P. 1
Pemikiran secara reflektif

Pemikiran secara reflektif

|Views: 192|Likes:

More info:

Published by: Muhammad Syafiq Bin Norazami on Jan 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2014

pdf

text

original

Pemikiran secara reflektif • Menurut Birchall (1992) pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman-pengalaman sedia ada untuk

menimbang kemungkinankemungkinan tindakan alternatif yang boleh jaya untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya. Wilson J & Wing Jan L (1993) berpendapat pemikiran reflektif adalah berhubung rapat dengan aspek-aspek pemikiran yang lain.

Teks diatas dapat disi mpulkan sebagai apabila menghadapi sebarang masalah , seseorang akan memperolehi pengalaman baru tentang sesuatu situasi lalu mencari penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah itu

Carta alir berfikir secara reflektif

pengecaman penyelesaian problematize menjana hipotesis penalaraan aplikasikan 1) pengecaman penyelesian ialah cara untuk menyelesaikan masalah 2) problematize ialah keadaan atau analisis keadaan masalah 3) menjana hipotesis ialah membawa kepada pemikir supaya menyelesaikan masalah 4) penalaraan untuk menentukan sama ada hipotesis berupaya menyelesaikan masalah yang dihadap 5) minda (thought experiment) malah ia diaplikasikan dalam konteks masalah.

tahap reflektif 1. teknikal • membuat keputusan segera tentang tingkah laku atau kemahiran berdasarkan teori kebimbangan peribadi dan pengalaman lalu . Biasanya dilakukan bersama rakan sebaya • saya dapati kemahiran kawalan kelas saya masih lemah . Oleh itu saya, akan cuba mengadakan aktiviti yang menarik supaya murid-murid terasyik mengikuti kelas saya tanpa menimbulkan masalah 2. perihalan • membentuk amalan berdasarkan teori keberkesanan dan perkembangan sosial . Tindakan yang diambil mempunyai sebab . sesuai dilakukan bersendirian . • Dalam kumpulan kecil muri-murid diminta mengumpulkan pelbagai jenis daun dari taman sekolah supaya aktiviti pengelasan dijalankan dengan mengunakan objek-objek konkrit 3. Berdialog • Membuat keputusan setalah mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berbeza dan mencari pilihan-pilihan penyelesian yang banyak . Keputusan dibuat setelah berfikir habis-habisan berhujah dalam minda sendiri dan dengan cermat . Pemikiran berdialog boleh dilakukan bersendirian atau dengan rakan-rakan yang lain . Pengunaan bahan-bahan bertulis menyebabkan saya sedar bahawa sebilangan pelajar tidak dapat mengikuti pelajaran saya . Tambahan lagi , teks yang saya gunakan juga didapati susah oleh mereka yang fasih bahasa. Alternatifnya sebilangan pelajar merupakan pelajar visual dan gerakan .Oleh itu saya perlu tambahkan aktiviti hand-on dalam pengajaran saya

4. Kritikal • Menimbangkan masalah dan amalan profession berdasarkan teori bina semula sosial ( social reconstructionist) dengan mengambil kira faktorfaktor sosial , politik , dan budaya . Boleh dilakukan bersama.

peraturan sekolah .• Saya dapati masalah disiplin kelas perlu dikaji dengan mengambil kira latar belakang pelajara nilai masyarakat . Pengkonteksan • Menangani masalah profesional dengan serta merta berdasarkan situasi sebenar dengan mengiplikasikan mana-mana jenis refleksi 1-4 diatas . dan perkembangan psikologi kanak-kanak 5. memahami apa yang berlaku dan memilih langkah tindakan seterusnya dengan mengunakan pelbagai pandangan yang sesuai Tiada seorang pelajar pun yang dapat menyelesaikan masalah ini. Mengapa ? cepat-cepat saya bertanya beberapa orang pelajar yang sederhana dan pintar . Berfikir secara sedar tentang tindakan yang sedang berlaku . Ha ! baru daya dapati bahawa mereka tidak memahami konsep pembahagian ! Saya tinggalkan sahaja tajuk penyelesian masalah lalu memperenalakan konsep pembahagian dengan mengunakan guli-guli sebagai bahan manipulatif • .

kita sebenarnya mengurus minda seperti kita tahu mida dipanggil metakognisi mengikut presseisen(1985)  mempunyai dua kebolehan seperti  kebolehan memantau prestasi tugas  kebolehan memilih dan memahami strategi pemikiran dalam erti kata lain metakognitif membantu pemikiran 1) 2) 3) 4) mengenalpasti jenis pemikiran yang sedang dan akan dilakukan menganalisis bagaimana pemikiran dilakukan mengenalpasti komponen-komponen kemahiran berfikir yang kecil menilai cara pemikiran yang dijalankan .Berfikir secar metakognitif Operasi berfikir 1) kognitif 2) metakognitif( thinking about thinking) • • • apabila kita berfikir tentang pemikirn kita .

komen . ramalan . dan peniliannya terhadap sesuatu perkara atau isu soalan tertumpu • hanya memerlukan jawapn yang tepat • Sekiranya jawapan yang diterima berbeza daripada apa yang dikehendaki atau berlainan daripada yang tercatat dalam teks secara langsung .Jenis –jenis soalan Soalan bercapah • tidak menuju kapada sesuatu jawapan yang tepat • memerlukan seseorang menyatakan pandangan . maka jawapan itu salah Aras soalan Bertumpu peringkat rendah II (TT) Kemahiran III (CR) Bercapah pangkat rendah Aras kogniti Contoh kata kerja bloom Tingkah laku Reproduktif Pengetahuan Mentafsirkan mengenalpasti Ingat kembali Melabelkan menyenaraikan Mengenali Memadankan menamakan Memerhati Menyatakan menulis semula Produktif Pemahaman Menghuraikan menukarkan Memahami Memerihalkan meramalkan mengorganisasi Menerangkan membezakan Mengaplikasi Memberi menulis dalam contoh Bentuk lain Pengubah mengubah mengubah suai mengira menunjukkan menukar meminda menemui menyelesai Kritis Membezakan Mengasingkan Menganalisis Menyusul periksa Membuat kesimpulan Analisis Menganalisis Menjelaskan dengan contoh Membuat kesimpulan Membahagikan Menyediakan gambar rajah Menunjukkan sebab . perasaan .

IV (CT) Bercapah Pangkat Tinggi Kreatif Menilai Menyelesai masalah Menunjukkan hasil yang asli Sintesis Menggabung Membentuk semula Merumuskan Merancang Mencipta Menyusun Mereka cipta Menyunting Penilaian Menilai Memangkatkan Mengkritik Membanding beza Menjelaskan justifikasi Mentafsirkan Membuat keputusan Soalan aras tinggi .

Soalan yang baik harus mengambil kira semua aspek iaitu aras . pengetahuan mengenai soalan dan penyoalan embolehkan kita membentul soalan dan mengunakannya secara berkesan dalam situaisi pengajajaran dan pembelajaran .Soalan penyoalan membantu kita berfikir secara mendalam dan meluas sebagai guru . skop dan fokus Penilian Sintesis Analisis Aplikasi kefahaman pengetahuan 3 alat berfikir .

bermakna dan senang diingati  Mengembangkan kreativiti .Peta minda • Cuba mengingat apa yang dipelajari dengan mengunakan anak panah . organisasi . dan persembahan Pengurusan grafik .warna tau kod rahsia untuk menonjolkan perhubungan-perhubungan yang penting Keadah ini lebih berkesan berbanding dengan kaedah mencatit nota dengan mengunakan ayat. senarai isi pendek atau senarai kata kunci yang tidak menunjukkan kata kunci yang tidak menunjukkan perhubungan antara idea • Komponen peta minda • Kata kunci • Imej • Lukisa tiga demensi • Saiz yang berbeza-beza • Gari bawah ( underline)  Peta minda membantu anda mencatat nota dengan pantas dan ringkas  Mengelakkan penggunaan kata  Nota anda wujud dalam sebagai satu demensi gambaran mental yang lengkap .

• Tanpa kerangka. gambar dan perkataan. • Ini bertujuan membolehkan kita mengawal dan mengaitkan perhubungan. Keduadua metafora ini menonjolkan ciri penting bagi kerangka pemikiran. Contohnya kerangka fotograf yang menyempadan gambar untuk menghasilkan sesuatu persembahan visual. bulatan.PENGURUSAN GRAFIK. sebagai kerangka pemikiran. menyokong dan menyusun pemikiran tetapi secara tersendiri tidak melakukan pemikiran merupakan panduan. BAGAIMANA PENGURUSAN GRAFIK MENYOKONG PENGAJARAN ATAU PEMBELAJARAN. • Digunakan dengan meluas oleh Swartz & Parks (1994) dalam program Penyebatian Pemikiran Kritis dan Kreatif dalam Pengajaran Konten. APAKAH KOMPONEN PENGURUSAN GRAFIK. • Sesuatu persembahan visual memerlukan kerangka. • Pengurusan grafik. • Membantu guru atau pelajar memvisualkan bagaimanamereka berfikir tentang konten atau sesuatu bidang kajian. • Merupakan pemetaan atau pola penyusunan yang boleh digunakan untuk mewakili perhubungan antara maklumat-maklumat tentang sesuatu idea. fotograf ini akan mencapah tanpa sempadan. • Bahagian-bahagian ini termasuk garis. • Mempunyai bahagian-bahagian yang boleh ditukar-tukar. . APA ITU PENGURUSAN GRAFIK.

• Merancang dan menyusun idea.• Pengurusan grafik juga boleh dibentuk pada kertas nota atau kad. BAGAIMANA MENGGUNAKAN PEGURUSAN GRAFIK. • • • Memahami proses pemikiran kendiri. . Menterjemahkan sesuatu fikiran yang tersirat dalam minda. PG boleh berkembang menjadi suatu jaringan gambar dan juga boleh menjadi sesuatu benda yang menarik dalam pembelajaran.

• Peta minda juga dapat mengembangkan kemahiran kreativiti. . Lukisan tiga dimensi.• PETA MINDA. Garis bawah (underlining). Warna. Saiz yang berbeza-beza. BAGAIMANA MENGGUNAKAN PETA MINDA. APAKAH KOMPONEN PETA MINDA. • Nota yang mempunyai satu gambaran mental yang lengkap lebih bermakna dan senang diingati. Peta minda membantu seseorang mencatat nota dengan pantas dan mengelakan pengulangan perkataan. Apakah Itu Peta Minda. Cuba mengingati perkara yang telah kita pelajari dengan mencatat menggunakan anak panah.organisasi dan persembahan. Buzan mencadangkan teknik peta minda yang mengunakan ciriciri berikut:: • Kata kunci. ia akan lebih meningkatkan keberkesanan dalam mengingati isi-isi penting yang sudah dipelajari dan lebih berkesan daripada mencatat nota menggunakan ayat. warna dan kod istimewa. • • • • • • Imej. • Dengan ini. senarai kata kunci yang tidak menunjukan perhubungan antara idea.

didengar atau ditonton sebagai teknik mencatat nota. • Merancang dan menyusun idea sebagai kerangka pemikiran untuk persembahan lisan dan seperti menulis esei.• Menggambarkan apa yang dibaca. .

minus. semua yang baik Elakkan reaksi Mengembangkan beremosi. interesting) KOMPONEN CoRT 1 1 PMI Plus.KEMAHIRAN BERFIKIR CoRT 1 CoRT 1 terdiri daripada 7 teknik asas dan 3 teknik panduan iaitu:PMI-(plus. menarik TUJUAN BERFIKIR KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN • Komputer • • • P: senaraikan tentang sesuatu situasi. idea atau cadangan M: senaraikan semua yang buruk I: senaraikan semua yang menarik Meluaskan fikiran mengantikan guru di sekolah • Kereta direka supaya boleh terbang semasa jalan raya sesak • Sains diajar di luar bilik darjah . interesting Baik. minus. buruk.

.

CAF. Fizik dan Biologi? • Senaraikan . -Apakah hadiah yang • Pertimbangkan sesuai untuk hari jadi semua faktor.(consider all factors) KOMPONEN CoRT 1 2 CAF Consider All Factors Ambil kira semua faktor TUJUAN BERFIKIR KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN • Meninjau semua aspek situasi dengan lengkap dan menyeluruh. • Elakkan terlupa faktor penting -Apakah kegiatan kosemua faktor yang kurikulum yang anda ingin ikuti? berkaitan. ayah anda? • Apakah -Semua pelajar keputusan setelah tingkatan 5 perlu mengikuti pelajaran pertimbangan sewajarnya dibuat? Kimia.

C&S-( Consequence and Sequel) KOMPONEN CoRT 1 TUJUAN BERFIKIR KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN .

Kajian tentang klon manusia harus dimulakan. Kesan dan Akibatnya Menjangka apa yang akan Apakah cadangan berlaku selepas sesuatu berkenaan boleh cadangan dijalankan. goals. 3. Objective) KOMPONEN CoRT TUJUAN BERFIKIR KAEDAH & 1 LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN . Latihan setiap pelajar dibuat melalui hubungan komputer dengan guru (on-line). jangka pendek dan jangka panjang? Apakah cadangan berkenaan baik? 1. berjaya? Meramal kesan & akibat Apakah risiko yang bagi keputusan tersebut. AGO-( Aims.3 C&S Consequence and Sequel. mungkin dihadapi? Apakah kesan sertamerta. Buku teks dihapuskan di sekolah 2.

Choices) . AGO dapat dicapai? APC-( Alternative. Goals and Objectives Tujuan. Apakah AGO rancangan? Apakah AGO hidup anda? Apakah AGO mengadakan sekolah satu sesi? Adakah tindakan terkeluar daripada AGO mengajar Kemahiran AGO? Berfikir di sekolah sukar Elakkan perkara yang Bagaimana pastikan dicapai. tidak berkenaan. Possibilities.4 AGO Aims. matlamat dan Objektif Sentiasa menumpukan perhatian terhadap tujuan asal supaya matlamat tercapai.

-Apakah FIP yang APC. First. sejarah yang paling baik? serentak. tersebut? dengan lebih menarik lagi.cara-cara yang -Bagaimanapasanganketua kumpulan perkara-Memikirkan -Apakah memilih hidup. dilaksanakan demi pilihan yang setiap cadangan -Sains dan matematik perlu diajar kemungkinan. Utama. pengajaran pembelajaran perkara dengan menyelesaikan masalah mengenali antara antara satu sama Priorities. Cariharus Prioriti prioriti. penting. Penting. Menentukan • Antara choices. Alternatives. -Menentukan -Apakah baik buruk -Peperiksaan dihapuskan. Pilihan Wawasan 2020? perkara yang yang mana -Elakkan -Yang manakah tidak patut pemikiran sehala cadangan yang paling paling sahaja. • Elakkan perkara ini mencapai matlamat terbaik. baik? diutamakan penting? • Apakah prioriti yang perlukan tindakan segera? .KOMPONEN CoRT 1 KOMPONEN 5 CoRT 1 FIP 6 TUJUAN BERFIKIR TUJUAN BERFIKIR • KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN • Apakah KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN Mengambil -FIP semasa memilih kira perkara. perkaraAlternatif. • ini? lain. APC perkara yang ahli-ahli masih tidak beberapa perkara yang untuk berlainan sedangkan -Apakah strategi Important. penting? Possibilities.

-Adakah idea anda -Elakkan bernas dan harus membuat dijadikan tindakan? keputusan yang terlalu memfokuskan diri. . -Rancangan TV dari luar negeri diharamkan.KOMPONEN CoRT 1 7 OPV TUJUAN BERFIKIR KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN -Semua kegiatan sosial dihentikan selepas 9 malam. -Gaji guru harus melebihi gaji pegawai kerajaan yang lain sebanyak 50%. sebelum -Bagaimana orang lain Pandangan membuat memandang idea anda? Orang Lain keputusan. OPV-(Other Point of View) -Mengambil -Apakah idea diri akan Others People’s kira pandangan mempengaruhi orang orang lain lain? views.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->