TUGAS PENDIDIKAN AGAMA

Oleh: Agus Rulli Sofian

4. Allah itu hanya 1 dan tidak ada yang melebihi darinya.                                                                    Artinya: Hai sekalian manusia." Kesimpulan: Allah itu Maha Esa. Mengesakan Allah (Menauhidkan Allah)                                   1. Dan tidak ada yang setara dengan Dia. di mana tempat kita untuk meminta segala sesuatu dengan cara beribadah. 3. 2.                Akhlak terhadap Allah 1. Takwa Adalah menaati larangan-Nya. dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya. Katakanlah (Muhammad): "Dialah Allah. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam). 2. semua perintah-Nya dan menjauhi semua 1) Surat An-Nisa ayat 1. yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan .

3. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. jika kamu bersabar dan bertakwa. dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang musyrik. 2) Surat Ali-Imron Ayat 102                      Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. artinya roda kehidupan akan terus berputar. Kesimpulan: Segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang abadi. 1) Surat Ali Imron 186                                          Artinya: Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. memohon atau bermohon dengan sepenuh hati. Maka Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta. dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim.perempuan yang banyak. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu. Ketika kita berdoa . Berdoa Adalah meminta.

maka Allah akan terasa dekat dengan kita. Mengingat Allah 1) Surat Al-Baqarah ayat 152      Artinya:       Maka ingatlah kamu kepada-Ku. Kesimpulan: Hanya dengan mengingat Allah. dan dan janganlah kamu ingkar kepada Ku. . 2) Surat Ar-Ra’d ayat 28                  Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. 4. maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Kesimpulan: Apabila kita selalu mengingat Allah. hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.di bawah atau jatuh (mendapatkan ujian) maka di situlah tingkat kesabaran dan ketakwaan seseorang sedang di uji. Aku pun akan ingat kepadamu. Ingatlah. maka hati kita akan terasa tenteram. Dan apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah.

Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar.5. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad. Tawakal Adalah penyerahan sesuatu kepada Allah atau menggantungkan urusan diri kepada Allah setelah berikhtiar. Surat Ali Imran 159                                                 Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Maka bertawakallah kepada Allah. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. . karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful