SISTEM PERTANDINGAN

Pengenalan
Pengurusan bermaksud bekerja melalui orang lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang dapat membantu organisasi mencapai objektifnya. Sukan boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti yang menyeronokkan. Ia juga merupakan sebahagian daripada kerja profesional yang perlu dibayar. Synder dan

Spreitzer(1989), menyatakan sukan bermaksud aktiviti yang dipertandingkan mengikut peraturan dan undang -undang yang telah diteta pkan oleh badan sukan tersebut. Sukan merupakan suatu aktiviti yang boleh memberi keseronokan, kemewahan dan kebanggaan kepada setiap in dividu yang menceburkan diri ke dalamnya. Pengurusan sukan wujud dalam dua bentuk. Pertama, pengurusan sukan adalah satu bidang usaha profesional di mana wujud pelbagai karier pe ngurusan yang berkaitan dengan sukan. Kedua, pengurusan sukan merupakan satu program persediaan akademik profesional yang ditawarkan ke institusi pengajian tinggi sebagai suatu bidang yang wajib.

Definisi Pengurusan Sukan
Kelly, Blanton dan Bertel (1990) mendefinisikan pengurusan sukan sebagai´ Sebarang gabungan kemahiran -kemahiran berkaitan dengan perancangan,

pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet, kepemimpinan dan penilaian dalam kontek sesebuah organisasi atau jabatan di mana produk ata u perkhidmatan berkaitan dengan sukan´.

mengelola 6. (b) Pertandingan melawan individu lain. Terdapat pelbagai sistem pertandingan untuk mengelolakan sesuatu pertandingan. merancang 2. sikap profesional c. mengawal 4. menyediakan bajet 3. perkembangan profesional Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh seseorang pengurus itu maka kemajuan pengurusan sukan akan memperolehi kecemerlangan dan kegemilangan.Fungsi pengurusan sukan Di antara fungsi pengurusan sukan ialah : 1.Terdapat dua cara pertandingan bagi menguji kemajuan individu : (a) Pertandingan melawan pencapaian individu dengan skor yang terdahulu atau melawan skor purata. mengarah 5. menyediakan jadual pertandingan 7. persediaan profesional b. Sistem Pertandingan Sesuatu kejohanan atau pertandingan tidak semestinya dikelolakan dengan cara yang sama. . membuat keputusan 8. menilai Terdapat tiga elemen utama yang dapat menentukan kejayaan dalam sesebuah pengurusan sukan iaitu:a.

3 kumpulan dan 4kumpulan) y y Pertandingan kalah mati Pertandingan cabar mencabar Pertandingan berbentuk kejohanan Pertandingan berbentuk ini membolehkan peserta bertanding dalam beberapa acara yang berlainan berlandaskan kepada undang-undang dan peraturan pertandingan yang ada. Atur cara yang lengkap disediakan lebih awal dengan . Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah : y y y y y y y y Jenis pertandingan Masa yang diperlukan Alatan dan kemudahan yang ada Agihan perlawanan yang adil Pegawai dan petugas-petugas yang diperlukan Kewangan Bilangan penyertaan undang -undang dan peraturan pertandingan Penentuan pemenang dan pemain yang sah Terdapat banyak jenis dan bentuk pertandingan yang boleh digunakan dalam sesuatu kejohanan mengikut kesesuaian sesuatu jenis sukan. 2 kumpulan. Pihak yang mengelolakan pertandingan perlulah mengenal pasti dan mendapatkan maklumat tertentu untuk memudahkan perancangan dan persediaan. Pertandingan ini boleh dikelolakan selama sehari atau beberapa hari.Pertandingan adalah satu pelan penyertaan yang di rancang bertujuan untuk memilih pemenang di samping menghayati semangat kesukanan. Sistem pertandingan yang lazim dipraktikkan di negara ini ialah: y y Pertandingan berbentuk kejohanan Pertandingan liga (liga satu pusingan.

liga 2 pusingan dan separa liga. pertandingan itu dikenali dengan liga dua pusingan. renang dan gimnastik. Sistem Liga (Mengikut Peraturan Am Pertandingan MSSM) Pertandingan liga memberi peluang kepada penyertaan maksimum dan ia dibahagikan kepada liga satu pusingan. Jika peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. pertandingan itu dikenali sebagai separa liga. Jika peserta atau pasukan menentang setiap lawannya sekali sahaja.menetapkan masa sesuatu acara yang dipertandingkan. Antara jenis sukan yang sesuai dengan pertandingan bentuk ini seperti olahraga. pertandingan itu dikenali dengan liga satu pusingan. 1. Contoh bilangan perlawanan Formula mengira bilangan perlawanan bagi sesuatu pertandingan liga ialah : N(N-1) 2 di mana N = jumlah pasukan yang mengambil bahagian Contohnya : 6 pasukan mengambil bahagian N (N-1) 2 = 6 (6-1) 2 = 6x5 2 = 30 2 = 15 perlawanan Atau . Jika peserta atau pasukan menentang setiap lawannya sebanyak 2 kali.

y Contoh penyusunan pertandingan liga Formula untuk menyusun jadual pertandingan liga ialah angka 1 dikekal kan kedudukannya. jumlah perlawanan yang perlu disusun ialah 15. 6.y y y y y Tulis angka 1. Potongkan angka tertinggi iaitu 6 Campurkan kesemua nombor tersebut Jumlah yang diperolehi ialah 15 Ini bermakna jika 6 pasukan yang mengambil bahagian dalam kejohanan. manakala angkaangka lain akan beralih mengikut pusingan jam atau sebaliknya. 3. Contoh: 1 lawan 2 6 lawan 3 5 lawan 4 atau 1 lwn 2 6 lwn 3 5 lwn 4 Contoh susunan perlawanan 6 pasukan: 1 lawan 2 6 lawan 3 5 lawan 4 1 lawan 6 5 lawan 2 4 lawan 3 1 lawan 5 4 lawan 6 3 lawan 2 susunan perlawanan 1 susunan perlawanan 2 susunan perlawanan 3 Contoh menentukan kedudukan Keputusan pertandingan se cara liga ditentukan dengan pengiraan seperti berikut dalam jadual 1 : . 4. 2. 5.

Undi 4.P . Naib Johan 2. Jadual 1 : Menentukan Kedudukan Pasukan Pahlawan Perkasa Perwira Panglima P 3 3 3 3 M 2 2 1 0 S 1 1 0 0 K 0 0 2 3 J 9 5 2 0 G 1 0 9 5 Mata 5 5 2 0 Kedudukan 1 2 3 4 2.Jumlah pertandingan M . Naib Johan. Undi 3. Undi Kumpulan B Kumpulan C Kumpulan D 1. Undi 4. Undi . Undi 3. Keempat 2. Undi 1. Johan 2. Undi 4. Undi 1. Sistem Separuh liga (a) Liga 4 Kumpulan Pusingan pertama (12 pasukan atau lebih) Johan. Undi 4.Bilangan menang S . Tempat Ketiga dan Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut : - Kumpulan A 1. Ketiga 2.Bilangan seri K . Undi 3.Bilangan gol kena Lazimnya pasukan yang menang bagi setiap pertandingan akan diberi dua mata. seri satu mata dan kalah tiada mata. Undi 3.Bilangan jaringan dibuat G .Bilangan kalah J .

Undian bagi 2 Pasukan Pemenang Kedua KUMPULAN untuk ditempatkan di kedudukan 2 atau 4. jika Pasukan Pemenang Pertama KUMPULANnya telah diundi dan ditempatkan di kedudukan 5 atau 7. sementara pasukan pasukan yang kalah akan bermain untuk menentukan tempat Ketiga dan Keempat. 5 dan 7. maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. . Pusingan kedua ( suku akhir) Pemenang 1 dan Pemenang 2 dalam setiap kumpulan akan masuk ke pusingan suku akhir dan pertandingan akan dijalankan secara kalah mati. 3. Undian bagi 4 pasukan Pemenang Pertama KUMPULAN akan didah ulukan untuk ditempatkan di Kedudukan 1.Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian. Pasukan-pasukan yang menang pada perlawanan separuh akhir akan memasuki perlawanan akhir bagi menentukan Johan dan Naib Johan. Perlawanan adalah ditetapkan sebagaimana berikut : i. iii. Manakala 2 Pasuka n Pemenang Kedua yang lain akan diundi juga untuk ditempatkan di kedudukan 6 atau 8. ii.

Undi 3. Naib Johan 2. Undi Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. Undi 3.(b) Liga 3 kumpulan Pusingan pertama (9 hingga 11 pasukan) Johan. Naib Johan dan Tempat Ketiga dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut : Kumpulan A 1. Undi 1. Undi Kumpulan B Kumpulan C 1. Johan 2. Ketiga 2. Undi 3. .

Undian akan dibuat selepas sahaja tamat pusingan pertama. Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan di kumpulan lain dari Johan kumpulannya. ii. Contoh: Kumpulan X Kumpulan Y Johan B Johan A Naib Johan A Johan C Naib Johan C Naib Johan B Pusingan akhir Pemenang pertama dalam Kumpulan X lawan pemenang pertama Kumpulan Y untuk tentukan kedudukan Johan dan Naib Johan. Dari 3 Johan kumpulan. iv. . y y Pemenang kedua Kumpulan X lawan pemenang kedua Kumpulan Y untuk menentukan tempat ke-3 dan ke-4.Pusingan kedua i. iii. satu akan ditempatkan dalam Kumpulan X dan dua ditempatkan dalam Kumpulan Y. Johan dan Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan ke dalam kumpulan X dan Y dengan mengadakan undian.

(c) Liga 2 kumpulan Pusingan pertama (6 hingga 8 pasukan) Johan dan Tempat Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam Kumpulan A dan naib johan serta tempat ketiga ditempatkan dalam Kumpulan B. Undi Kumpulan B 1. Johan 2. Kumpulan A 1. . Pusingan kedua y Pasukan dalam kumpulan X dan Y akan bermain secara kalahmati. Naib Johan 2. Undi 4. Tempat ke-4 3. Undi Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya. Tempat ke-3 3. Undi 4.

y y Y untuk Kalah kumpulan X akan melawan kalah kumpulan Y untuk menentukan tempat ketiga dan keempat. Pasukan yang mengumpul mata terbanyak dikira sebagai johan. Sistem ini sangat sesuai dalam .Pusingan akhir Pemenang kumpulan X akan melawan pemenang kumpulan menentukan Johan dan Naib johan. Pertandingan kalah mati Sistem pertandingan ini menyingkirkan peserta atau pasukan yang kalah. Terdapat dua variasi pertandingan kalah mati iaitu kalah mati sekali dan kalah mati dua kali. Pemenang akan terus bertanding manakala yang kalah akan tersingkir . (a) Kalah mati sekali Pertandingan cara ini paling mudah dan ringkas dikelolakan. Proses ini akan berterusan sehingga hanya terdapat seorang atau satu pasukan peserta yang tinggal. (d) Liga 1 kumpulan Sekirannya lima atau kurang daripada lima pasukan yang bertanding. Lazimnya pertandingan cara liga satu pusingan diadakan apabila : (i) Bilangan pasukan yang kecil (ii) Masa (iii) Sumber kewangan (iv) Kemudahan dan (v) Bilangan pegawai 3. pertandingan secara liga satu pusingan dijalankan.

Contohnya: 14 pasukan bertanding y y y Bilangan penyertaan 14 pasukan Angka pangkat dua yang melebihi bilangan penyertaan 16 Tolakkan angka pangkat dua dengan bilangan penyertaan 16 -14 = 2 Hasil tolak adalah bilangan peserta menunggu/¶bye¶ y Peserta menunggu akan disebarkan dengan sama banyak di antara kumpulan atas dan kumpulan bawah. Ini bermakna peserta johan akan berlawan sebanyak 4 pusingan. kemudahan. (b) Bilangan peserta menunggu/ bye Bilangan menunggu/ bye dalam sistem pertandingan ini boleh dikira dengan menggunakan angka ganda dua iaitu angka 2. 32 dan seterusnya. 16. (ii) Bilangan perlawanan Bilangan perlawanan yang dijalankan dapat dikira dengan cara menolak angka 1 daripada jumlah peserta atau pasukan. y Angka 16 adalah 4 kuasa 2: oleh itu bilangan pusingan ialah 4. sumber kewangan. (iii) Penempatan pilihan atau µseeded¶ .mengelolakan pertandingan yang terdapat bany ak penyertaan tetapi kekurangan masa. 4. Sistem ini bukan cara yang terbaik untuk mengukur keupayaan sesuatu pasukan atau peserta. tempat. 8. peralatan dan sumber manusia.

Penanti 4 diletakkan di bawah dalam kumpulan atau dan penanti 3 diletakkan di atas dalam kumpulan bawah atau penanti 3 dan 4 membuat undian menentukan kedudukan masing -masing. Panduan menempatkan peserta piliha n dalam pertandingan kalah mati adalah seperti berikut : y y Peserta pilihan sepatutnya ditempatkan secara simetrikal Jika terdapat 2 penanti. aturan berikut perlu digunakan: Penanti pertama ditempatkan di atas sekali dalam kumpulan atas. maka pasukan yang tewas boleh meminta satu lagi perlawanan. (c) Kalah mati dua kali Pertandingan cara ini memberi peluang kepada setiap pes erta bermain sekurangkurangnya dua kali sebelum tersingkir terus dari pertandingan. satu ditempatkan di bawah sekali dan satu lagi di atas sekali y Jika terdapat 4 penanti.Peserta-peserta pilihan hendaklah ditempatkan secara adil dengan sebarannya yang menyeluruh. Penanti kedua ditempatkan di bawah sekali dalam kumpulan bawah . . Peserta yang menang di peringkat awal akan memaju ke kanan untuk menjadi johan manakala peserta yang kalah ditempatkan ke kiri. Sekiranya pemenang pertandingan datang dar i kumpulan yang telah kalah sekali.

. Jika dalam pertandingan ini 2 yang memenangi pertandingan akhir. Sistem ini digunakan dalam pertandingan tinju. 4. Keistimewaan bentuk ini ialah setiap peserta ditempatkan mengikut kebolehan mereka di akhir pertandingan.Contoh Format pertandingan kalah mati 2 kali . tetapi jika 1 yang memenangi pertandingan akhir. Cabar mencabar (a) Pertandingan Sistem tangga Dalam sistem ini peserta yang di bawah boleh mencabar dua peserta lain yang berada di atasnya dengan mengikut kedudukannya. maka 2 berhak memohon untuk bertanding semula bagi menentukan JOHAN. maka 2 akan menyandang JUARA/JOHAN.

Peserta Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 Jika peserta yang mencabar peserta di atas menang. peserta mencabar akan mengambil alih kedudukan peserta yang dicabar. Pertandingan bentuk ini boleh dijalankan dengan cara berla wan sesama sendiri mengikut tingkatnya pada peringkat awal. Peserta dicabar akan turun satu tangga ke bawah. (b) Pertandingan bentuk piramid atau corong. Peserta yang berjaya di kalangan mereka akan naik setingkat sehingga ke puncak piramid atau corong. .

c) Pertandingan bentuk corong .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful