TUGAS PENDIDIKAN AGAMA

Oleh: Agus Rulli Sofian

Dan tidak ada yang setara dengan Dia. Takwa Adalah menaati larangan-Nya. Katakanlah (Muhammad): "Dialah Allah. dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan . Mengesakan Allah (Menauhidkan Allah)                                   1. dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya. di mana tempat kita untuk meminta segala sesuatu dengan cara beribadah. 4." Kesimpulan: Allah itu Maha Esa.                                                                    Artinya: Hai sekalian manusia. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. 2. 2.                Akhlak terhadap Allah 1. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam). Allah tempat meminta segala sesuatu. semua perintah-Nya dan menjauhi semua 1) Surat An-Nisa ayat 1. 3. Allah itu hanya 1 dan tidak ada yang melebihi darinya. yang Maha Esa.

Ketika kita berdoa . 2) Surat Ali-Imron Ayat 102                      Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. jika kamu bersabar dan bertakwa. Berdoa Adalah meminta. dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. 3. Maka Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan. memohon atau bermohon dengan sepenuh hati. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta.dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. 1) Surat Ali Imron 186                                          Artinya: Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. artinya roda kehidupan akan terus berputar.perempuan yang banyak. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu. Kesimpulan: Segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang abadi. dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang musyrik.

maka Allah akan selalu ingat kepada kita. 4. Ingatlah. dan dan janganlah kamu ingkar kepada Ku.di bawah atau jatuh (mendapatkan ujian) maka di situlah tingkat kesabaran dan ketakwaan seseorang sedang di uji. . Mengingat Allah 1) Surat Al-Baqarah ayat 152      Artinya:       Maka ingatlah kamu kepada-Ku. Kesimpulan: Apabila kita selalu mengingat Allah. maka Allah akan terasa dekat dengan kita. Aku pun akan ingat kepadamu. Dan apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. maka hati kita akan terasa tenteram. 2) Surat Ar-Ra’d ayat 28                  Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Kesimpulan: Hanya dengan mengingat Allah.

Maka bertawakallah kepada Allah. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.5. Tawakal Adalah penyerahan sesuatu kepada Allah atau menggantungkan urusan diri kepada Allah setelah berikhtiar. Surat Ali Imran 159                                                 Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. . tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad.