Di dalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT disebut juga dengan nama-nama sebutan yang berjumlah 99 nama

yang masing-masing memiliki arti definisi / pengertian yang bersifat baik, agung dan bagus. Secara ringkas dan sederhana Asmaul Husna adalah sembilanpuluhsembilan nama baik Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Araf ayat 180 :

"Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan".

Berikut ini adalah 99 nama Allah SWT beserta artinya : 1. Ar-Rahman (Ar Rahman) Artinya Yang Maha Pemurah 2. Ar-Rahim (Ar Rahim) Artinya Yang Maha Mengasihi 3. Al-Malik (Al Malik) Artinya Yang Maha Menguasai / Maharaja Teragung 4. Al-Quddus (Al Quddus) Artinya Yang Maha Suci 5. Al-Salam (Al Salam) Artinya Yang Maha Selamat Sejahtera 6. Al-Mu'min (Al Mukmin) Artinya Yang Maha Melimpahkan Keamanan 7. Al-Muhaimin (Al Muhaimin) Artinya Yang Maha Pengawal serta Pengawas 8. Al-Aziz (Al Aziz) Artinya Yang Maha Berkuasa 9. Al-Jabbar (Al Jabbar) Artinya Yang Maha Kuat Yang Menundukkan Segalanya 10. Al-Mutakabbir (Al Mutakabbir) Artinya Yang Melengkapi Segala kebesaranNya 11. Al-Khaliq (Al Khaliq) Artinya Yang Maha Pencipta 12. Al-Bari (Al Bari) Artinya Yang Maha Menjadikan 13. Al-Musawwir (Al Musawwir) Artinya Yang Maha Pembentuk 14. Al-Ghaffar (Al Ghaffar) Artinya Yang Maha Pengampun 15. Al-Qahhar (Al Qahhar) Artinya Yang Maha Perkasa 16. Al-Wahhab (Al Wahhab) Artinya Yang Maha Penganugerah

As-Sami' (As Sami) Artinya Yang Maha Mendengar 27. Al-'Azim (Al Azim) Artinya Yang Maha Agung 34.17. Al-'Aliy (Al Ali) Artinya Yang Maha Tinggi serta Mulia 37. Al-Basit (Al Basit) Artinya Yang Maha Melimpah Nikmat 22. Al-Hafiz (Al Hafiz) Artinya Yang Maha Memelihara 39. Al-'Adl (Al Adil) Artinya Yang Maha Adil 30. Asy-Syakur (Asy Syakur) Artinya Yang Maha Bersyukur 36. Al-Hakam (Al Hakam) Artinya Yang Maha Mengadili 29. Al-Latif (Al Latif) Artinya Yang Maha Lembut serta Halus 31. Al-Razzaq (Al Razzaq) Artinya Yang Maha Pemberi Rezeki 18. Al-Khafidh (Al Khafidh) Artinya Yang Maha Perendah / Pengurang 23. Al-Fattah (Al Fattah) Artinya Yang Maha Pembuka 19. Al-Mu'izz (Al Mu'izz) Artinya Yang Maha Menghormati / Memuliakan 25. Al-Muqit (Al Muqit) Artinya Yang Maha Menjaga 40. Al-'Alim (Al Alim) Artinya Yang Maha Mengetahui 20. Al-Hasib (Al Hasib) Artinya Yang Maha Penghitung 41. Ar-Rafi' (Ar Rafik) Artinya Yang Maha Peninggi 24. Al-Qabidh (Al Qabidh) Artinya Yang Maha Pengekang 21. Al-Muzill (Al Muzill) Artinya Yang Maha Menghina 26. Al-Ghafur (Al Ghafur) Artinya Yang Maha Pengampun 35. Al-Kabir (Al Kabir) Artinya Yang Maha Besar 38. Al-Halim (Al Halim) Artinya Yang Maha Penyabar 33. Al-Karim (Al Karim) Artinya Yang Maha Pemurah . Al-Khabir (Al Khabir) Artinya Yang Maha Mengetahui 32. Al-Basir (Al Basir) Artinya Yang Maha Melihat 28. Al-Jalil (Al Jalil) Artinya Yang Maha Besar serta Mulia 42.

43. As-Samad (As Samad) Artinya Yang Menjadi Tumpuan . Al-Hamid (Al Hamid) Artinya Yang Maha Terpuji 57. Al-Wadud (Al Wadud) Artinya Yang Maha Penyayang 48. Al-Mujib (Al Mujib) Artinya Yang Maha Pengkabul 45. Al-Mumit (Al Mumit) Artinya Yang Mematikan 62. Al-Waliy (Al Waliy) Artinya Yang Maha Melindungi 56. Al-Wahid (Al Wahid) Artinya Yang Maha Esa 67. Ar-Raqib (Ar Raqib) Artinya Yang Maha Waspada 44. Al-Muhyi (Al Muhyi) Artinya Yang Maha Menghidupkan 61. Asy-Syahid (Asy Syahid) Artinya Yang Maha Menyaksikan 51. Al-Wasi' (Al Wasik) Artinya Yang Maha Luas 46. Al-Wajid (Al Wajid) Artinya Yang Maha Penemu 65. Al-Majid (Al Majid) Artinya Yang Maha Mulia 49. Al-Qayyum (Al Qayyum) Artinya Yang Hidup serta Berdiri Sendiri 64. Al-Mubdi (Al Mubdi) Artinya Yang Maha Pencipta dari Asal 59. Al-Ahad (Al Ahad) Artinya Yang Tunggal 68. Al-Majid (Al Majid) Artinya Yang Maha Mulia 66. Al-Qawiy (Al Qawiy) Artinya Yang Maha Kuat 54. Al-Hakim (Al Hakim) Artinya Yang Maha Bijaksana 47. Al-Haqq (Al Haqq) Artinya Yang Maha Benar 52. Al-Hayy (Al Hayy) Artinya Yang Senantiasa Hidup 63. Al-Matin (Al Matin) Artinya Yang Maha Teguh 55. Al-Mu'id (Al Muid) Artinya Yang Maha Mengembali dan Memulihkan 60. Al-Wakil (Al Wakil) Artinya Yang Maha Pentadbir 53. Al-Muhsi (Al Muhsi) Artinya Yang Maha Penghitung 58. Al-Ba'ith (Al Baith) Artinya Yang Maha Membangkitkan Semula 50.

69. Al-Nur (Al Nur) Artinya Cahaya 94. Al-Qadir (Al Qadir) Artinya Yang Maha Berupaya 70. Az-Zahir (Az Zahir) Artinya Yang Zahir 76. Al-Muta'ali (Al Muta Ali) Artinya Yang Maha Tinggi serta Mulia 79. Al-Ghaniy (Al Ghaniy) Artinya Yang Maha Kaya Dan Lengkap 89. Al-Awwal (Al Awwal) Artinya Yang Pertama 74. Al-Mu'akhkhir (Al Muakhir) Artinya Yang Maha Penangguh 73. Al-Muqaddim (Al Muqaddim) Artinya Yang Maha Menyegera 72. Al-Muqsit (Al Muqsit) Artinya Yang Maha Saksama 87. At-Tawwab (At Tawwab) Artinya Yang Menerima Taubat 81. Al-Muqtadir (Al Muqtadir) Artinya Yang Maha Berkuasa 71. Al-Wali (Al Wali) Artinya Yang Wali / Yang Memerintah 78. Al-Hadi (Al Hadi) Artinya Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk . Al-'Afuw (Al Afuw) Artinya Yang Maha Pengampun 83. Al-Barr (Al Barr) Artinya Yang banyak membuat kebajikan 80. Al-Mani' (Al Mani) Artinya Yang Maha Pencegah 91. Al-Muntaqim (Al Muntaqim) Artinya Yang Menghukum Yang Bersalah 82. Al-Mughni (Al Mughni) Artinya Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan 90. Al-Nafi' (Al Nafi) Artinya Yang Memberi Manfaat 93. Ar-Ra'uf (Ar Rauf) Artinya Yang Maha Pengasih serta Penyayang 84. Al-Batin (Al Batin) Artinya Yang Batin 77. Dzul-Jalal-Wal-Ikram (Dzul Jalal Wal Ikram) Artinya Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan 86. Al-Akhir (Al Akhir) Artinya Yang Akhir 75. Al-Darr (Al Darr) Artinya Yang Mendatangkan Mudharat 92. Al-Jami' (Al Jami) Artinya Yang Maha Pengumpul 88. Malik-ul-Mulk (Malikul Mulk) Artinya Pemilik Kedaulatan Yang Kekal 85.

Al-Warith (Al Warith) Artinya Yang Maha Mewarisi 98. Al-Baqi (Al Baqi) Artinya Yang Maha Kekal 97. 11 Agustus 2010 | 0 komentar | Add Comment Post Location : Home » Site Map » Category [ Islam | Life Style | Tips ] » This Page . Al-Badi' (Al Badi) Artinya Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya 96. Ar-Rasyid (Ar Rasyid) Artinya Yang Memimpin Kepada Kebenaran 99. As-Sabur (As Sabur) Artinya Yang Maha Penyabar / Saba Zikir Asma'ul Husna Beserta Arti Dan Manfaat Atau Khasiatnya Ditulis oleh MF Modifier di 13.95.07 | Rabu.

saya dulu juga sudah pernah menuliskan artikel sedemikian rupa yang berjudul Khasiat-khasiat asmaul husna.. setiap orang akan bersahabat dan baik kepadanya.. kebesaran. AS SALAAM = MAHA PEMBERI KEDAMAIAN Apabila Yaa Salaam dibaca sebanyak 160 kali untuk orang yang sakit. AL ‘AZIIZ = MAHA PERKASA Seseorang yang mengamalkan bacaan Yaa ‘Aziiz sebanyak empat puluh kali setiap usai shalat . Wallaahu’alam. Dan bila dibaca tujuh kali maka ia akan berada dalam naungan Allah. Wallaahu’alam. AL MU’MIN = MAHA PEMBERI KEAMANAN Barangsiapa sering membaca Yaa Mu’min. 5. Ia akan menemukan rahasia dan hakikat dari setiap kejadian. AR RAHMAAN = MAHA PENGASIH Jika kita membaca Yaa Rahmaan sebanyak seratus kali. Kemudian bila setiap usai shalat fardu dibaca seratus kali maka Allah akan mengasihinya. Wallaahu’alam. dan terhindar dari hati yang keras. hatinya akan menjadi jernih. AR RAHIIM = MAHA PENYAYANG Barangsiapa membaca Yaa Rahiim seratus kali seusai shalat subuh. batinnya bakal memancarkan cahaya. AL QUDDUUS = MAHA SUCI Bila Yaa Qudduus dibaca seratus kali setiap hari. dengan seizin Allah. Insya Allah. dengan seizin Allah. kekuasaan. Wallaahu’alam. 2. Wallaahu’alam. Orang yang setiap hari rutin membaca zikir ini akan mendapat kejernihan hati yang sempurna. Tetapi artikel tersebut hanya bertuliskan Asmaul Husna dengan arti dan khasiatnya dan hanya ada 20 Asmaul Husna saja. Dengan seizin Allah kita akan memiliki ingatan yang kuat. yaitu setiap usai mengerjakan shalat fardu. AL MAALIK = MAHA RAJA Perbanyaklah membaca Yaa Maalik. sekarang saya mempostingkan tentang Zikir Asma'ul Husna dengan arti dan khasiatnya. kita akan diberi kekuatan. dengan seizin allah. serta kepemilikan atas segala sesuatu. orang yang sakit tersebut akan segera disembuhkan dari penyakitnya. hati orang yang membacanya akan terbebas dari rasa gundah dan gelisah. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. dan sekarang saya sudah siapkan artikel Zikir Asma'ul Husna Beserta Arti Dan Manfaatnya lengkap 99 :) Silahkan : 1. ia akan terbebas dari segala macam gangguan yang mungkin menghadangnya. dengan seizin Allah. Yap. 3. Dengan seizin Allah. Al MUHAIMIN = MAHA MEMELIHARA Barang siapa membaca Yaa Muhaimin dalam kondisi suci (wudhunya belum batal). 6. 7.Loading. Sering mengucapkan bacaan ini juga akan mendatangkan cinta dan keselamatan serta keamanan dari segala macam bencana. Orang-orang akan memberlakukan kita dengan baik dan penuh hormat. 4. Wallaahu’alam. pengetahuan yang cemerlang. 8. Dan barang siapa melafalkan bacaan ini 125 kali.

AL BAARI’ = MAHA MENGADAKAN Perbanyaklah membaca Yaa Baari’ untuk menambah amal kebaikan kita. dengan seizin Allah. ia membaca Yaa Khaaliq. Wallaahu’alam. Lalu. AL WAHHAAB = MAHA PEMBERI Orang yang membaca Yaa Wahhaab tujuh kali setelah berdoa. Insya Allah. Wallaahu’alam.subuh selama empat puluh hari. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. 10. Bila mempunyai kebutuhan atau kekurangan materi. Wallaahu’alam. dan Yaa Mushawwir sebanyak 21 kali. dengan seizin Allah. Dana barang siapa yang setiap hari setelah terbitnya fajar melafalkan bacaan ini 94 kali. hendaknya ia berpuasa selama tujuh hari. Jiwanya mampu menaklukkan hawa nafsu. Insya Allah. Wallaahu’alam. 16. dengan seizin Allah. Ia akan terlindung dari berbagai bentuk kekerasan. Allah akan menciptakan satu malaikat yang bertugas melakukan amal kebaikan untuk orang tersebut. 17. ia tidak akan dipaksa oleh siapapun untuk melakukan perbuatan yang tidak ia inginkan. dosa dan kesalahannya akan dihapuskan. AL KHAALIQ = MAHA PENCIPTA Barangsiapa membaca Yaa Khaaliq berulang-ulang di malam hari. bila membaca asma ini 100 kali setelah shalat malam dalam keadaan suci selama tiga hari atau tujuh malam. maka Allah SWT akan mencukupi seluruh kebutuhannya. dengan seizin Allah SWT pintu . pahala amal kebaikan sang malaikat akan diberikan kepada orang itu. 15. AL MUTAKABBIR = MAHA PEMILIK SEGALA KEAGUNGAN Orang tua yang gemar membaca Yaa Mutakabbir berulang kali. doanya akan terkabul. Wallaahu’alam. Di hari hisab. setiap hari ketika hendak berbuka puasa. Yaa Baari’. AR RAZZAAQ = MAHA PEMBERI REZEKI Orang yang sering mengamalkan bacaan Yaa Rozzaaq. kekejian. 11. 9. AL JABBAAR = MAHA PEMAKSA Siapa saja yang sering membaca bacaan Yaa Jabbaar. Setelah itu meniupkannya ke dalam segelas air. ia akan dianugerahi kewibawaan. dan kekejaman. Wallaahu’alam. dan batinnya akan merasa tenang. dengan seizin Allah akan diberikan kepadanya anak-anak yang saleh. AL MUSHAWWIR = MAHA PEMBENTUK Bila seorang ibu ingin dikarunia anak. Wallaahu’alam. 12. 14. dirinya tidak akan bergantung kepada orang lain. 13. maka Insya Allah. Wallaahu’alam. Allah SWT akan menganugerahinya anak. ia akan mendapatkan beberapa kelebihan. hatinya tidak cenderung pada dunia. AL GHAFFAAR = MAHA PENGAMPUN Orang yang mengamalkan bacaan Yaa Ghaffaar berulang-ulang. Kemudian ia berbuka puasa dengan air tersebut. AL QOHHAAR = MAHA PENAKLUK Seseorang yang membaca Yaa Qohhaar berulang-ulang. Maka atas izin Allah. Bacaan ini juga bisa menjaga seseorang dari kezaliman orang lain.

Allah SWT akan menjaganya dari kejahatan orang-orang yang zalim. roti. dengan seizin Allah. 23. 18. Insya Allah. Kemudian pada hari keempatnya membaca Yaa Khaafidh sebanyak 70 ribu kali. Wallaahu’alam. Usai shalat subuh bacalah lafal ini tujuh puluh kali kemudian letakkan tangan di atas dada. Wallaahu’alam. 20. Maka. Bahkan ia akan mendapatkan limpahan rezeki. ia tidak akan bergantung kepada orang lain serta akan memperoleh kekayaan. Ia akan selalu dilindungi oleh Allah SWT. ia tidak akan kelaparan. Bacaan ini memiliki manfaat yang besar guna mendapatkan ilmu dan menampakkan hal-hal yang tersembunyi. AL ‘ALIIM = MAHA MENGETAHUI Barangsiapa sering membaca Yaa ‘Aliim. yaitu pada malam senin dan jum’at. 21. AL MU’IZZ = MAHA MEMULIAKAN Jika Yaa Mu’izz dibaca 140 kali setelah shalat Isya. 22. Wallaahu’alam. serta dari orang yang berniat untuk mencelakainya. Dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. Melafalkan bacaan ini sepuluh kali setiap selesai shalat. AL QAABIDH = MAHA MENYEMPITKAN Barangsiapa menuliskan Yaa Qaabidh di atas lima puluh makanan (buah. perbanyaklah melafalkan Yaa Fattaah. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. hatinya akan cemerlang dan mampu menyingkapkan cahaya Ilahi. Maka kegelapan yang ada di hati akan sirna. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. dan sebagainya) selama empat puluh hari. AL FATTAAH = MAHA PEMBUKA PINTU RAHMAT Barangsiapa ingin hatinya dibuka dan memperoleh kemenangan. . Orang tersebut tidak akan memiliki rasa takut kepada siapapun. Orang yang mengamalkan asma ini sebanyak tujuh puluh kali. Insya Allah. AR RAAFI’ = MAHA MENINGGIKAN Barangsiapa mengamalkan bacaan Yaa Raafi’ seratus kali setiap hari. berpuasalah selama tiga hari. lafal ini akan bermanfaat untuk memudahkan semua pekerjaan. maka Allah akan memuliakan orang tersebut serta memberinya kekayaan dan kebaikan. dirinya akan terbebas dari gangguan orang-orang yang iri padanya. maka Allah akan membuat hamba yang membacanya menjadi mulia dan terhormat di mata orang lain. siang atau malam. Bila dibaca rutin. dengan tangan terbuka (telapak tangan menghadap ke atas) lalu mengusap wajahnya dengan tangan.rezekinya akan dilapangkan oleh Allah. Wallaahu’alam. AL KHAAFIDH = MAHA MERENDAHKAN Barangsiapa ingin terbebas dari kejahatan musuh. setelah shalat subuh. AL BAASITH = MAHA MELAPANGKAN Barangsiapa membaca Yaa Baasith sepuluh kali di waktu fajar. selain kepada Allah SWT. 24. akan membuka hal-hal yang ghaib. 19. AL MUDZILL = MAHA MENGHINAKAN Barangsiapa mengamalkan Yaa Mudzill sebanyak 75 kali. 25.

AL KHABIIR = MAHA MENGETAHUI Seseorang yang memiliki kebiasaan buruk lalu ia membaca Yaa Khobiir berkali-kali. untuk memadamkan api kemarahan dan kebodohan. ASY SYAKUUR = MAHA MENGHARGAI Barangsiapa yang bersedih lalu ia membaca Yaa Syaakuur sebanyak 41 kali kemudian . 27. dengan seizin Allah. AL GHAFUUR = MAHA PENGAMPUN Orang yang terserang sakit kepala dan demam lalu ia membaca Yaa Ghofuur. Wallaahu’alam. maka dengan siizin Allah. keamanan. AL ‘ADL = MAHA ADIL Bila seseorang menuliskan bacaan Yaa’Adl di atas sekerat roti pada malam jum’at lalu memakan roti itu. AL BASHIIR = MAHA MELIHAT Barangsiapa mengamalkan Yaa Bashiir sebanyak 100 kali. 32. maka dengan izin-Nya. 31. orang lain akan menuruti ucapannya. dan keyakinan. dan semua kesulitan. 35. AL HAKAM = MAHA MENETAPKAN HUKUM Barangsiapa membaca Yaa Hakam berulang kali pada malam hari. 30. Di saat ada bencana. ia akan sembuh dari penyakit yang dideritanya itu. Wallaahu’alam. maka dengan seizin Allah. tanpa berbicara dengan siapapun. 28. AL HALIIM = MAHA SABAR Dianjurkan untuk rutin membaca Yaa Haliim 100 kali dalam sehari untuk meredakan kemarahan dan mengetahui hal-hal yang ghaib. kebiasaan buruknya itu akan segera menghilang dari dirinya. Wallaahu’alam. kebahagiaan. AL ‘AZHIIM = MAHA AGUNG Orang yang sering mengamalkan bacaan Yaa ‘Azhiim. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. yaitu setelah shalat Zuhur sebanayak 100 kali. Banyak mengulang-ulang asma ini juga dapat menghilangkan penyakit was-was. akan dihormati oleh orang lain. menghilangkan semua rasa sakit. penyakit. serta untuk mendapatkan ketenangan hati dan terjaga dari berbagai bencana. 34. 29. maka Allah akan meninggikan kedudukannya di mata orang lain. rahasia (hal-hal yang tersembunyi) akan dinampakkan padanya. Wallaahu’alam. dan kesedihan. dengan seizin Allah. melafalkannya dapat mendatangkan keselamatan. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. AS SAMII’ = MAHA MENDENGAR Barangsiapa membaca Yaa Samii’ pada hari kamis.26. yaitu antara shalat jum’at dan shalat sunah setelahnya. AL LATHIIF = MAHA LEMBUT Bacaan Yaa Lathiif memiliki beberapa faedah. maka dengan izin Allah. keinginannya akan dikabulkan Allah. kesusahan. Yaitu bisa mendekatkan kita pada hasil. Wallaahu’alam. 33.

AL ‘ALIYY = MAHA TINGGI Barangsiapa kadar imannya sedang turun lalu ia membaca Yaa ‘Aliyy berkali-kali. AL KABIIR = MAHA BESAR Barangsiapa ingin mendapatkan penghormatan maka bacalah Yaa Kabiir seratus kali setiap hari. ia akan terlindung dari berbagai musibah. 44. Dan ia akan dapat mencukupi kebutuhannya. imannya akan kembali meningkat serta peruntungannya terbuka. Dan bagi seseorang yang tengah dalam perjalanan pulang. Wallaahu’alam. AL MUJIIB = MAHA MENGABULKAN Permohonan seorang hamba yang disertai dengan penyebutan Yaa Mujiib. Wallaahu’alam. 38. dengan seizin Allah. dengan seizin Allah. Maka dengan siizin Allah. 39. AL MUQIITU = MAHA MENJAGA Apabila seseorang mempunyai anak dengan perangai buruk.meniupkannya ke dalam segelas air dan membasuh wajahnya dengan air tersebut. 43. atau dizalimi oleh orang lain. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. rasa takut yang ada di dalam dirinya itu akan lenyap. Wallaahu’alam. maka dengan siizin Allah. Wallaahu’alam. ia akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Insya Allah. ia akan terlindung dari segala macam ketakutan meski ia pergi ke tempat berbahaya. Ia juga terjaga dari bahaya tenggelam. semuanya itu akan berada di bawah perlindungan Allah. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. hendaknya mulai hari kamis ia membaca Yaa Hasiib sebanyak 70 kali siang dan malam selama tujuh hari. keluarga. 41. AL JALIIL = MAHA LUHUR Perbanyaklah membaca Yaa Jaliil untuk menambah amalan pahala kebaikan. 36. 40. didengki. Ucapannya akan selalu terjaga dan doanya akan cepat terjawab. Maka dengan seizin allah. Insya Allah. dengan seizin Allah. hendaknya ia membaca Yaa Muqiit berulang-ulang lalu ditiupkan ke dalam segelas air dan meminumkannya kepada anak tersebut. dan kekayaannya. AR RAQIIB = MAHA MENGAWASI Barangsiapa membaca Yaa Raqiib sebanyak tujuh kali untuk dirinya sendiri. AL HASIIB = MAHA MENGHITUNG Jika seseorang takut dirampok. Wallaahu’alam. hatinya akan menjadi tentram dan tenang. diganggu. 42. Dan pada hitungan ke-71 ia mengucapkan Hasbiyallaahul-Hasiib. 37. ia akan sampai ke kampung halamannya dengan selamat. Jika bacaan ini senantiasa diamalkan maka kelalaian akan sirna dari hati. dengan siizin Allah. akan dikabulkan oleh Allah. AL HAAFIIZH = MAHA MEMELIHARA Orang yang membaca Yaa Haafiizh enam belas kali setiap hari. anak tersebut akan berperangai baik. . AL KARIIM = MAHA PEMURAH Orang yang mengamalkan bacaan Yaa Kariim. Wallaahu’alam. Jika dibaca 998 kali.

Bacaan ini juga memiliki pengaruh yang luar biasa untuk mendekatkan kita pada apa yang diinginkan dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita. ia akan dianugerahi kemuliaan oleh Allah SWT. Allah akan memberikan kesalihan kepada anak itu. Allah SWT akan menghidupkan hatinya dengan cahaya makrifat-Nya. 52. ia akan menemukan sesuatu yang hilang tersebut. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. persengketaan mereka berdua akan selesai. 48. Wallaahu’alam. Seseorang yang sebelum tidur mengusapkan tangannya ke dada dan melafalkan bacaan ini seratus kali. dengan seizin allah. AL WAKIIL = MAHA MEWAKILI Orang yang takut tenggelam. AL MATIIN = MAHA KOKOH . terbakar api. kemudian salah satunya membaca Yaa Waduud seribu kali pada makanan atau minuman lalu meminta orang yang bersengketa dengannya mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. AL BAA’ITS = MAHA MEMBANGKITKAN Membaca Yaa Baa’its berulang-ulang akan mendatangkan rasa takut kita kepada Allah SWT. ia akan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. 49. AL WADUUD = MAHA MENGASIHI Bila terjadi persengketaan di antara dua orang. hendaknya sering mengulang-ulang membaca Yaa Wakiil. AL HAKIIM = MAHA BIJAKSANA Seseorang yang rajin membaca Yaa Hakiim dari waktu ke waktu. Wallaahu’alam. ia akan terbebas dari gangguan musuhnya itu. ASY SYAHIID = MAHA MENYAKSIKAN Orangtua yang mempunyai anak yang nakal dianjurkan untuk membaca Yaa Syahiid berulangulang untuk anaknya tersebut. 53. ia tidak akan mendapatkan kesulitan dalam pekerjaannya. AL QAWIYY = MAHA KUAT Seseorang yang tidak mampu mengalahkan musuhnya lalu mengucapkan Yaa Qowiyy dengan tujuan agar tidak dizalimi. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. 47. AL WAASI’ = MAHA LUAS Barangsiapa sulit mendapatkan nafkah lalu membaca Yaa Waasi’. AL HAQQ = MAHA BENAR Apabila seseorang kehilangan sesuatu lalu membaca Yaa Haqq berulang-ulang. atau bahaya lain yang sejenis. dengan seizin Allah. 46. AL MAJIID = MAHA MULIA Orang yang sering membaca Yaa Majiid. Insya Allah. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. 51. 50. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam.45. dengan seizin Allah. 54. ia akan mendapatkan sumber nafkah yang layak. Dengan seizin Allah. dengan seizin Allah.

AL MUHYII = MAHA PEMBERI KEHIDUPAN Bila seseorang sedang memikul beban persoalan yang berat lalu ia mengucakan Yaa Muhyii tujuh kali setiap hari. 59. Untuk mengobati sakit mata. 57. AL HAYY = MAHA HIDUP Bacaan Yaa Hayy berkhasiat memanjangkan umur. AL WALIYY = MAHA PELINDUNG Barangsiapa sering mengamalkan Yaa Waliyy. AL WAAJID = MAHA MENEMUKAN Seseorang yang ingin jadi pemurah hendaknya memperbanyak mambaca Yaa Waajid. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. 63. Wallaahu’alam. AL HAMIID = MAHA TERPUJI Orang yang sering mengucapkan Yaa Hamiid. 55. . 60. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. Insya Allah. Insya Allah. 58. AL MUBDI’ = MAHA MEMULAI Sekiranya Yaa Mubdi’ dibaca berulang-ulang lalu ditiupkan kepada wanita yang hamil yang takut keguguran. Wallaahu’alam. bacalah Yaa Hayy sembilan belas kali. Insya Allah akan sembuh. dengan seizin Allah. ia tidak akan mengalami musibah itu. hendaknya ia sering membaca Yaa Muhshii sebanyak seribu kali. ia akan terhindar dari kematian mendadak dan rejekinya diluaskan. Insya Allah. Insya Allah. ia akan dicintai dan dihormati oleh orang lain. Wallaahu’alam. Baragsiapa yang rutin membacanya. AL MUHSHII = MAHA PENGHITUNG Bila seseorang takut tidak bisa menjawab pertanyaan pada hari pengadilan di akhirat kelak. AL MU’IID = MAHA MENGEMBALIKAN Jika Yaa Mu’iid dibaca sebanyak tujuh puluh kali dan ditujukan kepada seeorang yang jauh dari keluarganya. 56. kesulitannya akan sirna. ia akan mendapat kemudahan. dengan seizin Allah. beban tersebut akan terlepas darinya. AL MUMIIT = MAHA MEMATIKAN Bacaan Yaa Mumiit memiliki manfaat besar untuk menghancurkan dan mematahkan kekuatan musuh. AL QOYYUUM = MAHA BERDIRI SENDIRI Barangsiapa tidak ingin tertimpa kekurangan apapun.Barangsiapa yang sedang tertimpa suatu kesulitan lalu melafalkan Yaa Matiin berulang-ulang. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. khususnya setiap setelah selesai shalat sebanyak 18 kali. 64. Wallaahu’alam. Wallaahu ‘alam. 62. 61. Wallaahu’alam. ia akan menjadi kekasih atau wali Allah. orang tersebut akan pulang dengan selamat. hendaknya sering membaca Yaa Qoyyuum.

Wallaahu’alam. 72. AL AHAD = MAHA ESA Orang yang membaca Yaa Ahad seribu kali. semua hasrat dan keinginannya akan terkabul. 73. Wallaahu’alam. AL AWWAL = MAHA AWAL Barangsiapa ingin dikaruniaiseorang anak. ia tidak akan terkena gangguan. AL MUQTADIR = MAHA BERKUASA Orang yang membaca Yaa Muqtadir terus menerus. 71. dengan seizin Allah dia akan terlepas dari rasa takut dan angan-angan.65. dengan seizin Allah. 70. Wallaahu‘alam. dengan seizin Allah. atau ingin bertemu dengan seseorang yang sedang berpergian jauh maka bacalah Yaa Awwal sebanyak seribu kali selama empat puluh jum’at. AL WAAHID = MAHA TUNGGAL Orang yang membaca Yaa Waahid berulang-ulang dalam kondisi yang menyendiri dan di tempat yang tenang. AL MUQADDIM = MAHA MEMPERCEPAT Seseorang yang membaca Yaa Muqoddim berkali-kali di medan peperangan atau di suatu tempat yang menakutkan. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. Dan di akhir hayatnya. Bacaan ini juga berpengaruh besar dalam mendatangkan kasih sayang. Wallaahu’alam. ASH SHAMAD = MAHA DIBUTUHKAN Barangsiapa rajin membaca Yaa Shomad berulang-ulang. Insya allah. dengan seizin Allah. Insya Allah. AL MAAJID = MAHA MULIA Orang yang sering mengamalkan Yaa Maajid. dengan seizin Allah. 75. Insya Allah. AL MUAKHKHIR = MAHA MENUNDA Barangsiapa membaca Yaa Muakhkhir di dalam hati sebanyak seratus kali setiap hari. Allah akan memenuhi kebutuhannya. 68. Tidak ada kecintaan kepada selain-Nya. hatinya akan tercerahkan. Wallaahu’alam. Insya Allah. Wallaahu’alam. Juga kedekatan serta kemuliaan di antara keluarga dan sanak keluarga dan sanak saudara. relung hatinya akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. 67. Barangsiapa yang tengah sendiri setelah menahan nafsu atau memperbanyak ibadah kemudian mengucapkan Yaa Ahad seribu kali. ia akan menyaksikan malaikat di sekitarnya. AL QOODIR = MAHA MAMPU Barangsiapa sering mengamalkan Yaa Qoodir. Insya Allah. Wallaahu’alam. sejumlah rahasia tertentu akan disingkap baginya. 66. AZH ZHAAHIR = MAHA NYATA . AL AAKHIR = MAHA AKHIR Seseorang yang sering membaca Yaa Aakhir akan menjalani hidup dengan baik. ia akan menutup usianya dengan baik. ia akan memiliki pengetahuan tentang kebenaran. 74. 69.

dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. 81. Wallaahu’alam. 76. 80. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. DZUUL-JALAALI-WAL-IKROOM = MAHA MEMILIKI KEBESARAN DAN KEMULIAAN Bila seseorang rajin membaca Yaa Dzul-Jalaali-Wal-Ikroom.Barangsiapa membaca Yaa Zhaahir sebanyak lima belas kali setelah shalat jum’at. AL MUQSITH = MAHA ADIL Bila seseorang rajin membaca Yaa Muqsith berulang-ulang. AL BAATHIN = MAHA TERSEMBUNYI Barangsiapa ingin melihat kebenaran dalam berbagai hal. dengan seizin Allah. 79. Allah akan memberinya kekayaan. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. maka dengan seizin Allah. Allah akan menerima tobatnya. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. anaknya akan terlepas dari berbagai kemalangan. dengan seizin Allah. bacalah Yaa Baathin tiga kali setiap hari. dengan seizin Allah. ia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. 85. Allah akan memberinya kemenangan bila ia berhadapan dengan musuh. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. AL WAALII = MAHA MEMERINTAH Bila seseorang membaca Yaa Waalii berulang-ulang lalu meniupkannya ke dalam rumahnya. 82. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. dengan seizin Allah. MAALIKUL-MULK = MAHA MEMILIKI KERAJAAN ABADI Bila seseorang rajin membaca Yaa Maalikul-Mulk berulang-ulang. AL ‘AFUWW = MAHA PEMAAF Bila seseorang rajin membaca Yaa ‘Afuww berulang-ulang. Allah akan memberinya banyak kebaikan. AL MUNTAQIM = MAHA PENUNTUT BALAS Bila seseorang rajin membaca Yaa Muntaqim berulang-ulang. Wallaahu’alam. cahaya Ilahi akan masuk ke hatinya. AT TAWWAAB = MAHA PENERIMA TOBAT Bila seseoarang rajin membaca Yaa Tawwaab berulang-ulang. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. Allah akan memberi martabat dan harga diri kepadanya di mata manusia. 86. 84. 78. dengan seizin Allah. 83. Allah akan . 77. AR RA’UUF = MAHA BELAS KASIH Bila Seseorang rajin membaca Yaa Roo’uuf berulang-ulang. Allah akan melindungi rumah tersebut dari bahaya. AL MUTA’AALII = MAHA TINGGI Bila seseorang rajin membaca Yaa Muta’aalii berulang-ulang. AL BARR = SUMBER SEGALA KEBAIKAN Bila seseorang rajin membaca Yaa Barr untuk anaknya.

91. Allah akan memberinya karunia cahaya batiniah. Allah akan memberinya perasaan cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak akan dijangkiti sifat serakah. 87. Dan Allah juga akan memberinya pengetahuan untuk mengetahui halhal yang tersembunyi. ia akan dikasihi oleh Allah SWT. Wallaahu’alam. 94. dengan seizin Allah. AN NUUR = MAHA PEMBERI CAHAYA Bila Seseorang rajin membaca Yaa Nuur. dengan seizin Allah. 97. AL GHANIYY = MAHA KAYA Bila seseorang rajin membaca Yaa Ghaniyy. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. 96. maka dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. bila rajin membaca Yaa Maani’. AL WAARITSU = MAHA MEWARISI . ADH DHAAR = MAHA PEMBERI KESUKARAN Bila seseorang rajin membaca Yaa Dhaar pada malam jumat. Maka perbanyaklah membaca Yaa Haadii. Allah akan membantu mempermudah pencarian barangnya yang hilang itu. maka dengan seizin Allah. AN NAAFI’ = MAHA PEMBERI MANFAAT Bila seseorang membaca Yaa Naafi’ empat hari berturut-turut. AL JAAMI’ = MAHA MENGHIMPUN Bila seseorang kehilangan sesuatu. ia akan terbebas dari seluruh bencana di sepanjang hidupnya. Allah akan mengangkat derajat dan kedudukannya ke tempat yang lebih tinggi. Allah akan mencukupi kebutuhannya. 95. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. Dan di akhirat kelak. AL BADII’ = MAHA PENCIPTA HAL BARU Bila seseorang membaca Yaa Badii’assamaawaati wal ardh (wahai Sang Pencipta segala sesuatu yang tiada banding di muka bumi dan jagat alam semesta) sebanyak tujuh puluh kali maka dengan seizin Allah. 89. 92. ia bisa membaca Yaa jaami’ berulang-ulang. 88. 93. AL MAANI’ = MAHA PENCEGAH Bagi orang yang sudah berumah tangga. ia bakal terhindar dari banyak gangguan.melindunginya dari gangguan setan. segala kesulitan yang menimpanya akan berakhir. AL BAAQII = MAHA KEKAL Bila seseorang membaca Yaa Baaqii seratus kali sebelum matahari terbit maka. Wallaahu’alam. 90. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. Allah akan memberi ketenteraman hidup dalam rumah tangganya. AL HAADII = MAHA PEMBERI PETUNJUK Bila seseorang ingin memiliki pengetahuan spiritual dan makrifat atau ilmu mengenai Allah SWT. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. AL MUGHNII = MAHA PEMBERI KEKAYAAN Bila seseorang rajin membaca Yaa Mughnii sebanyak sepuluh kali selama sepuluh jumat. Wallaahu’alam.

Jika Yaa Shobuur dibaca sebanyak seribu kali. 99. bacalah Yaa Shobuur sebanyak tiga ribu kali. berbagai persoalannya akan terselesaikan. Wallaahu’alam. yaitu diantara waktu shalat Maghrib dan shalat Isya.Bila seseorang sering membaca Yaa Waarits maka Allah akan memperpanjang usianya. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. . YAA SHABUUR = MAHA SABAR Ketika seseorang dalam kesulitan atau berduka. Wallaahu’alam. Allah akan memberinya ilham berupa kesabaran atas segala kesusahan dan bala bencana yang menimpanya. 98. Allah akan memberinya jalan keluar. dengan izin Allah. AR ROSYIID = MAHA PEMBERI PETUNJUK KE JALAN YANG BENAR Bila seseorang membaca Yaa Rosyiid sebanyak seribu kali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful