Tugas Kimia!!!!!!! 1. Apa yang dimaksud dengan Alkana? 2. Jelaskan sifat – sifat fisik Alkana? 3.

Hitung banyaknya atom (primer, sekunder, tersier, dan kuarter) yang terdapat dalam senyawa ini : CH3 CH3

CH3 --- CH --- CH2 --- CH--- C --- CH3 CH2 CH3 CH3 CH3

Sebutkan yang termasuk kedalam senyawa alkana Senyawa hidrokarbon yang mempunyai rangkap 3 disebut? Apa yang dimaksud dengan profil ? Berikan nama LUPAC pada senyawa berikut : CH = C --- CH2 --- CH --- CH3 CH2H5 8. Gambarkan rumus bangunan senyawa : 2 metil 1 pentana 9. C1H4 termasuk Hidrokarbon .... ? 10. Sebutkan ciri – ciri Alkana? Jawaban !!! 1. Alkana adalah karbon alifatik yang tak jenuh dengan 1 ikatan rangkap. 2. – Semua alkana merupakan senyawa polar, sehingga sukar larut dalam air - Pada suhu kamar, 4 suku pertama alkana yang berwujud Gas suku ke 5 hingga ke 16 berwujud cair dan suku diatasnya berwujud padat. - Semakin banyak atom C titik didih semakin tinggi 3. CH3 CH3 CH3 --- CH --- CH2 --- CH--- C --- CH3 CH2 CH3 CH3 CH3 C Primer = 6 C Sekunde = 3 C Tersier = 2 C Kuarter = 1

4. 5. 6. 7.

4. C2H6 C3H8 C4H10 5. Disebut alkuna 6. Adalah alkana yang kehilangan 1 gugus fungsi

CH3 CH2H5 1 Heksuno. – Titik didihnya mirip dengan alkana dan alkena .CH --.Merupakan senyawa karbon rangkap 3 . Metana 10.CH3 --. CH = C --.CH3 --.CH3 --.CH2 --. CH3 --. 4 metil => 4 Metil 1 Heksuna CH3 8.Alkuna dengan karbon empat berwujud cair .7.CH3 CH3 9.