Garis Panduan Tugas Ketua Rumah Sukan 1.

Menguruskan latihan pelajar mengikut jadual yang ditetapkan oleh S/U Sukan. 2. Mengagih tugas kepada guru penolong rumah. 3. Menyediakan dan mempastikan adanya buku kedatangan ahli-ahli rumah. 4. Membentuk pasukan rumah mengikut kumpulan 5. Merangkakan kegiatan-kegiatan rumah. 6. Menubuhkan Jawatankuasa pengurusan rumah. 7. Memastikan peralatan sukan mencukupi untuk kegunaan rumah serta bertanggungjawab menjaga peralatan tersebut. 8. Mencadangkan peralatan-peralatan yang patut dibeli kepada setiausaha sukan 9. Menyerahkan laporan kegiatan pertandingan antara rumah-rumah kepada Setiausaha Sukan Sekolah. 10. Mencadangkan ahli-ahli rumah yang berpotensi untuk diserapkan kepada pasukan sekolah. 11. Mengagihkan pelajar-pelajar kepada jenis permainan yang disediakan. 12. Menyimpan rekod penyertaan pelajar dalam aktiviti rumah untuk diserahkan kepada setiausaha sukan. 13. Memilih dan menentukan ahli-ahli pasukan rumah untuk menyertai kegiatan pada peringkat sekolah. 14. Menjamin keselamatan ahli-ahli rumah dan sentiasa menjaga nama baik sekolah 15. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan Pengetua atau wakilnya. Garis Panduan Tugas Guru Rumah Sukan 1. Mengadakan mesyuarat rumah/pasukan dan menyediakan senarai AJK rumah atau pasukan. Satu salinan senarai AJK hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Sukan. 2. Mematuhi arahan ketua guru rumah dan menjalankan tugas dengan dedikasi. 3. Bertanggungjawab dalam membentuk pasukan rumah. 4. Mengurus dan mengawas latihan rumah mengikut jadual yang telah ditetapkan: i. ii. iii. kedatangan pelajar kawasan atau gelanggang permainan peralatan dan minuman pelajar dan lain-lain

5. Menjamin keselamatan ahli-ahli rumah dan sentiasa menjaga nama baik sekolah. 6. Merekodkan kegiatan-kegiatan permainan antara rumah dan melaporkan kepada ketua rumah untuk diserahkan kepada Setiausaha Sukan. 7. Membimbing dan mendidik ahli-ahli rumah: i. ii. iii. iv. v. Pengurusan Kepimpinan Mematuhi undang-undang dan peraturan permainan Kemahiran Teknik dan strategi permainan

8. Mencadangkan kepada ketua rumah peralatan-peralatan yang perlu dibeli untuk dipanjangkan kepada Setiausaha Sukan. 9. Mencadangkan pemain-pemain yang berpotensi kepada ketua guru rumah untuk perhatian guru-guru permainan. 10. Menyimpan rekod kegiatan pelajar dalam aktiviti rumah untuk diserahkan kepada ketua guru rumah 11. Melaksanakan tugas-tugas lain seperti diarahkan Pengetua atau wakilnya. JADUAL LATIHAN MINGGUAN A. Sebelum Kejohanan Sukan Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Perkara Latihan Rumah Latihan Rumah Latihan Rumah Latihan Rumah Bebas Masa 4.00 – 4.00 – 4.00 – 4.00 – -

Sukan Sukan Sukan Sukan

(Laksamana + Syahbandar) (Bendahara + Temenggung) (Laksamana + Syahbandar) (Bendahara + Temenggung)

6.00 6.00 6.00 6.00

B. Selepas Kejohanan Sukan Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Perkara Bebas Bebas Perjumpaan Pasukan Uniform (minggu 3 dan 4) Perjumpaan Kelab dan Persatuan (minggu 2) Perjumpaan Kelab Sukan/ Permainan (minggu 1) Bebas Bebas Masa 2.00 – 5.00 -

*Jadual tertakluk kepada pindaan