REFLEKSI

Gerko Bola Jaring telah banyak memberikan manfaat kepada saya. Pelbagai pengalaman telah saya kutip sepanjang mengambil mata pelajaran gerko ini. Pengalaman yang didapati di institut ini dapat digunakan pada masa-masa akan datang terutamanya semasa di sekolah. Selain daripada itu, ia sedikit sebanyak

membantu meningkatkan lagi kemahiran saya dalam sukan dan permainan bola jaring yang tidak pernah saya ketahui sebelum ini.

Sepanjang saya mengikuti mata pelajaran permainan bola jaring ini, saya dapati banyak aspek positif dan negatif yang dapat dikategorikan. Di sini saya telah membuat refleksi daripada pengalaman sepanjang penglibatan dalam permainan bola jaring terhadap beberapa aspek berikut :-

KELEBIHAN

Sebagai guru pelatih di institusi ini, adalah wajar untuk saya mempersiapkan diri dengan ilmu sebelum melangkah ke alam persekolahan. Sukan dan permainan merupakan aspek yang penting untuk diceburi sama ada secara serius mahu pun tidak oleh seseorang individu secara disedari atau pun tidak. Akademik dan permainan harus seiring bagi memastikan seseorang individu itu sihat secara fizikal dan rohani.

1

penyusunan buku program. Cik Alimah binti Atan selaku pensyarah pembimbing Bola Jaring telah banyak mengajar dan membimbing kumpulan kami untuk menganjurkan pertandingan bola jaring peringkat institusi. Bermula daripada penyediaan kertas kerja.Lantaran itu. Seterusnya dapat membantu melahirkan generasi yang sihat dan cerdas dari segi jasmani. kumpulan kami sukar mendapat kerjasama daripada kumpulan satu lagi. Terdapat beberapa kelemahan semasa proses pelaksanaan pertandingan bola jaring. maka begitulah juga dengan permainan bola jaring ini. kami dapat memupuk semangat kerjasama secara berpasukan. setiap guru pelatih perlu dibekalkan dengan ilmu sukan dan permainan ini agar dapat disalurkan kepada pelajar-pelajar di sekolah. rohani. surat-menyurat sehinggalah kepada kelancaran semasa pertandingan diadakan. Selain itu. tiada sesuatu pun perkara yang sempurna di dunia ini. Keadaan ini merumitkan proses perbincangan awal. Cik Alimah sentiasa memantau pasukan gerakerja kami. intelektual dan sosial. Ini mungkin 2 . KELEMAHAN Berpegang kepada konsep. Selain itu juga. emosi. Pada peringkat awal. Situasi ini bertujuan agar kami tidak tergelincir daripada etika pertandingan dan menepati undang-undang pertandingan bola jaring yang standard.

3 .kerana jadual pembelajaran yang tidak sama membuatkan kami kurang mendapat kata sepakat untuk mengadakan perjumpaan mahupun mesyuarat. sukan dan permainan bola jaring ini telah banyak mendidik saya sebagai guru pelatih dalam penganjuran sesuatu pertandingan. Keselarasan komunikasi juga penting agar maklumat yang ingin disampaikan kepada ahli yang lain tidak berlainan daripada maklumat asal. Secara keseluruhan. masalah ini dapat diatasi apabila hanya ahli-ahli yang tertentu sahaja dipanggil untuk menyertai perjumpaan bagi perbincangan persiapan pertandingan bola jaring. Pilihlah yang benar-benar komited dan bersedia menjalankan tugas dengan berlapang dada. Permasalahan ini memberikan pengajaran kepada saya agar berhati-hati memilih orang yang hendak disandarkan tanggungjawab. Seterusnya saya dapat menggunakan ilmu yang ada ini secara praktikalnya di sekolah yang saya akan ditempatkan disamping membantu memartabatkan sukan dan permainan dikalangan pelajar sekolah. Namun. Ketidaksefahaman dalam komunikasi boleh mengakibatkan kepincangan dalam sesbuah kumpulan terutamanya kumpulan yang melibatkan ahli yang besar dan ramai.