SISTEM PERTANDINGAN

Pengenalan
Pengurusan bermaksud bekerja melalui orang lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang dapat membantu organisasi mencapai objektifnya. Sukan boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti yang menyeronokkan. Ia juga merupakan sebahagian daripada kerja profesional yang perlu dibayar. Synder dan

Spreitzer(1989), menyatakan sukan bermaksud aktiviti yang dipertandingkan mengikut peraturan dan undang -undang yang telah diteta pkan oleh badan sukan tersebut. Sukan merupakan suatu aktiviti yang boleh memberi keseronokan, kemewahan dan kebanggaan kepada setiap in dividu yang menceburkan diri ke dalamnya. Pengurusan sukan wujud dalam dua bentuk. Pertama, pengurusan sukan adalah satu bidang usaha profesional di mana wujud pelbagai karier pe ngurusan yang berkaitan dengan sukan. Kedua, pengurusan sukan merupakan satu program persediaan akademik profesional yang ditawarkan ke institusi pengajian tinggi sebagai suatu bidang yang wajib.

Definisi Pengurusan Sukan
Kelly, Blanton dan Bertel (1990) mendefinisikan pengurusan sukan sebagai´ Sebarang gabungan kemahiran -kemahiran berkaitan dengan perancangan,

pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet, kepemimpinan dan penilaian dalam kontek sesebuah organisasi atau jabatan di mana produk ata u perkhidmatan berkaitan dengan sukan´.

persediaan profesional b. merancang 2. sikap profesional c. membuat keputusan 8. . perkembangan profesional Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh seseorang pengurus itu maka kemajuan pengurusan sukan akan memperolehi kecemerlangan dan kegemilangan. menyediakan jadual pertandingan 7. mengawal 4. menilai Terdapat tiga elemen utama yang dapat menentukan kejayaan dalam sesebuah pengurusan sukan iaitu:a.Fungsi pengurusan sukan Di antara fungsi pengurusan sukan ialah : 1. menyediakan bajet 3. Sistem Pertandingan Sesuatu kejohanan atau pertandingan tidak semestinya dikelolakan dengan cara yang sama.Terdapat dua cara pertandingan bagi menguji kemajuan individu : (a) Pertandingan melawan pencapaian individu dengan skor yang terdahulu atau melawan skor purata. Terdapat pelbagai sistem pertandingan untuk mengelolakan sesuatu pertandingan. (b) Pertandingan melawan individu lain. mengarah 5. mengelola 6.

Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah : y y y y y y y y Jenis pertandingan Masa yang diperlukan Alatan dan kemudahan yang ada Agihan perlawanan yang adil Pegawai dan petugas-petugas yang diperlukan Kewangan Bilangan penyertaan undang -undang dan peraturan pertandingan Penentuan pemenang dan pemain yang sah Terdapat banyak jenis dan bentuk pertandingan yang boleh digunakan dalam sesuatu kejohanan mengikut kesesuaian sesuatu jenis sukan.Pertandingan adalah satu pelan penyertaan yang di rancang bertujuan untuk memilih pemenang di samping menghayati semangat kesukanan. 3 kumpulan dan 4kumpulan) y y Pertandingan kalah mati Pertandingan cabar mencabar Pertandingan berbentuk kejohanan Pertandingan berbentuk ini membolehkan peserta bertanding dalam beberapa acara yang berlainan berlandaskan kepada undang-undang dan peraturan pertandingan yang ada. Sistem pertandingan yang lazim dipraktikkan di negara ini ialah: y y Pertandingan berbentuk kejohanan Pertandingan liga (liga satu pusingan. 2 kumpulan. Pertandingan ini boleh dikelolakan selama sehari atau beberapa hari. Pihak yang mengelolakan pertandingan perlulah mengenal pasti dan mendapatkan maklumat tertentu untuk memudahkan perancangan dan persediaan. Atur cara yang lengkap disediakan lebih awal dengan .

pertandingan itu dikenali dengan liga satu pusingan. Contoh bilangan perlawanan Formula mengira bilangan perlawanan bagi sesuatu pertandingan liga ialah : N(N-1) 2 di mana N = jumlah pasukan yang mengambil bahagian Contohnya : 6 pasukan mengambil bahagian N (N-1) 2 = 6 (6-1) 2 = 6x5 2 = 30 2 = 15 perlawanan Atau .menetapkan masa sesuatu acara yang dipertandingkan. Jika peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. renang dan gimnastik. liga 2 pusingan dan separa liga. Sistem Liga (Mengikut Peraturan Am Pertandingan MSSM) Pertandingan liga memberi peluang kepada penyertaan maksimum dan ia dibahagikan kepada liga satu pusingan. Jika peserta atau pasukan menentang setiap lawannya sekali sahaja. pertandingan itu dikenali sebagai separa liga. 1. Jika peserta atau pasukan menentang setiap lawannya sebanyak 2 kali. pertandingan itu dikenali dengan liga dua pusingan. Antara jenis sukan yang sesuai dengan pertandingan bentuk ini seperti olahraga.

y y y y y Tulis angka 1. 6. 4. y Contoh penyusunan pertandingan liga Formula untuk menyusun jadual pertandingan liga ialah angka 1 dikekal kan kedudukannya. manakala angkaangka lain akan beralih mengikut pusingan jam atau sebaliknya. 3. 2. 5. jumlah perlawanan yang perlu disusun ialah 15. Contoh: 1 lawan 2 6 lawan 3 5 lawan 4 atau 1 lwn 2 6 lwn 3 5 lwn 4 Contoh susunan perlawanan 6 pasukan: 1 lawan 2 6 lawan 3 5 lawan 4 1 lawan 6 5 lawan 2 4 lawan 3 1 lawan 5 4 lawan 6 3 lawan 2 susunan perlawanan 1 susunan perlawanan 2 susunan perlawanan 3 Contoh menentukan kedudukan Keputusan pertandingan se cara liga ditentukan dengan pengiraan seperti berikut dalam jadual 1 : . Potongkan angka tertinggi iaitu 6 Campurkan kesemua nombor tersebut Jumlah yang diperolehi ialah 15 Ini bermakna jika 6 pasukan yang mengambil bahagian dalam kejohanan.

P .Bilangan jaringan dibuat G . seri satu mata dan kalah tiada mata. Johan 2.Bilangan menang S .Bilangan kalah J . Keempat 2.Jumlah pertandingan M . Undi 3. Undi 4. Naib Johan 2.Bilangan seri K . Undi 4. Ketiga 2. Undi 4.Bilangan gol kena Lazimnya pasukan yang menang bagi setiap pertandingan akan diberi dua mata. Undi . Tempat Ketiga dan Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut : - Kumpulan A 1. Undi 4. Undi 3. Naib Johan. Jadual 1 : Menentukan Kedudukan Pasukan Pahlawan Perkasa Perwira Panglima P 3 3 3 3 M 2 2 1 0 S 1 1 0 0 K 0 0 2 3 J 9 5 2 0 G 1 0 9 5 Mata 5 5 2 0 Kedudukan 1 2 3 4 2. Undi Kumpulan B Kumpulan C Kumpulan D 1. Undi 1. Sistem Separuh liga (a) Liga 4 Kumpulan Pusingan pertama (12 pasukan atau lebih) Johan. Undi 1. Undi 3. Undi 3.

Undian bagi 4 pasukan Pemenang Pertama KUMPULAN akan didah ulukan untuk ditempatkan di Kedudukan 1. 5 dan 7. . ii. jika Pasukan Pemenang Pertama KUMPULANnya telah diundi dan ditempatkan di kedudukan 5 atau 7. Perlawanan adalah ditetapkan sebagaimana berikut : i. Pasukan-pasukan yang menang pada perlawanan separuh akhir akan memasuki perlawanan akhir bagi menentukan Johan dan Naib Johan. iii. 3. maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. Manakala 2 Pasuka n Pemenang Kedua yang lain akan diundi juga untuk ditempatkan di kedudukan 6 atau 8. sementara pasukan pasukan yang kalah akan bermain untuk menentukan tempat Ketiga dan Keempat. Pusingan kedua ( suku akhir) Pemenang 1 dan Pemenang 2 dalam setiap kumpulan akan masuk ke pusingan suku akhir dan pertandingan akan dijalankan secara kalah mati.Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian. Undian bagi 2 Pasukan Pemenang Kedua KUMPULAN untuk ditempatkan di kedudukan 2 atau 4.

Undi 3. Johan 2. Naib Johan dan Tempat Ketiga dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut : Kumpulan A 1. Undi 3. Undi Kumpulan B Kumpulan C 1. .(b) Liga 3 kumpulan Pusingan pertama (9 hingga 11 pasukan) Johan. Naib Johan 2. Ketiga 2. Undi Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. Undi 1. Undi 3.

iii. Contoh: Kumpulan X Kumpulan Y Johan B Johan A Naib Johan A Johan C Naib Johan C Naib Johan B Pusingan akhir Pemenang pertama dalam Kumpulan X lawan pemenang pertama Kumpulan Y untuk tentukan kedudukan Johan dan Naib Johan. Johan dan Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan ke dalam kumpulan X dan Y dengan mengadakan undian.Pusingan kedua i. ii. satu akan ditempatkan dalam Kumpulan X dan dua ditempatkan dalam Kumpulan Y. . y y Pemenang kedua Kumpulan X lawan pemenang kedua Kumpulan Y untuk menentukan tempat ke-3 dan ke-4. Undian akan dibuat selepas sahaja tamat pusingan pertama. iv. Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan di kumpulan lain dari Johan kumpulannya. Dari 3 Johan kumpulan.

Tempat ke-4 3. Undi 4. Pusingan kedua y Pasukan dalam kumpulan X dan Y akan bermain secara kalahmati. Johan 2. Undi 4. Tempat ke-3 3.(c) Liga 2 kumpulan Pusingan pertama (6 hingga 8 pasukan) Johan dan Tempat Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam Kumpulan A dan naib johan serta tempat ketiga ditempatkan dalam Kumpulan B. Kumpulan A 1. Naib Johan 2. . Undi Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. Undi Kumpulan B 1.

Pertandingan kalah mati Sistem pertandingan ini menyingkirkan peserta atau pasukan yang kalah. Terdapat dua variasi pertandingan kalah mati iaitu kalah mati sekali dan kalah mati dua kali. Pasukan yang mengumpul mata terbanyak dikira sebagai johan. y y Y untuk Kalah kumpulan X akan melawan kalah kumpulan Y untuk menentukan tempat ketiga dan keempat. Pemenang akan terus bertanding manakala yang kalah akan tersingkir . pertandingan secara liga satu pusingan dijalankan. Proses ini akan berterusan sehingga hanya terdapat seorang atau satu pasukan peserta yang tinggal. (d) Liga 1 kumpulan Sekirannya lima atau kurang daripada lima pasukan yang bertanding.Pusingan akhir Pemenang kumpulan X akan melawan pemenang kumpulan menentukan Johan dan Naib johan. Lazimnya pertandingan cara liga satu pusingan diadakan apabila : (i) Bilangan pasukan yang kecil (ii) Masa (iii) Sumber kewangan (iv) Kemudahan dan (v) Bilangan pegawai 3. (a) Kalah mati sekali Pertandingan cara ini paling mudah dan ringkas dikelolakan. Sistem ini sangat sesuai dalam .

32 dan seterusnya.mengelolakan pertandingan yang terdapat bany ak penyertaan tetapi kekurangan masa. 16. Contohnya: 14 pasukan bertanding y y y Bilangan penyertaan 14 pasukan Angka pangkat dua yang melebihi bilangan penyertaan 16 Tolakkan angka pangkat dua dengan bilangan penyertaan 16 -14 = 2 Hasil tolak adalah bilangan peserta menunggu/¶bye¶ y Peserta menunggu akan disebarkan dengan sama banyak di antara kumpulan atas dan kumpulan bawah. (iii) Penempatan pilihan atau µseeded¶ . 8. Sistem ini bukan cara yang terbaik untuk mengukur keupayaan sesuatu pasukan atau peserta. peralatan dan sumber manusia. (ii) Bilangan perlawanan Bilangan perlawanan yang dijalankan dapat dikira dengan cara menolak angka 1 daripada jumlah peserta atau pasukan. sumber kewangan. kemudahan. (b) Bilangan peserta menunggu/ bye Bilangan menunggu/ bye dalam sistem pertandingan ini boleh dikira dengan menggunakan angka ganda dua iaitu angka 2. tempat. y Angka 16 adalah 4 kuasa 2: oleh itu bilangan pusingan ialah 4. Ini bermakna peserta johan akan berlawan sebanyak 4 pusingan. 4.

(c) Kalah mati dua kali Pertandingan cara ini memberi peluang kepada setiap pes erta bermain sekurangkurangnya dua kali sebelum tersingkir terus dari pertandingan. Peserta yang menang di peringkat awal akan memaju ke kanan untuk menjadi johan manakala peserta yang kalah ditempatkan ke kiri. .Peserta-peserta pilihan hendaklah ditempatkan secara adil dengan sebarannya yang menyeluruh. Panduan menempatkan peserta piliha n dalam pertandingan kalah mati adalah seperti berikut : y y Peserta pilihan sepatutnya ditempatkan secara simetrikal Jika terdapat 2 penanti. Penanti 4 diletakkan di bawah dalam kumpulan atau dan penanti 3 diletakkan di atas dalam kumpulan bawah atau penanti 3 dan 4 membuat undian menentukan kedudukan masing -masing. maka pasukan yang tewas boleh meminta satu lagi perlawanan. aturan berikut perlu digunakan: Penanti pertama ditempatkan di atas sekali dalam kumpulan atas. satu ditempatkan di bawah sekali dan satu lagi di atas sekali y Jika terdapat 4 penanti. Sekiranya pemenang pertandingan datang dar i kumpulan yang telah kalah sekali. Penanti kedua ditempatkan di bawah sekali dalam kumpulan bawah .

tetapi jika 1 yang memenangi pertandingan akhir. Cabar mencabar (a) Pertandingan Sistem tangga Dalam sistem ini peserta yang di bawah boleh mencabar dua peserta lain yang berada di atasnya dengan mengikut kedudukannya.Contoh Format pertandingan kalah mati 2 kali . maka 2 berhak memohon untuk bertanding semula bagi menentukan JOHAN. Sistem ini digunakan dalam pertandingan tinju. maka 2 akan menyandang JUARA/JOHAN. 4. . Keistimewaan bentuk ini ialah setiap peserta ditempatkan mengikut kebolehan mereka di akhir pertandingan. Jika dalam pertandingan ini 2 yang memenangi pertandingan akhir.

Pertandingan bentuk ini boleh dijalankan dengan cara berla wan sesama sendiri mengikut tingkatnya pada peringkat awal. . (b) Pertandingan bentuk piramid atau corong. peserta mencabar akan mengambil alih kedudukan peserta yang dicabar.Peserta Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 Jika peserta yang mencabar peserta di atas menang. Peserta dicabar akan turun satu tangga ke bawah. Peserta yang berjaya di kalangan mereka akan naik setingkat sehingga ke puncak piramid atau corong.

c) Pertandingan bentuk corong .