Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA
MINGG U BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSEP/ISTIL AH Musyrikin Perdamaian Peperangan ALAT BANTU MENGAJA R Pita rakaman atau CD. PENERAPAN NILAI Memberi maaf apabila diminta. Gigih memahamkan Islam kepada rakan sebaya.

1/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM ; SURAH AT-TAUBAH AYAT 6

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan maksud kalimah Al-Musyrikin dan konsep perdamaian. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas perdamaian. • Menghuraikan strategi berdakwah. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan dan kebaikan memberi layanan baik kepada bukan Islam. • Menjelaskan kesan peperangan dan kesan perdamaian. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 1 • Menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam. • Menyatakan hukum-hukum perkahwinan. • Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani atau jasmani), ekonomi dan sosial.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Perbincangan: Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik berdakwah, sasaran dakwah, peranan badan-badan dakwah di Malaysia. Kajian Perpustakaan: Berkenaan mualaf terkenal. Lawatan Sambil Belajar: Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam, PERKIM, JAKIM. Menulis Semula Teks Berkaitan Dakwah Ke Dalam Tulisan Jawi. Soal Jawab dan Penerangan: Konsep perkahwinan dalam Islam dan adat perkahwinan masyarakat Malaysia. Perbincangan: Pengertian perkahwinan dari bahasa dan istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan rumahtangga masa kini dan

Perkahwinan

IBADAT: PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Nota edaran Rencana yang berkaitan

Menjaga maruah dan kehormatan. Bertindak secara rasional dan berfikiran waras.

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

Aras 2 • Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan sunnah. Aras 3 • Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. • Menyenaraikan langkahlangkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. Aras 1 • Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh ajaran Islam. • Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan isteri. • Menyatakan tentang mahram kekal dan mahram sementara. • Menyatakan pengertian peminangan. • Menyatakan cara-cara peminangan mengikut syariat Islam. • Menyatakan hukum melihat dan batas-batas terhadap bakal suami dan isteri semasa meminang. • Menyatakan perempuanperempuan yang boleh dipinang. Aras 2 • Menerangkan panduan memilih bakal suami dan isteri yang disarankan oleh Islam. • Menjelaskan hikmah-hikmah

langkah-langkah ke arah perkahwinan yang menepati dengan syariat Islam. Perbincangan Dalam Kumpulan: Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV Menulis Rencana Ringkas Dalam Tulisan Jawi: Berdasarkan pengalaman pelajar mengenai majlis walimatulurus. Sumbang Saran: ‘Calon Suami Atau Isteri’ berdasarkan pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciriciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh syarak. Perbincangan Kump. 1: Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang diharamkan berkahwin kerana keturunan, susuan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 2; Mahram kekal dan mahram sementara. Perbincangan Kump. 3: Akibat mengabaikan tanggungjawab rumahtangga, hukum pengharaman berkahwin dan alasan-alasan berdasarkan penyusuan, keturunan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 1:

Haram Selamanya Haram Sementara Penyusuan Persemendaa n Keturunan Merisik Meminang Batas Pergaulan

Nota edaran Gambargambar berkaitan peminang an.

2/1

IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI & PEMINANGAN DAN BATAS PERGAULAN)

Sentiasa mementingkan nilai-nilai agama semasa memilih teman hidup. Berani menghadapi risiko memilih bakal suami atau isteri. Memelihara maruah diri daripada terjebak ke lembah perzinaan. Bersangka baik antara satu sama lain. Sentiasa menepati janji dalam urusan

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

perlu adanya peminangan. Aras 3 • Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh Islam. • Menghuraikan tingkahlaku yang betul menurut hukum syarak semasa pertunangan yang telah disempurnakan. • Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi peraturan hukum syarak sepanjang tempoh pertunangan.

Hikmah melihat pasangan semasa proses peminangan, adab-adab yang perlu dipatuhi dalam tempoh pertunangan. Perbincangan Kump. 2; Tingkahlaku yang betul dan menyalahi peraturan hukum, mencari jodoh melalui laman web(internet) Perbincangan Kump. 3: Mencari jodoh melalui laman web dan risikonya. Menulis Senarai Semak: Barangan yang sering dijadikan hadiah dalam majlis peminangan dengan tulisan jawi.

kehidupan harian.

AKIDAH: IMAN MUTIARA HIDUP

Aras 1 • Menyatakan konsep martabatmartabat iman dan dalil martabat iman bertambah dan berkurang iaitu ayat 2, Surah Al-Anfal. • Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah imannya dan caracara melakukannya. Aras 2 • Menghuraikan setiap martabat iman. • Menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan berkurangan. • Menjelaskan kebaikan iman bertambah dan keburukan iman berkurangan terhadap

Perbincangan Berkumpulan: Iman yang tetap: iman para malaikat, iman yang sentiasa bertambah: iman para nabi dan rasul, iman yang sentiasa berkurang: iman orang fasik, iman yang boleh jadi bertambah dan berkurang: iman orang mukmin yang melakukan perintah dan larangan Allah, iman yang ditolak(mardud): iman orang munafik. Pembentangan Hasil Perbincangan Berkumpulan:

Iman Kemanisan iman

Nota edaran CD Nasyid Kumpula n Raihan

Ikhlas berdoa memohon ditingkatkan iman kepada Allah. Sentiasa memelihara tingkahlaku

3

Aras 3 • Menyenaraikan kesan-kesan iman yang bertambah dan iman yang berkurangan. Perbincangan Kumpulan: Adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. Sesuai dengan tajuk dan diikuti dengan perbincangan dan rumusan. Membuat Catatan Perjalanan Dalam Tulisan Jawi. • Menerangkan adab semasa di jalan dan perjalanan. adab semasa di jalan dan perjalanan. Edaran doa keluar dari rumah. jauh perjalanan. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab sebelum. kebaikan dan keburukan iman bertambah dan berkurang. doa musafir.Islam Ting. semasa dan kembali dari perjalanan. 3/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERMUSAFIR Aras 1 • Menyatakan pengertian musafir. Sentiasa bersifat kasih sayang dan dapat mengekalkan silaturrahim. Tunjuk Cara: Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan VCD. 4 . • Menghuraikan musafir yang diharuskan dan ditegah oleh Perbincangan: Pengertian musafir. • Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman. Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. • Menyatakan bahawa Islam menganjurkan adab-adab tertentu semasa di jalan dan perjalanan. • Memahami dalil nakli adabadab perjalanan(musafir) Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila tidak mematuhi adab bermusafir. doa menaiki kenderaa n. • Menyatakan keperluan terhadap musafir. sebab iman berkurang. Tayangan Video: Yang berkaitan musafir seperti Jejak Rasul.5 seseorang.Rancangan Tahunan P. Sentiasa membersihkan hati dari sifatsifat keji. keperluan terhadap musafir. banyak pengalaman. Musafir VCD Jejak Rasul VCD solat Jamak dan Qasar Peta minda hukum musafir. Sebab iman bertambah. Aktiviti Penghayatan Islam: Usrah Tayangan Video. luas pandangan. Bersopan santun di jalan raya dan dalam perjalanan. kesan-kesan buruk tidak mematuhi adab bermusafir.

5 • syarak. • Menjelaskan bagaimana semangat juang umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat 5 . Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. Aras 2 • Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas. Menghafaz Doa: Doa keluar dari rumah. Tugasan Di Rumah: Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang terkenal dan sumbangannya. kebudayaan. • Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat. hubungan diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah. Aras 1 • Menyatakan latar belakang kerajaan Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi dan khalifah terkenal. rakan dan seumpamanya. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH. Kerja-Kerja Berkumpulan: Menulis buku folio ‘Faktor kejayaan penyebaran Islam pada zaman Abbasiyyah’ dengan tulisan jawi.Rancangan Tahunan P. menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa. Al-Khalifah Al-Wazir Al-Dawawin Wilayah AlAhd Al-Kuttab Dewan AlMazalim Qadi AlQudhah Peta kawasan penyebar an Islam di zaman Abbasiya h Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. pemikiran dan sistem kemasyarakatan. Melukis Peta: Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah.Islam Ting. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. Membuat Peta Minda: Hukum dan dalil bermusafir. doa menaiki kenderaan. doa musafir. Diskusi: Penubuhan kerajaan Abbasiyyah berasaskan kepada buku rujukan. • Menerangkan sumbangan dan jasa utama khalifah tersebut. Menulis Rencana: ‘Islam Satu Cara Hidup’ Kajian Perpustakaan: Tentang perkembangan Islam. Abu Ja’far. Aras 3 • Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah. bahan edaran dan latar belakang kerajaan Abbasiyyah. keluarga. pembebasan dari penjajahan. Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu haji dan umrah.

• Menghuraikan tujuan walimatulurus. Membuat rumusan bertulis mengenai adabadab walimatulurus dengan bantuan guru. 4/1 IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (RUKUN NIKAH. masyarakat dan negara. Mengumpul Keratan Akbar: Berkaitan dengan permasalahan perkahwinan. Aras 2 • Menjelaskan syarat-syarat wali nikah. 3.5 diamalkan untuk memajukan diri. • Menghuraikan tujuan mahar.Islam Ting. Berusaha mengasihi keluarga sepanjang hayat. Penerangan Guru.Rancangan Tahunan P. Sentiasa berusaha membentuk keluarga bahagia. • Menghuraikan hukum perkahwinan yang berlainan agama. • Menjelaskan jenis-jenis wali nikah. • Menerangkan tujuan walimatulurus dalam perkahwinan berdasarkan ajaran Islam. 2. Perbincangan: Mahar dari aspek maksud. Membuat kerja lanjutan berdasarkan bahan rujukan yang khusus ditentukan oleh guru bagi menjawab persoalan hukum dan adab-adab walimatulurus. KEFAHAMAN Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan maksud. Tawakal Dakwah Nota edaran Mencintai Rasulullah dengan 6 . Membuat Catatan: Tentang syarat-syarat wali nikah dalam tulisan jawi. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan Mahar Mahar musamma Mahar misil Wali mujbir Wali bukan mujbir Wali hakim Walimatuluru s Sunat muakkad Nota edaran Keratan akhbar Patuh dan taat kepada peraturan Allah sepanjang tempoh pertunangan. MAHAR DAN WALIMATULUR US) Aras 1 • Menyatakan tentang rukun nikah. Perbincangan Berpandukan Gambar Mengenai Gerak Kerja Walimatulurus Seperti: 1. Aras 3 • Menghuraikan secara terperinci tujuan mahar mengikut syariat Islam. hukum dan adab walimatulurus. Perbincangan dengan gambar-gambar. hukum dan jenis-jenis mahar. Tentang rukun nikah. hukum dan jenis. • Menyatakan ciri-ciri nikah yang sah. • Menyatakan maksud.

Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga dan keluarga. menerima kekurangan dan kecacatan. 3. kesankesan positif sifat tawakal. 2. Perbincangan: Hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. Tanggungjawab bersama.5 AL-QURAN: NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH. Sentiasa sabar melayani emosi isteri dan perintah suami. taat kepada suami. bermalam bersama isteri. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. • Menyatakan tanggungjawab isteri terhadap suami. Tanggungjawab suami terhadap isteri.Rancangan Tahunan P.w. pengertian ayat. Perbincangan Berkumpulan: Konsep tawakal. Sentiasa memelihara rahsia isteri. memberi nafkah. Aras 2 • Menghuraikan sifat-sifat Rasulullah s. • Menyatakan tanggungjawab suami terhadap isteri. • Menjelaskan ciri-ciri suami mithali dalam memelihara keharmonian rumahtangga. Sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah. suami digalakkan memberi izin untuk ziarah mahram yang sakit. • Menghuraikan kesan-kesan positif sifat tawakal. menghiaskan diri dan minta izin apabila berpuasa sunat. amalanamalan sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah. ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sebagai ketua negara. Bertawakal selepas berusaha. 5/1 IBADAT: TANGGUNGJAW AB SUAMI ISTERI Perbincangan: 1. 7 . Tanggungjawab isteri terhadap suami. Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. musafir bersama suami jika dikehendaki. contoh-contoh keprihatinan kepada umatnya. • Menjelaskan konsep tawakal sebagai ciri kejayaan dakwah • Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya.a. Menjelaskan bukti kasih sayang rasul kepada manusia. menikmati hubungan Nafkah zahir Nafkah batin Nota edaran Sentiasa merancang dan berfikir sebelum bertindak. CD Ayat Al-Quran berselawat kepada baginda. memelihara harta dan kehormatan. SURAH AT-TAUBAH AYAT 128 DAN 129 • • Menyatakan sebab-sebab rasul diutuskan dari kalangan manusia. menyimpan rahsia. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia.Islam Ting.

Aras 1 • Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan peranan institusi pendidikan yg lain. • Menjelaskan persiapan ke arah pembinaan keluarga bahagia. • Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokoh-tokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan umat. • Menerangkan kesan daripada bersama suami. Tahap kemajuan yang dicapai pada zaman Bani Abbasiyyah. 8 . Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. mendidik anak dan menjaga hubungan baik dengan keluarga keduadua belah pihak.Islam Ting. Sumbangan tokoh-tokoh kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. 3. Mengenai bidang ilmu dan tokoh-tokoh ilmu yang berkembang dengan cemerlang pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah.5 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. Aras 3 • Merumuskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan seimbang ilmu nakli dan akli pada zaman Bani Abbasiyyah. Membuat Folio: 1. Ilmu dan tokoh.Rancangan Tahunan P. 2. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. • Menghuraikan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah Aras 2 • Menjelaskan perkembangan institusi pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam perkembangan Islam. Kuiz. Baitul Hikmah Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan.

Aras 3 • Menghuraikan tentang hikmahhikmah talak dalam Islam. Berhati-hati dengan lafaz talak.5 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR) kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. Perbincangan: Pengertian talak dari aspek bahasa dan istilah serta hukum-hukum yang berkaitan. • Menyatakan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. • Menghuraikan kesan-kesan talak taklik terhadap diri. hukum. • Menyatakan maksud talak taklik dan contohnya. masa dan tenaga untuk negara. Penerangan: Rukun talak satu persatu. Aras 2 • Menerangkan alasan talak tidak digalakkan dalam Islam. Talak Talak Sunni Talak Bid’i Talak Raj’i Talak Ba’in Ba’in Kubra Ba’in Sughra Talak taklik Taklik khuluk Nota edaran Peta minda jenis-jenis talak Persepakatan ketika membuat keputusan. cerai taklik. ungkapan talak taklik. • Menyatakan jenis-jenis talak. Aras 1 • Menyatakan pengertian talak. Tayangan Dokumentari: Tentang negara dan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. rukun dan hikmah talak. Negara Nota edaran VCD Dokumen tari Sentiasa setia dan cinta kepada negara. • Menerangkan sebab-sebab yang membolehkan talak dilakukan kepada isteri. faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. 9 . Kajian Kes Tentang Isu Semasa: Akibat perceraian. keluarga dan masyarakat. Aras 2 • Menghuraikan sebab-sebab perlunya beradab dalam bernegara. Sanggup mengorbankan harta. sebabsebab perlunya beradab dalam bernegara. jenis-jenis talak. Saling bermaafan antara suami dan isteri 6/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNEGARA Aras 1 • Menyatakan pengertian negara. Menginsafi kepentingan menjaga imej negara. • Menerangkan faedah beradab Perbincangan: Adab-adab bernegara.

• Mengenalpasti kesan-kesan negatif jika tidak mencintai negara.Islam Ting. Aras 3 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij Aras 1 • Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kajian Perpustakaan: Kajian perpustakaan dan perbincangan dalam kumpulan mengenai tokohtokoh akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.5 dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. • Menerangkan latar belakang kemunculan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tetap pendirian dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah yang betul dan diikuti. kemunculan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menerangkan sumber-sumber pegangan yang utama menurut Forum: ‘Sifat-sifat warganegara yang baik dan kesan-kesan jika mencintai negara’. Aras 2 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nota edaran Sentiasa membaca buku dan rencana ilmiah mengenai kepercayaan dan ideologi moden supaya tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah dan sesat. Aras 1 • Menyatakan pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menulis Rencana: Mengenai latar belakang dan perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam tulisan jawi. Pidato Umum: ‘Pemuda Harapan Bangsa. 7/1 AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. Yakin dengan pegangan Ahli 10 . • Merumuskan sifat-sifat warga negara yang baik.Rancangan Tahunan P. (PENGENALAN) Sumbang Saran: Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan positif jika mencintai negara. • Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Al-Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kajian Perpustakaan: Huraian prinsip-prinsip akidah Ru’yatullah Bukubuku rujukan yang berkaitan . (PRINSIP- Perbincangan: Mengenai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pemudi Tiang Negara’ AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH.

murtad. Kajian Perpustakaan: Istilah-istilah tersebut. murtad. KAFIR. Aras 1 • Menyatakan pengertian mengenai muslim. MURTAD. Sentiasa mendalami ajaran Islam dan berkongsi pengalaman dengan rakan sebaya. Sunnah Wal Jamaah. Aras 2 • Menghuraikan prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. fasik. MUKMIN. mukmin. munafik. Membina Carta Amalan Harian: Bagi memelihara iman dalam tulisan jawi. Muslim Mukmin Kafir Fasik Murtad Munafik Mulhid Musyrik Carta istilah. Latih Tubi Menghafaz Doa: Doa memohon dijauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. Nota edaran. AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. 11 . fasik. MUNAFIK. • Menjelaskan kepentingan berpegang kepada sumber pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah • Menghuraikan kebenaran prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah Aras 3 • Menerangkan perbandingan prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. Berhemah tinggi dalam kehidupan seharian.Rancangan Tahunan P. mulhid dan musyrik. • Mengambil iktibar setiap perkara tersebut. fasik. • Membincangkan langkahlangkah memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Berdisplin dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis.5 PRINSIP AKIDAH AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) Ahli Sunnah Wal Jamaah. tidak beragama (mulhid) dan musyrik. munafik. FASIK. murtad. kafir. Aras 3 • Menerangkan perbezaan antara setiap kumpulan tersebut. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kumpulan yang tersebut. munafik. tidak beragama dan musyrik. (PERBEZAAN ANTARA MUSLIM. Syiah dan Khawarij. • Menghuraikan sebab-sebab kemunculan kafir. TIDAK BERAGAMA DAN MUSYRIK) Perbincangan: Pengertian muslim. kafir. Keratan akhbar Lembara n kerja dan edaran doa.Islam Ting. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan perkaraperkara yang membatalkan iman. Ahli Sunnah Wal Jamaah dan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. mukmin.

pelopor bidang sains dan teknologi. • Menyenaraikan hasil-hasil Kajian Perpustakaan: Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. Galeri Sains Petroleum (Petrosains) Globalisasi Nota edaran Berani mencuba menghasilkan rekaan baru untuk faedah orang ramai. Lawatan: Ke Pusat Sains Negara (Planetarium).Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah • Merumuskan keperluan menguasai bidang sains dan teknologi oleh umat Islam masa kini. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup. Menulis Kata-Kata Hikmah: Berkaitan dengan kesihatan tubuh badan dalam tulisan jawi. Mini Forum: ‘Kepentingan menguasai sains dan teknologi’ atau ‘Cabaran sains dan teknologi dalam dunia globalisasi’. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah.5 • 8/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Merumuskan langkah-langkah menangani keburukan yang dibawa oleh kumpulan tersebut. • Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam.Islam Ting. Aras 1 • Menyatakan perkembangan sains dan teknologi di zaman Bani Abbasiyyah. Mengambil iktibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam menerokai dan menguasai ilmu. Al-Qanun Fit Tib Avicenna Nota edaran Peta minda Kata-kata hikmah Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepadukan ilmu tab’i dan ilmu wahyu. Meneladani kegigihan tokoh-tokoh silam dalam meningkatkan kemajuan sains dan teknologi. • Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan. 12 . SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA Kuiz: Tentang riwayat hidup. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. Sumbang Saran: Keperluan menceburi bidang perubatan.

Rujuk Sorih Kinayah Sighah Iddah Nota edaran Lembara n kerja Saling bermaafan selepas melakukan kesilapan. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rujuk terhadap anak dan keluarga.5 karya utama Ibnu Sina.Islam Ting. Penerangan Guru: Rukun. Perbincangan: Hikmah iddah dan sejauhmana keberkesanannya untuk mengatasi masalah perceraian. Prihatin menunaikan tanggungjawab bersama. Sentiasa bermuhasabah setiap perbuatan yang baik dan buruk. Aras 1 • Menyatakan pengertian rujuk dan kepentingan suami isteri bersatu dalam membina rumahtangga yang aman. • Menjelaskan tempoh iddah mengikut jenis-jenisnya. syarat-syarat isteri yang boleh dirujuk. 9/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (RUJUK PENAWAR BAGI TALAK) 13 . IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (IDDAH PENANTIAN Aras 1 • Menyatakan pengertian iddah dan jenis iddah menurut hukum syarak. Iddah Iddah Quru’ (suci) Iddah Bulan Iddah Nota edaran Sabar antara suami isteri menghadapi dugaan hidup. • Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. Bekerjasama dan bantumembantu Perbincangan: Mengenai galakan syarak terhadap rujuk dan membuat rumusan tentang pengertian rujuk dan hukum rujuk. Aras 2 • Menerangkan tujuan rujuk dalam perkahwinan. • Menyatakan syarat-syarat isteri yang dirujuk. • Menjelaskan hak isteri Soal Jawab dan Penjelasan: Jenis-jenis. tempoh dan adabadab semasa iddah. • Menyatakan rukun-rukun rujuk. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini.Rancangan Tahunan P. • Menerangkan kesan rujuk terhadap hubungan suami isteri.

Islam Ting. 10/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: BATAS-BATAS PERGAULAN. perempuan sesama hak isteri semasa dan selepas iddah iaitu tempat tinggal dan nafkah. • Menghuraikan status isteri semasa dan selepas iddah mengikut hukum syarak. Penerangan guru: Maksud ayat secara umum. 2. Bertanggungja wab memelihara aurat dan maruah diri. Aras 2 • Menjelaskan jenis-jenis iddah. Bersalin Nasab menguruskan rumahtangga. Aras 3 • Menghuraikan permasalahan dan adabadab isteri ketika iddah kematian suami dan perbezaan dengan iddah yang lain. Berdisiplin semasa iddah dan menghargai jasa isteri.5 BAGI WANITA) semasa iddah. • Menyatakan tuntutan kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri. • Menyatakan batas-batas aurat kepada golongan yang dikecualikan. mengawal pandangan dan menutup aurat. SURAH AN-NUR AYAT 30 DAN 31 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 30 Dan 31 dengan lancar. Menulis karangan dalam tulisan jawi ‘Kepentingan Aurat Maruah Mahram Bukan mahram CD Ayat Al-Quran VCD berkaitan Memakai pakaian yang menutup aurat. adab-adab ihdad(berkabung) ketika kematian suami. Aras 2 • Menghuraikan batas-batas aurat lelaki sesama lelaki. • Menjelaskan sebab perbezaan tempoh di antara jenis iddah. Pertandingan: 1.Rancangan Tahunan P. Melukis fesyen pakaian menutup aurat. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan hikmahhikmah iddah setelah berlakunya perceraian di kalangan isteri. • Menghuraikan kesan-kesan disyariatkan iddah terhadap isteri. 14 . Tayangan VCD: Tentang pakaian yang menutup aurat.

Carta perbandi ngan antara talak dan fasakh Berusaha dan berikhtiar mengatasi masalah. pencapaianpencapaian bidang ekonomi.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. Suq Baghdad Suq Al-Baqar Jizyah Fai Nota edaran Amanah dalam menjalankan tanggungjawab Berusaha dengan bersifat jujur dalam 15 . Perbincangan: Pengertian fasakh dari segi bahasa dan istilah. Menutup Aurat Dalam Islam’. • Menyatakan pencapaianpencapaian bidang ekonomi. pemikiran dan tingkahlaku. Aras 3 • Membandingkan kesankesan menutup aurat dan tidak menutup aurat. kesan dan akibat tidak menutup aurat. Tabah menghadapi cabaran hidup. lelaki sesama perempuan dan muslim dengan orang kafir.5 • perempuan. Aras 2 • Menjelaskan proses menuntut fasakh dalam Islam. Fasakh Nota edaran. Sumbang Saran: Proses menuntut fasakh. Menyenaraikan golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan wanita. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan fasakh dalam perkahwinan. kepentingan menutup aurat dari sudut keimanan. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Bertolak ansur dalam pergaulan sesama kawan. • Menjelaskan hikmah diharuskan fasakh. adab pergaulan dalam Islam. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Kerja Berkumpulan dan Pembentangan (Menggunakan sumber rujukan): Sektor-sektor ekonomi utama zaman Abbasiyyah. 11/1 12/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA Aras 1 • Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama pada zaman Abbasiyyah. sikap. Penerangan: Hukum dan sebab-sebab yang mengharuskan fasakh. Perbincangan Berkumpulan: Golongan-golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan diri seorang wanita. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (FASAKH MEMBENDUNG KEMUDHARATA N DALAM RUMAHTANGG A) Aras 1 • Menyatakan pengertian fasakh dan hukumnya. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan fasakh. Membandingbeza: Menulis dalam tulisan jawi karangan pendek berkaitan dengan perbandingan antara talak dan fasakh.

• Menghuraikan tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin. faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi. • Menyatakan Islam telah menganjurkan beradab dengan pemimpin.5 N EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong bidang ekonomi. masyarakat dan negara.Rancangan Tahunan P. Sentiasa memuliakan dan menghormati pemimpin. Mengamalkan ketaatan dan bersifat jujur kepada pemimpin.Islam Ting. 16 . • Mengambil iktibar daripada keunggulan pencapaian ekonomi pada zaman Abbasiyyah. • Menyatakan adab-adab seseorang terhadap pemimpin. kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. Aras 1 • Menyatakan pengertian pemimpin. Pembentangan dan Membuat Rumusan: Sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. Pemimpin Kepemimpina n Nota edaran Gambargambar pemimpin negara. Zakat Kharaj Ghanimah Usyur Saftajah meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk menguasai bidang ekonomi. • Menyenaraikan keperluan kekuatan ekonomi umat Islam dalam dunia globalisasi. • Menyatakan kepentingan beradab dengan pemimpin. • Menghuraikan peranan Baitul Mal pada zaman Abbasiyyah. Perbincangan. sekolah. peranan Baitul Mal di zaman Abbasiyyah. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN PEMIMPIN Mengarang dan Memberi Ulasan: Tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dihormati dan disegani. Taat dan patuh kepada arahan pemimpin. Forum: ‘Rakyat beradab negara dihormati’ Perbincangan: Adab-adab rakyat terhadap pemimpin. Kuiz: Menyenaraikan nama-nama pemimpin di kalangan keluarga. Aras 3 • Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. • Mengamalkan adab-adab dengan pemimpin. Aras 2 • Menjelaskan sumbersumber kewangan negara zaman Abbasiyyah.

CIRI-CIRI DAN CONTOH AJARAN SESAT Perbincangan Kumpulan: Ciri-ciri kesesatan. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Qadiani.Islam Ting. • Menerangkan rakyat dilarang menghina pemimpin dan sebaliknya. tokoh pemimpin yang terkenal dan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. • Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng.Rancangan Tahunan P.5 Aras 2 • Menghuraikan faedah ketaatan kepada pemimpin. Bahai dan Taslim. Menyeediakan Folio: Langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin. • Menghuraikan sebab-sebab rakyat mesti bertanggungjawab terhadap pemimpin. Aras 3 • Menghuraikan implikasi terhadap rakyat yang tidak mentaati pemimpin. Taslim dan Bahai di Malaysia. • Menjelaskan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. • Menyatakan contoh-contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia seperti Qadiani. Berusaha menjauhkan 17 . • Menyatakan cara menangani ajaran sesat dan menyeleweng. faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dan cara mengatasinya. Kajian Kes: Ajaran Qadiani yang berlaku di Malaysia. • Merumuskan langkahlangkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin. 13/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. Sentiasa membuat pertimbangan dalam setiap tindakan. Ajaran sesat Qadiani Bahai Taslim Keratan akhbar Nota edaran Sentiasa mengawal diri daripada perkara-perkara yang merosakkan iman. Aras 1 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara-perkara yang menyeleweng dalam ajaran tersebut.

Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Bahai di Malaysia. • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. Menjaga hubungan kemanusiaan di antara muslim dengan bukan muslim dalam bermasyarakat.5 Aras 2 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. Yakin dengan Perbincangan Berkumpulan: Taslim Nota 18 . Aras 3 • Menerangkan langkahlangkah untuk menangani fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. Aras 3 • Menjelaskan langkahlangkah untuk menangani fahaman-fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. • Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai. Melayari Internet: Mencari bahan-bahan berkaitan ajaran Qadiani di Malaysia khasnya dan di selruhnya dunia amnya. diri daripada amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam.Islam Ting. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang terdapat di dalam ajaran agama Bahai. masyarakat dan negara. BAHAI Aras 1 • Menyatakan pengasas ajaran Bahai. faktor-faktor kemunculannya. AKIDAH: AJARAN SESAT. masyarakat dan negara. cara-cara mengatasinya. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi. Menulis Rencana: ‘Ajaran sesat serta contoh’ dengan tulisan jawi. Bahai Nota edaran Keratan akhbar Tazkiyatunnafs dengan mendalami ilmu akidah yang berdasarkan AlQuran dan hadis. Kajian Kes: Ajaran Bahai yang berlaku di Malaysia. Aras 1 Perbincangan Berkumpulan: Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Bahai kepada individu. Berusaha membaca dan mengkaji bukubuku agama di perpustakaan secara berterusan.Rancangan Tahunan P.

edaran Keratan akhbar akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab 19 . TASLIM • • • Menyatakan pengasas ajaran Taslim. Aras 3 • Merumuskan langkahlangkah yang dapat diambil bagi membendung gejalagejala ajaran sesat di dalam masyarakat. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Taslim kepada individu.Rancangan Tahunan P.5 14/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. Menyatakan ciri-ciri ajaran Taslim. kesan-kesan khuluk terhadap keluarga. Aras 3 • Menyatakan kesan-kesan khuluk di dalam rumahtangga.a. faktor-faktor kemunculannya. Sentiasa mengamalkan sunah Rasulullah s. Aras 2 • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut.w. Khuluk Nota edaran Bermuhasabah dan kembali ke pangkal jalan ke arah kebaikan berumahtangga .Islam Ting. Kajian Kes: Ajaran Taslim yang berlaku di Malaysia. Aras 2 • Menjelaskan hikmahhikmah khuluk di dalam Islam. hikmahhikmah khuluk. • Menjelaskan perbezaan antara ciri-ciri ajaran Taslim dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan khuluk yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Menyatakan ciri-ciri kesesatan yang terdapat dalam ajaran Taslim. Sentiasa menjaga kesopanan dan berbudi bahasa terhadap seseorang. Perbincangan Berkumpulan: Hukum dan sebab-sebab diharuskan khuluk. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (KHULUK BUKTI KEADILAN ISLAM TERHADAP WANITA) Perbincangan: Pengertian khuluk. Aras 1 • Menyatakan pengertian khuluk dan hukumnya. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Taslim di Malaysia. Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim. cara-cara mengatasinya. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi.

Bersyukur dengan anugerah Allah. Nur Hidayat Mukjizat CD Ayat Al-Quran Nota edaran Sentiasa cintakan ilmu pengetahuan. Aras 3 • Menganalisis dan mengkaji akibat isteri yang nusyuz terhadap suami.Rancangan Tahunan P. ilmu dan nur Allah. dalil Al-Quran dan hadis tentang kepentingan ilmu pengetahuan. perbandingan antara orang Ilmu fardhu ain Ilmu fardhu kifayah 20 . Rajin berdoa memohon hidayah Allah. • Menyatakan hak isteri yang gugur akibat nusyuz. SURAH AN-NUR AYAT 35 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 35 dengan bantuan multimedia.Islam Ting. • Menghuraikan cara-cara mendapat hidayah Allah. keluarga dan masyarakat.5 15/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN) Aras 1 • Menyatakan maksud nusyuz dan hukumnya. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor berlakunya nusyuz di kalangan isteri. Aras 2 • Menyenaraikan golongan yang mendapat nur Allah. • Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Kebersihan rohani dan jasmani mampu berdaya saing membangunka n maruah diri dan keluarga. Nusyuz Nota edaran berkasih sayang. Perbincangan Kumpulan: Akibat nusyuz berdasarkan berita atau maklumat yang didapati daripada keratan akhbar atau majalah dan sebaran am. • Menjelaskan langkahlangkah mengelak isteri dari nusyuz. Aras 3 Perbincangan: Pengertian nusyuz dan sebabsebab berlakunya nusyuz. Perbincangan Kumpulan: Jenis-jenis hidayah. doa menuntut ilmu. • Menyatakan perkara yang boleh membawa kepada nusyuz terhadap suami. • Menjelaskan halanganhalangan memperolehi hidayah Allah. Soal Jawab: Hak isteri yang nusyuz dan tindakan untuk mengatasi nusyuz. Berani menghadapi risiko dalam berumahtangga . • Menyatakan pengertian hidayah. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh ilmuan. KEFAHAMAN AL-QURAN: HIDAYAH ALLAH . Membudayakan tegur menegur dan maaf memaafi dalam kehidupan harian. Kuiz: Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada perlakuan nusyuz.

Keselamatan negara tanggungjawab bersama. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zihar iaitu rukun dan syarat.Rancangan Tahunan P. solat tasbih. kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan kemajuan negara. • Menjelaskan langkahlangkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. Simulasi: Solat hajat. Aras 1 • Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. zihar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Membandingkan antara orang berilmu yang beramal dengan orangorang yang berilmu tanpa amal. • Menyatakan struktur organisasi ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. 16/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. kesan-kesan zihar kepada seseorang. • Menyatakan bahawa zihar adalah amalan yang dilarang oleh Islam. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab berlakunya zihar.5 • • • Menjelaskan bukti-bukti AlQuran sebagai mukjizat. Zihar Kifarat Nota edaran Sentiasa jujur ketika berkatakata. Menjelaskan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Bersopansantun dalam berumahtangga . • Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. berilmu yang beramal dengan orang-orang yang berilmu tanpa amal. • Menyatakan rukun dan syarat zihar. Cermat dan berfikir sebelum bertindak. Aras 2 Penerangan dan Perbincangan: Pengertian zihar. Soal Jawab: Sebab-sebab berlakunya zihar.Islam Ting. solat witir. • Menghuraikan kifarah zihar. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan zihar kepada seseorang. Tayangan VCD: Leftenan Adnan Penyelidikan Berkumpulan: Dewan AlJundi Majlis AlTaqrir Majlis AlMuqabalah Al-Massahun Dewan AlTasnif Nota edaran Bersemangat juang dan sedia berkorban. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH) Aras 1 • Menyatakan pengertian zihar dan hukumnya. 21 . Perbincangan dan Sumbang Saran: Tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara.

• Mengamalkan adab-adab berjihad. bangsa dan negara. 22 .Rancangan Tahunan P. • Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan negara. berjuang meningkatkan dan meninggikan taraf kehidupan. Bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahank an agama. Forum: ‘Cara menangani keruntuhan moral di kalangan remaja’. Leftenan Adnan. Membuat Folio: Sumbangan angkatan tentera. berjuang dan tanggungjawab fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab perlunya memperjuangkan kepentingan agama Islam. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh negarawan di Malaysia dalam tulisan jawi. kepentingan beradab dengan jihad. • Menyatakan bidang-bidang jihad dalam kehidupan yang perlu diperjuangkan. ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yg disyariatkan oleh Islam. Jihad Kafir harbi Kafir zimmi Nota edaran VCD Khalid AlWalid. • Menyatakan ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yang disyariatkan oleh Islam. berjuang mempertahankan negara. Faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Perbincangan Kumpulan: Berjuang mencapai kecemerlangan akademik. Bukit Kepong.Islam Ting. Aras 3 • Menjelaskan kelebihankelebihan orang yang berjuang mendaulatkan Perbincangan: Maksud perjuangan. Aras 3 • Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan di zaman Abbasiyyah.5 • Menghuraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Berusaha dengan penuh keyakinan untuk mencapai keredhaan Allah. • Menghuraikan ciri-ciri pejuang yang sebenar menurut ajaran Islam sebenar. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Dewan AlArdh Al-Jawasis Dairah AlMuhandisin Al-Bahriyyah Manjaniq Al-Karadis ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERJIHAD Aras 1 • Menyatakan maksud perjuangan(jihad). • Menyatakan kepentingan beradab dengan jihad.

tamadun dan pembangunan negara.Islam Ting. Leftenan Adnan. Bukit Kepong. • Menyatakan kebaikan menguruskan masa dengan bijak. Kajian Perpustakaan/Buku Skrap: Cara pengurusan masa yang betul. masyarakat dan negara. 23 . • Menyatakan akibat buruk menangguh-nangguhkan sesuatu urusan. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith dengan bantuan guru. keluarga. guru dan ibu bapa. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith.Rancangan Tahunan P.5 17/1 HADITH: KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU. Perbincangan Kumpulan: Menghubungkait di antara hadith yang dipelajari dengan ayat 10 dan 11 Surah An-Naba Perantau Taqwa Nota edaran Menepati masa apabila berjanji dengan rakan. • Menghuraikan kelebihan menyegerakan segala urusan. • Menjelaskan amalanamalan yang perlu untuk Tayangan VCD: Khalid Al-Walid. • Menyatakan konsep kehidupan di dunia sebagai kehidupan seorang perantau. • Menghuraikan keuntungan berjuang terhadap diri sendiri. Aras 2 • Menjelaskan cara-cara pengurusan masa yang betul. • Menyatakan pengajaranpengajaran dari hadith. Bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup. Aras 3 • Menyatakan cara mengaplikasi penetapan waktu ibadat dalam penjadualan urusan kehidupan. pengajaran hadith. • Menerangkan cara-cara melahirkan semangat juang ke arah menjana dan mempertahankan tamadun dan pembangunan umat. Gigih berusaha meningkatkan kecemerlangan diri. Sumbang Saran: Cara pengurusan masa dengan betul.

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANN YA (LI’AN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI) Aras 1 • Menyatakan pengertian li’an dan hukumnya. 18/1 19/1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20/1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 • Menyatakan pengertian poligami dan hukumnya. Li’an Qazaf Nota edaran Bertindak mengikut kebenaran bukan perasaan. Poligami Adil Nota edaran Sentiasa bekerjasama dalam 1/2 IBADAT: 24 . cara. Aras 2 • Menghuraikan tindakan yang harus diambil apabila berlakunya qazaf. dan sebab. • Menjelaskan kepentingan menjaga maruah isteri dan rumahtangga. Soal Jawab: Implikasi li’an ke atas suami isteri.5 kehidupan di akhirat. • Menjelaskan hikmahhikmah disyariatkan li’an. Sentiasa berfikir sebelum bertindak. Aras 3 • Menjelaskan implikasi li’an ke atas hubungan suami dan isteri. sebab.Islam Ting. Penerangan dan perbincangan: Pengertian li’an.Rancangan Tahunan P. Berbaik sangka antara satu sama lain. • Menjelaskan sebab-sebab terjadinya li’an. hukum. Sumbang Saran: Pengertian poligami. • Menjelaskan cara dan syarat sah li’an. hukum.

Aras 3 • Menghuraikan implikasi keunggulan tamadun Islam Kuiz: Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Forum: ‘Ke arah Pembentukan Generasi Berwawasan’ Membuat Buku Skrap: Tokoh pengumpul hadis. tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang. Aras 2 • Menjelaskan hikmah berpoligami yang disyariatkan Aras 3 • Menjelaskan kepentingan bersifat adil dalam berpoligami. Nota edaran Sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin yang membangunka n tamadun umat. ekonomi dan pertahanan negara. Adil dan saksama dalam menjaga kebahagiaan rumahtangga. salah faham terhadap poligami. Aras 2 • Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar dari aspek pentadbiran.Rancangan Tahunan P.5 POLIGAMI • Menjelaskan syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami. mampu memberi nafkah dan hikmah. Tekun dan gigih dalam setiap urusan untuk mencapai kecemerlangan diri. Menulis Rencana: Kebaikan poligami dalam tulisan jawi. Perbincangan Kumpulan: Poligami menurut ajaran Islam dari aspek berlaku adil. masyarakat dan negara. Bertekad untuk memajukan diri. • Menyatakan kesan berpoligami yang tidak menurut syariat Islam. kehidupan berkeluarga. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEGEMILANGA N KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. ekonomi dan pertahanan negara.Islam Ting. • Menyatakan perbandingan kegemilangan tamadun Islam dari aspek pentadbiran dunia luar dan pencapaian selepas Abbasiyyah. kesan-kesan poligami yang tidak menurut ajaran Islam. 25 . Sentiasa bijak menguruskan rumahtangga.

Aras 2 • Menyatakan kelebihan orang beriman kepada Allah KEFAHAMAN AL-QURAN: PERIBADI MUKMIN . Aras 3 • Menghuraikan faktor-faktor kegemilangan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar sepanjang zaman. Berfikiran terbuka dan sanggup menerima teguran. Nota edaran. Melakar Peta Zaman Abbasiyyah. Bekerja secara kolektif untuk membangun tamadun Islam.Islam Ting. Adil dalam menjalankan tugas dan menghargai pemimpin yang berjasa.Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Kajian Perpustakaan: Kegemilangan zaman Al-Makmun dan Harun Al-Rasyid. solat Qanaah dengan ketentuan Qada’ dan Qadar. Pertandingan Melukis Poster: Bertemakan Kempen Membasmi Rasuah. • Menyatakan ciri-ciri orang mukmin.5 • di zaman Abbasiyyah terhadap kemajuan hari ini. 26 . SURAH ASSAJADAH AYAT Bacaan Ayat: Bacaan ayat 15 dan 16 surah AsSajadah dengan fasih dan lancar dengan bantuan multimedia. Forum: ‘Peranan Generasi Kini Ke Arah Mengembalikan Kecemerlangan Tamadun Islam’. Merumuskan kewajipan generasi kini ke arah memartabatkan keunggulan tamadun Islam. Peta zaman Abbasiyy ah. Hafazan: Tasbih Takbir Tahlil Tahmid CD Ayat Al-Quran Edaran lafaz niat solat witir. • 2/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Program Khemah Ibadat. Melayari Laman Web: Kesan-kesan peperangan. Berhemah tinggi menjaga harga diri.

sujud sahwi. Latih Tubi Menghafaz Niat: Niat solat witir. Menyediakan Senarai Semak: Ciri-ciri orang beriman. sujud tilawah dan sujud syukur. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri dan sikap orang-orang beriman dengan orangorang fasik dan munafik. 3/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG Membuat peta minda: Ketokohan Ibnu Khaldun Perbincangan Kumpulan: Kelebihan dan keistimewaan Ibnu Khaldun. Berusaha meningkatkan ketrampilan diri dalam penguasaan pelbagai ilmu. budayawan dan cendekiawan. • Menghuraikan bentukbentuk infak yang disukai Allah. Menggalakan pelajar menghafaz Surah As-Sajadah. ciri-ciri orang beriman.Islam Ting. • Menjelaskan perkaraperkara utama yang terdapat dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun dalam membina tamadun manusia. fasik dan munafik. solat tahajjud dan sujud tilawah. Sejarawan Negarawan Budayawan Nota edaran Mencontohi kegigihan Ibnu Khaldun dalam menuntut ilmu. Senarai semak ciri-ciri orang beriman. sejarawan. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan. cara mendekatkan diri kepada Allah. Qiamullail Infak Sujud Tilawah Sujud Syukur Sujud Sahwi tahajjud dan sujud tilawah.Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan keistimewaan hasil-hasil karya Ibnu Khaldun. fasik dan munafik. Melayari Laman Web: Mendapatkan maklumat tentang Ibnu Khaldun melalui laman web. Perbincangan Kumpulan: Kebaikan infak. • Menghuraikan kepentingan pembangunan Madiah dan Insaniah berteraskan iman.5 15 DAN 16 dan keburukan orang yang tidak beriman. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun. • Membandingkan antara sujud-sujud yang disyariatkan iaitu sujud solat. fasik dan munafik. 27 . Nota edaran Istiqamah menolong kawan-kawan yang memerlukan bantuan.

Aras 1 • Menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. • Menyatakan cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH. Islah Nota edaran.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dari aspek jasmani. berani dan telus dapat menyokong kejayaan seseorang. Sifat rendah diri. Gambar berkaitan . Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak.5 IBADAT: KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Khaldun terhadap tamadun manusia hari ini. Sentiasa menjaga maruah keluarga. • Menyatakan kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab ibu bapa. Perbincangan dan penerangan: Cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak melalui lembaran kerja dan rencana atau gambar. emosi. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. Aras 2 Perbincangan: Konsep kemahiran keibubapaan. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Mencontohi semangat juang 28 . Kuiz: Menyenaraikan hasil-hasil karya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. rohani dan intelek.Islam Ting. cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. Rela berkorban untuk kebaikan bersama. Sumbang Saran: Kesan perjuangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di kalangan masyarakat Islam di Nusantara. Mengamalkan budaya ilmu dalam rumahtangga. Kemahiran keibubapaan Nota edaran Lembara n kerja. VCD Sayyid Jamaluddi n AlAfghani. pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya. hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan.

a. telah melakukan penyelewengan terhadap akidah. Membuat Buku Skrap: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. serta prihatin terhadap umat Islam. Lawatan Ke Perpustakaan: Untuk memperkenalkan pelajar kitab-kitab hadith yang muktabar. Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Perbincangan Kumpulan: Amalan-amalan sunat.Rancangan Tahunan P. Prihatin dan melaksanakan amalan wajib dan sunat secara berterusan. Menulis Kata-kata Hikmah: Menulis kata-kata hikmah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam tulisan jawi . • Menghuraikan mengapa aliran pembaharuan Islam di Asia Barat lebih mempengaruhi pemikiran umat Islam di Tanah Melayu.Islam Ting. ciri-ciri orang yang mendapat perlindungan Allah.w. Peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Aras 3 • Merumuskan kesan pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani terhadap masyarakat Islam.Manusia adalah sebenar-benar rahsia kejadian alam ini.T. Wali Allah Ibadat nawafil Nota edaran Menghormati orang yang berilmu dan taqarrub kepada Allah. tersingkap segala rahsia alam yang tersembunyi.’ Tayangan Video: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. Kajian Perpustakaan. Dengan akalnya.W. Berjiwa besar dan sanggup memperjuangk an kebenaran. 29 . • Menyatakan bahawa orang yang menyempurnakan segala tanggungjawab fardhu dan sunat akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah.5 • • Menjelaskan keperluan AlIslah (pembaharuan) dalam kehidupan seseorang. Iltizam dan jujur ketika melakukan amalan sunat. • Menyatakan bahawa orang yang mengingkari risalah Rasulullah s. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. • Menyatakan maksud wali berdasarkan hadith tersebut. 4/2 HADITH: ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah.

Kumpulan 2: Pencemaran sungai dan kesannya. • Menghuraikan pengajaranpengajaran hadith. Aras 2 • Menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. manusia. • Menyatakan kepentingan memelihara kejadian alam. Aras 1 • Menyatakan maksud alam. Kumpulan 3: Langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan alam dan cara-cara mengatasinya. Projek Sekolah: Taman rekreasi. masyarakat dan Perbincangan Kumpulan: Maksud alam dan kepentingan memelihara alam. • Menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadat nawafil. Mensyukuri nikmat Allah yang menjadikan alam semulajadi untuk semua insan. Perbincangan: Kumpulan 1: Punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Pertandingan Kebersihan: Antara kelas.5 • Menghuraikan amalanamalan sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah.Islam Ting. Aras 3 • Menerangkan akibat jika kita tidak menjaga alam semulajadi kepada haiwan. ternakan.Rancangan Tahunan P. Memelihara alam sekeliling supaya bebas daripada kekotoran dan pencemaran. • Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi kerosakan alam dan haiwan. • Mengamalkan cara-cara penjagaan dan pemeliharaan alam. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMELIHARA ALAM 30 . cara-cara penjagaan dan pemeliharaan kejadian alam. • Menerangkan kepentingan memelihara alam adalah tuntutan Islam. gotong-royong. ibadat dan akhlak. kebun sayur. Aras 3 • Menjelaskan peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dari aspek ilmu. Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Gambargambar pencemar an alam Nota edaran Mencintai dan menghargai alam ciptaan Allah.

Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. pendidikan dan sahsiah. Kajian Perpustakaan: Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin. Aras 3 • Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam. • Membincangkan kesan pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada pembangunan umat Islam. Menerangkan tentang kebaikan menjaga alam semulajadi dan haiwan. 31 . • Aras 1 • Menyatakan pengertian memberi dan menerima sedekah dan hadiah. Mengambil iktibar cara meningkatkan kualiti hidup. Menulis Rencana Ringkas: ‘Kepentingan Hidup Secara Bermasyarakat’ Kuiz: Menyenaraikan ciri-ciri seorang pejuang Islam. Al-Urwatul Wusqa Jumud Taklid buta Nota edaran Mengambil iktibar daripada riwayat hidup.5 5/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG negara. • Menjelaskan idea-idea dalam bidang ilmu.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan adab-adab memberi sedekah dan Melukis Peta Minda: Mengenai riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh dalam tulisan jawi. • Menyatakan sumbangan dan jasa-jasa terhadap pembangunan umat Islam. Sedekah Hadiah Nota edaran Ikhlas apabila bersedekah dan memberi hadiah. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan. 6/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBERI DAN Perbincangan Kumpulan: Kumpulan 1: Kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya.Islam Ting. jasa dan buah fikiran Syeikh Muhammad Abduh. Melayari Laman Web: Maklumat tentang Syeikh Muhammad Abduh. • Menerangkan saranansaranan utama Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang ilmu dan pendidikan. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh. Sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dan berani.

• Menyatakan matlamat dan keperluan penubuhan Mahkamah Syariah yang berkaitan Enakmen Keluarga Islam di Malaysia. Rela berkorban tanpa mengira masa dan tenaga. Projek Kemasyarakatan: Mengumpul barang-barang terpakai untuk golongan yang memerlukan dan memberi penghargaan kepada pelajar yang banyak memberi sumbangan kepada sekolah. enakmen dan akta kekeluargaan yang diperuntukkan kepada mahkamah di Malaysia. • Merumuskan orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. Berusaha membentuk keluarga bahagia.Islam Ting. Berterima kasih apabila menerima sesuatu pemberian daripada seseorang. Menjelaskan jenis-jenis sedekah dan hadiah. Aras 1 • Menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia.5 MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH. Menyatakan kepentingan memberi sedekah dan menerima hadiah. Mengamalkan bersedekah dan memberi hadiah dengan penuh keikhlasan. Lawatan : Ke Mahkamah Syariah berhampiran dan membuat laporan. • • hadiah. Karangan Dalam Tulisan Jawi: Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. 32 . UndangUndang Keluarga Islam e-syariah Akta Enakmen Ordinan Bidang Kuasa Mal Nota edaran Bersikap amanah tanpa mengira kedudukan. Kumpulan 2: Jenis-jenis sedekah dan hadiah. Aras 3 • Menghuraikan perbezaan di antara amalan bersedekah dengan memberi hadiah.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah secara umum. • Menghuraikan kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. Penerangan dan Perbincangan: Bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. IBADAT: UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM Sumbang Saran: Mahkamah di Malaysia. Kumpulan 3: Orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. Aras 2 • Menjelaskan bersedekah dan memberi hadiah adalah digalakkan oleh Islam.

Menghormati pelangganpelanggan dengan penuh kesopanan dan mesra. Aras 3 • Menerangkan perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. • Menghuraikan tatacara jual beli menurut Islam. hukumnya dan dalil.Islam Ting. Menceritakan Pengalaman: Pelajar menceritakan pengalaman berniaga melalui persatuan semasa Hari KoKurikulum. • Mengetahu enakmen dan akta kekeluargaan yang terdapat di Malaysia. Perbincangan Kumpulan: Sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. • Menerangkan adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. 7/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNIAGA Aras 1 • Menyatakan pengertian adab berjual beli. • Menghuraikan faedah jual beli yang beradab. • Menghuraikan bentuk- Sumbang Saran: Pengertian adab berjual beli. Berniaga Riba Nota edaran Mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam perniagaan. Menulis Rencana Ringkas: Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam tulisan jawi. 33 . adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. tatacara jual beli menurut Islam. • Menyatakan keperluan menjaga adab-adab semasa berjual beli. Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Rendah Syariah Mahkamah Tinggi Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Faraid Aras 3 • Membezakan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil.Rancangan Tahunan P. perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam.5 • Menjelaskan peranan Mahkamah Syariah dan akta kekeluargaan Islam yang berkuatkuasa hari ini.

• Menyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam AlQuran. • Menghuraikan sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. akur dan insaf bahawa ilmu Allah tanpa sempadan. Pengertian dan maksud ayat. Membuat Buku Skrap: Al-Asmaul Husna. Tayangan VCD: Benda-benda ciptaan Allah. Perbincangan Kumpulan: Bukti kasih sayang Allah kepada manusia. • Menjelaskan bahawa makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah.5 bentuk perniagaan yang dilarang oleh Islam. Tugasan Lanjutan: Menulis nama-nama Allah semasa aktiviti persatuan dan membaca Al-Asmaul Husna sebelum memulakan pengajaran. • Menjelaskan perkara yang dapat diambil iktibar daripada perumpamaan kesan penurunan Al-Quran ke atas bukit. sains dan Al-Quran. Yakin.Rancangan Tahunan P. KEFAHAMAN AL-QURAN: KEMULIAAN ALQURAN . Aras 3 • Menghuraikan Al-Asmaul Husna dan kesempurnaan Allah berdasarkan kepada ayat. Aras 1 • Menyatakan pengertian Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Menulis Esei: ‘Al-Quran Kitab Panduan Umat’ dalam tulisan jawi. perkara-perkara alam ghaib dan perkara alam syahadah.Islam Ting. • Menyenaraikan langkahlangkah untuk menjadi orang yang menghayati AlQuran. Penerangan. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. SURAH ALHASYR AYAT 21 HINGGA 24 IBADAT: ANAK Perbincangan: Tanggungjawab ibu bapa Anak angkat Nota Ringkas Sentiasa menjaga 34 . CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Takut siksaan Allah dengan meninggalkan maksiat. Aras 2 • Menyatakan keistimewaankeistimewaan Al-Quran. • Menyatakan maksud perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima AlQuran.

hukum mengambil anak angkat. terhadap anak angkat.T. Menjaga hubungan baik kekeluargaan. Sumbang Saran: Anak angkat dan pengertiannya. 35 .5 8/2 AMANAH ALLAH S. • Menjelaskan cara Syeikh Tahir Jalaluddin menyalurkan pemikiran pembaharuan kepada SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR. keberkesanan dalam menangani masalah kekeluargaan.Islam Ting. Bersatu menegakkan Islam dalam mengekalkan tamadun umat. Perbincangan Kumpulan: Sejarah hidup. • Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. Menulis Rencana: Tentang peninggalan dan pengaruh Syeikh Tahir Jalaluddin dalam pemikiran Islam di nusantara. jasa dan ideaidea Syeikh Tahir Jalaluddin. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran terhadap kesusasteraan. Kajian Perpustakaan: Tentang Syeikh Tahir Jalaluddin. asas pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin. Berusaha dan beriltizam memberi pendidikan terhadap anakanak. Islah Nota edaran Menghormati dan memuliakan para ilmuan Islam.Rancangan Tahunan P. hikmah pengambilan anak angkat. • • anak angkat menurut Islam. Menyatakan hukum mengambil anak angkat. Nasab Hibbah Wasiat Nota edaran amanah yang dipertanggungj awabkan. kesan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat. ilmu falak dan pendidikan Islam. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. • Menjelaskan hikmahhikmah diharuskan mengambil anak angkat. Aras 2 • Menghuraikan tanggungjawab ibu terhadap anak angkat. Aras 2 • Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin di nusantara. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin.W. Aras 3 • Menghuraikan masalah yang timbul akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. Menyatakan peraturan yang berkaitan dengan mengambil anak angkat.

Menjelaskan kegigihan dan semangat juang yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam. • Menghuraikan kesan-kesan perjuangan Hamka terhadap pembangunan umat. pendidikan dan sifat peribadi Hamka. Teka Silangkata: Berkaitan tokoh. 9/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: HAMKA PERMATA NUSANTARA 36 . Menulis Sinopsis: Salah sebuah buku karangan Hamka. Aras 2 • Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk mengembangkan dakwah Islamiah di nusantara. • Menyatakan sumbangannya dan jasa-jasa terhadap umat Islam. Nota edaran Berusaha secara berterusan dengan penuh semangat ketekunan. kesusasteraan dan agama. Aras 3 • Menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh Hamka dalam perjuangannya.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan hasil-hasil karya beliau yang terkenal dalam bidang falsafah. Cekal dan tabah menghadapi cabaran. Tayangan VCD: ‘Di Bawah Lindungan Kaabah’. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat Islam dalam mengekalkan tamadun Islam.Islam Ting.5 • masyarakat Islam. Membuat Buku Skrap: Berkaitan tokoh. • Menjelaskan mengapa beliau digelar Mujaddid.

Islam Ting.5 10/2 11/2 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 20/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 37 .Rancangan Tahunan P.

Islam Ting.Rancangan Tahunan P.5 CUTI AKHIR TAHUN 38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful