SEK. MEN.

KEB LAKI-LAKI METHODIST PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 TINGKATAN 2

Kod Kertas

: 21

Penyedia Penyemak Disahkan KB

: En. Mohd Shamsul Amer Bin Shukor : Puan Shamlah A/P Nagalingam : Dr. Lim Bee Lee

Mata Pelajaran : Sejarah Masa Bil. Calon : 1 jam : 244

Disahkan Pengetua :

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Terdapat 3 bahagian yang perlu dijawab iaitu bahagian A,B dan C. Jawab semua soalan. 3.

perdagangan antarabangsa B Menjadikan Kedah sebagai pengkalan tentera terkenal C Mengelakkan Kedah daripada menghantar ufti ke Siam D Membuka jalan campurtangan Syarikat Hindia Timur Inggeri di Kedah Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) tidak dapat menguasai Kedah walaupun mereka berminat terhadap kegemilangannya sebagai kuasa maritim? A. Kedah mendapat bantuan dari Bugis B. Kedah mempunyai pertahanan yang kuat C. Siam mengakui Kedah di bawah naungannya D. British terpaksa bersaing dengan Perancis 4. Mengapakah SHTI ingin membina pangkalan tentera di Pulau Pinang? A. B. C. D. Menghadapi ancaman Perancis Menyekat kedatangan kuasa asing Memecah dasar monopoli Belanda Menghalang dasar keterbukaan Siam

Bahagian A ( 40 Markah )

1. Apakah tujuan penubuhan Syarikat Hindia Timur Inggeris? I. Meluaskan tanah jajahan II. Menjalankan perdagangan antarabangsa III. Meneruskan peperangan dengan orang Islam di Timur IV. Memonopoli perdagangan rempah dikepulauan rempah A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

Dasar Buka Pintu di Kuala Kedah

2.

Pernyataan di atas ialah dasar yang mengamalkan oleh Kerajaan Kedah. Apakah faedah yang diperoleh Kedah akibat pengenalan dasar ini? A Memajukan Kedah sebagai pusat
1

5.

Apakah faktor yang menyumbang kepada perpindahan pentadbiran Negeri-Negeri

Selangor B.W. IV. Rodger C.Apakah buktinya? 6. I. 8.Raja Yussuf C. Kebajikan SHTI tidak diambil berat oleh SHTI di India. Siapakah pembesar yang peka dalam hal ini? A. Residen Jeneral yang petama di negeri melayu bersekutu ialah I. I.II dan III C.Raja Abdullah III. Peristiwa di atas merujuk kepada kejadian di negeri Memajukan ekonomi Mencontohi usaha Sultan Johor Membawa masuk pelabur eropah A. Tindakan kerajaan British menjadikan NNS sebagai tempat untuk membuang banduan telah dibantah oleh penduduk tempatan. Mengapakah British amat bimbang pada tindakan Perancis yang ingin membuka terusan di Segenting Kra ? Pembesar:Kita mesti bawa masuk buruh dari China kalau ingin memajukan perlombongan 2 bijih timah negeri Perak . Dato’ Kelana diiktiraf oleh British sebagai pemerintah Sungai Ujong melalui perjanjian. dan IV A. I.W. Imigran Cina telah menimbulkan kekacauan dan kongsi gelap ditubuhkan. I. Pahang D.dan IV B. II. II dan III B. 9. III dan IV Pada tahun 1874. Negeri Sembilan IV. Sultan Ahmad berusaha mengelak Pahang dari dijajah British. Ujong 10. Frank Sweettenham 11.Long Jaafar D. Francis Light D. dan IV D.rumah api yang dibina oleh British di Tanjung Rachaldo telah diserang. Perak C.P. Mengapakah British berbuat demikian? A.Selat (NNS) dari India ke London pada tahun 1867? I.III. II. J. SHTI telah menjadikan Pulau Pinang sebagai benteng pertahanan. III dan IV Menguasai pengeluaran bijih timah Menambahkan pelaburan orang Barat Menamatkan mengutup cukai di Sungai dan IV C. II Menamatkan perang saudara D. Menandatangani perjanjian perdamaian 7.III. J. I.Tengku Kudin B. II. Birch B.II.

Melukis peta pembangunan negeri Johor. Lembah Menam Chao Praya adalah hak British. B. Mengapakah Inggeris menganggap Rusia sebagai salah satu kuasa Eropah yang berbahaya kepada kepentingannya di Negeri-negeri Melayu Utara ? A. C. Tenteranya yang kuat. Mengatasi masalah kekurangan pegawai 3 pertama. D. Raja dan menteri besar mempunyai hak untuk memilih jemaah menteri. Apakah faedah daripada perjanjian tersebut kepada Maharaja Abu Bakar? I. satu perjanjian antara Maharaja Abu Bakar dengan British telah ditandatangani. 17. Perluasan kuasa Perancis boleh menggugat perdagangan British di Singapura. Rusia sangat baik dengan negerinegeri Melayu tersebut. II dan III. Penguasaan Perancis akan mempengaruhi kedudukan Negerinegeri Utara Tanah Melayu. Terengganu kepada mana-mana kuasa asing. II. 14. B. D. I. III dan IV. D. Apakah tujuan jabatan tersebut ditubuhkan? A. Kedudukannya lebih tinggi daripada Gabenor British di Singapura. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri 15. 13. Rusia sebuah negara Eropah yang kuat. 16. B. B. C. Siam pernah berjanji akan menyerahkan kawasan ini kepada Rusia C. Menjadi Menteri Besar Johor yang 18. Menyediakan sukatan pelajaran. D. I. Sokongan padu penduduk tempatan. Rusia berhasrat membuka petempatan di Ujung Salang. Mendapatkan sokongan penduduk tempatan. Pada tahun 1885. Bahasa Melayu. C. B. D. II dan IV.undang Tubuh Kerajaan Terengganu kecuali A. Melaksanakan undang-undang tempatan. D. Apakah faktor yang membolehkan James Brooke berjaya mengukuhkan kuasanya di Sarawak? A. III dan IV. I. C. Berikut adalah kandungan yang terdapatdi dalam Undang. C. Menjadi setiausaha sulit Sultan Johor. IV Diiktiraf sebagai pemerintah Johor. D. III. A. Apakah jasa yang telah dicurahkan oleh Dato’ Muhammad Salleh bin Perang kepada negeri Johor? A. C. Membekalkan guru-guru. C. Membantu guru-guru di Sekolah. Rusia sedang berpakat dengan negara Eropah lain untuk berdepan dengannya. . Menerima Penasihat British. B. Sumber kewangan yang mencukupi. Mengatasi masalah kewangan. Pada 1924 keluarga Brooke telah menubuhkan Jabatan Pelajaran di Sarawak. Mengapakah James Brooke melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak? A. 12. Raja mesti mengadakan mesyuarat. Menetapkan surat rasmi kerajaan dalam Mengawal perkembangan pendidikan . D. B. Menggunakan Bahasa Melayu dalam penulisan rasmi dan perundangan.II. B. Bantuan tentera daripada kesultanan Sulu. Berhubung terus dengan kerajaan British.A.

23. Sarawak tidak mempunyai sumber ekonomi yang banyak.Siapakah yang menyandang jawatan sebagai pegawai daerah tersebut? A. Sabah mempunyai tanah yang luas dan subur. Menggelakkan campur tangan kuasa asing. C. Menghadapi serangan Sultan Brunei D. D. 19. C. B. Pegawai berbangsa Eropah. Tertakluk kepada Perlembagaan Sarawak 1941. Mengapakah usaha ini dilakukan? A. Pada pendapat anda.Pentadbir. Ketua peribumi. B. Setiap daerah diketuai oleh Pegawai daerah yang berfungsi sebagai ketua pentadbir. Ketua Anak Negeri. B. 21. D. B. Penduduk Sabah memiliki banyak modal. B. 22. Syarikat yang ditubuhkan diletakkan di bawah kekuasaan British. C. Mengapakah kerajaan Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran? A. B. Dasar ekonomi Brooke tidak menggalakkan penanaman modal Eropah secara besarbesaran. D. kerana Sultan Sulu membantunya mematah pemberontakan. D. Baron Von telah meminta bantuan daripada Syarikat Alfred Dent pada tahun 1877. C. Tiap-tiap Residensi di Sabah dibahagikan kepada daerah. Penduduk Sabah menggunakan teknologi moden. kerana ramai penduduk Sabah tidak suka mendiami kawasan tersebut. . Sultan Brunei telah menyerahkan pantai utara dan timur Sabah kepada Sultan Sulu. Mengapakah Sultan Brunei berbuat sedemikian? A. Menghadapi ancaman lanun. 20. Mengapakah Overback terpaksa meminta bantuan syarikat tersebut? A. W H Treacher telah bersetuju membantu Overbeck memperbaharui tempoh pajakan daripada sultan Brunei. Sabah mempunyai ramai tenaga buruh. Menjaga kebajikan penduduk Sarawak. kerana ditewaskan oleh Sultan Sulu dalam peperangan. Apakah syarat yang dikenakan kepada Overbeck bagi bantuan yang dikenakan? A. mengapakah Brooke melaksanakan dasar tersebut? A. Menjaga kepentingan ekonomi penduduk peribumi. Menghadapi masalah modal. Bimbang kedatangan pemodal Barat akan mengancam pemerintahannya. Mengekalkan ekonomi tradisional Sarawak. C. Menghadapi masalah kakitangan. Pada tahun 1704. C. 4 24. D. kerana kawasan tersebut tidak sesuai untuk kegiatan pertanian. SBUB telah memperkenalkan tanaman baru seperti getah dan tembakau ke Sabah. Pemimpin yang dipilih oleh penduduk tempatan. 25. Menjaga kepentingan ekonomi keluarga Brooke. Gabenor Labuan.

B. Australia B. D. W H Treacher dilantik sebagai Gabenor Sabah. Pam kelikir IV. B. orang Cina menguasai kegiatan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu. Permintaan dari negara Asia merosot. Britain D.II dan IV. Dol Said berpakat dengan Rembau ekonomi. Kemelesetan ekonomi dunia. C. 31. Permintaan dari negara Amerika Latin terjejas. James Brooke telah mengambil alih tapak pemerintahan. Palung II. Manakah kaedah melombong yang digunakan oleh Cina dalam tempoh berkenaan? 26. Mempunyai tanah yang rata. Overbeck akan membayar sejumlah wang kepada W H Treacher. D. menangkap ikan. C. Daerah Naning dan Rembau. Lombong dedah A. James Brooke telah menganggu penempatan orang iban di Sarawak. Apakah ganjaran yang telah diberikan? A. 27. James Brooke telah menghapuskan penempatan orang iban di Sungai Skrang. I. memungut hasil hutan. Dol Said telah menyerah diri kepada British dan pihak British telah memberikan ganjaran kepada Dol Said.III dan IV. III. Pada tahun 1920-an dan 1930-an.B. Kegiatan ini berkaitan dengan aktiviti A. Pengeluaran getah berlebihan.II dan III. C. James Brooke telah membuka penempatan baru. C. B. menanam padi. Menjadi Penghulu di Taboh. D. Syarikat akan membayar cukai tahunan kepada kerajaan British. C. D. Mengapakah serangan itu dilancarkan? A. Mempunyai kepadatan penduduk. Daerah Naning dan Melaka. Pencen dan rumah di Melaka. 30. harga getah jatuh. Salah satu kegiatan ekonomi penduduk di Semenanjung Tanah Melayu ialah meramu. Kapal korek A. Mendapat desakan daripada rakyat. I. Amerika Syarikat C. 33. 28. 32. II. B. Mengapakah pembinaan jalanraya banyak tertumpu di kawasan pantai barat Tanah Melayu? A. D. Mengapa? I . Austria 29. Dol Said memberontak B. D. Lombong emas yang terdapat di Raub telah diusahakan oleh Syarikat dari A. 5 . Mempunyai kepentingan 15 Julai 1831 Kapten Wyllie mengetuai 150 orang Sepoi menyerang Naning. B.III dan IV. I. D. Mengapakah Rentap mula menyerang kubu James Brooke pada tahun 1853 ? A. melombong bijih timah B. C. C. Pada tahun 1832. Sehingga akhir kurun ke-19.

C. III dan IV. 39. D. II. 36. Masuk campur dalam adat istiadat raja. 37. Lembaga Melayu IV. Mengharamkan amalam penghambaan. C. B. Mengetepikan adat resam dan kepercayaan kalut yang boleh menghalang kemajuan. 35. Menyatupadukan orang Iban menentang pentadbiran James Brooke. C. Dol Said membicarakan kes jenayah D. I. yang manakah boleh dikaitkan dengan slogan di atas? D.C. dan IV. Semangat memperjuangkan negara. Menjadi slogan orang Iban untuk mempertahankan maruah mereka. Warta Ahad II. Agi Ngelaban mendalam terhadap bangsa dan tanah air. Dato’ Onn Jaafar mendapat pendidikan Inggeris di England dan Kolej Melayu Kuala Kangsar. Menasihati ibu bapa supaya memberi pendidikan sempurna kepada anak-anak. A. I. Menyeru orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. B. I. Perasaan taat setia. Antara berikut yang manakah akhbar yang dimaksudkan? D. Beliau pernah menjadi pengarang akhbar. Syeikh Muhammad Tahir. Menggesa kaum wanita agar menghadkan mendapat pendidikan. Syed Sheikh al-Hadi. Antara berikut. Apakah tindakan British yang mencabuli adat resam sehingga menimbulkan kemarahan Sultan dan pembesar Perak? A. Dol Said enggan mematuhi arahan British B. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kebangsaan? I. IV. Usaha menjadikan Tanah Melayu sebagai kuasa besar. III dan IV. 34. • • • II. Hj. Menggalakkan amalan poligami. Di bawah ini adalah bukan saranan majalah AlImam dalam proses idea pembaharuan Kaum Muda. Dilahirkan di Melaka Mendapat pendidikan agama di Terengganu dan Riau Menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara III. B. D. C. Maklumat di atas berkenaan adalah Tokoh Pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu? A. Anda adalah pembesar Perak sekitar tahun 1870-an. C. Perasaan cinta dan taat setia yang Agi Idup. Utusan Melayu III. II dan III. Membawa maksud selagi hidup selagi berjuang. 6 . Syeikh Muhammad Abduh. Menghapuskan amalan bercukur. B. Abas Muhammad Taha. I. 38. II D. Warta Malaya A. A. Mendorong orang Iban membuka petempatan di Sungai Skrang.

40. _____________ 3. B.L. Persidangan Raja-Raja Melayu Mendesak Siam menerima kehadiran mereka. C. Singapura dan Melaka Nama yang diberikan oleh Francis Light kepada Pulau Pinang.S Mason C. Menerima konsesi tanah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 4. _____________ 5. Ekonomi dagangan adalah berorientasikan eksport. ______________ 7 . III dan IV.Penjajahan Sepanyol di Filiphina telah 1. Kaum Muda terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama. Penasihat British di Kelantan. C.A. 3. Cina Peranakan merupakan masyarakat kacukan antara Jepun-Melayu. A. B. _____________ 4. Apakah mesej penting yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya di atas? 9. I dan II. Industri mengetin nanas berpusat di Johor. ditentang oleh rakyat Filiphina yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. II dan III. Memelihara hak orang Melayu. Moses British NegeriNegeri Selat Durbar Perlembagaan Sarawak Martin Lister James Brooke Prince of Wales tradisional yang diusahakan untuk tujuan eksport. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman Bahagian B ( 10 Markah ) Lengkapkan petak berikut dengan jawapan yang sesuai dan betul berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. Menimbulkan kesedaran pendidikan. . 1. • • • Anak Mat Lela Gila Melati Kota Bharu Mari Kita Berjuang 5. _____________ 6. D. Senarai di bawah berkaitan dengan novelnovel sebelum Perang Dunia Kedua. Mencetuskan semangat kebangsaan. I dan IV. 8. ____________ 2. Bahagian C ( 10 Markah ) Tuliskan BETUL atau SALAH untuk setiap kenyataan di bawah. 10 . 7. Gabenor J. 6. Pentingnya perpaduan kaum. Residen pertama British di Negeri Sembilan. 2. D. Penyatuan Pulau Pinang. Pemerintah Sarawak 1841-1868 Diisytiharkan oleh Charles Vyner Brooke pada 24 Sepgtember 1941 Mengetuai pemerintahan SBUB di Sabah.

_________________ 10. Akhbar Sekola Melayu dikendalikan oleh masyarakat Melayu. Akhbar Bintang Peranakan dikendalikan oleh masyarakat Cina Peranakan. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan oleh KERTAS SOALAN TAMAT. Kongres Melayu Se-Tanah Melayu yang pertama diadakan pada tahun 1939 di Kuala Lumpur. ______________ Ibrahim Haji Yaakob di Kuala Lumpur pada tahun 1938. ______________ 9.7. 8 . ______________ 8. SELAMAT MENJAWAB.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.