TUGAS PENDIDIKAN AGAMA

Oleh: Agus Rulli Sofian

Katakanlah (Muhammad): "Dialah Allah. Dan tidak ada yang setara dengan Dia. Mengesakan Allah (Menauhidkan Allah)                                   1. Allah tempat meminta segala sesuatu. semua perintah-Nya dan menjauhi semua 1) Surat An-Nisa ayat 1.                Akhlak terhadap Allah 1." Kesimpulan: Allah itu Maha Esa. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam). 4. di mana tempat kita untuk meminta segala sesuatu dengan cara beribadah. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. 2. 3. dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan . yang Maha Esa.                                                                    Artinya: Hai sekalian manusia. dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya. 2. Allah itu hanya 1 dan tidak ada yang melebihi darinya. Takwa Adalah menaati larangan-Nya.

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta. Berdoa Adalah meminta. artinya roda kehidupan akan terus berputar. 3. 1) Surat Ali Imron 186                                          Artinya: Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu.perempuan yang banyak. memohon atau bermohon dengan sepenuh hati. Maka Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan. Kesimpulan: Segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang abadi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu. dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang musyrik. jika kamu bersabar dan bertakwa. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim.dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Ketika kita berdoa . 2) Surat Ali-Imron Ayat 102                      Artinya: Wahai orang-orang yang beriman.

dan dan janganlah kamu ingkar kepada Ku. maka Allah akan selalu ingat kepada kita. 4. Mengingat Allah 1) Surat Al-Baqarah ayat 152      Artinya:       Maka ingatlah kamu kepada-Ku. Kesimpulan: Hanya dengan mengingat Allah. Aku pun akan ingat kepadamu. . 2) Surat Ar-Ra’d ayat 28                  Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Ingatlah. Kesimpulan: Apabila kita selalu mengingat Allah. maka hati kita akan terasa tenteram.di bawah atau jatuh (mendapatkan ujian) maka di situlah tingkat kesabaran dan ketakwaan seseorang sedang di uji. maka Allah akan terasa dekat dengan kita. Dan apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah.

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. . dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad. Tawakal Adalah penyerahan sesuatu kepada Allah atau menggantungkan urusan diri kepada Allah setelah berikhtiar. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Maka bertawakallah kepada Allah.5. Surat Ali Imran 159                                                 Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful