RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

MINGGU / TARIKH 1 (4-8 Jan) BAB 1

BAB / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN i.Mendefinisikan istilah sejarah ii.Menyenaraikan ciri-ciri sejarah iii.Mentakrifkan dan memberi contoh sumber sejarah iv.Menyatakan kaedah pengkajian sejarah v.Mengelaskan sumber sejarah vi.Mengaplikasikan kemahiran sejarah dalam pengkajian sejarah.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kajian teks: mencari definisi sejarah

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dengan warisan negara serta menghargai tinggalan sejarah

SEJARAH DAN KITA a) Kemahiran Sejarah i.Definisi Sejarah ii.Ciri Sejarah iii.Sumber Sejarah iv.Kaedah Pengkajian Sejarah

2 (11-15Jan)

b)Kepentingan Sejarah i.Tujuan ii.Faedah

i.Menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari Perbincangan: sejarah ciri-ciri wawasan 2020 ii.Membincangkan peristiwa-peristiwa bersejarah iii.Mengilustrasi suasana negara pada tahun 2020 i.Menyatakan tahap perkembangan zaman prasejarah ii.Menyatakan nama peralatan pada zaman prasejarah i.kajian gambar/ilustrasi ii.melabel lokasi petempatan zaman prasejarah iii.melakar peralatan yang digunakan

3 (18-22 Jan)

BAB 2 ZAMAN PRASEJARAH 1.1 Zaman Prasejarah a.Paleolitik b.Mesolitik c.Neolitik d.Zaman Logam

iii.Membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah zaman prasejarah pada dari segi petempatan, aktiviti sosioekonomi dan peralatan iv.Memberi sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal

4 (25-29 Jan)

Cuti Umum:Tahun Baru Cina BAB 3 1.Kerajaan-kerajaan awal Asia Srivijaya, Majapahit,Chi Tu dan Kedah Tua) a.Kerajaan Agraria dan Maritim i.takrif

i.Mendefinisikan konsep agraria,maritim dan pelabuhan entrepot iii.Membincangkan kepentingan pelabuhan

Membuat carta: Perbandingan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Mengkaji peta: melabel lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim.

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA ii.Mencirikan kerajaan agraria dan maritim Tenggara (Angkor,Champa,Funan, kepada kerajaan-kerajaan awal

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

ii.ciri-ciri ii.perkembangan MINGGU / TARIKH 5 (1 Jan-05 Feb) BAB / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN b.Pemerintahan dan Pentadbiran i.Mengkaji sebab-sebab perkembangan agraria Perbincangan: Kerajaan awal menjadi kerajaan maritim tepi-tepi sungai dan persisiran pantai iii.Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik 6 (08-12 Feb) BAB 4 PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Melayu Melaka i.Kedatangan Parameswara ii.Asal-usul Melaka i.Memerihal peristiwa pengasasan Kesultanan Kajian Peta: Melayu Melaka melakar perjalanan Parameswara ke ii.Menceritakan perjalanan Parameswara dari Melaka pada peta iii.Menerangkan tindakan Parameswara dalam Simulasi: usaha membina Melaka iv.Membandingkan sejarah pengasasan sumber. 7 (15-19 Feb) BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA 1.Kegemilangan Melaka i.Mendefinisikan konsep Pembesar Empat Lipatan ii.Sistem pentadbiran:sistem empat lipatan Melukis/Ilustrasi: Kedudukan pembesar berempat di Melaka ketika menghadap raja 8 (22-26 Feb) 2.Pusat Perdagangan i.Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kajian Gambar: ke arah kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan ii.Menyebut nama negara dan barang yang diperkajian peta: dagangkan di Melaka melakar peta yang menunjukkan jenis iii.Membuktikan kepentingan faktor geografi dalam barangan dan negara yang mempunyai membantu Melaka menjadi pusat perdagangan hubungan perdagangan dengan Melaka. iv.Mengaitkan kemajuan perdagangan di Melaka Pelabuhan Melaka Sistem perdagangan Melaka yang bertaraf dunia: Berkeyakinan Malaysia Boleh Carta Aliran: Melakar rajah Pembesar empat lipatan Kedaultan negara: berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan Pemilihan Melaka sebagai sebuah petempatan Kepimpinan berwawasan: berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan Kegigihan untuk mencapai cita-cita: berkeyakinan terhadap ciri-ciri kegemilangan negara kita Membuat kajian tentang kerajaan agraria ii.Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di dan maritim UNSUR PATRIOTISME

1.Parameswara Pengasas Kesultanan Palembang ke Melaka

iii.Parameswara membina MelakaKesultanan Melayu Melaka berdasarkan pelbagai

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

dalam memajukan perdagangan di Melaka v.Meramal kegemilangan Melaka di masa hadapan sebagai pusat perdagangan. MINGGU / TARIKH Minggu 9 (01-05 Mac ) BAB / TAJUK UJIAN BERPUSAT MAULIDUR RASUL 3.Hubungan Luar HASIL PEMBELAJARAN i.Menjelaskan konsep hubungan diplomatik CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Perbincangan: Hubungan Diplomatik: ii.Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Melayu lainatar belakang kedatangan Islam ke MelaL Bertindak dengan bestari dan negara-negara luar menjalinkan hubungan ka UNSUR PATRIOTISME

4.Hubungan Melaka dengan Kerajaan dengan Melaka. Melayu yang lain (Pasai,Siak,Jawa,ii.Menerangkan kepentingan Melaka menjalinkan Skrap: i Buku Kampar) hubungan luar luar 10 (08-12 Mac) UJIAN BERPUSAT 1 Gambar seni reka masjid iv.Membuat andaian keadaan tanpa hubungan

Minggu 11
(13-21 Mac) 12 (22-26 Mac) 5.Penyebaran Islam i.Perkembangan Islam Islam negara lain di Asia Tenggara CUTI PERTENGAHAN PENGGAL i.Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka Islam di Melaka Melaka dengan penyebaran Islam v.Membincangkan keberkesanan Islamisasi di Melaka vi.Menilai usaha-usaha kerajaan menerapkan nilai-nila Islam 13 (29 Mac- 2 April) 6. Pusat Kegiatan Intelek i.Mendefinisikan konsep intelektual Lawatan: Replika istana Melaka i.Peranan istana sebagai pusat intelek ii.Menyenaraikan peranan bahasa melayu sebaKegemilangan pusat kegiatan intelektual di Melaka: i.menghargai ilmu dalam kehidupan Bercerita: ka Buku Skrap: Penyebaran Islam: Melayu ii.Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan Latar belakang kedatangan Islam ke MelaBersyukur di atas pengislaman Tanah

ii.Melaka sebagai pusat penyebaran iii.Membandingkan teori-teori kedatangan Islam ke iii.Cara Melaka menyebarkan Islam ke iv.Menghubungkaitkan kegiatan perdagangan Gambar seni reka masjid

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

ii.peranan pemerintah

gai linguafranca tanan Melayu Melaka iv.Membincangkan peranan pemerintah

Perbincangan: Bahasa Melayu sebagai Lingufranca: i.mendaulatkan Bahasa Melayu intelek

iii.Mengkategorikan hasil penulisan zaman KesulIstana raja sebagai pusat kegiatan

dalam mengembangkan kegiatan intelektual Perbahasan: Melaka sebagai pusat intelektual MINGGU / TARIKH 14 (5-9 April) 7.Perluasan Kuasa i.cara perluasan kuasa ii.peranan pemimpin iii.kesan perluasan kuasa i.Mendefinisikan istilah perluasan kuasa ii.Menyenaraikan cara-cara perluasan kuasa kan kuasa emerintahan sultan Muzaffar Syah dan Sultan Mansor Syah. v.Membahaskan peranan dan sumbangan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka vi.mengulas kewajaran perluasan kuasa pada hari ini 15 (12-16 April) BAB 6 KEMEROSOTAN MELAKA i.kepimpinan ii.pentadbiran iii.perpaduan i.Memerihal kemerosotan Kesultana Melayu Mekajian Gambar: laka ii.Menyatakan sebab kedatangan Portugis ke Melaka Main Peranan: Menjana keperkasaan bangsa kita: Mengamalkan perpaduan iii.Menggambarkan serangan Portugis ke Melaka Perpecahan di kalangan pembesar iv.Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka 17 (19-23 April) iv.Peralatan perang v.Kedatangan Portugis a.sebab kedatangan b.serangan ke atas Melaka i.Membandingkan peralatan perang yang digunaPerbincangan: kan oleh Melaka dan Potugis dalam mengekalkan kedaultan negara membuat perbandingan peralatan perang Portugis ii.Merasionalkan kepentingan sistem pertahanan yang digunakan oleh Melaka dan Serangan Portugis ke atas Melaka Bersedia berkorban untuk negara dan bangsa: Amanah dalam mempertahankan negara Melabel Peta: kawasan empayar Melaka Perbincangan: BAB / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME

iii.Menyatakan perana pemimpin dalam meluasiv.Membandingkan perluasan kuasa pada zaman Kepentingan kedaulatan negara

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

iii.Menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara 18 (26-29 April) BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA MELAKA i.Menyatakan kesan kejatuhan Melaka mula KEWIBAWAAN KESULTAN MELAYU ii.Menceritakan usahah-usaha menegakan seBercerita: Pengasasan Kerajaan Johor Kegemilangan warisan Kesultanan Melayu: Menyanjungi dan memelihara warisan Kesultanan Melayu

MINGGU / TARIKH

BAB / TAJUK i.Pengasasan Kerajaan Johor yu i.penerusan warisan Kesultanan Melayu Johor ii.Kebangkitan Acheh

HASIL PEMBELAJARAN iii.Menceritakan pengasasan empayar Johor

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kajian Peta: Perang Tiga Segi

UNSUR PATRIOTISME

a.Penerusan warisan kesultanan Mela-

19 (1-7 Mei)

b.Kegemilangan Kerajaan Johor

i.Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbangkanGambar: Kajian ii.Menghuraikan peranan Johor sebagai pusat kegiatan

kegemilangan Johor: Berbangga kerana punyai sejarah yang mampu memartabatkan kembali kegemilangan Tanah Melayu

mengukuhkan ketuanan Melayu kepada kebangkitan Johor sebagai pusat perdagangan Pelabuhan Riau i.Pusat perdagangan ekonomi serantau kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Perbincangan: kegemilangan Johor Perbincangan:

ii.perkembangan persuratan Melayu iii.Mencetuskan idea-idea baru ke arah penerusan sumbangan karya penulisan zaman 20 (10-14 Mei) i.Perebutan Kuasa c.Kemerosotan Kerajaan Johor i.Memerihalkan perebutan kuasa yang menyebabkan kemerosotan kerajaan Johor ii.penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor iii.pengaruh Syarikat Hindia Timurii.Menceritakan tentang Perang Johor-Jambi i Belanda 21 (17-21) 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN iv.Menyatakan pengaruh SHTB

Faktor yang membawa kemerosotan Johor

ii.Menceritakan penglibatan Bugis dalam pemerintahan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

(24-28 Mei) (05-20 Jun minggu 24-24

Folio Sejarah diri dan Keluarga CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU / TARIKH 25 (15-19 Jun) 22 (22-26 Jun) 23 (29 Jun 3 Julai)

BAB / TAJUK PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN FOLIO: SEJARAH DIRI DAN KELUARGA BAB 8 KERAJAAN NEGERI--NEGERI MELAYU a.Kerajaan-kerajaan Tua i.Kedah ii.Pahang iii.Perak

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

i.Menceritakan asal-usul nama kerajaan Melayu Perbincangan: tua Melayu Tua

Kebanggaan terhadap warisan kita

ii.Menceritakan pengasasan kerajaan-kerajaanLatar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu

24 (6-10 Julai) i.Terengganu ii.kelantan iii.Selangor iv.Negeri Sembilan 25 (13-17 Julai) 26 FOLIO: SEJARAH DIRI DAN KELUARGA FOLIO:

Perbincangan: b. Kerajaan-kerajaan Melayu Barui.Menceritakan asal-usul kerajaan Melayu baruLatar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan ii.Menceritakan pengasasan kerajaan melayu baru Melayu baru

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

(20-24 Julai) 27 (27-31) 28 (3-7 Ogos) 29 (10-14 Ogos) 30 (16-20 Ogos)

SEJARAH DIRI DAN KELUARGA ULANGKAJI FOLIO: SEJARAH DIRI DAN KELUARGA ULANGKAJI

Folio Sejarah Diri dan Keluarga

MINGGU / TARIKH 22-27 Ogos 31 (31 Ogos 4 Sep)

BAB / TAJUK Ujian berpusat 2 BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU 1.Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran 2.Sistem Perundangan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

i.Menceritakan struktur pemerintahan

Gambar rajah: piramid pemerintah adat perpatih

Menghargai warisan: sistem pemerintah yang diaplikasikan dahulu dan sekarang

ii.Memerihalkan peranan dalan setiap struktur Struktur pentadbiran negeri Melayu

minggu 32 04-19 sept 33 (20-24 Sept)

Cuti Pertengahan /Hari Raya/Hari malaysia i.Menceritakan latar belakang adat temenggung dan Membina Peta Minda: 3.Sistem Perundangan i.Undang-undang tidak bertulis ii.adat temenggung iii.adat perpatih iv.undang-undang bertulis adat perpatih dan perpatih tidak bertulis i.Memberi contoh mata wang ii.Mendefinisikan sistem cukai iii.Menjelaskan sistem kerah dan serah Kajian Teks: dalam jadual perbezaan Membudaya adat dahulu dan membandingkan mengumpul dan mengelaskan setiap sistem perubahan dengan sistem sekarang ii.Menyatakan prinsip-prinsip dalam adat temenggung Membuat perbandingan: iii.Menjelaskan isi kandungan dalam undang bertulis dan Adat Temenggung vs adat perpatih Membudaya adat: adat ketimuran

Sistem perundangan di negeri-negeri Melayu. bersyukur kerana negara kita kaya dengan

34 27-01 Okt)

i.percukaian ii.sistem serah iii.sistem kerah

iv.timbagan,sukatan dan ukuran iv.Menerangkan perdagangan dengan kaitannya pada

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

sistem sukatan,ukura dan timbangan 35 (04-08 oct 4.Sosiobudaya i.Menggambarkan struktur masyarakat tradisional Perbentangan: masyarakat tradisional ii.kegiatan sosiobudaya a.kegiatan masa lapang b.karya persuratan c.kesenian rakyat d.adat resam kesejahteraan tradisional dengan masyarakat hari ini Perbentangan: dahulu agar pengetahuan lebih meluas Berbangga dengan struktur masyarakat dahulu dalam membentuk struktur masyarakat kini. memupuk semangat sisiobudaya tradisional i.struktur masyarakat melayu tradisioal membandingkan dengan struktur kini. murid membuat perbentangan mengenai struktur dan yang kemudiannya menjadi kayu pengukur

i.Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk membentangkan aktiviti sosial yang dipraktikan yang sesuai digunapakai oleh generasi kini. ii.Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat

MINGGU / TARIKH 36 dan 37

BAB / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

Cuti pertengahan penggal 2/Cuti gantian dan peristiwa Semangat bermasyarakat: memanfaatkan masa lapang 38 (19 Okt) (20 Okt 23 Okt) 1.Latar belakang sejarah Sarawak i.Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah Cuti berganti ke 15 Ogos 3.Kegiatan Sosiobudaya 4.Kegiatan Ekonomi i.Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak ii.Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak 39 ( 26-30 Okt) etnik dan faktor-faktor lain. Kajian Teks: masyarakat Sarawak dan apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan ii.Menyenaraikan kumpulan etnik berdasarkan Membina Peta Minda: 2.Masyarakat Sarawak dan Sabah lokasi petempatan BAB 10 DAN 11 SARAWAK / SABAH Mengeatahui tentang latar belakang sejarah dan Melorek dan melabelkan: masyarakat Sarawak Sarawak Permuafakat mengukuhkan negara kita: mengamalakan hidup bersatu padu Kekayaan warisan budaya Malaysia: menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia Memdedahkan maklumat: memupuk semangat perpaduan dalam mengemengenalpasti kegiatan yang dilakukan oleh etnik di Sarawak dan Sabah. nali kumpulan etnik berdasarkan petempatan kawasan petempatan etnik pada peta negeri

iii.Menyeraikan kegiatan ekonomi berdasarkan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

40 4-8 Nov (4 - 6 Nov) 41 (9 - 11 Nov) (12 - 13 Nov) 42-46 (16 - 20 Nov) (21 Nov 2009 - 2 Jan 2010)

ULANGKAJI Cuti berganti ke 15 Ogos PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PROGRAM KHAS SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM KHAS SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

gan warisan negara serta

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

gan pemimpin yang ber-

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

as pengislaman Tanah

pusat kegiatan intelektual

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

sebagai Lingufranca:

ban untuk negara dan

mempertahankan negara

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

warisan Kesultanan Mela-

n memelihara warisan

na punyai sejarah yang mampu kembali kegemilangan Tanah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

tah yang diaplikasikan dahulu

na negara kita kaya dengan

at dahulu dan membandingkan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

gan struktur masyarakat dahulu

nya menjadi kayu pengukur

tuk struktur masyarakat kini.

angat sisiobudaya tradisional

unapakai oleh generasi kini.

engukuhkan negara kita:

ndahan dan warisan budaya

angat perpaduan dalam menge-

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2009

SEJARAH TINGKATAN SATU

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMANSARA DAMAI 1