RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Tarikh Hari Masa :29 Disember 2010 :Rabu :7.45 pagi – 8.

25 pagi Tingkatan Bilangan Pelajar Jantina : Tingkatan 1 : 33 orang : Lelaki dan perempuan

Tunjang pembelajaran Bidang pembelajaran Unit/fokus pembelajaran Focus pembelajaran

: Kemahiran : Olahraga/acara padang : Kemahiran asas lontar peluru : Teknik lontaran Parry O’Brien/membelakangi

Pengalaman sedia ada murid: Pelajar telah membuat rujukan daripada buku tesk terlebih dahulusebelum sesi pengajaran dan pembelajarandengan arahan guru pada akhir sesi pengajaran yang lepas. Objektif Pembelajaran • Psikomotor : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan diharapkan pelajar dapat;

: 1. Melakukan 2 daripada 3 percubaan teknik memegang peluru dan kedudukan peluru dengan betul. 2. Melakukan 2 daripada 3 percubaan teknik melontar peluru gaya Parry O’brien dengan betul.

Kognitif

: 1. Menerangkan secara lisan teknik memegang peluru dengan kedudukan dengan betul. 2. Menyatakan sekurang-kuangnya 4 daripada 5 otot yang terlibat semasa melakukan kemahiran melontar peluru.

Afektif

: 1. Pelajar menunjukan sifat keprihatinan kepada aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti. 2. Menunjukan sifat tolenrasi dan kesungguhan semasa melakukan aktiviti.

Stategi mengajar KBKK/Nilai/Kemahiran Persediaan murid Persediaan guru

: Stail G-Penemuan Berpusat : Menganalisis setiap pergerakan yang dilakukan semasa aktiviti pegangan dan lontaran dilakukan. : Alat tulis dan buku nota. : Peluru (5), skittle (20), bola tenis (34), carta & poster

FASA/MASA PERMULAAN Pengenalan/Induksi ( 5 minit )

AKTIVITI Penerangan guru -

MAKLUMAT P&P Guru menunjukkan carta teknik balingan lontar peluru Guru bahawa menerangkan kepada pelajar teknik mereka akan belajar

ORGANISASI

CATATAN

pegangan dan lontar peluru gaya Parry O’brien atau membelakangi.

ABM - carta - stand - peluru - Bola tenis - skittle

Memanaskan badan ( 5 minit )

1. Meningkatkan suhu badan dan kadar nadi. 2. Permainan bola beracun -

Prosedur permainan Pelajar dibahagi kepada kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan A dan B. Pelajar membuat bulatan. Pelajar kumpulan A akan masuk di tengah bulatan Pelajar kumpulan B akan membaling bola kepada pelajar kumpulan A di tengah-

tengah bulatan. Balingan hanya dibenarkan di bahagian bawah badan sahaja. Pelajar yang berada di tengah-tengah bulatan perlu mengelak daripada terkena bola. Pelajar yang terkena balingan akan keluar daripada bulatan sehingga semua pelajar di dalam bulatan terkena balingan. Selepas itu, kumpulan B pula akan masuk ketengah bulatan. PERKEMBANGAN (15 minit) 1. Aktiviti regangan Regangan dari bahagian kepala hingga ke bahagian kaki.

Pembahagian -

Guru membahagikan pelajar kepada 10 kumpulan. Guru menunjukan teknik dan kedudukan peluru kepada pelajar.

a) Gambarajah teknik pegang peluru - Tunjuk cara dan penerangan guru (teknik pegangan dan kedudukan peluru). • • • Letakkan peluru dibahagian pangkal tiga jari yang terpanjang Regangkan sedikit ketiga-tiga jari Pastikan peluru tidak berada pada tapak tangan. b) Gambarajah teknik pegang peluru dileher - Setiap pelajar dibekalkan satu kad tugasan untuk melihat tahap peningkatan pelajar. - Melalui kad tugasan tersebut pelajar dapat mengenalpasti • • Bawa peluru ke leher ke bawah sedikit daripada dagu. Suku menghala keluar badan dengan pangkal lengan membuat sudut 45 darjah dengan badan. sebelum peluru dilontar.

kesalahankesalahan yang mungkin telah dilakukan dalam melakukan teknik-teknik melontar peluru.

Guru menyatakan otot yang terlibat dalam lakuan lontar peluru. • • • • • Pectoralis major Bisep Trisep Detoid Trapezius

Pelajar mengaplikasikan teknik pegangan yang ditunjukkan oleh guru mengikut kumpulan masing-masing. Guru menunjukan kepada pelajar teknik melontar peluru gaya parry o’brien. Fasa 1

Lakuan Sedia

• •

Pelontar lontaran.

berdiri

membelangkan

arah

Kaki bebas diangkat ke atas sambil bahagian badan dibongkokkan ke hadapan sehingga selari dengan tanah.

Fasa 2

Lungsuran • Lungsuran ini dibuat dengan kaki kanan dijengketkan ( lutut dibiarkan bengkok ) ke belakang. • Serentak dengan pergerakkan ini, kaki kiri ditendang ke bahagian hadapan bulatan. • Badan pelontar ketika ini masih dalam keadaan condong.

Fasa 3

Kilasan Badan • Kilasan dilakukan pada akhir pergerakan lungsuran dan apabila kaki bebas (kaki kiri) telah bertapak di belakang papan penahan, badan pula mula mengilas ke atas dan ke hadapan. • Lungsuran dan kilasan badan hendaklah dilakukan sebagai satu pergerakan yang terus menerus supaya tidak menjejaskan pengumpulan lontaran. daya untuk membuat

Fasa 4

Lontaran, ikut lajak dan pulihan • • Memusingkan bahu dan pinggang ke arah lontaran. Menolak mengikut • Melepaskan peluru lajak peluru keluar sekuat hati sehingga dan kepada

kedudukan pulihan. membiarkan badan dalam keadaan relaks. Ansur maju 1 – pelajar akan mengaplikasikan teknik melontar peluru tanpa peluru terlebih dahulu. Ansur maju 2 – pelajar akan membuat lontaran secara statik dengan menggunakan peluru.

Ansur maju 3 – seterusnya pelajar akan mengaplikasikan menggunakan O’brien. Setiap pelajar akan melakukan 2 kali percubaan didalam pertandingan ini. KEMUNCAK (10 minit) - Pertandingan melontar peluru antara kumpulan. - Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan. • • Peraturan pertandingan. • Setiap pelajar diwajibkan melakukan lontaran sebanyak 2 percubaan Hanya lontaran yang mengikut teknik yang mata. 1 mata bagi lontaran yang sah dan mengikut teknik yang betul, manakala tiada markah yang diberi bagi lontaran yang betul. betul dan sah daripada segi • Reka bentuk pengajaran adalah dalam kedudukan secara bulatan. • Pelajar akan memberi soalan dan membuat refleksi daripada aktiviti yang dilakukan • Perbincangan: - Keperluan senaman dalam kehidupan peraturan permainan sahaja akan diberi teknik peluru melontar gaya peluru Parry beserta

PENUTUP (5 minit)

Aktiviti Penyejukan Badan

Penyejukan Badan (Cooling Down)

melakukan PNF (Proprioceptive • Seorang pelajar Pelajar dilantik untuk Neuromuscular Facilitation) secara berpasangan. mengetuai sesi Guru menunjukan cara PNF yang betul. penyejukan badan. • Aktiviti gerak kendur • Sesi perbincangan dan pengukuhan secara lisan

Catatan: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Refleksi; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN

KPD5046: KAEDAH MENGAJAR (PJK – AT03D)
TUGASAN 2: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN: LONTAR PELURU GAYA PARRY O’BRIEN
DISEDIAKAN OLEH: MOHD FITRI BIN SALLEH SYAHLIL BIN MOHD YAH NORSHAHIDA BINTI ABDUL SANI PATRICIA SHERRINA RICHARD

L20101005812 L20101005814 L20101005819 L20101005803

NAMA PENSYARAH: DR. SANMUGA NATHAN A/L JEGANATHAN