P. 1
bm

bm

|Views: 689|Likes:
Published by Che Aii

More info:

Published by: Che Aii on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

KESALAHAN..........................-->PEMBETULAN i) *Kebanyakkan........................... kebanyakan ii) *berkerjasama............................bekerjasama iii) *kadang-kala..............................kadangkala iv) *penyalah gunaan..................

....penyalahgunaan v) * Disamping itu............................Di samping itu vi) *kerosakkan...............................kerosakan vii) *anti-merokok...........................antimerokok viii) *serious...................................... serius ix) *terguris........................................tergores x) *seringkali .....................................sering kali xi) *biadap.........................................biadab xii) *television....................................televisyen xiii) *penguatkuasa............................penguat kuasa xiv) *dairi ............................................diari xv) *barang kali...................................barangkali xvi) *mengulangkaji.............................mengulang kaji xvii) *menyosalsiasat...........................menyoal siasat xviii) *bersatu-padu............................bersatu padu xix) *ibu-bapa......................................ibu bapa xx) *pasca kemerdekaan...................pascakemerdekaan PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN · Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu · Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda k ita telah . · Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. K eadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat. · Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan denga n pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun disebalik itu, kit a acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronal yang dicetus kan oleh rakyat kita sendiri. · Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini · Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN · Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraika n dengan terperinci demi kebaikan bersama. · Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjangi masa lah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama. · Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drasti k dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara k ita ini. · Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan penda pat yang menyatakan . · Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi. PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · · · · · Kita dapat menyaksikan betapa Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana Lazimnya, dalam keadaan Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah Pada hemat saya

· · · · · · · · · ·

Pada pandangan saya Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa Sebagaimana yang kita ketahui Sebagaimana yang kita maklumi Sejak awal lagi Sejak kebelakangan ini Selain itu, pada masa ini juga Seperti yang telah dinyatakan Umum mengetahui bahawa Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Bagi sesetengah orang Begitu juga dengan Begitu juga halnya dengan Bertitik tolak daripada itu Bukan itu sahaja Dalam hal ini Dalam konteks ini .. Dalam zaman yang serba canggih ini Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa Dengan adanya Dengan berbuat demikian Dengan perkataan lain .. Disebabkan hal itu Disebabkan keistimewaan inilah kita .. Hal ini berlaku disebabkan Hal ini penting dalam Hal ini serupa dengan Hal yang serupa berlaku apabila Ini disebabkan Ini membuktikan bahawa Ini menggambarkan bahawa Ini secara tidak langsung akan Ini semua meninggalkan kesan kerana Ini tentu sekali membuatkan Jadi kita perlu Jadi kita hendaklah Keadaan ini tentunya Lantaran itu sehingga kini Kesemua ini menyumbang kepada Kita mengakui hakikat bahawa Kita sering menonton di kaca televisyen Kita sering membaca di dada-dada akhbar Memandangkan keadaan yang sedemikian Namun sejak kebelakangan ini Oleh itu, bolehlah dikatakan Secara logiknya masa yang Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita Keadaan ini seharusnya boleh Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini Kendatipun demikian, kita masih Yang paling nyata ialah Yang perlu kita pastikan ialah

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan

· Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian enunjukkan bahawa sebanyak PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · · · · · · Sebagai contohnya Biar kita lihat Biar kita ambil contoh Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah Sebagai analoginya, Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah

.. pada tahun

m

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN · · · · · · · · a · Intihanya, Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas Konklusinya, Dengan ini diharapkan Bukan itu sahaja Mudah-mudahan perkara ini Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sam dituruni, insyallah perkara ini akan Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama

Terima kasih, Tuan Pengerusi Majlis. Yang Arif lagi bijaksana, panel penilai dan rakan-rakan yang dihormati. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tajuk syarahan yang menjadi pilihan saya pada pagi ini ialah Ke Arah Memupuk Mina t Membaca dalam Kalangan Masyarakat . Mengapakah saya memilih tajuk ini dan apakah yang ingin saya kupas daripada tajuk ini? Sebenarnya, beberapa hari yang lepas, saya baru selesai mengikuti jerayawara ke lima buah daerah di Johor untuk menga jar pelajar mengaplikaskan maklumat dalam karangan. Daerah terakhir yang saya ku njungi ialah daerah Pasir Gudang iaitu pada 3 Julai yang lalu. Di setiap daerah, saya akan bertanya kepada pelajar-pelajar, siapakah yang membaca surat khabar p ada setiap hari? Tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah jawapannya? Jawapannya amat mendukacitakan. Daripada lebih 100 orang peserta di setiap daerah, tidak sampai 10 orang yang membaca surat khabar pada setiap hari! Kalaupun ada yang membaca, mereka akan hanya membaca ruangan tertentu seperti ruangan sukan atau hiburan. Mereka juga tidak mengetahui nama-nama pemimpin negara apalagi isu semasa yang m elanda negara. Inilah gambaran budaya membaca masyarakat kita yang sebenar. Oleh itu, tidak hairanlah jika, Perpustakaan Negara Malaysia mengumumkan bahawa pura ta membaca setiap rakyat Malaysia hanyalah dua buah buku setahun. Keadaan ini am at menyedihkan, tetapi itulah hakikatnya! Oleh sebab remaja hari ini merupakan p emimpin masa depan, maka usaha-usaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat perlu dilakukan oleh semua pihak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pad a hari ini saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh se mua pihak untuk memupuk budaya membaca dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, Pada pendapat saya, pihak kerajaan perlu lebih agresif dalam menyemai budaya mem baca dalam kalangan masyarakat. Sebelum ini, banyak usaha dijalankan namun tahap pembacaan masyarakat masih rendah. Malahan, Kampung Buku di Langkawi yang dihar apkan dapat menjadi daya tarikan untuk memupuk budaya membaca, dilaporkan terbia r dan tidak dimanfaatkan walaupun jutaan ringgit telah dibelanjakan untuk membin anya. Oleh itu, kenyataan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak p ada tahun lepas, yang mahu menjadikan Malaysia sebagai Negara Pembaca perlulah dis

tuan-tuan dan puan-puan. Selain dasar dan polisi kerajaan. Cara nya mudah sahaja. sedangkan kepentingan m akanan datang kemudian. perpustakaan desa dan p erpustakaan bergerak juga perlu diperbanyak supaya gerakan ini dapat sampai ke s eluruh ceruk rantau. When I have money. Cara ini umpama carta muzik di kaca TV kita. suatu gerakan besar-be saran perlulah dilakukan supaya. seorang tokoh akademik terkenal pernah berkata. mereka ada wang. Selain kerajaan. maka terealisasilah juga Dasar Buku Negara yang berhasrat u ntuk menjadikan masyarakat Malaysia. apalah salahnya jik a kita menciplak idea yang sangat membina ini? Jika semua pihak swasta menggembl eng tenaga. Apakah maknanya kata-kata itu. Pihak swasta juga perlu memainkan peranan untuk memupuk masyarakat membaca. lending library atau circul ating library ini dibangunkan dan dijadikan sumber perniagaan. I buy books. seper ti TV. prasarana yang sesuai dan mesra pengguna henda klah dibangunkan. mempunyai radio dan televisyen. sebagai langkah yang ke-4. I buy food. Oleh itu. membaca itu amat penting buat santapan minda. Inilah yang dikatakan situasi menang-menang. Tuan-tuan dan puan-puan. Pada masa yang sama. saya yakin dan percaya. di samping mendapat keuntungan. masyarakat kita. tuan-tuan dan puan-puan. United Kingdom. Erasmus melebihutamakan buku. Kerajaan boleh membangunkan perpustakaan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai dan mudah dikunjungi. . Pada Erasmus dan juga sebilangan besar masyarakat negara maju yang lain. If any is left. Yang terpenting ialah program ini telah dilakukan secara bersepadu oleh pihak-pihak media.ambut baik oleh semua pihak. Tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu. mal ahan diharapkan agar rakyat mempunyai kemampuan berterusan untuk belajar. iaitu dengan menj adikannya sebagai perpustakaan pinjaman berbayar. akan terluna slah satu daripada tanggungjawab sosial mereka kepada negara iaitu memupuk buday a membaca. Hampi r setiap rumah. Cuma mereka tidak terbudaya untuk memperuntukkan sejumlah wang bagi membeli buku. orang ram ai akan mengundi buku-buku kegemaran mereka menerusi Internet. Pad a tahun 2004. merupakan sebuah negara yang sememangnya berbuda ya membaca dan keadaan itu bukanlah sesuatu yang terbina dalam sekelip mata. Selain itu. radio. Internet dan juga usaha sama dengan beberapa buah kedai buku. dengan tere alisasinya hasrat ini. telah menyiarkan program yang mengulas 100 buah buku yang tersenarai pada setiap minggu. Oleh itu. Masyarakat kita bukannya tidak mempunyai wang. malah melanggan Astro. pihak swasta dan orang persendirian juga b oleh membangunkan perpustakaan. Tuan-tuan dan puan-puan. tuan-tua n dan puan-puan? Maknanya. Negara Pembaca yang dihasratkan ialah negara yang buk an sahaja memiliki rakyat yang suka membaca dan berasaskan ilmu pengetahuan. jel as bahawa pembinaan prasarana yang banyak dan meluas. Tuan-tuan dan puan-puan. membantu masyarakat kita m embudayakan membaca. Usaha ini telah pelopori oleh William Rind sejak tahun 1762 dan telah mendatangkan impak yang amat besar terha dap pembudayaan membaca dalam kalangan rakyat Amerika selepas itu. TV UK. jika kita boleh menciplak ba nyak program tv realiti berbentuk hiburan dari negara Barat. dan sebagainya. bukan sahaja suka membaca malah berupaya un tuk menghasilkan dan menerbitkan banyak buku yang sesuai dan berkualiti. media massa turut memainkan perana n yang penting. Toko-toko buku pu la akan menjual buku yang tersenarai itu dengan melabel dan meletakkannya pada r ak-rak khas yang tercetak BigRead di muka depannya. mereka telah mengadakan program BigRead yang merupakan satu progra m untuk mencari 100 buah buku paling popular di United Kingdom. mereka tidak lokek untuk berbelanja bagi memiliki produk penjagaan diri dan kesihatan. kita perlulah memperuntukkan sejumlah wang untuk membeli bah an bacaan. Oleh itu. Di Amerika Syarikat. terbudaya untuk merancang perb elanjaan dengan lebih bijak dengan memperuntukkan sejumlah wang untuk pembelian . Erasmus Mundus. Sela in syarikat penerbitan menerbitkan banyak judul menarik dan mengusahakan penterj emahan buku-buku yang berkualiti dari negara. Bagi yang berkemampuan sedikit. misalnya BBC 1. membua t penyelidikan dan melakukan penemuan baru.

inilah modalnya untu k kita menjadi negara yang maju dan kaya menjelang tahun 2020 ataupun 2058 sebag aimana yang disasarkan oleh Perdana Menteri kita. terima kasih. anda pe rlu hidup 250. keselamatan dan ketenteraman di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Bertepat an dengan bulan Julai iaitu Bulan Membaca Negara. Se kiranya negara menjadi huru hara. bukan fatamorgana semata-mata. begitu banyak ilmu ya ng ditemukan lantaran ilmu tersebut semakin berkembang dari hari ke hari. Sekian. belikan buku-buku ceri ta yang menarik dan berwarna-warni untuk menarik perhatian mereka. Keamanan dan ketenteraman ini pula menjadikan negara kita lebih maju jika dibandingkan dengan sesetengah negara sedang membang un. @Rakyat harus menghargai dan mensyukuri keamanan. Sebagai permulaan.. kerana konsep kejiranan mampu membawa dan mengekalkan keamanan . dan aman. @Keselamatan dan keamanan yang terdapat di negara kita ini telah diusahakan oleh pemerintah dengan penuh tanggungjawab. kita akan dapat melahirkan masyarakat yang wal aupun tidak kaya tetapi berminda kelas pertama. jika tidak disemaikan budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita. anak-anak boleh dibacakan be d time story sebelum mereka tidur. Keadaan ini sudah pasti akan menjadi p emangkin kepada hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat berminda kelas pertama yang mampu menggegarkan dunia dengan tahap keilmuan yang tinggi. jika anda berhasrat untuk membaca semua buku itu. Sebelum kanak-kanak boleh membaca. menghayati dan menghargai keam anan yang dinikmati di negara ini. pemulihan untuk menjadi aman semula bukan suat .000 tahun! Malah. Oleh i tu. @Keamanan dan ketenteraman inilah yang hendak kita pertahankan. sebanyak 50 juta judul buku telah diterbitkan di planet bumi. Diharapkan dengan cara ini. Menjelang usi a remaja pula. Bagaimana acuan begitulah kuihnya manakala mel entur buluh biarlah dari rebungnya. Berdasarkan kajian. malah perlu menja di suri teladan. Jika ini dilaksanakan. Oleh itu. penyuburan sikap suka membaca perl u dipupuk sejak kecil lagi. Akhirnya. Sebenarnya. melihat atau menikmati buku sec ara bercerita. Mereka mestilah terlebih dahulu menunjukkan teladan yang baik d engan mengamalkan tabiat membaca. sekitar 4000 buku baru diterbitkan di seluruh dunia.5 juta judul baru menemui pembaca. 80 hingga 88% ibu bapa dapat mempengaruhi ana k-anak untuk membaca. kita ak an ketinggalan dan menjadi masyarakat seperti katak di bawah tempurung. saya yakin dan p ercaya. an da memerlukan masa selama 15 tahun! Bermakna. marilah sama-sama kita menyema i budaya membaca supaya cabaran Wawasan 2020 yang ke-6 iaitu mewujudkan masyaraka t yang maju dan progresif.buku. negara akan menjadi kacau bilau dan huru hara . Sejak mesi n Gutenberg dicipta pada 1450. seharusnya mereka sudah dibiasakan dengan buku sama ada memegang. Ini berm akna. pada setiap tahun. sekitar 1. ajaklah anak-anak berbincang tentang bahan bacaan yang dibaca ole h mereka atau yang dibaca oleh ibu bapa. Keamanan tidak akan tercapai kalau kita tidak mempunyai suasana yang baik dan jika tidak wujud perpaduan. Tahukah anda berapa judul buku yang menyaksikan matahari setiap hari? Setiap 30 saat. Sistem pentadbiran kita itu menjadikan n egara kita ini selamat. ialah peranan ibu bapa. Kalau kita tidak berusaha mempertahankan keamanan. Apabila usia bertambah. SEMANGAT KEJIRANAN @Rakyat Malaysia keseluruhannya perlu mensyukuri. Mereka perlu meningkatkan semangat kejiranan dan persaudaraan. kalau pun anda hanya membaca judulnya sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan. anak-anak ini akan terus menghargai buku dan ilmu seterusnya merealisasi kan gagasan pembelajaran sepanjang hayat. Dato Sri Abdullah Ahmad Badawi. Ibu bapa bukan sahaja menjadi penggalak. setiap hari. setiap hari. Oleh itu.

@Kita perlu meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan da n menghidupkan semangat hidup berjiran. bantu membantu. @Jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan kawasan setempat daripada ancaman kecurian. Aktiviti bergotong-royong membersih kan kawasan kampung dan sebagainya sememangnya dapat memupuk dan meyemai hubunga n baik dan semangat kejiranan. @Jiran yang baik adalah jiran yang berjaya memupuk semangat tolenrasi. Gejala-gejala sosi al seperti bersekedudukan. @Peranan jiran amat penting dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebu ah negara. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada mas a kecemasan sementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara. Ini dapat dilakukan sama ada melalui Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Keselamatan Kawasan. Walau sebesar ma na sekalipun gelombang perubahan yang melanda masyarakat kita namun semangat kej iranan tetap menjadi keutamaan. sayang menyayangi. Impian mempunyai jiran yang baik tidak akan terlaksana sekiranya kita sendiri belum menjadi seorang jiran yang baik terlebih dahulu. samseng dan sebagainya. tegur-menegur. Kekuatan hubungan kejiranan yang sempurna dan ha rmoni mengukuhkan ikatan kasih sayang yang kadangkala melebihi daripada keluarga sendiri. @Semangat kejiranan dan persaudaraan yang akrab juga akan dapat menghilangkan pe rasaan iri hati. berdengki.Konsep kejiranan dan persaudaraan ini adalah sebahagian daripada perkara y ang dianjurkan oleh Islam.perkara yang meragukan. Mempunyai jiran yang berbeza latar belakang akan menambahkan pengetahuan dan mem beri manfaat kepada kita. Kerana itu. Kehidupan yang mendapat keberkatan adalah kehidupan yang sentiasa dike lilingi dengan kebaikan dan kesejahteraan serta jauh daripada anasir kerosakan d an kebinasaan. Jika kita dapat benar-benar mengamalkan semangat kejiranan akan timbullah sifat bersih hati dalam kalangan masyarakat. Suatu nilai yang paling utama dianjurkan oleh Islam i alah persaudaraan dan kejiranan ada hubung kaitnya dengan dengan persaudaraan. a tau ukhuwah. REMAJA : PENGISIAN & PENGHAYATAN KEMERDEKAAN Pengenalan .Kita akan lebih mengenali jiran apabila b erkunjung atau menziarahinya. sehinggaka n seseorang itu merasakan dirinya begitu lemah jika tanpa berjiran. dapat diwujudkan rasa kasih . berkhalwat dan sumbang mahram dapat dibendung jika ji ran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkan kepada pihak berwajib s etiap kali menyedari berlaku perkara. @Konsep kejiranan serta konsep persaudaraan memang cukup menarik dan mesti dikek alkan. @Jiran ialah orang yang paling hampir dengan tempat tinggal kita. ingat-mengingati.jir an ialah orang yang paling dekat untuk memohon pertolongan pada saat kita ditimp a bencana atau musibah. bermusuh-musuhan dan sifat-sifat negatif lain yang b oleh membawa kepada perpecahan.Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 merupak an contoh ampuh untuk dijadikan iktibar. hingga timbul suatu kekuatan dalam ka langan rakyat untuk tolong-menolong. Melalui persaudaraan dan semangat kejiranan.u perkara yang mudah untuk dilaksanakan. percaya m empercayai dan perkongsian bijak antara mereka.Kemuncak hubungan kejiranan yang baik adalah apabil a kita atau mereka sanggup mengetepikan kesenangan dan kerehatan diri semata-mat a untuk membantu jiran pada masa diperlukan. Kita hendaklah membiasakan diri bertanya khabar dan kesihatan diri serta anak-anak jiran dapat menjadi penghubun g kepada amalan bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman sesama jiran a pabila ditimpa masalah atau kesulitan yang akhirnya memberi jalan penyelesaian k epada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

. Kemelut sosial ini yang menjadi barah besar rakyat di negara ini harus dihadapi dengan penuh persediaan . Seseorang itu dianggap patriot apabila tindakan dan amala nnya menepati ciri-ciri patriotisme yang berteraskan kecintaan dan kesetiaan kep ada negara. Penghargaan ini adalah satu perkara yang sangat penting kerana tanpa diberi pemahaman yang jelas pasti kemerdekaan ini akan tinggal sejarah. Mereka harus dididik dengan jelas tentang rasionalnya mereka h arus memahami makna merdeka dan bagaimana mereka harus membuktikan kesetiaan dan kasih mereka akan negara secara jelas dan benar. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang sentiasa subur dengan e lemen-elemen positif yang mampu untuk membentuk gambaran kehidupan secara lebih baik. kefahaman remaja bahawa kemerdekaan yang paling utama pada ketika dan sa at ini idalah merdeka jiwa daripada segala bentuk penjajahan sama ada material a tau spiritual. seperti kita hanya mengenal siapa dia Tunku Abdul Rahman. semangat patriotisme amat penting seperti yang sering disebut melalui sabda Rasulullah. Sebab itu program-program patriotisme dan akt iviti harus digiatkan sama ada di dalam atau di luar sekolah agar budaya ini tid ak hanya jadi siulan semata-mata. s eorang ulama besar Patani pernah mengingatkan kita bahawa mempertahankan negara daripada penjajahan ataupun tekanan kuasa asing adalah fardu ain. dengan kemajuan yang semakin pesat serta kemakmuran yang semakin melat a. Anak-anak muda alaf baru hanya mengenal merdeka dari kaca mata sejarah. kekangan besar mereka adalah mo dus operandi untuk memimpin golongan muda terutama golongan pelajar agar menghar gai kemerdekaan. (sekadar menyebut beberapa na ma). budaya kerja dan segala yang berkaitan den gan ilmu pengetahuan. Dalam dunia globalisasi dan ledakan era teknologi maklumat. seki ranya erti merdeka tidak ditanam sedalam-dalamnyaPemahaman dan falsafah merdeka harus diterjemah dengan makna dan interpretasi yang jelas khususnya dalam memimp in generasi muda. Sikap sebegini tidak perlu tunggu semata-mata ketika hampirnya saat merayakan kemerdekaan teta pi sebaliknya haruslah secara berterusan. Membebaskan Diri Daripada Belenggu Masalah Sosial Walaupun telah 51 tahun kita merdeka dengan pelbagai kejayaan gemilang yang kita peroleh. Tun Abd. maruah diri dan perpaduan.PATRIOTISME sering kali dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan seseorang terha dap negaranya sendiri. kita sering kali dibelenggu oleh pelbagai isu nasional termasuklah masalah so sial yang tidak putus-putus. Kefahaman tentang merdeka itu hanya diberi sekadar kulit dan material . punca penentangannya. Kepercayaan kita akan perjuangan mereka ini bukan sahaja dari aspek personaliti semata-mata tetapi lebih daripada itu.Kecintaan kepada negara ini haruslah disemai perta manya. Kedua. Budaya kasih akan negara. Syeikh Daud Abdullah al-Fatani. kita perlu mengajar erti kemerdekaan ini bukan dari aspek konteks sejarah nya sahaja. Kemerdek aan yang dicapai tidak dilihat daripada perspektif pengorbanan. Episod-episod perjuangan dari segi susur gal ur yang berlaku pada ketika itu. Datuk Maharajalela. cara penentangan berlaku dan alasan-alasan penentangan perlu kita telusuri. R azak. Dasar perjuangan mereka yang sebenarnya perlu disemat dalam dada para remaj a terutama pelajar-pelajar sekolah. `kasihkan watan itu sebahagian daripada iman'. Ini merupakan kaedah yang har us disentuh untuk dijelaskan kepada anak muda. Ini adalah landasan perjuangan yang tidak putus-putus yang akhirnya membaw a kepada hasil yang amat besar dan berkesan. Ketiga. sejak di bangku sekolah lagi melalui aktiviti-aktiviti persekolahan yang memfokuskan program dan aktiviti menanam sikap kasih akan negara. Golongan lama boleh memikirkan metodologi yang berkesan supaya anak-anak pascame rdeka ini tidak akan hanya pandai menyebut merdeka tetapi tidak langsung menjiwa i erti kemerdekaan sebenarnya. cinta akan kedamaian dan keazaman untuk menghancurka n segala anasir buruk yang hendak menghancurkan negara pasti tidak berlaku. Merdeka jiwa maknanya satu proses kebebasan daripada belenggu ser ta anasir yang mengongkong pemikiran. Apabila negara semakin maju serta mencapai segala bentuk kemajuan material.Konteks kecintaan ini ada hubung kaitny a dengan agama dan iman seseorang. siapa dia Datuk Bahaman.

tenteram amat perlu bagi me ningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi emos i. #Menyediakan kemudahan kepada pelajar terutama pondok ilmu.Mempunyai iklim sekolah yang ceria. #Memupuk sikap bertanggungjawab pelajar dan seluruh warga sekolah terhadap kewuj udan #institusi pendidikan mereka. Program keceriaan sekolah mempunyai matlamat untuk mewujudkan sebuah sekolah yan g mempunyai persekitaran yang bersih. Kejayaan negara dan bangsa disambut dengan penuh rasa insaf dan yakin melalui us aha dan pengorbanan serta gerak kerja yang sebenarnya. PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH Pengenalan Persekitaran sekolah yang ceria dan bersih memberi keselesaan dan mengambarkan k ecintaan serta kerjasama yang tinggi dalam kalangan warga sekolah.Manusia yang merdeka jiwanya adalah orang yang mempunyai akal fikiran yang posit if. #Memberi tumpuan kebersihan kawasan sekolah dengan menanam sikap atau menghayati slogan seperti Sekolahku Rumahku . ceria. Objektif Program Keceriaan Sekolah #Mewujudkan kawasan sekolah yang lebih ceria dan harmonis. #Membahagikan tugas menceriakan kawasan dan taman kepada persatuan dan badan ber uniform. #Menceriakan kawasan persekitaran sekolah dengan menambahkan pokok-pokok hiasan. Orang seperti ini yang ingin kita lahirkan. #Memberi tumpuan kepada kawasan padang yang perlu diceriakan dan meningkatkan ke mudahan untuk keselesaan pelajar. Maknanya golongan yang merdeka jiwa adalah mereka yang tidak mudah dib eli dengan wang ringgit dan tidak semudahnya dibuai dengan nilai dan kemewahan d unia. iman dan amal. Cintailah Sekolah Kita dan sebagainya dalam kala ngan warga sekolah. w akaf diskusi dan laluan pelajar dengan lebih banyak. tempat istirahat . kokurikulum dan sahsiah warganya yang berteras kan ilmu. dan mempunyai kemudahan yan g mencukupi untuk pelajar iaitu selaras dengan visi kebanyakan sekolah iaitu bag i mencapai kegemilangan akademik. gerak kerja yang pantas serta melakukan tindakan mengikut tatasusila yang be rlandaskan nilai-nilai yang baik. #Mewujudkan kerjasama antara warga sekolah. #Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pelbagai kemudahan dan prasarana di kawasan sekolah. Jiwa merdeka juga ada hubung kaitnya dengan membebaskan diri daripada belenggu k ebendaan. cantik. #Menjadikan kawasan sekolah selesa dan kondusif hingga mendorong sikap dan motiv asi positif pembelajaran dalam kalangan pelajar. Keceriaan dan kebersihan kawasan sekolah adalah penting bagi meningkatkan mutu p endidikan . rohani . Golongan yang merdeka jiw anya juga adalah mereka yang sentiasa positif dalam melakukan kerjanya demi kema juan dan kemakmuran negara. Mempunyai jiwa dan akal yang bersih hasil daripada pendidikan serta tarbiah yang sebenar-benarnya. tenang dan selesa penting ke arah tercapainya visi dan misi sekolah serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. #Meminta nasihat dan bantuan daripada konsultan atau pihak luar yang lain yang b erpengalaman bagi meningkatkan keceriaan landskap kawasan sekolah. . Perancangan Strategik Program Keceriaan #Mengenal pasti kawasan sekolah dan kelas yang perlu diperindah dan diceriakan. ceria. #Mewujudkan dana keceriaan sekolah daripada pelbagai pihak.jasmani dan intelek. Suasana dan persekitaran sekolah yang bersih. #Memberi tumpuan terhadap taman yang kurang ceria .

PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH 1. mereka berpeluang menilai kedudukan dan pencap aian sekolah berkenaan. Keceriaan Bilik Darjah Atau Kelas #Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana dalam bilik darjah. tiang larit dan sebagainya di kawasan sekolah. #Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatk an dari masa ke masa. Kerja berpasukan dalam kalangan warga kerja sekolah dan kepimpinan pengetua t elah membuahkan hasil dengan meningkatnya prestasi kecemerlangan pendidikan di s ekolah-sekolah berkenaan. #Menambahkan bilangan pokok bunga yang sesuai untuk memperindah kawasan sekolah. emosi. #Mengadakan kempen keceriaan secara berterusan termasuk aktiviti gotong royong m embersih kawasan sekolah dalam kalangan warga sekolah seperti kempen sumbangan p okok dalam kalangan warga sekolah. Kebersihan dan Keindahan Ala m Sekitar Sekolah telah diadakan selama lebih 18 tahun sejak tahun 1991.membina menara jam. 3.membina papan kenyataan berinformasi di setiap taman. 2. Untuk mencapai tujuan ini. mengecat pasu bunga. Program ini dapat menjana keinginan pihak sekolah untuk terus meningkatkan ke majuan sekolah kerana melalui 3K. 5. emosi. sek olah mestilah memastikan bahawa bilik darjah atau kelas sentiasa dalam keadaan y ang bersih dan ceria. 3K juga memberikan ruang kepada para pelajar untuk berinteraksi sesama mereka melalui kerja-kerja yang dilakukan di luar bilik darjah menyediakan taman dan l andskap di kawasan sekitar sekolah. #Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama da n pertandingan yang sihat antara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlanga n dalam akademik dan disiplin pelajar . pertandingan bilik darjah bersi h dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar senti asa berada dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran de ngan baik. Sekolah-sekolah lebih ceria dan selamat malah kadar kemalangan di kawasan sek olah juga amat berkurangan. Rasional polisi keselamatan diperkenalkan ialah untuk membe pendedahan kepada warga sekolah mengenai keselamatan fizikal. #Menjaga kesuburan pokok bunga supaya kelihatan segar.#Membaiki dan menceriakan kawasan pembuangan sampah . rohani dan intelek. 6.Melaluinya para pelajar dapat mengenal pasti potensi dan keupayaan mereka sebagai pemimpin selain membentuk disiplin diri apa . tapak pelupusan dan kawasa n pembersihan dengan lebih baik. #Menambah kerusi batu di tempat-tempat yang sesuai bagi tempat rehat pelajar. en ri an Terdapat sekolah yang memberi tumpuan kepada aspek keselamatan sebagai kompon utama Program 3K. membina kolam dan air terjun dan m embina laluan berbumbung di kawasan taman dan membina taman herba baru. memb ina arca di kawasan taman. Untuk mencapai kecemerlangan . Program ini telah memberi impak yang besar terhadap pembangunan pendidikan di sekolah-s ekolah di seluruh negara. sosial d teknikal. 4. Program ini telah mengubah budaya warga sekolah dan masyarakat setempat kepad a budaya yang lebih baik apabila kadar ponteng sekolah menurun. 7. kes vandalisme b erkurang dan prestasi akademik meningkat. Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendi dikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasma ni. Program 3K atau Program Peningkatan Keselamatan.

Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbaga i pihak seperti pihak sekolah. Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 21:38 4 ulasan Jumaat. Jika kawan-ka wannya merupakan pembuli. Selain itu. 8. ibu bapa. mengejek. Pendidikan S ivik dan sebagainya. para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah seta mpuk pinang ini mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebayanya. masyarakat dan lain-lain lagi . alangan pelajar kok bergoyang . Mereka sanggup berbuat demikian h anya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada o rang lain. Pendidikan Islam. 2009 April 03 Kejadian Buli Satu Fenomena Sosial Buli semakin berleluasa di sekolah kita. . Huraikan punca-punca tercetusnya masalah ini dan langkah-langkah untuk menangani nya. Pengawasan yang longgar d i sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sema kin gusar. Memang tidak boleh dinafikan bahawa de wasa ini. guru dan guru besar dapat berinteraksi dalam suasana ya ng lebih mesra sekali gus menjalin hubungan baik antara mereka dan memudahkan pe laksanaan segala urusan berkaitan pendidikan di sekolah itu.Antar anya ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah h arus menitikberatkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Moral. Ibu bapa yang selal u sibuk mencari duit dan bersikap materialistik telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak mereka. menumbuk. kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Apakah itu kes buli? Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan sepe rti memeras ugut. Bak kata pepatah tiada penyakit yang tiada penyembuhnya . Jika tidak kerana angin masakan po Oleh itu. pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawa nnya supaya dapat diterima oleh ahli-ahli kumpulannya. kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam k dan semakin serius masalahnya. Sumber : Blog Cikgu Shuhaimi Sulaiman. pelajar. memaki dan sebagainya yang dilak ukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. kerajaan. Te punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah Antaranya ialah kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar y ang sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli. Mereka semakin ketandusan nilai kemanusiaan. menghina. Melalui 3K . Di samping itu.bila dilantik mengetuai sesuatu projek. Menurut kajian. setiap masalah yang berlaku tentu mempunyai puncanya.Terdapat pelbagai langkah drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras kemelut ini. rdapat beberapa kes buli ini. Dengan itu. ibu bapa yang kurang memberikan belaian kasih sayang dan prihatin ka pada anak juga menjadi antara puncanya kes buli ini berlaku. pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli in i merupakan satu kesalahan dan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya dari pada terbabit dalam kes buli ini.

Langkah yang lain ialah para pelajar juga harus pandai memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga akan mudah terpengaruh dengan perbuatan kawannya. jika kawannya minat membaca buku. Aktiviti seperti kuiz tentang kes bu li juga boleh dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif dalam menangani masalah kes buli ini. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam k es buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pela jar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Natijahnya. Contohn ya. pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan nya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. maka pelajar tersebut juga akan dipengaruh i dan membaca bersama-sama. perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti. ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan seng et . ceramah atau kempen seperti kempen anti-buli juga boleh diadakan sec ara berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedari para pelaj ar agar menjauhi diri daripada gejala buli. Perkara ini sama juga jika kawan pelajar itu sentias a melibatkan diri dalam kes buli di sekolah. ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membe ndung kemelut ini. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-a nak mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka kerana pada tang gapan anak mereka. Para pelajar yang ternampak kes buli itu b erlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepa da pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mun gkin demi kesejahteraan sekolah. Namun begitu. anak rintih . Di samping itu. sedangkan mereka j uga sering mengejek.Selain itu. Jika kes ini ibicarakan. selagi masalah ini masih berleluasa. para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dal am usaha untuk membendung gejala ini. pihak sekolah juga perlu sentiasa memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah seperti di belakang bangunan sekolah dan kaki lim a sekolah yang sunyi diperketat supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mer eka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. J anganlah ibu bapa berlakuan baik di hadapan anak-anak sahaja. masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa pelajar juga bukan sebalik masih tidak d lagi. Pihak sekolah harus mengenakan huk uman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan i tu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain. Manakala. Bak kata pepatah bapa borek. menghina orang dan sebagainya. di samping mengejarkan kebendaan dalam kehidupan dan sibuk bekerj a. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi me ngatasinya bersama-sama. ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belaian kasih sayang yang sepenuhnya kepada mer eka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. Pihak sekolah juga boleh menggalakkan para pelajar supaya menyertai Kelab Penceg ah Jenayah di sekolah dengan aktif. Selain itu. Hal ini kerana para pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah masalah kes buli sekiranya p elajar menjadi pemangsa dalam kes itu dan para pelajar juga boleh menyebarkan in formasi yang diperoleh itu kepada rakan-rakan yang lain agar semua pelajar tahu akannya. impian negara kita yang ingin m . Tambahan pula.

~Usman Awang 06. KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya. Bak kata peribahasa Melayu pemuda harapan bangsa." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. Kalau hidup ingin merdeka. Sabda Rasulullah s. Siapa yang banyak bicara. 22. Sabar penghilang penat.seburuk-buruk buta i alah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. 02. 21. 13.a. tekun pembawa dekat. 14. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. baik kaya ialah kaya hati. 03. Semoga berkat daya usaha yang gigih. 09. Oleh itu. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Tiada tercapai hanya berkata. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020 juga aka n tinggal sebagai angan-angan Mat Jenin semata-matanya. (Hamka). Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat ya ng membinasakan iaitu. Hal ini kerana para pela jar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara ini pada masa d epan. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha un tuk mengejar impian hari esok. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. ke tasik jua akhirnya dicari. ~ Saidina Ali Abu Tal ib 17. hil anglah harga dirinya. banyak pula salahnya. 16. bererti dia tidak warak. 15. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. Ke muka maju sekata . Berunding cerdik dengan pandai. 05. " ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangs aan) 11. ~Horne 04. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.sebaik-baik bekal ialah takwa." 18. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manus ia yang jujur. Secara umumnya. tetapi a dalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala ra suah. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. lalu di belanjakan bukan pada tempatnya atau. siapa yang banyak salah. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. ~Davey Jo hn Schwartz 10. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. siapa yang hilang harga dirinya. maju kita." ~Surah al-Hajj:77 07. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. Kekitaan yang erat tiada yang berat. lebih kurang kemerdekaan yan g dimiliki. faham dua menjadi satu. semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa dalam usaha menangan i masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh d engan onak duri ini. pemudi tiang negara . "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. (surah Al-Baqarah:214) 20. hartanya akan diambil secara paksa oleh pe . Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseo rang.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka mero sakkan madu.elahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebag ai khayalan sahaja. 19. Terbang bangau sepanjang hari. Melemparkan jauh jiwa hamba. sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. lebih tinggi rasuah yang ada.

Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. . ajar menjadi suluh hati. hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan digu nakan untuk kejahatan atau. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya.SAIDINA ABU BAKAR 23. mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang -mendukung kebenaran yang kita sepakati -mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni -mengambil langkah sederap -menghirup udara hasil kemerdekaan -mengikut acuan sendiri -mengundang kontroversi -menjadi cerucuk utama pembangunan -menjulang negara ke puncak jagat -menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi -menyambut gamitan menara impian -menyebabkan imej negara tercalar -menyediakan kursus dan latihan yang relevan -menyembunyikan masalah utama masyarakat -mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran -mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan -milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi -muafakat merupakan inti kepada perpaduan -negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat -nilai keinsanan yang syumul -nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat -pandangan pro dan kontra yang dipaparkan -pelbagai cabaran yang bakal menghambat -pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat -pembentukan masyarakat sakinah -pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini -pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini -perlu dibaja kembali -perubahan yang diharap masih belum menjelma -petanda kehancuran generasi -pewujudan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditep is -kita perlu mengorak langkah -kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini -komitmen menyeluruh agensi yang terlibat -kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu -Masalahnya. kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik -makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan -mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu -manifestasi kesanggupan bangsa -manusia bukanlah `haiwan robotik yang tidak mempunyai rasa dan jiwa -masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan -masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi -masalah sosial dan susila yang meruncing -masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit -masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan -melangkah dengan seribu kekuatan . 25. dibaling dengan batu dibalas dengan buah. Tunjuk menjadi telaga budi. 24. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat.nguasa yang zalim atau. Kes ihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yan g hilang sekali hilang akan terus hilang.

lambat-laun. ketika. selepas. seperti yang diterangkan 4. lantaran.-melontarkan soalan yang cukup penting -melupakan cita-cita yang lebih luhur -membangunkan generasi yang berketerampilan. justeru itu. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tep at. lagi. bak kata. akhirnya 8. akhir kata. bersahsiah mulia dan berilmu -membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan -membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah -membetulkan ketidaktepatan fakta -membimbing mereka memenuhi impian -membina impian masa depan yang lebih gemilang -membongkar kepincangan -membuktikan sensitiviti. laksana. bertentangan dengan 7. Contoh: contohnya. sebab itu. sebagai kesimpulan. kemudian. bagai. hujah. umpama. kemudian daripada itu. selepas itu. kepekaan dan keprihatinan mereka -mempengaruhi minda generasi muda -mempertahankan perasaan saling bersefahaman -mempertingkat dan memperteguh kefahaman -mempraktikkan elemen tolak ansur -memudaratkan kesejahteraan rakyat -menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung -menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama -menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak -menampilkan wajah baru yang disulami tekad -menangkis tuduhan yang tidak berasas -mencapai tahap yang mencemaskan -mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini -mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya -mendapat perhatian dan liputan media massa -mendepani masa depan yang tidak menentu Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 14:10 2 ulasan Ahad. jadi. macam. kedua. kesimpulannya. Rumusan: rumusannya. yakni. seter usnya. Penyataan semula: iaitu. ibarat. 2009 Februari 01 PENANDA WACANA Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi memper talikan sesuatu idea. Sebab dan kesan: oleh itu. sebagai 5. fasal. Urutan : pertama. sebagai p enyimpul kata 6. semasa. Tambahan : dan. tambahan lagi. kemudian. Tempat: berhampiran dengan. bersebelahan dengan. Contoh penanda wacana seperti berikut: 1. di samping 2. serta. selanjutnya. tambahan pula. seperti. dengan itu . pada mulanya. akhirnya 3. Waktu : apabila. ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesat uan dan perpautan yang lengkap. dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun beru cap. seterusnya. lama-kelama an. dengan kata lain.

serupa dengan. telefo n bimbit. mereka ak an mengakibatkan banyak masalah disiplin. 2009 Januari 31 LARANGAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT DI SEKOLAH Contoh Karangan Pelajar : Kewajaran Larangan Penggunaan Telefon Bimbit di Sekola h Januari 23. bukan lagi menggunaka n perkhidmatan pos yang lambat dan berkos tinggi. bertentangan dengan 11. Kesannya. Pertentangan : tetapi. kamera serta pemain muzik juga telah dipasangkan pada telefon bimbit. Maka. apabila terdapat deringan telefon bimbit. Kebanyakan ibu bapa membeli telefon bimbit untuk anak-anak mereka kerana mudah d ihubungi. Sebagai ak ibatnya. Selain i tu. telefon bimbitlah yang pali ng biasa digunakan. banyak murid akan membawa telefon bimbit ke sekolah walaupun tidak dibe narkan. Telefon bimbit juga semakin canggih hingga boleh melayari laman web dan juga menggunakan perkhidmatan 3G. Perkhidmatan ini lebih menjima tkan masa dan wang. Dengan adanya telefon bimbit. walau bagaimanapun. pelajar juga boleh menggunakan telefon bimbit untuk menghanta . Apabila pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah. sungguhpun. Mereka akan menunjuk-nunjukkan telefon yang dibelikan oleh ibu bapa mereka. Semasa ujian. mere ka dapat membuat apa-apa sahaja serta dapat pergi ke mana-mana sahaja kerana den gan kemudahan telefon bimbit. Seterusnya. pihak sekola h pula terpaksa menguruskan kes kecurian sehingga menyebabkan proses pembelajara n terganggu. pengendali telefon bimbit juga memperkenalkan perkhidmatan mesej pendek. Antara alat canggih yang telah dicipta oleh manusia. Sehubungan itu. sememan gnya Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 01:14 0 ulasan Sabtu. Soalnya. 2009 mindabahasa Teknologi yang canggih telah membantu manusia untuk melaksanakan pelbagai urusan dan menjadikan negara kita semakin maju. Mereka berasa rendah diri dan tidak puas hati dan a khirnya mereka mungkin mencuri telefon bimbit orang lain. Bandingan: seperti juga. sebaliknya. namun beg itu. peralatan teknologi yang c anggih dapat membantu manusia membuat sesuatu kerja yang tidak termampu dilakuka n oleh manusia. mudah sahaja hendak menghubungi mereka. Setelah mempunyai telefon bimbit. kita dapat menghubungi sesiapa sahaja walau di mana-mana pun hatta berada di tempat yang sangat jauh. pelbagai alat teknologi seperti komputer. adakah patut kita membebankan guru dengan beban baharu. kita dapat menghantar berita dengan telefon bimbit. pastilah. Pelajar yang tidak mempunyai telefon bimbi t juga akan berasa tersisih kerana tidak ada teman berbual seperti kawan lain ya ng mempunyai telefon bimbit. Langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di se kolah memang tepat. Oleh itu. Ole h itu. tentulah. sesungguhnya. kita dapat melihat banyak murid yang mempunyai telefon bimbi t termasuklah murid-murid sekolah rendah. Selain itu. banyak orang menggunakan telefon untuk perkhidmata n ini. sewajarnya. proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami gangg uan. satelit dan sebagainya telah dicipta dari semasa ke semasa untuk kemud ahan kita. Oleh itu. sama juga dengan 10. ia itu menjadi pegawai penyiasat kecurian telefon bimbit? Selain itu.9. pelajar tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar kerana mereka akan bermain dengan telefon bimbit. sikap materialistik wujud dalam diri pelajar yang masih berusia muda itu. sesuai dengan. Ringkasnya.Pengesahan: sebenarnya.

Mereka akan berkongsi gambar atau klip video terse but dengan rakan. Maka. pelbagai kemelut yang melanda sistem pengangkutan awam negara kita harus difahami untuk menangani masalah yang sudah berlanjutan agak lama ini. Gejala seperti ini tidak patut berlaku di sesebuah sekolah. Kadaan ini menyebabkan jumlah pengguna pengangkutan awam te rutama LRT agak kurang dan tidak menyeluruh seperti mereka hanya menggunakan pen gangkutan awam hanya untuk ke pejabat sahaja. 2009 mindabahasa Rangkaian pengangkutan awam di negara kita meliputi pengangkutan bas. Masyarakat menganggap sistem pengangkutan awam terutama bas tidak boleh diharap terutama jadual perjalanannya yang menyebabkan masyarakat s ukar untuk merancang dan menjangka tempoh perjalanan yang bakal mereka hadapi. antara monorel dengan LRT atau antara bas dengan monorel. masyarakat bukan sahaja menyampah melihat kegagalan pengangkutan awam mematuhi jadualnya tetapi juga keg agalan mereka untuk menjaga tahap kualiti perkhidmatan pengangkutan awam mereka. Janganlah apabila kesihatan sudah terjejas. Tuntasnya. Dengan telefon bimbit yang cangg ih. Hakikat ini haruslah diberikan per hatian oleh setiap pihak. Contohnya. mereka dapat mengambil gambar serta mendengar lagu kegemaran mereka. Sudah pasti dilema utama yang dihadapi oleh masyarakat terhadap sistem pengangku tan awam kita ialah harganya yang mahal. Kalau anda sering menggunakan pengangkutan awam sudah pasti anda akan menghadapi masalah untuk menukar sistem pengangkutan. Selain itu. Oleh itu. Memang sudah ada banyak usaha yang di lakukan untuk menyatukan semua perkhidmatan ini tetapi kejayaannya masih jauh la gi. Kadar tambang terutama teksi dan LRT di anggap oleh masyarakat sebagai agak mahal untuk mereka gunakan dengan kerap sist em pengangkutan itu. adal ah lebih baik para pelajar menggunakan telefon bimbit apabila dewasa nanti keran a telefon bimbit memerlukan kos penggunaan yang tinggi. Selain itu. Melalui perbincangan saya di atas. Oleh itu. Telefon bimbit tidak sesuai digunakan oleh murid-murid yang berusia m uda kerana akan menjejaskan kesihatan mereka. LRT dan teksi turut dikatakan termasuk dalam kategori ini kerana penyelenggaraan yang tidak menyeluruh. telefon bimbit akan mengeluarkan sejenis gelombang bunyi yang a kan menjejaskan kesihatan. kemelut utama ini harus dise lesaikan oleh kerajaan jika mereka mahu melihat rakyat negara ini berduyun-duyun menggunakan LRT. Tambahan pula. langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pe lajar di sekolah sememangnya merupakan langkah yang bijak. Jadi. Dipetik daripada : Blog Minda bahasa Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 20:38 0 ulasan ISU PENGANGKUTAN AWAM Contoh Karangan Pelajar : Isu Pengangkutan Awam Januari 24. Bagi mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku. pihak lain pula dipersalahkan sedangkan mereka sudah diingatkan berkali-kali tentang kesan gelombang telefon itu. kita dapat mengetahui impak penggunaan sebuah alat yang canggih in i terhadap para pelajar. Sis tem Transit Tren Ringan (LRT) dan monorel. kini para pelajar masih dalam proses t umbesaran. Keadaan ini menyebabkan penjalanan penumpang te . teksi. Perkara ini adalah amat tidak berakhlak dan tidak adil terhadap pelajar lain. kemelut pengangkutan awam ini turut dikaitkan sistem pengangkutan aw am yang tidak cekap. Mencegah itu lebih daripada merawat. M asalah penjagaan bas. dengan mengguna kan telefon bimbit. pelajar-pelajar dapat memuat turun gambar-gambar atau klip-k lip video yang tidak senonoh.r mesej berbentuk jawapan kepada rakan yang lain. pelajar akan mudah tepengaruh dengan gejala tidak sihat. Mengikut kajian.

Si kap tidak prihatin mereka ini telah memberi satu imej negatif kepada semua peker ja yang bekerja dalam sistem pengangkutan awam negara. Bluetooth (teknologi tanpa wayar). golongan remaja beg itu alpa dan tertarik dengan perkembangan ini yang dilihat sebagai suatu budaya dan trend anak muda yang sudah semestinya harus dimiliki. Mereka terpaksa membayar SMS pada kadar harga yang tin .rganggu kerana terpaksa beratur untuk membeli tiket sebelum menaiki pengangkutan awam yang lain pula. Tidak cukup dengan perkhidmatan yang ditawarkan. Itu lah hakikat yang terpaksa diterima apabila dewasa ini pelbagai syarikat telekomu nikasi berlumba¬lumba menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mereka . Sejak beberapa tahun belakangan ini. Sering kali masyarakat mengadu kerakusan pemandu pengangkutan awam di jalan raya yang d ibuktikan oleh meningkatkan kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam ini. Maka. Lantaran itu. Tidak dinafikan bukan semua program TV realiti hanya menghidangkan persembahan h iburan. Ketika masyarakat semakin gusar dengan mutu perkhidmatan pengangkuta n awam. pihak kerajaan harus membuat tindakan drastik menangani isu ini. Dipetik daripada : Blog Mindabahasa Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 20:36 0 ulasan Selasa. Fenomena ini bukan setakat bertumpu kepada bidang nya nyian semata-mata. Mungkin sudah sampai masanya kerajaan bertindak tegas bagi mengatasi kemelut ini. sudah pasti keadaan ini dian ggap merumitkan kehidupan masyarakat. semua peker ja pengangkutan awam harus diberi satu kursus untuk memastikan mereka lebih mesr a pelanggan dan bukannya dibenci oleh pelanggan. 2009 Januari 27 SISTEM MAKLUMAT RINGKAS (SMS) Artikel asal milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin pemilik asal karya KECANGGIHAN dan kemajuan dalam teknologi komunikasi hari ini telah banyak mengub ah gaya hidup dengan memanfaatkan kemudahan yang tidak wujud sebelum ini. tetapi juga melarat hingga soal mencari menantu. dan lain-lain lagi. Sesungguhnya. MMS (khidmat pe sanan multimedia). program TV realiti turut diperluas dalam usaha bagi melahirkan usahawan dan gari serta gariah membaca al-Quran. masalah pengangkutan awam ini memang banyak tetapi rumit untuk di selesaikan. pengangkutan awam turut terjejas akibat tindakan segelintir pekerja merek a seperti pemandu teksi dan pemandu bas yang tidak sopan ketika memandu. dan bermacam-macam lagi. pelbagai jenis program televisyen (TV) realiti muncul dal am dunia hiburan tempatan. malah syarikat pengeluar telefo n jugs tidak ketinggalan mewarnai kemajuan teknologi dengan menawarkan paparan s krin besar dan kualiti gambar. Malah. perakam video kamera. Kesimpulannya. PDA (telefon p embantu peribadi digital). Cum a yang kurang elok apabila kebanyakan program TV realiti di negara kita mengguna kan SMS bagi menentukan pemenangnya. Sistem pesanan ringkas ataupun SMS (Short Message Service) kini bukan lagi sekad ar perkhidmatan yang ditawarkan melalui telefon bimbit untuk mengirim atau mener ima pesanan pendek. Revolu si teknologi komunikasi sudah menjadi kebiasaan bagi segenap masyarakat Malaysia sehingga evolusi senyap yang berlaku kadangkala langsung tidak kita sedari. Tetapi ada antaranya yang boleh memberi manfaatkepada para penonton. satu sistem tiket yang bersepadu har us dihasilkan oleh kerajaan dengan segera sebelum kemelut ini menjadi semakin ru mit untuk diselesaikan. Antaranya termasuk perkhidmatan SMS (khidmat pesanan ringkas). nada dering. Dalam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan. Dalam hal ini. para pengundi SMS secara imp lisit telah dipergunakan. Selain itu. malah fungsi perkhidmatan ini semakin meluas.

Kalau mereka ternampak kejadian jenayah seperti mencuri. Jika SMS biasa mengenakan caj sekitar 20 sen melalui sekali kiriman. rakyat negara ini kh ususnya pengguna telefon bimbit menghantar lebih 11.ggi untuk menentukan pemenang program itu. Difahamkan dari Januari hingga Mac 2007. Projek perkhidmatan SMS Sekolah oleh MyPress to dilaksanakan dalam dua fasa. rakyat Malaysia berbelanja berbilion ringgit untuk menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS) terutamanya yang melibatkan rancangan televisyen berbentuk hiburan bukannya satu permasalahan yang boleh dipandang enteng oleh semua pihak . Fenomena penggunaan SMS dalam program-program TV realiti dilihat semakin meluas dan hal ini amat menggawatkan. tetapi merupakan teknologi maklumat yang mempunyai faedah y ang lebih besar. kini Rakan Cop setelah diperluas ke seluru h negara semakin ketara peranannya dalam membanteras jenayah. Bhd. Pada masa kini ramai i bu bapa mempunyai telefon bimbit masing¬masing. penderaan k anak-kanak. Budaya penggunaan SMS turut tempias di peringkat sekolah.dan rogol mereka terus membuat laporan melalui SMS yang dikenal sebag ai "DAPAT" atau talian 32728 yang merupakan nombor SMS berpusat sebagai mata dan telinga polis. Hal ini amat mudah kerana mereka cuma perlu menghantarkan SMS kepada polis dan tidak perlu lagi untuk membuat panggilan atau ke balai polis untuk mem buat aduan. Tetapi. Peningkatan penggunaan SMS turut diluahkan oleh K etua Pergerakan Puteri UMNO. Indeks jenayah ber jaya mengalami penurunan daripada 24. maklumat peribadi murid a kan dapat diakses dengan mudah oleh guru melalui komputer dan segala urusan meny ampaikan maklumat kepada ibu bapa dapat diselesaikan dalam masa beberapa minit m elalui telefon mudah alih mereka. Sekolah-sekolah diselu ruh negara dipelawa untuk menggunakan aplikasi SMS Sekolah yang dibangunkan oleh MyPressto.241 pada 2004 dan m enurun lagi kepada 19. Itulah antara konsep yang diamalkan menerusi Rakan Cop atau Raka n Potis yang berorientasikan masyarakat menerusi perkongsian bijak dan memberi p eluang orang ramai agar memainkan peranan aktif dan positif dalam memerangi jena yah bersama-sama pihak polis.695 pada 2005. Sistem Maklumat Murid ( . Kenyataan yang biasa anda dengari seperti "segalanya di hujung jari anda" membuk tikan hakikat ini. iaitu Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM). Melalui sistem berkenaan. Kecanggihan teknologi pada masa kini sebenarnya mampu menyu mbangkan sesuatu yang SMS hari ini digunakan bukan sekadar untuk berhubung denga n rakan-rakan.3 peratus untuk tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Tegasnya.7 bilion SMS yang menyaksika n peningkatan sebanyak 4. Timbalan Perdana Menteri. com Sdn. Aplikasi yang menggunakan teknologi SMS itu akan dapat memudahkan komunikasi antara pihak sekolah dan ibu bapa. SMS merupakan alat komunikasi yang paling cepat dan cekap unt uk memaklumkan kepada agensi-agensi penguat kuasa seperti polis mengenai kejadia n jenayah. Kepentingan SMS hari ini digunakan bukan sekadar untuk berhub ung denganrakan¬rakan. Aplikasi itu merupakan satu langkah ke hadapan dalam pembestarian sekolah kerana merupakan sebahagian daripada sistem pengurus an sekolah. Fasa pertama melibatkan data-data daripada tiga aplikasi. boleh m enjadi alat berkesan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang paling selamat untuk didiami. Ibu dan bapa terutamanya yang sibu k bekerja mungkin tidak mempunyai masa yang banyak untuk mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Caj yang dikenakan kepada ibu bapa untuk menggunakan SMS Sekolah ada lah minimum iaitu cuma RM3 sebulan. Hal ini demikian kerana sekiranya dimanfaat sepenuhnya. Kerajaan harus mengekang permasalahan ini sebelum menjadi parah kerana secara langsung unsur-unsur penghantaran SMS ini menggalakkan pembaziran dan pemborosan secara keterlaluan. Datuk Seri Najib Tun Razak mahu orang ramai menggunaka n SMS bagi melaporkan kepada pihak berkuasa mengenai masalah sosial seperti kes rogol dan jenayah.571 pada 2003 kepada 21. tetapi ada dalam kalangan stesen TV yang mengena kan caj bayaran hingga 65 sen bagi setiap kiriman atau undian yang dilakukan. tetapi merupakan teknologi maklumat yang mempunyai faedah yang le bih besar mungkin tidak pernah anda fikirkan selama ini. Datuk Noraini Ahmad pada Perhimpunan Agung parti it u pada tahun lalu.

30. Orang ramai akan dimaklumkan menerusi SMS sekiranya ada kekosong an jawatan yang sesuai dengan maklumat permohonan yang telah dihantar sebelum in i. disiplin. Penyebaran mesej yang menyentuh sensitiviti agama misalnya boleh mencetuskan p erbalahan antara kaum dan ketegangan. kebenarannya. Dalam fasa itu. Untuk menggunakan perkhidmatan itu. Bagi golongan pencari pekerjaan. Dalam kes yanf terdahulu. Beberapa fungsi sistem telah bertambah menj adikan sistem itu lebih mesra pengguna dan dimanfaat sepenuhnya oleh pelanggan. serta memo. Sehubungan dengan halitu. maklumat yang dih antar ialah kehadiran.my atau laman web kementerian iaitu www. jenis jawatan yang dic ari. Da tuk Seri Dr. Hal ini kerana jika kita perhatikan penyebaran maklumat mela lui SMS amat mudah untuk dijadikan alat penyebar maklumat yang menyangkut pelbag ai isu hangat termasuk isu agama. Tan Sri Musa Hassan turut memberi am aran dan mengenakan tindakan terhadap mereka yang cuba menggugat keselamatan dan ketenteraman negara menerusi penyebaran SMS palsu. Datuk Seri Najib mengarahkan pihak polis supaya menjalankan Sias atan untuk mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab menyebar mesej melalui SMS itu. Ketua Polis Negara (KPN). Selain itu. Perkhidmatan yang dikendalikan o leh Bursa Buruh Elektronik(ELX). penambahbaikan antara muka juga telah dilakukan oleh MyPressto. sebanyak 49 pendud . pengguna akan menerima satu set data maklumat peribadi. kelayakan yang ada. memo. keputusan peperiksaan. Kerajaan perlu mengambil tindakan tegas ke atas individu terbabit yang menyebark an mesej tersebut melalui SMS kerana perbuatan mereka amat berbahaya. EMIS dan SMM. berbaur perkauman.elx. serta lokasi untuk diisi.gov.SMM). Dalam dunia era globalisasi kini amat malang bagi kita sekiranya kemajuan teknol ogi disalahgunakan. latihan. dan latihan pelajar. my untuk keterangan lanjut. serta kegelisahan rakyat di dalam negara. Sepanjang tempoh pelaksanaan fasa kedua. aktiviti kokurikulum dan makluman p enting yang lain daripada pihak Sekolah. khabar angin dan palsu bo leh ditahan di bawah Seksyen 28 Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Selepas itu . mereka boleh melayari laman web ELX iaitu www. dan takwi m aktiviti. Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (SSMS). keputusan ujian. Fasa kedua pula melibatkan sistem SSDM. setiap SMS akan dikenakan caj kepad a syarikat telekomunikasi sebanyak RM0. Isu agama ialah isu sensitif dan tidak boleh dipermainkan kerana mudah mendapat perhatian orang ramai untuk disebarkan kepada penerima lain.go v. orang ramai hany a perlu menaip ELX MENU dan hantar kepada 32255 sebagai pendaftaran.15 sen dan caj premium sebanyak RM0. p enerima SMS juga perlu memastikan kesahihan sesuatu berita yang diterima agar ti dak terperangkap dengan berita berunsur fitnah sekali gus turut memanjangkan ber ita yang diragr. khabar a ngin atau berita palsu.mohr. Sistem Ma klumat Integrasi Pelajar (ISIS). Fong Chan Onn. Kementerian Sumber Manusia telah pun melancarkan perkhidmatan mencar i pekerjaan menggunakan SMS yang membolehkan orang ramai mengetahui maklumat men genai jawatan kosong dalam tempoh yang singkat. dan mengurangkan pergantungan negara kepada pekerja asing. Sejak akhir-akhir ini. dan Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS). Selain itu. P erkhidmatan itu merupakan antara usaha kerajaan untuk mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga manusia. dan sebagainya yang semakin berleluasa dan membimbangkan . Data daripada tiga aplik asi tersebut akan membolehkan sistem menyalurkan maklumat melalui SMS kepada pen jaga berkaitan kehadiran. Berdasarkan maklumat dalam laman web ELX. sebelum dihantar semula ke no mbor berkenaan. Mana-mana individu yang dida pati bertanggungjawab menyebarkan SMS berunsur fitnah. perhimpunan haram. disiplin.Jabatan Tenaga Kerja kementerian itu menyediakan pelbagai maklumat jawatan kosong sama ada di sektor awam mahupun swasta. Pelanc aran perkhidmatan berkenaan dilakukan oleh Menteri Sumber Manusia ketika itu. SMS Sekolah mampu memberikan jawatan dan mengisi keperluan tersebut dengan membo lehkan mereka mendapat maklumat terus daripada pihak Sekolah tentang status keha diran anak-anak ke Sekolah. di samping merupakan satu mekanisme bagi mengatasi masala h pengangguran. Oleh itu. ada bang kes penipunan melalui penyebarai SMS yang tidak diundang datang k telefon pengguna.

Oleh itu. Sementara itu. serta Industri Kecil dan Sederhana. Kebanyakan mangsa yan g ditipu melibatkan peraduan Akademi Fantasia 4 (AF4) dan penipuan war menggunak an nama kerajaan Honf Kong. serta tidak ketinggalan syarikat gergasi seperti Petronas.000 akibat tertipu dengan tawaran hadiah bernilai berpuluh-puluh ribu ringgit yang diterima melalui SMS S epanjang tahun lepas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersi Negeri.uk Kuala Terengganu mengalami kerugian kira-kira RM200. ikhtiar. Supritendan Mohd. Bidang keusahawanan bukan sahaja bidang yang amat dituntut oleh Islam. iaitu de ngan menghantar SMS mendakwa penerima memenangi hadiah yang bernilai ribuan ring git. budaya SMS mahupun MMS kini merupakan cars berkomunikasi yang pal ing mudah. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. usahawan pula ialah orang yang me libatkan diri dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) kerajaan menyasarkan untuk membudaya kan semangat keusahawanan dalam kalangan 1. Sebagai pengguna kits perlu bijak menggunakan apa¬apa sahaja kecanggihan yang ada dalam industri teknologi komunikasi dan maklumat berdasarka n kepentingannya dan bukan untuk hiburan semata-mata bagi mengelakkan pembaziran . Modus operandi penjenayah terbabit cukup mudah. dan juga merupakan fardu kifayah bagi umat Islam. Amanah Ikhtiar Malaysia. Peni puan menggunakan nama Petronas pula sebanyak 21 kes manakala satu kes SMS berkai tan kerajaan Hong Kong. piha k kerajaan sentiasa memberi penekanan terhadap aspek Pembangunan usahawan semata -mata untuk melahirkan lebih banyak golongan usahawan dalam pelbagai bidang agar mereka dapat memajukan diri tanpa batasan. Kesimpulan Secara tuntas. serta sanggup meng hadapi risiko. usahawan ialah orang yan g berusaha membuat sesuatu yang baru (kreatif). Bank Pembangu nan. Walau bagaimanapun syarikat¬syarikat telekomunikasi di negara ini diminta supaya membantu kerajaan memantau kegiatan pihak yang tidak bertanggungjawab dan menya lahgunakan teknologi komunikasi bagi tujuan membendung aktiviti tidak bermoral. Suspek kemudian mengarahkan mangsa memasukkan sejumlah wang ke dalam satu n ombor akaun sebelum menunggu panggilan daripada Suspek bagi menuntut wang yang d imenangi. kegiatan. di samping membimbing mereka yang ingin memuakan perniagaan. Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:36 0 ulasan PEMBANGUNAN USAHAWAN : USAHA DAN PELUANG Artikel asal milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin pemilik asal karya. Pelbagai cara digunakan oleh penjenayah berkenaan yang mendakwa kononnya mereka daripada syarikat-syarikat telekomunikasi seperti Celcom dan Maxis. keusahawanan berasal daripada kata dasar "usaha" yang meruj uk kepada inisiatif. Maxis (tujuh) dan CELCOM empat. dan kerja. dan mencipta sesuatu yang lebih baik (inovatif). Antaranya kerajaan menyediakan banya k bantuan seperti Yayasan Tekun Nasional. Sebanyak 16 kes dilaporkan oleh m angsa yang ditipu melalui SMS daripada AF4. jumlah kes berkenaan yang dilaporkan pads tahun l epas meningkat sebanyak 3 kes berbanding tahun sebelumnya. ba hkan merupakan sunnah para nabi dan sahabat Rasulullah s. Adnan Abdullah berkata. mengatur. sekali gus mempertahankan daya maju perniagaan yang telah diterok ainya. ringkas. Dasar kerajaan ialah menggalakkan rakyat berdikari dan men . atau perkhidmatan. Dengan kata lain.w. serta memikul tanggungjawab u ntuk mencapai sesuatu matlamat. Usahawan bertanggungjawa b dalam mengusahakan sesuatu perusahaan sama ada dalam bidang pertanian.5 juta warga Malaysia. dan mewujudkan pasaran. MENURUT Kamus Dewan.a. dan efektif. serta lebih menjimatkan untuk berhubung antara satu sama yang lain. pengeluaran. merancang. pentern akan. Hal ini selaras dengan pendekatan Is lam Hadhari yang menjadi dasar Pembangunan negara dalam era pemerintahan Perdana Menteri.

Kita mahu mereka juga menjadi bos dan tidak sekadar kuli. pada tahun 2007 sahaja pihaknya telah meluluskan permohonan s ebanyak 3. Bagi membuktikan kesungguhan dan komitmen yang berterusan. cumber air. Dengan adanya budaya wiraswasta ini juga telah membuatkan 50 GLC yang m ajoritinya diterajui pengurusan dan profesional bumiputera berjaya menempa kejay aan. Lantaran itu. pinjaman kewangan. penternak. Menterinya berkata. Ribuan siswazah lulusan universiti atau yang makan gaji dengan syarikat. logistik. . infrastruktur asas. Rakyat tidak boleh terus mengharapkan majikan menyedia kan pekerjaan kerana pada masa ini terlalu banyak orang yang memiliki kelulusan tinggi.000 usahawan tani baharu dapat dilahirkan dalam RMK-9 berikutan sambutan y ang menggalakkan dalam kalangan masyarakat petani. bioteknologi. kerajaan juga amat memandang serius bidang p ertanian sebagai Industri yang penting dan mempunyai impak. dan peluang pasa ran ke luar atau dalam negara. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. aeroangkasa. pemimpin nombor dua negara. Pihak swasta yang berminat mengusahakannya hanya perlu menyuntik kep akaran teknologi yang mereka miliki. dan talian komunikasi manakala pinjaman disediakan oleh Bank Pertanian dengan kerjasama beberapa institusi kew angan lain. Oleh itu. dasar itu memerlukan kesediaan rakyat un tuk berubah. Datuk Seri Naj ib Tun Razak. dalam bidang usahawan tani kerajaan menjangkakan leb ih 10. Hal ini sinonim dan bertepatan dengan sl ogan yang Bering diuar¬uarkan kerajaan melalui media massa iaitu 'Pertanian adalah Perniagaan'. Selain itu. serta potensi yang b esar kepada pembangunan ekonomi negara. dan animasi. beliau berharap semua pihak khususnya syarikat berkaitan ke rajaan (GLC) akan terns melaksanakan tanggungjawab sosial bagi membantu menggand akan usahawan Melayu termasuklah wiraswasta wanita yang berdaya saing dan berday a tahan. minyak dan gas. dan nelayan untuk menjadi usahawan tani. Sebanyak 39 kawasan disediakan di bawah konsep Zon Industri Akuakultur (AIZ) untuk tujuan berkenaan yang dimulakan penghujung tahun 2007. pelancongan. Tan Sri Muhyidd in Yassin berkata. Keadaan ini berlaku berikutan terdapat kese daran yang tinggi dalam kalangan masyarakat tani yang menyedari bidang itu berpo tensi besar untuk berkembang dan memberikan pulangan lumayan. p ihaknya telah memperuntukkan sebanyak RM34 juta bagi membantu pengusaha¬pengusaha kecil di luar Bandar mengembangkan perniagaan masing¬masing agar terns berkembang dan berdaya saing. Timbalan Perdana Menteri. melalui pakej tersebut kerajaan akan menyed iakan tapak penternakan. kerajaan menawarkan p akej bernilai RM2 bilion kepada mana-mana pihak yang berminat untuk menjadi usah awan akuakultur.400 pengusaha kecil untuk mengusahakan pelbagai aktiviti asas tani bag i menambah pendapatan masing-masing.Sebagaicontoh. bidang perubatan. wajar m enjadi usahawan yang mampu meneroka bidang-bidang ini setelah mendapat ilmu dan latihan yang cukup. Bagi tujuan itu. Se hubungan dengan itu. dan pertanian moden. Secara tidak langsung. Di samping itu. Mereka yang berminat hanya perlu mengusahakannya dengan kepakaran serta teknologi yang dimiliki masing-masi ng. para usahawan tempatan dapat merebut peluang keemasan ini untuk m emberanikan diri meneroka bidang-bidang perniagaan baharu termasuk pengeluaran p roduk halal. kerajaan akan terus menggalakkan masyarakat supaya menceburi bidang ini kerana p ada masa yang sama mereka membantu negara dalam mengurangkan kadar pengangguran dan membangunkan negara.turut menyeru rakyat negara ini terus terlibat secara aktif dalam b idang ekonomi termasuk meningkatkan budaya wiraswasta sejak di bangku sekolah da n menara gading lagi. iaitu bekerja sendiri dan tidak mengharapkan pekerjaan sama ada den gan kerajaan atau swasta. Infrastruktur asas dalam pakej ini termasuk jalan raya. Kesemua pemohon telah menjadi usahawan tani yang berdaya sain g hingga berjaya menembusi pasaran antarabangsa.erajui perniagaan kerana dapat membantu menyediakan lebih banyak peluang pekerja an untuk rakyat. Konsep wiraswasta yang bermaksud orang bijak dan berkebole han dalam mengusahakan perniagaan serta perdagangan secara profesional merupakan langkah yang dapat merapatkan jurang ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu. Mere ka juga boleh menceburkan diri dalam bidang kewangan Islam.

para pelajar dikehendaki menyediakan serta membentangka n kertas kerja dan membuat permohonan dengan syarikat-syarikat terlibat tentang jenis atau bentuk perniagaan yang hendak mereka jalankan. Tidak cukup dengan itu. Penganjuran Gerak Usahawan yang konsisten sejak tahun 2005 merupakan terjemahan hasrat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia (MeCD) untuk membe ri galakan kepada orang ramai menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu kerjay a pilihan. Kerajaan berkemungkina n mempertimbangkan untuk membantu pelajar yang dilihat berpotensi menjadi usahaw an supaya mereka mampu mencapai kejayaan cemerlang datam bidang itu. Perbadanan Nasional Berhad (PNS). dan udang. Jordan. Melalui Gerak Usahawan berpuluh¬puluh ribu usahawan baru b erjaya dibangunkan dalam pelbagai bidang daripada pemakanan dan minuman. Selain itu. kosmeti k. setiap agensi menawarkan perkhidmatan terbaik untuk baka l usahawan dengan menyediakan pusat serenti yang meliputi khidmat bimbingan.000 tan metrik dengan nilai k ira-kira RM6. pel uang pembiayaan. dan Emiriah Arab Bers atu. serta sokongan berterusan dalam pelbagai aspek ya ng lain. penyumbang terbesar hash penge luaran tersebutialah kerang¬kerangan. Mata pelajaran tersebut mempunyai dua jam kredit.000 hektar dijangka d ibangunkan menjelang 2010. telekomunikasi. Datuk Mustapa Mohamed berkata. Bidang keusahawanan kini diceburi bukan sahaja lelaki. Hal ini selari dengan visi kerajaan untuk melahirkan Masyarakat Perda gangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya wing dan mampu meneroka kekayaan-kekayaan baru. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi be sar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. para pelajar akan didedahkan dengan asas-asas untuk menjadi us ahawan.200 hektar dengan 35.3 bilion.Industri akuakultur di negara ini menghasilkan keluaran sebanyak 203. Menteri Pengajian Tinggi. tekstil.000 tan met rik bernilai RM1. serta Kanada manakala negar a Timur Tengah antaranya ialah Arab Saudi.3 juta tan metrik pada tahun 2005.3 bilion tahun lalu. jualan langsung. Program murni ini turu tsokongan padu daripada semua agensi McCD terutama UDA Holdings. dan pinjaman. Bank Pembangunan. Belgium. semua pelajar baharu yang mendaftar di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) diwajibkan mengambil mata pelajaran k eusahawanan. China pula ialah pengeksportdan pengeluarterbesar tilapia dengan hash kelua ran sebanyak sejuta tan metrik pada 2005. menyediakan bimbingan dan sokongan berterusan dapat diukur me lalui minat rakyat terutama golongan muda dan siswazah yang kini tidak lagi teru ja untuk "makan gaji" tetapi sudah bersedia menjadi "tuan" untuk diri sendiri. dijangka berkembang sebany ak 21. serta pembabitan mereka se . sehinggalah kepada sektor automotif.5 peratus setahun bermula 2006. Kejayaan McCD sebagai kementerian yang bertanggungjawab membudayakan bi dang keusahawanan. Tilapia meru pakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedun ia sebanyak 2. francais. Amerika Utara. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan peng eluaran sedunia sebanyak 2. Perancis. Kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunk an dengan akuakultur ialah seluas 330. Melalui pendedahan sebegini mereka t idak lagi terlalu bergantung kepada kerajaan untuk mencari pekerjaan. insurans. Bank Rakyat. ikan air tawar. Ma ra. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dim ajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. pertanian . Mata pelajaran ini hanya asas da n diwajibkan kepada semua pelajar IPTA supaya minda mereka terbuka untuk berdika ri dengan meneroka setiap peluang yang ada. melalui ma ta pelajaran itu. Semasa lat ihan amali keusahawanan. Pada 2010 sasaran jumlah pengeluaran akuakultur adalah sebanyak 662. perkhidmatan. dan Yayasan Te kun Nasional. iaitu 25 peratus merup akan teori manakala selebihnya latihan amali di beberapa syarikat dalam pelbagai bidang khususnya industri kecil dan sederhana. Bank SME. Kaum wanita merupakan tu lang belakang kepada pembangunan keluarga dan negara. tetapi juga wanita malah ada antara mereka yang muncul sebagai usahawan berjaya. iai tu Amerika Syarikatdan Kanada merupakan pengimport terbesar tilapia diikuti nega ra Eropah seperti United Kingdom. Menurutnya. Kuwait. Bagi segi pengeluarannya pula. mulai semester Julai tahun lalu. teknologi.3 juta tan metrik pada tahun 2005.

ma lah setanding dengan kaum lelaki termasuk bidang keusahawanan. Ops Statik. Selain kerajaan par a usahawan yang telah berjaya diharap dapat membantu kerajaan dengan memberi pel uang kepada mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. serta latihan pekerjaan. KEMALANGAN JALAN RAYA ISU nahas atau kemalangan dan kematian di jalan raya sudah menjadi masalah negar a yang Bering menghantui kits setiap hari. Sebenarnya pelbagai modus operandi telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya khususnya pada musim peraya an. keinginan untuk berniaga semakin hari semakin banyak. baik secara kecil-kecilan mahupun besar¬besaran di dalam negeri dan di luar ne gara. Perkembangan sihat ini merupakan satu tanda positif dan jelas menunjukkan wanita semakin prihatin dengan kemajuan diri. Langkah itu penting kerana kerajaan sentiasa berusaha k e arah meningkatkan taraf dan kedudukan wanita supaya bukan sahaja dihormati. Kemalangan jalan raya yang banyak ber laku pada musim perayaan khususnya bukan sahaja satu kerugian kepada keluarga ma ngsa dan rakan¬rakannya. pakaian. Secara tuntas. Usahawan wanita digesa bersikap le bih agresif memajukan perniagaan dengan meletakkan matlamat memasarkan produk me reka sehingga peringkat antarabangsa. sekali gus memanfaatkan sumber manusia secara optimum. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. apa yang dilihat ialah masih ba nyak jumlah kemalangan dicatatkan dan nahas jalan raya kini menjadi ancaman nomb or satu di Malaysia yang semakin menggawatkan lebih-lebih lagi dengan penambahan . Bagi memudahkan mendapat sokongan dan bantuan mere ka juga perlu membuat rangkaian dan hubungan perniagaan yang strategik dengan pe lbagai agensi berkaitan. profesional. penggunaan helikopter untuk memantau perge rakan kenderaan. tetapi kerugian modal insan yang besar kepada negara Seti ap nyawa yang hilang akibat kemalangan jalan raya merupakan kerugian kepada nega ra kerana banyak wang dan perbelanjaan telah dikeluarkan ke atas mereka bagi tuj uan persekolahan. da n makanan keluaran mereka dapat memasuki pasaran lebih luas. mereka perlu memikirkan agar pelbagai barangan termasuk kraf tangan. pengedaran poster. Ops Sikap. Oleh itu. peperiksaan. tapi peluan g yang dapat disediakan oleh kerajaan amat terhad. terus berusaha. Bagi para us ahawan pula mereka pula sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bi dang. Mudahmudahan dengan usaha untuk menjanakan pembangunan usahawan di negara kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Ops Sikap yang telah diadakan seja k beberapa tahun kebelakangan ini misalnya lebih menumpukan kepada Sikap penggun a jalan raya yang menjadi faktor kemalangan dan peningkatan kadar kematian di ja lan raya terutamanya pada musim perayaan. Datuk Seri Rafidah Aziz berkata. menembusi pasaran peringkat antarabangsa. Semakin banyak kau m wanita yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan menjalankan perniaga an. Ops Pacak. kempen kesedaran dan termasuk penguatkuasaan dijalankan merupakan antara prakarsa kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia sentiasa selamat ketika berada di jalan raya. mereka juga perlu memastikan setiap produk yang dikeluarkan bermutu dan mampu mendapat Sijil Piawaian Antarabangsa (ISO). di samping mempunyai visi dan misi untuk Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:30 0 ulasan KEMALANGAN JALAN RAYA Artikel Asal Milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin daripada pemilik asal artikel tersebut. dan mementingkan kualiti barangan atau perkhidmatan yang d ipasarkan. dan korporat. meningkatkan kemakmuran ekonomi negar a.makin ketara dalam bidang ekonomi. Manakala. Malah. Namun.

3 Jalan Klang¬Teluk Intan. 62 Jalan Gua Musang. 85. Km. "Tiada apa yang mustahil di dalam dunia ini. 29. Me nteri Kerja Raya. projek yang dijangka siap da lam tempoh dua tahun itu membabitkan pembinaan lorong motosikal sejauh 323 kilom eter dengan kos kira¬kira RM140 juta. Projek ini akan dibina di jalan-jalan Persek utuan. Km. 40 Jalan Sibu-Bintulu.jumlah kenderaan saban tahun. Hal ini jugs seolah¬olahnya merupakan kenyataan beramaran bahawa sekiranya seseo rang mahukan sesuatu.693 penunggang dan pembonceng moto sikal meninggal dunia dengan jumlah kes kematian paling tinggi berlaku di jalan- . 15 Jalan Tampin¬Segamat.Kuala K rai. pihak kerajaan akan membina lorong khas motosikal dijalan-jalan Persekut uan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak bagi mengurangkan kadar kema langan jalan raya yang banyak melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Laluan motosikal di seluruh negara Tidak dinafi kan bahawa setiap kali Ops Sikap diadakan. 51 Jalan Alor Star¬Butterworth.5 Jalan Kuala Lumpur-Ip oh. Km. Tan Sri Musa Hassan berkata. dan Km." Pepatah Melayu ini sangat sino nim dengan sesiapa sahaja yang bertekad untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan . Senarai lokasi menara pemerhati poli s selain di Ayer Keroh ialah di Km. Samy Vellu berkata. Berdasarkan itu. sekiranya dal am keadaan terpaksa boleh melakukan sesuatu yang luar biasa. Angka kematian bukan sahaja tidak pernah menurun malah pemandu-pemandu semakin rakus menjadikan jalan raya sebagai tempat untuk b enumbs.8 Jalan Tuaran. Perangkaan nahasjalan raya pada tahun lepas menunjukkan sebanyak 3. Perdana Menteri. Slogan "Anda Mampu Mengubahnya" memang tepat sebagai peringatan kepada semua pengguna j alan raya. 36 Jalan Kuan tan¬Kemaman. Menara tinjau polis Enam belas menara pemerhati polis beroperasi di seluruh negara bermula penghujun g Jun tahun ini dalam usaha pihak berkuasa untuk mengurangkan kadar kemalangan j alan raya terutama kemalangan maut. Datuk Seri S. 4. 184 Jalan Johor Bahar u-Seremban. Km. Manusia. tumpuan yang lebih diberikan kepada p enunggang dan pembonceng motosikal kerana peratusnya sangat tinggi. Persoalannya takkan sehingga kita terpaksa mengharapkan Ops Sikap sepanjang tah un. Km. 81 Jala n Jerangau¬Jabor. tiga buah menara itu yang dibin a oleh Projek Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS) Berhad sebelum ini telah terbukti P rogram Pendidikan Keselamatan lalan Raya (PPK1R) dapat membantu memberi kesedaran dan p anda arah uMuk menjadi pemandu yang berhemah di peringkat yang lebih awal lagi b erkesan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Menurutnya . Dengan kehadiran polis trafik yang dapat dil ihat dari jarak jauh oleh pengguna jalan raya di semua menara berkenaan akan mem beri kesedaran dan mengingatkan pengguna supaya memandu dengan lebih berhemah da n bertimbang rasa. 83 Jalan Gua Musang-Kuala Krai. Km. Da tuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata. Seksyen 57 Jalan Kota Tinggi-Sungai Rengit. 33 Jalan Kuala Terengganu¬Kuantan. Km. iaitu sebany ak 60 peratus daripada keseluruhan jumlah kes kemalangan yang direkodkan. Lantar an itu. Jelutong Expressway. cawangan traf ik Polis Diraja Malaysia (PDRM) memanjangkan idea pembinaannya yang dicetuskan P erdana Menteri dan diluluskan Kabinet ke jalan Persekutuan berdasarkan statistik kadar kemalangan yang agak tinggi di situ. Tumpuan projek pembinaan lorong khas itu akan diberikan kepada jalan raya yan g dikenal pasti sebagai kawasan Bering berlaku kemalangan. Km. Usaha mensifarkan kemalangan jalan raya bukanlah impian pihak kerajaan semata-ma ta. 30 Jalan Kuching¬Serian. ki ta tidak dapat membayangkan betapa banyak lagi yang akan mati di atasjalan raya. tetapi pemandu itu sendiri tidak mahu mengubah sikap mereka sendiri. kerajaan tiada mahu langsung kemalangan jalan raya pada musim perayaan walaupun ramai menganggapnya mustahil. Km. iaitu jalan raya yang dibina dan diselenggarakan oleh Kerajaan Persekutua n. selain mengambil kesempatan menguji kemampuan kenderaan masing-masing me mecut. Ketua Polis Negara. Memang Ops Sikap itu membantu kerana tanpa Ops Sikap. Km. mereka akan melakukan apa¬apa sahaja.keadaan "nahas sifar" ini boleh dicapai kerana kajian menunjukkan kebanyakan ke malangan jalan raya disebabkan oleh faktor manusia dan bukannya faktor kenderaan atau jalan tidak elok. Sabah. Km.

pemandu secara umumnya hanya mematuhi peraturan atau bersikap hipokrit apabila ada kelibat polis dan bukan k erana sikap untuk keselamatan jalan raya. pihaknya tidak dapat menguatkuasakan penggunaan kaedah berkenaan yang dilihat sebagai kaedah terbaik menangani masalah peningkatan kemalangan jalan raya. Unit Kamer a Pengawasan Bergerak telah diwujudkan untuk memantau pemandu dan pengguna jalan raya yang memandu dengan laju dan tidak mematuhi lampu isyarat. Menurutnya di Paris. Di bawah fasa pertama dan kedua. ahli politik. PDRM meminta supaya Jabatan Pengangkutan Jalan (JP J) menghidupkan kembali kaedah pemberian mata "demerit" kepada pesalah jalan ray a bagi membendung jumlah kemalangan maut yang semakin serius sehingga mencecah 6 . Ketua Polis Negara. Analisis dalam beberapa Ops Sikap sebelum ini mendapati. Kerajaan yakin dengan adanya lorong khas itu dapat mengurangkan kadar nahas di negara ini khususnya kes-kes kemalan gan maut. Tan Sri Musa Hassan baru-baru ini mahu kaedah pemberian mata 'demerit' kepada pesalah jalan raya dihidupkan semula bagi memastikan pemandu k enderaan yang banyak menerima saman disenaraihitamkan. Segala peraturan jalan raya. Di bawah fasa k . Melalui kaedah yang diperkenalkan di bawa h Sistem Keselamatan Jalan Raya (KEJARA) pada 1997 itu. Sebenarnya. dan barisan tidak memerlukan kita berpendidikan tinggi dan tidak pula menjatuhkan apa-apa juga nil ai baik yang ada dalam diri kita. Sistem tersebut berupaya beroperasi dengan baik sekiranya diselenggarakan dengan betul. jumlah kematian akibat kemalangan hanya 50 orang setahun dan hal ini amat memeranjatka n. Kempen Keselamatan Jalan Raya bukanlah untuk m enyusahkan. kesediaan untuk mematuhi peraturan.316 kes. Senior Asisten Komis ioner (SAC) II Nooryah Md. sistem pemberian mata demerit bagi setiap kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh pemandu itu terbukti mampu meng urangkan jumlah kemalangan jalan raya.jalan Persekutuan. serta terbukti sistem demerit berkesan dalam mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya pada musim perayaan. s erta papan-papan tanda amaran adalah sebagai panduan bagi memelihara keselamatan jalan raya untuk semua pemandu. kaedah pem berian mata 'demerit' itu mampu mengurangkan masalah kemalangan jalan raya keran a lesen pemandu yang kerap melakukan kesalahan jalan raya tidak dibenarkan diper baharui. Melalui pendidikan sahaja . pemimpin. badan profesio nal. Anvar memberitahu. arahan. Begitu j uga dengan terlaksananya program keselamatan jalan raya melalui komuniti yang me mbabitkan majikan. ketua agama. Pemasangan kamera itu yang akan dilaksa nakan dalam tiga fasa sehingga 2010. Pada awal tahun ini. 601 sekolah rendah terpilih akan dapat membantu memberi kesedaran dan pandu arah untuk menjadi pemandu yang berhemah di peringkat yang lebih awal lagi. sikap pemandu di Malaysia ini berupaya diperbetul. serta Shah Alam. iaitu sebanyak 1.000 kematian setiap tahun dan mengakibatkan negara kerugian kira-kira RM9 bilio n setiap tahun. Selain usaha pihak kerajaan mengekang kemalangan jalan raya. sikap pemandu yang tida k mematuhi undang-undang jalan raya dan tidak mempedulikan kenderaan lain merupa kan punca peningkatan kemalangan. Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman ketika itu. rekod pesalah diwujudkan melalui notis saman berkaitan dengan kesalahan terjadual dan mata 'demerit' aka n dikira. Peraturan jalan raya sepatutnya dipatu hiatas dasarsedartentang kebaikannya dan bukan takut daripada disaman pihak berk uasa. Dengan kata lain. Pemasangan Kamera Sistem Penguatkuasaan Autotmatik Automatik (AES) yang antaranya berfungsi sebagai perangkap had laju dan merakam pelbagai kesalahan trafik akan dipasang di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan da n sekitar Kuala Lumpur. Selagi JPJ tidak menghidupkan semula sistem itu. langkah yang paling tepat untuk dilaksanakan ialah melalui pendidikan. Malah. Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PPKJR) yang telah diperkenalkan di 7. Tidak ada yang tidak kena de ngan kempen atau ops yang dilancarkan setakat ini. cuma pemandu di Malaysia ini perlu diberikan pendidikan. barangkali seawal mungkin. pendidik. sukarelawan dan belia juga diharapkan akan menjadi pemangkin bagi merealisa sikan hasrat murni kerajaan dan seluruh warganegara.tetapi memberi faedah kepada pengguna.

abang. Pemasangan sistem yang dilaksanakan oleh JPJ itu bertujuan memastikan pengguna jalan raya s entiasa mematuhi undang-undang lalu limas dan sebagai bukti pendakwaan. kawan. telefon bimbit memang membawa kebaikan kepada remaja dalam a spek komunikasi. Usaha mensifarkan nahas jalan raya tidak ki ra sama ada sempena perayaan mahupun di luar musim perayaan bukanlah suatu perka ra yang mustahil. Telefon bimbit sudah menjadi satu bentuk perhiasan diri yang harus dimiliki oleh semua remaja. Salim Parlan berkata. Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:25 0 ulasan TELEFON BIMBIT Telefon bimbit merupakan alat komunikasi penting dalam era globalisasi ini terut ama kepada golongan remaja. AES akan diletakkan di lor ong-lorong kenderaan awam di Kuala Lumpur. Kecanggihan telefon bimbit sering menarik minat remaja sehingga a da yang sanggup menahan lapar atau bekerja ketika cuti sekolah semata-mata untuk mendapat telefon bimbit yang lebih baik. adik. kejuruteraan. Penggunaan telefon bimbit yang begitu meluas ini tel ah membuktikan bahawa teknologi ini penting kepada remaja dan impak negatif yang timbul. Projek lain pula membabitkan p rogram dalam pendidikan. Jadi. Jelaskan. beberapa kawasan dipilih untuk fasa pertama AES sebelum diperluas ke seluruh negara.etiga. dan perlindungan alam sek itar. lampu-lampu isyarat di seluruh Shah A lam dan juga di kawalan perangkap had laju di Lebuh Raya Utara Selatan. Kemudahan berhubung juga mengelakkan pelba gai masalah seperti aspek keselamatan. Eropah. Melalui AES. Keadaan ini menyebabkan ramai yang men ganggap telefon bimbit sudah menjadi satu pembaziran tetapi ada yang masih menya njung kepentingan telefon bimbit ini. soal keselamatan di jalan rays adalah tanggungjawab setiap individu sebagai pengguna jalan raya dan bukannya tanggungjawab pihak berkuasa atau kerajaan semata-mata. sekali gus mengurangkan kemalangan jalan raya dan kematian akibat na has itu. Pengarah Penguat Kuala JPJ. China. pihak polis atau penguat kuasa memang sentiasa berusaha sedaya-up aya untuk mengekang kemalangan daripada terns bertambah. Penguatkuasaan. kamera pengawasan akan mengawasi aspek kesalahan lalu limas yang lain sep erti memotong di garisan berkembar dan menggunakan lorong kecemasan. kakak. kamera mengawasi setiap pergerakan kenderaan dan mencatat kelajuan dan makl umat itu dihubungkan ke pusat kawalan untuk mengenal pasti kenderaan yang melaku kan kesalahan lain lintas. Fasa pertama AES ak an mula digunakan menjelang musim perayaan tahun ini. Negara-negara seperti Australia. H ubungan antaa ibu bapa. dan K orea Selatan telah lama menggunakan Sistem ini dalam usaha mendisiplinkan pemandu dan pengguna. Sistem itu terbukti berkesan dalam mendisiplinkan pemandu dan pengguna jalan raya. Konsep sistem pesanan ringkas (SMS) yang unik bersama-sama dengan ikon dan lagu atau irama menjadikan penggunaan teknologi in i untuk berinteraksi begitu romantik. guru dan sebagainya menjadi l ebih akrab kerana telefon bimbit mempunyai kelebihan yang tidak mungkin dapat di capai oleh perbualan tradisi kita. Amerika Syarikat. Secara tuntas. Anggota JPJ yang bertugas di pusat kawalan itu nanti akan memproses gambar yang diterima itu bagi mengenal pasti identiti dan alamat pemandu. setiap pengguna haruslah mempunyai komitmen yang per lu ditunaikan setiap kali berada di jalan raya. Lantaran itu. AES iala h antara empat projek yang dicadangkan kementerian itu di bawah Pelan Induk Kese lamatan Jalan Raya selama lima tahun (2006-2010). Namun. Pengguna pe rlu menganggap sasaran menurunkan statistik kemalangan jalan raya ke peringkat s ifar merupakan satu tuntutan sosial. tidak membuang masa untuk menunggu dan me ndapat ketepatan tentang sesuatu perkara yang sering menimbulkan masaalah kepada remaja kini. . apakah kebaikan-kebaikan tel efon bimbit kepada remaja? Satu kebaikan memiliki telefon bimbit ini ialah kemudahan untuk berkomunikasi. Tegasnya.

Konklusinya. punca dan langkah yang ef ektif untuk menanganinya. Lan taran itu. masalah jenayah kolar putih ini turut merebak lantaran sikap masyara . Tambahan pula. Sikap suka menggunakan telefon ini u ntuk berhubung memastikan kos turut bertambah dan penggunaan telefon yang sebegi ni menyebabkan remaja tidak nampak penggunaan kosnya sehinggalah mereka terpaksa membayar bil telefon itu. lagu dan data peribadi.Kebaikan kedua ialah telefon bimbit ini menjadi satu bentuk penyampaian informas i yang pelbagai dan menarik. Teknologi ini memudahkan pelbagai maklumat disalurk an seperti berita. Mereka juga sering menghabiskan masa dengan membuat SMS atau berbual sehingga melupakan tanggung jawab mereka sebagai pelajar iaitu belajar. Maklumat ini berguna kepada remaja ke rana melalui penggunaan yang betul semua maklumat ini dapat memastikan remaja me mahami sesuatu atau melakukan sesuatu dengan betul. telefon bimbit mampu menyebabkan remaja mengalami masaah kewangan yan g serius. fenomena sosial ini mempunyai pelbagai imlikasi. Sudah pasti impak yang paling banyak dipaparkan ialah penggunaan telefon bimbit ini menyebabkan kos hidup remaja bertambah. Akibatnya. Masyarakat menganggap masaah rasuah ini bermaha rajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang telus terutama dalam as pek pemberian tender dan projek lain yang menyebabkan ramai pekerja awam mengamb il kesempatan daripada kelemahan itu untuk mengambil wang secara haram ini. Selain itu. telefon bimbit yan g mempunyai pelbagai guna ini penting dalam memastikan remaja kita menjadi remaj a berinformasi. telefon bimbit harus dikawal penggunaannya terutama kepada remaja. Namun dalam masa yang sama penggunaan telefon bimbit in turut member i sat dimensi baru kepada hubungan keluarga. Ibu bapa harus menegur dan memarahi anak mereka yang keterlaluan menggunakan tek nologi ini. Keadaan ini mungkin membawa mereka terpaksa mencari w ang dan ada yang terpaksa beralih ke arah cara yang negatif seperti mencuri. Keti adaan sistem pemantauan yang berkesan telah menyebabkan ramai kaki tangan awam y ang terangsang untuk melakukan jenayah yang keji ini. penggunaan telefon bimbit menyebabkan remaja tidak memberi tumpua n dalam aspek pendidikan mereka. Media massaa turut menyiarkan pelbagai kes yang melibatkan pegawai kerajaan berprofil tinggi yang terlibat dalam amalan rasuah ini sebagai bukti betapa masalah ini semakin menular dalam masyarakat kita. Jela slah. S emakin tinggi kadar rasuah di sesebuah negara itu maka semakin rendahkan perseps i masyarakat luar terhada kemampuan rakyat negara terbabit untuk melakukan sesua tu terutama dalam aspek ekonomi. Punca yang ketara tentang gejala ini sering dikaitkan dengan masalah ketelusan s istem pentadbiran kerajaan kita. Jelaslah. Mungkin remaja harus lebih bijak da lam kemelut ini supaya mereka terus dihormati oleh masyarakat Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:21 0 ulasan RASUAH : PUNCA DAN CARA MENGATASI Karangan Rasuah. Ada remaja terutama yang masih belajar mengguna kan telefon bimbit di dalam kelas ketika guru mengajar tanpa segan silu. banyak pelajar akan terjejas prestasi pelajarannya kerana penggunaan telefon bimbit. Faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah mengatasinya Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan istilah tumbuk rusuk atau makan suap dan konotasi ini membawa maksud yang negatif kepada imej sesebuah masyarakat itu. masalah ini berl eluasa apabila tiadanya satu ketelusan dalam sistem tadbiran awam negara kita. Jelaslah.

kelemahan dalam sistem kehakiman menjatuhkan huku man yang setimpal dengan kesalahan rasuah di negara ini telah memberi satu panda ngan salah tentang rasuah ini kepada masyarakat kita. Tindakan mahkamah mengenakan hukuman yang dianggap ringan kepada p esalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka t elah memberikan satu pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman kita untuk menangani isu ini. . semua faktor dan langkah mengatasi kemelut sosial ini harus ditelit i dan dipantau oleh semua pihak dengan berkesan. Ringkasnya. ku rangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah rasuah ini menyebabkan masalah ini menular secara pantas dalam masyarakat kita terutama yang tinggal di bandar-ban dar besar. Mungkin konsep mencegah daripada mengubatinya lebih berkesan dalam memas tikan rasuah terus berkubur dalam tempat yang sepatutnya. kempen yang begitu mudah tetapi berkesan menjadi satu wahana yang baik dalam p eperangan memerangi amalan rasuah ini. tindakan tegas kerajaan mendakwa semua pihak yang terlibat tanpa memilih bulu akan memberi petanda bahawa pengamal rasuah akan menerima huk uman yang setimpal dan menakutkan mereka untuk melakukan jenayah ini. Konklusinya. Semua konsep yang baik dijel askan kepada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. Kelewatan untuk mengatasi masalah ini mampu menjadikan nega ra kita satu negara yang begitu sukar untuk dipercayai dan diuruskan pada masa h adapan. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah rasuah ini? Su dah pasti tindakan awal ialah kerajaan membuktikan kesungguhan mereka dalam mena ngani kemelut ini dengan menahan. Kempen yang dilancarkan itu mestilah menggu nakan media massa secara holistik iaitu daripada akhbar hinggalah ke internet un tuk memastikan semua khalayak masyarakat menerima kempen tersebut. Sesungguhnya. Usaha menerapkan konsep murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehi dupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. Hukuman yang ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepa da pihak-pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana mereka se dar mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang mereka ambil itu setelah kelu ar dari penjara. mendakwa dan menghukum pesalah-pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan mereka. penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. pendidikan kepada golongan muda berupaya menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begit u mudah dan berkesan. Kesungguhan kerajaan mendakwa atau menyeret mereka ini ke mahkamah a kan memberi satu peringatan agar mereka tidak mengambil rasuah pada peringkat aw alnya. Maka. Semua imej at au aksi yang dipaparkan melalui iklan itu mestilah berupaya meninggalkan kesan a tau menjadikan masyarakat berfikir dua kali sebelum mereka menerima rasuah. Ada kalan gan masyarakat yang menganggap masalah ini merupakan asam garam kehidupan yang h arus dan telah dialami oleh semua negara di dunia ini. Sesungguhnya. Perubahan paradigm masyarakat t erhadap rasuah perlu berlaku terlibat dahulu jika masalah ini hendak diatasi hin gga ke akar umbinya. Usaha kerajaan untuk menakutkan pesalah rasuah dan masyarakat boleh dicapai mene rusi satu kempen iklan yang efektif. Bukan sahaja kurangnya pemahaman tentang masalah ini yang membawa penularan geja la sosial ini tetapi masalah ini turut mempunyai kaitan dengan penguatkuasaan un dang-undang yang dikatakan lemah dalam sistem perundangan negara kita tentang is u rasuah ini. Jadi .kat kita yang tidak peka dengan polemik masalah ini secara terperinci. Seterusnya. Persepsi sedemikian menye babkan mereka menganggap tindakan mengambil rasuah dan memberi rasuah itu sudah menjadi satu kebiasaan yang tidak pernah dimalukan oleh sesiapa sahaja. Rakyat masih beranggapan bahawa masih ada pihakpihak tertentu yang mengambil rasuah tetapi mereka tidak di bawa ke muka pengadi lan yang menimbulkan rasa tidak ppercaya rakyat akan keikhlasan kerajaan menanga ni isu ini.

pihak sekolah wajib menjadikan perma inan ini sebagai satu aktiviti sekolah yang penting untuk disertai oleh pelajar. Masyarakat kita masih lagi memainkan permainan ini tetapi semakin lama semakin dipinggirkan terutama oleh masyarakat muda di negara ini yang terlalu mengutamakan permainan moden. Malah. Penayangan iklan yang be rsesuaian seperti menjelaskan aspek kepentingan permainan ini boleh menimbulkan kesedaran dalam diri masyarakat. permainan warisan budaya ini akan terus dimainkan jika ada jurulatih yang bertauliah untuk mengajar masyarakat kit a. Oleh itu. ada ban yak tindakan yang boleh dilaksanakan untuk memastikan permainan ini terus wujud dalam minda masyarakat kita. Konklusinya. Kekerapan bermain permaina n ini berupaya untuk mewujudkan satu kesedaran yang hakiki terhadap permainan bu daya mereka ini. pembinaan gelanggang yang cukup oleh pihak berwenang mampu memberi nafas baru kepada keseinambungan permainan warisan budaya ini. pihak sekolah boleh menjadikan permainan tradisional ni sebagai sala h satu bentuk aktiviti kokurikulum yang disertai oleh pelajar. Langkah ini memastikan berlakunya keseinambungan da lam memainkan permainan yang semakin dilupakan lantaran tiadanya tunjuk ajar yan g tepat tentang permainan tersebut.Permainan tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini. Pada pendapat anda. Berkaitan dengan pembinaan gelanggang. pihak kerajaan boleh memajukan permainan ini dengan turut menyediakan jurulatih yang terlatih di setiap gelanggang yang t elah disediakan itu. Kelesuan minat pihak berkuasa dalam aspek in i bakal menyaksikan permainan tradisional ini semakin dilupakan. Tindakan ini mema stikan pelajar kita terdedah dengan jenis-jenis permainan tradisiona sejak muda lagi dan memahami kepentingan mengekalkan permainan ini. Masalah yang timb ul ialah pihak berkuasa tidak mempunyai keinginan politik yang bersungguh-sunggu h untuk menjayakan projek sebegini. promosi yang sesuai dan kena kepada sasaran me mberi satu dimensi baru pada permainan ini untuk terus hidup dan berkembang dala m masyarakat moden kita. Pemahaman ini kemudiannya akan dijelmakan dalam bentuk masyarakat cuba mengekalkan dan memainkan permainan ini sekerap mungkin dalam hidup mereka. Peribahan 'tepu k dada tanya selera' sesuai menjadi renungan kita semua kerana jika kita masih l eka mungkin permainan ini akan terus terkubur. perlukan usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permaina n-permainan tradisional? Apakah definisi permainan tradisional? Sebenarnya menurut Kamus Dewan. Kewujudan jurulatih ini memastikan masyarakat menerima lati han yang tepat tentang sesuatu permainan itu dan berupaya mengajarkan ilmu itu k epada anak-anak mereka pula. Kewujudan gelanggang ini memberi peluang kepada semua lapisan m asyarakat untuk bersama-sama menikmati permainan ini. permainan tradisional ini boleh dikekalkan jika pihak berkuasa mengadakan promosi yang berkesan tentangnya menerusi media massa. Pemingg iran permainan tradisional ini turut diketengahkan oleh media massa yang sering menyiarkan rungutan penggiat budaya yang menganggap masyarakat belia di negara i ni sudah tidak lagi memandang tinggi permainan budaya sendiri. Jadi. Sesungguhnya. wau dan dam menjadi permainan tradisional. Jelaslah. Selain itu. Oleh itu. Langkah awal yang boleh dilakukan dalam menangani isu ini ialah kerajaan menyedi akan lebih banyak tempat-tempat atau gelanggang untuk memudahkan rakyat memainka n permainan ini. . permainan tradisional merujuk permainan budaya yang sudah diamalkan oleh sesuatu masyarak at itu untuk satu tempoh yang tertentu seperti dalam kes masyarakat kita permain an gasing. Kesedaran yang dipupuk sejak awal in mampu memberi impak yang mendalam dalam jiwa seseorang pelajar seh inggalah mereka memasuki alam dewasa. permainan tradisional boleh dikekalkan jika semua langkah-langkah y ang dijelaskan di atas itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Peribahasa 'sehari selembar benang. Oleh itu. apakah perkara yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi penulis ya ng berjaya? Untuk menjadi penulis yang berjaya sudah pasti seseeorang itu perlu banyak menul is terutama aspek penulisan yang diminatinya. penulis yang suka berjalan sudah pasti mempunyai banyak ilham untuk menulis terutama tentang kehidupan kemanusiaan. seseorang itu memerlukan masa yan g panjang untuk menguasainya. Lantaran itu. penulis juga harus memiliki sikap suka berbincang dengan orang lain tentang sesuatu perkara terutama bahan yang akan dijadikan asas penulisan mereka . Namun. Sikap menerima pandangan membina atau kr itikan orang lain menjadikan penulis itu lebih berjaya dan matang dalam penulisa nnya. penulis perlu membaca dengan bany ak terutama ketika mereka sedang mencari bahan penulisan mereka. lama-lama menjadi kain membukti kan bahawa untuk menjadi penulis yang berjaya. Kerjaya sebagai penulis dikatakan satu kerjaya yang glamor terutama kalau hasil penulisannya berupaya dijual dengan banyak.Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 22:07 3 ulasan CARA-CARA MENJADI PENULIS YANG BAIK Nyatakan cara-cara untuk menjadi seorang penulis yang baik. masih ramai y ang menganggap kerja menulis mudah dan tidak perlu satu masa yang panjang untuk menguasainya. Penulis juga seperti kerjaya lain yang memerlukan seseorang itu untuk selalu berlatih sebelum berupaya menguasai a spek penulisan dengan baik. seseorang yang ingin menjadi penulis per lulah banyak menulis tanpa ada perasaan jemu. Maka. Malah. Keadaan ini membolehkan penulis memiliki banyak pengalama n tentang kehidupan terutama perkara yang boleh menjadi topik penulisan mereka.P engalaman yang diperoleh menerusi aktiviti berjalan atau mengembara ini berupaya menjadikan penulis lebih matang dan faham tindakan manusia terhadap sesuatu mas alah yang timbul. penulis juga harus banyak membaca terutama pembacaan yang berbent uk akademik atau bersesuaian dengan penulisan mereka. Jadi. Sikap media massa yang sering menayangkan kejayaan seseorang penulis turut menjadikan kehidupan penulis menja di buruan media massa terutama akhbar yang mementingkan berita sensasi. Penulis sering dianggap manusia yang bijak dan unik kerana berupaya menerangkan sesuatu aspek kehidupan. Pembacaan memberikan merek a lebih banyak kefahaman tentang teknik penulisan penulis lain dan juga menajamk an minda mereka terhadap sesuatu topik itu. Latihan demi latihan ini memberikan penulis satu gam baran sebenar tentang cara menulis. suka membaca dan m embuat renungan tentang kehidupan dengan lebih kritis. Jelasah. peristiwa atau apa-apa dengan mudah tetapi ber kesan. Tambahan pula. Perbincangan ini berupaya menghasilkan satu kefahaman yang sejati tentang taju k yang sedang ditulis oleh penulis itu. cara pembaca memahami karya dan mungkin cara mendapatkan ilham untuk menulis. penulis yang berjaya ialah penulis yang rajin. Sikap penulis yang peka t erhadap sesuatu perkara menjadikan diri mereka begitu unik. sikap suka berdiskusi memastikan penulis itu mampu untuk melihat sesuatu tajuk penulisan mereka dengan lebih baik. Selain itu. sikap penulis yang baik juga banyak bergantung kepada sikap yang suka men gembara atau berjalan. Membaca dan penulis merupakan satu i katan yang tidak boleh ditukar ganti. Kesimpulannya. Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman . perkara.

Sebenarnya. Pesalah turut dimaklumkan kesalahannya di dalam media massa untu k memberi peringatan kepada masyarakat. Selain itu. Sikap tegas dan telus kerajaan dalam mel aksanakan undang-undang memberi impak yang ketara dalam usaha menangani kemusnah an hutan. Langkah ini boleh dilanjutkan dengan menjalankan kempen kesedaran terutama dalam kalangan remaja. Cuma. satelit dan heli kopter untuk tujuan pengawasan turut memudahkan kerja kerana kawasan hutan negar a memang luas. pembalakan. Ker ajaan pula memang mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan hutan negara t erus wujud dalam tempoh 100 tahun akan datang dengan melakukan pelbagai langkah drastik. Pelbagai usaha telah dilakukan tetapi masih gagal. Sememangnya hutan negara sedang mengalami proses kemusnahan yang mahu hebat. Penggunaan teknologi seperti kapal terbang. Kawasan hutan yang terlalu luas agak sukar untuk dipantau oleh kaki tangan yang kecil bilangannya. dan pembinaan empangan diganti s ecepat mungkin dalam kuantiti yang tertentu. pasukan penguatkuasa terutama renjer hutan harus ditambah jumlahnya. Pengawasan yang cekap mampu memastikan kawasan hutan belantara ki ta tidak dicerobohi begitu mudah. Peruntukan undang-undang turut memberi satu peringatan yang jelas bahawa kerajaan memang serius dalam usahanya untuk mengawal kemusnahan hutan yang merupakan khazanah tidak ternilai negara it u. Langkah ini akan menyebabkan semua ahli perniagaan berfikir dua kali sebelum be rsetuju untuk menjalankan sebarang projek atau berhati-hati dalam tindakan merek a menebang pokok yang berada di dalam kawasan projek mereka. Usah kita semua menuding jari tanpa mahu menerima atau mengakui kesila . kerajaan boleh mewajibkan semua pokok yang ditebang atas sebarang aktivit i ekonomi seperti projek perumahan. remajal ah yang akan menjadi warisan hutan negara kita. Pihak kerajaan seharusnya menjalakan kempen di sekolah-sekolah dengan menerangkan peri pentingnya hutan dalam ekosistem kita terutama ketika d unia sedang mengalami perubahan cuaca global ini. tindakan yang paling mudah ialah kerajaan mewartakan semua kawasan h utan sebagai Taman Negara dan Hutan Simpan Kekal. Hukuman yang dikenakan haruslah lebih berat yang melibatkan hukuman pen jara dan denda. Malah.Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 22:05 0 ulasan Tema 7 . Lagipun. Tindakan secara undang-undang ini memastikan kawasan hutan itu akan terus terpelihara tanpa ada usaha untuk me nebangnya demi mengaut keuntungan jangka pendek. Kesimpulannya. Remaja yang sudah memahaminya akan lebih bijak bertindak apabila mereka menjadi dewasa atau terlibat dalam pro jek pembangunan yang memerlukan satu kawasan hutan dimusnahkan. Jelaskan langkah-langkah yang mampu diambil oleh kerajaan dalam menangani kemelu t ini. masalah hutan negara memang serius dan semua pihak harus bertangg ungjawab.Biolembangan ( Buku Teks T5) Hutan negara kita semakin pupus lantaran sikap sesetengah masyarakat yang menjal ankan aktiviti pembalakan terutama secara haram. Kerajaan boleh mengenakan syarat ba hawa setiap pokok yang ditebang harus diganti dengan dua atau tiga batang pokok. Tindakan ini dipanjangkan terhadap hukuman kepada pesalah yang memusnahkan hutan negara. hidupannya dan impak sampingan nya seperti kejadian banjir serta tanah runtuh. masyarakat masih belum men yedari dan mengambil pengajaran daripada berita-berita yang menyedihkan ini. Set iap hari akhbar akan menyiarkan kemusnahan hutan.

Aktiviti beramah mesra dengan ge nerasi muda harus dijalankan terutama untuk memberi kesedaran betapa warga emas dan muda saling memerlukan antara mereka. Langkah ini turut menjadikan kehidupan merek a lebih menarik dan tidak membosankan. Tanpa kerjasama semua teruta ma masyarakat. Namun. Pada hari yang sudah diumumkan cuti umum itu. Begitu juga dengan pengangkutan udara dan kereta api. .pan yang telah berlaku. Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman http://azman-duniaku. Malah. kerajaan perlu mengadakan program bercorak ekonomi yang mampu menj ana pendapatan kepada warga emas ini. Jadi. Wa rga emas mampu memberi nasihat dan pandangan terhadap sesuatu perkara yang berla ku kerana mereka telah mengalami semua perkara yang bakal dialami oleh masyaraka t. Reka ben tuk rumah tersebut haruslah moden dan tidak nampak membosankan. Dalam perkhid matan kesihatan. Warga emas mempunyai satu pengalaman yang mampu dipelajari oleh semua orang.com/ Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 21:59 0 ulasan USAHA MENGHARGAI WARGA TUA Warga tua semakin ramai di negara ini ekoran tahap kesihatan negara yang semakin baik. warga emas seharusnya dibelai dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat.blogspot. kerajaan perlulah mengada kan pelbagai aktiviti yang bercorak warga emas. langkah ini mamp u memberi keselesaan hidup kepada warga emas ini. kerajaan harus menyediakan lebih banyak rumah khas untuk warga tua ini. Tambang separuh harga untuk pengangkutan awam negara merupakan satu l angkah awal. berhampiran taman. Ruma h yang disediakan ini harus secara percuma dan didiami oleh beberapa warga tua y ang lain untuk menjadikan suasana di rumah itu lebih ceria dan menarik. hutan kita pasti akan lenyap. Semua aktiviti yang dijalankan mestilah bersesuaian dengan keadaan fizikal warga emas. Semua pihak harus duduk semeja dan mencari jalan untuk m enyelesaikan kemelut yang memang sukar diatasi ini. kerajaan harus mengadakan satu majlis khas atau tarikh untuk warga e mas ini. Kita harus menjaga warga emas setelah mereka menjaga kita selama ini. Selain itu. Warga emas turut berpeluang untuk menggun akan idea mereka ke arah sesuatu yang lebih bermakna. Apakah langkah-langkah yang mampu kita lakukan dalam isu ini? Kerajaan seharusnya memberi mereka lebih banyak insentif dalam menjalani kehidup an harian. Jadi tidak hairanlah kalau kita sering ternampak warga emas ini. Lantaran itu. Cuma jumlah yang banyak ini telah menimbulkan pelbagai masalah pula. keadaan ini turut menyebabkan kita terdesak untuk mencar i jalan membantu golongan ini semakin ramai supaya mereka mampu menikmati kehidu pan dengan lebih baik. Interaksi ini turut memberi remaja sat u peluang mendengar pengalaman yang dialami oleh warga emas. laut atau dilengkapi kemudahan kesihatan yang lengkap. Warga emas merupakan golongan yang semakin ramai di negara ini kerana tahap kesi hatan negara yang semakin baik. Maka. Pendapatan itu pula boleh disalurkan untuk kepentingan warga tersebut. Nyatakan langkah-langkah yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan keh idupan warga tua semakin baik. R umah yang dibina mestilah sesuai dengan mereka yang memerlukan kawasan yang luas . kerajaan seharusnya memberikan potongan harga atau rawatan perc uma kepada golongan ini dalam penyakit-penyakit tertentu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->