KAEDAH LATIH TUBI

‡ Maksud:- aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. ‡ Tujuan:- mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya. ‡ Teknik latih tubi amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua, dan ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran, misalnya kemahiran melukis, menyebut perkataan, membina ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta yang penting.

‡ Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. ‡ Antara kelemahan teknik ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. ‡ Namun begitu, teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.

‡ Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : ‡ Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. ‡ Tatabahasa (grammer) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.

‡ Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. ‡ Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. ‡ Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

‡ Latihan latih tubi merupakan kaedah instructional yang berkesan sekiranya guru dapat menggunakannya dengan betul dan sesuai dengan perancangan pengajaran mereka, iaitu:-Latih tubi diberikan dalam masa singkat iaitu di antara 10 hingga 15 minit sahaja. - Jumlah dan jenis latih tubi itu hendaklah bersesuaian dengan peruntukan masa dan tahap kebolehan pelajar. - Galakkan pelajar-pelajar merekodkan kemajuan yang diperoleh melalui setiap aktiviti dalam latih tubi itu. - Galakkan penggunaan latih tubi yang berbentuk permainan atau menguji kecekapan supaya menarik minat dan tidak membosankan. - Pastikan pelajar faham mengapa mereka perlu menguasai sesuatu konsep atau kemahiran dan ianya dapat dipermudahkan melalui latih tubi yang diberikan oleh guru.

‡ Elakkan latih tubi yang berbentuk:- Membosankan dan kurang menarik. - Terlalu lama dan banyak fakta yang terkandung di dalamnya. - Sesuatu yang mendatangkan kesan negatif kepada pelajar seperti merasa tertekan, tidak selesa atau kurang berminat mengikuti latihan tersebut.