KONSEP PELAKSANAAN MODEL- MODEL J-QAF LATAR BELAKANG YAB Dato' Seri Abdullah Hj.

Ahmad Badawi semasa dalam tempoh 100 hari beliau menerajui tampuk kepimpinan negara sebagai Perdana Menteri Malaysia Kelima telah menyatakan hasrat supaya pelajarpelajar Islam di negara ini dapat khatam bacaan al-Quran di peringkat sekolah rendah dan mewajibkan pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah. Untuk memenuhi hasrat ini, Kementerian Pendidikan ketika itu, telah menganjurkan satu Seminar Jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain (J-QAF) yang berlangsung pada 3 hingga 5 Mac 2004 dan telah memutuskan supaya diadakan satu projek rintis program j-QAF pada bulan April 2004 sebelum pelaksanaan sepenuhnya mulai tahun 2005. KONSEP j-QAF Takrif: j-QAF adalah singkatan kepada Jawi, al-Quran, bahasa Arab dan fardhu ain. Kesemua perkara tersebut adalah elemen-elemen dalam Pendidikan Islam kecuali bahasa Arab. Projek j-QAF bermaksud memperkukuhkan penguasaan Jawi, memastikan murid-murid khatam al-Quran di sekolah rendah, mewajibkan pelajaran Bahasa Arab dan memantap amalan dan penghayatan fardu ain. Projek j-QAF adalah sebahagian daripada usaha untuk memperkukuhkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan kebangsaan dan memperkasakan sekolah kebangsaan. Matlamat: Matlamat Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa dan menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara. Projek j-QAF memberi tumpuan kepada perkara-perkara khusus ke arah memenuhi matlamat ini. Objektif: a. Membolehkan murid khatam al-Quran sebelum menamatkanpengajian di sekolah rendah. b. Meningkatkan penguasaan murid dalam Jawi dan Fardu Ain. c. Membolehkan semua murid Islam mempelajari Bahasa Arab. Kumpulan sasaran : Kumpulan sasaran projekj-QAF ialah semua murid Islam di sekolah kebangsaan.

1

Model Kombinasi j-QAF c. Semua negeri melaksana projek rintis di dua buah sekolah.. Kesemua perkara ini masih ada kelemahan dan perlu dimantapkan lagi.Quran Model Bahasa Arab Wajib Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi (BAK) Model-model Fardhu Ain a. MODEL-MODEL DAN AKTIVITI j-QAF Model-Model dan aktiviti Jawi a. ModelPAFA-KAFA b. Model Bestari Solat PELAKSANAAN PROJEK RINTIS Projek Rintis j-QAF bermaksud pelaksanaan model-model j-QAF secara ujikaji bagi suatu jangkamasa pendek bertujuan menentukan kesesuaian untuk pelaksanaan secara lebih menyeluruh mulai tahun 2005. Model Kelas Khas Al. selama tiga bulan (iaitu 12 minggu pengajaran dan pembelajaran) . mengenal pasti masalah-masalah serta cara-cara mengatasinya. Model Tasmik b. kecuali Bahasa Arab yang melibatkan murid tahun satu sahaja. Jawi dan Fardhu Ain adalah elemen-elemen dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Model 6 Bulan c. Jun dan Julai 2004. Pelaksanaan projek rintis akan dijalankan di 30 buah sekolah seluruh negara pada April. 2 . Hanya murid Islam Tahun 2 sahaja yang terlibat. satu di bandar dan satu di luar bandar. Sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekarang hanya memberi kepada murid-murid pengetahuan dan kemahiran asas dalam bacaan al Quran. Model Integrasi d.STATUS j-QAF DALAM KURIKULUM KEBANGSAAN Al Quran. Mei. Model Kelas Pemulihan Jawi b. Model Pengukuhan Jawi Model-Model dan aktiviti Khatam al-Quran a. Fardhu Ain dan Jawi. Mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi sebagai bahasa tambahan diajar kepada murid tahun satu dengan masa 60 minit seminggu mulai tahun 2003.

PERLUASAN PELAKSANAAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab Komunikasi bermaksud pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi diperluaskan kepada semua beragama Islam. BESTARI SOLAT Model Bestari Solat adalah aktiviti bimbingan dan amali solat sebagai aktiviti tambahan di sekolah. Guru-guru tersebut adalah ibu bapa murid sendiri atau guru-guru al-Quran yang dilantik oleh ibu bapa murid. MODEL 6 BULAN PROJEK RINTIS Model 6 bulan ialah program yang menumpukan kepada penguasaan kemahiran membaca al-Quran pada 6 bulan pertama tahun satu dan aspek khatam al-Quran pada 6 bulan pertama pada tahun dua hingga tahun lima. 3 .Definisi Ringkas MODELTASMIK Model Tasmik ialah satu program merekodkan perkembangan bacaan murid-murid secara individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam al-Quran di Sekolah Kebangsaan dan dilaksanakan di luar jadual waktu. KELAS PEMULIHAN JAWI Kelas ini memberi tumpuan membimbing dan memulihkan murid yang belum menguasai asas Jawi dan dilaksanakan oleh guru Pemulihan Khas Pendidikan Islam. Murid akan belajar dan membaca al-Quran dengan guru-guru al-Quran di luar sekolah. Penguasaan kemahiran membaca al-Quran tahun satu mengunakan Buku Iqra' 1 hingga 6.

Unjuran 1221 1235 1247 827 *(470) 766 762 Bilangan Sekolah 1221 2456 3703 4173 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2. • • • • • • • • • • • Permainan belon Keretapi dan kad huruf Permainan senawi Pokok hikmat Rumah merpati Minda ceria Permainan imbang jawi Boling Tenteng CD nasyid Pancing ikan 4 . Unjuran Guru j-QAF. Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Unjuran 3663 3705 4962 6236 6301 7304 Bilangan Guru 3615 3613 3800 2442 (13470) Bahan bantu Mengajar. Kelas Pemulihan jawi. Unjuran Sekolah j-QAF.Strategi: 1.

• • • • Buku Iqra jilid 1-6 Al-Quran rasm Uthmani bertajwid dan berwarna Buku rekod bacaan al-Quran CD interaktif Iqra’ Bahasa Arab Komunikasi. • • • • • Carta wudhuk Carta solat Carta surah pendek VCD bacaan & Perlakuan solat Debu tayammum KO-KURIKULUM • • • • • • Majlis khatam al-Quran sekolah peringkat negeri Majlis khatam al-Quran sekolah peringkat kebangsaan Kem literasi al-Quran Kelab jawi dan khat Persatuan bahasa arab Kem bina juara 5 . • • • • Kad imbasan bhs arab tahun 1 Kad imbasan bhs arab tahun 2 CD interaktif bhs arab Tahun 1 Buku bacaan tambahan bhs arab Model Bestari Solat.• • Tol ilmu Kincir ilmu Model Khatam al-Quran.

sekolah akademik 2.Program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun. (b) Pendidikan Rendah • • Kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagitempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antaralima hinggah tujuh tahun. Institusi pendidikan lain di peringkat persekolahan yang ditubuhkan adalah :• Sekolah Pendidikan Khas yang ditanggungjawabkan kepada Jabatan Pendidikan Khas. Ia terdiri daripada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan. 6 . Pendidikan menengah yang diadakan terdiri daripada :1. (c) Pendidikan Menengah • • Pendidikan yang terdiri daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas. sekolah teknik dan vokasional 3. sekolah kebangsaan agama (d) Pendidikan Lepas Menengah • Pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamatmengikuti pendidikan menengah rendah dan menengah atas. tetapi tidaktermasuk pendidikan tinggi. Persekolahan di bawah Kategori Institusi Pendidikan Bantuan Kerajaan pula adalah bagi Sekolah Berasrama Penuh yang ditanggungjawabkan kepada Unit Sekolah Berasrama Penuh Bahagian Sekolah.SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN Sistem Pendidikan Kebangsaan di peringkat sekolah di bawah Kategori Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri (a) Pendidikan daripada:Prasekolah .

menulis dan mengira Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. akademik dan vokasional Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan. Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979 • • • • • • Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca.Zaman Kemaskini • • • • • • Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca.Zaman Pengukuhan • • • • Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 .• Sekolah Sukan yang ditanggungjawabkan kepada Bahagian Sukan. menulis dan mengira Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. akademik dan vokasional Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan Rang Undang Undang Pendidikan 1995 • • • Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun 7 . Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 .

8 .• • • Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful