Aktiviti 4 Dengan menggunakan pemproses perkataan, olah maklumat yang diperolehi dalam bentuk carta dan grafikal untuk

melihat persamaan dan perbezaan atara kamera biasa dan digital. PERBEZAAN DAN PERSAMAAN KAMERA BIASA DAN KAMERA DIGITAL

KAMERA BIASA/ANALOG y Kamera untuk mengambil gambar sahaja

KAMERA DIGITAL
y

kamera

untuk

mengambil

video

digital atau gambar foto digital, atau kedua-duanya dengan merakamkan imej pada penderia peka cahaya.

y

Tiada peranti

y

Kamera

digital

digabungkan

ke

dalam banyak peranti, termasuk pembantu digital peribadi (PDA), telefon bimbit (dikenali sebagai

telefon berkamera) dan kenderaan. y Filem diproses dalam bilik gelap
y

Memerlukan perisian,computer dan pencetak untuk memproses

gamabar yang diambil y Tiada paparan imej selepas gambar di shot
y

pemaparan imej pada skrin kamera sebaik sahaja video atau imej

dirakamkan; y Terhad kepada beberapa gamabr sahaja bergantung kepada filem
y

keupayaan beribu-ribu

untuk imej

mengambil sebuah

pada

peranti ingatan yang kecil;

dan y Filem diganti selepas digunakan y penghapusan imej supaya storannya dapat digunakan semula. shutter dan viewfinder . aperture. y y Digunakan untuk mengambil gambar Merupakan sebuah kotak yang mempunyai lubang untuk mengawal cahaya pada suatu bahagian y Mempunyai empat komponen utama iaitu lensa. y y Tidak boleh menyuning imej yang diambil keupayaan untuk menyunting imej.y Tiada keupayaan untuk mengambil vedio y keupayaan untuk merakamkan video dengan bunyi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful