P. 1
REKOD ANEKDOT

REKOD ANEKDOT

|Views: 7,277|Likes:
Published by Ina Twin

More info:

Published by: Ina Twin on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

4.

Merekod Pemerhatian Merekod ialah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik daripada apa yang diperhatikan berkaitan dengan perkembangan kebolehan, kemajuan, pengetahuan dan pencapaian murid yang ingin dinilai. Cara mengumpul dan merekodkan maklumat adalah melalui: i. senarai semak ii. anekdot iii. rekod berterusan Pemerhatian Sebagai Satu Cara Pengesanan y pemerhatian perlu dijalankan berasas matlamat tertentu y soalan-soalan yang perlu difikirkan .. - kenapa pemerhatian itu dijalankan - apakah objektif yang hendak dicapai - apakah situasi yang sesuai untuk mengumpul maklumat (setting) - apakah focus perkembangan yang hendak diperhatikan ( perkembanagn fizikal - motor halus, kasar, bahasa, tingkahlaku bermasalah, kesihatan «) - bagaimana merekod maklumat - siapa diperhatikan ( individu, kumpulan, beberapa kanak-kanak ..) - bagaimana maklumat hendak direkod ( senarai semak, rekod anekdot ..) - apa yang perlu dilakukan semasa membuat pemerhatian - terdapat perubahan tingkahlaku semasa diperhatikan? - Berapa lama masa diperlukan untuk membuat pemerhatian -event sampling ± perlukan masa yang lama - time sampling ± masa yang pendek sahaja 2.1 Matlamat pemerhatian - Antara matlamat membuat pemerhatian : - sebagai satu latihan professional - pengalaman - mengenalpasti tingkah laku kank-kanak - membuat keputusan contoh kesesuaian perabut dalam kelas, alat permainan, ruang dll - keberkesanan pengajaran dan pembelajaran y Objektif pemerhatian perlulah bersesuaian dengan persekitaran dan sumber

mengesan pertuturan murid pemerhati perlu mencatat dan bersemuka dengan kanak-kanak untuk mengumpul maklumat dengan tepat dan jelas.4 Apa yang hendak dilakukan semasa membuat pemerhatian y memilih kedudukan yang sesuai y membuat catatan 2. ruang «dll 2.Pendekatan pemerhatian y Terdapat pelbagai cara melakukan pemerhatian : .5 Ralat dalam pemerhatian y y y y y y y y y silap merekod peristiwa yang melibatkan tingkah laku tidak cekap mencatat maklumat ( tidak dilakukan serta merta) menambah maklumat yang tidak wujud keletihan dalam pemerhatian gangguan cth .in distance ± present in the situation .without being seen ± behind mirror . perihatin & sabar?) sikap bias ( biases) dalam pemerhatian kesesuaian tempat / situasi .jarak dekat ± cth .3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerhatian y sensitive dengan situasi dan keadaan emosi kanak-kanak y personaliti pemerhati y pengaruh setting ± bahan . bunyi dari persekitaran ketidak selesaaan personaliti pemerhati ( cth. 2. persekitaran .participant observation ± terlibat dengan sample .

tingkah laku yang berlaku . sikap dan kebolehan Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada .kekerapan tingkah laku itu berlaku dengan menandakan ( /) atau cara lain mengikut arahan dalam senarai semak . Senarai Semak Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan. kemahiran.i.tingkah laku dapat diperhatikan .

Rekod anekdot menerangkan secara fakta dimana. Catatan ringkas ini akan membantu guru memahami murid berkenaan. bila dan di mana berlaku. Rekod Anekdot Rekod anekdot ialah satu catatan ringkas mengenai satu peristiwa atau tingkahlaku murid yang dianggap penting. apa. melalui pemerhatian terus mencatat tingkahlaku murid sama ada normal atau bermasalah catatan pemerhatian diasingkan dengan tafsiran. bila. Guru dapat mengambiltindakan susulan yang sesuai supaya dapat membantu murid tersebu . Anedot ditulis secara objektif menerangkan apa yang berlaku. peristiwa yang berlaku. Ia merupakan satu catatan ringkas yang merekod tentang satukejadian atau tingkahlaku yang penting sahaja. masa. ulasanguru dan cadangan atau tindakan guru. tingkah laku atau insiden denganperkataan atau menggunakan gambar. bagaimana. pemerhati hanya perlu memerhati dan mencatat tingkah laku murid yang wujud pasa masa pemerhatian. Maklumat yang perlu ada dalam rekod ialah namakanak-kanak. Oleh itu guru perlu sediakanbuku kecil atau helaian kertas dan diletakkan pada tempat yangmudah dicapai. tarikh.REKOD ANEKDOT - - maklumat murid di rekod secara berterusan mengikut tahap dan boleh disambung oleh guru lain. Guru bolehmenerangkan peristiwa. mencatat perubahan yang berlaku dalam tingkah laku murid membantu guru memahami perkembanagn murid dari semasa ke semasa ii. dan siapaseara objektif sesuatu kejadian yang berlaku. tempat. unik dan signifikan untuk direkodkan. Kaedah Merekod Naratif / cerita Rekod anekdot íRekod anekdot adalah rekod mengenai satu sahaja peristiwa.

Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang.Perkara-perkara yang ditulis dalam rekod anekdot ialah yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. . pola interaksi sosial.Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk menulis Rekod Anekdot: .Mengenalpasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid . kemahiran menyelesaikan masalah dan kejayaan-kejayaan. . .Murid yang hendak diperhatikan tidak perlu ditentukan.Tuliskan apa yang dilihat secara objektif .

Senarai semak Satu senarai perkembangan atau tingkahlaku disusun mengikut urutanperkembangan atau logik. perlu ditafsir berhati. Kebaikan Banyak maklumat boleh direkod Tidakperlu dilengkapkan dalam sehari Boleh digunakan oleh sesiapa Keburukan Item senaraisemak terhad. Pemerhati akan menandakan tingkah laku yangdapat diperhatikan pada senarai semak. jangka masa dan keterangan tentang tingkah laku . hati Kurang maklumat tentang kekerapan.

lukisan/kraf. Secara fizikal. usaha. sampel daripada aktiviti murid. portfolio merupakan satu fail. kemajuan dan kejayaan yang diperolehinya serta juga kejayaan yang diperolehi bersama rakan-rakan lain. Oleh itu penting jika portfolio ini dapat dikongsikan dengan ibu bapa murid yang mahu mengetahui tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka.Portfolio. hasil penulisan. . Portfolio menyediakan asas untuk penilaian dan panduan untuk pembelajaran dan perkembangan selanjutnya. Portfolio mempunyai tujuan untuk merekod pengalaman. kotak atau disket computer yang nyimpan bukti dan maklumat murid. Portolio mengandungi sampel kerja murid seperti. gambar foto murid. Portfolio adalah satu himpunan bukti atau keterangan yang terkumpul berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan. dan senarai semak yang dibuat dari semasa ke semasa. Porfolio boleh menggambarkan secara lebih realistik tentang apa yang murid boleh buat daripada terlalu bergantung kepada penilaian secara ujian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->