 BAHAGIAN

A (OBJEKTIF) B (SUBJEKTIF)

 BAHAGIAN

 Peruntukan

masa 1 jam 15 minit
Nota: Sains Bhgn A – Pengetahuan Bhgn B – Kemahiran Proses Bijaksana mencuri masa

CEMERLANG BAHAGIAN A

INTIPATI BAHAGIAN A
ASAS 5 TEMA :
 MENYIASAT  MENYIASAT  MENYIASAT  MENYIASAT

SEMESTA  MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI
Nota: Meliputi pembelajaran Tahun4-6

ALAM KEHIDUPAN ALAM FIZIKAL ALAM BAHAN BUMI DAN ALAM

C.BAHAGIAN A  30 soalan objektif  2 bentuk soalan : Aneka Pilihan Pelengkap 4 pilihan jawapan.B.atau D  Peruntukan markah 30  Cadangan masa 45 minit Nota: Hanya SATU jawapan terbaik Purata 1 soalan = 1 minit 30 saat Markah 60 % . A.

Cari) .ANEKA PILIHAN 1. cadangan kaedah 3C (Conteng. Cantas. Mary Muthu RAJAH 5 Ahmad Antara berikut yang manakah benar bagi menggambarkan fenomena tersebut ? A B C D Mary Bumi Bulan Bumi Matahari Muthu Bulan Bumi Matahari Bulan Ahmad Matahari Matahari Bulan Bumi Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan.Rajah 5 menunjukkan simulasi fenomena gerhana Bulan oleh sekumpulan pelajar.

Cari) . II. III dan IV Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan. III dan IV sahaja I. cadangan kaedah 3C (Conteng.PELENGKAP 1. Cantas. II dan III sahaja II.Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ? Buruj P RAJAH 7 Buruj Q I II III IV A B C D Buruj Buruj Buruj Buruj Q ialah buruj Biduk P dan Q adalah ‘kompas’ kepada ahli pelayaran P boleh digunakan untuk menentukan arah Selatan adalah gugusan planet yang membentuk corak tertentu I dan IV sahaja I.

KAEDAH & TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN A Baca soalan dengan teliti / serius Nota:  Elakkan tanggapan Pertimbangan samarata .

KAEDAH & TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN A Kenalpasti kehendak soalan Nota:  Kaedah bulat @ gariskan kata kunci / rangsangan soalan dicadangkan Lebih fokus & bertumpu .

KAEDAH & TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN A Cari jawapan terbaik Nota:  Kaedah singkir / cantas pilihan jawapan yang mengganggu (salah) Elakkan kecuaian / kesilapan mudah Menjawab lebih rasional / logik .

cadangan kaedah 3C (Conteng. Cari) .CONTOH MENJAWAB ANEKA PILIHAN 1.Rajah 5 menunjukkan simulasi fenomena gerhana Bulan oleh sekumpulan pelajar. Mary Muthu Ahmad Bumi RAJAH 5 Antara berikut yang manakah benar bagi menggambarkan fenomena tersebut ? A B C D Mary Bumi Bulan Bumi Matahari Muthu Bulan Bumi Matahari Bulan Ahmad Matahari Matahari Bulan Bumi Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan. Cantas.

II. II dan III sahaja II. III dan IV Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan. Cantas. III dan IV sahaja I. cadangan kaedah 3C (Conteng.Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ? Buruj P Pari RAJAH 7 Buruj Q Biduk I II III IV A B C D Buruj Buruj Buruj Buruj Q ialah buruj Biduk P dan Q adalah ‘kompas’ kepada ahli pelayaran P boleh digunakan untuk menentukan arah Selatan adalah gugusan planet yang membentuk corak tertentu I dan IV sahaja I. Cari) .CONTOH MENJAWAB PELENGKAP 1.

II.Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ? Buruj P Pari RAJAH 7 Buruj Q Biduk I II III IV A B C D Buruj Buruj Buruj Buruj Q ialah buruj Biduk P dan Q adalah ‘kompas’ kepada ahli pelayaran P boleh digunakan untuk menentukan arah Selatan adalah gugusan planet yang membentuk corak tertentu I dan IV sahaja I. II dan III sahaja II. Cantas.CONTOH MENJAWAB PELENGKAP 1. III dan IV sahaja I. Cari) . III dan IV Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan. cadangan kaedah 3C (Conteng.

elakkan sebarang tanggapan  Jangan biarkan soalan ‘bebas’ Menconteng perlu  Jangan bagi tujuan pengenalpastian / fokus minda kepada kehendak soalan gopoh / panik Kawal minda dan  Janganemosi agar berkeyakinan lupa menyemak jawapan Rujuk semula kehendak soalan ketika penyemakan. soalan mudah memerangkap pelajar. dibuat berterusan  Jangan .APAKAH YANG PERLU DIELAKKAN KETIKA MENJAWAB BAHAGIAN A cicirkan masa Membuang masa untuk soalan sukar amat merugikan. lebihan masa amat perlu untuk semakan  Jangan perlekehkan soalan Samarata & adil untuk semua soalan elakkan kecuaian.

diskusi waktu lapang / rehat. menghafal & menyenarai istilah Buku-buku rujukan yang berkaitan. agih tajuk untuk pembacaan . semak kesilapan  Pembelajaran berkumpulan 4-5 orang. rujuk guru untuk penyempadanan HSP Memahami konsep. OTI. buku-buku rujukan  Penyemakan kertas soalan terdahulu Jadikan latihan terdahulu untuk mengesan kekuatan & kelemahan sedia ada.BAGAIMANA ANDA BOLEH CEMERLANG BAHAGIAN A  Pembacaan berterusan  Penghasilan peta minda / nota  Penguasaan Peta minda mencakupi semua tema Thn 4-6. UPSR terdahulu. pastikan sukatan terkini. di rumah@sekolah secara berjadual istilah asas  Latih tubi menjawab soalan Pelbagai sumber soalan.

SESI 1 SELESAI…. Buka kepada penyoalan guru @ pelajar ..

CEMERLANG BAHAGIAN B .

Pembolehubah Bergerakbalas 5. Hubungan 10. Tujuan 14. Ramalkan 15. Pemerhatian 2. Tajuk 13. Bentuk 18. 2 Pembolehubah 6. Pembolehubah Dimalarkan 8.Rumusan Kaedah Menjawab Soalan Bahagian B Sains UPSR A. Rumusan . Kesimpulan 12. Hipotesis 9. Inferens 3. Pola 16. Pembolehubah Manipulasi 4. Secara amnya terdapat 18 kata kunci dalam soalan Bahagian B 1. Corak 17. 2 Maklumat 7. Kaitan 11.

Rumusan Kata-Kunci i. Bulatkan kata kunci. Ingat semula bagaimana teknik mendapatkan jawapan / kehendak kata kunci tersebut iv.B. Murid perlu menguasai kesemua kata kunci ii. Tulis jawapan dalam perkataan yang ringkas dan bahasa yang tepat v . Kata-kunci yang paling mustahak dan mesti dikuasai kemahiran untuk mencarinya ialah : Pembolehubah Manipulasi ( What to change )dan Pembolehubah Bergerakbalas ( What to observe) . fahamkan kehendak soalan dan cari kata kunci yang terlibat . iii. Penguasaan Kata. Baca soalan.Kunci A.

Guna kaedah 5W 1H . gambarajah atau penerangan ( dialog. cerita dan lain-lain ).1. Pemerhatian – Apa-apa yang diperhatikan dalam penerangan soalan sahaja samada dalam bentuk gambar.

ii.iaitu kebun A dan kebun B. Laporan pegawai itu mengandungi dua pemerhatian berikut : Pemerhatian : i. Kebun A mengeluarkan hasil tanaman lebih cepat. Kebun B menghasilkan jumlah tanaman lebih banyak. .Seorang pegawai pertanian membandingkan hasil tanaman dari dua kebun yang berlainan.

- Jika lebih daripada satu pemerhatian buat perbandingan Tempat A Tempat B Berikan satu pemerhatian bagi keadaan anak pokok di atas …………………………………………………………………………… .

Perlu ada 2 perkara i) pemerhatian ( PB ) ii) sebab ( PM ) Perhatian :i. berikan satu inferens yang sesuai. Jika pemerhatian telah dinyatakan dalam pokok soalan. murid perlu menjawab sebab sahaja ii.2. Inferens : Penerangan ( sebab ) yang munasabah terhadap sesuatu pemerhatian ( pemerhatian ) . Pemerhatian Inferens :…………………………………………………………………………… :…………………………………………………………………………… . Jika ruangan pemerhatian disediakan pemerhatian mesti ditulis Berdasarkan kepada suatu pemerhatian yang berkaitan.

.............. :................................................................................................................................................................................................... :..................................... .......................Tempat A Tempat B Berikan dua inferens untuk mana-mana satu pemerhatian yang kamu buat Pemerhatian Inferens 1 Inferens 2 :..................

6.. 2 Maklumat. Melalui inferens ii. boleh dicari dari tiga (3 ) kaedah : ( paling mustahak dan mesti dikuasai ) i. 2 Pembolehubah.Pembolehubah Manipulasi 4. Melalaui graf Pemerhatian ( PB ) a.3. Melalaui jadual iii. Melalui Inferens Sebab ( PM ) . Pembolehubah Bergerakbalas 5.

Contoh: Daun lebih banyak Pemerhatian ( PB ) Daun lebih sedikit Cukup baja Sebab ( PM ) Tak cukup baja Kuantiti baja Bilangan daun .

Melalui Jadual PM (Sebab) PB (Pemerhatian) .b.

Pembolehubah Bergerakbalas :…………………………………………………… .PM PB bekas logam cahaya matahari bekas logam lilin pejal Berat lilin / g Masa / minit 60 3 80 4 100 5 120 6 140 7 Nyatakan pembolehubah-pembolehubah / 2 pembolehubah berikut i. Pembolehubah Manipulasi :………………………………………………………. ii.

c. Melalui Graf Bilangan kenderaan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1.00 2.00 3.00 PB ( Pemerhatian) PM (Sebab) Masa .00 4.

Pembolehubah Manipulasi : ………………………………………………….Bacaan paras air (meter) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Jan Mac Mei Julai Sept Nov PB Bulan PM Nyatakan pembolehubah-pembolehubah berikut i. Pembolehubah Bergerakbalas : ……………………………………………… . ii.

Kaitan – Cari PMdan PB ( dari inferens / jadual / graf ) . 8.Guna format Jawapan Semakin ___ PM semakin ___ PB atau Jika ___ PM maka ___ PB . Hipotesis.7. Hubungan 9.Lihat pola pada data / jadual / graf .

........................................ ..................................... PM dan PB dari jadual ...................................Masa / Minit Suhu / C 0 30 1 45 2 55 3 65 4 75 5 80 6 80 7 80 8 80 Membuat Hubungan/ Kaitan Ingat format ? Nyatakan hubungan/ / kaitan antara maklumat-maklumat dalam Jadual 4 dari awal sehingga minit ke 5................................................................... Hipotesis Ingat format ? PM dan PB dari inferens Nyatakan hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan ini. ............................................

.. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang suhu cecair M semasa ia mendidih ? ........ Samada seperti membuat hipotesis ii............. Pada minit-minit ke 5. Kenyataan ringkas Masa / Minit Suhu / C 0 30 1 45 2 55 3 65 4 75 5 80 6 80 7 80 8 80 Jadual 4 Jadual 4 menunjukkan perubahan suhu cecair M selama 8 minit m sebuah bikar kaca.................. ...................7 dan 8 cecair M pati sedang mendidih......v.... Kesimpulan – i..... .....6..............................................................

....vi............................. jadual atau graf ) – .........Guna format Jawapan : Menyiasat hubungan antara PM ke atas PB Suhu / C Bilangan Buah Tomato 9 4 12 11 15 17 18 20 21 20 24 20 27 18 30 13 Nyatakan satu tajuk penyiasatan yang sesuai bagi eksperimen di atas............ .......................................... ................ Tajuk dan TujuanCari PM dan PB ( melalui inferens....

vii. Pembolehubah Yang Dimalarkan – Salah satu teknik – tulis semula Jawapan : ( Pembolehubah Manipulasi ) -Gantikan sifat / parameter dari pembolehubah manipulasi tersebut dengan sifat / parameter lain yang munasabah – Contoh : Pembolehubah Dimanipulasi : Kuantiti baja Gantikan dengan sifat / parameter lain Pembolehubah Dimalarkan : Jenis baja kualiti saiz ? .

Buat agakan yang sesuai atau buat kiraan matematik Bilangan penumpang 160 140 120 100 80 60 40 20 0 6.00 pagi 10.Ramalkan i– Baca dan fahamkan kehendak soalan ii.00 pagi esoknya.00 pagi 9.00 pagi 7.00 pagi Masa Ramalkan bilangan penumpang pada pukul 9.viii.00 pagi 8.Lihat pola data iii. ……………………………………………………………………………… .00 pagi 11.

menurun .00 pagi Masa Nyatakan corak / pola / bentuk bilangan kenderaan selepas pukul 8.00 pagi 10. Corak atau Bentuk – Ingat : Secara amnya 3 sahaja bentuk jawapan yang dicadangkan iaitu :.sekata Bilangan kenderaan 160 140 120 100 80 60 40 20 0 6.ix.00 pagi …………………………………………………………………………………………. Pola.00 pagi 8.00 pagi 11.00 pagi 9. .menaik .00 pagi 7.

...................... ................x...........Buat kenyataan am yang menggambarkan suatu rumusan Suhu / C Bilangan Buah Tomato 9 4 12 11 15 17 18 20 21 20 24 20 27 18 30 13 Nyatakan rumusan berdasarkan maklumat dalam jadual di atas .... Rumusan – Lihat pada nilai pola tertinggi ( atau terendah ) pada PB ...................................................Tulis pemerhatian lain yang berkaitan langsung dengan PB ....

Teknik Mencari PM dan PB Melalui Inferens Daun lebih banyak Pemerhatian ( PB ) Daun lebih sedikit Bilangan daun PM – Kuantiti baja Cukup baja Sebab ( PM ) Tak cukup baja Kuantiti baja PB – Bilangan daun .C.

tanah.Cara menulis pembolehubah Ciri-ciri / ukuran / sifat / parameter Saiz Ketinggian Tempoh Kekuatan Isipadu Ketebalan Keapungan Kecerahan Bilangan Panjang Jarak Kekenyalan dll Bahan / benda objek Pokok. cecair. kapal dll .cacing.buku.rumah. laut.getah.t ali.awan.d aun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful