TUGAS PENDIDIKAN AGAMA

Oleh: Agus Rulli Sofian

di mana tempat kita untuk meminta segala sesuatu dengan cara beribadah. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. Takwa Adalah menaati larangan-Nya.                                                                    Artinya: Hai sekalian manusia. Mengesakan Allah (Menauhidkan Allah)                                   1. yang Maha Esa. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam)." Kesimpulan: Allah itu Maha Esa. 3. dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya. Allah itu hanya 1 dan tidak ada yang melebihi darinya. semua perintah-Nya dan menjauhi semua 1) Surat An-Nisa ayat 1. 4. Katakanlah (Muhammad): "Dialah Allah. Dan tidak ada yang setara dengan Dia.                Akhlak terhadap Allah 1. dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan . 2.

Kesimpulan: Segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang abadi. 2) Surat Ali-Imron Ayat 102                      Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. jika kamu bersabar dan bertakwa. 1) Surat Ali Imron 186                                          Artinya: Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta. dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang musyrik. Ketika kita berdoa . artinya roda kehidupan akan terus berputar. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. memohon atau bermohon dengan sepenuh hati. Berdoa Adalah meminta. 3. Maka Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.perempuan yang banyak.dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

Kesimpulan: Hanya dengan mengingat Allah. Mengingat Allah 1) Surat Al-Baqarah ayat 152      Artinya:       Maka ingatlah kamu kepada-Ku. 4. maka Allah akan terasa dekat dengan kita. Ingatlah. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. maka hati kita akan terasa tenteram. Kesimpulan: Apabila kita selalu mengingat Allah. 2) Surat Ar-Ra’d ayat 28                  Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Aku pun akan ingat kepadamu. maka Allah akan selalu ingat kepada kita. . Dan apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. dan dan janganlah kamu ingkar kepada Ku.di bawah atau jatuh (mendapatkan ujian) maka di situlah tingkat kesabaran dan ketakwaan seseorang sedang di uji.

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Surat Ali Imran 159                                                 Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. Maka bertawakallah kepada Allah. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Tawakal Adalah penyerahan sesuatu kepada Allah atau menggantungkan urusan diri kepada Allah setelah berikhtiar.5. karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. . Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful