CONTOH RANCANGAN HARIAN.

SUBJEK: TINGKATAN: MASA: PEND. SENI VISUAL 1 7.30 – 8.50 ( 2 MASA: 80 MINIT).

TAJUK: OBJEKTIF:

GARISAN DAN MEDIA SERTA TEKNIK PENGHASILANNYA. (Rujuk akitiviti 1 Rancangan pelajaran Tingkatan 1) I. II. III. Mengetahui jenis-jenis garisan dan teknik penghasilannya. (kognitif) Menghasilkan pelbagai jenis garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik. (Psikomotor) Memahami pelbagai jenis garisan seperti garisan berbulu, tegak, lurus, tebal, kurus, bengkang-bengkok melalui berbagai teknik dan media seperti pen, pensil, pensil warna, krayon, warna & berus dsb. (Afektif) Pelajar menghasilkan pelbagai garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik yang berbeza. (Keadah pelaksanaan dalam kelas ikut Modul Garisan(sekiranya ada)) KBKK:Klasifikasi dan banding beza. TKP: Kinestatik, Interpersonal dan naturails.

AKTIVITI:

I. II.

KEMAHIRAN BELAJAR

I. II.

ABM: Contoh lukisan dan catan pelbagai garisan yang dihasilkan pelbagai media dan teknik NILAI MURNI: Yakin pada usaha sendiri.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

1

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM TINGKATAN SATU SEKOLAH MENENGAH NEGERI JOHOR
MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ARAS PENGHASILAN AKTIVITI SENI VISUAL ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR

Pengajar an bagi setiap satu aktiviti diantara 1- 3 minggu ikut tahap pelajar.

1. ASAS SENI REKA 1.1 UNSUR SENI. 1.1.1 GARISAN - Jenis-jenis garisan -Garisan dan rupa -Garisan dan jalinan. -Garisan dan ruang.

1. Mengetahui dan memahami jenisjenis garisan. 2. Menghasilkan Pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual

ARAS 1 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2 1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 3 1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. 2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen garisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang berbeza.
AKTIVITI 2

ABM Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster Contoh gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik NILAI Kerjasama,Yakin, Berani

KBKK Klasifikasi Banding beza Menjana idea TKP - Kinestatik - Interpersonal - Naturalis MASTERI Pengayaan Pemulihan.

Pelajar melakar dan melukis pelbagai garisan dan jalinan pada alam semulajadi. Menggunakan olahan garisan
AKTIVITI 3

Menghasilkan lukisan objek geometrik. pelbagi bentuk dan tona menggunakan garisan.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

2

Jalinan sentuk Memahami konsep / maksud dan jenis jalinan 3.2 JALINAN . Mengamati jalinan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda. objek persekitaran. NILAI Kasih sayang Kesungguhan Sabar KBKK Mencirikan Menjana idea. bahan semulajadi & buatan manusia. Menghasilkan kolaj yang menunjukkan jalinan dari bahan semulajadi/ buangan. Memahami jalinan dan aplikasi dalam penghasilan seni visual.1. Mengetahui cara untuk menghasilkan jalinan dalam bentuk 2D. Sektor Pengurusan Akademik. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Contoh gambar jalinan dan objek berjalinan. 3 .Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.1. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan melakar dan melukis jalinan tampak dan sentuh yang terdapat pada alam semulajadi dan buatan manusia AKTIVITI 2 ABM Kertas lukisan. 4.Jalinan tampak .Menyediakan portfolio. AKTIVITI 3 TKP Naturalis Kinestatik Intrapersonal Menghasilkan corak berwarna berdasarkan jalinan buatan manusia.

Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. 2. ARAS 3 1. 3.Interpersonal . Contoh lanskap warna panas dan sejuk Contoh kad ucapan pelbagai perayaan.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Sektor Pengurusan Akademik. skunder. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan jadual warna panas dan sejuk serta memahami atau mengaplikasi dalam poster/logo.warna.1.Naturalis . TKP .Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 1 1. Kertas lukisan. Memahami dan mengaplikasi warna dalan penghasilan seni visual.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.1. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik. panas.Verbal linguistik .Logik matematik KBKK Membanding dan membeza MASTERI Pengayaan Pemulihan. Mengetahui dan memahami jenis warna. AKTIVITI 3 Pelajar membuat tona warna dan mengaplikasinya dalam catan yang mudah AKTIVITI 4 NILAI Kesabaran. jangka lukis. rekabentuk dan sebagainya. 4 . AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama. AKTIVITI 2 ABM Contoh carta warna yang lengkap. tertier -Warna sejuk. Kerjasama Yakin Aktiviti aplikasi warna pada corak. berus. 2. skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam semulajadi dan buatan manusia).Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 2 1. kad ucapan. -Ton warna -Warna penggenap. 2.3 WARNA -Warna utama.

AKTIVITI 2 Contoh logo dan corak rupa. Menghasilkan rupa dalam bentuk penghasilan seni visual. Memahami aplikasi rupa dengan unsur seni yang lain.1.1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.. 2. 4. 3. dan bersifat /berwatak spt JATUH. 1. 5 . Contoh corak rupa positif/negatif. GEMOK dll. Sektor Pengurusan Akademik. Mengetahui dan memahami jenisjenis dan sifat rupa. RENDAH. AKTIVITI 1 ABM Pelajar membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometrik corak berulang. TINGGI.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. Jenama hurf bergaya NILAI Kesabaran Kesungguhan Keyakinan.Menyediakan portfolio. AKTIVITI 4 Pelajar membuat aplikasi rupa dalam reka bentuk logo/lambang. 3. AKTIVITI 3 Menghasilkan rupa mukataip yang bergaya.4. RUPA -Rupa Organik -Rupa Geometrik -Rupa Positif -Rupa Negatif. TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif.

Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. Menghasilkan kepelbagaian bentuk melalui teknik tertentu. 2. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk membuat corak selangseli. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. NILAI Kasih sayang Berani Tekun TKP Kinestatik Logik matematik KBKK Membanding Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat kolaj timbul berasaskan bentuk organik pada alam semulajadi.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis bentuk.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. 2. Memahami dan mengaplikasi bentuk dalam penghasilan seni visual. 3. ARAS 3 1. ARAS 2 1. AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan origami yang berbentuk 3D untuk menunjukkan bentuk konkrit. ARAS 1 1.1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk. 6 .5 BENTUK -Bentuk geometrik -Bentuk organik. -Bentuk konkrit -Bentuk ilusi 1. Sektor Pengurusan Akademik.1. AKTIVITI 2 ABM Contoh corak pelbagai bentuk.

-Ruang dekat -Ruang jauh. Contoh lukisan perspektif alam sekitar dan seni bina berperspektif. Menghasilkan ruang melalui 3. AKTIVITI 3 Pelajar membuat lukisan lanskap yang membezakan ruang depan. -Ruang terhad -Ruang bebas. NILAI Kesungguhan Kekemasan.Verbal linguistik . -Ruang dan persepektif. seni visual.Naturalis . AKTIVITI 2 ABM Lukisan & Catan yang menunjukkan pelbagai ruang. 2. Memahami 4.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. aplikasi ruang dalam lukisan/catan/ Rekabentuk. Mengetahui dan memahami jenis dan sifat ruang.6 RUANG.Logik matematik KBKK Kritis Membanding Membeza Pelajar menghasilkan lukisan perspektif 1 titik lenyap di luar bilik darjah yang menunjukkan ruang depan tengah dan belakang. tengah dan belakang.1. TKP . 1. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Sektor Pengurusan Akademik. Kesabaran. 3.1. 2.Interpersonal . AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang menunjukkan ruang dekat dan jauh.Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan aktiviti Seni Visual. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 7 .Menyediakan portfolio.

Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. ARAS 1 1.2. Mengetahui dan memahami konsep harmoni. Kesabaran TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersonal KBKK Kreatif Membanding Menyelesaikan Masalah KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mengaplikasi konsep harmoni dalam gubahan corak kertas pembalut hadiah.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan konsep harmoni melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang. AKTIVITI 3 ABM Lukisan. AKTIVITI 2 Pelajar membuat kajian dan menghasilkan kesan harmoni pada unsur seni seperti garisan. bentuk dan rupa. warna. Menghasilkan konsep harmoni dalam aktiviti seni halus atau rekabentuk grafik. 2.1. PRINSIP REKAAN 1. 2.1. ARAS 3 1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.1 HARMONI 1. ARAS 2 1. NILAI Kesungguhan Kekemasan.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. Contoh gambar yang harmoni. catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. 8 .2. Sektor Pengurusan Akademik.

Menyediakan portfolio. 2.dari segi warna /tipogfari/ visual. 9 . Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Sektor Pengurusan Akademik. AKTIVITI 1 Mengkaji konsep penegasan pada alam semulajadi dan buatan manusia ABM Catan/lukisan/kraf yang menunjukkan penegasan. Memahami konsep penegasan. 2. Pelajar menghasilkan poster yang dapat menunjukkan penegasan.1.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. AKTIVITI 3 Contoh poster Contoh kotak NILAI Keselamatan Kekemasan.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.2. Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan penegasan 3. 4. Menghasilkan sebuah corak berasaskan penegasan Visual melalui aktiviti mudah. motif dan rekabentuk. Kerjasama TKP Naturalis Verbal Linguistik Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan corak kertas pembalut hadiah (perkahwinan) dengan menekankan prinsip penegasan pada coraknya.2. warna. KBKK Membanding Membeza Menjana idea AKTIVITI 2 3. PENEGASAN 1.

Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. AKTIVITI 1 Mengkaji dan menerokai konsep imbangan dalam alam semulajadi dan buatan manusia. ARAS 3 1. ARAS 2 1.2. 10 .Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. Bahan buangan spt. biji getah dll Contoh logo & corak bersimetri.1. Sektor Pengurusan Akademik. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis imbangan. AKTIVITI 3 Membuat corak atau logo kolai yang bercirikan imbangan simetri dan non-simetri. kulit kerang. Menghasilkan karya berprinsip imbangan 3. 1. 2. ARAS 1 1.3 IMBANGAN. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar/foto konsep imbangan. Mengaplikasi prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual. TKP Naturalis Kinestatik Logik matematik KBKK Kreatif Kritis KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Menghasilkan arca mobail dari bahan buangan bagi menjelaskan konsep imbangan.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. NILAI Kesungguhan Ketepatan Tanggungjawab.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.

2. bentuk dan ruang. 3. 4. Menghasilkan karya berkonsep kontra pada garisan. Mengetahui memahami konsep kontra. AKTIVITI 3 TKP Naturalis kinestetik Verbal Linguistik Interpersonal Menghasilkan logo yang bermotif objek alam semulajadi / buatan manusia dengan penekanan prinsip kontra warna. Mengetahui prinsip kontra dlm seni dan 3. kraf yang berkonsepkan AKTIVITI 2 kontra. NILAI Kerjasama Disiplin Kebersihan KBKK Membanding Menjana idea Sektor Pengurusan Akademik. jalinan.1. warna. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 11 . 2.Berkomunikasi melalui kehidupan seharian aktiviti Seni Visual.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. rupa. Menghasiklan satu hasil karya kontra dalam rupa yang menarik ABM Mengkaji dan menerokai Gambar/Poster/ prinsip kontra pada alam Logo/Corak/Motif sekeliling.4 KONTRA AKTIVITI 1 1.Menyediakan portfolio.2.

Jabatan Pendidikan Negeri Johor.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. Menghasilkan kesan pergerakan 3.3 Dimensi.1. rupa dan bentuk.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan kesan pergerakan melalui membuat garisan.5 PERGERAKAN 1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. 12 . Sektor Pengurusan Akademik. ARAS 1 1. AKTIVITI 2 Pelajar membuat kesan pergerakan dengan menggunakan teknik kolaj AKTIVITI 3 ABM Contoh gambar pergerakan Alam persekitaran dan Objek buatan manusia Contoh arca mobail yang kinestatik. Memahami konsep pergerakan 2. 2. NILAI Kerjasama Tanggungjawab Sabar KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar membuat arca mobail daripada kertas untuk menunjukkan pergerakan.2. Mengaplikasi pergerakan dalam penghasilan seni visual. ARAS 2 1.

rekabentuk dan kraf.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. gurisan dsb) dan media.2. KBKK Pemikiran kreatif Menjana idea TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mencipta logo/lambang berdasarkan kepelbagaian rupa dan mukataip. 13 .6 KEPELBAGAIAN 1.koyak.Menyediakan portfolio. 3. Memahami konsep kepelbagaian dan aplikasi dalam seni halus. kad board dsb) NILAI Kebersihan Keselamatan Kesabaran. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian. ARAS 3 1. 3. plastik. kain.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 2. rupa. AKTIVITI 2 ABM Catan dan lukisan – konsep kepelbagaian Unsur Seni Rekaan. gunting. AKTIVITI 3 Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar. Sektor Pengurusan Akademik. 4. 2. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsep kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. Menghasilkan konsep kepelbagaian dalam penghasilan seni visual. Jenis dan contoh logo Contoh kolaj pelbagai media. bentuk dan warna.potong.(kertas.1.

Mengetahui dan memahami konsep kesatuan. warna dan ruang bagi menunjukkan elemen kesatuan. 14 . Menghasilkan penghasilan seni visual yang menjelaskan konsep kesatuan.1. Pelajar mengkaji konsep kesatuan dalam karya seni visual. Memahami konsep kesatuan dalam aplikasi seni visual. AKTIVITI 2 Pelajar mengabungkan unsur-unsur seni seperti garisan. bnetuk. 3.7 KESATUAN AKTIVITI 1 1. Contoh catan lanskap. 2. ABM Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan. KBKK Pemikiran kreatif Kritis TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan satu karya lukisan pensil bertemakan lanskap yang dapat menjelaskan konsep kesatuan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. NILAI Kesempurnaan Berani Kesungguhan.2. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Sektor Pengurusan Akademik. rupa. jalinan.

jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan. Pensil/pen/arang/ dakwat Lukisan perspektif 1 dan 2 titik lenyap. AKTIVITI 1 Membuat kajian garisan. Memahami peranan lukisan dalam seni visual.Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan . Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan 3.dan alam semulajadi. Sektor Pengurusan Akademik. NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang TKP Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza MASTERI Pemulihan Pengayaan. dan buatan manusia dengan dakwat/arang AKTIVITI 2 ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media. lenyap dengan menggunakan ruang ARAS 3 dalam kelas sebagai 1. AKTIVITI 3 2. 2.Membuat kemasan hasil Pelajar menghasilkan lukisan persepktif 1 titik kerja.3 SENI HALUS 1. 2.Melukis dan rujukan.Pengajar an bagi setiap satu aktiviti diantara 2. ARAS 1 1. ARAS 2 1. 1. 15 .3.LUKISAN 1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.1. mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering).Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: • Kadar banding Pelajar membuat lukisan secara ‘pointistik’ bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni.4 minggu ikut tahap pelajar.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.

Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan 3. Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster.CATAN . KBKK Pemikiran kreatif 2. 3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. basah atas kering dan kering atas basah.Proses penyediaan portfolio. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. cahaya dan teknik Sektor Pengurusan Akademik. • • • • Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan. Kebersihan. AKTIVITI 3 Catan pelbagai media sebagai perbandingan. NILAI Ketekunan. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.Catan cat air .Cat Poster . 4. 1. AKTIVITI 4 Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona. TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah.1.Cat Minyak. Ketelitian. AKTIVITI 2 ABM Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran.2. 16 .Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus.3.

3.1. teknik penghasilan arca 2.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: AKTIVITI 3 Pelajar membuat arca luakan dengan menggunakan sepotong sabun dengan menggunakan pisau. pisau. 3. dawai. mobail/ stabail Kad origami.Melukis dan mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering). kerja.Menghasilkan lakaran 1. kertas manila. sabun NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif KBKK Pemikiran kreatif Banding beza TKP kinestetik logik matematik Interpersonal Pelajar menghasilkan arca mobail statik berdasarkan teknik 2.Arca Stabail .Arca Mobil . 17 .Arca Estatika ARAS 1 1.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. tali/benang. jenis dan dalam proses penghasilan karya Seni Halus. KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada ARAS 3 1. Pisau . binaan. AKTIVITI 1 Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya.Arca Berfungsi . AKTIVITI 2 ABM Contoh Arca luakan. Memahami konsep.3 ARCA . Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika. Mengetahui teknik dan proses untuk menghasilkan arca stabail.atau mobail ARAS 2 1. 2. Sektor Pengurusan Akademik.Membuat kemasan hasil origami.

KBKK Pemikiran kreatif TKP kinestetik logik matematik Interpersonal Sektor Pengurusan Akademik. dye. pisau dan bahan buangan/bahan semulajadi. ARAS 1 1.1. Pelajar menghasilkan cetakan melalui bahan buangan yang berjalinan seperti tali. F1 dsb. Pengajar an bagi setiap satu 1. RTM.Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3 x 5 dengan pelbagai nisbah. bulu ayam dll.1 REKA BENTUK GRAFIK. benang. Blok. KBKK Pemikiran kreatif TKP Kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal Membuat cetakan kolaj assemblaj bertemakan bahan alam semulajadi seperti rumput. 18 . -Cetakan timbul. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt. papantanda dsb. 1. Mengetahui dan memahami pelbagai jenis. Kertas. lalang dan kulit kayu. logo. PEPSI.3. Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. daun. poster. tali. gam. 3. 1. daun. -Cetakan stensil.Menyatakan perasaan diri terhadap kerja grafik. akar. 2. • • • • • Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Prespektif Satah Imbangan AKTIVITI 1 3.4 KOMUNIKASI VISUAL 1.Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. -Cetakan benam. NILAI Kebersihan/ Ketelitian Kreatif.skuji dan stensil kertas. Tipografi.4 CETAKAN -Cetakan lino. AKTIVITI 2 ABM Contoh huruf blok pelbagai nisbah. 4. AKTIVITI 3 KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Membuat cetakan sutera saring sewarna bermotifkan flora atau fauna dengan teknik stensil kertas.Proses penyediaan portfolio. bunga. media dan teknik cetakan 2.4. Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual. Logo-logo huruf spt TV3. AKTIVITI 2 ABM Bahan buangan spt benang. kulit kayu dan sebagainya. -Cetakan sutera saring.

tipografi... 2.4 minggu ikut tahap pelajar. 2.Poster .Tipografi .Papan Tanda. 3. ARAS 3 1.. poster. .aktiviti diantara 2. Menghasilkan logo.. Memahami pelbagai kompenan reka benetuk grafik dan ciri-cirinya yang baik. 19 . media dan teknik yang sesuai. 2.Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi..logo . papantanda dsb. 3..Menyatakan hasrat diri dan masyarakat melalui hasil kerja serta memperkembangkan daya imginasi.Menerangkan kerja proses Reka Bentuk Grafik..Menghasilkan kerja grafik yang mudah secara manual dan berbantukan komputer. NILAI Ketepatan/ kebersihan Kreatif KMD Membuat ramalan Proses inovasi KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan ..* dengan menitikberatkan tipografi dan imej. logo. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. * tema isu semasa Sektor Pengurusan Akademik. Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk logo huruf yang bertemakan nama/ nama singkatan. alat.Pembungkusan . ARAS 2 1. AKTIVITI 3 Contoh poster yang berkaitan.Membuat kajian mudah berkaitan: • Idea • Cara penyelesaian masalah..

Menyenaraikan fungsi tembikar dan anyaman. 20 . Sektor Pengurusan Akademik.Mengenal beberapa orang tokoh kraf. meleperkannya. ikan dsb dengan menggunkan tanah liat /plastersin/ paperclay dll. Memahami kraf tembikar tradisional dan dimensi baru. 2. Mengetahui dan memahami asas kraf tembikar. itik. 2.Menyatakan sejarah tembikar dan anyamantempatan.Menentukan teknik. 3. burung. 2. AKTIVITI 2 ABM Tanahliat/plastersin Paperclay/dsb Model/replika yang telah dibentuk. ARAS 2 1. Tanah liat Contoh gambar kraf NILAI Penghargaan Kebersihan keselematan KBKK Kreatif Menjana idea TKP kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUKTI VISME Pengetahuan sedia ada Pelajar diminta menghasilkan model kecil spt. bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan.1 KRAF TEMBIKAR 1. memotong dll bagi memberi kemahiran mengolah bahan. ARAS 1 1.Membuat tembikar dan anyaman menggunakan alat.1. motif. daerah atau negeri tertentu. AKTIVITI 3 Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tembikar tradisional dan dimensi baru. AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan dengan kerja orentasi tembikar spt mengguli doh tanah liat. 3. Menghasilkan kraf tembikar yang ringkas dengan menggunakan tanah liat atau plastersin. ular.5 KRAF TRADISONAL 1. bahan dan teknik yang sesuai. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.5.

2. tekstil tebal dsb. AKTIVITI 1 Pelajar dikehendaki menghasilkan anyaman bercorak tapak catur dengan menggunakan bahan dimensi baru spt pelbagai kertas. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman .Merekacipta/merekaben tuk kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan teknologi bahan. mata bilis.logik matematik . 2. AKTIVITI 2 ABM Contoh anyaman pelbagai bahan dimensi baru spt reben. kemasan dan pemeliharaan. bunga tanjung dsb. 21 . KBKK pemikiran kritis Menjana idea Menyelesaikan masalah KONSTRUKTI VISME pengalaman sedia ada Pelajar didedah dengan motif-motif tradisional yang mudah dan diminta menghasilkannya dengan pelbagai baru AKTIVITI 3 Contoh kraf anyaman dimensi tradisional dan baru NILAI Ketekunan/ Keselamatan Kreatif Pelajar diminta mengumpul reka bentuk kraf anyaman tradisional dan dimensi baru.. ARAS 3 1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. alat dan teknik berkaitan.Menghasilkan ragam hias yang sesuai dengan hasil kerja/mata barang.Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi nilai budaya. TKP .5. Memahami kraf anyaman tradisional dan dimensi baru. beras patah. siku keluang. 4.1. 3.Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman.kinestetik . Contoh kelarai spt.Merekabentuk kraf tradisional dalam bentuk 2D. 3.2 KRAF ANYAMAN 1. reben. 4. kisi-kisi. palstik.plastik dsb.Interpersonal Sektor Pengurusan Akademik. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan pandan/bahan dimensi baru.

Menyatakan sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya.B. ARAS 1 1.Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek: Pengenalan Tokoh dan sumbangan AKTIVITI 3 Pelajar didedahkan dengan ‘Kritikan Mudah’ karya catan/ arca tempatan yang popular. Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular. NILAI Kebersihan Ketelitian kesabaran BCB Mencatat Membaca Menulis laporan 1.Perbincangan tentang Visual terkenal di kepentingan Seni Visual Malaysia dalam bidang kehidupan dan budaya. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL MINGGU PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJ ARAN ARAS AKTIVITI ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR 1. Abdullah Arif. Yun Mun Seng dll. PERKEMBAN GAN SENI VISUAL DI MALAYSIA AKTIVITI 1 1. Mengetahui dan memahami warisan budaya Seni Halus Malaysia. tokoh dan sumbangan mereka.1: SENI HALUS 2. ARAS 2 1. ARAS 3 1.Mendokumentasi sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek pengenalan. KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada Sektor Pengurusan Akademik. AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar dan karya popular tempatan spt. KBKK pemikiran kritis Latif Mohiden. Syed Ahmad Jamal. 22 . Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Mengetahui dan menghargai tokoh dan warisan budaya Seni Halus Tempatan Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni 2.

23 .Menyenaraikan pengaruh Seni Islam. ayam berlaga. siku keluang. permainan dll. Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 2. 3. 1.Tembikar . 2.1. pakaian lama. perhiasan tradisional.2 KRAF TRADISIONAL . barat dan serantau. anyaman.Membuat perbandingan perkembangan SeniVisual dalam kehidupan. kenderaan. Pelajar menghasilkan folio ringkas tentang reka bentuk kraf-kraf tempatan semakin pupus dan perlu diselamatkan Sektor Pengurusan Akademik. budaya sendiri dan budaya lain.seni tenunan dan tembikar. sisik naga. susur kelapa dll Contoh kraf senjata. Mengtahui dan memahami kraf tradisional tempatan. AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt.Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai seni kraf tanah air.Anyaman.Menyediakan portfolio. NILAI Penghargaan Kreatif Kesungguhan KBKK pemikiran kritis BCB Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada 4. AKTIVITI 2 ABM Contoh Buku skrap tentang motif seperti pucuk rebung. Motif yang terdapat pada batik. ukiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful