Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL 16800 PASIR PUTEH KELANTAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2 2010
Panitia Sejarah Jabatan Sains Sosial SMK. Kamil Pasir Puteh Kelantan

1

1 Penapakan dan peluasan pengaruh British  a.Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL/ MINGGU Minggu 1 TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME Penggal Pertama Hari Persekolahan Pendedahan Sukatan Pelajaran i) KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITA MENARIK BRITISH UNTUK MENJAJAH  Minggu 2 10 -14 Januari 3.Bijak berfikir dan bertindak 2 . Singapura dan Melaka Memerihalkan penapakan British di Pulau Pinang. Memanfaatkan aset negara Malaysia  Menghargai dan memanfaatka n aset-aset negara kita Kebijaksanaan menjalinkan hubungan . Singapura dan Melaka. Seberang Prai. Seberang Prai. Singapura dan Melaka Menyatakan syarat Perjanjian Inggeris-Belanda Aras 2 Menceritakan usaha-usaha pemimpin Kedah mengambil semula Pulau Pinang Membincangkan Perjanjian Inggeris-Belanda dan kesannya Menghuraikan proses pembentukan Negeri-negeri Selat Kajian Peta: Laluan perdagangan antara Eropah dan China Membina Peta Minda: Faktor-faktor perluasan kuasa British ke Pulau Pinang. Negeri-Negeri Selat i) Pulau Pinang   Masalah Kedah dan hubungan dengan kuasa luar Minggu 3 17 – 21 Januari   Perbincangan Sultan Kedah dengan Francis Light    Memahami pembentukan NegeriNegeri Selat Aras 1 Menceritakan tentang masalah di Kedah dan Johor yang membawa campur tangan British Menyatakan sebab-sebab pihak British mengambil Pulau Pinang.

Singapura dan Melaka Kajian Peta: Menanda Negerinegeri Selat Lawatan: Muzium dan Arkib Penubuhan Negeri.Riau Lingga Singapura diambil oleh British Melaka Perjanjian Inggeris.negeri Selat dan pentadbirannya 3 .PENGGAL / MINGGU   TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK Pulau Pinang diambil British HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 CADANGAN UNSUR AKTIVITI PATRIOTISME Percubaan Kedah mengambil semula Pulau Pinang Pengambilan Seberang Perai Singapura  i) Minggu 4 24 – 28 Januari ii) Minggu 5 31 Jan ) ) 04 Feb 2010   Krisis kerajaan Johor.Belanda 1824  Membuat justifikasi tindakan Sultan Kedah dan Sultan Johor dalam menyelesaikan masalah dalam negeri  Membincangkan pembahagian pengaruh kuasa Barat dalam Perjanjian Inggeris-Belanda memudahkan penguasaan Barat di Kepulauan Melayu Kajian Peta: Melakar dan melabel peta kedudukan NegeriNegeri Selat Main Peranan: Cara British di Pulau Pinang.

Faktor campur tangan  Keadaan di Negeri-Negeri Melayu yang menyebabkan campur tangan British 4 . Selangor. Negeri Sembilan dan Pahang Minggu 6 07 – 11 Feb i.Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Memahami campur tangan British di Perak. Hubungan Negeri-Negeri Selat dengan Negeri-Negeri Melayu sebelum campur tangan British Membina Garis Masa: Penapakan dan campur tangan British di Perak. pembesar dan residen dalam Sistem Residen  Membincangkan alasan yang digunakan oleh British untuk campur tangan di Negeri-negeri Melayu  Menjelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap campur tangan British di Negeri-negeri Melayu CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME b. Negeri Sembilan dan Pahang yang membawa kepada campur tangan British  Mengupas peranan dan bidang kuasa sultan. Campur tangan British di Perak. Negeri Sembilan dan Pahang Aras 1  Menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan campur tangan British di Negeri-negeri Melayu  Menyatakan maksud Sistem Residen  Mengemukakan tujuan pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu  Menyatakan kesan pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu Aras 2  Menjelaskan keadaan di Perak. Selangor. Selangor. Selangor. Negeri Sembilan dan Pahang Perbincangan Kumpulan: Faktor-faktor campur tangan British di Negeri negeri Melayu Bersekutu Kebijaksanaan menjalinkan hubungan  Sentiasa berwaspada terhadap unsur-unsur luar Minggu 7 14 – 18 Feb ii.

ekonomi dan sosial di NegeriNegeri Melayu Membahaskan keberkesanan pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CUTI TAHUN BARU CINA 14 – 15 FEBRUARI 2010  Kekayaan hasil perlombongan di Perak. Pengenalan Sistem Residen  Perak  Negeri Sembilan  Selangor  Pahang  Minggu 9 Minggu 10 iv. Selangor. Negeri Sembilan dan Pahang Aras 3 Menghubungkait kesan Revolusi Perindustrian dan dasar kerajaan British dengan perubahan politik. Kajian Dokumen: Kewajipan Isi kandungan mempertahankan Perjanjian ketuanan bangsa Pangkor  Berani Peta Minda: mempertahankan Sebab hak dan pembentukan kedaulatan Negeri-negeri negara Melayu Bersekutu Kajian Peta: Menanda negerinegeri Melayu Bersekutu CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME   Kesan Revolusi Perindustrian dan perubahan dasar kerajaan British Minggu 8 21 – 25 Feb iii. Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (1896) dan kesannya  Tujuan  Pentadbiran Persekutuan  Kesan PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH (PKBS 1) 01 Mac -11 Mac 2010 5 .

Kelantan. Terengganu. Kelantan.Hubungan Kedah. Perlis dan Johor  Menyatakan cara pihak British menyekat perluasan kuasa Barat i. Kelantan. Terengganu. Perlis. Kelantan. Perlis dan Johor  Memerihalkan hubungan Kedah. Menyekat penapakan kuasa Barat lain di Kedah. lain Terengganu. Kelantan. Terengganu dan Perlis  Memerihalkan pemodenan Johor dan penerimaan Penasihat British  Memerihalkan tentang Sistem Kangcu  Menyatakan jasa dan sumbangan pembesar-pembesar Johor Aras 2  Menghuraikan penerimaan penasihat British di Kedah. Perlis dan Johor c. Penerimaan Penasihat British di Aras 1 Kedah. Terengganu.Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME Minggu 11 21 – 25 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 12 – 20 MAC 2010 Menganalisis pentadbiran Penasihat British di Kedah. Kelantan. Terengganu. Perlis Kelantan dan Terengganu dengan Siam dan British dengan British dan Siam  Menyatakan peranan Penasihat British di Kedah. . Perlis dan Johor  Menjelaskan kepentingan Surat Sungai Perbincangan: Cara pihak British Menyekat perluasan kuasa barat lain Membina Carta Aliran: Berdiplomasi  Membuat keputusan yang bijaksana Kejituan visi dan misi menjamin keunggulan negara Proses penerimaan Penasihat British  Merealisasikan pembangunan Pengurusan negera Grafik: Kedudukan dan kuasa residen dan penasihat British Kajian Peta: Melakar dan melabel peta lokasi negerinegeri yang menerima Penasihat British 6 .

Miri dan Sibu Membina Carta Aliran: Peringkat perluasan kuasa Brooke Perbincangan: Perubahan pentadbiran.Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU ii. TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Membuat kesimpulan kewibawaan pemerintah dan pembesar Johor dalam usaha mengekalkan kedaulatan negeri Johor Membuat perbandingan peranan Residen dengan Penasihat British CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME Kedudukan Penasihat British  Kedah. Sarawak di bawah pemerintahan keluarga Brooke i. Kelantan dan Terengganu menerima Penasihat British  Pemodenan Johor dan penerimaan Penasihat British   Minggu 12 28 Mac 01 Apr d.Penapakan kuasa James Brooke   Pentadbiran Sarawak sebelum 1841 Pengambilan Sarawak oleh James Brooke Memahami pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak Aras 1 Memerihalkan peristiwa yang membawa kepada pengambilan Sarawak oleh James Brooke Menyatakan peringkat perluasan kuasa di bawah pemerintahan keluarga Brooke Menyatakan perubahan yang dilakukan oleh pentadbiran Brooke Menyatakan Kandungan Perlembagaan 1941 Menamakan bandar-bandar baru iaitu Kuching. ekonomi dan sosial Sarawak di bawah pentadbiran Brooke Karisma kepemimpinan  Bersikap kepemimpinan cemerlang Membela maruah negara  Sedia mempertahank an negara      7 . Perlis.

Sistem pentadbiran . ekonomi dan sosial Sarawak di bawah pentadbiran keluarga Brooke Aras 3 Mencerakinkan peranan Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Membuat inferens tentang Perlembagaan 1941 ke arah berkerajaan sendiri CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME ii. Perubahan di bawah pemerintahan Minggu 13 keluarga Brooke (1841 –1941) 04 – 08 Apr .Perlembagaan 1941   Kajian Peta: Melakar dan melabelkan kawasan pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak Carta Organisasi: Membina carta pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak Peta Minda: Perubahan pentadbiran ekonomi dan social Sarawak di bawah pemerintahan Brooke  8 .Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Menghuraikan peranan pemimpinpemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak Membincangkan perubahan pentadbiran.Perubahan sosial dan ekonomi .

ekonomi dan sosial Sabah di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME Perjuangan Mempertahankan maruah Negara Malaysia  Sedia mempertahank an negara kita Kebijaksanaan dalam membuat keputusan menguntungkan negara  Berfikiran strategik dalam perancangan       9 .Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL /MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Memahami pemerintahan Syarikat Borneo Utara British di Sabah Minggu 14 11 – 15 Apr e.residensi pemimpin tempatan dalam pentadbiran di pentadbiran Sabah Sabah Membincangkan perubahan pentadbiran. Tawau. Penapakan kuasa Barat di Sabah Pentadbiran Sabah sebelum 1860 Pengambilan Sabah oleh Syarikat Borneo Utara British  Aras 1 Membina Carta Aliran: Menyatakan nama-nama lain bagi Sabah Penapakan kuasa Menceritakan penapakan dan Barat di Sabah peluasan kuasa barat sehingga pengambilan Sabah oleh Syarikat Borneo Utara British Kajian Carta: Menyenaraikan syarat-syarat yang Organisasi diberikan oleh kerajaan British Pentadbiran untuk menubuhkan Syarikat Syarikat Borneo Borneo Utara British Utara British Menyatakan perubahan yang dilakukan oleh Syarikat Borneo Kajian Gambar: Utara British Tamu Besar di Menamakan bandar-bandar baru Sabah iaitu Kudat. Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Borneo Utara British (SBUB) i. Lahat Datu dan Jesselton Kajian Peta: Menanda dan Aras 2 melabel residensi Menghuraikan peranan pemimpin. Sandakan.

lada hitam.2 Penguasaan hasil bumi dan kesannya Mengetahui perkembangan pertanian.Perubahan sosial dan ekonomi   HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan peranan Ketua Anak Negeri dan Orang Tua di Sabah Menjelaskan bidang kuasa Mahkamah Majistret dan Mahkamah Anak Negeri di Sabah Aras 3 Mentafsir syarat-syarat piagam yang diberikan oleh kerajaan British untuk menubuhkan Syarikat Borneo Utara British Menjustifikasikan usaha-usaha Syarikat Borneo Utara British untuk melicinkan pentadbiran di Sabah Menilai keberkesanan pentadbiran Syarikat Borneo Utara British kepada penduduk tempatan CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME  3.Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK   Minggu 15 18 – 22 Apr ii. Pengenalan sistem perladangan . ubi kayu. getah dan lainlain) Memanfaatkan Kepelbagaian khazanah Negara Malaysia  Memelihara dan memanfaatkan khazanah Negara 10 . perlombongan dan perdagangan Aras 1  Menyatakan bentuk pertanian yang dijalankan di negara kita  Menyenaraikan jenis pertanian sara diri dan pertanian dagangan di negara kita a. gambir. Perubahan di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British . kopi.Sistem pentadbiran .Penyertaan penduduk tempatan Minggu 16 25 – 29 Apr .Pertanian dagangan (sagu. Minggu 17 25 – 29 Apr Perkembangan ekonomi dagangan i. tebu.

perusahaan HASIL PEMBELAJARAN  Menceritakan latar belakang penanaman getah di negara kita  Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan getah  Menyatakan tujuan Rancangan Sekatan Stevenson (1922) dan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa (1934)  Menyenaraikan hasil galian di negara kita  Menceritakan latar belakang perusahaan bijih timah di negara kita  Menyenaraikan faktor perkembangan perusahaan bijih timah  Menyatakan tujuan Rancangan Peraturan Bijih Timah Antarabangsa (1931) dan Majlis Bijih Timah Antarabangsa (1934)  Menyatakan hasil hutan dan hasil laut Aras 2 Mengklasifikasikan kegiatankegiatan ekonomi yang terdapat di negara kita CADANGAN AKTIVITI Mengumpul Bahan: Bahan relia yang berkaitan ekonomi dagangan UNSUR PATRIOTISME Perusahaan perlombongan Aktiviti perlombongan  Bijih timah  Emas  Bauksit  Ilmanit  Petroleum  dll  11 .Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK .Perkembangan getah Minggu 18 09 – 13 Mei ii.

Meramu iv.24 Jun  Perkembangan perusahaan bijih timah Membincangkan keberkesanan Rancangan Sekatan Stevenson dan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa dalam menstabilkan harga getah Membincangkan keberkesanan Rancangan Peraturan Bijih Timah Antarabangsa dalam menstabilkan harga bijih timah iii.Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME Minggu 19 ULANGKAJI PELAJARAN Minggu 20 -21 PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH (PKBS 2) 23 Mei – 03 Jun 2010 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 04 JUN -19 JUN 2010 Hari Persekolahan Penggal Kedua  Minggu 22 20 . Pembalakan Aras 3  Menghubungkaitkan kekayaan hasil bumi negara kita dengan pendudukan British di Tanah Melayu  Menjana idea tentang cara menstabilkan harga bahan mentah sekarang 12 . Pengeluaran hasil hutan  .

Penggunaan tenaga buruh luar  Kemasukan tenaga buruh secara terancang (cara .cara dan dasar migrasi British) Kesan ke atas masyarakat (wujudnya pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Memahami perubahan sosioekonomi Minggu 23 27 Jun 01 Julai 2010 b. Ipoh dan Taiping CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME i. Perubahan sosioekonomi Perbincangan” Kemajuan diri Aras 1 Kemasukan tenaga Mengukuhkan buruh secara  Menyatakan keistimewaan Tanah negara terancang Melayu yang menyebabkan  Memperkasakedatangan imigran Cina dan India kan diri untuk Kajian Peta:  Menyatakan cara kedatangan kemajuan imigran Cina dan India ke Tanah .08 Julai  13 . Cina dan Tamil  Mengumpul maklumat tentang pembentukan bandar Kuala Lumpur. Inggeris.Kemunculan sistem pengangkutan dan bandar baru perhubungan  Menyenaraikan perkembangan kemudahan infrastruktur Pengurusan Grafik: Jadual menunjukkan  Memerihalkan perkembangan Sistem Pendidikan di sistem pendidikan hingga Perang Tanah Melayu Dunia Kedua hingga Perang Dunia Aras 2 Kedua  Membandingkan cara kemasukan imigran melalui sistem Kangani dan sistem Kontrak  Membandingkan sistem pendidikan Melayu. kewujudan masyarakat berbilang kaum dan pertumbuhan Bandar baru) Minggu 24 04 . petempatan mengikut kaum.Rangkaian jalan negara kita Melayu kereta api dan  Mengemukakan kesan-kesan jalan raya kedatangan imigran Cina dan India  Memerihalkan perkembangan .

Syarif Masahor Dato’Maharaja Lela. Yamtuan Antah.29 Julai Sistem pendidikan sehingga Perang Dunia Kedua  Pendidikan Melayu  Pendidikan Inggeris.1 Perjuangan pemimpin setempat Corak dan matlamat perjuangan Minggu 28 01 – 05 Ogos     Dol Said. Cina dan Tamil 4. Rentap. Antanom.telefon. Tok Janggut. perkhidmatan pos HASIL PEMBELAJARAN Aras 3  Menghubungkaitkan perkembangan ekonomi dengan infrastruktur dan kemudahan sosial  Mewajarkan tindakan British mengukuhkan kuasanya melalui dasar pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME Perbincangan: Menghubung kait “sebab dan akibat”: . Abdul Rahman Limbong Memahami perjuangan pemimpin tempatan Aras 1  Memerihalkan perjuangan pemimpin setempat menentang penjajah  Menyenaraikan sebab pemimpin setempat menentang British  Mengemukakan matlamat dan corak perjuangan pemimpin setempat menentang penjajah iii. Infrastruktur / kemudahan sosial  sistem pengangkutan ( Darat.pertumbuhan bandar .Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU Minggu 25 11 – 15 Julai TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK ii. Udara dan laut )  sistem perhubungan telegraf.perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan . radio. bekalan elektrik dan saliran ) Minggu 27 25 . Kajian Peta: Menandakan lokasi kebangkitan perjuangan menentang penjajah Peta Minda: Matlamat. tujuan dan corak perjuangan tokoh Semangat patriotik  Sanggup berjuang mempertahankan negara 14 . Dato’Bahaman Mat Salleh.perkembangan sistem pendidikan Minggu 26 18 – 22 Julai Masyarakat berbilang kaum asas kekuatan bangsa Malaysia  Bertoleransi dalam bermasyarakat  Kemudahan social ( Kesihatan.

Tujuan perjuangan: iii. Keberkesanan perjuangan     15 . cara dan kesan perjuangan Membuat inferens tentang keberkesanan perjuangan pemimpin setempat Aras 3 Menjana idea tentang strategi perjuangan yang berkesan Mencirikan keistimewaan perjuangan tokoh-tokoh setempat Membuat kesimpulan tentang keistimewaan tokoh-tokoh setempat yang menentang British Lakonan: Perjuangan tokoh menentang British Membuat Buku Skrap: Biodata tokoh Lawatan: Tempat bersejarah Kejituan iltizam perjuangan  Gigih merealisasikan visi Mendaulatkan hak dan kewibawaan bangsa  Sentiasa memelihara maruah bangsa Memartabatkan perjuangan tokoh tokoh negara  Kepemimpinan cemerlang Kepemimpinan berkarisma  Menghargai jasa dan tokoh-tokoh negara kita CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME Minggu 32 29 Ogos 02 September 2010 a. Reaksi British  b. Pengekalan sistem pentadbiran  Menyatakan kesan perjuangan pemimpin setempat  Mengemukakan langkah-langkah British menangani kebangkitan pemimpin setempat Aras 2 Mengklasifikasi mengikut lokasi.Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Minggu 29 -30 KAJIAN SEJARAH TEMPATAN 08 – 19 OGOS 2010 Minggu 31 22 – 26 Ogos i. tujuan. sebab. Pengusiran kuasa penjajah iv. Penentangan bersenjata ii.

Pengaruh luar  Turki. puisi. bentuk dan kesan penubuhan badan dan kesatuan sebelum Perang Dunia Kedua Menyenaraikan nama penulis dan pemimpin kesatuan yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua Pengurusan Grafik: Pengaruh nasionalisme luar terhadap kebangkitan semangat kebangsaan Kajian Peta: Lokasi gerakan kebangsaan Negara luar yang mempengaruhi semangat kebangsaan di negara kita Carta Aliran: Perjuangan Badan dan Kesatuan dalam memperjuangkan semangat kebangsaan Minggu 34 19 .30 September   16 . Cina dan Tamil dalam kebangkitan semangat kebangsaan Menyenaraikan tajuk. cerpen. novel.majalah Akhbar sebelum perang Dunia kedua   Aras 1 Mentakrifkan semangat kebangsaan Menyatakan pengaruh luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan Memerihalkan pengaruh dan kesan pendidikan Agama. puisi .Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 03 – 11 SEPTEMBER 2010 Memahami perkembangan kebangkitan semangat kebangsaan 4. tujuan. Inggeris Cina dan Tamil  Penulisan Novel. tujuan penulisan. majalah dan akhbar yang menyalurkan idea perjuangan Mengemukakan nama. mesir Indonesia. Melayu.2 Pembelaan maruah bangsa Minggu 33 13 . Inggeris. Jepun dan Filipina ii.16 September a. Kebangkitan semangat kebangsaan untuk membebaskan tanah air i.23 September  Kepekaan terhadap perkembangan dunia luar  Bersatu dalam usaha untuk kepentingan negara Kepentingan berorganisasi  Bersefahaman dan muafakat dalam organisasi Penjanaan semangat nasionalisme  Membestarikan diri  Minggu 35 26 . India  China. cerpen. Perkembangan dalam negeri  Pendidikan Agama. Melayu.

bula t manusia kerana muafakat  Bersatu teguh bercerai roboh Berani demi maruah bangsa dan Negara  Berani kerana benar   Minggu 36 03 -07 Oktober  Tujuan perjuangan   Bentuk perjuangan Minggu 37 10 – 14 Oktober  Kesan perjuangan    17 . Peranan badan-badan dan kesatuan .  Berfikiran strategik  Bulat air kerana pembentung.kesatuan sebelum Perang Dunia Kedua HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Membandingkan prinsip perjuangan Kaum Muda dan Kaum Tua Membandingkan bentuk pergerakan nasionalis golongan sederhana dengan golongan radikal Mengumpul maklumat tentang pengaruh luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan Aras 3 Menjana idea ungkapan “mata pena lebih tajam daripada mata pedang” Membahaskan pengaruh luar sebagai pencetus semangat kebangsaan Membuat inferens keberkesanan pergerakan nasionalis awal Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 CADANGAN UNSUR AKTIVITI PATRIOTISME Peta Minda: Perkaitan pendidikan dengan perkembangan semangat kebangsaan di Tanah Melayu Pengurusan Grafik: Asas. tujuan dan Kegiatan perjuangan badan dan kesatuan Kajian Teks: Badan dan kesatuan yang menentang penjajah Perbincangan: Kejayaan badan dan kesatuan mencapai matlamat perjuangan Pendidikan pemangkin Kematangan perjuangan bangsa  Membudayakan ilmu dalam kehidupan Kepelbagaian strategi untuk mencapai matlamat yang satu.PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK iii.

PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN MINGGU 38 .39 SIRI ULANGKAJI AKHIR TAHUN 17 – 28 OKTOBER Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 CADANGAN UNSUR AKTIVITI PATRIOTISME MINGGU 40 .42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 31 OKTOBER – 18 NOVEMBER 2010 CUTI HARI RAYA HAJI 17 – 18 NOVEMBER 2010 CUTI AKHIR TAHUN 19 NOVEMBER 2010 – 01 JANUARI 2011 SELAMAT BERCUTI 18 .