Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA
MINGG U BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSEP/ISTIL AH Musyrikin Perdamaian Peperangan ALAT BANTU MENGAJA R Pita rakaman atau CD. PENERAPAN NILAI Memberi maaf apabila diminta. Gigih memahamkan Islam kepada rakan sebaya.

1/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM ; SURAH AT-TAUBAH AYAT 6

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan maksud kalimah Al-Musyrikin dan konsep perdamaian. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas perdamaian. • Menghuraikan strategi berdakwah. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan dan kebaikan memberi layanan baik kepada bukan Islam. • Menjelaskan kesan peperangan dan kesan perdamaian. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 1 • Menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam. • Menyatakan hukum-hukum perkahwinan. • Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani atau jasmani), ekonomi dan sosial.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Perbincangan: Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik berdakwah, sasaran dakwah, peranan badan-badan dakwah di Malaysia. Kajian Perpustakaan: Berkenaan mualaf terkenal. Lawatan Sambil Belajar: Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam, PERKIM, JAKIM. Menulis Semula Teks Berkaitan Dakwah Ke Dalam Tulisan Jawi. Soal Jawab dan Penerangan: Konsep perkahwinan dalam Islam dan adat perkahwinan masyarakat Malaysia. Perbincangan: Pengertian perkahwinan dari bahasa dan istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan rumahtangga masa kini dan

Perkahwinan

IBADAT: PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Nota edaran Rencana yang berkaitan

Menjaga maruah dan kehormatan. Bertindak secara rasional dan berfikiran waras.

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

Aras 2 • Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan sunnah. Aras 3 • Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. • Menyenaraikan langkahlangkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. Aras 1 • Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh ajaran Islam. • Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan isteri. • Menyatakan tentang mahram kekal dan mahram sementara. • Menyatakan pengertian peminangan. • Menyatakan cara-cara peminangan mengikut syariat Islam. • Menyatakan hukum melihat dan batas-batas terhadap bakal suami dan isteri semasa meminang. • Menyatakan perempuanperempuan yang boleh dipinang. Aras 2 • Menerangkan panduan memilih bakal suami dan isteri yang disarankan oleh Islam. • Menjelaskan hikmah-hikmah

langkah-langkah ke arah perkahwinan yang menepati dengan syariat Islam. Perbincangan Dalam Kumpulan: Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV Menulis Rencana Ringkas Dalam Tulisan Jawi: Berdasarkan pengalaman pelajar mengenai majlis walimatulurus. Sumbang Saran: ‘Calon Suami Atau Isteri’ berdasarkan pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciriciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh syarak. Perbincangan Kump. 1: Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang diharamkan berkahwin kerana keturunan, susuan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 2; Mahram kekal dan mahram sementara. Perbincangan Kump. 3: Akibat mengabaikan tanggungjawab rumahtangga, hukum pengharaman berkahwin dan alasan-alasan berdasarkan penyusuan, keturunan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 1:

Haram Selamanya Haram Sementara Penyusuan Persemendaa n Keturunan Merisik Meminang Batas Pergaulan

Nota edaran Gambargambar berkaitan peminang an.

2/1

IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI & PEMINANGAN DAN BATAS PERGAULAN)

Sentiasa mementingkan nilai-nilai agama semasa memilih teman hidup. Berani menghadapi risiko memilih bakal suami atau isteri. Memelihara maruah diri daripada terjebak ke lembah perzinaan. Bersangka baik antara satu sama lain. Sentiasa menepati janji dalam urusan

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

perlu adanya peminangan. Aras 3 • Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh Islam. • Menghuraikan tingkahlaku yang betul menurut hukum syarak semasa pertunangan yang telah disempurnakan. • Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi peraturan hukum syarak sepanjang tempoh pertunangan.

Hikmah melihat pasangan semasa proses peminangan, adab-adab yang perlu dipatuhi dalam tempoh pertunangan. Perbincangan Kump. 2; Tingkahlaku yang betul dan menyalahi peraturan hukum, mencari jodoh melalui laman web(internet) Perbincangan Kump. 3: Mencari jodoh melalui laman web dan risikonya. Menulis Senarai Semak: Barangan yang sering dijadikan hadiah dalam majlis peminangan dengan tulisan jawi.

kehidupan harian.

AKIDAH: IMAN MUTIARA HIDUP

Aras 1 • Menyatakan konsep martabatmartabat iman dan dalil martabat iman bertambah dan berkurang iaitu ayat 2, Surah Al-Anfal. • Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah imannya dan caracara melakukannya. Aras 2 • Menghuraikan setiap martabat iman. • Menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan berkurangan. • Menjelaskan kebaikan iman bertambah dan keburukan iman berkurangan terhadap

Perbincangan Berkumpulan: Iman yang tetap: iman para malaikat, iman yang sentiasa bertambah: iman para nabi dan rasul, iman yang sentiasa berkurang: iman orang fasik, iman yang boleh jadi bertambah dan berkurang: iman orang mukmin yang melakukan perintah dan larangan Allah, iman yang ditolak(mardud): iman orang munafik. Pembentangan Hasil Perbincangan Berkumpulan:

Iman Kemanisan iman

Nota edaran CD Nasyid Kumpula n Raihan

Ikhlas berdoa memohon ditingkatkan iman kepada Allah. Sentiasa memelihara tingkahlaku

3

5 seseorang. • Menyatakan keperluan terhadap musafir. doa menaiki kenderaa n.Rancangan Tahunan P. Edaran doa keluar dari rumah. Sesuai dengan tajuk dan diikuti dengan perbincangan dan rumusan. sebab iman berkurang. kebaikan dan keburukan iman bertambah dan berkurang. kesan-kesan buruk tidak mematuhi adab bermusafir. keperluan terhadap musafir. • Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman. Bersopan santun di jalan raya dan dalam perjalanan. Tayangan Video: Yang berkaitan musafir seperti Jejak Rasul. • Memahami dalil nakli adabadab perjalanan(musafir) Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila tidak mematuhi adab bermusafir. Sentiasa membersihkan hati dari sifatsifat keji. adab semasa di jalan dan perjalanan. 3/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERMUSAFIR Aras 1 • Menyatakan pengertian musafir. • Menerangkan adab semasa di jalan dan perjalanan. luas pandangan. • Menyatakan bahawa Islam menganjurkan adab-adab tertentu semasa di jalan dan perjalanan. Aktiviti Penghayatan Islam: Usrah Tayangan Video. Sentiasa bersifat kasih sayang dan dapat mengekalkan silaturrahim. semasa dan kembali dari perjalanan. banyak pengalaman. • Menghuraikan musafir yang diharuskan dan ditegah oleh Perbincangan: Pengertian musafir. Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. jauh perjalanan. Sebab iman bertambah. Aras 3 • Menyenaraikan kesan-kesan iman yang bertambah dan iman yang berkurangan. Membuat Catatan Perjalanan Dalam Tulisan Jawi. Musafir VCD Jejak Rasul VCD solat Jamak dan Qasar Peta minda hukum musafir. doa musafir. 4 . Tunjuk Cara: Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan VCD. Perbincangan Kumpulan: Adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab sebelum.Islam Ting.

Aras 1 • Menyatakan latar belakang kerajaan Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi dan khalifah terkenal. Diskusi: Penubuhan kerajaan Abbasiyyah berasaskan kepada buku rujukan. keluarga. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan.5 • syarak. Menulis Rencana: ‘Islam Satu Cara Hidup’ Kajian Perpustakaan: Tentang perkembangan Islam. pemikiran dan sistem kemasyarakatan. Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH.Rancangan Tahunan P. pembebasan dari penjajahan. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. Melukis Peta: Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah. Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu haji dan umrah. Aras 3 • Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah. Abu Ja’far.Islam Ting. Aras 2 • Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas. • Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat. Membuat Peta Minda: Hukum dan dalil bermusafir. Tugasan Di Rumah: Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang terkenal dan sumbangannya. bahan edaran dan latar belakang kerajaan Abbasiyyah. menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa. • Menjelaskan bagaimana semangat juang umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat 5 . doa menaiki kenderaan. • Menerangkan sumbangan dan jasa utama khalifah tersebut. rakan dan seumpamanya. hubungan diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah. Kerja-Kerja Berkumpulan: Menulis buku folio ‘Faktor kejayaan penyebaran Islam pada zaman Abbasiyyah’ dengan tulisan jawi. Menghafaz Doa: Doa keluar dari rumah. kebudayaan. doa musafir. Al-Khalifah Al-Wazir Al-Dawawin Wilayah AlAhd Al-Kuttab Dewan AlMazalim Qadi AlQudhah Peta kawasan penyebar an Islam di zaman Abbasiya h Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan.

Tawakal Dakwah Nota edaran Mencintai Rasulullah dengan 6 . Perbincangan dengan gambar-gambar. Membuat rumusan bertulis mengenai adabadab walimatulurus dengan bantuan guru. Berusaha mengasihi keluarga sepanjang hayat. Perbincangan Berpandukan Gambar Mengenai Gerak Kerja Walimatulurus Seperti: 1.Islam Ting. MAHAR DAN WALIMATULUR US) Aras 1 • Menyatakan tentang rukun nikah. Tentang rukun nikah. • Menghuraikan tujuan walimatulurus. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan Mahar Mahar musamma Mahar misil Wali mujbir Wali bukan mujbir Wali hakim Walimatuluru s Sunat muakkad Nota edaran Keratan akhbar Patuh dan taat kepada peraturan Allah sepanjang tempoh pertunangan. • Menghuraikan tujuan mahar. Membuat Catatan: Tentang syarat-syarat wali nikah dalam tulisan jawi. • Menyatakan maksud.5 diamalkan untuk memajukan diri. Aras 3 • Menghuraikan secara terperinci tujuan mahar mengikut syariat Islam. Perbincangan: Mahar dari aspek maksud. Membuat kerja lanjutan berdasarkan bahan rujukan yang khusus ditentukan oleh guru bagi menjawab persoalan hukum dan adab-adab walimatulurus. KEFAHAMAN Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. hukum dan adab walimatulurus. hukum dan jenis-jenis mahar. masyarakat dan negara. hukum dan jenis. • Menyatakan ciri-ciri nikah yang sah. Aras 2 • Menjelaskan syarat-syarat wali nikah. • Menerangkan tujuan walimatulurus dalam perkahwinan berdasarkan ajaran Islam.Rancangan Tahunan P. 3. Penerangan Guru. 2. • Menjelaskan jenis-jenis wali nikah. • Menghuraikan hukum perkahwinan yang berlainan agama. Mengumpul Keratan Akbar: Berkaitan dengan permasalahan perkahwinan. 4/1 IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (RUKUN NIKAH. • Menyatakan maksud. Sentiasa berusaha membentuk keluarga bahagia.

menikmati hubungan Nafkah zahir Nafkah batin Nota edaran Sentiasa merancang dan berfikir sebelum bertindak. Perbincangan: Hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. • Menjelaskan ciri-ciri suami mithali dalam memelihara keharmonian rumahtangga.Rancangan Tahunan P. Perbincangan Berkumpulan: Konsep tawakal. ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sebagai ketua negara. Bertawakal selepas berusaha. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. pengertian ayat. bermalam bersama isteri. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga dan keluarga. Tanggungjawab suami terhadap isteri. suami digalakkan memberi izin untuk ziarah mahram yang sakit. • Menyatakan tanggungjawab suami terhadap isteri. Tanggungjawab isteri terhadap suami. menyimpan rahsia. menerima kekurangan dan kecacatan. memelihara harta dan kehormatan. Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. 7 . taat kepada suami.Islam Ting. • Menyatakan tanggungjawab isteri terhadap suami. CD Ayat Al-Quran berselawat kepada baginda. Sentiasa sabar melayani emosi isteri dan perintah suami. Aras 2 • Menghuraikan sifat-sifat Rasulullah s. Sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah. amalanamalan sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah. Menjelaskan bukti kasih sayang rasul kepada manusia. Tanggungjawab bersama. memberi nafkah. Sentiasa memelihara rahsia isteri. SURAH AT-TAUBAH AYAT 128 DAN 129 • • Menyatakan sebab-sebab rasul diutuskan dari kalangan manusia. kesankesan positif sifat tawakal.5 AL-QURAN: NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH. 5/1 IBADAT: TANGGUNGJAW AB SUAMI ISTERI Perbincangan: 1.w. contoh-contoh keprihatinan kepada umatnya.a. 2. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. menghiaskan diri dan minta izin apabila berpuasa sunat. 3. • Menghuraikan kesan-kesan positif sifat tawakal. musafir bersama suami jika dikehendaki. • Menjelaskan konsep tawakal sebagai ciri kejayaan dakwah • Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya.

• Menjelaskan kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan umat. Kuiz.Islam Ting. 3. Membuat Folio: 1.5 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. • Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokoh-tokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan persiapan ke arah pembinaan keluarga bahagia. Ilmu dan tokoh. Mengenai bidang ilmu dan tokoh-tokoh ilmu yang berkembang dengan cemerlang pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menghuraikan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah Aras 2 • Menjelaskan perkembangan institusi pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan peranan institusi pendidikan yg lain. • Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam perkembangan Islam.Rancangan Tahunan P. 2. 8 . Aras 3 • Merumuskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan seimbang ilmu nakli dan akli pada zaman Bani Abbasiyyah. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. Aras 1 • Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menerangkan kesan daripada bersama suami. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. mendidik anak dan menjaga hubungan baik dengan keluarga keduadua belah pihak. Tahap kemajuan yang dicapai pada zaman Bani Abbasiyyah. Sumbangan tokoh-tokoh kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. Baitul Hikmah Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan.

Rancangan Tahunan P. Penerangan: Rukun talak satu persatu. masa dan tenaga untuk negara. • Menyatakan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. ungkapan talak taklik. • Menyatakan jenis-jenis talak. Talak Talak Sunni Talak Bid’i Talak Raj’i Talak Ba’in Ba’in Kubra Ba’in Sughra Talak taklik Taklik khuluk Nota edaran Peta minda jenis-jenis talak Persepakatan ketika membuat keputusan. rukun dan hikmah talak.5 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR) kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia. hukum. faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. keluarga dan masyarakat. Menginsafi kepentingan menjaga imej negara. jenis-jenis talak. Negara Nota edaran VCD Dokumen tari Sentiasa setia dan cinta kepada negara. Aras 2 • Menerangkan alasan talak tidak digalakkan dalam Islam. cerai taklik. Tayangan Dokumentari: Tentang negara dan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. • Menghuraikan kesan-kesan talak taklik terhadap diri. Aras 1 • Menyatakan pengertian talak. Berhati-hati dengan lafaz talak.Islam Ting. • Menerangkan sebab-sebab yang membolehkan talak dilakukan kepada isteri. 9 . Aras 2 • Menghuraikan sebab-sebab perlunya beradab dalam bernegara. Saling bermaafan antara suami dan isteri 6/1 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNEGARA Aras 1 • Menyatakan pengertian negara. Sanggup mengorbankan harta. Aras 3 • Menghuraikan tentang hikmahhikmah talak dalam Islam. sebabsebab perlunya beradab dalam bernegara. • Menerangkan faedah beradab Perbincangan: Adab-adab bernegara. Perbincangan: Pengertian talak dari aspek bahasa dan istilah serta hukum-hukum yang berkaitan. • Menyatakan maksud talak taklik dan contohnya. Kajian Kes Tentang Isu Semasa: Akibat perceraian.

Rancangan Tahunan P. • Merumuskan sifat-sifat warga negara yang baik.5 dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. Kajian Perpustakaan: Kajian perpustakaan dan perbincangan dalam kumpulan mengenai tokohtokoh akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah yang betul dan diikuti. Pemudi Tiang Negara’ AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. Aras 2 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menulis Rencana: Mengenai latar belakang dan perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam tulisan jawi. Yakin dengan pegangan Ahli 10 . Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan positif jika mencintai negara. • Menerangkan sumber-sumber pegangan yang utama menurut Forum: ‘Sifat-sifat warganegara yang baik dan kesan-kesan jika mencintai negara’. kemunculan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tetap pendirian dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. (PENGENALAN) Sumbang Saran: Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Al-Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pidato Umum: ‘Pemuda Harapan Bangsa. • Menerangkan latar belakang kemunculan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Mengenalpasti kesan-kesan negatif jika tidak mencintai negara. Nota edaran Sentiasa membaca buku dan rencana ilmiah mengenai kepercayaan dan ideologi moden supaya tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah dan sesat. Aras 1 • Menyatakan pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 3 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij Aras 1 • Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. (PRINSIP- Perbincangan: Mengenai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kajian Perpustakaan: Huraian prinsip-prinsip akidah Ru’yatullah Bukubuku rujukan yang berkaitan . 7/1 AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH.Islam Ting. • Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah.

mulhid dan musyrik. fasik. Aras 2 • Menghuraikan prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. Latih Tubi Menghafaz Doa: Doa memohon dijauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. tidak beragama dan musyrik. MURTAD. MUNAFIK. tidak beragama (mulhid) dan musyrik. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kumpulan yang tersebut. • Mengambil iktibar setiap perkara tersebut. • Membincangkan langkahlangkah memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sunnah Wal Jamaah. fasik. mukmin.Rancangan Tahunan P. murtad. Kajian Perpustakaan: Istilah-istilah tersebut. 11 . Aras 3 • Menerangkan perbezaan antara setiap kumpulan tersebut. Keratan akhbar Lembara n kerja dan edaran doa. Muslim Mukmin Kafir Fasik Murtad Munafik Mulhid Musyrik Carta istilah.5 PRINSIP AKIDAH AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) Ahli Sunnah Wal Jamaah. (PERBEZAAN ANTARA MUSLIM. murtad.Islam Ting. TIDAK BERAGAMA DAN MUSYRIK) Perbincangan: Pengertian muslim. munafik. mukmin. Membina Carta Amalan Harian: Bagi memelihara iman dalam tulisan jawi. Berhemah tinggi dalam kehidupan seharian. Berdisplin dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. murtad. munafik. munafik. Aras 1 • Menyatakan pengertian mengenai muslim. KAFIR. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan perkaraperkara yang membatalkan iman. MUKMIN. Ahli Sunnah Wal Jamaah dan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menjelaskan kepentingan berpegang kepada sumber pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah • Menghuraikan kebenaran prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah Aras 3 • Menerangkan perbandingan prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. kafir. Syiah dan Khawarij. kafir. fasik. • Menghuraikan sebab-sebab kemunculan kafir. Sentiasa mendalami ajaran Islam dan berkongsi pengalaman dengan rakan sebaya. FASIK. Nota edaran. AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH.

Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah • Merumuskan keperluan menguasai bidang sains dan teknologi oleh umat Islam masa kini. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah.Rancangan Tahunan P. Sumbang Saran: Keperluan menceburi bidang perubatan. Galeri Sains Petroleum (Petrosains) Globalisasi Nota edaran Berani mencuba menghasilkan rekaan baru untuk faedah orang ramai. pelopor bidang sains dan teknologi. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup. Aras 1 • Menyatakan perkembangan sains dan teknologi di zaman Bani Abbasiyyah. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. 12 . Mini Forum: ‘Kepentingan menguasai sains dan teknologi’ atau ‘Cabaran sains dan teknologi dalam dunia globalisasi’. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA Kuiz: Tentang riwayat hidup. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi.Islam Ting. Mengambil iktibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam menerokai dan menguasai ilmu. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. • Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Lawatan: Ke Pusat Sains Negara (Planetarium).5 • 8/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH Merumuskan langkah-langkah menangani keburukan yang dibawa oleh kumpulan tersebut. Meneladani kegigihan tokoh-tokoh silam dalam meningkatkan kemajuan sains dan teknologi. Menulis Kata-Kata Hikmah: Berkaitan dengan kesihatan tubuh badan dalam tulisan jawi. • Menyenaraikan hasil-hasil Kajian Perpustakaan: Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. Al-Qanun Fit Tib Avicenna Nota edaran Peta minda Kata-kata hikmah Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepadukan ilmu tab’i dan ilmu wahyu. • Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan.

• Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang.Islam Ting. Iddah Iddah Quru’ (suci) Iddah Bulan Iddah Nota edaran Sabar antara suami isteri menghadapi dugaan hidup. 9/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (RUJUK PENAWAR BAGI TALAK) 13 . • Menjelaskan hak isteri Soal Jawab dan Penjelasan: Jenis-jenis. • Menjelaskan tempoh iddah mengikut jenis-jenisnya. Aras 1 • Menyatakan pengertian rujuk dan kepentingan suami isteri bersatu dalam membina rumahtangga yang aman. Prihatin menunaikan tanggungjawab bersama. • Menerangkan kesan rujuk terhadap hubungan suami isteri.Rancangan Tahunan P.5 karya utama Ibnu Sina. Rujuk Sorih Kinayah Sighah Iddah Nota edaran Lembara n kerja Saling bermaafan selepas melakukan kesilapan. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (IDDAH PENANTIAN Aras 1 • Menyatakan pengertian iddah dan jenis iddah menurut hukum syarak. syarat-syarat isteri yang boleh dirujuk. Aras 2 • Menerangkan tujuan rujuk dalam perkahwinan. Penerangan Guru: Rukun. Sentiasa bermuhasabah setiap perbuatan yang baik dan buruk. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rujuk terhadap anak dan keluarga. Bekerjasama dan bantumembantu Perbincangan: Mengenai galakan syarak terhadap rujuk dan membuat rumusan tentang pengertian rujuk dan hukum rujuk. • Menyatakan rukun-rukun rujuk. Perbincangan: Hikmah iddah dan sejauhmana keberkesanannya untuk mengatasi masalah perceraian. • Menyatakan syarat-syarat isteri yang dirujuk. tempoh dan adabadab semasa iddah. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini.

Aras 3 • Menghuraikan permasalahan dan adabadab isteri ketika iddah kematian suami dan perbezaan dengan iddah yang lain. • Menghuraikan status isteri semasa dan selepas iddah mengikut hukum syarak. • Menyatakan hikmahhikmah iddah setelah berlakunya perceraian di kalangan isteri. Berdisiplin semasa iddah dan menghargai jasa isteri. Tayangan VCD: Tentang pakaian yang menutup aurat. 14 . • Menghuraikan kesan-kesan disyariatkan iddah terhadap isteri. • Menjelaskan sebab perbezaan tempoh di antara jenis iddah. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Pertandingan: 1. • Menyatakan tuntutan kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri.Islam Ting. Bertanggungja wab memelihara aurat dan maruah diri.5 BAGI WANITA) semasa iddah. Aras 2 • Menghuraikan batas-batas aurat lelaki sesama lelaki. Penerangan guru: Maksud ayat secara umum. perempuan sesama hak isteri semasa dan selepas iddah iaitu tempat tinggal dan nafkah.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan jenis-jenis iddah. Melukis fesyen pakaian menutup aurat. Menulis karangan dalam tulisan jawi ‘Kepentingan Aurat Maruah Mahram Bukan mahram CD Ayat Al-Quran VCD berkaitan Memakai pakaian yang menutup aurat. SURAH AN-NUR AYAT 30 DAN 31 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 30 Dan 31 dengan lancar. 2. • Menyatakan batas-batas aurat kepada golongan yang dikecualikan. mengawal pandangan dan menutup aurat. adab-adab ihdad(berkabung) ketika kematian suami. Bersalin Nasab menguruskan rumahtangga. 10/1 KEFAHAMAN AL-QURAN: BATAS-BATAS PERGAULAN.

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (FASAKH MEMBENDUNG KEMUDHARATA N DALAM RUMAHTANGG A) Aras 1 • Menyatakan pengertian fasakh dan hukumnya. kepentingan menutup aurat dari sudut keimanan. lelaki sesama perempuan dan muslim dengan orang kafir. Tabah menghadapi cabaran hidup.Rancangan Tahunan P. sikap. Menyenaraikan golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan wanita. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Kerja Berkumpulan dan Pembentangan (Menggunakan sumber rujukan): Sektor-sektor ekonomi utama zaman Abbasiyyah. pencapaianpencapaian bidang ekonomi. Carta perbandi ngan antara talak dan fasakh Berusaha dan berikhtiar mengatasi masalah. • Menjelaskan hikmah diharuskan fasakh. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Menutup Aurat Dalam Islam’. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan fasakh dalam perkahwinan. Sumbang Saran: Proses menuntut fasakh. Fasakh Nota edaran.Islam Ting. pemikiran dan tingkahlaku. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan fasakh. Perbincangan Berkumpulan: Golongan-golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan diri seorang wanita. Perbincangan: Pengertian fasakh dari segi bahasa dan istilah. Membandingbeza: Menulis dalam tulisan jawi karangan pendek berkaitan dengan perbandingan antara talak dan fasakh. • Menyatakan pencapaianpencapaian bidang ekonomi. Penerangan: Hukum dan sebab-sebab yang mengharuskan fasakh. Aras 3 • Membandingkan kesankesan menutup aurat dan tidak menutup aurat. Bertolak ansur dalam pergaulan sesama kawan.5 • perempuan. kesan dan akibat tidak menutup aurat. 11/1 12/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA Aras 1 • Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama pada zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan proses menuntut fasakh dalam Islam. adab pergaulan dalam Islam. Suq Baghdad Suq Al-Baqar Jizyah Fai Nota edaran Amanah dalam menjalankan tanggungjawab Berusaha dengan bersifat jujur dalam 15 .

• Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong bidang ekonomi.Rancangan Tahunan P. Mengamalkan ketaatan dan bersifat jujur kepada pemimpin. • Menghuraikan peranan Baitul Mal pada zaman Abbasiyyah. Forum: ‘Rakyat beradab negara dihormati’ Perbincangan: Adab-adab rakyat terhadap pemimpin. Perbincangan. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN PEMIMPIN Mengarang dan Memberi Ulasan: Tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dihormati dan disegani. Kuiz: Menyenaraikan nama-nama pemimpin di kalangan keluarga. Pemimpin Kepemimpina n Nota edaran Gambargambar pemimpin negara. Aras 2 • Menjelaskan sumbersumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. Zakat Kharaj Ghanimah Usyur Saftajah meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk menguasai bidang ekonomi. Taat dan patuh kepada arahan pemimpin. peranan Baitul Mal di zaman Abbasiyyah. Aras 1 • Menyatakan pengertian pemimpin. masyarakat dan negara. • Mengamalkan adab-adab dengan pemimpin. • Mengambil iktibar daripada keunggulan pencapaian ekonomi pada zaman Abbasiyyah. 16 . faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi. Pembentangan dan Membuat Rumusan: Sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. • Menyatakan kepentingan beradab dengan pemimpin. • Menyatakan Islam telah menganjurkan beradab dengan pemimpin. sekolah. • Menghuraikan tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin. Aras 3 • Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. • Menyenaraikan keperluan kekuatan ekonomi umat Islam dalam dunia globalisasi. kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara.5 N EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. • Menyatakan adab-adab seseorang terhadap pemimpin. Sentiasa memuliakan dan menghormati pemimpin.Islam Ting.

Sentiasa membuat pertimbangan dalam setiap tindakan. 13/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. CIRI-CIRI DAN CONTOH AJARAN SESAT Perbincangan Kumpulan: Ciri-ciri kesesatan. • Menerangkan rakyat dilarang menghina pemimpin dan sebaliknya. • Merumuskan langkahlangkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin. Taslim dan Bahai di Malaysia. • Menjelaskan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat.5 Aras 2 • Menghuraikan faedah ketaatan kepada pemimpin. Kajian Kes: Ajaran Qadiani yang berlaku di Malaysia. • Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng. Berusaha menjauhkan 17 . Bahai dan Taslim. faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dan cara mengatasinya. tokoh pemimpin yang terkenal dan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat.Rancangan Tahunan P. Ajaran sesat Qadiani Bahai Taslim Keratan akhbar Nota edaran Sentiasa mengawal diri daripada perkara-perkara yang merosakkan iman. Aras 1 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara-perkara yang menyeleweng dalam ajaran tersebut. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Qadiani. Aras 3 • Menghuraikan implikasi terhadap rakyat yang tidak mentaati pemimpin. • Menyatakan contoh-contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia seperti Qadiani. Menyeediakan Folio: Langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin.Islam Ting. • Menyatakan cara menangani ajaran sesat dan menyeleweng. • Menghuraikan sebab-sebab rakyat mesti bertanggungjawab terhadap pemimpin.

AKIDAH: AJARAN SESAT. diri daripada amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Aras 3 • Menjelaskan langkahlangkah untuk menangani fahaman-fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. Melayari Internet: Mencari bahan-bahan berkaitan ajaran Qadiani di Malaysia khasnya dan di selruhnya dunia amnya. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang terdapat di dalam ajaran agama Bahai.5 Aras 2 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu.Islam Ting. Kajian Kes: Ajaran Bahai yang berlaku di Malaysia. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Bahai di Malaysia. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Bahai kepada individu. BAHAI Aras 1 • Menyatakan pengasas ajaran Bahai. Aras 3 • Menerangkan langkahlangkah untuk menangani fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. • Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai. Bahai Nota edaran Keratan akhbar Tazkiyatunnafs dengan mendalami ilmu akidah yang berdasarkan AlQuran dan hadis. faktor-faktor kemunculannya. Menulis Rencana: ‘Ajaran sesat serta contoh’ dengan tulisan jawi. Berusaha membaca dan mengkaji bukubuku agama di perpustakaan secara berterusan. • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. Aras 1 Perbincangan Berkumpulan: Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai. cara-cara mengatasinya. masyarakat dan negara. masyarakat dan negara. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi.Rancangan Tahunan P. Yakin dengan Perbincangan Berkumpulan: Taslim Nota 18 . Menjaga hubungan kemanusiaan di antara muslim dengan bukan muslim dalam bermasyarakat.

5 14/1 AKIDAH: AJARAN SESAT. Aras 2 • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut. Ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab 19 . cara-cara mengatasinya. edaran Keratan akhbar akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. kesan-kesan khuluk terhadap keluarga. Aras 1 • Menyatakan pengertian khuluk dan hukumnya. masyarakat dan negara dalam tulisan jawi. TASLIM • • • Menyatakan pengasas ajaran Taslim.Islam Ting. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Taslim di Malaysia. Perbincangan Berkumpulan: Hukum dan sebab-sebab diharuskan khuluk. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan khuluk yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Aras 3 • Merumuskan langkahlangkah yang dapat diambil bagi membendung gejalagejala ajaran sesat di dalam masyarakat.w. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (KHULUK BUKTI KEADILAN ISLAM TERHADAP WANITA) Perbincangan: Pengertian khuluk. Menyatakan ciri-ciri kesesatan yang terdapat dalam ajaran Taslim. Aras 2 • Menjelaskan hikmahhikmah khuluk di dalam Islam. • Menjelaskan perbezaan antara ciri-ciri ajaran Taslim dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah.Rancangan Tahunan P. Sentiasa menjaga kesopanan dan berbudi bahasa terhadap seseorang. faktor-faktor kemunculannya. Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim. hikmahhikmah khuluk. Menyatakan ciri-ciri ajaran Taslim.a. Kajian Kes: Ajaran Taslim yang berlaku di Malaysia. Aras 3 • Menyatakan kesan-kesan khuluk di dalam rumahtangga. Sentiasa mengamalkan sunah Rasulullah s. Khuluk Nota edaran Bermuhasabah dan kembali ke pangkal jalan ke arah kebaikan berumahtangga . Menulis Rencana: Bahaya ajaran Taslim kepada individu.

• Menyatakan hak isteri yang gugur akibat nusyuz.Islam Ting. dalil Al-Quran dan hadis tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Soal Jawab: Hak isteri yang nusyuz dan tindakan untuk mengatasi nusyuz. SURAH AN-NUR AYAT 35 Bacaan : Surah An-Nur Ayat 35 dengan bantuan multimedia. perbandingan antara orang Ilmu fardhu ain Ilmu fardhu kifayah 20 . Kebersihan rohani dan jasmani mampu berdaya saing membangunka n maruah diri dan keluarga. • Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor berlakunya nusyuz di kalangan isteri. Aras 3 • Menganalisis dan mengkaji akibat isteri yang nusyuz terhadap suami. KEFAHAMAN AL-QURAN: HIDAYAH ALLAH . doa menuntut ilmu. Kuiz: Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada perlakuan nusyuz. Aras 3 Perbincangan: Pengertian nusyuz dan sebabsebab berlakunya nusyuz. ilmu dan nur Allah. • Menjelaskan langkahlangkah mengelak isteri dari nusyuz. Rajin berdoa memohon hidayah Allah. Aras 2 • Menyenaraikan golongan yang mendapat nur Allah. Berani menghadapi risiko dalam berumahtangga . Nur Hidayat Mukjizat CD Ayat Al-Quran Nota edaran Sentiasa cintakan ilmu pengetahuan. • Menyatakan perkara yang boleh membawa kepada nusyuz terhadap suami. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh ilmuan. Bersyukur dengan anugerah Allah. • Menjelaskan halanganhalangan memperolehi hidayah Allah.Rancangan Tahunan P.5 15/1 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN) Aras 1 • Menyatakan maksud nusyuz dan hukumnya. Nusyuz Nota edaran berkasih sayang. keluarga dan masyarakat. Membudayakan tegur menegur dan maaf memaafi dalam kehidupan harian. • Menghuraikan cara-cara mendapat hidayah Allah. Perbincangan Kumpulan: Jenis-jenis hidayah. • Menyatakan pengertian hidayah. Perbincangan Kumpulan: Akibat nusyuz berdasarkan berita atau maklumat yang didapati daripada keratan akhbar atau majalah dan sebaran am.

Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan zihar kepada seseorang. Tayangan VCD: Leftenan Adnan Penyelidikan Berkumpulan: Dewan AlJundi Majlis AlTaqrir Majlis AlMuqabalah Al-Massahun Dewan AlTasnif Nota edaran Bersemangat juang dan sedia berkorban. Cermat dan berfikir sebelum bertindak. Aras 1 • Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. • Menghuraikan kifarah zihar. Zihar Kifarat Nota edaran Sentiasa jujur ketika berkatakata. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab berlakunya zihar. Aras 2 Penerangan dan Perbincangan: Pengertian zihar. solat tasbih.Islam Ting. kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan kemajuan negara. 16/1 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. kesan-kesan zihar kepada seseorang. Perbincangan dan Sumbang Saran: Tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara.5 • • • Menjelaskan bukti-bukti AlQuran sebagai mukjizat. • Menyatakan rukun dan syarat zihar. Membandingkan antara orang berilmu yang beramal dengan orangorang yang berilmu tanpa amal. Simulasi: Solat hajat. 21 . • Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. berilmu yang beramal dengan orang-orang yang berilmu tanpa amal. • Menyatakan struktur organisasi ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zihar iaitu rukun dan syarat. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGG A DAN PENYELESAIAN NYA (ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH) Aras 1 • Menyatakan pengertian zihar dan hukumnya.Rancangan Tahunan P. Bersopansantun dalam berumahtangga . solat witir. • Menyatakan bahawa zihar adalah amalan yang dilarang oleh Islam. • Menjelaskan langkahlangkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. Soal Jawab: Sebab-sebab berlakunya zihar. Menjelaskan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. zihar berdasarkan Al-Quran dan hadis.

• Menyatakan bidang-bidang jihad dalam kehidupan yang perlu diperjuangkan. Forum: ‘Cara menangani keruntuhan moral di kalangan remaja’. Faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahank an agama. • Mengamalkan adab-adab berjihad. bangsa dan negara. Aras 3 • Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan di zaman Abbasiyyah.5 • Menghuraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. • Menyatakan ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yang disyariatkan oleh Islam. berjuang mempertahankan negara. berjuang meningkatkan dan meninggikan taraf kehidupan. Perbincangan Kumpulan: Berjuang mencapai kecemerlangan akademik. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Bukit Kepong. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh negarawan di Malaysia dalam tulisan jawi. Aras 3 • Menjelaskan kelebihankelebihan orang yang berjuang mendaulatkan Perbincangan: Maksud perjuangan. Leftenan Adnan. Dewan AlArdh Al-Jawasis Dairah AlMuhandisin Al-Bahriyyah Manjaniq Al-Karadis ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERJIHAD Aras 1 • Menyatakan maksud perjuangan(jihad). berjuang dan tanggungjawab fardhu ain dan fardhu kifayah.Islam Ting.Rancangan Tahunan P. • Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan negara. ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yg disyariatkan oleh Islam. Membuat Folio: Sumbangan angkatan tentera. • Menghuraikan ciri-ciri pejuang yang sebenar menurut ajaran Islam sebenar. 22 . Berusaha dengan penuh keyakinan untuk mencapai keredhaan Allah. kepentingan beradab dengan jihad. Jihad Kafir harbi Kafir zimmi Nota edaran VCD Khalid AlWalid. • Menyatakan kepentingan beradab dengan jihad. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab perlunya memperjuangkan kepentingan agama Islam.

guru dan ibu bapa.5 17/1 HADITH: KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU. • Menyatakan pengajaranpengajaran dari hadith. • Menerangkan cara-cara melahirkan semangat juang ke arah menjana dan mempertahankan tamadun dan pembangunan umat.Rancangan Tahunan P. Kajian Perpustakaan/Buku Skrap: Cara pengurusan masa yang betul. Sumbang Saran: Cara pengurusan masa dengan betul. Leftenan Adnan. tamadun dan pembangunan negara. • Menyatakan konsep kehidupan di dunia sebagai kehidupan seorang perantau. pengajaran hadith. • Menyatakan kebaikan menguruskan masa dengan bijak. Gigih berusaha meningkatkan kecemerlangan diri. Aras 2 • Menjelaskan cara-cara pengurusan masa yang betul. • Menyatakan akibat buruk menangguh-nangguhkan sesuatu urusan. 23 . Perbincangan Kumpulan: Menghubungkait di antara hadith yang dipelajari dengan ayat 10 dan 11 Surah An-Naba Perantau Taqwa Nota edaran Menepati masa apabila berjanji dengan rakan. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. • Menjelaskan amalanamalan yang perlu untuk Tayangan VCD: Khalid Al-Walid. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith dengan bantuan guru. • Menghuraikan kelebihan menyegerakan segala urusan. keluarga. Bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup. masyarakat dan negara. Bukit Kepong.Islam Ting. Aras 3 • Menyatakan cara mengaplikasi penetapan waktu ibadat dalam penjadualan urusan kehidupan. • Menghuraikan keuntungan berjuang terhadap diri sendiri.

• Menjelaskan sebab-sebab terjadinya li’an. Sumbang Saran: Pengertian poligami. Poligami Adil Nota edaran Sentiasa bekerjasama dalam 1/2 IBADAT: 24 . Penerangan dan perbincangan: Pengertian li’an. Aras 3 • Menjelaskan implikasi li’an ke atas hubungan suami dan isteri.5 kehidupan di akhirat. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANN YA (LI’AN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI) Aras 1 • Menyatakan pengertian li’an dan hukumnya. • Menjelaskan cara dan syarat sah li’an. • Menjelaskan hikmahhikmah disyariatkan li’an. • Menjelaskan kepentingan menjaga maruah isteri dan rumahtangga. hukum. Soal Jawab: Implikasi li’an ke atas suami isteri.Rancangan Tahunan P. dan sebab. Aras 2 • Menghuraikan tindakan yang harus diambil apabila berlakunya qazaf. hukum.Islam Ting. Berbaik sangka antara satu sama lain. Sentiasa berfikir sebelum bertindak. Li’an Qazaf Nota edaran Bertindak mengikut kebenaran bukan perasaan. 18/1 19/1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20/1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 • Menyatakan pengertian poligami dan hukumnya. cara. sebab.

Bertekad untuk memajukan diri. Nota edaran Sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin yang membangunka n tamadun umat. kehidupan berkeluarga. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEGEMILANGA N KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Adil dan saksama dalam menjaga kebahagiaan rumahtangga. Perbincangan Kumpulan: Poligami menurut ajaran Islam dari aspek berlaku adil. ekonomi dan pertahanan negara. Tekun dan gigih dalam setiap urusan untuk mencapai kecemerlangan diri. salah faham terhadap poligami. Aras 2 • Menjelaskan hikmah berpoligami yang disyariatkan Aras 3 • Menjelaskan kepentingan bersifat adil dalam berpoligami. • Menyatakan kesan berpoligami yang tidak menurut syariat Islam. • Menyatakan perbandingan kegemilangan tamadun Islam dari aspek pentadbiran dunia luar dan pencapaian selepas Abbasiyyah. Forum: ‘Ke arah Pembentukan Generasi Berwawasan’ Membuat Buku Skrap: Tokoh pengumpul hadis. kesan-kesan poligami yang tidak menurut ajaran Islam. ekonomi dan pertahanan negara.Rancangan Tahunan P. masyarakat dan negara.Islam Ting. Aras 3 • Menghuraikan implikasi keunggulan tamadun Islam Kuiz: Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Sentiasa bijak menguruskan rumahtangga.5 POLIGAMI • Menjelaskan syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami. mampu memberi nafkah dan hikmah. 25 . Aras 2 • Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar dari aspek pentadbiran. tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang. Menulis Rencana: Kebaikan poligami dalam tulisan jawi.

solat Qanaah dengan ketentuan Qada’ dan Qadar. Melayari Laman Web: Kesan-kesan peperangan. Peta zaman Abbasiyy ah. Berfikiran terbuka dan sanggup menerima teguran. Melakar Peta Zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menyatakan kelebihan orang beriman kepada Allah KEFAHAMAN AL-QURAN: PERIBADI MUKMIN . Aras 3 • Menghuraikan faktor-faktor kegemilangan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar sepanjang zaman. Nota edaran.Islam Ting. • Menyatakan ciri-ciri orang mukmin. SURAH ASSAJADAH AYAT Bacaan Ayat: Bacaan ayat 15 dan 16 surah AsSajadah dengan fasih dan lancar dengan bantuan multimedia. • 2/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah.Rancangan Tahunan P. Berhemah tinggi menjaga harga diri. Bekerja secara kolektif untuk membangun tamadun Islam. Pertandingan Melukis Poster: Bertemakan Kempen Membasmi Rasuah. Kajian Perpustakaan: Kegemilangan zaman Al-Makmun dan Harun Al-Rasyid. Hafazan: Tasbih Takbir Tahlil Tahmid CD Ayat Al-Quran Edaran lafaz niat solat witir. Adil dalam menjalankan tugas dan menghargai pemimpin yang berjasa. Merumuskan kewajipan generasi kini ke arah memartabatkan keunggulan tamadun Islam.5 • di zaman Abbasiyyah terhadap kemajuan hari ini. • Menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Program Khemah Ibadat. 26 . Forum: ‘Peranan Generasi Kini Ke Arah Mengembalikan Kecemerlangan Tamadun Islam’.

5 15 DAN 16 dan keburukan orang yang tidak beriman. • Menjelaskan keistimewaan hasil-hasil karya Ibnu Khaldun. Latih Tubi Menghafaz Niat: Niat solat witir. pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun. • Menjelaskan perkaraperkara utama yang terdapat dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun dalam membina tamadun manusia. • Membandingkan antara sujud-sujud yang disyariatkan iaitu sujud solat. Sejarawan Negarawan Budayawan Nota edaran Mencontohi kegigihan Ibnu Khaldun dalam menuntut ilmu. fasik dan munafik. Menyediakan Senarai Semak: Ciri-ciri orang beriman. ciri-ciri orang beriman. Melayari Laman Web: Mendapatkan maklumat tentang Ibnu Khaldun melalui laman web. Berusaha meningkatkan ketrampilan diri dalam penguasaan pelbagai ilmu. • Menghuraikan bentukbentuk infak yang disukai Allah. 3/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG Membuat peta minda: Ketokohan Ibnu Khaldun Perbincangan Kumpulan: Kelebihan dan keistimewaan Ibnu Khaldun. Qiamullail Infak Sujud Tilawah Sujud Syukur Sujud Sahwi tahajjud dan sujud tilawah. Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri dan sikap orang-orang beriman dengan orangorang fasik dan munafik. sejarawan.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. 27 . Menggalakan pelajar menghafaz Surah As-Sajadah. fasik dan munafik. • Menghuraikan kepentingan pembangunan Madiah dan Insaniah berteraskan iman. Senarai semak ciri-ciri orang beriman. fasik dan munafik. Perbincangan Kumpulan: Kebaikan infak. Nota edaran Istiqamah menolong kawan-kawan yang memerlukan bantuan. solat tahajjud dan sujud tilawah. cara mendekatkan diri kepada Allah. budayawan dan cendekiawan. sujud sahwi.Islam Ting. sujud tilawah dan sujud syukur. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup.

hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak. Mencontohi semangat juang 28 . • Menyatakan kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab ibu bapa. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH.Rancangan Tahunan P. Rela berkorban untuk kebaikan bersama. cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. VCD Sayyid Jamaluddi n AlAfghani. Sentiasa menjaga maruah keluarga. rohani dan intelek. berani dan telus dapat menyokong kejayaan seseorang. Kuiz: Menyenaraikan hasil-hasil karya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dari aspek jasmani. Gambar berkaitan . Islah Nota edaran.Islam Ting.5 IBADAT: KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Khaldun terhadap tamadun manusia hari ini. pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya. • Menyatakan cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. Mengamalkan budaya ilmu dalam rumahtangga. Perbincangan dan penerangan: Cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak melalui lembaran kerja dan rencana atau gambar. Aras 2 Perbincangan: Konsep kemahiran keibubapaan. Sumbang Saran: Kesan perjuangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di kalangan masyarakat Islam di Nusantara. Aras 1 • Menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. Sifat rendah diri. Kemahiran keibubapaan Nota edaran Lembara n kerja. emosi.

a.’ Tayangan Video: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani.5 • • Menjelaskan keperluan AlIslah (pembaharuan) dalam kehidupan seseorang. • Menyatakan bahawa orang yang menyempurnakan segala tanggungjawab fardhu dan sunat akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah. Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Perbincangan Kumpulan: Amalan-amalan sunat. Menulis Kata-kata Hikmah: Menulis kata-kata hikmah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam tulisan jawi . Dengan akalnya.Islam Ting. Membuat Buku Skrap: Tentang Sayyid Jamaluddin AlAfghani. • Menghuraikan mengapa aliran pembaharuan Islam di Asia Barat lebih mempengaruhi pemikiran umat Islam di Tanah Melayu. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah.w. tersingkap segala rahsia alam yang tersembunyi. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. 4/2 HADITH: ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S. Prihatin dan melaksanakan amalan wajib dan sunat secara berterusan. Aras 3 • Merumuskan kesan pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani terhadap masyarakat Islam.W. telah melakukan penyelewengan terhadap akidah. Lawatan Ke Perpustakaan: Untuk memperkenalkan pelajar kitab-kitab hadith yang muktabar. ciri-ciri orang yang mendapat perlindungan Allah. Kajian Perpustakaan. Iltizam dan jujur ketika melakukan amalan sunat. • Menyatakan bahawa orang yang mengingkari risalah Rasulullah s.Manusia adalah sebenar-benar rahsia kejadian alam ini.Rancangan Tahunan P.T. Wali Allah Ibadat nawafil Nota edaran Menghormati orang yang berilmu dan taqarrub kepada Allah. Berjiwa besar dan sanggup memperjuangk an kebenaran. 29 . serta prihatin terhadap umat Islam. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith. • Menyatakan maksud wali berdasarkan hadith tersebut.

manusia. • Mengamalkan cara-cara penjagaan dan pemeliharaan alam. Projek Sekolah: Taman rekreasi. Aras 2 • Menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar.Islam Ting. Mensyukuri nikmat Allah yang menjadikan alam semulajadi untuk semua insan. Pertandingan Kebersihan: Antara kelas. • Menghuraikan pengajaranpengajaran hadith. cara-cara penjagaan dan pemeliharaan kejadian alam. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMELIHARA ALAM 30 . • Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi kerosakan alam dan haiwan. • Menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadat nawafil. Aras 3 • Menjelaskan peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dari aspek ilmu. Perbincangan: Kumpulan 1: Punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar.5 • Menghuraikan amalanamalan sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Memelihara alam sekeliling supaya bebas daripada kekotoran dan pencemaran. • Menerangkan kepentingan memelihara alam adalah tuntutan Islam. Kumpulan 2: Pencemaran sungai dan kesannya. gotong-royong. Aras 1 • Menyatakan maksud alam. ibadat dan akhlak. Aras 3 • Menerangkan akibat jika kita tidak menjaga alam semulajadi kepada haiwan. Kumpulan 3: Langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan alam dan cara-cara mengatasinya.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan kepentingan memelihara kejadian alam. Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Gambargambar pencemar an alam Nota edaran Mencintai dan menghargai alam ciptaan Allah. ternakan. masyarakat dan Perbincangan Kumpulan: Maksud alam dan kepentingan memelihara alam. kebun sayur.

jasa dan buah fikiran Syeikh Muhammad Abduh. 6/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBERI DAN Perbincangan Kumpulan: Kumpulan 1: Kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Menulis Rencana Ringkas: ‘Kepentingan Hidup Secara Bermasyarakat’ Kuiz: Menyenaraikan ciri-ciri seorang pejuang Islam. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan. Sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dan berani. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh.Islam Ting. Sedekah Hadiah Nota edaran Ikhlas apabila bersedekah dan memberi hadiah. Mengambil iktibar cara meningkatkan kualiti hidup. • Membincangkan kesan pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada pembangunan umat Islam. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Melayari Laman Web: Maklumat tentang Syeikh Muhammad Abduh. Al-Urwatul Wusqa Jumud Taklid buta Nota edaran Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. 31 . Menerangkan tentang kebaikan menjaga alam semulajadi dan haiwan.5 5/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG negara. • Menyatakan sumbangan dan jasa-jasa terhadap pembangunan umat Islam. • Menyatakan adab-adab memberi sedekah dan Melukis Peta Minda: Mengenai riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh dalam tulisan jawi. • Menerangkan saranansaranan utama Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang ilmu dan pendidikan. Kajian Perpustakaan: Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin. Aras 3 • Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam. • Menjelaskan idea-idea dalam bidang ilmu.Rancangan Tahunan P. pendidikan dan sahsiah. • Aras 1 • Menyatakan pengertian memberi dan menerima sedekah dan hadiah.

UndangUndang Keluarga Islam e-syariah Akta Enakmen Ordinan Bidang Kuasa Mal Nota edaran Bersikap amanah tanpa mengira kedudukan. Penerangan dan Perbincangan: Bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Aras 2 • Menjelaskan bersedekah dan memberi hadiah adalah digalakkan oleh Islam. Menjelaskan jenis-jenis sedekah dan hadiah. Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. Aras 3 • Menghuraikan perbezaan di antara amalan bersedekah dengan memberi hadiah. Projek Kemasyarakatan: Mengumpul barang-barang terpakai untuk golongan yang memerlukan dan memberi penghargaan kepada pelajar yang banyak memberi sumbangan kepada sekolah. enakmen dan akta kekeluargaan yang diperuntukkan kepada mahkamah di Malaysia.Rancangan Tahunan P. Berusaha membentuk keluarga bahagia. • Menyatakan matlamat dan keperluan penubuhan Mahkamah Syariah yang berkaitan Enakmen Keluarga Islam di Malaysia. • Menghuraikan kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Berterima kasih apabila menerima sesuatu pemberian daripada seseorang. Lawatan : Ke Mahkamah Syariah berhampiran dan membuat laporan. • • hadiah. Rela berkorban tanpa mengira masa dan tenaga. Mengamalkan bersedekah dan memberi hadiah dengan penuh keikhlasan. Menyatakan kepentingan memberi sedekah dan menerima hadiah. IBADAT: UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM Sumbang Saran: Mahkamah di Malaysia. Kumpulan 2: Jenis-jenis sedekah dan hadiah. Kumpulan 3: Orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. • Merumuskan orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah.5 MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH. Karangan Dalam Tulisan Jawi: Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Aras 1 • Menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia.Islam Ting. 32 . Aras 2 • Menjelaskan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah secara umum.

Aras 3 • Menerangkan perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. Menulis Rencana Ringkas: Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam tulisan jawi. • Menyatakan keperluan menjaga adab-adab semasa berjual beli. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli.Rancangan Tahunan P. Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Rendah Syariah Mahkamah Tinggi Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Faraid Aras 3 • Membezakan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. • Menghuraikan faedah jual beli yang beradab. tatacara jual beli menurut Islam. Menceritakan Pengalaman: Pelajar menceritakan pengalaman berniaga melalui persatuan semasa Hari KoKurikulum. adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. hukumnya dan dalil.5 • Menjelaskan peranan Mahkamah Syariah dan akta kekeluargaan Islam yang berkuatkuasa hari ini. Berniaga Riba Nota edaran Mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam perniagaan. perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. • Menghuraikan tatacara jual beli menurut Islam. • Mengetahu enakmen dan akta kekeluargaan yang terdapat di Malaysia. • Menghuraikan bentuk- Sumbang Saran: Pengertian adab berjual beli. 7/2 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNIAGA Aras 1 • Menyatakan pengertian adab berjual beli. Perbincangan Kumpulan: Sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli.Islam Ting. • Menerangkan adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. Menghormati pelangganpelanggan dengan penuh kesopanan dan mesra. 33 .

• Menyenaraikan langkahlangkah untuk menjadi orang yang menghayati AlQuran.5 bentuk perniagaan yang dilarang oleh Islam. Aras 2 • Menyatakan keistimewaankeistimewaan Al-Quran. • Menyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam AlQuran. perkara-perkara alam ghaib dan perkara alam syahadah. sains dan Al-Quran. Aras 3 • Menghuraikan Al-Asmaul Husna dan kesempurnaan Allah berdasarkan kepada ayat. • Menghuraikan sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. Menulis Esei: ‘Al-Quran Kitab Panduan Umat’ dalam tulisan jawi. Tayangan VCD: Benda-benda ciptaan Allah. • Menjelaskan bahawa makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah. • Menyatakan maksud perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima AlQuran. • Menjelaskan perkara yang dapat diambil iktibar daripada perumpamaan kesan penurunan Al-Quran ke atas bukit. CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Takut siksaan Allah dengan meninggalkan maksiat. akur dan insaf bahawa ilmu Allah tanpa sempadan. Penerangan. Yakin. Tugasan Lanjutan: Menulis nama-nama Allah semasa aktiviti persatuan dan membaca Al-Asmaul Husna sebelum memulakan pengajaran. Pengertian dan maksud ayat. Perbincangan Kumpulan: Bukti kasih sayang Allah kepada manusia.Rancangan Tahunan P. KEFAHAMAN AL-QURAN: KEMULIAAN ALQURAN . SURAH ALHASYR AYAT 21 HINGGA 24 IBADAT: ANAK Perbincangan: Tanggungjawab ibu bapa Anak angkat Nota Ringkas Sentiasa menjaga 34 . Membuat Buku Skrap: Al-Asmaul Husna. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan.Islam Ting. Aras 1 • Menyatakan pengertian Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai.

Menyatakan hukum mengambil anak angkat. terhadap anak angkat. keberkesanan dalam menangani masalah kekeluargaan. Perbincangan Kumpulan: Sejarah hidup. Aras 2 • Menghuraikan tanggungjawab ibu terhadap anak angkat. • • anak angkat menurut Islam. • Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. Sumbang Saran: Anak angkat dan pengertiannya. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran terhadap kesusasteraan. • Menjelaskan hikmahhikmah diharuskan mengambil anak angkat. ilmu falak dan pendidikan Islam. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin.Rancangan Tahunan P. Nasab Hibbah Wasiat Nota edaran amanah yang dipertanggungj awabkan. Aras 2 • Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin di nusantara.Islam Ting. Menjaga hubungan baik kekeluargaan. jasa dan ideaidea Syeikh Tahir Jalaluddin. Menyatakan peraturan yang berkaitan dengan mengambil anak angkat. hukum mengambil anak angkat. 35 .T. asas pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin. Islah Nota edaran Menghormati dan memuliakan para ilmuan Islam. Aras 3 • Menghuraikan masalah yang timbul akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. hikmah pengambilan anak angkat. • Menjelaskan cara Syeikh Tahir Jalaluddin menyalurkan pemikiran pembaharuan kepada SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR. kesan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat. Kajian Perpustakaan: Tentang Syeikh Tahir Jalaluddin. Berusaha dan beriltizam memberi pendidikan terhadap anakanak.W. Bersatu menegakkan Islam dalam mengekalkan tamadun umat.5 8/2 AMANAH ALLAH S. Menulis Rencana: Tentang peninggalan dan pengaruh Syeikh Tahir Jalaluddin dalam pemikiran Islam di nusantara.

5 • masyarakat Islam. • Menyatakan sumbangannya dan jasa-jasa terhadap umat Islam. Tayangan VCD: ‘Di Bawah Lindungan Kaabah’. Aras 3 • Menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh Hamka dalam perjuangannya. Nota edaran Berusaha secara berterusan dengan penuh semangat ketekunan. Aras 2 • Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk mengembangkan dakwah Islamiah di nusantara. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat Islam dalam mengekalkan tamadun Islam. • Menghuraikan kesan-kesan perjuangan Hamka terhadap pembangunan umat. • Menyatakan hasil-hasil karya beliau yang terkenal dalam bidang falsafah. Teka Silangkata: Berkaitan tokoh. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup.Rancangan Tahunan P. pendidikan dan sifat peribadi Hamka. Membuat Buku Skrap: Berkaitan tokoh. Menulis Sinopsis: Salah sebuah buku karangan Hamka. • Menjelaskan mengapa beliau digelar Mujaddid.Islam Ting. 9/2 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: HAMKA PERMATA NUSANTARA 36 . Menjelaskan kegigihan dan semangat juang yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam. Cekal dan tabah menghadapi cabaran. kesusasteraan dan agama.

Rancangan Tahunan P.5 10/2 11/2 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 20/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 37 .Islam Ting.

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 CUTI AKHIR TAHUN 38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful