Di dalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT disebut juga dengan nama-nama sebutan yang berjumlah 99 nama

yang masing-masing memiliki arti definisi / pengertian yang bersifat baik, agung dan bagus. Secara ringkas dan sederhana Asmaul Husna adalah sembilanpuluhsembilan nama baik Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Araf ayat 180 :

"Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan".

Berikut ini adalah 99 nama Allah SWT beserta artinya : 1. Ar-Rahman (Ar Rahman) Artinya Yang Maha Pemurah 2. Ar-Rahim (Ar Rahim) Artinya Yang Maha Mengasihi 3. Al-Malik (Al Malik) Artinya Yang Maha Menguasai / Maharaja Teragung 4. Al-Quddus (Al Quddus) Artinya Yang Maha Suci 5. Al-Salam (Al Salam) Artinya Yang Maha Selamat Sejahtera 6. Al-Mu'min (Al Mukmin) Artinya Yang Maha Melimpahkan Keamanan 7. Al-Muhaimin (Al Muhaimin) Artinya Yang Maha Pengawal serta Pengawas 8. Al-Aziz (Al Aziz) Artinya Yang Maha Berkuasa 9. Al-Jabbar (Al Jabbar) Artinya Yang Maha Kuat Yang Menundukkan Segalanya 10. Al-Mutakabbir (Al Mutakabbir) Artinya Yang Melengkapi Segala kebesaranNya 11. Al-Khaliq (Al Khaliq) Artinya Yang Maha Pencipta 12. Al-Bari (Al Bari) Artinya Yang Maha Menjadikan 13. Al-Musawwir (Al Musawwir) Artinya Yang Maha Pembentuk 14. Al-Ghaffar (Al Ghaffar) Artinya Yang Maha Pengampun 15. Al-Qahhar (Al Qahhar) Artinya Yang Maha Perkasa 16. Al-Wahhab (Al Wahhab) Artinya Yang Maha Penganugerah

Al-Kabir (Al Kabir) Artinya Yang Maha Besar 38. Al-Razzaq (Al Razzaq) Artinya Yang Maha Pemberi Rezeki 18. Al-Hasib (Al Hasib) Artinya Yang Maha Penghitung 41. Al-'Aliy (Al Ali) Artinya Yang Maha Tinggi serta Mulia 37. Al-Khabir (Al Khabir) Artinya Yang Maha Mengetahui 32. Al-Karim (Al Karim) Artinya Yang Maha Pemurah . Al-Halim (Al Halim) Artinya Yang Maha Penyabar 33. As-Sami' (As Sami) Artinya Yang Maha Mendengar 27. Al-Basit (Al Basit) Artinya Yang Maha Melimpah Nikmat 22. Al-'Adl (Al Adil) Artinya Yang Maha Adil 30. Al-Basir (Al Basir) Artinya Yang Maha Melihat 28. Al-Qabidh (Al Qabidh) Artinya Yang Maha Pengekang 21. Al-Mu'izz (Al Mu'izz) Artinya Yang Maha Menghormati / Memuliakan 25. Al-Muzill (Al Muzill) Artinya Yang Maha Menghina 26.17. Al-'Alim (Al Alim) Artinya Yang Maha Mengetahui 20. Al-Ghafur (Al Ghafur) Artinya Yang Maha Pengampun 35. Al-Jalil (Al Jalil) Artinya Yang Maha Besar serta Mulia 42. Al-Fattah (Al Fattah) Artinya Yang Maha Pembuka 19. Al-Khafidh (Al Khafidh) Artinya Yang Maha Perendah / Pengurang 23. Al-Hafiz (Al Hafiz) Artinya Yang Maha Memelihara 39. Al-Hakam (Al Hakam) Artinya Yang Maha Mengadili 29. Al-Muqit (Al Muqit) Artinya Yang Maha Menjaga 40. Al-'Azim (Al Azim) Artinya Yang Maha Agung 34. Al-Latif (Al Latif) Artinya Yang Maha Lembut serta Halus 31. Asy-Syakur (Asy Syakur) Artinya Yang Maha Bersyukur 36. Ar-Rafi' (Ar Rafik) Artinya Yang Maha Peninggi 24.

Al-Majid (Al Majid) Artinya Yang Maha Mulia 49. Al-Muhyi (Al Muhyi) Artinya Yang Maha Menghidupkan 61. Al-Mu'id (Al Muid) Artinya Yang Maha Mengembali dan Memulihkan 60. Al-Mubdi (Al Mubdi) Artinya Yang Maha Pencipta dari Asal 59. Asy-Syahid (Asy Syahid) Artinya Yang Maha Menyaksikan 51.43. Al-Mumit (Al Mumit) Artinya Yang Mematikan 62. Al-Qawiy (Al Qawiy) Artinya Yang Maha Kuat 54. As-Samad (As Samad) Artinya Yang Menjadi Tumpuan . Al-Hakim (Al Hakim) Artinya Yang Maha Bijaksana 47. Al-Wadud (Al Wadud) Artinya Yang Maha Penyayang 48. Al-Ahad (Al Ahad) Artinya Yang Tunggal 68. Al-Qayyum (Al Qayyum) Artinya Yang Hidup serta Berdiri Sendiri 64. Al-Matin (Al Matin) Artinya Yang Maha Teguh 55. Al-Ba'ith (Al Baith) Artinya Yang Maha Membangkitkan Semula 50. Al-Wasi' (Al Wasik) Artinya Yang Maha Luas 46. Al-Wajid (Al Wajid) Artinya Yang Maha Penemu 65. Al-Hamid (Al Hamid) Artinya Yang Maha Terpuji 57. Al-Hayy (Al Hayy) Artinya Yang Senantiasa Hidup 63. Al-Wahid (Al Wahid) Artinya Yang Maha Esa 67. Al-Majid (Al Majid) Artinya Yang Maha Mulia 66. Al-Mujib (Al Mujib) Artinya Yang Maha Pengkabul 45. Ar-Raqib (Ar Raqib) Artinya Yang Maha Waspada 44. Al-Haqq (Al Haqq) Artinya Yang Maha Benar 52. Al-Waliy (Al Waliy) Artinya Yang Maha Melindungi 56. Al-Muhsi (Al Muhsi) Artinya Yang Maha Penghitung 58. Al-Wakil (Al Wakil) Artinya Yang Maha Pentadbir 53.

Al-Muqaddim (Al Muqaddim) Artinya Yang Maha Menyegera 72. Al-Batin (Al Batin) Artinya Yang Batin 77. Al-Muntaqim (Al Muntaqim) Artinya Yang Menghukum Yang Bersalah 82. Al-Darr (Al Darr) Artinya Yang Mendatangkan Mudharat 92. Al-Nafi' (Al Nafi) Artinya Yang Memberi Manfaat 93. Al-Jami' (Al Jami) Artinya Yang Maha Pengumpul 88. Al-Awwal (Al Awwal) Artinya Yang Pertama 74. Al-Muta'ali (Al Muta Ali) Artinya Yang Maha Tinggi serta Mulia 79. Dzul-Jalal-Wal-Ikram (Dzul Jalal Wal Ikram) Artinya Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan 86.69. Al-Hadi (Al Hadi) Artinya Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk . Al-Nur (Al Nur) Artinya Cahaya 94. Al-Mughni (Al Mughni) Artinya Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan 90. Al-Wali (Al Wali) Artinya Yang Wali / Yang Memerintah 78. Al-Akhir (Al Akhir) Artinya Yang Akhir 75. Al-'Afuw (Al Afuw) Artinya Yang Maha Pengampun 83. Az-Zahir (Az Zahir) Artinya Yang Zahir 76. Al-Barr (Al Barr) Artinya Yang banyak membuat kebajikan 80. At-Tawwab (At Tawwab) Artinya Yang Menerima Taubat 81. Malik-ul-Mulk (Malikul Mulk) Artinya Pemilik Kedaulatan Yang Kekal 85. Al-Mani' (Al Mani) Artinya Yang Maha Pencegah 91. Al-Muqtadir (Al Muqtadir) Artinya Yang Maha Berkuasa 71. Ar-Ra'uf (Ar Rauf) Artinya Yang Maha Pengasih serta Penyayang 84. Al-Ghaniy (Al Ghaniy) Artinya Yang Maha Kaya Dan Lengkap 89. Al-Qadir (Al Qadir) Artinya Yang Maha Berupaya 70. Al-Muqsit (Al Muqsit) Artinya Yang Maha Saksama 87. Al-Mu'akhkhir (Al Muakhir) Artinya Yang Maha Penangguh 73.

Ar-Rasyid (Ar Rasyid) Artinya Yang Memimpin Kepada Kebenaran 99. Al-Baqi (Al Baqi) Artinya Yang Maha Kekal 97.07 | Rabu. 11 Agustus 2010 | 0 komentar | Add Comment Post Location : Home » Site Map » Category [ Islam | Life Style | Tips ] » This Page . Al-Badi' (Al Badi) Artinya Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya 96. As-Sabur (As Sabur) Artinya Yang Maha Penyabar / Saba Zikir Asma'ul Husna Beserta Arti Dan Manfaat Atau Khasiatnya Ditulis oleh MF Modifier di 13. Al-Warith (Al Warith) Artinya Yang Maha Mewarisi 98.95.

8.. AS SALAAM = MAHA PEMBERI KEDAMAIAN Apabila Yaa Salaam dibaca sebanyak 160 kali untuk orang yang sakit. yaitu setiap usai mengerjakan shalat fardu. dan terhindar dari hati yang keras. dan sekarang saya sudah siapkan artikel Zikir Asma'ul Husna Beserta Arti Dan Manfaatnya lengkap 99 :) Silahkan : 1. AL ‘AZIIZ = MAHA PERKASA Seseorang yang mengamalkan bacaan Yaa ‘Aziiz sebanyak empat puluh kali setiap usai shalat . AL QUDDUUS = MAHA SUCI Bila Yaa Qudduus dibaca seratus kali setiap hari. AL MAALIK = MAHA RAJA Perbanyaklah membaca Yaa Maalik. dengan seizin allah. Wallaahu’alam. Dan barang siapa melafalkan bacaan ini 125 kali. Kemudian bila setiap usai shalat fardu dibaca seratus kali maka Allah akan mengasihinya. Al MUHAIMIN = MAHA MEMELIHARA Barang siapa membaca Yaa Muhaimin dalam kondisi suci (wudhunya belum batal). Dan bila dibaca tujuh kali maka ia akan berada dalam naungan Allah. Orang-orang akan memberlakukan kita dengan baik dan penuh hormat. kita akan diberi kekuatan. 6. Dengan seizin Allah. Tetapi artikel tersebut hanya bertuliskan Asmaul Husna dengan arti dan khasiatnya dan hanya ada 20 Asmaul Husna saja. Ia akan menemukan rahasia dan hakikat dari setiap kejadian.Loading.. dengan seizin Allah. batinnya bakal memancarkan cahaya. dengan seizin Allah. AL MU’MIN = MAHA PEMBERI KEAMANAN Barangsiapa sering membaca Yaa Mu’min. 7. Dengan seizin Allah kita akan memiliki ingatan yang kuat. Wallaahu’alam. saya dulu juga sudah pernah menuliskan artikel sedemikian rupa yang berjudul Khasiat-khasiat asmaul husna. dengan seizin Allah. AR RAHIIM = MAHA PENYAYANG Barangsiapa membaca Yaa Rahiim seratus kali seusai shalat subuh. Sering mengucapkan bacaan ini juga akan mendatangkan cinta dan keselamatan serta keamanan dari segala macam bencana. Wallaahu’alam. hatinya akan menjadi jernih. 3. Wallaahu’alam. orang yang sakit tersebut akan segera disembuhkan dari penyakitnya. sekarang saya mempostingkan tentang Zikir Asma'ul Husna dengan arti dan khasiatnya. dengan seizin Allah. pengetahuan yang cemerlang. Insya Allah. ia akan terbebas dari segala macam gangguan yang mungkin menghadangnya. AR RAHMAAN = MAHA PENGASIH Jika kita membaca Yaa Rahmaan sebanyak seratus kali. serta kepemilikan atas segala sesuatu. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. Yap. 4. Orang yang setiap hari rutin membaca zikir ini akan mendapat kejernihan hati yang sempurna. 2. Wallaahu’alam. kebesaran. kekuasaan. 5. hati orang yang membacanya akan terbebas dari rasa gundah dan gelisah. setiap orang akan bersahabat dan baik kepadanya.

dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. dan kekejaman. Wallaahu’alam. 13. hendaknya ia berpuasa selama tujuh hari. ia akan mendapatkan beberapa kelebihan. dan Yaa Mushawwir sebanyak 21 kali. dengan seizin Allah SWT pintu . Setelah itu meniupkannya ke dalam segelas air. dengan seizin Allah. Insya Allah. Allah SWT akan menganugerahinya anak. AL JABBAAR = MAHA PEMAKSA Siapa saja yang sering membaca bacaan Yaa Jabbaar. 11. dan batinnya akan merasa tenang. Bila mempunyai kebutuhan atau kekurangan materi. pahala amal kebaikan sang malaikat akan diberikan kepada orang itu. Di hari hisab. Insya Allah. Kemudian ia berbuka puasa dengan air tersebut. Wallaahu’alam. ia tidak akan dipaksa oleh siapapun untuk melakukan perbuatan yang tidak ia inginkan. AL MUSHAWWIR = MAHA PEMBENTUK Bila seorang ibu ingin dikarunia anak. Allah akan menciptakan satu malaikat yang bertugas melakukan amal kebaikan untuk orang tersebut. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. ia membaca Yaa Khaaliq. AL MUTAKABBIR = MAHA PEMILIK SEGALA KEAGUNGAN Orang tua yang gemar membaca Yaa Mutakabbir berulang kali. Lalu. 14. 9. Dana barang siapa yang setiap hari setelah terbitnya fajar melafalkan bacaan ini 94 kali. bila membaca asma ini 100 kali setelah shalat malam dalam keadaan suci selama tiga hari atau tujuh malam. maka Insya Allah. dengan seizin Allah. Jiwanya mampu menaklukkan hawa nafsu. maka Allah SWT akan mencukupi seluruh kebutuhannya. dengan seizin Allah. 15. AR RAZZAAQ = MAHA PEMBERI REZEKI Orang yang sering mengamalkan bacaan Yaa Rozzaaq. 16. Wallaahu’alam. AL GHAFFAAR = MAHA PENGAMPUN Orang yang mengamalkan bacaan Yaa Ghaffaar berulang-ulang. setiap hari ketika hendak berbuka puasa. Wallaahu’alam. hatinya tidak cenderung pada dunia. AL BAARI’ = MAHA MENGADAKAN Perbanyaklah membaca Yaa Baari’ untuk menambah amal kebaikan kita. dengan seizin Allah akan diberikan kepadanya anak-anak yang saleh. Maka atas izin Allah. Yaa Baari’. kekejian. ia akan dianugerahi kewibawaan. AL QOHHAAR = MAHA PENAKLUK Seseorang yang membaca Yaa Qohhaar berulang-ulang. Ia akan terlindung dari berbagai bentuk kekerasan. doanya akan terkabul. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. dirinya tidak akan bergantung kepada orang lain. 12. dosa dan kesalahannya akan dihapuskan. AL KHAALIQ = MAHA PENCIPTA Barangsiapa membaca Yaa Khaaliq berulang-ulang di malam hari. Bacaan ini juga bisa menjaga seseorang dari kezaliman orang lain.subuh selama empat puluh hari. AL WAHHAAB = MAHA PEMBERI Orang yang membaca Yaa Wahhaab tujuh kali setelah berdoa. 10. 17.

dengan tangan terbuka (telapak tangan menghadap ke atas) lalu mengusap wajahnya dengan tangan. Maka kegelapan yang ada di hati akan sirna. Wallaahu’alam. AL KHAAFIDH = MAHA MERENDAHKAN Barangsiapa ingin terbebas dari kejahatan musuh. Wallaahu’alam. Insya Allah. dan sebagainya) selama empat puluh hari. Orang tersebut tidak akan memiliki rasa takut kepada siapapun. 22. Wallaahu’alam. AL MUDZILL = MAHA MENGHINAKAN Barangsiapa mengamalkan Yaa Mudzill sebanyak 75 kali. AL BAASITH = MAHA MELAPANGKAN Barangsiapa membaca Yaa Baasith sepuluh kali di waktu fajar. 18. maka Allah akan memuliakan orang tersebut serta memberinya kekayaan dan kebaikan. AR RAAFI’ = MAHA MENINGGIKAN Barangsiapa mengamalkan bacaan Yaa Raafi’ seratus kali setiap hari. berpuasalah selama tiga hari. 21. lafal ini akan bermanfaat untuk memudahkan semua pekerjaan. Usai shalat subuh bacalah lafal ini tujuh puluh kali kemudian letakkan tangan di atas dada. setelah shalat subuh. Dengan seizin Allah. yaitu pada malam senin dan jum’at. Kemudian pada hari keempatnya membaca Yaa Khaafidh sebanyak 70 ribu kali. 20. Wallaahu’alam. ia tidak akan bergantung kepada orang lain serta akan memperoleh kekayaan. 23. Wallaahu’alam. hatinya akan cemerlang dan mampu menyingkapkan cahaya Ilahi. AL FATTAAH = MAHA PEMBUKA PINTU RAHMAT Barangsiapa ingin hatinya dibuka dan memperoleh kemenangan. 25. AL ‘ALIIM = MAHA MENGETAHUI Barangsiapa sering membaca Yaa ‘Aliim. . siang atau malam. Bila dibaca rutin. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. ia tidak akan kelaparan. AL QAABIDH = MAHA MENYEMPITKAN Barangsiapa menuliskan Yaa Qaabidh di atas lima puluh makanan (buah. serta dari orang yang berniat untuk mencelakainya. dirinya akan terbebas dari gangguan orang-orang yang iri padanya. Ia akan selalu dilindungi oleh Allah SWT. selain kepada Allah SWT. maka Allah akan membuat hamba yang membacanya menjadi mulia dan terhormat di mata orang lain. Bahkan ia akan mendapatkan limpahan rezeki. Wallaahu’alam. Bacaan ini memiliki manfaat yang besar guna mendapatkan ilmu dan menampakkan hal-hal yang tersembunyi.rezekinya akan dilapangkan oleh Allah. 24. akan membuka hal-hal yang ghaib. 19. Melafalkan bacaan ini sepuluh kali setiap selesai shalat. roti. AL MU’IZZ = MAHA MEMULIAKAN Jika Yaa Mu’izz dibaca 140 kali setelah shalat Isya. Wallaahu’alam. Insya Allah. Maka. Wallaahu’alam. perbanyaklah melafalkan Yaa Fattaah. Orang yang mengamalkan asma ini sebanyak tujuh puluh kali. Allah SWT akan menjaganya dari kejahatan orang-orang yang zalim.

28. penyakit. Yaitu bisa mendekatkan kita pada hasil. Wallaahu’alam. 33. 31. dengan seizin Allah. AL HAKAM = MAHA MENETAPKAN HUKUM Barangsiapa membaca Yaa Hakam berulang kali pada malam hari. maka dengan izin Allah. maka Allah akan meninggikan kedudukannya di mata orang lain. dan kesedihan. menghilangkan semua rasa sakit. 34. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. ia akan sembuh dari penyakit yang dideritanya itu. kesusahan. orang lain akan menuruti ucapannya. 35. yaitu antara shalat jum’at dan shalat sunah setelahnya. AL LATHIIF = MAHA LEMBUT Bacaan Yaa Lathiif memiliki beberapa faedah. maka dengan siizin Allah. AS SAMII’ = MAHA MENDENGAR Barangsiapa membaca Yaa Samii’ pada hari kamis. AL BASHIIR = MAHA MELIHAT Barangsiapa mengamalkan Yaa Bashiir sebanyak 100 kali. Di saat ada bencana. AL GHAFUUR = MAHA PENGAMPUN Orang yang terserang sakit kepala dan demam lalu ia membaca Yaa Ghofuur. AL ‘AZHIIM = MAHA AGUNG Orang yang sering mengamalkan bacaan Yaa ‘Azhiim. kebahagiaan. 32. tanpa berbicara dengan siapapun. kebiasaan buruknya itu akan segera menghilang dari dirinya. Wallaahu’alam. ASY SYAKUUR = MAHA MENGHARGAI Barangsiapa yang bersedih lalu ia membaca Yaa Syaakuur sebanyak 41 kali kemudian . rahasia (hal-hal yang tersembunyi) akan dinampakkan padanya. Wallaahu’alam. AL KHABIIR = MAHA MENGETAHUI Seseorang yang memiliki kebiasaan buruk lalu ia membaca Yaa Khobiir berkali-kali.26. 30. AL HALIIM = MAHA SABAR Dianjurkan untuk rutin membaca Yaa Haliim 100 kali dalam sehari untuk meredakan kemarahan dan mengetahui hal-hal yang ghaib. maka dengan izin-Nya. akan dihormati oleh orang lain. serta untuk mendapatkan ketenangan hati dan terjaga dari berbagai bencana. AL ‘ADL = MAHA ADIL Bila seseorang menuliskan bacaan Yaa’Adl di atas sekerat roti pada malam jum’at lalu memakan roti itu. keamanan. Wallaahu’alam. 27. dengan seizin Allah. yaitu setelah shalat Zuhur sebanayak 100 kali. untuk memadamkan api kemarahan dan kebodohan. 29. Banyak mengulang-ulang asma ini juga dapat menghilangkan penyakit was-was. dan semua kesulitan. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. dan keyakinan. keinginannya akan dikabulkan Allah. melafalkannya dapat mendatangkan keselamatan. maka dengan seizin Allah.

Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. 40. ia akan sampai ke kampung halamannya dengan selamat. AL JALIIL = MAHA LUHUR Perbanyaklah membaca Yaa Jaliil untuk menambah amalan pahala kebaikan. AL KABIIR = MAHA BESAR Barangsiapa ingin mendapatkan penghormatan maka bacalah Yaa Kabiir seratus kali setiap hari. maka dengan siizin Allah. diganggu. Dan bagi seseorang yang tengah dalam perjalanan pulang. AL MUQIITU = MAHA MENJAGA Apabila seseorang mempunyai anak dengan perangai buruk. 38. Wallaahu’alam. Insya Allah. AL MUJIIB = MAHA MENGABULKAN Permohonan seorang hamba yang disertai dengan penyebutan Yaa Mujiib. AL HAAFIIZH = MAHA MEMELIHARA Orang yang membaca Yaa Haafiizh enam belas kali setiap hari. hendaknya ia membaca Yaa Muqiit berulang-ulang lalu ditiupkan ke dalam segelas air dan meminumkannya kepada anak tersebut. AL ‘ALIYY = MAHA TINGGI Barangsiapa kadar imannya sedang turun lalu ia membaca Yaa ‘Aliyy berkali-kali. akan dikabulkan oleh Allah. 37. AL HASIIB = MAHA MENGHITUNG Jika seseorang takut dirampok. rasa takut yang ada di dalam dirinya itu akan lenyap. Jika dibaca 998 kali. anak tersebut akan berperangai baik. ia akan terlindung dari segala macam ketakutan meski ia pergi ke tempat berbahaya. Ia juga terjaga dari bahaya tenggelam. Jika bacaan ini senantiasa diamalkan maka kelalaian akan sirna dari hati. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. 44. dengan seizin Allah. dengan seizin Allah. dan kekayaannya. 43. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. Dan ia akan dapat mencukupi kebutuhannya. ia akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. hendaknya mulai hari kamis ia membaca Yaa Hasiib sebanyak 70 kali siang dan malam selama tujuh hari. 42. AL KARIIM = MAHA PEMURAH Orang yang mengamalkan bacaan Yaa Kariim. Maka dengan siizin Allah. Wallaahu’alam. keluarga. hatinya akan menjadi tentram dan tenang. Wallaahu’alam. Dan pada hitungan ke-71 ia mengucapkan Hasbiyallaahul-Hasiib. imannya akan kembali meningkat serta peruntungannya terbuka. Ucapannya akan selalu terjaga dan doanya akan cepat terjawab. 41.meniupkannya ke dalam segelas air dan membasuh wajahnya dengan air tersebut. Wallaahu’alam. 36. dengan siizin Allah. atau dizalimi oleh orang lain. ia akan terlindung dari berbagai musibah. AR RAQIIB = MAHA MENGAWASI Barangsiapa membaca Yaa Raqiib sebanyak tujuh kali untuk dirinya sendiri. Maka dengan seizin allah. didengki. semuanya itu akan berada di bawah perlindungan Allah. Wallaahu’alam. 39. Insya Allah. .

terbakar api. ia tidak akan mendapatkan kesulitan dalam pekerjaannya. AL MATIIN = MAHA KOKOH . hendaknya sering mengulang-ulang membaca Yaa Wakiil. AL BAA’ITS = MAHA MEMBANGKITKAN Membaca Yaa Baa’its berulang-ulang akan mendatangkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Allah akan memberikan kesalihan kepada anak itu. kemudian salah satunya membaca Yaa Waduud seribu kali pada makanan atau minuman lalu meminta orang yang bersengketa dengannya mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. AL QAWIYY = MAHA KUAT Seseorang yang tidak mampu mengalahkan musuhnya lalu mengucapkan Yaa Qowiyy dengan tujuan agar tidak dizalimi. Insya Allah. AL MAJIID = MAHA MULIA Orang yang sering membaca Yaa Majiid. Seseorang yang sebelum tidur mengusapkan tangannya ke dada dan melafalkan bacaan ini seratus kali. Wallaahu’alam. dengan seizin allah. 54. 49. AL WADUUD = MAHA MENGASIHI Bila terjadi persengketaan di antara dua orang. ia akan mendapatkan sumber nafkah yang layak. Wallaahu’alam. Bacaan ini juga memiliki pengaruh yang luar biasa untuk mendekatkan kita pada apa yang diinginkan dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita. Wallaahu’alam. ia akan dianugerahi kemuliaan oleh Allah SWT. dengan seizin Allah. persengketaan mereka berdua akan selesai. Wallaahu’alam. ASY SYAHIID = MAHA MENYAKSIKAN Orangtua yang mempunyai anak yang nakal dianjurkan untuk membaca Yaa Syahiid berulangulang untuk anaknya tersebut. dengan seizin Allah.45. Wallaahu’alam. atau bahaya lain yang sejenis. 48. ia akan menemukan sesuatu yang hilang tersebut. Wallaahu’alam. AL HAKIIM = MAHA BIJAKSANA Seseorang yang rajin membaca Yaa Hakiim dari waktu ke waktu. 50. dengan seizin Allah. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. 46. Wallaahu’alam. ia akan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. 47. 53. Wallaahu’alam. AL WAKIIL = MAHA MEWAKILI Orang yang takut tenggelam. dengan seizin Allah. 51. AL WAASI’ = MAHA LUAS Barangsiapa sulit mendapatkan nafkah lalu membaca Yaa Waasi’. Dengan seizin Allah. Allah SWT akan menghidupkan hatinya dengan cahaya makrifat-Nya. 52. AL HAQQ = MAHA BENAR Apabila seseorang kehilangan sesuatu lalu membaca Yaa Haqq berulang-ulang. ia akan terbebas dari gangguan musuhnya itu.

58. AL MU’IID = MAHA MENGEMBALIKAN Jika Yaa Mu’iid dibaca sebanyak tujuh puluh kali dan ditujukan kepada seeorang yang jauh dari keluarganya. khususnya setiap setelah selesai shalat sebanyak 18 kali. AL HAMIID = MAHA TERPUJI Orang yang sering mengucapkan Yaa Hamiid. Insya Allah. orang tersebut akan pulang dengan selamat. 61. ia akan menjadi kekasih atau wali Allah. beban tersebut akan terlepas darinya. Wallaahu’alam. AL MUBDI’ = MAHA MEMULAI Sekiranya Yaa Mubdi’ dibaca berulang-ulang lalu ditiupkan kepada wanita yang hamil yang takut keguguran. Wallaahu’alam. Insya Allah. AL HAYY = MAHA HIDUP Bacaan Yaa Hayy berkhasiat memanjangkan umur. 64. ia akan dicintai dan dihormati oleh orang lain. Wallaahu’alam. kesulitannya akan sirna. AL QOYYUUM = MAHA BERDIRI SENDIRI Barangsiapa tidak ingin tertimpa kekurangan apapun. hendaknya ia sering membaca Yaa Muhshii sebanyak seribu kali. 62.AL MUHYII = MAHA PEMBERI KEHIDUPAN Bila seseorang sedang memikul beban persoalan yang berat lalu ia mengucakan Yaa Muhyii tujuh kali setiap hari. AL MUMIIT = MAHA MEMATIKAN Bacaan Yaa Mumiit memiliki manfaat besar untuk menghancurkan dan mematahkan kekuatan musuh. dengan seizin Allah. AL WALIYY = MAHA PELINDUNG Barangsiapa sering mengamalkan Yaa Waliyy. 56. . Wallaahu’alam. ia tidak akan mengalami musibah itu. 63. Insya Allah. hendaknya sering membaca Yaa Qoyyuum. dengan seizin Allah. Baragsiapa yang rutin membacanya. 55. Untuk mengobati sakit mata. Insya Allah. Wallaahu’alam. ia akan mendapat kemudahan. bacalah Yaa Hayy sembilan belas kali. Wallaahu’alam. Insya Allah akan sembuh. 60. AL MUHSHII = MAHA PENGHITUNG Bila seseorang takut tidak bisa menjawab pertanyaan pada hari pengadilan di akhirat kelak. 57. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. AL WAAJID = MAHA MENEMUKAN Seseorang yang ingin jadi pemurah hendaknya memperbanyak mambaca Yaa Waajid. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. ia akan terhindar dari kematian mendadak dan rejekinya diluaskan. Wallaahu ‘alam. dengan seizin Allah.Barangsiapa yang sedang tertimpa suatu kesulitan lalu melafalkan Yaa Matiin berulang-ulang. 59.

AL MUAKHKHIR = MAHA MENUNDA Barangsiapa membaca Yaa Muakhkhir di dalam hati sebanyak seratus kali setiap hari. 68. AL MAAJID = MAHA MULIA Orang yang sering mengamalkan Yaa Maajid. 67. Wallaahu’alam. ia akan menutup usianya dengan baik. AL MUQTADIR = MAHA BERKUASA Orang yang membaca Yaa Muqtadir terus menerus. dengan seizin Allah. ia tidak akan terkena gangguan. AL MUQADDIM = MAHA MEMPERCEPAT Seseorang yang membaca Yaa Muqoddim berkali-kali di medan peperangan atau di suatu tempat yang menakutkan. ASH SHAMAD = MAHA DIBUTUHKAN Barangsiapa rajin membaca Yaa Shomad berulang-ulang. dengan seizin Allah dia akan terlepas dari rasa takut dan angan-angan. hatinya akan tercerahkan. Wallaahu’alam. AL QOODIR = MAHA MAMPU Barangsiapa sering mengamalkan Yaa Qoodir. 72. semua hasrat dan keinginannya akan terkabul. AL AWWAL = MAHA AWAL Barangsiapa ingin dikaruniaiseorang anak. Wallaahu‘alam. 74. ia akan menyaksikan malaikat di sekitarnya. atau ingin bertemu dengan seseorang yang sedang berpergian jauh maka bacalah Yaa Awwal sebanyak seribu kali selama empat puluh jum’at. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. relung hatinya akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. 73. Dan di akhir hayatnya. ia akan memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Allah akan memenuhi kebutuhannya. AL AAKHIR = MAHA AKHIR Seseorang yang sering membaca Yaa Aakhir akan menjalani hidup dengan baik. Wallaahu’alam. Insya Allah. sejumlah rahasia tertentu akan disingkap baginya.65. Wallaahu’alam. Insya Allah. Insya Allah. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. 69. Tidak ada kecintaan kepada selain-Nya. 66. Insya Allah. 75. Wallaahu’alam. 70. Insya allah. AZH ZHAAHIR = MAHA NYATA . Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. Barangsiapa yang tengah sendiri setelah menahan nafsu atau memperbanyak ibadah kemudian mengucapkan Yaa Ahad seribu kali. Juga kedekatan serta kemuliaan di antara keluarga dan sanak keluarga dan sanak saudara. AL AHAD = MAHA ESA Orang yang membaca Yaa Ahad seribu kali. Bacaan ini juga berpengaruh besar dalam mendatangkan kasih sayang. 71. AL WAAHID = MAHA TUNGGAL Orang yang membaca Yaa Waahid berulang-ulang dalam kondisi yang menyendiri dan di tempat yang tenang.

cahaya Ilahi akan masuk ke hatinya. AL ‘AFUWW = MAHA PEMAAF Bila seseorang rajin membaca Yaa ‘Afuww berulang-ulang. dengan seizin Allah. Allah akan melindungi rumah tersebut dari bahaya. DZUUL-JALAALI-WAL-IKROOM = MAHA MEMILIKI KEBESARAN DAN KEMULIAAN Bila seseorang rajin membaca Yaa Dzul-Jalaali-Wal-Ikroom. 78. AR RA’UUF = MAHA BELAS KASIH Bila Seseorang rajin membaca Yaa Roo’uuf berulang-ulang. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. bacalah Yaa Baathin tiga kali setiap hari. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. dengan seizin Allah. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. AL BARR = SUMBER SEGALA KEBAIKAN Bila seseorang rajin membaca Yaa Barr untuk anaknya. dengan seizin Allah. dengan seizin Allah. Allah akan memberi martabat dan harga diri kepadanya di mata manusia. Wallaahu’alam. 85. dengan seizin Allah. Wallaahu’alam. ia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. 81. MAALIKUL-MULK = MAHA MEMILIKI KERAJAAN ABADI Bila seseorang rajin membaca Yaa Maalikul-Mulk berulang-ulang. AL WAALII = MAHA MEMERINTAH Bila seseorang membaca Yaa Waalii berulang-ulang lalu meniupkannya ke dalam rumahnya. 83. Allah akan menerima tobatnya. dengan seizin Allah. Allah akan memberinya banyak kebaikan. Allah akan memberinya kekayaan. Allah akan memberinya kemenangan bila ia berhadapan dengan musuh. 80. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. maka dengan seizin Allah. anaknya akan terlepas dari berbagai kemalangan. Wallaahu’alam.Barangsiapa membaca Yaa Zhaahir sebanyak lima belas kali setelah shalat jum’at. 79. AL MUQSITH = MAHA ADIL Bila seseorang rajin membaca Yaa Muqsith berulang-ulang. Allah akan . AT TAWWAAB = MAHA PENERIMA TOBAT Bila seseoarang rajin membaca Yaa Tawwaab berulang-ulang. AL BAATHIN = MAHA TERSEMBUNYI Barangsiapa ingin melihat kebenaran dalam berbagai hal. 76. AL MUNTAQIM = MAHA PENUNTUT BALAS Bila seseorang rajin membaca Yaa Muntaqim berulang-ulang. 77. 86. dengan seizin Allah. AL MUTA’AALII = MAHA TINGGI Bila seseorang rajin membaca Yaa Muta’aalii berulang-ulang. 84. 82.

87. AL JAAMI’ = MAHA MENGHIMPUN Bila seseorang kehilangan sesuatu. 91. ia akan terbebas dari seluruh bencana di sepanjang hidupnya. Allah akan memberinya perasaan cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak akan dijangkiti sifat serakah. dengan seizin Allah. maka dengan seizin Allah. ia bisa membaca Yaa jaami’ berulang-ulang. segala kesulitan yang menimpanya akan berakhir. maka dengan seizin Allah. 90. Wallaahu’alam. Maka perbanyaklah membaca Yaa Haadii. AL BADII’ = MAHA PENCIPTA HAL BARU Bila seseorang membaca Yaa Badii’assamaawaati wal ardh (wahai Sang Pencipta segala sesuatu yang tiada banding di muka bumi dan jagat alam semesta) sebanyak tujuh puluh kali maka dengan seizin Allah. Dan di akhirat kelak. AL HAADII = MAHA PEMBERI PETUNJUK Bila seseorang ingin memiliki pengetahuan spiritual dan makrifat atau ilmu mengenai Allah SWT. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam.melindunginya dari gangguan setan. Wallaahu’alam. Allah akan membantu mempermudah pencarian barangnya yang hilang itu. Allah akan mencukupi kebutuhannya. ADH DHAAR = MAHA PEMBERI KESUKARAN Bila seseorang rajin membaca Yaa Dhaar pada malam jumat. 97. Allah akan memberinya karunia cahaya batiniah. AL BAAQII = MAHA KEKAL Bila seseorang membaca Yaa Baaqii seratus kali sebelum matahari terbit maka. AL MUGHNII = MAHA PEMBERI KEKAYAAN Bila seseorang rajin membaca Yaa Mughnii sebanyak sepuluh kali selama sepuluh jumat. dengan seizin Allah. AL WAARITSU = MAHA MEWARISI . AN NAAFI’ = MAHA PEMBERI MANFAAT Bila seseorang membaca Yaa Naafi’ empat hari berturut-turut. AL GHANIYY = MAHA KAYA Bila seseorang rajin membaca Yaa Ghaniyy. dengan seizin Allah. AL MAANI’ = MAHA PENCEGAH Bagi orang yang sudah berumah tangga. 92. ia akan dikasihi oleh Allah SWT. Wallaahu’alam. 89. Wallaahu’alam. Allah akan memberi ketenteraman hidup dalam rumah tangganya. Dan Allah juga akan memberinya pengetahuan untuk mengetahui halhal yang tersembunyi. bila rajin membaca Yaa Maani’. Wallaahu’alam. 95. dengan seizin Allah. 93. dengan seizin Allah. 96. Allah akan mengangkat derajat dan kedudukannya ke tempat yang lebih tinggi. Wallaahu’alam. 94. ia bakal terhindar dari banyak gangguan. AN NUUR = MAHA PEMBERI CAHAYA Bila Seseorang rajin membaca Yaa Nuur. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. Wallaahu’alam. 88.

Wallaahu’alam.Bila seseorang sering membaca Yaa Waarits maka Allah akan memperpanjang usianya. yaitu diantara waktu shalat Maghrib dan shalat Isya. berbagai persoalannya akan terselesaikan. dengan izin Allah. bacalah Yaa Shobuur sebanyak tiga ribu kali. 98. AR ROSYIID = MAHA PEMBERI PETUNJUK KE JALAN YANG BENAR Bila seseorang membaca Yaa Rosyiid sebanyak seribu kali. Jika Yaa Shobuur dibaca sebanyak seribu kali. Wallaahu’alam. 99. dengan seizin Allah. YAA SHABUUR = MAHA SABAR Ketika seseorang dalam kesulitan atau berduka. . Allah akan memberinya jalan keluar. Allah akan memberinya ilham berupa kesabaran atas segala kesusahan dan bala bencana yang menimpanya. Wallaahu’alam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful