SEK. MEN.

KEB LAKI-LAKI METHODIST PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 TINGKATAN 2

Kod Kertas

: 21

Penyedia Penyemak Disahkan KB

: En. Mohd Shamsul Amer Bin Shukor : Puan Shamlah A/P Nagalingam : Dr. Lim Bee Lee

Mata Pelajaran : Sejarah Masa Bil. Calon : 1 jam : 244

Disahkan Pengetua :

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Terdapat 3 bahagian yang perlu dijawab iaitu bahagian A,B dan C. Jawab semua soalan. 3.

perdagangan antarabangsa B Menjadikan Kedah sebagai pengkalan tentera terkenal C Mengelakkan Kedah daripada menghantar ufti ke Siam D Membuka jalan campurtangan Syarikat Hindia Timur Inggeri di Kedah Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) tidak dapat menguasai Kedah walaupun mereka berminat terhadap kegemilangannya sebagai kuasa maritim? A. Kedah mendapat bantuan dari Bugis B. Kedah mempunyai pertahanan yang kuat C. Siam mengakui Kedah di bawah naungannya D. British terpaksa bersaing dengan Perancis 4. Mengapakah SHTI ingin membina pangkalan tentera di Pulau Pinang? A. B. C. D. Menghadapi ancaman Perancis Menyekat kedatangan kuasa asing Memecah dasar monopoli Belanda Menghalang dasar keterbukaan Siam

Bahagian A ( 40 Markah )

1. Apakah tujuan penubuhan Syarikat Hindia Timur Inggeris? I. Meluaskan tanah jajahan II. Menjalankan perdagangan antarabangsa III. Meneruskan peperangan dengan orang Islam di Timur IV. Memonopoli perdagangan rempah dikepulauan rempah A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

Dasar Buka Pintu di Kuala Kedah

2.

Pernyataan di atas ialah dasar yang mengamalkan oleh Kerajaan Kedah. Apakah faedah yang diperoleh Kedah akibat pengenalan dasar ini? A Memajukan Kedah sebagai pusat
1

5.

Apakah faktor yang menyumbang kepada perpindahan pentadbiran Negeri-Negeri

rumah api yang dibina oleh British di Tanjung Rachaldo telah diserang.III. II.Raja Abdullah III. Pahang D. I. Kebajikan SHTI tidak diambil berat oleh SHTI di India. 9. Ujong 10. SHTI telah menjadikan Pulau Pinang sebagai benteng pertahanan. I.II dan III C. II. 8. Mengapakah British amat bimbang pada tindakan Perancis yang ingin membuka terusan di Segenting Kra ? Pembesar:Kita mesti bawa masuk buruh dari China kalau ingin memajukan perlombongan 2 bijih timah negeri Perak . dan IV A. Birch B. III dan IV Menguasai pengeluaran bijih timah Menambahkan pelaburan orang Barat Menamatkan mengutup cukai di Sungai dan IV C. Residen Jeneral yang petama di negeri melayu bersekutu ialah I. II dan III B.Apakah buktinya? 6. I. Mengapakah British berbuat demikian? A. Sultan Ahmad berusaha mengelak Pahang dari dijajah British.P. Peristiwa di atas merujuk kepada kejadian di negeri Memajukan ekonomi Mencontohi usaha Sultan Johor Membawa masuk pelabur eropah A.Raja Yussuf C. Perak C. Frank Sweettenham 11. II Menamatkan perang saudara D. Siapakah pembesar yang peka dalam hal ini? A. I.II.dan IV B. IV. Tindakan kerajaan British menjadikan NNS sebagai tempat untuk membuang banduan telah dibantah oleh penduduk tempatan. J. J.Tengku Kudin B. Imigran Cina telah menimbulkan kekacauan dan kongsi gelap ditubuhkan. Dato’ Kelana diiktiraf oleh British sebagai pemerintah Sungai Ujong melalui perjanjian. I.III. dan IV D. II.W. Menandatangani perjanjian perdamaian 7.W.Long Jaafar D. Selangor B.Selat (NNS) dari India ke London pada tahun 1867? I. III dan IV Pada tahun 1874. Negeri Sembilan IV. Francis Light D. Rodger C.

Apakah faedah daripada perjanjian tersebut kepada Maharaja Abu Bakar? I. C. Menjadi setiausaha sulit Sultan Johor.II. B. C. Bantuan tentera daripada kesultanan Sulu. Melaksanakan undang-undang tempatan. I. D. Apakah faktor yang membolehkan James Brooke berjaya mengukuhkan kuasanya di Sarawak? A. Sumber kewangan yang mencukupi. Membantu guru-guru di Sekolah. III. satu perjanjian antara Maharaja Abu Bakar dengan British telah ditandatangani. B. D. III dan IV. Rusia sebuah negara Eropah yang kuat. D. III dan IV. 14. I. Melukis peta pembangunan negeri Johor. Mengapakah James Brooke melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak? A. Sokongan padu penduduk tempatan. D. Raja dan menteri besar mempunyai hak untuk memilih jemaah menteri. I. Penguasaan Perancis akan mempengaruhi kedudukan Negerinegeri Utara Tanah Melayu. 12. .undang Tubuh Kerajaan Terengganu kecuali A. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri 15. Pada 1924 keluarga Brooke telah menubuhkan Jabatan Pelajaran di Sarawak. Mendapatkan sokongan penduduk tempatan. Bahasa Melayu. A. Menetapkan surat rasmi kerajaan dalam Mengawal perkembangan pendidikan . Rusia sedang berpakat dengan negara Eropah lain untuk berdepan dengannya. C. Rusia berhasrat membuka petempatan di Ujung Salang. B. D. Berikut adalah kandungan yang terdapatdi dalam Undang. Menerima Penasihat British. B. Membekalkan guru-guru. Raja mesti mengadakan mesyuarat. Mengapakah Inggeris menganggap Rusia sebagai salah satu kuasa Eropah yang berbahaya kepada kepentingannya di Negeri-negeri Melayu Utara ? A. Menggunakan Bahasa Melayu dalam penulisan rasmi dan perundangan. C. Tenteranya yang kuat. Mengatasi masalah kewangan. 13. B. C. C. D. B. Pada tahun 1885. Apakah tujuan jabatan tersebut ditubuhkan? A. Siam pernah berjanji akan menyerahkan kawasan ini kepada Rusia C. Menjadi Menteri Besar Johor yang 18. B. II. Menyediakan sukatan pelajaran. 16. II dan IV. C. D. II dan III. Rusia sangat baik dengan negerinegeri Melayu tersebut. Mengatasi masalah kekurangan pegawai 3 pertama. Apakah jasa yang telah dicurahkan oleh Dato’ Muhammad Salleh bin Perang kepada negeri Johor? A. B. Berhubung terus dengan kerajaan British. D. Kedudukannya lebih tinggi daripada Gabenor British di Singapura.A. Perluasan kuasa Perancis boleh menggugat perdagangan British di Singapura. IV Diiktiraf sebagai pemerintah Johor. 17. Lembah Menam Chao Praya adalah hak British. Terengganu kepada mana-mana kuasa asing.

Pada pendapat anda. Mengapakah usaha ini dilakukan? A. SBUB telah memperkenalkan tanaman baru seperti getah dan tembakau ke Sabah. D. Penduduk Sabah menggunakan teknologi moden. 20. Pegawai berbangsa Eropah. Mengapakah Sultan Brunei berbuat sedemikian? A. mengapakah Brooke melaksanakan dasar tersebut? A. 19. Ketua Anak Negeri. W H Treacher telah bersetuju membantu Overbeck memperbaharui tempoh pajakan daripada sultan Brunei. Menghadapi masalah modal. D.Siapakah yang menyandang jawatan sebagai pegawai daerah tersebut? A. Mengapakah kerajaan Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran? A. Menghadapi serangan Sultan Brunei D. Mengapakah Overback terpaksa meminta bantuan syarikat tersebut? A. 23. C. Tertakluk kepada Perlembagaan Sarawak 1941. C.Pentadbir. Menghadapi masalah kakitangan. Menghadapi ancaman lanun. Apakah syarat yang dikenakan kepada Overbeck bagi bantuan yang dikenakan? A. B. Syarikat yang ditubuhkan diletakkan di bawah kekuasaan British. B. Menjaga kepentingan ekonomi keluarga Brooke. C. B. Ketua peribumi. D. D. . kerana ramai penduduk Sabah tidak suka mendiami kawasan tersebut. Sabah mempunyai tanah yang luas dan subur. B. Pemimpin yang dipilih oleh penduduk tempatan. D. 25. C. Menggelakkan campur tangan kuasa asing. 22. 4 24. kerana Sultan Sulu membantunya mematah pemberontakan. C. Sarawak tidak mempunyai sumber ekonomi yang banyak. 21. Gabenor Labuan. kerana ditewaskan oleh Sultan Sulu dalam peperangan. Baron Von telah meminta bantuan daripada Syarikat Alfred Dent pada tahun 1877. Mengekalkan ekonomi tradisional Sarawak. Sultan Brunei telah menyerahkan pantai utara dan timur Sabah kepada Sultan Sulu. kerana kawasan tersebut tidak sesuai untuk kegiatan pertanian. Pada tahun 1704. Menjaga kebajikan penduduk Sarawak. C. Sabah mempunyai ramai tenaga buruh. Menjaga kepentingan ekonomi penduduk peribumi. Tiap-tiap Residensi di Sabah dibahagikan kepada daerah. Dasar ekonomi Brooke tidak menggalakkan penanaman modal Eropah secara besarbesaran. B. B. Penduduk Sabah memiliki banyak modal. Setiap daerah diketuai oleh Pegawai daerah yang berfungsi sebagai ketua pentadbir. Bimbang kedatangan pemodal Barat akan mengancam pemerintahannya.

Mengapa? I . Overbeck akan membayar sejumlah wang kepada W H Treacher. 32. Permintaan dari negara Asia merosot. harga getah jatuh. Menjadi Penghulu di Taboh. Pada tahun 1920-an dan 1930-an.II dan IV. 30. C. B. Mempunyai tanah yang rata. Mengapakah Rentap mula menyerang kubu James Brooke pada tahun 1853 ? A. Mengapakah pembinaan jalanraya banyak tertumpu di kawasan pantai barat Tanah Melayu? A. I. II. W H Treacher dilantik sebagai Gabenor Sabah. 28. memungut hasil hutan.II dan III. C. Salah satu kegiatan ekonomi penduduk di Semenanjung Tanah Melayu ialah meramu. C. D. Dol Said berpakat dengan Rembau ekonomi. 33. I. Kapal korek A. Daerah Naning dan Melaka. Mempunyai kepentingan 15 Julai 1831 Kapten Wyllie mengetuai 150 orang Sepoi menyerang Naning. B. B. Australia B. Austria 29. menanam padi. D. Daerah Naning dan Rembau. Dol Said memberontak B. Mendapat desakan daripada rakyat. D. James Brooke telah menghapuskan penempatan orang iban di Sungai Skrang. orang Cina menguasai kegiatan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu. James Brooke telah mengambil alih tapak pemerintahan. D. Syarikat akan membayar cukai tahunan kepada kerajaan British. I. C. Mengapakah serangan itu dilancarkan? A. Lombong emas yang terdapat di Raub telah diusahakan oleh Syarikat dari A. Apakah ganjaran yang telah diberikan? A. Mempunyai kepadatan penduduk. D. III. 27. Palung II. melombong bijih timah B.III dan IV. 5 . 31. Kegiatan ini berkaitan dengan aktiviti A. Manakah kaedah melombong yang digunakan oleh Cina dalam tempoh berkenaan? 26. James Brooke telah menganggu penempatan orang iban di Sarawak. B. Pada tahun 1832. Lombong dedah A. C. Britain D. Dol Said telah menyerah diri kepada British dan pihak British telah memberikan ganjaran kepada Dol Said. menangkap ikan. C. D. Amerika Syarikat C. B. James Brooke telah membuka penempatan baru. Pengeluaran getah berlebihan. Pencen dan rumah di Melaka. D. Pam kelikir IV. Sehingga akhir kurun ke-19.III dan IV.B. Permintaan dari negara Amerika Latin terjejas. Kemelesetan ekonomi dunia. C.

II dan III. Utusan Melayu III. II D. Maklumat di atas berkenaan adalah Tokoh Pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu? A. dan IV. Dol Said enggan mematuhi arahan British B. Mengharamkan amalam penghambaan. C. I. Dato’ Onn Jaafar mendapat pendidikan Inggeris di England dan Kolej Melayu Kuala Kangsar. Antara berikut. Beliau pernah menjadi pengarang akhbar.C. C. Menjadi slogan orang Iban untuk mempertahankan maruah mereka. Abas Muhammad Taha. 39. Di bawah ini adalah bukan saranan majalah AlImam dalam proses idea pembaharuan Kaum Muda. B. Menyatupadukan orang Iban menentang pentadbiran James Brooke. Syeikh Muhammad Tahir. D. III dan IV. Anda adalah pembesar Perak sekitar tahun 1870-an. Menggesa kaum wanita agar menghadkan mendapat pendidikan. Hj. C. Mendorong orang Iban membuka petempatan di Sungai Skrang. Dilahirkan di Melaka Mendapat pendidikan agama di Terengganu dan Riau Menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara III. IV. Warta Malaya A. Perasaan cinta dan taat setia yang Agi Idup. Masuk campur dalam adat istiadat raja. Lembaga Melayu IV. Menasihati ibu bapa supaya memberi pendidikan sempurna kepada anak-anak. III dan IV. C. Menghapuskan amalan bercukur. B. B. yang manakah boleh dikaitkan dengan slogan di atas? D. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kebangsaan? I. A. Dol Said membicarakan kes jenayah D. I. 34. Membawa maksud selagi hidup selagi berjuang. Syed Sheikh al-Hadi. B. Menyeru orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Apakah tindakan British yang mencabuli adat resam sehingga menimbulkan kemarahan Sultan dan pembesar Perak? A. Mengetepikan adat resam dan kepercayaan kalut yang boleh menghalang kemajuan. 36. Warta Ahad II. II. A. 38. Agi Ngelaban mendalam terhadap bangsa dan tanah air. 37. Semangat memperjuangkan negara. 6 . • • • II. Antara berikut yang manakah akhbar yang dimaksudkan? D. Menggalakkan amalan poligami. Perasaan taat setia. D. Usaha menjadikan Tanah Melayu sebagai kuasa besar. 35. I. I. C. Syeikh Muhammad Abduh.

3. _____________ 3. ______________ 7 . Gabenor J. 8. II dan III. B. Pemerintah Sarawak 1841-1868 Diisytiharkan oleh Charles Vyner Brooke pada 24 Sepgtember 1941 Mengetuai pemerintahan SBUB di Sabah. B. 2. C. Moses British NegeriNegeri Selat Durbar Perlembagaan Sarawak Martin Lister James Brooke Prince of Wales tradisional yang diusahakan untuk tujuan eksport. Menimbulkan kesedaran pendidikan. 40. ____________ 2. Penyatuan Pulau Pinang. Singapura dan Melaka Nama yang diberikan oleh Francis Light kepada Pulau Pinang.S Mason C.Penjajahan Sepanyol di Filiphina telah 1. _____________ 4.L. . Mencetuskan semangat kebangsaan.A. Menerima konsesi tanah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 4. Ekonomi dagangan adalah berorientasikan eksport. Kaum Muda terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama. Cina Peranakan merupakan masyarakat kacukan antara Jepun-Melayu. _____________ 6. Memelihara hak orang Melayu. Senarai di bawah berkaitan dengan novelnovel sebelum Perang Dunia Kedua. III dan IV. • • • Anak Mat Lela Gila Melati Kota Bharu Mari Kita Berjuang 5. C. D. 7. Persidangan Raja-Raja Melayu Mendesak Siam menerima kehadiran mereka. A. _____________ 5. I dan II. I dan IV. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman Bahagian B ( 10 Markah ) Lengkapkan petak berikut dengan jawapan yang sesuai dan betul berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. ditentang oleh rakyat Filiphina yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Residen pertama British di Negeri Sembilan. 10 . 1. D. Penasihat British di Kelantan. Pentingnya perpaduan kaum. 6. Apakah mesej penting yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya di atas? 9. Industri mengetin nanas berpusat di Johor. Bahagian C ( 10 Markah ) Tuliskan BETUL atau SALAH untuk setiap kenyataan di bawah.

8 . Akhbar Bintang Peranakan dikendalikan oleh masyarakat Cina Peranakan. Kongres Melayu Se-Tanah Melayu yang pertama diadakan pada tahun 1939 di Kuala Lumpur. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan oleh KERTAS SOALAN TAMAT. Akhbar Sekola Melayu dikendalikan oleh masyarakat Melayu. _________________ 10. ______________ 9. SELAMAT MENJAWAB.7. ______________ 8. ______________ Ibrahim Haji Yaakob di Kuala Lumpur pada tahun 1938.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful