KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

DUNIA SENI VISUAL TAHUN SATU
1

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK AKTIVITI Bidang : Menggambar Tema :Alam benda Tajuk :Rumah Aktiviti :Lukisan

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 UNSUR SENI 1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung 1.1.1.2 Rupa – organik 1.1.1.3 Jalinan – tampak 1.1.2 PRINSIP REKAAN 1.1.2.1 Harmoni – (bentuk, rupa, dan warna) 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1 Alat – pensel,

CATATAN

1

2

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN pemadam 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel warna / krayon / oil pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 1.2.2.1 Teknik – lukisan (media kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

CATATAN

3

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: Kreativiti dan inovasi 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 UNSUR SENI 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.2 Warna – primer dan sekunder 2.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh 2.1.2 PRINSIP REKAAN 2.1.2.1 Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang 2.1.2.2 Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan

CATATAN

2

Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semulajadi Tajuk : Hiasan Tabung Aktiviti: Capan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

4

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah STANDARD PEMBELAJARAN karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – berus, palet, dan daun 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.2.2.1 Teknik – capan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

CATATAN

5

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1.1.2 Bentuk – 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 PRINSIP REKAAN 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan

CATATAN

3

Bidang: Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kenderaan Aktiviti: Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model kenderaan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan

6

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN model. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN menyatakan jenisjenis media. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam binaan 3.2.2.1 Teknik – membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan

CATATAN

7

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 UNSUR SENI 4.1.1.1 Garisan – melengkung 4.1.1.2 Rupa – organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak 4.1.1.4 Warna – primer 4.1.2 PRINSIP REKAAN 4.1.2.1 Kontra – warna 4.1.2.2 Imbangan – simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid

CATATAN

4

Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Benda Tajuk : Wau Bulan Aktiviti: Mewarna

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.

8

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – (tiada) 4.2.2.2 Bahan – lakaran wau saiz A4 , pensel warna / krayon, dan bahan gantian 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik – lukisan media kering 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual

CATATAN

9

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan

CATATAN

5

Bidang: Menggambar Tema: Alam

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan,

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni

10

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK Benda Tajuk: Rumah Idamanku Aktiviti : Catan

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN rupa, warna dan harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 UNSUR SENI 1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometri 1.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 1.1.2 PRINSIP REKAAN 1.1.2.1 Harmoni – warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media. 1.2.1.1 Alat – berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan

CATATAN

11

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: Kreativiti dan Inovasi

CATATAN

12

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

6

Bidang: Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Pembalut Buku Aktiviti: Renjisan dan Percikan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, kontra, ritma, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya

2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 UNSUR SENI 2.1.1.1 Warna – primer dan sekunder 2.1.1.2 Rupa – organik 2.1.1.3 Jalinan – tampak 2.1.2 PRINSIP REKAAN 2.1.2.1 Kontra – warna 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.1.2.3 Harmoni – bentuk 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – berus gigi, palet, dan daun

13

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera . 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya

CATATAN

14

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1.1.2 Bentuk – konkrit 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 PRINSIP REKAAN 3.1.2.1 Imbangan – simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat – (tiada)

CATATAN

7

Bidang: Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Baju Kemeja Aktiviti: Origami

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami . 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. 4. Apresiasi terhadap karya

15

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.1.2 Bahan – kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik – lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya

CATATAN

16

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan

CATATAN

8

Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Anyaman Mata Bilis Aktiviti: Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman.

4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 UNSUR SENI 4.1.1.1 Garisan – lurus dan selari 4.1.1.2 Rupa – geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh 4.1.1.4 Warna – primer 4.1.2 PRINSIP REKAAN 4.1.2.1 Kontra – warna 4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni

17

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – Tiada 4.2.2.2 Bahan – kertas A4 berpetak 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2.3.1 Teknik – Mewarna kelarai 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. 4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam

CATATAN

18

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN penghasilan karya seni. 4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi, TMK

CATATAN

9

Bidang: Menggambar Tema: Alam Semulajadi Tajuk : Jambangan Bunga Aktiviti : Capan

1. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan, rupa, jalinan, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung

19

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1.2 Rupa – organik 1.1.1.3 Jalinan – tampak 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni – (bentuk, rupa, dan warna) 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1 Alat – palet, berus warna 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, bahan Semula jadi (flora), warna air, warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

CATATAN

20

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATAN

10

Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Benda Tajuk : Pembalut Hadiah Aktiviti : Titisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 UNSUR SENI 2.1.1.1 Warna – primer dan sekunder

21

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN menggunakan teknik titisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1.2 Jalinan – tampak 2.1.2 PRINSIP REKAAN 1.2.1.1 Imbangan – warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – berus dan palet 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan

CATATAN

22

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik titisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATAN

11-12

Bidang: Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kapal Selam

1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni. 2. Aplikasi pengetahuan dan

3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1.1.2 Bentuk – 3D [ konkrit ]

23

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK Aktiviti : Model

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1.3 Warna – Primer 3.1.2 PRINSIP REKAAN 3.1.2.1 Imbangan – Semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alatan – Gunting, Pisau 3.2.1.2 Bahan – Botol Plastik, Gam PVA, Masking Tape, Double Sided,Tape, Surat Khabar,Cat Pelaka 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik – Membina dan Membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan

CATATAN

24

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN secara Kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATAN

13-14

Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Anyaman Kelarai Aktiviti:

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai.

4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 UNSUR SENI 4.1.1.1 Garisan – lurus dan selari

25

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK Anyaman

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1.2 Rupa – geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh 4.1.1.4 Warna – primer 4.1.2 PRINSIP REKAAN 4.1.2.1 Ritma dan pergerakan – ritma biasa 4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – gunting 4.2.2.2 Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2.3.1 Teknik – anyaman kelarai

CATATAN

26

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. 4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.3.2.1 Teknik – anyaman kelarai 4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1 Mempamerkan karya seni

CATATAN

27

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN yang dihasilkan 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 UNSUR SENI 1.1.1.1 Rupa – geometri 1.1.1.2 Warna – bebas 1.1.2 PRINSIP REKAAN 1.1.2.1 Harmoni – rupa, bentuk, dan warna 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat – gunting

CATATAN

15

Bidang: Menggambar Tema: Alam Benda Tajuk: Rumahku Aktiviti : Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan

28

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna, dan gam 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – kolaj 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri

CATATAN

29

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi 2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 UNSUR SENI 2.1.1.1 Garisan – bersilang 2.1.1.2 Rupa – geometri 2.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 2.1.2 PRINSIP REKAAN 2.1.2.1 Kontra – warna 2.1.2.2 Imbangan – bentuk 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – (tiada) 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan,krayon atau oil pastel 2.2.2 Mengetahui penggunaan

CATATAN

16

Bidang: Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Benda Tajuk: Corak Motif Huruf Aktiviti : Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, garisan, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan

30

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN budaya. STANDARD PEMBELAJARAN media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATAN

31

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK Bidang: Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Kenderaan ( Haiwan Kesayangan) Aktiviti:Model

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1.1.2 Bentuk – 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 PRINSIP REKAAN 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik – membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan

CATATAN

17

1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

32

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATAN

33

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alat Permainan Tajuk:Wau Aktiviti:Lipatan dan Guntingan

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 UNSUR SENI 4.1.1.1 Garisan – melengkung 4.1.1.2 Rupa – organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak 4.1.1.4 Warna – primer 4.1.2 PRINSIP REKAAN 4.1.2.1 Kontra – warna 4.1.2.2 Imbangan – simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – gunting 4.2.2.2 Bahan – lakaran

CATATAN

18

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

34

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN layang-layang pada kertas A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik – lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa

CATATAN

35

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan, TMK 1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 UNSUR SENI 1.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 1.1.1.2 Warna – bebas 1.1.2 PRINSIP REKAAN 1.1.2.1 Harmoni – rupa, bentuk, dan warna 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Aplikasi Seni: Murid

CATATAN

19

Bidang: Menggambar Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Buahbuahan Aktiviti: Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

36

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat – gunting 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna, dan gam 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – kolaj 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa

CATATAN

37

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi, TMK 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 UNSUR SENI 2.1.1.1 Warna – primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan – tampak 2.1.2 PRINSIP REKAAN 1.2.1.1 Imbangan – warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

CATATAN

20

Bidang: Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Alas Pinggan Aktiviti:Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui

38

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – tiada 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan lukisan corak terancang. 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

CATATAN

39

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1.1.2 Bentuk – konkrit 3.1.2 PRINSIP REKAAN 3.1.2.1 Imbangan – simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat – (tiada) 3.2.1.2 Bahan – kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen

CATATAN

21

Bidang: Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kapal Terbang Kertas Aktiviti:Origami

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami.

40

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik – lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri

CATATAN

41

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 UNSUR SENI 4.1.1.1 Garisan – melengkung 4.1.1.2 Rupa – organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak 4.1.1.4 Warna – primer 4.1.2 PRINSIP REKAAN 4.1.2.1 Kontra – warna 4.1.2.2 Imbangan – simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan

CATATAN

22

Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Tema:Permainan Tradisional Tajuk:Wau Aktiviti:Stensilan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni

42

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – gunting 4.2.2.2 Bahan – lakaran wau pada kertas A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik – lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi

CATATAN

43

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK

CATATAN

23

Bidang: Menggambar Tema:Alam Semulajadi Tajuk:Ayam Aktiviti:Capan Jari

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 UNSUR SENI 1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometri

44

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 1.1.2 PRINSIP REKAAN 1.1.2.1 Harmoni – warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat – berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran

CATATAN

45

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI 3.1.1.1 Rupa – geometri

CATATAN

24

Bidang: Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk:Fail Kertas

1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni. 2. Aplikasi pengetahuan dan

46

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK Aktiviti:Binaan Mudah

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1.2 Bentuk – konkrit 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 PRINSIP REKAAN 3.1.2.1 Imbangan – simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat – (tiada) 3.2.1.2 Bahan – kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik – lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan

CATATAN

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

47

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATAN

25

Bidang: Membuat Corak Dan Rekaan Tema: Alam

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan)

. 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.

48

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK Semulajadi Tajuk: Hiasan Fail Aktiviti:Lukisan

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 UNSUR SENI 2.1.1.1 Warna – primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan – tampak 2.1.2 PRINSIP REKAAN 1.2.1.1 Imbangan – warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – tiada 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual

CATATAN

49

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 UNSUR SENI 4.1.1.1 Garisan – melengkung

CATATAN

26 dan 27

Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semula jadi Tajuk:Hiasan Dinding

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam

50

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK Aktiviti: Anyaman

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN penghasilan layang-layang dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan layang-layang. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan layang-layang. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1.2 Rupa – organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak 4.1.1.4 Warna – primer

CATATAN

4.1.2 PRINSIP REKAAN 4.1.2.1 Kontra – warna 4.1.2.2 Imbangan – simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – gunting 4.2.2.2 Bahan – lakaran layang-layang pada kertas A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.

51

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.3.1 Teknik – lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.

CATATAN

52

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 UNSUR SENI 1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometri 1.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 1.1.2 PRINSIP REKAAN 1.1.2.1 Harmoni – warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan

CATATAN

28

Bidang: Menggambar Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Hidupan Laut Aktiviti:Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya

53

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat – berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik & proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa

CATATAN

54

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi . 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 UNSUR SENI 2.1.1.1 Warna – primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan – tampak 2.1.2 PRINSIP REKAAN 1.2.1.1 Imbangan – warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan

CATATAN

29

Bidang: Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Kad Ucapan Aktiviti:Percikan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui

.

55

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, STANDARD PEMBELAJARAN menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – tiada 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya

CATATAN

56

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1.1.2 Bentuk – konkrit 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 PRINSIP REKAAN 3.1.2.1 Imbangan – simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat – (tiada) 3.2.1.2 Bahan – kertas A4

CATATAN

30

Bidang: Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Dompet Kertas Aktiviti:Origami

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

57

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN berpandukan bahasa seni visual STANDARD PEMBELAJARAN berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik – lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.

CATATAN

58

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 UNSUR SENI 4.1.1.1 Garisan – lurus 4.1.1.2 Rupa – geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak 4.1.1.4 Warna – primer 4.1.2 PRINSIP REKAAN 4.1.2.1 Kontra – warna 4.1.2.2 Imbangan – simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni

CATATAN

31

Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Tudung Saji Aktiviti:Mengany am dan Membent uk

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dalam menghasilkan tudung saji. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan tudung saji. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan tudung saji. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

59

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – gunting 4.2.2.2 Bahan – kertas A4 atau kertas lukisan , krayon, dan bahan gentian,gam 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik – anyaman dan membentuk 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja

CATATAN

60

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 UNSUR SENI 1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometri 1.1.1.3 Warna – primer dan

CATATAN

32

Bidang: Menggambar Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Ramarama Aktiviti:Catan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual

61

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN sekunder 1.1.2 PRINSIP REKAAN 1.1.2.1 Harmoni – warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat – berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

CATATAN

62

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATAN

33

Bidang: Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Benda Tajuk:Bentuk Geometri

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 UNSUR SENI 2.1.1.1 Warna – primer dan sekunder

63

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK Aktiviti:Stensilan ( corak terancang)

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN menggunakan teknik stensilan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1.2 Jalinan – tampak 2.1.2 PRINSIP REKAAN 1.2.1.1 Imbangan – warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – magic shape atau templet kertas. 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau crayon 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan

CATATAN

64

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI 3.1.1.1 Rupa – model 3.1.1.2 Bentuk – 3D (konkrit)

CATATAN

34

Bidang: Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Bekas Pensel Aktiviti:Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model. 2. Aplikasi pengetahuan dan

65

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 PRINSIP REKAAN 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik – membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam

CATATAN

66

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATAN

35

Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Benda Tajuk: Wau Aktiviti:Perisian

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 UNSUR SENI 4.1.1.1 Garisan –lurus dan

67

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK Grafik (Paint)

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN penghasilan wau menggunakan perisian grafik. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN melengkung 4.1.1.2 Rupa – geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak 4.1.1.4 Warna – primer 4.1.2 PRINSIP REKAAN 4.1.2.1 Kontra – warna 4.1.2.2 Imbangan – simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan wau. 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – computer( paint), printer 4.2.2.2 Bahan – kertas A4. 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik – Perisian Grafik(paint) 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan

CATATAN

68

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi

CATATAN

69

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan TMK 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 UNSUR SENI 1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometri 1.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 1.1.2 PRINSIP REKAAN 1.1.2.1 Harmoni – warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat – berus warna,

CATATAN

36

Bidang: Mengggambar Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Kesayangan Aktiviti:Catan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

70

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN palet, dan surat khabar 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

CATATAN

71

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 UNSUR SENI 2.1.1.1 Warna – primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan – tampak 2.1.2 PRINSIP REKAAN 1.2.1.1 Imbangan – warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – Duit

CATATAN

37

Bidang: Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Ikan Aktiviti:Lukisan (Gosokan)

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik gosokan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya

72

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN syilling,Tapak kasut,atau permukaan yang mempunyai jalinan. 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

CATATAN

73

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1.1.2 Bentuk – 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 PRINSIP REKAAN 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – kertas warna,

CATATAN

38

Bidang: Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Robot Aktiviti:Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model robot. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model robot. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model robot. 4. Apresiasi terhadap karya

74

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN gam, kotak dan magic pen ,straw dan bahan terbuang yang sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan model robot. 3.2.2.1 Teknik – membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya

CATATAN

75

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 UNSUR SENI 4.1.1.1 Garisan – lurus 4.1.1.2 Rupa – geometri 4.1.1.3 Jalinan – tampak 4.1.1.4 Warna – primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra – warna 4.1.2.2 Imbangan – simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik

CATATAN

39-40

Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Benda Tajuk: Hiasan dinding Aktiviti: Anyaman menggunakan Perisian Grafik (paint)

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman dengan Perisian Grafik ( paint) . 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan hiasan dinding menggunakan Perisian Grafik. 3. Penzahiran idea melalui

76

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya seni. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat – computer, printer,mesin laminating. 4.2.2.2 Bahan – kertas A4.plastik luminasi,bingkai daripada kertas mounting berwarna. 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik – Anyaman menggunakan Perisian Grafik. 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual

CATATAN

77

MINGGU

BIDANG/TEMA/ TAJUK

DOKUMEN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK

CATATAN

Nota: Masukkan ujian dan cuti-cuti mengikut takwim yang ditetapkan. EMK yang dimasukkan dalam RPT ini sekadar cadangan. Guru boleh mengubah 78 EMK mengikut kesesuaian tajuk.

79

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.