BAB 2

SOROTAN KAJIAN

2.1 PENDAHULUAN

Sorotan kajian merupakan penyataan atau fakta yang menyokong sesuatu objektif. Ia membuktikan bahawa teori yang digunakan bukanlah hanya rekaan. Di dalam sorotan kajian ini mengandungi penyataan, kaedah, teori, pendapat, penilaian dan laporan kajian berkenaan tajuk yang dipilih penyelidik. Sumber-sumber kajian boleh diambil daripada artikel, jurnal,tesis atau kenyataan daripada seseorang pakar.

Menurut Sulistyo,Basuki 1991, perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung yang di gunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut susnan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual. Ada dua unsure utama dalam perpustakaan, iaitu buku dan ruangan. Namun, di zaman sekarang, koleksi sebuah perpustakaan tidak hanya terbatas kepada buku-buku sahaja, tetapi berupa filem, slide atau lain-lain yang dapat diterima diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi. Kemudian sumber informasi itu diorganisasi,disusun teratur,sehingga kita inginkan sesuatu informasi kita akan mudah mendapatkan maklumatnya. Maklumat diatas dapat dapat disimpulkan bahawa perpustakaan adalah suatu unit kerja yang merupakan tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematik dan dapat digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi.

mekanikal dan pelajar elektrik. Mengenalpasti ketidakpuasan hati pelajar terhadap kemudahan di perpustakaan. Mengenalpasti ketidakpuasan hati pelajar terhadap perkhidmatan di kaunter. Antara kemudahan yang disediakan adalah buku rujukan untuk pelajar perdagangan. Penyelidik telah memilih sorotan kajian berdasarkan tiga objektif iaitu : I. II. kejuruteraan awam. III. Mengenalpasti kajian mengenai ketidakpuasan hati para pelajar terhadap produk di perpustakaan . Berdasarkan tajuk penyelidikan kami iaitu kajian mengenai ketidakpuasan hati pelajar terhadap kemudahan dan perkhidmatan perpustakaan PKB.Perpustakaan Politeknik Kota Bharu menyediakan pelbagai bahan rujukan untuk kemudahan pelajar di Politeknik Kota Bharu.

Penyelidik akan melakukan kajian ke atas pelajar perdagangan di politeknik kota bharu mengenai masa di perkhidmatan kaunter. untuk meningkatkan mutu perkhidmatankaunter di Jabatan Pengangkutan Udara di mana beliau mengkehendaki perkhidmatan yang disediakan di kaunter adalah lebih berkesan contohnya dari segi layanan ianya mesti cekap. Menurut beliau lagi. cepat dan mesra.2. Masa itu amat berharga di dalam kehidupan.1 Masa Masa adalah amat penting didalam kehidupan manusia yang mana masa adalah sebahagian daripada hidup kita. Masa yang ditentukan adalah selama 5 minit tetapi pelajar terpaksa men unggu lama hanya untuk meminjam buku. Menurut Dato¶ Musa bin Haji Fadzil ( Utusan Malaysia 20 Mac 2006 ) menyatakan tindakan yang perlu diambil bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kaunter di Jabatan kerajaan untuk mengelakkan pelanggan menunggu terlalu lama.1.1. 2. Layanan seperti ini telah membuatkan pelajar kurang berminat untuk .2 layanan Layanan yang baik akan mempengaruhi pelanggan untuk mengunjungi sesebuah pasaraya atau pasar malam. Setiap pelajar amat mementingkan masa yang tepat kerana ekoran waktu kelas yang padat. Layanan yang diberikan tidak memuaskan hati pelajar. Di sini dinyatakan bahawa proses untuk meminjam buku amat lambat. Per masalahan sekarang adalah mengenai masa semasa proses mendapatkan perkhidmatan di kaunter.1 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPUASAN HATI PELAJAR TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNTER PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2. seperti menunjukkan mimik muka yang masam.

2.mengunjungi perpustakaan. 2.2.2 Perkhidmatan fotostat Bagi mengelakkan buku dibawa keluar dari dalam perpustakaan kerana bimbang berlaku kecurian. Perpustakaan telah menyediakan kemudahan fotostat untuk kemudahan para pelajar membuat salinan contoh-contoh soalan peperiksaan akhir semester lepas.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPUASAN HATI PELAJAR TERHADAP KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KOTA BHARU Terdapat beberapa kemudahan yang disediakan oleh pihak perpustakaan untuk memenuhi keperluan pelajar dan syarat-syarat yang perlu ada dalam sesebuah perpustakaan. Layanan yang bersikap acuh tak acuh telah menjadi punca ketidakpuasan hati pelajar terhadap perpustakaan.10/hari. Manakala kemudahan pemulangan buku dihasilkan kerana memberi peluang kepada pelajar lain yang ingin menggunakan buku tersebut. Ia adalah: 2.2.3 Kemudahan internet Kemudahan internet telah disediakan oleh pihak perpustakaan politeknik kota bharu yang membolehkan para pelajar mencari bahan-bahan untuk menyiapkan tugasan dan kerja dapat disiapkan dalam masa yang singkat tanpa pergi ke cyber cafe.10 sehelai. 2. Kemudahan ini juga mengenakan bayaran RM0. Kemudahan ini disediakan dan .2.1 perkhidmatan pinjaman/pemulangan/tempahan bahan Perkhidmatan seperti ini akan membolehkan para pelajar membuat rujukan atau kajian dirumah memandangkan jadual pelajar sentiasa penuh dengan subjek masing-masing.pelajar akan dikenakan denda jika hantar buku lebih daripada masa yang diberikan seperti denda bayaran sebanyak RM0.

Selain itu. 2. Para pelajar boleh menyalin soalan ataupun fotostat soalan berkenaan dengan kemudahan mesin fotostat yang telah disediakan.1 bahan rujukan Perpustakaan menyediakan bahan rujukan untuk pelajar-pelajar PKB.3.3 Produk 2.2. Ini membolehkan para pelajar membuat penyelidikan soalan yang kerap keluar dan membuat latihan secara efektif. Ini memandangkan para pelajar sentiasa dilatih dan diberi tugas secara berkumpulan oleh pensyarah.5 Tandas Perpustakaan politeknik kota bharu juga menyediakan kemudahan tandas yang membolehkan para pengguna perpustakaan tidak perlu keluar mencari tandas-tandas yang berdekatan ataupun di blok-blok lain semasa menggunakan perpustakaan.2.4 Bilik Diskusi Antara kemudahan lain yang turut disediakan adalah bilik untuk para pelajar membuat perbincangan. . Antara bahan rujukan ialah buku rujukan bagi setiap subjekyang di ambil. perpustakaan pkb menyediakan koleksi soalan-soalan peperiksaan akhir semester bagi setiap jabatan dan subjek yang diambil. Bilik ini juga digunakan oleh pensyarah untuk membuat kelas pembentangan bagi tugasan yang diberikan. 2. Bilik perbincangan ini sesuai untuk membuat pembentangan kerana ianya agak sempit dan hanya boleh memuatkan untuk 5 orang pelajar sahaja untuk satu sesi pembentangan.sangat penting bagi para pelajar yang tidak mampu untuk mempunyai komputer ataupun komputer riba sendiri dan bagi pelajar yang tidak mempunyai internet. 2. Tandas perpustakaan ini sentiasa dijaga dan dibersihkan supaya bersih dan selesa untuk digunakan oleh pelajar dan para kakitangan perpustakaan.

perpustakaan pkb ada menyediakan surat khabar kepada para pengguna perpustakaan. Ini membantu para pelajar mengetahui isu semasa dan mencari bahan untuk menyiapkan tugasan tanpa mencari dalam laman web. Begitu juga dengan majalah-majalah yang turut memberi bahan bacaan kepada pelajar seperti majalah ilmuan yang memberitahu teknik-teknik membaca dengan berkesan.Disamping itu juga. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful