SOALAN KUIZ KEMERDEKAAN

JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH 01.Bilakah negara kita mencapai kemerdekaan?

02.Apakah nama tempat pengistiyharan merdeka?

03. Siapakah nama bapa kemerdekaan Malaysia?

04. Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama?

05. Apakah nama bendera Malaysia?

06. Apakah bunga kebangsaan Malaysia?

07.Apakah erti bulan dan bintang pada bendera Malaysia?

08. Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia sekarang?

09. Bilakah terbentuknya Negara Malaysia?

10. Saya berbangga menjadi rakyat kerana______________________________( tidak lebih 20 perkataan )

Malaysia