SEK. MEN.

KEB LAKI-LAKI METHODIST PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 TINGKATAN 2

Kod Kertas

: 21

Penyedia Penyemak Disahkan KB

: En. Mohd Shamsul Amer Bin Shukor : Puan Shamlah A/P Nagalingam : Dr. Lim Bee Lee

Mata Pelajaran : Sejarah Masa Bil. Calon : 1 jam : 244

Disahkan Pengetua :

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Terdapat 3 bahagian yang perlu dijawab iaitu bahagian A,B dan C. Jawab semua soalan. 3.

perdagangan antarabangsa B Menjadikan Kedah sebagai pengkalan tentera terkenal C Mengelakkan Kedah daripada menghantar ufti ke Siam D Membuka jalan campurtangan Syarikat Hindia Timur Inggeri di Kedah Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) tidak dapat menguasai Kedah walaupun mereka berminat terhadap kegemilangannya sebagai kuasa maritim? A. Kedah mendapat bantuan dari Bugis B. Kedah mempunyai pertahanan yang kuat C. Siam mengakui Kedah di bawah naungannya D. British terpaksa bersaing dengan Perancis 4. Mengapakah SHTI ingin membina pangkalan tentera di Pulau Pinang? A. B. C. D. Menghadapi ancaman Perancis Menyekat kedatangan kuasa asing Memecah dasar monopoli Belanda Menghalang dasar keterbukaan Siam

Bahagian A ( 40 Markah )

1. Apakah tujuan penubuhan Syarikat Hindia Timur Inggeris? I. Meluaskan tanah jajahan II. Menjalankan perdagangan antarabangsa III. Meneruskan peperangan dengan orang Islam di Timur IV. Memonopoli perdagangan rempah dikepulauan rempah A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

Dasar Buka Pintu di Kuala Kedah

2.

Pernyataan di atas ialah dasar yang mengamalkan oleh Kerajaan Kedah. Apakah faedah yang diperoleh Kedah akibat pengenalan dasar ini? A Memajukan Kedah sebagai pusat
1

5.

Apakah faktor yang menyumbang kepada perpindahan pentadbiran Negeri-Negeri

II Menamatkan perang saudara D. 8.rumah api yang dibina oleh British di Tanjung Rachaldo telah diserang. II dan III B.Raja Abdullah III. Ujong 10.III. Frank Sweettenham 11. Rodger C. III dan IV Menguasai pengeluaran bijih timah Menambahkan pelaburan orang Barat Menamatkan mengutup cukai di Sungai dan IV C. Imigran Cina telah menimbulkan kekacauan dan kongsi gelap ditubuhkan. dan IV A. I.Selat (NNS) dari India ke London pada tahun 1867? I. Pahang D. I.III.II dan III C. Peristiwa di atas merujuk kepada kejadian di negeri Memajukan ekonomi Mencontohi usaha Sultan Johor Membawa masuk pelabur eropah A. dan IV D. III dan IV Pada tahun 1874.II. Mengapakah British amat bimbang pada tindakan Perancis yang ingin membuka terusan di Segenting Kra ? Pembesar:Kita mesti bawa masuk buruh dari China kalau ingin memajukan perlombongan 2 bijih timah negeri Perak .W. II. Negeri Sembilan IV.Apakah buktinya? 6. I. J. Menandatangani perjanjian perdamaian 7.Long Jaafar D. Sultan Ahmad berusaha mengelak Pahang dari dijajah British. Selangor B. SHTI telah menjadikan Pulau Pinang sebagai benteng pertahanan. Mengapakah British berbuat demikian? A. Tindakan kerajaan British menjadikan NNS sebagai tempat untuk membuang banduan telah dibantah oleh penduduk tempatan. I. II.Raja Yussuf C. Perak C. IV. Siapakah pembesar yang peka dalam hal ini? A.W. I. 9.dan IV B. Francis Light D. Residen Jeneral yang petama di negeri melayu bersekutu ialah I. Birch B. Dato’ Kelana diiktiraf oleh British sebagai pemerintah Sungai Ujong melalui perjanjian.P. J. II. Kebajikan SHTI tidak diambil berat oleh SHTI di India.Tengku Kudin B.

C. satu perjanjian antara Maharaja Abu Bakar dengan British telah ditandatangani.II. Apakah faktor yang membolehkan James Brooke berjaya mengukuhkan kuasanya di Sarawak? A. Mengatasi masalah kekurangan pegawai 3 pertama. Menggunakan Bahasa Melayu dalam penulisan rasmi dan perundangan. Menerima Penasihat British. Tenteranya yang kuat. 12. Membekalkan guru-guru. C. D. B. Menetapkan surat rasmi kerajaan dalam Mengawal perkembangan pendidikan . IV Diiktiraf sebagai pemerintah Johor. Berhubung terus dengan kerajaan British. Raja dan menteri besar mempunyai hak untuk memilih jemaah menteri. C. Mengapakah James Brooke melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak? A. Menyediakan sukatan pelajaran. C. Rusia sebuah negara Eropah yang kuat. D. Apakah tujuan jabatan tersebut ditubuhkan? A. II dan III. 14. Lembah Menam Chao Praya adalah hak British. B. Raja mesti mengadakan mesyuarat. Menjadi Menteri Besar Johor yang 18. Pada 1924 keluarga Brooke telah menubuhkan Jabatan Pelajaran di Sarawak. Melaksanakan undang-undang tempatan. Membantu guru-guru di Sekolah. Rusia berhasrat membuka petempatan di Ujung Salang. B. III. Apakah jasa yang telah dicurahkan oleh Dato’ Muhammad Salleh bin Perang kepada negeri Johor? A. I. I. D. I. B. D. D. D. Rusia sangat baik dengan negerinegeri Melayu tersebut. B. III dan IV. Terengganu kepada mana-mana kuasa asing. 16. D. Mengapakah Inggeris menganggap Rusia sebagai salah satu kuasa Eropah yang berbahaya kepada kepentingannya di Negeri-negeri Melayu Utara ? A. III dan IV. C. D. Melukis peta pembangunan negeri Johor. Perluasan kuasa Perancis boleh menggugat perdagangan British di Singapura. Apakah faedah daripada perjanjian tersebut kepada Maharaja Abu Bakar? I. Bantuan tentera daripada kesultanan Sulu. C. Sokongan padu penduduk tempatan. Bahasa Melayu. B. Mengatasi masalah kewangan. Kedudukannya lebih tinggi daripada Gabenor British di Singapura. 17. B. A.A. Pada tahun 1885. B.undang Tubuh Kerajaan Terengganu kecuali A. C. II. Rusia sedang berpakat dengan negara Eropah lain untuk berdepan dengannya. Siam pernah berjanji akan menyerahkan kawasan ini kepada Rusia C. Menjadi setiausaha sulit Sultan Johor. . II dan IV. Sumber kewangan yang mencukupi. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri 15. Penguasaan Perancis akan mempengaruhi kedudukan Negerinegeri Utara Tanah Melayu. Berikut adalah kandungan yang terdapatdi dalam Undang. Mendapatkan sokongan penduduk tempatan. 13.

21. B. Gabenor Labuan. Penduduk Sabah menggunakan teknologi moden. 22. Pegawai berbangsa Eropah. 4 24. D. Menjaga kepentingan ekonomi penduduk peribumi. B. W H Treacher telah bersetuju membantu Overbeck memperbaharui tempoh pajakan daripada sultan Brunei. B. 23. Menghadapi serangan Sultan Brunei D. Baron Von telah meminta bantuan daripada Syarikat Alfred Dent pada tahun 1877. kerana Sultan Sulu membantunya mematah pemberontakan. Menjaga kepentingan ekonomi keluarga Brooke. Setiap daerah diketuai oleh Pegawai daerah yang berfungsi sebagai ketua pentadbir. Mengapakah Overback terpaksa meminta bantuan syarikat tersebut? A. B.Pentadbir. Menghadapi masalah modal. Dasar ekonomi Brooke tidak menggalakkan penanaman modal Eropah secara besarbesaran. D. Tiap-tiap Residensi di Sabah dibahagikan kepada daerah. Pada tahun 1704. Bimbang kedatangan pemodal Barat akan mengancam pemerintahannya. C. Mengapakah Sultan Brunei berbuat sedemikian? A. D. Apakah syarat yang dikenakan kepada Overbeck bagi bantuan yang dikenakan? A. Sultan Brunei telah menyerahkan pantai utara dan timur Sabah kepada Sultan Sulu. B. mengapakah Brooke melaksanakan dasar tersebut? A. Menggelakkan campur tangan kuasa asing. 20. Mengekalkan ekonomi tradisional Sarawak. D. Mengapakah kerajaan Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran? A. B. Sarawak tidak mempunyai sumber ekonomi yang banyak. Menghadapi ancaman lanun. Ketua peribumi. Tertakluk kepada Perlembagaan Sarawak 1941.Siapakah yang menyandang jawatan sebagai pegawai daerah tersebut? A. Menghadapi masalah kakitangan. C. kerana ramai penduduk Sabah tidak suka mendiami kawasan tersebut. C. C. Syarikat yang ditubuhkan diletakkan di bawah kekuasaan British. Mengapakah usaha ini dilakukan? A. Pemimpin yang dipilih oleh penduduk tempatan. kerana ditewaskan oleh Sultan Sulu dalam peperangan. Sabah mempunyai tanah yang luas dan subur. Ketua Anak Negeri. C. Pada pendapat anda. 19. . Penduduk Sabah memiliki banyak modal. SBUB telah memperkenalkan tanaman baru seperti getah dan tembakau ke Sabah. Sabah mempunyai ramai tenaga buruh. 25. C. kerana kawasan tersebut tidak sesuai untuk kegiatan pertanian. Menjaga kebajikan penduduk Sarawak. D.

Pencen dan rumah di Melaka. memungut hasil hutan. 28. Lombong emas yang terdapat di Raub telah diusahakan oleh Syarikat dari A. Austria 29. Sehingga akhir kurun ke-19. Kegiatan ini berkaitan dengan aktiviti A. Amerika Syarikat C. I. C. III. Mendapat desakan daripada rakyat. C. II. 31. D. D. Daerah Naning dan Melaka.B. James Brooke telah membuka penempatan baru. C. Australia B. D. D. Manakah kaedah melombong yang digunakan oleh Cina dalam tempoh berkenaan? 26. Mengapa? I . Apakah ganjaran yang telah diberikan? A. B. Pada tahun 1832. W H Treacher dilantik sebagai Gabenor Sabah. C. Mengapakah serangan itu dilancarkan? A. Salah satu kegiatan ekonomi penduduk di Semenanjung Tanah Melayu ialah meramu. menanam padi. Permintaan dari negara Asia merosot.II dan IV. harga getah jatuh. B. 27. B. Mempunyai kepentingan 15 Julai 1831 Kapten Wyllie mengetuai 150 orang Sepoi menyerang Naning. Permintaan dari negara Amerika Latin terjejas. 32.III dan IV. Britain D. Mempunyai kepadatan penduduk. James Brooke telah menganggu penempatan orang iban di Sarawak. Syarikat akan membayar cukai tahunan kepada kerajaan British. Daerah Naning dan Rembau. B. I. Mempunyai tanah yang rata. C. C. Kemelesetan ekonomi dunia. Lombong dedah A. Overbeck akan membayar sejumlah wang kepada W H Treacher.III dan IV. 33. Mengapakah Rentap mula menyerang kubu James Brooke pada tahun 1853 ? A. 30. Pengeluaran getah berlebihan. D. D. Palung II. B. Dol Said berpakat dengan Rembau ekonomi. Mengapakah pembinaan jalanraya banyak tertumpu di kawasan pantai barat Tanah Melayu? A. I. 5 . Dol Said memberontak B. James Brooke telah menghapuskan penempatan orang iban di Sungai Skrang. James Brooke telah mengambil alih tapak pemerintahan. C. Pam kelikir IV. menangkap ikan. Menjadi Penghulu di Taboh.II dan III. Dol Said telah menyerah diri kepada British dan pihak British telah memberikan ganjaran kepada Dol Said. melombong bijih timah B. Pada tahun 1920-an dan 1930-an. D. orang Cina menguasai kegiatan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu. Kapal korek A.

C. II dan III. • • • II. Membawa maksud selagi hidup selagi berjuang. Agi Ngelaban mendalam terhadap bangsa dan tanah air. 36. Menghapuskan amalan bercukur. C. III dan IV. 34. B. Lembaga Melayu IV. Antara berikut. Mengharamkan amalam penghambaan. Perasaan taat setia. IV. Mendorong orang Iban membuka petempatan di Sungai Skrang. Warta Malaya A. Apakah tindakan British yang mencabuli adat resam sehingga menimbulkan kemarahan Sultan dan pembesar Perak? A. B. I. Syed Sheikh al-Hadi. II. Beliau pernah menjadi pengarang akhbar. Dol Said enggan mematuhi arahan British B. I. Menasihati ibu bapa supaya memberi pendidikan sempurna kepada anak-anak. Menggesa kaum wanita agar menghadkan mendapat pendidikan. Dato’ Onn Jaafar mendapat pendidikan Inggeris di England dan Kolej Melayu Kuala Kangsar. yang manakah boleh dikaitkan dengan slogan di atas? D. Menyatupadukan orang Iban menentang pentadbiran James Brooke. Usaha menjadikan Tanah Melayu sebagai kuasa besar. B. dan IV. I. Abas Muhammad Taha. III dan IV. 39. Syeikh Muhammad Tahir. 35. C. C. 38. A. Masuk campur dalam adat istiadat raja. Syeikh Muhammad Abduh. Semangat memperjuangkan negara. Di bawah ini adalah bukan saranan majalah AlImam dalam proses idea pembaharuan Kaum Muda. Mengetepikan adat resam dan kepercayaan kalut yang boleh menghalang kemajuan. Utusan Melayu III. Menggalakkan amalan poligami. 6 . C. Menyeru orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. D. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kebangsaan? I. Hj. Perasaan cinta dan taat setia yang Agi Idup. 37. D. I. A. Dol Said membicarakan kes jenayah D. Maklumat di atas berkenaan adalah Tokoh Pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu? A. Warta Ahad II.C. II D. B. Dilahirkan di Melaka Mendapat pendidikan agama di Terengganu dan Riau Menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara III. Antara berikut yang manakah akhbar yang dimaksudkan? D. Menjadi slogan orang Iban untuk mempertahankan maruah mereka. Anda adalah pembesar Perak sekitar tahun 1870-an.

Pentingnya perpaduan kaum. Gabenor J. Pemerintah Sarawak 1841-1868 Diisytiharkan oleh Charles Vyner Brooke pada 24 Sepgtember 1941 Mengetuai pemerintahan SBUB di Sabah. ditentang oleh rakyat Filiphina yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. C. III dan IV. Mencetuskan semangat kebangsaan. Senarai di bawah berkaitan dengan novelnovel sebelum Perang Dunia Kedua. 6. Kaum Muda terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama. II dan III. _____________ 6. 8. D. ____________ 2. Menimbulkan kesedaran pendidikan. 2.L. Menerima konsesi tanah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 4. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman Bahagian B ( 10 Markah ) Lengkapkan petak berikut dengan jawapan yang sesuai dan betul berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. I dan IV. Apakah mesej penting yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya di atas? 9. 3. Memelihara hak orang Melayu. Penyatuan Pulau Pinang. B. D. C. _____________ 4. 10 . A. 1. Cina Peranakan merupakan masyarakat kacukan antara Jepun-Melayu. . Singapura dan Melaka Nama yang diberikan oleh Francis Light kepada Pulau Pinang.A. 40. Ekonomi dagangan adalah berorientasikan eksport. Bahagian C ( 10 Markah ) Tuliskan BETUL atau SALAH untuk setiap kenyataan di bawah. Residen pertama British di Negeri Sembilan. 7. Industri mengetin nanas berpusat di Johor. • • • Anak Mat Lela Gila Melati Kota Bharu Mari Kita Berjuang 5. _____________ 5. _____________ 3. Persidangan Raja-Raja Melayu Mendesak Siam menerima kehadiran mereka. Moses British NegeriNegeri Selat Durbar Perlembagaan Sarawak Martin Lister James Brooke Prince of Wales tradisional yang diusahakan untuk tujuan eksport. Penasihat British di Kelantan. ______________ 7 . B. I dan II.S Mason C.Penjajahan Sepanyol di Filiphina telah 1.

Akhbar Bintang Peranakan dikendalikan oleh masyarakat Cina Peranakan. Akhbar Sekola Melayu dikendalikan oleh masyarakat Melayu. 8 .7. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan oleh KERTAS SOALAN TAMAT. ______________ 9. SELAMAT MENJAWAB. _________________ 10. Kongres Melayu Se-Tanah Melayu yang pertama diadakan pada tahun 1939 di Kuala Lumpur. ______________ Ibrahim Haji Yaakob di Kuala Lumpur pada tahun 1938. ______________ 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful