TUGAS PENDIDIKAN AGAMA

Oleh: Agus Rulli Sofian

Dan tidak ada yang setara dengan Dia. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam). dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya. 3. Allah itu hanya 1 dan tidak ada yang melebihi darinya. 4. Katakanlah (Muhammad): "Dialah Allah. Mengesakan Allah (Menauhidkan Allah)                                   1.                Akhlak terhadap Allah 1. dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan . 2. Takwa Adalah menaati larangan-Nya." Kesimpulan: Allah itu Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. semua perintah-Nya dan menjauhi semua 1) Surat An-Nisa ayat 1. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. yang Maha Esa. di mana tempat kita untuk meminta segala sesuatu dengan cara beribadah. 2.                                                                    Artinya: Hai sekalian manusia.

Berdoa Adalah meminta.dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Kesimpulan: Segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang abadi. dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu.perempuan yang banyak. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. 1) Surat Ali Imron 186                                          Artinya: Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. artinya roda kehidupan akan terus berputar. jika kamu bersabar dan bertakwa. Ketika kita berdoa . Maka Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan. 3. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta. memohon atau bermohon dengan sepenuh hati. 2) Surat Ali-Imron Ayat 102                      Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang musyrik.

Mengingat Allah 1) Surat Al-Baqarah ayat 152      Artinya:       Maka ingatlah kamu kepada-Ku. . 4. Kesimpulan: Apabila kita selalu mengingat Allah. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Kesimpulan: Hanya dengan mengingat Allah. dan dan janganlah kamu ingkar kepada Ku.di bawah atau jatuh (mendapatkan ujian) maka di situlah tingkat kesabaran dan ketakwaan seseorang sedang di uji. Aku pun akan ingat kepadamu. maka hati kita akan terasa tenteram. 2) Surat Ar-Ra’d ayat 28                  Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. maka Allah akan terasa dekat dengan kita. Dan apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah.

Maka bertawakallah kepada Allah.5. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. Surat Ali Imran 159                                                 Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tawakal Adalah penyerahan sesuatu kepada Allah atau menggantungkan urusan diri kepada Allah setelah berikhtiar. . tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful