BAB 2

SOROTAN KAJIAN

2.1 PENDAHULUAN

Sorotan kajian merupakan penyataan atau fakta yang menyokong sesuatu objektif. Ia membuktikan bahawa teori yang digunakan bukanlah hanya rekaan. Di dalam sorotan kajian ini mengandungi penyataan, kaedah, teori, pendapat, penilaian dan laporan kajian berkenaan tajuk yang dipilih penyelidik. Sumber-sumber kajian boleh diambil daripada artikel, jurnal,tesis atau kenyataan daripada seseorang pakar.

Menurut Sulistyo,Basuki 1991, perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung yang di gunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut susnan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual. Ada dua unsure utama dalam perpustakaan, iaitu buku dan ruangan. Namun, di zaman sekarang, koleksi sebuah perpustakaan tidak hanya terbatas kepada buku-buku sahaja, tetapi berupa filem, slide atau lain-lain yang dapat diterima diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi. Kemudian sumber informasi itu diorganisasi,disusun teratur,sehingga kita inginkan sesuatu informasi kita akan mudah mendapatkan maklumatnya. Maklumat diatas dapat dapat disimpulkan bahawa perpustakaan adalah suatu unit kerja yang merupakan tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematik dan dapat digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi.

mekanikal dan pelajar elektrik. Mengenalpasti ketidakpuasan hati pelajar terhadap kemudahan di perpustakaan. Berdasarkan tajuk penyelidikan kami iaitu kajian mengenai ketidakpuasan hati pelajar terhadap kemudahan dan perkhidmatan perpustakaan PKB. Mengenalpasti kajian mengenai ketidakpuasan hati para pelajar terhadap produk di perpustakaan . Mengenalpasti ketidakpuasan hati pelajar terhadap perkhidmatan di kaunter. III. Penyelidik telah memilih sorotan kajian berdasarkan tiga objektif iaitu : I. II. Antara kemudahan yang disediakan adalah buku rujukan untuk pelajar perdagangan.Perpustakaan Politeknik Kota Bharu menyediakan pelbagai bahan rujukan untuk kemudahan pelajar di Politeknik Kota Bharu. kejuruteraan awam.

Penyelidik akan melakukan kajian ke atas pelajar perdagangan di politeknik kota bharu mengenai masa di perkhidmatan kaunter. Masa yang ditentukan adalah selama 5 minit tetapi pelajar terpaksa men unggu lama hanya untuk meminjam buku.1.2. Masa itu amat berharga di dalam kehidupan. Menurut beliau lagi. Menurut Dato¶ Musa bin Haji Fadzil ( Utusan Malaysia 20 Mac 2006 ) menyatakan tindakan yang perlu diambil bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kaunter di Jabatan kerajaan untuk mengelakkan pelanggan menunggu terlalu lama. Setiap pelajar amat mementingkan masa yang tepat kerana ekoran waktu kelas yang padat. Di sini dinyatakan bahawa proses untuk meminjam buku amat lambat. Layanan yang diberikan tidak memuaskan hati pelajar.1 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPUASAN HATI PELAJAR TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNTER PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2. untuk meningkatkan mutu perkhidmatankaunter di Jabatan Pengangkutan Udara di mana beliau mengkehendaki perkhidmatan yang disediakan di kaunter adalah lebih berkesan contohnya dari segi layanan ianya mesti cekap.1 Masa Masa adalah amat penting didalam kehidupan manusia yang mana masa adalah sebahagian daripada hidup kita.2 layanan Layanan yang baik akan mempengaruhi pelanggan untuk mengunjungi sesebuah pasaraya atau pasar malam. 2. cepat dan mesra.1. Per masalahan sekarang adalah mengenai masa semasa proses mendapatkan perkhidmatan di kaunter. Layanan seperti ini telah membuatkan pelajar kurang berminat untuk . seperti menunjukkan mimik muka yang masam.

Ia adalah: 2.3 Kemudahan internet Kemudahan internet telah disediakan oleh pihak perpustakaan politeknik kota bharu yang membolehkan para pelajar mencari bahan-bahan untuk menyiapkan tugasan dan kerja dapat disiapkan dalam masa yang singkat tanpa pergi ke cyber cafe.1 perkhidmatan pinjaman/pemulangan/tempahan bahan Perkhidmatan seperti ini akan membolehkan para pelajar membuat rujukan atau kajian dirumah memandangkan jadual pelajar sentiasa penuh dengan subjek masing-masing. Kemudahan ini juga mengenakan bayaran RM0.10 sehelai. Layanan yang bersikap acuh tak acuh telah menjadi punca ketidakpuasan hati pelajar terhadap perpustakaan. Manakala kemudahan pemulangan buku dihasilkan kerana memberi peluang kepada pelajar lain yang ingin menggunakan buku tersebut.2. Perpustakaan telah menyediakan kemudahan fotostat untuk kemudahan para pelajar membuat salinan contoh-contoh soalan peperiksaan akhir semester lepas.2 Perkhidmatan fotostat Bagi mengelakkan buku dibawa keluar dari dalam perpustakaan kerana bimbang berlaku kecurian. 2. Kemudahan ini disediakan dan .2.pelajar akan dikenakan denda jika hantar buku lebih daripada masa yang diberikan seperti denda bayaran sebanyak RM0.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPUASAN HATI PELAJAR TERHADAP KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KOTA BHARU Terdapat beberapa kemudahan yang disediakan oleh pihak perpustakaan untuk memenuhi keperluan pelajar dan syarat-syarat yang perlu ada dalam sesebuah perpustakaan.mengunjungi perpustakaan. 2.2.10/hari. 2.

2. 2. Antara bahan rujukan ialah buku rujukan bagi setiap subjekyang di ambil.4 Bilik Diskusi Antara kemudahan lain yang turut disediakan adalah bilik untuk para pelajar membuat perbincangan.3. 2. perpustakaan pkb menyediakan koleksi soalan-soalan peperiksaan akhir semester bagi setiap jabatan dan subjek yang diambil. . Selain itu. Bilik perbincangan ini sesuai untuk membuat pembentangan kerana ianya agak sempit dan hanya boleh memuatkan untuk 5 orang pelajar sahaja untuk satu sesi pembentangan. Ini memandangkan para pelajar sentiasa dilatih dan diberi tugas secara berkumpulan oleh pensyarah.1 bahan rujukan Perpustakaan menyediakan bahan rujukan untuk pelajar-pelajar PKB.2. Ini membolehkan para pelajar membuat penyelidikan soalan yang kerap keluar dan membuat latihan secara efektif. Para pelajar boleh menyalin soalan ataupun fotostat soalan berkenaan dengan kemudahan mesin fotostat yang telah disediakan.sangat penting bagi para pelajar yang tidak mampu untuk mempunyai komputer ataupun komputer riba sendiri dan bagi pelajar yang tidak mempunyai internet. 2. Tandas perpustakaan ini sentiasa dijaga dan dibersihkan supaya bersih dan selesa untuk digunakan oleh pelajar dan para kakitangan perpustakaan.3 Produk 2. Bilik ini juga digunakan oleh pensyarah untuk membuat kelas pembentangan bagi tugasan yang diberikan.5 Tandas Perpustakaan politeknik kota bharu juga menyediakan kemudahan tandas yang membolehkan para pengguna perpustakaan tidak perlu keluar mencari tandas-tandas yang berdekatan ataupun di blok-blok lain semasa menggunakan perpustakaan.

. perpustakaan pkb ada menyediakan surat khabar kepada para pengguna perpustakaan. Ini membantu para pelajar mengetahui isu semasa dan mencari bahan untuk menyiapkan tugasan tanpa mencari dalam laman web.Disamping itu juga. Begitu juga dengan majalah-majalah yang turut memberi bahan bacaan kepada pelajar seperti majalah ilmuan yang memberitahu teknik-teknik membaca dengan berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful