CONTOH RANCANGAN HARIAN.

SUBJEK: TINGKATAN: MASA: PEND. SENI VISUAL 1 7.30 – 8.50 ( 2 MASA: 80 MINIT).

TAJUK: OBJEKTIF:

GARISAN DAN MEDIA SERTA TEKNIK PENGHASILANNYA. (Rujuk akitiviti 1 Rancangan pelajaran Tingkatan 1) I. II. III. Mengetahui jenis-jenis garisan dan teknik penghasilannya. (kognitif) Menghasilkan pelbagai jenis garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik. (Psikomotor) Memahami pelbagai jenis garisan seperti garisan berbulu, tegak, lurus, tebal, kurus, bengkang-bengkok melalui berbagai teknik dan media seperti pen, pensil, pensil warna, krayon, warna & berus dsb. (Afektif) Pelajar menghasilkan pelbagai garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik yang berbeza. (Keadah pelaksanaan dalam kelas ikut Modul Garisan(sekiranya ada)) KBKK:Klasifikasi dan banding beza. TKP: Kinestatik, Interpersonal dan naturails.

AKTIVITI:

I. II.

KEMAHIRAN BELAJAR

I. II.

ABM: Contoh lukisan dan catan pelbagai garisan yang dihasilkan pelbagai media dan teknik NILAI MURNI: Yakin pada usaha sendiri.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

1

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM TINGKATAN SATU SEKOLAH MENENGAH NEGERI JOHOR
MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ARAS PENGHASILAN AKTIVITI SENI VISUAL ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR

Pengajar an bagi setiap satu aktiviti diantara 1- 3 minggu ikut tahap pelajar.

1. ASAS SENI REKA 1.1 UNSUR SENI. 1.1.1 GARISAN - Jenis-jenis garisan -Garisan dan rupa -Garisan dan jalinan. -Garisan dan ruang.

1. Mengetahui dan memahami jenisjenis garisan. 2. Menghasilkan Pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. 2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen garisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang berbeza.
AKTIVITI 2

ABM Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster Contoh gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik NILAI Kerjasama,Yakin, Berani

KBKK Klasifikasi Banding beza Menjana idea TKP - Kinestatik - Interpersonal - Naturalis MASTERI Pengayaan Pemulihan.

Pelajar melakar dan melukis pelbagai garisan dan jalinan pada alam semulajadi. Menggunakan olahan garisan
AKTIVITI 3

Menghasilkan lukisan objek geometrik. pelbagi bentuk dan tona menggunakan garisan.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

2

Memahami jalinan dan aplikasi dalam penghasilan seni visual. 3 . objek persekitaran.Jalinan sentuk Memahami konsep / maksud dan jenis jalinan 3. Mengetahui cara untuk menghasilkan jalinan dalam bentuk 2D. 4.1. bahan semulajadi & buatan manusia. Sektor Pengurusan Akademik. Mengamati jalinan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan melakar dan melukis jalinan tampak dan sentuh yang terdapat pada alam semulajadi dan buatan manusia AKTIVITI 2 ABM Kertas lukisan.Menyediakan portfolio.2 JALINAN .Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. Menghasilkan kolaj yang menunjukkan jalinan dari bahan semulajadi/ buangan.1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Contoh gambar jalinan dan objek berjalinan.Jalinan tampak . AKTIVITI 3 TKP Naturalis Kinestatik Intrapersonal Menghasilkan corak berwarna berdasarkan jalinan buatan manusia. NILAI Kasih sayang Kesungguhan Sabar KBKK Mencirikan Menjana idea.

Memahami dan mengaplikasi warna dalan penghasilan seni visual. skunder. tertier -Warna sejuk. Kertas lukisan.1.1.warna.Naturalis . Contoh lanskap warna panas dan sejuk Contoh kad ucapan pelbagai perayaan. Sektor Pengurusan Akademik. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik. berus. skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam semulajadi dan buatan manusia). Mengetahui dan memahami jenis warna. 2. 3. 2. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama. AKTIVITI 3 Pelajar membuat tona warna dan mengaplikasinya dalam catan yang mudah AKTIVITI 4 NILAI Kesabaran.3 WARNA -Warna utama.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.Interpersonal .Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan jadual warna panas dan sejuk serta memahami atau mengaplikasi dalam poster/logo. ARAS 3 1. jangka lukis. panas. -Ton warna -Warna penggenap.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. Kerjasama Yakin Aktiviti aplikasi warna pada corak.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. 2. 4 . kad ucapan. AKTIVITI 2 ABM Contoh carta warna yang lengkap. ARAS 1 1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. ARAS 2 1.Verbal linguistik .Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.Logik matematik KBKK Membanding dan membeza MASTERI Pengayaan Pemulihan. 1. TKP . rekabentuk dan sebagainya.

. Jenama hurf bergaya NILAI Kesabaran Kesungguhan Keyakinan. Memahami aplikasi rupa dengan unsur seni yang lain. dan bersifat /berwatak spt JATUH. Sektor Pengurusan Akademik. AKTIVITI 4 Pelajar membuat aplikasi rupa dalam reka bentuk logo/lambang. AKTIVITI 2 Contoh logo dan corak rupa. TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif. RUPA -Rupa Organik -Rupa Geometrik -Rupa Positif -Rupa Negatif. AKTIVITI 1 ABM Pelajar membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometrik corak berulang. Mengetahui dan memahami jenisjenis dan sifat rupa. 3.1. GEMOK dll.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. AKTIVITI 3 Menghasilkan rupa mukataip yang bergaya. Menghasilkan rupa dalam bentuk penghasilan seni visual. 2.Menyediakan portfolio. RENDAH. TINGGI.1.4. Contoh corak rupa positif/negatif. 1. 4. 5 . 3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

ARAS 2 1.5 BENTUK -Bentuk geometrik -Bentuk organik. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk membuat corak selangseli. ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. -Bentuk konkrit -Bentuk ilusi 1. Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. NILAI Kasih sayang Berani Tekun TKP Kinestatik Logik matematik KBKK Membanding Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat kolaj timbul berasaskan bentuk organik pada alam semulajadi.1. 2. Memahami dan mengaplikasi bentuk dalam penghasilan seni visual. AKTIVITI 2 ABM Contoh corak pelbagai bentuk.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. 6 . 2. Sektor Pengurusan Akademik. ARAS 3 1. Menghasilkan kepelbagaian bentuk melalui teknik tertentu. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis bentuk.1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 3. AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan origami yang berbentuk 3D untuk menunjukkan bentuk konkrit.

Mengetahui dan memahami jenis dan sifat ruang. 2. TKP . tengah dan belakang.1. aplikasi ruang dalam lukisan/catan/ Rekabentuk.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Sektor Pengurusan Akademik. -Ruang dekat -Ruang jauh. -Ruang terhad -Ruang bebas. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan aktiviti Seni Visual. Memahami 4.Menyediakan portfolio.Naturalis .Logik matematik KBKK Kritis Membanding Membeza Pelajar menghasilkan lukisan perspektif 1 titik lenyap di luar bilik darjah yang menunjukkan ruang depan tengah dan belakang. 3. seni visual. AKTIVITI 3 Pelajar membuat lukisan lanskap yang membezakan ruang depan. -Ruang dan persepektif. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang menunjukkan ruang dekat dan jauh. Kesabaran. 7 . Menghasilkan ruang melalui 3.Interpersonal . AKTIVITI 2 ABM Lukisan & Catan yang menunjukkan pelbagai ruang.1.6 RUANG. 2. Contoh lukisan perspektif alam sekitar dan seni bina berperspektif.Verbal linguistik . NILAI Kesungguhan Kekemasan. 1.

ARAS 3 1.2. AKTIVITI 3 ABM Lukisan. 2. Menghasilkan konsep harmoni dalam aktiviti seni halus atau rekabentuk grafik.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. Contoh gambar yang harmoni. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. AKTIVITI 2 Pelajar membuat kajian dan menghasilkan kesan harmoni pada unsur seni seperti garisan. Mengetahui dan memahami konsep harmoni. bentuk dan rupa. Sektor Pengurusan Akademik. ARAS 1 1. PRINSIP REKAAN 1.1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan konsep harmoni melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang.1. warna. Kesabaran TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersonal KBKK Kreatif Membanding Menyelesaikan Masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mengaplikasi konsep harmoni dalam gubahan corak kertas pembalut hadiah.2. catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni. 2. 8 .1 HARMONI 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. NILAI Kesungguhan Kekemasan. ARAS 2 1.

AKTIVITI 3 Contoh poster Contoh kotak NILAI Keselamatan Kekemasan. 2. PENEGASAN 1. Memahami konsep penegasan. Pelajar menghasilkan poster yang dapat menunjukkan penegasan. 9 .2. Sektor Pengurusan Akademik.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.1.dari segi warna /tipogfari/ visual. AKTIVITI 1 Mengkaji konsep penegasan pada alam semulajadi dan buatan manusia ABM Catan/lukisan/kraf yang menunjukkan penegasan.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. motif dan rekabentuk. Menghasilkan sebuah corak berasaskan penegasan Visual melalui aktiviti mudah.2. 4. 2. KBKK Membanding Membeza Menjana idea AKTIVITI 2 3. warna. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Kerjasama TKP Naturalis Verbal Linguistik Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan corak kertas pembalut hadiah (perkahwinan) dengan menekankan prinsip penegasan pada coraknya. Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan penegasan 3.Menyediakan portfolio.

ARAS 1 1. ARAS 3 1. NILAI Kesungguhan Ketepatan Tanggungjawab. kulit kerang. 10 .Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. AKTIVITI 1 Mengkaji dan menerokai konsep imbangan dalam alam semulajadi dan buatan manusia. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.2.3 IMBANGAN. 2. ARAS 2 1. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar/foto konsep imbangan. AKTIVITI 3 Membuat corak atau logo kolai yang bercirikan imbangan simetri dan non-simetri. biji getah dll Contoh logo & corak bersimetri.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis imbangan.1. Mengaplikasi prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual. Sektor Pengurusan Akademik.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. 2. TKP Naturalis Kinestatik Logik matematik KBKK Kreatif Kritis KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Menghasilkan arca mobail dari bahan buangan bagi menjelaskan konsep imbangan. 1. Bahan buangan spt. Menghasilkan karya berprinsip imbangan 3.

3. 2.1. rupa. 11 . AKTIVITI 3 TKP Naturalis kinestetik Verbal Linguistik Interpersonal Menghasilkan logo yang bermotif objek alam semulajadi / buatan manusia dengan penekanan prinsip kontra warna. 4. 2. Menghasiklan satu hasil karya kontra dalam rupa yang menarik ABM Mengkaji dan menerokai Gambar/Poster/ prinsip kontra pada alam Logo/Corak/Motif sekeliling. bentuk dan ruang. NILAI Kerjasama Disiplin Kebersihan KBKK Membanding Menjana idea Sektor Pengurusan Akademik.2. jalinan. kraf yang berkonsepkan AKTIVITI 2 kontra.Berkomunikasi melalui kehidupan seharian aktiviti Seni Visual.Menyediakan portfolio. Menghasilkan karya berkonsep kontra pada garisan.4 KONTRA AKTIVITI 1 1. Mengetahui prinsip kontra dlm seni dan 3. Mengetahui memahami konsep kontra. warna. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.1.2. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.3 Dimensi. Mengaplikasi pergerakan dalam penghasilan seni visual.5 PERGERAKAN 1. Memahami konsep pergerakan 2. ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. Sektor Pengurusan Akademik. AKTIVITI 2 Pelajar membuat kesan pergerakan dengan menggunakan teknik kolaj AKTIVITI 3 ABM Contoh gambar pergerakan Alam persekitaran dan Objek buatan manusia Contoh arca mobail yang kinestatik. 2. 12 . AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan kesan pergerakan melalui membuat garisan. NILAI Kerjasama Tanggungjawab Sabar KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat arca mobail daripada kertas untuk menunjukkan pergerakan. Menghasilkan kesan pergerakan 3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. rupa dan bentuk.

bentuk dan warna. Sektor Pengurusan Akademik. 3. kad board dsb) NILAI Kebersihan Keselamatan Kesabaran.(kertas. gunting.Menyediakan portfolio.1. kain. 2. gurisan dsb) dan media. rupa.2. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsep kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. 2.koyak. Menghasilkan konsep kepelbagaian dalam penghasilan seni visual.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. Memahami konsep kepelbagaian dan aplikasi dalam seni halus. plastik. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. ARAS 3 1. AKTIVITI 3 Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. Jenis dan contoh logo Contoh kolaj pelbagai media.6 KEPELBAGAIAN 1.potong. 3. 4. KBKK Pemikiran kreatif Menjana idea TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mencipta logo/lambang berdasarkan kepelbagaian rupa dan mukataip. rekabentuk dan kraf. 13 . AKTIVITI 2 ABM Catan dan lukisan – konsep kepelbagaian Unsur Seni Rekaan.

ABM Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan. Memahami konsep kesatuan dalam aplikasi seni visual. 14 . Mengetahui dan memahami konsep kesatuan. KBKK Pemikiran kreatif Kritis TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan satu karya lukisan pensil bertemakan lanskap yang dapat menjelaskan konsep kesatuan.7 KESATUAN AKTIVITI 1 1. jalinan. warna dan ruang bagi menunjukkan elemen kesatuan. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Sektor Pengurusan Akademik. NILAI Kesempurnaan Berani Kesungguhan.1. Menghasilkan penghasilan seni visual yang menjelaskan konsep kesatuan. 2. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.2. rupa. Pelajar mengkaji konsep kesatuan dalam karya seni visual. AKTIVITI 2 Pelajar mengabungkan unsur-unsur seni seperti garisan. bnetuk. 3. Contoh catan lanskap.

ARAS 1 1.1.LUKISAN 1. lenyap dengan menggunakan ruang ARAS 3 dalam kelas sebagai 1.4 minggu ikut tahap pelajar. Pensil/pen/arang/ dakwat Lukisan perspektif 1 dan 2 titik lenyap. mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering). NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza MASTERI Pemulihan Pengayaan. ARAS 2 1.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus.Pengajar an bagi setiap satu aktiviti diantara 2. AKTIVITI 3 2. AKTIVITI 1 Membuat kajian garisan.Membuat kemasan hasil Pelajar menghasilkan lukisan persepktif 1 titik kerja. 2.dan alam semulajadi. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: • Kadar banding Pelajar membuat lukisan secara ‘pointistik’ bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan 3. 2. Memahami peranan lukisan dalam seni visual. jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan. 1. 15 .3. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan .3 SENI HALUS 1. Sektor Pengurusan Akademik. dan buatan manusia dengan dakwat/arang AKTIVITI 2 ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media.Melukis dan rujukan.

KBKK Pemikiran kreatif 2. 1. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan 3. • • • • Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan. AKTIVITI 2 ABM Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran.Catan cat air .Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus. TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah.Cat Poster .Cat Minyak. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.1. 3. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu. AKTIVITI 4 Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona. basah atas kering dan kering atas basah.3. cahaya dan teknik Sektor Pengurusan Akademik. Kebersihan.CATAN . AKTIVITI 3 Catan pelbagai media sebagai perbandingan. Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster. NILAI Ketekunan.2. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. 4.Proses penyediaan portfolio. 16 . Ketelitian.

Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika. Sektor Pengurusan Akademik. 3. jenis dan dalam proses penghasilan karya Seni Halus. Pisau .Arca Stabail . Memahami konsep. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. sabun NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif KBKK Pemikiran kreatif Banding beza TKP kinestetik logik matematik Interpersonal Pelajar menghasilkan arca mobail statik berdasarkan teknik 2.Arca Mobil .3. binaan. teknik penghasilan arca 2. pisau. kertas manila.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: AKTIVITI 3 Pelajar membuat arca luakan dengan menggunakan sepotong sabun dengan menggunakan pisau. 17 . dawai. mobail/ stabail Kad origami. Mengetahui teknik dan proses untuk menghasilkan arca stabail. kerja.Arca Estatika ARAS 1 1. AKTIVITI 2 ABM Contoh Arca luakan. tali/benang.Arca Berfungsi . KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada ARAS 3 1.Melukis dan mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering).3 ARCA . AKTIVITI 1 Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya. 2.atau mobail ARAS 2 1.Membuat kemasan hasil origami.1.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.Menghasilkan lakaran 1.

RTM.1. ARAS 1 1. Mengetahui dan memahami pelbagai jenis. tali. Tipografi. AKTIVITI 2 ABM Bahan buangan spt benang.4. -Cetakan stensil.Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3 x 5 dengan pelbagai nisbah.4 CETAKAN -Cetakan lino. benang.Menyatakan perasaan diri terhadap kerja grafik. F1 dsb. -Cetakan sutera saring. Pengajar an bagi setiap satu 1. media dan teknik cetakan 2.4 KOMUNIKASI VISUAL 1. akar. daun. gam. • • • • • Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 3. papantanda dsb. Kertas. lalang dan kulit kayu. AKTIVITI 3 KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Membuat cetakan sutera saring sewarna bermotifkan flora atau fauna dengan teknik stensil kertas. kulit kayu dan sebagainya. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 3. KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik logik matematik Interpersonal Sektor Pengurusan Akademik. Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. bunga. bulu ayam dll. pisau dan bahan buangan/bahan semulajadi. dye. 1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt. logo.1 REKA BENTUK GRAFIK. Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual. 4.skuji dan stensil kertas. 18 . NILAI Kebersihan/ Ketelitian Kreatif. -Cetakan benam.Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus.Proses penyediaan portfolio. AKTIVITI 2 ABM Contoh huruf blok pelbagai nisbah. PEPSI.3. Blok. poster. daun. Pelajar menghasilkan cetakan melalui bahan buangan yang berjalinan seperti tali. Logo-logo huruf spt TV3. 1. KBKK Pemikiran kreatif TKP Kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal Membuat cetakan kolaj assemblaj bertemakan bahan alam semulajadi seperti rumput. -Cetakan timbul. 2.

papantanda dsb. 3... AKTIVITI 3 Contoh poster yang berkaitan.. Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk logo huruf yang bertemakan nama/ nama singkatan.Poster . tipografi. 2.... NILAI Ketepatan/ kebersihan Kreatif KMD Membuat ramalan Proses inovasi KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan .Tipografi . Memahami pelbagai kompenan reka benetuk grafik dan ciri-cirinya yang baik..Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi. logo.4 minggu ikut tahap pelajar. poster.Membuat kajian mudah berkaitan: • Idea • Cara penyelesaian masalah.Pembungkusan .Menerangkan kerja proses Reka Bentuk Grafik. * tema isu semasa Sektor Pengurusan Akademik.aktiviti diantara 2. 2. ARAS 2 1. ARAS 3 1. alat.Papan Tanda. 19 . Jabatan Pendidikan Negeri Johor. ..logo .Menghasilkan kerja grafik yang mudah secara manual dan berbantukan komputer. 2.Menyatakan hasrat diri dan masyarakat melalui hasil kerja serta memperkembangkan daya imginasi.. Menghasilkan logo. media dan teknik yang sesuai. 3.* dengan menitikberatkan tipografi dan imej.

Memahami kraf tembikar tradisional dan dimensi baru.Menyenaraikan fungsi tembikar dan anyaman. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Menghasilkan kraf tembikar yang ringkas dengan menggunakan tanah liat atau plastersin.5 KRAF TRADISONAL 1. ular. Tanah liat Contoh gambar kraf NILAI Penghargaan Kebersihan keselematan KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar diminta menghasilkan model kecil spt. bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan. ikan dsb dengan menggunkan tanah liat /plastersin/ paperclay dll. 2. 2. motif. AKTIVITI 2 ABM Tanahliat/plastersin Paperclay/dsb Model/replika yang telah dibentuk. 2.5. daerah atau negeri tertentu. bahan dan teknik yang sesuai. AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan dengan kerja orentasi tembikar spt mengguli doh tanah liat. itik. 3.1 KRAF TEMBIKAR 1. ARAS 2 1.1. Mengetahui dan memahami asas kraf tembikar. Sektor Pengurusan Akademik. 3. meleperkannya. ARAS 1 1. burung. memotong dll bagi memberi kemahiran mengolah bahan.Membuat tembikar dan anyaman menggunakan alat.Mengenal beberapa orang tokoh kraf. AKTIVITI 3 Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tembikar tradisional dan dimensi baru.Menyatakan sejarah tembikar dan anyamantempatan. 20 .Menentukan teknik.

KBKK pemikiran kritis Menjana idea Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME pengalaman sedia ada Pelajar didedah dengan motif-motif tradisional yang mudah dan diminta menghasilkannya dengan pelbagai baru AKTIVITI 3 Contoh kraf anyaman dimensi tradisional dan baru NILAI Ketekunan/ Keselamatan Kreatif Pelajar diminta mengumpul reka bentuk kraf anyaman tradisional dan dimensi baru. Contoh kelarai spt. palstik. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. AKTIVITI 1 Pelajar dikehendaki menghasilkan anyaman bercorak tapak catur dengan menggunakan bahan dimensi baru spt pelbagai kertas. 3. mata bilis.Menghasilkan ragam hias yang sesuai dengan hasil kerja/mata barang. AKTIVITI 2 ABM Contoh anyaman pelbagai bahan dimensi baru spt reben. kisi-kisi. 2.1. beras patah. tekstil tebal dsb.Merekacipta/merekaben tuk kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan teknologi bahan.2 KRAF ANYAMAN 1.logik matematik . kemasan dan pemeliharaan. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan pandan/bahan dimensi baru. alat dan teknik berkaitan. TKP .Merekabentuk kraf tradisional dalam bentuk 2D. 4. bunga tanjung dsb.plastik dsb. ARAS 3 1. 2..kinestetik .Interpersonal Sektor Pengurusan Akademik. 21 . 3. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman .5.Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman. 4. Memahami kraf anyaman tradisional dan dimensi baru. reben.Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi nilai budaya. siku keluang.

1: SENI HALUS 2. ARAS 3 1.Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek: Pengenalan Tokoh dan sumbangan AKTIVITI 3 Pelajar didedahkan dengan ‘Kritikan Mudah’ karya catan/ arca tempatan yang popular. NILAI Kebersihan Ketelitian kesabaran BCB Mencatat Membaca Menulis laporan 1. ARAS 1 1. KBKK pemikiran kritis Latif Mohiden.Mendokumentasi sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek pengenalan. tokoh dan sumbangan mereka. KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada Sektor Pengurusan Akademik. 22 . Mengetahui dan memahami warisan budaya Seni Halus Malaysia.B. PERKEMBAN GAN SENI VISUAL DI MALAYSIA AKTIVITI 1 1. Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar dan karya popular tempatan spt. Mengetahui dan menghargai tokoh dan warisan budaya Seni Halus Tempatan Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni 2. ARAS 2 1.Perbincangan tentang Visual terkenal di kepentingan Seni Visual Malaysia dalam bidang kehidupan dan budaya. Syed Ahmad Jamal. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Abdullah Arif. Yun Mun Seng dll.Menyatakan sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJ ARAN ARAS AKTIVITI ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR 1.

2. 2. siku keluang. NILAI Penghargaan Kreatif Kesungguhan KBKK pemikiran kritis BCB Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada 4.Membuat perbandingan perkembangan SeniVisual dalam kehidupan. Pelajar menghasilkan folio ringkas tentang reka bentuk kraf-kraf tempatan semakin pupus dan perlu diselamatkan Sektor Pengurusan Akademik. susur kelapa dll Contoh kraf senjata.Menyenaraikan pengaruh Seni Islam.Anyaman. sisik naga.1. perhiasan tradisional. anyaman. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Mengtahui dan memahami kraf tradisional tempatan. AKTIVITI 2 ABM Contoh Buku skrap tentang motif seperti pucuk rebung. budaya sendiri dan budaya lain. kenderaan.Menyediakan portfolio. ukiran. pakaian lama.Tembikar . 3. Motif yang terdapat pada batik. permainan dll. barat dan serantau. ayam berlaga.seni tenunan dan tembikar. 23 .Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai seni kraf tanah air. 1.2 KRAF TRADISIONAL .