SEK. MEN.

KEB LAKI-LAKI METHODIST PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 TINGKATAN 2

Kod Kertas

: 21

Penyedia Penyemak Disahkan KB

: En. Mohd Shamsul Amer Bin Shukor : Puan Shamlah A/P Nagalingam : Dr. Lim Bee Lee

Mata Pelajaran : Sejarah Masa Bil. Calon : 1 jam : 244

Disahkan Pengetua :

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Terdapat 3 bahagian yang perlu dijawab iaitu bahagian A,B dan C. Jawab semua soalan. 3.

perdagangan antarabangsa B Menjadikan Kedah sebagai pengkalan tentera terkenal C Mengelakkan Kedah daripada menghantar ufti ke Siam D Membuka jalan campurtangan Syarikat Hindia Timur Inggeri di Kedah Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) tidak dapat menguasai Kedah walaupun mereka berminat terhadap kegemilangannya sebagai kuasa maritim? A. Kedah mendapat bantuan dari Bugis B. Kedah mempunyai pertahanan yang kuat C. Siam mengakui Kedah di bawah naungannya D. British terpaksa bersaing dengan Perancis 4. Mengapakah SHTI ingin membina pangkalan tentera di Pulau Pinang? A. B. C. D. Menghadapi ancaman Perancis Menyekat kedatangan kuasa asing Memecah dasar monopoli Belanda Menghalang dasar keterbukaan Siam

Bahagian A ( 40 Markah )

1. Apakah tujuan penubuhan Syarikat Hindia Timur Inggeris? I. Meluaskan tanah jajahan II. Menjalankan perdagangan antarabangsa III. Meneruskan peperangan dengan orang Islam di Timur IV. Memonopoli perdagangan rempah dikepulauan rempah A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

Dasar Buka Pintu di Kuala Kedah

2.

Pernyataan di atas ialah dasar yang mengamalkan oleh Kerajaan Kedah. Apakah faedah yang diperoleh Kedah akibat pengenalan dasar ini? A Memajukan Kedah sebagai pusat
1

5.

Apakah faktor yang menyumbang kepada perpindahan pentadbiran Negeri-Negeri

III dan IV Pada tahun 1874. dan IV D. Pahang D.III. III dan IV Menguasai pengeluaran bijih timah Menambahkan pelaburan orang Barat Menamatkan mengutup cukai di Sungai dan IV C. Selangor B. I.II. 9.Raja Yussuf C. II. Ujong 10. Francis Light D.Selat (NNS) dari India ke London pada tahun 1867? I.W. I. J.dan IV B. II. Menandatangani perjanjian perdamaian 7. Residen Jeneral yang petama di negeri melayu bersekutu ialah I. SHTI telah menjadikan Pulau Pinang sebagai benteng pertahanan. II. dan IV A. I. II dan III B. Rodger C. Dato’ Kelana diiktiraf oleh British sebagai pemerintah Sungai Ujong melalui perjanjian. Kebajikan SHTI tidak diambil berat oleh SHTI di India. IV. Sultan Ahmad berusaha mengelak Pahang dari dijajah British. 8.Long Jaafar D. Birch B. I.W. Perak C. Imigran Cina telah menimbulkan kekacauan dan kongsi gelap ditubuhkan. Mengapakah British berbuat demikian? A.Apakah buktinya? 6.P.III. Mengapakah British amat bimbang pada tindakan Perancis yang ingin membuka terusan di Segenting Kra ? Pembesar:Kita mesti bawa masuk buruh dari China kalau ingin memajukan perlombongan 2 bijih timah negeri Perak . Tindakan kerajaan British menjadikan NNS sebagai tempat untuk membuang banduan telah dibantah oleh penduduk tempatan. J. I. Negeri Sembilan IV. Frank Sweettenham 11.Raja Abdullah III. II Menamatkan perang saudara D.II dan III C. Siapakah pembesar yang peka dalam hal ini? A. Peristiwa di atas merujuk kepada kejadian di negeri Memajukan ekonomi Mencontohi usaha Sultan Johor Membawa masuk pelabur eropah A.Tengku Kudin B.rumah api yang dibina oleh British di Tanjung Rachaldo telah diserang.

Menjadi setiausaha sulit Sultan Johor. Menjadi Menteri Besar Johor yang 18. B. D. Pada tahun 1885. Tenteranya yang kuat. Terengganu kepada mana-mana kuasa asing. Rusia sedang berpakat dengan negara Eropah lain untuk berdepan dengannya. Sumber kewangan yang mencukupi. Mengatasi masalah kewangan. Raja dan menteri besar mempunyai hak untuk memilih jemaah menteri. Rusia sebuah negara Eropah yang kuat. D. Penguasaan Perancis akan mempengaruhi kedudukan Negerinegeri Utara Tanah Melayu. II. C. C. Mendapatkan sokongan penduduk tempatan. B. Bantuan tentera daripada kesultanan Sulu.A. Rusia berhasrat membuka petempatan di Ujung Salang. III dan IV. C. Mengapakah James Brooke melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak? A. . III dan IV. C. D. Bahasa Melayu. II dan IV. Menerima Penasihat British. Apakah tujuan jabatan tersebut ditubuhkan? A. D. Kedudukannya lebih tinggi daripada Gabenor British di Singapura. Menyediakan sukatan pelajaran. B. C. B. Melaksanakan undang-undang tempatan. II dan III. Lembah Menam Chao Praya adalah hak British. I. Berhubung terus dengan kerajaan British. Raja mesti mengadakan mesyuarat. 14. 13. III. D. 17. Rusia sangat baik dengan negerinegeri Melayu tersebut. C. B.II. satu perjanjian antara Maharaja Abu Bakar dengan British telah ditandatangani. I. Apakah faedah daripada perjanjian tersebut kepada Maharaja Abu Bakar? I. Apakah faktor yang membolehkan James Brooke berjaya mengukuhkan kuasanya di Sarawak? A. 16. C. B. Sokongan padu penduduk tempatan. IV Diiktiraf sebagai pemerintah Johor. Mengatasi masalah kekurangan pegawai 3 pertama. Apakah jasa yang telah dicurahkan oleh Dato’ Muhammad Salleh bin Perang kepada negeri Johor? A. Membantu guru-guru di Sekolah. I. Berikut adalah kandungan yang terdapatdi dalam Undang. 12. Mengapakah Inggeris menganggap Rusia sebagai salah satu kuasa Eropah yang berbahaya kepada kepentingannya di Negeri-negeri Melayu Utara ? A. Siam pernah berjanji akan menyerahkan kawasan ini kepada Rusia C. Menetapkan surat rasmi kerajaan dalam Mengawal perkembangan pendidikan . Melukis peta pembangunan negeri Johor.undang Tubuh Kerajaan Terengganu kecuali A. D. Pada 1924 keluarga Brooke telah menubuhkan Jabatan Pelajaran di Sarawak. B. Perluasan kuasa Perancis boleh menggugat perdagangan British di Singapura. D. A. Membekalkan guru-guru. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri 15. B. Menggunakan Bahasa Melayu dalam penulisan rasmi dan perundangan. D.

kerana ramai penduduk Sabah tidak suka mendiami kawasan tersebut. D. 22. D. Menjaga kebajikan penduduk Sarawak. Mengapakah Overback terpaksa meminta bantuan syarikat tersebut? A. Sabah mempunyai tanah yang luas dan subur. Menghadapi masalah modal. B. Sabah mempunyai ramai tenaga buruh. Pemimpin yang dipilih oleh penduduk tempatan. Apakah syarat yang dikenakan kepada Overbeck bagi bantuan yang dikenakan? A. Mengapakah kerajaan Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran? A. Sarawak tidak mempunyai sumber ekonomi yang banyak. mengapakah Brooke melaksanakan dasar tersebut? A. B. Menjaga kepentingan ekonomi penduduk peribumi. C. Ketua Anak Negeri. Penduduk Sabah memiliki banyak modal. D. 4 24. 25. C. C. B. Menghadapi ancaman lanun. 21. 20. Menjaga kepentingan ekonomi keluarga Brooke. C. Gabenor Labuan. 19. kerana Sultan Sulu membantunya mematah pemberontakan. Pada tahun 1704. . Mengapakah Sultan Brunei berbuat sedemikian? A. Setiap daerah diketuai oleh Pegawai daerah yang berfungsi sebagai ketua pentadbir. Baron Von telah meminta bantuan daripada Syarikat Alfred Dent pada tahun 1877. B. Mengapakah usaha ini dilakukan? A.Siapakah yang menyandang jawatan sebagai pegawai daerah tersebut? A. C. Dasar ekonomi Brooke tidak menggalakkan penanaman modal Eropah secara besarbesaran. Menggelakkan campur tangan kuasa asing. B. Bimbang kedatangan pemodal Barat akan mengancam pemerintahannya. Tertakluk kepada Perlembagaan Sarawak 1941. W H Treacher telah bersetuju membantu Overbeck memperbaharui tempoh pajakan daripada sultan Brunei. B. Menghadapi masalah kakitangan. C. Pegawai berbangsa Eropah. Sultan Brunei telah menyerahkan pantai utara dan timur Sabah kepada Sultan Sulu. Mengekalkan ekonomi tradisional Sarawak. kerana kawasan tersebut tidak sesuai untuk kegiatan pertanian. Syarikat yang ditubuhkan diletakkan di bawah kekuasaan British. kerana ditewaskan oleh Sultan Sulu dalam peperangan. Penduduk Sabah menggunakan teknologi moden. Pada pendapat anda. SBUB telah memperkenalkan tanaman baru seperti getah dan tembakau ke Sabah.Pentadbir. Tiap-tiap Residensi di Sabah dibahagikan kepada daerah. D. D. 23. Menghadapi serangan Sultan Brunei D. Ketua peribumi.

II. B. Sehingga akhir kurun ke-19. Permintaan dari negara Asia merosot. Salah satu kegiatan ekonomi penduduk di Semenanjung Tanah Melayu ialah meramu. Lombong dedah A. C. W H Treacher dilantik sebagai Gabenor Sabah. D. C. D. D. Amerika Syarikat C. Mendapat desakan daripada rakyat. D. melombong bijih timah B. Manakah kaedah melombong yang digunakan oleh Cina dalam tempoh berkenaan? 26. Menjadi Penghulu di Taboh. I.III dan IV. Kegiatan ini berkaitan dengan aktiviti A. I. I. C. B. Mempunyai kepadatan penduduk. Syarikat akan membayar cukai tahunan kepada kerajaan British. C. Overbeck akan membayar sejumlah wang kepada W H Treacher. 5 . James Brooke telah mengambil alih tapak pemerintahan. Pam kelikir IV. C. Austria 29. B. James Brooke telah menghapuskan penempatan orang iban di Sungai Skrang. D. Kemelesetan ekonomi dunia. 31. Mengapa? I . 27. Britain D. B. D. Mempunyai kepentingan 15 Julai 1831 Kapten Wyllie mengetuai 150 orang Sepoi menyerang Naning. D. 28.B. memungut hasil hutan. menangkap ikan. Permintaan dari negara Amerika Latin terjejas. James Brooke telah menganggu penempatan orang iban di Sarawak. C.II dan III. harga getah jatuh. Kapal korek A. Daerah Naning dan Rembau. Dol Said memberontak B. Palung II. Daerah Naning dan Melaka. Mengapakah pembinaan jalanraya banyak tertumpu di kawasan pantai barat Tanah Melayu? A. Pengeluaran getah berlebihan. III. Mengapakah serangan itu dilancarkan? A. Mempunyai tanah yang rata. Lombong emas yang terdapat di Raub telah diusahakan oleh Syarikat dari A. Apakah ganjaran yang telah diberikan? A. Dol Said telah menyerah diri kepada British dan pihak British telah memberikan ganjaran kepada Dol Said.II dan IV. menanam padi. 30. James Brooke telah membuka penempatan baru. Australia B.III dan IV. Mengapakah Rentap mula menyerang kubu James Brooke pada tahun 1853 ? A. C. Dol Said berpakat dengan Rembau ekonomi. 32. B. Pencen dan rumah di Melaka. 33. Pada tahun 1832. Pada tahun 1920-an dan 1930-an. orang Cina menguasai kegiatan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu.

C. Utusan Melayu III. III dan IV. Menjadi slogan orang Iban untuk mempertahankan maruah mereka.C. C. Menasihati ibu bapa supaya memberi pendidikan sempurna kepada anak-anak. Syed Sheikh al-Hadi. Perasaan taat setia. B. Mengetepikan adat resam dan kepercayaan kalut yang boleh menghalang kemajuan. Dato’ Onn Jaafar mendapat pendidikan Inggeris di England dan Kolej Melayu Kuala Kangsar. B. Warta Ahad II. yang manakah boleh dikaitkan dengan slogan di atas? D. B. Syeikh Muhammad Abduh. Menggesa kaum wanita agar menghadkan mendapat pendidikan. C. 34. I. Abas Muhammad Taha. 37. • • • II. Menyatupadukan orang Iban menentang pentadbiran James Brooke. Menyeru orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. II dan III. Menghapuskan amalan bercukur. 35. Hj. Usaha menjadikan Tanah Melayu sebagai kuasa besar. I. Syeikh Muhammad Tahir. A. Dol Said enggan mematuhi arahan British B. Beliau pernah menjadi pengarang akhbar. Mengharamkan amalam penghambaan. Dol Said membicarakan kes jenayah D. Semangat memperjuangkan negara. Warta Malaya A. Di bawah ini adalah bukan saranan majalah AlImam dalam proses idea pembaharuan Kaum Muda. Dilahirkan di Melaka Mendapat pendidikan agama di Terengganu dan Riau Menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara III. IV. C. A. Mendorong orang Iban membuka petempatan di Sungai Skrang. 36. III dan IV. Lembaga Melayu IV. Antara berikut yang manakah akhbar yang dimaksudkan? D. II. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kebangsaan? I. B. Agi Ngelaban mendalam terhadap bangsa dan tanah air. I. Apakah tindakan British yang mencabuli adat resam sehingga menimbulkan kemarahan Sultan dan pembesar Perak? A. II D. dan IV. 39. C. Masuk campur dalam adat istiadat raja. Maklumat di atas berkenaan adalah Tokoh Pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu? A. Antara berikut. D. I. Menggalakkan amalan poligami. 38. Membawa maksud selagi hidup selagi berjuang. 6 . Perasaan cinta dan taat setia yang Agi Idup. D. Anda adalah pembesar Perak sekitar tahun 1870-an.

A. Pentingnya perpaduan kaum. I dan II. C. Ekonomi dagangan adalah berorientasikan eksport. 8. D. 10 . C. Residen pertama British di Negeri Sembilan. 3. 1. D. Penasihat British di Kelantan. Menimbulkan kesedaran pendidikan. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman Bahagian B ( 10 Markah ) Lengkapkan petak berikut dengan jawapan yang sesuai dan betul berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. Mencetuskan semangat kebangsaan. Senarai di bawah berkaitan dengan novelnovel sebelum Perang Dunia Kedua. Menerima konsesi tanah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 4. Bahagian C ( 10 Markah ) Tuliskan BETUL atau SALAH untuk setiap kenyataan di bawah. Cina Peranakan merupakan masyarakat kacukan antara Jepun-Melayu. 2. • • • Anak Mat Lela Gila Melati Kota Bharu Mari Kita Berjuang 5. II dan III. . III dan IV. Memelihara hak orang Melayu. ______________ 7 . Singapura dan Melaka Nama yang diberikan oleh Francis Light kepada Pulau Pinang.L. Apakah mesej penting yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya di atas? 9. Industri mengetin nanas berpusat di Johor. B.Penjajahan Sepanyol di Filiphina telah 1. Penyatuan Pulau Pinang. Moses British NegeriNegeri Selat Durbar Perlembagaan Sarawak Martin Lister James Brooke Prince of Wales tradisional yang diusahakan untuk tujuan eksport. _____________ 6. _____________ 5. ditentang oleh rakyat Filiphina yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. A. Gabenor J. Pemerintah Sarawak 1841-1868 Diisytiharkan oleh Charles Vyner Brooke pada 24 Sepgtember 1941 Mengetuai pemerintahan SBUB di Sabah. Kaum Muda terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama.S Mason C. I dan IV. 7. _____________ 4. 6. Persidangan Raja-Raja Melayu Mendesak Siam menerima kehadiran mereka. B. ____________ 2. _____________ 3. 40.

SELAMAT MENJAWAB. Akhbar Sekola Melayu dikendalikan oleh masyarakat Melayu. ______________ Ibrahim Haji Yaakob di Kuala Lumpur pada tahun 1938. _________________ 10. ______________ 9. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan oleh KERTAS SOALAN TAMAT. Kongres Melayu Se-Tanah Melayu yang pertama diadakan pada tahun 1939 di Kuala Lumpur.7. Akhbar Bintang Peranakan dikendalikan oleh masyarakat Cina Peranakan. 8 . ______________ 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful