P. 1
perniagaan perkongsian

perniagaan perkongsian

|Views: 12,568|Likes:
Published by Haikal Muhammad

More info:

Published by: Haikal Muhammad on Jan 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2015

pdf

text

original

1. Pengenalan Perniagaan perkongsian ditubuhkan di bawah Akta perkongsian 1961.

Mengikut akta ini, perniagaan dimiliki antara dua hingga dua puluh pemilik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau sebarang faedah. Perniagaan perkongsian dikatakan lebih besar daripada milikan tunggal kerana ia mempunyai lebih daripada seorang pemilik. Pemilik perkongsian perlu berkongsi untuk mengikut kadar tertentu yang dipersetujui. Perkongsian dikendalikan mengikut persetujuan atau kontrak yang dipanggil perjanjian perkongsian. Antara perkara yang termaktub di dalam perjanjian ini adalah nama perkongsian, ahli-ahli yang terlibat dalam pengurusan, sumbangan modal setiap perkongsian dan harta-harta perkongsian. Perniagaan perkongsian mempunyai ahli-ahli atau rakan kongsi. Rakan kongsi ialah pemilik bersama perniagaan. Secara umum, jenis rakan kongsi dibahagikan menurut jenis liabiliti yang mereka tanggung iaitu rakan kongsi am dan rakan kongsi terhad. Rakan kongsi am ialah rakan yang liabitinya terhad. Terdapat beberapa jenis rakan kongsi dalam perniagaan perkongsian: 1. Rakan kongsi senyap iaitu rakan kongsi yang menyumbangkan modal tetapi tidak memainkan peranan penting dalam pengurusan. Mereka biasanya mempunyai jawatan tetap di dalam perkhidmatan awam yang dilarang berniaga. 2. Rakan kongsi rahsia iaitu rakan kongsi yang tidak menyumbangkan modal dan memainkan peranan penting dalam pengurusan tetapi tidak diketahui orang ramai kerana kepentingan peribadi rakan kongsi tersebut. 3. Rakan kongsi tidur iaitu rakan kongsi yang tidak menyumbangkan modal dan tidak aktif dalam pengurusan. Rakan kongsi ini wujud mungkin disebabkan perundangan negara yang mewajibkan perniagaan luar mengambil rakyat tempatan sebagai rakan kongsi. 4. Rakan kongsi namaan dan norminal iaitu rakan kongsi yang tidak menyumbangkan modal tetapi membenarkan nama dan kedudukan mereka digunakan oleh perniagaan.

1

2. Penubuhan perkongsian Seksyen 3(1) Akta Perkongsian 1961 mentakrifkan ‘perkongsian’ sebagai perhubungan yang wujud di antara orang-orang yang menjalankan urusan bersama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Manakala 'perhubungan' bermaksud pihak yang menjalankan urusan perniagaan bersama yang melibatkan dua atau lebih individu. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan sebuah perkongsian, ia perlulah ditubuhkan dengan mendaftarkan penubuhannya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Di samping itu, penubuhan perkongsian ini boleh wujud dengan pelbagai cara. Antaranya ialah dengan persetujuan menjalankan perniagaan antara dua individu. Persetujuan menjalankan perniagaan perkongsian berlaku antara dua ahli perniagaan iaitu peniaga milik tunggal, tidak kira samada bentuk asal sama ataupun tidak selepas bergabung, asalkan bersetuju untuk menjalankan perniagaan bersama. Secara umumnya, perkongsian ini ditubuhkan bertujuan mencari keuntungan, penambahan modal, menggabungkan pengalaman dan berkongsi dalam menanggung risiko perniagaan. Dalam penubuhan sesebuah perkongsian itu, telah disebut tentang bilangan ahli dalam sesebuah perkongsian. Tetapi mengenai bilangan pekongsi dalam sesebuah perkongsian, tiada klausa dalam Akta Perkongsian 1961 menyebut tentang bilangan maksimum pekongsi. Akta ini cuma menyatakan bilangan minimum pekongsi iaitu dua orang. Walaupun begitu, Seksyen 14(3)(b) Akta Syarikat ada menyatakan bilangan maksimum pekongsi sesebuah perkongsian ialah 20 orang. Sehubungan dengan itu, entiti sesebuah perkongsian juga dapat dilihat dari aspek perundangan, Dari aspek perundangan , perkongsian tidak dianggap entiti berasingan dengan pekongsi iaitu liabiliti tidak terhad. Ini bermakna segala urusan yang dibuat oleh seseorang pekongsi akan mengikat perkongsian keseluruhannya. Contohnya, jika pemiutang menuntut wang daripada perkongsian, setiap pekongsi bertanggungjawab melunaskan hutang tersebut. Jika mana-mana pekongsi gagal melunaskan tuntutan tersebut, pekongsi lain wajib membantu untuk melunaskannya.

2

3. Ciri-ciri perkongsian Perniagaan Perkongsian ditubuhkan apabila modal digabungkan dan berlaku kerjasama antara sekurang-kurangnya dua rakan kongsi. Dalam usaha niaga seperti ini, semua rakan kongsi adalah pemilik bersama yang akan berkongsi segala agihan keuntungan atau risiko. Sehubungan dengan itu, dalam penubuhan sesebuah perkongsian terdapat beberapa ciri yang perlu diambil tahu yang merupakan tiang kepada penubuhan sesebuah perkongsian. Ciri-ciri perkongsian ialah yang pertama, tiada klausa dalam Akta Perkongsian 1961 menyebut tentang bilangan maksimum pekongsi, tetapi hanya menyatakan bilangan minimum pekongsi iaitu 2 orang. Namun Seksyen 14(3)(b) Akta Syarikat ada menyatakan bilangan maksimum pekongsi sesebuah perkongsian ialah 20 orang. Walau bagaimanapun, bagi perniagaan berbentuk profesional seperti guaman, akauntan dan arkitek, keahliannya boleh meningkat sehingga 50 orang. Ciri yang kedua ialah, merujuk Seksyen 7, 8, 11 dan 12 Akta Perkongsian 1961, perkongsian tidak dianggap entiti berasingan dengan pekongsi (liabiliti tidak terhad). Ini bermakna segala urusan yang dibuat oleh seseorang pekongsi akan mengikat perkongsian keseluruhannya. Contohnya, jika pemiutang menuntut wang dari perkongsian, setiap perkongsi bertanggungjawab melunaskan tuntutan tersebut. Jika mana-mana pekongsi gagal melunaskan tuntutan tersebut, pekongsi lain wajib membantu untuk melunaskannya. Selain daripada itu, ciri yang ketiga ialah, perkongsian terikat dengan surat ikatan perjanjian di antara rakan kongsi. Surat perjanjian perkongsian menentukan kuasa & tanggungjawab rakan kongsi serta syarat-syarat lain. Setiap rakan kongsi dikehendaki menyumbangkan modal mengikut nisbah modal yang dipersetujui dalam Artikel Perkongsian Keuntungan dan kerugian diagihkan kepada rakan kongsi mengikut syarat-syarat dan nisbah modal yang disumbangkan seperti dalam Artikel Perkongsian.

3

Perjanjian perkongsian mempunyai tujuannya yang tertentu iaitu untuk mengelakkan daripada salah faham yang mungkin timbul antara pekongsi pada masa hadapan dan memastikan setiap pekongsi memainkan peranan seperti yang telah dipersetujui dalam perjanjian. Di samping itu juga. jumlah serta nama pekongsi. kewajipan dan tanggungjawab setiap pekongsi. polisi perakaunan yang diikuti. jangka hayat perakaunan. harta perkongsian. Akan tetapi tiada gaji diberi walaupun pekongsi terlibat secara urusan harian perniagaan. gaji bagi pekongsi yang terlibat urusan harian perniagaan. Perjanjian perkongsian adalah perlu bagi sesebuah perkongsian mengurus tadbir perjalanan sesebuah perkongsian. lokasi perniagaan. penentuan kadar agihan untung atau rugi. kegiatan perniagaan yang dijalankan. peruntukan dan had ambilan bagi pekongsi dan kadar faedah yang dikenakan. Perjanjian perkongsian Kewujudan sesebuah perkongsian itu adalah hasil daripada beberapa perjanjian yang dibuat. tempat rekod perakaunan disimpan. gaji. setiap pekongsi berhak menerima faedah 8% setahun ke atas pendahuluan iaitu pinjamanan yang diberikan kepada perniagaan perkongsian dan pekongsi berhak mendapat faedah atas modal hanya setelah keuntungan ditentukan. Seorang pekongsi juga tidak diiktiraf tanpa persetujuan semua pekongsi. Dalam huraian ini juga tertulis keputusan majoriti diterima sekiranya wujud perbalahan berkenaan dengan perniagaan tetapi jika perkongsian ingin mengubah 4 . Di samping itu juga terdapat perkongsian tanpa perjanjian di mana urus tadbir sesuatu perkongsian dibuat berdasarkan Seksyen 26 Akta Pekongsian 1961. peruntukan kadar faedah atas modal. Antaranya ialah nama perkongsian.4. Sehubungan dengan itu. jumlah sumbangan modal setiap pekongsi. pentadbiran atau pengagihan kuasa dalam perkongsian. Perjanjian perkongsian juga merupakan ikatan perkongsian untuk memulakan perkongsian. setiap pekongsi berhak mengurus perniagaan. bidang kuasa pekongsi. Dalam ikatan perkongsian ini telah ditetapkan beberapa perkara seperti hak setiap pekongsi. bonus dan elaun pekongsi. Huraian mengenai Subsekyen 26 Akta Perkongsian menerangkan bahawa pekongsi berkongsi secara sama-rata ke atas keuntungan atau kerugian perkongsian. terdapat beberapa butiran yang terkandung dalam perjanjian perkongsian.

Jika pekongsi tidak membuat sebarang perjanjian atau jika perjanjian dibuat tetapi tidak meliputi perkara-perkara tertentu. Sesebuah perkongsian hanya perlu melaporkan penyata kewangan kepada Lembaga Hasil dalam Negeri (LHDN) bagi tujuan taksiran cukai pekongsi.aktiviti perniagaan. serta buku dan rekod perakaunan perkongsian disimpan di premis perniagaan. keputusan sebulat suara (100%) mesti diperolehi. Setiap pekongsi tidak boleh membuka perniagaan yang sama dengan perniagaan yang dijalankan oleh perkongsian. Setiap pekongsi berhak untuk menyemak dan membuat salinan rekod tersebut. peruntukan dalam Akta Perkongsian berkaitan dengan perkara-perkara di atas adalah terpakai. Seksyen 32 Akta Perkongsian 1961 memperuntukkan bahawa pekongsi yang menjalankan perniagaan yang sama dengan perkongsian perlu membayar kepada perkongsian semua keuntungan yang diperolehinya. Akaun bagi sesebuah perkongsian tidak perlu diaudit. 5 .

akaun pengagihan untung rugi dan kadar agihan untung ataupun rugi. pinjaman dari pekongsi. pengeluaran modal. Untuk urusniaga yang pertama ialah ambilan. faedah atas ambilan. Ia mencatatkan segala urusniaga hasil dan belanja berkaitan pekongsi seperti pembahagian untung. Kaedah mengakaunkan urusniaga adalah sama seperti perniagaan tunggal. ambilan. jumlah akaun ambilan dipindahkan ke bahagian debit akaun semasa atau akaun modal di mana ia bergantung pada kaedah. perbezaan dibuat secara jelas pada akaun modal di mana baki akaun tidak berubah. Manakala bagi kaedah modal tetap pula. pendapatan dan caj pekongsi iaitu kaedah modal berubah dan kaedah modal tetap.urusniaga yang lain dibuat dalam akaun semasa. setiap urusniaga berkaitan pekongsi seperti sumbangan modal. Sehubungan dengan itu.pada harga kos) 6 . Ambilan terdiri daripada ambilan tunai atau ambilan barang niaga. faedah atas ambilan. terdapat urusniaga-urusniaga yang berkaitan dengan perkongsian. Hanya terdapat sedikit perbezaan iaitu di dalam perakaunan perkongsian terdapat dua atau lebih akaun modal dibuka. gaji dan lain-lain lagi. Akaun asas dalam perkongsian Semua piawaian perakaunan digunakan di dalam perakaunan perkongsian. Ambilan akan menyebabkan pengurangan ekuiti iaitu modal pekongsi. kecuali jika ada penambahan atau pengurangan modal. Sehubungan dengan itu. Dalam akaun asas perkongsian ini. Berikut ialah catatan berkenaan dengan urusniaga ambilan: Kaedah Modal Berubah Catatan Jurnal : Debit Kredit Ambilan Tunai (ambilan tunai) atau Belian (ambilan barangniaga . Di samping itu. Antaranya ialah ambilan. akaun ambilan dibuka dan pada akhir tempoh. bergantung kepada bilangan pekongsi dan terdapat dua kaedah mengakaunkan modal. faedah atas modal. gaji pekongsi.5. agihan untung atau rugi dan lain-lain dicatatkan ke akaun modal dan ini menyebabkan baki akaun modal sentiasa berubah dari semasa ke semasa. baki akaun modal sentiasa berubah dari satu tempoh ke satu tempoh. Untuk kaedah modal berubah.

Catatan Jurnal : Debit Kredit Semasa Ambilan Manakala bagi urusniaga yang kedua ialah faedah atas ambilan. dan ia hanya boleh dicaj sekiranya dinyatakan di dalam perjanjian perkongsian. kadar faedah tidak dinyatakan dalam Akta Perkongsian 1961. Berikut merupakan catatan dalam urusniaga faedah atas ambilan: Kaedah Modal Berubah Catatan Jurnal : Debit Kredit Modal Pengagihan untung rugi (faedah atas ambilan) Kaedah Modal Tetap Catatan Jurnal : Debit Kredit Semasa Pengagihan untung rugi (faedah atas ambilan) 7 .pada harga kos) Pada akhir tempoh. caj akan dikenakan kepada pekongsi supaya mengurangkan ambilan yang dibuat untuk kegunaan peribadi.Pada akhir tempoh. Dalam urusniaga ini. Catatan Jurnal : Debit Kredit Modal Ambilan Kaedah Modal Tetap Catatan Jurnal : Debit Kredit Ambilan Tunai (ambilan tunai) atau Belian (ambilan barangniaga . Sehubungan dengan itu.

tiada seorang pekongsi yang layak mendapat gaji walaupun aktif terlibat dalam urusan harian perkongsian. Berikut merupakan catatan bagi urusniaga tentang perkongsian: Kaedah Modal Berubah Catatan Jurnal : Debit Kredit Pengagihan untung rugi (Gaji pekongsi) Modal 8 . maka kadar faedah yang ada di dalam perjanjian akan terpakai. Berikut merupakan catatan dalam urusniaga pinjaman dari pekongsi: Kaedah Modal Berubah Catatan Jurnal : Debit Kredit Untung rugi* (Faedah atas pinjaman) Modal Kaedah Modal Tetap Catatan Jurnal : Debit Kredit Untung rugi* (Faedah atas pinjaman) Semasa Urusniaga yang keempat ialah gaji pekongsi. Mengikut seksyen 26(f) Akta Perkongsian 1961. Namun. pekongsi yang memberi pinjaman kepada perkongsian berhak untuk mendapat faedah 8% setahun. Maka. sekiranya sesebuah perkongsian itu mempunyai perjanjian mengenai kadar faedah atas pinjaman. Pinjaman yang diberi kepada perkongsian adalah untuk menjana pendapatan perkongsian iaitu untuk operasi perniagaan. maka pekongsi terbabit berhak untuk mendapat gajinya. adalah wajar jika faedah atas pinjaman dicatat di dalam akaun untung rugi. Namun.Untuk urusniaga yang ketiga ialah pinjaman dari pekongsi. jika di dalam perjanjian perkongsian ada menyatakan berkenaan dengan gaji bagi pekongsi yang aktif. Mengikut seksyen 26(c) Akta Perkongsian 1961. bukan akaun pengagihan untung rugi.

ia juga mencatatkan segala pendapatan yang diperolehi dan perbelanjaan yang perlu dibayar oleh setiap pekongsi.Kaedah Modal Tetap Catatan Jurnal : Debit Kredit Pengagihan untung rugi (Gaji pekongsi) Semasa Bagi urusniaga yang kelima ialah faedah atas modal. tidak adil jika jumlah sumbangan modal tidak sama tetapi pada penghujung tempoh. keuntungan dibahagi sama rata. bagi mengelak dari ketidakadilan ini. Ia dibuka selepas penyediaan akaun untung rugi untuk menunjukkan bagaimana untung atau rugi bersih diagihkan dikalangan pekongsi. Akta Perkongsian 1961 tidak memperuntukkan faedah atas modal yang disumbangkan oleh pekongsi. pekongsi boleh memasukkan syarat faedah atas modal di dalam perjanjian perkongsian. Logiknya. Berikut merupakan catatan berkenaan dengan urusniaga untung rugi: 9 . Faedah atas modal menggalakkan pekongsi menyumbang modal yang lebih besar. Berikut merupakan catatan tentang urusniaga faedah atas modal: Kaedah Modal Berubah Catatan Jurnal : Debit Kredit Pengagihan untung rugi (faedah atas modal) Modal Kaedah Modal Tetap Catatan Jurnal : Debit Kredit Pengagihan untung rugi (faedah atas modal) Semasa Yang keenam ialah berkaitan dengan akaun pengagihan untung rugi. Selain itu. Sehubungan dengan itu. Dalam urusniaga ini.

untung atau rugi yang terhasil akan diagihkan secara sama rata di kalangan pekongsi. Namun. Kadar agihan ditentukan mengikut beberapa faktor. maka: Catatan Jurnal : Debit Kredit Pengagihan untung rugi (agihan untung) Semasa (kaedah modal tetap) atau Modal (kaedah modal berubah) Jika kerugian diperolehi. Mengikut seksyen 26(a) Akta Perkongsian 1961. gaji pekongsi. antaranya ialah penglibatan pekongsi dalam perniagaan. maka: Catatan Jurnal : Debit Kredit Semasa (kaedah modal tetap) atau Modal (kaedah modal berubah) Pengagihan untung rugi (agihan rugi) Urusniaga yang seterusnya ialah kadar agihan untung atau rugi. Jika keuntungan diperolehi. 10 . bonus. agihan untung atau rugi dibuat mengikut kadar agihan rugi yang dipersetujui. ambilan dan faedah atas ambilan akan dicatatkan ke akaun pengagihan untung rugi. jika sesebuah perkongsian mempunyai perjanjian dan menyebut kadar agihan untung atau rugi di dalam perjanjian. jumlah sumbangan modal.Catatan Jurnal (Pindahan untung bersih dari akaun untung rugi): Debit Kredit Untung rugi Pengagihan untung rugi Sebelum agihan untung atau rugi. Setelah itu. kepakaran yang dimiliki oleh pekongsi dan senioriti pekongsi. maka kadar inilah yang akan diguna pakai. urusniaga seperti faedah atas modal.

nilai ini akan diguna oleh pekongsi lama untuk menentukan berapa harga atau nilai yang perlu dibayar oleh pekongsi baru. Satu akaun sementara iaitu akaun penilaian semula aset akan dibuka apabila penilaian semula aset dilakukan.6. Perkara pertama yang dipertimbangkan dalam kemasukan pekongsi ialah penilaian semula aset. Sehubungan dengan itu. Aset perniagaan dinilai semula bagi menentukan nilai sebenar sebelum kemasukan pekongsi baru. Antara perkara-perkara tersebut ialah penilaian semula aset dan penilaian nilai nama. belanja penilaian semula serta segala belanja atau hasil yang tertinggal untuk dicatatkan dalam akaun untung rugi. Ini dapat mengelakkan pekongsi baru mendapat faedah dari kenaikan nilai aset perniagaan tanpa membayar premium tambahan. Ia ditentukan daripada nilai semasa aset ditolak dengan liabiliti. jika nilai semasa aset perniagaan jatuh sebelum kemasukan pekongsi baru dan penilaian semula tidak dilakukan. Tujuannya ialah untuk menjaga kepentingan pekongsi lama dari segi usaha mereka menubuhkan dan menjalankan perniagaan selama ini. Terdapat beberapa perkara yang dipertimbangkan semasa kemasukan pekongsi baru. maka pekongsi baru akan menanggung kerugian tersebut. Kemasukan pekongsi Untuk memasukkan pekongsi ke dalam sesebuah pekongsian. Sebaliknya. Berikut merupakan tatacara merekod penilaian semula aset: Catatan Jurnal (aset yang mengalami kenaikan nilai): Debit Kredit Akaun aset Akaun penilaian semula aset Catatan Jurnal (aset yang mengalami penurunan nilai): Debit Kredit Akaun penilaian semula aset Akaun aset 11 . prosedur-prosedurnya yang tertentu perlu diiikuti. Ia penting bagi memastikan nilai sebenar perniagaan semasa kemasukan pekongsi baru. Tujuannya ialah untuk merekod segala peningkatan dan penurunan nilai aset dan lain-lain pelarasan seperti catatan tidak lengkap.

Contohnya seperti keupayaan atau kekuatan luar biasa dalam sesuatu kemahiran.Catatan Jurnal (Belanja yang belum direkod): Debit Kredit Akaun penilaian semula aset Akaun belum bayar (liabiliti) Catatan Jurnal (Hasil yang belum direkod): Debit Kredit Akaun belum terima (aset) Akaun penilaian semula aset Catatan Jurnal (Lebihan dalam penilaian semula aset): Debit Akaun penilaian semula aset untung rugi yang lama) Catatan Jurnal (Kurangan dalam penilaian semula aset): Debit Akaun modal/akaun semasa pekongsi lama (Mengikut nisbah agihan untung rugi yang lama) Kredit Akaun penilaian semula aset Kredit Akaun modal/akaun semasa pekongsi lama (Mengikut nisbah agihan Perkara yang kedua ialah tentang penilaian nilai nama. pengiktirafan nilai nama perlu dibuat sebelum berlaku perubahan di dalam perkongsian yang 12 . penyelidikan. pengalaman. Perbezaan antara nilai perkongsian sebagai entiti berterusan dengan nilai keseluruhan aset perkongsian wujud selepas ditolak liabiliti. Nilai nama merupakan aset tidak ketara tetapi boleh memberi keuntungan kepada perniagaan pada masa hadapan. nilai nama bertujuan untuk mengelak hak atau kepentingan tidak tercatat kepunyaan setiap pekongsi lama dari berpindah kepada pekongsi baru tanpa sebarang premium. Maka. Selain itu. Antaranya ialah sebelum perubahan dibuat dalam perkongsian. Dalam nilai nama ini terdapat beberapa kepentingan. kuasa monopoli. mutu pengeluaran atau mutu pekerja yang baik dan lain-lain. nilainama yang wujud dan tidak tercatat di dalam akaun perkongsian perlu diiktiraf dan diagihkan kepada perkongsian lama terlebih dahulu.

untung luar biasa. lesen perniagaan yang eksklusif seperti paten. kualiti barang niaga yang telah dikenali ramai. anggaran keuntungan masa hadapan. Dalam penilaian nilai nama terdapat kaedah pengiraan nilai nama. Kaedah kedua. Definasi ketiga ialah nilai disebabkan oleh keupayaan atau kekuatan luar biasa dalam sesuatu kemahiran. suatu kualiti yang abstrak dan sukar untuk meletakkan nilai ke atasnya. mutu pengeluaran atau mutu pekerja yang baik dan lain-lain. Definasi pertama ialah nilai keseluruhan firma ditolak dengan nilai saksama aset ketara. tidak boleh dirasa dan dipindah secara zahir. tidak memiliki ciri fizikal. Definasi kedua ialah persepsi masyarakat perniagaan terhadap sesebuah firma. Kaedah ini menggunakan purata untung bersih ditolak dengan jumlah gaji pekongsi dan hasilnya didarabkan dengan 'nombor tahun belian'. Kaedah ketiga pula ialah nilai bersih purata untung bersih. jenama dan francais. lokasi perniagaan yang baik. persaraan. penyelidikan. dan memiliki kontrak strategik seperti tender membekal makanan 15 tahun lamanya. kuasa monopoli. Setelah purata untung diperolehi. Manakala bagi kaedah yang keempat ialah untung luar biasa. Manakala sumber-sumber nilai nama pula terdiri daripada nama baik pemilik seperti individu yang terkenal dan mempunyai reputasi yang baik. kaedah purata wajaran menggunakan purata untung bersih iaitu membahagikan jumlah untung beberapa tahun dengan angka wajaran. nilai bersih purata untung bersih. Nilai nama ini mempunyai beberapa definasi. Kaedah pertama. kaedah purata untung bersih menggunakan purata untung bersih dan didarabkan dengan satu pemboleh ubah yang dipanggil 'nombor tahun belian'. pengalaman. Definisi keempat ialah nilai disebabkan ciri atau keadaan yang baik bagi membolehkannya mendapat keuntungan luar biasa. Antara kaedah yang digunakan ialah purata untung bersih. Nilai keseluruhan firma diperolehi melalui pelbagai cara antaranya melalui penilaian oleh penilai profesional.disebabkan oleh perubahan di dalam nisbah agihan untung dan rugi. Antara ciri-ciri nilai nama ialah tidak boleh dilihat secara zahir. purata wajaran. Kaedah ini mencadangkan nilai nama dikira melalui formula berikut: 13 . dan kemasukan pekongsi baru. kuasa monopoli. ianya didarabkan dengan 'nombor tahun belian'. pembayaran premium untuk nilainama dan catatan perakaunan.

Antaranya ialah pembayaran premium yang dibuat secara persendirian tanpa melibatkan perkongsian.Purata untung bersih Tolak: Gaji pekongsi x x y Tolak: Pulangan atas modal x * y merupakan untung luarbiasa Selain itu. Kaedah merekod adalah seperti di bawah: Catatan Jurnal: Debit Kredit Akaun Nilainama Akaun Modal Pekongsi (Mengikut nisbah agihan untung dan rugi lama) 14 . Premium adalah ganti rugi kepada pekongsi lama kerana membenarkan pekongsi baru menyertai perkongsian dan berkongsi untung atau rugi perniagaan di masa hadapan. Kaedah ini terdiri daripada nilai nama tercatat dan nilai nama tidak tercatat. tiada rekod dibuat di dalam akaun perkongsian. Pekongsi baru yang menyertai perkongsian perlu membayar sejumlah wang iaitu sebagai sumbangan modal dan premium. Pembayaran premium dibuat terus kepada perkongsian dan ianya tidak dikeluarkan. Kaedah ini mencadangkan nilai nama dikira melalui menolakkan keuntungan yang dianggar setahun dengan gaji pekongsi dan nilai ini dipermodalkan pada kadar pulangan perniagaan dan kemudian ditolak dengan jumlah harta bersih perniagaan. akaun nilainama akan wujud dalam kunci kira-kira. kaedah kelima ialah anggaran keuntungan masa hadapan. wang dibayar terus kepada pekongsi lama dan pembayaran premium dibuat melalui perkongsian kepada pekongsi lama. Sehubungan dengan itu. Berikut merupakan catatan nilai nama tercatat dan nilai nama tidak tercatat: Nilai nama Tercatat Kesan drpd catatan ini. Bagi kaedah yang ketujuh ialah catatan perakaunan. Manakala bagi kaedah keenam ialah pembayaran premium untuk nilainama. di dalam pembayaran premium untuk nilai nama ini terdapat beberapa kaedah yang digunakan.

Nilai nama Tidak Tercatat Kaedah ini sama seperti kaedah nilai nama tercatat tetapi terdapat catatan tambahan seperti berikut: Catatan Jurnal: Debit Kredit Akaun Nilainama Akaun Modal Pekongsi (Mengikut nisbah agihan untung dan rugi lama). Untuk menghapuskan nilai nama. Catatan Jurnal: Debit Akaun Modal Pekongsi (Semua akaun modal pekongsi termasuk pekongsi baru di debit mengikut nisbah agihan untung rugi yang baru) Kredit Akaun Nilainama 15 . akaun modal pekongsi didebitkan semula (termasuk pekongsi baru) dan akaun nilai nama di kreditkan.

pembubaran juga boleh berlaku apabila seorang pekongsi selain daripada pekongsi yang mendakwa menjadi tidak upaya secara kekal dengan sesuatu cara yang lain untuk melaksanakan bahagiannya bagi kontrak perkongsian. suatu perkongsian adalah terbubar disebabkan berlakunya suatu kejadian yang menyebabkan kesalahan undang-undang melalui urusan firma atau bagi anggotaanggota firma itu yang menjalankannya dalam perkongsian. atau orang yang mempunyai hak untuk campurtangan sebagaimana seseorang pekongsi yang lain. selain daripada pekongsi yang mendakwa. setelah perhatian diberikan kepada jenis urusan itu. Menurut seksyen ini. atau sahabat wakil. Selain itu. Mahkamah boleh mendekrikan pembubaran perkongsian dalam hal-hal yang tertentu iaitu apabila seorang pekongsi didapati gila atau dipernampakkan dan tidak sempurna akal secara kekal sehingga memuaskan hati mahkamah. sesuatu perkongsian. ia boleh dikira akan menjejaskan perjalanan urusan.7. 36 dan 37 Akta Perkongsian 1961. Berdasarkan undang-undang perkongsian yang terpakai di Malaysia. di mana perkongsian dibubarkan berkaitan dengan semua pekongsi seperti kematian atau kebankrapan mana-mana pekongsi. situasi yang menyebabkan sesebuah perkongsian itu dibubarkan diterangkan di dalam seksyen 35. Dalam kedua-dua keadaan tersebut. Di samping itu juga. kematian atau penggadaian. dengan sengaja atau dengan kerap memungkiri 16 . pembubaran adalah tertakluk kepada sesuatu perjanjian di antara pekongsi. Bagi seksyen 37 pula adalah berkaitan dengan pembubaran oleh mahkamah atas permohonan seseorang pekongsi. permohonan boleh juga dibuat bagi pihak pekongsi itu oleh komitinya. Seksyen 35 termaktub mengenai pembubaran kerana kebankrapan. apabila seorang pekongsi. atas opsyen pekongsi-pekongsi lain boleh dibubarkan jika seseorang pekongsi itu membiarkan bahagian harta perkongsiannya digadaikan di bawah Akta ini bagi hutangnya yang berasingan. Selain itu juga. Seksyen 36 pula adalah mengenai pembubaran atas faktor perkongsian menyalahi undang-undang. Dalam seksyen 37 ini juga tercatat apabila seorang pekongsi selain daripada pekongsi yang mendakwa telah bersalah atas sesuatu kelakuan yang mana pada pendapat mahkamah. Menurut seksyen ini. Pembubaran perkongsian Pembubaran dalam perkongsian ini wujud disebabkan oleh situasi-situasi tertentu.

kematian atau penggadaian sekiranya di dalam perjanjian perkongsian memperuntukkan kebenaran penerusan perkongsian tersebut. Sekiranya berlaku kebangkrapan. Akan tetapi. terdapat peruntukan di dalam akta yang membenarkan perkongsian itu diteruskan sebagaimana disebutkan di dalam seksyen 29. urutan dari seksyen 29 menyatakan. dengan berakhirnya duganiaga atau usaha itu atau jika dibuat bagi suatu masa yang tidak 17 . sejauh mana ianya konsisten dengan insiden perkongsian ikut kehendak. kematian atau penggadaian. dengan tamatnya tempoh itu. Selain itu. bahawa suatu perkongsian adalah dibubarkan jika dibuat bagi suatu tempoh tetap.Walaubagaimanapun. ia berkaitan tentang pembubaran kerana penamatan atau notis. ia tertakluk kepada sesuatu perjanjian di antara pekongsi-pekongsi. Dalam seksyen ini juga turut dinyatakan apabila urusan perkongsian itu hanya boleh menghasilkan kerugian pada bila-bila masa. hak dan tugas pekongsipekongsi adalah sama seperti pada masa tempoh itu tamat. dan tanpa sesuatu perjanjian baru yang nyata. Terdapat kes sesebuah perkongsian ditubuhkan bagi suatu tempoh yang ditetapkan dan perkongsian itu dianggap terbubar apabila tempoh perkongsian itu tamat. sesebuah perkongsian boleh dibubarkan sekiranya satu notis pembubaran dikeluarkan oleh salah seorang rakankongsi. Dalam seksyen 29(1) telah dinyatakan bahawa jika suatu perkongsian yang diikat bagi suatu tempoh tetap diteruskan setelah tempoh itu tamat. namun ini tertakluk kepada sebarang peruntukan yang telah dipersetujui di dalam perjanjian perkongsian. maka seksyen ini terpakai. Dalam seksyen 34 pula. tanpa sesuatu penyelesaian atau likuidasi hal-ehwal perkongsian adalah dianggap sebagai suatu penerusan perkongsian. mahkamah berpendapat lebih adil dan saksama supaya perkongsian itu dibubarkan. jika dibuat bagi suatu duganiaga atau usaha. Sekiranya tiada peruntukan.perjanjian perkongsian atau sebaliknya bertindak sedemikian dalam perkara yang berhubungan dengan urusan perkongsian hingga tidak praktik bagi pekongsi atau pekongsi-pekongsi lain menjalankan urusan perkongsian dengannya. Menurut seksyen ini. rakan kongsi tersebut diletakkan statusnya sebagai bersara dan segala urusniaga persaraan diakaunkan. Manakala dalam seksyen 29(2) telah menyebut tentang penerusan urusan oleh pekongsi-pekongsi atau beberapa daripada mereka yang selalunya bertindak semasa tempoh itu. Akta Perkongsian 1961 membenarkan perkongsian diteruskan apabila berlakunya kebangkrapan. Sehubungan dengan itu.

Kaedah-kaedah berikut hendaklah tertakluk kepada apa-apa perjanjian yang harus dipatuhi. membayar kepada setiap pekongsi menurut kadar apa yang harus dibayar oleh firma kepadanya bagi pendahuluan dengan dibezakan daripada modal. maka terbubarlah perkongsian. kemudian daripada modal dan akhirnya jika perlu oleh pekongsipekongsi secara individu mengikut kadar yang mereka berhak berkongsi keuntungan dan aset firma itu. Antara cara dan susunannya ialah membayar hutang dan liabiliti firma itu kepada orang-orang yang bukan pekongsi di dalamnya. Antaranya ialah kerugian. 18 . Ketika pembubaran perkongsian. Apabila berlaku pembubaran. penjelasan akaun-akaun penghutang. jika ada. Dalam seksyen 46 telah dinyatakan tentang kaedah-kaedah bagi membahagikan aset setelah penyelesaian muktamad akan akaun dalam menyelesaikan akaun-akaun di antara pekongsi-pekongsi selepas pembubaran perkongsian. terdapat beberapa implikasi.ditentukan. termasuk jumlah yang ada yang dicarumkan oleh pekongsi untuk menggantikan kerugian atau kekurangan modal yang perlu digunakan dengan cara dan susunan tertentu. terdapat banyak urusan yang perlu diselesaikan bagi memastikan penutupan perniagaan perkongsian dilakukan dengan sempurna. aset-aset perlu dijual bagi mendapatkan tunai untuk menyelesaikan hutang. termasuk kerugian dan kekurangan modal. Di samping itu. pemberhentian operasi perniagaan. Antara implikasi-implikasinya ialah. hendaklah dibahagikan di antara pekongsi-pekongsi mengikut kadar yang keuntungan boleh dibahagikan. pengambil alihan aset bagi membayar tuntutan rakan kongsi. terdapat beberapa tindakan yang perlu diambil semasa berlakunya sesuatu pembubaran perkongsian. Di antara tindakan yang perlu dilakukan bagi menyelesaikan urusan pembubaran ialah penjualan aset untuk wang tunai. Dalam pembubaran sesebuah perkongsian itu juga turut dinyatakan tentang pembahagian harta perkongsian apabila berlaku pembubaran. yang mana perlu terlebih dahulu dibayar daripada keuntungan. dengan seseorang pekongsi memberi notis kepada pekongsi atau pekongsipekongsi lain mengenai niatnya untuk membubarkan perkongsian itu. Di dalam pembubaran sesebuah perkongsian. penamatan semua jenis urusniaga dalaman dan luaran perkongsian serta pembahagian aset yang tinggal di kalangan rakan kongsi selepas pembayaran liabiliti. membayar setiap pekongsi menurut kadar apa yang kena dibayar oleh firma kepadanya berkenaan dengan modal dan residu terakhir.

Bagi tujuan memperakaunkan pembubaran perkongsian. Terdapat dua kaedah untuk merealisasikan aset perniagaan iaitu kaedah jumlah dan kaedah baki. Bagi kaedah jumlah. Dalam pembubaran perkongsian ini terdapat prosedur untuk membuat perakaunan. Catatan Jurnal : Debit Akaun Realisasi Kredit Akaun Aset Tetap/Aset Semasa (Nilai aset tetap ialah kos tolak peruntukan susutnilai) xx xx 19 . penutupan akaun semasa rakan kongsi dan penutupan serta pembayaran tuntutan akaun modal rakan kongsi. pembayaran kepada rakan kongsi bagi pinjaman yang diberikan.membayar belanja pengurusan aset bagi tujuan pembubaran iaitu belanja realisasi. belanja terakru dan pinjaman luar. langkah-langkah merealisasikan aset atau penjualan dan penyelesaian akaun aset untuk tunai akan dilakukan melalui akaun yang dipanggil akaun realisasi. rakan kongsi mengambilalih tugas mengutip hutang atau membayar pemiutang. Berikut ialah urutan penutupan buku perkongsian: Kaedah Jumlah Semua akaun aset tetap dan aset semasa (kecuali akaun tunai dan akaun bank) ditutup pada nilai buku dengan memindahkannya ke akaun realisasi. pengiraan keuntungan atau kerugian semasa realisasi. Kaedah baki pula ialah semua urusan penjualan atau pengambilalihan aset akan dibuat di akaun aset dan baki dari urusan realisasi berbanding nilai buku dipindahkan ke akaun realisasi. ia dibuat dengan cara menutup semua akaun aset tetap dan aset semasa kecuali akaun tunai dan akaun bank pada nilai yang terdapat di dalam buku melalui pemindahan ke akaun relisasi dan sebarang penjualan untuk tunai atau pengambilalihan oleh rakankongsi dibuat di akaun realisasi. pembayaran kepada pemiutang.

Sehubungan dengan itu. Catatan Jurnal : Debit Kredit Kredit Akaun Aset Akaun Peruntukan Susutnilai Akaun Peruntukan Hutang Ragu xx xx xx Selepas pemindahan akaun-akaun ini barulah proses penjualan aset atau kutipan hutang direkod dan ianya bergantung kepada kaedah catatan yang dibuat sebagaimana diterangkan di bawah: Kaedah Jumlah Catatan Jurnal : Debit Kredit Kaedah Baki Catatan Jurnal : Debit Kredit Akaun Bank atau Tunai Akaun Aset Yang Dijual xx xx Akaun Bank atau Tunai Akaun Realisasi xx xx (Kredit akaun penghutang bagi kutipan penghutang) 20 . Langkah pertama ialah memindahkan akaun peruntukan susut nilai dan akaun hutang ragu ke akaun aset berkenaan bagi tujuan mendapatkan nilai buku aset berkenaan. jualan aset dibuat adalah bertujuan untuk mendapatkan wang tunai untuk digunakan sebagai pembayaran hutang piutang perkongsian dan pembayaran tuntutan rakan kongsi.Kaedah Baki Pada peringkat ini tiada pindahan akaun atau penutupan akaun dibuat.

Kaedah Jumlah Catatan Jurnal : Debit Kredit Kaedah Baki Catatan Jurnal : Debit Kredit Akaun Modal Rakankongsi Akaun Aset xx xx 21 Akaun Modal Rakankongsi Akaun Realisasi xx xx . Sekiranya menguntungkan. sama ada menguntungkan iaitu jualan (kredit) lebih dari nilai buku (debit) atau sebaliknya merugikan iaitu nilai buku (debit) lebih dari jualan (kredit). Berikut ialah akaun pengambilalihan aset oleh rakan kongsi melalui dua kaedah iaitu kaedah jumlah dan kaedah baki.Baki jualan aset boleh dibahagikan kepada dua keadaan. Catatan Jurnal : Debit Kredit Akaun Aset Akaun Realisasi xx xx Sehubungan dengan itu. Catatan Jurnal : Debit Kredit Akaun Realisasi Akaun Aset xx xx Sekiranya merugikan. rakan kongsi juga boleh mengambil alih aset. Rakan kongsi melalui persetujuan rakan kongsi yang lain boleh mengambil alih aset yang dipersetujui bagi tujuan mengurangkan tuntutan modalnya pada nilai yang dipersetujui.

Berikut ialah catatan perakaunan bagi akaun penghutang apabila penghutang membuat bayaran: Kaedah Jumlah Catatan Jurnal : Debit Kredit Akaun Bank atau Tunai Akaun Realisasi xx xx Bagi kes di mana diskaun diberi dan hutang lapuk. Sekiranya menguntungkan. 22 . tiada rekod penutupan diperlukan dan hanya catatan pada bahagian di atas sahaja diperlukan. langkah yang boleh diambil ialah memberikan diskaun bagi pembayaran hutang dan terdapat banyak kes di mana penghutang gagal membayar hutangnya dan ini dikenali sebagai hutang lapuk. Untuk menggalakkan penghutang membayar hutang dengan kadar yang segera. Catatan Jurnal : Debit Kredit Akaun Realisasi Akaun Aset xx xx Sekiranya merugikan. sama ada menguntungkan iaitu nilai diambilalih (kredit) lebih dari nilai buku (debit) atau sebaliknya merugikan iaitu nilai buku (debit) lebih dari nilai diambil alih (kredit). baki pengambil alihan aset boleh berada dalam dua keadaan. jumlah wang yang diterima hasil kutipan dari penghutang akan mengurangkan masalah kewangan semasa pembubaran tetapi agak sukar untuk mengutip hutang dari pelbagai penghutang dengan kadar yang segera. Catatan Jurnal : Debit Kredit Akaun Aset Akaun Realisasi xx xx Dalam penjelasan atau penerimaan bayaran akaun penghutang.Dalam pengambil alihan aset oleh rakan kongsi.

Kaedah Baki Catatan Jurnal : Debit Kredit Akaun Bank atau Tunai Akaun Penghutang xx xx Di samping itu. dalam pembubaran perkongsian ini terdapat istilah belanja realisasi. Belanja realisasi ialah belanja yang perlu dibayar atau dikenakan bagi tujuan penjualan aset dan kos pembubaran seperti yuran akauntan. Berikut ialah catatan mengenai belanja realisasi: Catatan Jurnal : Debit Kredit Kredit Akaun Realisasi Akaun Bank (Sekiranya perkongsian membayar secara tunai) Akaun Modal (Sekiranya dibayar oleh rakankongsi) xx xx xx Selain daripada itu juga. Pembayaran kepada 23 . catatan belanja realisasi adalah sama. Sama ada menggunakan kaedah jumlah atau kaedah baki. belanja terakru dan pinjaman luar. diskaun yang diberikan kepada penghutang dan penghutang yang gagal membayar juga turut dicatat atau direkod. Berikut adalah rekod tentang diskaun yang diberikan kepada penghutang dan penghutang yang gagal membayar: Catatan Jurnal (diskaun): Debit Kredit Akaun Realisasi Akaun Penghutang xx xx Catatan Jurnal (hutang lapuk): Debit Kredit Akaun Realisasi Akaun Penghutang xx xx Sehubungan dengan itu. upah mengutip hutang dan lain-lain. dalam pembubaran perkongsian ini turut disebut tentang pembayaran kepada pemiutang.

Terdapat keskes di mana pihak pemiutang akan memberikan diskaun bagi jumlah terhutang yang perlu dibayar bagi menggalakkan penghutang membayar dengan kadar segera dan menyelesaikan semua jumlah tertunggak.pemiutang. belanja terakru dan pinjaman luar: Catatan Jurnal : Debit Debit Debit Kredit Akaun Pemiutang Akaun Belanja Terakru Akaun Pinjaman Luar Akaun Bank atau Tunai xx xx xx xx Catatan di atas bagi merekod bayaran liabiliti secara tunai. diskaun diberi oleh pemiutang. Sekiranya. Berikut ialah catatan mengenai pembayaran kepada pemiutang. catatan berikut perlu dibuat: Catatan Jurnal : Debit Debit Debit Kredit Akaun Pemiutang Akaun Belanja Terakru Akaun Pinjaman Luar Akaun Realisasi xx xx xx xx Sekiranya liabiliti atau pemiutang diambil alih oleh rakan kongsi iaitu rakan kongsi mengambil alih tugas membayar pemiutang. belanja terakru dan pinjaman luar adalah suatu kemestian dan mesti diselesaikan dahulu sebelum pengagihan tunai kepada rakan kongsi dibuat. catatan berikut perlu dibuat: Catatan Jurnal : Debit Debit Debit Kredit Akaun Pemiutang Akaun Belanja Terakru Akaun Pinjaman Luar Akaun Modal Rakankongsi 24 xx xx xx xx .

Jika jumlah kredit melebihi jumlah debit akaun realisasi. setelah semua urusan penjualan aset. kutipan hutang dan penyelesaian liabiliti dibuat. Berikut ialah catatan akaun mengenai keuntungan dan kerugian realisasi: Catatan Jurnal (keuntungan realisasi): Debit Kredit Akaun Realisasi Akaun Modal xx xx Catatan Jurnal (kerugian realisasi): Debit Kredit Akaun Modal Akaun Realisasi xx xx Bagi penutupan akaun semasa rakan kongsi. setelah semua urusan penjualan aset dan pembayaran liabiliti diselesaikan. Berikut ialah catatan bagi pembayaran kepada rakan kongsi bagi pinjaman yang diberikan: Catatan Jurnal : Debit Kredit Akaun Pinjaman Rakankongsi Akaun Bank xx xx Bagi keuntungan atau kerugian realisasi. akaun realisasi akan ditutup bagi menentukan realisasi yang dibuat menguntungkan atau merugikan. Oleh itu. keuntungan realisasi atau kerugian realisasi akan dipindahkan ke akaun modal rakan kongsi.Bagi pembayaran kepada rakan kongsi ke atas pinjaman yang diberikan. akaun semasa rakankongsi perlu ditutup ke akaun modal seperti berikut: 25 . maka perkongsian itu membuat keuntungan semasa realisasi dan sebaliknya kerugian dialami apabila jumlah debit melebihi jumlah kredit akaun relisasi. rakan kongsi yang memberikan pendahuluan atau pinjaman kepada perkongsian akan dibayar jumlah yang perniagaan terhutang kepadanya selepas liabiliti luar dibayar. langkah terakhir semasa pembubaran ialah menentukan jumlah tuntutan rakan kongsi ke atas peniagaan. Bagi mengira jumlah tuntutan modal. Proses realisasi merupakan suatu proses urusniaga modal dan keuntungan atau kerugian di atas merupakan keuntungan modal atau kerugian modal.

ini memberi makna perkongsian perlu membayar tunai kepada rakan kongsi bagi tuntutannya. Catatannya adalah seperti berikut: Catatan Jurnal (akaun modal berbaki kredit): Debit Kredit Akaun Modal Akaun Bank xx xx Catatan Jurnal (akaun modal berbaki debit): Debit Kredit Akaun Bank Akaun Modal xx xx Dalam pembubaran perkongsian ini turut dinyatakan tentang peraturan Garner Lawan Murray. Sebaliknya. rakan kongsi perlu membawa masuk tunai bagi membayar jumlah yang terhutang olehnya kepada perkongsian. seterusnya pekongsi tersebut diisytiharkan muflis? Penyelesaiannya ialah pekongsi-pekongsi lain akan membantu menampung kekurangan tersebut. langkah yang terakhir di dalam pembubaran perkongsian ialah menyelesaikan tuntutan modal rakan kongsi ataupun tuntutan perkongsian kepada rakan kongsi disebabkan kekurangan akaun modal. 26 .Catatan Jurnal (jumlah kredit melebihi jumlah debit akaun semasa): Debit Kredit Akaun Semasa Akaun Modal xx xx Catatan Jurnal (jumlah debit melebihi jumlah kredit akaun semasa): Debit Kredit Akaun Modal Akaun Semasa xx xx Manakala untuk penutupan dan pembayaran tuntutan akaun modal rakan kongsi. Bagaimanakah untuk menyelesaikan masalah pekongsi yang mempunyai baki debit akaun modal (kekurangan modal) dan pekongsi tersebut tidak mampu menyediakan tunai yang mencukupi bagi menampung kekurangan akaun modalnya. Bagi menyelesaikan masalah ini. jika akaun modal rakan kongsi berbaki debit. Penyelesaian yang dimaksudkan ialah sekiranya akaun modal rakan kongsi berbaki kredit.

Pada realitinya situasi ini amat jarang dan sukar untuk terjadi kerana bagi menjual dan menukar sesuatu aset kepada tunai adalah sukar dan memakan masa yang agak panjang.rujukan kepada kes perundangan yang terkenal iaitu Garner lawan Murray (1904) perlu dibuat. Dua syarat utama bagi menggunakan peraturan Garner lawan Murray ialah baki modal pekongsi mestilah debit. iaitu baki yang ditunjukkan di dalam akaun modal dari penyata kewangan terkini. Sebelum sesuatu pengagihan tunai kepada pekongsi dibuat semasa pembubaran. liabiliti haruslah diselesaikan seperti membayar pemiutang perniagaan. Banyak pendapat menyatakan baki akhir modal dipersetujui ialah merujuk baki akaun modal di dalam penyata kewangan terakhir sebelum pembubaran dibuat. Selepas 27 . Di dalam perbincangan di atas. Terdapat dua kemungkinan bagi memilih nisbah tersebut iaitu sama ada baki akhir modal selepas realisasi aset atau pun baki akhir akaun modal di dalam penyata kewangan terakhir sebelum pembubaran dibuat. bagaimanakah pengagihan ini dibuat? Pada setiap kali sesuatu aset dijual. tunai yang diperolehi akan diagihkan di kalangan pekongsi dan proses ini dikenali sebagai pengagihan awal. dan juga aset semasa seperti stok dan penghutang adalah sukar untuk di realisasi sekaligus. pembubaran perkongsian dibuat pada sesuatu tarikh dengan andaian semua aset dapat dijual sekaligus. Penentuan nisbah modal akhir dipersetujui adalah mengelirukan dan memerlukan pemerhatian yang teliti. Adalah menjadi amalan perundangan iaitu menyelesaikan tuntutan pihak ketiga dahulu sebelum pemilik mendapat tuntutan modalnya. Secara praktikal. Seterusnya. dan pekongsi itu tidak mampu menyediakan tunai bagi menampung kekurangan modal tersebut. pembubaran perniagaan dilakukan secara berperingkat dan isu utama di dalam pembubaran berperingkat ialah siapa di kalangan pekongsi yang layak menerima tunai yang diperolehi dan berapa banyak yang patut pekongsi dapat. Keputusan yang dibuat oleh hakim yang mengadili kes ini bertentangan dengan prinsip umum yang diterima pakai iaitu pengagihan menurut kadar pengagihan untung rugi yang dipersetujui. bangunan dan peralatan. Di dalam kes ini diputuskan bahawa baki defisit modal pekongsi yang tidak mampu membayar tunai (muflis) bagi menampung defisit tersebut haruslah di bahagikan di kalangan pekongsi lain mengikut nisbah modal terakhir pekongsi. Sekiranya sesebuah perniagaan mempunyai banyak aset tetap seperti tanah.

Kaedah umum di dalam mengendalikan pengagihan menurut kaedah kerugian maksima ialah pertama. Kerugian maksima diagihkan di kalangan pekongsi mengikut kadar pengagihan untung rugi. Maka. Kemudian. sebarang tunai yang ada bolehlah diagihkan kepada pekongsi bagi membayar jumlah akaun modal dan akaun semasanya. baki aset yang belum dijual dianggap tidak mempunyai nilai. nilai yang diperoleh itu akan dibayar kepada setiap pekongsi. jumlah tuntutan modal ditolakkan dengan kerugian maksima yang ditanggung oleh setiap pekongsi akan menghasilkan tunai yang layak diterima oleh setiap pekongsi.liabiliti dibayar sepenuhnya. Seterusnya. Maka. 28 . tuntutan modal pekongsi (jumlah akaun modal dan akaun semasa) disusun secara berlajur. dari aspek pemilik perniagaan. mereka akan kerugian maksima setakat aset yang tidak dapat dijual itu. pada sesuatu tarikh pengagihan tunai dibuat. kaedah kerugian maksima dicadangkan untuk digunakan. Bagi mengelak pekongsi mengambil tunai berlebihan. kerugian maksima dikira pada setiap kali pengagihan dibuat dan akhirnya jumlah kerugian maksima yang diperolehi diagihkan kepada pekongsi mengikut kadar pengagihan untung rugi. Berdasarkan kaedah ini.

Ianya tidak boleh dijalankan sesuka hati kerana ianya termaktub dalam akta perniagaan perkongsian. Mereka akan bekerjasama sekiranya pelaburan yang dibuat mendapat keuntungan kerana mereka ingin mengaut keuntungan yang terhasil daripada perniagaan tanpa melakukan sebarang kerja. Perniagaan perkongsian ini juga amat sensitif kerana ianya mudah untuk dibubarkan sekiranya mempunyai sebab-sebab tertentu 29 . Setiap butiran akaun perkongsian akan disediakan untuk memberi rujukan kepada semua. Perniagaan perkongsian mempunyai banyak ahli dan setiap ahli boleh melibatkan diri dalam aktiviti perkongsian dan hanya boleh menjadi rakan kongsi tidur iaitu ahli rakan kongsi yang tidak mempunyai apa-apa kerja. Apabila ingin membuka akaun perkongsian. ianya akan menyebabkan akaun yang dibuat akan salah dan setiap ahli perkongsi mengalami risiko untuk menanggung kerugian. Setiap orang boleh menjadi rakan kongsi perniagaan ini sekiranya mereka mampu untuk berkongsi dan bekerjasama dalam perniagaan ini.8. Perniagaan perkongsian memberi kebaikan dan keburukannya kepada ahli perkongsi dan kepada perniagaan tersebut. Jadi. Dalam perniagaan perkongsian. Perkongsian merupakan salah satu akaun yang boleh membantu setiap ahlinya mendapat keuntungan dan mengalami kerugian. Perniagaan perkongsian tidak rumit ditubuhkan dan tidak memerlukan modal yang besar untuk menjalankannya. setiap pekongsi haruslah berhati-hati kerana ditakuti membuat kesilapan dan sekiranya seseorang ahli membuat kesilapan dalam menandakan butiran perkongsian. Perniagaan perkongsian mempunyai akaun tertentu untuk mengira butiran-butiran samaada mengalami keuntungan atau kerugian. setiap ahli kumpulan perlu membayar bon dengan kadar yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat atas persetujuan ahli perkongsian dan mendapat persetujuan mahkamah. Penutup Perniagaan perkongsian merupakan perniagaan yang sangat mudah ditubuhkan dan juga mudah dibubarkan kerana ianya ditubuhkan hanyalah semata-mata untuk mengaut keuntungan daripada perniagaan yang dijalankan tanpa menghiraukan samaada perniagaan ini semakin maju atau menghadapi masalah. setiap kesilapan haruslah dibuat pembetulan untuk memastikan akaun perniagaan tidak mengalami masalah. Ia ditubuhkan mengikut akta-akta tertentu yang telah mendapat persetujuan daripada pihak mahkamah.

Sebab-sebab berlakunya pembubaran ini dapat diketahui seperti salah seorang rakan kongsi yang diambil menjadi gila atau kurang siuman. perniagaan perkongsian mempunyai kebaikan dan keburukannya. Kesimpulannya. perniagaan harus dibubarkan dan membuat perkongsian baru serta melucutkan jawatan ahli yang kurang siuman sebagai ahli perkongsian. Oleh itu.yang tidak boleh diatasi. 30 . untuk memastikan perniagaan tidak mengalami masalah. Bagi sesiapa yang ingin menjalankan perniagaan ini haruslah berani menghadapi risiko yang akan berlaku sama ada nampak atau tidak nampak setelah mempertimbangkannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->