Isu Kesantunan Guru

Oleh: Zuraidah bt Johar Shara Nor Raifana bt Shamsuddin NurHamizah bt Hamim

y Merujuk kepada tatacara. adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. y . y Melibatkan verbal dan nonverbal.KONSEP KESANTUNAN Perlakuan /tingkahlaku yang mampu menjalinkan hubungan antara satu sama lain yang menjadikan sesuatu pergaulan itu berada dalam keadaan harmoni dan mesra.

y Menurutnya. pengawalan suara penting (tidak menjerit dan tinggi nada) Tidak membolot sidang perbualan dan bercakap terlalu banyak tentang diri sendiri.KESANTUNAN MENURUT ZA·BA Beliau menyenaraikan beberapa perkara yang menjadi peraturan ketat dalam masyarakat bagi mengawal perlakuan dan etiket seperti perlakuan dalam percakapan. y .

y .KESANTUNAN MENURUT NORIATI (2004) Bermula dari hati yang ikhlas dan jujur akan menzahirkan perlakuan sama ada perlakuan berbahasa ataupun perlakuan bukan bahasa yang menyenangkan semua pihak. kesantunan : Dapat dilihat dari pelbagai segi dalam pergaulan seharian. Memperlihatkan sikap yang mengandungi nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan seharian. y Kesimpulannya.

BERBAHASA Cara guru berkomunikasi sama ada dari segi verbal atau nonverbal. TINGKAHLAKU Tatacara bertindak/gerak geri guru ketika menghadapi sesuatu dalam situasi tertentu.KESANTUNAN BERPAKAIAN Jenis pakaian yang digunakan. . fesyen pakaian dan juga solekan.

KESANTUNAN = BIPOLAR BIPOLAR (memiliki hubungan dua hala) Guru dengan murid Guru besar dengan guru Guru dengan guru Guru dengan masyarakat (ibu bapa dll) .

Menjaga tingkah laku atau imej Kesan: mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan teraputik . Guru sebagai agen pembentuk tingkah laku. Guru wajib mempamerkan perlakuan yang santun menerusi kata-katanya dan mahir berkomunikasi dengan menggunakan peraturan-peraturan berbahasa serta mengawal tingkah lakunya.KENAPA KESANTUNAN GURU PENTING? y y y y y Guru berperanan membina modal insan.

y Sesuai dengan budaya masyarakat setempat (ketika berkhidmat).KESANTUNAN BERBAHASA (tatacara berkomunikasi secara lisan) lisan) Haruslah mengikut norma budaya. y Penting dalam proses P&P agar penyampaian sempurna. y . bukan sekadar tatacara sendiri. Ini membantu memudahkan pelaksanaan tugas harian dan dihormati masyarakat.

Bagaimana mengatur kelantangan suara. . Bagaimana sikap dan gerak geri.PANDUAN CARA BERBAHASA y BERGANTUNG KEPADA: Waktu dan keadaan tertentu Ragam bahasa dalam situasi tertentu Bila dan bagaimana giliran berbual dimulakan. Bila seharusnya diam dan menamatkan perbualan.

Gaya mengajar .Gaya berpakaian Amalan: terima kasih Cara duduk Nada & intonasi suara CONTOH KESANTUN AN GURU Gaya berjalan Beramah mesra senyum.

y Cara bercakap² pengawalan kenyaringan suara (LOUDNESS) ‡ tidak monopoli perbincangan/perbualan ‡ tidak terlalu banyak bercakap mengenai diri sendiri (saya) ‡ menjaga kesantunan dalma hubungan dengan semua orang walaupun tukang kebun/pak guard y . adat/kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kesantunan= Kesantunan=etiket Def: tatacara.

. 1. Guru yang suka berjenaka adalah guru yang suka didekati oleh muridnya. Jenaka: Sifat jenaka seseorang guru akan membawa suasana riang gembira kepada muridmurid dalam bilik darjah.Kualiti peribadi seorang guru Baik Hati: Sikap baik hati dan timbang rasa seseorang guru amat dihargai oleh murid-murid kerana mereka akan belajar dalam suasana yang tenteram. 2. yakin dan senang hati.

. Guru yang bersabar akan dapat menjalin perhubungan yang erat dengan muridmuridnya. Sabar: Seseorang guru yang mempunyai sifat sabar adalah guru yang boleh mengawal perasaan diri.3. Beliau juga akan sentiasa berusaha mejalankan tugasnya dengan sempurna. Bertanggungjawab: Sifat bertanggungjawab akan sentiasa mendorongkan guru mementingkan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. 4.

. Yakin: Guru yang mempunyai sifat yakin tidak akan merasa takut apabila perlu membuat sesuatu tindakan atau keputusan. Dengan kualiti kepimpinan ini. 6.5. Kepimpinan: Murid-murid akan mematuhi segala tunjuk ajar dan arahan guru yang mewarisi sifat kepimpinan dan juga kualiti kepimpinan. Murid-murid akan lebih menghormati guru yang boleh mengambil tindakan dengan tegas. segala aktiviti pembelajaran akan dapat dijalankan dengan licin dan lebih berkesan.

Sebagai pemangkin ke arah membentuk masyarakat yang harmoni dan berbudi bahasa. . Sekolah menjadi platform untuk murid dan guru meningkatkan potensi diri. Memartabatkan imej profesion keguruan.Kesan positif y y y y y y Guru sebagai model yang menjadi ikutan murid. Menjamin kualiti modal insan. Membentuk identiti dan jati diri yang jitu.

rakan sejawat dan masyarakat Memberikan perspektif negatif masyarakat terhadap profesion keguruan Dorongan negatif kepada murid x ´guru kencing berdiri. murid kencing berlariµ y Institusi pendidikan Melahirkan guru yang tidak berdaya saing dan berkualiti Tidak dapat melahirkan generasi yang inovatif Memberi pengaruh negatif kepada perkembangan prestasi sekolah.Implikasi Guru sebagai model Tidak dihormati oleh murid. y .

Rahim.Kesimpulan Kesantunan bukanlah sesuatu yang dipelajari tetapi merupakan nilai yang perlu ada dalam diri seorang guru sebagai model kepada murid. y Bagi menjaga imej profesion. etika pengajaran. setiap guru perlu patuh kepada etika profesionalisme. y . etika tingkah laku dan etika perkhidmatan awam (Abd. 2007).