SENARAI KANDUNGAN

PANDUAN PORTFOLIO

1.

PORTFOLIO

2.

KULIT PORTFOLIO

3.

SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO PRAKTIKUM

4.

BIODATA PELAJAR INSTITUT

5.

TAKWIM SEKOLAH

6.

BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM

7.

REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

8.

BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN BERPASANGAN

9.

RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM

10.

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

11.

LAPORAN PROJEK/AKTIVITI/PERANAN LAIN

12.

JURNAL

13.

REFLEKSI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.
1

PORTFOLI
Portfolio merupakan koleksi hasil kerja guru pelatih yang boleh memberi
gambaran tentang usaha guru pelatih dan pencapaiannya dalam bidang tertentu
seperti bidang latihan mengajar.
1.

Portfolio atau profil professional merupakan koleksi dokumen yang memberi
gambaran tentang seorang professional dari segi:
Pengetahuan
Kemahiran
Pengalaman
Kelayakan
Matlamat dan Pencapaian
2.

Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan
diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru
melalui penulisan reflektif. (Shulman, 1992).

3.

Koleksi hasil usaha pelajar yang memberi gambaran tentang proses atau
usaha-usaha yang dijalankan serta pencapaian nya di dalam perkaraperkara tertentu. Ini termasuk pemilihan bahan- bahan, isi kandungan, garis
panduan pemilihan, kriteria dan bukti refleksi kendiri pelajar (Arter and
Paulson,1990)

4.

Koleksi artifek pengalaman pembelajaran yang dikumpulkan dalam satu
jangka waktu tertentu. (Valencia, Hibert & Afflerbach,1994)

TUJUAN PORTFOLIO:
1. Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman
sewaktu praktikum
2. Sebagai landasan komunikasi antara pelajar, pensyarah pembimbing dan
guru pembimbing untuk menilai prestasi pelajar yang diselia.
3. Memberi peluang pelajar menganalisis dan menilai perkembangan dan
arah pemikiran mereka.
4. Memberi ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat
yang ditetapkan sepanjang praktikum.
5. Maklum balas tentang keberkesanan pelaksanaan kurikulum sepanjang
praktikum.
6. Sebagai asas untuk membuat keputusan dan menetapkan matlamat
pengajaran dan pembelajaran.
7. Alternatif kepada penilaian berbentuk pengujian dan peperiksaan atau
penilaian sumatif.
8. Memperkembangkan daya kreativiti melalui penyediaan strategi,
tindakan dan idea dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.
CIRI-CIRI PORTFOLIO:
1. Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan
refleksi kendiri.
2. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar - menghargai usaha dan diri
sendiri.
3. Portfolio berbeza dengan folder simpanan pelajar. Maklumat yang
bermakna dari folder sahaja yang perlu dimasukkan ke dalam portfolio.
4. Mesti menggambarkan dengan jelasnya aktiviti pelajar dari sudut
rasional, matlamat, pengalaman, halatuju dan harapan.
2

persediaan mengajar. kategori. Menyiapkan Pernyataan Profesional sebelum dan selepas tamat praktikum PORTFOLIO YANG BERKUALITI: 1. kertas ujian yang dijalankan secara bersama. Mempunyai matlamat yang berbeza dari masa ke semasa. Menunjukkan Bukti Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Dapat dilihat melalui idea dan hujah yang tersusun. pensyarah pembimbing atau mana-mana pihak. sama ada dengan atau tanpa menggunakan pengurusan grafik. sijil dan bukti prestasi semuanya disimpan dalam portfolio. 5. Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini. 2. guru pembimbing atau pengurus sekolah. Boleh mempunyai beberapa tujuan pada satu masa tetapi tidak bercanggah. Mengandungi Bukti Pencapaian Prestasi Pelajar Semua bentuk penilaian sama ada melalui borang penilaian yang diisi oleh pensyarah. 9. Bukti Yang Pelajar Telah Menerima Bimbingan Perlu disertakan bukti berbentuk tandatangan. 3. Mengandungi Bahan Yang Terpilih dan Releven Mengandungi satu set bahan bukti pembelajaran yang terpilih secara teliti sahaja bukan semua apa yang dijalankan. guru kanan. 8. Oleh itu mesti dikemas-kini setiap masa. guru pakar. komen. 4. cop dan tarikh bimbingan diterima daripada Pengetua. Mengandungi Banyak Penulisan. TANGGUNG JAWAB GURU PELATIH DALAM MENYEDIAKAN PORTFOLIO: 1. 3. 2. 3 . kertas kerja. Bukti berupa jadual kerja harian. ABM. Menyerahkan portfolio kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing untuk disemak apabila diminta sepanjang praktikum. Bahan mesti memperlihatkan proses menyediakannya dari deraf awal hingga hasil akhirnya. peraturan atau kategori yang tertentu sama ada mengikut kronologi. Guru Besar. Pelajar sentiasa mengamalkan refleksi kendiri serta membuat analisis terhadap semua amalan dan tugas secara sistematik. Menunjukkan Peningkatan Perkembangan Perkembangan dari aspek kognitif.5. tahap kesukaran dan kepentingan bahan. guru pembimbing. projek. 7. Mengandungi maklumat yang menggambarkan berlakunya kemajuan dan perkembangan dalam sesuatu perkara. guru pembimbing atau mana-mana pihak. psikomotor dan afektif. Penilaian pengajaran berpasangan atau apa bentuk penilaian rakan sebaya (senarai semak yang diisi oleh rakan pelajar) Surat penghargaan. Berstruktur dan Tersusun Kemas mengikut cara. guru pakar. Catatan dan Komen Reflektif Hasil dari cetusan idea dan pemikiran reflektif pelajar. Ada Bukti Kolaborasi Tugasan yang dilakukan melibatkan pelajar dengan pihak lain seperti rakan. 7. 6.

10. Mengandungi Bahan Yang Autentik Semua bahan mesti yang dibuat sendiri oleh pelajar berasaskan situasi sebenar bukan ditiru atau diciplak.Bahan mestilah yang releven dengan tugasan dan spesifik. 4 .

PORTFOLIO PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 08000 SUNGAI PETANI. NAMA PELAJAR : IZYAN HAZWANI BINTI AZMI KURSUS / PROGRAM : PISMP PRASEKOLAH AMBILAN : JANUARI 2008 NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI MATA PELAJARAN MAJOR LAYAR MATA PELAJARAN MINOR : PRASEKOLAH GURU PEMBIMBING : PENDIDIKAN JASMANI PRAKTIKUM : PUAN AIDA ZULIANA BT AWANG PENSYARAH : PUAN RAJMAH BT OTHMAN PEMBIMBING MAJOR :- PENSYARAH PEMBIMBING MINOR 5 . KEDAH DARUL AMAN.

PORTFOLIO PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL 201 PORTFOLIO 0 PRAKTIKUM IPG KSAH 6 .

PETANI.SENARAI KANDUNGAN PORTOFLIO PRAKTIKUM A B C D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO BORANG BIODATA JADUAL WAKTU MENGAJAR SUKATAN PELAJARAN RANCANGAN SEMESTER (TAHUNAN) GARIS PANDUAN PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL BORANG TAKWIM SEKOLAH BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM – PR1 BORANG REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN BERPASANGAN 12 13 14 15 16 CARTA ORGANISASI SEKOLAH VISI DAN MISI SEKOLAH PETA LOKASI & PELAN SEKOLAH SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK & SOKONGAN) PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH 17 18 19 20 RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM LAPORAN PROJEK / PERANAN LAIN 21 22 23 24 SENARAI DAN MAKLUMAT MURID (KELAS DIAJAR) REKOD PRESTASI / MARKAH UJIAN / PENILAIAN KERTAS SOALAN UJIAN / LATIHAN / LEMBARAN KERJA PENULISAN JURNAL ADA (/ )* TIADA (X)* INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. SG. Gambar BIODATA PELAJAR INSTITUT PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL 7 . KEDAH.

: NO 182 JALAN BPJ 3A/3 BANDAR PUTERI JAYA. KEDAH. KEDAH Alamat Menginap (Praktikum) Nombor Telefon (hp) Kaum Jantina : 0194502804 : MELAYU : PEREMPUAN : BELUM BERKAHWIN : SPM (2004) :- Status Perkahwinan Kelayakan Akademik Kelayakan-kelayakan Lain 8 . 06400 POKOK SENA. KG SEBERANG TELAGA MAS.Nama Pelajar Institut Nombor Kad Pengenalan Kursus dan Ambilan Guru Pembimbing Praktikum Mata Pelajaran Major Pensyarah Pembimbing Major Mata Pelajaran Minor Pensyarah Pembimbing Minor Alamat Rumah : IZYAN HAZWANI BINTI AZMI : 870906-02-5810 : PISMP PRASEKOLAH AMBILAN JANUARI 2008 : PUAN AIDA ZULIANA BT AWANG : PRASEKOLAH : PUAN RAJMAH BT OTHMAN : PENDIDIKAN JASMANI : PUAN RAJMAH BT OTHMAN : NO 12.

.............. SG........ : Nama Sekolah ………………………………………………………... Tarikh Hari Cuti / Ujian Bulanan / Peristiwa / Aktiviti Sekolah Catatan Tandatangan :............................................................. : Nombor Telefon Sekolah ……………………………………………………….. Salinan : 1. Nombor Telefon (hp) :……………………………………………………….......................... Tarikh :........ Nama Guru Besar ................................ TAKWIM SEKOLAH (PROGRAM PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL) Nama Pelajar Institut :………………………………………………………..... Perhatian: Sila senaraikan hari cuti umum / cuti peristiwa / cuti ganti / ujian bulanan atau penggal / peristiwa seperti Hari Sukan Tahunan / aktiviti-aktiviti rasmi sekolah yang melibatkan muridmurid dari kelas-kelas yang diajar dalam tempoh praktikum sahaja............. Portfolio Praktikum 2. Nama Pelajar Institut :...................................................... KEDAH. Tandatangan Guru Besar :.......................... PETANI.......................................... : Nama Kursus dan Ambilan ………………………………………………………........... Pensyarah Pembimbing Major 3......... Pensyarah Pembimbing Mino 9 .................................. :....INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM....

.............. TARIKH / HARIBULAN PERSEKOLAHAN Sila tanda kehadiran dengan tanda ( / ) di dalam ruang yang berkenaan....... Borang kehadiran ini hendaklah diserahkan kepada KU Praktikum setelah disahkan oleh Pengurus Sekolah pada minggu pertama bulan berikutnya.....) atau surat kebenaran..LAM-PT12-11 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM................... Tandatangan :…………………………………………...... PETANI... 10 .... MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5 Tarikh > Bil Nama Major (K) Catatan : .................. Tandatangan :………………………………………………. Nama Ketua (K) :………………………………………………...................... Tarikh :…………………………………………………… Catatan: 1) 2) Setiap cuti mestilah disertakan dengan salinan surat akuan doktor / sijil sakit (M.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………..... SG...................C....... Nama Guru Besar :…………………………………………………… Tarikh :……………………………………………….................... Telefon :……………………………………..... BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM / amalan profesional Borang K BULAN: Nama Kursus :………………………………………………… Nama Sekolah :…………………………………………………………................ Tempoh Praktikum :………………………………………………… No.......... KEDAH............................. Ambilan :………………………………………………… Alamat Sekolah :………………………………………………………….................

..REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN Nama Pelajar :……………………………………………………………….. Nama Guru Pembimbing Mgu Tarikh dan Hari Masa Mata Pelajaran & Kelas (Tahun) Tandatangan Pasangan Catatan (Guru Pembimbing) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Disemak oleh Guru Pembimbing: Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing: Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Salinan : 1. Praktikum :………………………………………………………………. Nama Pasangan :……………………………………………………………….. Kursus dan Ambilan :……………………………………………………………….......... Nama Pelajar :………………………………………………………………. Portfolio Praktikum (Kedua-dua pasangan guru pelatih) BORANG MAKLUMBALAS 11 ..

PENGAJARAN BERPASANGAN Catatan • Sila fokuskan pemerhatian anda terhadap satu atau dua aspek/kemahiran sahaja dalam setiap sesi pengajaran berpasangan. • Sila rujuk aspek-aspek tersebut dalam Borang Bimbingan PR 1 Kekuatan / Kelebihan Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … Kelemahan / Kekurangan Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… 12 .

… …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… .. Cadangan Mengatasi Kelemahan / Kekurangan (Hasil perbincangan) …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… 13 .

SG. KEDAH. …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………… … Disemak oleh Guru Pembimbing: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing: Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. PETANI. RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM (Sukan / Unit Beruniform / Persatuan) 14 .… …………………………………………………………………………………………………………… ..

Jenis Kokurikulum :.................. Kursus dan Ambilan :..................................................................................................................................................................... SG....... Tempat :......... LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM (Aspek G dalam Borang PR 2 : Kokurikulum) Minggu KeNama Pelajar :.................Nama Pelajar Institut :........................... Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform :............................................................................................ Masa :..................................... PETANI.................. Tarikh :.......................................................................... Minggu (Tarikh) M1 Tempat / Catatan Tajuk / Aktiviti Menyediakan Rancangan Aktiviti Kokurikulum Bilik Guru M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 Disemak oleh Guru Penasihat: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing: Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM...................................................... Guru Penasihat Kokurikulum .................................................................... 15 ............................................................................................................................................. KEDAH...............

............................................................................................................ Kejurulatihan dan Kepegawaian) [Sila lampirkan dokumen sokongan......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... BAHAGIAN B : CATATAN REFLEKSI (Diisi oleh Pelajar) ..................................................................................... ........................... ..................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ ............................... ................................................................................................................................................................ 16 ......................................................................................................................................................... . ............................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................ ................................................................................................................................................................ ....................................................... ..................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... jika ada] ................................................. ............................... ................................................................................................................................................................................. .... ......... ...................................................... ................ ................ Kepengurusan............................................... Kehadiran (Lampirkan Borang Kehadiran) :..................................................................................................................................................................................Nama Guru Penasihat KoKurikulum :................................................................................................................................................................................... BAHAGIAN A : AKTIVITI / KEMAHIRAN YANG DIJALANKAN (Kepimpinan..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................... SG........................................................................................................... LAPORAN PROJEK/AKTIVITI/PERANAN LAIN (Aspek H dalam Borang PR 2 : Bimbingan............................. ..................... KEDAH................................................................................................................................................................................................................................. Pengurusan & Pentadbiran) Laporan Ke – Nama Pelajar __________________________________________________................ ....................BAHAGIAN C : BIMBINGAN (Oleh Guru Penasihat / Guru Pembimbing / Pensyarah Pembimbing) ..... Disemak oleh Guru Penasihat/Pembimbing: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing: Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM............. Kursus dan Ambilan __________________________________________________..................................................................... PETANI....... ______________________......................................................... Tarikh ____________________ Masa Tempat __________________________________________________.......... Projek / Aktiviti / Peranan __________________________________________________......... ... 17 .................................... ..............................

............................................................................................................................... ............................................................................................................... 18 ................................................................................................ surat perlantikan..................................... .................................................................................................................................... ..................... ............................................................................................................. ..................... minit mesyuarat............................................................................... ............................................................................................. surat penghargaan dll) .................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............ ........ ............................................ ........ gambar foto....................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................. ............................ ..... .................................................................................................... pelan tindakan....................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................... laporan khas projek.......................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................BAHAGIAN A : PERANAN YANG DIJALANKAN (Sila lampirkan dokumen sokongan seperti kertas kerja.................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ........................ .............................................................................................................................................................................. BAHAGIAN B : CATATAN REFLEKSI (Diisi oleh pelajar selapas tamat / siap sesuatu projek / aktiviti) ..............

................” (Baird.......................... .......................................BAHAGIAN C KOMEN / ULASAN / CATATAN (Diisi oleh Guru Besar / Penolong Kanan / Guru) .... KEDAH.............................. but journals that are done well provide a unique and valuable form of learning...... Disemak oleh pihak sekolah: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing: Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM............................... pencapaian atau bidang yang perlu diberi pekanan..................................................................................................................................................................................... SG....................................................................................................................................................................................... masalah....................................... . PETANI.......................... “ Effective journal use takes time..... JURNAL Satu bentuk catatan berterusan mengenai sesuatu peristiwa............................................................................... 1999:14) 19 ......................................................................................................................................................................................................................... ................. Merupakan rekod-rekod refleksi dan aktiviti yang dilaksanakan oleh penyedia portfolio secara berfokus tentang apa yang telah dipelajari atau dialami dalam situasi sebenar......................................................... ...................... ........................................................................................................................ ..................................................................... ....

... bidang yang perlu diusahakan.. Justeru itu. harapan dan aspirasinya CONTOH FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-1 1 .. masalah. keinsafan diri dan pemahaman kita mengenai apa yang kita alami atau apa yang telah kita lakukan. perlakuan dan reaksi kita yang emosional iaitu mengikut perasaan mengenai sesuatu peristiwa ataupun tindakan yang diambil yang difikirkan perlu dibuat renungan agar kita akan lebih memahami peristiwa dan tindakan kita itu. Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : 20 ..... 1999) Matlamat: Matlamat penulisan jurnal ialah meningkatkan kesedaran. (ms...Kegunaan Jurnal: Jurnal patut digunakan untuk membuat refleksi mengenai pemikiran.. Penulisan jurnal sebagai satu bentuk catatan berterusan mengenai sesuatu peristiwa. Pengisian Jurnal: • Persoalan-persoalan yang menarik • Pandangan yang relevan dan kritikal • Kandungan boleh dibincang bersama antara pensyarah penyelia dan guru pembimbing Aspek Yang Boleh Difokus: • Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) • Profesion keguruan • Pelajar / klien • Iklim sekolah dan pengurusan bilik darjah Mengapa Diperlukan:  dapat memberi gambaran menyeluruh tentang seorang profesional.... catatan kita haruslah jujur dan benar.... Minggu Pertama Di SK .. hingga .. pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan...  Merupakan koleksi. 58 BPG Okt.............. “snapshots” tentang pencapaian guru pelatih pada satu-satu masa termasuk kekuatannya......

tugas dan tanggungjawab murid di sekolah. . sukatan pelajaran. Selepas kami dibawa oleh Guru Penolong Kanan berjalan di sekeliling kawasan sekolah kamipun berjumpa dengan Encik Malek Mohammad. pencapaian) 1. disiplin dan budaya sekolah. guru ko-kurikulum. 21 . panduan guru dan rancangan semester.struktur organisasi.pengelolaan aktiviti kokurikulum dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan. guru disiplin. Analisis 3.___________________________________________________________________________ FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke(Anda boleh rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1. Tempoh Masa Dan Keberkesanan Tindakan Susulan Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-1 Pertama 3 . guru penolong kanan. Masalah / Peristiwa 2. masalah. Guru Besar.7 Mei 2009 Minggu Pertama Di SK Seri Kuala Pada hari pertama. Cadangan Tindakan Susulan 4. guru panitia. Guru Besar memberi taklimat kepada kami tentang pelbagai perkara berkaitan dengan sekolah. SK Seri Kuala. peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah. . guru pembimbing praktikum kami. termasuklah : . huraian sukatan pelajaran. guru mata pelajaran dan tugas staf sokongan. Kota Kuala Muda. peraturan. saya bersama pasangan praktikum melapor diri kepada Encik Ishak Bin Mohd Khalid. .latar belakang murid dan masyarakat setempat. Encik Malek Mohammad memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami tentang jadual waktu. sesuatu peristiwa. Kami memperkenalkan diri dan menyerahkan Surat Pengenalan Diri kepada beliau. isu. . Selepas waktu rehat kami diperkenalkan kepada guru-guru dan staf sokongan.sejarah. guru darjah.

Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif. penggunaan ICT dan pengurusan aktiviti kumpulan. Pada hari ketiga saya diberi peluang oleh guru pembimbing membuat pemerhatian pengajarannya. masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan. Cikgu Malek Mohammad memanglah seorang guru yang berkeyakinan tinggi dan berjaya menarik minat murid-muridnya. Selepas itu saya masuk ke dalam Kelas 5A bersama Cikgu Yahya. Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan. kami dibekalkan oleh pensyarah mata pelajaran dengan format dan contoh rancangan semester. Saya tidak menghadapi banyak masalah dalam penyediaan kedua-dua rancangan semester tersebut kerana telah menghadiri bengkel penulisan rancangan pengajaran ketika di institut. Tambahan pula. Saya diagihkan 4 waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris Tahun 4A. Saya amat kagum dengan kebolehan beliau dalam menyampaikan pelajarannya.14 Mei 2009 Masalah Pengurusan Masa 1. Selepas itu saya membuat rancangan mingguan. Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan dalam pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa. 3. Catatan yang saya buat semasa sesi pemerhatian amatlah berguna sebagai rujukan saya. khususnya objektif yang akhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu . terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat. 2. Pada hari kelima. Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincangan. Dengan cara penyampaian yang menarik dan bakatnya yang amat tinggi dalam seni visual tak hairanlah mengapa beliau selalu dijemput untuk menjadi fasilitator kursus PSV di peringkat daerah Kuala Muda/Yan. mingguan dan rancangan pengajaran harian. guru Pendidikan Seni Visual. saya menyerahkan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan PSV kepada Guru Besar dan guru pembimbing untuk disemak. 6 waktu Tahun 5B dan 2 waktu Pendidikan Seni Visual Tahun 5A. Cadangan Tindakan Susulan 22 . Di samping itu. Masalah / Peristiwa Hari ini (11 Mei 2009) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang telah dirancangkan. Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana melalui kesempatan tersebut saya telah memperolehi banyak pengalaman terutamanya tentang cara pengurusan kelas. Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-2 Kedua 10 . rancangan pengajaran harian dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam minggu kedua.Pada hari kedua saya menyediakan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual.

23 . mempertimbang dan menilaikannya untuk tujuan yang lebih luas termasuk untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah susulan bagi memperoleh pengertian baru berkaitan dengan pengalaman itu. Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan . amalan. REFLEKSI Refleksi dalam erti kata lain boleh disebut juga sebagai renungan atau muhasabah. b. Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna. KEDAH. Tempoh Masa Dan Keberkesanan Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu .a. d. Boud. PETANI. Renungan kembali mengenai keputusan atau tindakan dalam situasi sebenar akan menghasilkan perubahan sikap. Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama. 4. Refleksi merujuk kepada proses atau aktiviti mengingat kembali pengalaman lalu. 1985. saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja untuk dibentangkan . Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan guru pelatih. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama Tarikh : : Tarikh GURU : INSTITUT PENDIDIKAN KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan. c. pembaikan tindakan dan pengukuhan amalan. Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya tujuan refleksi ialah bagi mendapat pemahaman baru. Refleksi adalah proses meneutralkan kembali segala perasaaan negatif yang menyelubungi pengalaman yang dilalui supaya satu perspektif baru dapat dihasilkan daripada pengalaman tersebut sekali gus berjaya mengubah tingkahlaku dan tindakan seseorang. Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan. SG. kesedaran dan tingkah laku yang diubah suai sendiri kesan daripada refleksi yang dilakukan.

kritis & kreatif Menganalisis aktiviti pengajaran pembelajaran di sekolah Mencari alternatif dalam membuat keputusan Mencari jalan penyelesaian Mengubah tingkah laku Meningkatkan keupayaan GP mentafsir maklumat-maklumat daripada data dengan lebih cekap lagi Pra Syarat Membuat Refleksi:  Keterbukaan  melihat masalah dari semua aspek  mengambil kira semua maklumat yang diperoleh sebelum membuat keputusan pengajaran  Bertangggungjawab  bertanggungjawab di atas kejayaan dan segala kegagalan 24 . 1995 Objektif Refleksi: • • • • Mengenalpasti kekuatan/kelemahan dalam P&P Merancang serta mengambil tindakan susulan untuk membaiki kelemahan Meningkatkan kemahiran keguruan Penilaian Kendiri sebagai budaya kerja Kepentingan Refleksi: • • • • • • • Membuat penilaian kendiri Berfikir secara analitik.Satu pemikiran secara mendalam untuk seseorang itu memikirkan atau merenung semula situasi yang telah dilalui untuk menganalisis apa yang telah dilakukan dan mengapa dilakukan sedemikian Woolfolk.

akibat. mengaitkan peristiwa yang berlaku dengan pegangan. berhujah dengan diri sendiri. akibat berhujah dengan diri justifikasi dan tindakan DIALOG Tahap Ketiga: PENULISAN REFLEKSI DESKRIKTIF Sebab. Kerelaan  komitmen sepenuhnya terhadap pengajaran  rajin mengajar semua murid  dapat memenuhi keperluan profesion Tahap Penulisan Refleksi: Tahap yang paling ideal. justifikasi Tahap Kedua: PENULISAN DESKRIPTIF Melaporkan sesuatu kejadian atau peristiwa yang berlaku di dalam kelas Tahap Pertama: 25 . prinsip dan falsafah serta melaksanakan tindakan yang sewajarnya Sebab. Perlu dipraktikkan oleh guru pelatih KRITIKA L Sebab. akibat.

Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Ketiga – Dialog Contoh 1: Setelah beberapa kali diselia oleh guru pembimbing dan penyelia. • Terdapat beberapa orang pelajar yang membuat bising di dalam kelas dan tidak menghiraukan pengajaran guru. Aktiviti kelas terpaksa ditangguhkan kepada pengajaran akan datang. Ada isi yang tajuk yang di ajar. Masa pengajaran tidak mencukupi. Guru sepatutnya cuba menerangkan sesuatu istilah dalam Bahasa Melayu. Tapi saya tak kreatif. Pelajar mengantuk di dalam kelas. Saya kurang persediaan mengenai 26 .dan mampu mencungkil idea awal pelajar serta merangsang daya inkuiri pelajar. Guru bertindak memanggil nama pelajar tersebut dan bertanyakan soalan yang berkaitan.. Saya tidak menjawab soalan. Saya rasa saya patut terima kritikan tersebut secara positif. Model Refleksi juga menegaskan guru yang refleksi perlu bersikap terbuka dan menerima kritikan yang membina. Contoh 2: Terlalu banyak kelemahan saya prinsip leraian daya pada hari pelajar mencuba.. Saya tidak menyediakan contoh soalan untuk dapat menumpukan satu persatu pelajar untuk saya tertinggal. dalam pengajaran tentang prinsip paduan daya dan ini. saya dapati kelemahan saya adalah tidak berupaya menyediakan Bahan Bantu Mengajar yang menarik . Kelas terpaksa dibatalkan. Mereka memberikan komen BBM yang saya gunakan tidak dapat membantu melancarkan pengajaran topik pada hari itu. Latihan kebakaran sekolah dijalankan pada waktu pengajaran.Tahap Penulisan Refleksi Hatton & Smith (1995) CONTOH PENULISAN REFLEKSI DALAM BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR (Dicatat selepas setiap waktu p&p di ruang bawah RPH) Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Pertama – Deskriptif • • • • Pengajaran tidak dapat diteruskan kerana sebahagian pelajar lambat hadir ke kelas. Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Kedua – Refleksi Deskriptif • Guru mengajar dalam bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang faham apa yang disampaikan oleh guru. Tapi takpelah mungkin saya perlu berbincang dengan rakan dan melayari internet mencari bahan-bahan yang menarik bagi membantu saya menyediakan BBM yang efektif.

Saya fikir kelemahan saya dalam pengajaran hari ini telah menyebabkan objektif pelajaran tidak tercapai sepenuhnya. Contoh-Contoh Lain: 1. Tetapi. Apabila saya tanya kepada murid lain... Kelemahan ini mesti saya atasi dalam pengajaran akan datang...setelah beberapa minggu. Mereka memberitahu mereka tidak faham dan tidak jelas berhubung arahan saya. Apa? Mengapa? Tindakan Susulan Pengajaran hari ini bermula dengan baik dan lancar. Murid menyiapkan latihan dalam waktu ditetapkan. sedangkan arahan saya ialah menjawab dengan lengkap soalan 2 hingga 6.Kritikal Saya memang seorang yang tegas semasa mengajar.. Saya perlu ubah pendekatan pengajaran saya. Saya fikir pengajaran saya hari ini gagal. Apa? 27 . Saya tidak suka ketawa semasa mengajar. Oleh itu. Dan dengan pendekatan cikgu tersebut berjaya mendidik saya menjadi insan yang berjaya.takut dipersalahkan oleh guru pembimbing. Saya menggunakan pendekatan behaviourisme apabila mengajar kerana saya ingat lagi masa cikgu saya mengajar fizik beliau menggunakan pendekatan yang sama. 2.. beberapa aktiviti tambahan telah saya jalankan untuk melibatkan semua murid supaya berlaku adil. Untuk pengajaran akan datang. terdapat beberapa orang lagi memberitahu arahan saya memang kurang jelas.Saya perlu perbanyakan aktiviti pengajaran yang dapat menggalakkan pelajar berfikir serta berupaya mencungkil idea awal pelajar. Melihat keseronokan murid. Kesilapan saya ialah lari daripada perancangan asal p&p saya. Kemudian saya cuba melakukan pemikiran dan amalan refleksi seperti yang disarankan barulah saya tahu betapa zalimnya saya kerana tidak memerhatikan pelajar yang memerlukan pendekatan yang berbeza-beza antara satu sama lain. Masa dapat diuruskan dengan baik. saya percaya pendekatan tersebut akan dapat membantu pelajar mempelajari fizik. Saya sepatutnya mengawal pengajaran saya dan tidak menambah aktiviti spontan.. Murid semuanya terlibat dengan seronok.. Terdapat 6-8 orang murid di barisan belakang gagal menyiapkan latihan seperti diarahkan. Mereka cuma menjawab soalan 1 dan 6 secara ringkas.. saya dapati pendekatan saya ini menyebabkan prestasi pelajar dalam fizik merosot .. Saya akan memarahi pelajar yang tidak mengendahkan pengajaran saya. saya dah mula menggelabah.. Pengajaran hari ini berjalan seperti dirancang. Saya mesti pastikan pelajar memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa saya menyampaikan aktiviti pengajaran. Kemudiannya saya dapati waktu pengajaran sudah tamat tanpa sempat membuat penutup.Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Tertinggi ... saya mesti menentukan aspek pengurusan masa tidak terabai.

Mengapa? Tindakan Susulan 28 .