Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA
MINGG U BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSEP/ISTIL AH Musyrikin Perdamaian Peperangan ALAT BANTU MENGAJA R Pita rakaman atau CD. PENERAPAN NILAI Memberi maaf apabila diminta. Gigih memahamkan Islam kepada rakan sebaya.

1/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM ; SURAH AT-TAUBAH AYAT 6

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan maksud kalimah Al-Musyrikin dan konsep perdamaian. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas perdamaian. • Menghuraikan strategi berdakwah. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan dan kebaikan memberi layanan baik kepada bukan Islam. • Menjelaskan kesan peperangan dan kesan perdamaian. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 1 • Menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam. • Menyatakan hukum-hukum perkahwinan. • Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani atau jasmani), ekonomi dan sosial.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Perbincangan: Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik berdakwah, sasaran dakwah, peranan badan-badan dakwah di Malaysia. Kajian Perpustakaan: Berkenaan mualaf terkenal. Lawatan Sambil Belajar: Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam, PERKIM, JAKIM. Menulis Semula Teks Berkaitan Dakwah Ke Dalam Tulisan Jawi. Soal Jawab dan Penerangan: Konsep perkahwinan dalam Islam dan adat perkahwinan masyarakat Malaysia. Perbincangan: Pengertian perkahwinan dari bahasa dan istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan rumahtangga masa kini dan

Perkahwinan

IBADAT: PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Nota edaran Rencana yang berkaitan

Menjaga maruah dan kehormatan. Bertindak secara rasional dan berfikiran waras.

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

Aras 2 • Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan sunnah. Aras 3 • Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. • Menyenaraikan langkahlangkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. Aras 1 • Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh ajaran Islam. • Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan isteri. • Menyatakan tentang mahram kekal dan mahram sementara. • Menyatakan pengertian peminangan. • Menyatakan cara-cara peminangan mengikut syariat Islam. • Menyatakan hukum melihat dan batas-batas terhadap bakal suami dan isteri semasa meminang. • Menyatakan perempuanperempuan yang boleh dipinang. Aras 2 • Menerangkan panduan memilih bakal suami dan isteri yang disarankan oleh Islam. • Menjelaskan hikmah-hikmah

langkah-langkah ke arah perkahwinan yang menepati dengan syariat Islam. Perbincangan Dalam Kumpulan: Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV Menulis Rencana Ringkas Dalam Tulisan Jawi: Berdasarkan pengalaman pelajar mengenai majlis walimatulurus. Sumbang Saran: ‘Calon Suami Atau Isteri’ berdasarkan pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciriciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh syarak. Perbincangan Kump. 1: Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang diharamkan berkahwin kerana keturunan, susuan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 2; Mahram kekal dan mahram sementara. Perbincangan Kump. 3: Akibat mengabaikan tanggungjawab rumahtangga, hukum pengharaman berkahwin dan alasan-alasan berdasarkan penyusuan, keturunan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 1:

Haram Selamanya Haram Sementara Penyusuan Persemendaa n Keturunan Merisik Meminang Batas Pergaulan

Nota edaran Gambargambar berkaitan peminang an.

2/1

IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI & PEMINANGAN DAN BATAS PERGAULAN)

Sentiasa mementingkan nilai-nilai agama semasa memilih teman hidup. Berani menghadapi risiko memilih bakal suami atau isteri. Memelihara maruah diri daripada terjebak ke lembah perzinaan. Bersangka baik antara satu sama lain. Sentiasa menepati janji dalam urusan

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

perlu adanya peminangan. Aras 3 • Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh Islam. • Menghuraikan tingkahlaku yang betul menurut hukum syarak semasa pertunangan yang telah disempurnakan. • Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi peraturan hukum syarak sepanjang tempoh pertunangan.

Hikmah melihat pasangan semasa proses peminangan, adab-adab yang perlu dipatuhi dalam tempoh pertunangan. Perbincangan Kump. 2; Tingkahlaku yang betul dan menyalahi peraturan hukum, mencari jodoh melalui laman web(internet) Perbincangan Kump. 3: Mencari jodoh melalui laman web dan risikonya. Menulis Senarai Semak: Barangan yang sering dijadikan hadiah dalam majlis peminangan dengan tulisan jawi.

kehidupan harian.

AKIDAH: IMAN MUTIARA HIDUP

Aras 1 • Menyatakan konsep martabatmartabat iman dan dalil martabat iman bertambah dan berkurang iaitu ayat 2, Surah Al-Anfal. • Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah imannya dan caracara melakukannya. Aras 2 • Menghuraikan setiap martabat iman. • Menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan berkurangan. • Menjelaskan kebaikan iman bertambah dan keburukan iman berkurangan terhadap

Perbincangan Berkumpulan: Iman yang tetap: iman para malaikat, iman yang sentiasa bertambah: iman para nabi dan rasul, iman yang sentiasa berkurang: iman orang fasik, iman yang boleh jadi bertambah dan berkurang: iman orang mukmin yang melakukan perintah dan larangan Allah, iman yang ditolak(mardud): iman orang munafik. Pembentangan Hasil Perbincangan Berkumpulan:

Iman Kemanisan iman

Nota edaran CD Nasyid Kumpula n Raihan

Ikhlas berdoa memohon ditingkatkan iman kepada Allah. Sentiasa memelihara tingkahlaku

3

Sesuai dengan tajuk dan diikuti dengan perbincangan dan rumusan. 3/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERMUSAFIR Aras 1 • Menyatakan pengertian musafir. jauh perjalanan. banyak pengalaman. adab semasa di jalan dan perjalanan. Edaran doa keluar dari rumah. Perbincangan Kumpulan: Adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. Musafir VCD Jejak Rasul VCD solat Jamak dan Qasar Peta minda hukum musafir. • Menghuraikan musafir yang diharuskan dan ditegah oleh Perbincangan: Pengertian musafir. • Menyatakan bahawa Islam menganjurkan adab-adab tertentu semasa di jalan dan perjalanan. • Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman. Sentiasa membersihkan hati dari sifatsifat keji. keperluan terhadap musafir. doa menaiki kenderaa n. Aras 3 • Menyenaraikan kesan-kesan iman yang bertambah dan iman yang berkurangan. Sentiasa bersifat kasih sayang dan dapat mengekalkan silaturrahim. doa musafir. Membuat Catatan Perjalanan Dalam Tulisan Jawi. Tayangan Video: Yang berkaitan musafir seperti Jejak Rasul. • Menerangkan adab semasa di jalan dan perjalanan. sebab iman berkurang.5 seseorang. 4 . kesan-kesan buruk tidak mematuhi adab bermusafir. • Menyatakan keperluan terhadap musafir.Islam Ting. kebaikan dan keburukan iman bertambah dan berkurang. Tunjuk Cara: Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan VCD. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab sebelum. Aktiviti Penghayatan Islam: Usrah Tayangan Video. luas pandangan.Rancangan Tahunan P. Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. Sebab iman bertambah. Bersopan santun di jalan raya dan dalam perjalanan. • Memahami dalil nakli adabadab perjalanan(musafir) Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila tidak mematuhi adab bermusafir. semasa dan kembali dari perjalanan.

Aras 1 • Menyatakan latar belakang kerajaan Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi dan khalifah terkenal. Kerja-Kerja Berkumpulan: Menulis buku folio ‘Faktor kejayaan penyebaran Islam pada zaman Abbasiyyah’ dengan tulisan jawi. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. Melukis Peta: Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah. pemikiran dan sistem kemasyarakatan. Aras 3 • Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah. • Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat. rakan dan seumpamanya.Islam Ting. pembebasan dari penjajahan.Rancangan Tahunan P. kebudayaan. menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. Abu Ja’far. keluarga. Aras 2 • Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas. • Menerangkan sumbangan dan jasa utama khalifah tersebut. Tugasan Di Rumah: Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang terkenal dan sumbangannya. doa musafir. Menulis Rencana: ‘Islam Satu Cara Hidup’ Kajian Perpustakaan: Tentang perkembangan Islam. Menghafaz Doa: Doa keluar dari rumah. Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH. Diskusi: Penubuhan kerajaan Abbasiyyah berasaskan kepada buku rujukan. bahan edaran dan latar belakang kerajaan Abbasiyyah. Al-Khalifah Al-Wazir Al-Dawawin Wilayah AlAhd Al-Kuttab Dewan AlMazalim Qadi AlQudhah Peta kawasan penyebar an Islam di zaman Abbasiya h Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Membuat Peta Minda: Hukum dan dalil bermusafir. doa menaiki kenderaan.5 • syarak. Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu haji dan umrah. • Menjelaskan bagaimana semangat juang umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat 5 . hubungan diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah.

Perbincangan dengan gambar-gambar. Sentiasa berusaha membentuk keluarga bahagia. • Menjelaskan jenis-jenis wali nikah. Perbincangan Berpandukan Gambar Mengenai Gerak Kerja Walimatulurus Seperti: 1. Tawakal Dakwah Nota edaran Mencintai Rasulullah dengan 6 . Membuat Catatan: Tentang syarat-syarat wali nikah dalam tulisan jawi. 4/1 IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (RUKUN NIKAH. Perbincangan: Mahar dari aspek maksud. KEFAHAMAN Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Membuat rumusan bertulis mengenai adabadab walimatulurus dengan bantuan guru. MAHAR DAN WALIMATULUR US) Aras 1 • Menyatakan tentang rukun nikah. Aras 3 • Menghuraikan secara terperinci tujuan mahar mengikut syariat Islam. Penerangan Guru. • Menyatakan maksud. hukum dan jenis-jenis mahar. masyarakat dan negara. hukum dan jenis. 2.Rancangan Tahunan P. Berusaha mengasihi keluarga sepanjang hayat. Mengumpul Keratan Akbar: Berkaitan dengan permasalahan perkahwinan. 3. • Menghuraikan tujuan walimatulurus.5 diamalkan untuk memajukan diri. Membuat kerja lanjutan berdasarkan bahan rujukan yang khusus ditentukan oleh guru bagi menjawab persoalan hukum dan adab-adab walimatulurus. • Menghuraikan hukum perkahwinan yang berlainan agama. • Menyatakan ciri-ciri nikah yang sah. Aras 2 • Menjelaskan syarat-syarat wali nikah. • Menyatakan maksud. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan Mahar Mahar musamma Mahar misil Wali mujbir Wali bukan mujbir Wali hakim Walimatuluru s Sunat muakkad Nota edaran Keratan akhbar Patuh dan taat kepada peraturan Allah sepanjang tempoh pertunangan. • Menghuraikan tujuan mahar. • Menerangkan tujuan walimatulurus dalam perkahwinan berdasarkan ajaran Islam. Tentang rukun nikah.Islam Ting. hukum dan adab walimatulurus.

Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga dan keluarga. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. bermalam bersama isteri. 7 . contoh-contoh keprihatinan kepada umatnya. musafir bersama suami jika dikehendaki. 5/1 IBADAT: TANGGUNGJAW AB SUAMI ISTERI Perbincangan: 1. • Menyatakan tanggungjawab suami terhadap isteri. ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sebagai ketua negara. pengertian ayat. Perbincangan: Hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. Bertawakal selepas berusaha. SURAH AT-TAUBAH AYAT 128 DAN 129 • • Menyatakan sebab-sebab rasul diutuskan dari kalangan manusia. Sentiasa memelihara rahsia isteri. amalanamalan sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah. CD Ayat Al-Quran berselawat kepada baginda. Perbincangan Berkumpulan: Konsep tawakal. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. kesankesan positif sifat tawakal. Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. Tanggungjawab suami terhadap isteri. • Menyatakan tanggungjawab isteri terhadap suami. menerima kekurangan dan kecacatan.Islam Ting.w. 2. Sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah.5 AL-QURAN: NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH. menghiaskan diri dan minta izin apabila berpuasa sunat. Tanggungjawab bersama. suami digalakkan memberi izin untuk ziarah mahram yang sakit. Aras 2 • Menghuraikan sifat-sifat Rasulullah s. memberi nafkah. menyimpan rahsia. taat kepada suami.Rancangan Tahunan P. memelihara harta dan kehormatan.a. • Menghuraikan kesan-kesan positif sifat tawakal. Menjelaskan bukti kasih sayang rasul kepada manusia. Tanggungjawab isteri terhadap suami. • Menjelaskan ciri-ciri suami mithali dalam memelihara keharmonian rumahtangga. Sentiasa sabar melayani emosi isteri dan perintah suami. menikmati hubungan Nafkah zahir Nafkah batin Nota edaran Sentiasa merancang dan berfikir sebelum bertindak. • Menjelaskan konsep tawakal sebagai ciri kejayaan dakwah • Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. 3.

Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. Aras 1 • Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai pada zaman Bani Abbasiyyah. mendidik anak dan menjaga hubungan baik dengan keluarga keduadua belah pihak. • Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. Membuat Folio: 1. 8 . Baitul Hikmah Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. • Menjelaskan kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan umat. Ilmu dan tokoh. • Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam perkembangan Islam. Sumbangan tokoh-tokoh kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan persiapan ke arah pembinaan keluarga bahagia. • Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokoh-tokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyyah. 2.5 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga.Islam Ting. Kuiz. • Menerangkan kesan daripada bersama suami. Aras 3 • Merumuskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan seimbang ilmu nakli dan akli pada zaman Bani Abbasiyyah. 3.Rancangan Tahunan P. Mengenai bidang ilmu dan tokoh-tokoh ilmu yang berkembang dengan cemerlang pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan peranan institusi pendidikan yg lain. • Menghuraikan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah Aras 2 • Menjelaskan perkembangan institusi pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah. Tahap kemajuan yang dicapai pada zaman Bani Abbasiyyah.

Aras 2 • Menerangkan alasan talak tidak digalakkan dalam Islam. masa dan tenaga untuk negara. • Menerangkan sebab-sebab yang membolehkan talak dilakukan kepada isteri. Penerangan: Rukun talak satu persatu.Rancangan Tahunan P. • Menghuraikan kesan-kesan talak taklik terhadap diri. Sanggup mengorbankan harta. Aras 2 • Menghuraikan sebab-sebab perlunya beradab dalam bernegara. Saling bermaafan antara suami dan isteri 6/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNEGARA Aras 1 • Menyatakan pengertian negara. Aras 1 • Menyatakan pengertian talak. jenis-jenis talak. Aras 3 • Menghuraikan tentang hikmahhikmah talak dalam Islam. ungkapan talak taklik. faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. keluarga dan masyarakat. 9 . • Menyatakan jenis-jenis talak. Kajian Kes Tentang Isu Semasa: Akibat perceraian. Perbincangan: Pengertian talak dari aspek bahasa dan istilah serta hukum-hukum yang berkaitan. • Menerangkan faedah beradab Perbincangan: Adab-adab bernegara. rukun dan hikmah talak. sebabsebab perlunya beradab dalam bernegara. Talak Talak Sunni Talak Bid’i Talak Raj’i Talak Ba’in Ba’in Kubra Ba’in Sughra Talak taklik Taklik khuluk Nota edaran Peta minda jenis-jenis talak Persepakatan ketika membuat keputusan. Menginsafi kepentingan menjaga imej negara. hukum. Negara Nota edaran VCD Dokumen tari Sentiasa setia dan cinta kepada negara. Berhati-hati dengan lafaz talak. • Menyatakan maksud talak taklik dan contohnya.Islam Ting.5 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR) kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia. • Menyatakan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. cerai taklik. Tayangan Dokumentari: Tentang negara dan kepentingan memelihara adab-adab bernegara.

Kajian Perpustakaan: Huraian prinsip-prinsip akidah Ru’yatullah Bukubuku rujukan yang berkaitan . (PENGENALAN) Sumbang Saran: Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah.Rancangan Tahunan P. • Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 1 • Menyatakan pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 2 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menerangkan latar belakang kemunculan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 3 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij Aras 1 • Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.5 dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan positif jika mencintai negara. • Menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah yang betul dan diikuti. Al-Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah. 7/1 AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. kemunculan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nota edaran Sentiasa membaca buku dan rencana ilmiah mengenai kepercayaan dan ideologi moden supaya tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah dan sesat. Pidato Umum: ‘Pemuda Harapan Bangsa. (PRINSIP- Perbincangan: Mengenai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Merumuskan sifat-sifat warga negara yang baik. Pemudi Tiang Negara’ AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. • Mengenalpasti kesan-kesan negatif jika tidak mencintai negara. Yakin dengan pegangan Ahli 10 . Kajian Perpustakaan: Kajian perpustakaan dan perbincangan dalam kumpulan mengenai tokohtokoh akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menulis Rencana: Mengenai latar belakang dan perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam tulisan jawi. Tetap pendirian dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menerangkan sumber-sumber pegangan yang utama menurut Forum: ‘Sifat-sifat warganegara yang baik dan kesan-kesan jika mencintai negara’.Islam Ting.

(PERBEZAAN ANTARA MUSLIM. • Menjelaskan kepentingan berpegang kepada sumber pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah • Menghuraikan kebenaran prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah Aras 3 • Menerangkan perbandingan prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. mulhid dan musyrik. mukmin. tidak beragama dan musyrik. Aras 2 • Menghuraikan prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. FASIK.Rancangan Tahunan P.5 PRINSIP AKIDAH AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) Ahli Sunnah Wal Jamaah. Keratan akhbar Lembara n kerja dan edaran doa. murtad. Aras 1 • Menyatakan pengertian mengenai muslim. Kajian Perpustakaan: Istilah-istilah tersebut. Membina Carta Amalan Harian: Bagi memelihara iman dalam tulisan jawi. Muslim Mukmin Kafir Fasik Murtad Munafik Mulhid Musyrik Carta istilah. MUKMIN. fasik. fasik. Aras 3 • Menerangkan perbezaan antara setiap kumpulan tersebut. murtad. munafik. mukmin. Nota edaran. Sunnah Wal Jamaah. TIDAK BERAGAMA DAN MUSYRIK) Perbincangan: Pengertian muslim. Syiah dan Khawarij. Latih Tubi Menghafaz Doa: Doa memohon dijauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. MURTAD. Berhemah tinggi dalam kehidupan seharian. • Membincangkan langkahlangkah memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. kafir. KAFIR. munafik. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan perkaraperkara yang membatalkan iman. Sentiasa mendalami ajaran Islam dan berkongsi pengalaman dengan rakan sebaya. kafir. munafik. tidak beragama (mulhid) dan musyrik. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kumpulan yang tersebut. murtad. fasik. Ahli Sunnah Wal Jamaah dan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menghuraikan sebab-sebab kemunculan kafir. MUNAFIK. • Mengambil iktibar setiap perkara tersebut. 11 . Berdisplin dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis.Islam Ting.

12 . Aras 2 • Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi.Islam Ting. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. Meneladani kegigihan tokoh-tokoh silam dalam meningkatkan kemajuan sains dan teknologi. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup. Lawatan: Ke Pusat Sains Negara (Planetarium). • Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. Menulis Kata-Kata Hikmah: Berkaitan dengan kesihatan tubuh badan dalam tulisan jawi. Mengambil iktibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam menerokai dan menguasai ilmu. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan. Al-Qanun Fit Tib Avicenna Nota edaran Peta minda Kata-kata hikmah Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepadukan ilmu tab’i dan ilmu wahyu. pelopor bidang sains dan teknologi. Aras 1 • Menyatakan perkembangan sains dan teknologi di zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. • Menyenaraikan hasil-hasil Kajian Perpustakaan: Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA Kuiz: Tentang riwayat hidup. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah • Merumuskan keperluan menguasai bidang sains dan teknologi oleh umat Islam masa kini. Mini Forum: ‘Kepentingan menguasai sains dan teknologi’ atau ‘Cabaran sains dan teknologi dalam dunia globalisasi’.5 • 8/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Merumuskan langkah-langkah menangani keburukan yang dibawa oleh kumpulan tersebut.Rancangan Tahunan P. Galeri Sains Petroleum (Petrosains) Globalisasi Nota edaran Berani mencuba menghasilkan rekaan baru untuk faedah orang ramai. • Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Sumbang Saran: Keperluan menceburi bidang perubatan.

• Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rujuk terhadap anak dan keluarga. syarat-syarat isteri yang boleh dirujuk. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (IDDAH PENANTIAN Aras 1 • Menyatakan pengertian iddah dan jenis iddah menurut hukum syarak. Aras 2 • Menerangkan tujuan rujuk dalam perkahwinan.Rancangan Tahunan P. Bekerjasama dan bantumembantu Perbincangan: Mengenai galakan syarak terhadap rujuk dan membuat rumusan tentang pengertian rujuk dan hukum rujuk. Penerangan Guru: Rukun. Perbincangan: Hikmah iddah dan sejauhmana keberkesanannya untuk mengatasi masalah perceraian. Rujuk Sorih Kinayah Sighah Iddah Nota edaran Lembara n kerja Saling bermaafan selepas melakukan kesilapan. Prihatin menunaikan tanggungjawab bersama. Sentiasa bermuhasabah setiap perbuatan yang baik dan buruk.Islam Ting. Iddah Iddah Quru’ (suci) Iddah Bulan Iddah Nota edaran Sabar antara suami isteri menghadapi dugaan hidup. • Menyatakan rukun-rukun rujuk. • Menjelaskan tempoh iddah mengikut jenis-jenisnya.5 karya utama Ibnu Sina. 9/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (RUJUK PENAWAR BAGI TALAK) 13 . Aras 1 • Menyatakan pengertian rujuk dan kepentingan suami isteri bersatu dalam membina rumahtangga yang aman. tempoh dan adabadab semasa iddah. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. • Menyatakan syarat-syarat isteri yang dirujuk. • Menerangkan kesan rujuk terhadap hubungan suami isteri. • Menjelaskan hak isteri Soal Jawab dan Penjelasan: Jenis-jenis.

• Menyatakan tuntutan kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri. Tayangan VCD: Tentang pakaian yang menutup aurat.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan batas-batas aurat kepada golongan yang dikecualikan. Aras 3 • Menghuraikan permasalahan dan adabadab isteri ketika iddah kematian suami dan perbezaan dengan iddah yang lain. Pertandingan: 1. Bertanggungja wab memelihara aurat dan maruah diri. Melukis fesyen pakaian menutup aurat. • Menjelaskan sebab perbezaan tempoh di antara jenis iddah. 14 . Berdisiplin semasa iddah dan menghargai jasa isteri. Aras 2 • Menjelaskan jenis-jenis iddah. Bersalin Nasab menguruskan rumahtangga. 10/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: BATAS-BATAS PERGAULAN. 2. Penerangan guru: Maksud ayat secara umum. perempuan sesama hak isteri semasa dan selepas iddah iaitu tempat tinggal dan nafkah.5 BAGI WANITA) semasa iddah. • Menghuraikan status isteri semasa dan selepas iddah mengikut hukum syarak. • Menyatakan hikmahhikmah iddah setelah berlakunya perceraian di kalangan isteri. mengawal pandangan dan menutup aurat. SURAH AN-NUR AYAT 30 DAN 31 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 30 Dan 31 dengan lancar.Islam Ting. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menulis karangan dalam tulisan jawi ‘Kepentingan Aurat Maruah Mahram Bukan mahram CD Ayat Al-Quran VCD berkaitan Memakai pakaian yang menutup aurat. Aras 2 • Menghuraikan batas-batas aurat lelaki sesama lelaki. • Menghuraikan kesan-kesan disyariatkan iddah terhadap isteri. adab-adab ihdad(berkabung) ketika kematian suami.

Membandingbeza: Menulis dalam tulisan jawi karangan pendek berkaitan dengan perbandingan antara talak dan fasakh. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan fasakh dalam perkahwinan. Menutup Aurat Dalam Islam’. kesan dan akibat tidak menutup aurat. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Kerja Berkumpulan dan Pembentangan (Menggunakan sumber rujukan): Sektor-sektor ekonomi utama zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan proses menuntut fasakh dalam Islam. Perbincangan Berkumpulan: Golongan-golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan diri seorang wanita. 11/1 12/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA Aras 1 • Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama pada zaman Abbasiyyah.Rancangan Tahunan P. sikap. lelaki sesama perempuan dan muslim dengan orang kafir. pemikiran dan tingkahlaku. Menyenaraikan golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan wanita. Suq Baghdad Suq Al-Baqar Jizyah Fai Nota edaran Amanah dalam menjalankan tanggungjawab Berusaha dengan bersifat jujur dalam 15 . Carta perbandi ngan antara talak dan fasakh Berusaha dan berikhtiar mengatasi masalah. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan fasakh. Bertolak ansur dalam pergaulan sesama kawan. kepentingan menutup aurat dari sudut keimanan. • Menjelaskan hikmah diharuskan fasakh. pencapaianpencapaian bidang ekonomi. adab pergaulan dalam Islam. Penerangan: Hukum dan sebab-sebab yang mengharuskan fasakh. Tabah menghadapi cabaran hidup. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (FASAKH MEMBENDUNG KEMUDHARATA N DALAM RUMAHTANGG A) Aras 1 • Menyatakan pengertian fasakh dan hukumnya. Perbincangan: Pengertian fasakh dari segi bahasa dan istilah.Islam Ting. • Menyatakan pencapaianpencapaian bidang ekonomi. Aras 3 • Membandingkan kesankesan menutup aurat dan tidak menutup aurat. Sumbang Saran: Proses menuntut fasakh. Fasakh Nota edaran.5 • perempuan.

5 N EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. Pembentangan dan Membuat Rumusan: Sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah.Islam Ting. • Menghuraikan tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin. • Menyatakan adab-adab seseorang terhadap pemimpin. • Mengambil iktibar daripada keunggulan pencapaian ekonomi pada zaman Abbasiyyah. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN PEMIMPIN Mengarang dan Memberi Ulasan: Tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dihormati dan disegani. masyarakat dan negara. Aras 1 • Menyatakan pengertian pemimpin. Kuiz: Menyenaraikan nama-nama pemimpin di kalangan keluarga. • Menyatakan Islam telah menganjurkan beradab dengan pemimpin. 16 . • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong bidang ekonomi. Mengamalkan ketaatan dan bersifat jujur kepada pemimpin. Forum: ‘Rakyat beradab negara dihormati’ Perbincangan: Adab-adab rakyat terhadap pemimpin. Pemimpin Kepemimpina n Nota edaran Gambargambar pemimpin negara. • Mengamalkan adab-adab dengan pemimpin. Taat dan patuh kepada arahan pemimpin. Aras 3 • Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi. • Menyenaraikan keperluan kekuatan ekonomi umat Islam dalam dunia globalisasi. peranan Baitul Mal di zaman Abbasiyyah. • Menyatakan kepentingan beradab dengan pemimpin.Rancangan Tahunan P. Zakat Kharaj Ghanimah Usyur Saftajah meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk menguasai bidang ekonomi. kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. • Menghuraikan peranan Baitul Mal pada zaman Abbasiyyah. Sentiasa memuliakan dan menghormati pemimpin. sekolah. Perbincangan. Aras 2 • Menjelaskan sumbersumber kewangan negara zaman Abbasiyyah.

• Menyatakan cara menangani ajaran sesat dan menyeleweng.Islam Ting. Taslim dan Bahai di Malaysia. 13/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. • Menjelaskan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Aras 1 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara-perkara yang menyeleweng dalam ajaran tersebut. CIRI-CIRI DAN CONTOH AJARAN SESAT Perbincangan Kumpulan: Ciri-ciri kesesatan. Ajaran sesat Qadiani Bahai Taslim Keratan akhbar Nota edaran Sentiasa mengawal diri daripada perkara-perkara yang merosakkan iman. Sentiasa membuat pertimbangan dalam setiap tindakan. • Merumuskan langkahlangkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin. Kajian Kes: Ajaran Qadiani yang berlaku di Malaysia. • Menerangkan rakyat dilarang menghina pemimpin dan sebaliknya. tokoh pemimpin yang terkenal dan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat.Rancangan Tahunan P. faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dan cara mengatasinya. Bahai dan Taslim. • Menyatakan contoh-contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia seperti Qadiani. • Menghuraikan sebab-sebab rakyat mesti bertanggungjawab terhadap pemimpin. • Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng. Aras 3 • Menghuraikan implikasi terhadap rakyat yang tidak mentaati pemimpin.5 Aras 2 • Menghuraikan faedah ketaatan kepada pemimpin. Menyeediakan Folio: Langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Qadiani. Berusaha menjauhkan 17 .

faktor-faktor kemunculannya.Islam Ting. diri daripada amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Aras 3 • Menerangkan langkahlangkah untuk menangani fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. • Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang terdapat di dalam ajaran agama Bahai.Rancangan Tahunan P. Yakin dengan Perbincangan Berkumpulan: Taslim Nota 18 . masyarakat dan negara. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Bahai di Malaysia. Aras 3 • Menjelaskan langkahlangkah untuk menangani fahaman-fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu.5 Aras 2 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. AKIDAH: AJARAN SESAT. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Bahai kepada individu. BAHAI Aras 1 • Menyatakan pengasas ajaran Bahai. cara-cara mengatasinya. Aras 1 Perbincangan Berkumpulan: Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai. Kajian Kes: Ajaran Bahai yang berlaku di Malaysia. Bahai Nota edaran Keratan akhbar Tazkiyatunnafs dengan mendalami ilmu akidah yang berdasarkan AlQuran dan hadis. masyarakat dan negara. Menjaga hubungan kemanusiaan di antara muslim dengan bukan muslim dalam bermasyarakat. Menulis Rencana: ‘Ajaran sesat serta contoh’ dengan tulisan jawi. Berusaha membaca dan mengkaji bukubuku agama di perpustakaan secara berterusan. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi. Melayari Internet: Mencari bahan-bahan berkaitan ajaran Qadiani di Malaysia khasnya dan di selruhnya dunia amnya.

Aras 2 • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut. Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim. Aras 3 • Merumuskan langkahlangkah yang dapat diambil bagi membendung gejalagejala ajaran sesat di dalam masyarakat. Menyatakan ciri-ciri ajaran Taslim. kesan-kesan khuluk terhadap keluarga. Aras 3 • Menyatakan kesan-kesan khuluk di dalam rumahtangga. Sentiasa mengamalkan sunah Rasulullah s. hikmahhikmah khuluk. • Menjelaskan perbezaan antara ciri-ciri ajaran Taslim dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab 19 . Aras 2 • Menjelaskan hikmahhikmah khuluk di dalam Islam.w.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. Sentiasa menjaga kesopanan dan berbudi bahasa terhadap seseorang.a.5 14/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan khuluk yang disyariatkan oleh ajaran Islam. edaran Keratan akhbar akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 1 • Menyatakan pengertian khuluk dan hukumnya. faktor-faktor kemunculannya. Menyatakan ciri-ciri kesesatan yang terdapat dalam ajaran Taslim. TASLIM • • • Menyatakan pengasas ajaran Taslim. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Taslim di Malaysia. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Taslim kepada individu. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (KHULUK BUKTI KEADILAN ISLAM TERHADAP WANITA) Perbincangan: Pengertian khuluk. Khuluk Nota edaran Bermuhasabah dan kembali ke pangkal jalan ke arah kebaikan berumahtangga . Kajian Kes: Ajaran Taslim yang berlaku di Malaysia. Perbincangan Berkumpulan: Hukum dan sebab-sebab diharuskan khuluk. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi. cara-cara mengatasinya.

Kuiz: Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada perlakuan nusyuz. Nur Hidayat Mukjizat CD Ayat Al-Quran Nota edaran Sentiasa cintakan ilmu pengetahuan. Rajin berdoa memohon hidayah Allah. KEFAHAMAN AL-QURAN: HIDAYAH ALLAH . Aras 3 Perbincangan: Pengertian nusyuz dan sebabsebab berlakunya nusyuz. • Menjelaskan langkahlangkah mengelak isteri dari nusyuz. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh ilmuan. Berani menghadapi risiko dalam berumahtangga . Nusyuz Nota edaran berkasih sayang.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan hak isteri yang gugur akibat nusyuz.5 15/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN) Aras 1 • Menyatakan maksud nusyuz dan hukumnya. Perbincangan Kumpulan: Jenis-jenis hidayah. Soal Jawab: Hak isteri yang nusyuz dan tindakan untuk mengatasi nusyuz. perbandingan antara orang Ilmu fardhu ain Ilmu fardhu kifayah 20 . Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor berlakunya nusyuz di kalangan isteri. • Menyatakan perkara yang boleh membawa kepada nusyuz terhadap suami. Aras 3 • Menganalisis dan mengkaji akibat isteri yang nusyuz terhadap suami. • Menjelaskan halanganhalangan memperolehi hidayah Allah. • Menghuraikan cara-cara mendapat hidayah Allah. • Menyatakan pengertian hidayah. • Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. keluarga dan masyarakat. dalil Al-Quran dan hadis tentang kepentingan ilmu pengetahuan. SURAH AN-NUR AYAT 35 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 35 dengan bantuan multimedia. Bersyukur dengan anugerah Allah.Islam Ting. ilmu dan nur Allah. Perbincangan Kumpulan: Akibat nusyuz berdasarkan berita atau maklumat yang didapati daripada keratan akhbar atau majalah dan sebaran am. Membudayakan tegur menegur dan maaf memaafi dalam kehidupan harian. Kebersihan rohani dan jasmani mampu berdaya saing membangunka n maruah diri dan keluarga. Aras 2 • Menyenaraikan golongan yang mendapat nur Allah. doa menuntut ilmu.

kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan kemajuan negara.5 • • • Menjelaskan bukti-bukti AlQuran sebagai mukjizat. Bersopansantun dalam berumahtangga . Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Perbincangan dan Sumbang Saran: Tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. • Menghuraikan kifarah zihar. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan zihar kepada seseorang. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zihar iaitu rukun dan syarat. Tayangan VCD: Leftenan Adnan Penyelidikan Berkumpulan: Dewan AlJundi Majlis AlTaqrir Majlis AlMuqabalah Al-Massahun Dewan AlTasnif Nota edaran Bersemangat juang dan sedia berkorban. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH) Aras 1 • Menyatakan pengertian zihar dan hukumnya. solat tasbih. Aras 2 Penerangan dan Perbincangan: Pengertian zihar. zihar berdasarkan Al-Quran dan hadis. kesan-kesan zihar kepada seseorang. Zihar Kifarat Nota edaran Sentiasa jujur ketika berkatakata. • Menyatakan struktur organisasi ketenteraan pada zaman Abbasiyyah.Rancangan Tahunan P. Soal Jawab: Sebab-sebab berlakunya zihar. • Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. • Menjelaskan langkahlangkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar.Islam Ting. • Menyatakan rukun dan syarat zihar. • Menyatakan bahawa zihar adalah amalan yang dilarang oleh Islam. Simulasi: Solat hajat. 21 . Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab berlakunya zihar. solat witir. Menjelaskan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. berilmu yang beramal dengan orang-orang yang berilmu tanpa amal. Cermat dan berfikir sebelum bertindak. Membandingkan antara orang berilmu yang beramal dengan orangorang yang berilmu tanpa amal. Aras 1 • Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. 16/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar.

Leftenan Adnan. ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yg disyariatkan oleh Islam. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh negarawan di Malaysia dalam tulisan jawi. • Mengamalkan adab-adab berjihad. berjuang mempertahankan negara. Forum: ‘Cara menangani keruntuhan moral di kalangan remaja’. Aras 3 • Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan di zaman Abbasiyyah. Bukit Kepong.5 • Menghuraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Jihad Kafir harbi Kafir zimmi Nota edaran VCD Khalid AlWalid.Islam Ting. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab perlunya memperjuangkan kepentingan agama Islam. kepentingan beradab dengan jihad. • Menyatakan kepentingan beradab dengan jihad. Faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Berusaha dengan penuh keyakinan untuk mencapai keredhaan Allah. Membuat Folio: Sumbangan angkatan tentera. • Menyatakan ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yang disyariatkan oleh Islam. bangsa dan negara. • Menghuraikan ciri-ciri pejuang yang sebenar menurut ajaran Islam sebenar. 22 . Aras 3 • Menjelaskan kelebihankelebihan orang yang berjuang mendaulatkan Perbincangan: Maksud perjuangan. Perbincangan Kumpulan: Berjuang mencapai kecemerlangan akademik. Bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahank an agama. • Menyatakan bidang-bidang jihad dalam kehidupan yang perlu diperjuangkan. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas. berjuang dan tanggungjawab fardhu ain dan fardhu kifayah. berjuang meningkatkan dan meninggikan taraf kehidupan. Dewan AlArdh Al-Jawasis Dairah AlMuhandisin Al-Bahriyyah Manjaniq Al-Karadis ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERJIHAD Aras 1 • Menyatakan maksud perjuangan(jihad).Rancangan Tahunan P. • Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan negara.

Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith dengan bantuan guru. Leftenan Adnan. Kajian Perpustakaan/Buku Skrap: Cara pengurusan masa yang betul. • Menyatakan kebaikan menguruskan masa dengan bijak. • Menerangkan cara-cara melahirkan semangat juang ke arah menjana dan mempertahankan tamadun dan pembangunan umat. • Menghuraikan keuntungan berjuang terhadap diri sendiri. Bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup. • Menjelaskan amalanamalan yang perlu untuk Tayangan VCD: Khalid Al-Walid. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. masyarakat dan negara. • Menyatakan akibat buruk menangguh-nangguhkan sesuatu urusan. Perbincangan Kumpulan: Menghubungkait di antara hadith yang dipelajari dengan ayat 10 dan 11 Surah An-Naba Perantau Taqwa Nota edaran Menepati masa apabila berjanji dengan rakan. guru dan ibu bapa. Gigih berusaha meningkatkan kecemerlangan diri. keluarga.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan pengajaranpengajaran dari hadith. Aras 2 • Menjelaskan cara-cara pengurusan masa yang betul. • Menyatakan konsep kehidupan di dunia sebagai kehidupan seorang perantau. 23 . Aras 3 • Menyatakan cara mengaplikasi penetapan waktu ibadat dalam penjadualan urusan kehidupan.5 17/1 HADITH: KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU. pengajaran hadith. Bukit Kepong. Sumbang Saran: Cara pengurusan masa dengan betul.Islam Ting. • Menghuraikan kelebihan menyegerakan segala urusan. tamadun dan pembangunan negara.

Aras 2 • Menghuraikan tindakan yang harus diambil apabila berlakunya qazaf. sebab. Li’an Qazaf Nota edaran Bertindak mengikut kebenaran bukan perasaan. Penerangan dan perbincangan: Pengertian li’an.5 kehidupan di akhirat. hukum. Soal Jawab: Implikasi li’an ke atas suami isteri. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANN YA (LI’AN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI) Aras 1 • Menyatakan pengertian li’an dan hukumnya. cara. 18/1 19/1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20/1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 • Menyatakan pengertian poligami dan hukumnya.Islam Ting. Berbaik sangka antara satu sama lain. Aras 3 • Menjelaskan implikasi li’an ke atas hubungan suami dan isteri. • Menjelaskan kepentingan menjaga maruah isteri dan rumahtangga. • Menjelaskan sebab-sebab terjadinya li’an. Poligami Adil Nota edaran Sentiasa bekerjasama dalam 1/2 IBADAT: 24 . • Menjelaskan hikmahhikmah disyariatkan li’an. hukum. dan sebab. Sumbang Saran: Pengertian poligami. Sentiasa berfikir sebelum bertindak.Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan cara dan syarat sah li’an.

masyarakat dan negara. Nota edaran Sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin yang membangunka n tamadun umat. Bertekad untuk memajukan diri.Rancangan Tahunan P. Tekun dan gigih dalam setiap urusan untuk mencapai kecemerlangan diri.Islam Ting. • Menyatakan kesan berpoligami yang tidak menurut syariat Islam. Aras 3 • Menghuraikan implikasi keunggulan tamadun Islam Kuiz: Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEGEMILANGA N KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan hikmah berpoligami yang disyariatkan Aras 3 • Menjelaskan kepentingan bersifat adil dalam berpoligami. Sentiasa bijak menguruskan rumahtangga. 25 . salah faham terhadap poligami. • Menyatakan perbandingan kegemilangan tamadun Islam dari aspek pentadbiran dunia luar dan pencapaian selepas Abbasiyyah. Adil dan saksama dalam menjaga kebahagiaan rumahtangga. mampu memberi nafkah dan hikmah. Forum: ‘Ke arah Pembentukan Generasi Berwawasan’ Membuat Buku Skrap: Tokoh pengumpul hadis. ekonomi dan pertahanan negara. kesan-kesan poligami yang tidak menurut ajaran Islam. ekonomi dan pertahanan negara. Menulis Rencana: Kebaikan poligami dalam tulisan jawi. Perbincangan Kumpulan: Poligami menurut ajaran Islam dari aspek berlaku adil. kehidupan berkeluarga.5 POLIGAMI • Menjelaskan syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami. Aras 2 • Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar dari aspek pentadbiran.

Islam Ting. Berhemah tinggi menjaga harga diri. SURAH ASSAJADAH AYAT Bacaan Ayat: Bacaan ayat 15 dan 16 surah AsSajadah dengan fasih dan lancar dengan bantuan multimedia. Bekerja secara kolektif untuk membangun tamadun Islam. Forum: ‘Peranan Generasi Kini Ke Arah Mengembalikan Kecemerlangan Tamadun Islam’. Nota edaran. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah.Rancangan Tahunan P. Melakar Peta Zaman Abbasiyyah. Program Khemah Ibadat. Merumuskan kewajipan generasi kini ke arah memartabatkan keunggulan tamadun Islam. • Menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan ciri-ciri orang mukmin. Pertandingan Melukis Poster: Bertemakan Kempen Membasmi Rasuah. Berfikiran terbuka dan sanggup menerima teguran. • 2/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. 26 . solat Qanaah dengan ketentuan Qada’ dan Qadar. Hafazan: Tasbih Takbir Tahlil Tahmid CD Ayat Al-Quran Edaran lafaz niat solat witir.5 • di zaman Abbasiyyah terhadap kemajuan hari ini. Melayari Laman Web: Kesan-kesan peperangan. Aras 2 • Menyatakan kelebihan orang beriman kepada Allah KEFAHAMAN AL-QURAN: PERIBADI MUKMIN . Adil dalam menjalankan tugas dan menghargai pemimpin yang berjasa. Kajian Perpustakaan: Kegemilangan zaman Al-Makmun dan Harun Al-Rasyid. Aras 3 • Menghuraikan faktor-faktor kegemilangan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar sepanjang zaman. Peta zaman Abbasiyy ah.

Perbincangan Kumpulan: Kebaikan infak. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Menggalakan pelajar menghafaz Surah As-Sajadah. fasik dan munafik. 3/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG Membuat peta minda: Ketokohan Ibnu Khaldun Perbincangan Kumpulan: Kelebihan dan keistimewaan Ibnu Khaldun.Rancangan Tahunan P. • Membandingkan antara sujud-sujud yang disyariatkan iaitu sujud solat. fasik dan munafik. Sejarawan Negarawan Budayawan Nota edaran Mencontohi kegigihan Ibnu Khaldun dalam menuntut ilmu. Melayari Laman Web: Mendapatkan maklumat tentang Ibnu Khaldun melalui laman web. • Menjelaskan perkaraperkara utama yang terdapat dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun dalam membina tamadun manusia. Senarai semak ciri-ciri orang beriman. sujud tilawah dan sujud syukur. Berusaha meningkatkan ketrampilan diri dalam penguasaan pelbagai ilmu.5 15 DAN 16 dan keburukan orang yang tidak beriman. Menyediakan Senarai Semak: Ciri-ciri orang beriman. fasik dan munafik. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri dan sikap orang-orang beriman dengan orangorang fasik dan munafik. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan. • Menjelaskan keistimewaan hasil-hasil karya Ibnu Khaldun. Latih Tubi Menghafaz Niat: Niat solat witir. cara mendekatkan diri kepada Allah. sejarawan. pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun. Nota edaran Istiqamah menolong kawan-kawan yang memerlukan bantuan.Islam Ting. 27 . ciri-ciri orang beriman. • Menghuraikan bentukbentuk infak yang disukai Allah. sujud sahwi. budayawan dan cendekiawan. • Menghuraikan kepentingan pembangunan Madiah dan Insaniah berteraskan iman. Qiamullail Infak Sujud Tilawah Sujud Syukur Sujud Sahwi tahajjud dan sujud tilawah. solat tahajjud dan sujud tilawah.

Sumbang Saran: Kesan perjuangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di kalangan masyarakat Islam di Nusantara. • Menyatakan kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab ibu bapa. rohani dan intelek. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak. Gambar berkaitan . Sifat rendah diri. Perbincangan dan penerangan: Cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak melalui lembaran kerja dan rencana atau gambar. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH. Aras 1 • Menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. • Menyatakan cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. Rela berkorban untuk kebaikan bersama. Mengamalkan budaya ilmu dalam rumahtangga. cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. Aras 2 Perbincangan: Konsep kemahiran keibubapaan. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dari aspek jasmani. Kuiz: Menyenaraikan hasil-hasil karya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Mencontohi semangat juang 28 . Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup.Rancangan Tahunan P.5 IBADAT: KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Khaldun terhadap tamadun manusia hari ini.Islam Ting. VCD Sayyid Jamaluddi n AlAfghani. emosi. Islah Nota edaran. Sentiasa menjaga maruah keluarga. pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya. Kemahiran keibubapaan Nota edaran Lembara n kerja. berani dan telus dapat menyokong kejayaan seseorang.

Iltizam dan jujur ketika melakukan amalan sunat. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah.Rancangan Tahunan P. serta prihatin terhadap umat Islam. • Menyatakan bahawa orang yang mengingkari risalah Rasulullah s.5 • • Menjelaskan keperluan AlIslah (pembaharuan) dalam kehidupan seseorang. Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.’ Tayangan Video: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. Menulis Kata-kata Hikmah: Menulis kata-kata hikmah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam tulisan jawi . • Menyatakan bahawa orang yang menyempurnakan segala tanggungjawab fardhu dan sunat akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah.w. tersingkap segala rahsia alam yang tersembunyi. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. telah melakukan penyelewengan terhadap akidah.Manusia adalah sebenar-benar rahsia kejadian alam ini. • Menyatakan maksud wali berdasarkan hadith tersebut. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith. Lawatan Ke Perpustakaan: Untuk memperkenalkan pelajar kitab-kitab hadith yang muktabar. Kajian Perpustakaan. Aras 3 • Merumuskan kesan pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani terhadap masyarakat Islam. Berjiwa besar dan sanggup memperjuangk an kebenaran. Perbincangan Kumpulan: Amalan-amalan sunat. Membuat Buku Skrap: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. ciri-ciri orang yang mendapat perlindungan Allah.a. 29 . Wali Allah Ibadat nawafil Nota edaran Menghormati orang yang berilmu dan taqarrub kepada Allah. Dengan akalnya. Prihatin dan melaksanakan amalan wajib dan sunat secara berterusan. 4/2 HADITH: ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S.Islam Ting.T. • Menghuraikan mengapa aliran pembaharuan Islam di Asia Barat lebih mempengaruhi pemikiran umat Islam di Tanah Melayu.W.

ternakan. • Menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadat nawafil. gotong-royong. Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Gambargambar pencemar an alam Nota edaran Mencintai dan menghargai alam ciptaan Allah.Rancangan Tahunan P. manusia. Kumpulan 3: Langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan alam dan cara-cara mengatasinya. Pertandingan Kebersihan: Antara kelas. Aras 2 • Menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Memelihara alam sekeliling supaya bebas daripada kekotoran dan pencemaran. kebun sayur. Aras 1 • Menyatakan maksud alam. • Mengamalkan cara-cara penjagaan dan pemeliharaan alam. cara-cara penjagaan dan pemeliharaan kejadian alam. masyarakat dan Perbincangan Kumpulan: Maksud alam dan kepentingan memelihara alam. Kumpulan 2: Pencemaran sungai dan kesannya. • Menerangkan kepentingan memelihara alam adalah tuntutan Islam. • Menghuraikan pengajaranpengajaran hadith. Projek Sekolah: Taman rekreasi.Islam Ting. Perbincangan: Kumpulan 1: Punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. • Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi kerosakan alam dan haiwan. ibadat dan akhlak. Mensyukuri nikmat Allah yang menjadikan alam semulajadi untuk semua insan. Aras 3 • Menerangkan akibat jika kita tidak menjaga alam semulajadi kepada haiwan. • Menyatakan kepentingan memelihara kejadian alam.5 • Menghuraikan amalanamalan sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Aras 3 • Menjelaskan peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dari aspek ilmu. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMELIHARA ALAM 30 .

Islam Ting. • Menjelaskan idea-idea dalam bidang ilmu. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh. Menulis Rencana Ringkas: ‘Kepentingan Hidup Secara Bermasyarakat’ Kuiz: Menyenaraikan ciri-ciri seorang pejuang Islam. • Menyatakan sumbangan dan jasa-jasa terhadap pembangunan umat Islam. 6/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBERI DAN Perbincangan Kumpulan: Kumpulan 1: Kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Melayari Laman Web: Maklumat tentang Syeikh Muhammad Abduh. • Aras 1 • Menyatakan pengertian memberi dan menerima sedekah dan hadiah. Sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dan berani. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup.5 5/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG negara. • Menerangkan saranansaranan utama Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang ilmu dan pendidikan. • Menyatakan adab-adab memberi sedekah dan Melukis Peta Minda: Mengenai riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh dalam tulisan jawi. Aras 3 • Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam. Mengambil iktibar cara meningkatkan kualiti hidup. jasa dan buah fikiran Syeikh Muhammad Abduh. Menerangkan tentang kebaikan menjaga alam semulajadi dan haiwan. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan. 31 . • Membincangkan kesan pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada pembangunan umat Islam. Kajian Perpustakaan: Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin. Sedekah Hadiah Nota edaran Ikhlas apabila bersedekah dan memberi hadiah. Al-Urwatul Wusqa Jumud Taklid buta Nota edaran Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. pendidikan dan sahsiah.Rancangan Tahunan P.

• • hadiah. Aras 1 • Menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Berusaha membentuk keluarga bahagia. Aras 2 • Menjelaskan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah secara umum. Kumpulan 3: Orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. Karangan Dalam Tulisan Jawi: Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Penerangan dan Perbincangan: Bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Projek Kemasyarakatan: Mengumpul barang-barang terpakai untuk golongan yang memerlukan dan memberi penghargaan kepada pelajar yang banyak memberi sumbangan kepada sekolah. • Menyatakan matlamat dan keperluan penubuhan Mahkamah Syariah yang berkaitan Enakmen Keluarga Islam di Malaysia. UndangUndang Keluarga Islam e-syariah Akta Enakmen Ordinan Bidang Kuasa Mal Nota edaran Bersikap amanah tanpa mengira kedudukan. Rela berkorban tanpa mengira masa dan tenaga. Menjelaskan jenis-jenis sedekah dan hadiah. Kumpulan 2: Jenis-jenis sedekah dan hadiah. Berterima kasih apabila menerima sesuatu pemberian daripada seseorang. Mengamalkan bersedekah dan memberi hadiah dengan penuh keikhlasan. 32 . Menyatakan kepentingan memberi sedekah dan menerima hadiah. Aras 3 • Menghuraikan perbezaan di antara amalan bersedekah dengan memberi hadiah. Aras 2 • Menjelaskan bersedekah dan memberi hadiah adalah digalakkan oleh Islam. enakmen dan akta kekeluargaan yang diperuntukkan kepada mahkamah di Malaysia.5 MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH. • Menghuraikan kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. • Merumuskan orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah.Islam Ting. Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. Lawatan : Ke Mahkamah Syariah berhampiran dan membuat laporan.Rancangan Tahunan P. IBADAT: UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM Sumbang Saran: Mahkamah di Malaysia.

Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Rendah Syariah Mahkamah Tinggi Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Faraid Aras 3 • Membezakan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. • Mengetahu enakmen dan akta kekeluargaan yang terdapat di Malaysia. • Menyatakan keperluan menjaga adab-adab semasa berjual beli. hukumnya dan dalil. Menulis Rencana Ringkas: Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam tulisan jawi. perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. Berniaga Riba Nota edaran Mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam perniagaan. Menceritakan Pengalaman: Pelajar menceritakan pengalaman berniaga melalui persatuan semasa Hari KoKurikulum.5 • Menjelaskan peranan Mahkamah Syariah dan akta kekeluargaan Islam yang berkuatkuasa hari ini. Menghormati pelangganpelanggan dengan penuh kesopanan dan mesra. Aras 3 • Menerangkan perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. 33 . 7/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNIAGA Aras 1 • Menyatakan pengertian adab berjual beli. • Menghuraikan tatacara jual beli menurut Islam. tatacara jual beli menurut Islam.Islam Ting. • Menerangkan adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam.Rancangan Tahunan P. • Menghuraikan bentuk- Sumbang Saran: Pengertian adab berjual beli. Perbincangan Kumpulan: Sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. • Menghuraikan faedah jual beli yang beradab. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam.

KEFAHAMAN AL-QURAN: KEMULIAAN ALQURAN . Aras 2 • Menyatakan keistimewaankeistimewaan Al-Quran. Tugasan Lanjutan: Menulis nama-nama Allah semasa aktiviti persatuan dan membaca Al-Asmaul Husna sebelum memulakan pengajaran. sains dan Al-Quran. Aras 3 • Menghuraikan Al-Asmaul Husna dan kesempurnaan Allah berdasarkan kepada ayat. perkara-perkara alam ghaib dan perkara alam syahadah. • Menyatakan maksud perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima AlQuran. Pengertian dan maksud ayat. • Menjelaskan perkara yang dapat diambil iktibar daripada perumpamaan kesan penurunan Al-Quran ke atas bukit. Aras 1 • Menyatakan pengertian Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. • Menghuraikan sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. Membuat Buku Skrap: Al-Asmaul Husna. akur dan insaf bahawa ilmu Allah tanpa sempadan. Penerangan. Tayangan VCD: Benda-benda ciptaan Allah. CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Takut siksaan Allah dengan meninggalkan maksiat. Menulis Esei: ‘Al-Quran Kitab Panduan Umat’ dalam tulisan jawi. Yakin.Islam Ting. • Menyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam AlQuran. SURAH ALHASYR AYAT 21 HINGGA 24 IBADAT: ANAK Perbincangan: Tanggungjawab ibu bapa Anak angkat Nota Ringkas Sentiasa menjaga 34 . Perbincangan Kumpulan: Bukti kasih sayang Allah kepada manusia. • Menyenaraikan langkahlangkah untuk menjadi orang yang menghayati AlQuran.Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan bahawa makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah.5 bentuk perniagaan yang dilarang oleh Islam.

kesan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat. Bersatu menegakkan Islam dalam mengekalkan tamadun umat. 35 . Perbincangan Kumpulan: Sejarah hidup. Aras 2 • Menghuraikan tanggungjawab ibu terhadap anak angkat. Menulis Rencana: Tentang peninggalan dan pengaruh Syeikh Tahir Jalaluddin dalam pemikiran Islam di nusantara. Nasab Hibbah Wasiat Nota edaran amanah yang dipertanggungj awabkan. Menyatakan peraturan yang berkaitan dengan mengambil anak angkat. Aras 2 • Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin di nusantara. • Menjelaskan cara Syeikh Tahir Jalaluddin menyalurkan pemikiran pembaharuan kepada SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR. keberkesanan dalam menangani masalah kekeluargaan. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. jasa dan ideaidea Syeikh Tahir Jalaluddin. Islah Nota edaran Menghormati dan memuliakan para ilmuan Islam. hikmah pengambilan anak angkat.Islam Ting. • Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. asas pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin. • • anak angkat menurut Islam. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin. • Menjelaskan hikmahhikmah diharuskan mengambil anak angkat. terhadap anak angkat. hukum mengambil anak angkat. Berusaha dan beriltizam memberi pendidikan terhadap anakanak.Rancangan Tahunan P. Menyatakan hukum mengambil anak angkat.5 8/2 AMANAH ALLAH S. Aras 3 • Menghuraikan masalah yang timbul akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. Menjaga hubungan baik kekeluargaan. Sumbang Saran: Anak angkat dan pengertiannya.W. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran terhadap kesusasteraan.T. Kajian Perpustakaan: Tentang Syeikh Tahir Jalaluddin. ilmu falak dan pendidikan Islam.

Islam Ting. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Nota edaran Berusaha secara berterusan dengan penuh semangat ketekunan. Cekal dan tabah menghadapi cabaran.5 • masyarakat Islam. 9/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: HAMKA PERMATA NUSANTARA 36 .Rancangan Tahunan P. • Menyatakan sumbangannya dan jasa-jasa terhadap umat Islam. Tayangan VCD: ‘Di Bawah Lindungan Kaabah’. kesusasteraan dan agama. Aras 3 • Menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh Hamka dalam perjuangannya. Menulis Sinopsis: Salah sebuah buku karangan Hamka. • Menyatakan hasil-hasil karya beliau yang terkenal dalam bidang falsafah. Membuat Buku Skrap: Berkaitan tokoh. • Menghuraikan kesan-kesan perjuangan Hamka terhadap pembangunan umat. • Menjelaskan mengapa beliau digelar Mujaddid. Menjelaskan kegigihan dan semangat juang yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat Islam dalam mengekalkan tamadun Islam. pendidikan dan sifat peribadi Hamka. Teka Silangkata: Berkaitan tokoh. Aras 2 • Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk mengembangkan dakwah Islamiah di nusantara.

5 10/2 11/2 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 20/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 37 .Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 CUTI AKHIR TAHUN 38 .