Bab 1: Pengangkutan

1.1Kepentingan Mempunyai Sistem Pengangkutan Gambar amoeba
1. Organisma hidup perlu menyerap dan membebaskan:a) makanan b) bahan perkumuhan c) gas-gas 2. Organisma kecil boleh menjalankan proses penyerapan dan pembebasan dengan mudah tetapi bukan organisma yang besar seperti manusia. 2. Ini adalah disebabkan; a) jumlah luas permukaan/isipadu organisma besar adalah kecil. b) proses resapan berlaku secara perlahan. Jumlah luas permukaan/Isipadu 1. Proses resapan boleh berlaku di dalam organisma kecil dengan mudah jika: a) JLP/I adalah besar. b) jarak diantara sumber nutrient dengan sel adalah kecil. c) wujudnya cerun kepekatan yang tinggi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.