KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 1

UNIT 7

KONKRIT SIAP TUANG DAN TEKNOLOGI PASANG SIAP
OBJEKTIF AM

7
INPUT

Un it

Memberikan pengetahuan asas tentang konkrit siap tuang dan teknologi pasang siap dari segi kaedah pembuatan, pengangkutan, pemasangan di tapak dan masalah-masalah yang timbul dalam pemasangan pasang siap.

OBJEKTIF KHUSUS
Di akhir unit ini anda dapat :  Mentakrifkan konkrit siap tuang.  Menerangkan kaedah pembuatan, pengangkutan dan pemasangan konkrit siap tuang.  Menerangkan dua unit siap tuang.  Menerangkan masalah-masalah yang timbul dalam pemasangan pasang siap.  Menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi pasang siap.

Unit 7-1

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 2

7.0 KONKRIT SIAP TUANG
7.1 Takrifan Konkrit Siap Tuang Konkrit siap tuang ialah konkrit yang dituang dahulu di tapak bina atau yang dibuat di kilang. Konkrit yang telah siap mengeras akan dibawa ke tapak bina untuk terus dipasang. Biasanya bahagian konkrit siap tuang di bawa ke tapak bina pada

peringkat-peringkat yang tertentu dan ia dibina dengan cepat tanpa pemasangan acuan, keluli tetulang, pembancuhan dan pengangkutan konkrit ke tapak bina. Kerja-kerja siap tuang dijalankan biasanya di tempat-tempat yang bekalan bahan dan tenaga mahir mudah didapati. 7.2 Jenis-jenis Unit Siap Tuang 7.1.1 Unit Kemudahan Unit siap tuang biasanya digunakan untuk membuat dinding

pembahagi dan pelapisan (cladding). ringan dan mudah diangkat.

Ianya digunakan kerana ia pembinaan pelapisan,

Untuk

ketinggiannya adalah dari lantai ke lantai dan dipasang secara terperinci dan berulangan. Pemasangan unit kemudahan ini disokong pada satu aras untuk memberikan satu gerakan terutamanya disebabkan oleh suhu dan pengecutan serta gerakan oleh struktur tersebut. Gerakan struktur dihasilkan oleh beban pada lantai dan pengenapan tapak asas.

7.1.2

Unit Struktur

Unit 7-2

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 3

Ianya terdiri daripada dinding alas beban, tiang rasuk, lantai dan tangga. Pada keseluruhannya unit-unit struktur dibina untuk memenuhi kehendak spesifikasi bangunan. Struktur siap tuang direka dengan mengambilkira sambungan yang kurang tegar antara struktur yang dibina dengan konkrit tuang di situ. Setiap unit hendaklah direka sebagai tidak berterusan dan disambung pada hujungnya. Bagi bangunan yang tinggi, ketegaran dapat dicapai dengan ruang tengah yang mengandungi lift, tangga kecemasan, tandas dan perkhidmatan bangunan. Rajah 7.1 : Penyambungan tiang dan lantai bagi unit struktur konkrit siap tuang

Sumber : Nota Panduan Politeknik Malaysia (Teknologi Konkrit)

7.3

Kaedah Pembuatan

Unit 7-3

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 4

Kaedah papak angkat merupakan salah satu sistem pembinaan yang semakin popular. Kegunaannya merangkumi pembinaan bangunanbangunan pejabat, hotel, tempat letak kenderaan dan strukturstruktur yang bentuk kerangkanya adalah serupa antara satu tingkat dengan tingkat-tingkat yang lain. Melalui kaedah sistem papak angkat ini, keseluruhan papak lantai dan bumbung dibina dari aras tanah secara lapisan demi lapisan. Acuan hanya dipasang pada bahagian tepi papak dan pada pembukaan lantai yang akan memuatkan struktur tiang. Sebelum kerja-kerja pengkonkritan dilakukan, tetulang-tetulang keluli direntangkan pada seluruh bahagian papak mengikut kekuatan reka bentuk yang diperlukan. Relang khas dipasangkan pada bahagianbahagian papak yang menempatkan pembukaan dengan tujuan untuk menyediakan kemudahan kerja, semasa mengangkat papakpapak dari aras tanah ke aras yang diperlukan. 7.4 Kaedah Pengangkutan Unit Siap Tuang 8.3.1 Pengangkutan Jalan Raya 8.3.2 Pengangkutan Keretapi 8.3.3 Sistem Pengangkutan Air 7.3.1 Pengangkutan Jalan Raya Biasanya unit siap tuang diangkut dengan kenderaan khas seperti ‘low loader’, ‘treler’, traktor dan lain-lain lagi. tidak mengalami tegangan. kerja pengangkutan sendeng. Tarikan graviti oleh berat struktur akan menyebabkan tegasan tegangan berkembang dan balak akan mengalami kegagalan. Segala Unit 7-4 Anggota ini dikenakan penyokong khas dan rangka khas bentuk A untuk memastikan unit ini Perhatian perlu diambil sewaktu kerjakerana kedudukan adalah balak dijalankan

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 5

kelengkapan perjalanan.

pengangkutan

hendaklah

diperiksa

semasa

dalam

7.3.2.Pengangkutan Keretapi Penggunaan keretapi akan menjadi lebih ekonomi terutama bagi jarak penghantaran yang jauh sekiranya kerja pengangkutan anggota siap tuang berhampiran dengan kemudahan keretapi. Ianya akan menjadi lebih ekonomi lagi jika pengelolaan dapat dijalankan dengan perancangan yang teliti. Apabila jangka masa penghantaran unit struktur tersebut ditetapkan, maka jentera pengangkutan disediakan lengkap dengan tenaga pekerja yang mahir. Sistem pengangkutan ini sesuai apabila unit-unit kecil digunakan dan adalah lebih ekonomi lagi. 7.3.3 Sistem Pengangkutan Air Ia selalunya digunakan untuk struktur yang berhampiran terus dengan air. Contohnya pembinaan jeti, empangan dan lain-lain lagi. Untuk mengelakkan kecacatan, maka unit tersebut disusun dengan baik supaya tidak bergerak atau bergetar semasa proses pengangkutan dijalankan.

7.4

Kaedah-kaedah Pemasangan di Tapak Pemasangan struktur siap tuang memerlukan tenaga mahir yang mampu untuk memasang pada rekabentuk yang ada. dan keadaan yang selamat. Unit 7-5 Pemasangan yang terdapat pada struktur dikehendaki dalam masa yang singkat

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 6

Semasa pemasangan, semua ahli binaan perlu berada di tapak binaan sama ada pereka bentuk, pembuat dan pembina untuk menentukan kerja-kerja pemasangan dapat berjalan dengan lancar. Lakaran tapak, lukisan awalan dan lukisan terperinci pada

pemasangan perlu ada pada tapak. Pemilihan jentera dan peralatan diambilkira ketika pemasangan dilakukan. Penggunaan jentera hidraulik dan pembinaan kren perlu dilakukan secara teliti supaya ia mesti mengikut rekabentuk yang ditetapkan. Cara pembinaan yang dilakukan ialah dengan menentukan segala ahli struktur dan unit kemudahan tidak terdedah kepada beban angin, beban tekanan dan juga beban gerak yang ada. Sistem cegahan / tahan air hendaklah direka dan dipasang dengan trolak keselamatan. Gasket digunakan untuk mengadakan penahanan bahan terhadp sambungan tersebut.

Gambar 7.1 : Kerja-kerja Pembuatan Konkrit Siap Tuang dan Teknologi Pasang Siap

Sebelum Peletakan Konkrit

Unit 7-6

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 7

Selepas Peletakan Konkrit

Kaedah Penyimpanan Panel

1. Column Erection

2 . Grouting in sleeve 3. Erection of beam joint

4. Setting Pca slab

5. Placing joint structure

6. Completion of structure

7.5

Kaedah Teknologi Pasang Siap Teknologi pasang siap ialah satu sistem pembinaan yang melibatkan pembentukan komponen-komponen struktur tertentu di kilang-kilang pembuat dan di bawa ke tapak untuk dipasangkan bagi membentuk sebuah struktur lengkap. Komponen-komponen struktur biasanya siap dibina di kilang-kilang kebiasaannya terdiri daripada dinding, lantai, pintu, tingkap, tangga, tiang, rasuk dan lain-lain lagi. Ciri-ciri Utama Teknologi Pasang Siap

Unit 7-7

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 8

a)

Sistem ini dapat menjimatkan masa pembinaan di tapak kerana sebahagian besar komponen-komponen tersebut telah siap dibina di kilang-kilang pembuat. Oleh itu kerja dapat disiapkan dengan lebih cepat.

b)

Sistem pasang siap dapat memberikan berbagai-bagai pilihan terhadap kaedah pembinaan. mengurangkan penggunaan Tujuan rekabentuk ialah untuk acuan dan peranca dalam

pembinaan rasuk jambatan di mana rasuk tersebut diapungkan untuk merentangi sungai sebelum dipasangkan ke tambatan. c) Untuk pembinaan dinding sel, sistem ini dapat memberikan berbagai-bagai jenis papak / lantai yang mempunyai kualiti yang tinggi lagi homogen. Dua sistem dinding panel yang lazim digunakan ialah sistem panel satu arah yang mempunyai rentang yang panjang dan sistem panel dua arah yang berbentuk segi empat sama dan ini dapat mewujudkan kestabilan ortogon. d) Bagi sistem kerangka mudah, tiang dan rasuk pratuang

digunakan bersama-sama dengan komponen-komponen konkrit pratuang yang lain seperti papak lantai, tangga dan panel pelapisan. e) Bahagian-bahagian sambungan yang telah dipasang akan diturap dengan menggunakan campuran konkrit yang diperbuat daripada agregat halus. Rajah 7.2 : Pemasangan dinding panel di bangunan bertingkat

Unit 7-8

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 9

Rajah 7.3 : Dinding panel dua arah yang sedang disangga.

Sumber : Nota Panduan Politeknik Malaysia (Teknologi Konkrit) f) Bahagian-bahagian sambungan yang telah dipasang akan diturap dengan menggunakan campuran konkrit yang diperbuat daripada agregat halus. Rajah di bawah menunjukkan contoh sistem pasang siap yang menggunakan tiang dan rasuk pratuang manakala di bahagian lantainya pula dipasang dengan lantai konkrit pratuang. Rajah 7.4 : Sistem kerangka menggunakan tiang, rasuk dan lantai pratuang dan sambungan antara tiang dan rasuk bumi

Unit 7-9

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 10

Sumber : Nota Panduan Politeknik Malaysia (Teknologi Konkrit)

g)

Sistem kekotak lebih berbentuk sebuah unit yang lengkap. Ia dibentuk daripada panel rasuk yang dibuat di kilang ataupun daripada unit-unit kompleks yang sudah dilengkapi dengan berbabgai-bagai pemasangan seperti saluran paip, pendawaian elektrik dan sebagainya.

Rajah 7.5 : Sistem kekotak yang lengkap dengan berbagai-bagai kemudahan

Unit 7-10

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 11

Sumber : Nota Panduan Politeknik Malaysia (Teknologi Konkrit)

h)

Di dalam sistem pasang siap ini, masalah penyambungan merupakan kelemahan utama.

Di antaranya ialah: i) Sebarang jenis sambungan mestilah mengambilkira keperluan rekabentuk seperti daya ricih, momen lentur, pengembangan dan kekecutan bahan, daya angkat naik dan kestabilan sisi struktur binaan. ii) Sistem atau ini memerlukan menara dan berbagai-bagai sistem kemudahan serta

jentera pengangkut seperti kren bergerak, kren gantri kren perancangan pengawalan kerja yang baik untuk memastikan kerja -kerja berjalan dengan lancar.

Unit 7-11

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 12

iii)

Untuk memudahkan pembinaan setiap komponen dalam satu unit, disertakan nombor-nombor supaya pemasangan komponen-komponen ini dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.

Rajah 7.6: Contoh susunan kekotak dalam pembinaan

Unit 7-12

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 13

Sumber : Nota Panduan Politeknik Malaysia (Teknologi Konkrit)

7.6

Kebaikan Teknologi Pasang Siap a) Segala kerja bancuhan, penempatan dan pengawetan konkrit dapat dijalankan di bawah darjah kawalan kilang yang terdapat di kilang-kilang. dan seragam. b) Segala rekabentuk yang diulangi akan mengurangkan kos perbelanjaan. Oleh itu acuan yang digunakan hendaklah dibuat dengan teliti dan memenuhi kualiti yang diperlukan. c) Rangka yang dipasang di tapak adalah sesuai untuk semua keadaan iklim iaitu sama musim sejuk, hujan dan panas. d) Rangka yang dipasang menggunakan tenaga pekerja yang Oleh itu kadar modal pusingan Ini dapat menghasilkan unit-unit yang tepat

mahir atau separuh mahir. dalam masa yang singkat.

tenaga buruh mudah didapati dengan memberikan latihan

Unit 7-13

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 14

7.7

Keburukan Teknologi Pasang Siap a) Sistem bangunan tidak mudah diubah dari segi konsep

rekabentuk di mana terlalu luas pemilihan sistem yang ada dan rekabentuk dibuat tanpa banyak perubahan dari segi konsep utama. b) Segala perancangan hendaklah dilakukan di bawah kawalan yang rapi dan kerja memunggah dapat dijalankan dengan mudah. c) Jentera pengangkat perlu didirikan di tapak bina untuk

menentukan kedudukan struktur binaan dapat dielakkan pada tempat yang sebenarnya. d) Dalam proses penyambungan struktur akan terdapat masalah yang mengambilkira aspek-aspek dari segi tidak telus air, cuaca, pengaratan dan cara pembinaannya.

Unit 7-14

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 15

Untuk menguji kefahaman anda, sila buat aktiviti berikut.... Jika anda tidak berpuashati dengan jawapan anda, sila buat ulangkaji pada input yang anda rasa masih kabur......

SELAMAT MENCUBA !!!!!!!!!!!

AKTIVITI 7A

7.1 7.2

Nyatakan takrifan konkrit siap tuang. Terdapat tiga kaedah pengangkutan di dalam unit siap tuang. Terangkan TIGA kaedah tersebut.

7.3 7.4

Berikan LIMA ciri-ciri utama pasang siap. Senaraikan kebaikan dan keburukan teknologi pasang siap.

Unit 7-15

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 16

MAKLUMBALAS 7A

7.1

Konkrit siap tuang ialah konkrit yang dituang dahulu di tapak bina atau yang dibuat di kilang. Konkrit yang telah siap mengeras akan dibawa ke tapak bina untuk terus dipasang.

7.2

TIGA kaedah pengangkutan tersebut ialah: a) b) c) Pengangkutan Jalan Raya Pengangkutan Keretapi Sistem Pengangkutan Air

a)

Pengangkutan Jalan Raya Biasanya unit siap tuang diangkut dengan kenderaan khas seperti ‘low loader’, ‘treler’, traktor dan lain-lain lagi. Anggota ini dikenakan penyokong khas dan rangka khas bentuk A untuk memastikan unit ini

Unit 7-16

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 17

tidak mengalami tegangan. kerja pengangkutan sendeng.

Perhatian perlu diambil sewaktu kerjakerana kedudukan adalah

balak dijalankan

Tarikan graviti oleh berat struktur akan menyebabkan

tegasan tegangan berkembang dan balak akan mengalami kegagalan. Segala kelengkapan pengangkutan hendaklah diperiksa semasa dalam perjalanan.

b.

Pengangkutan Keretapi Penggunaan keretapi akan menjadi lebih ekonomi terutama bagi jarak penghantaran yang jauh sekiranya kerja pengangkutan anggota siap tuang berhampiran dengan kemudahan keretapi. Ianya akan menjadi lebih ekonomi lagi jika pengelolaan dapat dijalankan dengan perancangan yang teliti. Apabila jangka masa penghantaran unit

struktur tersebut ditetapkan, maka jentera pengangkutan disediakan lengkap dengan tenaga pekerja yang mahir. Sistem pengangkutan ini sesuai apabila unit-unit kecil digunakan dan adalah lebih ekonomi lagi. c. Sistem Pengangkutan Air Ia selalunya digunakan untuk struktur yang berhampiran terus dengan air. Contohnya pembinaan jeti, empangan dan lain-lain lagi. Untuk mengelakkan kecacatan, maka unit tersebut disusun dengan baik supaya tidak bergerak atau bergetar semasa proses pengangkutan dijalankan. 7.3 Ciri-ciri utama pasang siap ialah:

Unit 7-17

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 18

a)

Sistem ini dapat menjimatkan masa pembinaan di tapak kerana sebahagian besar komponen-komponen tersebut telah siap dibina di kilang-kilang pembuat.

b)

Tujuan

rekabentuk

sistem

ini

ialah

untuk

mengurangkan rasuk

penggunaan acuan

dan peranca dalam pembinaan

jambatan di mana rasuk tersebut diapungkan untuk merentangi sungai sebelum dipasangkan ke tambatan.

c)

Dua sistem dinding panel yang lazim digunakan ialah sistem panel satu arah yang mempunyai rentang yang panjang dan sistem panel dua arah yang berbentuk segi empat sama dan ini dapat mewujudkan kestabilan ortogon.

d)

Bagi

sistem kerangka mudah, tiang

dan rasuk

pratuang

digunakan bersama-sama dengan komponen-komponen konkrit pratuang yang lain seperti pelapisan. e) Bahagian-bahagian sambungan yang telah dipasang akan papak lantai, tangga dan panel

diturap dengan menggunakan campuran konkrit yang diperbuat daripada agregat halus. 7.4 Kebaikan teknologi pasang siap ialah: a) Segala kerja bancuhan, penempatan dan pengawetan konkrit dapat dijalankan di bawah darjah kawalan kilang yang terdapat di kilang-kilang. dan seragam. Ini dapat menghasilkan unit-unit yang tepat

Unit 7-18

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 19

b)

Segala rekabentuk yang diulangi akan mengurangkan kos perbelanjaan. Oleh itu acuan yang digunakan hendaklah dibuat dengan teliti dan memenuhi kualiti yang diperlukan.

c)

Rangka yang dipasang di tapak adalah sesuai untuk semua keadaan iklim iaitu sama musim sejuk, hujan dan panas.

d)

Rangka yang dipasang

menggunakan tenaga pekerja yang Oleh itu kadar modal pusingan

mahir atau separuh mahir. dalam masa yang singkat.

tenaga buruh mudah didapati dengan memberikan latihan

7.5

Keburukan Teknologi Pasang Siap. a) Sistem bangunan tidak mudah diubah dari segi konsep

rekabentuk di mana terlalu luas pemilihan sistem yang ada dan rekabentuk dibuat tanpa banyak perubahan dari segi konsep utama. b) Segala perancangan hendaklah dilakukan di bawah kawalan yang rapi dan kerja memunggah dapat dijalankan dengan mudah. c) Jentera pengangkat perlu didirikan di tapak bina untuk

menentukan kedudukan struktur binaan dapat dielakkan pada tempat yang sebenarnya. d) Dalam proses penyambungan struktur akan terdapat masalah yang mengambilkira aspek-aspek dari segi tidak telus air, cuaca, pengaratan dan cara pembinaannya.

Unit 7-19

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 20

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAB SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA.

1) Takrifan konkrit siap tuang. 2) Nyatakan DUA jenis unit siap tuang. 3) Terangkan dengan jelas kaedah pengangkutan jalan raya yang digunakan di dalam unit siap tuang. 4) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pasang siap.

Unit 7-20

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 21

TAHNIAH! Anda telah berjaya menyelesaikan semua soalan dalam penilaian kendiri. Sila semak jawapan anda pada maklumbalas untuk memastikan jawapan anda adalah betul.

MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI

1)

Konkrit siap tuang ialah konkrit yang dituang dahulu di tapak bina atau yang dibuat di kilang. Konkrit yang telah siap mengeras akan dibawa ke tapak bina untuk terus dipasang.

2)

DUA jenis unit siap tuang iaitu: i) ii) Unit kemudahan Unit struktur

3)

Biasanya unit siap tuang di dalam kaedah pengangkutan jalan raya diangkut dengan menggunakan kenderaan khas kenderaan khas seperti ‘low loader’, ‘treler’, traktor dan lain-lain lagi. dikenakan penyokong khas dan rangka khas memastikan unit ini tidak mengalami tegangan. Anggota ini A untuk bentuk

Perhatian perlu

diambil sewaktu kerja-kerja pengangkutan balak dijalankan kerana kedudukan adalah sendeng. Tarikan graviti oleh berat struktur akan menyebabkan tegasan tegangan berkembang dan balak akan

Unit 7-21

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 22

mengalami kegagalan. Segala kelengkapan pengangkutan hendaklah diperiksa semasa dalam perjalanan.

4)

Yang dimaksudkan dengan sistem pasang siap ialah merupakan satu sistem pembinaan yang melibatkan pembentukan komponenkomponen struktur tertentu di kilang-kilang pembuat dan di bawa ke tapak untuk dipasangkan bagi membentuk sebuah struktur lengkap. Komponen-komponen struktur biasanya siap dibina di kilang-kilang yang terdiri daripada dinding, lantai, pintu, tingkap, tangga, tiang, rasuk dan lain-lain lagi.

Anda sudah berpuashati dengan unit ini!!!!!!! Kalau sudah mari kita ke Unit 8. Unit 7-22

KONKRIT SIAP TUANG

C1004 / Unit 7halaman 23

Unit 7-23

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.