P. 1
Assingment Geografi Simbol Simbol Peta

Assingment Geografi Simbol Simbol Peta

|Views: 542|Likes:
Published by Aeimma Andy

More info:

Published by: Aeimma Andy on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2012

pdf

text

original

Safina Mohamed JMG 101 T1

JM/11160/10

SOALAN 4 Bagaimanakah sumber dan maklumat dapat diterjemahkan kepada peta?

Pengenalan Penggunaan peta telah wujud lebih daripada empat ribu tahun yang lampau.Tidak dinafikan penggunaannya dalam kehidupan seharian manusia yang memerlukan petunjuk atau arah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.Tempat-tempat, kawasan-kawasan yang hendak dicari dapat diketahui dengan merujuk peta.Ini memudahkan para pelancong, pengembara dan ahli geomorfologi untuk mengesan sesuatu lokasi dengan lebih mudah dan tepat. Peta juga merupakan alat yang paling efektif dalam merakam maklumat tentang dunia.Peta memain peranan yang signifikan dalam menunjukkan perkaitan dan perbezaan antara suatu ciri lokasi dengan lokasi yang lain.Contohnya corak taburan ke atas permukaan bumi seperti permukaan bandar, corak pembangunan guna tanah bidang pertanian, bidang perindustrian dan sebagainya dapat diterjemahkan di dalam peta.Maklumat-maklumat penting yang terdapat di dalam peta akan membantu untuk kita mengenali sesuatu kawasan dengan lebih mendalam. Penggunaan peta memberi banyak faedah kepada manusia.Peta yang ada masa kini digunakan dengan pelbagai tujuan sama ada untuk tujuan umum atau lebih khusus digunakan oleh ahli geografi fizikal yang akan menggunakan peta topografi untuk menunjukkan ketinggian permukaan tanah menerusi gharisan kontur.Tidak ketinggalan dengan ahli pelayaran dan juruterbang menggunakan carta hidragrafi dan carta aeronautical untuk memandu arah perjalanan mereka.
1

Ia berasal daripada perkataan Latin µmappa¶yang bermaksud kain alas. peta ialah tanda-tanda yang menyatakan atau yang menggambarkan bentuk bumi. 2 . peta ialah gambar. Peta ini memetakan tempat-tempat di permukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis kontur.Menurut Foziah Johar peta merupakan hasil fikiran dan kreativiti manusia hanya menggambarkan apa yang dimahukan oleh pembuatnya. kemudian diperbesar atau diperkecil dengan perbandingan tertentu. Dalam navigasi darat digunakan peta topografi. gambar rajah atau analog-nanlog yang selalunya mempunyai dua damensi dan menunjukkan permukaan bumi atau kawasan-kawasan yang oleh dipetakan.Istilah peta dari sudut kartografi membawa berbagaibagai pengertian. h. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1 Foziah Johar. Loxton.Maklumat atau objek ini tidak ditunjukkan dalam bentuk atau saiz yang kelihatan tetapi dipersembahkan melalui simbol-simbol yang mungkin sama atau boleh jadi juga tidak dengan bentuk objek yang diwakilinya.Ia dilukis menggunakan skala tertentu dalam unjuran mengufuk dan perkataan digunakan untuk menerangkan maklumat-maklumat yang terkandung di dalamnya.Mengikut Encyclopedia Americana 1972. John (1980) dalam buku Practical Map Production memberikan makna yang lebih luas.Menurut beliau.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 Definisi peta Dalam bahasa Inggeris peta diistilahkan sebagai µmap¶.1 Melalui pendapat-pendapat ini dapatlah diertikan peta ialah penggambaran dua dimensi (pada bidang datar) dari sebahagian atau keseluruhan permukaan bumi yang dilihat dari atas. 1992.11.

Peta ini mempunyai skala yang besar iaitu kurang daripada 1:10 000 dan lazimnya dikeluarkan secara bersiri. a)Peta dunia memberikan maklumat tentang bentuk dan letaknya wilayah setiap negara di dunia. c)Peta topografi memberi gambaran tentang permukaan bumi dan reliefnya.Contohnya peta topografi Semenanjung Malysia L7010. sempadan kawasan. h. peta dapat diklasifikasikan kepada jenis yang berikut : 1)Peta Umum Peta yang menggambarkan perhubungan ruangan pemilihan cirri-ciri geografi yang pelbagai.34. 2003. 3 .Elemen-elemen seperti sistem perhubungan. 2 Mohd Faris Dziaudin dan Ruslan Rainis.2Objektif utama peta umum ialah untuk menunjukkan hubung kait reruang fenomena geografi.Tiga jenis peta umum iaitu peta dunia.Berdasarkan fenomena dan maklumat yang ingin disampaikan. Pengenalan Kepada Kartografi : Prentice Hall.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 Jenis-jenis peta Fenomena geografi yang dapat diukur dan dilihat di muka bumi ini boleh dipetakan dalam bentuk perletakan reruang. peta karografi dan peta topografi. kawasan petempatan. b)Peta karografi menggambarkan seluruh atau sebahagian permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil. aliran air merupakan elemen-elemn yang lazimnya wujud dalam peta umum.

Fungsi peta adalah menyajikan suatu informasi kepada pembaca peta. contohnya hujan dan bentuk muka bumi. Fungsi peta Kepentingan peta kepada manusia tidak dapat dinafikan lagi. simbol.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 2)Peta Tematik Peta tematik hanya menumpukan kepada kepelbagaian satu fenomena sahaja seperti taburan penduduk. pendapatan purata. 1992. peta laluan bas dan peta pelancong bertujuan untuk menunjuk arah jalan untuk ke sesuatu destinasi.Di samping itu peta tematik juga digunakan untuk menunjukkan hubung kait antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. warna. skala dan sebagainya) yang merupakan sistem komunikasi antara pembuat peta dengan pembaca peta. hasil pertanian. hujan. membenarkan perancangan perjalanan dengan beberapa tempat untuk berhenti dan 3 Foziah Johar.Peta jenis ini membenarkan seseorang itu mengenal pasti laluan alternatif yang boleh diikuti . garis dan luasan/areal.18. Agar informasinya mudah diterima dan cepat difahami. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1)Peta sebagai sumber maklumat dan sistem perhubungan kepada manusia. suhu atau bentuk muka bumi.Peta merupakan alat atau bahan rujukan untuk memberi panduan dalam kehidupan seharian. maka cara penyampaiannya harus jelas. 2)Perjalanan Peta jalan. dengan bahasa yang sederhana. Bahasa peta adalah simbol-simbol (titik. h. kualitatif/kuantitatif. 4 .3Biasanya peta jenis ini dilukis pada skala kecil bagi tujuan mempotretkan fenomena terpilih.

5 . 4)Pengukuran Kerja-kerja pengukuran seperti kawasan. ketinggian.Penggunaan skala dalam peta membolehkan seseorang itu mengenal pasti dan memahami kepelbagaian corak dan pertalian ruangan. garis tepi peta.Peta juga boleh digunakan untuk memantau perubahan sesuatu kawasan berdasarkan tempoh tertentu. Komponen Peta Peta yang baik memberikan maklumat yang benar. Unsur-unsur itu membantu kita mengetahui keadaan sebenarnya.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 ia juga membenarkan penerokaan semula daripada laluan yang salah tadi tanpa perlu mengikut laluan asal. Peta yang baik memberikan maklumat keadaan suatu daerah. legenda. penunjuk arah (mata angin). skala. Peta yang baik memuat sejumlah unsur. dan garis astronomi. perimeter dan sebagainya dapat dilakukan dengan mudah menerusi penggunaan peta yang bersesuaian. 3)Visualisasi Peta membenarkan seseorang itu melihat sendiri tentang perhubungan yang wujud dalam ruang yang kadangkala sukar dicerap. jarak. Terdapat enam unsur utama sesebuah peta iaitu judul peta. Peta yang baik menunjukkan letak dan jarak suatu tempat secara jelas dan pasti.

66. h. 4 David J. Fungsi garis tepi untuk menulis angkaangka derajat astronomis. bertepatan dengan tajuk petunjuk peta.4 2. 6 .Cuff Mark T. Judul peta Judul peta menunjukkan nama peta. peta Provinsi Gorontolo. 1. Garis tepi peta Garis tepi peta adalah batas-batas pinggir gambar peta.Tajuk seharusnya dipilih bagi menerangkan tema peta dengan tepat dan konsisten dengan simbol yang digunakan. serta pentingnya. Peta Tematik Reka Bentuk dan pengeluaran : Dewan Bahasa dan Pustaka. Misalnya. Judul peta ditulis di bagian atas dengan huruf yang menonjol.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 Di sini diberikan contoh peta untuk menunjukkan fungsi-fungsi setiap kompenan di atas. 1993.Mattson.

berbentuk seragam dalam suatu peta dan bersifat umum. Simbol yang ada dalam sebuah peta mestilah simbol yang baik dan benar. mencerminkan data dengan teliti. Simbol-simbol yang ditempatkan pada sebuah peta dapat dianalisa dan dapat menentukan tema dari peta tersebut. mudah dibaca. jalan. dan gambar. Dalam buku ³Desain dan Komposisi Peta Tematik´ karangan Juhadi dan Dewi Liesnoor. Peta selalu dilengkapi dengan pemberian simbol-simbol yang merupakan generalisasi dari suatu benda atau bidang sebenarnya. Untuk membuat simbol dan peta lebih menarik biasanya simbol-simbol tersebut diberi warna atau colouring. disebutkan bahawa syarat simbol yang baik secara umum adalah sederhana. garis. Penggunaan simbol peta dari waktu ke waktu selalu berkembang mengikuti dan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan tentang perpetaan dan menyesuaikan pula dengan jenis peta sehingga memungkinkan simbol suatu seri peta berbeza dengan simbol seri peta lain. batas kabupaten. Simbol ini hanya mewakili unsur yang berupa titik. Legenda Legenda adalah keterangan-keterangan yang menjelaskan simbol.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 3.Simbol kuantitatif pula ialah simbol yang menyatakan 7 . rel kereta. mudah digambar. Misalnya simbol untuk danau. Simbol-simbol peta berbentuk warna. Pemakai peta boleh melihat keadaan suatu wilayah. ibukota provinsi. maupun luasan. Biasanya legenda terletak di bahagian bawah sebelah kiri ataupun kanan.simbol pada peta. sungai. Simbol kualitatif ialah simbol yang menyatakan keadaaan sebenarnya apa yang digambarkan dengan bentuk yang lebih sederhana. dan sebagainya. garis. Simbol hendaknya mudah digambar dan dibaca oleh pembaca peta atau users serta usahakan dibuat semenarik mungkin. Sedangkan simbol ialah gambar yang digunakan untuk mewakili objek-objek dalam peta.

Penggunaan teknik ini menghasilkan peta titik. ia dilihat sebagai simbol garisan yang terasing secara sendirinya seperti sempadan politik. luas.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 keadaaan sebenarnya apa yang digambarkan dengan bentuk yang lebih sederhana dengan disertai dengan nilai atau kuantitinya. jumlah. simbol kawasan dan simbol bergambar.Kedua. dan sebagainya. 8 .5 Contoh simbol garisan dan ertinya. b)Simbol garisan Simbol garisan digunakan apabila sesuatu fenomena atau ciri geografi yang ingin digambarkan mempunyai cirri-ciri linear.Selalunya titik berbentuk bulat digunakan sebagai simbol untuk mewakili fenomena yang mungkin terdiri daripada bilangan manusia. ternakan atau sebuah bandar. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar: Dewan Bahasa dan Pustaka. a)Simbol titik Simbol titik digunakan untuk menunjukkan bilangan dan lokasi sesuatu fenomena atau cirri geografi sesuatu kawasan.Garisan sempadan boleh ditafsirkan dalam dua cara iaitu yang pertama garisan dilihat sebagai sebahagian daripada kawasan yang dilingkunginya seperti sempadan hutan atau tepian tasik. Simbol boleh diklasifikasikan secara am kepada simbol titik. 5 Foziah Johar. h. 1992. simbol garisan.61. Nilai atau kuantiti tersebut dapat menunjukkan ketinggian.

Pembaca dengan mudah dapat mengetahui fenomena geografi dengan merujuk simbol ini tanpa merujuk petunjuk peta.Contohnya sebuah bandar bagi peta berskala 1/1000 mungkin digambarkan sebagai satu perbandaran dalam lingkungan garisan sempadan bandar tetapi untuk skala 1/1 000 000 hanya merupakan satu titik. Contoh simbol bergambar/deskripsif 9 . d)Simbol bergambar/deskriptif Simbol jenis ini sering digunakan untuk menggambarkan identiti dan lokasi fenomena geografi yang dipetakan.Simbol ini lazimnya menyerupai gambar fenomena yang terdapat di muka bumi.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 c)Simbol berkawasan Simbol ini digunakan untuk menunjukkan sifat sesuatu kawasan yang besar iaitu hubungannya dengan skala peta.Bentuk dan saiz simbol ini ditentukan juga oleh ciri kawasan secara fizikal di samping skala peta itu sendiri.

Secara praktisnya. tasik).Ia meninggalkan kesan yang menarik dan mudah ditafsir oleh pengguna. sungai.Dibezakan kedalamannya Seperti biru pekat kawasan perairan yang dalam dan biru cair untuk perairan yang dangkal. Contoh-contoh penggunaan warna dalam peta .Skala merupakan unsur penting sebab ia dapat menentukan jarak. satu daerah dengan daerah yang lain. keluasan dan 6 Foziah Johar.Warna juga telah digunakan untuk menunjukkan air dan tanah.84. 4. keamatan (kekuatan) dan nilai (ton) warna. Skala Skala peta merujuk kepada nisbah antara jarak di atas peta dan jarak yang sebenar di atas permukaan bumi. h. warna biasa dijelaskan melalui tiga damensi iaitu rona. 10 . 1992. Warna hijau menunjukkkan dataran rendah Warna kuning menunjukkan dataran tinggi Warna coklat menunjukkan derah pergunungan Warna biru menunjukkan daerah perairan (laut.6Penggunaan warna untuk menimbulkan perbezaan di antara kelas-kelas dan kelas kecil sesuatu fenomena. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar: Dewan Bahasa dan Pustaka. satu guna tanah dengan guna tanah yang lain dan rangkaian-rangkaian perhubungan.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 d)Simbol warna Warna telah digunakan dalam kerja-kerja pemetaan kerana ia bukan sahaja mempunyai ciri-ciri estetik tetapi yang lebih penting ialah peranannya dalam menimbulkan lihatan yang jelas.

Ada dua jenis skala. Misalnya dalam sebuah peta kita temui Skala 1:10. Ini bererti bahwa jarak 1 cm pada peta sama dengan 10. Pengenalan Kepada Kartografi : Prentice Hall.000.000 cm pada jarak yang sebenarnya (di muka bumi). 1 cm pada peta sama dengan 50 km pada jarak sesungguhnya.Ini bererti bahawa 1 cm di peta sama dengan 1 km di tempat sebenarnya. iaitu skala angka dan skala garis. Jika skala angka tersebut ditukar ke skala garis ia dapat digambarkan seperti berikut. dan arahnya seperti keadaan yang sebenarnya. h. Jika dalam meter bererti 500 meter dan jika dinyatakan dalam kilometer bererti 0.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 kejituan kawasan-kawasan di dalam sesebuah peta. a. Atau.Contohnya dalam sebuah peta tertulis skala angka 1 : 5. jarak antara bandar A ke bandar B di peta adalah 5 cm. Panjang masing-masing ruas = 1 cm.000 (dibaca 1 berbanding 10. 11 . Misalnya.Skala angka boleh ditukar menjadi skala garis.000.1 km jarak yang sebenarnya. jarak.000). 2003. 7 Mohd Faris Dziaudin dan Ruslan Rainis. Skala garis Skala ini ditunjukkan oleh garis lurus yang diberi dalam bahagian-bahagian yang sama. Skala angka (skala numerik) Skala angka disebut juga skala perbandingan.5 km. letak.000 cm. Skala ini biasanya ditulis di bahagian bawah. Ini bererti jarak yang sebenarnya dari bandar A ke bandar B adalah 5 cm X 10.000 cm = 50. b.101.000 cm di permukaan bumi.000.Ini bererti 1 cm pada peta sama dengan 5. Atau 1 cm pada peta sama dengan 100 m atau 0.7 Sebuah peta selalu dibuat jauh lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya tetapi.

Penunjuk mata angin membantu kita untuk menjelaskan posisi suatu tempat. Mata angin adalah jarum pedoman atau garis yang menunjukkan arah suatu tempat. atau kiblat suatu tempat. Tanda arah atau sering pula disebut mata angin. jurusan. Mata angin juga bererti arah.Arah Utara Benar perlu ditunjukkan dalam peta untuk menunjukkan kedudukan lokasi.Arah mata angin hendaklah dibuat dalam saiz yang cukup besar supaya mudah kelihatan tetapi ia tidak perlu menonjol. Penunjuk arah mata angin dalam peta sangat penting. Petunjuk arah (mata angin) Mata angin atau penunjuk arah ini juga merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah peta. Contoh petunjuk mata angin 6. biasanya menyerupai panah yang hujung nya runcing menunjukkan arah utara. Garis astronomis Sebilangan peta mempunayai nilai geografi untuk menunjukkan kedudukannya iaitu garis lintang (latitud) atau garisan yang terdapat di peta yang dilukis selari dengan khatulistiwa dan garis 12 .Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 5.

Inset peta bertujuan untuk : 1) menunjukkan lokasi yang penting.3 terdapat garis-garis tegak (vertikal) dan mendatar (horizontal).Garis astronomis berguna untuk menentukan letak suatu tempat atau wilayah. Sementara yang garis-garis yang mendatar disebut garis lintang. b)Inset Peta berupaya memberikan tekanan terhadap sesuatu yang ada dalam peta. 7. Garisgaris itu disebut garis astronomis. tetapi kurang jelas dalam peta. dan 2) mempertajam atau memperjelas salah satu bagian peta.Gambar peta 1.Maklumat Lain a) Lettering ialah semua tulisan atau pun angka yang lebih mempertegas erti dari simbol-simbol yang ada.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 bujur(logitud) iaitu garisan yang menghubungkan Kutub Utara Benar dengan Kutub Utara Selatan. Contoh Inset Peta 13 . letak Provinsi DKI Jakarta itu di antara 106°22µ sampai 106°58µ Bujur Timur (BT) dan 5°19µ sampai 6°24µ" Lintang Selatan (LS). Misalnya. Garis-garis yang tegak disebut garis bujur.

d. maka dalam judul harus dicantumkan ³Peta Sebaran Penduduk Indonesia Tahun 2000´. Tahun Pembuatan atau reproduksi berlainan dengan tahun keadaan peta. dinyatakan secara jelas dengan menggunakan simbol-simbol dan maklumat-maklumat yang bersesuaian.Peta digunakan oleh manusia untuk merancang perjalanan dari suatu destinasi ke destinasi yang lain agar perjalanan itu lebih tepat dan cepat. iaitu tahun 2006. h.Pernah dikatakan bahawa peta membawa seribu makna tetapi jika makna terpaksa dicari dengan bertungkus lumus maka ia tidak akan berfaedah. Peta yang baik memberikan informasi yang benar keadaan sesuatu daerah.Simbol merupakan salah satu unsur peta yang sangat penting. 8 9 Foziah Johar. Misalnya. 14 . Garis ini dapat dijadikan pertolongan dalam membuat peta pulau.9Oleh itu peta harus dipermudahkan. Ibid. Sedangkan. tarikh ukur atau pengesahan dan sebagainya.118. peta tentang sebaran penduduk Indonesia tahun 2000.Ini meliputi bahan sumber. 1992.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 c.Kesemua kenyataan ini harus ditempatkan dalam kotak di sebelah kanan atau kiri penjuru peta. atau suatu wilayah agar tepat di tengah-tengahnya. Peta yang baik juga menunjukkan letak dan jarak suatu tempat secara jelas dan pasti. di luar garis kita tuliskan tahun pembuatannya . Peta yang baik memuat sejumlah unsur-unsur yang membantu kita untuk mentafsir peta dengan tepat.8 Kesimpulan Kepentingan peta kepada manusia tidak dapat dinafikan lagi. yang dibuat pada tahun 2006. Garis Tepi biasanya dibuat rangkap. h. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar: Dewan Bahasa dan Pustaka.118. Selain itu ada beberapa maklumat lain yang mungkin perlu ditunjukkan di dalam peta. simbol mampu memberikan nyawa pada peta sehingga peta menjadi lebih mudah dimengertikan.

Seorang pengembara menjadikan peta sebagai petunjuk arah untuk mengetahui lokasi-lokasi dan tempat bersejarah yang menarik di negara-negara yang dikunjunginya. 15 .Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 Segala maklumat dan pengetahuan yang diperolehi melalui peta dapat digunakan oleh manusia untuk tujuan penyiasatan dan pembangunan sesuatu tempat.

7. Kuala Lumpur. Teknik Pandu Arah. 4. Dewan Bahasa dan Pustaka.Mattson 1993. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1985.. 16 . Buku Kerja Kontor. 1992. 2003. Peta Tematik Reka Bentuk dan pengeluaran. Kuala Lumpur. 3. Cartography Method. 1971. 6. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. Pengenalan Kepada Kartografi .P.Chong Seck-Chim.Jahi. 1993. Pengenalan Kartografi Untuk Perancang Bandar. Kuala Lumpur. 2. Prentice Hall. Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor. G. Pengantar Kerja Ukur untuk Ahli Geografi.R. David J. Kuala Lumpur.Safina Mohamed JMG 101 T1 JM/11160/10 BIBLIOGRAFI 1.Cuff Mark T. Foziah Johar.Lawrence. 1971. Mohd Faris Dziaudin dan Ruslan Rainis. Kuala Lumpur.Jamaluddin Md. Methuens.Mohd Yusof Abdullah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->