SEK. MEN.

KEB LAKI-LAKI METHODIST PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 TINGKATAN 2

Kod Kertas

: 21

Penyedia Penyemak Disahkan KB

: En. Mohd Shamsul Amer Bin Shukor : Puan Shamlah A/P Nagalingam : Dr. Lim Bee Lee

Mata Pelajaran : Sejarah Masa Bil. Calon : 1 jam : 244

Disahkan Pengetua :

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Terdapat 3 bahagian yang perlu dijawab iaitu bahagian A,B dan C. Jawab semua soalan. 3.

perdagangan antarabangsa B Menjadikan Kedah sebagai pengkalan tentera terkenal C Mengelakkan Kedah daripada menghantar ufti ke Siam D Membuka jalan campurtangan Syarikat Hindia Timur Inggeri di Kedah Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) tidak dapat menguasai Kedah walaupun mereka berminat terhadap kegemilangannya sebagai kuasa maritim? A. Kedah mendapat bantuan dari Bugis B. Kedah mempunyai pertahanan yang kuat C. Siam mengakui Kedah di bawah naungannya D. British terpaksa bersaing dengan Perancis 4. Mengapakah SHTI ingin membina pangkalan tentera di Pulau Pinang? A. B. C. D. Menghadapi ancaman Perancis Menyekat kedatangan kuasa asing Memecah dasar monopoli Belanda Menghalang dasar keterbukaan Siam

Bahagian A ( 40 Markah )

1. Apakah tujuan penubuhan Syarikat Hindia Timur Inggeris? I. Meluaskan tanah jajahan II. Menjalankan perdagangan antarabangsa III. Meneruskan peperangan dengan orang Islam di Timur IV. Memonopoli perdagangan rempah dikepulauan rempah A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

Dasar Buka Pintu di Kuala Kedah

2.

Pernyataan di atas ialah dasar yang mengamalkan oleh Kerajaan Kedah. Apakah faedah yang diperoleh Kedah akibat pengenalan dasar ini? A Memajukan Kedah sebagai pusat
1

5.

Apakah faktor yang menyumbang kepada perpindahan pentadbiran Negeri-Negeri

dan IV A.II.W. Tindakan kerajaan British menjadikan NNS sebagai tempat untuk membuang banduan telah dibantah oleh penduduk tempatan. Frank Sweettenham 11. Kebajikan SHTI tidak diambil berat oleh SHTI di India.Long Jaafar D. IV. II. III dan IV Menguasai pengeluaran bijih timah Menambahkan pelaburan orang Barat Menamatkan mengutup cukai di Sungai dan IV C. Dato’ Kelana diiktiraf oleh British sebagai pemerintah Sungai Ujong melalui perjanjian.II dan III C.P. Imigran Cina telah menimbulkan kekacauan dan kongsi gelap ditubuhkan. I.Selat (NNS) dari India ke London pada tahun 1867? I.Raja Abdullah III. Negeri Sembilan IV. Birch B. III dan IV Pada tahun 1874.Apakah buktinya? 6. Menandatangani perjanjian perdamaian 7. Rodger C.III. II Menamatkan perang saudara D. Mengapakah British amat bimbang pada tindakan Perancis yang ingin membuka terusan di Segenting Kra ? Pembesar:Kita mesti bawa masuk buruh dari China kalau ingin memajukan perlombongan 2 bijih timah negeri Perak . SHTI telah menjadikan Pulau Pinang sebagai benteng pertahanan. J. Siapakah pembesar yang peka dalam hal ini? A. Sultan Ahmad berusaha mengelak Pahang dari dijajah British. I. dan IV D. II dan III B. Francis Light D.III. Selangor B.W.Raja Yussuf C. I. Peristiwa di atas merujuk kepada kejadian di negeri Memajukan ekonomi Mencontohi usaha Sultan Johor Membawa masuk pelabur eropah A.rumah api yang dibina oleh British di Tanjung Rachaldo telah diserang. I. Ujong 10. 9. I.Tengku Kudin B. Mengapakah British berbuat demikian? A. Perak C. II. J. II. Residen Jeneral yang petama di negeri melayu bersekutu ialah I.dan IV B. Pahang D. 8.

14. Bantuan tentera daripada kesultanan Sulu. B. Tenteranya yang kuat. Mengatasi masalah kekurangan pegawai 3 pertama. Terengganu kepada mana-mana kuasa asing.undang Tubuh Kerajaan Terengganu kecuali A. Menggunakan Bahasa Melayu dalam penulisan rasmi dan perundangan. B. Menerima Penasihat British. Menjadi setiausaha sulit Sultan Johor. I. Sumber kewangan yang mencukupi. Lembah Menam Chao Praya adalah hak British. B. D. B. C. Pada tahun 1885. Apakah faedah daripada perjanjian tersebut kepada Maharaja Abu Bakar? I. C.A. Apakah jasa yang telah dicurahkan oleh Dato’ Muhammad Salleh bin Perang kepada negeri Johor? A. III. Melukis peta pembangunan negeri Johor. Mengatasi masalah kewangan. Menyediakan sukatan pelajaran.II. III dan IV. III dan IV. Membekalkan guru-guru. 13. C. D. Mendapatkan sokongan penduduk tempatan. II. Sokongan padu penduduk tempatan. Kedudukannya lebih tinggi daripada Gabenor British di Singapura. II dan IV. 17. Perluasan kuasa Perancis boleh menggugat perdagangan British di Singapura. B. I. 12. Berhubung terus dengan kerajaan British. Bahasa Melayu. A. D. Menetapkan surat rasmi kerajaan dalam Mengawal perkembangan pendidikan . II dan III. Apakah faktor yang membolehkan James Brooke berjaya mengukuhkan kuasanya di Sarawak? A. Melaksanakan undang-undang tempatan. satu perjanjian antara Maharaja Abu Bakar dengan British telah ditandatangani. Apakah tujuan jabatan tersebut ditubuhkan? A. Siam pernah berjanji akan menyerahkan kawasan ini kepada Rusia C. D. 16. Raja mesti mengadakan mesyuarat. Mengapakah Inggeris menganggap Rusia sebagai salah satu kuasa Eropah yang berbahaya kepada kepentingannya di Negeri-negeri Melayu Utara ? A. Berikut adalah kandungan yang terdapatdi dalam Undang. C. . C. Rusia sebuah negara Eropah yang kuat. C. D. Raja dan menteri besar mempunyai hak untuk memilih jemaah menteri. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri 15. Pada 1924 keluarga Brooke telah menubuhkan Jabatan Pelajaran di Sarawak. IV Diiktiraf sebagai pemerintah Johor. I. B. D. B. Mengapakah James Brooke melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak? A. B. D. Rusia berhasrat membuka petempatan di Ujung Salang. Membantu guru-guru di Sekolah. Rusia sedang berpakat dengan negara Eropah lain untuk berdepan dengannya. D. Menjadi Menteri Besar Johor yang 18. C. Penguasaan Perancis akan mempengaruhi kedudukan Negerinegeri Utara Tanah Melayu. Rusia sangat baik dengan negerinegeri Melayu tersebut.

Menghadapi masalah kakitangan. Tiap-tiap Residensi di Sabah dibahagikan kepada daerah. 22. kerana kawasan tersebut tidak sesuai untuk kegiatan pertanian. Menjaga kebajikan penduduk Sarawak. C. D. Pegawai berbangsa Eropah. 20. Pada tahun 1704. C. Sabah mempunyai tanah yang luas dan subur. Dasar ekonomi Brooke tidak menggalakkan penanaman modal Eropah secara besarbesaran. Mengapakah Sultan Brunei berbuat sedemikian? A. Sarawak tidak mempunyai sumber ekonomi yang banyak. Syarikat yang ditubuhkan diletakkan di bawah kekuasaan British. kerana ditewaskan oleh Sultan Sulu dalam peperangan. C. Mengapakah usaha ini dilakukan? A. B. Penduduk Sabah memiliki banyak modal. D. B. Sultan Brunei telah menyerahkan pantai utara dan timur Sabah kepada Sultan Sulu. Setiap daerah diketuai oleh Pegawai daerah yang berfungsi sebagai ketua pentadbir.Siapakah yang menyandang jawatan sebagai pegawai daerah tersebut? A. Menjaga kepentingan ekonomi keluarga Brooke.Pentadbir. Mengekalkan ekonomi tradisional Sarawak. D. Mengapakah Overback terpaksa meminta bantuan syarikat tersebut? A. Ketua peribumi. W H Treacher telah bersetuju membantu Overbeck memperbaharui tempoh pajakan daripada sultan Brunei. . B. 23. SBUB telah memperkenalkan tanaman baru seperti getah dan tembakau ke Sabah. Menghadapi masalah modal. Penduduk Sabah menggunakan teknologi moden. 4 24. B. B. kerana ramai penduduk Sabah tidak suka mendiami kawasan tersebut. Menghadapi ancaman lanun. 21. Bimbang kedatangan pemodal Barat akan mengancam pemerintahannya. Pada pendapat anda. 19. Ketua Anak Negeri. B. mengapakah Brooke melaksanakan dasar tersebut? A. D. Pemimpin yang dipilih oleh penduduk tempatan. Menjaga kepentingan ekonomi penduduk peribumi. C. C. Menggelakkan campur tangan kuasa asing. Apakah syarat yang dikenakan kepada Overbeck bagi bantuan yang dikenakan? A. Tertakluk kepada Perlembagaan Sarawak 1941. Gabenor Labuan. 25. Sabah mempunyai ramai tenaga buruh. C. D. kerana Sultan Sulu membantunya mematah pemberontakan. Baron Von telah meminta bantuan daripada Syarikat Alfred Dent pada tahun 1877. Mengapakah kerajaan Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran? A. Menghadapi serangan Sultan Brunei D.

Mempunyai kepadatan penduduk. Sehingga akhir kurun ke-19.B. Mendapat desakan daripada rakyat. C. Mempunyai tanah yang rata. James Brooke telah menganggu penempatan orang iban di Sarawak. Mengapakah Rentap mula menyerang kubu James Brooke pada tahun 1853 ? A. harga getah jatuh. James Brooke telah menghapuskan penempatan orang iban di Sungai Skrang. B. Dol Said memberontak B. Pada tahun 1920-an dan 1930-an. 30. menangkap ikan. James Brooke telah membuka penempatan baru. Kegiatan ini berkaitan dengan aktiviti A. D. C. Lombong dedah A. Palung II. 33. Daerah Naning dan Rembau. Daerah Naning dan Melaka. D. Amerika Syarikat C. Pada tahun 1832. Salah satu kegiatan ekonomi penduduk di Semenanjung Tanah Melayu ialah meramu. Mengapakah pembinaan jalanraya banyak tertumpu di kawasan pantai barat Tanah Melayu? A. D. Dol Said telah menyerah diri kepada British dan pihak British telah memberikan ganjaran kepada Dol Said. C. Pengeluaran getah berlebihan. Lombong emas yang terdapat di Raub telah diusahakan oleh Syarikat dari A. Dol Said berpakat dengan Rembau ekonomi. melombong bijih timah B. Permintaan dari negara Asia merosot. Apakah ganjaran yang telah diberikan? A. 28. I. Kemelesetan ekonomi dunia. 32. B.II dan IV. Australia B. 27. C.III dan IV.II dan III. Menjadi Penghulu di Taboh. C. memungut hasil hutan. B. Overbeck akan membayar sejumlah wang kepada W H Treacher. 5 . Manakah kaedah melombong yang digunakan oleh Cina dalam tempoh berkenaan? 26. B. menanam padi.III dan IV. Austria 29. Pencen dan rumah di Melaka. Mempunyai kepentingan 15 Julai 1831 Kapten Wyllie mengetuai 150 orang Sepoi menyerang Naning. Mengapa? I . 31. D. Kapal korek A. James Brooke telah mengambil alih tapak pemerintahan. orang Cina menguasai kegiatan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu. D. Permintaan dari negara Amerika Latin terjejas. III. Britain D. B. D. Pam kelikir IV. I. C. Syarikat akan membayar cukai tahunan kepada kerajaan British. I. W H Treacher dilantik sebagai Gabenor Sabah. D. C. Mengapakah serangan itu dilancarkan? A. II.

Semangat memperjuangkan negara. Hj. Lembaga Melayu IV. Abas Muhammad Taha. Antara berikut. Dol Said membicarakan kes jenayah D. 38. I. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kebangsaan? I. Menjadi slogan orang Iban untuk mempertahankan maruah mereka. Dilahirkan di Melaka Mendapat pendidikan agama di Terengganu dan Riau Menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara III. Menyatupadukan orang Iban menentang pentadbiran James Brooke. I. Apakah tindakan British yang mencabuli adat resam sehingga menimbulkan kemarahan Sultan dan pembesar Perak? A. • • • II. Beliau pernah menjadi pengarang akhbar. Dol Said enggan mematuhi arahan British B. III dan IV. II. IV. Dato’ Onn Jaafar mendapat pendidikan Inggeris di England dan Kolej Melayu Kuala Kangsar. yang manakah boleh dikaitkan dengan slogan di atas? D. Membawa maksud selagi hidup selagi berjuang. 39. Menyeru orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. II dan III. 35. Mengetepikan adat resam dan kepercayaan kalut yang boleh menghalang kemajuan. Utusan Melayu III. B. Menggalakkan amalan poligami. I. C. C.C. A. Menggesa kaum wanita agar menghadkan mendapat pendidikan. B. Maklumat di atas berkenaan adalah Tokoh Pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu? A. Usaha menjadikan Tanah Melayu sebagai kuasa besar. 6 . C. Perasaan cinta dan taat setia yang Agi Idup. Antara berikut yang manakah akhbar yang dimaksudkan? D. Masuk campur dalam adat istiadat raja. Perasaan taat setia. Anda adalah pembesar Perak sekitar tahun 1870-an. 36. Di bawah ini adalah bukan saranan majalah AlImam dalam proses idea pembaharuan Kaum Muda. B. D. B. A. Menghapuskan amalan bercukur. C. 34. I. Mendorong orang Iban membuka petempatan di Sungai Skrang. II D. dan IV. Syeikh Muhammad Tahir. Agi Ngelaban mendalam terhadap bangsa dan tanah air. III dan IV. Syeikh Muhammad Abduh. Warta Ahad II. D. C. Mengharamkan amalam penghambaan. Warta Malaya A. Menasihati ibu bapa supaya memberi pendidikan sempurna kepada anak-anak. Syed Sheikh al-Hadi. 37.

____________ 2. Penyatuan Pulau Pinang. D. C.L. Industri mengetin nanas berpusat di Johor. 40. Memelihara hak orang Melayu. 3. . _____________ 3. I dan IV. A. Gabenor J. Apakah mesej penting yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya di atas? 9. Cina Peranakan merupakan masyarakat kacukan antara Jepun-Melayu. Bahagian C ( 10 Markah ) Tuliskan BETUL atau SALAH untuk setiap kenyataan di bawah. C.A. 10 . B. D. Senarai di bawah berkaitan dengan novelnovel sebelum Perang Dunia Kedua.Penjajahan Sepanyol di Filiphina telah 1. 8. • • • Anak Mat Lela Gila Melati Kota Bharu Mari Kita Berjuang 5. _____________ 5. B. 7. _____________ 6. Moses British NegeriNegeri Selat Durbar Perlembagaan Sarawak Martin Lister James Brooke Prince of Wales tradisional yang diusahakan untuk tujuan eksport. ditentang oleh rakyat Filiphina yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman Bahagian B ( 10 Markah ) Lengkapkan petak berikut dengan jawapan yang sesuai dan betul berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. Residen pertama British di Negeri Sembilan. Ekonomi dagangan adalah berorientasikan eksport. 6. Pentingnya perpaduan kaum. Pemerintah Sarawak 1841-1868 Diisytiharkan oleh Charles Vyner Brooke pada 24 Sepgtember 1941 Mengetuai pemerintahan SBUB di Sabah. Menerima konsesi tanah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 4. Penasihat British di Kelantan.S Mason C. Kaum Muda terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama. Persidangan Raja-Raja Melayu Mendesak Siam menerima kehadiran mereka. Menimbulkan kesedaran pendidikan. III dan IV. Mencetuskan semangat kebangsaan. ______________ 7 . I dan II. _____________ 4. Singapura dan Melaka Nama yang diberikan oleh Francis Light kepada Pulau Pinang. II dan III. 2. 1.

_________________ 10. SELAMAT MENJAWAB. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan oleh KERTAS SOALAN TAMAT. 8 . Akhbar Bintang Peranakan dikendalikan oleh masyarakat Cina Peranakan. ______________ 8. Kongres Melayu Se-Tanah Melayu yang pertama diadakan pada tahun 1939 di Kuala Lumpur. ______________ Ibrahim Haji Yaakob di Kuala Lumpur pada tahun 1938. Akhbar Sekola Melayu dikendalikan oleh masyarakat Melayu. ______________ 9.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful