Akhlak Terhadap Allah

TUGAS PENDIDIKAN AGAMA

Oleh: Agus Rulli Sofian

2. dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya. Katakanlah (Muhammad): "Dialah Allah. semua perintah-Nya dan menjauhi semua 1) Surat An-Nisa ayat 1.                                                                    Artinya: Hai sekalian manusia. 3. Dan tidak ada yang setara dengan Dia.                Akhlak terhadap Allah 1. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam). 4." Kesimpulan: Allah itu Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan . yang Maha Esa. Allah itu hanya 1 dan tidak ada yang melebihi darinya. di mana tempat kita untuk meminta segala sesuatu dengan cara beribadah. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Mengesakan Allah (Menauhidkan Allah)                                   1. 2. Takwa Adalah menaati larangan-Nya.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu. dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim.perempuan yang banyak. jika kamu bersabar dan bertakwa. Maka Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan. Ketika kita berdoa . Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta. Kesimpulan: Segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang abadi. 3. Berdoa Adalah meminta.dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. 1) Surat Ali Imron 186                                          Artinya: Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang musyrik. artinya roda kehidupan akan terus berputar. 2) Surat Ali-Imron Ayat 102                      Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. memohon atau bermohon dengan sepenuh hati.

Kesimpulan: Hanya dengan mengingat Allah. maka Allah akan terasa dekat dengan kita. maka hati kita akan terasa tenteram. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Kesimpulan: Apabila kita selalu mengingat Allah. dan dan janganlah kamu ingkar kepada Ku. . Dan apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Aku pun akan ingat kepadamu.di bawah atau jatuh (mendapatkan ujian) maka di situlah tingkat kesabaran dan ketakwaan seseorang sedang di uji. 2) Surat Ar-Ra’d ayat 28                  Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah. 4. Mengingat Allah 1) Surat Al-Baqarah ayat 152      Artinya:       Maka ingatlah kamu kepada-Ku. maka Allah akan selalu ingat kepada kita.

Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. .5. Tawakal Adalah penyerahan sesuatu kepada Allah atau menggantungkan urusan diri kepada Allah setelah berikhtiar. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Surat Ali Imran 159                                                 Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad. karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful