P. 1
Assingment Geografi Simbol Simbol Peta

Assingment Geografi Simbol Simbol Peta

|Views: 542|Likes:
Published by Aeimma Andy

More info:

Published by: Aeimma Andy on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2012

pdf

text

original

Safina Mohamed JMG 101 T1

JM/11160/10

SOALAN 4 Bagaimanakah sumber dan maklumat dapat diterjemahkan kepada peta?

Pengenalan Penggunaan peta telah wujud lebih daripada empat ribu tahun yang lampau.Tidak dinafikan penggunaannya dalam kehidupan seharian manusia yang memerlukan petunjuk atau arah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.Tempat-tempat, kawasan-kawasan yang hendak dicari dapat diketahui dengan merujuk peta.Ini memudahkan para pelancong, pengembara dan ahli geomorfologi untuk mengesan sesuatu lokasi dengan lebih mudah dan tepat. Peta juga merupakan alat yang paling efektif dalam merakam maklumat tentang dunia.Peta memain peranan yang signifikan dalam menunjukkan perkaitan dan perbezaan antara suatu ciri lokasi dengan lokasi yang lain.Contohnya corak taburan ke atas permukaan bumi seperti permukaan bandar, corak pembangunan guna tanah bidang pertanian, bidang perindustrian dan sebagainya dapat diterjemahkan di dalam peta.Maklumat-maklumat penting yang terdapat di dalam peta akan membantu untuk kita mengenali sesuatu kawasan dengan lebih mendalam. Penggunaan peta memberi banyak faedah kepada manusia.Peta yang ada masa kini digunakan dengan pelbagai tujuan sama ada untuk tujuan umum atau lebih khusus digunakan oleh ahli geografi fizikal yang akan menggunakan peta topografi untuk menunjukkan ketinggian permukaan tanah menerusi gharisan kontur.Tidak ketinggalan dengan ahli pelayaran dan juruterbang menggunakan carta hidragrafi dan carta aeronautical untuk memandu arah perjalanan mereka.
1

Dalam navigasi darat digunakan peta topografi. peta ialah tanda-tanda yang menyatakan atau yang menggambarkan bentuk bumi.1 Melalui pendapat-pendapat ini dapatlah diertikan peta ialah penggambaran dua dimensi (pada bidang datar) dari sebahagian atau keseluruhan permukaan bumi yang dilihat dari atas.Ia berasal daripada perkataan Latin µmappa¶yang bermaksud kain alas.Maklumat atau objek ini tidak ditunjukkan dalam bentuk atau saiz yang kelihatan tetapi dipersembahkan melalui simbol-simbol yang mungkin sama atau boleh jadi juga tidak dengan bentuk objek yang diwakilinya.Mengikut Encyclopedia Americana 1972. 1 Foziah Johar. 2 .11.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 Definisi peta Dalam bahasa Inggeris peta diistilahkan sebagai µmap¶. gambar rajah atau analog-nanlog yang selalunya mempunyai dua damensi dan menunjukkan permukaan bumi atau kawasan-kawasan yang oleh dipetakan. John (1980) dalam buku Practical Map Production memberikan makna yang lebih luas. kemudian diperbesar atau diperkecil dengan perbandingan tertentu.Ia dilukis menggunakan skala tertentu dalam unjuran mengufuk dan perkataan digunakan untuk menerangkan maklumat-maklumat yang terkandung di dalamnya. peta ialah gambar.Menurut Foziah Johar peta merupakan hasil fikiran dan kreativiti manusia hanya menggambarkan apa yang dimahukan oleh pembuatnya.Menurut beliau. h. Loxton. 1992.Istilah peta dari sudut kartografi membawa berbagaibagai pengertian. Peta ini memetakan tempat-tempat di permukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis kontur. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2Objektif utama peta umum ialah untuk menunjukkan hubung kait reruang fenomena geografi. 3 . 2 Mohd Faris Dziaudin dan Ruslan Rainis. peta karografi dan peta topografi. kawasan petempatan. a)Peta dunia memberikan maklumat tentang bentuk dan letaknya wilayah setiap negara di dunia. Pengenalan Kepada Kartografi : Prentice Hall. sempadan kawasan.Berdasarkan fenomena dan maklumat yang ingin disampaikan. c)Peta topografi memberi gambaran tentang permukaan bumi dan reliefnya.Elemen-elemen seperti sistem perhubungan.Peta ini mempunyai skala yang besar iaitu kurang daripada 1:10 000 dan lazimnya dikeluarkan secara bersiri. peta dapat diklasifikasikan kepada jenis yang berikut : 1)Peta Umum Peta yang menggambarkan perhubungan ruangan pemilihan cirri-ciri geografi yang pelbagai. aliran air merupakan elemen-elemn yang lazimnya wujud dalam peta umum.Contohnya peta topografi Semenanjung Malysia L7010.Tiga jenis peta umum iaitu peta dunia. b)Peta karografi menggambarkan seluruh atau sebahagian permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil. 2003. h.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 Jenis-jenis peta Fenomena geografi yang dapat diukur dan dilihat di muka bumi ini boleh dipetakan dalam bentuk perletakan reruang.34.

Peta merupakan alat atau bahan rujukan untuk memberi panduan dalam kehidupan seharian. hujan. 1992. 1)Peta sebagai sumber maklumat dan sistem perhubungan kepada manusia. Agar informasinya mudah diterima dan cepat difahami. skala dan sebagainya) yang merupakan sistem komunikasi antara pembuat peta dengan pembaca peta.18. h. kualitatif/kuantitatif.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 2)Peta Tematik Peta tematik hanya menumpukan kepada kepelbagaian satu fenomena sahaja seperti taburan penduduk. Bahasa peta adalah simbol-simbol (titik. dengan bahasa yang sederhana. simbol.Peta jenis ini membenarkan seseorang itu mengenal pasti laluan alternatif yang boleh diikuti . Fungsi peta Kepentingan peta kepada manusia tidak dapat dinafikan lagi. peta laluan bas dan peta pelancong bertujuan untuk menunjuk arah jalan untuk ke sesuatu destinasi. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar: Dewan Bahasa dan Pustaka. Fungsi peta adalah menyajikan suatu informasi kepada pembaca peta.3Biasanya peta jenis ini dilukis pada skala kecil bagi tujuan mempotretkan fenomena terpilih. 2)Perjalanan Peta jalan.Di samping itu peta tematik juga digunakan untuk menunjukkan hubung kait antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. membenarkan perancangan perjalanan dengan beberapa tempat untuk berhenti dan 3 Foziah Johar. garis dan luasan/areal. maka cara penyampaiannya harus jelas. contohnya hujan dan bentuk muka bumi. 4 . warna. hasil pertanian. pendapatan purata. suhu atau bentuk muka bumi.

Peta juga boleh digunakan untuk memantau perubahan sesuatu kawasan berdasarkan tempoh tertentu. Terdapat enam unsur utama sesebuah peta iaitu judul peta. legenda. Peta yang baik memuat sejumlah unsur. garis tepi peta. Peta yang baik menunjukkan letak dan jarak suatu tempat secara jelas dan pasti. Komponen Peta Peta yang baik memberikan maklumat yang benar. 4)Pengukuran Kerja-kerja pengukuran seperti kawasan. penunjuk arah (mata angin). skala. Peta yang baik memberikan maklumat keadaan suatu daerah. ketinggian. jarak. 3)Visualisasi Peta membenarkan seseorang itu melihat sendiri tentang perhubungan yang wujud dalam ruang yang kadangkala sukar dicerap. 5 .Penggunaan skala dalam peta membolehkan seseorang itu mengenal pasti dan memahami kepelbagaian corak dan pertalian ruangan. dan garis astronomi. perimeter dan sebagainya dapat dilakukan dengan mudah menerusi penggunaan peta yang bersesuaian.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 ia juga membenarkan penerokaan semula daripada laluan yang salah tadi tanpa perlu mengikut laluan asal. Unsur-unsur itu membantu kita mengetahui keadaan sebenarnya.

Mattson. Judul peta Judul peta menunjukkan nama peta.Tajuk seharusnya dipilih bagi menerangkan tema peta dengan tepat dan konsisten dengan simbol yang digunakan. h. Peta Tematik Reka Bentuk dan pengeluaran : Dewan Bahasa dan Pustaka.66. Fungsi garis tepi untuk menulis angkaangka derajat astronomis. Garis tepi peta Garis tepi peta adalah batas-batas pinggir gambar peta. 1. bertepatan dengan tajuk petunjuk peta. 1993. serta pentingnya. 6 .Cuff Mark T. 4 David J.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 Di sini diberikan contoh peta untuk menunjukkan fungsi-fungsi setiap kompenan di atas. peta Provinsi Gorontolo. Judul peta ditulis di bagian atas dengan huruf yang menonjol.4 2. Misalnya.

simbol pada peta. mencerminkan data dengan teliti. Dalam buku ³Desain dan Komposisi Peta Tematik´ karangan Juhadi dan Dewi Liesnoor. Penggunaan simbol peta dari waktu ke waktu selalu berkembang mengikuti dan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan tentang perpetaan dan menyesuaikan pula dengan jenis peta sehingga memungkinkan simbol suatu seri peta berbeza dengan simbol seri peta lain. jalan. mudah dibaca. Simbol kualitatif ialah simbol yang menyatakan keadaaan sebenarnya apa yang digambarkan dengan bentuk yang lebih sederhana.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 3. Biasanya legenda terletak di bahagian bawah sebelah kiri ataupun kanan. maupun luasan. Simbol-simbol yang ditempatkan pada sebuah peta dapat dianalisa dan dapat menentukan tema dari peta tersebut. Legenda Legenda adalah keterangan-keterangan yang menjelaskan simbol. Untuk membuat simbol dan peta lebih menarik biasanya simbol-simbol tersebut diberi warna atau colouring. batas kabupaten. sungai. berbentuk seragam dalam suatu peta dan bersifat umum. dan sebagainya. rel kereta.Simbol kuantitatif pula ialah simbol yang menyatakan 7 . mudah digambar. Peta selalu dilengkapi dengan pemberian simbol-simbol yang merupakan generalisasi dari suatu benda atau bidang sebenarnya. Misalnya simbol untuk danau. Pemakai peta boleh melihat keadaan suatu wilayah. Simbol ini hanya mewakili unsur yang berupa titik. Sedangkan simbol ialah gambar yang digunakan untuk mewakili objek-objek dalam peta. Simbol-simbol peta berbentuk warna. garis. dan gambar. Simbol yang ada dalam sebuah peta mestilah simbol yang baik dan benar. ibukota provinsi. garis. Simbol hendaknya mudah digambar dan dibaca oleh pembaca peta atau users serta usahakan dibuat semenarik mungkin. disebutkan bahawa syarat simbol yang baik secara umum adalah sederhana.

5 Foziah Johar.Penggunaan teknik ini menghasilkan peta titik. 8 . dan sebagainya. Nilai atau kuantiti tersebut dapat menunjukkan ketinggian.5 Contoh simbol garisan dan ertinya.Kedua. ternakan atau sebuah bandar.61.Garisan sempadan boleh ditafsirkan dalam dua cara iaitu yang pertama garisan dilihat sebagai sebahagian daripada kawasan yang dilingkunginya seperti sempadan hutan atau tepian tasik. ia dilihat sebagai simbol garisan yang terasing secara sendirinya seperti sempadan politik. simbol kawasan dan simbol bergambar.Selalunya titik berbentuk bulat digunakan sebagai simbol untuk mewakili fenomena yang mungkin terdiri daripada bilangan manusia. simbol garisan. Simbol boleh diklasifikasikan secara am kepada simbol titik. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar: Dewan Bahasa dan Pustaka. jumlah. a)Simbol titik Simbol titik digunakan untuk menunjukkan bilangan dan lokasi sesuatu fenomena atau cirri geografi sesuatu kawasan.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 keadaaan sebenarnya apa yang digambarkan dengan bentuk yang lebih sederhana dengan disertai dengan nilai atau kuantitinya. h. b)Simbol garisan Simbol garisan digunakan apabila sesuatu fenomena atau ciri geografi yang ingin digambarkan mempunyai cirri-ciri linear. 1992. luas.

Simbol ini lazimnya menyerupai gambar fenomena yang terdapat di muka bumi. Contoh simbol bergambar/deskripsif 9 .Contohnya sebuah bandar bagi peta berskala 1/1000 mungkin digambarkan sebagai satu perbandaran dalam lingkungan garisan sempadan bandar tetapi untuk skala 1/1 000 000 hanya merupakan satu titik.Pembaca dengan mudah dapat mengetahui fenomena geografi dengan merujuk simbol ini tanpa merujuk petunjuk peta.Bentuk dan saiz simbol ini ditentukan juga oleh ciri kawasan secara fizikal di samping skala peta itu sendiri. d)Simbol bergambar/deskriptif Simbol jenis ini sering digunakan untuk menggambarkan identiti dan lokasi fenomena geografi yang dipetakan.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 c)Simbol berkawasan Simbol ini digunakan untuk menunjukkan sifat sesuatu kawasan yang besar iaitu hubungannya dengan skala peta.

h. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar: Dewan Bahasa dan Pustaka. sungai.Ia meninggalkan kesan yang menarik dan mudah ditafsir oleh pengguna.6Penggunaan warna untuk menimbulkan perbezaan di antara kelas-kelas dan kelas kecil sesuatu fenomena. Warna hijau menunjukkkan dataran rendah Warna kuning menunjukkan dataran tinggi Warna coklat menunjukkan derah pergunungan Warna biru menunjukkan daerah perairan (laut. Contoh-contoh penggunaan warna dalam peta . 1992.Warna juga telah digunakan untuk menunjukkan air dan tanah.Dibezakan kedalamannya Seperti biru pekat kawasan perairan yang dalam dan biru cair untuk perairan yang dangkal. Secara praktisnya. satu daerah dengan daerah yang lain. Skala Skala peta merujuk kepada nisbah antara jarak di atas peta dan jarak yang sebenar di atas permukaan bumi. warna biasa dijelaskan melalui tiga damensi iaitu rona.Skala merupakan unsur penting sebab ia dapat menentukan jarak. satu guna tanah dengan guna tanah yang lain dan rangkaian-rangkaian perhubungan.84. 10 . keluasan dan 6 Foziah Johar. 4. tasik).Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 d)Simbol warna Warna telah digunakan dalam kerja-kerja pemetaan kerana ia bukan sahaja mempunyai ciri-ciri estetik tetapi yang lebih penting ialah peranannya dalam menimbulkan lihatan yang jelas. keamatan (kekuatan) dan nilai (ton) warna.

jarak antara bandar A ke bandar B di peta adalah 5 cm.7 Sebuah peta selalu dibuat jauh lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya tetapi. h.000). Ada dua jenis skala. Skala ini biasanya ditulis di bahagian bawah.Ini bererti bahawa 1 cm di peta sama dengan 1 km di tempat sebenarnya. jarak.101. Atau 1 cm pada peta sama dengan 100 m atau 0. Panjang masing-masing ruas = 1 cm.000 cm di permukaan bumi.000 cm.000 cm pada jarak yang sebenarnya (di muka bumi). Jika skala angka tersebut ditukar ke skala garis ia dapat digambarkan seperti berikut.000 cm = 50. b. dan arahnya seperti keadaan yang sebenarnya. Pengenalan Kepada Kartografi : Prentice Hall.1 km jarak yang sebenarnya. Atau.000. Skala garis Skala ini ditunjukkan oleh garis lurus yang diberi dalam bahagian-bahagian yang sama.5 km. Jika dalam meter bererti 500 meter dan jika dinyatakan dalam kilometer bererti 0. 7 Mohd Faris Dziaudin dan Ruslan Rainis.000.Contohnya dalam sebuah peta tertulis skala angka 1 : 5. a.000 (dibaca 1 berbanding 10.000. Ini bererti jarak yang sebenarnya dari bandar A ke bandar B adalah 5 cm X 10. Skala angka (skala numerik) Skala angka disebut juga skala perbandingan.Skala angka boleh ditukar menjadi skala garis. iaitu skala angka dan skala garis.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 kejituan kawasan-kawasan di dalam sesebuah peta. Ini bererti bahwa jarak 1 cm pada peta sama dengan 10. letak. 11 . Misalnya. Misalnya dalam sebuah peta kita temui Skala 1:10. 1 cm pada peta sama dengan 50 km pada jarak sesungguhnya. 2003.Ini bererti 1 cm pada peta sama dengan 5.

Garis astronomis Sebilangan peta mempunayai nilai geografi untuk menunjukkan kedudukannya iaitu garis lintang (latitud) atau garisan yang terdapat di peta yang dilukis selari dengan khatulistiwa dan garis 12 . Mata angin adalah jarum pedoman atau garis yang menunjukkan arah suatu tempat. atau kiblat suatu tempat.Arah mata angin hendaklah dibuat dalam saiz yang cukup besar supaya mudah kelihatan tetapi ia tidak perlu menonjol. Penunjuk arah mata angin dalam peta sangat penting. biasanya menyerupai panah yang hujung nya runcing menunjukkan arah utara. Tanda arah atau sering pula disebut mata angin. jurusan. Contoh petunjuk mata angin 6.Arah Utara Benar perlu ditunjukkan dalam peta untuk menunjukkan kedudukan lokasi. Petunjuk arah (mata angin) Mata angin atau penunjuk arah ini juga merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah peta. Mata angin juga bererti arah. Penunjuk mata angin membantu kita untuk menjelaskan posisi suatu tempat.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 5.

Garis astronomis berguna untuk menentukan letak suatu tempat atau wilayah. letak Provinsi DKI Jakarta itu di antara 106°22µ sampai 106°58µ Bujur Timur (BT) dan 5°19µ sampai 6°24µ" Lintang Selatan (LS). Contoh Inset Peta 13 .Gambar peta 1. Inset peta bertujuan untuk : 1) menunjukkan lokasi yang penting.3 terdapat garis-garis tegak (vertikal) dan mendatar (horizontal). Sementara yang garis-garis yang mendatar disebut garis lintang. dan 2) mempertajam atau memperjelas salah satu bagian peta. Garis-garis yang tegak disebut garis bujur. b)Inset Peta berupaya memberikan tekanan terhadap sesuatu yang ada dalam peta.Maklumat Lain a) Lettering ialah semua tulisan atau pun angka yang lebih mempertegas erti dari simbol-simbol yang ada. tetapi kurang jelas dalam peta. Garisgaris itu disebut garis astronomis.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 bujur(logitud) iaitu garisan yang menghubungkan Kutub Utara Benar dengan Kutub Utara Selatan. 7. Misalnya.

simbol mampu memberikan nyawa pada peta sehingga peta menjadi lebih mudah dimengertikan. atau suatu wilayah agar tepat di tengah-tengahnya. di luar garis kita tuliskan tahun pembuatannya . Peta yang baik memuat sejumlah unsur-unsur yang membantu kita untuk mentafsir peta dengan tepat.Pernah dikatakan bahawa peta membawa seribu makna tetapi jika makna terpaksa dicari dengan bertungkus lumus maka ia tidak akan berfaedah. Misalnya. Selain itu ada beberapa maklumat lain yang mungkin perlu ditunjukkan di dalam peta. maka dalam judul harus dicantumkan ³Peta Sebaran Penduduk Indonesia Tahun 2000´. h.9Oleh itu peta harus dipermudahkan. Peta yang baik juga menunjukkan letak dan jarak suatu tempat secara jelas dan pasti.118. Garis Tepi biasanya dibuat rangkap. Sedangkan. dinyatakan secara jelas dengan menggunakan simbol-simbol dan maklumat-maklumat yang bersesuaian.118. 8 9 Foziah Johar. iaitu tahun 2006. tarikh ukur atau pengesahan dan sebagainya. Ibid. Garis ini dapat dijadikan pertolongan dalam membuat peta pulau. yang dibuat pada tahun 2006. Peta yang baik memberikan informasi yang benar keadaan sesuatu daerah.Simbol merupakan salah satu unsur peta yang sangat penting.Peta digunakan oleh manusia untuk merancang perjalanan dari suatu destinasi ke destinasi yang lain agar perjalanan itu lebih tepat dan cepat. 1992. Tahun Pembuatan atau reproduksi berlainan dengan tahun keadaan peta.Kesemua kenyataan ini harus ditempatkan dalam kotak di sebelah kanan atau kiri penjuru peta. 14 . peta tentang sebaran penduduk Indonesia tahun 2000.8 Kesimpulan Kepentingan peta kepada manusia tidak dapat dinafikan lagi. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar: Dewan Bahasa dan Pustaka.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 c. d. h.Ini meliputi bahan sumber.

Seorang pengembara menjadikan peta sebagai petunjuk arah untuk mengetahui lokasi-lokasi dan tempat bersejarah yang menarik di negara-negara yang dikunjunginya.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 Segala maklumat dan pengetahuan yang diperolehi melalui peta dapat digunakan oleh manusia untuk tujuan penyiasatan dan pembangunan sesuatu tempat. 15 .

R. Kuala Lumpur. 2.P. 7. G.Jamaluddin Md. Dewan Bahasa dan Pustaka. Cartography Method. 5.Cuff Mark T. Kuala Lumpur.Mattson 1993. 1971. 2003. David J. Methuens.. Dewan Bahasa dan Pustaka. 6. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar. Prentice Hall. 4.Mohd Yusof Abdullah. 1971.Chong Seck-Chim. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 3. Kuala Lumpur. Buku Kerja Kontor.Jahi. Selangor. Peta Tematik Reka Bentuk dan pengeluaran. 1985. Mohd Faris Dziaudin dan Ruslan Rainis. Teknik Pandu Arah. Pengenalan Kepada Kartografi . Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Kerja Ukur untuk Ahli Geografi.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 BIBLIOGRAFI 1. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 16 . 1993.Lawrence. Foziah Johar. 1992.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->