KUMPULAN 11

Rekod Pengajaran Harian (RPH) Nama Guru: Abg. Rahabidin b. Abg. Sulaiman /Samsuddin b. Kadiron Bidang/Tema: SEJARAH DAN KITA Jangka masa: 40 minit

Tingkatan/Kumpulan: 1 Alfa Tajuk Pelajaran: Sumber Sejarah Ringkasan Pelajaran • Pengertian Sumber • Jenis-jenis sumber Hasil Pembelajaran: Memahami Kemahiran Sejarah

Aras: 1.3 Mentakrif dan memberi contoh sumber sejarah 2.2 Memberi contoh peristiwa-peristiwa sejarah. 3.2 Mengelaskan sumber sejarah

Objektif : Di akhir pelajaran pelajar-pelajar dapat : i. Mentakrif maksud sumber dengan tepat serta memberi beberapa contoh sumber sejarah. ii. Menyata dan menjelaskan contoh peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan sumber Pengetahuan Perlu Ada : 1. Pelajar telah memahami definisi dan ciri-ciri sejarah. 2. Pelajar telah mengetahui tempat-tempat tertentu untuk mencari sumber seperti perpustakaan, arkib, muzium dan lain-lain. Isi Kandungan i. Definisi sumber ii. Jenis-jenis dan contoh sumber iii. Tafsiran sumber iv. Contoh-contoh peristiwa bersejarah Nilai Murni/Unsur Patriotisme Menghargai tinggalan sejarah dan sejarah negara kita. Bahan Bantu Belajar i. Power point ii. Buku teks sejarah tingkatan Satu iii. Teks artikel iv. Lembaran Kerja

KUMPULAN 11 Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari : i. Visual iii. Mentaksir ii. Generatif iv. Berpusatkan kepada pelajar Prosedur Pelaksanaan: Elemen Pembelajaran Bestari Catatan .

KB. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada pelajar. LANGKAH – LANGKAH PERKEMBANGAN Langkah 1 (10 minit) i. ii. ICT KPS/Meneroka bukti dan membuat imaginasi (secara visual) Bahan dari tayangan slide melalui teknik ‘hyperlink’ Direktif Pemerhatian Mediatif Mengenalpasti . Guru menggunaka slaid power point untuk menunjukkan beberapa gambar kepada pelajar iii. Pelajar dibimbing untuk mencatat maklumat hasil pemerhatian mereka terhadap gambar. Guru meminta pelajar berbincang tentang definisi sumber. gambar artifak. jenis-jenis sumber. LEMBARA KERJA Langkah 2 (10 minit) i. Dua atau tiga orang pelajar diminta untuk menyatakan hasil catatan mereka.KUMPULAN 11 Set Induksi (5 minit) i. tafsiran sumber dan satu contoh peristiwa sejarah • • Kolaboratif ICT Kad Arahan Aktiviti dan Power Point. GAMBAR ii. Pelajar bergerak dalam kumpulan. KF. Guru menyoal dan pelajar memberi respon iii. • • • • Lembaran Kerja dan gambar melalui power point. Guru meminta pelajar menyatakan contoh-contoh lain sumber sejarah. contoh-contoh sumber. iv. Guru mempamerkan peta. Secara rawak pelajar dipilih untuk menyatakan yang manakah sumber pertama atau sumber kedua iv. ii.

Refleksi KBKK Soal jawab . Guru mengadakan kuiz ringkas bagi menguji dan memastikan penguasaan pelajar tentang tajuk yang dipelajari.KUMPULAN 11 bagi negara Malaysia. Penutup (3 minit) Guru membimbing pelajar merumus isi pelajaran. ARAHAN AKTIVITI Langkah 3 (12 minit) i.