Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA
MINGG U BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSEP/ISTIL AH Musyrikin Perdamaian Peperangan ALAT BANTU MENGAJA R Pita rakaman atau CD. PENERAPAN NILAI Memberi maaf apabila diminta. Gigih memahamkan Islam kepada rakan sebaya.

1/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM ; SURAH AT-TAUBAH AYAT 6

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan maksud kalimah Al-Musyrikin dan konsep perdamaian. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas perdamaian. • Menghuraikan strategi berdakwah. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan dan kebaikan memberi layanan baik kepada bukan Islam. • Menjelaskan kesan peperangan dan kesan perdamaian. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 1 • Menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam. • Menyatakan hukum-hukum perkahwinan. • Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani atau jasmani), ekonomi dan sosial.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Perbincangan: Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik berdakwah, sasaran dakwah, peranan badan-badan dakwah di Malaysia. Kajian Perpustakaan: Berkenaan mualaf terkenal. Lawatan Sambil Belajar: Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam, PERKIM, JAKIM. Menulis Semula Teks Berkaitan Dakwah Ke Dalam Tulisan Jawi. Soal Jawab dan Penerangan: Konsep perkahwinan dalam Islam dan adat perkahwinan masyarakat Malaysia. Perbincangan: Pengertian perkahwinan dari bahasa dan istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan rumahtangga masa kini dan

Perkahwinan

IBADAT: PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Nota edaran Rencana yang berkaitan

Menjaga maruah dan kehormatan. Bertindak secara rasional dan berfikiran waras.

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

Aras 2 • Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan sunnah. Aras 3 • Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. • Menyenaraikan langkahlangkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. Aras 1 • Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh ajaran Islam. • Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan isteri. • Menyatakan tentang mahram kekal dan mahram sementara. • Menyatakan pengertian peminangan. • Menyatakan cara-cara peminangan mengikut syariat Islam. • Menyatakan hukum melihat dan batas-batas terhadap bakal suami dan isteri semasa meminang. • Menyatakan perempuanperempuan yang boleh dipinang. Aras 2 • Menerangkan panduan memilih bakal suami dan isteri yang disarankan oleh Islam. • Menjelaskan hikmah-hikmah

langkah-langkah ke arah perkahwinan yang menepati dengan syariat Islam. Perbincangan Dalam Kumpulan: Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV Menulis Rencana Ringkas Dalam Tulisan Jawi: Berdasarkan pengalaman pelajar mengenai majlis walimatulurus. Sumbang Saran: ‘Calon Suami Atau Isteri’ berdasarkan pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciriciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh syarak. Perbincangan Kump. 1: Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang diharamkan berkahwin kerana keturunan, susuan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 2; Mahram kekal dan mahram sementara. Perbincangan Kump. 3: Akibat mengabaikan tanggungjawab rumahtangga, hukum pengharaman berkahwin dan alasan-alasan berdasarkan penyusuan, keturunan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 1:

Haram Selamanya Haram Sementara Penyusuan Persemendaa n Keturunan Merisik Meminang Batas Pergaulan

Nota edaran Gambargambar berkaitan peminang an.

2/1

IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI & PEMINANGAN DAN BATAS PERGAULAN)

Sentiasa mementingkan nilai-nilai agama semasa memilih teman hidup. Berani menghadapi risiko memilih bakal suami atau isteri. Memelihara maruah diri daripada terjebak ke lembah perzinaan. Bersangka baik antara satu sama lain. Sentiasa menepati janji dalam urusan

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

perlu adanya peminangan. Aras 3 • Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh Islam. • Menghuraikan tingkahlaku yang betul menurut hukum syarak semasa pertunangan yang telah disempurnakan. • Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi peraturan hukum syarak sepanjang tempoh pertunangan.

Hikmah melihat pasangan semasa proses peminangan, adab-adab yang perlu dipatuhi dalam tempoh pertunangan. Perbincangan Kump. 2; Tingkahlaku yang betul dan menyalahi peraturan hukum, mencari jodoh melalui laman web(internet) Perbincangan Kump. 3: Mencari jodoh melalui laman web dan risikonya. Menulis Senarai Semak: Barangan yang sering dijadikan hadiah dalam majlis peminangan dengan tulisan jawi.

kehidupan harian.

AKIDAH: IMAN MUTIARA HIDUP

Aras 1 • Menyatakan konsep martabatmartabat iman dan dalil martabat iman bertambah dan berkurang iaitu ayat 2, Surah Al-Anfal. • Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah imannya dan caracara melakukannya. Aras 2 • Menghuraikan setiap martabat iman. • Menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan berkurangan. • Menjelaskan kebaikan iman bertambah dan keburukan iman berkurangan terhadap

Perbincangan Berkumpulan: Iman yang tetap: iman para malaikat, iman yang sentiasa bertambah: iman para nabi dan rasul, iman yang sentiasa berkurang: iman orang fasik, iman yang boleh jadi bertambah dan berkurang: iman orang mukmin yang melakukan perintah dan larangan Allah, iman yang ditolak(mardud): iman orang munafik. Pembentangan Hasil Perbincangan Berkumpulan:

Iman Kemanisan iman

Nota edaran CD Nasyid Kumpula n Raihan

Ikhlas berdoa memohon ditingkatkan iman kepada Allah. Sentiasa memelihara tingkahlaku

3

Rancangan Tahunan P. kebaikan dan keburukan iman bertambah dan berkurang.Islam Ting. • Menghuraikan musafir yang diharuskan dan ditegah oleh Perbincangan: Pengertian musafir. Aktiviti Penghayatan Islam: Usrah Tayangan Video. banyak pengalaman. • Menyatakan bahawa Islam menganjurkan adab-adab tertentu semasa di jalan dan perjalanan. Aras 3 • Menyenaraikan kesan-kesan iman yang bertambah dan iman yang berkurangan. semasa dan kembali dari perjalanan.5 seseorang. 4 . luas pandangan. Tayangan Video: Yang berkaitan musafir seperti Jejak Rasul. • Menyatakan keperluan terhadap musafir. 3/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERMUSAFIR Aras 1 • Menyatakan pengertian musafir. jauh perjalanan. kesan-kesan buruk tidak mematuhi adab bermusafir. Edaran doa keluar dari rumah. doa menaiki kenderaa n. Sentiasa bersifat kasih sayang dan dapat mengekalkan silaturrahim. Tunjuk Cara: Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan VCD. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab sebelum. sebab iman berkurang. doa musafir. • Memahami dalil nakli adabadab perjalanan(musafir) Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila tidak mematuhi adab bermusafir. Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. keperluan terhadap musafir. Sebab iman bertambah. Sentiasa membersihkan hati dari sifatsifat keji. adab semasa di jalan dan perjalanan. Membuat Catatan Perjalanan Dalam Tulisan Jawi. • Menerangkan adab semasa di jalan dan perjalanan. Bersopan santun di jalan raya dan dalam perjalanan. Musafir VCD Jejak Rasul VCD solat Jamak dan Qasar Peta minda hukum musafir. Perbincangan Kumpulan: Adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. • Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman. Sesuai dengan tajuk dan diikuti dengan perbincangan dan rumusan.

Abu Ja’far. Melukis Peta: Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah. Al-Khalifah Al-Wazir Al-Dawawin Wilayah AlAhd Al-Kuttab Dewan AlMazalim Qadi AlQudhah Peta kawasan penyebar an Islam di zaman Abbasiya h Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Tugasan Di Rumah: Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang terkenal dan sumbangannya. doa menaiki kenderaan. Menghafaz Doa: Doa keluar dari rumah. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH. • Menerangkan sumbangan dan jasa utama khalifah tersebut. Aras 2 • Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas. bahan edaran dan latar belakang kerajaan Abbasiyyah. pemikiran dan sistem kemasyarakatan. Menulis Rencana: ‘Islam Satu Cara Hidup’ Kajian Perpustakaan: Tentang perkembangan Islam. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. hubungan diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah. Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu haji dan umrah. Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. Membuat Peta Minda: Hukum dan dalil bermusafir. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. • Menjelaskan bagaimana semangat juang umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat 5 . doa musafir. kebudayaan. rakan dan seumpamanya.Rancangan Tahunan P.5 • syarak. Aras 3 • Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah. Aras 1 • Menyatakan latar belakang kerajaan Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi dan khalifah terkenal. Diskusi: Penubuhan kerajaan Abbasiyyah berasaskan kepada buku rujukan. pembebasan dari penjajahan. • Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat.Islam Ting. Kerja-Kerja Berkumpulan: Menulis buku folio ‘Faktor kejayaan penyebaran Islam pada zaman Abbasiyyah’ dengan tulisan jawi. keluarga. menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa.

hukum dan jenis-jenis mahar. Tawakal Dakwah Nota edaran Mencintai Rasulullah dengan 6 . Aras 3 • Menghuraikan secara terperinci tujuan mahar mengikut syariat Islam. • Menghuraikan tujuan walimatulurus. Membuat kerja lanjutan berdasarkan bahan rujukan yang khusus ditentukan oleh guru bagi menjawab persoalan hukum dan adab-adab walimatulurus. Mengumpul Keratan Akbar: Berkaitan dengan permasalahan perkahwinan. Tentang rukun nikah. • Menghuraikan hukum perkahwinan yang berlainan agama. • Menyatakan maksud. Sentiasa berusaha membentuk keluarga bahagia. masyarakat dan negara. • Menjelaskan jenis-jenis wali nikah. Membuat Catatan: Tentang syarat-syarat wali nikah dalam tulisan jawi. • Menerangkan tujuan walimatulurus dalam perkahwinan berdasarkan ajaran Islam. • Menyatakan maksud. Perbincangan: Mahar dari aspek maksud. 3. MAHAR DAN WALIMATULUR US) Aras 1 • Menyatakan tentang rukun nikah. • Menghuraikan tujuan mahar. Berusaha mengasihi keluarga sepanjang hayat. Penerangan Guru. • Menyatakan ciri-ciri nikah yang sah. Membuat rumusan bertulis mengenai adabadab walimatulurus dengan bantuan guru. hukum dan jenis.Islam Ting. 4/1 IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (RUKUN NIKAH. Aras 2 • Menjelaskan syarat-syarat wali nikah. 2. hukum dan adab walimatulurus.5 diamalkan untuk memajukan diri. Perbincangan Berpandukan Gambar Mengenai Gerak Kerja Walimatulurus Seperti: 1. Perbincangan dengan gambar-gambar. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan Mahar Mahar musamma Mahar misil Wali mujbir Wali bukan mujbir Wali hakim Walimatuluru s Sunat muakkad Nota edaran Keratan akhbar Patuh dan taat kepada peraturan Allah sepanjang tempoh pertunangan.Rancangan Tahunan P. KEFAHAMAN Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh.

Islam Ting. Perbincangan: Hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. Sentiasa memelihara rahsia isteri. 2. menyimpan rahsia. • Menyatakan tanggungjawab isteri terhadap suami. taat kepada suami. • Menjelaskan konsep tawakal sebagai ciri kejayaan dakwah • Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. amalanamalan sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat.a. kesankesan positif sifat tawakal. Tanggungjawab bersama. Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. Tanggungjawab suami terhadap isteri. pengertian ayat. bermalam bersama isteri. Menjelaskan bukti kasih sayang rasul kepada manusia. CD Ayat Al-Quran berselawat kepada baginda. Sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah. • Menjelaskan ciri-ciri suami mithali dalam memelihara keharmonian rumahtangga. suami digalakkan memberi izin untuk ziarah mahram yang sakit. musafir bersama suami jika dikehendaki. Aras 2 • Menghuraikan sifat-sifat Rasulullah s. memberi nafkah. 7 . Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga dan keluarga. menikmati hubungan Nafkah zahir Nafkah batin Nota edaran Sentiasa merancang dan berfikir sebelum bertindak. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. 3. Perbincangan Berkumpulan: Konsep tawakal. Sentiasa sabar melayani emosi isteri dan perintah suami. ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sebagai ketua negara. SURAH AT-TAUBAH AYAT 128 DAN 129 • • Menyatakan sebab-sebab rasul diutuskan dari kalangan manusia. menghiaskan diri dan minta izin apabila berpuasa sunat. 5/1 IBADAT: TANGGUNGJAW AB SUAMI ISTERI Perbincangan: 1.w. • Menghuraikan kesan-kesan positif sifat tawakal.5 AL-QURAN: NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH. • Menyatakan tanggungjawab suami terhadap isteri. Bertawakal selepas berusaha.Rancangan Tahunan P. contoh-contoh keprihatinan kepada umatnya. menerima kekurangan dan kecacatan. memelihara harta dan kehormatan. Tanggungjawab isteri terhadap suami.

5 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. 3. 8 . Aras 1 • Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. Sumbangan tokoh-tokoh kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. Tahap kemajuan yang dicapai pada zaman Bani Abbasiyyah.Islam Ting. Aras 3 • Merumuskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan seimbang ilmu nakli dan akli pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokoh-tokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam perkembangan Islam.Rancangan Tahunan P. Ilmu dan tokoh. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. Baitul Hikmah Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Mengenai bidang ilmu dan tokoh-tokoh ilmu yang berkembang dengan cemerlang pada zaman Bani Abbasiyyah. Kuiz. • Menghuraikan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah Aras 2 • Menjelaskan perkembangan institusi pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah. Membuat Folio: 1. • Menjelaskan kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan umat. • Menjelaskan peranan institusi pendidikan yg lain. • Menjelaskan persiapan ke arah pembinaan keluarga bahagia. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. • Menerangkan kesan daripada bersama suami. mendidik anak dan menjaga hubungan baik dengan keluarga keduadua belah pihak. 2.

cerai taklik. faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. • Menerangkan sebab-sebab yang membolehkan talak dilakukan kepada isteri. Sanggup mengorbankan harta. Berhati-hati dengan lafaz talak. 9 . Menginsafi kepentingan menjaga imej negara. rukun dan hikmah talak. Talak Talak Sunni Talak Bid’i Talak Raj’i Talak Ba’in Ba’in Kubra Ba’in Sughra Talak taklik Taklik khuluk Nota edaran Peta minda jenis-jenis talak Persepakatan ketika membuat keputusan. ungkapan talak taklik. Aras 2 • Menghuraikan sebab-sebab perlunya beradab dalam bernegara. masa dan tenaga untuk negara. • Menyatakan maksud talak taklik dan contohnya. • Menerangkan faedah beradab Perbincangan: Adab-adab bernegara.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. Penerangan: Rukun talak satu persatu. • Menyatakan jenis-jenis talak. • Menyatakan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. Aras 1 • Menyatakan pengertian talak. hukum. Tayangan Dokumentari: Tentang negara dan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. Aras 2 • Menerangkan alasan talak tidak digalakkan dalam Islam. Kajian Kes Tentang Isu Semasa: Akibat perceraian. sebabsebab perlunya beradab dalam bernegara. Negara Nota edaran VCD Dokumen tari Sentiasa setia dan cinta kepada negara. Saling bermaafan antara suami dan isteri 6/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNEGARA Aras 1 • Menyatakan pengertian negara. keluarga dan masyarakat. Perbincangan: Pengertian talak dari aspek bahasa dan istilah serta hukum-hukum yang berkaitan. • Menghuraikan kesan-kesan talak taklik terhadap diri. Aras 3 • Menghuraikan tentang hikmahhikmah talak dalam Islam.5 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR) kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia. jenis-jenis talak.

5 dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. • Mengenalpasti kesan-kesan negatif jika tidak mencintai negara. Pemudi Tiang Negara’ AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. (PENGENALAN) Sumbang Saran: Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yakin dengan pegangan Ahli 10 . Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan positif jika mencintai negara.Islam Ting. kemunculan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. 7/1 AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. • Merumuskan sifat-sifat warga negara yang baik. Kajian Perpustakaan: Huraian prinsip-prinsip akidah Ru’yatullah Bukubuku rujukan yang berkaitan .Rancangan Tahunan P. • Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menerangkan latar belakang kemunculan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 2 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menerangkan sumber-sumber pegangan yang utama menurut Forum: ‘Sifat-sifat warganegara yang baik dan kesan-kesan jika mencintai negara’. • Menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah yang betul dan diikuti. Aras 1 • Menyatakan pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kajian Perpustakaan: Kajian perpustakaan dan perbincangan dalam kumpulan mengenai tokohtokoh akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menulis Rencana: Mengenai latar belakang dan perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam tulisan jawi. Al-Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 3 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij Aras 1 • Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. (PRINSIP- Perbincangan: Mengenai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tetap pendirian dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pidato Umum: ‘Pemuda Harapan Bangsa. Nota edaran Sentiasa membaca buku dan rencana ilmiah mengenai kepercayaan dan ideologi moden supaya tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah dan sesat.

fasik. Kajian Perpustakaan: Istilah-istilah tersebut. TIDAK BERAGAMA DAN MUSYRIK) Perbincangan: Pengertian muslim. mukmin. kafir. • Menjelaskan kepentingan berpegang kepada sumber pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah • Menghuraikan kebenaran prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah Aras 3 • Menerangkan perbandingan prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. Aras 3 • Menerangkan perbezaan antara setiap kumpulan tersebut. Syiah dan Khawarij. mulhid dan musyrik. tidak beragama (mulhid) dan musyrik. murtad. Aras 2 • Menghuraikan prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. KAFIR.5 PRINSIP AKIDAH AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) Ahli Sunnah Wal Jamaah. MUKMIN. murtad. AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. Berhemah tinggi dalam kehidupan seharian. (PERBEZAAN ANTARA MUSLIM. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kumpulan yang tersebut.Islam Ting.Rancangan Tahunan P. Latih Tubi Menghafaz Doa: Doa memohon dijauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. 11 . Muslim Mukmin Kafir Fasik Murtad Munafik Mulhid Musyrik Carta istilah. tidak beragama dan musyrik. MUNAFIK. • Mengambil iktibar setiap perkara tersebut. Aras 1 • Menyatakan pengertian mengenai muslim. Nota edaran. fasik. munafik. mukmin. Membina Carta Amalan Harian: Bagi memelihara iman dalam tulisan jawi. Ahli Sunnah Wal Jamaah dan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sunnah Wal Jamaah. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan perkaraperkara yang membatalkan iman. • Menghuraikan sebab-sebab kemunculan kafir. Keratan akhbar Lembara n kerja dan edaran doa. kafir. fasik. MURTAD. FASIK. Sentiasa mendalami ajaran Islam dan berkongsi pengalaman dengan rakan sebaya. munafik. Berdisplin dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. munafik. • Membincangkan langkahlangkah memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. murtad.

Al-Qanun Fit Tib Avicenna Nota edaran Peta minda Kata-kata hikmah Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepadukan ilmu tab’i dan ilmu wahyu.5 • 8/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Merumuskan langkah-langkah menangani keburukan yang dibawa oleh kumpulan tersebut. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA Kuiz: Tentang riwayat hidup. 12 . • Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. Menulis Kata-Kata Hikmah: Berkaitan dengan kesihatan tubuh badan dalam tulisan jawi. Sumbang Saran: Keperluan menceburi bidang perubatan.Islam Ting. • Menyenaraikan hasil-hasil Kajian Perpustakaan: Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. Mini Forum: ‘Kepentingan menguasai sains dan teknologi’ atau ‘Cabaran sains dan teknologi dalam dunia globalisasi’. Meneladani kegigihan tokoh-tokoh silam dalam meningkatkan kemajuan sains dan teknologi. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan. Lawatan: Ke Pusat Sains Negara (Planetarium). pelopor bidang sains dan teknologi. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah • Merumuskan keperluan menguasai bidang sains dan teknologi oleh umat Islam masa kini. Aras 1 • Menyatakan perkembangan sains dan teknologi di zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi. • Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam.Rancangan Tahunan P. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup. Mengambil iktibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam menerokai dan menguasai ilmu. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. Galeri Sains Petroleum (Petrosains) Globalisasi Nota edaran Berani mencuba menghasilkan rekaan baru untuk faedah orang ramai. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina.

• Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. Iddah Iddah Quru’ (suci) Iddah Bulan Iddah Nota edaran Sabar antara suami isteri menghadapi dugaan hidup. • Menyatakan rukun-rukun rujuk.5 karya utama Ibnu Sina. Perbincangan: Hikmah iddah dan sejauhmana keberkesanannya untuk mengatasi masalah perceraian. Rujuk Sorih Kinayah Sighah Iddah Nota edaran Lembara n kerja Saling bermaafan selepas melakukan kesilapan. syarat-syarat isteri yang boleh dirujuk. • Menjelaskan tempoh iddah mengikut jenis-jenisnya. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (IDDAH PENANTIAN Aras 1 • Menyatakan pengertian iddah dan jenis iddah menurut hukum syarak. 9/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (RUJUK PENAWAR BAGI TALAK) 13 . Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. Bekerjasama dan bantumembantu Perbincangan: Mengenai galakan syarak terhadap rujuk dan membuat rumusan tentang pengertian rujuk dan hukum rujuk. Aras 1 • Menyatakan pengertian rujuk dan kepentingan suami isteri bersatu dalam membina rumahtangga yang aman. • Menjelaskan hak isteri Soal Jawab dan Penjelasan: Jenis-jenis. Prihatin menunaikan tanggungjawab bersama. • Menyatakan syarat-syarat isteri yang dirujuk. Penerangan Guru: Rukun.Islam Ting. Sentiasa bermuhasabah setiap perbuatan yang baik dan buruk. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rujuk terhadap anak dan keluarga. tempoh dan adabadab semasa iddah. • Menerangkan kesan rujuk terhadap hubungan suami isteri.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menerangkan tujuan rujuk dalam perkahwinan.

• Menyatakan tuntutan kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri. Bersalin Nasab menguruskan rumahtangga. adab-adab ihdad(berkabung) ketika kematian suami. Menulis karangan dalam tulisan jawi ‘Kepentingan Aurat Maruah Mahram Bukan mahram CD Ayat Al-Quran VCD berkaitan Memakai pakaian yang menutup aurat. • Menjelaskan sebab perbezaan tempoh di antara jenis iddah. Pertandingan: 1. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 • Menjelaskan jenis-jenis iddah.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. • Menyatakan batas-batas aurat kepada golongan yang dikecualikan. 10/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: BATAS-BATAS PERGAULAN. Tayangan VCD: Tentang pakaian yang menutup aurat. • Menghuraikan kesan-kesan disyariatkan iddah terhadap isteri. • Menghuraikan status isteri semasa dan selepas iddah mengikut hukum syarak. SURAH AN-NUR AYAT 30 DAN 31 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 30 Dan 31 dengan lancar. Berdisiplin semasa iddah dan menghargai jasa isteri. Melukis fesyen pakaian menutup aurat.5 BAGI WANITA) semasa iddah. Aras 3 • Menghuraikan permasalahan dan adabadab isteri ketika iddah kematian suami dan perbezaan dengan iddah yang lain. Bertanggungja wab memelihara aurat dan maruah diri. 14 . Penerangan guru: Maksud ayat secara umum. 2. • Menyatakan hikmahhikmah iddah setelah berlakunya perceraian di kalangan isteri. mengawal pandangan dan menutup aurat. Aras 2 • Menghuraikan batas-batas aurat lelaki sesama lelaki. perempuan sesama hak isteri semasa dan selepas iddah iaitu tempat tinggal dan nafkah.

Menutup Aurat Dalam Islam’. Suq Baghdad Suq Al-Baqar Jizyah Fai Nota edaran Amanah dalam menjalankan tanggungjawab Berusaha dengan bersifat jujur dalam 15 . Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan fasakh dalam perkahwinan. • Menyatakan pencapaianpencapaian bidang ekonomi. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Perbincangan Berkumpulan: Golongan-golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan diri seorang wanita.5 • perempuan.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan fasakh. Membandingbeza: Menulis dalam tulisan jawi karangan pendek berkaitan dengan perbandingan antara talak dan fasakh. Aras 2 • Menjelaskan proses menuntut fasakh dalam Islam. Sumbang Saran: Proses menuntut fasakh. Fasakh Nota edaran. Bertolak ansur dalam pergaulan sesama kawan. kepentingan menutup aurat dari sudut keimanan. kesan dan akibat tidak menutup aurat. lelaki sesama perempuan dan muslim dengan orang kafir. Carta perbandi ngan antara talak dan fasakh Berusaha dan berikhtiar mengatasi masalah. pencapaianpencapaian bidang ekonomi. Perbincangan: Pengertian fasakh dari segi bahasa dan istilah. Tabah menghadapi cabaran hidup. Menyenaraikan golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan wanita. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Kerja Berkumpulan dan Pembentangan (Menggunakan sumber rujukan): Sektor-sektor ekonomi utama zaman Abbasiyyah. Penerangan: Hukum dan sebab-sebab yang mengharuskan fasakh. 11/1 12/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA Aras 1 • Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama pada zaman Abbasiyyah. • Menjelaskan hikmah diharuskan fasakh.Islam Ting. adab pergaulan dalam Islam. Aras 3 • Membandingkan kesankesan menutup aurat dan tidak menutup aurat. sikap. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (FASAKH MEMBENDUNG KEMUDHARATA N DALAM RUMAHTANGG A) Aras 1 • Menyatakan pengertian fasakh dan hukumnya. pemikiran dan tingkahlaku.

Islam Ting. • Menyatakan adab-adab seseorang terhadap pemimpin. Forum: ‘Rakyat beradab negara dihormati’ Perbincangan: Adab-adab rakyat terhadap pemimpin. Aras 2 • Menjelaskan sumbersumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. Sentiasa memuliakan dan menghormati pemimpin. • Menghuraikan peranan Baitul Mal pada zaman Abbasiyyah.5 N EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. Perbincangan. sekolah. Kuiz: Menyenaraikan nama-nama pemimpin di kalangan keluarga. masyarakat dan negara. Aras 1 • Menyatakan pengertian pemimpin. kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN PEMIMPIN Mengarang dan Memberi Ulasan: Tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dihormati dan disegani. • Mengamalkan adab-adab dengan pemimpin. faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi. • Menghuraikan tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin. 16 . • Menyatakan Islam telah menganjurkan beradab dengan pemimpin. Taat dan patuh kepada arahan pemimpin. Aras 3 • Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. peranan Baitul Mal di zaman Abbasiyyah. • Menyatakan kepentingan beradab dengan pemimpin. Pembentangan dan Membuat Rumusan: Sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. • Mengambil iktibar daripada keunggulan pencapaian ekonomi pada zaman Abbasiyyah. • Menyenaraikan keperluan kekuatan ekonomi umat Islam dalam dunia globalisasi. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong bidang ekonomi. Zakat Kharaj Ghanimah Usyur Saftajah meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk menguasai bidang ekonomi. Mengamalkan ketaatan dan bersifat jujur kepada pemimpin.Rancangan Tahunan P. Pemimpin Kepemimpina n Nota edaran Gambargambar pemimpin negara.

13/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. • Menjelaskan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Aras 1 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara-perkara yang menyeleweng dalam ajaran tersebut. CIRI-CIRI DAN CONTOH AJARAN SESAT Perbincangan Kumpulan: Ciri-ciri kesesatan.Islam Ting. tokoh pemimpin yang terkenal dan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Berusaha menjauhkan 17 . • Menyatakan cara menangani ajaran sesat dan menyeleweng. Bahai dan Taslim.Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Menghuraikan implikasi terhadap rakyat yang tidak mentaati pemimpin. Ajaran sesat Qadiani Bahai Taslim Keratan akhbar Nota edaran Sentiasa mengawal diri daripada perkara-perkara yang merosakkan iman. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Qadiani. • Merumuskan langkahlangkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin.5 Aras 2 • Menghuraikan faedah ketaatan kepada pemimpin. Sentiasa membuat pertimbangan dalam setiap tindakan. • Menerangkan rakyat dilarang menghina pemimpin dan sebaliknya. faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dan cara mengatasinya. • Menghuraikan sebab-sebab rakyat mesti bertanggungjawab terhadap pemimpin. • Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng. Taslim dan Bahai di Malaysia. Kajian Kes: Ajaran Qadiani yang berlaku di Malaysia. • Menyatakan contoh-contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia seperti Qadiani. Menyeediakan Folio: Langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin.

masyarakat dan negara. • Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai. Berusaha membaca dan mengkaji bukubuku agama di perpustakaan secara berterusan. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Bahai di Malaysia. cara-cara mengatasinya. BAHAI Aras 1 • Menyatakan pengasas ajaran Bahai. Yakin dengan Perbincangan Berkumpulan: Taslim Nota 18 . Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang terdapat di dalam ajaran agama Bahai. Menulis Rencana: ‘Ajaran sesat serta contoh’ dengan tulisan jawi.Rancangan Tahunan P. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi. Aras 3 • Menerangkan langkahlangkah untuk menangani fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Bahai kepada individu. Menjaga hubungan kemanusiaan di antara muslim dengan bukan muslim dalam bermasyarakat. diri daripada amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. faktor-faktor kemunculannya. Aras 1 Perbincangan Berkumpulan: Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai. Bahai Nota edaran Keratan akhbar Tazkiyatunnafs dengan mendalami ilmu akidah yang berdasarkan AlQuran dan hadis. AKIDAH: AJARAN SESAT. • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. Kajian Kes: Ajaran Bahai yang berlaku di Malaysia. Aras 3 • Menjelaskan langkahlangkah untuk menangani fahaman-fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. Melayari Internet: Mencari bahan-bahan berkaitan ajaran Qadiani di Malaysia khasnya dan di selruhnya dunia amnya. masyarakat dan negara.5 Aras 2 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu.Islam Ting.

Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Taslim di Malaysia. TASLIM • • • Menyatakan pengasas ajaran Taslim. Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim. Aras 2 • Menjelaskan hikmahhikmah khuluk di dalam Islam. Aras 3 • Menyatakan kesan-kesan khuluk di dalam rumahtangga.5 14/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. Aras 1 • Menyatakan pengertian khuluk dan hukumnya. Sentiasa menjaga kesopanan dan berbudi bahasa terhadap seseorang.a. edaran Keratan akhbar akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Perbincangan Berkumpulan: Hukum dan sebab-sebab diharuskan khuluk.Islam Ting.w. kesan-kesan khuluk terhadap keluarga. Aras 3 • Merumuskan langkahlangkah yang dapat diambil bagi membendung gejalagejala ajaran sesat di dalam masyarakat. Menyatakan ciri-ciri ajaran Taslim. Ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab 19 . Khuluk Nota edaran Bermuhasabah dan kembali ke pangkal jalan ke arah kebaikan berumahtangga . Menyatakan ciri-ciri kesesatan yang terdapat dalam ajaran Taslim. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (KHULUK BUKTI KEADILAN ISLAM TERHADAP WANITA) Perbincangan: Pengertian khuluk. Kajian Kes: Ajaran Taslim yang berlaku di Malaysia. hikmahhikmah khuluk. faktor-faktor kemunculannya. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan khuluk yang disyariatkan oleh ajaran Islam. cara-cara mengatasinya.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut. Sentiasa mengamalkan sunah Rasulullah s. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Taslim kepada individu. • Menjelaskan perbezaan antara ciri-ciri ajaran Taslim dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi.

Soal Jawab: Hak isteri yang nusyuz dan tindakan untuk mengatasi nusyuz.5 15/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN) Aras 1 • Menyatakan maksud nusyuz dan hukumnya. dalil Al-Quran dan hadis tentang kepentingan ilmu pengetahuan. • Menjelaskan halanganhalangan memperolehi hidayah Allah. • Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. doa menuntut ilmu.Islam Ting. Bersyukur dengan anugerah Allah. keluarga dan masyarakat. Perbincangan Kumpulan: Akibat nusyuz berdasarkan berita atau maklumat yang didapati daripada keratan akhbar atau majalah dan sebaran am. • Menyatakan hak isteri yang gugur akibat nusyuz. Aras 3 Perbincangan: Pengertian nusyuz dan sebabsebab berlakunya nusyuz. Membudayakan tegur menegur dan maaf memaafi dalam kehidupan harian. ilmu dan nur Allah. SURAH AN-NUR AYAT 35 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 35 dengan bantuan multimedia. • Menjelaskan langkahlangkah mengelak isteri dari nusyuz. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh ilmuan. • Menyatakan perkara yang boleh membawa kepada nusyuz terhadap suami. Nur Hidayat Mukjizat CD Ayat Al-Quran Nota edaran Sentiasa cintakan ilmu pengetahuan.Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Menganalisis dan mengkaji akibat isteri yang nusyuz terhadap suami. perbandingan antara orang Ilmu fardhu ain Ilmu fardhu kifayah 20 . Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor berlakunya nusyuz di kalangan isteri. Kebersihan rohani dan jasmani mampu berdaya saing membangunka n maruah diri dan keluarga. Nusyuz Nota edaran berkasih sayang. Perbincangan Kumpulan: Jenis-jenis hidayah. • Menyatakan pengertian hidayah. Aras 2 • Menyenaraikan golongan yang mendapat nur Allah. Rajin berdoa memohon hidayah Allah. Berani menghadapi risiko dalam berumahtangga . KEFAHAMAN AL-QURAN: HIDAYAH ALLAH . • Menghuraikan cara-cara mendapat hidayah Allah. Kuiz: Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada perlakuan nusyuz.

• Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan zihar kepada seseorang. Zihar Kifarat Nota edaran Sentiasa jujur ketika berkatakata. Soal Jawab: Sebab-sebab berlakunya zihar. • Menyatakan struktur organisasi ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH) Aras 1 • Menyatakan pengertian zihar dan hukumnya.Islam Ting. kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan kemajuan negara. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zihar iaitu rukun dan syarat.5 • • • Menjelaskan bukti-bukti AlQuran sebagai mukjizat. • Menyatakan rukun dan syarat zihar. Perbincangan dan Sumbang Saran: Tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. Aras 1 • Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. • Menghuraikan kifarah zihar. Aras 2 Penerangan dan Perbincangan: Pengertian zihar. langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. 16/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. • Menjelaskan langkahlangkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. zihar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Cermat dan berfikir sebelum bertindak. Tayangan VCD: Leftenan Adnan Penyelidikan Berkumpulan: Dewan AlJundi Majlis AlTaqrir Majlis AlMuqabalah Al-Massahun Dewan AlTasnif Nota edaran Bersemangat juang dan sedia berkorban. kesan-kesan zihar kepada seseorang. solat witir. Bersopansantun dalam berumahtangga . Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab berlakunya zihar.Rancangan Tahunan P. solat tasbih. Menjelaskan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Membandingkan antara orang berilmu yang beramal dengan orangorang yang berilmu tanpa amal. 21 . Simulasi: Solat hajat. berilmu yang beramal dengan orang-orang yang berilmu tanpa amal. • Menyatakan bahawa zihar adalah amalan yang dilarang oleh Islam.

• Menyatakan kepentingan beradab dengan jihad. • Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan negara. Aras 3 • Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan di zaman Abbasiyyah.5 • Menghuraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Bukit Kepong. 22 . Membuat Folio: Sumbangan angkatan tentera. Dewan AlArdh Al-Jawasis Dairah AlMuhandisin Al-Bahriyyah Manjaniq Al-Karadis ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERJIHAD Aras 1 • Menyatakan maksud perjuangan(jihad). Aras 3 • Menjelaskan kelebihankelebihan orang yang berjuang mendaulatkan Perbincangan: Maksud perjuangan. Jihad Kafir harbi Kafir zimmi Nota edaran VCD Khalid AlWalid. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab perlunya memperjuangkan kepentingan agama Islam. Perbincangan Kumpulan: Berjuang mencapai kecemerlangan akademik. Forum: ‘Cara menangani keruntuhan moral di kalangan remaja’. bangsa dan negara. • Menyatakan ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yang disyariatkan oleh Islam. ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yg disyariatkan oleh Islam. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh negarawan di Malaysia dalam tulisan jawi. berjuang meningkatkan dan meninggikan taraf kehidupan. • Menyatakan bidang-bidang jihad dalam kehidupan yang perlu diperjuangkan. berjuang dan tanggungjawab fardhu ain dan fardhu kifayah. Bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahank an agama. berjuang mempertahankan negara. • Menghuraikan ciri-ciri pejuang yang sebenar menurut ajaran Islam sebenar. Berusaha dengan penuh keyakinan untuk mencapai keredhaan Allah. Leftenan Adnan. • Mengamalkan adab-adab berjihad. kepentingan beradab dengan jihad.Rancangan Tahunan P. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah.Islam Ting.

Leftenan Adnan. • Menghuraikan keuntungan berjuang terhadap diri sendiri. • Menerangkan cara-cara melahirkan semangat juang ke arah menjana dan mempertahankan tamadun dan pembangunan umat. • Menjelaskan amalanamalan yang perlu untuk Tayangan VCD: Khalid Al-Walid. Gigih berusaha meningkatkan kecemerlangan diri. Sumbang Saran: Cara pengurusan masa dengan betul. Perbincangan Kumpulan: Menghubungkait di antara hadith yang dipelajari dengan ayat 10 dan 11 Surah An-Naba Perantau Taqwa Nota edaran Menepati masa apabila berjanji dengan rakan. • Menyatakan pengajaranpengajaran dari hadith. masyarakat dan negara. • Menyatakan akibat buruk menangguh-nangguhkan sesuatu urusan. Aras 2 • Menjelaskan cara-cara pengurusan masa yang betul. guru dan ibu bapa. Aras 3 • Menyatakan cara mengaplikasi penetapan waktu ibadat dalam penjadualan urusan kehidupan. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith dengan bantuan guru. Bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup. 23 . keluarga. • Menyatakan kebaikan menguruskan masa dengan bijak. • Menyatakan konsep kehidupan di dunia sebagai kehidupan seorang perantau. tamadun dan pembangunan negara. • Menghuraikan kelebihan menyegerakan segala urusan. pengajaran hadith.Islam Ting. Bukit Kepong.5 17/1 HADITH: KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU. Kajian Perpustakaan/Buku Skrap: Cara pengurusan masa yang betul. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith.Rancangan Tahunan P.

Rancangan Tahunan P. Soal Jawab: Implikasi li’an ke atas suami isteri. Li’an Qazaf Nota edaran Bertindak mengikut kebenaran bukan perasaan. sebab. hukum. hukum. • Menjelaskan kepentingan menjaga maruah isteri dan rumahtangga. Aras 3 • Menjelaskan implikasi li’an ke atas hubungan suami dan isteri. • Menjelaskan hikmahhikmah disyariatkan li’an. cara. • Menjelaskan sebab-sebab terjadinya li’an. Sentiasa berfikir sebelum bertindak. dan sebab. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANN YA (LI’AN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI) Aras 1 • Menyatakan pengertian li’an dan hukumnya. Aras 2 • Menghuraikan tindakan yang harus diambil apabila berlakunya qazaf.5 kehidupan di akhirat. Berbaik sangka antara satu sama lain. Poligami Adil Nota edaran Sentiasa bekerjasama dalam 1/2 IBADAT: 24 .Islam Ting. 18/1 19/1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20/1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 • Menyatakan pengertian poligami dan hukumnya. Penerangan dan perbincangan: Pengertian li’an. Sumbang Saran: Pengertian poligami. • Menjelaskan cara dan syarat sah li’an.

kesan-kesan poligami yang tidak menurut ajaran Islam. Menulis Rencana: Kebaikan poligami dalam tulisan jawi. Forum: ‘Ke arah Pembentukan Generasi Berwawasan’ Membuat Buku Skrap: Tokoh pengumpul hadis. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEGEMILANGA N KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. kehidupan berkeluarga. • Menyatakan perbandingan kegemilangan tamadun Islam dari aspek pentadbiran dunia luar dan pencapaian selepas Abbasiyyah. ekonomi dan pertahanan negara. tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang. masyarakat dan negara. Aras 3 • Menghuraikan implikasi keunggulan tamadun Islam Kuiz: Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Sentiasa bijak menguruskan rumahtangga. Nota edaran Sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin yang membangunka n tamadun umat. 25 . Adil dan saksama dalam menjaga kebahagiaan rumahtangga.Islam Ting. Perbincangan Kumpulan: Poligami menurut ajaran Islam dari aspek berlaku adil. mampu memberi nafkah dan hikmah. Aras 2 • Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar dari aspek pentadbiran. Tekun dan gigih dalam setiap urusan untuk mencapai kecemerlangan diri. • Menyatakan kesan berpoligami yang tidak menurut syariat Islam.5 POLIGAMI • Menjelaskan syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami. salah faham terhadap poligami. Aras 2 • Menjelaskan hikmah berpoligami yang disyariatkan Aras 3 • Menjelaskan kepentingan bersifat adil dalam berpoligami. Bertekad untuk memajukan diri. ekonomi dan pertahanan negara.Rancangan Tahunan P.

Peta zaman Abbasiyy ah. Kajian Perpustakaan: Kegemilangan zaman Al-Makmun dan Harun Al-Rasyid. • Menyatakan ciri-ciri orang mukmin.Islam Ting. Nota edaran. Program Khemah Ibadat. • Menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • 2/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan faktor-faktor kegemilangan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar sepanjang zaman. Merumuskan kewajipan generasi kini ke arah memartabatkan keunggulan tamadun Islam.5 • di zaman Abbasiyyah terhadap kemajuan hari ini.Rancangan Tahunan P. 26 . solat Qanaah dengan ketentuan Qada’ dan Qadar. Melayari Laman Web: Kesan-kesan peperangan. Pertandingan Melukis Poster: Bertemakan Kempen Membasmi Rasuah. Hafazan: Tasbih Takbir Tahlil Tahmid CD Ayat Al-Quran Edaran lafaz niat solat witir. Berfikiran terbuka dan sanggup menerima teguran. Aras 2 • Menyatakan kelebihan orang beriman kepada Allah KEFAHAMAN AL-QURAN: PERIBADI MUKMIN . Melakar Peta Zaman Abbasiyyah. Adil dalam menjalankan tugas dan menghargai pemimpin yang berjasa. SURAH ASSAJADAH AYAT Bacaan Ayat: Bacaan ayat 15 dan 16 surah AsSajadah dengan fasih dan lancar dengan bantuan multimedia. Bekerja secara kolektif untuk membangun tamadun Islam. Forum: ‘Peranan Generasi Kini Ke Arah Mengembalikan Kecemerlangan Tamadun Islam’. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Berhemah tinggi menjaga harga diri.

Senarai semak ciri-ciri orang beriman. Qiamullail Infak Sujud Tilawah Sujud Syukur Sujud Sahwi tahajjud dan sujud tilawah. • Membandingkan antara sujud-sujud yang disyariatkan iaitu sujud solat. cara mendekatkan diri kepada Allah. fasik dan munafik. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Menggalakan pelajar menghafaz Surah As-Sajadah. Melayari Laman Web: Mendapatkan maklumat tentang Ibnu Khaldun melalui laman web. Berusaha meningkatkan ketrampilan diri dalam penguasaan pelbagai ilmu. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan. pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun. budayawan dan cendekiawan. • Menjelaskan keistimewaan hasil-hasil karya Ibnu Khaldun. • Menjelaskan perkaraperkara utama yang terdapat dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun dalam membina tamadun manusia.Islam Ting. sejarawan. Latih Tubi Menghafaz Niat: Niat solat witir. ciri-ciri orang beriman. Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri dan sikap orang-orang beriman dengan orangorang fasik dan munafik. Menyediakan Senarai Semak: Ciri-ciri orang beriman. solat tahajjud dan sujud tilawah. Sejarawan Negarawan Budayawan Nota edaran Mencontohi kegigihan Ibnu Khaldun dalam menuntut ilmu. 27 . • Menghuraikan bentukbentuk infak yang disukai Allah.5 15 DAN 16 dan keburukan orang yang tidak beriman. sujud tilawah dan sujud syukur. sujud sahwi. Nota edaran Istiqamah menolong kawan-kawan yang memerlukan bantuan. • Menghuraikan kepentingan pembangunan Madiah dan Insaniah berteraskan iman. fasik dan munafik.Rancangan Tahunan P. fasik dan munafik. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Perbincangan Kumpulan: Kebaikan infak. 3/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG Membuat peta minda: Ketokohan Ibnu Khaldun Perbincangan Kumpulan: Kelebihan dan keistimewaan Ibnu Khaldun.

Aras 2 Perbincangan: Konsep kemahiran keibubapaan. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. Aras 1 • Menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. Mengamalkan budaya ilmu dalam rumahtangga. cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. • Menyatakan kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab ibu bapa. Kuiz: Menyenaraikan hasil-hasil karya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. rohani dan intelek. hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. Kemahiran keibubapaan Nota edaran Lembara n kerja. Sumbang Saran: Kesan perjuangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di kalangan masyarakat Islam di Nusantara.5 IBADAT: KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Khaldun terhadap tamadun manusia hari ini. Mencontohi semangat juang 28 . • Menyatakan cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak.Islam Ting. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH. Gambar berkaitan . Sentiasa menjaga maruah keluarga.Rancangan Tahunan P. Perbincangan dan penerangan: Cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak melalui lembaran kerja dan rencana atau gambar. emosi. Islah Nota edaran. pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dari aspek jasmani. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Rela berkorban untuk kebaikan bersama. VCD Sayyid Jamaluddi n AlAfghani. berani dan telus dapat menyokong kejayaan seseorang. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak. Sifat rendah diri.

ciri-ciri orang yang mendapat perlindungan Allah. telah melakukan penyelewengan terhadap akidah. 29 .’ Tayangan Video: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani.Rancangan Tahunan P.W. • Menghuraikan mengapa aliran pembaharuan Islam di Asia Barat lebih mempengaruhi pemikiran umat Islam di Tanah Melayu. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith. Wali Allah Ibadat nawafil Nota edaran Menghormati orang yang berilmu dan taqarrub kepada Allah. • Menyatakan maksud wali berdasarkan hadith tersebut. Menulis Kata-kata Hikmah: Menulis kata-kata hikmah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam tulisan jawi . Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. 4/2 HADITH: ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith.5 • • Menjelaskan keperluan AlIslah (pembaharuan) dalam kehidupan seseorang. Dengan akalnya. Peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah.w. tersingkap segala rahsia alam yang tersembunyi. serta prihatin terhadap umat Islam. • Menyatakan bahawa orang yang menyempurnakan segala tanggungjawab fardhu dan sunat akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah. Aras 3 • Merumuskan kesan pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani terhadap masyarakat Islam. Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Prihatin dan melaksanakan amalan wajib dan sunat secara berterusan. Perbincangan Kumpulan: Amalan-amalan sunat. Lawatan Ke Perpustakaan: Untuk memperkenalkan pelajar kitab-kitab hadith yang muktabar.Manusia adalah sebenar-benar rahsia kejadian alam ini. Iltizam dan jujur ketika melakukan amalan sunat.a. Membuat Buku Skrap: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. Berjiwa besar dan sanggup memperjuangk an kebenaran.Islam Ting.T. • Menyatakan bahawa orang yang mengingkari risalah Rasulullah s. Kajian Perpustakaan.

• Menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadat nawafil. • Menerangkan kepentingan memelihara alam adalah tuntutan Islam. Kumpulan 3: Langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan alam dan cara-cara mengatasinya. kebun sayur. ternakan. Projek Sekolah: Taman rekreasi. cara-cara penjagaan dan pemeliharaan kejadian alam. • Menghuraikan pengajaranpengajaran hadith. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMELIHARA ALAM 30 . Aras 3 • Menerangkan akibat jika kita tidak menjaga alam semulajadi kepada haiwan. Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Gambargambar pencemar an alam Nota edaran Mencintai dan menghargai alam ciptaan Allah. manusia.5 • Menghuraikan amalanamalan sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Aras 1 • Menyatakan maksud alam.Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Menjelaskan peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dari aspek ilmu. Perbincangan: Kumpulan 1: Punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Kumpulan 2: Pencemaran sungai dan kesannya. • Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi kerosakan alam dan haiwan. Aras 2 • Menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. gotong-royong.Islam Ting. Mensyukuri nikmat Allah yang menjadikan alam semulajadi untuk semua insan. masyarakat dan Perbincangan Kumpulan: Maksud alam dan kepentingan memelihara alam. Pertandingan Kebersihan: Antara kelas. • Menyatakan kepentingan memelihara kejadian alam. ibadat dan akhlak. • Mengamalkan cara-cara penjagaan dan pemeliharaan alam. Memelihara alam sekeliling supaya bebas daripada kekotoran dan pencemaran.

Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan. Mengambil iktibar cara meningkatkan kualiti hidup. Aras 3 • Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam. • Aras 1 • Menyatakan pengertian memberi dan menerima sedekah dan hadiah. 6/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBERI DAN Perbincangan Kumpulan: Kumpulan 1: Kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dan berani. • Menyatakan adab-adab memberi sedekah dan Melukis Peta Minda: Mengenai riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh dalam tulisan jawi. jasa dan buah fikiran Syeikh Muhammad Abduh. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. • Menerangkan saranansaranan utama Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang ilmu dan pendidikan.Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 5/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG negara. 31 . • Membincangkan kesan pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada pembangunan umat Islam. Menulis Rencana Ringkas: ‘Kepentingan Hidup Secara Bermasyarakat’ Kuiz: Menyenaraikan ciri-ciri seorang pejuang Islam. • Menjelaskan idea-idea dalam bidang ilmu. Al-Urwatul Wusqa Jumud Taklid buta Nota edaran Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. Kajian Perpustakaan: Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin. Melayari Laman Web: Maklumat tentang Syeikh Muhammad Abduh. • Menyatakan sumbangan dan jasa-jasa terhadap pembangunan umat Islam. Sedekah Hadiah Nota edaran Ikhlas apabila bersedekah dan memberi hadiah. pendidikan dan sahsiah. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh. Menerangkan tentang kebaikan menjaga alam semulajadi dan haiwan.

Aras 3 • Menghuraikan perbezaan di antara amalan bersedekah dengan memberi hadiah. Kumpulan 3: Orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. • • hadiah. enakmen dan akta kekeluargaan yang diperuntukkan kepada mahkamah di Malaysia. IBADAT: UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM Sumbang Saran: Mahkamah di Malaysia. Penerangan dan Perbincangan: Bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Karangan Dalam Tulisan Jawi: Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Aras 2 • Menjelaskan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah secara umum.Rancangan Tahunan P. • Menghuraikan kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Menyatakan kepentingan memberi sedekah dan menerima hadiah. • Merumuskan orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah.Islam Ting. Berterima kasih apabila menerima sesuatu pemberian daripada seseorang. Menjelaskan jenis-jenis sedekah dan hadiah. Aras 1 • Menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Rela berkorban tanpa mengira masa dan tenaga. 32 . Aras 2 • Menjelaskan bersedekah dan memberi hadiah adalah digalakkan oleh Islam. Mengamalkan bersedekah dan memberi hadiah dengan penuh keikhlasan. Berusaha membentuk keluarga bahagia. • Menyatakan matlamat dan keperluan penubuhan Mahkamah Syariah yang berkaitan Enakmen Keluarga Islam di Malaysia. Projek Kemasyarakatan: Mengumpul barang-barang terpakai untuk golongan yang memerlukan dan memberi penghargaan kepada pelajar yang banyak memberi sumbangan kepada sekolah. UndangUndang Keluarga Islam e-syariah Akta Enakmen Ordinan Bidang Kuasa Mal Nota edaran Bersikap amanah tanpa mengira kedudukan. Kumpulan 2: Jenis-jenis sedekah dan hadiah.5 MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH. Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. Lawatan : Ke Mahkamah Syariah berhampiran dan membuat laporan.

Perbincangan Kumpulan: Sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. Menulis Rencana Ringkas: Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam tulisan jawi. hukumnya dan dalil. adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. • Menyatakan keperluan menjaga adab-adab semasa berjual beli. Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Rendah Syariah Mahkamah Tinggi Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Faraid Aras 3 • Membezakan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. 33 . tatacara jual beli menurut Islam. Aras 3 • Menerangkan perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. Berniaga Riba Nota edaran Mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam perniagaan. • Menghuraikan bentuk- Sumbang Saran: Pengertian adab berjual beli.5 • Menjelaskan peranan Mahkamah Syariah dan akta kekeluargaan Islam yang berkuatkuasa hari ini.Islam Ting. • Menghuraikan tatacara jual beli menurut Islam. 7/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNIAGA Aras 1 • Menyatakan pengertian adab berjual beli. Menghormati pelangganpelanggan dengan penuh kesopanan dan mesra.Rancangan Tahunan P. perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. • Menghuraikan faedah jual beli yang beradab. • Mengetahu enakmen dan akta kekeluargaan yang terdapat di Malaysia. Menceritakan Pengalaman: Pelajar menceritakan pengalaman berniaga melalui persatuan semasa Hari KoKurikulum. • Menerangkan adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam.

Aras 1 • Menyatakan pengertian Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Pengertian dan maksud ayat. perkara-perkara alam ghaib dan perkara alam syahadah. • Menjelaskan perkara yang dapat diambil iktibar daripada perumpamaan kesan penurunan Al-Quran ke atas bukit. Menulis Esei: ‘Al-Quran Kitab Panduan Umat’ dalam tulisan jawi. • Menyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam AlQuran.5 bentuk perniagaan yang dilarang oleh Islam. • Menyenaraikan langkahlangkah untuk menjadi orang yang menghayati AlQuran. Membuat Buku Skrap: Al-Asmaul Husna. Yakin. KEFAHAMAN AL-QURAN: KEMULIAAN ALQURAN . sains dan Al-Quran. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. • Menyatakan maksud perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima AlQuran. Tayangan VCD: Benda-benda ciptaan Allah. • Menghuraikan sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. akur dan insaf bahawa ilmu Allah tanpa sempadan. Aras 2 • Menyatakan keistimewaankeistimewaan Al-Quran. Aras 3 • Menghuraikan Al-Asmaul Husna dan kesempurnaan Allah berdasarkan kepada ayat. CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Takut siksaan Allah dengan meninggalkan maksiat. SURAH ALHASYR AYAT 21 HINGGA 24 IBADAT: ANAK Perbincangan: Tanggungjawab ibu bapa Anak angkat Nota Ringkas Sentiasa menjaga 34 . • Menjelaskan bahawa makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah. Perbincangan Kumpulan: Bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Tugasan Lanjutan: Menulis nama-nama Allah semasa aktiviti persatuan dan membaca Al-Asmaul Husna sebelum memulakan pengajaran. Penerangan.

35 .T. Kajian Perpustakaan: Tentang Syeikh Tahir Jalaluddin. Menjaga hubungan baik kekeluargaan. jasa dan ideaidea Syeikh Tahir Jalaluddin. Aras 2 • Menghuraikan tanggungjawab ibu terhadap anak angkat. Berusaha dan beriltizam memberi pendidikan terhadap anakanak. hukum mengambil anak angkat.5 8/2 AMANAH ALLAH S. • Menjelaskan cara Syeikh Tahir Jalaluddin menyalurkan pemikiran pembaharuan kepada SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR. Menulis Rencana: Tentang peninggalan dan pengaruh Syeikh Tahir Jalaluddin dalam pemikiran Islam di nusantara. • • anak angkat menurut Islam.Rancangan Tahunan P. Perbincangan Kumpulan: Sejarah hidup. Aras 2 • Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin di nusantara. Menyatakan hukum mengambil anak angkat. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Menyatakan peraturan yang berkaitan dengan mengambil anak angkat. Sumbang Saran: Anak angkat dan pengertiannya. Bersatu menegakkan Islam dalam mengekalkan tamadun umat.W. Aras 3 • Menghuraikan masalah yang timbul akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran terhadap kesusasteraan. ilmu falak dan pendidikan Islam. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin. Nasab Hibbah Wasiat Nota edaran amanah yang dipertanggungj awabkan. • Menjelaskan hikmahhikmah diharuskan mengambil anak angkat. kesan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat. Islah Nota edaran Menghormati dan memuliakan para ilmuan Islam. hikmah pengambilan anak angkat. • Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. keberkesanan dalam menangani masalah kekeluargaan. asas pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin. terhadap anak angkat.Islam Ting.

• Menjelaskan mengapa beliau digelar Mujaddid. Aras 3 • Menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh Hamka dalam perjuangannya.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk mengembangkan dakwah Islamiah di nusantara.Islam Ting. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Nota edaran Berusaha secara berterusan dengan penuh semangat ketekunan. Cekal dan tabah menghadapi cabaran. kesusasteraan dan agama. Teka Silangkata: Berkaitan tokoh. Menjelaskan kegigihan dan semangat juang yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam. • Menyatakan sumbangannya dan jasa-jasa terhadap umat Islam. pendidikan dan sifat peribadi Hamka. Membuat Buku Skrap: Berkaitan tokoh. Menulis Sinopsis: Salah sebuah buku karangan Hamka. • Menghuraikan kesan-kesan perjuangan Hamka terhadap pembangunan umat. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat Islam dalam mengekalkan tamadun Islam. 9/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: HAMKA PERMATA NUSANTARA 36 . • Menyatakan hasil-hasil karya beliau yang terkenal dalam bidang falsafah.5 • masyarakat Islam. Tayangan VCD: ‘Di Bawah Lindungan Kaabah’.

5 10/2 11/2 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 20/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 37 .Islam Ting.Rancangan Tahunan P.

5 CUTI AKHIR TAHUN 38 .Islam Ting.Rancangan Tahunan P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful