Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA
MINGG U BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSEP/ISTIL AH Musyrikin Perdamaian Peperangan ALAT BANTU MENGAJA R Pita rakaman atau CD. PENERAPAN NILAI Memberi maaf apabila diminta. Gigih memahamkan Islam kepada rakan sebaya.

1/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM ; SURAH AT-TAUBAH AYAT 6

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan maksud kalimah Al-Musyrikin dan konsep perdamaian. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas perdamaian. • Menghuraikan strategi berdakwah. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan dan kebaikan memberi layanan baik kepada bukan Islam. • Menjelaskan kesan peperangan dan kesan perdamaian. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 1 • Menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam. • Menyatakan hukum-hukum perkahwinan. • Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani atau jasmani), ekonomi dan sosial.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Perbincangan: Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik berdakwah, sasaran dakwah, peranan badan-badan dakwah di Malaysia. Kajian Perpustakaan: Berkenaan mualaf terkenal. Lawatan Sambil Belajar: Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam, PERKIM, JAKIM. Menulis Semula Teks Berkaitan Dakwah Ke Dalam Tulisan Jawi. Soal Jawab dan Penerangan: Konsep perkahwinan dalam Islam dan adat perkahwinan masyarakat Malaysia. Perbincangan: Pengertian perkahwinan dari bahasa dan istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan rumahtangga masa kini dan

Perkahwinan

IBADAT: PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Nota edaran Rencana yang berkaitan

Menjaga maruah dan kehormatan. Bertindak secara rasional dan berfikiran waras.

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

Aras 2 • Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan sunnah. Aras 3 • Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. • Menyenaraikan langkahlangkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. Aras 1 • Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh ajaran Islam. • Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan isteri. • Menyatakan tentang mahram kekal dan mahram sementara. • Menyatakan pengertian peminangan. • Menyatakan cara-cara peminangan mengikut syariat Islam. • Menyatakan hukum melihat dan batas-batas terhadap bakal suami dan isteri semasa meminang. • Menyatakan perempuanperempuan yang boleh dipinang. Aras 2 • Menerangkan panduan memilih bakal suami dan isteri yang disarankan oleh Islam. • Menjelaskan hikmah-hikmah

langkah-langkah ke arah perkahwinan yang menepati dengan syariat Islam. Perbincangan Dalam Kumpulan: Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV Menulis Rencana Ringkas Dalam Tulisan Jawi: Berdasarkan pengalaman pelajar mengenai majlis walimatulurus. Sumbang Saran: ‘Calon Suami Atau Isteri’ berdasarkan pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciriciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh syarak. Perbincangan Kump. 1: Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang diharamkan berkahwin kerana keturunan, susuan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 2; Mahram kekal dan mahram sementara. Perbincangan Kump. 3: Akibat mengabaikan tanggungjawab rumahtangga, hukum pengharaman berkahwin dan alasan-alasan berdasarkan penyusuan, keturunan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 1:

Haram Selamanya Haram Sementara Penyusuan Persemendaa n Keturunan Merisik Meminang Batas Pergaulan

Nota edaran Gambargambar berkaitan peminang an.

2/1

IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI & PEMINANGAN DAN BATAS PERGAULAN)

Sentiasa mementingkan nilai-nilai agama semasa memilih teman hidup. Berani menghadapi risiko memilih bakal suami atau isteri. Memelihara maruah diri daripada terjebak ke lembah perzinaan. Bersangka baik antara satu sama lain. Sentiasa menepati janji dalam urusan

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

perlu adanya peminangan. Aras 3 • Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh Islam. • Menghuraikan tingkahlaku yang betul menurut hukum syarak semasa pertunangan yang telah disempurnakan. • Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi peraturan hukum syarak sepanjang tempoh pertunangan.

Hikmah melihat pasangan semasa proses peminangan, adab-adab yang perlu dipatuhi dalam tempoh pertunangan. Perbincangan Kump. 2; Tingkahlaku yang betul dan menyalahi peraturan hukum, mencari jodoh melalui laman web(internet) Perbincangan Kump. 3: Mencari jodoh melalui laman web dan risikonya. Menulis Senarai Semak: Barangan yang sering dijadikan hadiah dalam majlis peminangan dengan tulisan jawi.

kehidupan harian.

AKIDAH: IMAN MUTIARA HIDUP

Aras 1 • Menyatakan konsep martabatmartabat iman dan dalil martabat iman bertambah dan berkurang iaitu ayat 2, Surah Al-Anfal. • Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah imannya dan caracara melakukannya. Aras 2 • Menghuraikan setiap martabat iman. • Menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan berkurangan. • Menjelaskan kebaikan iman bertambah dan keburukan iman berkurangan terhadap

Perbincangan Berkumpulan: Iman yang tetap: iman para malaikat, iman yang sentiasa bertambah: iman para nabi dan rasul, iman yang sentiasa berkurang: iman orang fasik, iman yang boleh jadi bertambah dan berkurang: iman orang mukmin yang melakukan perintah dan larangan Allah, iman yang ditolak(mardud): iman orang munafik. Pembentangan Hasil Perbincangan Berkumpulan:

Iman Kemanisan iman

Nota edaran CD Nasyid Kumpula n Raihan

Ikhlas berdoa memohon ditingkatkan iman kepada Allah. Sentiasa memelihara tingkahlaku

3

• Menyatakan bahawa Islam menganjurkan adab-adab tertentu semasa di jalan dan perjalanan. keperluan terhadap musafir.5 seseorang. jauh perjalanan. Tunjuk Cara: Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan VCD. sebab iman berkurang.Rancangan Tahunan P. • Menerangkan adab semasa di jalan dan perjalanan.Islam Ting. • Memahami dalil nakli adabadab perjalanan(musafir) Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila tidak mematuhi adab bermusafir. Aras 3 • Menyenaraikan kesan-kesan iman yang bertambah dan iman yang berkurangan. Membuat Catatan Perjalanan Dalam Tulisan Jawi. Sentiasa membersihkan hati dari sifatsifat keji. • Menyatakan keperluan terhadap musafir. luas pandangan. Sesuai dengan tajuk dan diikuti dengan perbincangan dan rumusan. Tayangan Video: Yang berkaitan musafir seperti Jejak Rasul. • Menghuraikan musafir yang diharuskan dan ditegah oleh Perbincangan: Pengertian musafir. Sebab iman bertambah. doa menaiki kenderaa n. doa musafir. Perbincangan Kumpulan: Adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. 3/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERMUSAFIR Aras 1 • Menyatakan pengertian musafir. Sentiasa bersifat kasih sayang dan dapat mengekalkan silaturrahim. • Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab sebelum. semasa dan kembali dari perjalanan. 4 . Bersopan santun di jalan raya dan dalam perjalanan. Edaran doa keluar dari rumah. Musafir VCD Jejak Rasul VCD solat Jamak dan Qasar Peta minda hukum musafir. kesan-kesan buruk tidak mematuhi adab bermusafir. Aktiviti Penghayatan Islam: Usrah Tayangan Video. kebaikan dan keburukan iman bertambah dan berkurang. banyak pengalaman. adab semasa di jalan dan perjalanan.

Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. • Menerangkan sumbangan dan jasa utama khalifah tersebut. doa menaiki kenderaan. pemikiran dan sistem kemasyarakatan. menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa. doa musafir. Abu Ja’far. Tugasan Di Rumah: Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang terkenal dan sumbangannya. Aras 2 • Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas. Menulis Rencana: ‘Islam Satu Cara Hidup’ Kajian Perpustakaan: Tentang perkembangan Islam. Melukis Peta: Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah. Diskusi: Penubuhan kerajaan Abbasiyyah berasaskan kepada buku rujukan. pembebasan dari penjajahan. Menghafaz Doa: Doa keluar dari rumah. kebudayaan. Aras 1 • Menyatakan latar belakang kerajaan Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi dan khalifah terkenal. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH. Membuat Peta Minda: Hukum dan dalil bermusafir. keluarga. rakan dan seumpamanya.Rancangan Tahunan P. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu haji dan umrah. Al-Khalifah Al-Wazir Al-Dawawin Wilayah AlAhd Al-Kuttab Dewan AlMazalim Qadi AlQudhah Peta kawasan penyebar an Islam di zaman Abbasiya h Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Aras 3 • Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah. hubungan diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah. Kerja-Kerja Berkumpulan: Menulis buku folio ‘Faktor kejayaan penyebaran Islam pada zaman Abbasiyyah’ dengan tulisan jawi. • Menjelaskan bagaimana semangat juang umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat 5 . • Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat.Islam Ting.5 • syarak. bahan edaran dan latar belakang kerajaan Abbasiyyah.

2. 3. • Menerangkan tujuan walimatulurus dalam perkahwinan berdasarkan ajaran Islam. masyarakat dan negara. Aras 2 • Menjelaskan syarat-syarat wali nikah. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan Mahar Mahar musamma Mahar misil Wali mujbir Wali bukan mujbir Wali hakim Walimatuluru s Sunat muakkad Nota edaran Keratan akhbar Patuh dan taat kepada peraturan Allah sepanjang tempoh pertunangan. • Menyatakan ciri-ciri nikah yang sah. MAHAR DAN WALIMATULUR US) Aras 1 • Menyatakan tentang rukun nikah. Membuat rumusan bertulis mengenai adabadab walimatulurus dengan bantuan guru. Membuat kerja lanjutan berdasarkan bahan rujukan yang khusus ditentukan oleh guru bagi menjawab persoalan hukum dan adab-adab walimatulurus. Aras 3 • Menghuraikan secara terperinci tujuan mahar mengikut syariat Islam. Membuat Catatan: Tentang syarat-syarat wali nikah dalam tulisan jawi.Rancangan Tahunan P. Mengumpul Keratan Akbar: Berkaitan dengan permasalahan perkahwinan. • Menyatakan maksud. Perbincangan dengan gambar-gambar. 4/1 IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (RUKUN NIKAH. • Menghuraikan tujuan mahar. • Menyatakan maksud. hukum dan jenis-jenis mahar. hukum dan adab walimatulurus. Berusaha mengasihi keluarga sepanjang hayat. Penerangan Guru.Islam Ting. Perbincangan: Mahar dari aspek maksud. • Menghuraikan tujuan walimatulurus. Perbincangan Berpandukan Gambar Mengenai Gerak Kerja Walimatulurus Seperti: 1. Tentang rukun nikah.5 diamalkan untuk memajukan diri. hukum dan jenis. Tawakal Dakwah Nota edaran Mencintai Rasulullah dengan 6 . • Menjelaskan jenis-jenis wali nikah. • Menghuraikan hukum perkahwinan yang berlainan agama. Sentiasa berusaha membentuk keluarga bahagia. KEFAHAMAN Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh.

Tanggungjawab bersama. 2. bermalam bersama isteri. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga dan keluarga. Sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah.w. SURAH AT-TAUBAH AYAT 128 DAN 129 • • Menyatakan sebab-sebab rasul diutuskan dari kalangan manusia. suami digalakkan memberi izin untuk ziarah mahram yang sakit. Sentiasa memelihara rahsia isteri. contoh-contoh keprihatinan kepada umatnya. Bertawakal selepas berusaha. • Menghuraikan kesan-kesan positif sifat tawakal. Sentiasa sabar melayani emosi isteri dan perintah suami. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. pengertian ayat.Rancangan Tahunan P. Perbincangan Berkumpulan: Konsep tawakal. • Menyatakan tanggungjawab suami terhadap isteri. Perbincangan: Hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. menghiaskan diri dan minta izin apabila berpuasa sunat. ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sebagai ketua negara. amalanamalan sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah.5 AL-QURAN: NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH. menikmati hubungan Nafkah zahir Nafkah batin Nota edaran Sentiasa merancang dan berfikir sebelum bertindak. 7 . taat kepada suami. Aras 2 • Menghuraikan sifat-sifat Rasulullah s. • Menjelaskan ciri-ciri suami mithali dalam memelihara keharmonian rumahtangga. 5/1 IBADAT: TANGGUNGJAW AB SUAMI ISTERI Perbincangan: 1. menyimpan rahsia. CD Ayat Al-Quran berselawat kepada baginda. Tanggungjawab isteri terhadap suami. menerima kekurangan dan kecacatan. Tanggungjawab suami terhadap isteri. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. musafir bersama suami jika dikehendaki. Menjelaskan bukti kasih sayang rasul kepada manusia. memelihara harta dan kehormatan. • Menyatakan tanggungjawab isteri terhadap suami.Islam Ting. kesankesan positif sifat tawakal. memberi nafkah. Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga.a. • Menjelaskan konsep tawakal sebagai ciri kejayaan dakwah • Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. 3.

Rancangan Tahunan P. • Menerangkan kesan daripada bersama suami. Sumbangan tokoh-tokoh kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. mendidik anak dan menjaga hubungan baik dengan keluarga keduadua belah pihak. • Menghuraikan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah Aras 2 • Menjelaskan perkembangan institusi pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan umat. Tahap kemajuan yang dicapai pada zaman Bani Abbasiyyah. Ilmu dan tokoh. • Menjelaskan peranan institusi pendidikan yg lain.5 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. Membuat Folio: 1. 2. • Menjelaskan persiapan ke arah pembinaan keluarga bahagia. • Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokoh-tokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyyah. Kuiz. 3. Baitul Hikmah Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. 8 . Mengenai bidang ilmu dan tokoh-tokoh ilmu yang berkembang dengan cemerlang pada zaman Bani Abbasiyyah. Aras 3 • Merumuskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan seimbang ilmu nakli dan akli pada zaman Bani Abbasiyyah. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. • Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah.Islam Ting. Aras 1 • Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam perkembangan Islam.

Rancangan Tahunan P. • Menyatakan maksud talak taklik dan contohnya. • Menyatakan jenis-jenis talak. • Menghuraikan kesan-kesan talak taklik terhadap diri. • Menerangkan sebab-sebab yang membolehkan talak dilakukan kepada isteri. 9 .5 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR) kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia. sebabsebab perlunya beradab dalam bernegara. Penerangan: Rukun talak satu persatu. keluarga dan masyarakat. jenis-jenis talak. cerai taklik. Menginsafi kepentingan menjaga imej negara. faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. • Menerangkan faedah beradab Perbincangan: Adab-adab bernegara. Talak Talak Sunni Talak Bid’i Talak Raj’i Talak Ba’in Ba’in Kubra Ba’in Sughra Talak taklik Taklik khuluk Nota edaran Peta minda jenis-jenis talak Persepakatan ketika membuat keputusan. Negara Nota edaran VCD Dokumen tari Sentiasa setia dan cinta kepada negara. • Menyatakan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. Aras 1 • Menyatakan pengertian talak. Tayangan Dokumentari: Tentang negara dan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. rukun dan hikmah talak. Berhati-hati dengan lafaz talak. Saling bermaafan antara suami dan isteri 6/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNEGARA Aras 1 • Menyatakan pengertian negara. ungkapan talak taklik. Kajian Kes Tentang Isu Semasa: Akibat perceraian. masa dan tenaga untuk negara.Islam Ting. Aras 2 • Menghuraikan sebab-sebab perlunya beradab dalam bernegara. hukum. Perbincangan: Pengertian talak dari aspek bahasa dan istilah serta hukum-hukum yang berkaitan. Aras 3 • Menghuraikan tentang hikmahhikmah talak dalam Islam. Aras 2 • Menerangkan alasan talak tidak digalakkan dalam Islam. Sanggup mengorbankan harta.

kemunculan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tetap pendirian dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Al-Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menulis Rencana: Mengenai latar belakang dan perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam tulisan jawi.Islam Ting. Yakin dengan pegangan Ahli 10 . Aras 3 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij Aras 1 • Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 2 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 1 • Menyatakan pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kajian Perpustakaan: Kajian perpustakaan dan perbincangan dalam kumpulan mengenai tokohtokoh akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pemudi Tiang Negara’ AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. Pidato Umum: ‘Pemuda Harapan Bangsa. (PRINSIP- Perbincangan: Mengenai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan positif jika mencintai negara. Nota edaran Sentiasa membaca buku dan rencana ilmiah mengenai kepercayaan dan ideologi moden supaya tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah dan sesat. Kajian Perpustakaan: Huraian prinsip-prinsip akidah Ru’yatullah Bukubuku rujukan yang berkaitan . • Menerangkan latar belakang kemunculan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Merumuskan sifat-sifat warga negara yang baik. • Menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah yang betul dan diikuti.5 dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. 7/1 AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. • Mengenalpasti kesan-kesan negatif jika tidak mencintai negara. (PENGENALAN) Sumbang Saran: Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menerangkan sumber-sumber pegangan yang utama menurut Forum: ‘Sifat-sifat warganegara yang baik dan kesan-kesan jika mencintai negara’.

fasik.Rancangan Tahunan P. • Mengambil iktibar setiap perkara tersebut. Nota edaran. Berhemah tinggi dalam kehidupan seharian. murtad. Keratan akhbar Lembara n kerja dan edaran doa. Aras 2 • Menghuraikan prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kajian Perpustakaan: Istilah-istilah tersebut. MUNAFIK. Berdisplin dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. murtad. munafik. MUKMIN. • Membincangkan langkahlangkah memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. Syiah dan Khawarij. Membina Carta Amalan Harian: Bagi memelihara iman dalam tulisan jawi. kafir. Ahli Sunnah Wal Jamaah dan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sentiasa mendalami ajaran Islam dan berkongsi pengalaman dengan rakan sebaya. KAFIR. Muslim Mukmin Kafir Fasik Murtad Munafik Mulhid Musyrik Carta istilah.Islam Ting. mukmin. fasik. Latih Tubi Menghafaz Doa: Doa memohon dijauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. TIDAK BERAGAMA DAN MUSYRIK) Perbincangan: Pengertian muslim. (PERBEZAAN ANTARA MUSLIM. kafir. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kumpulan yang tersebut. munafik. FASIK. MURTAD. tidak beragama (mulhid) dan musyrik. murtad.5 PRINSIP AKIDAH AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menghuraikan sebab-sebab kemunculan kafir. tidak beragama dan musyrik. mukmin. Aras 3 • Menerangkan perbezaan antara setiap kumpulan tersebut. Aras 1 • Menyatakan pengertian mengenai muslim. Sunnah Wal Jamaah. 11 . fasik. • Menjelaskan kepentingan berpegang kepada sumber pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah • Menghuraikan kebenaran prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah Aras 3 • Menerangkan perbandingan prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan perkaraperkara yang membatalkan iman. munafik. mulhid dan musyrik.

Meneladani kegigihan tokoh-tokoh silam dalam meningkatkan kemajuan sains dan teknologi. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA Kuiz: Tentang riwayat hidup. Al-Qanun Fit Tib Avicenna Nota edaran Peta minda Kata-kata hikmah Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepadukan ilmu tab’i dan ilmu wahyu. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. Sumbang Saran: Keperluan menceburi bidang perubatan. Galeri Sains Petroleum (Petrosains) Globalisasi Nota edaran Berani mencuba menghasilkan rekaan baru untuk faedah orang ramai. • Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan.5 • 8/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Merumuskan langkah-langkah menangani keburukan yang dibawa oleh kumpulan tersebut.Islam Ting. • Menyenaraikan hasil-hasil Kajian Perpustakaan: Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi. Lawatan: Ke Pusat Sains Negara (Planetarium). Menulis Kata-Kata Hikmah: Berkaitan dengan kesihatan tubuh badan dalam tulisan jawi. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah • Merumuskan keperluan menguasai bidang sains dan teknologi oleh umat Islam masa kini. Aras 1 • Menyatakan perkembangan sains dan teknologi di zaman Bani Abbasiyyah. Mengambil iktibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam menerokai dan menguasai ilmu. 12 .Rancangan Tahunan P. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup. pelopor bidang sains dan teknologi. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan. Mini Forum: ‘Kepentingan menguasai sains dan teknologi’ atau ‘Cabaran sains dan teknologi dalam dunia globalisasi’. • Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah.

9/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (RUJUK PENAWAR BAGI TALAK) 13 . tempoh dan adabadab semasa iddah. Iddah Iddah Quru’ (suci) Iddah Bulan Iddah Nota edaran Sabar antara suami isteri menghadapi dugaan hidup. Aras 1 • Menyatakan pengertian rujuk dan kepentingan suami isteri bersatu dalam membina rumahtangga yang aman. Penerangan Guru: Rukun. • Menyatakan rukun-rukun rujuk. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rujuk terhadap anak dan keluarga. Rujuk Sorih Kinayah Sighah Iddah Nota edaran Lembara n kerja Saling bermaafan selepas melakukan kesilapan. Sentiasa bermuhasabah setiap perbuatan yang baik dan buruk. Perbincangan: Hikmah iddah dan sejauhmana keberkesanannya untuk mengatasi masalah perceraian.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan syarat-syarat isteri yang dirujuk. • Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. • Menjelaskan hak isteri Soal Jawab dan Penjelasan: Jenis-jenis. Bekerjasama dan bantumembantu Perbincangan: Mengenai galakan syarak terhadap rujuk dan membuat rumusan tentang pengertian rujuk dan hukum rujuk.5 karya utama Ibnu Sina. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (IDDAH PENANTIAN Aras 1 • Menyatakan pengertian iddah dan jenis iddah menurut hukum syarak. • Menerangkan kesan rujuk terhadap hubungan suami isteri.Islam Ting. • Menjelaskan tempoh iddah mengikut jenis-jenisnya. syarat-syarat isteri yang boleh dirujuk. Prihatin menunaikan tanggungjawab bersama. Aras 2 • Menerangkan tujuan rujuk dalam perkahwinan. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini.

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh.5 BAGI WANITA) semasa iddah. SURAH AN-NUR AYAT 30 DAN 31 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 30 Dan 31 dengan lancar. Penerangan guru: Maksud ayat secara umum. Aras 3 • Menghuraikan permasalahan dan adabadab isteri ketika iddah kematian suami dan perbezaan dengan iddah yang lain. Tayangan VCD: Tentang pakaian yang menutup aurat. 10/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: BATAS-BATAS PERGAULAN. 14 . • Menyatakan tuntutan kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri. • Menghuraikan status isteri semasa dan selepas iddah mengikut hukum syarak. Bertanggungja wab memelihara aurat dan maruah diri. • Menghuraikan kesan-kesan disyariatkan iddah terhadap isteri. mengawal pandangan dan menutup aurat. perempuan sesama hak isteri semasa dan selepas iddah iaitu tempat tinggal dan nafkah. Melukis fesyen pakaian menutup aurat. 2. adab-adab ihdad(berkabung) ketika kematian suami. Berdisiplin semasa iddah dan menghargai jasa isteri. • Menyatakan hikmahhikmah iddah setelah berlakunya perceraian di kalangan isteri. Bersalin Nasab menguruskan rumahtangga.Islam Ting.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan jenis-jenis iddah. Aras 2 • Menghuraikan batas-batas aurat lelaki sesama lelaki. Pertandingan: 1. • Menyatakan batas-batas aurat kepada golongan yang dikecualikan. • Menjelaskan sebab perbezaan tempoh di antara jenis iddah. Menulis karangan dalam tulisan jawi ‘Kepentingan Aurat Maruah Mahram Bukan mahram CD Ayat Al-Quran VCD berkaitan Memakai pakaian yang menutup aurat.

Aras 2 • Menjelaskan proses menuntut fasakh dalam Islam. Fasakh Nota edaran. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan fasakh. Perbincangan: Pengertian fasakh dari segi bahasa dan istilah. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (FASAKH MEMBENDUNG KEMUDHARATA N DALAM RUMAHTANGG A) Aras 1 • Menyatakan pengertian fasakh dan hukumnya. Carta perbandi ngan antara talak dan fasakh Berusaha dan berikhtiar mengatasi masalah. Membandingbeza: Menulis dalam tulisan jawi karangan pendek berkaitan dengan perbandingan antara talak dan fasakh. Bertolak ansur dalam pergaulan sesama kawan.5 • perempuan. Penerangan: Hukum dan sebab-sebab yang mengharuskan fasakh. Menutup Aurat Dalam Islam’. adab pergaulan dalam Islam.Rancangan Tahunan P. 11/1 12/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA Aras 1 • Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama pada zaman Abbasiyyah.Islam Ting. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan fasakh dalam perkahwinan. kesan dan akibat tidak menutup aurat. Suq Baghdad Suq Al-Baqar Jizyah Fai Nota edaran Amanah dalam menjalankan tanggungjawab Berusaha dengan bersifat jujur dalam 15 . CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Kerja Berkumpulan dan Pembentangan (Menggunakan sumber rujukan): Sektor-sektor ekonomi utama zaman Abbasiyyah. Menyenaraikan golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan wanita. kepentingan menutup aurat dari sudut keimanan. pencapaianpencapaian bidang ekonomi. sikap. • Menjelaskan hikmah diharuskan fasakh. Aras 3 • Membandingkan kesankesan menutup aurat dan tidak menutup aurat. Perbincangan Berkumpulan: Golongan-golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan diri seorang wanita. lelaki sesama perempuan dan muslim dengan orang kafir. • Menyatakan pencapaianpencapaian bidang ekonomi. pemikiran dan tingkahlaku. Sumbang Saran: Proses menuntut fasakh. Tabah menghadapi cabaran hidup.

Mengamalkan ketaatan dan bersifat jujur kepada pemimpin. peranan Baitul Mal di zaman Abbasiyyah. • Menyatakan kepentingan beradab dengan pemimpin.Islam Ting. • Menghuraikan tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin. • Menyatakan Islam telah menganjurkan beradab dengan pemimpin. Perbincangan. kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. Sentiasa memuliakan dan menghormati pemimpin.Rancangan Tahunan P. Pemimpin Kepemimpina n Nota edaran Gambargambar pemimpin negara. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong bidang ekonomi. Aras 1 • Menyatakan pengertian pemimpin.5 N EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. • Menghuraikan peranan Baitul Mal pada zaman Abbasiyyah. • Menyenaraikan keperluan kekuatan ekonomi umat Islam dalam dunia globalisasi. Pembentangan dan Membuat Rumusan: Sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN PEMIMPIN Mengarang dan Memberi Ulasan: Tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dihormati dan disegani. • Mengambil iktibar daripada keunggulan pencapaian ekonomi pada zaman Abbasiyyah. faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi. Zakat Kharaj Ghanimah Usyur Saftajah meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk menguasai bidang ekonomi. Taat dan patuh kepada arahan pemimpin. masyarakat dan negara. 16 . Forum: ‘Rakyat beradab negara dihormati’ Perbincangan: Adab-adab rakyat terhadap pemimpin. • Mengamalkan adab-adab dengan pemimpin. • Menyatakan adab-adab seseorang terhadap pemimpin. Aras 3 • Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. Aras 2 • Menjelaskan sumbersumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. sekolah. Kuiz: Menyenaraikan nama-nama pemimpin di kalangan keluarga.

• Merumuskan langkahlangkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin. • Menerangkan rakyat dilarang menghina pemimpin dan sebaliknya. • Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng. Aras 1 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara-perkara yang menyeleweng dalam ajaran tersebut. Bahai dan Taslim. Menyeediakan Folio: Langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin.Rancangan Tahunan P. CIRI-CIRI DAN CONTOH AJARAN SESAT Perbincangan Kumpulan: Ciri-ciri kesesatan. faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dan cara mengatasinya. Kajian Kes: Ajaran Qadiani yang berlaku di Malaysia.5 Aras 2 • Menghuraikan faedah ketaatan kepada pemimpin. • Menghuraikan sebab-sebab rakyat mesti bertanggungjawab terhadap pemimpin. • Menyatakan cara menangani ajaran sesat dan menyeleweng. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Qadiani. tokoh pemimpin yang terkenal dan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. • Menjelaskan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. 13/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. Aras 3 • Menghuraikan implikasi terhadap rakyat yang tidak mentaati pemimpin. Berusaha menjauhkan 17 . Taslim dan Bahai di Malaysia. Ajaran sesat Qadiani Bahai Taslim Keratan akhbar Nota edaran Sentiasa mengawal diri daripada perkara-perkara yang merosakkan iman.Islam Ting. • Menyatakan contoh-contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia seperti Qadiani. Sentiasa membuat pertimbangan dalam setiap tindakan.

Melayari Internet: Mencari bahan-bahan berkaitan ajaran Qadiani di Malaysia khasnya dan di selruhnya dunia amnya. diri daripada amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Aras 3 • Menerangkan langkahlangkah untuk menangani fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. faktor-faktor kemunculannya.Islam Ting. Aras 1 Perbincangan Berkumpulan: Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai. Menjaga hubungan kemanusiaan di antara muslim dengan bukan muslim dalam bermasyarakat. • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. Kajian Kes: Ajaran Bahai yang berlaku di Malaysia. Menulis Rencana: ‘Ajaran sesat serta contoh’ dengan tulisan jawi. masyarakat dan negara. • Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai. AKIDAH: AJARAN SESAT. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Bahai di Malaysia.5 Aras 2 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. masyarakat dan negara. cara-cara mengatasinya. Bahai Nota edaran Keratan akhbar Tazkiyatunnafs dengan mendalami ilmu akidah yang berdasarkan AlQuran dan hadis. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang terdapat di dalam ajaran agama Bahai. Yakin dengan Perbincangan Berkumpulan: Taslim Nota 18 .Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Menjelaskan langkahlangkah untuk menangani fahaman-fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. Berusaha membaca dan mengkaji bukubuku agama di perpustakaan secara berterusan. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Bahai kepada individu. BAHAI Aras 1 • Menyatakan pengasas ajaran Bahai. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi.

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (KHULUK BUKTI KEADILAN ISLAM TERHADAP WANITA) Perbincangan: Pengertian khuluk.Rancangan Tahunan P. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Taslim di Malaysia. Aras 2 • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut.5 14/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Taslim kepada individu. cara-cara mengatasinya. Aras 3 • Merumuskan langkahlangkah yang dapat diambil bagi membendung gejalagejala ajaran sesat di dalam masyarakat. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi.w. Menyatakan ciri-ciri kesesatan yang terdapat dalam ajaran Taslim. Aras 1 • Menyatakan pengertian khuluk dan hukumnya. Aras 3 • Menyatakan kesan-kesan khuluk di dalam rumahtangga. edaran Keratan akhbar akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim. Aras 2 • Menjelaskan hikmahhikmah khuluk di dalam Islam. TASLIM • • • Menyatakan pengasas ajaran Taslim.Islam Ting. Ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab 19 . Sentiasa mengamalkan sunah Rasulullah s. • Menjelaskan perbezaan antara ciri-ciri ajaran Taslim dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Khuluk Nota edaran Bermuhasabah dan kembali ke pangkal jalan ke arah kebaikan berumahtangga . • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan khuluk yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Kajian Kes: Ajaran Taslim yang berlaku di Malaysia. kesan-kesan khuluk terhadap keluarga. faktor-faktor kemunculannya.a. hikmahhikmah khuluk. Sentiasa menjaga kesopanan dan berbudi bahasa terhadap seseorang. Perbincangan Berkumpulan: Hukum dan sebab-sebab diharuskan khuluk. Menyatakan ciri-ciri ajaran Taslim.

Aras 3 • Menganalisis dan mengkaji akibat isteri yang nusyuz terhadap suami. keluarga dan masyarakat. ilmu dan nur Allah. • Menyatakan pengertian hidayah. Perbincangan Kumpulan: Jenis-jenis hidayah. • Menjelaskan halanganhalangan memperolehi hidayah Allah. Kuiz: Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada perlakuan nusyuz. Nusyuz Nota edaran berkasih sayang. • Menjelaskan langkahlangkah mengelak isteri dari nusyuz. perbandingan antara orang Ilmu fardhu ain Ilmu fardhu kifayah 20 . Membudayakan tegur menegur dan maaf memaafi dalam kehidupan harian. • Menyatakan hak isteri yang gugur akibat nusyuz. Aras 3 Perbincangan: Pengertian nusyuz dan sebabsebab berlakunya nusyuz. Bersyukur dengan anugerah Allah.Islam Ting. KEFAHAMAN AL-QURAN: HIDAYAH ALLAH . Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor berlakunya nusyuz di kalangan isteri. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh ilmuan. Soal Jawab: Hak isteri yang nusyuz dan tindakan untuk mengatasi nusyuz. Rajin berdoa memohon hidayah Allah. Berani menghadapi risiko dalam berumahtangga . Nur Hidayat Mukjizat CD Ayat Al-Quran Nota edaran Sentiasa cintakan ilmu pengetahuan. doa menuntut ilmu.5 15/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN) Aras 1 • Menyatakan maksud nusyuz dan hukumnya. • Menyatakan perkara yang boleh membawa kepada nusyuz terhadap suami. Perbincangan Kumpulan: Akibat nusyuz berdasarkan berita atau maklumat yang didapati daripada keratan akhbar atau majalah dan sebaran am. Kebersihan rohani dan jasmani mampu berdaya saing membangunka n maruah diri dan keluarga.Rancangan Tahunan P. SURAH AN-NUR AYAT 35 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 35 dengan bantuan multimedia. • Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. dalil Al-Quran dan hadis tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Aras 2 • Menyenaraikan golongan yang mendapat nur Allah. • Menghuraikan cara-cara mendapat hidayah Allah.

berilmu yang beramal dengan orang-orang yang berilmu tanpa amal.5 • • • Menjelaskan bukti-bukti AlQuran sebagai mukjizat. zihar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Soal Jawab: Sebab-sebab berlakunya zihar. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab berlakunya zihar.Rancangan Tahunan P. Simulasi: Solat hajat. • Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. 16/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. • Menyatakan rukun dan syarat zihar. kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan kemajuan negara. kesan-kesan zihar kepada seseorang. Perbincangan dan Sumbang Saran: Tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. 21 . • Menghuraikan kifarah zihar.Islam Ting. Aras 2 Penerangan dan Perbincangan: Pengertian zihar. Tayangan VCD: Leftenan Adnan Penyelidikan Berkumpulan: Dewan AlJundi Majlis AlTaqrir Majlis AlMuqabalah Al-Massahun Dewan AlTasnif Nota edaran Bersemangat juang dan sedia berkorban. Menjelaskan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. solat witir. langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. Membandingkan antara orang berilmu yang beramal dengan orangorang yang berilmu tanpa amal. Bersopansantun dalam berumahtangga . Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan zihar kepada seseorang. Cermat dan berfikir sebelum bertindak. • Menjelaskan langkahlangkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zihar iaitu rukun dan syarat. solat tasbih. Aras 1 • Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. • Menyatakan struktur organisasi ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH) Aras 1 • Menyatakan pengertian zihar dan hukumnya. • Menyatakan bahawa zihar adalah amalan yang dilarang oleh Islam. Zihar Kifarat Nota edaran Sentiasa jujur ketika berkatakata.

22 . • Menghuraikan ciri-ciri pejuang yang sebenar menurut ajaran Islam sebenar. • Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan negara. Bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahank an agama. • Menyatakan ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yang disyariatkan oleh Islam. Forum: ‘Cara menangani keruntuhan moral di kalangan remaja’. ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yg disyariatkan oleh Islam. berjuang mempertahankan negara. • Menyatakan bidang-bidang jihad dalam kehidupan yang perlu diperjuangkan. bangsa dan negara. • Mengamalkan adab-adab berjihad. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Dewan AlArdh Al-Jawasis Dairah AlMuhandisin Al-Bahriyyah Manjaniq Al-Karadis ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERJIHAD Aras 1 • Menyatakan maksud perjuangan(jihad). Faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. kepentingan beradab dengan jihad. Leftenan Adnan. berjuang dan tanggungjawab fardhu ain dan fardhu kifayah.Rancangan Tahunan P. Membuat Folio: Sumbangan angkatan tentera. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab perlunya memperjuangkan kepentingan agama Islam. Aras 3 • Menjelaskan kelebihankelebihan orang yang berjuang mendaulatkan Perbincangan: Maksud perjuangan. Bukit Kepong.5 • Menghuraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan di zaman Abbasiyyah.Islam Ting. Jihad Kafir harbi Kafir zimmi Nota edaran VCD Khalid AlWalid. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh negarawan di Malaysia dalam tulisan jawi. Perbincangan Kumpulan: Berjuang mencapai kecemerlangan akademik. berjuang meningkatkan dan meninggikan taraf kehidupan. Berusaha dengan penuh keyakinan untuk mencapai keredhaan Allah. • Menyatakan kepentingan beradab dengan jihad.

Islam Ting. • Menyatakan akibat buruk menangguh-nangguhkan sesuatu urusan. • Menghuraikan kelebihan menyegerakan segala urusan. • Menyatakan kebaikan menguruskan masa dengan bijak. pengajaran hadith. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. masyarakat dan negara. keluarga. guru dan ibu bapa. Perbincangan Kumpulan: Menghubungkait di antara hadith yang dipelajari dengan ayat 10 dan 11 Surah An-Naba Perantau Taqwa Nota edaran Menepati masa apabila berjanji dengan rakan. • Menyatakan pengajaranpengajaran dari hadith. Leftenan Adnan. • Menjelaskan amalanamalan yang perlu untuk Tayangan VCD: Khalid Al-Walid. Kajian Perpustakaan/Buku Skrap: Cara pengurusan masa yang betul. Aras 2 • Menjelaskan cara-cara pengurusan masa yang betul. Sumbang Saran: Cara pengurusan masa dengan betul. 23 . Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith dengan bantuan guru. • Menyatakan konsep kehidupan di dunia sebagai kehidupan seorang perantau.Rancangan Tahunan P.5 17/1 HADITH: KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU. Aras 3 • Menyatakan cara mengaplikasi penetapan waktu ibadat dalam penjadualan urusan kehidupan. • Menerangkan cara-cara melahirkan semangat juang ke arah menjana dan mempertahankan tamadun dan pembangunan umat. Bukit Kepong. tamadun dan pembangunan negara. • Menghuraikan keuntungan berjuang terhadap diri sendiri. Bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup. Gigih berusaha meningkatkan kecemerlangan diri.

Soal Jawab: Implikasi li’an ke atas suami isteri.5 kehidupan di akhirat. Penerangan dan perbincangan: Pengertian li’an. • Menjelaskan hikmahhikmah disyariatkan li’an. Sentiasa berfikir sebelum bertindak.Rancangan Tahunan P. Poligami Adil Nota edaran Sentiasa bekerjasama dalam 1/2 IBADAT: 24 . Aras 3 • Menjelaskan implikasi li’an ke atas hubungan suami dan isteri. cara. Aras 2 • Menghuraikan tindakan yang harus diambil apabila berlakunya qazaf. • Menjelaskan kepentingan menjaga maruah isteri dan rumahtangga. hukum. hukum. Sumbang Saran: Pengertian poligami. 18/1 19/1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20/1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 • Menyatakan pengertian poligami dan hukumnya. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANN YA (LI’AN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI) Aras 1 • Menyatakan pengertian li’an dan hukumnya. Berbaik sangka antara satu sama lain. • Menjelaskan sebab-sebab terjadinya li’an. dan sebab. Li’an Qazaf Nota edaran Bertindak mengikut kebenaran bukan perasaan.Islam Ting. sebab. • Menjelaskan cara dan syarat sah li’an.

kehidupan berkeluarga. ekonomi dan pertahanan negara. Bertekad untuk memajukan diri. ekonomi dan pertahanan negara. Sentiasa bijak menguruskan rumahtangga. 25 .5 POLIGAMI • Menjelaskan syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami. Aras 2 • Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar dari aspek pentadbiran. Nota edaran Sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin yang membangunka n tamadun umat. kesan-kesan poligami yang tidak menurut ajaran Islam. tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang. • Menyatakan perbandingan kegemilangan tamadun Islam dari aspek pentadbiran dunia luar dan pencapaian selepas Abbasiyyah. mampu memberi nafkah dan hikmah.Rancangan Tahunan P. salah faham terhadap poligami. Menulis Rencana: Kebaikan poligami dalam tulisan jawi. Adil dan saksama dalam menjaga kebahagiaan rumahtangga. Aras 2 • Menjelaskan hikmah berpoligami yang disyariatkan Aras 3 • Menjelaskan kepentingan bersifat adil dalam berpoligami. • Menyatakan kesan berpoligami yang tidak menurut syariat Islam.Islam Ting. masyarakat dan negara. Perbincangan Kumpulan: Poligami menurut ajaran Islam dari aspek berlaku adil. Aras 3 • Menghuraikan implikasi keunggulan tamadun Islam Kuiz: Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Tekun dan gigih dalam setiap urusan untuk mencapai kecemerlangan diri. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEGEMILANGA N KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Forum: ‘Ke arah Pembentukan Generasi Berwawasan’ Membuat Buku Skrap: Tokoh pengumpul hadis.

Forum: ‘Peranan Generasi Kini Ke Arah Mengembalikan Kecemerlangan Tamadun Islam’. Aras 3 • Menghuraikan faktor-faktor kegemilangan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar sepanjang zaman. Peta zaman Abbasiyy ah. • Menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Berhemah tinggi menjaga harga diri. • 2/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. • Menyatakan ciri-ciri orang mukmin. Melakar Peta Zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Merumuskan kewajipan generasi kini ke arah memartabatkan keunggulan tamadun Islam.Rancangan Tahunan P. Pertandingan Melukis Poster: Bertemakan Kempen Membasmi Rasuah. Kajian Perpustakaan: Kegemilangan zaman Al-Makmun dan Harun Al-Rasyid. Melayari Laman Web: Kesan-kesan peperangan. 26 . Hafazan: Tasbih Takbir Tahlil Tahmid CD Ayat Al-Quran Edaran lafaz niat solat witir. SURAH ASSAJADAH AYAT Bacaan Ayat: Bacaan ayat 15 dan 16 surah AsSajadah dengan fasih dan lancar dengan bantuan multimedia. Nota edaran. Berfikiran terbuka dan sanggup menerima teguran.Islam Ting. Program Khemah Ibadat. Adil dalam menjalankan tugas dan menghargai pemimpin yang berjasa. Bekerja secara kolektif untuk membangun tamadun Islam. solat Qanaah dengan ketentuan Qada’ dan Qadar.5 • di zaman Abbasiyyah terhadap kemajuan hari ini. Aras 2 • Menyatakan kelebihan orang beriman kepada Allah KEFAHAMAN AL-QURAN: PERIBADI MUKMIN .

Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri dan sikap orang-orang beriman dengan orangorang fasik dan munafik.5 15 DAN 16 dan keburukan orang yang tidak beriman. 3/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG Membuat peta minda: Ketokohan Ibnu Khaldun Perbincangan Kumpulan: Kelebihan dan keistimewaan Ibnu Khaldun. • Membandingkan antara sujud-sujud yang disyariatkan iaitu sujud solat. cara mendekatkan diri kepada Allah. Menggalakan pelajar menghafaz Surah As-Sajadah. • Menjelaskan keistimewaan hasil-hasil karya Ibnu Khaldun.Islam Ting. Sejarawan Negarawan Budayawan Nota edaran Mencontohi kegigihan Ibnu Khaldun dalam menuntut ilmu. ciri-ciri orang beriman.Rancangan Tahunan P. Latih Tubi Menghafaz Niat: Niat solat witir. budayawan dan cendekiawan. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan. fasik dan munafik. Perbincangan Kumpulan: Kebaikan infak. Berusaha meningkatkan ketrampilan diri dalam penguasaan pelbagai ilmu. solat tahajjud dan sujud tilawah. fasik dan munafik. • Menghuraikan kepentingan pembangunan Madiah dan Insaniah berteraskan iman. sujud tilawah dan sujud syukur. 27 . sujud sahwi. sejarawan. pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun. • Menghuraikan bentukbentuk infak yang disukai Allah. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Qiamullail Infak Sujud Tilawah Sujud Syukur Sujud Sahwi tahajjud dan sujud tilawah. Melayari Laman Web: Mendapatkan maklumat tentang Ibnu Khaldun melalui laman web. Senarai semak ciri-ciri orang beriman. fasik dan munafik. Menyediakan Senarai Semak: Ciri-ciri orang beriman. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. • Menjelaskan perkaraperkara utama yang terdapat dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun dalam membina tamadun manusia. Nota edaran Istiqamah menolong kawan-kawan yang memerlukan bantuan.

• Menyatakan cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya. Mencontohi semangat juang 28 . • Menyatakan sumbangannya dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. Perbincangan dan penerangan: Cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak melalui lembaran kerja dan rencana atau gambar. Kuiz: Menyenaraikan hasil-hasil karya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Islah Nota edaran. Gambar berkaitan . Aras 2 Perbincangan: Konsep kemahiran keibubapaan. Rela berkorban untuk kebaikan bersama. Kemahiran keibubapaan Nota edaran Lembara n kerja. cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak. Sumbang Saran: Kesan perjuangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di kalangan masyarakat Islam di Nusantara. Sifat rendah diri. berani dan telus dapat menyokong kejayaan seseorang. hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. VCD Sayyid Jamaluddi n AlAfghani. Mengamalkan budaya ilmu dalam rumahtangga. emosi. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Sentiasa menjaga maruah keluarga. Aras 1 • Menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. rohani dan intelek. • Menyatakan kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab ibu bapa. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH.Islam Ting.5 IBADAT: KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Khaldun terhadap tamadun manusia hari ini. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dari aspek jasmani.Rancangan Tahunan P.

Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith.5 • • Menjelaskan keperluan AlIslah (pembaharuan) dalam kehidupan seseorang.T. ciri-ciri orang yang mendapat perlindungan Allah. tersingkap segala rahsia alam yang tersembunyi. Iltizam dan jujur ketika melakukan amalan sunat. Aras 3 • Merumuskan kesan pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani terhadap masyarakat Islam. serta prihatin terhadap umat Islam. • Menyatakan maksud wali berdasarkan hadith tersebut.Manusia adalah sebenar-benar rahsia kejadian alam ini. Menulis Kata-kata Hikmah: Menulis kata-kata hikmah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam tulisan jawi . Kajian Perpustakaan. Membuat Buku Skrap: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. Prihatin dan melaksanakan amalan wajib dan sunat secara berterusan.Islam Ting. Wali Allah Ibadat nawafil Nota edaran Menghormati orang yang berilmu dan taqarrub kepada Allah.w. • Menyatakan bahawa orang yang menyempurnakan segala tanggungjawab fardhu dan sunat akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah. • Menyatakan bahawa orang yang mengingkari risalah Rasulullah s. Berjiwa besar dan sanggup memperjuangk an kebenaran. Peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah.a. Perbincangan Kumpulan: Amalan-amalan sunat. 4/2 HADITH: ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S.’ Tayangan Video: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani.Rancangan Tahunan P. Dengan akalnya. telah melakukan penyelewengan terhadap akidah.W. Lawatan Ke Perpustakaan: Untuk memperkenalkan pelajar kitab-kitab hadith yang muktabar. 29 . Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith. Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. • Menghuraikan mengapa aliran pembaharuan Islam di Asia Barat lebih mempengaruhi pemikiran umat Islam di Tanah Melayu. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah.

manusia. • Menyatakan kepentingan memelihara kejadian alam.Islam Ting. Mensyukuri nikmat Allah yang menjadikan alam semulajadi untuk semua insan. • Menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadat nawafil.Rancangan Tahunan P. Pertandingan Kebersihan: Antara kelas. Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Gambargambar pencemar an alam Nota edaran Mencintai dan menghargai alam ciptaan Allah. • Mengamalkan cara-cara penjagaan dan pemeliharaan alam. Memelihara alam sekeliling supaya bebas daripada kekotoran dan pencemaran. cara-cara penjagaan dan pemeliharaan kejadian alam. Aras 1 • Menyatakan maksud alam. Projek Sekolah: Taman rekreasi. Perbincangan: Kumpulan 1: Punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar.5 • Menghuraikan amalanamalan sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Kumpulan 3: Langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan alam dan cara-cara mengatasinya. Aras 2 • Menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. ibadat dan akhlak. Aras 3 • Menerangkan akibat jika kita tidak menjaga alam semulajadi kepada haiwan. masyarakat dan Perbincangan Kumpulan: Maksud alam dan kepentingan memelihara alam. Kumpulan 2: Pencemaran sungai dan kesannya. Aras 3 • Menjelaskan peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dari aspek ilmu. • Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi kerosakan alam dan haiwan. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMELIHARA ALAM 30 . kebun sayur. • Menghuraikan pengajaranpengajaran hadith. gotong-royong. • Menerangkan kepentingan memelihara alam adalah tuntutan Islam. ternakan.

• Aras 1 • Menyatakan pengertian memberi dan menerima sedekah dan hadiah. • Menyatakan sumbangan dan jasa-jasa terhadap pembangunan umat Islam. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh. • Menerangkan saranansaranan utama Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang ilmu dan pendidikan.Islam Ting.Rancangan Tahunan P. pendidikan dan sahsiah. • Menjelaskan idea-idea dalam bidang ilmu. Menerangkan tentang kebaikan menjaga alam semulajadi dan haiwan. Kajian Perpustakaan: Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin. Mengambil iktibar cara meningkatkan kualiti hidup. Aras 3 • Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam. 31 . Sedekah Hadiah Nota edaran Ikhlas apabila bersedekah dan memberi hadiah. Sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dan berani. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. 6/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBERI DAN Perbincangan Kumpulan: Kumpulan 1: Kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Al-Urwatul Wusqa Jumud Taklid buta Nota edaran Mengambil iktibar daripada riwayat hidup.5 5/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG negara. Melayari Laman Web: Maklumat tentang Syeikh Muhammad Abduh. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan. • Menyatakan adab-adab memberi sedekah dan Melukis Peta Minda: Mengenai riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh dalam tulisan jawi. jasa dan buah fikiran Syeikh Muhammad Abduh. Menulis Rencana Ringkas: ‘Kepentingan Hidup Secara Bermasyarakat’ Kuiz: Menyenaraikan ciri-ciri seorang pejuang Islam. • Membincangkan kesan pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada pembangunan umat Islam.

Projek Kemasyarakatan: Mengumpul barang-barang terpakai untuk golongan yang memerlukan dan memberi penghargaan kepada pelajar yang banyak memberi sumbangan kepada sekolah. Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. IBADAT: UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM Sumbang Saran: Mahkamah di Malaysia. Kumpulan 3: Orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah.5 MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH. Mengamalkan bersedekah dan memberi hadiah dengan penuh keikhlasan. Rela berkorban tanpa mengira masa dan tenaga. Menjelaskan jenis-jenis sedekah dan hadiah. Lawatan : Ke Mahkamah Syariah berhampiran dan membuat laporan. • • hadiah.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan bersedekah dan memberi hadiah adalah digalakkan oleh Islam. Karangan Dalam Tulisan Jawi: Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. enakmen dan akta kekeluargaan yang diperuntukkan kepada mahkamah di Malaysia. Kumpulan 2: Jenis-jenis sedekah dan hadiah. Aras 2 • Menjelaskan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah secara umum. Menyatakan kepentingan memberi sedekah dan menerima hadiah.Islam Ting. Berusaha membentuk keluarga bahagia. Aras 3 • Menghuraikan perbezaan di antara amalan bersedekah dengan memberi hadiah. • Merumuskan orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. 32 . Aras 1 • Menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Berterima kasih apabila menerima sesuatu pemberian daripada seseorang. Penerangan dan Perbincangan: Bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. • Menghuraikan kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. UndangUndang Keluarga Islam e-syariah Akta Enakmen Ordinan Bidang Kuasa Mal Nota edaran Bersikap amanah tanpa mengira kedudukan. • Menyatakan matlamat dan keperluan penubuhan Mahkamah Syariah yang berkaitan Enakmen Keluarga Islam di Malaysia.

• Menerangkan adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam.Rancangan Tahunan P. hukumnya dan dalil. • Mengetahu enakmen dan akta kekeluargaan yang terdapat di Malaysia.5 • Menjelaskan peranan Mahkamah Syariah dan akta kekeluargaan Islam yang berkuatkuasa hari ini. Perbincangan Kumpulan: Sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. 7/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNIAGA Aras 1 • Menyatakan pengertian adab berjual beli. Menceritakan Pengalaman: Pelajar menceritakan pengalaman berniaga melalui persatuan semasa Hari KoKurikulum. • Menghuraikan faedah jual beli yang beradab. Berniaga Riba Nota edaran Mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam perniagaan. Aras 3 • Menerangkan perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. • Menyatakan keperluan menjaga adab-adab semasa berjual beli. adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. • Menghuraikan tatacara jual beli menurut Islam. tatacara jual beli menurut Islam. 33 . Menghormati pelangganpelanggan dengan penuh kesopanan dan mesra. • Menghuraikan bentuk- Sumbang Saran: Pengertian adab berjual beli. perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. Menulis Rencana Ringkas: Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam tulisan jawi.Islam Ting. Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Rendah Syariah Mahkamah Tinggi Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Faraid Aras 3 • Membezakan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil.

5 bentuk perniagaan yang dilarang oleh Islam. Aras 1 • Menyatakan pengertian Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Penerangan. Aras 2 • Menyatakan keistimewaankeistimewaan Al-Quran. Perbincangan Kumpulan: Bukti kasih sayang Allah kepada manusia. KEFAHAMAN AL-QURAN: KEMULIAAN ALQURAN . SURAH ALHASYR AYAT 21 HINGGA 24 IBADAT: ANAK Perbincangan: Tanggungjawab ibu bapa Anak angkat Nota Ringkas Sentiasa menjaga 34 . CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Takut siksaan Allah dengan meninggalkan maksiat. Menulis Esei: ‘Al-Quran Kitab Panduan Umat’ dalam tulisan jawi. sains dan Al-Quran. Yakin. • Menjelaskan bahawa makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah. • Menyatakan maksud perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima AlQuran. • Menghuraikan sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. akur dan insaf bahawa ilmu Allah tanpa sempadan. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. Tayangan VCD: Benda-benda ciptaan Allah.Islam Ting. Membuat Buku Skrap: Al-Asmaul Husna.Rancangan Tahunan P. Tugasan Lanjutan: Menulis nama-nama Allah semasa aktiviti persatuan dan membaca Al-Asmaul Husna sebelum memulakan pengajaran. • Menyenaraikan langkahlangkah untuk menjadi orang yang menghayati AlQuran. • Menjelaskan perkara yang dapat diambil iktibar daripada perumpamaan kesan penurunan Al-Quran ke atas bukit. • Menyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam AlQuran. Aras 3 • Menghuraikan Al-Asmaul Husna dan kesempurnaan Allah berdasarkan kepada ayat. Pengertian dan maksud ayat. perkara-perkara alam ghaib dan perkara alam syahadah.

kesan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat. Perbincangan Kumpulan: Sejarah hidup.W.5 8/2 AMANAH ALLAH S. hukum mengambil anak angkat. Islah Nota edaran Menghormati dan memuliakan para ilmuan Islam. Bersatu menegakkan Islam dalam mengekalkan tamadun umat. • • anak angkat menurut Islam. Nasab Hibbah Wasiat Nota edaran amanah yang dipertanggungj awabkan. Menyatakan peraturan yang berkaitan dengan mengambil anak angkat. Menyatakan hukum mengambil anak angkat. jasa dan ideaidea Syeikh Tahir Jalaluddin. Kajian Perpustakaan: Tentang Syeikh Tahir Jalaluddin. Aras 2 • Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin di nusantara. terhadap anak angkat. • Menjelaskan hikmahhikmah diharuskan mengambil anak angkat.Islam Ting. Sumbang Saran: Anak angkat dan pengertiannya. Aras 3 • Menghuraikan masalah yang timbul akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. • Menjelaskan cara Syeikh Tahir Jalaluddin menyalurkan pemikiran pembaharuan kepada SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran terhadap kesusasteraan.T. Menulis Rencana: Tentang peninggalan dan pengaruh Syeikh Tahir Jalaluddin dalam pemikiran Islam di nusantara. Berusaha dan beriltizam memberi pendidikan terhadap anakanak.Rancangan Tahunan P. keberkesanan dalam menangani masalah kekeluargaan. hikmah pengambilan anak angkat. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Aras 2 • Menghuraikan tanggungjawab ibu terhadap anak angkat. ilmu falak dan pendidikan Islam. asas pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin. Menjaga hubungan baik kekeluargaan. • Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin. 35 .

Menulis Sinopsis: Salah sebuah buku karangan Hamka. • Menyatakan sumbangannya dan jasa-jasa terhadap umat Islam. Aras 2 • Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk mengembangkan dakwah Islamiah di nusantara. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat Islam dalam mengekalkan tamadun Islam. • Menjelaskan mengapa beliau digelar Mujaddid. Membuat Buku Skrap: Berkaitan tokoh. Tayangan VCD: ‘Di Bawah Lindungan Kaabah’. • Menyatakan hasil-hasil karya beliau yang terkenal dalam bidang falsafah. pendidikan dan sifat peribadi Hamka. Cekal dan tabah menghadapi cabaran. Menjelaskan kegigihan dan semangat juang yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam. 9/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: HAMKA PERMATA NUSANTARA 36 . • Menghuraikan kesan-kesan perjuangan Hamka terhadap pembangunan umat. Nota edaran Berusaha secara berterusan dengan penuh semangat ketekunan.5 • masyarakat Islam. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. kesusasteraan dan agama. Aras 3 • Menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh Hamka dalam perjuangannya.Rancangan Tahunan P. Teka Silangkata: Berkaitan tokoh.Islam Ting.

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 10/2 11/2 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 20/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 37 .

5 CUTI AKHIR TAHUN 38 .Islam Ting.Rancangan Tahunan P.