Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA
MINGG U BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSEP/ISTIL AH Musyrikin Perdamaian Peperangan ALAT BANTU MENGAJA R Pita rakaman atau CD. PENERAPAN NILAI Memberi maaf apabila diminta. Gigih memahamkan Islam kepada rakan sebaya.

1/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM ; SURAH AT-TAUBAH AYAT 6

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan maksud kalimah Al-Musyrikin dan konsep perdamaian. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas perdamaian. • Menghuraikan strategi berdakwah. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan dan kebaikan memberi layanan baik kepada bukan Islam. • Menjelaskan kesan peperangan dan kesan perdamaian. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 1 • Menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam. • Menyatakan hukum-hukum perkahwinan. • Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani atau jasmani), ekonomi dan sosial.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Perbincangan: Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik berdakwah, sasaran dakwah, peranan badan-badan dakwah di Malaysia. Kajian Perpustakaan: Berkenaan mualaf terkenal. Lawatan Sambil Belajar: Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam, PERKIM, JAKIM. Menulis Semula Teks Berkaitan Dakwah Ke Dalam Tulisan Jawi. Soal Jawab dan Penerangan: Konsep perkahwinan dalam Islam dan adat perkahwinan masyarakat Malaysia. Perbincangan: Pengertian perkahwinan dari bahasa dan istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan rumahtangga masa kini dan

Perkahwinan

IBADAT: PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Nota edaran Rencana yang berkaitan

Menjaga maruah dan kehormatan. Bertindak secara rasional dan berfikiran waras.

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

Aras 2 • Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan sunnah. Aras 3 • Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. • Menyenaraikan langkahlangkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. Aras 1 • Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh ajaran Islam. • Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan isteri. • Menyatakan tentang mahram kekal dan mahram sementara. • Menyatakan pengertian peminangan. • Menyatakan cara-cara peminangan mengikut syariat Islam. • Menyatakan hukum melihat dan batas-batas terhadap bakal suami dan isteri semasa meminang. • Menyatakan perempuanperempuan yang boleh dipinang. Aras 2 • Menerangkan panduan memilih bakal suami dan isteri yang disarankan oleh Islam. • Menjelaskan hikmah-hikmah

langkah-langkah ke arah perkahwinan yang menepati dengan syariat Islam. Perbincangan Dalam Kumpulan: Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV Menulis Rencana Ringkas Dalam Tulisan Jawi: Berdasarkan pengalaman pelajar mengenai majlis walimatulurus. Sumbang Saran: ‘Calon Suami Atau Isteri’ berdasarkan pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciriciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh syarak. Perbincangan Kump. 1: Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang diharamkan berkahwin kerana keturunan, susuan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 2; Mahram kekal dan mahram sementara. Perbincangan Kump. 3: Akibat mengabaikan tanggungjawab rumahtangga, hukum pengharaman berkahwin dan alasan-alasan berdasarkan penyusuan, keturunan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 1:

Haram Selamanya Haram Sementara Penyusuan Persemendaa n Keturunan Merisik Meminang Batas Pergaulan

Nota edaran Gambargambar berkaitan peminang an.

2/1

IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI & PEMINANGAN DAN BATAS PERGAULAN)

Sentiasa mementingkan nilai-nilai agama semasa memilih teman hidup. Berani menghadapi risiko memilih bakal suami atau isteri. Memelihara maruah diri daripada terjebak ke lembah perzinaan. Bersangka baik antara satu sama lain. Sentiasa menepati janji dalam urusan

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

perlu adanya peminangan. Aras 3 • Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh Islam. • Menghuraikan tingkahlaku yang betul menurut hukum syarak semasa pertunangan yang telah disempurnakan. • Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi peraturan hukum syarak sepanjang tempoh pertunangan.

Hikmah melihat pasangan semasa proses peminangan, adab-adab yang perlu dipatuhi dalam tempoh pertunangan. Perbincangan Kump. 2; Tingkahlaku yang betul dan menyalahi peraturan hukum, mencari jodoh melalui laman web(internet) Perbincangan Kump. 3: Mencari jodoh melalui laman web dan risikonya. Menulis Senarai Semak: Barangan yang sering dijadikan hadiah dalam majlis peminangan dengan tulisan jawi.

kehidupan harian.

AKIDAH: IMAN MUTIARA HIDUP

Aras 1 • Menyatakan konsep martabatmartabat iman dan dalil martabat iman bertambah dan berkurang iaitu ayat 2, Surah Al-Anfal. • Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah imannya dan caracara melakukannya. Aras 2 • Menghuraikan setiap martabat iman. • Menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan berkurangan. • Menjelaskan kebaikan iman bertambah dan keburukan iman berkurangan terhadap

Perbincangan Berkumpulan: Iman yang tetap: iman para malaikat, iman yang sentiasa bertambah: iman para nabi dan rasul, iman yang sentiasa berkurang: iman orang fasik, iman yang boleh jadi bertambah dan berkurang: iman orang mukmin yang melakukan perintah dan larangan Allah, iman yang ditolak(mardud): iman orang munafik. Pembentangan Hasil Perbincangan Berkumpulan:

Iman Kemanisan iman

Nota edaran CD Nasyid Kumpula n Raihan

Ikhlas berdoa memohon ditingkatkan iman kepada Allah. Sentiasa memelihara tingkahlaku

3

jauh perjalanan. doa menaiki kenderaa n. adab semasa di jalan dan perjalanan. • Menerangkan adab semasa di jalan dan perjalanan. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab sebelum. sebab iman berkurang. banyak pengalaman. Bersopan santun di jalan raya dan dalam perjalanan. 4 . Musafir VCD Jejak Rasul VCD solat Jamak dan Qasar Peta minda hukum musafir.Rancangan Tahunan P. kebaikan dan keburukan iman bertambah dan berkurang.Islam Ting. Sentiasa membersihkan hati dari sifatsifat keji. Membuat Catatan Perjalanan Dalam Tulisan Jawi. kesan-kesan buruk tidak mematuhi adab bermusafir. • Menghuraikan musafir yang diharuskan dan ditegah oleh Perbincangan: Pengertian musafir. • Memahami dalil nakli adabadab perjalanan(musafir) Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila tidak mematuhi adab bermusafir. 3/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERMUSAFIR Aras 1 • Menyatakan pengertian musafir. Tunjuk Cara: Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan VCD. Perbincangan Kumpulan: Adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. • Menyatakan bahawa Islam menganjurkan adab-adab tertentu semasa di jalan dan perjalanan. Aktiviti Penghayatan Islam: Usrah Tayangan Video. Edaran doa keluar dari rumah. • Menyatakan keperluan terhadap musafir. Sesuai dengan tajuk dan diikuti dengan perbincangan dan rumusan. luas pandangan. Aras 3 • Menyenaraikan kesan-kesan iman yang bertambah dan iman yang berkurangan. Tayangan Video: Yang berkaitan musafir seperti Jejak Rasul. keperluan terhadap musafir. Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan.5 seseorang. doa musafir. • Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman. Sebab iman bertambah. semasa dan kembali dari perjalanan. Sentiasa bersifat kasih sayang dan dapat mengekalkan silaturrahim.

Diskusi: Penubuhan kerajaan Abbasiyyah berasaskan kepada buku rujukan. Aras 3 • Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah. keluarga. doa musafir. Membuat Peta Minda: Hukum dan dalil bermusafir. Al-Khalifah Al-Wazir Al-Dawawin Wilayah AlAhd Al-Kuttab Dewan AlMazalim Qadi AlQudhah Peta kawasan penyebar an Islam di zaman Abbasiya h Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. rakan dan seumpamanya. doa menaiki kenderaan. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu haji dan umrah. Aras 2 • Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas. Aras 1 • Menyatakan latar belakang kerajaan Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi dan khalifah terkenal. Tugasan Di Rumah: Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang terkenal dan sumbangannya. Menghafaz Doa: Doa keluar dari rumah. pembebasan dari penjajahan. hubungan diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah. Kerja-Kerja Berkumpulan: Menulis buku folio ‘Faktor kejayaan penyebaran Islam pada zaman Abbasiyyah’ dengan tulisan jawi. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH. bahan edaran dan latar belakang kerajaan Abbasiyyah. pemikiran dan sistem kemasyarakatan. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. Menulis Rencana: ‘Islam Satu Cara Hidup’ Kajian Perpustakaan: Tentang perkembangan Islam. • Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat. Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. kebudayaan. • Menerangkan sumbangan dan jasa utama khalifah tersebut. menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa.5 • syarak. Abu Ja’far. Melukis Peta: Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah. • Menjelaskan bagaimana semangat juang umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat 5 .

Perbincangan dengan gambar-gambar. • Menyatakan maksud. Sentiasa berusaha membentuk keluarga bahagia. Perbincangan: Mahar dari aspek maksud.Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan jenis-jenis wali nikah. Tentang rukun nikah. Aras 3 • Menghuraikan secara terperinci tujuan mahar mengikut syariat Islam. hukum dan adab walimatulurus. • Menghuraikan tujuan mahar. • Menghuraikan tujuan walimatulurus. masyarakat dan negara. Perbincangan Berpandukan Gambar Mengenai Gerak Kerja Walimatulurus Seperti: 1. Membuat kerja lanjutan berdasarkan bahan rujukan yang khusus ditentukan oleh guru bagi menjawab persoalan hukum dan adab-adab walimatulurus. • Menyatakan ciri-ciri nikah yang sah. hukum dan jenis-jenis mahar. hukum dan jenis. Tawakal Dakwah Nota edaran Mencintai Rasulullah dengan 6 . Mengumpul Keratan Akbar: Berkaitan dengan permasalahan perkahwinan. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan Mahar Mahar musamma Mahar misil Wali mujbir Wali bukan mujbir Wali hakim Walimatuluru s Sunat muakkad Nota edaran Keratan akhbar Patuh dan taat kepada peraturan Allah sepanjang tempoh pertunangan. • Menyatakan maksud. 2. 3. MAHAR DAN WALIMATULUR US) Aras 1 • Menyatakan tentang rukun nikah. Aras 2 • Menjelaskan syarat-syarat wali nikah. KEFAHAMAN Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Membuat rumusan bertulis mengenai adabadab walimatulurus dengan bantuan guru. Penerangan Guru.Islam Ting. Berusaha mengasihi keluarga sepanjang hayat. 4/1 IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (RUKUN NIKAH.5 diamalkan untuk memajukan diri. Membuat Catatan: Tentang syarat-syarat wali nikah dalam tulisan jawi. • Menerangkan tujuan walimatulurus dalam perkahwinan berdasarkan ajaran Islam. • Menghuraikan hukum perkahwinan yang berlainan agama.

menghiaskan diri dan minta izin apabila berpuasa sunat. ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sebagai ketua negara. menikmati hubungan Nafkah zahir Nafkah batin Nota edaran Sentiasa merancang dan berfikir sebelum bertindak. Menjelaskan bukti kasih sayang rasul kepada manusia. Tanggungjawab suami terhadap isteri. Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. Bertawakal selepas berusaha. bermalam bersama isteri. taat kepada suami. musafir bersama suami jika dikehendaki. amalanamalan sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah. Perbincangan: Hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. CD Ayat Al-Quran berselawat kepada baginda. SURAH AT-TAUBAH AYAT 128 DAN 129 • • Menyatakan sebab-sebab rasul diutuskan dari kalangan manusia. Sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. 5/1 IBADAT: TANGGUNGJAW AB SUAMI ISTERI Perbincangan: 1.a. Perbincangan Berkumpulan: Konsep tawakal. memelihara harta dan kehormatan. • Menghuraikan kesan-kesan positif sifat tawakal. • Menjelaskan ciri-ciri suami mithali dalam memelihara keharmonian rumahtangga. kesankesan positif sifat tawakal. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga dan keluarga.w. contoh-contoh keprihatinan kepada umatnya. menerima kekurangan dan kecacatan. suami digalakkan memberi izin untuk ziarah mahram yang sakit. • Menyatakan tanggungjawab suami terhadap isteri. • Menjelaskan konsep tawakal sebagai ciri kejayaan dakwah • Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Sentiasa memelihara rahsia isteri. Aras 2 • Menghuraikan sifat-sifat Rasulullah s. 3. 2. pengertian ayat. • Menyatakan tanggungjawab isteri terhadap suami.Rancangan Tahunan P. Sentiasa sabar melayani emosi isteri dan perintah suami. menyimpan rahsia. Tanggungjawab bersama. memberi nafkah. 7 . Tanggungjawab isteri terhadap suami.Islam Ting.5 AL-QURAN: NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH.

Kuiz. mendidik anak dan menjaga hubungan baik dengan keluarga keduadua belah pihak. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. 2. Membuat Folio: 1. Aras 3 • Merumuskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan seimbang ilmu nakli dan akli pada zaman Bani Abbasiyyah. Aras 1 • Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai pada zaman Bani Abbasiyyah. Ilmu dan tokoh. • Menjelaskan persiapan ke arah pembinaan keluarga bahagia. Sumbangan tokoh-tokoh kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah.5 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. • Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah.Islam Ting.Rancangan Tahunan P. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. • Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokoh-tokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menerangkan kesan daripada bersama suami. • Menjelaskan kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan umat. 8 . • Menghuraikan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah Aras 2 • Menjelaskan perkembangan institusi pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah. Baitul Hikmah Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. 3. Mengenai bidang ilmu dan tokoh-tokoh ilmu yang berkembang dengan cemerlang pada zaman Bani Abbasiyyah. Tahap kemajuan yang dicapai pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan peranan institusi pendidikan yg lain. • Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam perkembangan Islam.

Rancangan Tahunan P. • Menyatakan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. Talak Talak Sunni Talak Bid’i Talak Raj’i Talak Ba’in Ba’in Kubra Ba’in Sughra Talak taklik Taklik khuluk Nota edaran Peta minda jenis-jenis talak Persepakatan ketika membuat keputusan. cerai taklik. keluarga dan masyarakat. • Menyatakan jenis-jenis talak.5 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR) kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia. Aras 2 • Menghuraikan sebab-sebab perlunya beradab dalam bernegara. Kajian Kes Tentang Isu Semasa: Akibat perceraian. • Menerangkan faedah beradab Perbincangan: Adab-adab bernegara. Aras 1 • Menyatakan pengertian talak. Menginsafi kepentingan menjaga imej negara. Sanggup mengorbankan harta. Penerangan: Rukun talak satu persatu. hukum. Aras 3 • Menghuraikan tentang hikmahhikmah talak dalam Islam. Aras 2 • Menerangkan alasan talak tidak digalakkan dalam Islam. sebabsebab perlunya beradab dalam bernegara. • Menyatakan maksud talak taklik dan contohnya.Islam Ting. jenis-jenis talak. Saling bermaafan antara suami dan isteri 6/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNEGARA Aras 1 • Menyatakan pengertian negara. Perbincangan: Pengertian talak dari aspek bahasa dan istilah serta hukum-hukum yang berkaitan. masa dan tenaga untuk negara. 9 . rukun dan hikmah talak. • Menerangkan sebab-sebab yang membolehkan talak dilakukan kepada isteri. Berhati-hati dengan lafaz talak. • Menghuraikan kesan-kesan talak taklik terhadap diri. ungkapan talak taklik. Tayangan Dokumentari: Tentang negara dan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. Negara Nota edaran VCD Dokumen tari Sentiasa setia dan cinta kepada negara.

5 dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. Pidato Umum: ‘Pemuda Harapan Bangsa. Al-Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kajian Perpustakaan: Kajian perpustakaan dan perbincangan dalam kumpulan mengenai tokohtokoh akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pemudi Tiang Negara’ AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. Aras 1 • Menyatakan pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah yang betul dan diikuti. • Merumuskan sifat-sifat warga negara yang baik. kemunculan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menerangkan sumber-sumber pegangan yang utama menurut Forum: ‘Sifat-sifat warganegara yang baik dan kesan-kesan jika mencintai negara’. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan positif jika mencintai negara. (PENGENALAN) Sumbang Saran: Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah.Rancangan Tahunan P. Kajian Perpustakaan: Huraian prinsip-prinsip akidah Ru’yatullah Bukubuku rujukan yang berkaitan . (PRINSIP- Perbincangan: Mengenai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Mengenalpasti kesan-kesan negatif jika tidak mencintai negara. • Menerangkan latar belakang kemunculan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nota edaran Sentiasa membaca buku dan rencana ilmiah mengenai kepercayaan dan ideologi moden supaya tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah dan sesat. Aras 3 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij Aras 1 • Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yakin dengan pegangan Ahli 10 . Tetap pendirian dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menulis Rencana: Mengenai latar belakang dan perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam tulisan jawi. Aras 2 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah.Islam Ting. 7/1 AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH.

(PERBEZAAN ANTARA MUSLIM. mukmin. • Menjelaskan kepentingan berpegang kepada sumber pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah • Menghuraikan kebenaran prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah Aras 3 • Menerangkan perbandingan prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. munafik. Aras 3 • Menerangkan perbezaan antara setiap kumpulan tersebut. MUKMIN. fasik. FASIK. Latih Tubi Menghafaz Doa: Doa memohon dijauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. murtad. mulhid dan musyrik. Membina Carta Amalan Harian: Bagi memelihara iman dalam tulisan jawi. Sentiasa mendalami ajaran Islam dan berkongsi pengalaman dengan rakan sebaya. Ahli Sunnah Wal Jamaah dan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan perkaraperkara yang membatalkan iman. Aras 2 • Menghuraikan prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. kafir. munafik.5 PRINSIP AKIDAH AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) Ahli Sunnah Wal Jamaah. KAFIR. MUNAFIK. MURTAD. • Membincangkan langkahlangkah memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nota edaran. munafik.Rancangan Tahunan P. murtad. fasik. AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. Berdisplin dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Syiah dan Khawarij. Keratan akhbar Lembara n kerja dan edaran doa. murtad. Aras 1 • Menyatakan pengertian mengenai muslim.Islam Ting. kafir. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kumpulan yang tersebut. Muslim Mukmin Kafir Fasik Murtad Munafik Mulhid Musyrik Carta istilah. TIDAK BERAGAMA DAN MUSYRIK) Perbincangan: Pengertian muslim. 11 . tidak beragama dan musyrik. • Mengambil iktibar setiap perkara tersebut. Berhemah tinggi dalam kehidupan seharian. tidak beragama (mulhid) dan musyrik. fasik. Sunnah Wal Jamaah. mukmin. Kajian Perpustakaan: Istilah-istilah tersebut. • Menghuraikan sebab-sebab kemunculan kafir.

• Menyenaraikan hasil-hasil Kajian Perpustakaan: Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah • Merumuskan keperluan menguasai bidang sains dan teknologi oleh umat Islam masa kini. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina.Islam Ting. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA Kuiz: Tentang riwayat hidup. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. Meneladani kegigihan tokoh-tokoh silam dalam meningkatkan kemajuan sains dan teknologi. Aras 1 • Menyatakan perkembangan sains dan teknologi di zaman Bani Abbasiyyah. Menulis Kata-Kata Hikmah: Berkaitan dengan kesihatan tubuh badan dalam tulisan jawi.5 • 8/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Merumuskan langkah-langkah menangani keburukan yang dibawa oleh kumpulan tersebut. • Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. Al-Qanun Fit Tib Avicenna Nota edaran Peta minda Kata-kata hikmah Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepadukan ilmu tab’i dan ilmu wahyu. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup.Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. Lawatan: Ke Pusat Sains Negara (Planetarium). Aras 2 • Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi. Mini Forum: ‘Kepentingan menguasai sains dan teknologi’ atau ‘Cabaran sains dan teknologi dalam dunia globalisasi’. • Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. pelopor bidang sains dan teknologi. Sumbang Saran: Keperluan menceburi bidang perubatan. Mengambil iktibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam menerokai dan menguasai ilmu. 12 . Galeri Sains Petroleum (Petrosains) Globalisasi Nota edaran Berani mencuba menghasilkan rekaan baru untuk faedah orang ramai. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan.

• Menjelaskan tempoh iddah mengikut jenis-jenisnya. Rujuk Sorih Kinayah Sighah Iddah Nota edaran Lembara n kerja Saling bermaafan selepas melakukan kesilapan. • Menyatakan rukun-rukun rujuk. • Menyatakan syarat-syarat isteri yang dirujuk. Perbincangan: Hikmah iddah dan sejauhmana keberkesanannya untuk mengatasi masalah perceraian. 9/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (RUJUK PENAWAR BAGI TALAK) 13 . • Menjelaskan hak isteri Soal Jawab dan Penjelasan: Jenis-jenis. Bekerjasama dan bantumembantu Perbincangan: Mengenai galakan syarak terhadap rujuk dan membuat rumusan tentang pengertian rujuk dan hukum rujuk. tempoh dan adabadab semasa iddah. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rujuk terhadap anak dan keluarga. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (IDDAH PENANTIAN Aras 1 • Menyatakan pengertian iddah dan jenis iddah menurut hukum syarak. Aras 2 • Menerangkan tujuan rujuk dalam perkahwinan. syarat-syarat isteri yang boleh dirujuk.Rancangan Tahunan P. Prihatin menunaikan tanggungjawab bersama.Islam Ting. Aras 1 • Menyatakan pengertian rujuk dan kepentingan suami isteri bersatu dalam membina rumahtangga yang aman. Sentiasa bermuhasabah setiap perbuatan yang baik dan buruk. • Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. Penerangan Guru: Rukun. • Menerangkan kesan rujuk terhadap hubungan suami isteri. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. Iddah Iddah Quru’ (suci) Iddah Bulan Iddah Nota edaran Sabar antara suami isteri menghadapi dugaan hidup.5 karya utama Ibnu Sina.

• Menyatakan tuntutan kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri. Pertandingan: 1. mengawal pandangan dan menutup aurat. Aras 3 • Menghuraikan permasalahan dan adabadab isteri ketika iddah kematian suami dan perbezaan dengan iddah yang lain. Penerangan guru: Maksud ayat secara umum. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menghuraikan status isteri semasa dan selepas iddah mengikut hukum syarak. perempuan sesama hak isteri semasa dan selepas iddah iaitu tempat tinggal dan nafkah.Islam Ting. • Menyatakan hikmahhikmah iddah setelah berlakunya perceraian di kalangan isteri. 14 . • Menghuraikan kesan-kesan disyariatkan iddah terhadap isteri. adab-adab ihdad(berkabung) ketika kematian suami. • Menjelaskan sebab perbezaan tempoh di antara jenis iddah. Bersalin Nasab menguruskan rumahtangga.Rancangan Tahunan P. Berdisiplin semasa iddah dan menghargai jasa isteri. Aras 2 • Menjelaskan jenis-jenis iddah. 10/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: BATAS-BATAS PERGAULAN. Menulis karangan dalam tulisan jawi ‘Kepentingan Aurat Maruah Mahram Bukan mahram CD Ayat Al-Quran VCD berkaitan Memakai pakaian yang menutup aurat.5 BAGI WANITA) semasa iddah. Aras 2 • Menghuraikan batas-batas aurat lelaki sesama lelaki. Bertanggungja wab memelihara aurat dan maruah diri. SURAH AN-NUR AYAT 30 DAN 31 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 30 Dan 31 dengan lancar. Tayangan VCD: Tentang pakaian yang menutup aurat. Melukis fesyen pakaian menutup aurat. 2. • Menyatakan batas-batas aurat kepada golongan yang dikecualikan.

Menutup Aurat Dalam Islam’. • Menjelaskan hikmah diharuskan fasakh. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Kerja Berkumpulan dan Pembentangan (Menggunakan sumber rujukan): Sektor-sektor ekonomi utama zaman Abbasiyyah.Rancangan Tahunan P. Membandingbeza: Menulis dalam tulisan jawi karangan pendek berkaitan dengan perbandingan antara talak dan fasakh. • Menyatakan pencapaianpencapaian bidang ekonomi. Perbincangan: Pengertian fasakh dari segi bahasa dan istilah.Islam Ting. Aras 2 • Menjelaskan proses menuntut fasakh dalam Islam. Tabah menghadapi cabaran hidup. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. kepentingan menutup aurat dari sudut keimanan. pemikiran dan tingkahlaku.5 • perempuan. adab pergaulan dalam Islam. Menyenaraikan golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan wanita. Carta perbandi ngan antara talak dan fasakh Berusaha dan berikhtiar mengatasi masalah. lelaki sesama perempuan dan muslim dengan orang kafir. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan fasakh. Sumbang Saran: Proses menuntut fasakh. Suq Baghdad Suq Al-Baqar Jizyah Fai Nota edaran Amanah dalam menjalankan tanggungjawab Berusaha dengan bersifat jujur dalam 15 . sikap. Perbincangan Berkumpulan: Golongan-golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan diri seorang wanita. Penerangan: Hukum dan sebab-sebab yang mengharuskan fasakh. Aras 3 • Membandingkan kesankesan menutup aurat dan tidak menutup aurat. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan fasakh dalam perkahwinan. Bertolak ansur dalam pergaulan sesama kawan. Fasakh Nota edaran. pencapaianpencapaian bidang ekonomi. kesan dan akibat tidak menutup aurat. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (FASAKH MEMBENDUNG KEMUDHARATA N DALAM RUMAHTANGG A) Aras 1 • Menyatakan pengertian fasakh dan hukumnya. 11/1 12/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA Aras 1 • Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama pada zaman Abbasiyyah.

Taat dan patuh kepada arahan pemimpin. 16 . • Menghuraikan peranan Baitul Mal pada zaman Abbasiyyah. sekolah. • Menyatakan Islam telah menganjurkan beradab dengan pemimpin. Pembentangan dan Membuat Rumusan: Sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. Zakat Kharaj Ghanimah Usyur Saftajah meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk menguasai bidang ekonomi. • Mengamalkan adab-adab dengan pemimpin. faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi. kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. peranan Baitul Mal di zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan sumbersumber kewangan negara zaman Abbasiyyah.5 N EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH.Islam Ting. • Menghuraikan tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN PEMIMPIN Mengarang dan Memberi Ulasan: Tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dihormati dan disegani. Forum: ‘Rakyat beradab negara dihormati’ Perbincangan: Adab-adab rakyat terhadap pemimpin. • Menyatakan kepentingan beradab dengan pemimpin. • Menyenaraikan keperluan kekuatan ekonomi umat Islam dalam dunia globalisasi. • Menyatakan adab-adab seseorang terhadap pemimpin. • Mengambil iktibar daripada keunggulan pencapaian ekonomi pada zaman Abbasiyyah. Sentiasa memuliakan dan menghormati pemimpin. Aras 3 • Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong bidang ekonomi. Aras 1 • Menyatakan pengertian pemimpin. Perbincangan. Kuiz: Menyenaraikan nama-nama pemimpin di kalangan keluarga.Rancangan Tahunan P. masyarakat dan negara. Mengamalkan ketaatan dan bersifat jujur kepada pemimpin. Pemimpin Kepemimpina n Nota edaran Gambargambar pemimpin negara.

Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Qadiani. • Merumuskan langkahlangkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin.Islam Ting. Aras 3 • Menghuraikan implikasi terhadap rakyat yang tidak mentaati pemimpin. tokoh pemimpin yang terkenal dan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Sentiasa membuat pertimbangan dalam setiap tindakan.Rancangan Tahunan P. Kajian Kes: Ajaran Qadiani yang berlaku di Malaysia. • Menyatakan contoh-contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia seperti Qadiani. Taslim dan Bahai di Malaysia. • Menerangkan rakyat dilarang menghina pemimpin dan sebaliknya. CIRI-CIRI DAN CONTOH AJARAN SESAT Perbincangan Kumpulan: Ciri-ciri kesesatan. Ajaran sesat Qadiani Bahai Taslim Keratan akhbar Nota edaran Sentiasa mengawal diri daripada perkara-perkara yang merosakkan iman. Menyeediakan Folio: Langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin. Berusaha menjauhkan 17 . faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dan cara mengatasinya. Bahai dan Taslim. • Menjelaskan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat.5 Aras 2 • Menghuraikan faedah ketaatan kepada pemimpin. 13/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. • Menyatakan cara menangani ajaran sesat dan menyeleweng. • Menghuraikan sebab-sebab rakyat mesti bertanggungjawab terhadap pemimpin. • Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng. Aras 1 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara-perkara yang menyeleweng dalam ajaran tersebut.

masyarakat dan negara.Rancangan Tahunan P. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Bahai kepada individu. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi.5 Aras 2 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. Berusaha membaca dan mengkaji bukubuku agama di perpustakaan secara berterusan. Menulis Rencana: ‘Ajaran sesat serta contoh’ dengan tulisan jawi. • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. faktor-faktor kemunculannya. Aras 3 • Menjelaskan langkahlangkah untuk menangani fahaman-fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. BAHAI Aras 1 • Menyatakan pengasas ajaran Bahai.Islam Ting. Aras 1 Perbincangan Berkumpulan: Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang terdapat di dalam ajaran agama Bahai. diri daripada amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menjaga hubungan kemanusiaan di antara muslim dengan bukan muslim dalam bermasyarakat. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Bahai di Malaysia. masyarakat dan negara. Melayari Internet: Mencari bahan-bahan berkaitan ajaran Qadiani di Malaysia khasnya dan di selruhnya dunia amnya. cara-cara mengatasinya. AKIDAH: AJARAN SESAT. Kajian Kes: Ajaran Bahai yang berlaku di Malaysia. Bahai Nota edaran Keratan akhbar Tazkiyatunnafs dengan mendalami ilmu akidah yang berdasarkan AlQuran dan hadis. Yakin dengan Perbincangan Berkumpulan: Taslim Nota 18 . Aras 3 • Menerangkan langkahlangkah untuk menangani fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. • Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai.

Sentiasa mengamalkan sunah Rasulullah s. hikmahhikmah khuluk. Perbincangan Berkumpulan: Hukum dan sebab-sebab diharuskan khuluk. faktor-faktor kemunculannya. Aras 2 • Menjelaskan hikmahhikmah khuluk di dalam Islam. • Menjelaskan perbezaan antara ciri-ciri ajaran Taslim dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim. cara-cara mengatasinya. Aras 3 • Menyatakan kesan-kesan khuluk di dalam rumahtangga. Kajian Kes: Ajaran Taslim yang berlaku di Malaysia. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Taslim di Malaysia. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan khuluk yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Menyatakan ciri-ciri kesesatan yang terdapat dalam ajaran Taslim. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (KHULUK BUKTI KEADILAN ISLAM TERHADAP WANITA) Perbincangan: Pengertian khuluk. Aras 3 • Merumuskan langkahlangkah yang dapat diambil bagi membendung gejalagejala ajaran sesat di dalam masyarakat.Islam Ting. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Taslim kepada individu. TASLIM • • • Menyatakan pengasas ajaran Taslim. Khuluk Nota edaran Bermuhasabah dan kembali ke pangkal jalan ke arah kebaikan berumahtangga . masyarakat dan negara dalam tulisan jawi. kesan-kesan khuluk terhadap keluarga.5 14/1 AKIDAH: AJARAN SESAT.Rancangan Tahunan P. Sentiasa menjaga kesopanan dan berbudi bahasa terhadap seseorang. Aras 1 • Menyatakan pengertian khuluk dan hukumnya. Aras 2 • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut. Ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab 19 . Menyatakan ciri-ciri ajaran Taslim. edaran Keratan akhbar akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.w.a.

ilmu dan nur Allah. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh ilmuan. Soal Jawab: Hak isteri yang nusyuz dan tindakan untuk mengatasi nusyuz. • Menjelaskan langkahlangkah mengelak isteri dari nusyuz. Membudayakan tegur menegur dan maaf memaafi dalam kehidupan harian. Aras 3 • Menganalisis dan mengkaji akibat isteri yang nusyuz terhadap suami. keluarga dan masyarakat. KEFAHAMAN AL-QURAN: HIDAYAH ALLAH . Aras 3 Perbincangan: Pengertian nusyuz dan sebabsebab berlakunya nusyuz. Perbincangan Kumpulan: Jenis-jenis hidayah. • Menghuraikan cara-cara mendapat hidayah Allah. Bersyukur dengan anugerah Allah. doa menuntut ilmu. Nusyuz Nota edaran berkasih sayang. dalil Al-Quran dan hadis tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Aras 2 • Menyenaraikan golongan yang mendapat nur Allah. SURAH AN-NUR AYAT 35 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 35 dengan bantuan multimedia. Perbincangan Kumpulan: Akibat nusyuz berdasarkan berita atau maklumat yang didapati daripada keratan akhbar atau majalah dan sebaran am.Islam Ting. Rajin berdoa memohon hidayah Allah. perbandingan antara orang Ilmu fardhu ain Ilmu fardhu kifayah 20 . • Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan pengertian hidayah. Kebersihan rohani dan jasmani mampu berdaya saing membangunka n maruah diri dan keluarga. Kuiz: Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada perlakuan nusyuz. • Menyatakan hak isteri yang gugur akibat nusyuz. Berani menghadapi risiko dalam berumahtangga .Rancangan Tahunan P. Nur Hidayat Mukjizat CD Ayat Al-Quran Nota edaran Sentiasa cintakan ilmu pengetahuan.5 15/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN) Aras 1 • Menyatakan maksud nusyuz dan hukumnya. • Menjelaskan halanganhalangan memperolehi hidayah Allah. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor berlakunya nusyuz di kalangan isteri. • Menyatakan perkara yang boleh membawa kepada nusyuz terhadap suami.

Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan zihar kepada seseorang. Simulasi: Solat hajat. • Menyatakan bahawa zihar adalah amalan yang dilarang oleh Islam. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH) Aras 1 • Menyatakan pengertian zihar dan hukumnya. zihar berdasarkan Al-Quran dan hadis. solat tasbih. 16/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. solat witir. • Menyatakan rukun dan syarat zihar. Perbincangan dan Sumbang Saran: Tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. Aras 2 Penerangan dan Perbincangan: Pengertian zihar. kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan kemajuan negara. • Menghuraikan kifarah zihar. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab berlakunya zihar. Zihar Kifarat Nota edaran Sentiasa jujur ketika berkatakata. • Menyatakan struktur organisasi ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. • Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara.Islam Ting. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zihar iaitu rukun dan syarat. berilmu yang beramal dengan orang-orang yang berilmu tanpa amal. Tayangan VCD: Leftenan Adnan Penyelidikan Berkumpulan: Dewan AlJundi Majlis AlTaqrir Majlis AlMuqabalah Al-Massahun Dewan AlTasnif Nota edaran Bersemangat juang dan sedia berkorban. Aras 1 • Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. 21 . • Menjelaskan langkahlangkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. Membandingkan antara orang berilmu yang beramal dengan orangorang yang berilmu tanpa amal. Cermat dan berfikir sebelum bertindak.5 • • • Menjelaskan bukti-bukti AlQuran sebagai mukjizat. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Soal Jawab: Sebab-sebab berlakunya zihar. kesan-kesan zihar kepada seseorang. Bersopansantun dalam berumahtangga . Menjelaskan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah.

bangsa dan negara. kepentingan beradab dengan jihad. 22 . Dewan AlArdh Al-Jawasis Dairah AlMuhandisin Al-Bahriyyah Manjaniq Al-Karadis ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERJIHAD Aras 1 • Menyatakan maksud perjuangan(jihad). • Menyatakan kepentingan beradab dengan jihad.Islam Ting.5 • Menghuraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. • Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan negara. Aras 3 • Menjelaskan kelebihankelebihan orang yang berjuang mendaulatkan Perbincangan: Maksud perjuangan. • Mengamalkan adab-adab berjihad. Aras 3 • Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan di zaman Abbasiyyah. Bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahank an agama. Bukit Kepong. Perbincangan Kumpulan: Berjuang mencapai kecemerlangan akademik. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab perlunya memperjuangkan kepentingan agama Islam. Leftenan Adnan. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh negarawan di Malaysia dalam tulisan jawi. • Menghuraikan ciri-ciri pejuang yang sebenar menurut ajaran Islam sebenar. berjuang dan tanggungjawab fardhu ain dan fardhu kifayah. • Menyatakan bidang-bidang jihad dalam kehidupan yang perlu diperjuangkan. berjuang meningkatkan dan meninggikan taraf kehidupan. • Menyatakan ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yang disyariatkan oleh Islam. Berusaha dengan penuh keyakinan untuk mencapai keredhaan Allah. Membuat Folio: Sumbangan angkatan tentera. ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yg disyariatkan oleh Islam. Jihad Kafir harbi Kafir zimmi Nota edaran VCD Khalid AlWalid. berjuang mempertahankan negara. Faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah.Rancangan Tahunan P. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Forum: ‘Cara menangani keruntuhan moral di kalangan remaja’.

• Menghuraikan keuntungan berjuang terhadap diri sendiri. pengajaran hadith. • Menghuraikan kelebihan menyegerakan segala urusan. • Menyatakan konsep kehidupan di dunia sebagai kehidupan seorang perantau. Bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup. masyarakat dan negara. Bukit Kepong.5 17/1 HADITH: KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU. • Menjelaskan amalanamalan yang perlu untuk Tayangan VCD: Khalid Al-Walid. Aras 2 • Menjelaskan cara-cara pengurusan masa yang betul. tamadun dan pembangunan negara. guru dan ibu bapa. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith dengan bantuan guru. Gigih berusaha meningkatkan kecemerlangan diri. Sumbang Saran: Cara pengurusan masa dengan betul. Kajian Perpustakaan/Buku Skrap: Cara pengurusan masa yang betul. Leftenan Adnan.Islam Ting. 23 . keluarga. Aras 3 • Menyatakan cara mengaplikasi penetapan waktu ibadat dalam penjadualan urusan kehidupan. • Menyatakan akibat buruk menangguh-nangguhkan sesuatu urusan. • Menyatakan kebaikan menguruskan masa dengan bijak. • Menerangkan cara-cara melahirkan semangat juang ke arah menjana dan mempertahankan tamadun dan pembangunan umat.Rancangan Tahunan P. Perbincangan Kumpulan: Menghubungkait di antara hadith yang dipelajari dengan ayat 10 dan 11 Surah An-Naba Perantau Taqwa Nota edaran Menepati masa apabila berjanji dengan rakan. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. • Menyatakan pengajaranpengajaran dari hadith.

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANN YA (LI’AN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI) Aras 1 • Menyatakan pengertian li’an dan hukumnya. Aras 3 • Menjelaskan implikasi li’an ke atas hubungan suami dan isteri. Aras 2 • Menghuraikan tindakan yang harus diambil apabila berlakunya qazaf. Berbaik sangka antara satu sama lain. Sentiasa berfikir sebelum bertindak. • Menjelaskan kepentingan menjaga maruah isteri dan rumahtangga.Islam Ting. Sumbang Saran: Pengertian poligami.Rancangan Tahunan P. Soal Jawab: Implikasi li’an ke atas suami isteri. • Menjelaskan cara dan syarat sah li’an. Li’an Qazaf Nota edaran Bertindak mengikut kebenaran bukan perasaan. 18/1 19/1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20/1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 • Menyatakan pengertian poligami dan hukumnya. Penerangan dan perbincangan: Pengertian li’an. cara. • Menjelaskan hikmahhikmah disyariatkan li’an. • Menjelaskan sebab-sebab terjadinya li’an. hukum. sebab.5 kehidupan di akhirat. dan sebab. hukum. Poligami Adil Nota edaran Sentiasa bekerjasama dalam 1/2 IBADAT: 24 .

Adil dan saksama dalam menjaga kebahagiaan rumahtangga.Rancangan Tahunan P. ekonomi dan pertahanan negara. kesan-kesan poligami yang tidak menurut ajaran Islam. 25 . SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEGEMILANGA N KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. • Menyatakan perbandingan kegemilangan tamadun Islam dari aspek pentadbiran dunia luar dan pencapaian selepas Abbasiyyah. Forum: ‘Ke arah Pembentukan Generasi Berwawasan’ Membuat Buku Skrap: Tokoh pengumpul hadis. Nota edaran Sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin yang membangunka n tamadun umat. kehidupan berkeluarga. Aras 3 • Menghuraikan implikasi keunggulan tamadun Islam Kuiz: Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar dari aspek pentadbiran. Menulis Rencana: Kebaikan poligami dalam tulisan jawi. Tekun dan gigih dalam setiap urusan untuk mencapai kecemerlangan diri. Sentiasa bijak menguruskan rumahtangga. • Menyatakan kesan berpoligami yang tidak menurut syariat Islam.5 POLIGAMI • Menjelaskan syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami. ekonomi dan pertahanan negara. tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang. masyarakat dan negara. Bertekad untuk memajukan diri. Aras 2 • Menjelaskan hikmah berpoligami yang disyariatkan Aras 3 • Menjelaskan kepentingan bersifat adil dalam berpoligami. mampu memberi nafkah dan hikmah. Perbincangan Kumpulan: Poligami menurut ajaran Islam dari aspek berlaku adil. salah faham terhadap poligami.Islam Ting.

Adil dalam menjalankan tugas dan menghargai pemimpin yang berjasa. Aras 2 • Menyatakan kelebihan orang beriman kepada Allah KEFAHAMAN AL-QURAN: PERIBADI MUKMIN . Merumuskan kewajipan generasi kini ke arah memartabatkan keunggulan tamadun Islam. Pertandingan Melukis Poster: Bertemakan Kempen Membasmi Rasuah. Melayari Laman Web: Kesan-kesan peperangan. Hafazan: Tasbih Takbir Tahlil Tahmid CD Ayat Al-Quran Edaran lafaz niat solat witir.Islam Ting. Peta zaman Abbasiyy ah. Bekerja secara kolektif untuk membangun tamadun Islam. Kajian Perpustakaan: Kegemilangan zaman Al-Makmun dan Harun Al-Rasyid. Berfikiran terbuka dan sanggup menerima teguran. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. SURAH ASSAJADAH AYAT Bacaan Ayat: Bacaan ayat 15 dan 16 surah AsSajadah dengan fasih dan lancar dengan bantuan multimedia. Berhemah tinggi menjaga harga diri. Forum: ‘Peranan Generasi Kini Ke Arah Mengembalikan Kecemerlangan Tamadun Islam’. solat Qanaah dengan ketentuan Qada’ dan Qadar. • Menyatakan ciri-ciri orang mukmin.5 • di zaman Abbasiyyah terhadap kemajuan hari ini. 26 . Melakar Peta Zaman Abbasiyyah. • 2/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Nota edaran. Program Khemah Ibadat. Aras 3 • Menghuraikan faktor-faktor kegemilangan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar sepanjang zaman. • Menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh.Rancangan Tahunan P.

• Menjelaskan keistimewaan hasil-hasil karya Ibnu Khaldun.Islam Ting. sejarawan. budayawan dan cendekiawan.Rancangan Tahunan P. cara mendekatkan diri kepada Allah. Sejarawan Negarawan Budayawan Nota edaran Mencontohi kegigihan Ibnu Khaldun dalam menuntut ilmu. Menyediakan Senarai Semak: Ciri-ciri orang beriman. Perbincangan Kumpulan: Kebaikan infak. Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri dan sikap orang-orang beriman dengan orangorang fasik dan munafik. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. sujud tilawah dan sujud syukur. fasik dan munafik. 3/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG Membuat peta minda: Ketokohan Ibnu Khaldun Perbincangan Kumpulan: Kelebihan dan keistimewaan Ibnu Khaldun. • Membandingkan antara sujud-sujud yang disyariatkan iaitu sujud solat. • Menjelaskan perkaraperkara utama yang terdapat dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun dalam membina tamadun manusia. Senarai semak ciri-ciri orang beriman. Berusaha meningkatkan ketrampilan diri dalam penguasaan pelbagai ilmu. Melayari Laman Web: Mendapatkan maklumat tentang Ibnu Khaldun melalui laman web. Latih Tubi Menghafaz Niat: Niat solat witir. 27 . ciri-ciri orang beriman. • Menghuraikan kepentingan pembangunan Madiah dan Insaniah berteraskan iman. sujud sahwi. solat tahajjud dan sujud tilawah.5 15 DAN 16 dan keburukan orang yang tidak beriman. Nota edaran Istiqamah menolong kawan-kawan yang memerlukan bantuan. fasik dan munafik. pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Menggalakan pelajar menghafaz Surah As-Sajadah. • Menghuraikan bentukbentuk infak yang disukai Allah. fasik dan munafik. Qiamullail Infak Sujud Tilawah Sujud Syukur Sujud Sahwi tahajjud dan sujud tilawah. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan.

Perbincangan dan penerangan: Cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak melalui lembaran kerja dan rencana atau gambar. Aras 2 Perbincangan: Konsep kemahiran keibubapaan. • Menyatakan cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. • Menyatakan kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab ibu bapa. cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dari aspek jasmani. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak. Sentiasa menjaga maruah keluarga. Mengamalkan budaya ilmu dalam rumahtangga. Islah Nota edaran. VCD Sayyid Jamaluddi n AlAfghani. Kuiz: Menyenaraikan hasil-hasil karya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sumbang Saran: Kesan perjuangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di kalangan masyarakat Islam di Nusantara. berani dan telus dapat menyokong kejayaan seseorang.Islam Ting. Kemahiran keibubapaan Nota edaran Lembara n kerja. emosi. pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya. Mencontohi semangat juang 28 . Gambar berkaitan . Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan.5 IBADAT: KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Khaldun terhadap tamadun manusia hari ini. Rela berkorban untuk kebaikan bersama. Aras 1 • Menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. rohani dan intelek.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. Sifat rendah diri. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH.

Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith.Manusia adalah sebenar-benar rahsia kejadian alam ini. Kajian Perpustakaan. Berjiwa besar dan sanggup memperjuangk an kebenaran. tersingkap segala rahsia alam yang tersembunyi. Perbincangan Kumpulan: Amalan-amalan sunat. ciri-ciri orang yang mendapat perlindungan Allah. Dengan akalnya.Islam Ting. Peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Iltizam dan jujur ketika melakukan amalan sunat.a. 4/2 HADITH: ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S.’ Tayangan Video: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wali Allah Ibadat nawafil Nota edaran Menghormati orang yang berilmu dan taqarrub kepada Allah. serta prihatin terhadap umat Islam. Prihatin dan melaksanakan amalan wajib dan sunat secara berterusan.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan bahawa orang yang menyempurnakan segala tanggungjawab fardhu dan sunat akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah. • Menyatakan maksud wali berdasarkan hadith tersebut.T. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith.w. • Menghuraikan mengapa aliran pembaharuan Islam di Asia Barat lebih mempengaruhi pemikiran umat Islam di Tanah Melayu. telah melakukan penyelewengan terhadap akidah. Menulis Kata-kata Hikmah: Menulis kata-kata hikmah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam tulisan jawi . Aras 3 • Merumuskan kesan pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani terhadap masyarakat Islam.5 • • Menjelaskan keperluan AlIslah (pembaharuan) dalam kehidupan seseorang. Membuat Buku Skrap: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. Lawatan Ke Perpustakaan: Untuk memperkenalkan pelajar kitab-kitab hadith yang muktabar. Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.W. 29 . • Menyatakan bahawa orang yang mengingkari risalah Rasulullah s.

Aras 2 • Menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar.Islam Ting. masyarakat dan Perbincangan Kumpulan: Maksud alam dan kepentingan memelihara alam. • Mengamalkan cara-cara penjagaan dan pemeliharaan alam. • Menerangkan kepentingan memelihara alam adalah tuntutan Islam. manusia. • Menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadat nawafil. Aras 3 • Menerangkan akibat jika kita tidak menjaga alam semulajadi kepada haiwan. ibadat dan akhlak. gotong-royong. Projek Sekolah: Taman rekreasi. Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Gambargambar pencemar an alam Nota edaran Mencintai dan menghargai alam ciptaan Allah. Perbincangan: Kumpulan 1: Punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Pertandingan Kebersihan: Antara kelas. • Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi kerosakan alam dan haiwan. Aras 1 • Menyatakan maksud alam. Memelihara alam sekeliling supaya bebas daripada kekotoran dan pencemaran. ternakan.Rancangan Tahunan P. kebun sayur. Kumpulan 2: Pencemaran sungai dan kesannya. Kumpulan 3: Langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan alam dan cara-cara mengatasinya. Aras 3 • Menjelaskan peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dari aspek ilmu.5 • Menghuraikan amalanamalan sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Mensyukuri nikmat Allah yang menjadikan alam semulajadi untuk semua insan. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMELIHARA ALAM 30 . • Menyatakan kepentingan memelihara kejadian alam. cara-cara penjagaan dan pemeliharaan kejadian alam. • Menghuraikan pengajaranpengajaran hadith.

pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh. Mengambil iktibar cara meningkatkan kualiti hidup. Melayari Laman Web: Maklumat tentang Syeikh Muhammad Abduh. • Aras 1 • Menyatakan pengertian memberi dan menerima sedekah dan hadiah. Kajian Perpustakaan: Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Menulis Rencana Ringkas: ‘Kepentingan Hidup Secara Bermasyarakat’ Kuiz: Menyenaraikan ciri-ciri seorang pejuang Islam. • Menyatakan sumbangan dan jasa-jasa terhadap pembangunan umat Islam. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan. pendidikan dan sahsiah. • Menerangkan saranansaranan utama Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang ilmu dan pendidikan.5 5/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG negara. jasa dan buah fikiran Syeikh Muhammad Abduh. 6/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBERI DAN Perbincangan Kumpulan: Kumpulan 1: Kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya.Rancangan Tahunan P. Al-Urwatul Wusqa Jumud Taklid buta Nota edaran Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. Aras 3 • Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam. 31 . Menerangkan tentang kebaikan menjaga alam semulajadi dan haiwan. • Membincangkan kesan pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada pembangunan umat Islam. • Menyatakan adab-adab memberi sedekah dan Melukis Peta Minda: Mengenai riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh dalam tulisan jawi. Sedekah Hadiah Nota edaran Ikhlas apabila bersedekah dan memberi hadiah.Islam Ting. • Menjelaskan idea-idea dalam bidang ilmu. Sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dan berani.

UndangUndang Keluarga Islam e-syariah Akta Enakmen Ordinan Bidang Kuasa Mal Nota edaran Bersikap amanah tanpa mengira kedudukan. Projek Kemasyarakatan: Mengumpul barang-barang terpakai untuk golongan yang memerlukan dan memberi penghargaan kepada pelajar yang banyak memberi sumbangan kepada sekolah. Aras 3 • Menghuraikan perbezaan di antara amalan bersedekah dengan memberi hadiah. Aras 2 • Menjelaskan bersedekah dan memberi hadiah adalah digalakkan oleh Islam. Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. Penerangan dan Perbincangan: Bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil.5 MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH. Menjelaskan jenis-jenis sedekah dan hadiah. • Menghuraikan kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Karangan Dalam Tulisan Jawi: Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. • Menyatakan matlamat dan keperluan penubuhan Mahkamah Syariah yang berkaitan Enakmen Keluarga Islam di Malaysia. Kumpulan 2: Jenis-jenis sedekah dan hadiah. • Merumuskan orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. Berterima kasih apabila menerima sesuatu pemberian daripada seseorang. Berusaha membentuk keluarga bahagia. • • hadiah. Rela berkorban tanpa mengira masa dan tenaga.Rancangan Tahunan P. Menyatakan kepentingan memberi sedekah dan menerima hadiah. IBADAT: UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM Sumbang Saran: Mahkamah di Malaysia. enakmen dan akta kekeluargaan yang diperuntukkan kepada mahkamah di Malaysia. Kumpulan 3: Orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. Aras 1 • Menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Mengamalkan bersedekah dan memberi hadiah dengan penuh keikhlasan. Aras 2 • Menjelaskan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah secara umum. 32 . Lawatan : Ke Mahkamah Syariah berhampiran dan membuat laporan.Islam Ting.

adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. Aras 3 • Menerangkan perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Rendah Syariah Mahkamah Tinggi Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Faraid Aras 3 • Membezakan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Menulis Rencana Ringkas: Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam tulisan jawi. hukumnya dan dalil.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. Perbincangan Kumpulan: Sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. • Menghuraikan tatacara jual beli menurut Islam. • Menyatakan keperluan menjaga adab-adab semasa berjual beli. 7/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNIAGA Aras 1 • Menyatakan pengertian adab berjual beli. tatacara jual beli menurut Islam. • Mengetahu enakmen dan akta kekeluargaan yang terdapat di Malaysia. Menghormati pelangganpelanggan dengan penuh kesopanan dan mesra. Menceritakan Pengalaman: Pelajar menceritakan pengalaman berniaga melalui persatuan semasa Hari KoKurikulum. 33 . • Menghuraikan faedah jual beli yang beradab.5 • Menjelaskan peranan Mahkamah Syariah dan akta kekeluargaan Islam yang berkuatkuasa hari ini.Islam Ting. • Menghuraikan bentuk- Sumbang Saran: Pengertian adab berjual beli. Berniaga Riba Nota edaran Mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam perniagaan. • Menerangkan adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam.

Tugasan Lanjutan: Menulis nama-nama Allah semasa aktiviti persatuan dan membaca Al-Asmaul Husna sebelum memulakan pengajaran. Aras 3 • Menghuraikan Al-Asmaul Husna dan kesempurnaan Allah berdasarkan kepada ayat. • Menjelaskan bahawa makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah. Yakin. Penerangan. • Menyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam AlQuran. SURAH ALHASYR AYAT 21 HINGGA 24 IBADAT: ANAK Perbincangan: Tanggungjawab ibu bapa Anak angkat Nota Ringkas Sentiasa menjaga 34 . • Menyatakan maksud perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima AlQuran. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. sains dan Al-Quran.Rancangan Tahunan P. akur dan insaf bahawa ilmu Allah tanpa sempadan.Islam Ting. Membuat Buku Skrap: Al-Asmaul Husna. Aras 2 • Menyatakan keistimewaankeistimewaan Al-Quran. • Menghuraikan sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. Aras 1 • Menyatakan pengertian Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. KEFAHAMAN AL-QURAN: KEMULIAAN ALQURAN . perkara-perkara alam ghaib dan perkara alam syahadah. • Menjelaskan perkara yang dapat diambil iktibar daripada perumpamaan kesan penurunan Al-Quran ke atas bukit. Tayangan VCD: Benda-benda ciptaan Allah. CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Takut siksaan Allah dengan meninggalkan maksiat. Pengertian dan maksud ayat. • Menyenaraikan langkahlangkah untuk menjadi orang yang menghayati AlQuran. Perbincangan Kumpulan: Bukti kasih sayang Allah kepada manusia.5 bentuk perniagaan yang dilarang oleh Islam. Menulis Esei: ‘Al-Quran Kitab Panduan Umat’ dalam tulisan jawi.

Menjaga hubungan baik kekeluargaan. Sumbang Saran: Anak angkat dan pengertiannya. Berusaha dan beriltizam memberi pendidikan terhadap anakanak. Menyatakan peraturan yang berkaitan dengan mengambil anak angkat. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Kajian Perpustakaan: Tentang Syeikh Tahir Jalaluddin. Aras 3 • Menghuraikan masalah yang timbul akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. 35 . • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran terhadap kesusasteraan. ilmu falak dan pendidikan Islam. Aras 2 • Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin di nusantara. Nasab Hibbah Wasiat Nota edaran amanah yang dipertanggungj awabkan.Islam Ting.Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan cara Syeikh Tahir Jalaluddin menyalurkan pemikiran pembaharuan kepada SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR. Islah Nota edaran Menghormati dan memuliakan para ilmuan Islam. hukum mengambil anak angkat. keberkesanan dalam menangani masalah kekeluargaan. Menulis Rencana: Tentang peninggalan dan pengaruh Syeikh Tahir Jalaluddin dalam pemikiran Islam di nusantara. hikmah pengambilan anak angkat.T. Perbincangan Kumpulan: Sejarah hidup.W. • Menjelaskan hikmahhikmah diharuskan mengambil anak angkat. • • anak angkat menurut Islam.5 8/2 AMANAH ALLAH S. asas pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin. • Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. jasa dan ideaidea Syeikh Tahir Jalaluddin. kesan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat. terhadap anak angkat. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin. Bersatu menegakkan Islam dalam mengekalkan tamadun umat. Menyatakan hukum mengambil anak angkat. Aras 2 • Menghuraikan tanggungjawab ibu terhadap anak angkat.

Islam Ting. • Menjelaskan mengapa beliau digelar Mujaddid.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk mengembangkan dakwah Islamiah di nusantara. kesusasteraan dan agama. Aras 3 • Menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh Hamka dalam perjuangannya. Menjelaskan kegigihan dan semangat juang yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam.5 • masyarakat Islam. pendidikan dan sifat peribadi Hamka. • Menyatakan sumbangannya dan jasa-jasa terhadap umat Islam. Cekal dan tabah menghadapi cabaran. Menulis Sinopsis: Salah sebuah buku karangan Hamka. Teka Silangkata: Berkaitan tokoh. Tayangan VCD: ‘Di Bawah Lindungan Kaabah’. • Menghuraikan kesan-kesan perjuangan Hamka terhadap pembangunan umat. • Menyatakan hasil-hasil karya beliau yang terkenal dalam bidang falsafah. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. 9/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: HAMKA PERMATA NUSANTARA 36 . Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat Islam dalam mengekalkan tamadun Islam. Membuat Buku Skrap: Berkaitan tokoh. Nota edaran Berusaha secara berterusan dengan penuh semangat ketekunan.

Islam Ting.Rancangan Tahunan P.5 10/2 11/2 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 20/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 37 .

Islam Ting.Rancangan Tahunan P.5 CUTI AKHIR TAHUN 38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful