Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA
MINGG U BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSEP/ISTIL AH Musyrikin Perdamaian Peperangan ALAT BANTU MENGAJA R Pita rakaman atau CD. PENERAPAN NILAI Memberi maaf apabila diminta. Gigih memahamkan Islam kepada rakan sebaya.

1/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM ; SURAH AT-TAUBAH AYAT 6

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan maksud kalimah Al-Musyrikin dan konsep perdamaian. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas perdamaian. • Menghuraikan strategi berdakwah. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan dan kebaikan memberi layanan baik kepada bukan Islam. • Menjelaskan kesan peperangan dan kesan perdamaian. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 1 • Menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam. • Menyatakan hukum-hukum perkahwinan. • Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani atau jasmani), ekonomi dan sosial.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Perbincangan: Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik berdakwah, sasaran dakwah, peranan badan-badan dakwah di Malaysia. Kajian Perpustakaan: Berkenaan mualaf terkenal. Lawatan Sambil Belajar: Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam, PERKIM, JAKIM. Menulis Semula Teks Berkaitan Dakwah Ke Dalam Tulisan Jawi. Soal Jawab dan Penerangan: Konsep perkahwinan dalam Islam dan adat perkahwinan masyarakat Malaysia. Perbincangan: Pengertian perkahwinan dari bahasa dan istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan rumahtangga masa kini dan

Perkahwinan

IBADAT: PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Nota edaran Rencana yang berkaitan

Menjaga maruah dan kehormatan. Bertindak secara rasional dan berfikiran waras.

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

Aras 2 • Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan sunnah. Aras 3 • Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. • Menyenaraikan langkahlangkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. Aras 1 • Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh ajaran Islam. • Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan isteri. • Menyatakan tentang mahram kekal dan mahram sementara. • Menyatakan pengertian peminangan. • Menyatakan cara-cara peminangan mengikut syariat Islam. • Menyatakan hukum melihat dan batas-batas terhadap bakal suami dan isteri semasa meminang. • Menyatakan perempuanperempuan yang boleh dipinang. Aras 2 • Menerangkan panduan memilih bakal suami dan isteri yang disarankan oleh Islam. • Menjelaskan hikmah-hikmah

langkah-langkah ke arah perkahwinan yang menepati dengan syariat Islam. Perbincangan Dalam Kumpulan: Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV Menulis Rencana Ringkas Dalam Tulisan Jawi: Berdasarkan pengalaman pelajar mengenai majlis walimatulurus. Sumbang Saran: ‘Calon Suami Atau Isteri’ berdasarkan pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciriciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh syarak. Perbincangan Kump. 1: Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang diharamkan berkahwin kerana keturunan, susuan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 2; Mahram kekal dan mahram sementara. Perbincangan Kump. 3: Akibat mengabaikan tanggungjawab rumahtangga, hukum pengharaman berkahwin dan alasan-alasan berdasarkan penyusuan, keturunan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 1:

Haram Selamanya Haram Sementara Penyusuan Persemendaa n Keturunan Merisik Meminang Batas Pergaulan

Nota edaran Gambargambar berkaitan peminang an.

2/1

IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI & PEMINANGAN DAN BATAS PERGAULAN)

Sentiasa mementingkan nilai-nilai agama semasa memilih teman hidup. Berani menghadapi risiko memilih bakal suami atau isteri. Memelihara maruah diri daripada terjebak ke lembah perzinaan. Bersangka baik antara satu sama lain. Sentiasa menepati janji dalam urusan

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

perlu adanya peminangan. Aras 3 • Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh Islam. • Menghuraikan tingkahlaku yang betul menurut hukum syarak semasa pertunangan yang telah disempurnakan. • Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi peraturan hukum syarak sepanjang tempoh pertunangan.

Hikmah melihat pasangan semasa proses peminangan, adab-adab yang perlu dipatuhi dalam tempoh pertunangan. Perbincangan Kump. 2; Tingkahlaku yang betul dan menyalahi peraturan hukum, mencari jodoh melalui laman web(internet) Perbincangan Kump. 3: Mencari jodoh melalui laman web dan risikonya. Menulis Senarai Semak: Barangan yang sering dijadikan hadiah dalam majlis peminangan dengan tulisan jawi.

kehidupan harian.

AKIDAH: IMAN MUTIARA HIDUP

Aras 1 • Menyatakan konsep martabatmartabat iman dan dalil martabat iman bertambah dan berkurang iaitu ayat 2, Surah Al-Anfal. • Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah imannya dan caracara melakukannya. Aras 2 • Menghuraikan setiap martabat iman. • Menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan berkurangan. • Menjelaskan kebaikan iman bertambah dan keburukan iman berkurangan terhadap

Perbincangan Berkumpulan: Iman yang tetap: iman para malaikat, iman yang sentiasa bertambah: iman para nabi dan rasul, iman yang sentiasa berkurang: iman orang fasik, iman yang boleh jadi bertambah dan berkurang: iman orang mukmin yang melakukan perintah dan larangan Allah, iman yang ditolak(mardud): iman orang munafik. Pembentangan Hasil Perbincangan Berkumpulan:

Iman Kemanisan iman

Nota edaran CD Nasyid Kumpula n Raihan

Ikhlas berdoa memohon ditingkatkan iman kepada Allah. Sentiasa memelihara tingkahlaku

3

keperluan terhadap musafir.Rancangan Tahunan P. Sebab iman bertambah. doa musafir. Aktiviti Penghayatan Islam: Usrah Tayangan Video. Bersopan santun di jalan raya dan dalam perjalanan. semasa dan kembali dari perjalanan. • Memahami dalil nakli adabadab perjalanan(musafir) Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila tidak mematuhi adab bermusafir. • Menyatakan keperluan terhadap musafir. Membuat Catatan Perjalanan Dalam Tulisan Jawi. Edaran doa keluar dari rumah.Islam Ting. 4 . Tayangan Video: Yang berkaitan musafir seperti Jejak Rasul. doa menaiki kenderaa n. • Menerangkan adab semasa di jalan dan perjalanan. Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. • Menyatakan bahawa Islam menganjurkan adab-adab tertentu semasa di jalan dan perjalanan. kesan-kesan buruk tidak mematuhi adab bermusafir. banyak pengalaman. luas pandangan. Sentiasa bersifat kasih sayang dan dapat mengekalkan silaturrahim. Tunjuk Cara: Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan VCD. • Menghuraikan musafir yang diharuskan dan ditegah oleh Perbincangan: Pengertian musafir. Sesuai dengan tajuk dan diikuti dengan perbincangan dan rumusan. adab semasa di jalan dan perjalanan. • Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman.5 seseorang. kebaikan dan keburukan iman bertambah dan berkurang. 3/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERMUSAFIR Aras 1 • Menyatakan pengertian musafir. Perbincangan Kumpulan: Adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. sebab iman berkurang. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab sebelum. jauh perjalanan. Sentiasa membersihkan hati dari sifatsifat keji. Musafir VCD Jejak Rasul VCD solat Jamak dan Qasar Peta minda hukum musafir. Aras 3 • Menyenaraikan kesan-kesan iman yang bertambah dan iman yang berkurangan.

rakan dan seumpamanya. Melukis Peta: Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah. keluarga. Abu Ja’far. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH. Tugasan Di Rumah: Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang terkenal dan sumbangannya. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. hubungan diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah. • Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat.5 • syarak. bahan edaran dan latar belakang kerajaan Abbasiyyah. Menghafaz Doa: Doa keluar dari rumah. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. • Menjelaskan bagaimana semangat juang umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat 5 .Islam Ting. doa musafir. Al-Khalifah Al-Wazir Al-Dawawin Wilayah AlAhd Al-Kuttab Dewan AlMazalim Qadi AlQudhah Peta kawasan penyebar an Islam di zaman Abbasiya h Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. kebudayaan. doa menaiki kenderaan.Rancangan Tahunan P. Kerja-Kerja Berkumpulan: Menulis buku folio ‘Faktor kejayaan penyebaran Islam pada zaman Abbasiyyah’ dengan tulisan jawi. Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu haji dan umrah. Membuat Peta Minda: Hukum dan dalil bermusafir. Diskusi: Penubuhan kerajaan Abbasiyyah berasaskan kepada buku rujukan. Aras 3 • Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah. pembebasan dari penjajahan. pemikiran dan sistem kemasyarakatan. • Menerangkan sumbangan dan jasa utama khalifah tersebut. Aras 1 • Menyatakan latar belakang kerajaan Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi dan khalifah terkenal. Menulis Rencana: ‘Islam Satu Cara Hidup’ Kajian Perpustakaan: Tentang perkembangan Islam. Aras 2 • Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas. menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa.

hukum dan jenis. • Menghuraikan tujuan walimatulurus. 4/1 IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (RUKUN NIKAH. • Menjelaskan jenis-jenis wali nikah. • Menghuraikan hukum perkahwinan yang berlainan agama. • Menerangkan tujuan walimatulurus dalam perkahwinan berdasarkan ajaran Islam. Membuat kerja lanjutan berdasarkan bahan rujukan yang khusus ditentukan oleh guru bagi menjawab persoalan hukum dan adab-adab walimatulurus. 3. • Menyatakan ciri-ciri nikah yang sah. hukum dan adab walimatulurus. Perbincangan Berpandukan Gambar Mengenai Gerak Kerja Walimatulurus Seperti: 1. Aras 2 • Menjelaskan syarat-syarat wali nikah. Sentiasa berusaha membentuk keluarga bahagia.Islam Ting. Perbincangan: Mahar dari aspek maksud. Membuat rumusan bertulis mengenai adabadab walimatulurus dengan bantuan guru. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan Mahar Mahar musamma Mahar misil Wali mujbir Wali bukan mujbir Wali hakim Walimatuluru s Sunat muakkad Nota edaran Keratan akhbar Patuh dan taat kepada peraturan Allah sepanjang tempoh pertunangan. Tentang rukun nikah. Penerangan Guru. KEFAHAMAN Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Berusaha mengasihi keluarga sepanjang hayat. • Menyatakan maksud. hukum dan jenis-jenis mahar. Tawakal Dakwah Nota edaran Mencintai Rasulullah dengan 6 . • Menghuraikan tujuan mahar. Membuat Catatan: Tentang syarat-syarat wali nikah dalam tulisan jawi. masyarakat dan negara. • Menyatakan maksud. Perbincangan dengan gambar-gambar.5 diamalkan untuk memajukan diri. MAHAR DAN WALIMATULUR US) Aras 1 • Menyatakan tentang rukun nikah. 2.Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Menghuraikan secara terperinci tujuan mahar mengikut syariat Islam. Mengumpul Keratan Akbar: Berkaitan dengan permasalahan perkahwinan.

kesankesan positif sifat tawakal. SURAH AT-TAUBAH AYAT 128 DAN 129 • • Menyatakan sebab-sebab rasul diutuskan dari kalangan manusia. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. menyimpan rahsia. 7 . Perbincangan Berkumpulan: Konsep tawakal. Sentiasa memelihara rahsia isteri. Sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah. taat kepada suami. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga dan keluarga. • Menghuraikan kesan-kesan positif sifat tawakal.a. pengertian ayat. Tanggungjawab bersama. memberi nafkah. Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. • Menjelaskan konsep tawakal sebagai ciri kejayaan dakwah • Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. memelihara harta dan kehormatan.5 AL-QURAN: NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH. bermalam bersama isteri. CD Ayat Al-Quran berselawat kepada baginda. musafir bersama suami jika dikehendaki.Islam Ting. Sentiasa sabar melayani emosi isteri dan perintah suami.w. Menjelaskan bukti kasih sayang rasul kepada manusia. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sebagai ketua negara. 3. Tanggungjawab isteri terhadap suami. Perbincangan: Hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. Tanggungjawab suami terhadap isteri. menerima kekurangan dan kecacatan. Aras 2 • Menghuraikan sifat-sifat Rasulullah s. • Menyatakan tanggungjawab suami terhadap isteri. menghiaskan diri dan minta izin apabila berpuasa sunat. amalanamalan sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah. contoh-contoh keprihatinan kepada umatnya. suami digalakkan memberi izin untuk ziarah mahram yang sakit. menikmati hubungan Nafkah zahir Nafkah batin Nota edaran Sentiasa merancang dan berfikir sebelum bertindak. • Menyatakan tanggungjawab isteri terhadap suami.Rancangan Tahunan P. 2. 5/1 IBADAT: TANGGUNGJAW AB SUAMI ISTERI Perbincangan: 1. • Menjelaskan ciri-ciri suami mithali dalam memelihara keharmonian rumahtangga. Bertawakal selepas berusaha.

• Menjelaskan peranan institusi pendidikan yg lain. • Menjelaskan persiapan ke arah pembinaan keluarga bahagia.Rancangan Tahunan P. mendidik anak dan menjaga hubungan baik dengan keluarga keduadua belah pihak. • Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam perkembangan Islam. Membuat Folio: 1. Ilmu dan tokoh. • Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokoh-tokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyyah. 8 . • Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. Sumbangan tokoh-tokoh kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menghuraikan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah Aras 2 • Menjelaskan perkembangan institusi pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah. Baitul Hikmah Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Mengenai bidang ilmu dan tokoh-tokoh ilmu yang berkembang dengan cemerlang pada zaman Bani Abbasiyyah. Aras 1 • Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan umat. • Menerangkan kesan daripada bersama suami. Aras 3 • Merumuskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan seimbang ilmu nakli dan akli pada zaman Bani Abbasiyyah. 2. Tahap kemajuan yang dicapai pada zaman Bani Abbasiyyah. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu.5 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. 3. Kuiz. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan.Islam Ting.

Saling bermaafan antara suami dan isteri 6/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNEGARA Aras 1 • Menyatakan pengertian negara. hukum. Aras 3 • Menghuraikan tentang hikmahhikmah talak dalam Islam.Islam Ting. Sanggup mengorbankan harta. • Menerangkan sebab-sebab yang membolehkan talak dilakukan kepada isteri. • Menghuraikan kesan-kesan talak taklik terhadap diri. faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. jenis-jenis talak. Menginsafi kepentingan menjaga imej negara. Negara Nota edaran VCD Dokumen tari Sentiasa setia dan cinta kepada negara. masa dan tenaga untuk negara. cerai taklik. Talak Talak Sunni Talak Bid’i Talak Raj’i Talak Ba’in Ba’in Kubra Ba’in Sughra Talak taklik Taklik khuluk Nota edaran Peta minda jenis-jenis talak Persepakatan ketika membuat keputusan. • Menyatakan maksud talak taklik dan contohnya. Penerangan: Rukun talak satu persatu. • Menyatakan jenis-jenis talak. 9 . Tayangan Dokumentari: Tentang negara dan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. Aras 1 • Menyatakan pengertian talak. keluarga dan masyarakat.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. Aras 2 • Menghuraikan sebab-sebab perlunya beradab dalam bernegara. Berhati-hati dengan lafaz talak. Aras 2 • Menerangkan alasan talak tidak digalakkan dalam Islam.5 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR) kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia. • Menerangkan faedah beradab Perbincangan: Adab-adab bernegara. ungkapan talak taklik. rukun dan hikmah talak. Kajian Kes Tentang Isu Semasa: Akibat perceraian. Perbincangan: Pengertian talak dari aspek bahasa dan istilah serta hukum-hukum yang berkaitan. sebabsebab perlunya beradab dalam bernegara.

Menulis Rencana: Mengenai latar belakang dan perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam tulisan jawi. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan positif jika mencintai negara. Pemudi Tiang Negara’ AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. • Mengenalpasti kesan-kesan negatif jika tidak mencintai negara. • Menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah yang betul dan diikuti. Aras 1 • Menyatakan pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 3 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij Aras 1 • Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. (PRINSIP- Perbincangan: Mengenai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kajian Perpustakaan: Huraian prinsip-prinsip akidah Ru’yatullah Bukubuku rujukan yang berkaitan .5 dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin.Islam Ting. • Merumuskan sifat-sifat warga negara yang baik. Kajian Perpustakaan: Kajian perpustakaan dan perbincangan dalam kumpulan mengenai tokohtokoh akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. 7/1 AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. Al-Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menerangkan latar belakang kemunculan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah.Rancangan Tahunan P. • Menerangkan sumber-sumber pegangan yang utama menurut Forum: ‘Sifat-sifat warganegara yang baik dan kesan-kesan jika mencintai negara’. Pidato Umum: ‘Pemuda Harapan Bangsa. Yakin dengan pegangan Ahli 10 . kemunculan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. (PENGENALAN) Sumbang Saran: Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nota edaran Sentiasa membaca buku dan rencana ilmiah mengenai kepercayaan dan ideologi moden supaya tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah dan sesat. Aras 2 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tetap pendirian dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

kafir. tidak beragama dan musyrik. Kajian Perpustakaan: Istilah-istilah tersebut. Berhemah tinggi dalam kehidupan seharian. mukmin. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan perkaraperkara yang membatalkan iman. Latih Tubi Menghafaz Doa: Doa memohon dijauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. murtad. Sunnah Wal Jamaah. Muslim Mukmin Kafir Fasik Murtad Munafik Mulhid Musyrik Carta istilah. MUNAFIK. TIDAK BERAGAMA DAN MUSYRIK) Perbincangan: Pengertian muslim. munafik. munafik. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kumpulan yang tersebut. mukmin. tidak beragama (mulhid) dan musyrik. Keratan akhbar Lembara n kerja dan edaran doa. mulhid dan musyrik.5 PRINSIP AKIDAH AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) Ahli Sunnah Wal Jamaah. KAFIR. Syiah dan Khawarij. MUKMIN. AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. Aras 3 • Menerangkan perbezaan antara setiap kumpulan tersebut. kafir.Rancangan Tahunan P. MURTAD. Berdisplin dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. • Mengambil iktibar setiap perkara tersebut. Sentiasa mendalami ajaran Islam dan berkongsi pengalaman dengan rakan sebaya. fasik. FASIK. Ahli Sunnah Wal Jamaah dan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 2 • Menghuraikan prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 1 • Menyatakan pengertian mengenai muslim. fasik. • Menjelaskan kepentingan berpegang kepada sumber pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah • Menghuraikan kebenaran prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah Aras 3 • Menerangkan perbandingan prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij.Islam Ting. munafik. murtad. Nota edaran. 11 . fasik. Membina Carta Amalan Harian: Bagi memelihara iman dalam tulisan jawi. • Menghuraikan sebab-sebab kemunculan kafir. murtad. • Membincangkan langkahlangkah memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. (PERBEZAAN ANTARA MUSLIM.

sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA Kuiz: Tentang riwayat hidup. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi. 12 . Sumbang Saran: Keperluan menceburi bidang perubatan. Aras 1 • Menyatakan perkembangan sains dan teknologi di zaman Bani Abbasiyyah.5 • 8/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Merumuskan langkah-langkah menangani keburukan yang dibawa oleh kumpulan tersebut. • Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. • Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Mengambil iktibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam menerokai dan menguasai ilmu.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan.Islam Ting. pelopor bidang sains dan teknologi. Menulis Kata-Kata Hikmah: Berkaitan dengan kesihatan tubuh badan dalam tulisan jawi. Meneladani kegigihan tokoh-tokoh silam dalam meningkatkan kemajuan sains dan teknologi. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. Galeri Sains Petroleum (Petrosains) Globalisasi Nota edaran Berani mencuba menghasilkan rekaan baru untuk faedah orang ramai. Lawatan: Ke Pusat Sains Negara (Planetarium). Al-Qanun Fit Tib Avicenna Nota edaran Peta minda Kata-kata hikmah Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepadukan ilmu tab’i dan ilmu wahyu. Mini Forum: ‘Kepentingan menguasai sains dan teknologi’ atau ‘Cabaran sains dan teknologi dalam dunia globalisasi’. • Menyenaraikan hasil-hasil Kajian Perpustakaan: Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah • Merumuskan keperluan menguasai bidang sains dan teknologi oleh umat Islam masa kini. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup.

• Menjelaskan hak isteri Soal Jawab dan Penjelasan: Jenis-jenis. Aras 1 • Menyatakan pengertian rujuk dan kepentingan suami isteri bersatu dalam membina rumahtangga yang aman. Rujuk Sorih Kinayah Sighah Iddah Nota edaran Lembara n kerja Saling bermaafan selepas melakukan kesilapan. 9/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (RUJUK PENAWAR BAGI TALAK) 13 . Perbincangan: Hikmah iddah dan sejauhmana keberkesanannya untuk mengatasi masalah perceraian. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rujuk terhadap anak dan keluarga. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (IDDAH PENANTIAN Aras 1 • Menyatakan pengertian iddah dan jenis iddah menurut hukum syarak. • Menjelaskan tempoh iddah mengikut jenis-jenisnya. Prihatin menunaikan tanggungjawab bersama. • Menyatakan syarat-syarat isteri yang dirujuk. Sentiasa bermuhasabah setiap perbuatan yang baik dan buruk. Iddah Iddah Quru’ (suci) Iddah Bulan Iddah Nota edaran Sabar antara suami isteri menghadapi dugaan hidup. • Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. Bekerjasama dan bantumembantu Perbincangan: Mengenai galakan syarak terhadap rujuk dan membuat rumusan tentang pengertian rujuk dan hukum rujuk. Penerangan Guru: Rukun.5 karya utama Ibnu Sina. tempoh dan adabadab semasa iddah.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. • Menyatakan rukun-rukun rujuk. • Menerangkan kesan rujuk terhadap hubungan suami isteri. Aras 2 • Menerangkan tujuan rujuk dalam perkahwinan. syarat-syarat isteri yang boleh dirujuk.

• Menyatakan tuntutan kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri. Bersalin Nasab menguruskan rumahtangga. 10/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: BATAS-BATAS PERGAULAN. • Menghuraikan status isteri semasa dan selepas iddah mengikut hukum syarak. adab-adab ihdad(berkabung) ketika kematian suami. Pertandingan: 1. Aras 2 • Menjelaskan jenis-jenis iddah. Tayangan VCD: Tentang pakaian yang menutup aurat. SURAH AN-NUR AYAT 30 DAN 31 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 30 Dan 31 dengan lancar. Melukis fesyen pakaian menutup aurat. Bertanggungja wab memelihara aurat dan maruah diri. • Menjelaskan sebab perbezaan tempoh di antara jenis iddah. • Menyatakan hikmahhikmah iddah setelah berlakunya perceraian di kalangan isteri. • Menghuraikan kesan-kesan disyariatkan iddah terhadap isteri.Islam Ting. Berdisiplin semasa iddah dan menghargai jasa isteri. Aras 2 • Menghuraikan batas-batas aurat lelaki sesama lelaki. • Menyatakan batas-batas aurat kepada golongan yang dikecualikan. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. perempuan sesama hak isteri semasa dan selepas iddah iaitu tempat tinggal dan nafkah. Menulis karangan dalam tulisan jawi ‘Kepentingan Aurat Maruah Mahram Bukan mahram CD Ayat Al-Quran VCD berkaitan Memakai pakaian yang menutup aurat.5 BAGI WANITA) semasa iddah. Penerangan guru: Maksud ayat secara umum.Rancangan Tahunan P. mengawal pandangan dan menutup aurat. 14 . Aras 3 • Menghuraikan permasalahan dan adabadab isteri ketika iddah kematian suami dan perbezaan dengan iddah yang lain. 2.

Carta perbandi ngan antara talak dan fasakh Berusaha dan berikhtiar mengatasi masalah.Rancangan Tahunan P. Penerangan: Hukum dan sebab-sebab yang mengharuskan fasakh. adab pergaulan dalam Islam.Islam Ting. Suq Baghdad Suq Al-Baqar Jizyah Fai Nota edaran Amanah dalam menjalankan tanggungjawab Berusaha dengan bersifat jujur dalam 15 . Menyenaraikan golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan wanita. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan fasakh. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Kerja Berkumpulan dan Pembentangan (Menggunakan sumber rujukan): Sektor-sektor ekonomi utama zaman Abbasiyyah. Tabah menghadapi cabaran hidup.5 • perempuan. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan fasakh dalam perkahwinan. Fasakh Nota edaran. sikap. Menutup Aurat Dalam Islam’. Aras 3 • Membandingkan kesankesan menutup aurat dan tidak menutup aurat. kepentingan menutup aurat dari sudut keimanan. • Menyatakan pencapaianpencapaian bidang ekonomi. Membandingbeza: Menulis dalam tulisan jawi karangan pendek berkaitan dengan perbandingan antara talak dan fasakh. pencapaianpencapaian bidang ekonomi. 11/1 12/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA Aras 1 • Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama pada zaman Abbasiyyah. Sumbang Saran: Proses menuntut fasakh. Perbincangan Berkumpulan: Golongan-golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan diri seorang wanita. kesan dan akibat tidak menutup aurat. lelaki sesama perempuan dan muslim dengan orang kafir. Perbincangan: Pengertian fasakh dari segi bahasa dan istilah. Aras 2 • Menjelaskan proses menuntut fasakh dalam Islam. • Menjelaskan hikmah diharuskan fasakh. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. pemikiran dan tingkahlaku. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (FASAKH MEMBENDUNG KEMUDHARATA N DALAM RUMAHTANGG A) Aras 1 • Menyatakan pengertian fasakh dan hukumnya. Bertolak ansur dalam pergaulan sesama kawan.

Islam Ting. sekolah. Taat dan patuh kepada arahan pemimpin. • Menyenaraikan keperluan kekuatan ekonomi umat Islam dalam dunia globalisasi. • Menyatakan adab-adab seseorang terhadap pemimpin.Rancangan Tahunan P.5 N EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong bidang ekonomi. Aras 1 • Menyatakan pengertian pemimpin. Sentiasa memuliakan dan menghormati pemimpin. 16 . faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi. masyarakat dan negara. • Menyatakan kepentingan beradab dengan pemimpin. Kuiz: Menyenaraikan nama-nama pemimpin di kalangan keluarga. Pemimpin Kepemimpina n Nota edaran Gambargambar pemimpin negara. • Menghuraikan tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin. peranan Baitul Mal di zaman Abbasiyyah. kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. • Menghuraikan peranan Baitul Mal pada zaman Abbasiyyah. • Mengambil iktibar daripada keunggulan pencapaian ekonomi pada zaman Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. Pembentangan dan Membuat Rumusan: Sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. Forum: ‘Rakyat beradab negara dihormati’ Perbincangan: Adab-adab rakyat terhadap pemimpin. Mengamalkan ketaatan dan bersifat jujur kepada pemimpin. Perbincangan. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN PEMIMPIN Mengarang dan Memberi Ulasan: Tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dihormati dan disegani. • Mengamalkan adab-adab dengan pemimpin. Zakat Kharaj Ghanimah Usyur Saftajah meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk menguasai bidang ekonomi. Aras 2 • Menjelaskan sumbersumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. • Menyatakan Islam telah menganjurkan beradab dengan pemimpin.

CIRI-CIRI DAN CONTOH AJARAN SESAT Perbincangan Kumpulan: Ciri-ciri kesesatan. • Menghuraikan sebab-sebab rakyat mesti bertanggungjawab terhadap pemimpin.Islam Ting. Menyeediakan Folio: Langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin. • Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng. • Menyatakan cara menangani ajaran sesat dan menyeleweng. • Menerangkan rakyat dilarang menghina pemimpin dan sebaliknya. Ajaran sesat Qadiani Bahai Taslim Keratan akhbar Nota edaran Sentiasa mengawal diri daripada perkara-perkara yang merosakkan iman. Sentiasa membuat pertimbangan dalam setiap tindakan. Kajian Kes: Ajaran Qadiani yang berlaku di Malaysia. Bahai dan Taslim. Aras 3 • Menghuraikan implikasi terhadap rakyat yang tidak mentaati pemimpin. faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dan cara mengatasinya. Aras 1 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara-perkara yang menyeleweng dalam ajaran tersebut. 13/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. Taslim dan Bahai di Malaysia.Rancangan Tahunan P. • Merumuskan langkahlangkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin.5 Aras 2 • Menghuraikan faedah ketaatan kepada pemimpin. • Menjelaskan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Berusaha menjauhkan 17 . tokoh pemimpin yang terkenal dan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. • Menyatakan contoh-contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia seperti Qadiani. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Qadiani.

Rancangan Tahunan P. AKIDAH: AJARAN SESAT.5 Aras 2 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. diri daripada amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Melayari Internet: Mencari bahan-bahan berkaitan ajaran Qadiani di Malaysia khasnya dan di selruhnya dunia amnya. Berusaha membaca dan mengkaji bukubuku agama di perpustakaan secara berterusan. BAHAI Aras 1 • Menyatakan pengasas ajaran Bahai. Menulis Rencana: ‘Ajaran sesat serta contoh’ dengan tulisan jawi. • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu.Islam Ting. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi. • Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Bahai kepada individu. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang terdapat di dalam ajaran agama Bahai. Yakin dengan Perbincangan Berkumpulan: Taslim Nota 18 . Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Bahai di Malaysia. masyarakat dan negara. Kajian Kes: Ajaran Bahai yang berlaku di Malaysia. Aras 1 Perbincangan Berkumpulan: Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai. Aras 3 • Menerangkan langkahlangkah untuk menangani fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. Menjaga hubungan kemanusiaan di antara muslim dengan bukan muslim dalam bermasyarakat. masyarakat dan negara. Aras 3 • Menjelaskan langkahlangkah untuk menangani fahaman-fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. faktor-faktor kemunculannya. cara-cara mengatasinya. Bahai Nota edaran Keratan akhbar Tazkiyatunnafs dengan mendalami ilmu akidah yang berdasarkan AlQuran dan hadis.

cara-cara mengatasinya. kesan-kesan khuluk terhadap keluarga. Aras 3 • Menyatakan kesan-kesan khuluk di dalam rumahtangga. Menyatakan ciri-ciri ajaran Taslim. Kajian Kes: Ajaran Taslim yang berlaku di Malaysia.Rancangan Tahunan P.a. Perbincangan Berkumpulan: Hukum dan sebab-sebab diharuskan khuluk.Islam Ting. faktor-faktor kemunculannya. Khuluk Nota edaran Bermuhasabah dan kembali ke pangkal jalan ke arah kebaikan berumahtangga . Aras 2 • Menjelaskan hikmahhikmah khuluk di dalam Islam. hikmahhikmah khuluk.w. edaran Keratan akhbar akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menjelaskan perbezaan antara ciri-ciri ajaran Taslim dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sentiasa mengamalkan sunah Rasulullah s. Sentiasa menjaga kesopanan dan berbudi bahasa terhadap seseorang. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Taslim kepada individu. Aras 3 • Merumuskan langkahlangkah yang dapat diambil bagi membendung gejalagejala ajaran sesat di dalam masyarakat. Aras 2 • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (KHULUK BUKTI KEADILAN ISLAM TERHADAP WANITA) Perbincangan: Pengertian khuluk. Ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab 19 . Menyatakan ciri-ciri kesesatan yang terdapat dalam ajaran Taslim. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan khuluk yang disyariatkan oleh ajaran Islam. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Taslim di Malaysia. Aras 1 • Menyatakan pengertian khuluk dan hukumnya. TASLIM • • • Menyatakan pengasas ajaran Taslim.5 14/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim.

perbandingan antara orang Ilmu fardhu ain Ilmu fardhu kifayah 20 . ilmu dan nur Allah. Soal Jawab: Hak isteri yang nusyuz dan tindakan untuk mengatasi nusyuz.Rancangan Tahunan P. Perbincangan Kumpulan: Akibat nusyuz berdasarkan berita atau maklumat yang didapati daripada keratan akhbar atau majalah dan sebaran am. Aras 3 • Menganalisis dan mengkaji akibat isteri yang nusyuz terhadap suami. • Menyatakan perkara yang boleh membawa kepada nusyuz terhadap suami.5 15/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN) Aras 1 • Menyatakan maksud nusyuz dan hukumnya. • Menyatakan hak isteri yang gugur akibat nusyuz. Perbincangan Kumpulan: Jenis-jenis hidayah. • Menyatakan pengertian hidayah. Kebersihan rohani dan jasmani mampu berdaya saing membangunka n maruah diri dan keluarga. Kuiz: Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada perlakuan nusyuz. dalil Al-Quran dan hadis tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Aras 3 Perbincangan: Pengertian nusyuz dan sebabsebab berlakunya nusyuz. KEFAHAMAN AL-QURAN: HIDAYAH ALLAH . • Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh ilmuan. • Menghuraikan cara-cara mendapat hidayah Allah. Nusyuz Nota edaran berkasih sayang. SURAH AN-NUR AYAT 35 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 35 dengan bantuan multimedia. doa menuntut ilmu.Islam Ting. Nur Hidayat Mukjizat CD Ayat Al-Quran Nota edaran Sentiasa cintakan ilmu pengetahuan. Berani menghadapi risiko dalam berumahtangga . Rajin berdoa memohon hidayah Allah. • Menjelaskan halanganhalangan memperolehi hidayah Allah. keluarga dan masyarakat. Bersyukur dengan anugerah Allah. Aras 2 • Menyenaraikan golongan yang mendapat nur Allah. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor berlakunya nusyuz di kalangan isteri. Membudayakan tegur menegur dan maaf memaafi dalam kehidupan harian. • Menjelaskan langkahlangkah mengelak isteri dari nusyuz.

zihar berdasarkan Al-Quran dan hadis. • Menghuraikan kifarah zihar. Bersopansantun dalam berumahtangga . • Menyatakan bahawa zihar adalah amalan yang dilarang oleh Islam. Membandingkan antara orang berilmu yang beramal dengan orangorang yang berilmu tanpa amal. • Menjelaskan langkahlangkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. 21 .5 • • • Menjelaskan bukti-bukti AlQuran sebagai mukjizat. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan zihar kepada seseorang. langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. Soal Jawab: Sebab-sebab berlakunya zihar. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Aras 1 • Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH) Aras 1 • Menyatakan pengertian zihar dan hukumnya. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zihar iaitu rukun dan syarat. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab berlakunya zihar. Perbincangan dan Sumbang Saran: Tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara.Islam Ting. • Menyatakan rukun dan syarat zihar. kesan-kesan zihar kepada seseorang. Cermat dan berfikir sebelum bertindak.Rancangan Tahunan P. solat witir. berilmu yang beramal dengan orang-orang yang berilmu tanpa amal. Simulasi: Solat hajat. Aras 2 Penerangan dan Perbincangan: Pengertian zihar. Menjelaskan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. • Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan kemajuan negara. 16/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. Zihar Kifarat Nota edaran Sentiasa jujur ketika berkatakata. solat tasbih. Tayangan VCD: Leftenan Adnan Penyelidikan Berkumpulan: Dewan AlJundi Majlis AlTaqrir Majlis AlMuqabalah Al-Massahun Dewan AlTasnif Nota edaran Bersemangat juang dan sedia berkorban. • Menyatakan struktur organisasi ketenteraan pada zaman Abbasiyyah.

Bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahank an agama. Dewan AlArdh Al-Jawasis Dairah AlMuhandisin Al-Bahriyyah Manjaniq Al-Karadis ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERJIHAD Aras 1 • Menyatakan maksud perjuangan(jihad). Membuat Folio: Sumbangan angkatan tentera. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh negarawan di Malaysia dalam tulisan jawi.Islam Ting. Perbincangan Kumpulan: Berjuang mencapai kecemerlangan akademik. • Mengamalkan adab-adab berjihad. Aras 3 • Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan di zaman Abbasiyyah. Aras 3 • Menjelaskan kelebihankelebihan orang yang berjuang mendaulatkan Perbincangan: Maksud perjuangan. ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yg disyariatkan oleh Islam. Leftenan Adnan. Jihad Kafir harbi Kafir zimmi Nota edaran VCD Khalid AlWalid. berjuang dan tanggungjawab fardhu ain dan fardhu kifayah. berjuang mempertahankan negara. Forum: ‘Cara menangani keruntuhan moral di kalangan remaja’. • Menyatakan bidang-bidang jihad dalam kehidupan yang perlu diperjuangkan. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas. berjuang meningkatkan dan meninggikan taraf kehidupan. Berusaha dengan penuh keyakinan untuk mencapai keredhaan Allah. bangsa dan negara. Faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. • Menyatakan kepentingan beradab dengan jihad.5 • Menghuraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. • Menyatakan ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yang disyariatkan oleh Islam. • Menghuraikan ciri-ciri pejuang yang sebenar menurut ajaran Islam sebenar. 22 . • Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan negara. kepentingan beradab dengan jihad. Bukit Kepong.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab perlunya memperjuangkan kepentingan agama Islam.

• Menyatakan akibat buruk menangguh-nangguhkan sesuatu urusan. Leftenan Adnan. Kajian Perpustakaan/Buku Skrap: Cara pengurusan masa yang betul. Perbincangan Kumpulan: Menghubungkait di antara hadith yang dipelajari dengan ayat 10 dan 11 Surah An-Naba Perantau Taqwa Nota edaran Menepati masa apabila berjanji dengan rakan. • Menjelaskan amalanamalan yang perlu untuk Tayangan VCD: Khalid Al-Walid. • Menerangkan cara-cara melahirkan semangat juang ke arah menjana dan mempertahankan tamadun dan pembangunan umat. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. pengajaran hadith. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith dengan bantuan guru. Gigih berusaha meningkatkan kecemerlangan diri. keluarga. 23 . • Menghuraikan kelebihan menyegerakan segala urusan. Aras 3 • Menyatakan cara mengaplikasi penetapan waktu ibadat dalam penjadualan urusan kehidupan. • Menghuraikan keuntungan berjuang terhadap diri sendiri. Sumbang Saran: Cara pengurusan masa dengan betul. • Menyatakan pengajaranpengajaran dari hadith. tamadun dan pembangunan negara. Bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup.Rancangan Tahunan P. masyarakat dan negara. • Menyatakan konsep kehidupan di dunia sebagai kehidupan seorang perantau.Islam Ting. • Menyatakan kebaikan menguruskan masa dengan bijak. Aras 2 • Menjelaskan cara-cara pengurusan masa yang betul. guru dan ibu bapa. Bukit Kepong.5 17/1 HADITH: KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU.

Poligami Adil Nota edaran Sentiasa bekerjasama dalam 1/2 IBADAT: 24 . Sumbang Saran: Pengertian poligami. dan sebab. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANN YA (LI’AN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI) Aras 1 • Menyatakan pengertian li’an dan hukumnya. • Menjelaskan cara dan syarat sah li’an. Penerangan dan perbincangan: Pengertian li’an. Li’an Qazaf Nota edaran Bertindak mengikut kebenaran bukan perasaan.Islam Ting. • Menjelaskan hikmahhikmah disyariatkan li’an. 18/1 19/1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20/1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 • Menyatakan pengertian poligami dan hukumnya. hukum. sebab. cara.5 kehidupan di akhirat. Berbaik sangka antara satu sama lain. Aras 3 • Menjelaskan implikasi li’an ke atas hubungan suami dan isteri. Soal Jawab: Implikasi li’an ke atas suami isteri. hukum. • Menjelaskan kepentingan menjaga maruah isteri dan rumahtangga. Aras 2 • Menghuraikan tindakan yang harus diambil apabila berlakunya qazaf.Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan sebab-sebab terjadinya li’an. Sentiasa berfikir sebelum bertindak.

• Menyatakan kesan berpoligami yang tidak menurut syariat Islam. Menulis Rencana: Kebaikan poligami dalam tulisan jawi. • Menyatakan perbandingan kegemilangan tamadun Islam dari aspek pentadbiran dunia luar dan pencapaian selepas Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan implikasi keunggulan tamadun Islam Kuiz: Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. ekonomi dan pertahanan negara. tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang.5 POLIGAMI • Menjelaskan syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami. masyarakat dan negara. salah faham terhadap poligami. Tekun dan gigih dalam setiap urusan untuk mencapai kecemerlangan diri. Sentiasa bijak menguruskan rumahtangga. kehidupan berkeluarga. mampu memberi nafkah dan hikmah. Aras 2 • Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar dari aspek pentadbiran. Adil dan saksama dalam menjaga kebahagiaan rumahtangga. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEGEMILANGA N KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah.Islam Ting. Nota edaran Sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin yang membangunka n tamadun umat. Forum: ‘Ke arah Pembentukan Generasi Berwawasan’ Membuat Buku Skrap: Tokoh pengumpul hadis. Aras 2 • Menjelaskan hikmah berpoligami yang disyariatkan Aras 3 • Menjelaskan kepentingan bersifat adil dalam berpoligami. kesan-kesan poligami yang tidak menurut ajaran Islam.Rancangan Tahunan P. Bertekad untuk memajukan diri. ekonomi dan pertahanan negara. 25 . Perbincangan Kumpulan: Poligami menurut ajaran Islam dari aspek berlaku adil.

Pertandingan Melukis Poster: Bertemakan Kempen Membasmi Rasuah. Merumuskan kewajipan generasi kini ke arah memartabatkan keunggulan tamadun Islam. • 2/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Kajian Perpustakaan: Kegemilangan zaman Al-Makmun dan Harun Al-Rasyid. • Menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 • Menyatakan kelebihan orang beriman kepada Allah KEFAHAMAN AL-QURAN: PERIBADI MUKMIN . Hafazan: Tasbih Takbir Tahlil Tahmid CD Ayat Al-Quran Edaran lafaz niat solat witir. Program Khemah Ibadat. SURAH ASSAJADAH AYAT Bacaan Ayat: Bacaan ayat 15 dan 16 surah AsSajadah dengan fasih dan lancar dengan bantuan multimedia. Nota edaran. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah.Islam Ting. Bekerja secara kolektif untuk membangun tamadun Islam. 26 . Aras 3 • Menghuraikan faktor-faktor kegemilangan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar sepanjang zaman. Berfikiran terbuka dan sanggup menerima teguran. Forum: ‘Peranan Generasi Kini Ke Arah Mengembalikan Kecemerlangan Tamadun Islam’.Rancangan Tahunan P. Adil dalam menjalankan tugas dan menghargai pemimpin yang berjasa.5 • di zaman Abbasiyyah terhadap kemajuan hari ini. Peta zaman Abbasiyy ah. solat Qanaah dengan ketentuan Qada’ dan Qadar. Berhemah tinggi menjaga harga diri. Melayari Laman Web: Kesan-kesan peperangan. • Menyatakan ciri-ciri orang mukmin. Melakar Peta Zaman Abbasiyyah.

sujud tilawah dan sujud syukur.Rancangan Tahunan P. 3/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG Membuat peta minda: Ketokohan Ibnu Khaldun Perbincangan Kumpulan: Kelebihan dan keistimewaan Ibnu Khaldun. solat tahajjud dan sujud tilawah. budayawan dan cendekiawan. 27 . sujud sahwi. cara mendekatkan diri kepada Allah. • Menjelaskan perkaraperkara utama yang terdapat dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun dalam membina tamadun manusia. Menyediakan Senarai Semak: Ciri-ciri orang beriman. Perbincangan Kumpulan: Kebaikan infak. fasik dan munafik. Nota edaran Istiqamah menolong kawan-kawan yang memerlukan bantuan. Sejarawan Negarawan Budayawan Nota edaran Mencontohi kegigihan Ibnu Khaldun dalam menuntut ilmu. sejarawan. Latih Tubi Menghafaz Niat: Niat solat witir. fasik dan munafik. Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri dan sikap orang-orang beriman dengan orangorang fasik dan munafik. fasik dan munafik. • Menjelaskan keistimewaan hasil-hasil karya Ibnu Khaldun. pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun. Berusaha meningkatkan ketrampilan diri dalam penguasaan pelbagai ilmu. • Menghuraikan bentukbentuk infak yang disukai Allah. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam.5 15 DAN 16 dan keburukan orang yang tidak beriman. ciri-ciri orang beriman. • Membandingkan antara sujud-sujud yang disyariatkan iaitu sujud solat. Qiamullail Infak Sujud Tilawah Sujud Syukur Sujud Sahwi tahajjud dan sujud tilawah. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan. Menggalakan pelajar menghafaz Surah As-Sajadah. Senarai semak ciri-ciri orang beriman. Melayari Laman Web: Mendapatkan maklumat tentang Ibnu Khaldun melalui laman web. • Menghuraikan kepentingan pembangunan Madiah dan Insaniah berteraskan iman.Islam Ting. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup.

Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak. • Menyatakan kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab ibu bapa.5 IBADAT: KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Khaldun terhadap tamadun manusia hari ini. Kemahiran keibubapaan Nota edaran Lembara n kerja. cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. Rela berkorban untuk kebaikan bersama. Sumbang Saran: Kesan perjuangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di kalangan masyarakat Islam di Nusantara. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dari aspek jasmani. Sifat rendah diri.Rancangan Tahunan P. Sentiasa menjaga maruah keluarga. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH. hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya. rohani dan intelek. Aras 2 Perbincangan: Konsep kemahiran keibubapaan. emosi.Islam Ting. VCD Sayyid Jamaluddi n AlAfghani. berani dan telus dapat menyokong kejayaan seseorang. Perbincangan dan penerangan: Cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak melalui lembaran kerja dan rencana atau gambar. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. Aras 1 • Menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. Mencontohi semangat juang 28 . Islah Nota edaran. • Menyatakan cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. Kuiz: Menyenaraikan hasil-hasil karya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Mengamalkan budaya ilmu dalam rumahtangga. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Gambar berkaitan .

a. Wali Allah Ibadat nawafil Nota edaran Menghormati orang yang berilmu dan taqarrub kepada Allah. Perbincangan Kumpulan: Amalan-amalan sunat. serta prihatin terhadap umat Islam.T. ciri-ciri orang yang mendapat perlindungan Allah. Aras 3 • Merumuskan kesan pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani terhadap masyarakat Islam. • Menyatakan maksud wali berdasarkan hadith tersebut.W. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. • Menyatakan bahawa orang yang menyempurnakan segala tanggungjawab fardhu dan sunat akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah. Menulis Kata-kata Hikmah: Menulis kata-kata hikmah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam tulisan jawi . Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah.Manusia adalah sebenar-benar rahsia kejadian alam ini.Rancangan Tahunan P. telah melakukan penyelewengan terhadap akidah. Kajian Perpustakaan.’ Tayangan Video: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. Peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Lawatan Ke Perpustakaan: Untuk memperkenalkan pelajar kitab-kitab hadith yang muktabar. 4/2 HADITH: ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S.Islam Ting. 29 . Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith. • Menyatakan bahawa orang yang mengingkari risalah Rasulullah s. Prihatin dan melaksanakan amalan wajib dan sunat secara berterusan. Membuat Buku Skrap: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. tersingkap segala rahsia alam yang tersembunyi. Dengan akalnya.5 • • Menjelaskan keperluan AlIslah (pembaharuan) dalam kehidupan seseorang. Iltizam dan jujur ketika melakukan amalan sunat. • Menghuraikan mengapa aliran pembaharuan Islam di Asia Barat lebih mempengaruhi pemikiran umat Islam di Tanah Melayu. Berjiwa besar dan sanggup memperjuangk an kebenaran.w.

• Mengamalkan cara-cara penjagaan dan pemeliharaan alam. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMELIHARA ALAM 30 . Memelihara alam sekeliling supaya bebas daripada kekotoran dan pencemaran. Mensyukuri nikmat Allah yang menjadikan alam semulajadi untuk semua insan. • Menghuraikan pengajaranpengajaran hadith. Aras 3 • Menerangkan akibat jika kita tidak menjaga alam semulajadi kepada haiwan. ternakan.Islam Ting. • Menerangkan kepentingan memelihara alam adalah tuntutan Islam. cara-cara penjagaan dan pemeliharaan kejadian alam. • Menyatakan kepentingan memelihara kejadian alam. Aras 1 • Menyatakan maksud alam. Projek Sekolah: Taman rekreasi.5 • Menghuraikan amalanamalan sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah. gotong-royong. Aras 2 • Menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Aras 3 • Menjelaskan peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dari aspek ilmu. ibadat dan akhlak.Rancangan Tahunan P. manusia. Pertandingan Kebersihan: Antara kelas. Kumpulan 2: Pencemaran sungai dan kesannya. • Menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadat nawafil. Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Gambargambar pencemar an alam Nota edaran Mencintai dan menghargai alam ciptaan Allah. Kumpulan 3: Langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan alam dan cara-cara mengatasinya. Perbincangan: Kumpulan 1: Punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. masyarakat dan Perbincangan Kumpulan: Maksud alam dan kepentingan memelihara alam. kebun sayur. • Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi kerosakan alam dan haiwan.

6/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBERI DAN Perbincangan Kumpulan: Kumpulan 1: Kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Sedekah Hadiah Nota edaran Ikhlas apabila bersedekah dan memberi hadiah. jasa dan buah fikiran Syeikh Muhammad Abduh. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh. • Menerangkan saranansaranan utama Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang ilmu dan pendidikan. • Aras 1 • Menyatakan pengertian memberi dan menerima sedekah dan hadiah. Kajian Perpustakaan: Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin. Aras 3 • Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam. • Menyatakan adab-adab memberi sedekah dan Melukis Peta Minda: Mengenai riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh dalam tulisan jawi. • Menjelaskan idea-idea dalam bidang ilmu. Melayari Laman Web: Maklumat tentang Syeikh Muhammad Abduh. • Menyatakan sumbangan dan jasa-jasa terhadap pembangunan umat Islam.Rancangan Tahunan P. Sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dan berani. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Mengambil iktibar cara meningkatkan kualiti hidup. Al-Urwatul Wusqa Jumud Taklid buta Nota edaran Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan. pendidikan dan sahsiah. • Membincangkan kesan pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada pembangunan umat Islam. 31 . Menerangkan tentang kebaikan menjaga alam semulajadi dan haiwan. Menulis Rencana Ringkas: ‘Kepentingan Hidup Secara Bermasyarakat’ Kuiz: Menyenaraikan ciri-ciri seorang pejuang Islam.Islam Ting.5 5/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG negara.

• Menghuraikan kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Aras 3 • Menghuraikan perbezaan di antara amalan bersedekah dengan memberi hadiah. Karangan Dalam Tulisan Jawi: Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Berterima kasih apabila menerima sesuatu pemberian daripada seseorang. • Merumuskan orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. 32 .5 MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH. Lawatan : Ke Mahkamah Syariah berhampiran dan membuat laporan. Aras 2 • Menjelaskan bersedekah dan memberi hadiah adalah digalakkan oleh Islam. Aras 1 • Menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. IBADAT: UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM Sumbang Saran: Mahkamah di Malaysia. Projek Kemasyarakatan: Mengumpul barang-barang terpakai untuk golongan yang memerlukan dan memberi penghargaan kepada pelajar yang banyak memberi sumbangan kepada sekolah. enakmen dan akta kekeluargaan yang diperuntukkan kepada mahkamah di Malaysia. Kumpulan 3: Orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. Menjelaskan jenis-jenis sedekah dan hadiah. Kumpulan 2: Jenis-jenis sedekah dan hadiah. Penerangan dan Perbincangan: Bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Mengamalkan bersedekah dan memberi hadiah dengan penuh keikhlasan.Rancangan Tahunan P. • • hadiah. • Menyatakan matlamat dan keperluan penubuhan Mahkamah Syariah yang berkaitan Enakmen Keluarga Islam di Malaysia. Berusaha membentuk keluarga bahagia. UndangUndang Keluarga Islam e-syariah Akta Enakmen Ordinan Bidang Kuasa Mal Nota edaran Bersikap amanah tanpa mengira kedudukan. Rela berkorban tanpa mengira masa dan tenaga. Menyatakan kepentingan memberi sedekah dan menerima hadiah. Aras 2 • Menjelaskan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah secara umum.Islam Ting. Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia.

tatacara jual beli menurut Islam. Aras 3 • Menerangkan perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. Menghormati pelangganpelanggan dengan penuh kesopanan dan mesra. • Menyatakan keperluan menjaga adab-adab semasa berjual beli. adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. Berniaga Riba Nota edaran Mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam perniagaan. perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. Perbincangan Kumpulan: Sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Rendah Syariah Mahkamah Tinggi Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Faraid Aras 3 • Membezakan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Menceritakan Pengalaman: Pelajar menceritakan pengalaman berniaga melalui persatuan semasa Hari KoKurikulum.Islam Ting. • Menerangkan adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. • Mengetahu enakmen dan akta kekeluargaan yang terdapat di Malaysia.Rancangan Tahunan P. Menulis Rencana Ringkas: Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam tulisan jawi. • Menghuraikan bentuk- Sumbang Saran: Pengertian adab berjual beli. • Menghuraikan tatacara jual beli menurut Islam. 33 . hukumnya dan dalil.5 • Menjelaskan peranan Mahkamah Syariah dan akta kekeluargaan Islam yang berkuatkuasa hari ini. • Menghuraikan faedah jual beli yang beradab. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. 7/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNIAGA Aras 1 • Menyatakan pengertian adab berjual beli.

• Menjelaskan bahawa makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah. Aras 1 • Menyatakan pengertian Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. SURAH ALHASYR AYAT 21 HINGGA 24 IBADAT: ANAK Perbincangan: Tanggungjawab ibu bapa Anak angkat Nota Ringkas Sentiasa menjaga 34 . Aras 2 • Menyatakan keistimewaankeistimewaan Al-Quran. perkara-perkara alam ghaib dan perkara alam syahadah. Pengertian dan maksud ayat. sains dan Al-Quran. Aras 3 • Menghuraikan Al-Asmaul Husna dan kesempurnaan Allah berdasarkan kepada ayat. Tayangan VCD: Benda-benda ciptaan Allah. Menulis Esei: ‘Al-Quran Kitab Panduan Umat’ dalam tulisan jawi. Tugasan Lanjutan: Menulis nama-nama Allah semasa aktiviti persatuan dan membaca Al-Asmaul Husna sebelum memulakan pengajaran. Penerangan. akur dan insaf bahawa ilmu Allah tanpa sempadan. • Menghuraikan sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia.5 bentuk perniagaan yang dilarang oleh Islam. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. • Menyenaraikan langkahlangkah untuk menjadi orang yang menghayati AlQuran. KEFAHAMAN AL-QURAN: KEMULIAAN ALQURAN . • Menjelaskan perkara yang dapat diambil iktibar daripada perumpamaan kesan penurunan Al-Quran ke atas bukit. Yakin.Rancangan Tahunan P. Membuat Buku Skrap: Al-Asmaul Husna. CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Takut siksaan Allah dengan meninggalkan maksiat. • Menyatakan maksud perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima AlQuran. Perbincangan Kumpulan: Bukti kasih sayang Allah kepada manusia.Islam Ting. • Menyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam AlQuran.

hukum mengambil anak angkat. Aras 2 • Menghuraikan tanggungjawab ibu terhadap anak angkat. ilmu falak dan pendidikan Islam. asas pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup.5 8/2 AMANAH ALLAH S. Aras 3 • Menghuraikan masalah yang timbul akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. 35 . Menyatakan peraturan yang berkaitan dengan mengambil anak angkat. Kajian Perpustakaan: Tentang Syeikh Tahir Jalaluddin. Perbincangan Kumpulan: Sejarah hidup. Sumbang Saran: Anak angkat dan pengertiannya. Menjaga hubungan baik kekeluargaan. kesan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat. Nasab Hibbah Wasiat Nota edaran amanah yang dipertanggungj awabkan. Menyatakan hukum mengambil anak angkat. • Menjelaskan hikmahhikmah diharuskan mengambil anak angkat. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran terhadap kesusasteraan. Aras 2 • Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin di nusantara. terhadap anak angkat.T.Islam Ting. keberkesanan dalam menangani masalah kekeluargaan. • Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. Berusaha dan beriltizam memberi pendidikan terhadap anakanak.W. • • anak angkat menurut Islam. Islah Nota edaran Menghormati dan memuliakan para ilmuan Islam. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin. • Menjelaskan cara Syeikh Tahir Jalaluddin menyalurkan pemikiran pembaharuan kepada SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR. jasa dan ideaidea Syeikh Tahir Jalaluddin. Bersatu menegakkan Islam dalam mengekalkan tamadun umat.Rancangan Tahunan P. Menulis Rencana: Tentang peninggalan dan pengaruh Syeikh Tahir Jalaluddin dalam pemikiran Islam di nusantara. hikmah pengambilan anak angkat.

Rancangan Tahunan P. • Menghuraikan kesan-kesan perjuangan Hamka terhadap pembangunan umat. Nota edaran Berusaha secara berterusan dengan penuh semangat ketekunan. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Teka Silangkata: Berkaitan tokoh. 9/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: HAMKA PERMATA NUSANTARA 36 . pendidikan dan sifat peribadi Hamka. Tayangan VCD: ‘Di Bawah Lindungan Kaabah’.Islam Ting. Aras 2 • Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk mengembangkan dakwah Islamiah di nusantara. Membuat Buku Skrap: Berkaitan tokoh. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat Islam dalam mengekalkan tamadun Islam. Menulis Sinopsis: Salah sebuah buku karangan Hamka. Menjelaskan kegigihan dan semangat juang yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam. • Menyatakan hasil-hasil karya beliau yang terkenal dalam bidang falsafah. kesusasteraan dan agama. Cekal dan tabah menghadapi cabaran. • Menjelaskan mengapa beliau digelar Mujaddid. Aras 3 • Menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh Hamka dalam perjuangannya.5 • masyarakat Islam. • Menyatakan sumbangannya dan jasa-jasa terhadap umat Islam.

5 10/2 11/2 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 20/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 37 .Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

Islam Ting.5 CUTI AKHIR TAHUN 38 .Rancangan Tahunan P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful