kebersihan Keselamatan Kesabaran.6 KEPELBAGAIAN 1. rupa. AKTIVITI 3 Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. 2. Memahami konsep kepelbagaian dan aplikasi dalam seni halus. KBKK Pemikiran kreatif Menjana idea TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mencipta logo/lambang berdasarkan kepelbagaian rupa dan mukataip. gunting.2. 2.1. 4. Menghasilkan konsep kepelbagaian dalam penghasilan seni visual.(kertas. 3. 3.

14 . 2. NILAI Kesempurnaan Berani Kesungguhan. Mengetahui dan memahami konsep kesatuan. 3. jalinan. Memahami konsep kesatuan dalam aplikasi seni visual. AKTIVITI 2 Pelajar mengabungkan unsur-unsur seni seperti garisan.2. ABM Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan. KBKK Pemikiran kreatif Kritis TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan satu karya lukisan pensil bertemakan lanskap yang dapat menjelaskan konsep kesatuan. Pelajar mengkaji konsep kesatuan dalam karya seni visual. Menghasilkan penghasilan seni visual yang menjelaskan konsep kesatuan. rupa. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Contoh catan lanskap.1. bnetuk. warna dan ruang bagi menunjukkan elemen kesatuan. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Sektor Pengurusan Akademik.7 KESATUAN AKTIVITI 1 1.

NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza MASTERI Pemulihan Pengayaan.Melukis dan rujukan. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan 3. ARAS 2 1.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran. jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan. ARAS 1 1.dan alam semulajadi. Pensil/pen/arang/ dakwat Lukisan perspektif 1 dan 2 titik lenyap. lenyap dengan menggunakan ruang ARAS 3 dalam kelas sebagai 1. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan . dan buatan manusia dengan dakwat/arang AKTIVITI 2 ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media. AKTIVITI 1 Membuat kajian garisan.LUKISAN 1. 1.1.3 SENI HALUS 1. Memahami peranan lukisan dalam seni visual. mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering). Sektor Pengurusan Akademik.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: • Kadar banding Pelajar membuat lukisan secara ‘pointistik’ bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni.Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus.4 minggu ikut tahap pelajar. 15 .Membuat kemasan hasil Pelajar menghasilkan lukisan persepktif 1 titik kerja.Pengajar an bagi setiap satu aktiviti diantara 2. 2. 2. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. AKTIVITI 3 2.3.

AKTIVITI 4 Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona.CATAN .Proses penyediaan portfolio. 4. AKTIVITI 3 Catan pelbagai media sebagai perbandingan.1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Catan cat air .3. basah atas kering dan kering atas basah.2.Cat Minyak. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. KBKK Pemikiran kreatif 2. • • • • Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan. TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah. Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster.Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus. Ketelitian. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu. cahaya dan teknik Sektor Pengurusan Akademik. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan 3.Cat Poster . 16 . 1. AKTIVITI 2 ABM Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran. 3. Kebersihan. NILAI Ketekunan.

1. Pisau . Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika. dawai. pisau. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada ARAS 3 1. AKTIVITI 2 ABM Contoh Arca luakan.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran. teknik penghasilan arca 2.Melukis dan mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering). 17 .Arca Stabail .3. Mengetahui teknik dan proses untuk menghasilkan arca stabail.Arca Berfungsi . AKTIVITI 1 Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya.Arca Mobil . jenis dan dalam proses penghasilan karya Seni Halus. mobail/ stabail Kad origami. 3. tali/benang.Menghasilkan lakaran 1.Arca Estatika ARAS 1 1. Sektor Pengurusan Akademik. kerja. Memahami konsep.3 ARCA . kertas manila.Membuat kemasan hasil origami.atau mobail ARAS 2 1.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: AKTIVITI 3 Pelajar membuat arca luakan dengan menggunakan sepotong sabun dengan menggunakan pisau. sabun NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif KBKK Pemikiran kreatif Banding beza TKP kinestetik logik matematik Interpersonal Pelajar menghasilkan arca mobail statik berdasarkan teknik 2. 2. binaan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

Tipografi. F1 dsb.4. • • • • • Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 3. 3. 2. 1.1.skuji dan stensil kertas. benang.1 REKA BENTUK GRAFIK.Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3 x 5 dengan pelbagai nisbah. NILAI Kebersihan/ Ketelitian Kreatif. -Cetakan sutera saring. KBKK Pemikiran kreatif TKP Kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal Membuat cetakan kolaj assemblaj bertemakan bahan alam semulajadi seperti rumput.4 CETAKAN -Cetakan lino. dye. Blok.Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus. Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. PEPSI. lalang dan kulit kayu. media dan teknik cetakan 2. daun.Proses penyediaan portfolio. poster. daun. Logo-logo huruf spt TV3. bulu ayam dll. logo. 4.3. tali. ARAS 1 1. -Cetakan timbul. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt. Pelajar menghasilkan cetakan melalui bahan buangan yang berjalinan seperti tali. AKTIVITI 2 ABM Bahan buangan spt benang. 18 .Menyatakan perasaan diri terhadap kerja grafik.4 KOMUNIKASI VISUAL 1. AKTIVITI 2 ABM Contoh huruf blok pelbagai nisbah. 1. gam. AKTIVITI 3 KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Membuat cetakan sutera saring sewarna bermotifkan flora atau fauna dengan teknik stensil kertas. Mengetahui dan memahami pelbagai jenis. Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual. -Cetakan benam. Kertas. pisau dan bahan buangan/bahan semulajadi. bunga. RTM. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik logik matematik Interpersonal Sektor Pengurusan Akademik. Pengajar an bagi setiap satu 1. -Cetakan stensil. papantanda dsb. kulit kayu dan sebagainya. akar.

poster.Menghasilkan kerja grafik yang mudah secara manual dan berbantukan komputer.Poster . Jabatan Pendidikan Negeri Johor..Pembungkusan .Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi.logo .Menyatakan hasrat diri dan masyarakat melalui hasil kerja serta memperkembangkan daya imginasi. Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk logo huruf yang bertemakan nama/ nama singkatan. 3. 2.. 2. Memahami pelbagai kompenan reka benetuk grafik dan ciri-cirinya yang baik.Papan Tanda. Menghasilkan logo.. media dan teknik yang sesuai.Menerangkan kerja proses Reka Bentuk Grafik. NILAI Ketepatan/ kebersihan Kreatif KMD Membuat ramalan Proses inovasi KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan . . 19 .. AKTIVITI 3 Contoh poster yang berkaitan. alat. papantanda dsb.. tipografi.4 minggu ikut tahap pelajar.* dengan menitikberatkan tipografi dan imej. 2.Tipografi ..aktiviti diantara 2.Membuat kajian mudah berkaitan: • Idea • Cara penyelesaian masalah. ARAS 2 1... 3. ARAS 3 1. * tema isu semasa Sektor Pengurusan Akademik. logo..

2. daerah atau negeri tertentu. Mengetahui dan memahami asas kraf tembikar. Sektor Pengurusan Akademik. motif. 3. 2. AKTIVITI 2 ABM Tanahliat/plastersin Paperclay/dsb Model/replika yang telah dibentuk. Tanah liat Contoh gambar kraf NILAI Penghargaan Kebersihan keselematan KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar diminta menghasilkan model kecil spt.Mengenal beberapa orang tokoh kraf.Menyatakan sejarah tembikar dan anyamantempatan. Menghasilkan kraf tembikar yang ringkas dengan menggunakan tanah liat atau plastersin.1 KRAF TEMBIKAR 1. meleperkannya. burung. AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan dengan kerja orentasi tembikar spt mengguli doh tanah liat.1.Membuat tembikar dan anyaman menggunakan alat. Memahami kraf tembikar tradisional dan dimensi baru.Menentukan teknik.5.Menyenaraikan fungsi tembikar dan anyaman. bahan dan teknik yang sesuai. itik. AKTIVITI 3 Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tembikar tradisional dan dimensi baru. ikan dsb dengan menggunkan tanah liat /plastersin/ paperclay dll. 20 . 2. ARAS 1 1. 3.5 KRAF TRADISONAL 1. ular. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan. ARAS 2 1. memotong dll bagi memberi kemahiran mengolah bahan.

Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi nilai budaya. mata bilis. 2. tekstil tebal dsb. kisi-kisi. 4. palstik. 3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.1. TKP . KBKK pemikiran kritis Menjana idea Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME pengalaman sedia ada Pelajar didedah dengan motif-motif tradisional yang mudah dan diminta menghasilkannya dengan pelbagai baru AKTIVITI 3 Contoh kraf anyaman dimensi tradisional dan baru NILAI Ketekunan/ Keselamatan Kreatif Pelajar diminta mengumpul reka bentuk kraf anyaman tradisional dan dimensi baru.kinestetik .logik matematik . reben.Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan pandan/bahan dimensi baru. kemasan dan pemeliharaan. Contoh kelarai spt. Memahami kraf anyaman tradisional dan dimensi baru. beras patah. AKTIVITI 1 Pelajar dikehendaki menghasilkan anyaman bercorak tapak catur dengan menggunakan bahan dimensi baru spt pelbagai kertas. bunga tanjung dsb. 3. siku keluang. 2.. ARAS 3 1.Interpersonal Sektor Pengurusan Akademik. alat dan teknik berkaitan. AKTIVITI 2 ABM Contoh anyaman pelbagai bahan dimensi baru spt reben. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman .Merekabentuk kraf tradisional dalam bentuk 2D.Menghasilkan ragam hias yang sesuai dengan hasil kerja/mata barang. 4.2 KRAF ANYAMAN 1.Merekacipta/merekaben tuk kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan teknologi bahan.5. 21 .plastik dsb.

B.1: SENI HALUS 2.Menyatakan sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar dan karya popular tempatan spt. 22 . NILAI Kebersihan Ketelitian kesabaran BCB Mencatat Membaca Menulis laporan 1.Perbincangan tentang Visual terkenal di kepentingan Seni Visual Malaysia dalam bidang kehidupan dan budaya. Mengetahui dan memahami warisan budaya Seni Halus Malaysia. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. ARAS 1 1. Abdullah Arif. Mengetahui dan menghargai tokoh dan warisan budaya Seni Halus Tempatan Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni 2. KBKK pemikiran kritis Latif Mohiden. ARAS 3 1.Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek: Pengenalan Tokoh dan sumbangan AKTIVITI 3 Pelajar didedahkan dengan ‘Kritikan Mudah’ karya catan/ arca tempatan yang popular. Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular. Yun Mun Seng dll.Mendokumentasi sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek pengenalan. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJ ARAN ARAS AKTIVITI ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR 1. PERKEMBAN GAN SENI VISUAL DI MALAYSIA AKTIVITI 1 1. Syed Ahmad Jamal. tokoh dan sumbangan mereka. ARAS 2 1. KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada Sektor Pengurusan Akademik.

Anyaman. budaya sendiri dan budaya lain. Motif yang terdapat pada batik. ukiran. siku keluang.Menyenaraikan pengaruh Seni Islam. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. ayam berlaga. AKTIVITI 2 ABM Contoh Buku skrap tentang motif seperti pucuk rebung. permainan dll.Membuat perbandingan perkembangan SeniVisual dalam kehidupan.1.seni tenunan dan tembikar. susur kelapa dll Contoh kraf senjata.Tembikar . 2. Mengtahui dan memahami kraf tradisional tempatan. perhiasan tradisional. barat dan serantau. anyaman.2 KRAF TRADISIONAL . pakaian lama. 3. kenderaan.Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai seni kraf tanah air. 23 . 2.Menyediakan portfolio. sisik naga. Pelajar menghasilkan folio ringkas tentang reka bentuk kraf-kraf tempatan semakin pupus dan perlu diselamatkan Sektor Pengurusan Akademik. 1. NILAI Penghargaan Kreatif Kesungguhan KBKK pemikiran kritis BCB Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada 4. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful