 BAHAGIAN

A (OBJEKTIF) B (SUBJEKTIF)

 BAHAGIAN

 Peruntukan

masa 1 jam 15 minit
Nota: Sains Bhgn A – Pengetahuan Bhgn B – Kemahiran Proses Bijaksana mencuri masa

CEMERLANG BAHAGIAN A

INTIPATI BAHAGIAN A
ASAS 5 TEMA :
 MENYIASAT  MENYIASAT  MENYIASAT  MENYIASAT

SEMESTA  MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI
Nota: Meliputi pembelajaran Tahun4-6

ALAM KEHIDUPAN ALAM FIZIKAL ALAM BAHAN BUMI DAN ALAM

atau D  Peruntukan markah 30  Cadangan masa 45 minit Nota: Hanya SATU jawapan terbaik Purata 1 soalan = 1 minit 30 saat Markah 60 % .BAHAGIAN A  30 soalan objektif  2 bentuk soalan : Aneka Pilihan Pelengkap 4 pilihan jawapan.C.B. A.

Rajah 5 menunjukkan simulasi fenomena gerhana Bulan oleh sekumpulan pelajar.ANEKA PILIHAN 1. cadangan kaedah 3C (Conteng. Cari) . Cantas. Mary Muthu RAJAH 5 Ahmad Antara berikut yang manakah benar bagi menggambarkan fenomena tersebut ? A B C D Mary Bumi Bulan Bumi Matahari Muthu Bulan Bumi Matahari Bulan Ahmad Matahari Matahari Bulan Bumi Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan.

cadangan kaedah 3C (Conteng. Cantas. II.PELENGKAP 1. Cari) . II dan III sahaja II.Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ? Buruj P RAJAH 7 Buruj Q I II III IV A B C D Buruj Buruj Buruj Buruj Q ialah buruj Biduk P dan Q adalah ‘kompas’ kepada ahli pelayaran P boleh digunakan untuk menentukan arah Selatan adalah gugusan planet yang membentuk corak tertentu I dan IV sahaja I. III dan IV sahaja I. III dan IV Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan.

KAEDAH & TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN A Baca soalan dengan teliti / serius Nota:  Elakkan tanggapan Pertimbangan samarata .

KAEDAH & TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN A Kenalpasti kehendak soalan Nota:  Kaedah bulat @ gariskan kata kunci / rangsangan soalan dicadangkan Lebih fokus & bertumpu .

KAEDAH & TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN A Cari jawapan terbaik Nota:  Kaedah singkir / cantas pilihan jawapan yang mengganggu (salah) Elakkan kecuaian / kesilapan mudah Menjawab lebih rasional / logik .

cadangan kaedah 3C (Conteng.CONTOH MENJAWAB ANEKA PILIHAN 1. Cari) . Cantas.Rajah 5 menunjukkan simulasi fenomena gerhana Bulan oleh sekumpulan pelajar. Mary Muthu Ahmad Bumi RAJAH 5 Antara berikut yang manakah benar bagi menggambarkan fenomena tersebut ? A B C D Mary Bumi Bulan Bumi Matahari Muthu Bulan Bumi Matahari Bulan Ahmad Matahari Matahari Bulan Bumi Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan.

Cantas. Cari) . III dan IV sahaja I. III dan IV Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan. II dan III sahaja II.CONTOH MENJAWAB PELENGKAP 1. cadangan kaedah 3C (Conteng.Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ? Buruj P Pari RAJAH 7 Buruj Q Biduk I II III IV A B C D Buruj Buruj Buruj Buruj Q ialah buruj Biduk P dan Q adalah ‘kompas’ kepada ahli pelayaran P boleh digunakan untuk menentukan arah Selatan adalah gugusan planet yang membentuk corak tertentu I dan IV sahaja I. II.

III dan IV sahaja I. III dan IV Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan.CONTOH MENJAWAB PELENGKAP 1. cadangan kaedah 3C (Conteng. II. Cari) . Cantas.Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ? Buruj P Pari RAJAH 7 Buruj Q Biduk I II III IV A B C D Buruj Buruj Buruj Buruj Q ialah buruj Biduk P dan Q adalah ‘kompas’ kepada ahli pelayaran P boleh digunakan untuk menentukan arah Selatan adalah gugusan planet yang membentuk corak tertentu I dan IV sahaja I. II dan III sahaja II.

elakkan sebarang tanggapan  Jangan biarkan soalan ‘bebas’ Menconteng perlu  Jangan bagi tujuan pengenalpastian / fokus minda kepada kehendak soalan gopoh / panik Kawal minda dan  Janganemosi agar berkeyakinan lupa menyemak jawapan Rujuk semula kehendak soalan ketika penyemakan. lebihan masa amat perlu untuk semakan  Jangan perlekehkan soalan Samarata & adil untuk semua soalan elakkan kecuaian. dibuat berterusan  Jangan . soalan mudah memerangkap pelajar.APAKAH YANG PERLU DIELAKKAN KETIKA MENJAWAB BAHAGIAN A cicirkan masa Membuang masa untuk soalan sukar amat merugikan.

buku-buku rujukan  Penyemakan kertas soalan terdahulu Jadikan latihan terdahulu untuk mengesan kekuatan & kelemahan sedia ada. diskusi waktu lapang / rehat. semak kesilapan  Pembelajaran berkumpulan 4-5 orang. rujuk guru untuk penyempadanan HSP Memahami konsep. UPSR terdahulu. di rumah@sekolah secara berjadual istilah asas  Latih tubi menjawab soalan Pelbagai sumber soalan. menghafal & menyenarai istilah Buku-buku rujukan yang berkaitan. OTI.BAGAIMANA ANDA BOLEH CEMERLANG BAHAGIAN A  Pembacaan berterusan  Penghasilan peta minda / nota  Penguasaan Peta minda mencakupi semua tema Thn 4-6. pastikan sukatan terkini. agih tajuk untuk pembacaan .

Buka kepada penyoalan guru @ pelajar .SESI 1 SELESAI…..

CEMERLANG BAHAGIAN B .

Hipotesis 9. Kaitan 11. Rumusan .Rumusan Kaedah Menjawab Soalan Bahagian B Sains UPSR A. Pembolehubah Bergerakbalas 5. Kesimpulan 12. Secara amnya terdapat 18 kata kunci dalam soalan Bahagian B 1. Corak 17. Pemerhatian 2. Tajuk 13. Inferens 3. Pembolehubah Dimalarkan 8. 2 Pembolehubah 6. Bentuk 18. Hubungan 10. Ramalkan 15. Pola 16. Pembolehubah Manipulasi 4. 2 Maklumat 7. Tujuan 14.

Kata-kunci yang paling mustahak dan mesti dikuasai kemahiran untuk mencarinya ialah : Pembolehubah Manipulasi ( What to change )dan Pembolehubah Bergerakbalas ( What to observe) . fahamkan kehendak soalan dan cari kata kunci yang terlibat . Tulis jawapan dalam perkataan yang ringkas dan bahasa yang tepat v .B. Murid perlu menguasai kesemua kata kunci ii. Baca soalan. Ingat semula bagaimana teknik mendapatkan jawapan / kehendak kata kunci tersebut iv. Bulatkan kata kunci. iii.Kunci A. Rumusan Kata-Kunci i. Penguasaan Kata.

Pemerhatian – Apa-apa yang diperhatikan dalam penerangan soalan sahaja samada dalam bentuk gambar. cerita dan lain-lain ). gambarajah atau penerangan ( dialog.1.Guna kaedah 5W 1H .

. Kebun B menghasilkan jumlah tanaman lebih banyak. Laporan pegawai itu mengandungi dua pemerhatian berikut : Pemerhatian : i.iaitu kebun A dan kebun B.Seorang pegawai pertanian membandingkan hasil tanaman dari dua kebun yang berlainan. Kebun A mengeluarkan hasil tanaman lebih cepat. ii.

- Jika lebih daripada satu pemerhatian buat perbandingan Tempat A Tempat B Berikan satu pemerhatian bagi keadaan anak pokok di atas …………………………………………………………………………… .

Inferens : Penerangan ( sebab ) yang munasabah terhadap sesuatu pemerhatian ( pemerhatian ) . Pemerhatian Inferens :…………………………………………………………………………… :…………………………………………………………………………… . Jika pemerhatian telah dinyatakan dalam pokok soalan.Perlu ada 2 perkara i) pemerhatian ( PB ) ii) sebab ( PM ) Perhatian :i. murid perlu menjawab sebab sahaja ii.2. berikan satu inferens yang sesuai. Jika ruangan pemerhatian disediakan pemerhatian mesti ditulis Berdasarkan kepada suatu pemerhatian yang berkaitan.

..........................................Tempat A Tempat B Berikan dua inferens untuk mana-mana satu pemerhatian yang kamu buat Pemerhatian Inferens 1 Inferens 2 :.................................................................................................................................................................................... :........................ :............................... ..........

Pembolehubah Bergerakbalas 5. Melalui Inferens Sebab ( PM ) ..3. 2 Pembolehubah. Melalaui jadual iii. 2 Maklumat. boleh dicari dari tiga (3 ) kaedah : ( paling mustahak dan mesti dikuasai ) i. Melalui inferens ii.Pembolehubah Manipulasi 4. 6. Melalaui graf Pemerhatian ( PB ) a.

Contoh: Daun lebih banyak Pemerhatian ( PB ) Daun lebih sedikit Cukup baja Sebab ( PM ) Tak cukup baja Kuantiti baja Bilangan daun .

b. Melalui Jadual PM (Sebab) PB (Pemerhatian) .

Pembolehubah Manipulasi :………………………………………………………. Pembolehubah Bergerakbalas :…………………………………………………… .PM PB bekas logam cahaya matahari bekas logam lilin pejal Berat lilin / g Masa / minit 60 3 80 4 100 5 120 6 140 7 Nyatakan pembolehubah-pembolehubah / 2 pembolehubah berikut i. ii.

c.00 PB ( Pemerhatian) PM (Sebab) Masa . Melalui Graf Bilangan kenderaan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1.00 3.00 4.00 2.

Bacaan paras air (meter) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Jan Mac Mei Julai Sept Nov PB Bulan PM Nyatakan pembolehubah-pembolehubah berikut i. ii. Pembolehubah Manipulasi : …………………………………………………. Pembolehubah Bergerakbalas : ……………………………………………… .

Hipotesis.Lihat pola pada data / jadual / graf . Kaitan – Cari PMdan PB ( dari inferens / jadual / graf ) . Hubungan 9.Guna format Jawapan Semakin ___ PM semakin ___ PB atau Jika ___ PM maka ___ PB .7. 8.

... Hipotesis Ingat format ? PM dan PB dari inferens Nyatakan hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan ini.........................................................................................................Masa / Minit Suhu / C 0 30 1 45 2 55 3 65 4 75 5 80 6 80 7 80 8 80 Membuat Hubungan/ Kaitan Ingat format ? Nyatakan hubungan/ / kaitan antara maklumat-maklumat dalam Jadual 4 dari awal sehingga minit ke 5........ PM dan PB dari jadual ............................................................................. ...... .........................

.. Kesimpulan – i...... Kenyataan ringkas Masa / Minit Suhu / C 0 30 1 45 2 55 3 65 4 75 5 80 6 80 7 80 8 80 Jadual 4 Jadual 4 menunjukkan perubahan suhu cecair M selama 8 minit m sebuah bikar kaca........................ Pada minit-minit ke 5.................. .. Samada seperti membuat hipotesis ii...... ..............6.................................... Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang suhu cecair M semasa ia mendidih ? .....7 dan 8 cecair M pati sedang mendidih.v.............................

... ......................vi............... Tajuk dan TujuanCari PM dan PB ( melalui inferens..... ............................................Guna format Jawapan : Menyiasat hubungan antara PM ke atas PB Suhu / C Bilangan Buah Tomato 9 4 12 11 15 17 18 20 21 20 24 20 27 18 30 13 Nyatakan satu tajuk penyiasatan yang sesuai bagi eksperimen di atas................... jadual atau graf ) – ........

vii. Pembolehubah Yang Dimalarkan – Salah satu teknik – tulis semula Jawapan : ( Pembolehubah Manipulasi ) -Gantikan sifat / parameter dari pembolehubah manipulasi tersebut dengan sifat / parameter lain yang munasabah – Contoh : Pembolehubah Dimanipulasi : Kuantiti baja Gantikan dengan sifat / parameter lain Pembolehubah Dimalarkan : Jenis baja kualiti saiz ? .

00 pagi Masa Ramalkan bilangan penumpang pada pukul 9.Ramalkan i– Baca dan fahamkan kehendak soalan ii.Lihat pola data iii.00 pagi 9. ……………………………………………………………………………… .00 pagi 10.00 pagi esoknya.viii.00 pagi 8.00 pagi 11.Buat agakan yang sesuai atau buat kiraan matematik Bilangan penumpang 160 140 120 100 80 60 40 20 0 6.00 pagi 7.

ix.menurun .sekata Bilangan kenderaan 160 140 120 100 80 60 40 20 0 6.00 pagi Masa Nyatakan corak / pola / bentuk bilangan kenderaan selepas pukul 8.00 pagi 11.00 pagi 10.00 pagi 8.00 pagi 7.00 pagi 9.menaik . Pola. Corak atau Bentuk – Ingat : Secara amnya 3 sahaja bentuk jawapan yang dicadangkan iaitu :. .00 pagi ………………………………………………………………………………………….

.Buat kenyataan am yang menggambarkan suatu rumusan Suhu / C Bilangan Buah Tomato 9 4 12 11 15 17 18 20 21 20 24 20 27 18 30 13 Nyatakan rumusan berdasarkan maklumat dalam jadual di atas ....................................................... .....................x........ Rumusan – Lihat pada nilai pola tertinggi ( atau terendah ) pada PB ....................Tulis pemerhatian lain yang berkaitan langsung dengan PB ...

Teknik Mencari PM dan PB Melalui Inferens Daun lebih banyak Pemerhatian ( PB ) Daun lebih sedikit Bilangan daun PM – Kuantiti baja Cukup baja Sebab ( PM ) Tak cukup baja Kuantiti baja PB – Bilangan daun .C.

cacing.buku.awan.d aun.tanah. cecair.Cara menulis pembolehubah Ciri-ciri / ukuran / sifat / parameter Saiz Ketinggian Tempoh Kekuatan Isipadu Ketebalan Keapungan Kecerahan Bilangan Panjang Jarak Kekenyalan dll Bahan / benda objek Pokok.t ali. laut.rumah. kapal dll .getah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful